Læs invitationen her - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

Læs invitationen her - Danmarks Bløderforening.

Danmarks Bløderforening

+ + + 10686 + + +

0893 Sjælland USF B

København den 25. januar 2013

Årsmøde 2013

Danmarks Bløderforening

- Forening i forandring

-

En weekend for hele familien

Danhostel Svendborg

D. 13.-14. april 2013

Tilmeldingsfrist d. 1. marts 2013


Indhold

Lørdag den 13. april 2013 – Forening i forandring

Livsbetingelserne for blødere har ændret sig dramatisk inden for relativt få år.

Nye behandlingsformer har medført nye muligheder og bedre livskvalitet for

mange. I dag rummer Danmarks Bløderforening derfor både unge og ældre

medlemmer, som har fælles og forskellige behov og interesser. Med en

præsentation af den nye livskvalitetsundersøgelse sættes fokus på bløderliv i

Danmark anno 2013 og der sættes ansigt på hvem foreningen i dag

repræsenterer.

Under eftermiddagskaffen vil der være stande for både børn og voksne, som

fortæller mere om medlemsaktiviteterne og hvor det vil være muligt at komme

med gode ideer og ønsker til foreningens virke.

På eftermiddagens arbejdsgruppemøder planlægges de kommende

medlemsaktiviteter for hhv. børnefamilier, 50+, kvinder, unge, hiv/hep, ITP, det

internationale arbejde og policy-arbejdet. Her diskuteres blandt andet form og

indhold, budget og egenbetaling, m.m.

Nye deltagere får mulighed for at mødes før årsmødet til en introduktion.

Medlemmer med særlig interesse i ITP-området opfordres til at mødes under

årsmødet og drøfte forslag til, hvordan ITP-arbejdet fremadrettet bedst muligt

varetages i foreningen.

Søndag den 14. april 2013 – Generalforsamling og lægefaglige oplæg

Søndag formiddag byder traditionen tro på foreningens årlige

generalforsamling. Bløderforeningens organisation og økonomi ændres i disse

år. Hvad det betyder for foreningen fremlægges her, ligesom der bliver

mulighed for debat. Dirigent bliver Curt Sørensen, borgmester i Svendborg

Kommune.

Herefter vil overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen fra Center for Hæmofili og

Trombose på Århus Universitetshospital, Skejby holde oplæg om muligheder

og udfordringer for bløderpatienter i dag – både i det almindelige

behandlingssystem og i forbindelse med kliniske forsøg. Parallelt med dette vil

overlæge Steen Rosthøj fra børneafdelingen på Aalborg Sygehus holde oplæg

om nyt fra ITP-forskningsfronten, bl.a. om kronisk ITP.

Voksne deltagere:

Børn:

Tilmelding

Navn: _____________________________ Alder: _______

Navn: ____________________________ Alder: _______

Navn: _____________________________ Alder: _______

Navn: _____________________________ Alder: _______

Navn: ____________________________ Alder: _______

Hvilke(t) af børnene har evt. blødersygdom/ITP: ________________________

Adresse:

Sæt kryds:

Gade/vej: _____________________________________

Postnr. og by: ___________________________________

Telefon:

E-mail:

_____________________________________

_____________________________________

□ Jeg/vi deltager hele weekenden

□ Jeg/vi deltager kun lørdag

□ Jeg/vi deltager kun søndag

Særlige forhold (fx fødevareallergi, dårligt gående, vegetar og lignende)

Ved spørgsmål, kontakt Susanne Romlund på tlf. 3345 5515 eller mail:

sr@bloderforeningen.dk

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Klip den frankerede tilmeldingsblanket af indbydelsen og send den til

Danmarks Bløderforening, så vi har den senest den 1. marts 2013.

Du kan også tilmelde dig på www.bloderforeningen.dk


Program for årsmødet

Praktiske oplysninger

Danhostel Svendborg

Vandrehjemmet ligger midt i Svendborg. Læs mere og se billeder på

vandrehjemmets hjemmeside: danhostel-svendborg.dk

Adresse: Vestergade 45, 5700 Svendborg.

Kørselsvejledning: Se vandrehjemmets hjemmeside: danhostel-svendborg.dk

Yderligere oplysninger kan fås i Bløderforeningen på tlf. 33 14 55 05.

Børneprogram og pasning

Under oplæg, arbejdsgruppemøder og generalforsamling vil der være

børnepassere og børneprogram. Børnepasserne vil også være til stede lørdag

aften, hvor der er film for børn over ca. 5 år.

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding og indbetaling af deltagergebyr er fredag den 1.

marts 2013. Tilmelding er bindende.

Du kan bruge tilmeldingsblanketten i denne folder eller melde dig til på

foreningens hjemmeside: www.bloderforeningen.dk

Pris og betaling af deltagergebyr

Deltagergebyret inkluderer ophold, forplejning, børnepasning samt deltagelse i

arbejdsgruppemøder og foredrag. Deltagergebyret refunderes ikke.

Deltagergebyr for voksne og børn over 12 år:

Deltagergebyr for børn 2 og 12 år:

Børn under 2 år:

350 kr. pr. pers.

150 kr. pr. pers.

Gratis

Beløbet bedes indsat på Bløderforeningens konto i Sydbank:

Registreringsnr. 7040 – kontonr.: 1106847.

Husk at angive dit navn + antal voksne og evt. antal børn, som du betaler

for.

Lørdag den 13. april 2013

10.30 – 11.30: Ankomst, registrering og udlevering af stemmesedler

11.30 – 12:00 Nye medlemmer mødes og bydes velkommen

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.15: Velkomst – v/ formand Terkel Andersen

13.15 – 14.45: Præsentation af Livskvalitetsundersøgelsen 2012

Børn: Bløderliv i børnehøjde – videointerviews v. Ørestad

Gymnasium

14.45 – 16.15: Kaffepause – og Tour de Bløderforening for alle

16.15 – 17.30: Arbejdsgruppemøder om aktiviteter i 2013

17.15 – 18.00: Pause

18.00 – 19.30: Middag

Børn: Diskotek

20.00 – 21.30: Aftenkaffe og erfaringsudveksling og fremvisning af dagens

videoproduktion.

Søndag den 14. april 2013

08.00 – 09.00: Morgenmad

09.00 – 11.00: Generalforsamling

Børn: Skattejagt

11.00 – 11.30: Kaffepause

11.30 – 13.00: Parallelle lægefaglige oplæg

Hæmofili v. overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen

ITP v. overlæge Steen Rosthøj

Børn: Leg og hygge

13.00: Sandwich – herefter hjemrejse


Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent

Søndag den14. april 2013

Kl. 9.00 – 11.00

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Godkendelse af årsberetning

4. Aflæggelse af regnskab

5. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

6. Beretning fra Forsknings- og Støttefonden

7. Beretning fra Den Lægelige Komité

8. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest

d. 15. februar

9. Valg af bestyrelse

10. Valg af suppleant til bestyrelsen

11. Valg af revisor og intern revisor

12. Eventuelt

Bestyrelsen – konstitueret ved

generalforsamlingen i 2012

Terkel Andersen (Formand)

Hæmofili i svær grad

Jacob Andersen (Næstformand)

Hæmofili i svær grad

Tem Folmand (Næstformand)

Hæmofili i svær grad

Mikael Frausing (Kasserer)

Far til to sønner med hæmofili i svær grad

Theis Bacher

Hæmofili i svær grad

Lisbeth Skjødt Ipsen

Von Willebrands sygdom, type 3

Naja Skouw-Rasmussen

Von Willebrands sygdom, type 2A

Lars Lehrmann

Hæmofili i svær grad

Palle Skovby

Hæmofili i svær grad

På valg – genopstiller

På valg – genopstiller

På valg – genopstiller

På valg – genopstiller

På valg – genopstiller

Suppleanter

Davy Alan Charlottenfeld

ITP

På valg

Palle Lykke Ravn

Hæmofili i svær grad

More magazines by this user
Similar magazines