18.11.2014 Views

Servicestave, Servicestandere og Gulvbokse - engineering site ...

Servicestave, Servicestandere og Gulvbokse - engineering site ...

Servicestave, Servicestandere og Gulvbokse - engineering site ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Servicestave</strong>, <strong>Servicestandere</strong> <strong>og</strong> <strong>Gulvbokse</strong><br />

Standard, kundetilpassede <strong>og</strong> forinstallerede<br />

TEKNISK INFORMATION 2002:08<br />

P4928


FRONTLINE SERVICESTAVAR TYP POL/THORSMAN/MC1642SE/9902 3


P1531<br />

FrontLine Installationssystem<br />

FrontLine er et system til installation af service til<br />

moderne arbejdspladser i kontorer <strong>og</strong> offentlige miljøer.<br />

I systemet indgår produkter, der gør det muligt at<br />

fremføre el, tele <strong>og</strong> data fra loft, væg <strong>og</strong> gulv.<br />

Systemet består af to hovedgrupper:<br />

1. Serviceindholdet er de udtag til el, tele <strong>og</strong> data,<br />

der giver adgang til de forskellige netværk <strong>og</strong> services.<br />

2. Servicebæreren er de installationskanaler, servicestave,<br />

servicestandere, servicebokse <strong>og</strong> gulvbokse<br />

med F80-front, der gør udtagene tilgængelige ved<br />

arbejdspladserne.<br />

F80-fronten gør serviceindholdet kompatibelt<br />

med de forskellige servicebærere.<br />

Servicebærerne kan leveres forinstalleret med det<br />

ønskede serviceindhold forbundet <strong>og</strong> klar til at blive<br />

tilsluttet netværket. Dette formindsker installationstiden<br />

på byggepladsen <strong>og</strong> gør eventuelle rokeringer<br />

enklere, samt øger kalkulationssikkerheden.<br />

Samtlige forinstallerede produkter tildeles et serienummer<br />

<strong>og</strong> funktionstestes før levering. En individuel<br />

testrapport er altid vedlagt.


Miljø<br />

Produkterne er fremstillet af genanvendelige<br />

materialer som aluminiumsprofiler,<br />

hal<strong>og</strong>enfri PC/ABS<br />

plast, støbejern <strong>og</strong> formpresset aluminiumsstykker.<br />

Også tilslutningskabler<br />

kan bestilles i hal<strong>og</strong>enfri<br />

udførelse. Produkterne er dermed, i<br />

sin helhed, hal<strong>og</strong>enfrie.<br />

En stor del af montagen sker ved<br />

hjælp af clips-funktioner uden behov<br />

for værktøj, hvilket letter eventuel<br />

demontering ved genanvendelse.<br />

Både stave <strong>og</strong> standere kan fås i<br />

jordet udgave, hvilket giver måleværdier<br />

der ligger langt under de<br />

rekommanderede grænser for elektriske<br />

felter.<br />

Produkterne er CE-mærket.<br />

Godkendelse <strong>og</strong> kvalitetssikring<br />

Lexel´s politik er at produkter skal<br />

testes <strong>og</strong> godkendes i henhold til<br />

national <strong>og</strong> international standard.<br />

For at kontrollere vores virksomhed<br />

har vi kvalitetssystemer, certificerede<br />

i henhold till ISO 9000.<br />

Til test <strong>og</strong> godkendelse anvendes<br />

følgende organisationer:<br />

Varemærker<br />

Varemærker, registrerede <strong>og</strong> uregistrerede,<br />

som anvendes i denne brochure:<br />

Thorsman, FrontLine <strong>og</strong> F80. I<br />

Danmark har Lexel Electric A/S<br />

ansvaret for markedsføringen af<br />

Thorsman <strong>og</strong> Wibe produkterne.<br />

FrontLine <strong>Servicestave</strong>,<br />

<strong>Servicestandere</strong> <strong>og</strong> <strong>Gulvbokse</strong><br />

<strong>Servicestave</strong>, standere <strong>og</strong> golvbokse<br />

til alle behov ................................................ 6<br />

<strong>Servicestave</strong> - den naturlige måde at skabe<br />

et fleksibelt kontor ........................................ 7<br />

Pr<strong>og</strong>ramoversigt .......................................... 8<br />

Serviceindhold, Garantier <strong>og</strong> dokumentation .. 10<br />

Kombiner POL-M4 med et belysningsarmatur .. 11<br />

4-serien ...................................................... 12<br />

10/20-serien .............................................. 22<br />

O/H-serien ................................................ 30<br />

D-serien ...................................................... 36<br />

POS-200/201 ............................................ 42<br />

FrontLine <strong>Servicestandere</strong>, POS-10/<br />

POS-10x <strong>og</strong> POS-DK .................................... 44<br />

4 typer forinstallerede servicestave ................ 46<br />

<strong>Servicestave</strong> <strong>og</strong> -standere i struktureret<br />

netværk ...................................................... 47<br />

Farver på lager .......................................... 48<br />

Tilbehør 4-, 10/20-, O/H-,D-serien ................ 50<br />

Projektering, dokumentation <strong>og</strong> garanti .......... 56<br />

Thorsman <strong>Gulvbokse</strong> til Installationer i Gulvet 58<br />

UFB-800...................................................... 64<br />

UFB-900...................................................... 69<br />

UFB-700...................................................... 74<br />

Kort systembeskrivelse af <strong>Gulvbokse</strong> .............. 79<br />

Thorsman <strong>Gulvbokse</strong> i rustfrit stål,<br />

UFB-900RF <strong>og</strong> UFB-140RF ............................ 80<br />

Instøbningsboks UFB-IG ................................ 81<br />

Støbeform UFB-RF ........................................ 86<br />

Beskrivelse Indstøbningskanal ...................... 87<br />

Montering af gulvbokse i et hulrumsgulv ........ 88<br />

Fælles tekniske data .................................... 89<br />

Stregtegninger/billeder<br />

L59930<br />

Nummeret ved stregtegninger<br />

<strong>og</strong> fotos anvendes til bestilling<br />

af digitalt billedmateriale.<br />

Produkterne <strong>og</strong> tekniske data kan ændres under brochurens<br />

løbetid.<br />

© LEXEL ELECTRIC A/S, 2002.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 5


<strong>Servicestave</strong>, standere <strong>og</strong> gulvbokse<br />

til alle behov<br />

FrontLine <strong>Servicestave</strong>, servicestandere <strong>og</strong> gulvbokse<br />

dækker alle typer applikationer. Stavene findes til<br />

montering på væg, fritstående fastspændt mellem gulv<br />

<strong>og</strong> loft samt fritstående <strong>og</strong> flytbare indenfor en given<br />

radius. De fleste stave kan forsynes med frontkåbe<br />

eller skærm.<br />

Samtlige produkter kan leveres komplette med<br />

udtag, ledninger <strong>og</strong> kontakter, klar til at blive taget i<br />

brug. Fremstillingen af stave <strong>og</strong> standere kan være iht.<br />

ordre, hvilket betyder at de tilpasses efter kundens<br />

ønsker <strong>og</strong> behov. Kravene til kortere leveringstider<br />

øges hele tiden. Vi tilbyder derfor<br />

et antal standardbestykkede stave <strong>og</strong><br />

standere som vi kalder POL Expres til<br />

hurtig levering. Samtlige er monterede <strong>og</strong><br />

klar med kabler <strong>og</strong> stikpropper. Stavene findes<br />

i hvidlakeret <strong>og</strong> natureloxeret.<br />

På væg<br />

Fritstående<br />

på gulv<br />

Spændt fast<br />

mellem gulv<br />

<strong>og</strong> loft<br />

Servicestander<br />

P4930<br />

FrontLine <strong>Servicestave</strong> <strong>og</strong> -standere samt gulvbokse klarer alle typer installationer.<br />

6 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


<strong>Servicestave</strong> - den naturlige måde at<br />

skabe et fleksibelt kontor<br />

Alle virksomheder præges i dag af forandringer <strong>og</strong><br />

behovet for hurtigt at kunne lave justeringer, til nye<br />

krav, er store.<br />

Hver arbejdsplads kræver alle forsyninger til el <strong>og</strong><br />

kommunikation. Det er derfor vigtigt at skabe fleksible<br />

installationsløsninger til el, tele <strong>og</strong> data, dvs. at<br />

tænke på fremtiden når man planlægger sit kontor.<br />

Det skal være både let <strong>og</strong> hurtigt at lave ændringer<br />

eller komplettere med en ny arbejdsplads.<br />

Fritstående stave giver maksimal frihed<br />

Thorsmans fritstående stave giver maksimal fleksibilitet<br />

<strong>og</strong> frihed. Stavene kan flyttes rundt indenfor en<br />

radius på 1,5 m uden at tilslutningspunktet i loftet<br />

skal ændres. En stabil fod i støbejern gør, at staven<br />

står stabilt på alle typer af gulv. Samtlige designserier,<br />

undtagen 200-serien, indeholder fritstående <strong>og</strong> flytbare<br />

stave.<br />

Løsninger der gør tilslutning <strong>og</strong> flytninger lettere<br />

Thorsman tilbyder en løsning som gør tilslutning <strong>og</strong><br />

flytning lettere: Strømfordeling til stave med knudepunkt<br />

på kabelbakke eller gitterbakke.<br />

Knudepunkter er en løsning til installation af el <strong>og</strong><br />

kommunikation i loft til både kontorlandskab <strong>og</strong> cellekontorer.<br />

Knudepunktet på kabelbakken består af en<br />

FrontLine Serviceboks, som kan placeres hvor som<br />

helst på bakken. Boksen leveres kundetilpasset <strong>og</strong> den<br />

indeholder udtag til el, tele <strong>og</strong> data.<br />

P4995<br />

Knudepunkter til stave. Stavene kan flyttes rundt indenfor en<br />

radius på 1,5 m uden at tilslutningspunktet i loftet skal ændres.<br />

P4995<br />

Knudepunkt på kabelbakke<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 7


Pr<strong>og</strong>ramoversigt<br />

4-serien<br />

En nyudviklet serie af servicestave <strong>og</strong> -standere med<br />

separate kontaktbokse. Staven har to monteringsalternativer:<br />

Fritstående eller vægmonterede.<br />

De fritstående stave <strong>og</strong> standere kan monteres med<br />

op til 4 kontaktbokse. Kontaktboksene monteres på<br />

nedføringsprofilet eller under en bordplade. Boksene<br />

kan monteres på arbejdspladsen.<br />

10/20-serien<br />

En nyudviklet serie af <strong>Servicestave</strong> <strong>og</strong> -standere.<br />

Stavene har tre monteringsalternativer: fritstående,<br />

fastspændte eller vægmonterede <strong>og</strong> standeren fastmonteret.<br />

Findes både i dobbelt <strong>og</strong> enkeltsidet versioner.<br />

Det patenterede loftfæste til de fastspændte<br />

stave gør monteringen enkel <strong>og</strong> kompenserer samtidigt<br />

for bygningens bevægelser.<br />

O/H-serien<br />

En serie af servicestave i lækkert design. Tre monteringsalternativer:<br />

Fritstående, fastspændte eller<br />

vægmonterede. Findes både i dobbelt <strong>og</strong> enkeltsidet<br />

versioner.<br />

D-serien<br />

En serie af servicestave <strong>og</strong> servicestandere i let <strong>og</strong> lækkert<br />

design. Stavene har tre monteringsalternativer:<br />

fritstående, fastspændte eller vægmonterede <strong>og</strong> standeren<br />

er fast monteret. Separate nedføringsrum til<br />

el-, tele- <strong>og</strong> datakabler.<br />

200-serien<br />

En dobbeltsidet servicestander med låger som beskytter<br />

<strong>og</strong> skjuler ledninger <strong>og</strong> kontakter. Fastmonteret på<br />

gulvet.<br />

P4931<br />

P4929<br />

P4932<br />

4-serien<br />

10/20-serien<br />

O/H-serien<br />

P4930<br />

P4993<br />

P4924<br />

D-serien<br />

POS-200<br />

POS-201<br />

8 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-<br />

serien<br />

10/20-<br />

serien<br />

D-<br />

serien<br />

O/Hserien<br />

200-<br />

serien<br />

POS-10-<br />

serien<br />

P4941<br />

P4959<br />

P4950<br />

P4951<br />

P4406<br />

P3555<br />

P5067<br />

Fritstående stave<br />

En side<br />

• • • •<br />

To sider<br />

• • •<br />

Tre sider<br />

•<br />

Fire sider<br />

•<br />

Fastspændte stave<br />

En side<br />

• • •<br />

To sider<br />

• •<br />

Vægmonterede stave<br />

En side<br />

• • •<br />

To sider<br />

•<br />

<strong>Servicestandere</strong><br />

En side<br />

• • • • •<br />

To sider<br />

• • • • •<br />

Tre sider<br />

•<br />

Fire sider<br />

•<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 9


Serviceindhold<br />

Alle stave, standere <strong>og</strong> gulvbokse har 80 mm<br />

frontåbning F80 <strong>og</strong> monteres med LK’s CLIC’<br />

LINE.<br />

P1372<br />

Garantier <strong>og</strong> dokumentation<br />

Hver formonteret Servicestav, -stander <strong>og</strong> gulvboks<br />

som udføres efter fastlagte retningslinier på vores<br />

fabrik, kontrolleres inden leverance. Testresultatet<br />

dokumenteres i en rapport der signeres af operatøren.<br />

Testrapport, garantibevis, brugsanvisning <strong>og</strong> tilslutningsskema<br />

leveres med staven.<br />

Hvert produkt forsynes med en label som indeholder<br />

typebetegnelse, certificeringssymboler <strong>og</strong> et individuelt<br />

serienummer.<br />

Hvis staven, standeren eller gulvboksen monteres<br />

med LK’s CLIC’LINE giver vi 10 års garanti på de<br />

elektriske tilslutninger. Garantien gælder både stærk<strong>og</strong><br />

svagstrøm.<br />

Overfladebehandlinger<br />

Samtlige produkter er fremstillet i formpresset aluminium<br />

eller i stål. De leveres i natureloxeret (aluminium),<br />

el-forzinket (stål) eller i valgfri farve <strong>og</strong> kan desuden<br />

forsynes med en fineret eller folieret front.<br />

P4797<br />

10 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Kombinér POL-M4 med et belysningsarmatur<br />

Komplettér gerne den fritstående stav POL-M4 med et belysningsarmatur. Her vises n<strong>og</strong>le eksempler.<br />

P4535<br />

P4534<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 11


4-serien<br />

En nyudviklet serie af fleksible <strong>Servicestave</strong> <strong>og</strong> -standere<br />

med separate kontaktbokse. Stavene har to monteringsalternativer:<br />

Fritstående eller vægmonterede.<br />

De fritstående stave <strong>og</strong> standere kan monteres med op<br />

til 4 kontaktbokse. Kontaktboksene monteres på nedføringsprofilet<br />

eller under en bordplade. Supplerende<br />

bokse kan monteres efter opsætningen. Hvis<br />

boksen monteres på et hæve/sænkebord undgås problemet<br />

med træk i ledningerne ved højdejustering.<br />

P4931<br />

12 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Vokser med opgaven<br />

P5078<br />

P5077<br />

Til en arbejdsplads er det nok med en kontaktboks,<br />

her monteret på en POL-M4.<br />

Når kontoret skal udvides, monteres bare en boks<br />

mere.<br />

P5079<br />

P5076<br />

Vokser kontoret yderligere, kræves der måske 3<br />

bokse.<br />

Nu er staven fuldt monteret med 4 kontaktbokse.<br />

Kapaciteten er stor. Hele 32 stærkstrømskontakter <strong>og</strong><br />

16 tele <strong>og</strong> data udtag.<br />

Detaljer som adskiller staven fra det sædvanlige<br />

P4476<br />

P4979<br />

P4974<br />

Toppladen findes <strong>og</strong>så i transparent<br />

udførelse i flere forskellige<br />

farver.<br />

Kontaktboksene kan <strong>og</strong>så monteres<br />

på eller under en bordplade.<br />

Samlingerne for stærkstrømskablerne<br />

er lette at komme til, i den<br />

formstøbte fod.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 13


4-serien<br />

Fritstående stav POL-M4. Kan eftermonteres med yderligere kontaktbokse<br />

POL-M4 med<br />

en kontaktboks<br />

POL-M4 med<br />

to kontaktbokse<br />

POL-M4 med<br />

to kontaktbokse<br />

POL-M4 med<br />

to kontaktbokse<br />

POL-M4 med<br />

tre kontaktbokse<br />

POL-M4 med fire<br />

kontaktbokse<br />

POL-M4 med fire kontaktbokse<br />

monteret på bordplade<br />

POL-M4 med fire kontaktbokse<br />

hvor to monteres på bordplade<br />

R41960 P4942<br />

R41970<br />

P4986<br />

R41980 P4987<br />

P4935<br />

R41890<br />

P4937<br />

R41900<br />

P4938<br />

R41910 P4939<br />

R41920<br />

P4940<br />

R41930<br />

P4941<br />

Vægmonteret<br />

servicestav<br />

POL-W4<br />

POL-W4 med<br />

to kontaktbokse<br />

14 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien<br />

Fritstående stander POS-F4. Kan eftermonteres med yderligere kontaktbokse<br />

POS-F4 med<br />

en kontaktboks<br />

POS-F4 med<br />

to kontaktbokse<br />

POS-F4 med<br />

to kontaktbokse<br />

POS-F4 med<br />

to kontaktbokse<br />

POS-F4 med<br />

tre kontaktbokse<br />

POS-F4 med fire<br />

kontaktbokse<br />

POS-F4 med fire kontaktbokse monteret<br />

på bordplade<br />

POS-F4 med fire kontaktbokse hvor<br />

to monteres på bordplade<br />

R42050<br />

R42060<br />

R42070<br />

P4948<br />

P4988<br />

P4989<br />

R42000<br />

P4943<br />

R42010<br />

P4946<br />

R42020 P4945<br />

R42030<br />

P4944<br />

R42040<br />

P4947<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 15


4-serien<br />

Fritstående stav POL-M4. Kan eftermonteres med yderligere kontaktbokse<br />

Tilslutning mod loft med slidset fleksibel slange<br />

P4492<br />

Loftbeslag POL-TA3<br />

Tilslutning til betondæk.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet<br />

PC/ABS.<br />

P4508<br />

Fleksibel slange TTP-FC2<br />

2 x Ø 25 mm. Hvid, grå eller<br />

sort polypropen.<br />

P4441<br />

Kabelbakkebeslag<br />

POL-KF4<br />

Fastgørelse på kabelbakke/-<br />

stige. Hvidlakeret stål.<br />

Fastgørelse på loft med fleksible slanger der kan åbnes<br />

P4493<br />

P4457<br />

P4497<br />

P4458<br />

P4497<br />

Loftbeslag POL-TA1<br />

Tilslutning til betondæk.<br />

Hvidlakeret aluminium..<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet<br />

PC/ABS.<br />

P4525<br />

Fleksibel slange TTP-CF1<br />

2 rum. Hvid, grå eller sort<br />

polypropen.<br />

P4443<br />

Kabelbakkebeslag<br />

POL-KF4<br />

Fastgørelse på kabelbakke/-stige.<br />

Hvidlakeret stål.<br />

Mål i mm<br />

C<br />

L64290<br />

B<br />

A<br />

R41940<br />

R41950<br />

392<br />

390<br />

A13200<br />

F<br />

G<br />

D<br />

E<br />

A= Højde fra gulv til profilets overkant<br />

2150, 2450 eller 2900 mm.<br />

B= Længden på den fleksible slange,<br />

1900 mm.<br />

C= Fod 390 x 392 mm, vægt 15 kg.<br />

D= Højden på kontaktboksen 640 mm.<br />

E= Kontaktboksens højde over gulvet<br />

730 mm.<br />

F= Længden på kontaktboks monteret<br />

på bordet er valgfri fra 300 til<br />

1800 mm.<br />

G= Længden på fleksibel slange til kontaktboks<br />

monteret på bordet er valgfri<br />

fra 800 til 1800 mm.<br />

16 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien<br />

Vægmonteret Servicestav POL-W4<br />

Tilslutning mod loft<br />

Montering<br />

Mål i mm<br />

69<br />

P4484<br />

Loftflange<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget.<br />

Forsynet med dobbeltklæbende<br />

tape.<br />

Hvid Poltyren.<br />

P4577<br />

Skru vægbeslaget<br />

op i ønsket højde.<br />

P4985<br />

Sæt staven på beslaget.<br />

R41990<br />

206<br />

P4579<br />

Skru staven fast på væggen<br />

L64300<br />

Fritstående <strong>og</strong> kompletterbare servicestandere type POS-F4<br />

Mål i mm<br />

A= Højden fra gulv til profilets over<br />

kant 735 mm.<br />

B<br />

A<br />

R42160<br />

C<br />

65<br />

D<br />

E<br />

B= Højden på kontaktboksen 640 mm.<br />

C= Fod Ø 312 mm.<br />

D= Længden på kontaktboks monteret<br />

på bord er valgfri fra 300 - 1800 mm.<br />

E= Længde på den fleksible slange til<br />

kontaktboks monteret på bord er<br />

valgfri fra 800 - 1800 mm.<br />

125<br />

L64310<br />

R42170<br />

206<br />

A13210<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 17


4-serien<br />

Montering af stav POL-M4 <strong>og</strong> stander POS-F4<br />

Stav<br />

Løft staven på plads i<br />

foden.<br />

Fastgør staven med<br />

skrue på siden af foden.<br />

Fastgør slangen i loftet/<br />

på kabelbakken (se tilbehør<br />

side 16).<br />

Tilslut kontakterne i<br />

knudepunkterne.<br />

Stander<br />

Placer <strong>og</strong> fastgør rammen<br />

til foden i gulvet. Tilslut<br />

kontakterne. Løft derefter<br />

standeren på plads.<br />

Fastgør standeren med<br />

skrue på siden af foden.<br />

Stav eller stander med kontaktbokse til montage på bordet<br />

Løft staven på plads i<br />

foden.<br />

Fastgør staven med<br />

skrue på siden af foden.<br />

Fastgør underprofilet på<br />

den ønskede plads på<br />

bordet.<br />

Clips kontaktboksen på<br />

plads.<br />

P4981<br />

P4457<br />

P5066<br />

P4991<br />

P4990<br />

P4542<br />

P4980<br />

P4972<br />

P4973<br />

4970<br />

P4971<br />

P4457<br />

P5066<br />

Kontaktboksen følger med<br />

bordpladen op <strong>og</strong> ned,<br />

uden træk i de tilsluttede<br />

ledninger<br />

Fastgør slangen i loftet/<br />

på kabelbakken (se tilbehør<br />

side 16).<br />

Tilslut kontakterne i<br />

knudepunkterne.<br />

18 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien<br />

På eksisterende stav eller stander<br />

Montage af ny kontaktboks<br />

4984<br />

Tilslut stærkstrømskablerne<br />

på de eksisterende plinter.<br />

P5080<br />

Afbryd strømmen til staven.<br />

Åbn til tilslutningspunktet<br />

<strong>og</strong> fjern frontprofilet<br />

hvor den ny kontaktboks<br />

skal sidde.<br />

P5081<br />

Montér den ny kontaktboks.<br />

P4553<br />

P4765<br />

Træk svagstrømskablerne<br />

igennem nedføringsslangen.<br />

P5066<br />

Tilslut kontakterne i<br />

knudepunkterne.<br />

Montage på bord med fremføring fra eksisterende stav eller stander<br />

Skru underprofilet fast<br />

på den ønskede plads på<br />

bordpladen.<br />

Clips kontaktboksen på<br />

plads.<br />

Kontaktboksen følger<br />

med bordpladen op <strong>og</strong><br />

ned, uden træk i de tilsluttede<br />

ledninger.<br />

Afbryd strømmen til staven.<br />

Åbn til tilslutningspunktet<br />

<strong>og</strong> fjern frontprofilet<br />

hvor den ny kontaktboks<br />

skal sidde.<br />

4984<br />

P4553<br />

P4765<br />

4989<br />

P5066<br />

P4542<br />

4980<br />

4981<br />

4974<br />

Tilslut stærkstrømskablerne<br />

på de eksisterende<br />

plinter.<br />

Træk svagstrømskablerne<br />

igennem nedføringsslangen.<br />

Clips fronten på igen <strong>og</strong><br />

luk til tilslutningspunktet.<br />

Tilslut kontakterne i<br />

knudepunkterne.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 19


4-serien<br />

Kabelinstallation<br />

Stærkstrøm<br />

Jording<br />

Uanset hvordan den endelige udformning skal være,<br />

forberedes POL-M4 <strong>og</strong> POS-F4 til, at man kan installere<br />

4 kontaktbokse. For stærkstrømmens vedkommende<br />

indebærer dette, at der kan vælges imellem følgende<br />

grundinstallationer:<br />

• To stk. ét-faseklemmer, to tilslutningskabler<br />

• Fire stk. ét-faseklemmer, fire tilslutningskabler<br />

• En stk. tre-faseklemmer, et tilslutningskabel<br />

• To stk. tre-faseklemmer, to tilslutningskabler<br />

Ved et-fasefremføring anbefaler vi en opdeling på to<br />

tilslutningskabler pr. strømtype, for at sikre driften af<br />

så mange arbejdspladser som muligt ved stort strømforbrug,<br />

alternativt ved driftsforstyrrelser på n<strong>og</strong>en<br />

arbejdspladser.<br />

Separation<br />

POL-M4 <strong>og</strong> POS-F4 leveres altid jordet, hvilket giver<br />

værdier langt under den anbefalede grænseværdi vedrørende<br />

elektriske felter. POL-W4 leveres som standard,<br />

ikke jordet. Jording kan bestilles særskilt.<br />

Fleksibel nedføringsslange<br />

med separate rum til el, tele<br />

<strong>og</strong> datakablerne.<br />

Velcrolukning til enkel fremføring<br />

af kabler i de respektive<br />

rum.<br />

P4553<br />

P4508<br />

P4554<br />

P4555<br />

P4525<br />

P4765<br />

4974<br />

P4787<br />

Stærk- <strong>og</strong> svagstrømskabler er separerede i hele stavens<br />

højde, <strong>og</strong>så i den fleksible del. Til hver kontaktboks<br />

er der et nedføringsrum i profilet til svagstrømskablerne.<br />

Ved kompletteringer er der altså et<br />

tomt rum ledigt til den nye kontaktboks.<br />

Fleksibel slange<br />

TTP-FC2. 2 x Ø 25<br />

mm. Én slange til el<br />

<strong>og</strong> én til tele /data.<br />

TTP-FC7, værktøj til enkel <strong>og</strong> hurtig<br />

kabellægning i den fleksible slange TTP-<br />

FC2.<br />

20 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien<br />

Kapacitet<br />

På grund af konstruktionen, med de separate kontaktbokse,<br />

har 4-serien en meget stor kapacitet til<br />

kabler <strong>og</strong> kontakter. Med 4 fuldt monterede bokse,<br />

kan én eneste stav eller stander, forsyne op til 4<br />

arbejdspladser.<br />

Det maksimale antal kommunikationskabler pr. boks<br />

er 4, med en kabeldiameter på 4 mm. Det indebærer,<br />

at en fuldt monteret stav eller standere kan bestå af 16<br />

kommunikationsudtag <strong>og</strong> 32 el-kontakter.<br />

P5076<br />

4994<br />

POL-M4 med 28 el-kontakter <strong>og</strong> 16 kommunikationsudtag.<br />

Maksimal bestykning er 16 kommunikationsudtag<br />

<strong>og</strong> 32 el-kontakter.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 21


10/20-serien<br />

En nyudviklet serie af servicestave <strong>og</strong> servicestandere.<br />

Stavene har 3 monteringsalternativer: fritstående, fastspændte<br />

eller vægmonterede. Standerne er fast monterede.<br />

De findes i både enkelt- <strong>og</strong> dobbeltsidede versioner.<br />

Det patenterede loftbeslag til de fastspændte<br />

stave gør monteringen enkel <strong>og</strong> kompenserer samtidig<br />

for bygningens bevægelser.<br />

P4929<br />

22 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P4967 P4968 P4966<br />

P4473<br />

P4795<br />

P4472<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 23


10/20-serien<br />

Fastspændte Fritstående Vægmonteret<br />

POL-T10<br />

Enkeltsidet<br />

POL-T20<br />

Dobbeltsidet<br />

POL-M10<br />

Enkeltsidet<br />

POL-M20<br />

Dobbeltsidet<br />

POL-W1<br />

Enkeltsidet<br />

R41830 P4960<br />

120<br />

61<br />

P4961<br />

R41840<br />

117<br />

120<br />

P4958<br />

R41850<br />

320<br />

P4959<br />

R41860<br />

320<br />

R41820 P4936<br />

115<br />

48<br />

B<br />

B<br />

B<br />

B<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

L66450<br />

L66510<br />

L63260<br />

L63270<br />

L66000<br />

Standardhøjder:<br />

A: 2075, 2375, 2550, 2750 <strong>og</strong> 3050 mm alternativt<br />

valgfri højde op til max. 4480 mm<br />

B: Samme som A + 120 – 520 mm<br />

Standardhøjder:<br />

A: 2115, 2415, 2590,<br />

2790 <strong>og</strong> 3090 mm<br />

alternativt valgfri højde op<br />

til max. 3090 mm<br />

B: 2000 mm<br />

Standardhøjder:<br />

A: 2150, 2450, 2625,<br />

2825 <strong>og</strong> 3125 mm<br />

alternativt valgfri højde op<br />

til max. 3125 mm<br />

B: 2000 mm<br />

Valgfri højde max. 5000 mm<br />

24 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien<br />

POS-F10<br />

Enkeltsidet<br />

<strong>Servicestandere</strong><br />

POS-F20<br />

Dobbeltsidet<br />

Frontskærm til 10/20-serien<br />

Skærmen skjuler <strong>og</strong> beskytter kontakter <strong>og</strong> ledninger.<br />

Installationen bliver dermed pænere <strong>og</strong> mere sikker,<br />

da de tilsluttede apparaters ledninger ikke bliver rykket<br />

ud ved en fejltagelse. Da skærmen har åbne sider,<br />

kan selv stive ledninger be-nyttes, da disse kan stikke<br />

ud gennem åbningerne, uden at det hindrer skærmen<br />

i at blive lukket. Ledninger kan føres ind foroven, forneden<br />

<strong>og</strong> i siderne på skærmen.<br />

Overskydende længde kan vikles op på kr<strong>og</strong>e indvendigt<br />

på skærmen. Jordes skærm <strong>og</strong> stav reduceres de<br />

elektriske felter rundt om staven. Skærmen kan enten<br />

bestilles sammen med en ny servicestav eller til montering<br />

på en allerede eksisterende stav, fra 10/20-serien,<br />

på en arbejdsplads. Standardhøjde: 670 mm.<br />

Valgfri højde: max. 1200 mm.<br />

P4956<br />

P4957<br />

100<br />

164<br />

154<br />

R41870<br />

R41880<br />

154<br />

L67650<br />

L67640<br />

P4529<br />

Standardhøjde: 670 mm. Valgfri højde: max. 1200 mm<br />

Stander uden udtag, 670 mm<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

Hvid 0103 103<br />

Elox. 5868 328<br />

Hvid 0102 939<br />

Elox. 5868 427<br />

P4580<br />

P4581<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 25


10/20-serien<br />

Fastspændte stave POL-T10/POL-T20<br />

Opspænding mod loft<br />

Loftbeslag POL-FF10/-FF20<br />

Monteringen er enkel at gennemføre for én mand <strong>og</strong> uden brug af værktøj. Loftbeslaget kan<br />

pga. sin fjedrende konstruktion kompensere for bevægelser i bygningen.<br />

P4545<br />

Sæt beslaget mod loftet.<br />

Takket være den selvlåsende<br />

konstruktion, bliver<br />

beslaget på plads.<br />

Frigør den forspændte fjeder<br />

Staven står nu fastspændt.<br />

Ønskes den ekstra fastgjort,<br />

skrues den fast i loftet.<br />

Gennemføringsflange<br />

POL-CF2/-CF3<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget. Forsynet<br />

med dobbeltklæbende tape.<br />

Hvid Polystyren.<br />

Fastgørelse på gulv<br />

Fod POL-FA10/-FA20<br />

Grå-lakeret, formstøbt aluminium.<br />

Forsynet med gummiplade for<br />

øget friktion mod gulvet.<br />

Fastgørelse på kabelbakke<br />

P4439<br />

P4969<br />

P4962<br />

P4485<br />

P4473<br />

Justerbart<br />

400 mm<br />

P4546<br />

P4547<br />

P4963<br />

Gulvbeslag POL-FT10/-FT20<br />

Grå-lakeret, formstøbt aluminium<br />

med O-ring som tætner mod<br />

gulvet. Beregnet til skruefastgørelse<br />

til gulvet. Kabler kan<br />

føres igennem gulvbeslaget. IP41.<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF5<br />

Til fastgørelse på kabelbakke eller<br />

-stige. Beslaget skrues fast i ønsket<br />

højde. Hvidlakeret stål.<br />

Fastgørelsesplade POL-FT10/FT20<br />

Ved fastgørelse på kabelbakke eller<br />

–stige, anbefaler vi at staven fastgøres<br />

til gulvet.<br />

26 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien<br />

Tilslutning til loft med fleksibel slange<br />

Fritstående stave POL-M10/-M20<br />

Loftbeslag POL-TA1<br />

Tilslutning til betondæk.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.<br />

P4442<br />

Fleksibel slange TTP-FC6<br />

Ø 55 m. Hvid, grå eller sort<br />

Polyuretan.<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF3<br />

Fastgørelse på kabelbakke eller -stige. Da beslaget har en åben side<br />

er det nemt at tilpasse længden på slangen. Hvidlakeret stål.<br />

Fleksibel slange<br />

TTP-FC2<br />

2 x Ø 25 mm. Hvid, grå<br />

eller sort polypropen.<br />

Loftbeslag POL-TA3<br />

Tilslutning til dæk.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.<br />

P4443<br />

P4502<br />

P4445<br />

P4491<br />

P4459<br />

P4497<br />

Tilslutning mod loft med slidset fleksibel slange<br />

P4505<br />

P4441 P4492<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF4<br />

Fastgørelse på kabelbakke eller<br />

-stige. Hvidlakeret stål.<br />

P4458<br />

P4497<br />

Fastgørelse på loft med fleksible slanger der kan åbnes<br />

Loftbeslag POL-TA1<br />

Tilslutning til betondæk.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.<br />

P4507<br />

P4493<br />

P4457<br />

P4497<br />

Fleksibel slange TTP-FC1<br />

2 rum. Hvid, grå eller sort<br />

polypropen.<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF4<br />

Fastgørelse på kabelbakke eller<br />

-stige. Hvidlakeret stål.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 27


10/20-serien<br />

Vægmonteret servicestav POL-W1<br />

Fastgørelse til loft<br />

P4490<br />

P4482<br />

P4483<br />

Gennemføringsflange<br />

POL-CF1<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget.<br />

Forsynet med dobbeltklæbende<br />

tape. Hvid<br />

Polystyren.<br />

Fremføringskanal<br />

FED-W1<br />

Tilsluttes mod åbningen i stavens<br />

topstykke. Valgfri længde.<br />

Gennemføringsflange<br />

FED-CF1<br />

Beregnet til fremføringskanal<br />

FED-W1. Skjuler gennemføringshullet<br />

i undertaget.<br />

Forsynet med dobbeltklæbende<br />

tape. Hvid Polystyren.<br />

<strong>Servicestandere</strong> POS-F10/-F20<br />

P4963<br />

P4496<br />

Gulvbeslag POS-F10/-F20<br />

Grå-lakeret formpresset aluminium<br />

med O-ring som tætner<br />

mod gulvet. Fastgøres med<br />

skruer til gulvet. IP41.<br />

Fremføringskanal FED-F1<br />

Til fremføring af kabler, over gulv, til<br />

servicestanderen. O-ringen skal i<br />

dette tilfælde fjernes. Natureloxeret<br />

eller pulverlakeret aluminium.<br />

Fælles tilbehør for 10/20-serien<br />

P4529<br />

P4548<br />

Frontskærm TTP-FS<br />

Skærmen flugter profilets<br />

underkant.<br />

Dekorationsliste<br />

Monteres i profilets vertikale spor.<br />

Hvid, grå eller orange silikone.<br />

28 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien<br />

Kabelinstallation<br />

Separation i profil<br />

I grundudførelsen leveres produkterne uden kabelseparation<br />

mellem el <strong>og</strong> datakablerne. Skillevægge kan<br />

leveres som tilbehør til samtlige stave i 10/20-serien.<br />

Separation i fleksible slanger<br />

Til de fritstående <strong>og</strong> flytbare POL-M10 <strong>og</strong> –M20 kan<br />

der <strong>og</strong>så leveres kabelseparation i den fleksible slange.<br />

P4456<br />

P4455<br />

Stav uden separationsvæg. Stav med separationsvæg. Fleksibel slange med separate<br />

rum til el <strong>og</strong> datakabler.<br />

Jording<br />

Stavene <strong>og</strong> standerne leveres i forinstalleret udgave,<br />

normalt, med dobbeltisoleret kabel <strong>og</strong> jordes derfor<br />

ikke. Funktionsjording skal bestilles som tilbehør.<br />

P4507<br />

P4506<br />

Slangen har velcrolukning til<br />

enkel trækning af kabler i de<br />

respektive rum.<br />

P4505<br />

P4554<br />

P4555<br />

Slidset slange TTP-<br />

FC2. 2 x Ø 25 mm.<br />

TTP-FC7 værktøj til enkel <strong>og</strong> hurtig<br />

kabeltrækning.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 29


O/H-serien<br />

En serie af servicestave i lækkert design. Tre monteringsalternativer:<br />

Fritstående, fastspændt eller vægmonteret.<br />

Kan leveres både enkelt <strong>og</strong> dobbeltsidet.<br />

P4932<br />

30 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P4077<br />

P2203<br />

P3437<br />

P5075<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 31


O/H-serien<br />

Fastspændt<br />

Fritstående<br />

Vægmonteret<br />

POL-O<br />

Enkeltsidet<br />

POL-H<br />

Dobbeltsidet<br />

POL-OM<br />

Enkeltsidet<br />

POL-HM<br />

Dobbeltsidet<br />

POL-OW<br />

Enkeltsidet<br />

65<br />

95<br />

124<br />

80<br />

65<br />

R42260<br />

94<br />

R42100<br />

94 320<br />

R42110<br />

R42120<br />

R42080<br />

C<br />

C<br />

B<br />

B<br />

B<br />

B<br />

B<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

L66460<br />

L66470<br />

L67540<br />

L67550<br />

L67510<br />

P4982<br />

P4953<br />

P4949<br />

P4950<br />

P4934<br />

87<br />

320<br />

A: Max 1000 mm.<br />

B: Max 5000 mm.<br />

A: Max 1000 mm.<br />

B: Max 5000 mm.<br />

Stav uden udtag, 3500 mm<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

Hvid 5867 024<br />

Hvid 0062 493<br />

Elox. 0042 211<br />

Elox. 0062 509<br />

A: Max 1000 mm.<br />

B: 2000-3000 mm.<br />

C: Max 2000 mm.<br />

A: Max 1000 mm.<br />

B: 2000-3000 mm.<br />

C: Max 2000 mm.<br />

A: Max 1000 mm.<br />

B: Max 5000 mm.<br />

32 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Kåben skjuler <strong>og</strong> beskytter kontakter <strong>og</strong> kabler.<br />

Installationen bliver dermed pænere, <strong>og</strong> <strong>og</strong>så mere<br />

sikker, da de tilsluttede apparaters kontakter ikke kan<br />

rykkes ud ved en fejltagelse. Kablerne kan føres ind i<br />

toppen <strong>og</strong> bunden <strong>og</strong> overskydende kabel kan vikles<br />

Frontkåbe<br />

O/H-serien<br />

op på indersiden af kåben. Hvis både kåben <strong>og</strong> servicestaven<br />

jordes, mindskes de elektriske felter rundt<br />

om staven. Kåben kan enten bestilles sammen med en<br />

ny servicestav eller separat til montering på en eksisterende<br />

servicestav.<br />

Der er plads under kåben til LK’s CLIC’LINE kontakter<br />

<strong>og</strong> udtag, d<strong>og</strong> med undtagelse af vinklede datalåg.<br />

P1775<br />

P5072<br />

P5073<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 33


O/H-serien<br />

Fastspændte stave POL-O/-H<br />

Tilslutning mod loft<br />

P4465<br />

P4462<br />

P4464<br />

P4486<br />

Loftbeslag<br />

POL-SF140/SF740<br />

Til opsætning mod loft.<br />

Længde 170/740 mm.<br />

Justerbar ± 20 mm.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Fjedrende loftbeslag<br />

POL-FF<br />

Til opsætning mod loft.<br />

Den fjedrende konstruktion<br />

i beslaget optager bygningens<br />

bevægelser.<br />

Længde 165 mm. Justerbar<br />

± 15 mm. Hvidlakeret stål.<br />

Loftbeslag POL-TF1<br />

Til fastgørelse i loftet.<br />

Længde 60mm. Justerbar ±<br />

15 mm. Hvidlakeret stål,<br />

aluminium.<br />

Loftflange POL-TG1/-TG7<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget. Hvidlakeret<br />

stål.<br />

P4438<br />

Kabelbakkebeslag<br />

POL-KF1<br />

Til fastgørelse på kabelbakken<br />

/-stigen. Justerbar 40-70<br />

mm fra stavens top til overkant<br />

på bakke/stige.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Vægmonteret stav POL-OW<br />

Tilslutning mod loft<br />

P4488<br />

Loftflange POL-TG2<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget.<br />

Hvidlakeret stål.<br />

34 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


O/H-serien<br />

Tilslutning til loft med fleksibel slange<br />

Fritstående stave POL-OM/-HM<br />

Loftbeslag POL-TA1<br />

Tilslutning til betondæk.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.<br />

Fleksibel slange TTP-FC6<br />

Ø 55 m. Hvid, grå eller sort<br />

Polyuretan.<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF3<br />

Fastgørelse på kabelbakke/-stige. Da beslaget har en åben<br />

side er det nemt at tilpasse længden på slangen. Hvidlakeret<br />

stål.<br />

P4528<br />

P4504<br />

P4442<br />

P4445<br />

P4491<br />

P4459<br />

P4497<br />

Fælles tilbehør til<br />

POL-O/H serien<br />

Frontkåbe TTP-DS<br />

Frontkåben dækker den del<br />

af staven, hvor der er monteret<br />

kontakter <strong>og</strong> udtag. Kan<br />

lakeres i samme farve som<br />

resten af staven.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 35


En serie af servicestave <strong>og</strong> servicestandere i let <strong>og</strong> lækkert<br />

design. Stavene har tre monteringsalternativer:<br />

Fritstående, fastspændte eller vægmonterede.<br />

D-serien<br />

Separate nedføringsrum til el- <strong>og</strong> datakabler.<br />

Standerne er fastmonterede.<br />

P4930<br />

36 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P1775<br />

P2074<br />

P5074<br />

P4783 P4035<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 37


D-serien<br />

Fastspændt Fritstående Vægmonteret <strong>Servicestandere</strong><br />

POL-D<br />

Enkeltsidet<br />

POL-DM<br />

Enkeltsidet<br />

POL-DW<br />

Enkeltsidet<br />

POS-D<br />

Enkeltsidet<br />

POS-2D<br />

Dobbeltsidet<br />

54<br />

64<br />

50<br />

43<br />

R42130<br />

136<br />

R42150<br />

320<br />

R42140<br />

R42240<br />

R42250<br />

C<br />

B<br />

B<br />

B<br />

A<br />

A<br />

A<br />

L67520<br />

L67660<br />

L67530<br />

L67620<br />

L67630<br />

P4954<br />

P4951<br />

P4933<br />

P3559<br />

P4955<br />

A: Valgfri B: Max 5000 mm.<br />

Stav uden udtag, 3500 mm<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

Hvid 5862 401<br />

Elox. 0040 934<br />

A: Valgfri<br />

B: 2000-3000 mm.<br />

C: Max2000 mm<br />

A: Valgfri<br />

B: Max 5000 mm.<br />

Max. højde 800 mm.<br />

Max. højde: 600 mm.<br />

Standard 600 mm.<br />

Stander uden udtag, 600 mm<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

Hvid 5868 205<br />

Elox. 0040 941<br />

EAN-nr. 731588 ...<br />

Hvid 0062 479<br />

Elox. 0062 486<br />

38 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Frontkåbe<br />

D-serien<br />

Kåben skjuler <strong>og</strong> beskytter kontakter <strong>og</strong> kabler.<br />

Installationen bliver dermed pænere, <strong>og</strong> <strong>og</strong>så mere<br />

sikker, da de tilsluttede apparaters kontakter ikke kan<br />

rykkes ud ved en fejltagelse. Kablerne kan føres ind i<br />

toppen <strong>og</strong> bunden <strong>og</strong> overskydende kabel kan vikles<br />

op på indersiden af kåben. Hvis både kåben <strong>og</strong> servicestaven<br />

jordes, mindskes de elektriske felter rundt<br />

om staven. Kåben kan enten bestilles sammen med en<br />

ny servicestav eller separat til montering på en eksisterende<br />

servicestav.<br />

Der er plads under kåben til LK’s CLIC’LINE kontakter<br />

<strong>og</strong> udtag, d<strong>og</strong> med undtagelse af vinklede datalåg.<br />

P1775<br />

P5072<br />

P5073<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 39


D-serien<br />

Fastspændt stav POL-D<br />

Tilslutning mod loft<br />

Loftbeslag<br />

POL-SF140/SF740<br />

Til opsætning mod loft.<br />

Længde 170/740 mm.<br />

Justerbar ± 20 mm.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Fjedrende loftbeslag<br />

POL-FF<br />

Til opsætning mod loft.<br />

Den fjedrende konstruktion<br />

i beslaget optager<br />

bygningens bevægelser.<br />

Længde 165 mm.<br />

Justerbar ± 15 mm.<br />

Hvidlakeret stål.<br />

Loftbeslag POL-TF2<br />

Til fastgørelse i loftet.<br />

Længde 60 mm.<br />

Justerbar +25/-40 mm.<br />

Hvidlakeret stål, aluminium.<br />

Loftflange POL-TG5<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget.<br />

Hvidlakeret stål.<br />

P4440<br />

P4460<br />

P4461<br />

P4463<br />

P4487<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF2<br />

Til fastgørelse på kabelbakken<br />

eller - stigen. Kan justeres i hele<br />

stavens højde. Hvidlakeret aluminium.<br />

Vægmonteret stav POL-DW<br />

P4489<br />

Loftflange POL-TG4<br />

Dækker gennemføringshullet<br />

i undertaget.<br />

Hvidlakeret stål.<br />

40 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


D-serien<br />

Tilslutning til loft med fleksibel slange<br />

Fritstående stav POL-DM<br />

Loftbeslag POL-TA1<br />

Tilslutning til betondæk.<br />

Hvidlakeret aluminium.<br />

Loftflange POL-TG3<br />

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.<br />

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet<br />

PC/ABS.<br />

P4503<br />

P4459<br />

P4491<br />

Fleksibel slange TTP-FC6<br />

Ø 55 m. Hvid, grå eller<br />

sort Polyuretan.<br />

Kabelbakkebeslag POL-KF3<br />

Fastgørelse på kabelbakken eller - stigen. Da beslaget<br />

har en åben side er det nemt at tilpasse længden på slangen.<br />

Hvidlakeret stål.<br />

P4527<br />

P4442<br />

P4445<br />

P4459<br />

P4497<br />

Fælles tilbehør til POL<br />

D-serien<br />

Frontkåbe TTP-SD<br />

Frontkåben dækker den del af<br />

staven hvor der er monteret<br />

kontakter <strong>og</strong> udtag. Kan lakeres<br />

i samme farve som resten af staven.<br />

Max højde 2500 mm.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 41


POS-200 har to fronter <strong>og</strong> to låger som skjuler udtag<br />

<strong>og</strong> kabler. POS-201 har én front <strong>og</strong> én låge.<br />

Overskydende kabel vikles op indvendigt på lågen.<br />

Der er dermed ingen kabler der ligger løse på gulvet.<br />

Jordes standeren reduceres de elektriske felter rundt<br />

om.<br />

POS-200/201<br />

De to sider kan udnyttes til at separere stærk- <strong>og</strong><br />

svagstrøm eller til at forsyne flere arbejdspladser.<br />

<strong>Servicestandere</strong>n kan leveres i eloxeret aluminium<br />

eller lakeret i valgfri farve <strong>og</strong> i valgfri højde op til 1200<br />

mm.<br />

P4993<br />

42 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P1371<br />

Montage<br />

M23310<br />

På installationsgulv.<br />

L46590<br />

M23320<br />

R42270<br />

På betongulv med kerneboret hul.<br />

Valgfri højde max. 1200 mm.<br />

M23330<br />

L47260<br />

P4406<br />

P4924<br />

POS-200 er lagerlagt i naturelox.<br />

<strong>og</strong> hvid. Standardhøjde<br />

600 mm <strong>og</strong> uden kontakter.<br />

Hvid 731588 0026723<br />

Elox. 731588 5868106<br />

POS-201.<br />

På betongulv med indstøbningsboks<br />

UFB-IG.<br />

Indstøbningsboks UFB-IG<br />

Til indstøbning i beton. Kan forsynes med<br />

rør fra alle fire sider.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 43


FrontLine <strong>Servicestandere</strong>, POS-10/POS-10x<br />

<strong>og</strong> POS-DK<br />

P5067<br />

Servicestander POS-10 <strong>og</strong> POS-10x er eksempler på produkter<br />

udviklet i samarbejde med kunder. Disse<br />

<strong>Servicestandere</strong> er nu en del af vores standardsortiment.<br />

I lighed med de andre produkter i serien er POS-10 <strong>og</strong> -<br />

10x <strong>og</strong>så med F80 front, hvilket betyder, at LK's CLI-<br />

C'LINE passer direkte ind i fronten, uden brug af lågudsnit.<br />

Der kan d<strong>og</strong> ikke monteres front i POS-10/-10x<br />

Sine størrelser til trods er POS-10 <strong>og</strong> -10x yderst rummelige.<br />

Den viste udgave kan indeholde op til 10 enheder.<br />

Ligeledes kan de lakeres i alle ønskede farver, så de passer<br />

ind i miljøet. Se farverne på side 50.<br />

P3555<br />

Servicestander POS-DK er<br />

som standard 450 mm <strong>og</strong> kan<br />

få plads til, op til 6 enheder.<br />

Standeren kan, på bestilling,<br />

leveres i andre højder, op til<br />

800 mm.<br />

Korte Fakta<br />

Beskrivelse<br />

FrontLine <strong>Servicestandere</strong> POS-10 <strong>og</strong> POS-10x leveres<br />

uden fronter <strong>og</strong> POS-DK leveres med front, <strong>og</strong> alle<br />

3 typer" kan selvf kan selvfølgelig <strong>og</strong>så leveres forinstalleret<br />

med kabler <strong>og</strong> komponenter efter eget valg.<br />

Egenskaber<br />

• POS-10 <strong>og</strong> POS-10x har ét installationsrum som<br />

rummer op til 10 enheder, hvilket dækker behovet<br />

til administrative arbejdspladser.<br />

• POS-10 <strong>og</strong> POS-10x har et stor kapacitet, er robust<br />

<strong>og</strong> kræver kun lidt plads.<br />

• POS-DK har plads til 6 enheder <strong>og</strong> kræver <strong>og</strong>så<br />

kun lidt plads.<br />

Serviceindhold<br />

Servicestanderne monteres med LK’s CLIC’LINE, dvs.<br />

det samme system der benyttes i FrontLine Installationskanaler,<br />

<strong>Servicestave</strong>, Servicebokse <strong>og</strong> <strong>Gulvbokse</strong>.<br />

Montering<br />

Kan monteres direkte på alle gulvtyper. I forbindelse<br />

med hulrumsgulve af beton samt støbte betongulve<br />

kan med fordel benyttes indstøbningsboks UFB-IG,<br />

samt støbeform UFB-RF.<br />

Materiale <strong>og</strong> farve<br />

POS-10 <strong>og</strong> POS-10x er udført i stål <strong>og</strong> POS-DK i aluminium.<br />

Alle 3 standere kan lakeres i valgfri NSCeller<br />

RAL- farve, se side 48.<br />

Pakning<br />

Leveres i kraftig karton.<br />

P4925<br />

Sortiment<br />

Type Farve Mål i mm T-nr. EAN-nr.<br />

H/B/D<br />

POS-10,10 enheder Hvid* 160/120/310 5868 005 731588 0055 310<br />

POS-10, 5 enheder Hvid* 160/120/310 5868 000 731588 5868 007<br />

L53710<br />

L66530<br />

POS-10x, 10 enheder Hvid* 160/90/310 9352 0491 733241 8003 759<br />

POS-10x, 10 enheder El-forz. 160/90/310 9352 0501 733241 8003 766<br />

POS-DK, 6 enheder Elox. H = 450 9352 054 023 731588 0062 561<br />

L66530<br />

*RAL 9010<br />

44 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


LK CLIC´LINE, Kanaldåse (forhandles af el-grossisterne i Danmark)<br />

Type LK nr.<br />

EAN-nr.<br />

570330 ...<br />

102F6016 102F6015<br />

102F1825<br />

102F1824<br />

102F1823<br />

104F1015 104F1013<br />

104F1012<br />

104F1011<br />

© LK as 2000<br />

© LK as 2000<br />

© LK as 2000<br />

© LK as 2000<br />

Påklipsning i kanaler med 80´front<br />

Kanaldåse, 1 modul<br />

Er i siderne forsynet med 8 stk <strong>og</strong> i bunden med 2 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.<br />

104 F 1011 2008 181 -*<br />

Kanaldåse, 2 modul<br />

Er i siderne forsynet med 12 stk <strong>og</strong> i bunden med 4 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.<br />

Er forsynet med klipsbart skillestykke, der kan adskille dåsen i separate rum.<br />

104 F 1012 2008 204 -*<br />

Kanaldåse, 3 modul<br />

Er i siderne forsynet med 16 stk <strong>og</strong> i bunden med 6 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.<br />

Er forsynet med klipsbart skillestykke, der kan adskille dåsen i separate rum.<br />

104 F 1013 2008 211 -*<br />

Kanaldåse, 1 1 / 2 modul<br />

Er i siderne forsynet med 2 stk <strong>og</strong> i bunden med 4 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.<br />

104 F 1015 2077 842 -*<br />

Ramme Universal, LK CLIC´LINE (forhandles af el-grossisterne i Danmark)<br />

Type, LK nr. Farve EAN-nr.<br />

570330-<br />

Anvendelse til montering i 80`front.<br />

1 modul<br />

102 F 1823 HVID 2005 593 -*<br />

2 modul<br />

Anvendelse i kombination med dobbelt stikkontakt, dobbelt blænddæksel eller komponenter monterer<br />

i dobbelt blænddæksel.<br />

102 F 1824 HVID 2005 609 -*<br />

3 modul<br />

Anvendelse i kombination med tripel stikkontakt.<br />

102 F 1825 HVID 2005 616 -*<br />

Overgangsramme for 1 modul. Indsats for lodret monteret kanal<br />

Indsats klipses direkte i overgangsramme. Anvendes i lodrette kanaler.<br />

102 F 6015 HVID 2005 807 -*<br />

Overgangsramme for 1 modul. Indsats for vandretmonteret kanal<br />

Indsats monteres i overgangsramme vha. medleveret skrue. Anvendes i vandrette kanaler.<br />

102 F 6016 HVID 2005 814 -*<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 45


Fire typer forinstallerede servicestave<br />

til levering med det samme.<br />

POL Expres<br />

Ønskerne om kortere leveringstider øges konstant.<br />

Derfor har vi nu fået 4 standardbestykkede stave på<br />

lager til hurtig levering. Erfaringerne med forinstallerede<br />

stave har vist os, hvilken bestykning der er den<br />

mest anvendte, hvorfor vi har valgt en standardbestykning,<br />

der dækker de fleste behov. De 4 stave er<br />

forsynet med tilledninger <strong>og</strong> er klar til at blive tilsluttet<br />

grundinstallationen. Stavene er på lager hos din<br />

el-grossist eller hos os til direkte levering.<br />

Stavene leveres lakeret i hvid ral 9010 glans 55 <strong>og</strong> har<br />

en højde på 3500 mm (POL-T10 d<strong>og</strong> 2670-3070 mm).<br />

Stavene leveres med LK’s CLIC’LINE komponenter:<br />

• 2 enkelte tomme dåser m/blænddæksler<br />

<strong>og</strong> træktråd, der letter eftermontering.<br />

• 1 dobbelt 230V EDB-stikk. m/jord<br />

m/5 m tilledning ud af staven, med stikprop.<br />

• 1 dobbelt 230V stikk. m/jord<br />

m/5 m tilledning ud af staven, med stikprop.<br />

POL-H har dette monteret på begge sider.<br />

POL-D<br />

EAN-nr: 731588 5863 408<br />

El-nr 9136 750 377<br />

POL-0<br />

EAN-nr: 731588 5863 200<br />

El-nr 9136 750 364<br />

POL-H<br />

EAN-nr: 731588 5863 704<br />

El-nr 9136 750 351<br />

POL-T10<br />

EAN-nr: 731588 0103 097<br />

El-nr 9137 503 468<br />

P4922<br />

P4920<br />

P4919<br />

P4917<br />

P4921<br />

P4923<br />

P4916<br />

P4915<br />

46 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


<strong>Servicestave</strong> <strong>og</strong> servicestandere<br />

i struktureret netværk<br />

Et struktureret netværk består består af Fordelingsnet<br />

<strong>og</strong> Back-bone-net.<br />

Fordelingsnet<br />

Fordelingssnettet forbinder etagernes udtag med et<br />

samlingsskab <strong>og</strong> består normalt af kobberkabel med<br />

fire snoede par.<br />

Hver arbejdsplads skal have mindst to udtag.<br />

Kontakter, udtag <strong>og</strong> forbindelserne i skabet indgår i<br />

fordelingsnettet.<br />

Back-bone-net<br />

Back-bone-net forbinder de forskellige fordelingsnet<br />

i en bygning <strong>og</strong> de forskellige huse indenfor samme<br />

område.<br />

Ledningslængder<br />

Den totale kabellængde for fordelingsnettet fra skabet<br />

til stikket i servicestaven kan være op til 90 m, dvs. at<br />

<strong>og</strong>så stavens tilslutningskabel indregnes i fordelingsnettet<br />

max. længde. Denne længde gælder både kobberkabel,<br />

klasse D+ <strong>og</strong> klasse E <strong>og</strong> fiberkabel. Selvom<br />

fiberkabel ikke taber så meget i signaloverføringen,<br />

begrænses disse net af de aktive komponenter der<br />

anvendes i fibernettet. I fordelingsnettets 90 m er det<br />

tilladt at have ét samlingspunkt (knudepunkt) til f.eks<br />

at tilslutte en flytbar servicestav.<br />

De tilladte længder for Back-bone-nettet er fra 500<br />

m til 1500 m.<br />

Fordelingsnet: 90 m<br />

Bach-bone-net: 500 m<br />

Max 90 m<br />

LEX27760<br />

Bach-bone-net: 1500 m<br />

Indgår en forinstalleret stav i installationen skal<br />

denne del af kablaget (fra samlingspunkt til arbejdspladsudtag)<br />

indregnes i fordelingsnettets max. længde<br />

på 90 meter.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 47


Farver på lager til hurtig lakering<br />

RAL<br />

NCS<br />

RAL 9010<br />

Kode: L01 Halvblank<br />

Kode: L02 Blank<br />

RAL 7035<br />

Kode: L22 Blank<br />

NCS 0402-B91G<br />

(≈NCS S 0500-N)<br />

Kode: L11 Halvblank<br />

NCS S 6030-R70B<br />

Kode: L56 Halvblank<br />

RAL 9001<br />

Kode: L04 Blank<br />

RAL 9007<br />

Kode: L23 Blank<br />

NCS S 2502-Y<br />

Kode: L31 Halvblank<br />

NCS S 1080-Y90R<br />

Kode: L45 Halvblank<br />

RAL 9016<br />

Kode: L05 Blank<br />

RAL 5022<br />

Kode: L51 Blank<br />

NCS S 9000-N<br />

Kode: L32 Halvblank<br />

NCS S 0580-Y10R<br />

Kode: L65 Halvblank<br />

RAL 1013<br />

Kode: L06 Blank<br />

RAL 3020<br />

Kode: L41 Blank<br />

NCS S 3060-B<br />

Kode: L55 Halvblank<br />

RAL 9005<br />

Kode: L24 Blank<br />

RAL 1018<br />

Kode: L61 Blank<br />

Bemærk: Af tekniske årsager kan farvegengivelsen på grund<br />

af trykprocessen afvige en anelse fra referencefarverne.<br />

Der kan <strong>og</strong>så være små nuanceafvigelser i de leverede<br />

partier, selv om farven har samme NCS-/RAL-kode. Hvis det<br />

er vigtigt, at afstemme farven med andre produkter, bedes<br />

man henvende sig til Lexel Electric kundeservice.<br />

RAL 9002<br />

Kode: L21 Blank<br />

RAL 6026<br />

Kode: L71 Blank<br />

* På grund af funktionelle årsager kan strukturlak kun<br />

benyttes på tilbehør.<br />

48 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P2062<br />

Fronterne kan <strong>og</strong>så enten fineres eller folieres. Her vises det<br />

lagerførte sortiment. Ved bestilling anvendes den kode som<br />

er under den respektive farve.<br />

Finer på front<br />

F01 Birk F02 Løn F03 Bøg<br />

F04 Eg F05 Kirsebær F06 Mah<strong>og</strong>ni<br />

Melaminfolie på front<br />

M01 Birk M02 Løn M03 Bøg<br />

M04 Eg M05 Kirsebær M06 Mah<strong>og</strong>ni<br />

OBS! Billeder til denne brochure er fremstillet ved en fot<strong>og</strong>rafisk proces. Mønstre <strong>og</strong> strukturer vises i skalaen 1:2. Af trykketekniske årsager<br />

kan disse prøver afvige n<strong>og</strong>et fra forholdet på de rigtige produkter.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 49


Tilbehør<br />

4-serien<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr<br />

A/B/C (mm) /pk 731588 ...<br />

Endestykke til kontaktboks<br />

Indeholder ét venstre <strong>og</strong> ét højre endestykke inkl. skruer.<br />

L63980 L64100<br />

L64110<br />

TTP-ES Orange* PC/ABS 1 par 5871 040 5871 045<br />

Isblå* 5871 041 0100 676<br />

Mørkeblå* 5871 042 0100 683<br />

Grå metallic 5871 043 0100 690<br />

Endestykke til POS-F4<br />

Monteres på midterprofilet.<br />

TTP-ES Orange* PC/ABS 1 5871 050 5871 052<br />

Isblå* 5871 051 0100 706<br />

Mørkeblå* 5871 052 0100 713<br />

Grå metallic 5871 053 0100 720<br />

* Semitransparent<br />

Loftflange til POL-W4<br />

Dækker gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.<br />

POL-CF4 Hvid Polystyren 2/63/114 1 5865 260 5865 266<br />

Fastgørelseswire til POL-M4<br />

Anvendes for at forhindre at staven vælter, når der ikke anvendes fleksibel slange.<br />

L62270 L62260 L62290 L62280 L62450 L62440 L62360 L61710<br />

L63770<br />

10/20-serien<br />

POL-SW1 - Stål L2500 1 5866 500 5866 508<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr<br />

A/B/C (mm) /pk 731588 ...<br />

Fod til POL-T10/-T20<br />

Forsynet med gummiplade til øget friktion mod gulvet. Skruer, til fastgørelse i profilet, er vedlagt.<br />

POL-FA10 Grå Alu. 1 5865 341 0096 757<br />

POL-FA20 Grå Alu. 1 5865 346 0096 771<br />

Fastgørelsesplade til POL-T10/-T20<br />

Til sikker fastgørelse af staven i gulvet. Fastgørelsespladen skrues i gulvet <strong>og</strong> staven holdes på plads<br />

af 2 stk. styrestifter.<br />

POL-FT10 - Stål 25/33/90 1 5865 350 5865 358<br />

POL-FT20 - Stål 25/92/90 1 5865 355 0096 788<br />

Gulvbeslag til POL-T10/-T20 <strong>og</strong> POS-F10/-F20<br />

Til fastgørelse i gulvet med skruer. Forsynet med O-ring som tætner mod gulv. IP41. Skruer, til fastgørelse<br />

i profilet, er vedlagt.<br />

POS-FT10 Grå Alu. 1 5870 241 0096 795<br />

POS-FT20 Grå Alu. 1 5870 246 0096 818<br />

Gulvbeslag til POS-F10/-F20 til kabelføring over gulv<br />

Til fastgørelse i gulvet med skruer. Forsynet med udtag til fremføringskanal FED-F1. Skruer, til fastgørelse<br />

i profilet, er vedlagt.<br />

POS-FN10 Grå Alu. 1 5870 251 0096 825<br />

POS-FN20 Grå Alu. 1 5870 256 0096 849<br />

50 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien fortsat.<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr<br />

A/B/C (mm) /pk 731588 ...<br />

Fremføringskanal til POS-F10/-F20<br />

Til kabelfremføring over gulv. Forudsætter at standeren monteres med Gulvbeslag POS-FN10/-FN20.<br />

L61790<br />

L32370<br />

L61720<br />

L62350 L61700<br />

L62340 L61690<br />

L60880<br />

L62310<br />

FED-F1 Naturelox. Alu. 18/92/2500 1 5435 210 5435 216<br />

Tung fod til POL-M10/-M20<br />

Fastgøres i foden på POL-FA10/-FA20 med 2 stk. M6 bolte, som er vedlagt.<br />

POL-FM Hvid Stål 30/Ø320 1 5865 330 0079 385<br />

Grå 5865 331 5865 334<br />

Sort 5865 332 0079 378<br />

Endestykke til POL-M10/-M20<br />

Til fleksibel slange TTP-FC6. Skruer, til fastgørelse i profilet, er vedlagt.<br />

POL-EF10 Grå Alu. 10/61/120 1 5865 441 0096 696<br />

POL-EF20 Grå Alu. 45/120/117 1 5865 446 0096 719<br />

Endestykke til POL-M10/-M20<br />

Til fleksibel slange TTP-FC2. Skruer, til fastgørelse i profilet, er vedlagt.<br />

POL-ER10 Grå Alu. 10/61/120 1 5865 451 0096 726<br />

POL-ER20 Grå Alu. 45/120/117 1 5865 456 0096 740<br />

Loftbeslag til POL-T10/-T20<br />

Patentansøgt funktion <strong>og</strong> konstruktion. Beslaget optager, pga. sin konstruktion, bevægelser i bygningen.<br />

Justerbar op til 400 mm. Endestykke incl. skruer er vedlagt.<br />

POL-FF10 - Alu., stål, zink 1 5866 460 5866 461<br />

POL-FF20 - Alu., stål, zink 1 5866 465 0096 856<br />

Skillespor til POL-T10/-T20/-M10/-M20<br />

Til opdeling af kablerne i staven. Klipses fast.<br />

TTP-PP Hvid ABS 500/49/50 25 5871 030 5871 038<br />

Kabelbakkebeslag til POL-T10/-T20<br />

Til fastgørelse på kabelbakke. Beslaget skrues på i valgfri højde. Skruer er vedlagt.<br />

L61750<br />

POL-KF5 Hvid Stål 75/72/126 1 5866 425 0096 887<br />

Loftflange til POL-T10<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.<br />

L61680<br />

POL-CF2 Hvid Polystyren 1/111/170 1 5865 250 5865 259<br />

Loftflange til POL-T20<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.<br />

L62330<br />

POL-CF3 Hvid Polystyren 1/170/167 1 5865 255 0096 870<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 51


10/20-serien fortsat.<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr<br />

A/B/C (mm) /pk 731588 ...<br />

L59850<br />

Loftflange til POL-W1<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.<br />

POL-CF1 Hvid Polystyren 1/73/160 1 5865 240 5865 242<br />

L59840<br />

Loftflange til FED-W1<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.<br />

POL-CF1 Hvid Polystyren 1/73/160 1 5440 820 5440 821<br />

L53700 L61770<br />

L53690 L53680<br />

L61730 L63770<br />

L59820<br />

L59910<br />

Fremføringskanal<br />

Materiale: Aluminium, natureloxeret eller pulverlakeret.<br />

FED-W1 Naturelox. - 2500/18/86 2 5435 200 -<br />

Hvid - 2500/18/86 2 5435 201 -<br />

Pulverlakeret 2500/18/86 2 5435 202 -<br />

Kabelholdere til fremføringskanal FED-W1<br />

Holder kablerne på plads, i de respektive rum under installationen.<br />

TTM-KL42 Grå/sort PC/ABS 12/14/42 10 5401 615 0079 668<br />

Wire til POL-M10/-M20<br />

Sikrer at staven ikke vælter, når der ikke anvendes fleksibel slange. Alternativt som en ekstra sikring<br />

sammen med slangen.<br />

POL-SW1 - Stål L2500 1 5866 500 5866 508<br />

Fleksibel slange TTP-FC6 samt fastgørelser<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C (mm) /pk 731588...<br />

Fleksibel slange til POL-M10/-M20/-OM/-HM/-DM<br />

TTP-FC6 Hvid PU Ø55/2000 1 5871 425 5871 427<br />

Grå 5871 426 0096 931<br />

Loftbeslag<br />

Til fastgørelse i råtaget.<br />

POL-TA1 Hvid Alu. 50/156/90 1 5866 230 5866 232<br />

POL-TA2 Hvid Alu. 50/156/500 1 5866 235 0060 727<br />

Loftgennemføring<br />

Fastgøres i undertaget. Indbygningsdybde 100 mm.<br />

POL-TG3 Hvid PC/ABS Ø161/89 1 5866 270 5866 270<br />

Kabelbakkebeslag<br />

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige.<br />

POL-KF3 Hvid Alu. 100/70/15 1 5866 415 0060 499<br />

52 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Slidset fleksibel slange TTP-FC2 samt fastgørelser <strong>og</strong> tilbehør<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr<br />

A/B/C (mm) /pk 731588 ...<br />

Slidset fleksibel slange til POL-T10/-T20<br />

L62300<br />

TTP-FC2 Hvid PP Ø25/2000 2 5871 405 0096 955<br />

Grå 5871 406 0096 962<br />

Clips<br />

Klipses på for at holde afstand mellem flere fleksible slanger. Afstand 25 mm.<br />

L62230<br />

TTP-FC4 - PP 34/28/70 6 5871 415 0096 924<br />

L61760<br />

Loftbeslag<br />

Til fastgørelse mod råtaget. Slangen fastgøres med kabelstrips.<br />

POL-TA3 Hvid Alu. 50/90/156 1 5866 240 5866 249<br />

Loftgennemføring<br />

Fastgøres i undertaget. Indbygningsdybde 100 mm. Slangen fastgøres med kabelstrips.<br />

L61770<br />

POL-TG3 Hvid PC/ABS Ø161/89 1 5866 270 5866 270<br />

L63990<br />

Loftflange<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape. OBS! Må ikke<br />

anvendes som fastgørelse for den fleksible slange.<br />

POL-CF5 Hvid Polysteren 2/125/70 1 5865 265 0098 782<br />

Kabelbakkebeslag<br />

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige. Slangen fastgøres med kabelstrips.<br />

L61740<br />

POL-KF4 Hvid Stål 80/29/90 1 5866 420 5866423<br />

Monteringsværktøj<br />

Til enkel <strong>og</strong> hurtig trækning af kablerne i slangen.<br />

L62460<br />

TTP-FC5<br />

Til Ø20 mm slange - 101/29/56 1 5871 420 0096 979<br />

TTP-FC7 115/36/70 1 5871 430 5871 434<br />

Til Ø25 mm slange -<br />

Fleksibel slange<br />

Til fastgørelse på loft med fleksibel slange. Slangen kan åbnes.<br />

L66060<br />

TTP-CF1 Hvid PP 40/80/200 1 5871 600 5871 601<br />

Grå 5871 601 0102 236<br />

Sort 5871 602 0102 243<br />

Fastgørelse<br />

Til fastgørelse af den fleksible slange TTP-CF1.<br />

L66070<br />

TTP-FE Sort PP 4/20/100 2 5871 620 5871 625<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 53


O/H-serien<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C (mm) /pk 731588...<br />

Friktionsplade til POL-O/-H<br />

Til at afslutte staven mod gulvet. Forsynet med dobbeltklæbende tape. Højde 2 mm.<br />

L53570<br />

POL-GS Sort Gummi 2/Ø40 1 5865 510 5865 518<br />

Justerbart loftbeslag til POL-O/-H<br />

Til opsætning af staven mod loftet. POL-SF740 kan kun opsættes i kombination med loftsgennemføring.<br />

Forlænger staven med 140 mm hhv. 740 mm.<br />

L16820<br />

POL-SF140 Hvid Alu./PP 140/Ø22 1 5866 150 5866 157<br />

POL-SF740 Hvid Alu./PP 740/Ø22 1 5866 160 5866 164<br />

Fjedrende loftbeslag til POL-O/ -H<br />

Til opsætning af staven mellem loft <strong>og</strong> gulv. Beslaget optager, pga. sin konstruktion, bevægelser i<br />

bygningen. Forlænger basisprofilet med 165 mm. Justerbar ±15 mm.<br />

L16840<br />

POL-FF Hvid Stål 165/37/55/Ø25 1 5866 450 5866 454<br />

Fast loftbeslag til POL-O<br />

Til opsætning af staven i loftet. Forlænger basisprofilet med 60 mm. Justerbar ±15 mm.<br />

l16790<br />

POL-TF1 Hvid Alu./Stål 143/60/86 1 5866 200 5866 201<br />

Loftflange til POL-O<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.<br />

POL-TG1 Hvid Stål 40/Ø140 1 5866 250 5866 256<br />

L38310<br />

Loftflange til POL-H<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.<br />

POL-TG7 Hvid Stål 40/Ø140 1 5866 285 0060 505<br />

L16940<br />

L38320<br />

Kabelbakkebeslag<br />

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige. Godstykkelsen på kabelbakken eller - stigen ved fastgørelsespunktet<br />

må max. være 10 mm.<br />

POL-KF1 Hvid Alu./Stål 40/35/86 1 5866 400 5866 409<br />

Loftflange til POL-OW<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.<br />

POL-TG2 Hvid Stål 40/109/140 1 5866 260 5866 263<br />

54 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


D-serien<br />

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr<br />

A/B/C (mm) /pk 731588 ...<br />

Justerbart loftbeslag til POL-D<br />

Til opsætning af staven mod loftet. POL-SF740 kan kun opsættes i kombination med loftgennemføring.<br />

Forlænger staven med 140 mm hhv. 740 mm. Justerbar ±20 mm.<br />

L16820<br />

POL-SF140 Hvid Alu./PP 140/Ø22 1 5866 150 5866 157<br />

POL-SF740 Hvid Alu./PP 740/Ø22 1 5866 160 5866 164<br />

Fjedrende loftsbeslag til POL-D<br />

Til opsætning af staven mellem loft <strong>og</strong> gulv. Beslaget optager, pga. sin konstruktion, bevægelser i<br />

bygningen. Forlænger basisprofilet med 165 mm. Justerbar ±15 mm.<br />

L16840<br />

POL-FF Hvid Stål 165/37/55/Ø25 1 5866 450 5866 454<br />

Fast loftbeslag til POL-D<br />

Til opsætning af staven i loftet. Forlænger basisprofilet med 60 mm. Justerbar ±40 mm.<br />

L27340<br />

POL-TF2 Hvid Alu./Stål 143/60/102 1 5866 210 5866 218<br />

Loftflange til POL-DW<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.<br />

L128340 L38340 L38330<br />

POL-TG4 Hvid Stål 40/127/180 1 5866 280 5866 287<br />

Loftflange til POL-D<br />

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.<br />

POL-TG5 Hvid Stål 40/Ø180 1 5866 290 5866 294<br />

Kabelbakkebeslag til POL-D<br />

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige. Godstykkelsen på kabelbakken eller - stigen ved fastgørelsespunktet<br />

må max. være 10 mm.<br />

POL-KF2 Hvid Alu. 40/25/102 1 5866 410 5866 416<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 55


Projektering, dokumentation <strong>og</strong> garanti<br />

P4802<br />

Projektering<br />

Når en bestilling eller forespørgsel modtages, specificeres<br />

staven eller standeren i et projekteringspr<strong>og</strong>ram<br />

PSA-PC (Planning and Specifying Aid for PC).<br />

Derefter er det nemt at få udskrifter til godkendelse<br />

samt bestillingsunderlag. Specifikationen bruges i<br />

produktionen.<br />

10 års garanti<br />

Hvis hele staven eller standeres monteres med LK’s<br />

CLIC’LINE fra frabrikken, yder vi 10 års garanti på<br />

de elektriske forbindelser. Garantien gælder både<br />

stærkstrøm, data <strong>og</strong> tele. Visse produkter er d<strong>og</strong> undtaget,<br />

dette fremgår af dokumentationen.<br />

56 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P2118<br />

P1632<br />

P1826<br />

Testning<br />

Hver stav <strong>og</strong> stander kontrolleres på fabrikken inden<br />

leverancen. Vi sikrer at alle elektriske forbindelser er<br />

udført korrekt, at stærkstrømsenhederne kan tåle den<br />

angivne belastning <strong>og</strong> at datatilslutningerne opfylder<br />

kravene til overførselshastigheder. I hvert enkelt tilfælde<br />

overholdes strengere krav end de internationale<br />

normer foreskriver.<br />

Komplet dokumentation<br />

Testresultatet dokumenteres i en testrapport som<br />

underskrives af operatøren. Testprotokol, garantibevis,<br />

brugsanvisning <strong>og</strong> tilslutningsskema følger med<br />

staven ved levering. Med staven følger <strong>og</strong>så en<br />

udførlig monteringsanvisning.<br />

Serienummer på hver enhed.<br />

Hvert produkt forsynes med en label hvorpå der står<br />

typebetegnelse, certificeringssymboler <strong>og</strong> et individuelt<br />

serienummer. Serienummeret angiver alle data<br />

vedr. produktet. Informationen gemmes i 10 år.<br />

Serienummeret gør det nemt for den ansvarlige for<br />

bygningen at holde orden på installationerne <strong>og</strong><br />

dokumentationen. Nummeret gør det <strong>og</strong>så nemmere<br />

ved efterbestilling.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 57


Thorsman <strong>Gulvbokse</strong><br />

Et komplet system til installation<br />

i alle typer gulv<br />

Distribution af el, tele <strong>og</strong> data via gulv tilbyder brugerne<br />

installationer, der opfylder høje krav til fleksibilitet<br />

<strong>og</strong> kapacitet.<br />

I FrontLine Installationssystem tilbydes et antal<br />

produkter, der er konstrueret til fremføring via gulv.<br />

Produkterne er FrontLine <strong>Gulvbokse</strong>. Den indbyggede<br />

fleksibilitet gør at de ved hjælp af et fåtal tilbehør<br />

kan anvendes i alle typer gulv, samt at de kan rumme<br />

udtag <strong>og</strong> tilslutninger til alle behov.<br />

Installationsgulv<br />

Installationsgulv tilbyder den største fleksibilitet til<br />

fremtidige ændringer.<br />

Boksene, der består af montageramme <strong>og</strong> trimramme,<br />

passer til alle typer installationsgulve.<br />

Støbte gulve<br />

FrontLine <strong>Gulvbokse</strong> monteres i støbte gulve ved<br />

hjælp af indstøbningsboks samt et låg med hulskabelon.<br />

Kanaler <strong>og</strong> rør til kabeltrækning lægges direkte på<br />

rågulvet elller ovenpå armeringen.<br />

Indstøbningsboksene kan <strong>og</strong>så anvendes som trækbrønd.<br />

Hulrumsgulv/trægulv<br />

Ved støbning af hulrumsgulv laves udsparing eller<br />

huller bores med kernebor, der hvor FrontLine <strong>Gulvbokse</strong><br />

skal monteres. Kablerne kan føres i alle retninger<br />

i hulrummer under finbetonen.<br />

Ved efterinstallation af nye bokse kernebores nye<br />

huller i gulvet.<br />

P4884<br />

Installationsgulv<br />

58 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


UFB-700/900<br />

UFB-800<br />

UFB-IG<br />

Støbt gulv<br />

Hulrumsgulv/trægulv<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 59


El, tele <strong>og</strong> data i gulvboks eller<br />

stander til den moderne arbejdsplads<br />

Den fleksible opbygning der kendetegner FrontLine<br />

Installationssystem med gulvbokse <strong>og</strong> servicestandere<br />

betyder, at et komplet sortiment kan klare de fleste<br />

typer af installationer i gulv.<br />

Installationsfronten F80 går igen i samtlige servicebærere<br />

i FrontLine Installationssystem. Direkte i<br />

fronten kan samtlige udtag <strong>og</strong> kontakter i LK’s CLI-<br />

C’LINE monteres uden brug af lågudsnit, hvilket<br />

giver en fælles standard uanset typen af servicebæreren.<br />

Installationsfronten øger fleksibiliteten ved efterinstallation.<br />

Bestykningen kan enkelt opdateres i takt<br />

med behov <strong>og</strong> ny teknik, f.eks. ved installation af hurtigere<br />

netværk.<br />

FrontLine <strong>Gulvbokse</strong> UFB<br />

Ved installationer i støbte gulve anvendes som regel<br />

indstøbte gulvbokse.<br />

FrontLine <strong>Gulvbokse</strong> udnytter gulvpladsen effektivt<br />

<strong>og</strong> rummer et stort antal udtag <strong>og</strong> kontakter.<br />

Hvert udtag <strong>og</strong>/eller kontakter monteres individuelt i<br />

installationsfronten F80 uafhængigt af tidligere<br />

monteret serviceindhold, hvilket øger friheden <strong>og</strong> enkelheden<br />

ved montage. Pladsen under låget er dimensioneret<br />

til at kunne rumme svagstrømstransformatorer,<br />

IBM-kontakter <strong>og</strong> baluner.<br />

Boksens låg kan enkelt vendes i forskellige retninger<br />

så kabeludgangen bliver i den retning, tilslutningen<br />

skal foretages. Det formindsker risikoen for forstyrrelser<br />

der opstår pga. for store bøjningsradier. De kvadratiske<br />

<strong>og</strong> runde bokses låg kan monteres i fire forskellige<br />

retninger <strong>og</strong> de rektangulæres i to.<br />

Låget kan monteres med samme materiale som resten<br />

af gulvet. <strong>Gulvbokse</strong>ns ramme leveres i flere farver.<br />

P1760<br />

P5149<br />

60 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Ny bild eller ta bort bild?<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 61


Høj kapacitet i FrontLine <strong>Gulvbokse</strong><br />

I FrontLine Installationssystem er montering af LK’s<br />

CLIC’LINE optimal, da de er udviklet i fællesskab.<br />

Hvis andre produkter (ex. OPUS) eller andre fabrikater<br />

ønskes, kan dette <strong>og</strong>så tilbydes.<br />

I det efterfølgende er der taget udgangspunkt LK’s<br />

CLIC’LINE pr<strong>og</strong>ram.<br />

UFB-900 har plads til 12 udtag, UFB-700 <strong>og</strong> den<br />

runde gulvboks UFB-800 har plads til 9. Når man har<br />

behov for større kapacitet, end boksene kan rumme,<br />

anvendes istedet for en servicestander. Thorsmans firkantede<br />

gulvbokse har en indvendig dybde, der gør<br />

det muligt at anvende transformere <strong>og</strong> baluner under<br />

låget. Den runde har en stilbar indvendig dybde, som<br />

giver samme muligheder for at løse dette.<br />

Gulvboks UFB-800<br />

1<br />

4<br />

2<br />

5 7<br />

L51680<br />

8<br />

3<br />

1 Trimramme<br />

2 Tripelkontakt<br />

3 Alm. tlf. stik<br />

4 2x tele/data-stik<br />

5 Dobbeltudtag<br />

7 Frontstykke<br />

8 Montageramme<br />

Gulvboks UFB-700<br />

Gulvboks UFB-900<br />

1<br />

6<br />

8<br />

2<br />

1<br />

5<br />

3<br />

4<br />

5<br />

2<br />

4<br />

3<br />

L67720<br />

7<br />

L51700<br />

7<br />

1 Montageramme<br />

2 Tripel-/dobbeltkontakt<br />

3 Alm. tlf. stik<br />

4 Tele/data-stik<br />

5 Stik for samtaleanlæg<br />

6 Blændfront<br />

7 Frontstykke<br />

8 BNC udtag<br />

62 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Sikre låg<br />

M23350<br />

M23360<br />

M23340<br />

M23370<br />

Låget kan vendes i flere retninger<br />

Låget på UFB gulvboksene kan vendes med 90° interval i fire<br />

retninger (for UFB-700 med 180° interval i to retninger), sådan<br />

at åbningen vender i den retning, som brugeren ønsker at trække<br />

sine ledninger. Hermed undgår man, at ledningerne kommer ved<br />

siden af kabeludgangen <strong>og</strong> dermed kommer i klemme i låget.<br />

Sikker installation<br />

Da låget på UFB boksene kan vendes til den ønskede retning<br />

påvirkes installationen ikke af, at møblerne ved gulvboksene<br />

flyttes. Det er en meget vigtig egenskab for installationer af glasfiber<br />

eller koaxialkabler, da disse ikke tåler for store bøjningsradier.<br />

Brugerstilling <strong>og</strong> servicestilling<br />

FrontLine gulvbokse har patenterede løsninger i beslagene, der<br />

gør, at låget kan åbnes til en stilling, hvor låget står åbent eller<br />

frigøres helt. Det kræver en frigørelse i beslaget. Ved normal<br />

anvendelse til isætning <strong>og</strong> udtagning af stik, lukker låget af sikkerhedsårsager.<br />

Tåler høj belastning<br />

Belastningen, fra f.eks. et hjul på en kopieringsmaskine, kan være<br />

helt op til 150 kg. Låget til gulvboksene er konstrueret til at<br />

opfylde kravene i henhold til DIN VDE 634, del 1.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 63


FrontLine Gulvboks, UFB-800<br />

Den runde gulvboks UFB-800 har et udseende, der<br />

giver god overensstemmelse med f.eks. runde ventilationer<br />

i ventilerede gulve. Selv kabeludgangen er rund.<br />

<strong>Gulvbokse</strong>n består af en monteringsramme, der<br />

monteres med udtag <strong>og</strong> kontakter samt en trimramme.<br />

Monteringsrammen kan installeres tidligt i byggeriet.<br />

Den synlige trimramme monteres i slutfasen af<br />

byggeriet. Det giver et sikrere farvevalg <strong>og</strong> beskytter<br />

boksene fra skader, der kan opstå under byggefasen.<br />

Montagerammen kan rumme op til 9 udtag eller<br />

kontakter fra LK’s CLIC’LINE system.<br />

Trimrammen kan leveres i fem forskellige farver, <strong>og</strong><br />

låget monteres med valgfrit materiale.<br />

Boksen monteres i et hul med diameter 305 mm.<br />

Den fikseres i hullet med ekspanderende fastgørelser,<br />

der sidder i trimrammen. Det giver en stor fastgørelsesflade<br />

<strong>og</strong> gør boksen let at demontere, hvis den skal<br />

flyttes.<br />

UFB-800 er udarbejdet i henhold til DIN VDE<br />

0634 del 1 <strong>og</strong> kan <strong>og</strong>så leveres forinstalleret.<br />

P5071<br />

Korte fakta<br />

Beskrivelse<br />

Rund gulvboks Ø 305 mm. Kompatibel med FrontLine<br />

Installationssystem (installationsfront F80), samt udtag<br />

<strong>og</strong> kontakter fra LK’s CLIC’LINE system. UFB-800 rummer<br />

op til 9 udtag. Kan leveres forinstalleret.<br />

Egenskaber<br />

• Montagerammen leveres separat fra trimramme <strong>og</strong><br />

låg, <strong>og</strong> kan derfor installeres i forbindelse med det<br />

øvrige installationsarbejde.<br />

• Løftehåndtag til montagerammen.<br />

• Ekspanderende fastgørelser med stor fastgørelsesflade,<br />

hurtig at montere i både hårde <strong>og</strong> porøse gulvmaterialer.<br />

• Monteres uafhængig af overfladen på gulvpladernes<br />

underside.<br />

• Justerbar indre dybde med 5 mm interval fra 15 til 45<br />

mm.<br />

• Montagerammen fastgøres med klipslås, enkel at<br />

montere <strong>og</strong>så med fuld bestykning.<br />

• Skabelon forenkler opmærkning til udskæring.<br />

• Klipslås forhindrer at stive kabler løfter låget.<br />

• Lås hindrer uvedkommende adgang (tilbehør).<br />

• Låget kan monteres i fire retninger.<br />

• Låget åbent til 80° - lukker automatisk igen. Åbent til<br />

180° ved service.<br />

• Kabeludgangen er tætnet med skumplast, der hindrer,<br />

at snavs falder ned i boksen.<br />

Materiale <strong>og</strong> farve<br />

Låg, trimramme <strong>og</strong> montageramme er fremstillet i polyamid<br />

(PA) <strong>og</strong> forzinket stål. Trimrammen kan leveres i farverne<br />

grå, brun, beige, grøn eller koksgrå.<br />

Opfylder IP 20 i henhold til IEC 529. Opfylder DIN VDE<br />

0634 del 1.<br />

Pakning<br />

Leveres i kraftig karton sammen med en udførlig monteringsvejledning<br />

<strong>og</strong> skæreskabelon.<br />

64 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Mange detaljer giver sikker funktion<br />

Stålplade forstærker låget<br />

Monteringsbøjle <strong>og</strong> fastgørelse.<br />

Trykkes ind i huller<br />

for maksimal udnyttelse<br />

af gulvdybden<br />

Beslag. Kan flyttes med 90°<br />

interval. To åbningsstillinger<br />

Montageramme<br />

med F80- fronter<br />

Stor kabeludgang<br />

Skumplast forhindrer<br />

snavs o.lign. i at<br />

komme ind<br />

Stor løftebøjle i forsænkning<br />

i kabeludgangen<br />

Fastgørelse der kan spænde<br />

gulvboksen fast eller klemme<br />

den fast mod undersiden af<br />

gulvet<br />

P1797<br />

Rammer i 5 forskellige farver<br />

RAL-Kode<br />

RAL 7011<br />

RAL-Navn<br />

Stålgrå<br />

Belægningstykkelse<br />

max 5 mm<br />

H = min 85 mm.*<br />

RAL 8011<br />

Brun<br />

RAL 1019<br />

Gråbeige<br />

H<br />

RAL 6003<br />

Olivengrøn<br />

M23390<br />

RAL 7016<br />

Antracitgrå<br />

Af trykketekniske årsager kan de viste farver afvige fra de oprindelige<br />

RAL-farver.<br />

* Hvis der benyttes vinkelstikpropper. Vær opmærksom på at andre<br />

stiktyper evt. skal bruge mere plads. Spørg evt. Teknisk kundeservice.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 65


Systembeskrivelse, UFB-800<br />

(Støbeform se side 86)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

S10010<br />

1 Låg<br />

2 Kabelholder<br />

3 Trimramme<br />

4 Montageramme<br />

Teknisk beskrivelse af UFB-800<br />

UFB-800 er en rund gulvboks til tørre lokaler, installeret<br />

i hulrumsgulv eller installationsgulv. Ved indstøbning<br />

i beton anvendes UFB-800 sammen med<br />

indstøbningsgboks UFB-IG eller støbeform.<br />

UFB-800 kræver en min. dybde i færdigt gulv på 70<br />

mm <strong>og</strong> et hul med Ø 305 ± 1 mm. <strong>Gulvbokse</strong>n er opbygget<br />

af en montageramme til udtag <strong>og</strong> kontakter<br />

samt en trimramme med låg.<br />

Montagerammen har plads til max. 9 udtag. I montagerammen<br />

er der 3 F80 fronter. 2 stk. 142 mm <strong>og</strong><br />

ét stk. 284 mm. Montagerammen har <strong>og</strong>så fire 16 x 24<br />

mm udslagsblanketter til f.eks. RJ-K.<br />

Montagerammen fastgøres i trimrammen med fire<br />

kombinerede løfte- <strong>og</strong> fastgørelseshåndtag. Der er 7<br />

forskellige niveauer at montere i. Niveauerne har et<br />

spring på 5 mm, <strong>og</strong> kræver en gulvdybde fra 70 til 100<br />

mm. Den indvendige dybde i gulvboksen bliver så 15<br />

til 45 mm. Til et vinklet standardstik kræves en gulvdybde<br />

på mindst 75 mm <strong>og</strong> til et vinklet datalåg kræves<br />

en gulvdybde på mindst 85 mm.<br />

Trimrammen har en ydre diameter på 329 mm.<br />

I rammen sidder fire fastgørelsesbeslag. Beslagene<br />

kan enten klemme mod undersiden af gulvet i et installationsgulv<br />

med en minimums tykkelse på 5 mm,<br />

eller de kan spænde gulvboksen fast i hullets sider.<br />

Udformningen på beslagene medfører, at de <strong>og</strong>så kan<br />

bruges i porøst gulvmateriale.<br />

Genial gulvfastgørelse<br />

Fastgørelsen til gulvet fungerer uanset gulvets dybde<br />

<strong>og</strong> type. Fastgørelsen ekspanderer ved iskruningen,<br />

hvilket giver en stor tilslutningsflade <strong>og</strong> gør det muligt<br />

at fastgøre i både hårde <strong>og</strong> porøse materialer.<br />

Den ekspanderende fastgørelse er nem at åbne, hvis<br />

gulvboksen skal flyttes. Fastgørelsen kan anvendes i<br />

fra 5 til 15 mm tykke gulve.<br />

M23380<br />

Min 5<br />

Max 15<br />

Variabel dybde<br />

Dybden i den runde UFB-800 kan varieres mellem 15 <strong>og</strong> 45<br />

mm. Det giver en dybde mellem den øverste kant på det færdige<br />

gulv (dvs. med gulvtæppe) <strong>og</strong> rågulvet på 70 til 100<br />

mm. Den indvendige dybde under låget påvirker hvad man<br />

kan montere gulvboksen med, <strong>og</strong> man skal derfor tage hensyn<br />

til højden på stikpropper <strong>og</strong> apparater i gulvboksen.<br />

66 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Delbarhed muliggør tidlig installation<br />

±<br />

M20370<br />

M38750<br />

M38780<br />

M38760<br />

M38770<br />

1. Montagerammen er separat fra trimrammen <strong>og</strong> låget. Den<br />

monterede ramme kan installeres i forbindelse med øvrigt installationsarbejde.<br />

Boksen passer til hul boret med et standardbor Ø<br />

305 mm.<br />

2. Trimrammen <strong>og</strong> låget kan leveres separat. Det eliminerer<br />

risikoen for skader under byggeriet, <strong>og</strong> det gør <strong>og</strong>så, at farvevalget<br />

kan udskydes. Trimrammen monteres ved at fastgørelserne<br />

ekspanderer <strong>og</strong> klemmer boksen fast i hullet. Skal boksen senere<br />

flyttes er den nem at demontere.<br />

3. Montagerammen løftes op <strong>og</strong> låses fast i trimrammen ved at<br />

beslagene vippes ud. Den indre dybde i gulvboksen er justerbar.<br />

4. Låget monteres i trimrammen. Åbningen kan vendes 360° i<br />

90° intervaller. Låget kan spærres i lukket leje således at stive<br />

kabler ikke løfter låget. Låget kan <strong>og</strong>så monteres med lås for at<br />

beskytte installationen mod uvedkommende adgang.<br />

LK’s CLIC’LINE svagstrøm (230V)<br />

A Montageramme<br />

B CLIC´LINE komponenter<br />

C Kanaldåse<br />

E Front F80<br />

LK’s CLIC’LINE stærkstrøm<br />

1 Universal- eller anden ramme<br />

2 Dobbeltkontakt<br />

3 Kanaldåse<br />

4 Montageramme<br />

5 Front F80<br />

1<br />

2<br />

B<br />

3<br />

5<br />

C<br />

E<br />

4<br />

S13940<br />

A<br />

S13950<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 67


Sortiment UFB-800<br />

Type Farve Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C 731588 ...<br />

Trimramme<br />

Låget kan monteres i fire positioner. Til installationsgulv, hulrumsgulv <strong>og</strong> støbte gulve med en minimums<br />

højde på 70 mm. Ved støbte gulv anvendes indstøbningsboks UFB-IG eller støbeform UFB-RF.<br />

Materiale: PC/ABS, PA <strong>og</strong> stål.<br />

UFB-800T Grå RAL 7011 ∅ 329/64 5197 020 5197 022<br />

Brun RAL 8011 5197 021 0052 128<br />

Beige RAL 1019 5197 022 0052 135<br />

Grøn RAL 6003 5197 023 0052 142<br />

Gråsort RAL 7016 5197 024 0052 159<br />

Montageramme<br />

Med 3 F80 åbninger til montering af el, tele <strong>og</strong> data. I montagerammen er der fire udslagsblanketter<br />

til RJ-K modularudtag. Åbningerne kan <strong>og</strong>så anvendes til trækning af kabler, der skal<br />

igennem gulvboksen. Materiale: PA.<br />

UFB-800G Sort 27/288/254 5197 210 5197 213<br />

Skabelon<br />

Tilskæring af materiale der skal lægges i låget, eller som mellemlæg hvor der anvendes tæppe på<br />

4 mm eller derunder. Materiale: Aluminium.<br />

UFB-TP800 Natur ∅ 293/1.5 5197 900 5197 909<br />

Låsebeslag<br />

Monteres i låget som beskyttelse mod uvedkommende adgang. Åbnes med en skruetrækker.<br />

Materiale: PA.<br />

UFB-LL Sort 10/153/40 5197 260 5197 268<br />

L48250<br />

L46020<br />

L46030<br />

L46490<br />

68 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


FrontLine Gulvboks, UFB-900<br />

UFB-900 er en avanceret gulvboks med meget plads<br />

til udtag, kontakter, mindre transformere, baluner,<br />

udtag, optiske udtag osv. Montagerammen rummer<br />

op til 12 stk. af LK’s CLIC’LINE udtag.<br />

UFB-900 består af en montageramme, der monteres<br />

med udtag <strong>og</strong> kontakter samt en trimramme. Montagerammen<br />

kan installeres tidligt i byggeriet. Den synlige<br />

trimramme monteres i slutfasen af byggeriet. Det<br />

giver et sikrere farvevalg <strong>og</strong> beskytter boksene fra skader,<br />

der kan opstå under byggefasen.<br />

Trimrammen kan leveres i fire forskellige farver, <strong>og</strong><br />

låget monteres med valgfrit materiale. Låget kan forsynes<br />

med lås, der forhindrer uvedkommende adgang<br />

til installationen.<br />

UFB-900 er udarbejdet i henhold til DIN VDE<br />

0634 del 1 <strong>og</strong> kan <strong>og</strong>så leveres forinstalleret.<br />

P1764<br />

Korte fakta<br />

Beskrivelse<br />

Kvadratisk gulvboks. Kompatibel med FrontLine Installationssystem<br />

(installationsfront F80) samt udtag <strong>og</strong> kontakter<br />

fra LK’s CLIC’LINE system. UFB-900 rummer op til<br />

12 udtag. Kan leveres forinstalleret.<br />

Egenskaber<br />

• Montagerammen leveres separat fra trimramme <strong>og</strong><br />

låg, <strong>og</strong> kan derfor installeres i forbindelse med det<br />

øvrige installationsarbejde.<br />

• V-formet montageramme giver en større kapacitet.<br />

• Løftehåndtag til montagerammen.<br />

• Hurtig montage med to skruer i alle gulvtykkelser fra<br />

18 til 51 mm.<br />

• Hurtig monteret montageramme med låseskruer.<br />

• Skabelon forenkler opmærkning til udskæring.<br />

• Kant på trimrammen holder tæppe på plads.<br />

• Klipslås forhindrer stive kabler i at løfte låget.<br />

• Lås hindrer uvedkommende adgang (tilbehør).<br />

• Låget kan monteres i fire retninger så installationerne<br />

ikke behøver at flyttes.<br />

• Kabeludgangen kan stilles i tre lejer: lukket, åbent 40°<br />

eller åbent 90°.<br />

• Kabeludgangen er tætnet med skumplast, der hindrer<br />

at snavs falder ned i boksen.<br />

Materiale <strong>og</strong> farve<br />

Låg, trimramme <strong>og</strong> montageramme er fremstillet i polyamid<br />

(PA), forzinket stål <strong>og</strong> aluminium. Trimrammen kan<br />

leveres i farverne grå, brun, beige <strong>og</strong> grøn.<br />

Opfylder IP 20 i henhold til IEC 529. Opfylder DIN<br />

VDE 0634 del 1.<br />

Pakning<br />

Leveres i kraftig karton sammen med en udførlig monteringsvejledning<br />

<strong>og</strong> skæreskabelon.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 69


Mange detaljer giver sikker funktion<br />

Beslag. Kan flyttes med 90° interval.<br />

Fire åben-stillinger<br />

Stor kabeludgang der er stilbar<br />

i tre lejer: lukket, åbent<br />

40° eller åbent 90°<br />

Stålplade forstærker<br />

låget<br />

Kabelholdere fører kablerne<br />

til åbningen.<br />

Montageramme med<br />

F80 åbninger<br />

Lås (tilbehør) for<br />

at forhindre<br />

uvedkommende<br />

adgang<br />

Fjedrende løftebøjle<br />

der ligger i en rille<br />

Trimramme<br />

Montageskruer til fastgørelse.<br />

Kan anven-des fra 18<br />

til 51 mm gulvplade<br />

Skumplast forhindrer<br />

snavs o.lign, i at falde<br />

ned i gulvboksen<br />

Bøjler til ekstra trækaflastning.<br />

Anvendes med strips<br />

ved høje installationsgulve<br />

P1798<br />

Rammer i 4 forskellige farver<br />

RAL-Kode<br />

RAL 7011<br />

RAL-Navn<br />

Stålgrå<br />

Belægningstykkelse<br />

max 8 mm<br />

H : UFB-900 =110 mm<br />

RAL 8011<br />

Nøddebrun<br />

RAL 1019<br />

RAL 6003<br />

Gråbeige<br />

Olivengrøn<br />

H<br />

M11760<br />

Af trykketekniske årsager kan de viste farver afvige fra de oprindelige RAL-farver.<br />

70 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Systembeskrivelse UFB-900<br />

(Støbeform se side 86)<br />

UFB-900<br />

Trimramme<br />

S12050<br />

Montageramme<br />

UFB-900 er en kvadratisk gulvboks til tørre lokaler.<br />

UFB-900 anvendes sammen med UFB-IG ved indstøbning<br />

i beton. UFB-900 kræver en minimums<br />

dybde i færdigt gulv på 110 mm fra overkant af færdigt<br />

gulv. <strong>Gulvbokse</strong>n placeres i et kvadratisk hul<br />

med målene 292 ± 1 x 292 ± 1mm.<br />

UFB-900 er opbygget af en montageramme til udtag<br />

<strong>og</strong> kontakter samt en trimramme med låg.<br />

Montagerammen i UFB-900 har tre 252 mm lange<br />

F80 åbninger.<br />

Montagerammen til UFB-900 fastgøres til trimrammen<br />

med to låseskruer. Indvendig dybde i UFB-900<br />

er max. 54 mm.<br />

Trimrammen har et ydre mål på 310 x 310 mm. I<br />

trimrammen sidder to montagebeslag. Beslagene er<br />

tilpasset en gulvtykkelse på 18 til 51 mm.<br />

Pladsforhold<br />

LK’s CLIC’LINE dåser<br />

UFB-700/900<br />

A<br />

Enkelt dåse 110<br />

Dobbelt dåse 110<br />

Trippel dåse 110<br />

MIB-dåse (CEE-stik m.m.) 115<br />

A<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 71


Delbarhed muliggør tidlig installation<br />

M38720<br />

M38730<br />

1. Montagerammen til UFB-900/700 er separat fra trimrammen<br />

<strong>og</strong> låget. Den monterede ramme kan installeres i forbindelse med<br />

det øvrige installationsarbejde.<br />

Mål: 292 x 292 mm.<br />

2. Trimramme <strong>og</strong> låg til UFB-900/700 leveres separat. Det<br />

mindsker risikoen for skader under byggeriet <strong>og</strong> gør at beslutningen<br />

om farvevalg kan udskydes til sidst. Trimrammen monteres<br />

med to montageskruer.<br />

M38740<br />

M11750<br />

3. Montagerammen løftes op <strong>og</strong> låses fast i trimrammen<br />

med låseskruer.<br />

4. Låget monteres i trimrammen. Åbningen kan sættes i 4 retninger<br />

med 90° interval (180° interval på UFB-700). Låget kan<br />

spærres i lukket leje, således at stive kabler ikke kan løfte låget.<br />

Låget kan desuden forsynes med en lås for at beskytte installationen<br />

mod uautoriserede indgreb.<br />

LK CLIC´LINE stærkstrøm<br />

A Montageramme<br />

B Tripelstik m/universalramme<br />

C Kanaldåse<br />

D Front F80<br />

B<br />

LK CLIC´LINE <strong>og</strong> andet til svagstrøm<br />

1 Montageramme<br />

2 Universal- eller anden ramme<br />

3 Udtag<br />

4 Kanaldåse<br />

5 Front F80<br />

2<br />

3<br />

3<br />

C<br />

D<br />

4<br />

5<br />

S12330<br />

A<br />

S13960<br />

1<br />

72 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Sortiment UFB-900<br />

Type Farve Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C 731588 ...<br />

Trimramme<br />

Trimrammen kan leveres i 4 forskellige farver. Låget kan valgfrit monteres i 4 forskellige retninger.<br />

Materiale: PA + pladestål.<br />

L46460<br />

UFB-900 Grå RAL 7011 68/310/310 5197 050 5197 053<br />

Brun RAL 8011 5197 051 0028 611<br />

Beige RAL 1019 5197 052 0028 628<br />

Grøn RAL 6003 5197 053 0028 918<br />

Montageramme<br />

Til montage af LK’s CLIC’LINE. <strong>Gulvbokse</strong>n kan rumme op til 12 stk CLIC´LINE udtag. Materiale:<br />

Pladestål + aluminium.<br />

L11130 L11120<br />

L11060M<br />

UFB-900G Hvid 48/288/289 5197 220 5197 220<br />

(med jordingskabel)<br />

Låsebeslag<br />

Til beskyttelse mod uautoriserede indgreb i installationerne. Materiale: PA.<br />

UFB-LL Grå RAL 7011 27/35/36 5197 250 5197 251<br />

Brun RAL 8011 5197 251 0028 697<br />

Beige RAL 1019 5197 252 0028 723<br />

Grøn RAL 6003 5197 253 0028 710<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 73


FrontLine Gulvboks, UFB-700<br />

UFB-700 er en rektangulær gulvboks med meget<br />

plads til udtag, kontakter, mindre transformere, baluner,<br />

udtag, optiske udtag osv. Monteringsrammen<br />

rummer op til 9 stk. udtag af LK’s CLIC’LINE.<br />

UFB-700 består af en monteringsramme, der monteres<br />

med udtag <strong>og</strong> kontakter samt en trimramme.<br />

Monteringsrammen kan installeres tidligt i byggeriet.<br />

Den synlige trimramme monteres i slutfasen af byggeriet.<br />

Det giver et sikrere farvevalg <strong>og</strong> beskytter boksene<br />

fra skader, der kan opstå under byggefasen.<br />

Trimrammen kan leveres i fire forskellige farver <strong>og</strong><br />

låget monteres med valgfrit materiale. Låget kan forsynes<br />

med lås, der forhindrer uvedkommende adgang<br />

til installationen.<br />

UFB-700 er udarbejdet i henhold til DIN VDE<br />

0634 del 1 <strong>og</strong> kan <strong>og</strong>så leveres forinstalleret.<br />

P5070<br />

Korte fakta<br />

Beskrivelse<br />

Rektangulær gulvboks. Kompatibel med FrontLine<br />

Installationssystem (installationsfront F80) <strong>og</strong> udtag<br />

<strong>og</strong> kontakter fra LK’s CLIC’LINE system. UFB-700 rummer<br />

op til 9 udtag. Kan leveres forinstalleret.<br />

Egenskaber<br />

• UFB-700 er delbar. Montagerammen leveres separat<br />

fra trimramme <strong>og</strong> låg, <strong>og</strong> kan derfor installeres<br />

i forbindelse med det øvrige installationsarbejde.<br />

• V-formet montageramme giver en større kapacitet.<br />

• Løftehåndtag til montagerammen.<br />

• Hurtig montage med to skruer i alle gulvtykkelser<br />

fra 18 til 51 mm.<br />

• Hurtig monteret montageramme med låseskruer.<br />

• Skabelon forenkler opmærkning til udskæring.<br />

• Kant på trimrammen holder tæppe på plads.<br />

• Klipslås forhindrer stive kabler i at løfte låget.<br />

• Lås hindrer uvedkommende adgang (tilbehør).<br />

• Låget kan monteres i to retninger.<br />

• Kabeludgangen kan stilles i tre lejer: lukket, åbent<br />

40° eller åbent 90°.<br />

• Kabeludgangen er tætnet med skumplast, der hindrer<br />

at snavs falder ned i boksen.<br />

Materiale <strong>og</strong> farve<br />

Låg, trimramme <strong>og</strong> montageramme er fremstillet i polyamid<br />

(PA), forzinket stål <strong>og</strong> aluminium. Trimrammen kan<br />

leveres i farverne grå, brun, beige <strong>og</strong> grøn.<br />

Opfylder IP 20 i henhold til IEC 529. Opfylder DIN VDE<br />

0634 del 1.<br />

Pakning<br />

Leveres i kraftig karton sammen med en udførlig monteringsvejledning<br />

<strong>og</strong> skæreskabelon.<br />

74 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Mange detaljer giver sikker funktion<br />

Beslag. Kan flyttes med 90° interval.<br />

Fire åbenstillinger<br />

Stor kabeludgang der er stilbar<br />

i tre lejer: lukket, åbent<br />

40° eller åbent 90°<br />

Stålplade forstærker<br />

låget<br />

Kabelholdere fører kablerne<br />

til åbningen.<br />

Montageramme med<br />

F80 åbninger<br />

Lås (tilbehør) for<br />

at forhindre<br />

uvedkommende<br />

adgang<br />

Fjedrende løftebøjle<br />

der ligger i en rille<br />

Trimramme<br />

Montageskruer til fastgørelse.<br />

Kan anvendes fra 18 til<br />

51 mm gulvplade<br />

Skumplast forhindrer<br />

snavs o.lign, i at falde<br />

ned i gulvboksen<br />

Bøjler til ekstra trækaflastning.<br />

Anvendes med strips<br />

ved høje installationsgulve<br />

P1798<br />

(Den viste gulvboks er en UFB-900)<br />

Rammer i 4 forskellige farver<br />

RAL-Kode<br />

RAL 7011<br />

RAL-Navn<br />

Stålgrå<br />

Belægningstykkelse<br />

max 8 mm<br />

H : UFB-700 =110 mm<br />

RAL 8011<br />

Nøddebrun<br />

RAL 1019<br />

RAL 6003<br />

Gråbeige<br />

Olivengrøn<br />

H<br />

M11760<br />

Af trykketekniske årsager kan de viste farver afvige fra de oprindelige RAL-farver.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 75


Systembeskrivelse UFB-700<br />

(Støbeform se side 86)<br />

Trimramme<br />

Montageramme<br />

S12110<br />

UFB-700 er en rektangulær gulvboks til tørre lokaler.<br />

UFB-700 anvendes sammen med UFB-IG ved indstøbning<br />

i beton. UFB-700 kræver en mindste dybde<br />

i færdigt gulv på 110 mm. <strong>Gulvbokse</strong>n placeres i et<br />

rektangulært hul med målene 292 ± 1 x 201 ± 1 mm.<br />

Gulvbelægningstykkelsen er op til 8 mm.<br />

UFB-700 er opbygget af en montageramme til udtag<br />

<strong>og</strong> kontakter samt en trimramme med låg.<br />

Montagerammen i UFB-700 har tre 165 mm lange<br />

F80 åbninger.<br />

Montagerammen til UFB-700 fastgøres til trimrammen<br />

med to låseskruer. Indvendig dybde i UFB-700<br />

er max. 54 mm.<br />

Trimrammen har et ydre mål på 310 x 220 mm. I<br />

trimrammen sidder to montagebeslag, Beslagene er<br />

tilpasset gulve med en tykkelse på 18 til 51 mm.<br />

Se side 70 for indbygningsdybde.<br />

Pladsforhold<br />

LK’s CLIC’LINE dåser<br />

UFB-700/900<br />

A<br />

Enkelt dåse 110<br />

Dobbelt dåse 110<br />

Trippel dåse 110<br />

MIB-dåse (CEE-stik m.m.) 115<br />

A<br />

76 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Delbarhed muliggør tidlig installation<br />

M11720<br />

M11730<br />

1. Montagerammen til UFB-900/700 er separat fra trimrammen<br />

<strong>og</strong> låget. Den monterede ramme kan installeres i forbindelse med<br />

det øvrige installationsarbejde.<br />

Mål: 292 x 292 mm.<br />

2. Trimramme <strong>og</strong> låg til UFB-900/700 leveres separat. Det<br />

mindsker risikoen for skader under byggeriet <strong>og</strong> gør, at beslutningen<br />

om farvevalg kan udskydes til sidst. Trimrammen monteres<br />

med to montageskruer.<br />

M11740<br />

M11750<br />

3. Montagerammen løftes op <strong>og</strong> låses fast i trimrammen<br />

med låseskruer.<br />

4. Låget monteres i trimrammen. Åbningen kan sættes i 4 retninger<br />

med 90° interval (180° interval på UFB-700). Låget kan<br />

spærres i lukket leje således at stive kabler ikke kan løfte låget.<br />

Låget kan desuden forsynes med en lås for at beskytte installationen<br />

mod uautoriserede indgreb.<br />

LK CLIC´LINE stærkstrøm<br />

A Montageramme<br />

B Tripelstik m/universalramme<br />

C Kanaldåse<br />

D Front F80<br />

B<br />

LK CLIC´LINE <strong>og</strong> andet til svagstrøm<br />

1 Montageramme<br />

2 Universal -eller anden ramme<br />

3 Udtag<br />

4 Kanaldåse<br />

5 Front F80<br />

2<br />

3<br />

3<br />

C<br />

D<br />

4<br />

5<br />

S12330<br />

A<br />

S12340<br />

1<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 77


Sortiment UFB-700<br />

Type Farve Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C 731588-<br />

Trimramme<br />

Trimrammen kan leveres i 4 forskellige farver. Låget kan valgfrit monteres i 2 forskellige retninger.<br />

Materiale: PA + pladestål.<br />

L11100<br />

UFB-700 Grå RAL 7011 68/220/310 5197 000 5197 008<br />

Brun RAL 8011 5197 001 0028 550<br />

Beige RAL 1019 5197 002 0028 567<br />

Grøn RAL 6003 5197 003 0028 895<br />

Montageramme<br />

Til montage af LK’s CLIC’LINE. <strong>Gulvbokse</strong>n kan rumme op til 9 stk CLIC´LINE udtag.<br />

Materiale: Pladestål + aluminium.<br />

L11130 L11120 L11050<br />

UFB-700G Hvid 48/202/289 5197 200 5197 206<br />

(med jordingskabel)<br />

Låsebeslag<br />

Til beskyttelse mod uautoriserede indgreb i installationerne.<br />

UFB-LL Grå RAL 7011 27/35/36 5197 250 5197 251<br />

Brun RAL 8011 5197 251 0028 697<br />

Beige RAL 1019 5197 252 0028 703<br />

Grøn RAL 6003 5197 253 0028 710<br />

78 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Kort systembeskrivelse af <strong>Gulvbokse</strong><br />

FrontLine Gulvboks, UFB-800<br />

Rund gulvboks til hulrum <strong>og</strong> dobbeltgulv med 15-45 mm plader. Boksen<br />

kan udstyres med indtil 9 LK’s CLIC’LINE udtag, komplet med rammer<br />

<strong>og</strong> montagerammer med låsbare kabelholdere på fire sider <strong>og</strong> et låg, der<br />

kan tåle en belastning på indtil 3000 N.<br />

Låget er forberedt til beskyttelse mod uvedkommende.<br />

De skumplastbeklædte kabeludgange kan åbnes i en vinkel på 40°.<br />

Mellemrummene ved montagerammerne dækkes med udfyldningsmateriale.<br />

P1765<br />

Farve: RAL 7016 (antracitgrå)<br />

RAL 7011 (grå)<br />

RAL 8011 (brun)<br />

RAL 1019 (gråbeige)<br />

RAL 6003 (olivengrøn)<br />

Type:<br />

UFB-800<br />

Mål:<br />

Diameter 329 mm<br />

Fabrikat:<br />

Thorsman<br />

FrontLine Gulvboks, UFB-900<br />

Gulvboks til dobbeltgulv med 18-51 mm bundplader. Boksen kan udstyres<br />

med indtil 12 LK’s CLIC’LINE udtag, komplet med rammer <strong>og</strong><br />

montagerammer, to kabelholdere pr. side <strong>og</strong> låg med lukning på 4 sider,<br />

der tåler en belastning på indtil 3000 N.<br />

Mellem låget <strong>og</strong> installationsenhedens front skal der være et friareal på<br />

mindst 54 mm til transformatorer, stikpropper osv.<br />

Låget er forberedt til beskyttelse mod uvedkommende adgang.<br />

De skumplastbeklædte kabeludgange kan åbnes i vinkler på 40 <strong>og</strong> 90°.<br />

Mellemrummene ved montagerammerne dækkes med udfyldningsmateriale.<br />

P1763 P1764<br />

Farve: RAL 7011 (grå)<br />

RAL 8011 (brun)<br />

RAL 1019 (gråbeige)<br />

RAL 6003 (olivengrøn)<br />

Type:<br />

UFB-900<br />

Mål:<br />

310x310 mm<br />

Fabrikat:<br />

Thorsman<br />

FrontLine Gulvboks, UFB-700<br />

Gulvboks til dobbeltgulv med 18-51 mm bundplader. Boksen kan udstyres<br />

med indtil 9 LK’s CLIC’LINE udtag, komplet med rammer <strong>og</strong> montagerammer,<br />

4 kabelholdere, låg med lukning på to sider, der tåler en<br />

belastning på indtil 3000 N.<br />

Mellem låget <strong>og</strong> installationsenhedens front skal der være en frigang på<br />

mindst 54 mm til transformatorer, stikpropper osv. Låget er forberedt til<br />

beskyttelse mod uvedkommende adgang.<br />

De skumplastbeklædte kabeludgange kan åbnes i vinkler på 40 <strong>og</strong> 90°.<br />

Mellemrummene ved montagerammerne dækkes med udfyldningsmateriale.<br />

Farve: RAL 7011 (grå)<br />

RAL 8011 (brun)<br />

RAL 1019 (gråbeige)<br />

RAL 6003 (olivengrøn)<br />

Type:<br />

UFB-700<br />

Mål:<br />

310x220 mm<br />

Fabrikat:<br />

Thorsman<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 79


Thorsman <strong>Gulvbokse</strong> i rustfrit stål,<br />

UFB-900RF <strong>og</strong> UFB-140RF<br />

UFB-900RF er i to udførelser, en med rustfri synlig<br />

trimramme <strong>og</strong> en til ilægning af gulvtæppe, parket<br />

eller linoleum. Montagerammen rummer op til 12 stk.<br />

LK’s CLIC’LINE udtag.<br />

UFB-140RF er <strong>og</strong>så i to udførelser, en til indbygning<br />

i gulv på strøer <strong>og</strong> en til indstøbning, med indstøbningsboks.<br />

Montagerammen rummer op til 2 stk.<br />

LK’s CLIC’LINE udtag.<br />

P5069<br />

P4926<br />

P4927<br />

P5068<br />

Montering<br />

UFB-900RF<br />

I hævet gulv er udskæringen: 288 x 288 x 125 ± 1mm.<br />

I beton med indstøbningsboks, alternativt støbeform:<br />

340 x 340 x 125 mm.<br />

Ved brug af støbeform, skal der lægges 10 mm til dybden.<br />

Indvendig højde for stikprop er 62 mm.<br />

UFB-900RF f/gulvtæppe<br />

I hævet gulv er udskæringen 288 x 288 x 125 ± 1 mm.<br />

I beton med indstøbningsboks, alternativt støbeform:<br />

340 x 340 x 125 mm.<br />

Ved brug af støbeform skal der lægges 10 mm til dybden.<br />

Største udvendige mål er 305 x 305 mm.<br />

Indvendig højde for stikprop er 52 mm. Max.<br />

tæppe/træ/linoleum belægning er 8,2 mm, heraf går<br />

der 0,2 mm til lim.<br />

UFB-140RF t/indbygning<br />

I hævet gulv er udskæringen: 140 x 140 ± 1mm.<br />

Dybde: min. 110 mm fra overkant af færdigt gulv.<br />

Største udvendige mål er 160 x 160 mm. Indvendig<br />

højde til stikprop <strong>og</strong> ledning er 45mm.<br />

UFB-140RF t/indstøbning<br />

Udsparing til indstøbningsboks: 150 x 150 mm. Dybde<br />

min. 110 mm fra overkant af færdigt gulv.<br />

Største udvendige mål er 160 x 160 x 110 mm.<br />

Indvendig højde til stikprop <strong>og</strong> ledning er 45 mm.<br />

Sortiment<br />

Type Materiale Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C<br />

UFB-900RF<br />

L11060 L67690<br />

L67680<br />

Trimramme m/ dækplade Rustfrit stål 305x305 94000 57214 -<br />

Trimramme t/ gulvtæppe Rustfrit stål 305x305 94000 56215 -<br />

Montageramme UFB-900G Pladestål/alu. 288x289 5197 220 731588 5197220<br />

UFB-140RF<br />

L67700<br />

Gulvboks t/ indbygning Rustfrit stål 160x160 94000 52216 -<br />

L67710<br />

Gulvboks t/ indstøbning Rustfrit stål 160x160 94000 52217 -<br />

80 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Indstøbningsboks UFB-IG<br />

Korte fakta<br />

P1686<br />

UFB-IG indstøbes i betongulv <strong>og</strong> tilpasses servicebærerne<br />

UFB <strong>og</strong> POS med montageplade med egnet<br />

hulstørrelse. Der er desuden en montageplade uden<br />

hul til helt skjulte indstøbningsbokse eller til egen tilpasning<br />

af hulstørrelse. Boksene leveres med et midlertidigt<br />

låg, der skal udskiftes.<br />

UFB-IG findes i to varianter med stilbar dybde fra<br />

70 til 110 mm samt 110 til 150 mm. Dybden kan øges<br />

med en ekstra mellemramme med 40 mm´s interval.<br />

Indstøbningsboksen har justeringsskruer mellem den<br />

stilbare ramme <strong>og</strong> underdelen, der gør at rammen kan<br />

justeres et par milimeter, således at boksens overkant<br />

kommer på højde med gulvet i alle fire hjørner.<br />

Beskrivelse<br />

Indstøbningsbokse af galvaniseret stål, formstøbt aluminium<br />

<strong>og</strong> PP (Polypropen) til anvendelse sammen med<br />

UFB gulvbokse.<br />

Egenskaber:<br />

• Færdige montageplader med hul til de forskellige<br />

servicebærere.<br />

• Justerbar i højden. Kan klare gulve på 70 til 110 mm<br />

samt 110 til 150 mm.<br />

• Mellemramme til at øge dybden. Hver ramme øger<br />

dybden med 40 mm.<br />

Kabelføring<br />

Kablerne føres via kanaler eller rør med en ydre diameter<br />

på op til 50 mm. Reduktionsstykker til rør med<br />

Ø 16, 20, 32 <strong>og</strong> 40 mm er tilbehør. Rør tilsluttes med<br />

en adapterplade. UFB-IG leveres med 3 åbninger, der<br />

er dækket af blændplader, der udskiftes ved installation.<br />

Montage<br />

UFB-IG placeres på rågulvet eller på armeringen. Boksene<br />

har markeringer, så de er lettere at placere. I hjørnerne<br />

er der huller til fiksering inden støbningen.<br />

Tåler en belastning på 300 kg med monteret gulvboks<br />

iht. DIN VDE 0634 del 1. Desuden har den klaret<br />

testen UK Point Load Test P.S.A Specification MOB<br />

PF2 PS, Jan 1990.<br />

Pakning<br />

Leveres i kraftig karton sammen med en udførlig monteringsvejledning.<br />

Spor til afstiver<br />

Justerbar montageramme<br />

Jordforbindelse<br />

Montageplade til<br />

UFB-gulvbokse <strong>og</strong><br />

POS-servicestandere<br />

Åbninger til forsyning<br />

fra<br />

4 retninger<br />

P1557<br />

Reduktionsstykker<br />

Adapterplade til rør med<br />

en diameter på 50 mm<br />

Skruehul i alle fire<br />

hjørner<br />

Markeringer, så det er nemt at<br />

placere boksene på en ret linie<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 81


Systembeskrivelse UFB-IG<br />

3<br />

4<br />

2<br />

1<br />

S11820<br />

6<br />

7<br />

5<br />

1 Indstøbningsboks<br />

2 Mellemramme<br />

3 Montageplade<br />

4 Afstivere<br />

5 Flange til kanal<br />

6 Flange til rør<br />

7 Reduktionsstykke<br />

Beskrivelse af UFB-IG<br />

UFB-IG er beregnet til gulv i tørre lokaler. Den placeres<br />

på gulvets råbeton, som derefter dækkes med<br />

beton. Min. dybde på betonlaget ved anvendelse af<br />

indstøbningsboksen er 70 mm respektiv 110 mm.<br />

Indstøbningsboksen kan <strong>og</strong>så placeres på armeringsjernet<br />

eller formen, inden gulvet støbes. Før<br />

støbningen kan indstøbningsboksene trinløst<br />

indstilles på mellem 70-110 mm <strong>og</strong> 110-150 mm. Med<br />

mellemrammen UFB-MG kan dybden øges i trin på<br />

40 mm pr. ramme.<br />

Til indstøbningsboksen hører forskellige montageplader<br />

der gør, at man på boksen kan montere samtlige<br />

Thorsmans gulvbokse type UFB <strong>og</strong> servicestandere<br />

type POS.<br />

Indstøbningsboksen kan åbnes for tilslutninger på<br />

alle fire sider. I åbningerne kan den ønskede flange<br />

placeres. Flangerne leveres i tre forskellige udførelser<br />

til rør eller kanaler. Rørene kan separere el fra tele <strong>og</strong><br />

data <strong>og</strong> kan have en max. diameter på 50 mm. Reduktionsstykker<br />

leveres til andre rørdiametre.<br />

Indstøbningsboksen leveres med en side åben <strong>og</strong> de<br />

tre andre dækket af en blændplade. Hver side kan forsynes<br />

med op til fire rør.<br />

82 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Montageprincip, UFB-IG<br />

M20100 M20080<br />

1. Indstøbningsboksene placeres på rågulvet eller armeringen. På<br />

boksene findes markeringer til at lette placeringen <strong>og</strong> kommende<br />

montering af rør <strong>og</strong> kanaler.<br />

M20090<br />

2. Indstøbningsboksen fastgøres solidt for at forhindre at den<br />

flytter sig under støbningen.<br />

M22970<br />

3. Højden justeres til indbygningsdybden 110-150 mm, med fire<br />

individuelt justerbare skruer.<br />

4. Boksen kan forsynes fra fire retninger via flanger til rør eller<br />

kanaler. Mellemrammen anvendes til at øge indbygningsdybden.<br />

M20140<br />

5. Rørtilgangen tilpasses forskellige dimensioner med reduceringsstykker.<br />

M22980<br />

6. Afstivere understøtter montagepladen <strong>og</strong> giver et stærkt låg.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 83


Sortiment, UFB-IG<br />

Type Farve/ Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

Behandling A/B/C 731588 ...<br />

Indstøbningsboks<br />

Til indstøbning i gulv. Højden på boksen er justebar. Justeringen foregår i alle fire hjørner, så boksen<br />

kan justeres i niveau med færdigt gulv. Boksen leveres inklusiv montageramme <strong>og</strong> tre blændplader<br />

UFB-AP. Passer til gulvbokse type UFB <strong>og</strong> servicestandere type POS monteret på montageplade UFB-<br />

MP. Materiale: Stål/aluminium.<br />

Til UFB-800<br />

Til indstøbning i gulvtykkelser fra 70 mm til 110 mm. Hvis gulvtykkelsen er mere end 110 mm kompletteres<br />

boksen med mellemplade UFB-MG.<br />

UFB-IG Galvaniseret 110/455/455 5197 560 5197 565<br />

L26790 9L44950<br />

L26770 L26760<br />

Til UFB-700+900+800<br />

Til indstøbning i gulvtykkelser fra 110 mm til 150 mm. Hvis gulvtykkelsen er mere end 150 mm kompletteres<br />

boksen med mellemplade UFB-MG.<br />

UFB-IG Galvaniseret 140/455/455 5197 565 0047 681<br />

Mellemplade<br />

Skrues fast på indstøbningsboksen <strong>og</strong> øger højden med 40 mm. Der kan monteres flere mellemplader<br />

ovenpå hinanden. Materiale: Aluminium.<br />

UFB-MG — 47/370/370 5197 550 5197 558<br />

Blændplade<br />

Monteres på siden af indstøbningsboksen. Passer til UFB-IG. Materiale: Stål.<br />

UFB-AP Galvaniseret 55/40/257 5197 750 0046 813<br />

Rørflange<br />

Til tilslutning af 1-4 rør Ø 50 mm. Rørdiameteren kan, ved hjælp af reduceringsstykke UFB-RM, blive<br />

mindre. Samtlige tilgange er forsynet med udslagsblanketter.<br />

Passer til UFB-IG <strong>og</strong> UFB-RM. Materiale: PP<br />

UFB-AP Gul 55/40/257 5197 755 5197 756<br />

Flange til kanal<br />

Monteres på siden af indstøbningsboksen. Passer til UFB-IG.<br />

Materiale: Stål.<br />

Til kanaler UF2225/3C, 25 mm dybe<br />

UFB-AP Galvaniseret 55/40/257 5197 760 0046 806<br />

L26780<br />

Til kanaler UF2238/3C, 38 mm dybe<br />

UFB-AP Galvaniseret 55/40/257 5197 765 5197 763<br />

84 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Tilbehør, UFB-IG<br />

Type Farve/ Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

Behandling A/B/C 731588 ...<br />

L26840 L26820 L26810<br />

L26830<br />

L26850<br />

L26800<br />

Reduktionsstykke<br />

Til rørtilslutning i UFB-AP. Reduceringsstykket findes i fire forskellige rørdimensioner: Ø16, 20, 32 <strong>og</strong><br />

40 mm. Hullet til rørtilslutningen er placeret nederst, så rørene altid vil ligge plant med underlaget.<br />

Passer til rørflange UFB-AP. Materiale: PP.<br />

Til rør Ø 16 mm.<br />

UFB-RM Gul Ø50/39 5197 820 5197 824<br />

Til rør Ø 20 mm.<br />

UFB-RM Gul Ø50/39 5197 825 0046 820<br />

Til rør Ø 32 mm.<br />

UFB-RM Gul Ø50/39 5197 830 5197 831<br />

Til rør Ø 40 mm.<br />

UFB-RM Gul Ø50/39 5197 835 0046 837<br />

Montageplade<br />

Til forskellige servicebærere der kan monteres på UFB-IG. Passer til UFB-IG.<br />

Materiale: Stål.<br />

Til montering af gulvboks UFB-900.<br />

UFB-MP Galvaniseret 3/361/361 5197 795 5197 794<br />

Til montering af gulvboks UFB-700.<br />

UFB-MP Galvaniseret 3/361/361 5197 785 5197 787<br />

Til montering af gulvboks UFB-800R.<br />

UFB-MP Galvaniseret 3/361/361 5197 790 0046 844<br />

Til montering af servicestandere POS-200.<br />

UFB-MP Galvaniseret 3/361/361 5197 800 5197 800<br />

Montageplade<br />

Til blændmontage.<br />

Passer til: UFB-IG. Materiale: Stål.<br />

UFB-MP Galvaniseret 3/361/361 5197 780 0046 851<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 85


Støbeform UFB-RF<br />

En støbeform kan anvendes istedet for kerneboring i<br />

hulrumrumsgulv, eller som alternativ til indstøbning i<br />

støbte gulve. Udsparing UFB-RF er en styrenblok<br />

der sættes på gulvet inden støbningen. Tilslutninger i<br />

form af rør presses ind i styrenblokken, hvilket giver<br />

en maksimal frihed hvad angår rørenes placering,<br />

størrelse <strong>og</strong> antal.<br />

Når betonen er hærdet fjernes udsparingen.<br />

L48430 L48410<br />

L48420<br />

M38750<br />

Type Farve/ Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

Behandling A/B/C 731588 ...<br />

Støbeforme<br />

Til huller i støbte gulve eller hulrumsgulve. Benyttes som alternativ for kerneboring eller indstøbningsbokse.<br />

Materiale: EPS. Farve: Hvid.<br />

Benyttes til UFB-800<br />

UFB-RF Hvid 120/Ø305 5197 915 0053 309<br />

Benyttes til UFB-900<br />

UFB-RF Hvid 115/340/340 5197 920 5197 923<br />

Benyttes til UFB-700<br />

UFB-RF Hvid 115/250/340 5197 910 5197 916<br />

86 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Beskrivelse Indstøbningskanal<br />

Dette system er hurtigt <strong>og</strong> nemt at montere <strong>og</strong> passer<br />

til mange indstøbningsdybder.<br />

Det monteres på rågulvet eller armeringen inden<br />

støbningen, med tilslutningsstykker <strong>og</strong> indstøbningsbokse.<br />

Alle delene er udført i galvaniseret stål.<br />

Indstøbningskanalen skal ligge min. 25 mm under<br />

overfladen på færdigt gulv.<br />

1<br />

4<br />

S12960<br />

2<br />

3<br />

Beskrivelse<br />

1 Kanaldel<br />

2 Overgangsstykke gulv/væg<br />

3 Endestykke<br />

4 Samlestykke<br />

Sortiment<br />

Type Mål i mm Art.nr EAN-nr.<br />

A/B/C 731588 ...<br />

Indstøbningskanal<br />

Galvaniseret stål: Top 1,2 mm tyk. Bund 1,0 mm tyk.<br />

L53090 L53080<br />

L53070<br />

UF2225/3C 2000/225/25 5182 130 5182 134<br />

UF2238/3C 2000/225/38 5182 135 0047 667<br />

Endestykke<br />

UF/33/2225 – 5182 280 5182 288<br />

UF/33/2238 – 5182 281 0047 650<br />

Overgangsstykke gulv/væg<br />

UF/90/2225 – 5182 382 5182 387<br />

UF/90/2238 – 5182 392 5182 394<br />

Samlestykke<br />

L53100<br />

UF/22/2225 – 5182 230 5182 233<br />

UF/22/2238 – 5182 235 0047 674<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 87


Montering af gulvbokse i et hulrumsgulv<br />

Fordybninger i hulrumsgulve til montering af gulvbokse kan enten laves ved at forme de<br />

nødvendige hulrum, når gulvet støbes, eller senere ved udboring.<br />

Udboring af hulrumsgulv<br />

Denne vejledning skal følges under byggeprocessen.<br />

Brugervejledningen for anvendelse af boremaskinen<br />

<strong>og</strong> gulvfabrikantens instrukser skal <strong>og</strong>så overholdes.<br />

Klargøring<br />

Udmål centrum for boring <strong>og</strong> trækning af udtag. Hvis<br />

der er beklædning på gulvet, skæres beklædningen af i<br />

en diameter, der er ca. 2 mm større end det hul, der<br />

skal bores.<br />

Udboring<br />

(udføres normalt af specialfirmaer)<br />

Gulve med hulrum skal bores i tør tilstand, idet det<br />

vand, der normalt anvendes til køling <strong>og</strong> spuling, ikke<br />

må komme ned i hulrummene. Hold pauser med jævne<br />

mellemrum for at forhindre overophedning af boret.<br />

Vi anbefaler anvendelse af et udsugningssystem til<br />

opsamling af støv under boringen, især i rum der er i<br />

brug under processen eller ved miljøer, der er følsomme<br />

over for støv. Hvis dette ikke er muligt, standses<br />

boringen med mellemrum, så området omkring hullet<br />

kan rengøres med en støvsuger.<br />

Normalt udbores hulrummet med diamantbor, der<br />

er følsomme over for slag. Under boringen må der<br />

ikke anvendes andet tryk end selve boremaskinens.<br />

Anvendelse af større tryk vil ikke betyde, at hullet bores<br />

hurtigere, men det øger sliddet på værktøjet. Når<br />

bundskiftet er gennemboret, skæres isoleringsmaterialet<br />

bort i hullets størrelse.<br />

Hvis der allerede er lagt kabler i gulvet, skal strømforsyningen<br />

til disse kabler afbrydes, <strong>og</strong> man skal<br />

sørge for at undgå dem under boringen. Kontroller<br />

systemet i henhold til de relevante regler, før strømforsyningen<br />

tilsluttes igen.<br />

Huller, der allerede er dækket med en kappe, kan<br />

ikke udbores igen på grund af den øgede risiko for<br />

uheld <strong>og</strong> beskadigelse af boreværktøjet.<br />

88 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Fælles tekniske data<br />

Elektriske data<br />

Mærkespænding 230/400V<br />

Mærkestrøm 16A<br />

Kapslingsklasse<br />

Den generelle kapslingsklasse er IP40, men i de<br />

tilfælde hvor servicebærerens øverste del befinder<br />

sig i tørt miljø, forhøjes kapslingsklassen til<br />

IP41.<br />

CE-mærkning<br />

Servicebærerne opfylder gældende EU-direktiv<br />

<strong>og</strong> er CE-mærkede iht. Lavspændingsdirektivet.<br />

Elektriske felter<br />

Alle elektriske installationer genererer elektriske<br />

felter. De normale rekommanderede grænseværdier<br />

for elektriske felter, i tilslutning til arbejdspladser,<br />

er 10-25 V/m med en afstand på mellem<br />

0,3 til 0,5 m fra kilden til det elektriske felt.<br />

Jording af servicebærer <strong>og</strong> komplettering med<br />

frontkåbe eller -skærm som <strong>og</strong>så jordes, reducerer<br />

de elektriske felter til værdier under 5V/m,<br />

<strong>og</strong>så selvom der anvendes uskærmet kabel.<br />

Samme lave værdier kan <strong>og</strong>så opnås ved at anvende<br />

skærmede kabler.<br />

Jording<br />

Servicebærerne installeres under normale omstændigheder<br />

med dobbeltisoleret kabel <strong>og</strong> jordes<br />

derfor ikke. Funktionsjording kan d<strong>og</strong> bestilles.<br />

Undtagen POL-M4 <strong>og</strong> POS-F4 som altid<br />

leveres i jordet udførsel.<br />

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 89


90 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 91


Kort om Lexel-koncernen<br />

Lexel-koncernen er en af Europas ledende leverandører<br />

af installationsløsninger til el-, tele-, data- <strong>og</strong> kontrolapplikationer<br />

med specielt fokus på intelligente bygninger,<br />

d.v.s. bygninger udstyret med teknik til øget komfort,<br />

økonomi <strong>og</strong> sikkerhed.<br />

I produktpr<strong>og</strong>rammet indgår alt fra afbrydere, udtag,<br />

installationsmateriel <strong>og</strong> installationssystem til kabelhåndtering<br />

til kommunikationsnetværk, sikkerhedssystem<br />

samt system <strong>og</strong> software til styring af ejendommens<br />

funktioner.<br />

Lexel værner om miljøet i alle sammenhæng. Et led i<br />

dette er at opbygge <strong>og</strong> certifiere et miljøstyringssystem<br />

iht. ISO 14000. Indenfor plastområdet arbejder Lexel<br />

med at eliminere anvendelsen af tungmetaller <strong>og</strong> emner,<br />

som skader ozonlaget.<br />

Lexel-koncernen ejes af Schneider Electric, Frankrig<br />

<strong>og</strong> har sit operative hovedkontor i Stockholm.<br />

Omsætningen ligger på ca. EUR 700 millioner <strong>og</strong> antallet<br />

af ansatte var i 2001 på ca. 6000.<br />

Lexel er førende på markedet i Norden, Polen <strong>og</strong><br />

Baltikum, men har <strong>og</strong>så en stærk position i Rusland <strong>og</strong><br />

et antal mellemeuropæiske lande. Lexel er repræsenteret<br />

med datterselskaber i 18 lande <strong>og</strong> med distributører i<br />

mere end 30.<br />

I Danmark har Lexel Electric A/S ansvaret for markedsføringen<br />

af Thorsman <strong>og</strong> Wibe produkterne.<br />

LEXEL ELECTRIC A/S<br />

Box 87, Hørskætten 3, 2630 Taastrup, Danmark. Tlf 43 300 300. Fax 43 300 301.<br />

mail@lexel.dk www.lexel.dk<br />

MC1923DK/0208 © LEXEL ELECTRIC AS, 2002.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!