10 sider, pdf-fil - Hotel Pro Forma

hotelproforma.dk

10 sider, pdf-fil - Hotel Pro Forma

Bogens Verden

Tidsskrift for kultur og litteratur

Årgang 93

ISSN0006-5692

BOGENS VERDEN

22011

Udgivet af Det Danske Forfatter- og

Oversættercenter Hald og

Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med

Danmarks Biblioteksforening og

Biblioteksstyrelsen og

med støtte af

Kulturministeriets bevilling til

almenkulturelle tidsskrifter

Redaktion

Bruno Svindborg, ansvh. (bs@kb.dk)

Forskningsbibliotekar ved

Det Kongelige Bibliotek

Postboks 2149, 1016 København K

Tlf. 3347 4415

Jørn Erslev Andersen (litjea@hum.au.dk)

Lektor, lic.phil. i æstetik, kultur og

litteratur ved Aarhus Universitet

Peter Q. Rannes (pqr@haldhovedgaard.dk)

Centerleder ved Hald Hovedgaard

Ekspedition

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

Hald Hovedgaard

Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg

Tlf. 8663 8410

(bogens.verden@haldhovedgaard.dk)

Årsabonnement

475 kr. (4 numre à 64 sider)

Enkelt nr. 135 kr.

Annoncer

1/1 2500 kr.

2/3 1800 kr.

1/2 1300 kr.

1/3 900 kr.

1/4 700 kr.

Hotel Pro Forma (HPF) – eller Hotellet, som det hedder blandt venner – havde sidste

år 25 års jubilæum i dansk kulturliv, hvilket vi fejrer med en temasektion. Erik

Exe Christoffersen både introducerer til og gør status over HPFs 25 års virke. Som

hyppig hotelgæst har han opnået et tæt kendskab til hotellets mange rum. Han omtaler

bl.a. HPFs forestilling Ellen fra 2010. Anne Middelboe Christensen har som teateranmelder

opnået et nært kendskab til HPF, og hun kommer også ind på Ellen i sin

artikel om ordenes betydning i HPFs forestillinger. Morten Søndergaard stod for

teksten til Ellen, som vi er så heldige at kunne bringe og i den form den havde på

forestillingens hjemmeside. Forbindelsen mellem bog, ord og litteratur kom til

udtryk i HPFs udstilling UNDERCOVER på Det kongelige Bibliotek i 2010, som

vi bringer nogle af Karsten Bundgaards markante fotografiske dokumentationer af.

På kunstmuseet ARoS var der hen over årsskiftet 2010-11 en retrospektiv udstilling

med værker af Christian Lemmerz. I dens midterste rum var opstillet Lemmerz’

hvide marmorskulpturer. Ane Martine Kjær Lönneker og Elisabeth Skou Pedersen

analyserer i deres artikel to af disse skulpturer fra udstillingen og viser denne markante

mamoræstetiks store kunsthistoriske spændvidde og kunstfilosofi.

Erik Skyum-Nielsen præsenterer tendenser i dansk litteratur 2010 og lokaliserer

en etisk fordring, der dukker frem i ny dansk prosa. I 2011 fejres Klaus Rifbjerg som

årets klassiker, hvilket vi gerne bidrager til ved at bringe nogle sider fra hans originalmanuskripter.

Til slut inviterer Birgitte Andersen os på en litterær rejse til Marokko

og til et møde med en af landets forfattere.

Vi ønsker alle en god rejse og et godt hotelophold.

Red.

Grafisk tilrettelæggelse:

Rikke K. Laursen

Tryk:

Specialtrykkeriet Viborg

Redaktionen påtager sig intet ansvar

for indsendte manuskripter

og forbeholder sig ret til ændringer. Synspunter

og vurderinger i artikler

er alene udtryk for forfatternes meninger.

Manuskripter bedes sendt som e-mail.

Redaktionen forbeholder sig ret

til at bringe stof fra bladet på Internettet og i

InfoMedia.

Læs også Bogens Verden på nettet: www.bogensverden.dk

More magazines by this user
Similar magazines