Giv boligen en flot og vedvarende energiløsning - Velux

velux.dk

Giv boligen en flot og vedvarende energiløsning - Velux

Bolig i

balance

Giv boligen en flot

og vedvarende energiløsning

VELUX solvarme 2011

www.velux.dk


Når man snakker om solen

Verden har taget fat på en gigantisk

opgave, der handler om at udfase de

traditionelle, fossile brændstoftyper med

nye, vedvarende energikilder. opgaven

involverer i høj grad vores boliger, der i

generationer har benyttet træ, kul, olie og

gas som energiressource, og som i Europa

tegner sig for 40 % af vores samlede

energiforbrug.

Solen er i denne sammenhæng et

altoverskyggende alternativ som

vedvarende energikilde. Hvert år leverer

solens stråler 5000 gange så meget

energi til jorden, som hele verdens

befolkning forbruger.

Alene i Danmark skinner solen gennemsnitligt

over 1800 timer om året, og regner

man timerne om til energi, bliver det op til

ca. 1200 kWh per kvadratmeter. Solens

potentiale er med andre ord enormt. med

tiden kan den delvist frigøre boligen fra et

co 2-tungt energiforbrug.

Spar op til 70 %

Den teknologiske udvikling er nået langt,

siden man i 1970erne på grund af olie -

krisen for alvor begyndte at interessere

sig for solenergi. I dag er solvarme en

anerkendt energiform, som både økonomisk

og kvalitetsmæssigt kan konkurrere

med ”gammeldags” energiproduktion.

Et VELUX solvarmeanlæg er et af de

teknologisk mest avancerede, når det

handler om at indfange og udnytte termisk

energi. med det rigtige antal solfangere på

taget, er anlægget i stand til at dække op

til 70 % af energibehovet til opvarmning af

varmt brugsvand. Derved skåner boligen

atmosfæren for co 2, og energiregningen

bliver tilmed lavere. En husstand med

fem personer, der tidligere har anvendt

fyringsolie, sparer 1 ton co 2 om året,

ved brug af en solfanger på 7,2 m 2 .

på de næste sider kan du læse mere om

VELUX solvarme, og om hvordan du med

en vedvarende energiløsning kommer et

væsentligt skridt nærmere en mere fremtidssikker

og energieffektiv boligform.

Bolig i

balance

Bolig i balance

Hos VELUX betragter vi boligen som en

samlet mekanisme, der både modtager

og afgiver energi. Solfangere og oven -

lysvinduer kan begge bidrager positivt

til boligens energibalance, mens

solafskærmning og udluftning både

isolerer, afkøler og hjælper med at

opretholde boligens indeklima.

Er målet at optimere hjemmets energiprofil,

så er VELUX ovenlys i kombination

med VELUX solvarme den mest

fleksible og kontrollerbare løsning.

VELUX

3


4

Solen sender

hvert år omkring

174 petawatt mod jorden,

hvilket svarer til 5000

gange jordens årlige

energiforbrug.


Husk at tage bestik af solen,

når du renoverer tag

eller skifter varmesystem

Det er sjældent nogen rar fornemmelse at

skulle renovere tag. En tagkonstruktion er

en dyr og besværlig bygningsdel, og man

føler aldrig rigtig, et par nye tagsten gør

den store forskel.

Heldigvis byder situationen også på nye

muligheder. Drømmer du om at forbedre

boligens energiprofil med en vedvarende

energiløsning, så kan du spare mange

penge ved at kombinere renoveringen af

det gamle tag med monteringen af et

VELUX solvarmeanlæg. Frem for at ændre

og kassere eksisterende tagdele, kan

det nye tag skræddersys til solfangeren,

hvilket reducerer omkostninger til både

byggematerialer og håndværkertimer. Er

dit tag i forvejen udstyret med VELUX

ovenlysvinduer, kan du tilmed bygge dine

nye solfangere sammen med vinduerne, og

en flot integreret løsning.

Fra dyrt brændstof til gratis solenergi

Et VELUX solvarmeanlæg består af én

eller flere moderne solfangere samt en

varmtvandsbeholder til det opvarmede

brugsvand. Solfangerne er smukt integreret

i tagfladen, og ligner til forveksling et

almindeligt VELUX ovenlysvindue.

Systemet er nemt at installere, kræver lidt

plads og fungerer bedre end et traditionelt

olie- eller gasfyr. Det mest synlige er

faktisk besparelserne på varmeregningen.

De seneste år har budt på massive

prisstigninger på især olie og gas, og

selvom priserne stadig svinger op og ned,

ser fremtiden for de fossile brændstoffer

temmelig dyster ud. Solen derimod har

tænkt sig at levere gratis energi de næste

4,5 mia. år. Der er altså rigeligt at tage af,

når først investeringen i solvarmanlægget

er betalt tilbage. Og det behøver ikke tage

mange år.

Et VELUX solvarmeanlæg er en fornuftig investering

Mens udgifterne ved brug af konventionelle

brændstoffer i fremtiden fortsat vil

stige, så består solvarme af et enkelt og

brugervenligt anlæg, der er næsten

vedligeholdelsesfrit, og som efter en

tilbagebetalingsperiode ender med at

levere billigt, varmt brugsvand.

Eksemplet nedenfor viser, at en husstand

på seks personer bør investere i et anlæg,

der allerede efter 6 år er tilbagebetalt.

Arealet mellem den røde og blå linie viser

den besparelse, som familien herefter opnår

i forhold til at have beholdt deres eksisterende

varmeløsning.

Investering

Udgifter ved uændret

varmeløsning

Udgifter ved

VELUX solvarmeanlæg

2 4 6 8 10 12

År

WWW

Benyt solvarmeberegneren

på www.velux.dk og se, hvor

mange penge din husstand

kan spare om året.

VELUX

5


Vælg en vedvarende energiløsning

når du planlægger

dit nye byggeri

Mange tanker går gennem hovedet, når

man bygger nyt hus. Hvordan skal boligen

indrettes, hvad med arkitekturen, og skal

vi kunne bo her, når vi bliver gamle? Et

nybyggeri er en både stor og skelsættende

investering, der er svær efterfølgende at

lave om på.

Derfor er det vigtigt at have husets

fremtidige energiprofil i tankerne. Skal

boligen baseres på CO 2-tunge energiformer,

eller skal den fremtidssikres med

vedvarende løsninger, der gratis kan levere

energi til hjemmets beboere? Svaret er på

sin vis indlysende, for ikke nok med at

solvarme på sigt kan spare husholdningen

for tusindvis af kroner – et solvarmeanlæg

vil samtidig forøge ejendommens værdi og

gøre varmebudgettet mindre sårbart

overfor priskonjunkturer på energimarkedet.

Stilfuldt design til moderne byggeri

VELUX solfangere består af en avanceret

aluminiums- og glaskonstruktion, der

udnytter solens stråler optimalt uden at

forstyrre husets arkitektur. Inkluderer

byggeriet en VELUX ovenlysløsning, kan

panelerne oven i købet bygges sammen

med vinduerne i en eller flere kombinationer

og løfte husets fremtoning.

En VELUX solfanger kan bygges helt ind,

så løsningen fremstår både diskret og

harmonisk i tagfladen. Det samme gælder

for rør og fittings, der er gemt væk

sammen med husets øvrige rørinstallationer.

Hele installationens konstruktion med

solpaneler, varmtvandskedel, rørføring

m.m. bygger på VELUX årelange erfaring

med solvarme.

6


Solfangere på

7,2 m 2 sparer

1 ton CO 2 om året

Gælder for en husstand med

fem personer, der tidligere

anvendte fyringsolie

VELUX

7


8

Et solvarmeanlæg

kan dække

op til 70%

af din boligs energi

behov til varmt

brugsvand.


VELUX solvarme er pakket og klar

For at opnå den bedst mulige udnyttelse af solvar men, bør valget

af solfangere, varmtvandskedel, slanger osv. svare nogenlunde til

det forventede forbrug i husstanden. Derfor har vi sammensat fire

forskellige solvarmepakker, der gør det nemt at vælge en veldimensioneret

løsning. Den lille el-pakke er inklusiv el-patron, specielt

velegnet til sommerhuse, som ofte er udstyret med el-varmtvandsbeholdere.

Solfangerareal 2,2 m 2 Solfangerareal 4,4 m 2 Solfangerareal 6,6 m 2

Lille pakke med 160 liter vandtank

og el-patron til to voksne

personer.

Lille pakke med 200 liter

vandtank til to voksne

personer.

medium pakke med vandtank

på 300 liter til to voksne og to

børn.

Stor pakke med vandtank på

400 liter til en større husstand

på op til seks personer.

Solvarmepakker

Small (el-pakke) er udstyret med el-patron til supplerende varme, hvilket gør løsningen velegnet til f.eks. sommerhuse

uden et konventionelt fyr. Hver af de tre pakker (small, medium og large) kan installeres i alle hustyper.

Solfangerareal 2,2 m 2 9

Small (el-pakke) Small

Medium Large

1­2 personer 1­2 personer 3­4 personer 5­6 personer

Solfanger

Areal

Inddækning

Flexkobling

Beholder

Volumen

Vægt

Størrelse

1 x CLI U12 4000

2,2 m²

EDW U12 0000

TFF 160 0201

160 l

82 kg

ø 560 x 997 mm

1 x CLI U12 4000

2,2 m²

EDW U12 0000

TFF 200 0201

200 l

95 kg

ø 540 x 1432 mm

2 x CLI U12 4000

4,4 m²

EKW U12 0021

1 x ZFR EFO

TFF 300 0201

300 l

120 kg

ø 600 x 1834 mm

3 x CLI U12 4000

6,6 m²

EKW U12 0002

EKW U12 0021

2 x ZFR EFO

TFF 400 0201

400 l

140 kg

ø 700 x 1631 mm

Tilbehør

El­patron

Pumpe og styring

Skoldningssikring

Luftudskiller

Ekspansionsbeholder

Glykol

18 L / 2,5 bar

5 l

Tilkøb
18 L / 2,5 bar

5 l

Tilkøb
25 L / 2,5 bar

10 l

Tilkøb
25 L / 2,5 bar

15 l

Total pris

15.035,- 16.295,- 22.695,- 28.385,-

18.794,- 20.369,- 28.369,- 35.481,-

Solvarmepakker er komplette anlæg eksklusiv ZFm flexslange, der er afhængig af afstand mellem solfanger og beholder.

= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Januar 2010

VELUX


Kombinér VELUX solfangere

med VELUX ovenlysvinduer

Solfanger

VELUX solfangeren er opbygget efter samme principper

som VELUX ovenlysvinduer både med hensyn til

design og indbygning. Derfor er det nemt og sikkert at

kombinere solfangerne med ovenlysvinduer. resultatet

er en fuldt integreret løsning, der fremstår harmonisk

og diskret med ensartet inddækning og helt uden

synlige rørforbindelser.

De mange kombinationsmuligheder er som et

puslespil, hvor hver løsning tegner sin egen spændende

mosaik på taget. Se på huset som en helhed, og

undgå at placere solfangerne yderligt eller vilkårligt.

Det kan få tagfladen til at ”kæntre” eller virke

asymmetrisk.

Inddækning

Type

Størrelse (B x H i cm) A Nettoareal

78 x 140 M08 0,90 m 2

114 x 118 S06 1,20 m 2

114 x 140 S08 1,40 m 2

134 x 180 U12 2,20 m 2

Leveringstid

Taghældning

A

Udvendig karmmål.

CLI 4000

2.450,-

3.063,-

2.875,-

3.594,-

3.350,-

4.188,-

4.295,-

5.369,-

lagervare

15°­90°

Eksempler på kombinationsmuligheder med de

tre forskellige pakkestørrelser:

Type

Størrelse (B x H i cm) A

78 x 140 M08

114 x 118 S06

114 x 140 S08

134 x 180 U12

Leveringstid

575,-

719,-

665,-

831,-

690,-

863,-

750,-

938,-

lagervare

A

Udvendig karmmål.

Solfangere, størrelser

Flexkobling

180 140 118 98

CLI

M08

4000

CLI

S06

4000

CLI

S08

4000

CLI

U12

4000

cm 78 94 114 134

Flexslange

Type

Flexkobling Str. kode (længde)

EF0 (10-12 cm)

140 (140 cm)

220 (220 cm)

320 (320 cm)

Leveringstid

ZFR

Mellem

solfangerne

175,-

219,-

425,-

531,-

485,-

606,-

585,-

731,-

lagervare

El­patron

Tilkøb til pakke small,

medium og large.

Type

0101

Leveringstid

Rørgennemføring

rørgennemføring til

undertag for ZFm.

Type

003

Leveringstid

ZTS 0101

1.250,-

1.563,-

lagervare

ZFT

135,-

169,-

lagervare

Type

Str. kode (længde)

005 (5 m)

010 (10 m)

015 (15 m)

020 (20 m)

Leveringstid

ZFM

Mellem

beholderen og

solfangerne

925 -

1.156,-

1.275,-

1.594,-

1.775,-

2.219,-

2.250,-

2.813,-

lagervare

10


Derfor bør du overveje et

VELUX solvarmeanlæg

• VELUX solvarmepakker er en vedvarende energiløsning

med alle nødvendige dele i én samlet pakke

• VELUX solvarmeanlæg kan dække helt op til

70 % af energibehovet til opvarmning af varmt

brugsvand

• VELUX solfanger kan indbygges i alle tage fra

15° – 90°. God effekt opnås ved tage der har

taghældning på 30° eller mere, selv hvis taget er

ikke er sydvendt

• VELUX solfangeren indbygges i taget med

standard VELUX inddækninger

• VELUX solfangeren kan bygges sammen med

VELUX ovenlysvinduer i en smuk og harmonisk

tagløsning

Kvalitet fra

yderst til inderst

Udvikling, forarbejdning og et kompromisløst materialevalg

gør VELUX solvarmeanlæg til et førende produkt

inden for solenergi. Målsætningen med den høje kvalitet

er at sikre huset en enkel og økonomisk installation, et

tidløst design, den højest mulig ydelse samt en levetid

på anlægget, der stadig om 15 eller 20 år vil få

investeringen til at se fornuftig ud.

VELUX solfanger bygger på et gennemtænkt teknologisk

design, hvor alle dele arbejder sammen om at

optage den termiske energi. Selve absorberen er udført

i kobber og forsynet med en speciel overflade, der sikrer

solfangeren en optimal høj varmeoptagelse. Ovenpå er

monteret et særligt sikkerhedsglas, der lader mere

varmeenergi passere end almindeligt vinduesglas.

Indvendigt er solfangeren effektivt isoleret med

mineraluld, så varmetabet bliver så lille som muligt.

• VELUX solvarmeanlæg anvender de bedste

materialer og den nyeste teknologi for at sikre

løsningen ekstra lang levetid og effektivitet

Så nemt kommer du videre

På www.velux.dk kan du via et Danmarkskort klikke

dig frem til den nærmeste installatør, som er

uddannet i VELUX solvarmesystemet. Her kan du

også beregne besparelser ved hjælp af solvarmeberegneren

og finde den optimale løsning ud fra dit

behov. Du kan også læse meget mere om solvarme

og fordelene med vedvarende energi.

Takket være årelang knowhow fra produktionen af

ovenlysvinduer er det samtidig lykkes os at udvikle

markedets mest integrerbare solfanger, der passer

naturligt ind i ethvert tag.

WWW

Skræddersy din egen solvarmepakke

VELUX solvarme en fleksibel løsning. Har din

bolig særlige behov, eller ønsker du selv at sammensætte

dit solvarmeanlæg, så tilbyder

VELUX mange forskellige størrelser og kombinationsmuligheder.

Start med at benytte solvarmeberegneren

på www.velux.dk for at se

hvilken størrelse anlæg, der passer til din husstand.

Efterfølgende hjælper vi dig gerne med

at skræddersy din helt egen solvarmeløsning.

Kontakt VELUX produkt- og byggeråd givning

på telefon 45 16 45 16.

VELUX

11


VELUX Danmark A/S

Ådalsvej 99

2970 Hørsholm

Telefon 45 16 45 16

Telefax 45 16 45 55

velux-dk@velux.com

www.velux.dk

V-DK 847-0111 © 2011 VELUX Group. ® VELUX, VELUX logo, CABRIO, , io-homecontrol og Pick&Click! er registrerede varemærker anvendt under licens af VELUX Group.

More magazines by this user
Similar magazines