Stillesignal, skuldermakker og klisterhånd - Friskolebladet

friskolebladet.dk

Stillesignal, skuldermakker og klisterhånd - Friskolebladet

Stillesignal, skuldermakker og klisterhånd

På en temadag på Nørgaards Højskole midt i marts,

fik 26 friskolelærere en indføring i Cooperative Learning.

Af Ivan Klarskov Nielsen, lærer og journalist

Måske var der lidt symbolik i morgensangen ”Der er så

meget, der kan trykke” på Nørgaards Højskole onsdag

den 16.marts. Omkvædet lyder nemlig:

Lad dem lege i livstræets krone

Lad dem føle, at livet er stort

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Fakta er i hvert fald, at 26 friskolelærere både fik leget og

overværet en unik undervisningsform, som får elevernes

behov for at udfolde sig og kravet om et højt fagligt niveau

til at gå hånd i hånd, og som sådan altså leder om

end ikke til himmelhvælvingens så til læringens port.

I al sin enkelthed, så drejer Cooperative Learning (CL)

sig om, at læreren skal strukturere sig ud af at få gjort eleverne

mere aktive, samtidig med at de får et højt fagligt

udbytte. Det kan der være god mening i. For en undersøgelse

viser nemlig, at en dansk skolelærer stiller i omegnen

af 250 spørgsmål om dagen i gennemsnit. En anden

undersøgelse viser, at vi lærer ti procent af det, vi læser,

20 procent af det, vi hører og 70 procent af det, vi siger.

Så samlet set er der god ide i, at lade eleverne og ikke

læreren stille de fleste spørgsmål. Det tager CL højde for.

Præsentation med energi

Der var fart over feltet fra første minut på temadagen. Instruktør

Helle Egekov fra Cooperative Learning DK havde

nemlig en plan. Deltagerne skulle på seks timer præsenteres

for principperne for CL, og så er der ikke tid til slendrian.

Men så lovede hun også til gengæld, at lærerne

kunne gå lige hjem og bruge det ”i morgen.” For som

hun udtrykte det:

–- Det er meget enkelt. Det er bare en anden måde at

organisere sin undervisning på, ellers er der ikke noget

nyt i det. I kan bruge de samme undervisningsmaterialer,

som I altid har brugt, så det kommer ikke til at koste jer

en krone. I skal blot lære at tænke anderledes.

Og så sprudlede hun ellers resten af dagen. Undervisningsformen

var eksemplarisk. – Deltagerne blev dagen

igennem undervist efter CL’s principper, så de på egen

krop fik afprøvet fremgangsmåden og dermed bedre kunne

sætte sig i elevernes sted, når de kom hjem på egen

skole og skulle praktisere de nye ideer.

Samtidig fik de også afprøvet princippet om, at hyppige

skift giver høj aktivitet, og det vigtige princip om, at

eleverne hele tiden skal udfordres. Det hele i en vekslen

Kursusinstruktør Helle Egekov fra Cooperative Learning DK

underviser friskolelærere på Nørgaards Højskole.

mellem forskellige grupperinger, pararbejde, sidde på stole,

gå rundt mellem hinanden, sige goddag og farvel,

være opmærksomme og så videre.

Stillesignal sparer stemmen

Det allerførste, kursisterne lærte, var et ”stillesignal.” I al

sin enkelthed går signalet ud på, at når instruktøren/læreren

holder hånden i vejret, så skal eleverne stå

stille, gøre den sætning, de er i gang med færdig og selv

signalere ved at række hånden i vejret. På den måde skabes

der hurtigt opmærksomhed, selv om eleverne er

spredt rundt i lokalet og har deres opmærksomhed rettet

mod makkeren og ikke på læreren. – Eleven ser noget,

og skal gøre det samme. Ikke noget med at bruge stemmen.

Stillesignalet sparer desuden på lærerens stemmebånd.

Og på forunderlig vis virkede signalet med det samme

på kurset.

Af andre aktiviteter på kursusdagen kan nævnes ”Quiz

og byt.” En struktur, hvor hver elev får udleveret et kort

med et spørgsmål, hvorefter de skal gå rundt mellem hinanden

og efter et bestemt princip udfordre hinanden på

10


“Teambuilding og classbuilding fungerer godt.

Det sociale er vigtigt, ikke mindst hvor det er svært.”

(Friskolelærer)

spørgsmål og svar, men hele tiden i en anerkendende

ånd.

En anden struktur, som blev afprøvet, var diskussion

med ”skuldermakker.” Altså den makker, som sidder nærmest

på.

Kursisterne blev også bedt om at finde en ny makker

ved hjælp af ”klisterhånd.” – De skulle rejse sig op, stikke

en hånd i vejret og så klistre sig sammen med en andens

opstrakte hånd, hvis ejermand man så dannede par

med i den efterfølgende aktivitet.

300 forskellige strukturer og syv nøgler

Omdrejningspunktet i CL er som nævnt strukturerne. Helle

Egekov fortalte, at der findes op mod 300 forskellige

kendte strukturer i CL. Altså 300 forskelige måder at organisere

undervisning på.

Der er syv nøgler i CL: Classbuilding, teambuilding,

teamdannelse, principper, sociale færdigheder, management

og strukturer, hvor sidstnævnte indgår som en naturlig

og nødvendig del i de øvrige. Tilsammen skaber de

fire principper helt nye interaktionsmønstre, der forener

undervisningens krav om fagligt fokus med elevernes behov

for blandt andet kontakt og selvrealisering i stedet

for at skabe en modsætning mellem dem.

”En for alle og alle for en”

Populært sagt fungerer de fire principper, når de er i spil

samtidig, som en slags musketér-ed: ”En for alle og alle

for en.” De sikrer nemlig, at flest mulige er aktive, samtidig

med at eleverne arbejder sammen, at de hver især tager

ansvar på sig, og at de bidrager lige meget til arbejdet.

Og hvorfor er det så så vigtigt at arbejde med forskellige

strukturer i sin undervisning? Ja, ifølge CL og diverse

undersøgelser, så er gode arbejdsformer altafgørende for

børns læring. Fordelene ved at arbejde med og være bevidst

om strukturer i undervisning kan med CL-briller listes

op på følgende måde:

Strukturene- fungerer som stillads i undervisningen

- giver gode arbejdsmønstre

- genererer forskellige læreprocesser

- giver et utal af muligheder

- kræver ikke særlige undervisningsmaterialer

- er indholdsfri

Blandt metodens fordele fremhæves bl.a.:
Forbedrede faglige og sociale færdigheder

Bedre sprogudvikling

Høj motivation

Reduktion af mobning og uro i klassen

– bedre relationer

Bedre selvværd hos eleverne

Gladere elever og lærere

Gælder for alle klassetrin og niveauer

CL har allerede inspireret mange danske lærere. Men

det er lige så sikkert, at mange lærere tænker: “Hvad er

der galt med den metode, jeg bruger i dag?”

Og det kan der så komme en god diskussion ud af.

Men det gør ikke noget. For en af Cooperative Learnings

vigtige læresætninger lyder:

”Jo mere man diskuterer, desto bedre lærer man"...

Hvordan kommer man i gang med CL?


Få så mange som muligt med på ideen

Placer bordene i grupper på 4

Lav teams

Forklar eleverne lidt om Cooperative Learning

Lav team- og classbuilding

Bliv fortrolig med få strukturer

Del med kolleger

Hold øje med SPIL-principperne

Obs! CL 50- 80 % af undervisningstiden!

11


Velegnet til samlæste klasser

Både Helle Blegager fra Lødderup Friskole og Lisbeth Kjær fra Bjergby Friskole havde kun

lovord til overs for CL under kurset på Nørgaards Højskole. De så specielt metoden som en

hjælp i samlæst undervisning.

Af Ivan Klarskov Nielsen, lærer og journalist

Kirsten Blegager fra Lødderup Friskole på Mors var sammen

med en kollega taget på Nørgårds Højskole for at blive

klogere på CL. Og hun blev ikke skuffet:

– Temadagen var virkelig inspirerende. Jeg fik en

masse med hjem, og min kollega var også begejstret.

Kirsten Blegager fortæller, at hun godt vidste en del om

CL i forvejen. Men kurset gav hende en større forståelse

for strukturerne i metoden, og så fik hun øjnene op for

metodens enkelthed:

– Det kræver jo faktisk ingenting ud over en god organisering.

Så vi fik mange tips med hjem.

På Lødderup friskole har lærerne arbejdet sig frem til

deres egen model, som bygger på CL, fortæller Kirsten

Blegager. Og ifølge Lødderuplæreren, så hjælper det

dem meget i dagligdagen:

–- Vi arbejder med samlæste klasser, og så er det nødvendigt,

at børnene kan arbejde sammen. Vi bruger meget,

at de skal formulere sig for hinanden. Og så hjælper de og

hinanden, når de har brug for hjælp. De ved nemlig,

hvilke af deres klassekammerater, de skal gå til, hvis de skal

have hjælp til en opgave. Vi gør også meget ud af at gøre

børn aktive og selvhjulpne, og vi forsøger at lære børnene,

hvordan de lærer bedst. Alt det er indbygget i CL.

CL styrker børnenes selvtillid

Ud over de rent indlæringsmæssige fordele, så ser Kirsten

Blegager også CL som en metode, der giver børnene

selvtillid:

– Det er jo også bygget ind i metoden, at intet svar er

forkert. Metoden giver børnene selvtillid, for den anerkender

det, børn kan. De bliver glade og tilfredse med

sig selv. Og det er jo det, det hele handler om.

12

Kirsten Blegager fra Lødderup Friskole kendte godt lidt til CL

i forvejen. Men temadagen gav hende mange gode ideer

med hjem. Specielt fik hun gode ideer til samlæst

undervisning.

Lisbeth Kjær blev meget inspireret af CL-kurset.

Hun har allerede taget flere af strukturerne i brug i

sin egen undervisning på Bjergby Friskole.

Stilletegnet er nu en fast del af Lisbeth Kjærs praksis.

I det hele taget synes Kirsten Blegager, at CL passer

godt til et meget vigtigt princip på Lødderup friskole.

Nemlig at alle børn og voksne på skolen skal være glade

hver dag.

Også Lisbeth Kjær fra Bjergby Friskole på Mors var tilfreds

med udbyttet af temadagen. Hun var af sted sammen

med tre kolleger. Og det, de blandt andet søgte, var

metoder, som tilgodeser samlæst undervisning. Lisbeth

Kjær fortæller:

– Før dette skoleår måtte vi af økonomiske grunde fyre

en lærer. Og med en lærer mindre har vi været nødt til at

samlæse noget mere. Og jeg synes, CL tilgodeser samlæste

klasser. Vi har nok oplevet lidt mere uro i år på grund

af ny struktur, men det tager CL højde for. Strukturen i

metoden er klar og velafprøvet, og den giver ro. Og så er

noget af det vigtigste i metoden: Classbuilding og Teambuilding,

og det er noget, vi vægter højt på Bjergby Fri-


“Altså det er fordi, hvis man hele tiden går rundt med

nogen, så har man også chancen for at få flere venner

og sådan noget, hvis man nu ikke har særligt mange”.

(Elev på Petersmindeskolen)

skole. Det at børnene bliver gode til at arbejde sammen.

Så redskaberne i metoden er perfekt til klasser, der er

mange og måske også lidt urolige.

Mange skift gør eleverne aktive

Lisbeth Kjær ser også en fordel i, at CL giver mulighed

for at blive på klassen:

– Den er så overskuelig, at der sagtens kan være mange

på lidt plads. Og så er det ikke nødvendigt, at nogen

går andre steder hen.

Lisbeth Kjær fremhæver desuden, at metoden lægger

op til mange skift, som gør børnene aktive, og at det er

noget lærerne på Bjergby Friskole gør meget ud af.

Allerede dagen efter kurset var Lisbeth Kjærs elever på

Bjergby friskole udsat for aktiviteter, som hun havde med

sig hjem fra Nørgaards højskole. Og ”stillesignalet” fungerede

med det samme.

Lisbeth Kjær fortæller, at CL sagtens kunne blive hendes

princip, og at hun gerne vil af sted på ”Workshop

dag 2.” For som hun siger:

– Jeg har en masse at lære endnu. På en dag får vi jo

næsten kun snust til det.

Henrik Kristensen, Vokslev Friskole og Dorte Dahlgreen,

Bjergby Friskole, udfordrer hinanden i Quiz og byt, som er

en ud af nærved 300 forskellige Cooperative

Learning strukturer.

Ta’ 8., 9. og 10. klasse på

en spændende skole med

kristne værdier og fokus både

på fællesskabet og den enkelte.

Bliv dygtigere, lidt mere voksen

og kom videre med mod på livet!

Revision og rådgivning

af frie skoler

i hele Danmark

Specialafd.:

Limfjordsvej 42 | 7900 Nykøbing M. | 97 72 32 44

www.BrandtRevision.dk


kontakt
års erfaring

og så løser

vi opgaverne

ude hos Jer!

THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM | NYKØBING MORS

FJERRITSLEV | SKIVE | KOLDING | FREDERICIA | ÅRHUS

Ubby Fri-og Efterskole

Faglighed

Fællesskab

Individuelle udfordringer

Liniefag:

- Spring

- Rytmegymnastik

- Fodbold dr.

- Musik

- Håndbold

Mulighed for 2 linjefag

www.ubby.dk

13

More magazines by this user
Similar magazines