Hent publikationen - Kulturstyrelsen

kulturstyrelsen.dk

Hent publikationen - Kulturstyrelsen

2.3. Arbejdsgruppens anbefalinger i relation til økonomi: • At der ydes støtte til udarbejdelse af en plejeplan i forbindelse med fredning af et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk. • At der ydes støtte til merudgifter, som en ejer pålægges i form af fordyrende materialer eller metoder som følge af fredningen. • At de selvstændige landskabsarkitektoniske værker nævnes i bygningsfredningslovens § 2, hvorved det klart vil fremgå, at hvad der i loven bestemmes om bygninger, også gælder selvstændige landskabsarkitektoniske værker, herunder lovens bestemmelser om støtte. 2.4. Arbejdsgruppens anbefalinger i relation til fredningsemner og begrundelser: • At strategien for fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker er, at hvert enkelt værk vurderes på baggrund af dets landskabsarkitektoniske kvalitet, og at der ikke fredes værker, der alene er repræsentative. • At der blandt de fredede bygningers omgivelser findes væsentlige landskabsarkitektoniske værker, som bør fredes som omgivelsesfredninger, og at der også ved ikke fredede bygning findes væsentlige landskabsarkitektoniske værker, som bør fredes - enten sammen med bygningerne eller alene. • At der i prioriteringen tages hensyn til værkernes sårbarhed, eller om de er truet. • Da der blandt kirkegårdene findes meget væsentlige landskabsarkitektoniske værker, anbefaler et flertal i arbejdsgruppen, at der arbejdes på muligheder for sikring af disse kirkegårde. 7

More magazines by this user
Similar magazines