xergi slides om gylles energiindhold - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

xergi slides om gylles energiindhold - Sickpigs.dk

Dias nr.: 1

El fra biogas – afregningspriser i EU


Biomasser - tørstofindhold

Glycerin

Rugkorn

Hvedekorn

Græs ens ilage

Majs ens ilage

Minkgylle

Organis k TS

Inorganisk TS

Kvæggylle - kødkvæg

Kvæggylle - m alkekvæg

Svinegylle - søer

Svinegylle - slagtes vin

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Tørstofindhold i %

Dias nr.: 2


Biomasse - nedbrydelighed

Korn

Majsensilage

Svinegylle

Kvæggylle

0 20 40 60 80 100

% af organisk tørstof

Dias nr.: 3


Biomasse - metanudbytte

Glycerin

406,1

Korn

267,2

Majsensilage

94,9

Svinegylle

13,5

Kvæggylle

15,5

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Nm 3 CH 4

per ton vådvægt

Dias nr.: 4


Biomasser - kvælstofindhold

Glycerin

Rugkorn

Hvedekorn

Græs ens ilage

Majs ens ilage

Minkgylle

Org-N

TAN

Kvæggylle - kødkvæg

Kvæggylle - m alkekvæg

Svinegylle - søer

Svinegylle - slagtes vin

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

kg N/ton vådvægt

Dias nr.: 5


Biomasse –

Kvælstof i forhold til metanudbytte

Glycerin

Rugkorn

Hvedekorn

Græs ens ilage

Majs ens ilage

Minkgylle

Kvæggylle - kødkvæg

Kvæggylle - m alkekvæg

Svinegylle - søer

Svinegylle - slagtes vin

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

g N/Nm3 CH4 produceret

Dias nr.: 6


Biomasse til biogas

Biomasse

Blandbarhed

Vandindhold

i %

Nedbrydelig

-hed af

tørstof

C/N forhold

Ideel

biomasse

< 85

Høj

Medium

Høj

Majsensilage

70

Medium

Medium

lav

Svinegylle

95

Lav

Lav

Høj

Dias nr.: 7

More magazines by this user
Similar magazines