Nyhedsbrev nr 1, maj 2010 - Struer kommune

wss.struer.dk

Nyhedsbrev nr 1, maj 2010 - Struer kommune

Fem centre i første omgang

LBR-konsulent Lise Kragh Møller, Jobcenter Struer,

venter, at der i første omgang bliver oprettet fem

virksomhedscentre i Struer.

”På længere sigt er det tanken at få så mange centre og

så omfattende et samarbejde med virksomhederne, at

kommunen kan nedtone sine beskæftigelsesprojekter.

Det er en klar fordel, at borgernes forhold til

arbejdsmarkedet afklares under så autentiske forhold

som muligt. Det vil sige på rigtige virksomheder”, siger

hun.

Kenneth Dunker er enig: ”Derfor vil de nye

medarbejdere blive omfattet af de samme rutiner som

alle vores øvrige medarbejdere, og vi vil gøre, hvad vi

kan, for at de kommer til at føle sig som en del af

holdet.” De første to medarbejdere blev tilknyttet

virksomhedscentret på McDonald’s lige før påske.

På vej med nye virksomhedscentre

Struer er med i den landsdækkende kampagne, der går

ud på at oprette virksomhedscentre, som skal øge

arbejdsudbuddet for personer, der er langt fra

arbejdsmarkedet.

Bag kampagnen, der løber over to år, står

Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne.

Målet er at få flere kontant- og starthjælpsmodtagere

ind på arbejdsmarkedet, ved at de i en periode bliver

tilknyttet en virksomhed.

Et virksomhedscenter er baseret på et samarbejde

mellem en virksomhed og et jobcenter. Centret er med

til at afklare ledige i forhold til arbejdsmarkedet,

samtidig med at de er i praktik.

Læs mere www.virksomhedscentre.dk

Tæt forbindelse mellem

virksomheden og

dit lokale jobcenter

Det er langt fra nyt, at Jobcenter Struer samarbejder

med virksomheder om at afklare borgeres forhold til

arbejdsmarkedet.

Det nye i forbindelse med virksomhedscentrene er, at

forbindelsen mellem virksomhed og jobcenter bliver

tættere, og at samarbejdet internt på jobcentret og med

andre afdelinger i kommunen bliver forstærket.

”Det nye er også, at rammevilkårene bliver ens for alle

pladser, så der ikke skal laves nye aftaler ved hvert

enkelt forløb.

Det gør det nemmere at fungere som

virksomhedscenter og nemmere for jobcentret at få et

afklarende forløb sat i gang”, siger LBR-konsulent Lise

Kragh Møller.

Kontakt Jobcenter Struer, hvis du vil vide mere om,

hvordan din virksomhed bliver et virksomhedscenter.

More magazines by this user
Similar magazines