Med venlig hilsen Wallmann

wallmann.dk

Med venlig hilsen Wallmann

Udfyldning af reklamationsskemaVedlagt fremsendes reklamationsskema på loft-/vægpaneler.Vi vil gerne håndtere reklamationen på den hurtigste og bedst mulige måde for dig. Derforhar vi i skemaet samlet de informationer, som er nødvendige, for at vi kan vurdere sagen.Du skal gøre følgende:1. Udfylde samtlige felter i skemaet – uanset klagens art (NB! Skemaet skal udfyldes afmontøren)2. Medsende slutbrugerens købsbilag (fungerer som garantibevis)3. Medsende tegning af rummet med afkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Længde ogbredde på rummet skal anføres i centimeterMedsend eller mail gerne billeder af skaden, hvis det er muligt.Vær opmærksom på, at alle tre punkter skal opfyldes, ellers bliver reklamationenikke behandlet!Det udfyldte skema med bilag skal faxes til 87 700 929 eller sendes til th@wallmann.dk eller:WallmannAtt. Trine HusumParallelvej 178620 KjellerupTak for hjælpen og ha’ en god dag!Med venlig hilsenWallmann


Reklamationsskema på loft-/vægpanelerUdfyldes af montøren (slutbrugeren og/eller montøren)1) Involverede personera) Slutbruger Navn: ______________________________________ Tlf. _________________Adresse: ______________________________________ Fax: _________________By: ______________________________________ E-mail: _______________b) Montør: Navn: ______________________________________ Tlf. _________________Adresse: ______________________________________ Fax: _________________By: ______________________________________ E-mail: _______________c) Forhandler Navn: ______________________________________ Tlf. _________________2) Informationer om loft/væga) Type: Loft Vægb) Overflade: Maling Folie Ubehandlet Laminatc) Tykkelse i mm: ________________________________d) Træsort/laminatfarve/Dekor: ________________________________e) Produktionsnummer (står på bagsiden af panelerneeller på emballeringen — spørg evt. ved forhandler): ________________________________f) Hvilken dato er panelet købt? (vedlæg bon) ________________________________g) Hvilken dato er panelet monteret? ________________________________h) Hvad er rummets type (f.eks. stue) og størrelse? ________________________________3) Skadesforløba) Hvornår blev skaden opdaget (måned og år)? ________________________________b) Hvad er der sket med panelet? (Vigtigt! Vedlæg tegning af rummet med længde og bredde af rummet og medafkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Husk angivelse af døre/vinduer. Vedlæg gerne digitale fotos eller maildem til th@wallmann.dk)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4) Konstruktiona) Hvordan er konstruktionen opbygget? (f.eks. lofttype, 20mm strø, 0,20mm PE folie)1. __________________________________2. __________________________________3. __________________________________4. __________________________________b) Blev den relative luftfugtighed målt inden montering? Ja NejHvis ja, hvad viste resultatet?_________________________c) Er der foretaget murer arbejde eller støbning i huset, - eller udførtmalerarbejde indenfor de sidste 6 mdr. inden panelet blev monteret? Ja NejHvis ja, hvad ?_______________________________________d) Er underkonstruktionen udført iht. monteringsvejledningen? Ja Neje) Er der monteret tværforskalning? Ja NejHvis ja, hvilken type? (f.eks. 22 x 100mm)________________________________f) Er der ventilationsafstand mellem dampspærre og panelet? Ja Nej5) Opsætning og plejea) Hvordan er huset opvarmet? Gulvvarme Radiatorer Brændeovn Genvex Andet:_______b) Er der anvendt overgangsprofiler? Ja Nej(hvis overfladen er større end 10x10 mtr)b)Hvis ja, hvor stor er bevægeligheden i profilerne?_________________________c) Hvor stor er afstanden mellem endestødene? _________________________c)EndestødEndestødd) Hvilke rengøringsmidler er der brugt? _________________________e) Er der en afstand på 10-12 mm ud til alle vægge,varmerør, karme (faste elementer)? Ja Neje)f) Hvordan er panelet monteret? Klammer Andet: _______________g) I hvilken type bolig er panelet monteret? Privat Erhvervh) Er der anvendt lim? Ja NejHvis ja, hvor er limen så placeret? Not FerHvilken lim er der brugt? ___________________________


6) Underskrift mv.a) Eventuel besigtelsesdato: _______________________________b) Løsningsforslag: __________________________________________________________________________________________________________________________________c) _____________________ _________________________________________________________________DatoUnderskrift — husk den!(Underskriften bekræfter rigtigheden af oplysningerne i reklamationsskemaet. Er dertale om ukorrekte oplysninger, forbeholder vi os retten til at sende dig regningen)7) Tegning af rummet med afkrydsning af hvor skaden befinder sig. Husk mål på længde ogbredde af rummet i centimeter samt mærkning af døre/vinduer.

More magazines by this user
Similar magazines