18. 06. 2013 Referat - Sjællands Tandlægeforening

stfnet.dk

18. 06. 2013 Referat - Sjællands Tandlægeforening

Bestyrelsesmøde Sjællands Tandlægeforening. Tirsdag d. 18 juni 2013 på Comwell, Roskilde. Til stede: Poul, Sus A, Ulla , Charlotte, Helena , Svend Ulrich , Sanne, Susanne Kr., Kirsten , Leni, Niels . 1.Dagsorden :Godkendes m følgende nye punkter: Pkt. 5b: Beretninger. Pkt. 6a: Emner på internatmøde Pkt. 6b: Bustur i forb. m Visionsdag Referat: Sus A 2. Opfølgning af ref. fra sidste bestyrelsesmøde: Annoncer vedr. besigtigende tandlæger mangler. Ellers er punkter fulgt op. Poul orienterer om at oplæg vedr. omsorgstandpleje er sendt videre til sundhedsudvalget. 3. Medlemstilfredshedsundersøgelsen: Positivt at de studerende er så tilfredse. Dog skal det så også bemærkes at de studerende ikke betaler kontingent. Bekymrende er det, at de offentligt og privat ansatte tandlæger er mindre tilfredse end tidligere. Kan man holde de studerende uden for gennemsnittet, således at resultatet måske er mere retvisende hvad angår kontingentbetalende medlemmer? Undersøgelsen tages op på internatmødet, så vi kan spørge Jan om, hvorledes HB har tænkt sig at agere. Har spørgsmålene været relevante? Hvad mener HB ? 4. Kredskurser: Oplæg: pension(men ikke uden for Tryghedsordningernes regi), tilfredshedsundersøgelse blandt patienter, erhvervspsykologer. Noget der er lidt mere for teamet. Evt. 2 arrangementer, både efterår og start januar. 5. Kredsgen.forsamling: Ulla, Sanne og Leni tager sig af arrangementet. Brunch før gen.fors. Sted: Roskilde. Flemming og Jahn træder ud af kredsbestyrelsen. Unge medlemmer til kredsbestyrelsen/suppleantposter søges. Poul laver annoncekampagne. Vi aftaler at nedlægge sekretærposten og referat går på tur. Kontakt til Comwell går direkte til Sus Kristensen. Udgifter til sekretariat halveres og deles ml formand og kasserer. 5b: Årsberetninger: Bestyrelsen : Poul . Regionen: Samarbejdsudvalg: Sanne. Nord : Kirsten. Vagt: Jan. Nord: Sus A. KATU: Lone KEU: Sanne Offentligt ansatte tandlæger ????? PATU: Charlotte. Klagesager: Jens O. Nord: Ulrich Deadline 25.8.13 kl 13. 6: Regnskab: Susanne K gennemgår regnskab. Bestyrelsesmøder lidt dyrere i år gr suppleanter, der får kørselsgodtgørelse. Endnu ikke modtaget opkrævning fra Reg. H, men penge er lagt til side. Ingen bemærkninger til regnskab. Budget -­‐14: gennemgået og fastlagt. WWW.STFNET.DK


6a. : internatmødet. Det aftales at der sendes reminder ud snarest. Derefter endelig tilmelding efter sommerferien. Sidste frist aftales af arbejdsgruppen Charlotte, Kirsten, Ulrich og Susanne. Emner: ” Bestyrelsesopdragelse”, Kirsten booker. Visionsdagen, bilag dagsorden til Visionsdagen og Medlemsundersøgelsen. Hvidbogen. Desuden bestyrelsesmøde. 6b: Bustur: Bustur i forbindelse m Tandlægeforeningens Visionsdag. Sus A går videre m busaftale. 1 bus, talt om rute, forplejning m.m. 7: Orientering Charlotte om kontingentudvalg, Sanne om forhandlingerne m RLTN, ”vandkants-­‐Danmark”. Sus A om internationalt arbejde og tandlægevagt i Nord.Sj. Niels om kursus for klagesagsfolk. Kirsten om licitationen vedr. erhvervsudygtighedsforsikring. Vi afventer officiel udmelding. Poul: krypteret mails ved udveksling af journalmateriale. Hvad er foreningens holdning? referent: Susanne Andersen. 2

More magazines by this user
Similar magazines