Vejledning om uddannelser, sønærings- og ... - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Vejledning om uddannelser, sønærings- og ... - Søfartsstyrelsen

VEJLEDNING OM UDDANNELSER, SØNÆRINGS- OG KURSUSBEVISERUddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.UddannelsesplanJuniorofficerseksamen(DualPurpose)Junior Officer’sExamination (DualPurpose)Seniorofficerseksamen(Skibsfører)Senior Officer’sExamination (MasterMariner)Seniorofficerseksamen(Maskinchef)Senior Officer’sExamination (ChiefEngineer)VagthavendemaskinmesterWatchkeepingEngineerStyrmand af 3. gradMate 3rd ClassVagthavendemaskinmesterWatchkeepingEngineerStyrmand af 2. gradMate 2nd ClassVagthavendemaskinmesterWatchkeepingEngineerStyrmand af 1. gradMate 1st ClassVagthavendemaskinmesterWatchkeepingEngineerSkibsførerMaster MarinerStyrmand af 3. gradMate 3rd ClassSkibsmaskin-mesteraf 2. gradEngineer 2nd Class5 år5 år5 år5 år5 årDuale skibsofficerer - Handelsskibe > 3.000 BT/3.000 kWVagthavende maskinmester på alle skibe.Vagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.Vagthavende maskinmester på alle skibe.Vagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.Vagthavende maskinmester på alle skibe.Overstyrmand på alle skibe.Vagthavende maskinmester på alle skibe.Skibsfører på alle skibe.Vagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.1. maskinmester på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 1742af 22.december2006SFSBekg. nr 1742af 22.december2006SFSBekg. nr 1742af 22.december2006SFSBekg. nr 1742af 22.december2006SFSBekg. nr 1742af 22.december2006STCW 95Regel Sektion TabelVagthavende styrmand på alle skibe.Styrmand af 3. gradSFSSFSOverstyrmand på skibe med en bruttotonnage underMate 3rd ClassBekg. nr 473 afBekg. nr 1742 III/2 A-III/25 år 3.000.Skibsmaskin-mester29. maj 2006af 22.II/2 A-II/2decemberaf 1. grad§231. maskinmester på alle skibe.2006Center for Søfarende og Fiskere/HHI 1/14 19. februar 2010III/1II/2III/1II/2III/1II/2III/1II/2III/2II/2A-III/1A-II/2A-III/1A-II/2A-III/1A-II/2A-III/1A-II/2A-III/2A-II/2A-III/1A-II/2A-III/1A-II/2A-III/1A-II/2A-III/1A-II/2A-III/2A-II/2A-III/2A-II/2


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.Engineer 1st ClassMaskinchef (skibsmaskinist af 1. grad) på skibe med enfremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.UddannelsesplanSTCW 95Regel Sektion TabelStyrmand af 3. gradMate 3rd ClassSkibsmaskin-chefChief Engineer5 årVagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.Maskinchef på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 1742af 22.december2006III/2II/2A-III/2A-II/2A-III/2A-II/2Seniorofficerseksamen(DualPurpose skibschef)Senior Officer’sExamination (DualPurpose Ship’s Chief)Skibsmaskinmester af2. gradEngineer 2nd ClassStyrmand af 2. gradMate 2nd Class5 år1. maskinmester på alle skibe (der kan dog væreundtagelser på nogle besætningsfastsættelser).Vagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 1742af 22.december2006III/2II/2A-III/2A-II/2A-III/2A-II/2Skibsmaskinmester af1. gradEngineer 1st ClassStyrmand af 1. gradMate 1st Class5 år1. maskinmester på alle skibe.Maskinchef (skibsmaskinist af 1. grad) på skibe med enfremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.Overstyrmand på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 1742af 22.december2006III/2II/2A-III/2A-II/2A-III/2A-II/2Maskinmestereksamen(personer uddannet ihenhold til bekg. nr1741 af 22. december2006 – professionsbacheloruddannelsenSkibsmaskinchefChief EngineerSkibsførerMaster MarinerVagthavendemaskinmesterWatchkeepingEngineerSkibsmaskinmester af2. gradEngineer 2nd Class5 år5 år5 årMaskinchef på alle skibe.Skibsfører på alle skibe.Maskinmester - Handelsskibe > 3.000 kWVagthavende maskinmester på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§161. maskinmester på alle skibe. SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§18SFSBekg. nr 1742af 22.december2006SFSBekg. nr 1741af 22.december2006SFSBekg. nr 1741af 22.decemberCenter for Søfarende og Fiskere/HHI 2/14 19. februar 2010III/2II/2A-III/2A-II/2A-III/2A-II/2III/1 A-III/1 A-III/1III/2 A-III/2 A-III/2


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.UddannelsesplanSTCW 95Regel Sektion Tabel- skal havegennemført demaritime valgfag forat få udstedtsønæringsbevis)Skibsmaskinmester af1. gradEngineer 1st Class5 år1. maskinmester på alle skibe.Maskinchef (skibsmaskinist af 1. grad) på skibe med enfremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§202006SFSBekg. nr 1741af 22.december2006III/2 A-III/2 A-III/2SkibsmaskinchefChief Engineer5 årMaskinchef på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§21SFSBekg. nr 1741af 22.december2006III/2 A-III/2 A-III/2Navigatører - Handelsskibe > 3.000 BTStyrmand af 2. gradMate 2nd Class5 årVagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§8SærliguddannelsesplanII/2 A-II/2 A-II/2SkibsførereksamenMaster’s ExaminationStyrmand af 1. gradMate 1st Class5 årOverstyrmand på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§11SærliguddannelsesplanII/2 A-II/2 A-II/2SkibsførerMaster Mariner5 årSkibsfører på alle skibe.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§12SærliguddannelsesplanII/2 A-II/2 A-II/2Styrmands-eksamenMate´s ExaminationStyrmand af 3. gradMate 3rd Class5 årVagthavende styrmand på skibe med en bruttotonnagepå 3.000 eller derover.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§8SFSBekg. nr 1079af 17.December2001II/2 A-II/2 A-II/2Navigatører - Handelsskibe < 3.000 BTSætteskippereksamenMaster’s (restricted)examinationStyrmand af 3. gradMate 3rd Class5 årVagthavende styrmand på alle skibe.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§8SærliguddannelsesplanII/2 A-II/2 A-II/2Sætteskipper 5 år Vagthavende styrmand på alle skibe.SFSSærligBekg. nr 473 af uddannel-II/2 A-II/2 A-II/2Center for Søfarende og Fiskere/HHI 3/14 19. februar 2010


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.Kystskipper-eksamenHome trade Master’sexaminationDuelighedsprøve isejlads forhandelsskibeBådførerprøveDP 3000 eksamenDual Purpose 3000ExaminationMaster restricted Skibsfører på skibe med en bruttotonnage under 3.000. 29. maj 2006§10Styrmand af 4. gradMate 3rd ClassKystskipperMaster home tradeDuelighedsbevis isejladsBedstemandBådførerSønæringsbevis medbegrænsederettighederStyrmand af 3. gradMate 3rd ClassSkibsmaskinist af 2.gradSætteskipperMaster restrictedSkibsmaskinist af 1.5 år5 år5 år5 år5 år5 år5 årNavigatører - Handelsskibe < 500 BT i kystfartVagthavende styrmand på skibe i kystfart mellem 200 –499 BTSkibsfører på skibe i kystfart mellem 20 – 499 BTStyrmand på skibe i kystfart mellem 20 – 99 BTStyrmand på skibe i kystfart mellem 100 – 199 BTSærligt sønæringsbevis til at sejle som fører/styrmand iét bestemt lastskib med op til 12 passagerer og/ellerpassagerskibe under 20 BT.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§8SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§9SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§6SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§6SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§53Duale skibsofficerer - Handelsskibe < 3.000 BT/3.000 kWVagthavende styrmand på skibe med en bruttotonnagepå 3.000 eller derover.Overstyrmand på skibe med en bruttotonnage under3.000.Vagthavende maskinmester alle skibe.1. maskinmester (skibsmaskinist af 2. grad) på skibemed en fremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.Vagthavende styrmand på alle skibe.Skibsfører på skibe med en bruttotonnage under 3.000.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006UddannelsesplanSTCW 95Regel Sektion TabelCenter for Søfarende og Fiskere/HHI 4/14 19. februar 2010sesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanII/3II/3II/3II/3II/3II/2III/3II/2III/3


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.UddannelsesplanSkibsmaskinisteksamenShips MechanistExaminationDuelighedsprøve imotorpasningVagthold og udkiggradSkibsmaskinist af 2.gradMechanist 2nd ClassSkibsmaskinist af 1.gradMechanist 1st ClassDueligheds-bevis imotorpasningVagtholdsbevis(Watchkeepingcertificate)5 år5 år5 årSærliguddannelsesplanUbegrænsetVagthavende maskinmester alle skibe.Maskinchef (skibsmaskinist af 1. grad) på skibe med enfremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.Maskinmester - Handelsskibe < 3.000 kWVagthavende maskinmester alle skibe.1. maskinmester (skibsmaskinist af 2. grad) på skibemed en fremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.Vagthavende maskinmester alle skibe.Maskinchef (skibsmaskinist af 1. grad) på skibe med enfremdrivningseffekt på mellem 750 og 2.999 kW.Maskinmester - Handelsskibe < 750 kWMaskinchef/maskinmester på skibe med enfremdrivningseffekt under 750 kW.Skibsassistenter og vagtholdObligatorisk for udkiggen om bord på alle handelsskibe.(Grundmodul for skibsassistenter ellerskibsassistentkursus for personer med svendebrev samtminimum 2 måneders brovagtstjeneste).§23SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§17SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§19SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§15SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§4SærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplanSærliguddannelsesplan/bogSTCW 95Regel Sektion TabelIII/3III/3II/4 A- II/4 A- II/4UbefarenskiibsassistentKvalifikationsbevisudstedt af SFS ellergodkendt skoleUbegrænsetMenig ubefaren skibsassistent.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§2Bekg. nr 500 af29. Juni 1998SærliguddannelsesplanBefarenskibsassistentKvalifikationsbevisudstedt af SFS ellergodkendt skoleUbegrænsetMenig befaren skibsassistent.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§2Bekg. nr 500 afSærliguddannelsesplanCenter for Søfarende og Fiskere/HHI 5/14 19. februar 2010


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.FaglærtskibsassistentSkibskokShip’s CookUbegrænsetFiskeskippereksamenaf 1. gradExamination asSkipper 1st ClassSærliguddannelsesplanFiskeskippereksamenaf 3. gradExamination asSkipper 3rd ClassStyrmandseksamenMate´s ExaminationKvalifikationsbevisudstedt af SFS ellergodkendt skoleSkibskokShip’s CookStyrmand af 1. grad ifiskeskibeMate 1st Class,Fishing vesselsFiskeskipper af 1.gradSkipper 1st ClassStyrmand af 3. grad ifiskeskibeMate 3rd Class,Fishing vesselsFiskeskipper af 3.gradSkipper 3rd ClassStyrrmand i fiskeskibeMate, Fishing vesselsUddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetMenig befaren skibsassistent.SkibskokUddannelse for faglærte kokke (svendebrev inden forkokkefaget) med henblik på at opnå kompetence somskibskok i handelsskibe.Fiskere og fiskeskippereStyrmand i fiskeskibe udenfor nærfart.(SFS fastsætter besætningen i fiskeskibe over 45 m)Fiskeskipper i fiskeskibe uden for nærfart.(SFS fastsætter besætningen i fiskeskibe over 45 m)Styrmand i fiskeskibe i nærfart.(SFS fastsætter besætningen i fiskeskibe over 45 m)Fiskeskipper i fiskeskibe i nærfart.(SFS fastsætter besætningen i fiskeskibe over 45 m)Styrmand i fiskeskibe udenfor nærfart.Voksne erhvervsfiskere med relevant erhvervserfaringfår kompetence som styrmand i fiskeskibe.29. Juni 1998SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§2Bekg. nr 500 af29. Juni 1998SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§26SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§36SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§38SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§35SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§37SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SFSBekg. nr. 67 af20. januar2005SFSBekg. nr 1079af 17.December2001STCW 95Regel Sektion TabelSærliguddannelsesplanUbegrænsetUbegræn- Styrmand i fiskeskibe under 24 m. SFS SærligDuelighedsprøve i Bedstemand Iuddannel-Center for Søfarende og Fiskere/HHI 6/14 19. februar 2010


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.sejlads for fiskeskibe fiskeskibe set Bekg. nr 473 af29. maj 2006§34Kursus for førere affiskeskibe under 9mBlåt Bevis inkl.duelighedsbevisBlåt BevisDuelighedsprøve imotorpasningSikkerhedskursus (3ugers kursus)Sikkerhedskursus (1uges kursus)Vedligehold afkundskaber omGMDSS hosradiooperatører iskibeKursusbevis udstedtaf godkendt skoleBedstemand IfiskeskibeBevis udstedt af SFS.Duelighedsbevis imotorpasningKursusbevis udstedtaf godkendt skoleKursusbevis udstedtaf godkendt skoleUddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetFiskeskipper på fiskeskibe under 9 m.Fiskere som i perioden 1.2.1995 til 1.2.2000 har væretbeskæftiget mindst 12 måneder kan fortsat være fører affiskeskibe mindre en 15 meter (pp).Fiskeskipper på fiskeskibe under 15 m.Fiskere som i perioden 1.2.1995 til 1.2.2000 har væretbeskæftiget mindst 12 måneder kan fortsat være fører affiskeskibe mindre en 15 meter (pp).Fiskeskipper på fiskeskibe under 9 m .Fiskere.Fiskere som i perioden 1.2.1995 til 1.2.2000 har væretbeskæftiget mindst 12 måneder kan fortsat være fører affiskeskibe mindre en 15 meter (pp).Fiskeskibe over 15 meter (PP) og fiskeskibe med etdimensionstal på 100 og derover samt maskineri på 100kW og derover men under 750 kW.For at udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uansetskibets længde, skal man have gyldigt sundhedsbevissamt gennemført godkendt sikkerhedskursus for fiskere,med mindre vedkommende kan dokumentere mindst 2års beskæftigelse med sådant arbejde inden for deseneste 5 år forud for 1. september 1996.Fiskere som ikke opfylder beskæftigelseskravet, mensom dokumenterer forud for 1. september 1991 at havehaft mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri, kan i stedetfor et 3-ugers kursus gennemgå et af Søfartsstyrelsengodkendt sikkerhedskursus af 1 uges varighed.RadioRegistreres om bord Træning af alle GMDSS operatører til vedligeholdelse afrutinerne i anvendelse af GMDSS systemet om bordSFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§30SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§31SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§30SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§40SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§28SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006§28SFSVejledning nr.3/9661 af 16.maj 2007sesplanSærliguddannelsesplanSTCW 95Regel Sektion TabelCenter for Søfarende og Fiskere/HHI 7/14 19. februar 2010


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.SRC(Short RangeCertificate)CertifikatUddannelsesplanUbegrænsetCertifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg(SRC).SFSBekg nr. 442 af7. juni 2005SFSBekg nr. 442 af7. juni 2005STCW 95Regel Sektion TabelROC Sønæringsbevis 5 år Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS(ROC).LRC Certifikat UbegrænsetCertifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHFradioanlæg(LRC).SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006Bekg. nr. 861af 12. august2004SFSBekg. nr. 861af 12. august2004GOC Sønæringsbevis 5 år Certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC). SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006Bekg. nr. 861af 12. august2004SpeedbådsprøveDuelighedsprøve isejlads forfritidssejlereYactskipper-eksamenaf 3. gradSpeedbådsbevisudstedes af SFSDuelighedsbevis isejlads forfritidssejlere udstedesaf SFSYachtskipperbevis af3. Grad udstedes afSFSUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetSærliguddannelsesplanUbegrænsetFritidsskibeSpeedbådskørekort for at sejle et motordreventfritidsfartøj, der har en skroglængde under 15 m.Styrmand på fritidsfartøjer over 15 m og under 24 m ifart i Nordsøen og Den engelske Kanal samt fart på deBritiske Øer, Irland, Norge og FærøerneStyrmand på fritidsfartøjer under 24 m i fart på allehave.Skibsfører på fritidsfartøjer over 15 m og under 24 m ifart i Østersøen, i Nordsøen øst for 7º Ø. længde samtfart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30sømil fra kysten (basislinien).SFSBekg. nr. 232af 22. Marts2006SFSBekg. nr. 184af 26. Marts1999SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SFSBekg. nr 861 af12. august2004SFSBekg. nr. 861af 12. august2004SFSBekg. nr 861 af12. august2004SærliguddannelsesplanIV/2 A-IV/2 A-IV/2IV/2 A-IV/2 A-IV/2Center for Søfarende og Fiskere/HHI 8/14 19. februar 2010


Uddannelse Sønæringsbevis Gyldigt Omfatter/Krav Bekendtg.UddannelsesplanSTCW 95Regel Sektion TabelYactskipper-eksamenaf 1. GradYachtskipperbevis af1. Grad udstedes afSFSUbegrænsetSkibsfører på fritidsfartøjer under 24 m i fart på allehave.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SærliguddannelsesplanOversigt over kvalifikationsbeviser, obligatoriske kurser og efteruddannelseUddannelse Bevis Gyldigt Omfatter/Obligatorisk krav Bekendtg.Instruktion afnymønstredesøfarende.”Familiarization”Dokumenteres ombordGyldigt foraktuelt skibSikkerhedFør tildeling af arbejdsopgaver om bord skal føreren afethvert skib sikre, at alle personer, der beskæftiges ellerforhyres om bord, under hensyntagen til denpågældendes forudgående søfartsuddannelseinformeres om og instrueres i sikkerhed, arbejdet ogsærlige opgaver om bord.SFSBekg. nr 773 af7. oktober1997UddannelsesplanSFSBekg. nr 773af 7. oktober1997§ 1 - 3STCW 95Regel Sektion TabelVI/1 A-VI/1.1Basic safety trainingKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderUbegrænsetAlle besætningsmedlemmer.(Kurset indgår i grundkursus for skibsassistenter,skibsofficersuddannelsen, skipper- ogskibsføreruddannelserne samt maritime valgfag formaskinmestre).SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SærliguddannelsesplanVI/1A-VI/1.2A-VI/1 -1A-VI/1 -2A-VI/1 -3A-VI/1 -4Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidlerDuelighedsbevis ibetjening afredningsbåde, -flåderog mand-overbordbåde.Kvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderUbegrænsetBesætningsmedlemmer der skal betjene redningsbåde,-flåder og mand-overbord både (undtagen hurtiggåendemand-over-bord både).SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SærliguddannelsesplanVI/2 A-VI/2 A-VI/2 - 1Duelighedsbevis ibetjening afhurtiggående mandover-bordbådeKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderUbegrænsetBesætningsmedlemmer der skal betjene hurtiggåendemand-over-bord både.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SærliguddannelsesplanVI/2 A-VI/2 A-VI/2 - 2Center for Søfarende og Fiskere/HHI 9/14 19. februar 2010


(FRB).Uddannelse Bevis Gyldigt Omfatter/Obligatorisk krav Bekendtg.Kursus ibrandbekæmpelse iskibeGenopfriskning irøgdykning.Bevis for uddannelse ibrandbekæmpelse forskibsofficerer.Kursus i generelsikkerhed inkl. ”kenddit skib”.Uddannelse ivejledning afpassagerer inødsituationer.Sikkerhedstræning forpersonel der yderdirekte service overforpassagererne iKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderBevis udstedes afgodkendtkursusudbyder/ rederiBevis udstedes afgodkendtkursusudbyder/ rederiBevis udstedes afgodkendtkursusudbyder/ rederiUddannelsesplanUbegrænset(røgdykning5 år)STCW 95Regel Sektion TabelCenter for Søfarende og Fiskere/HHI 10/14 19. februar 2010BrandObligatorisk uddannelse i brandbekæmpelse forskibsassistenter og skibsmekanikere.5 år Genopfriskningskursus for alle besætningsmedlemmerder indgår som røgdykker i skibets brandrulle.SærliguddannelsesplanUbegrænset(røgdykning5 år)Alle dual-, dæks- og maskinofficerer om bord.(Kurset indgår i skibsofficersuddannelsen, skipper- ogskibsføreruddannelserne samt maritime valgfag formaskinmestre).SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibeAlle medlemmer af drifts- , sikkerheds- ogservicebesætningen. For servicebesætningen skalkurset være gennemført senest en måned eftertiltræden.Personer der optræder/underholder passagererne istørre passagerskibe anses for at kunne udføre deresarbejde uden forudgående oplæring om bord. Debetragtes beredskabsmæssigt som passagerer, menskal gennemgå ”kend dit skib”.(Sikkerhedsuddannelsen indgår i grundkursus forskibsassistenter, skibsofficersuddannelsen, skipper- ogskibsføreruddannelserne samt sømodul formaskinmestre).5 år Alle medlemmer af drifts- og sikkerhedsbesætningender skal assistere passagerer i nødsituationer.SærliguddannelsesplanSkibsspecifiktSkibsspecifiktAlle medlemmer af drifts- , sikkerheds- ogservicebesætningen der yder direkte service overforpassagererne i passagerområderne.SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SærliguddannelsesplanSFSBekg. nr 232af 24. April2002§ 3, bilag 2SFSBekg. nr 232af 24. April2002§ 4.1, bilag 3SFSBekg. nr 232af 24. April2002VI/1 A-VI/1.2 A-VI/1-2VI/1VI/3VI/1V/2V/3V/2V/3A-VI/1.2A-V1/3A-VI/1.1A-V/2.1A-V/3.1A-V/2.3A-V/3.3A-VI/1-2A-VI/3


Uddannelse Bevis Gyldigt Omfatter/Obligatorisk krav Bekendtg.passager-områderne. § 4.2, bilag 4Træning i kendskab tilro-ro passagerskibe.Kursus i passagersikkerhed,lastsikkerhed ogskrogintegritet.Kursus i krisestyringog menneskeligadfærd.Kursus itilrettelæggelse ogafvikling af båd- ogbrandøvelser.Assisterendesygdomsbehandler ASygdomsbehandler ABevis udstedes afgodkendtkursusudbyder/rederiBevis udstedes afgodkendtkursusudbyder/rederiKvalifikationsbevisudstedes af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedes af godkendtkursusudbyderBevis udstedes afkursusudbyder/ rederiKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderUddannelsesplanSkibsspecifiktSkibsførere, officerer og andet personale, der er pålagtpligter og særlige opgaver om bord.5 år Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestreog alle, der har umiddelbart ansvar for indskibning ogudskibning og for losning, lastning eller sikring af lastenmv.5 år Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestreog alle, der har umiddelbart ansvar for passagerernessikkerhed i nødsituationer.SkibsspecifiktUddannelse i MESsystemet (sliskebesætninger).SkibsspecifiktNavigations- og maskinofficerer og ledendecateringpersonale.Alle medlemmer af drifts- og sliskebesætningen.SygdomsbehandlerAlle besætningsmedlemmer der udelukkende skalassistere den uddannede sygdomsbehandler isygdomsbehandling, samt selvstændigt kunne varetageførstehjælpen ud fra præhospitale principper5 år Skibsføreren samt evt. ansvarlig sygdomsbehandlerved behandling af syge og tilskadekomne vedsygdomme og ulykker på skibe med fartsområde A.SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 232 af24. April 2002SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 232af 24. April2002§ 5, bilag 5SFSBekg. nr 232af 24. April2002§ 6, bilag 6SFSBekg. nr 232af 24. April2002§ 7, bilag 7SFSBekg. nr 232af 24. April2002§ 8, bilag 8SFSBekg. nr 1550af 17.December2008Bilag 1SFSBekg. nr 1550af 17.December2008STCW 95Regel Sektion TabelV/2V/3V/2V/3V/2V/3A-V/2.2A-V/3.2A-V/2.4A-V/3.4A-V/2.5A-V/3.5A-V/2VI/4 A-VI/4 A-VI/4-2Center for Søfarende og Fiskere/HHI 11/14 19. februar 2010


Uddannelse Bevis Gyldigt Omfatter/Obligatorisk krav Bekendtg.Efteruddannelse tilsygdomsbehandler ASygdomsbehandler BEfteruddannelse tilsygdomsbehandler BSygdomsbehandler CEfteruddannelse tilsygdomsbehandler COrienteringskursus itankskibe (TankerFamiliarization)Kvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyderKvalifikationsbevisudstedt af godkendtkursusudbyder5 år Efteruddannelse for skibsføreren samt evt. ansvarligsygdomsbehandler ved behandling af syge ogtilskadekomne ved sygdomme og ulykker på skibe medfartsområde A.5 år Skibsføreren samt evt. ansvarlig sygdomsbehandlerved behandling af syge og tilskadekomne vedsygdomme og ulykker på skibe med fartsområde B.5 år Efteruddannelse for skibsføreren samt evt. ansvarligsygdomsbehandler ved behandling af syge ogtilskadekomne ved sygdomme og ulykker på skibe medfartsområde B.5 år Skibsføreren samt evt. ansvarlig sygdomsbehandlerved behandling af syge og tilskadekomne vedsygdomme og ulykker på skibe med fartsområde C.5 år Efteruddannelse for skibsføreren samt evt. ansvarligsygdomsbehandler ved behandling af syge ogtilskadekomne ved sygdomme og ulykker på skibe medfartsområde C.Tankskibe5 år Alle officerer og befarent mandskab i tankskibe.(Kurset indgår i grundkursus for skibsassistenter,skibsofficersuddannelsen, skipper- ogskibsføreruddannelserne samt sømodul formaskinmestre).SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 1550af 17.December2008SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006UddannelsesplanBilag 2SFSBekg. nr 1550af 17.December2008Bilag 5SFSBekg. nr 1550af 17.December2008Bilag 3SFSBekg. nr 1550af 17.December2008Bilag 6SFSBekg. nr 1550af 17.December2008Bilag 4SFSBekg. nr 1550af 17.December2008Bilag 7SFSBekg. nr 473af 29. maj2006STCW 95Regel Sektion TabelVI/4 A-VI/4 A-VI/4-2VI/4 A-VI/4 A-VI/4-2VI/4 A-VI/4 A-VI/4-2VI/4 A-VI/4 A-VI/4-2VI/4 A-VI/4 A-VI/4-2V/1 A-V/1-1.2Center for Søfarende og Fiskere/HHI 12/14 19. februar 2010


Uddannelse Bevis Gyldigt Omfatter/Obligatorisk krav Bekendtg.Specialkursus i olie-,gas- og kemikalietank-skibe(Specialized TankerTraining Programme)Type Rating CertifikatKvalifikations-bevisudstedt af godkendtkursusudbyderCertifikat udstedes afSFS5 år Alle skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, 1.maskinmestre, duale seniorofficerer samt enhver andenperson, der under tjeneste på tankskibe har direkteansvar for lastning, losning og kontrol med ladningen.2 årType Rating (High Speed Craft)Alle navigatører og maskinmestre på hurtigfærger. TypeRating (TR) beviset er gældende til en bestemt funktion(navigatør, maskinmester) for et bestemt skib i enbestemt fart.SFSBekg. nr 473 af29. maj 2006HSC koden,kapitel 18 pkt.18.3.3UddannelsesplanSFSBekg. nr 473af 29. maj2006HSC koden,kapitel 18 pkt.18.3.3STCW 95Regel Sektion TabelV/1 A-V/1-2.2Maritim sikring (SSO)Sikringsofficer(Ship Security Officer,SSO)Bevis udstedes afgodkendtkursusudbyder ellerrederiUbegrænsetAlle besætningsmedlemmer der fungerer somsikringsofficer og dermed er udpeget som - sammenmed skibsføreren - ansvarlig for skibets sikringsplan,herunder implementering og vedligeholdelse af planen.SFSBekg. nr. 611af 25. juni2009SFSBekg. nr. 611af 25. juni2009VI/5ArbejdsmiljøkursusDanskSøfartslovgivningfor udenlandskeseniorofficererDanskSøfartslovgivning,Skibsadministration,og Arbejdsmiljøfor udenlandskeskibsførereArbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)Bevis udstedes afgodkendtkursusudbyderBevis udstedes afgodkendtkursusudbyderAlle besætningsmedlemmer der er udpeget sommedlem af sikkerhedsgruppen.SFSBekg. nr. 770af 29. august2003Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficererUbegrænsetUbegrænsetUdenlandske maskinchefer, 1. maskinmestre ogoverstyrmænd.SFSBekg. nr. 1153af 4. oktober2007SFSBekg. nr. 770af 29. august2003Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførereBevis udstedes afgodkendtkursusudbyderSærliguddannelsesplanUbegrænsetUdenlandske skibsførere.SFSBekg. nr. 1010af 9. oktober2006SærliguddannelsesplanCenter for Søfarende og Fiskere/HHI 13/14 19. februar 2010


Uddannelse Bevis Gyldigt Omfatter/Obligatorisk krav Bekendtg.Farligt godsBevis udstedes afkursusudbyder ellerrederiUddannelsesplanUbegrænsetFarligt godsBesætningsmedlemmer der er udpeget og involveret ihåndtering af farligt gods i ro/ro skibe i henhold tilØstersøaftalen.(Farlig gods og IMDG koden indgår i uddannelsen tilskibsassistent, skibsofficer, skipper- ogskibsføreruddannelserne samt maskinmester medmaritime valgfag).Memoran-dumom transport affarligt gods påro/ro skibe iØstersøområdetSTCW 95Regel Sektion TabelECDISECDISBevis udstedes afkursusudbyder ellerrederiUbegrænsetNavigatører på skibe udstyret med ECDIS.ECDIS blev indført i uddannelserne til skibsofficer,skibsfører, sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad efter1. januar 2002. Endvidere blev det indført i uddannelsentil kystskipper- og fiskeskipper af 3. grad efter 1. januar2009.Særliguddannelsesplan(Obligatorisk krav i forbindelse med STCW 2010revisionen)RADAR/ARPAARPABevis udstedes afgodkendtkursusudbyderUbegrænsetNavigatører på skibe udstyret med ARPA.(Kurset indgår i skibsofficersuddannelsen, skipper- ogskibsføreruddannelserne).SærliguddannelsesplanA-II/1A-II/2INF-kode last (klasse 7 – radioaktive stoffer)INF-Kode lastBevis udstedes afkursus-udbyderUbegrænsetAlle besætningsmedlemmer skal have en generelintroduktion til klasse 7 - Radioaktive stoffer. StatensInstitut for Strålebeskyttelse stiller normalt krav om, atder er en særlig sagkyndig person om bord i danskeskibe, der sejler INF-kode last.IMOResolutionA.748(18)(INF Koden).Ellers ingen særlige uddannelseskrav til besætningsmedlemmerpå skibe, der sejler med INF-kode last.Center for Søfarende og Fiskere/HHI 14/14 19. februar 2010

More magazines by this user
Similar magazines