12.07.2015 Views

Prisliste 2009 - Velux

Prisliste 2009 - Velux

Prisliste 2009 - Velux

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ChecklisteHusk når du bestillerStørrelsesdiagramFaste overelementer til ovenlysvinduerHøjde påGidvinduetM5168GidP5282GidS5499GidU561162 VELUXVinduerVinduestype (f.eks. GGU)Vippevindue eller tophængt vindueElektrisk betjent INTEGRAInddækninger (udvendig)Placering i forhold til hinanden Enkelt Tvilling med 18 mm Kombi med 100 mmkarmafstand karmafstand Andre kombinationer.a 100 mmHusk også afstanden mellemkarmene, a side/side og b over/under. Afstanden a er 100 mmsom standard. Kan bestilles som60 – 400 mm som special.Hvilket tagmateriale Bølgeformet eller fladt tagmateriale Isoleringssæt(skal anvendes for at opnå 10 års garanti)Lysningspaneler (indvendig)Hvilken tagtykkelse – måles fra oversiden af lægtentil indvendig færdig væg Tagtykkelse 17-30 cm LSB Tagtykkelse 17-40 cm LSC Tagtykkelse 17-50 cm LSD Evt. skunkvægshylde LEIGardiner og markiserVælg type og farve Mørklægningsgardin Rullegardin Plissé gardinBetjening til gardin og markise Manuel Elektrisk SolcellebatteriVELUX produktkoderAlle VELUX vinduer har følgende kodesystem:VinduestypeVinduesstørrelseOverfladebehandlingUdvendig beklædningRudetype Persienne Kombi plissé gardin Markise (udvendig)GGL M04 3059b 100 eller 250 mm575562707898118140160180GGLC01GGL GGUC02GGL GGUGPUC04GGL GGUGPUC06GGL GGUGGLGGLGPUM27GGUF04 M04GGL GGU GGL GGUGXL GPU GPL GPUF06 M06GGL GGU GGL GGUGPU GPL GPUf08GiRM50GiV58M50Ovenlysvinduercm92cm115137cmM08GGL GpUGPL GGUM10gGLM12GGLP25GGLGiRP50GiVP50P04GGL GGUGPL GPUP06GGL GGUGPL GPUP08GGL GpUGPL GgUP10GGLGGLGPLGiRS50GiVS50S01GGUGPUS06GGL GGUGPL GPUGGLGGLGpLS08GGL GPU GGLGPLs10Facadevinduer lodret under ovenlysvinduerVFE VFEVFE60M31 P31 S31VFE VIU VFE VIU VFE VIUVFA VFAVFAVFB VFBVFB95M34 P34 S34VFAVFBM36VFAVFBVFAVFBP36VFAVFBGiRU50GiVU50U04U08u1055 66 78 94 114 134Faste underelementer i tagfladen under ovenlysvinduerGIL GIU GIL GIU GILGIU GILM34P34M38 P38 S3855 66 78 94 114 134VFAVFBS34S36VFAVFBVFEVFEVFAVFBU3455 66 78 94 114 134Ovenlyskuppel til flade tage608090100120CFPCVP060060CFPCVP090060CFPCVP080080CFPCVP090090CFPCVP100100CFPCVP120120cm 60 80 90 100 120U31U34GGUGPU7661252136109Bredde på vinduetKlassiskovenlysvindueGVO54Tagvindue til uopvarmederumVLT46TagaltanGDL[Rude P10][Rude P04]P1994TagterrasseGELM08VEAVEBVECM3578LystunnelTWFTWR 01435Vinduestype skrevet med sort = Lagervare.Vinduestyper skrevet med rød = Kontakt VELUX Danmark A/S vedr. leveringstider.Blå felter = Se pris og leveringstid i prislistenGrå felter og vinduestyper skrevet med rød = Spørg VELUX Danmark om pris og leveringstid.


VELUX ovenlysvinduetI følgende afsnit kan du læse, hvad hver del til din vinduesløsning koster.Vippevinduer, tophængte vinduer, elbetjente vippevinduer, samttilhørende inddækninger, indbygningsprodukter og lysningspaneler.. . . . . . . side 4-10Ovenlyskupler og inddækningspult til flade tage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11Facadevinduer, sammenbygningsvinduer, tilhørende inddækningerog lysningspaneler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12-13Tagaltan og tagterrassevinduer, håndværkerudgang, lystunnel,klassisk ovenlysvindue, tagvindue til uisolerede rum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14-15<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetKomplette VELUX løsninger<strong>Prisliste</strong>n giver i dette afsnit priseksempler på komplette vinduesløsninger, hvor vihar indregnet alle nødvendige dele til en sikker og komfortmæssig optimal løsning.Et enkelt vindue . . . . . . . . . . . . . . . side 17Et tvillingvindue. . . . . . . . . . . . . . . side 17Dobbelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 18Trippel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 18Duo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 18Et dannebrog kombivindue.. . side 19Et ovenlys/facadevindue. . . . . side 19Tagaltan CABRIO ® .. . . . . . . . . . . side 19Komplette løsningerVELUX ruderTillægspriser og rudeværdier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20Rudebeskrivelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 21SolafskærmningSolafskærmning med manuel betjening - indvendigt monteret. . . . . . . . . . . . side 22Elektrisk og solcelledrevet solafskærmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23Solafskærmning - udvendigt monteret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24Prisgruppeoversigt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 25VELUX ruderSolafskærmningBetjening af ovenlysvinduerElektrisk betjening.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26Manuel betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 27Brandventilation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 27VELUX SolvarmesystemSolenergi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 28-29ServiceIsoleringsruder og rudeudskiftning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 30Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 31Betjening afovenlysvinduerVELUX SolvarmesystemServiceVELUX3


VELUX ovenlysvinduet<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetEt VELUX ovenlysvindue er altid placeret i taget, og derfor skal derflere dele til at sikre en tæt og sikker indbygning, som holder vind ogvejr ude. VELUX har mere end 60 års erfaring med at skabe løsningertil dette formål.Til en indbygning skal der vælges vindue, indbygningspakke medbåde isoleringssæt og inddækning og evt. lysningspanel. Vinduernefås i mange forskellige størrelser, og alle øvrige produkter skal passetil samme størrelse.INTEGRABygningens konstruktion har indflydelse på hvormange INTEGRA produkter, der kan betjenessamtidigt via én fjernbetjening. VELUX anbefalerop til 30 enheder. Ved flere enheder (helt op til200 stk) bør VELUX kontaktes på tlf. 45 16 45 16.OvenlysvinduerKobber og zinkVinduerne kan også leveres med udvendig beklædningog inddækning i kobber og zink.Vippe- og tophængte vinduer– tillægspris for:Zink: 900,- 1.125,-Kobber: 900,- 1.125,-Standard overfladerUdvendig beklædning: Grå aluminium, RAL farve nr. 7043Indvendig overflade: Hvidmalet, RAL farve nr. 9003 glans ca. 20Hvid polyuretan, RAL farve nr. 9003 glans ca. 25Klarlarkeret, glans ca. 25VippevindueTophængt vindueEl-betjentvippevindue, INTEGRA ® *OverfladeHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretStørrelse (B x H i cm) A55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidGPU 0073 GPL 3059 GPL 2059GGU 0073 GGL 3059 GGL 20592.100,- 1.395,- 2.270,-2.625,- 1.744,- 2.838,-2.175,- 1.560,- 2.435,-2.719,- 1.950,- 3.044,-2.195,- 1.785,- 2.660,-2.744,- 2.231,- 3.325,-2.490,- 1.950,- 2.825,-3.113,- 2.438,- 3.531,-2.655,- 2.030,- 2.905,-3.319,- 2.538,- 3.631,-2.490,- 1.890,- 2.765,-3.113,- 2.363,- 3.456,-2.660,- 2.030,- 2.905,-3.325,- 2.538,- 3.631,-2.825,- 2.050,- 2.925,-3.531,- 2.563,- 3.656,-3.405,- B 4.280,- B4.256,- 5.350,-3.075,- 2.320,- 3.195,-3.844,- 2.900,- 3.994,-3.335,- 2.525,- 3.400,-4.169,- 3.156,- 4.250,-3.700,- 2.690,- 3.565,-4.625,- 3.363,- 4.456,-3.795,- 2.790,- 3.665,-4.744,- 3.488,- 4.581,-lagervare lagervare lagervare2.970,-3.713,-3.005,-3.756,-3.425,-4.281,-3.670,- C4.588,-3.425,-4.281,-3.675,- 3.150,- 4.025,-4.594,- 3.938,- 5.031,-3.920,- B 3.180,- B 4.055,- B4.900,- 3.975,- 5.069,-4.275,- C 3.595,- C 4.470,- C5.344,- 4.494,- 5.588,-4.655,- B 3.910,- B 4.785,- B5.819,- 4.888,- 5.981,-5.185,- B 4.165,- B 5.040,- B6.481,- 5.206,- 6.300,-5.325,- B 4.325,- B 5.200,- B6.656,- 5.406,- 6.500,-lagervare lagervare lagervareGGU 0073G21 GGL 3073G214.650,- 4.345,-5.813,- 5.431,-4.725,- 4.510,-5.906,- 5.638,-4.745,- 4.735,- D5.931,- 5.919,-5.040,- 4.900,-6.300,- 6.125,-5.205,- 4.980,-6.506,- 6.225,-5.040,- 4.840,-6.300,- 6.050,-5.210,- 4.980,-6.513,- 6.225,-5.375,- 5.000,-6.719,- 6.250,-5.625,- 5.270,- D7.031,- 6.588,-5.885,- 5.475,- D7.356,- 6.844,-6.250,- 5.640,- D7.813,- 7.050,-6.345,- 5.740,- D7.931,- 7.175,-lagervare lagervareTaghældning15°-90° 15°-90° 15°-90°15°-55° 15°-55° 15°-55°15°-90° 15°-90°AUdvendig karmmål. B Kan anvendes som redningsåbning i enhver højde. C Kan anvendes som redningsåbning op til 10,8 m over terræn.D1 uges leveringstid. * Vinduet indeholder skjult motor, elektrisk styring, radiobølge-fjernbetjening og regnsensor.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>4velux ovenlysvinduet


VELUX inddækninger er designet specielt tilVELUX ovenlysvinduer, og de findes i mangevarianter, både til et og flere vinduer. For atopnå den optimale indbygning anbefaler vi, atdu benytter VELUX isoleringssæt BDX, sombestår af isoleringskrave, undertagskrave ogafvandingsrende. Benytter du isoleringspakkenBDX, yder vi desuden 10 års garanti, mod normalt5 års garanti.10ÅRGARANTIDu får 10 års garantiGarantien træder i kraft når:• Du installerer dit ovenlysvindue sammenmed isoleringssættet• Lodret monterede vinduer er indbyggeti en isoleret konstruktion• Karmisolering er tilstrækkeligt, hvis derikke anvendes undertag<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetIndbygningspakkeSamlet pakke der består af:• Isoleringssæt, BDX• Inddækning, EDW: Til bølgeformede tagmaterialerInddækning, EDL: Til skifer, tagpap o.lign.EgenskabIndbygningspakkeInddækninginkl.isoleringssætInddækninginkl.isoleringssætBemærk• Priser på de enkelte dele i indbygningspakken– se side 6• Inddækninger til vinduer i kombination– se side 8-10Størrelse (B x H i cm) A55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidTaghældningEDW 2000 EDL S00012732,- 732,-915,- 915,-753,- 753,-941,- 941,-768,- 768,-960,- 960,-774,- 774,-968,- 968,-784,- 784,-980,- 980,-774,- 774,-968,- 968,-784,- 784,-980,- 980,-805,- 805,-1.006,- 1.006,-910,- 910,-1.138,- 1.138,-858,- 858,-1.073,- 1.073,-884,- 884,-1.105,- 1.105,-910,- 910,-1.138,- 1.138,-910,- 910,-1.138,- 1.138,-lagervare lagervare15°-90° 15°-90°VELUX anbefaler• Undersøg om bygningsreglementet stiller krav tildit valg af vindue• Brug evt. isoleringsvinduer med lamineret glas indvendigt.Det forhindrer ituslået glas i at falde nedsteder, hvor der normalt opholder sig personer, fx isoveværelset, i stuen, på børneværelset o.l.• I lave taghældninger kan der være behov for bedreisoleringsruder.• Læs mere på side 20-21.Tjek www.velux.dk og få hjælp fra energiberegnerentil at vælge isoleringsrude.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX5


<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetIsoleringssætBestår af:• Karmisolering• Undertagskrave• AfvandingsrendeInddækningInddækning – tillægspris for:Zink: 600,- 750,-Kobber: 600,- 750,-Fås ikke somindbygningspakke.IndbygningInddækningEgenskabIsoleringssætEgenskabBølgeformedeSkifer, tagpaptagmaterialerop til 16 mmop til 120 mmStørrelse (B x H i cm) A55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidTaghældningBDX315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-315,-394,-lagervare15°-90°Størrelse (B x H i cm) A55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidTaghældningEDW 0000 EDL 0000452,- 452,-565,- 565,-473,- 473,-591,- 591,-488,- 488,-610,- 610,-494,- 494,-618,- 618,-504,- 504,-630,- 630,-494,- 494,-618,- 618,-504,- 504,-630,- 630,-525,- 525,-656,- 656,-630,- 630,-788,- 788,-578,- 578,-723,- 723,-604,- 604,-755,- 755,-630,- 630,-788,- 788,-630,- 630,-788,- 788,-lagervare lagervare15°-90° 15°-90°= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>6velux ovenlysvinduet


Inddækning til sammenbygning<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetSkal du indbygge flere VELUX ovenlysvinduer ved siden eller overhinanden, skal du benytte VELUX kombiinddækning. Kombi inddækningfindes til både bølgeformede og flade tagmaterialer. Systemeter bygget op om 6 basis elementer, der gør det muligt at installereden ønskede kombination.Husk at bestille isoleringssæt BDX for atopnå 10 års garanti... læs mere på side 5-6.Kombiinddækninger til bølgeformede tagmaterialerBølgeformede tagmaterialer op til 120 mm. Oplys altidtagmaterial og vinduesstørrelse.--07--01 --03--02--04--- 5 --06ED-Venstre/højreMidtOpvenstreOpmidtOphøjreOver edwTypeEKW 0021EKW 0002EKW 0004EKX 0005EKW 0006EKW 0007Størrelse (B x H i cm)55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08Leveringstid904,-1.130,-946,-1.183,-976,-1.220,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-1.050,-1.313,-1.260,-1.575,-1.156,-1.445,-1.208,-1.510,-1.260,-1.575,-1.260,-1.575,-lagervare452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-1 uge452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-1 uge452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-1 uge452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-1 uge452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-1 uge* Størrelserne C06, F08 og P06, 1 uges leveringstid.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>8 velux ovenlysvinduet


Eksempler på sammenbygning med VELUX kombiinddækning• Til indbygning af to eller flere ovenlysvinduer ved sidenaf, over eller under hinanden i profilerede og flade tagmaterialer.• Vinduer over og under hinanden skal have samme bredde.• Vinduer ved siden af hinanden skal have samme højde.• Ved siden af hinanden er karmafstanden (a) 100 mmsom standard. Fra 60-400 mm kan bestilles mod merpris.Leveringstid 1-3 uger.--01--01a--03--01a a a--02 --02 --03aa--02 --03--01a--04 --06b--03<strong>Velux</strong> ovenlysvinduet• Ved indbygning over hinanden er karmafstanden (b)100 mm som standard.OBS! Ved anvendelse af rulleskodder skal afstand være250 mm.aa--07b• Kontakt VELUX Danmark A/S på 45 16 45 16 vedandre karmafstande og om lysningspaneler tilkombiindbygning.--01--04 --05 --06b--02 --03--07EDbED---07bKombiinddækninger til flade tagmaterialerFlade tagmaterialer op til 16 mm.Oplys altid tagmaterialeog vinduesstørrelse.--07--01--03--02--04--- 5 --06ED-Venstre/højreMidtOpvenstreOpmidtOphøjreOver edLType til skifer,tagpap o.lign.EKL 0021EKL 0002EKL 0004EKX 0005EKL 0006EKL 0007Størrelse (B x H i cm)55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08904,-1.130,-946,-1.183,-976,-1.220,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-1.050,-1.313,-1.260,-1.575,-1.156,-1.445,-1.208,-1.510,-1.260,-1.575,-1.260,-1.575,-452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-452,-565,-473,-591,-488,-610,-494,-618,-504,-630,-494,-618,-504,-630,-525,-656,-630,-788,-578,-723,-604,-755,-630,-788,-630,-788,-Leveringstid1 uge1 uge1 uge1 uge1 uge1 uge= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX9


Tvillinginddækninger og isoleringssætTvillinglysningspaneler<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetEBW/L tvillinginddækningTvillinginddækning bruger du, når du har to lige store ovenlys vinduer ved sidenaf hinanden med 18 mm karmafstand. Når du anvender tvillinginddækning(EBW, EBL og EBS), skal du benytte et hjælpespær (EBY). Hjælpespærret passerind i noten på ovenlysvinduerne.OverfladeProfileretBølgeformedetagmaterialerop til 120 mmFladtFladetagmaterialerop til 16 mmIsolerings-sætSpecielt tiltvillingLysningspanel til tvillingindbygning med 18 mm karmafstandVandret og lodret tilsætning opnås inden for taghældningsområde25°-65°. Husk at angive hvilke størrelser vinduer(M08 osv.) panelet skal anvendes til.OverfladeTvillinglysningspanelerTiltagtykkelse17-30 cmTiltagtykkelse17-40 cmStørrelse (B x H i cm)55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidEBW 00001 ugeEBL/EBS 0000*1 ugeBDX 2010904,-1.130,-946,-1.183,-976,-1.220,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-1.050,-1.313,-1.260,-1.575,-1.156,-1.445,-1.208,-1.510,-1.260,-1.575,-1.260,-1.575,-904,-1.130,-946,-1.183,-976,-1.220,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-988,-1.235,-1.008,-1.260,-1.050,-1.313,-1.260,-1.575,-1.156,-1.445,-1.208,-1.510,-1.260,-1.575,-1.260,-1.575,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-630,-788,-1 ugeStørrelse (B x H i cm)55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidLSB x 15 LSC x 151.420,- 1.590,-1.775,- 1.988,-1.490,- 1.670,-1.863,- 2.088,-1.540,- 1.720,-1.925,- 2.150,-1.560,- 1.740,-1.950,- 2.175,-1.590,- 1.780,-1.988,- 2.225,-1.560,- 1.740,-1.950,- 2.175,-1.590,- 1.780,-1.988,- 2.225,-1.650,- 1.850,-2.063,- 2.313,-1.900,- 2.130,-2.375,- 2.663,-1.820,- 2.040,-2.275,- 2.550,-1.900,- 2.130,-2.375,- 2.663,-1.980,- 2.220,-2.475,- 2.775,-1.980,- 2.220,-2.475,- 2.775,-4 uger 4 ugerHjælpespærEBY: Hjælpespær til fastgørelse af ovenlysvinduer med 18 mm karmafstand, der sammenbyggesmed tvillinginddækning. Passer ind i noten på ovenlysvinduerne.Kip-inddækningEKW: Til sammenkobling af vinduer på hver side af tagryggen.Til bølgeformet tagmaterialer.EBY 200 cmEBY 270 cmKip-inddækningOverflade KlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletEgenskab Til enkelt- og kombiTypePrisLeveringstidW20 3000 W20 2000lagervarelagervareW27 3000 W27 20001.070,- 1.140,-1.338,- 1.425,-lagervare lagervareTypeTillægspris per fagLeveringstidEKW 0088 A830,- 930,-1.038,- 1.163,-925,-1156,-2 uger= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>AOplys vinduesbredde10 velux ovenlysvinduet


VELUX ovenlyskuppel til flade tageFås i to varianter til indbygning i taghældning 0-15°:CVP er en elektrisk oplukkelig INTEGRA ovenlyskuppel.CFP er en ovenlyskuppel med fast karm.Vælg akrylkuppel i enten klar akryl elleropalhvid akryl (samme pris).TypeStørrelse (B x H i cm) A60x6060x9080x8090x90100x100120x120INTEGRAel betjentkuppelCVPFastkuppelCFP5.540,- 2.590,-6.925,- 3.238,-6.060,- 3.110,-7.575,- 3.888,-6.250,- 3.300,-7.813,- 4.125,-6.645,- 3.695,-8.306,- 4.619,-7.080,- 4.130,-8.850,- 5.163,-8.130,- 5.180,-10.163,- 6.475,-<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetLeveringstidlagervarelagervareTaghældning0°-15° 0°-15°AHulmål i tag.Inddækningspult til enkelt ovenlysvindueECX er en isoleret træpult inkl. inddækning, som gør det muligt atindbygge enkeltsiddende VELUX ovenlysvinduer i flade tagpaptagemed hældning mellem 0°-15°. Tagpap til udvendig beklædning oglysning til indvendig beklædning medfølger ikke.EAW er en inddækningspult, som gør det muligt at hæve ovenlysvinduet10° fra taget. EAW kan installeres i profilerede tagmaterialer(max højde 120 mm) og i taghældninger mellem 10°-24°.Overflade TypeECXPasser til allevinduestyper0000TEAW BPasser til allevinduestyper0000Størrelse (B x H i cm) A55 x 98 C0478 x 98 M042.363,-2.954,-2.468,-3.085,-PåforespørgselLeveringstidlagervare4 ugerTaghældning0°-15°10°-24°AUdvendig karmmål.BTil alle ovenlysvinduer undtagen C02, C04, C06 og M12.For andre størrelser kontakt VELUX Danmark A/S.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX11


Facadevinduer<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetVælger du en vinduesløsning, der strækkersig ned over facaden, skal du bruge et facadevinduesammen med dit ovenlys vindue.Her viser vi hvilke facadevinduer,du kan vælge i mellem.OverfladeFast tilggu/gpuHvidpolyuretanlagoverfladeBundhængt tilGGL/GPLKlarlakeretHvidmaletSidehængtVenstre & højre indadgående**KlarlakeretHvidmaletTypeVIU 0073VFE 3073 VFE 2073VFA/B 3073 VFA/B 2073Størrelse (B x H i cm) A78 x 60 M312.450,- 2.925,-3.063,- 3.656,-78 x 95 M342.875,-3.594,-2.875,- 3.450,-3.594,- 4.313,-78 x 115 M3694 x 60 P312.875,- 3.250,-3.594,- 4.063,-5.950,- B 6.450,- B7.438,- 8.063,-94 x 95 P343.200,-4.000,-3.450,- 3.925,-4.313,- 4.906,-5.950,- B 6.450,- B7.438,- 8.063,-114 x 60 S312.950,- 3.550,-3.688,- 4.438,-114 x 95 S343.450,-4.313,-3.550,- 4.100,-4.438,- 5.125,-Leveringstid1 ugelagervarelagervare3 uger 3 ugerTaghældning15°-55°15°-55° 15°-55°15°-55° 15°-55°AUdvendig karmmål.BKan anvendes som redningsåbning i enhver højde.* 1 uges leveringstid.** VFA = venstre indadgående.VFB = højre indadgående.Lysningspaneltil facadevindueInddækning til ovenlysogfacadevindueTilkøb til lysningspanel side 7. Tillægspris til inddækning side 6.TypeLVITypeEFW/L 0000StørrelseAfhængigaf vindueStørrelse (B x H i cm)M00950,-1.188,-78 x 98 M04740,-925,-P001.050,-1.313,-78 x 118 M06756,-945,-S001.150,-1.438,-78 x 140 M08788,-985,-Leveringstidlagervare78 x 180 M12945,-1.181,-94 x 118 P06866,-1.083,-94 x 140 P08906,-1.133,-94 x 160 P10945,-1.181,-114 x 140 S08945,-1.181,-Leveringstid*lagervare= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>12 velux ovenlysvinduet* Til fladt tagmateriale, 1 uges leveringstid.


SammenbygningsvinduerVær opmærksom på, at elementerne på side12 og 13 er konstrueret til sammenbygningmed VELUX ovenlysvinduer i samme bredde.<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetFaste overelementerFaste overelementer bruger du, når du ønskeret ekstra vindue over dit almindeligeovenlysvindue.Bemærk at de viste topvinduer kun passersammen til VELUX ovenlysvinduer i sammebredde.Alle priser er inkl. inddækning.FasteoverelementerRundbueTrapez giw/giz/giyRektangulær BTrekantOverfladeKlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletTypeGIR 3073 GIR 2073GI- 3073 GI- 2073GIV 3073 GIV 2073GID 3073 GID 2073Størrelse (B x H i cm) A78 x 57 M5078 x 68 M5194 x 57 P5094 x 82 P52114 x 57 S50114 x 99 S54Leveringstid10.350,- 10.950,-12.938,- 12.938,-10.875,- 10.875,-13.594,- 13.594,-11.650,- 11.650,-14.563,- 14.563,-5 uger 7 ugerPris og leveringoplyses på forespørgselPris og leveringoplyses på forespørgselPris og leveringoplyses på forespørgsel5 uger 7 uger6.425,- 6.575,-8.031,- 8.219,-6.675,- 6.850,-8.344,- 8.563,-6.975,- 7.175,-8.719,- 8.969,-3 uger 3 uger7.850,- 8.575,-9.813,- 10.719,-8.380,- 9.050,-10.475,- 11.313,-9.120,- 9.480,-11.400,- 11.850,-4 uger 4 ugerTaghældning20°-85° 20°-85°20°-85° 20°-85°20°-85° 20°-85°20°-90° 20°-90°AUdvendig karmmål.BBemærk at GIV er 58 cm i højden.Faste underelementerFaste underelementer bruger du, nårdu ønsker et ekstra vindue under ditalmindelige ovenlysvindue. Bemærk at deviste vinduer kun passer sammen til VELUXovenlysvinduer i samme bredde.Alle priser er inkl. inddækning.FasteunderelementerOverfladeTypeStørrelse (B x H i cm) A78 x 92 M3494 x 92 P34114 x 92 S34LeveringstidTaghældningAUdvendig karmmål.Faste underelementerHvidpolyuretanlag Klarlakeret HvidmaletoverfladeGIU 0073 GIL 3073 GIL 20732.675,- 2.330,- 2.895,-3.344,- 2.913,- 3.619,-3.100,- 2.530,- 3.095,-3.875,- 3.163,- 3.869,-3.325,- 2.750,- 3.520,-4.156,- 3.438,- 4.400,-lagervare lagervare 4 uger15°-90° 15°-90° 15°-90°= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX13


Tagaltan, CABRIO ®<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetKan anvendes som redningsåbningi enhver højde. Inkl. inddækning.Overflade TypeStørrelse (B x H i cm) A94 x 252 P19LeveringstidTaghældningCabrio ®KlarlakeretHvidmaletGDL 3059 GDL 205919.100,- 19.850,-23.875,- 24.813,-lagervare* lagervare*35°-53° 35°-53°IsoleringssætBDX P10/W34630,-788,-lagervareAUdvendig karmmål.* Inddækning til fladt tagmateriale, 1 uges leveringTagterrasseKan anvendes som redningsåbningi enhver højde. Inkl. inddækning.Inddækning til fladt tagmateriale,3 ugers leveringstid.gel overelementTophængtvea underelement*Udadgående venstreveB underelement*Udadgående højreveC underelementFastOverflade KlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletKlarlakeretHvidmaletTypeGEL 3059 GEL 2059VEA 3073 VEA 2073VEB 3073 VEB 2073VEC 3073 VEC 2073Størrelse (B x H i cm) A78 x 136 M0878 x 109 M35LeveringstidTaghældning5.975,- 6.600,-7.469,- 8.250,-1 uge 4 uger35°-53° 35°-53°5.925,- 6.450,-7.406,- 8.063,-1 uge 4 uger35°-53° 35°-53°5.925,- 6.450,-7.406,- 8.063,-1 uge 4 uger35°-53° 35°-53°4.925,- 5.425,-6.156,- 6.781,-1 uge 4 uger35°-53° 35°-53°AUdvendig karmmål.* Der må kun anvendes et oplukkeligt underelement pr. tagterrasse.HåndværkerudgangLysningspanel til GXLSidehængt ramme for udgang tiltaget. Rammen er vendbar, såhængslerne kan sidde i både højreog venstre side.gxlInddækningOverfladeKlarlakeretBølgeformedetagmaterialerop til 120 mmSkifer o.lign.op til 16 mmTagpap o. lignEgenskabTil tagtykkelse Til tagtykkelse17-30 cm 17-40 cmTypeGXL 3059EDWF06 0000EDLF06 0000EDSF06 0000TypeLSBF06 2002LSCF06 2002Størrelse (B x H i cm) A66 x 118 F06LeveringstidTaghældning3.100,-3.875,-lagervare20°-85°494,- 494,- 494,-618,- 618,- 618,-lagervare lagervare lagervare15°-90° 15°-90° 15°-90°Størrelse (B x H i cm)66 x 118 F06LeveringstidTaghældning780,- 870,-975,- 1.088,-lagervare lagervare20°-85° 20°-85°AUdvendig karmmål.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>14 velux ovenlysvinduet


VELUX lystunnelTWR/TLRLystunnel med superreflekterende fast rør, somforudsætter en afstand mellem vinduet i tagetog lysspreder er over 140 cm, og røret sidder isamme spærfag. Lysmængden er 3 gange bedreend en lystunnel med flexibelt rør.TWF/TLFer lystunnel med reflekterende flexibelt rør, somkan monteres når afstanden mellem vindue i tagetog lysspreder er under 140 cm.Tilbehør til lystunnel• ZTR: Et superreflekterende forlæmgerrør på62 cm. Røret bør kun anvendes på lystunnelmed fast rør.• ZTL: Et lyskit, som giver mulighed for kunstigbelysning. Bemærk at du kun må bruge lavenergi-pærer,der svarer til 40W almindeligelyspærer i lystunnelen. Lyskittet må kun tilsluttesaf en autoriseret elektriker.BeskrivelseEgenskabTypeLeveringstidTaghældningKomplet med2 m flexrørØ 35 cmKomplet med1,85 m fastrørTil bølgeformet tagmaterialeKomplet med2 m flexrørØ 35 cmKomplet med1,85 m fastrørTil fladt tagmateriale62 cm forlængerrørtillystunnellyskitTWF TWR TLF TLR ZTR ZTL2.450,- 2.795,- 2.450,- 2.795,- 380,- 450,-3.063,- 3.494,- 3.063,- 3.494,- 475,- 563,-lagervare lagervare lagervare lagervare lagervare lagervare15°-60° 15°-60° 15°-60° 15°-60°<strong>Velux</strong> ovenlysvinduetKlassiske ovenlysvinduerog lysningspanelerEt GVO-vindue er beregnet til fredede og be va rings værdige huse, og bliver ofte brugt som erstatning forstøbejernsvinduer. GVO-vinduet er tophængt med buet over-karm. Den har en ud skyderstang i underrammenog er udført i hhv. aluminium og polyuretan. Inddækningen er integreret i vinduet med indfarvet,fleksibelt forstykke.Bemærk: U-værdi 2,7 W/m 2 K.KlassiskTagvinduetil uisolerede rumEt VLT-vindue er alene beregnet til uisolerede tagrum.Selve vinduet er tophængt med håndgreb, derfastholder rammen i tre positioner. Det består af aluminiumog polyuretan. Inddækningen er integreret ivinduet med indfarvet, fleksibelt forstykke. VLT-vinduetkan du indbygge i taghældninger fra 20°-60°.Bemærk: U-værdi 5,1 W/m 2 K.Må kun benyttes i uisoleredetagrum.EgenskabTypeStørrelse (B x H i cm) A54 x 76LeveringstidTaghældningAUdvendig karmmål.TophængtlavenergirudeGVO2.575,-3.219,-lagervare20°-60°EgenskabTypeStørrelse (B x H i cm)54 x 76LeveringstidTaghældningTil tagtykkelse17-30 cmTil tagtykkelse17-40 cmEt sprosset GGL/GPL er beregnet til bygninger der arkitektonisk kræver vinduer der er felt inddelte.Den udvendige beklædning er sort, og vinduet er forsynet med 1 lodret sprosse. Tilbydes med enkeltEDW inddækning malet i sort.LOBLOCEgenskabTypeStørrelse (B x H i cm) A46 x 61LeveringstidTaghældningAUdvendig karmmål.vltTophængtstandardisoleringsrudeVLT 0000Z745,- 845,-931,- 1.056,-lagervare lagervare20°-60° 20°-60°1.050,-1.313,-lagervare20°-60°OverfladeTypeStørrelse (B x H i cm) A55 x 98 C0466 x 118 F0678 x 140 M08LeveringstidTaghældningVippevindueTophængtvindueIndv. lakeret fyr. Indv. lakeret fyr.Udv. sortmalet Udv. sortmaletaluminium aluminiumGGL 3573H GPL 3573H2.060,-2.575,-2.450,-3.063,-2.550,- 3.680,-3.188,- 4.600,-1 uge 1 uge15°-90° 15°-55°Inddækning Indbygning LysningspanelBølgeformedetagmaterialerIsoleringssætTil tagtykkelse17 – 40 cmEDW 0500 BDX LSC873,- 315,- 835,-1.091,- 394,- 1.044,-894,- 315,- 870,-1.118,- 394,- 1.088,-925,- 315,- 925,-1.156,- 394,- 1.156,-1 uge 1 uge 1 ugeAUdvendig karmmål.BKan anvendes som redningsåbning i enhver højde.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX15


Komplette VELUX løsningerFor at få en sikker og tæt indbygning af et VELUX vindue i taget,kræves der flere dele. Derfor har vi på de følgende sider lavet priseksemplerpå alle de dele der kræves til de mest anvendte indbygninger.Løsningerne er alene tænkt som eksempler, og der findesmange andre måder at kombinere både vinduestyper og -størrelserpå.Ved bestilling og levering kommer alt som enkeltdele. Er du i tvivl,så spørg din lokale håndværker eller tømmerhandel, eller ring tilVELUX Danmark på 45 16 45 16, og få hjælp til din samledevinduesløsning.Komplette løsninger456738211 Rulleskodde5Isoleringskrave2 Inddækning63 Undertagskrave 74 Ovenlysvindue 8DampspærrekraveLysningspanelFjernbetjeningHusk inden du bestiller!• Overvej grundigt hvilket vindue, du har brug for• Skal det betjenes elektronisk eller manuelt?• Skal det være tophængt vindue eller vippevindue?• Hvilken beklædning skal vinduet have udvendigt?• Hvilken overflade skal vinduet have indvendigt?• Skal vinduet indbygges i fladt eller bølgeformettagmateriale?• Hvad er tagtykkelsen målt fra oversidelægtetil færdig indervæg?• Har du brug for solafskærmning?• Har du brug for laminerede ruder for ekstrasikkerhed?16 Komplette VELUX løsninger


Et enkelt vinduePris består af:• Vindue• Inddækning• Isoleringssæt• Lysningspanel (LSB)Udvendig markise(ved INTEGRA er priseksempletuden udvendigmarkise)Produkterne sælgesaltid som enkeltdele– se priser fra side 4.VippevindueTophængt vindueEl-betjentvippevindue, INTEGRA ®OverfladeHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretStørrelse (B x H i cm) A55 x 78 C0255 x 98 C0455 x 118 C0666 x 118 F0666 x 140 F0878 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0878 x 180 M1294 x 118 P0694 x 140 P0894 x 160 P10114 x 140 S08LeveringstidTaghældningAUdvendig karmmål. B Kan anvendes som redningsåbning i enhver højde. C Kan anvendes som redningsåbning op til 10,8 m over terræn.D1 uges leveringstid.3.812,- 3.107,- 3.982,-4.765,- 3.884,- 4.978,-3.943,- 3.328,- 4.203,-4.929,- 4.160,- 5.254,-4.003,- 3.593,- 4.468,-5.004,- 4.491,- 5.585,-4.350,- 3.810,- 4.685,-5.438,- 4.763,- 5.856,-4.525,- 3.915,- 4.790,-5.656,- 4.894,- 5.988,-4.404,- 3.804,- 4.679,-5.505,- 4.755,- 5.849,-4.599,- 3.969,- 4.844,-5.749,- 4.961,- 6.055,-4.815,- 4.040,- 4.915,-6.019,- 5.050,- 6.144,-5.697,- B 6.572,- B7.121,- 8.215,-5.275,- 4.520,- 5.395,-6.594,- 5.650,- 6.744,-5.601,- 4.791,- 5.666,-7.001,- 5.989,- 7.083,-6.032,- 5.022,- 5.897,-7.540,- 6.278,- 7.371,-6.199,- 5.194,- 6.069,-7.749,- 6.493,- 7.586,-lagervare lagervare lagervare15°-90° 15°-90° 15°-90°5.285,-6.606,-5.555,-6.944,-5.339,-6.674,-5.614,- 5.089,- 5.964,-7.018,- 6.361,- 7.455,-5.910,- B 5.170,- B 6.045,- B7.388,- 6.463,- 7.556,-6.475,- C 5.795,- C 6.670,- C8.094,- 7.244,- 8.338,-6.921,- B 6.176,- B 7.051,- B8.651,- 7.720,- 8.814,-7.517,- B 6.497,- B 7.372,- B9.396,- 8.121,- 9.215,-7.729,- B 6.729,- B 7.604,- B9.661,- 8.411,- 9.505,-lagervare lagervare lagervare15°-55° 15°-55° 15°-55°6.092,- 5.787,-7.615,- 7.234,-6.223,- 6.008,-7.779,- 7.510,-6.283,- 6.273,- D7.854,- 7.841,-6.594,- 6.454,-8.243,- 8.068,-6.759,- 6.559,-8.449,- 8.199,-6.594,- 6.394,-8.243,- 7.993,-6.789,- 6.559,-8.486,- 8.199,-7.005,- 6.630,-8.756,- 8.288,-6.475,- 7.038,- D8.094,- 8.798,-7.719,- 7.540,- D9.649,- 9.425,-8.150,- 7.309,- D10.188,- 9.136,-8.245,- 7.640,- D10.306,- 9.550,-lagervare lagervare15°-90° 15°-90°Komplette løsningerEt tvillingevinduePris består af to vinduer, der erbygget sammen med 18 mmkarmafstand:• Vinduer• Tvillingeinddækning• Isoleringssæt• Hjælpespær (EBY)• Tvillinglysningspanel (LSB)• Udvendige markiserBemærk at størrelsesmål gælderfor 1 stk. ovenlysvindue.Produkterne sælgesaltid som enkeltdele– se priser fra side 4.Overflade Størrelse (B x H i cm) A66 x 118 F0678 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M08Leveringstid CTaghældningVippevinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmalet9.700,- 8.520,- 10.370,-12.125,- 10.650,- 12.963,-9.808,- 8.508,- 10.358,-12.260,- 10.635,- 12.948,-10.198,- 8.838,- 10.688,-12.748,- 11.048,- 13.360,-10.630,- 8.980,- 10.830,-13.288,- 11.225,- 13.538,-4 uger 4 uger 4 uger15°-90° 15°-90° 15°-90°HvidmaletTophængte vinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeret11.570,-14.463,-11.678,-14.598,-12.228,- 11.078,- 12.928,-15.285,- 13.848,- 16.160,-12.820,- B 11.240,- B 13.090,- B16.025,- B 14.050- B 16.363,- B4 uger 4 uger 4 uger15°-55° 15°-55° 15°-55°AUdvendig karmmål pr. vindue. B Kan anvendes som redningsåbning i enhver højde.CLeveringstid 1 uge uden lysningspanel.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX17


DobbeltKombi - 100 mm karmafstandPris består af:VinduerInddækningIsoleringssætDampspærrekraveUdvendige markiserOverfladeVippevinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletTophængte vinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletBemærk at størrelsesmål gælder for 1 stk.ovenlysvindue.Produkterne sælges altid som enkeltdele– se typer og priser fra side 4.Størrelse (B x H i cm) A66 x 118 F0678 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M087.660,- 6.580,- 8.330,-9.575,- 8.225,- 10.413,-7.768,- 6.568,- 8.318,-9.710,- 8.210,- 10.398,-8.128,- 6.868,- 8.618,-10.160,- 8.585,- 10.773,-8.500,- 6.929,- 8.679,-10.625,- 8.661,- 10.849,-9.530,-11.913,-9.638,-12.048,-10.158,- 9.108,- 10.858,-12.698,- 11.385,- 13.573,-10.669,- 9.189,- 10.939,-13.336,- 11.486,- 13.674,-Komplette løsningerTrippelLeveringstid*TaghældningAUdvendig karmmål pr. vindue .lagervare lagervare lagervare15°-90° 15°-90° 15°-90°lagervare lagervare lagervare15°-55° 15°-55° 15°-55°Kombi - 100 mm karmafstandPris består af:VinduerInddækningIsoleringssætDampspærrekraveUdvendige markiserOverfladeVippevinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletTophængte vinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletBemærk at størrelsesmål gælder for 1 stk.ovenlysvindue.Produkterne sælges altid som enkeltdele– se priser fra side 4.Størrelse (B x H i cm) A66 x 118 F0678 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M0811.490,- 9.870,- 12.495,-14.363,- 12.338,- 15.619,-11.652,- 9.852,- 12.477,-14.565,- 12.315,- 15.596,-12.192,- 10.302,- 12.927,-15.240,- 12.878,- 16.159,-12.750,- 10.425,- 13.050,-15.938,- 13.031,- 16.313,-14.295,-17.869,-14.457,-18.071,-15.237,- 13.662,- 16.287,-19.046,- 17.078,- 20.359,-16.035,- 13.815,- 16.440,-20.044,- 17.269,- 20.550,-Leveringstid1 uge 1 uge 1 uge1 uge 1 uge 1 ugeTaghældning15°-90° 15°-90° 15°-90°15°-55° 15°-55° 15°-55°AUdvendig karmmål pr. vindue.DuoKombi - 100 mm karmafstandPris består af:VinduerInddækningIsoleringssætDampspærrekraveUdvendige markiserOverfladeVippevinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletTophængte vinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletBemærk at størrelsesmål gælder for 1 stk.ovenlysvindue.Produkterne sælges altid som enkeltdele– se priser fra side 4.Størrelse (B x H i cm) A66 x 118 F0678 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M086.860,- 6.580,- 8.330,-8.575,- 8.225,- 10.413,-6.968,- 6.568,- 8.318,-8.710,- 8.210,- 10.398,-7.328,- 6.868,- 8.618,-9.160,- 8.585,- 10.773,-7.700,- 6.950,- 8.700,-9.625,- 8.688,- 10.875,-9.530,-11.913,-9.638,-12.048,-10.158,- 9.108,- 10.858,-12.698,- 11.385,- 13.573,-10.690,- 9.210,- 10.960,-13.363,- 11.513,- 13.700,-Leveringstid1 uge 1 uge 1 uge1 uge 1 uge 1 ugeTaghældning15°-90° 15°-90° 15°-90°15°-55° 15°-55° 15°-55°AUdvendig karmmål pr. vindue.= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>18 Komplette VELUX løsninger


DannebrogKombi - 100 mm karmafstandPris består af:VinduerInddækningIsoleringssætDampspærrekraveUdvendige markiserBemærk at størrelsesmål gælder for 1 stk.ovenlysvindue.Produkterne sælges altid som enkeltdele– se priser fra side 4.Et ovenlys/facadevindueOverfladeStørrelse (B x H i cm) A66 x 118 F0678 x 98 M0478 x 118 M0678 x 140 M08LeveringstidTaghældningAUdvendig karmmål pr. vindue.VippevinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmalet15.320,- 13.160,- 16.660,-19.150,- 16.450,- 20.825,-15.536,- 13.136,- 16.636,-19.420,- 16.420,- 20.795,-16.256,- 13.736,- 17.236,-20.320,- 17.170,- 21.545,-17.000,- 13.900,- 17.400,-21.250,- 17.375,- 21.750,-1 uge 1 uge 1 uge15°-90° 15°-90° 15°-90°HvidmaletTophængte vinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeret19.060,-23.825,-19.276,-24.095,-20.316,- 18.216,- 21.716,-25.395,- 22.770,- 27.145,-21.380,- 18.420,- 21.920,-26.725,- 23.025,- 27.400,-1 uge 1 uge 1 uge15°-55° 15°-55° 15°-55°Komplette løsningerKombi - 100 mm karmafstandPris består af:VinduerInddækningIsoleringssætDampspærrekraveUdvendige markiserOverfladeEnkelt + facadetophængt vindueHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletDobbelt + facadetophængte vinduerHvidpolyuretanoverfladeKlarlakeretHvidmaletBemærk at størrelsesmål gælder for 1 stk.ovenlysvindue.Produkterne sælges altid som enkeltdele– se priser fra side 4.Størrelse (B x H i cm) A78 x 118 + 95 M06 + M3478 x 140 + 95 M08 + M34Leveringstid8.358,- 7.813,- 9.338,-10.448,- 9.766,- 11.673,-8.635,- 7.875,- 9.400,-10.794,- 9.844,- 11.750,-1 uge 1 uge 1 uge15.960,- 14.870,- 17.920,-19.950,- 18.588,- 22.400,-16.482,- 14.962,- 18.012,-20.603,- 18.703,- 22.515,-3 uger 3 uger 3 ugerTaghældning15°-90° 15°-90° 15°-90°15°-55° 15°-55° 15°-55°AUdvendig karmmål pr. vindue.Tagaltan CABRIO ® + tophængt vindue med fast underelementEn kombiløsning har en karmafstand på 100 mmsom standard.Pris består af:VinduerKombi inddækningerIsoleringssætDampspærrekraveUdvendige markiser på øverste vinduerBemærk at størrelsesmål gælder for 1 stk.ovenlysvindue.Produkterne sælges altid som enkeltdele– se priser fra side 4.OverfladeStørrelse (B x H i cm) A94 x 252 P19LeveringstidTaghældningAUdvendig karmmål pr. vindue.Tagaltan cabrio ®+ tophængt vindue med fast underelementKlarlakeretHvidmalet29.259,- 31.639,-36.574,- 39.549,-Lagervare4 uger35°-55° 35°-55°= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX19


VELUX ruderVELUX ovenlysvinduer sælges som standard med en lavenergi rudemed hærdet glas udvendigt (rude 59). Dog er GGU/GPU samt GGU/GGL INTEGRA ® ovenlysvinduet forsynet med funktionsrude (--73).Alle VELUX ruder er som standard udstyret med lavenergiruder, derhar hærdet glas på udvendig side. Ruderne opfylder bygningsreglementetsenergikrav. Derudover tilbyder vi en række skræddersyederudeløsninger, der løser dine specifikke behov.Nyhed(--59)(--73)(--60)(--65)Kombiner den rette rudetype med rummets funktioneller påvirkninger fra omgivelserne.StandardlavenergirudeLavenergirudemed funktionerEkstra lavenergisolbeskyttel sesrudeSuperlavenergirudeHærdet glas – udvendigtVælg denne rudetype, hvis der stilles krav omsikkerhed mod gennemtrædning eller rudenpå anden vis er udsat. Ruden klarer op til 100kg jævnt fordelt tryk.VELUX ruderSikkerhedsglas – indvendigtVælg denne rudetype med indvendig laminering,hvis personer skal opholde sig under vinduetog/eller rummet er tænkt som et aktivrum,f.eks. et børneværelse.Smudsafvisende – udvendigtTophængte vinduer eller højtsiddende vinduerkan være vanskelige at rengøre. Vælg dennerudetype med udvendig belægning, der gørdet svært for skidt og snavs at sætte sig fast.UV-beskyttelseBeskytter indbo mod hurtig falmning.LydreducerendeVender rummet ud mod støjbelastede omgivelser,kan denne rudetype reducere støjen.Ruden er også lyddæmpende over forslagregn, hagl og lignende vejrlig.Ekstra energireducerendeSpeciel rudetype til boliger, hvor der stillesspecielle krav til isoleringsevnen. Anbefalesi tagflader, der vender mod nord.Ruden er standard i eks. ovenlysvinduer af typen:GGL, GPL,Klarlakeret,hvidmaletGGU, GPU,GGU/GGL INTEGRABestilles somspecialordreBestilles somspecialordreVELUX forhandler specialruder til mange forskellige formål: Ekstra lydreducerende til bebyggelser i områder der er påvirketaf kraftig støj som f.eks. fra lufthavne, matteret glas, mod indkig og glas der reducerer lyset. Find flere informationer omspecialruder på www.velux.dk eller kontakt VELUX byggeteknisk rådgivning på tlf. 45 16 45 1620 VELUX RUDER


VELUX anbefaler, at det undersøges, om der i bygningsreglementetstilles krav som gør, at du bør anvende en anden rudetil dit specifikke formål. Vi anbefaler desuden, at du overvejerat bruge isoleringsruder med lamineret glas indvendigt, idetlamineringen beskytter mod, at glasstykker fra en rude, som gåri stykker, falder ned og forårsager skade på personer og ting.I enkelte tilfælde, hvor små vinduer indbygges i lave taghældninger,kan der endvidere være behov for bedre isoleringsruder (rude60). Bemærk at rude 60 er en anelse mørkere i farven end rude 59og 73. Vores energiberegner på www.velux.dk tager højde for denye energikrav og kan afgøre, hvilken rude du bør anvende.Bemærk. Der kan forekomme leveringstid fra 1-8 uger, nårdu bestiller et ovenlysvindue med andre ruder end standardlavernergirude. Kontakt VELUX.Ved rudeudskiftning og service i bestående vinduer:Se side 26.U-værdi rudeW/m 2 KNORM (--59)Standardlavenergirude(--73)Lavenergirudemed funktioner(--60)Ekstra lavenergisol beskyttelsesrude(--65)SuperlavenergirudeEN 673 1,1 1,1 1,0 0,5VELUX ruderU-værdi vindueW/m 2 KEN ISO12567-21,4 1,4 1,3 1,0LydisoleringR W -værdiEN ISO717-132 35 37 35Lystransmittansτ V -værdiEN 410 0,77 0,77 0,62 0,67UV-transmittansτ UV -værdiEN 410 0,30 0,05 0,05 0,05Solenergi trans.g-værdiEN 410 0,60 0,54 0,29 0,45Tillægspris tilvinduer medrude --59―400,-500,-800,-1.000,-1.700,-2.125,-Tillægspris tilvinduer medrude --73――400,-500,-1.300,-1.625,-= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>VELUX21


VELUX Solafskærmning – priser fra 1. martsAlle gardiner får du som standard med bund-, sideskinner og topkassei fintbørstet aluminium. De fleste manuelle gardiner kan duogså bestille med hvidlakerede side- og bundskinner samt topkassemod et tillæg på kr. 200,- inkl. moms. Disse er markeret med*.Husk at tilføje WL til produktkoden (f.eks. DKL M04 1100WL).Til GDL tagaltan bestilles str. P10 til overelementet og str. P34til underelementet.Dobbeltplisségardinerne har egen prisgruppe og fås kun medmanuel betjening. Bemærk at gardintypernne DKU, FHU og PAUkun findes i gammelt design.Solafskærmning med manuel betjening - indvendigt monteretTil ovenlysvinduestype GGL, GHL, GPL, GEL, GDL, GGU, GPUFra oktober 1998Fra 1992 - 1998Før 1992MørklægningsgardinDKL*/DKU**TrinløstrullegardinRFL*/RFU**EnkeltplisségardinFHL*/FHU**DobbeltplisségardinFHC*PersiennePAL*/PAU**KombiplisséFor korrekt valgse side 23 øverstFPL*/FPN*InsektnetManuelZILSolafskærmningVinduesstørrelseC01 9C02 102C04 104 6C065F06 206F08M04 304 1M06 306M08 308 2M12 312 11N2P06 406P08P10 410 3S06 606 4S08 608 10U08 808 8LeveringstidPrisgrp. 1 Prisgrp. 2462,- 642,-578,- 803,-495,- 675,-619,- 844,-528,- 708,-660,- 885,-561,- 741,-701,- 926,-594,- 774,-743,- 968,-594,- 774,-743,- 968,-627,- 807,-784,- 1.009,-594,- 774,-743,- 968,-627,- 807,-784,- 1.009,-660,- 840,-825,- 1.050,-792,- 972,-990,- 1.215,-660,- 840,-825,- 1.050,-693,- 873,-866,- 1.091,-726,- 906,-908,- 1.133,-759,- 939,-949,- 1.174,-726,- 906,-908,- 1.133,-759,- 939,-949,- 1.174,-792,- 972,-990,- 1.215,-1 uge 1 ugePrisgrp. 1 Prisgrp. 2370,- 550,-463,- 688,-396,- 576,-495,- 720,-422,- 602,-528,- 753,-449,- 629,-561,- 786,-475,- 655,-594,- 819,-475,- 655,-594,- 819,-502,- 682,-628,- 853,-475,- 655,-594,- 819,-502,- 682,-628,- 853,-528,- 708,-660,- 885,-634,- 814,-793,- 1.018,-528,- 708,-660,- 885,-554,- 734,-693,- 918,-581,- 761,-726,- 951,-607,- 787,-759,- 984,-581,- 761,-726,- 951,-607,- 787,-759,- 984,-634,- 814,-793,- 1.018,-1 uge 1 ugePrisgrp. 1 Prisgrp. 2554,- 734,-693,- 918,-594,- 774,-743,- 968,-634,- 814,-793,- 1.018,-673,- 853,-841,- 1.066,-713,- 893,-891,- 1.116,-713,- 893,-891,- 1.116,-752,- 932,-940,- 1.165,-713,- 893,-891,- 1.116,-752,- 932,-940,- 1.165,-792,- 972,-990,- 1.215,-950,- 1.130,-1.188,- 1.413,-792,- 972,-990,- 1.215,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-871,- 1.051,-1.089,- 1.314,-911,- 1.091,-1.139,- 1.364,-871,- 1.051,-1.089,- 1.314,-911,- 1.091,-1.139,- 1.364,-950,- 1.130,-1.188,- 1.413,-1 uge 1 ugePrisgrp. 1 Prisgrp. 2647,- 827,-809,- 1.034,-693,- 873,-866,- 1.091,-739,- 919,-924,- 1.149,-785,- 965,-981,- 1.206,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-878,- 1.058,-1.098,- 1.323,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-878,- 1.058,-1.098,- 1.323,-924,- 1.104,-1.155,- 1.380,-1.109,- 1.289,-1.386,- 1.611,-924,- 1.104,-1.155,- 1.380,-970,- 1.150,-1.213,- 1.438,-1.016,- 1.196,-1.270,- 1.495,-1.063,- 1.243,-1.329,- 1.554,-1.016,- 1.196,-1.270,- 1.495,-1.063,- 1.243,-1.329,- 1.554,-1.109,- 1.289,-1.386,- 1.611,-1 uge 1 ugePrisgrp. 1 Prisgrp. 2531,- 711,-664,- 889,-569,- 749,-711,- 936,-607,- 787,-759,- 984,-645,- 825,-806,- 1.031,-683,- 863,-854,- 1.079,-683,- 863,-854,- 1.079,-721,- 901,-901,- 1.126,-683,- 863,-854,- 1.079,-721,- 901,-901,- 1.126,-759,- 939,-949,- 1.174,-911,- 1.091,-1.139,- 1.364,-759,- 939,-949,- 1.174,-797,- 977,-996,- 1.221,-835,- 1.015,-1.044,- 1.269,-873,- 1.053,-1.091,- 1.316,-835,- 1.015,-1.044,- 1.269,-873,- 1.053,-1.091,- 1.316,-911,- 1.091,-1.139,- 1.364,-1 uge 1 ugePrisgrp. 1 Prisgrp. 2323,- 503,-404,- 629,-346,- 526,-433,- 658,-370,- 550,-463,- 688,-393,- 573,-491,- 716,-416,- 596,-520,- 745,-416,- 596,-520,- 745,-439,- 619,-549,- 774,-416,- 596,-520,- 745,-439,- 619,-549,- 774,-462,- 642,-578,- 803,-554,- 734,-693,- 918,-462,- 642,-578,- 803,-485,- 665,-606,- 831,-508,- 688,-635,- 860,-531,- 711,-664,- 889,-508,- 688,-635,- 860,-531,- 711,-664,- 889,-554,- 734,-693,- 918,-1 uge 1 uge920,-1.150,-920,-1.150,-950,-1.188,-950,-1.188,-975,-1.219,-975,-1.219,-975,-1.219,-975,-1.219,-975,-1.219,-1.025,-1.281,-1.025,-1.281,-1.025,-1.281,-1.025,-1.281,-1.075,-1.344,-1.075,-1.344,-1.090,-1.363,-1.160,-1.450,-1.190,-1.488,-1- 2 ugerTil facadevinduestype VFE, VFA/B, VEA/B/C, GIL/GIUVinduesstørrelsePrisgrp. 1 Prisgrp. 2Prisgrp. 1 Prisgrp. 2Prisgrp. 1 Prisgrp. 2Prisgrp. 1 Prisgrp. 2Prisgrp. 1 Prisgrp. 2Prisgrp. 1 Prisgrp. 2M31 331 1/2-60M34 334 1/2-95M36 336 1/2-115P31 431 3-60P34 434 3-95S31 631 4/10-60S34 634 4/10-95U31 831 7/8-60U34 834 7/8-95Leveringstid528,- 708,-660,- 885,-594,- 774,-743,- 968,-627,- 807,-784,- 1.009,-594,- 774,-743,- 968,-660,- 840,-825,- 1.050,-660,- 840,-825,- 1.050,-693,- 873,-866,- 1.091,-726,- 906,-908,- 1.133,-726,- 906,-908,- 1.133,-1 uge 1 uge422,- 602,-528,- 753,-475,- 655,-594,- 819,-502,- 682,-628,- 853,-475,- 655,-594,- 819,-528,- 708,-660,- 885,-528,- 708,-660,- 885,-554,- 734,-693,- 918,-581,- 761,-726,- 951,-581,- 761,-726,- 951,-1 uge 1 uge634,- 814,-793,- 1.018,-713,- 893,-891,- 1.116,-752,- 932,-940,- 1.165,-713,- 893,-891,- 1.116,-792,- 972,-990,- 1.215,-792,- 972,-990,- 1.215,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-871,- 1.051,-1.089,- 1.314,-871,- 1.051,-1.089,- 1.314,-1 uge 1 uge739,- 919,-924,- 1.149,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-878,- 1.058,-1.098,- 1.323,-832,- 1.012,-1.040,- 1.265,-924,- 1.104,-1.155,- 1.380,-924,- 1.104,-1.155,- 1.380,-970,- 1.150,-1.213,- 1.438,-1.016,- 1.196,-1.270,- 1.495,-1.016,- 1.196,-1.270,- 1.495,-1 uge 1 uge607,- 787,-759,- 984,-683,- 863,-854,- 1.079,-721,- 901,-901,- 1.126,-683,- 863,-854,- 1.079,-759,- 939,-949,- 1.174,-759,- 939,-949,- 1.174,-797,- 977,-996,- 1.221,-835,- 1.015,-1.044,- 1.269,-835,- 1.015,-1.044,- 1.269,-1 uge 1 uge370,- 550,-463,- 688,-416,- 596,-520,- 745,-439,- 619,-549,- 774,-416,- 596,-520,- 745,-462,- 642,-578,- 803,-462,- 642,-578,- 803,-485,- 665,-606,- 831,-508,- 688,-635,- 860,-508,- 688,-635,- 860,-1 uge 1 uge* Leveres også med hvidlakerede sideskinner.** Kun til GGU og GPU årgang 1992-1998. Til senere årgange bestilles RFL, DKL, FHL eller PAL.22 VELUX Solafskærmning= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Marts <strong>2009</strong>


Solafskærmning - udvendigt monteretTil vinduestype GGL, GHL, GPL, GGU, GPUSolafskærmningFra oktober 1998Fra 1992 - 1998Før 1992VinduesstørrelseC01 9C02 102C04 104 6C065F06 206F08M04 304 1M06 306M08 308 2M12 * 312 * 11 *N2P06 406P08P10 410 3S06 606 4S08 608 10U08 808 8LeveringstidTil facadevinduerManuelMHLMarkiseElektriskMMLSolcelleMSLPrisgrp. 1 Prisgrp. 2 Prisgrp. 1 Prisgrp. 2 Prisgrp. 1 Prisgrp. 2270,- 450,- 1.645,- 1.825,- 2.645,- 2.825,-338,- 563,- 2.056,- 2.281,- 3.306,- 3.531,-270,- 450,- 1.763,- 1.943,- 2.763,- 2.943,-338,- 563,- 2.204,- 2.429,- 3.454,- 3.679,-270,- 450,- 1.880,- 2.060,- 2.880,- 3.060,-338,- 563,- 2.350,- 2.575,- 3.600,- 3.825,-270,- 450,- 1.998,- 2.178,- 2.998,- 3.178,-338,- 563,- 2.498,- 2.723,- 3.748,- 3.973,-306,- 486,- 2.115,- 2.295,- 3.115,- 3.295,-383,- 608,- 2.644,- 2.869,- 3.894,- 4.119,-306,- 486,- 2.115,- 2.295,- 3.115,- 3.295,-383,- 608,- 2.644,- 2.869,- 3.894,- 4.119,-306,- 486,- 2.233,- 2.413,- 3.233,- 3.413,-383,- 608,- 2.791,- 3.016,- 4.041,- 4.266,-360,- 540,- 2.115,- 2.295,- 3.115,- 3.295,-450,- 675,- 2.644,- 2.869,- 3.894,- 4.119,-360,- 540,- 2.233,- 2.413,- 3.233,- 3.413,-450,- 675,- 2.791,- 3.016,- 4.041,- 4.266,-360,- 540,- 2.350,- 2.530,- 3.350,- 3.530,-450,- 675,- 2.938,- 3.163,- 4.188,- 4.413,-432,- 612,- 2.820,- 3.000,- 3.820,- 4.000,-540,- 765,- 3.525,- 3.750,- 4.775,- 5.000,-360,- 540,- 3.350,- 3.530,-450,- 675,- 4.188,- 4.413,-432,- 612,- 2.468,- 2.648,- 3.468,- 3.648,-540,- 765,- 3.085,- 3.310,- 4.335,- 4.560,-432,- 612,- 2.585,- 2.765,- 3.585,- 3.585,-540,- 765,- 3.231,- 3.456,- 4.481,- 4.481,-432,- 612,- 2.703,- 2.883,- 3.703,- 3.883,-540,- 765,- 3.379,- 3.604,- 4.629,- 4.854,-504,- 684,- 2.585,- 2.765,- 3.585,- 3.765,-630,- 855,- 3.231,- 3.456,- 4.481,- 4.706,-504,- 684,- 2.703,- 2.883,- 3.703,- 3.883,-630,- 855,- 3.379,- 3.604,- 4.629,- 4.854,-576,- 756,- 2.820,- 3.000,- 3.820,- 4.000,-720,- 945,- 3.525,- 3.750,- 4.775,- 5.000,-1 uge 1 uge 1 uge 1 uge 1- 2 uger 1- 2 ugerMarkiseManuelSCLRulleskoddeElektriskSMLElektriskSMG**SolcelleSSLPrisgrp. 1 Prisgrp. 1 Prisgrp. 1 Prisgrp. 12.455,- 2.655,- 3.655,-3.069,- 3.319,- 4.569,-2.515,- 2.715,- 3.715,-3.144,- 3.394,- 4.644,-2.575,- 2.775,- 3.775,-3.219,- 3.469,- 4.719,-2.635,- 2.835,- 3.835,-3.294,- 3.544,- 4.794,-2.635,- 2.835,- 3.835,-3.294,- 3.544,- 4.794,-2.695,- 2.895,- 3.895,-3.369,- 3.619,- 4.869,-2.605,- 2.805,- 5.605,- 3.805,-3.256,- 3.506,- 7.006,- 4.756,-2.695,- 2.895,- 5.785,- 3.895,-3.369,- 3.619,- 7.231,- 4.869,-2.750,- 2.950,- 5.900,- 3.950,-3.438,- 3.688,- 7.375,- 4.938,-2.990,- 3.190,- 4.190,-3.738,- 3.988,- 5.238,-2.870,- 3.070,- 6.140,- 4.070,-3.588,- 3.838,- 7.675,- 5.088,-2.930,- 3.130,- 6.255,- 4.130,-3.663,- 3.913,- 7.819,- 5.163,-2.990,- 3.190,- 6.375,- 4.190,-3.738,- 3.988,- 7.969,- 5.238,-2.930,- 3.130,- 6.255,- 4.130,-3.663,- 3.913,- 7.819,- 5.163,-2.990,- 3.190,- 6.375,- 4.190,-3.738,- 3.988,- 7.969,- 5.238,-3.050,- 3.250,- 6.495,- 4.250,-3.813,- 4.063,- 8.119,- 5.313,-1 uge 1 uge 1- 2 uger 1- 2 ugerSolafskærmning – ovenlyskuppel* MHL til denne størrelse lavesspecielt, opgiv vindueskode.** Rulleskodde til ovenlysvinduer medfast underelement GIL/GIUVinduesstørrelseM31 331 1/2-60M34 334 1/2-95M36 336 1/2-115P31 431 3-60P34 434 3-95S31 631 4/10-60S34 634 4/10-95U31 831 7/8-60U34 834 7/8-95LeveringstidManuelMIE/MAG/MADPrisgrp. 1 Prisgrp. 2529,- 709,-661,- 886,-529,- 709,-661,- 886,-558,- 738,-698,- 923,-558,- 738,-698,- 923,-558,- 738,-698,- 923,-646,- 826,-808,- 1.033,-646,- 826,-808,- 1.033,-705,- 885,-881,- 1.106,-705,- 885,-881,- 1.106,-1 uge 1 ugeTil INTEGRA ovenlyskuppelfås elektrisk betjent plisségardin(FMG).Farveprøver kan sesog bestilles gratispå www.veluxshop.dkElektriskplisségardinTypeFMGStørrelse (B x H i cm) *1.550,-60x601.938,-1.590,-60x901.988,-1.620,-80x802.025,-1.665,-90x902.081,-1.740,-100 x 1002.175,-1.795,-120 x 1202.244,-LeveringstidLagervare* Fås i farve 1016 og 1017Til facadevinduestype VFE,VFA/B = MIETil fast underelement GIL/GIU = MAGTil CABRIO underelement GDL = MAD24 VELUX Solafskærmning= Eksklusiv moms. = Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Marts <strong>2009</strong>


PrisgruppeoversigtRekvirer stofprøver på www.veluxshop.dk eller sestof dessinerne i vores solafskærmningsbrochure.PrisgruppeoversigtDKL, DKU,DSL og DMLRFL, RFU, RSLog RMLFHL, FHU, FPL ,FPN og FMLFHCPAL, PAUog PMLMHL, MAD,MAG, MML,MSL og MIEPrisgruppe 108551025108511001028108640009050101610171066104070015060Prisgruppe 206050705135514551655170519552055250526553001300230033004300530063007300830093010301131013111311231133121312232233124313131325135514551555195526503100650071018501952235040604066406940704071407240734074407640774078407940804081408241004101410241034110411141124120412141224123412401350145015501850195100010021003101010181061106210631064106510671102110311041105111211131114111511161122112311251126201010411042104310444459701070117012701370147015915060606080SolafskærmningHusk at oplyse informationernefra vinduets typeskilt for at fådet rigtige produktVELUX25


ReservedeleOBS! Priser hvis VELUX udskifter.OBS! Priser hvis du selvkøber og udskifter.Service inkl. reservedele AReservedele BAflæs altid typeskilt inden henvendelsePakning 1(GGL +GHL+VTL+GTN)Pakning 2 ERudeudskiftningssætIGRFriktionsfjedreZZZ 177FilterVippebeslagVippebeslagKlapskumTilbehørLevering og montering af originalepak ninger, inkl. pakning til ventilationsklapLevering og montering af slæbepakningog pakningerLevering og montering af rudeudskiftningssætekskl. rudeLevering og montering. Hvor ekstrafriktion af ovenlysvinduet er påkræveti forbindelse med redningsåbningLevering og montering af originaltstøv- og insektfilterLevering og montering afvippebeslag kompletFlytning af vippebeslag vedskæv indbygningLevering og montering af originaltklapskum til ventilationsklapLevering og montering af tilbehør(ekskl. el og tilbehør) pr. stk.PakningPakning, hjørnesvejstRudeudskiftningssæt IGR CFriktionsfjedre ZZZ 177Støv- og insektfilter inkl. filterskinneVippebeslag, kompletSyrefri fedt til beslagServicesæt ZZZ 145 D til GGL/GPL,ZZZ 146 D til GGU/GPUpr. mpr. stk.pr. sæt420,-525,-598,-748,-550,-688,-235,-294,-200,-250,-275,-344,-240,-300,-100,-125,-160,-200,-12,-15,-120,-150,-439,-549,-124,-155,-117,-146,-108,-135,-52,-65,-119,-149,-AGrundgebyr pr. besøg kr. 418,- (kr. 334,- ekskl. moms).ETil VELUX ovenlysvinduer efter oktober 98 + GGLN.BForsendelsesgebyr kr. 25,- inkl. moms.CKøbes hos forhandler.DBestående af: 3,5 m klapskum, 3,5 m blå filt, fedt,sandpapir, tape og vejledning.= Eksklusiv moms.= Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>Reparationslak/malingForsendelsesgebyr kr. 25,- inkl. moms.Aflæs vinduets typeskilt inden bestilling.RenoveringsinddækningHvis der skal monteres nye vinduer i en bygning, og vinduerne skal sidde i sammehøjde som de gamle vinduer, skal der anvendes renoveringsinddækning.Indvendiglak/malingRenoveringsinddækningZZZ 176KlarlakZZZ 130HvidmalingZOZ 102 Polyuretanspartel og lak, lilleZOZ 117 UmbragråFarvestiftZOZ 154 GråFarvestift132,-165,-167,-209,-95,-119,-Udvendigmaling82,-103,-82,-103,-= Eksklusiv moms.= Inklusiv 25% moms (afrundet til hele kr.). Februar <strong>2009</strong>EgenskabTypeStørrelseC02C04F06M04M06M08P06P08P10S08LeveringstidBølgeformedetagmaterialerop til 120 mmEWFlade tagmaterialerop til 16 mmEL880,- 880,-1.100,- 1.100,-921,- 921,-1.151,- 1.151,-962,- 962,-1.203,- 1.203,-962,- 962,-1.203,- 1.203,-983,- 983,-1.229,- 1.229,-1.024,- 1.024,-1.280,- 1.280,-1.126,- 1.126,-1.408,- 1.408,-1.177,- 1.177,-1.471,- 1.471,-1.229,- 1.229,-1.536,- 1.536,-1.229,- 1.229,-1.536,- 1.536,-1 uge 1 ugeServiceVELUX31


VELUX Danmark A/SÅdalsvej 992970 HørsholmTelefon 45 16 45 16Telefax 45 16 45 55velux-dk@velux.comwww.velux.dkV-DK 824-0709 © <strong>2009</strong> VELUX Group. ® VELUX, VELUX logo, CABRIO, INTEGRA og Pick&Click! er registrerede varemærker anvendt under licens af VELUX Group. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!