Schæferhunden Schæferhunden - Schæferhundeklubben for ...

schaeferhund.dk
  • No tags were found...

Schæferhunden Schæferhunden - Schæferhundeklubben for ...

SchæferhundenUdgivet af Schæferhundeklubben for DanmarkNr. 7-8 ● juli/august 2005 ● 33. årgangPå tur til FærøerneDM i BHP 3 - 2005Ungdomslejren 2005


---- D jurs Gruppen Grafisk Support Fotos :Y. Lanceau 2002 J-P. Lenfant 2000 C. Renner 09/03 .


LederSchæferhundenISSN 0900-633832. årgang ● Nr. 7-8, juli/august 2005Oplag: 4.800Tryk: Tarm Bogtryk A/SUdgivet afSchæferhundeklubben for DanmarkSkolevej 42A ● 5690 TommerupTlf. 6476 1326 ● Fax 6476 2790Tlf. tid: Mandag kl. 15 -18samt tirsdag-fredag kl. 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkRedaktion:Redaktør:Lotte Albret WissingKornager 401 ● 2980 KokkedalTlf. 2641 5755E-mail: lotte.wissing@privat.dkAnnonceekspedition:RedaktørenOverordnede bladansvar:HovedbestyrelsenKorrektur:Asa GarodkinUdgivelsesplan 2005:Schæferhunden udkommer sidst i månedernefebruar, marts, april, maj, juni, august, september,oktober og 2 gange midt i december, i alt10 gange om året. Bladet udkommer ikke ijanuar og november.Nr. Deadline1-2 12. januar3 20. februar4 20. marts5 20. april6 20. maj7-8 20. juli9 20. august10 20. september11 (HAS) 1. november12 1. novemberDer tages forbehold for ændringeri udgivelsesplanen.Udebliver medlemsbladet, skal man i førsteomgang rette henvendelse til ens lokalepostkontor. Giver dette ikke resultat, retteshenvendelse til klubbens sekretariat –ikke til redaktionen.Annoncepriser 2005:1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr. 3.200,003/4 side (184x195 mm) kr. 2.575,002/3 side (184x170 mm) kr. 2.350,001/2 side tværformat (184x129 mm) kr. 1.700,001/3 side (184x83 mm) kr. 1.350,001/4 side (90x129 mm) kr. 1.950,001/8 side (90x62,5 mm) kr. 1.575,001/16 side (90x29,5 mm) kr. 1.325,00Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 1.165,00Pr. ekstra linie kr. 11.20,00Kennelannonce- 9 ordinære numre pr. kalenderår:Enkelt (kun tekst) kr. 1.800,00Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr. 1.200,00Alle priser er excl. moms – incl. 4-farverLige hjemvendt fra Schæferhundeklubbensungdomslejr sidder jeg i sommervarmengodt træt, men også fyldt af enmasse gode indtryk.Hele ugen oplevede vi børn og unge,som nød samværet med deres hund oghinanden. Det er en ren fornøjelse at givedem forskellige input til deres hundetræning,idet alt blev modtaget megetpositivt. Alle var meget interesserede ogtog en masse til sig.At se børn og unge iså fint et samvær med deres hund kankun gøre os ”gamle” hundefolk glade.Det var også en fornøjelse at se, hvordanalle hjalp hinanden, og hvor gode destore var til at sikre,at alle var med,og allefik en god uge.Det har også været meget positivt atopleve, at uanset hvor og hos hvem vihenvendte os, var der en stor lyst til athjælpe til med at give de unge menneskeren god uge.Mange har også sponsoreret enten etpengebeløb eller andet, vi havde brug for- tusinde tak for det.Enkelte negative indtryk melder sig desværreogså. Kredsen, der velvilligt havdeudlånt deres plads og klubhus, havde desværreikke alle deres medlemmers opbakningtil dette. Hver dag kom flere af kredsensmedlemmer, som i starten havdemeget svært ved at acceptere, at kredsenvar lånt ud til ungdomsafdelingen iSchæferhundeklubben. Det er i dag desværreikke altid lige nemt at være kredsbestyrelse.Mange glemmer, at det ernogle mennesker, som bruger en stor delaf deres fritid for at yde et stykke arbejdefor klubbens bedste. Hvis man ikke erenig i bestyrelsens beslutninger, burdeman, i respekt for disse mennesker, gøreopmærksompå sin utilfredshedpå en pænmåde og derefteraccepteredenne beslutning.Der kommerjo en generalforsamling,hvor man selv kan tilbyde sin arbejdskraft,hvis man mener, man kan klare jobbetbedre.En anden lille ting, man kunne ønskesig anderledes, er de forventninger, sommange af enten forældrene eller trænernestiller til ungdomsmedlemmerne. Mangemødte op på ungdomslejren med en forventningom at kunne bestå en prøve iugens slutning. Men hvis ikke hunden tilnærmelsesviser prøveklar, når den kommer,er det ikke særlig realistisk at nå detpå en uge. Det er synd for de unge mennesker,hvis de tror, man på en uge kanlære hunden alt det, den mangler. Det erogså synd, at de går til prøve og dumper,fordi de er blevet fortalt, at man ikke kandumpe, når man går til prøve på ungdomslejren.Naturligvis bliver prøvendømt, som en prøve skal dømmes.Til sidst vil jeg gerne benytte lejlighedentil at takke alle de voksne,som bruger8 dage af deres ferie på at give alle deltagernepå ungdomslejren en god uge. Iyder et kæmpe stykke arbejde med planlægningenfør lejren og i hele ugens løb.Det har været en meget stor fornøjelse attilbringe ugen sammen med jer. Tusindtak for det.Charlotte DybbroHovedbestyrelsenUngdomsudvalgetI dette nummer...Personlige....................................................................................4På tur til Færøerne ..................................................................6Reportager fra Åbent Hus i maj ........................................8Sommerminder ......................................................................11Ungdomslejren 2005 ............................................................12Avlskåring i Odder i februar..............................................14DM i BHP3 2005....................................................................16Adresselisten ..........................................................................30Nyt fra Hovedbestyrelsen ..................................................31Nyt fra VM-udvalget ............................................................31Nyt fra Brugshunderådet....................................................32Anmeldte brugsprøver ........................................................33Nyt fra Avlsrådet ....................................................................34Kommende avlskåringer ....................................................34Rubrikannoncer......................................................................35Kenneloversigten ..................................................................36Avlshan-annoncer ................................................................40Arrangementskalender 2005 ............................................41Kredsannoncer ......................................................................42Forsidefoto:De to dejlige piger på forsiden er KratmosensQuina og Kratmosens Queen of Denmark, somer flyttet hjem til Lizette Jørgensen i Odense.Det skønne billede er også indsendt af Lizette.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 3


Personlige2 x 50 års jubilæum af SchæferhundeklubbenHovedbestyrelsen og redaktionenønsker Asker Christensen og JørgenJacobsen hjerteligt tillykke medjubilæet.Asker ChristensenAsker Christensen, Kreds 4-Roskilde,var sammen med sin kone Else mødt oppå dette års Hovedavlsskue netop iRoskilde for at få overrakt 50-års nålen afklubbens formand, Peter M. Larsen. Det varet meget bevægende øjeblik for alle tilstedeværende,og klapsalverne ville næsteningen ende tage for 85-årige AskerChristensen, som har haft Kennel Jueelsiden november 1959, været avlsrådsformandog brugsdommer i klubben, æresmedlemsiden 1986 og modtager af opdrætternålenog Dansk Kennel Klubs hæderstegni guld i 2001.Jørgen JacobsenJørgen Jacobsen, Kreds 34-Horsens, og eksteriørdommeri klubben.Vi fører alt tiltræningsarbejdeog udfører specielleopgaver i læder ogwebbing.Reparation afdragter/ærmer m.v.Salg af foder.Åbningstider:Mandag lukket, tirsdagfredag14.00-18.00,lørdag 10.00-15.00,søndag-helligdageLUKKETVi fører beskyttelsesudstyrfra: FRABO,SCHWEIKERT og KLINLeverandør tilPolitiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehundeApS»Skelgården«, Sallevvej 39 . 4622 HavdrupTlf. 4618 7724 . Fax 4618 7725E-mail: kenjan@kenjan.dk . Hjemmeside: kenjan.dkLøbegården er opbygget af 20 mm firkantrør med tremmer af 5mm stål med 50 mm aftand mellem hver tremme. Det hele ersammensvejset til moduler, der fås i størrelse 1000 x 1800 mm(længde x højde).Varmegalvanisering af højeste kvalitet udgør en effektiv rustbeskyttelseog gården kan stå ude hele året rundt i skiftende vejrlig.Dørmodulet er af standardlængde 1000 mm med en 600 mmdøråbning.Løbegården kan samles iutallige kombinationer.Overliggere, spær ogtrådholdere alt efter behov.Specielle mål ogønsker udføres.Ring eller skriv til:MetalicaFyn ApSGlasvænget 6 · 5492 VissenbjergTelefon 64 47 35 66Fax 64 47 36 37E-mail: Ann-Hedegaard@mail.dkwww.nielsen-hedegaard.dkLØBEGÅRD• Løbegården, der passer tilalle hunderacer• Uendelige kombinationsmuligheder• Standardmoduler• Ingen rust – varmegalvanisering• Prisbillig4 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


TEMA-AFTEN”DEN ARBEJDSGLADE BRUGSHUND”PROGRAM:Kurt Jensen, Esbjerg, DM deltager 19 gange.Dyrlæge Hans Peter Ruwald (Bille) vil, på baggrund af mange års erfaring medtilsyn af Politiets hunde, fortælle om hundens krav til korrekt ernæring.Peter Olesen, Natural Brande vil forklare om kvalitetsbegreber.Afsæt tid i din kalender og kom og hør, hvordan du lettere får en glad,sund og lydig hund.Arrangementet er gratis, men tilmelding er påkrævet.Alle deltagere modtager ved arrangementet et gavekort.Jeg/vi vil gerne deltage på følgende tema-aften:8. september: Hårlev Hallen, Industrivej 39, Hårlev15. september: Strø Sogns Forsamlingshus, Strøbjergvej 11,Sigerslevøster, Frederikssund20. september: Bolderslev Forsamlingshus, Stationsvej 34,Bolderslev29. september: Stilling Forsamlingshus, Stillingvej 88, Slagelse11. oktober: Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, Herning25. oktober: Klarup Kro, Klarupvej 45, Klarup1. november: Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31, OdenseARRANGEMENTET STARTER ALLE DAGE KL. 19.00Tilmelding kan ske på:tlf.: 97 18 70 40,fax: 97 18 70 90mail: natural@natural-brande.dkeller ved at sende kuponen til:Natural BrandeGl. Kærvej 177330 BrandeAntal personer:Navn:Adresse:Postnr./By:Tlf.:E-mail:Vi forbeholder os ret til at aflyse arrangementer med for få deltagere.


FærøerneKennel Korskilde kommer tilAf Helge PetersenDa jeg sammen med min bedre halvdel,Karin Jørgensen, startede Kennel Korskildefor snart 2 år siden, så jeg meget frem til deoplevelser, som det ville give at følge hvalpenesudvikling fra nyfødt hjælpeløshed til8-ugers ”djævelskab”.Jeg vidste også, at kennelarbejdet villebetyde, at jeg kom rundt til mange egne afkongeriget i forbindelse med udstillingerog lignende, men at det skulle føre mig tilFærøerne, havde jeg aldrig forestillet mig.Da vi havde vores første kuld i januar2004, blev vi kontaktet af Hedin Hansen fraThorshavn, som gerne ville købe en hvalpaf os. Hedin og hans familie var på det tidspunktpå ferie i Danmark, så det blev hurtigtaftalt, at de skulle komme og se på hvalpene.Deres valg faldt på en hanhund -Korskilde’s Anakin Skywalker - og en hurtigkontrol på Internettet viste, hvilke vaccinationskravm.m. der stilles, for at hvalpenkunne indføres på Færøerne.Disse krav sørgede vi for blev opfyldt, ogi marts 2004 kunne Hedin Hansen så flyveherned og hente sin lille hund.Desværre viste det sig hen over sommeren,at hunden havde defekt forben, og daalle behandlingsmuligheder var udtømtuden noget positivt resultat, var det nødvendigtat aflive hunden.Vi tilbød naturligvis Hedin en erstatningshvalpefter Vanessa vom Fichtenschlag ogEmindo’s Tanjo - Korskilde’s Conway Twitty(i det kommende kaldt Boy) - og det villehan meget gerne have, og det er faktisk hermin historie for alvor begynder. Karin fikden geniale ide at tilbyde Hedin, at vi somet plaster på såret nok skulle komme op tilFærøerne og aflevere hunden. Det viste sigså, at ”vi” kom til at betyde undertegnede,for da det blev tid til at aflevere den nyehvalp, havde vi 8 hvalpe efter AVKL Karat’sLexie og AVKL Karat’s Ulko, som nok villevære noget utilfredse, hvis vi begge forloddem en uges tid.Når man skal have en hvalp til Færøerne,er der visse krav, der skal opfyldes. For detførste skal hunden være mindst 4 månedergammel og færdigvaccineret med de almindeligevaccinationer, ligesom den skal værevaccineret mod rabies. I ugen inden afrejseskal hunden have ormekur samt behandlesmod ræveskab. Endelig skal der tidligst 48timer inden afrejse udarbejdes en specielhelbredsattest af dyrlægen, og denne attestskal så attesteres af embedsdyrlægen.Alle disse ting blev klaret, så den 11. maj2005 var Boy og jeg klar til at starte voresrejse til Nordatlanten. Boy havde fået ensmule medicin at slappe af på, så da vi afleveredeham i hans transportkasse vedbagageindleveringen i lufthavnen, var hanved at være lidt søvnig. Under flyveturenopholder hunden sig i sin transportkasse ien opvarmet del af lastrummet undersamme tryk, som man har i passagerkabinen,men jeg skal da ærligt indrømme, atjeg havde lidt ondt af min lille hvalp, at denskulle opholde sig helt alene under så fremmedartedeforhold med de voldsommepåvirkninger,som der er især under start oglanding.Det blev en meget smuk flyvetur i heltklart vejr, så da vi nærmede os Færøerne,kunne jeg se de fantastisk smukke øer”sådan lidt fra oven”.Det første der slog mig var, hvor utroligtgrønt, der var alle vegne. Jeg havde denforestilling, at når Færøerne bestod af klipper,såville det også være meget mørkt at sepå,for klipper er jo meget mørke,men hvorhavde jeg dog taget fejl. Man kalder joIrland for den grønne ø, men denne titelburde være Færøernes.Efter landingen i Vagar Lufthavn skulletolderne lige tjekke hundens helbredsattester,samt kontrollere ved hans øretatovering,at det nu var den rigtige hund, jeghavde med. Kontrollen af øretatoveringentog lidt tid,for Boy syntes øjensynligt,at tolderenvar rasende sød, så der skulle kyssesog kæles først. Det var ganske tydeligt, atflyveturen overhovedet ikke havde prægetham negativt.Vel igennem tolden mødte vi så HedinHansen. Som opdrætter er det altid en storoplevelse at se den glæde, en ny hundeejerlægger for dagen, når han får overdraget sinnye ”guldklump”, og det her var ingen undtagelse.Det var tydeligt, at Boy var ventetmed længsel. Hedin og hans hustru Elsahavde set Boy hos os, da han var ca. 6 ugergammel, og så havde vi ellers mailet billederaf ham op til dem i de kommende uger,så de havde kunnet følge lidt med i hansudvikling, men nu var han der endelig, klarHedin Hansen og Boy på fjeldtur.Boy’s nye hjem, med en dejlig stor baghave som6 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Hedin Hansen med Boy i transportkassenudenfor Vagar Lufthavn.til at opleve sin nye familie og sin nye verden.I de kommende dage var Boy og jeg såude og opleve Færøerne sammen medHedin. Det var en oplevelse, som mangeflere burde unde sig selv. Naturen er på engang skræmmende stor og utrolig smuk.For en naturelsker med lyst til lange vandreturei fjeldene er Færøerne lige stedet. Enlille skæg ting i den forbindelse er, at deralle vegne går får rundt. Bedst som mankommer kørende på en vej så stejl ogsnoet, at den kunne bruges til en etape iTour de France, står der får midt på vejen,og de flytter sig absolut kun i det tempo,der passer dem selv, så sådan en køreturkan godt blive afbrudt af temmelig mangestop. Men det har jo så den fordel, at mankan sidde i ro og mag og nyde udsigten.Boy havde kronede dage, for han var medos hele tiden,og man kunne se,at det var ethundeliv, der tiltalte ham voldsomt. Derblev snuset, løbet og leget, så det var en renfornøjelse, så når vi kom hjem, gik der ikkelang tid, før han faldt omkuld og sov deuskyldiges søvn. Det er i øvrigt utroligt atse, så hurtigt sådan en hvalp tilpasser sig tilsine nye forhold. Selv om jeg var der, gikder ikke ret lang tid, før han fandt ud af, athan også skulle lystre Hedin og hans familie.Den første dags tid, vi var deroppe,holdt han sig meget til mig, men så begyndtehan at følge ligeså meget med sin nyefamilie, ligesom han meget hurtig fandt siget par yndlingssteder i sit nye hjem. Et storthit var familiens lille datter Silja på ca. 9måneder. Når hun sad på gulvet med sitlegetøj,kunne Boy få meget tid til at gå medat ligge og kigge på hende,og der gik hellerikke lang tid, før man kunne se, at hun varvældigt begejstret, når familiens nye medlemvar til stede. Jeg er sikker på, at de vilblive et uadskilleligt makkerpar i de kommendeår.En særlig og meget speciel oplevelse varden færøske mad. Hedin havde på forhåndspurgt mig, om jeg havde lyst til at smagerigtig færøsk mad, og det havde jeg naturligvis.Så dagen før jeg skulle rejse hjem,havde hans svigermor tryllet hele dagen ikøkkenet og stablet en buffet af udelukkendefærøske specialiteter på benene. Jegkan i flæng nævne grindekød og -spæk,fårehoved,hvalbøffer, fårekølle, tørret fisk, fåreblodpølseog skærpekød (fårekød der harhængt og tørret i udhuset i et halvt års tid).Det var en oplevelse,og så vidt jeg har hørt,taler mine værtsfolk stadig om ”ham danskeren”,som ikke alene smagte alle retterne,men som sandelig også kunne lide dethele. Færingernes gæstfrihed er helt fantastisk,og den festlige aften sammen medbåde indfødte færinger og tilflyttede danskeremed god mad, øl og snaps understregede,at al den snak om bloktilskud, selvstyre/løsrivelseog alle de andre ting, som fyldermeget i medierne, ikke har nogenbetydning blandt venner. Vores indbyrdesrespekt for hinanden overtrumfer tilenhver tid politikernes trang til at tale ifængende overskrifter.Min sidste dag, inden turen gik til VagarLufthavn, brugte vi til at tale om, hvorledesHedin i den kommende tid kunne trænemed Boy. Der er ikke i øjeblikket nogenorganiseret træning af hunde, bortset fratræning af fårehunde, på Færøerne, så deter op til den enkelte hundeejer selv attræne sin hund. Politiet havde lige fået enhvalp på alder med Boy op til Færøerne, såder var måske en mulighed for, at derkunne blive tale om at træne lidt sammenmed den.Fem oplevelsesrige dage havde nået sinende, og jeg forlod Færøerne i ligeså flotvejr, som da jeg kom derop, så i flyet fik jeget sidste kig på den natur, som jeg undermit ophold var kommet til at holde såmeget af.Helge PetersenKennel KorskildeFjord ved Saksun.Fjorden er et parkilometer lang, ogdet er en rigtig godide ikke at blivefanget af tidevandet,for forskellenpå ebbe og flod ermindst 10 meter,og skiftet kommermeget hurtigt.tumleplads.En af utallige små maleriske bygder i de færøske fjelde.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 7


Åbent Husi SchæferhundeklubbenI foråret opfordrede Hovedbestyrelsen alle Schæferhundeklubbens kredse til atafholde Åbent Hus den 28. maj 2005. Det primære formål var dels at vise offentlighedende mange gode aktiviteter, man får tilbudt som medlem, dels at demonstrerede sobre og moderne træningsmetoder, som klubben anvender. Og så vardet selvfølgelig en lejlighed til at vise vores dejlige og dygtige race frem!I det efterfølgende bringes reportager fra to kredse, som valgte at tageopfordringen op på fornemste vis, med god mediedækning til følge.Redaktionen takker meget for indlæggene.Red.Åbent hus hosKreds 25-Nordfynden 28. maj 2005Fotos indsendt af Solveig Christiansen.Vores aktivitetsudvalg i Kreds 25 beståendeaf fire særdeles aktive piger og hundeførere,Charlotte, Hanna, Gunhild og Vibeke,havde for lang tid siden luftet en idé om atholde et åbent-hus-arrangement i kredsen.Skæbnen ville, at der umiddelbart efter, atbestyrelsen havde givet grønt lys for ideen,blev bragt et stykke i Schæferhunden, hvorman opfordrede kredsene til at deltage i etlandsdækkende åbent-hus-arrangementden 28. maj 2005.Her fik vi så datoen foræret, den passedefint. På det tidspunkt var alle konfirmationeroverstået, og der var et stykke tid tilsommerferien.Vores fire gæve piger påbegyndte planlægningenaf dagen, og der blev virkelig arbejdetseriøst med opgaven. Blandt andet blevder indlagt en indvielse af vores klubhus.Flytning fra Smidstrup til SøndersøSagen er den, at da vi for ca. 3 år siden fikopsagt det meste af vores lejemål iSmidstrup, blev vi tvunget til at finde etnyt sted at træne. Her fik vi som sendt frahimlen et tilbud om ganske kvit og frit atbenytte en gammel landejendom iSøndersø med så meget jord omkring, atdet kunne fungere både som klubhus ogtræningsplads.Ejerne,Kristen og Annelise Pilegaard,somvores formand Poul har haft kontakt med ien årrække, hvor han har lånt deres markertil både sportræning og til kredsens prøver,8 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


gav Poul det forslag, at vi måtte bruge”Teglværksgården” til vores træning.Herefter var der ikke langt til handling, ogkredsen flyttede ind nogle måneder senere.Vi har i de tre år, vi nu har været påtræningspladsen, haft det mest formidablesamarbejde med ejerne Kristen ogAnnelise. Mere generøse mennesker skalman lede længe efter ! Når vi holder kredsfestog Sankt Hans i klubben, deltagerKristen og Annelise selvfølgelig, og her nårvi så frem til pointen med hensyn til indvielsenpå åbent-hus-dagen af vores klubhus.For hvem andre end Annelise kunne klippeden røde silkesnor over ved vores indvielseaf klubhuset, og det gjorde hun med en”guldsaks”leveret på en flot rød fløjlspude,som det sig hør og bør.Annelise klippede silkesnoren overVi startede dagen med indvielsen kl.14.00. Et sted mellem 60-80 personervar mødt op. Et meget større antal endvi havde turdet håbe på. Der blevomdelt velkomstdrink til alle gæsterog medlemmer. Dernæst var der indvielsestaleaf vores formand, og herefterklippede Annelise den røde silkesnortil klubhuset. Selve indvielsensluttede af med en sang.Så var dettid til at tage hul på eftermiddagensprogram, hvor hvalpeholdetgav opvisning. De forskellige øvelser blevkommenteret af vores BRK,Tage Arndal, såalle vores gæster kunne følge med i, hvadder foregik. Herefter var det begynderholdetmed både schæfere og andre racer,senere fulgte prøveholdet med demere rutineredehunde, og til sidst viste Gunner Jensen ogVenke, hvordan en fuldt færdiguddannethund skal gøre.Der blev klappet meget af hundenes indsatsundervejs, hvilket bestyrkede os i, atdet var den rigtige måde at præsenterevores hunde på.Midt på eftermiddagen var der gratiskaffe, saftevand og kage til alle. Der kunnekøbes pølser, øl og vand. Også det amerikanskelotteri var et hit, der blev totalt udsolgt.Vejrguderne var også med os, det vardagen,hvor der var ca.28 graders varme.God omtale i medierneVi havde været heldige at få en delføromtale af vores arrangement påskrift i aviserne med en del flotte farvefotosaf vores hunde. Det og såopslag rundt omkring i de tre nordfynskekommuner, har selvfølgeligværet med til at vække de besøgendesinteresse og nysgerrighed.Så alt i alt kan vi kun sige, at åbent hus iKreds 25-Nordfyn den 28. maj blev en storsucces. Jeg håber, at mange andre kredserundt om i landet har haft lige så positiv enoplevelse, som vi havde.Tak til I fire piger, der stod som ansvarligefor arrangementet. I har hermed bevist, atdet kan lade sig gøre, og jeg er helt sikkerpå, at jeg har bestyrelsens opbakning til atsige, at I gjorde det rigtig godt!Sommerhilsen fraKreds 25-NordfynPRK SolveigChristiansenSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 9


Åbent Hus i FredericiaI Fredericia var Kreds 70 kommet på forsiden af Dagbladetmandag den 30. maj som en af hovedhistorierne. KredsensÅbent-Hus-arrangement om søndagen havde været velbesøgt,og der blev vist både klikker-træning og dygtige schæferhvalpe.Inde i Dagbladet var der en flot halv side om denvigtige hvalpetræning og det store arbejde, kredsen udførertil gavn for hundeejerne. Kredsen benyttede også lejlighedentil at udtrykke bekymring over, at enmulig ny ringvej vil blive ført lige igennemtræningspladsen. Her på redaktionen håber vi,at det lykkes Kreds 70-Fredericia at finde enløsning på vejproblemet, så de kan beholdederes dejlige træningsplads, som jo også erhjemsted for den hyggelige konkurrence omDanmarks Bedste BHP1 i september. Red.10 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


SommerminderSommeren kom - og som sædvanligt gik den desværre alt for hurtigt igen. Men mens vi nu er på vejmod efteråret, kan nogle glade sommerbilleder med vores dejlige hunde heldigvis hjælpe os til atmindes den dejlige tid. Her er et lille udpluk af medlemmernes pletskud. Tak for dem - og bliv endeligved med at sende ind!Red.Skib o’høj!Daseferie....Jabina Uncas nyder ferien og lader op til næste sæson... for han erstadig for ung til at konkurrere. Indsendt af Bruce Martin, Melby.Hvalpeløjerpå strandenHvalpeløjer på strandenHer er dejlige Paco - nu knap1 1/2 år gammel - da hanoplevede sin første sommerog tur til stranden 18 ugergammel sammen med sin“far” og “mor”. Han skabtesmil og grin blandt de øvrigegæster på stranden, især dahan begyndte at grave. Og såmåtte han jo lige ud og haveskyllet sandet af bagefter.Svikmøllen’s Jodie tager nøje bestik af situationen,mens skibet sejler fra land. Ingen grund til atforlade hunden på kajen, når den kanudstyres med en passenderedningsvest og haveglæde af sejlturen.Indsendt afConnie Steenberg,Kreds 55-Furesø.Sol, havog strand...Sol, hav og strand...Her er et skønt billede af 4mdr. gamle Menza(Ulveskovens Ouzzo) vedKøge strand.Indsendt af den stolte ejerLena Elsang, der træner iKreds 84-Skovbo.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 11


Ungdomslejren 2005- i tekst og billederFotos: Martin Nielsen, Peter G. Stage ogdeltagere.Den 9. ungdomslejr i trækI år blev den årlige ungdomslejr afholdt iKreds 62-Vallensbæk, hvor vi havde fået lovtil at låne klubhuset. Overnatningen foregikpå ungdomsskolen, som ligger et lille stykkederfra.Det var gode forhold, men det var til storgene for de unge, at hver gang de skulle på”værelserne” efter et eller andet, skulle dealtid have fat i nøglen, så der kunne blivelåst op, samtidig syntes de, det var for langtat gå.Endnu værre var det for dem, der syntes,de ville gå i bad i løbet af ugen, for der skullevi helt over på idrætscentret,og der var 1km hver vej, så det var ikke alle, der blevbadet lige meget.Sporarealer er jo ikke nemme at opdriveså tæt på København, men der er noglegrønne arealer tæt på. Uheldigvis skulle derlige klippes græs den første dag, hvor vigerne ville gå spor, så vi fik lov til at brugefodboldbanerne, som hørte til idrætscentret.Da alle var mødt om lørdagen, havdeKarina og Martin arrangeret et aftenløb,hvor de unge blev rystet lidt sammen, detvar en god måde at starte lejren på.Vi havde besøg af Henrik Neumann, somviste os noget om ”klikker”-træning, ogGunnar Nielsen, som viste, hvordan manbruger bolden til at motivere hunden. Deter to dygtige mennesker, som er rigtig godetil at lære fra sig, og i løbet af ugen kunne vise,at de unge brugte meget af det,de havdelært.Vi havde også besøg af min datter DortheHelander, hvor Dorthe og jeg viste de ungegrundreglerne i agility, derpå havde vi agilityredskabernefremme hver dag, og de blevmeget flittigt brugt.Den årlige udflugt gik til Tivoli,og selv omvi delvis måtte ”tvinge” Niels til at tage medog passe på de unge (han ville hellere værehjemme og passe hundene, men det gjordeLisbeth og Martin), så måtte vi også tvingeham hjem igen, for han mente ikke, at hanvar færdig med at prøve vikingeskibene.Om onsdagen er der jo normalt ringtræningi Kreds 62, og denne gang deltogalle de unge på den måde, at RenéJørgensen kom kl. 16.00 og holdt et foredrag,og da ringtræningen skulle starte, fikRené alle de fremmødte hunde uddelt tildeltagerne på lejren, så alle fik løbet meden hund, som var tilmeldt ringtræningen.Det gik rigtig godt, og René styrede dethele med fast hånd. Da det hele var slut,blev vi alle ret imponerede, for René gavhver enkelt af de unge en bedømmelse, ogi løbet af de 3-4 timer havde han lært navnenepå alle 23 ungdomsmedlemmer ogkunne tiltale samtlige af dem med deresnavn. Imponerende flot klaret.Da der var meget varmt i løbet af ugen,måtte vi jo også have vores obligatoriskevandkamp, men i år gik det ud over alle osvoksne, og puh ha, hvor kan sådan nogetvand være koldt. Martin og Niels, de tøsedrenge,troede jo, de kunne undgå det vedat gemme sig i klubhuset, men der var heldigvisstærke ungdomsmedlemmer med tilat ordne den slags.For mange var højdepunkterne på dagenal Karins gode mad og nok især hendeskager, hvoraf nogle findes på hjemmesiden.Vi havde mange trætte børn og unge isærsidst på ugen, og det gav sig nok mestudslag, når vi sad på terrassen og skullehøre efter i en eller anden forbindelse. Nårsolen så bagte ind på deres rygge, og dervar meget varmt, så kneb det meget med atholde sig vågen, og enkelte faldt da også isøvn.Det skete især på den varme dag,hvordyrlæge Gitte Møllegaard kom for at fortælleom hundens røgt og pleje, så det varbestemt ikke, fordi det var uinteressant,men den stærke varme, og at det var sidstpå ugen, havde sin virkning.Karina fik lært en ny sang på lejren, oghun var så glad for at have lært den, at hun12 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


næsten sang den hele tiden. Den hed nogeti retning af ” lille Lise”.Martin fik pludselig en skør idé, han togen miniovn, satte den på motoren på sinbil, og med forskellige ledninger og dippedutterstod han midt på vejen og stegtelever til at bruge som godbidder. Folk, dergik forbi, kiggede godt nok underligt påham, og vi andre lod som om, vi ikke kendteham.Charlotte var ved at uddanne sig til cykelrytteri løbet af ugen, så vi så hende mangesteder i området drønende af sted på”vores” cykel.Fredag var afslutningsdag, og HenrikEgemose var dommer til den officielleprøve, hvor der var 8 deltagere, og GunnarNielsen dømte hvalpe og unghunde. Detgjorde de rigtig godt, der var meget ros tilde unge hundeførere.Om aftenen skulle vi hygge lidt, og i løbetaf eftermiddagen lavede jeg en sang, og dader er flere, der har spurgt, om de kunne fåsangen, kan jeg oplyse, at den er at finde påungdomslejrens hjemmeside.Lørdag var der oprydning inden afrejsen,og det gik faktisk dejligt hurtigt i år, alle vargode til at hjælpe til.Det var en rigtig god uge, hvor alle hyggedesig, og det er længe siden, jeg har set,der blev spillet så meget rundbold, hvoralle var med, men til sidst var det vanskeligtat se bolden pga. mørke.På gensyn i 2006, hvor det er 10. gang itræk, der holdes ungdomslejr.På ungdomsudvalgets vegneIrisFørste år som enaf lederneJeg har været så heldig at få lov til at deltagei min første ungdomslejr som leder medSchæferhundeklubben.Det har været spændendeog lærerigt at arbejde med klubbensdygtige ungdomsmedlemmer og hunde. Vihar haft en rigtig dejlig uge med masser afgod træning og hyggeligt socialt samvær forbåde 2 og 4 benede. De unge fik indblik i,hvordan man figurerer, og prøvede selvfigurantjobbet for min hund Gaja. Det varmit indtryk, at ungerne syntes, det var sjovtog spændende.Vejret viste sig fra sin gode side, madenvar skøn, og faciliteterne helt i orden. Doghavde jeg nogle temmelig urolige nætter,daen mår havde valgt at gå nattur lige netopforbi 23 hunde i bur, som alle syntes, detvar deres bytte – man er vel ikke schæferhundfor ingenting!!!Jeg vil her benytte lejligheden til at sigetillykke til dem,der fik et fint prøveresultat.Blot dette lille indlæg, jeg føler mig godtbrugt og naturligt træt, så jeg vil slutte medat sige tak for en rigtig dejlig lejr.Mange schæferhundehilsnerfra Martin og GajaSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 13


Avlskåringi Kreds 20-Odder- den 20. februar 2005Kåringsdommer: Frits AndresenÅrets første kåring var lagt i hændernepå Ole Sarbæk og kompagnii Kreds 20-Odder. Enyderst vanskelig opgave, skulledet vise sig.Kong Vinter havde i februarindtaget en stor del afDanmark, herunder ogsåtræningspladsen i Kreds 20-Odder, der var dækket af ettykt snelag. Der var op tilkåringen overvejelser om ataflyse den, men en stædigOle Sarbæk lovede, at kredsenville få en maskinstationtil at rydde pladsen. Et uheldkommer sjældent alene. Desidste par dage op til kåringenslog vejret om i tøvejr,hvilket bevirkede, at de øverste10-20 centimeter af pladsen- det siger sig selv - var megetblød.Det blev derfor en dag, der stilledestore krav til hunde, førere, fotografen ogikke mindst figuranten Jesper Klinge, derhavde meget vanskelige forhold at arbejdeunder. Alle tog det dog i stiv arm. Tak fordet.Med 25 tilmeldte hunde må det siges, atkåringssæsonen startede med manér. Dervar tilmeldt 6 hanner og 17 tæver til avlskåringog 2 tæver til mønstring.Resultaterne blev således:Hanner:Tæver:1 afmeldt1 ej kåret2 kåret i kl. 12 kåret i kl. 21 afmeldt4 ej kåret6 kåret i kl. 16 kåret i kl. 22 avlsmønstredeVelkommen til Pladderballe... Et foto, der tydeligt beskriver, hvordan detvar på kåringsdagen den 20. februar - koldt, vådt og pløret....Foto: Inge Hellmund, indsendt af Ole Sarbæk.Andreas V. Jacobsen, Brovst.Over middelstor, middelkraftig, fortrinligtpigmenteret, maskulin han af absolut fortrinligtype.Særdeles godt hoved og udtryk,udtalt maske-/pandebånd, højt anlagtmanke, fast ryg, vellejret kryds af særdelesgod længde. Særdeles velvinklet for, fortrinligtvinklet bag,særdeles godt for- og underbryst.Lige front. Træder lige for og bag.Regelmæssig bevægelse med et særdelesgodt fraskub og frit fremgreb. Særdeles godalmen fasthed. Udpræget mod og kampdrift,slipper.Trods vejrforholdene en positiv start påkåringssæsonen.Tak til kåringsleder Ole Sarbæk og medlemmernei Kreds 20 for et hestearbejde. Igjorde alt, hvad der var menneskeligtmuligt og lidt til, og så tillige med godthumør.Hanner kåret i kl. 1Akacias Yango 19824/2002, f. 21.11.2002,HD:B, BHP 1 (Erasmus v. Noort - AkaciasMamba). Opdr.: Karin Gram, Smørum. Ejer:Karat’s Karo 10661/2003, f. 10.05.2003,14 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


HD:A, BHP 1 (Whisky v. Bierstädter Hof -Karat’s Olly). Opdr.: Jimmy Rasmussen,Them. Ejer: Jens Carlseng,Tørring.Stor, godt middelkraftig, velpigmenteret,maskulin han af absolut fortrinlig type.Fortrinligt hoved og udtryk, højt anlagtmanke, fast ryg. Let afskydende kryds afsærdeles god længde, særdeles velvinkletfor og bag. Særdeles godt forbryst, normaltunderbryst. Lige front. Mellemfoden ønskesmere fast. Træder lige for og bag. Harmonisk,regelmæssigbevægelse med et særdeleskraftfuldt fraskub og et frit fremgreb.Særdeles god almen fasthed.Udpræget modog kampdrift, slipper.Hanner kåret i kl. 2Degn’s RockyLeri BalthazarTæver kåret i kl. 1Fatini’s Papaya 00252/2002, f. 07.12.2001,HD:A, BHP 1 (Rebeta’s Dingo - Fatini’sEcvador). Opdr. & ejer: Lone & SvendHøjager Nielsen,Avlum.Stor, godt middelkraftig, velpigmenterettæve med særdeles gode højde-/længdeforhold,af fortrinlig type. Kraftfuldt, feminint,udtryksfuldt hoved. Høj anlagt manke, fastryg. Let afskydende kryds af god længde.Særdeles velvinklet for og bag, harmoniskebrystforhold, lige front. Træder lige for ogbag. Kraftfuld, langtrækkende bevægelse,særdeles god almen fasthed. Udpræget modog kampdrift, slipper.Lijmi’s Kandy 02209/2002, f. 08.01.2002,HD:A, BHP 1 (Untox v. Ducati - HausHaargaard Briska). Opdr.: Carsten Gustafsen,Mårslet. Ejer: Claus Gustafsen, Hørning.Stor, godt middelkraftig, let strakt tæve affortrinlig type. Særdeles godt hoved ogudtryk, høj anlagt manke, fast ryg, let afskydendekryds af god længde, særdeles godlængde og leje af skulderbladet, vellejretoverarm, som ønskes længere, særdeles velvinkletbag, harmoniske brystforhold. Ligefront.Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende,harmoniske bevægelser. Særdelesgod almen fasthed. Udpræget mod ogkampdrift, slipper.Assia 05408/2002, f. 20.03.2002, HD:A, BHP1 (Atenagårdens Tabo - To-Fast Cleo). Opdr.:Kent Krogh, Gistrup. Ejer: Henrik Jensen,Vodskov.Knap middelstor, middelkraftig, udtryksfuldtæve af fortrinlig type. Særdeles godthoved og udtryk. Højt anlagt manke, fastryg.Vellejret kryds af god længde, særdelesgod længde og leje af skulderbladet.Overarmen ønskes længere og mereskråtliggende, særdeles velvinklet bag, harmoniskebrystforhold, normal front.Træderlige for og bag. Regelmæssig, energiskbevægelse med et særdeles godt fraskub,fremgrebet ønskes en anelse mere frit.Udpræget mod og kampdrift, slipper.Vedsted Oline 08631/2001, f. 26.04.2001,HD:A, BHP 1 (Apso v. Lechtal - Axe v. Erbs).Opdr.: Anders Bentsen, Brovst. Ejer: JørnPedersen, Åbybro.Stor, knoglekraftig tæve med særdelesgode højde-/længdeforhold. Fortrinlig type.Særdeles godt hoved og udtryk, højt anlagtmanke, fast ryg. Let afskydende kryds afgod længde, særdeles god længde og leje afskulderbladet, overarmen ønskes længereog mere skråtliggende. Særdeles velvinkletbag. Særdeles godt forbryst, normalt underbryst.Lige front. Træder lige for, snævertbag. Regelmæssig, harmonisk bevægelsemed et særdeles godt fraskub, fremgrebetønskes en anelse mere frit. Særdeles godalmen fasthed. Udpræget mod og kampdrift.Nørrehedens Eleisa 17196/2002, f. 26. 04.2001, HD:A, BHP 1 (Hanito Nicko -Nørrehedens Ditte). Opdr.: Arne BakRasmussen, Hirtshals. Ejer: Lis Erikson,Hjørring. Holder: Hanne SøndergårdQuorning,VejleStor, middelkraftig tæve, med særdelesgode højde-/længdeforhold, af fortrinligtype, særdeles godt hoved og udtryk. Højtanlagt manke, spænder en anelse i ryggen,vellejret kryds, som ønskes længere.Velvinklet for og særdeles velvinklet bag.Særdeles godt forbryst,normalt underbryst.Lige front.Træder lige for og bag. Energiskbevægelse med et kraftfuldt fraskub, fremgrebetskal være mere frit. Særdeles godalmen fasthed. Udpræget mod og kampdrift,slipper.Skriver’s Xoie 00446/2001, f. 16.12.2000,HD:B,BHP 1 (Ursus von Batu - Skriver’s RedHot Chilli Pepper). Opdr.: Lilly Skriver,Hejnsvig. Ejer: Kim Weibrecht, Esbjerg Ø.En på den øverste størrelsesgrænse stående,knoglekraftig tæve af fortrinlig type.Særdeles godt hoved og udtryk, højt anlagtmanke, fast ryg. Let afskydende kryds afgod længde.Velvinklet for, tendens til fremskudtskulder, fortrinligt vinklet bag, rummelige,harmoniske brystforhold. Ligefront.Træder snævert for,lige bag.Kraftfuld,langtrækkende, harmonisk bevægelse, hvoralbuetilslutningen ønskes bedre. Udprægetmod og kampdrift, slipper.Tæver kåret i kl. 2Jordemoderhuset’s YasminaBobæk’s SillaBayogi NabiLaguso JolaHulgaard’s QuitteDegn’s MajaFølgende tæverblev avlsmønstredeVesterlund DolliHulgaard’s UssiSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 15


DanmarksmesterskabetFotos (hvor intet andet er angivet):Ivan Schmidt og Georg Fencker.Kreds 62-Vallensbæk var i weekenden6.-8. maj 2005 værter for Danmarksmesterskabernei BHP 3.for BHP3 2005Endelig kom weekenden 6.-8. maj 2005,som vi i et halvt år havde set frem til, sidenBrugshunderådet i oktober 2004 opfordredeos til at afholde DM 2005.Kreds 62 har før afholdt HAS både i 1994og i 1996, men et DM for BHP 3 har vialdrig prøvet at bide skeer med. Men vi togbolden op uden tøven, og på næsten barbund gik vi i gang. Først blev der udpeget 2koordinatorer, Ole Brandt og Erik Christensen,begge fra Kreds 62.Arealer til et sådant arrangement kræversit, men her er det, at vi i Vallensbæk har enkommune der, når det gælder, stiller sit bedstetil fri afbenyttelse for klubber, der vilarrangere et sådant stævne, som DM jo er.Sporarealer skulle jo også findes, her henvendtevi os hos Godsejeren på Geddesdal,han stillede velvilligt de nødvendige arealer,der alle var tilsået med frøgræs, til voresrådighed. Alle fik således ensartede underlagpå sporet.Vi tog også kontakt til Henning Visholm ogWia Petersen fra Kreds 2-Amager,der var værterved DM sidste år.De modtog os med åbnearme og overøste os med ideer og gode råd.Ved selve stævnet lånte de os spring m.m.Det næste var at nedsætte arbejdsgrupper,der skulle tage sig af websider, sekretariat,marketing, forplejning, camping, stadion,pokaler og B-C banerne, samt sporlæggere,som vi hyrede udefra.Vi skulle også bruge hjælpere i alle grupperne,og pludselig måtte vi slå bremsernei, for 83 medlemmer havde meldt, at degerne ville hjælpe ved dette store arrangement.De var alle villige til at bruge en helweekend på dette - det kan man kalde klubånd,en stor TAK til alle.På Vallensbæk stadion havde vi fået opvisningsbanentil konkurrencebane og fodboldbanertil opvarmning m.m.Grusbanen blev brugt til camping forcampingvogne, og der blev arrangeretstrøm til alle vognene.Sporarealerne lå ca. 10 km fra stadion.Edelskov havde sponsoreret en 17 personersbus til at køre tilskuere ud til sporene,og bussen blev også brugt til samlingsstedfor dommer og sporlæggere, når de skullehave forplejning samt lidt varme.FredagSekretariatet og stadion åbnede kl. 11.00,og fra da af var der gang i indskrivningen.Der blev også trænet flittigt på banernefrem til kl. 17, hvor der blev vist figurantarbejdeaf de 2 udvalgte figuranter til weekenden,Henrik Nielsen til det lange arbejde,og Alan Brettschneider til det korte. Somreserver havde Per Svoldgaard valgt JesperKlinge og Torben Alrik.Kl. 17.30 var der det obligatoriske dommermøde,efterfulgt af en mindre sammenkomstfor dommere, figuranter, gruppeledereog Vallensbæks borgmester Kurt Hockerup.Om aftenen var over 300 gæster og hundeføreremødt op til lodtrækning iIdrætscenter hal A. Efter åbningstalerne vedborgmesteren og dommernes kommentarerkunne vi gå til lodtrækningen.Der var på dagen tilmeldt 40 hunde, menen valgte på dagen at trække sin hund pga.en benskade. Så 39 hundeførere skulletrække lod om startpositionerne. Der var 2løbske tæver, og de trak lod om de to sidstestartnumre.Selve lodtrækningen var arrangeret således,at der i sponsorerede caps fra RoyalCanin var indlagt et kort med startnummerog et tidsskema, der bekendtgjorde, hvadtid der skulle aflægges prøve i de forskelligeøvelser.LørdagEfter at alle hjælpere og hundeførere havdefået morgenmad, var der arrangeret indmarchpå stadion. Dommere, hunde ogførere blev ført ind af den farvestrålende ogvelspillende Ruds Vedbygarde. Mens allekom på plads,spillede garden.Efter væsenstestaf alle hundene holdt Ole Brandt ogLandsformand Peter Larsen åbningstaler, ogChaDe’s Milo i en st-øvelse. Dommer LarsJuhl observerer og noterer. Foto: MetteBrødsgaard.så var vi klar til at begynde konkurrencen.Vejrguderne havde vi et blandet forholdtil. Overskyet, lidt regn og høj sol, ja vihavde et rigtigt dansk forårsvejr.Igennem hele dagen blev der vist storartethundearbejde både på stadion og påsporene.Der var konstant fuld fart på vores forplejningstelt,hvor et af de store hits var enhjemmebagt kage, hvorpå der var et billedeaf en schæferhund - den gik som varmtbrød. Også pølser var der rift om - ca. 1300stk. og ca. 400 stk. pitabrød med oksekebabblev langet over disken.Og om aftenen var der dækket op til kammeratskabsaftenmed god mad og orkesteri Idrætscenter hal A.SøndagEfter en vellykket kammeratskabsaften lørdagmed 175 gæster,ja,så var det igen tid tilde spændende momenter i de 3 discipliner.Hen på dagen havde vi lidt problemer medvejret, men det havde ikke den store indflydelsepå det gode og spændende hundearbejde.Og sidst på eftermiddagen havde vi såresultatet af de store anstrengelser, de 39hunde og førere havde været igennemdenne weekend.Til præmieoverrækkelsen på denne storedag havde sponsorer, kredse og kennelergjort det muligt at fremtrylle et overdådigtpræmiebord. Der var bl.a. en kæmpe sølvpokalimporteret fra USA, samt over 70pokaler i alle mulige størrelser, medaljer,figurantærmer og et hundebur. Samt champagneog kranse til de første 3 hunde.Danmarksmester igen!Dette års værdige Danmarksmester kunnekåres. Det blev igen i år John Bajlum medFlindt’s Bondo fra Kreds 2 på Amager, derløb med sejren med 292 point.På andenpladsen kom John Jabina medJabina Falco med 289 point.Nummer 3 blev Lars Bo Jensen medJabina Querry med 287 point.På fjerdepladsen kom vores nyeBrugshundeformand Kurt Jensen medJabina Fisther med 286 point.Og resten af de mange hundeføreresresultater kan ses på Kreds 62’s DM-hjemmesidepå www.dm-2005.dk. Et rigtigtstort og varmt tillykke til jer og alle deandre teams, der med deres indsatseropnåede flotte resultater.Til de 12 hunde og førere, der sidst pådagen fik invitationer til at træne på VMholdet:Held og lykke til jer, der kommermed til Frankrig.16 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Der skal fra Kreds 62 lyde en stor tak tildommere, figuranter og til sporlæggerne,som vi hentede ude fra.Til Vallensbæk Kommune, der velvilligtstillede et fremragende stadion til rådighed,og til leder og personale i Idrætscentret -også en stor tak til jer.Til alle vores sponsorer og præmiegivere,medlemmer og venner fra vores egen kreds- stor ros og tak til jer.Uden jer var dette storslåede og vellykkedeDM 2005 ikke blevet til noget!DM-koordinatorer,Ole Brandt og Erik ChristensenTak fra BrugshunderådetDM for BHP3 - et af Schæferhundeklubbensstørste arrangementer - blev i årafholdt af Kreds 62-Vallensbæk. Et DM,som vi som klub kan være særdeles stolteover. Jeg vil her ikke kommentere hundene,det gør dommerne, men blot konstatere,atvi i år så brugshundearbejde af megethøj kvalitet og kun 4 hunde ud af 39, derikke bestod deres prøve. Det er utroligtflot.Kreds 62 havde fået stillet særdeles velegnedefaciliteter til rådighed afVallensbæk kommune og arrangerede etsærdeles flot DM.I månederne op til DM havde vi iBrugshunderådet et særdeles godt samarbejdemed koordinatorerne Ole Brandt ogErik Christensen - et samarbejde, som vivar meget glade for, for under hele DM varder særdeles godt styr på arrangementet.Også en stor tak til alle de søde, flinke oghjælpsomme medlemmer, som ydede enstor indsats ved DM 2005.Bedømmelsen af de 39 ekvipager, somstillede op til DM i år, var lagt i hændernepå Harry Hansen, Lars Juhl og Per S.Nielsen med Bent Andersen som overdommer.En stor tak til jer alle for en særdelesflot indsats,I fandt den røde tråd og fik lagten meget fin linje fra start til slut.Nogle, som ved sådan et arrangementgodt kan gå hen og blive lidt oversete, ersporlæggerne. Ofte udfører de det, de er sågode til, når alle andre har deres fokus påstadion eller på den hund, som går spor.Ikke alle tænker over, at det spor, som hundenfølger, er blevet lagt af den person,som går 10 meter efter hundeføreren, ogsom skal være klar til at hjælpe dommerenog kunne fortælle denne meget nøjagtigt,hvor sporet ligger. Ligeledes er det jo isærlig grad ved et DM vigtigt, at alle sporenebliver lagt så korrekt som muligt. Herfraskal der lyde en meget stor tak til alle sporlæggernefor den indsats, som I ydede vedDM 2005.Figurantarbejdet var i år lagt i hændernepå Alan Brettschneider til det korte ogHenrik Nielsen til det lange. Deres arbejdekan beskrives ganske kort: det var særdelesflot fra start til slut,hver en hund fik en korrektfigurering. En stor tak til jer begge to.Som jeg tidligere skrev, så vil jeg ikkekommentere hundene, men jeg vil gernesige hundeførerne en stor tak for indsatsenved DM 2005.I gjorde fortrinlig reklame forden sport, som vi alle går så meget op i.Ligeledes vil jeg sige alle et stort tillykkemed de flotte resultater.Til slut vil jeg sige tak til alle de mange tilskuere,som var ude og overvære DM. I varmed til at skabe den helt rigtige DM-stemningpå stadion. Jeg håber, at vi ses til DM2006 i Kreds 35-Sydfyn.På vegne af Brugshunderådet-BHRErik Søndersø AhrendsLidt sjov web-statistikI forbindelse med DM oprettede Kreds 62-Vallensbæk en speciel hjemmeside.Her er nogle sjove facts vedrørende websitet www.dm-2005.dk. Red.• Mere end 50 andre websites har været med til at gøre www.dm-2005.dk let tilgængeligved at linke dertil. Fra fredag den 6. maj til mandag den 9. maj blev deenkelte sider tilsammen vist i alt 14.383 gange. Der var 1.152 besøgende i løbet afsøndagen, hvor resultatlisten blev vist i alt 2376 gange.• Der var næsten konstant besøgende på sitet hver time i døgnet i løbet af weekendenog den følgende mandag. Søndag morgen omkring kl. 4 var der f.eks. 6besøgende inde og kigge, og besøgstallet toppede kl. 16-18 med over 100 besøghver time.• Mandag morgen kom næste besøgstop kl. 8.00-10.00. En del af især søndagensbesøgende må have oplevet lejlighedsvise forsinkelser på fotosiden, eftersom derhar været stærk trafik med samtidig up- og download af billeder.• Mængden af data, der blev overført, var størst mandag den 9. maj, hvor der blevhentet næsten 1 GB. Hovedparten af de besøgende stammer selvsagt fra Danmark,men der har også været gentagne besøg fra Nordamerika. Det lader f.eks. til, at deri New Hampshire (nabo til Maine - ikke langt fra New York) er interesse forschæferhunde. I første halvdel af maj måned var der i alt 131 besøg derfra. Og mandagenefter arrangementet havde sitet hele 39 besøg fra New Hampshire.• I Europa har norske borgere vist størst interesse og dernæst tyske og svenske borgere.Besøgskurven for de nævnte lande topper fuldstændig som hjemme iDanmark – omkring weekenden, hvor arrangementet blev afholdt.Med venlig hilsenHeidi Eisner, Web-ansvarlig for www.dm-2005.dkRoyal Canin havde sponseret kasketter ogfoderprøver til lodtrækningen om startrækkefølgen.DommerkommentarerGruppe A - sporEt stort tillykke til Kreds 62-Vallensbækmed et fortrinligt og meget vellykket ogveltilrettelagt DM 2005.Med 39 startende hunde var der lagt optil en mega-konkurrence, hvilket også blevtilfældet.Jeg havde den ære at skulle dømme spor,og jeg synes, det var dejligt at se, at vi ikkeskulle gå på friserede vintersædsmarker,men på frøgræs med forskellig grad afgrønt, vissent græs og tæthed. Dette var ensværhedsgrad, som de fleste hunde og hundeførereklarede til fortrinlig, men mankunne også fornemme, at der var en delhunde,som skal træne mere alsidigt,idet dehavde store problemer med arealerne.En stor tak til sporlæggerne for et fortrinligtog veludført arbejde begge dage, I gjordedet nemt for mig at dømme.Tusind takfor det. Sidst, men ikke mindst, tak til hundeførernefor jeres gode humør og sagligebedømmelser af egne resultater.Som sagt var der 39 startende hunde,somfordelte sig på følgende prædikater:F SG G T M I alt5 14 12 4 4 39Med venlig hilsenHarry HansenDommer, Gruppe A-sporGruppe B - lydighedI efteråret 2004 måtte Henning Madsendesværre melde afbud, og det faldt derfor imin lod at dømme lydighed ved DM 2005 iKreds 62-Vallensbæk.Efter rigtigt flot arbejde ved udtagelsernevar mine forventninger meget høje forudfor dette års mesterskab, og jeg blev ikkeskuffet, tværtimod. Der blev vist lydighed afsærdeles høj kvalitet.Af generelle problemer ved DM 2005 viljeg nævne to ting:1. Flere hunde havde problemer medafdækningen i fremadsendelsen.2. Ved apportering (20% af pointene) erSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 17


der mange hunde, der holder uroligt iapporten.Hundeførerne er generelt blevet megetopmærksomme på at fremføre lydighedsprogrammetkorrekt og med den heltrette sportslige indstilling. Hundene er forlangt den overvejende dels vedkommendefrejdige og opmærksomme og viserden rette arbejdsglæde, det er netop disseting, der gør lydighed til en fascinerendeoplevelse.Alle hunde klarede kravene,og der kunneuddeles 4 x F, 16 x SG og 19 x G.Det var med stor beklagelse, at jeg måttekonstatere,at der var blevet lagt en bold forenden af banen, da første hund skulle påbanen søndag morgen. Det er direkteusportsligt, hvis det er gjort bevidst, og detvil jeg gerne tage kraftig afstand fra.Kreds 62 fortjener stor ros for organiseringenaf DM 2005. En fortræffelig bane,prima faciliteter, venligt og hjælpsomt ”personale,”der hele tiden var klar til at løseopgaverne. Det var,som det skulle være, taktil alle i kredsen for jeres indsats. En særligtak til mine hjælpere på banen, det varpræcis, som det skulle være.Med venlig hilsenLars JuhlDommer, Gruppe B-lydighedDommerkommentarerGruppe C - forsvarsarbejdeDen generelle standard i gr. C ved dette årsDM var ganske høj. Prædikaterne fordeltesig som følger:Prædikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AntalFortrinlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Særdeles God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19God . . . . . . . . . . . . .12 (heraf 9 >= 85 p.)Tilstrækkelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Mangelfuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Det vil altså sige, at der faktisk kun var 5hunde, der ikke levede op til kvalifikationskravetpå de 85 p.Et meget flot resultat,derkunne indikere, at sæsonens udtagelser harLydighedsmomenter:Rondering:Manglende førbarhed, mistede skjul o.l. 38 %Anker på opsøgenhed/målrettethed 46 %Udkald:Ekstra kommandoer, tøvende/langsomud til HF, tættere/mere præcis i gst. 46 %Grundstillinger (gst.) generelt:Uro, tættere til HF, ekstrakommandoer o.l. 77 %Fri v. fod faser:Manglende førbarhed 5 %Rygtransport:H for langt fremme, for stor afstand tilfig., ekstra kommandoer, manglendeopmærksomhed på fig. 54 %Sidetransport:Manglende opmærksomhed på fig.,og manglende førbarhed 8 %Bevogtninger(herunder også halsgivning):Uopmærksom på fig., manglendepågåenhed, HF-orienteret 62 %Uren, stød, bid, poter på fig. o.l. 33 %Greb:Manglende dybde i grebet 64 %Uro i grebet 64 %Slip:Tyggende (urent slip) 59 %Trægt slip 26 %Ekstra kommandoer til slip 15 %fundet de rigtige DM-deltagere. Alle hundeundtagen én tildeltes prædikatet UDP iDSB-bedømmelsen. Når man så kigger ”fejlene”ekstra efter, så er der dog nogle generelletræk, der er gennemgående.Nedenstående tabel viser, hvor kommentarerne(pointfradragene) er faldet.For overskuelighedens skyld har jeg inddeltfejltyperne i 4 hovedkategorier: Lydighedsmomenter,bevogtninger, greb og slip.Ved lydighedsmomenterne ligger de flesteproblemer, som det ses, ved grundstillingerne(77 %),rygtransporten (54 %),udkald fraskjul (46 %) og ved ronderingen (46 % hhv.38 %).Ved bevogtningerne er det manglendefasthed og pågåenhed (62 %), der er detstørste problem. Grebsproblemerne er ligeligtfordelt på manglende dybde (64 %) oguro i greb (64 %). Egentlige slipproblemer iform af uvilje mod at slippe på kommandoer der egentlig ret få af (15 %), men måden,hundene slipper på, har givet anledning tilen hel del kommentarer. Mange hunde (59%) synes at have svært ved at slippe klart ogrent i én bevægelse uden at tygge sig ud afærmet.Inden jeg går over til kommentarerne tilde enkelte hunde, vil jeg godt fremhævedet helt igennem fortrinlige arbejde, derover hele weekenden blev vist af de to figuranter,AlanBrettschneider (det korte arbejde)og Henrik Nielsen (det lange arbejde).De to reserver Jesper Klinge og TorbenAlrik, der begge ved afprøvningen fredagviste, at de var fuldt berettigede til at væreDM-figuranter, kom ikke i anvendelse.Med venlig hilsenPer Svoldgaard NielsenDommer, Gruppe C-forsvarsarbejdeDommerkommentarertil de enkelte ekvipagerGruppe A: Harry HansenGruppe B: Lars JuhlGruppe C: Per Svoldgaard NielsenForkortelser:H = hund, HF = hundefører, aflev. = aflevering,app. = apport, bevogtn. = bevogtning,fig. = figurant, gst. = grundstilling, højrev. =højrevending, komm. = kommando, modpr.= modprøve, omkrv. = omkringvending,overf. = overfald, rond. = rondering, rygtr. =rygtransport, venstrev. = venstrevending.Prædikater:F = fortrinlig, SG = særdeles god, G = god,T= tilstrækkelig, M = mangelfuld.Danmarksmester1. John Bajlumm. Flindt’s Bondo - 292 pA - 97 p, F: Et utroligt smukt udarbejdetspor,hvor H søger utroligt dybt,effektivt ogmed megen energi i et korrekt tempo. Leturo på i starten, og en enkelt kontrol på 3.og 5.langside.I 2.knæk er der et meget lilleoverløb, og 3. knæk skal tages i sammetempo.B - 97 p, F: Et fortrinligt lydighedsprogramfremført helt korrekt. H arbejder frejdigtmed fuld opmærksomhed og storpræcision fra start til slut. H reagererpræcist på kommandoerne og udfører alleøvelser med den ønskede hurtighed.Samarbejdet med HF er optimalt. 5. Let uroi gst.,app.kan holdes helt i ro,let stød modHF ved aflev. 6. Let strejf fremad. Savnerden sidste ro i app. 7. Holde app. helt i roforan.C - 98 p, F: H viser et flot, effektivt arbejdemed kun ganske små detaljer at ankeover. Den laver en flot opsøgende og hurtigrond. og en tæt, pågående standhals ogbevogtn. I flugten kunne grebet sættes enanelse mere fuldt,men den arbejder sikkertog effektivt. I overf. er greb og slip i orden,men til allersidst i bevogtn. orienterer H siglet efter HF. I gst. er H knapt helt nede.Rygtr., sidetransporter og modpr. er heltuden anmærkninger. I allersidste øvelse erder en ganske let berøring af ærmet.2. John Jabina m. Jabina Falco - 289 pA - 96 p, F: Et flot sporsøg, hvor H går etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo, hvor der på 5.langside er let uro ogkontroller i sporsøget. Der er et lille overløbi 1. og 3 knæk, i 2. knæk er der er etstørre overløb, hvor H volter.B - 96 p, F: Et fortrinligt lydighedsarbejdefremført med stor præcision. H arbejderfrejdigt med den ønskede opmærksomhedog arbejdsglæde. Fejlene er alle på detaljeplanet.1. H tøver lidt ved holdt, HF snubler.2. Kan sætte sig lidt kvikkere. 3 + 4. H kansidde lidt mere lige foran. 5. Kan holde app.roligere foran. 6 + 7. Lidt mere ro i app.foran, sidder lidt skævt i gst.C - 97 p, F: H viser et flot, effektivt arbejde,hvor det kun er små detaljer, der kanankes over.H starter med en flydende rond.og en standhals og bevogtn., hvor der tilsidst kigges let efter HF. Udkaldet er kviktog sikkert, men der opstår en anelse uro iH, da fig. kaldes ud fra skjulet. I flugtenkunne grebet sættet en anelse dybere ogholdes en detalje mere i ro. Overf. efterføl-18 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


gende er i orden.Ved rygtr. går H i momenteren anelse foran.Ved overf. i rygtr. sættesgrebet knapt helt fuldt, men det korrigerestil fuldt. I modpr. kommer H sikkert ogoverbevisende ind i konfrontationen, grebetkunne holde en anelse mere i ro, mendet er meget effektivt. Efter overfald og indtransportskal H forholde sig helt roligt vedframeldingen.3. Lars Bo Jensenm. Jabina Querry - 287 pA - 94 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H går etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo, hvor der på 1. og sidst på 2. langsideer let uro og kontroller i sporsøget. På 5.langside volter H. Der er et overløb i 1.knæk, hvor H volter. I 1. knæk er der et lilleoverløb, og i 4. knæk går H i stå i sporsøget.,men optager selvstændigt megethurtigt sporarbejdet. Sidste genstand skalpåvises en anelse hurtigere.B - 96 p, F: Lydighedsarbejde af meget højklasse, helt korrekt fremført. H arbejderunder hele programmet med 100% koncentrationog viser samtidig optimal frejdighedog arbejdsglæde. Hovedparten aføvelserne udføres helt uden anmærkninger.5. Støder mod HF ved aflev., H skal slippeapp. på komm. 6. 1 let strejf, let stød modHF. 7. Let stød mod HF ved aflev. 9. HF markererved afgivelse af komm., tøver lidt påvej væk.C - 97 p, F: H viser et ekstremt effektivtarbejde hele vejen igennem. I rond. skal Hvære mere opsøgende. Standhals ogbevogtn. er fantastisk flot og effektivt. Vedudkaldet skal H komme hurtigere ned i gst.Flugten forhindres sikkert og meget effektivtmed et fuldt og meget kontant greb. Ioverf.skal slippet være mere rent.Rygtr.startesmed en lidt ”høj” gst, og H går en detaljelangt fremme. I overf. kunne slippet være enanelse mere rent.Modpr.er fantastisk flot ogkontant. I overf. til sidst skal H komme lidthurtigere ned i gst, når den kaldes på plads.4. Kurt Jensenm. Jabina Fisther - 286 pA - 95 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 4. og 5. langside er der lidt uro isporsøget og et par kontroller. Efter 1. genstandskal H optage færten med sammeeffektivitet som på resten af sporet. I 2.og3. knæk er der overløb, hvor H volter, menhurtigt, selvstændigt og sikkert finder langsiderne.B - 94 p, SG: Korrekt fremført lydighedsprogram.H arbejder koncentreret, frejdigtog udstråler arbejdsglæde og samarbejdsvilje.Defleste af fejlene hører til i småtingsafdelingen.1. Presser let ind foran, følge lidtbedre i højrev. i gruppen. 2. Presser let iopmarch. 3. + 4. Sidder lidt skævt foran. 5.Let uro i gst.,let stød mod HF ved aflev.Lidturo i app. foran, lidt mere præcist i sidstegst. 6. Strejf begge veje, let uro i app. 7. Letstød mod HF, let uro i app.C - 97 p, F: H viser et flot og meget effektivtarbejde. I rond. kunne H være en anelsemere opsøgende på skjul 1 og 3. Standhalsog bevogtn. er tæt, vedholdende og pågåendehelt frem til udkaldet. Efter udkaldetkunne H være en anelse mere i ro i sin gst.Flugten forhindres sikkert og effektivt, dogmed en enkelt korrektion i grebet. Slippetkunne være mere rent. I overf. er grebet iorden, men efter slip puffes der en enkeltgang let til ærmet.Ved opstarten til rygtr. erder lidt uro i gst., og H går i momenter enanelse langt fremme. Modpr. er flot og kontant.I overf. arbejder H ligeledes sikkert,men kunne slippe en detalje mere rent.5. Henrik Olsenm. ChaDe’s Milo - 283 pA - 94 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. langside er der lidt uro i sporsøget,og på 2. og 3. langside et par kontroller.I 2., 3. og 4. knæk er der et meget letoverløb, og i 3. knæk er der et lidt størreoverløb, hvor H volter, men hurtigt, selvstændigtog sikkert finder langsiden.B - 93 p, SG: Et særdeles godt lydighedsarbejde.H arbejder frejdigt, opmærksomtog udstråler glæde og samarbejdsvilje. 1.Presser let ind foran, sidder lidt skævt vedholdt. 2. Lidt skævt i gst., let HF-markeringved komm. 3. H ”venter” lidt på komm.under løb,lidt mere lige foran.4.H ”venter”på komm., kan stå lidt roligere. 5. Uro i gst.,holde app. helt i ro foran. 6. Strejf tilbage,app. skal holdes i ro foran. 7. Uro i gst., uroi app. foran, sidder lidt skævt foran og i gst.8. H kan løsne bedre ved komm. 9. HF skalindtage korrekt gst.C - 96 p, F: Også her viser H et megeteffektivt arbejde. I rond. kunne H væremere opsøgende på skjul 1, 3 og 5.Standhals og bevogtn. er en anelse urolig,men meget effektiv og intens. Vedafdækningen af H før flugten skal dette skefra gst. I selve flugten kunne grebet sættesen anelse dybere, men ellers arbejder/bremserH meget effektivt. I det efterfølgendeoverfald er greb, effektivitet ogslip helt uden anmærkninger. I bevogtningsdelenorienterer H sig let mod HF. Irygtr. følger H meget præcist HF, men skalunder hele øvelsen være mere opmærksompå fig. I overf. er der efter slip et let stød tilærmet. Modpr. er flot og kontant. I overf. tilsidst bliver der lidt uro, da HF kommer indtil H,hvor denne også gerne må komme lidtkvikkere ned i gst.6. Jens Carlsengm. ChaDe’s Xaro - 282 pA - 95 p, SG: H søger med et dejligt dybt ogeffektivt sporsøg i et korrekt tempo. Der eren del uro og kontroller på 1. og især 3.langside.Let overløb i 2.,3.og 4.knæk.Efter5. knæk skal H holde samme tempo, går lidtned i tempo.B - 97 p, F: Fortrinligt lydighedsprogram.H arbejder frejdigt, opmærksomt og viserglæde ved at arbejde sammen med HF.”Fejlene”er absolut i småtingsafdelingen. 1.Presser let ind foran i begyndelsen. 2. Kankomme lidt hurtigere helt ned.4.Sidder lidtskævt foran. 5. Skal holde helt fast i app.,lidt skævt foran og i gst. 7. Uro ved aflev. afapp., lidt skævt foran.C - 90 p, SG: En meget effektivt arbejdendeH i de fysiske kamphandlinger, men pådagen var der lidt problemer som nogle afbevogtn. og med nogle slip. Rond. er flot,opsøgende og tempofyldt. Standhals ogbevogtn. er effektiv og pågående, dog erder til sidst en let orientering mod HF.Vedudkaldet kunne H komme lidt kvikkere nedi gst.Flugten forhindres sikkert og effektivt.I overf. skal H holde sin opmærksomhedvæsentligt bedre på fig. i bevogtningsdelen.I rygtr. er der i opstarten en anelse uro i H,ellers følger H ganske præcist hele vejen,men skal generelt holde en større opmærksomhedpå fig. under hele øvelsen. I overf.efter rygtr.bliver der brug for en ekstra slipkomm.,og også her må bevogtn. gernevære mere fast på fig. Modpr. er flot og kontant.I overf. slipper H trægt/sent, og i startenaf bevogtn. orienterer H sig rigeligtmod HF. Ved afslutningen af sidetransportenskal H være mere i ro.7. Lars Lentz m. Jabina Dighte - 281 pA - 93 p, SG: H søger med dejligt dybt ogSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 19


effektivt sporsøg, som dog er skæmmet afen del kontroller på 1., 2., 4., og 5. langside.På 1. langside er der ydermere en volte,hvor H dog hurtigt finder ind på langsidenigen. 1. og 2. knæk skal tages i sammetempo som sporsøget, i 3. knæk er der etlille overløb.B - 92 p, SG: Særdeles godt lydighedsarbejde.H arbejder opmærksomt og udførerkommandoerne hurtigt og ganske præcist.H skal generelt gå mere frimodigt og kvikkerei gst. ved øvelsernes afslutning. 1.Presser let ind foran, HF flytter H med venstreknæ. H skal følge mere frimodigt iomkrv. 3. HF løber 8 skridt. 4. HF hjælpermed højre arm v. komm. 7.Tempo skal holdesind, stød mod HF. 6. + 7. Let stød modHF, let uro i app. foran. 8. H dækkes af indentegn fra dommeren.C - 96 p, F: En H, der viser nogle finegrebsforhold og bevogtn., men hvor slippeti nogle af øvelserne er rigeligt hurtige.Rond.er flot og opsøgende. Standhalsen kunnestarte en anelse bedre, men er ellers flot ogintensiv. Ved udkaldet kunne H sidde lidttættere på HF i gst. I flugten sættes grebetindledningsvist knapt fuldt, men korrigeresstraks ind og holdes derefter effektivt fremtil passiv. H slipper meget (rigeligt) hurtigt,idet fig. lægger an til at indstille kampen -den skal gerne fastholde helt frem til passiv.Overf.er i orden m.h.t.greb,men også her erslippet rigeligt hurtigt. I rygtr. skal skridtafstandenpå 5 skridt overholdes bedre, og Hmå gerne holde sin opmærksomhed merepå fig. I det efterfølgende overfald er grebsforholdeneligeledes i orden, men igen erslippet noget hurtigt. Efter indtransporten,ved dommeren, skal H forblive i ro i gst. Desidste to øvelser, modpr. og overf., er heltuden anmærkninger.8. Mikkel Krusem. Satoris Znilde - 279 pA - 96 p, F: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. og 5. langside er der lidt uro isporsøget og et par kontroller. Efter 1. genstandskal H optage færten med sammeeffektivitet som på resten af sporet. I 2., 3.og 4.knæk er der et mindre overløb,hvor Hdog volter i 4. knæk.B - 90 p, SG: En helt igennem opmærksom,frejdig og arbejdsglad H, der arbejderfortrinligt sammen med føreren. Pressergenerelt ind foran frem til kommandoerne.I apporteringsøvelserne har H perfektegreb - faste og rolige.1.Presser let ind foran,H flyttes i perioder med venstre knæ, kanfølge lidt tættere i 2. omkrv. 2. H hopper leti opmarch. 3. Lidt kvikkere helt ned, lidtskævt foran. 4. Lidt skævt foran 5. Let uro igst., lidt skævt foran. 6. Let stød mod HF, lidtskævt foran. 7. Kan holde tempoet til sidst.8. H dækker på komm., men rejser sig igen.C - 93 p, SG: En herlig effektivt arbejdendetæve. I rond. tager H ”springet” i stedetfor 5. skjul. Standhals og bevogtn. er flot ogeffektiv frem til udkaldet, hvor der gives enekstra komm. for at få H’en helt ud. Flugtenhindres effektivt med gode grebsforhold,men efter slip er der et kraftigt bid i ærmet.Overf.efterfølgende er i orden.I rygtr.går Hlangt fremme,og der gives en ekstra komm.I overf.efter rygtr.er der en anelse uro i grebetunder trængningen, ellers er arbejdetflot og effektivt. Modpr. er sikker og kontant.I overf. til sidst sættes grebet indledningsvistikke helt fuldt, men H korrigerertil det bedre. Lydighedsmomenterne tilsidst er flotte, dog kunne H sidde en anelsemere korrekt i gst. ved aflev. hos dommeren.9. John Klausenm. ChaDe’s Uwe - 278 pA - 97 p, F: Et smukt sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. og til sidst på 2. langside er derlidt uro i sporsøget og et par kontroller. 2.genstand påvises en anelse skævt. I 1. knæker der en kraftig kontrol,og 2.og 3.knæk skaltages i samme tempo, går lidt ned i tempo.B - 88 p, G: En arbejdsglad H, der programmetigennem arbejder frejdigt og medstor opmærksomhed. Reagerer hurtigt påkommandoerne. H støder i apporteringsøvelsernelet mod HF og kan generelt holdeapp. lidt roligere foran. 1. Presser let indforan, HF tøver lidt i begge omkrv. 2. H står.3. H venter på komm. under løb, lidt skævtforan. 4. Kan stå lidt kvikkere på komm. 5.Tempo skal holdes ind. 6. Strejf tilbage, lidtskævt foran. 7. Skæv gst. til slut. 8. H skalløbe mere igennem, ventet på komm.C - 93 p, SG: H viser et særdeles effektivtarbejde. Ved rond. er H noget urolig i øvelsesstarten- den gør, og den skal kommemere villigt fra 4. mod 5. skjul. I standhals ogbevogtn. er H noget urolig og kigger væknogle gange. Udkaldet er flot. I flugten erder en smule uro i grebet, men ellers ganskeeffektivt. Efter slippet støder H let i ærmet. Ioverf. korrigeres der let i grebet, men effektivitetener meget høj. Da H kaldes på plads,skal den sætte sig mere korrekt i gst. I rygtr.følger H meget præcist, men skal holdeopmærksomheden mere på fig. I overf. efterrygtr. korrigeres der lidt i grebet, og slippetskal være mere rent. Bevogtn. er en anelseurolig. I modpr. sættes grebet knapt fuld, detkorrigeres dog ind, men der er fortsat nogeturo i grebet under trængningen. I overf. tilsidst skal slippet være mere rent og en gst.skal være en anelse mere korrekt.10. Johannes Stiem. Vintermarkens Odin - 278 pA - 95 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg, som doger skæmmet lidt af let uro og et par kontrollerpå 1. og 5. langside, på 5. langside erder endvidere en volte. Efter 1. genstandskal H optage færten med samme effektivitetsom på resten af sporet. 2.og 3. knækskal tages i samme tempo som på resten afsporet.B - 94 p, SG: H arbejder fra start til slutmed stor opmærksomhed. Programmet erpræget af frejdighed, arbejdsglæde og fortrinligtsamarbejde mellem H og HF. Iapporteringsøvelserne kan H holde app.lidt roligere foran. 3. Lidt langt fremme vedløb. 4. Lidt langt fremme ved løb, lidt skævtforan. 5. Lidt uro i gst., lille skævsidning isidste gst. 6. Strejf begge veje, sidder lidtskævt foran.7.Lidt uro i gst.,lidt skævt i sidstegst. 8. H kan lægge sig lidt kvikkere påkomm.C - 89 p, G: H viser et dejligt effektivtarbejde, der dog til sidst skæmmes af slipproblemer.Rond. er dejlig tempofyldt ogopsøgende. Standhals og bevogtn. er flotpågående og effektiv. Flugten hindres særdeleseffektivt. Overf. derefter er i orden,bortset fra en let orientering efter HF ibevogtn. Rygtr. er i orden. I overf. derefterskal H slippe kvikkere og mere rent, og Hskal være mere i ro under afviklingen af deefterfølgende lydighedsmomenter.I modpr.skal grebet sættes dybere, og H skal slippekvikkere og mere rent. I overf. til sidst skalgrebet sættes dybere, og der må gives 2ekstra kommandoer, hvoraf den ene ernoget ”uautoriseret”.11. Sofie Rasborgm. ChaDe’s Rimi - 277 pA - 92 p, SG: H skal udvise mere frejdighedfra start,efter 1.genstand viser H dog et flotsporsøg, som er dybt og effektivt, med endel uro og kontroller på 1. og 5. langside. I2. knæk er H usikker og tøvende, og i 4.knæk er der er lille overløb, hvor H doghurtigt, selvstændigt og sikkert finder langsiden.H græsser ved påvisningen af 1. genstand,og 2. genstand berøres let mednæsen.B - 90 p, SG: H arbejder meget opmærksomtog præcist, reagerer hurtigt på kommandoerne.Generelt kan H arbejde medstørre frejdighed og vise mere glæde vedarbejdet. 1. Lidt langt fremme, især ved løb,følge tættere i 1.højrev.3.Lidt langt fremmei opmarch, HF markerer med kroppen v.komm., tempo skal holdes helt ind, unøjagtighedi gst.4.Lidt langt fremme i opmarch,skal stå lidt kvikkere. 5. H sidder langt fremmei gst.,skal holde app.i ro foran.6.Sidderlidt skævt foran,let uro i app.,sidste gst.kanvises lidt mere præcist. 7. Lidt langt fremmei gst., lidt skævt foran og i gst. 8. H skal væremere frimodig i opmarch. 9. H sidder skævt20 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Myreflittige officials fra Kreds 62-Vallensbæk i flotte sponserede dragter.mere rent. H rejser sig i utide fra en gst. iforbindelse med indtransporten. I modpr.kommer H meget kontant, men skal holdemere ro i grebet under trængningen og slippelidt kvikkere. I overf. til sidst er der enanelse uro i grebet, slippet skal være kvikkere,og før indtransporten støder H let iærmet.18. Tina Kastbjergm. Glarbo Oka - 271 pA - 89 p, G: Et smukt sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1., 2. og 5. langside er der et parkontroller. H går desværre over 2. genstand.I 2. knæk er der et overløb, hvor H volter,men hurtigt, selvstændigt og sikkert finderlangsiden. I 2. og 3. knæk er der et megetlille overløb.B - 92 p, SG: En arbejdsglad og frejdig H,der programmet igennem er megetopmærksom på HF.H kan generelt følge lidtbedre i opmarcherne, og den støder modHF ved aflev. af app. 1. Presser ind foran,langt fremme ved løb. 2. F. 3. Langt fremmeved løb,sidder skævt foran og i gst.4.Stå roligereefter komm.,tripper,sidder lidt skævtforan og i gst. 5. Ro i gst., gør. Lidt skævtforan, to kommandoer for at få H i gst. 6.Holde app. helt i ro. 7. Tempo skal holdesind, let uro i app. 8. Løbe mere igennem. 9.Tøver lidt ved komm., uro i øvelse 1.C - 90 p, SG: En ganske godt arbejdendeH med visse lydighedsmæssige problemer.I rond. skal H løbe mere målrettet til 3.skjul. Der gives en HF korrektion til 5.skjul, som først ronderes i 2. forsøg. I standhalsog bevogtn. holder H pauser i sin halsgivning,og til sidst går den helt i stå, da HFgør klar til udkald. Efter udkaldet skal Hforholde sig mere i ro i gst.(den gør).I flugtener der en del uro i grebet. I overf. skalgrebet holdes i ro helt frem til slip, ellersen nydelig øvelse. I rygtr. er der en smuleuro i start-gst., og i momenter går H lidtlangt fremme.I overf.efter rygtr.arbejder Hmed et sikkert greb, men støder let efterslip. I lydighedsmomenterne før indtransportenforlader H HF, da fig. beordres tilbage.Der afgives ekstra kommandoer, og vedafslutningen af indtransporten skal H væremere i ro. I modpr. kommer H flot, men haren anelse uro i grebet.I overf.til sidst arbejderH med sikre grebsforhold. I bevogtn.orienterer H sig lidt efter HF.Der afgives enekstra komm. ved afslutningen af indtransporten.19. Thomas F. Rasmussenm. Jabina Leonora - 270 pA - 86 p, G: Et sporsøg, hvor H har et dejligtdybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. og 5. langside er der lidt uro isporsøget og et par kontroller. H markerer1. genstand, men forlader efterfølgendegenstanden. 3. genstand skal påvises enanelse mere korrekt. I 1. knæk er der etmeget stort overløb, hvor H volter fleregange, men dog til sidst finder langsiden.Der er et let overløb i 3. knæk, og et lidtstørre overløb i 4. knæk.B - 89 p, G: H arbejder fra start til slut frejdigt,opmærksomt og særdeles villigt sammenmed HF. H reagerer meget hurtigt påkommandoerne og er generelt meget hurtig.Presser meget i alle opmarcherne. 1. Hpresser ind foran, HF flytter H med højreknæ i perioder.Tøver lidt ved holdt. 2. + 3.SG+. 4. Stå mere sikkert, går mange skridtefter komm. 5.Tygger lidt foran. 6. HF hjælpermed hånd ved aflevering af app. 7. Lettyg i app. foran. 8. Dække direkte påkomm., løber i en lille bue før udførelse.C - 95 p, SG: En ganske flot arbejdendetæve, der viser nogle fine grebsforhold. Irond. kunne H være en anelse mereopsøgende. I standhals og bevogtn. bakkerH en anelse og må gerne være lidt merepågående, og den går en smule i stå i halsgivningentil sidst. Udkaldet er flot. I flugtensætter H et korrekt greb, men skal slippemere rent. I overf. derefter arbejder Hligeledes med et flot, sikkert greb, der erdog et lille tyg lige før slip. I rygtr. er afstandentil fig. en anelse for stor, ellers følger Hflot hele vejen. I overf. efter rygtr. korrigeresder let i grebet,og bevogtn.efter slip mågerne være mere pågående. I modpr. kommerH kontant, og grebsforholdene er iorden, men slippet skal være mere rent. Ioverf. til sidst er grebet ligeledes i orden,men slippet skal være mere rent, og så er Hikke helt nede i en gst. i forbindelse medindtransporten.20. Henrik Jensenm. Glarbo Odessa - 269 pA - 94 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo.På 1.og 3.langside er der uro i sporsøgetog et par kontroller. I samtlige knæker der let overløb,hvor H dog efterfølgendehurtigt, selvstændigt og sikkert finder langsiderne.B - 87 p, G: H arbejder meget opmærksomtog følger HF med skulderen nøjagtigtud for venstre knæ, men den skal vise merearbejdsglæde og frejdighed.I app.øvelserneholder H app. helt fast og roligt. Genereltskal H i alle opmarcher vise mere frimodighed.1. H trykker i alle vendinger. 2. SG. 3.Tøver lidt i indkald,lidt skævt i gst.4.Sidderskævt foran. 5. Tempo skal holdes ind, lidtskævt foran, skal gå mere frimodigt i gst. 6.Strejf tilbage, mere tempo, lidt skævt foran,mere fri i gst.7.Mere tempo i øvelsen,merefri i gst. 8. SG+.C - 88 p, G: En ganske godt arbejdende H,der savner lidt fasthed og ro i grebsfaserne.I rond. skal H starte mere energisk mod 1.skjul, ellers er resten flot og opsøgende. Istandhals og bevogtn. skal H starte sin halsgivninghurtigere, når den finder fig., ogSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 23


Et udsnit af de mange flottet præmier.den springer op af fig. og belaster medpoterne. Ved udkaldet skal den kommemere villigt ud til HF. I flugten skal grebetsættes noget dybere, ellers er arbejdet ganskeeffektivt. I overf. derefter skal grebetogså sættes dybere og holdes mere i rounder trængningen. I rygtr. følger H flothele vejen. I overf. efter rygtr. er der en deluro i grebet under trængningen. I modpr.sættes grebet indledningsvis fuldt og korrekt,men under trængningen glider denud, og der er en del uro i grebet undervejs.I overf. til sidst skal grebet holdes merefuldt og i ro under trængningen, også herglider den noget ud i grebet. Efter slip smånapperH ovenpå ærmet, og i afslutningenaf indtransporten gives der en ekstrakomm. for at få H’en i gst.21. Palle E. Christensenm. Lærkbo’s Anton - 269 pA - 93 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1., 2. og 5. langside er der en deluro i sporsøget og en del kontroller.Samtlige genstande er korrekt påvist. I 2.og3. knæk er der et let overløb, i 4. knæk erder et større overløb, hvor H volter, i alletilfælde finder H hurtigt, selvstændigt ogsikkert langsiderne.B - 89 p, G: Et lydighedsprogram prægetaf frejdighed og megen arbejdsiver. H reagererhurtigt på kommandoerne og ermeget opmærksom på HF. 1. Let uro i gst. 3.Reagerer lidt før komm. falder, kan læggesig lidt kvikkere helt ned, tempo skal holdeshelt ind. 4. Går lidt efter komm., tempoholdes helt ind, sidder lidt skævt i gst. 5. Hgør, uro i gst., kan samle mere direkte op,tygger. 6. Uro i gst., tygger, skal gå lidt kvikkerei gst. 7.Tygger i app., kvikkere i gst. 8.Bruger 3 komm. for afdækning.C - 87 p, G: En ganske effektivt arbejdendeH, har på dagen en del problemer medgreb og lydighedsmomenter. I rond. korrigeresder til 4. skjul, og H stopper ved det4. skjul. Det 5. skjul må godt opsøges bedre.Standhals og bevogtn. er ganske pænt, menskal være mere pågående, intensitetenhøjnes dog noget mod slutningen af øvelsen.Vedudkaldet skal H sætte sig tættere igst. I flugten skal grebet sættes dybere ogholdes mere i ro under forløbet - arbejdeter dog ganske effektivt.Slippet skal være enanelse kvikkere. I overf. derefter, korrigeresder let i grebet, men slippet skal være kvikkereog mere rent. Rygtr. er flot og udenanmærkninger. I overf. efter rygtr. er grebsforholdenei orden, men slippet skal værekvikkere og mere rent. I de efterfølgendelydighedsmomenter skal H vise mereførbarhed, og der gives en ekstra komm. iden afsluttende gst. I modpr. sættes grebetindledningsvist ganske godt, men den gliderud under trængningen. Slippet skalvære kvikkere. I overf. til sidst skal grebetvære dybere, slippet kvikkere, og i lydighedsmomenterneskal H være mere i ro.22. Jan Christiansenm. Es-Flindtto’s Gaston - 268 pA - 94 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo.På 1.og 5.langside er der en del uroi sporsøget og en del kontroller. Samtligegenstande er korrekt påvist. I 1., 2.og 4.knæk er der et let overløb, hvor H hurtigt,selvstændigt og sikkert finder langsiderne.Efter 4. knæk skal H dog søge mere effektivt.B - 82 p, G: En opmærksom H, der arbejdergodt sammen med HF. Den reagererhurtigt på de fleste af kommandoerne ogholder spændingen programmet igennem.1. Presser lidt ind foran, følge lidt bedre igruppe. 3.Venter på komm. i opmarch, skalfølge lidt mere frit. 4. H afbryder øvelsen ogstår før komm. falder. 5.Tempo skal holdeshelt ind, uro i app. 6. Let strejf frem, uro iapp., sidder lidt skævt i gst. 7.App. skal holdeshelt i ro, HF skal overholde 3-sek-regel.8. H dækker ikke på 3. komm.C - 92 p, SG: En ganske godt arbejdendeH, hvor bevogtn. godt må være merepågående. I rond. kunne enkelte af skjulenerundes mere opsøgende, eller en rigtig flotøvelse. I standhals og bevogtn. skal H væremere pågående og mere vedholdende i halsgivningen.Ved udkaldet skal H kommetættere ind til HF. I flugten skal grebet holdesmere i ro, og H må i det hele tagetgerne udvise lidt mere effektivitet i arbejdet.Overf. er grebsmæssigt i orden, menbevogtn. efter slip skal være mere pågående.I rygtr. går H meget langt fremme, isærtil sidst. I overf. efter rygtr. skal grebet sættesdybere og holdes mere i ro under trængningen.Bevogtn. efter slip skal være merepågående. I modpr. skal grebet sættes dybereog holdes mere i ro. I overf. til sidst viserH et mere korrekt greb, men her skal denefter slip være væsentlig mere fast ibevogtn. - den kigger flere gange efter HF.23. Ole Pedersenm. Es-Flindtto’s Febo - 264 pA - 82 p, G: Et sporsøg, som er præget afmegen uro og kontroller og flere volter på1. langside, på 2. langside er der en del urotil sidst på langsiden, H påvirkes meget afvinden på 5. langside. 1. genstand påvisesen anelse skævt, ved 2. genstand skal Hblive siddende til søgekommando, og 3.genstand påvises vinkelret på sporretningen.H har generelt en del problemer medknækkene, i 1. og 2. knæk er der overløbmed volter, i 3. knæk er der et meget stortoverløb, og H har gevaldige problemer medat finde 4. langside. I 4. knæk er der et mindreoverløb.B - 87 p, G: En arbejdsivrig H, der arbejderfrejdigt og med god opmærksomhed.Hun har tendens til at presse ind foran iopmarcherne,men reagerer i de fleste øvelserhurtigt på komm. 1. Presser lidt indforan, sidder ganske lidt skævt ved holdt,kan følge lidt mere præcist i gruppen. 2. F.3. H skal lægge sig lidt hurtigere, sidderskævt foran og i gst. 4. H kan stå lidt roligere,lidt skævt foran. 5. Tempo skal holdesind, tygger. 6. Strejf tilbage, app. kan holdesmere roligt, sidder skævt foran. 7.App. skalholdes helt i ro. 8.Tre komm. for dæk, stårpå én.C - 95 p, SG: Et rigtigt flot arbejde medmange fortrinlige momenter. I rond. kunneskjul 3 og 4 opsøges lidt bedre. I standhalsog bevogtn. pauserer H noget i halsgivningenog skal komme tættere ind til HF i gst.ved udkaldet. I flugten sættes grebet knapthelt fuldt, men det holdes, og der arbejdesmeget effektivt. Overf. derefter er udenanmærkninger. I rygtr. rejser H sig fra gst.,før øvelsen går i gang, og under øvelsen gårH en detalje langt fremme. I overf. efterrygtr. er grebsforholdene flotte, men slippetskal være mere rent. Det afgives enekstra komm. til gst. før indtransporten. I24 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


modpr. kommer H ganske kontant - grebetkunne sættes en detalje dybere, men detholdes, og effektiviteten kan der ikke ankespå. I overf. til sidst er grebsforholdene iorden. I bevogtn. opstår der lidt uro, da HFkommer ind til H. Gst. før indtransportenkunne indtages kvikkere.24. Søren Poulsenm. Troldbjerg Fenzi - 264 pA - 84 p, G: H har problemer med at optagefærten korrekt, der er kommando og ryki linen fra HF ved start,1.langside er prægetaf en del uro og mange kontroller. På 2.langside er der en enkelt kontrol,på 3.langsideet par kontroller og en volte.H går desværreover 2. genstand, og 3. genstand skalpåvises mere korrekt, ligger en anelseskævt. I 1. knæk er der et let overløb, 1 2.knæk er der overløb, hvor H volter, menhurtigt, selvstændigt og sikkert finder langsiden.B - 93 p, SG: En opmærksom, frejdig ogarbejdsglad H, der holder spændingen frastart til slut.Programmet fremføres korrekt.Fejlene er for de flestes vedkommende ismåtingsafdelingen. 1. H kan følge lidt tætterei begge omkrv. HF træder hen til H vedholdt. 2. Lidt kvikkere helt ned. 3. H kan gålidt kvikkere i gst. 4. Sidder lidt skævt foranog i gst.5.H kan samle lidt mere direkte op.Lidt skævt foran. 6. Strejf tilbage, let stødmod HF, lidt kvikkere i gst. 7. Lidt meretempo ind. 8.To komm. for dæk.C - 87 p, G: En ganske godt arbejdendetæve, der på dagen mangler den afgørendefinish i nogle momenter. I rond. skal H løbemere målrettet og direkte til 1. skjul, derkorrigeres til 5. skjul, og øvelsen må i dethele taget gerne være mere tempofyldt ogenergisk. I standhals og bevogtn. starter Hmed et nap i ærmet - derefter er halsgivningenvedholdende, og bevogtn. tæt ogopmærksom. Efter udkaldet rejser H sig fragst. I flugten sættes grebet flot, men glideren anelse til sidst. I overf. derefter kunnegrebet sættes mere fuldt. Bevogtn. efter sliper noget urolig, og H orienterer sig kraftigtmod HF. Rygtr. startes, uden at H sidder igst., under øvelsen går H lidt langt fremme,og afstanden til fig. er for stor. I overf. efterrygtr. er grebet noget uroligt under trængningen,og slippet skal være mere rent.Indtransporten er i orden. I modpr. sættesgrebet indledningsvist godt, men det holdesknapt helt fuldt til sidst. I overf. til sidstsættes grebet en anelse mere fuldt og holdeshelt i ro under træningen. I bevogtn.efter slip orienterer H sig mod HF.25. Jan Karlsenm. Satoris Vargo - 263 pA - 91 p, SG: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. og 2. langside er den en deluro og kontroller og et meget kraftigtudslag midt på langsiden. På 3. langside erder let uro i sporsøget. 1. genstand skal Hpåvise mere korrekt, ligger skævt. I 2.og 3.knæk er der et meget lille overløb,i 4.knæker der overløb, hvor H volter, men hurtigt,selvstændigt og sikkert finder langsiden.B - 80 p, G: H arbejder fra start til slut frejdigt,opmærksomt og bevarer koncentrationenprogrammet igennem.H fremføres korrekt.Ekvipagen åbner søndagens program,og det viser sig i fremadsendelsen, at der erplaceret en bold (fremmed for H) forSejrsrus! Frugten af lang tids hårdt arbejde skal fejres.enden af banen. Forhåbentligt er der taleom en forglemmelse, alt andet ville væreutrolig usportsligt. Denne hændelse blevder naturligvis taget hensyn til i bedømmelsen.1. Lidt langt fremme under løb. 2. Hskal sætte sig meget hurtigere. 3. H skallægge sig kvikkere. 4. Skal stå kvikkere ogroligere, sidder lidt skævt foran. 5. Temposkal holdes hele vejen ind, let uro i app. 6.Uro i gst., strejf tilbage, lidt tættere på vedaflevering. 7.Tøver ved komm., ingen tilbagespring,let tyg. 8. Reagerer ikke på førstekomm., lægger sig på anden, løber efterfølgendeop til bold. 9. Ligger uroligt, gør, rejsersig i øvelse 8 og går.C - 92 p, SG: En næsten 9 år gammel H,der stadig har sin effektivitet i behold, menhvor slippene kunne være bedre. I rond.skal H være mere opsøgende på skjul 1 og3. I standhals og bevogtn. skal H starte lidtkvikkere med sin halsgivning, ellers floteffektivt og pågående. Udkaldet er flot. Iflugten skal grebet sættes lidt dybere, menH arbejder meget effektivt. Slippet skalvære mere rent. I overf. derefter er grebsforholdenei orden, men H skal slippe mererent. I rygtr. skal H være mere i ro i startenaf øvelsen, og så går den en anelse langtfremme under dele af øvelsen. I overf. efterrygtr. er grebsforholdene i orden, men ogsåher skal slippet være mere rent. I modpr.kommer H meget kontant, grebet kunnesættes en detalje dybere. Ved slip skal Hløsne sig kvikkere og mere rent.Det sammegør sig gældende i sidste øvelse - overf.,hvor der tillige i bevogtn. er en let orienteringmod HF.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 25


Jo, det kan hermed bekræftes – der erogså kvindelige deltagere ved DM, dogkun 3 stk. i år. Her Sofie Rasborg medChaDe’s Rimi, som fik en flot 11. plads.Synd der ikke er flere kvinder, der tagerudfordringen op.26. Erik Andersenm. Satoris Darzee - 262 pA - 88 p, G: Et flot sporsøg, hvor H har etdejligt dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. langside er der let uro og kontrolleri sporsøget.. H går desværre over 3.genstand. 1.og 2. og 4. knæk skal tages isamme tempo. I 3. knæk er der et megetstort overløb, hvor H volter, HF styrer ganskeunødvendigt H med linen.B - 87 p, G: En frejdig, arbejdsglad ogopmærksom H, der arbejder i højt tempo.Reagerer hurtigt på komm. I alle opmarcherer H meget opmærksom, men denpresser ind foran. 1. Presser lidt ind foran,gør lidt. 2. H skal sidde roligere, løfter lidt iperioder. 3. H skal ligge roligere, sidderskævt foran og i gst. 4. Stå lidt roligere, ganskelidt skævt foran. 5. Let tyg foran. 6.Afsætbegge veje,app.skal holdes roligtt.7.Sidderskævt foran, let uro i app. 8. H skal liggemere roligt, går i gst. lidt før komm.C - 87 p, G: En H, hvor det generelle problemligger i grebet. H starter med en flotrond., hvor enkelte skjul kunne opsøges enanelse bedre.I standhalsen starter H med atpuffe til ærmet, den kigger væk og holderen del pauser i halsgivningen. Bevogtn. skalgenerelt være mere pågående.Ved udkaldetskal H komme kvikkere i gst. I flugten sættesnoget yderligt greb, og effektivitetenkunne ønskes højere. I overf. derefter skalgrebet sættes dybere og holdes helt i rounder trængningen. I rygtr. følger H megetpræcist under hele øvelsen, men skal holdeen bedre opmærksomhed på fig. I overf.efter rygtr. er der ligeledes noget uro i grebet,og efter slip går H ind og bider togange i ærmet. Gst. før indtransporten skalvises mere korrekt. I modpr. kommer H sikkertog kontant, og her er uroen i grebetminimalt - programmets bedste øvelse.Vedoverf. til sidst er grebet også i orden, men Hskal være mere fast i bevogtn. - den kiggervæk, og i forbindelse med lydighedsmomenterneskal en gst. vises tydeligere.27. Gunnar Nielsenm. Satoris Quina - 261 pA - 88 p, G: Et sporsøg, hvor H har et dejligtdybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. På 1. langside skal H optage færtenhurtigere efter genstanden,på 2.langside erder en del uro og et kraftigt udslag fra sporforløbet.På 3. langside skal H søge meddybere næse og lidt mere effektivt. 1. genstandskal påvises mere korrekt, liggermeget skævt. I 1., 2.og 3. knæk er der størreoverløb, hvor H volter, men hurtigt, selvstændigtog sikkert finder langsiderne. I 4.knæk er der et mindre overløb.B - 92 p, SG: H er fra start til slut opmærksomog arbejder frejdigt sammen med HF.Den reagerer kvikt på alle komm. Iapp.øvelserne viser H helt rolige og fastegreb i apportbukkene.1.Presser ganske lidtind foran, HF støder med knæ mod H et pargange. 2. HF går 18 skridt i opmarch, H venterpå komm. 3. HF laver fejl i opmarch,hjælp ved komm. 4. H skal stå lidt kvikkerepå komm.5.Tempo skal holdes helt ind,lidtskævt foran, to komm. for gst. 6. Lidt meretempo ind, lidt skævt foran og i gst. 7. Lidtmere tempo, gst. skal vises mere præcist.C - 81 p, G: En ganske effektivt arbejdendetæve, hvor der på dagen er en del problemermed grebsforhold, slip og lydighedsmomenter.Rond. skal generelt væremere målrettet og energisk, og skjul 1 skalopsøges bedre.I standhals og bevogtn.belasterH flere gange med poterne på fig.Vedudkaldet skal H komme bedre i ro i gst.Vedflugten skal grebet sættes mere fuldt ogholdes mere i ro, og efter slip er H inde ogbide en ekstra gang. I overf. er grebet tilgengæld i orden,men her slipper H først,dader er givet dommeranvisning til en ekstrakomm. I gst. skal H være mere i ro. I startgst.til rygtr. skal H være mere i ro, og underafviklingen af øvelsen går H noget langtfremme. I overf. efter rygtr. skal grebet sættesdybere og holdes mere i ro. H slippermeget sent. I lydighedsmomenterne skal Hvære mere i ro, og H kommer ikke ned i engst. I modpr. kommer H ganske kontant,men skal sætte grebet dybere og holde detmere i ro.Ved slippet må der en ekstra slipkomm. til, før H slipper. I overf. til sidst skalgrebet sættes dybere, og H skal slippe kvikkere.H skal være mere i ro i gst. før indtransporten.28. Anne Dorthe S. Jensenm. Jabina Nille - 259 pA - 84 p, G: Et sporsøg, som er præget af endel uro og mange kontroller på 1.og 2.langside,efterfølgendeviser H et dejligt dybt ogeffektivt sporsøg i et korrekt tempo.Ved 1.genstand er der meget uro, H påviser stående.2.genstandlet uro ved påvisning.3.genstand,Hforlader genstanden.I 2.og 4.knæker der et større overløb, hvor H volter etpar gange, men efterfølgende selvstændigtog sikkert finder langsiderne.B - 85 p, G: En arbejdsglad H, der programmetigennem arbejder frejdigt og medgod opmærksomhed. Generelt presser Hind foran i opmarcherne, men den reagererkvikt på komm. 1. Presser lidt ind foran, lidttættere på i 2. omkrv. 2. H står.3. Lidt kvikkerehelt ned, lidt skævt foran og i gst. 4.Sidder lidt skævt foran. 5. Tempo skal holdesind,tygger,står foran.6.App.skal holdeshelt i ro, ganske lidt skævt foran. 7. H stårforan, app. kan holdes roligere. Lidt skævt igst. 8.Viser ikke gst. ved opkald fra dæk. 9.Let uro v. HF ankomst.C - 90 p, SG: En ganske pænt arbejdendeH, hvor slip og lydighedsmomenter kunneønskes lidt mere på plads. Rond. kunnevære en anelse mere opsøgende, og ved enaf passagerne af HF løber H bagom HF. Istandhals og bevogtn. skal H starte bedreog generelt være mere effektiv i sin halsgivning.Vedudkaldet skal H komme tætterepå plads, og så dækker H uden at være igst. I flugten arbejder H ganske pænt, menmå godt sætte sit greb lidt mere fuldt - denkorrigerer dog ind under forløbet. I overf.sættes et korrekt greb, som holdes effektivtunder trængningen. Efter slip orienterer Hsig efter HF, og bevogtn. må gerne væremere pågående. I rygtr. går H langt fremme.I overf. efter rygtr. sætter H et fuldt og fastgreb, der dog skal holdes helt i ro frem tilslip. I bevogtn. orienterer H sig efter HF, ogved PLADS skal H sætte sig tættere ind tilHF i gst. Før indtransporten afgives der enekstra komm. for at få H ned i gst. Vedmodpr. bremser H lidt før konfrontationen,men grebsforholdene, slippet og bevogtn.er i orden. I overf. til sidst er grebet i orden.Efter slip kigger H væk fra fig. og skal værevæsentlig mere fast og pågående i sinbevogtn. Før indtransporten afgives der enekstra komm. for at få H ned i gst.29. Mads Pedersenm. Lacelle Iwan - 258 pA - 76 p, T: Et sporsøg, som er præget af leturo på 1. og 3. langside. 2. langside udarbejdesikke korrekt til sidst. 1. genstand skalpåvises mere korrekt, påvises skævt. I 1.knæk er der overløb, hvor H er tøvende oggår i stå i sporsøget, i 2. knæk skærer Hknækket så meget, at det betragtes somikke udarbejdet, i 3. knæk er der et megetstort overløb, hvor H volter mange gange,men hvor det dog lykkes at finde langsiden.I 4. knæk er der et større overløb, hvor Hvolter, men hurtigt, sikkert og selvstændigtfinder langsiden.B - 92 p, SG: H arbejder frejdigt ogopmærksomt sammen med HF. Den reagererhurtigt på de fleste komm. og udstrålermegen arbejdsglæde. 1. Presser let indforan, støder mod HF i højrev. 2. Presser lidti opmarch, HF går 18 skridt. 3. H kan siddelidt mere lige foran. 4. HF løber for mangeskridt i opmarch. 5. Kan samle lidt meredirekte op, sidder ganske lidt skævt foran,savner den allersidste fasthed i app. 6. Leturo i app. foran, sidder lidt skævt foran. 7.Kan samle mere direkte op, støder mod HF,ganske lidt skævt foran. 8. Løber videreefter første, dækker på anden komm.C - 90 p, SG: En ganske pænt arbejdendeH, hvor der er nogle problemer i et parøvelser. Rond. er flot opsøgende og flydende.I standhals og bevogtn. skal H startebedre, den kigger ud fra skjulet og pufferlet til ærmet og er mod slutningen nogetHF-orienteret. Ved udkaldet skal H kommekvikkere ud. I flugten sættes et flot fuldtgreb, der mod slutningen glider en anelse.Efter slip er der en let berøring af ærmet. Ioverf. derefter er grebsforholdene i orden,men efter slip er der lidt uro i bevogtn., ogH skal ved PLADS sætte sig tættere til HF.26 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Rygtr. startes med en ikke helt korrekt gst.,ellers følger H flot resten af øvelsen. Daoverf. kommer, får H ikke fat i førsteomgang - kommer igen, hvorefter grebetfor så vidt er i orden. I bevogtn. orientererH sig efter HF, og gst. skal indtages tætteretil HF. I modpr. kommer H flot og sikkert,grebsforholdene er i orden, men efter sliper der et let puf til ærmet. I overf. til sidst ergrebsforholdene ligeledes i orden, menefter slip stødes der let i ærmet, og en gst.skal indtages tættere til HF. Efter indtransportenskal H forholde sig mere roligt i gst.ved dommeren.30. Benny Kristensenm. ChaDe’s Ever - 255 pA - 80 p, G: Et sporsøg, som er præget afmegen uro og mange kontroller på 1. og 5.langside, men hvor H på 2. 3. og 4. langsideviser et dybt og effektivt sporsøg i et korrekttempo. 1. genstand skal H ligge mereroligt, H går desværre over 2. og 3. genstand.I 1.og 4. knæk er der et mindre overløb,hvorH volter,men hurtigt,selvstændigtog sikkert finder langsiderne.B - 89 p, G: En frejdig og arbejdsglad H,der arbejder opmærksomt sammen medHF, der står i let bredstående ved indkald. 1.Presser let ind foran, får lidt hjælp ved vendingi gruppen. 2. HF markerer let vedkomm., H kan stå lidt roligere. 3. H kanfølge lidt mere opmærksomt i opmarch. 4.Stå lidt hurtigere på komm., sidder lidtskævt i gst. 5. Uro i gst., skal holde helt fasti app. 6. Ros ved afhentning af app., sidderskævt i gst. og lidt skævt foran ved aflevering.7. Let uro i gst., tempo skal holdes heltind,lidt fastere greb i app.8.Uro i gst.,løbervidere efter første komm., dækker af påanden. 9. HF skal indtage korrekt gst. vedafhentning.C - 86 p, G: En ganske pænt arbejdendeH, der skal udvise mere førbarhed programmetigennem. Rond. starter ganskepænt, men skjul 4 og 5 ronderes to gange.Standhals og bevogtn. er tæt, pågående ogvedholdende, men til allersidst bliver derlidt uro. Ved udkaldet skal H komme meredirekte ud, og der mangler en gst. førafdækningen. I flugten skal grebet sættedybere og holdes mere i ro. Generelt måeffektiviteten gerne være bedre.I overf.derefterer greb, slip og bevogtn. til gengæld iorden.Ved starten af rygtr. forlader H HF ogmå med flere komm. kaldes tilbage, førøvelsen kan afvikles. Under øvelsen går Hlangt fremme. I overf. efter rygtr. er grebsforholdog slip i orden, men H skal udvisemere førbarhed i lydighedsmomenterne,hvor der bl.a. gives ekstra komm., og hvoren gst. misses. I modpr. kommer H sikkertog kontant, der er en enkelt let korrektioni grebet, men eller er resten af øvelsen iorden. I overf. til sidst er grebet i orden,men de afsluttende lydighedsmomenter -der gives en ekstra komm. for indtransporten,H går langt fremme under indtransporten,og der gives en ekstra komm. vedafslutningen af transporten for at få H i gst.31. Steen Christensenm. Es-Flindtto’s Frick - 255 pA - 91 p, SG: Et sporsøg, som er skæmmetaf megen uro og kontroller på 1., 2. og 5.langside.Ved 1. genstand er der let uro, og2. genstand skal påvises hurtigere og merekorrekt, ligger skævt. I 2. knæk er der etstørre overløb,hvor H volter,og i 3.knæk erder et mindre overløb.B - 87 p, G: Opmærksomt og absolut frejdigtlydighedsprogram.H arbejder med storintensitet. Generelt presser H meget indforan i opmarcherne. 1. Presser ind foran,HF rører H med venstre knæ. Kan følge lidttættere i 1. omkrv. og i gruppen. 2. + 3. SG+.4.H kan stå lidt kvikkere.5.Skal holde fasterei app., vil gå i gst. inden komm. 6. Strejfertilbage, tygger i app. 7. Tygger i app. 8. Hlægger sig på 3. komm.C - 77 p, T: En H, der i momenter viserganske pænt arbejde, men på dagen harstore problemer i et par øvelser. Rond. skalvære mere opsøgende, og H rondererspringbrættet i stedet for 5.skjul.I bevogtn.og standhals holder H pauser i sin halsgivning,den kigger ud/væk og skal være væsentligtmere pågående og fast i sin bevogtn.Så forlader den fig., før udkaldskomm. kommer,og endeligt sidder den noget bag vedHF i gst.efter udkaldet.I flugten er der lettekorrektioner i grebet, og arbejdet kunnevære mere effektivt. I overf. derefter er grebeti orden, men H skal slippe kvikkere, ogefter slip er der et nap i ærmet. I bevogtn.bliver der en del uro, da HF kommer ind. Irygtr. går H langt fremme. I overfald efterrygtr. er grebet i orden, men H skal slippemere rent. I modpr. kommer H flot og kontant,der korrigeres let i grebet, og slippetskal være kvikkere. I overf. til sidst korrigeresder let i grebet, men H arbejder megeteffektivt. Ved slip skal H komme hurtigereaf, og i bevogtn. kigger H flere gange efterHF, for så til sidst at forlade fig., da HF er påvej op til H. Den vender dog, efter at havehaft kontakt til HF, selvstændigt tilbage tilfig., hvor den så bider kraftigt i ærmet. Pågrund af sidstnævnte fejl tildeles H DSBprædikatetTS.32. Klaus Kristensenm. Bayogi Nemo - 252 pA - 75 p, T: Et sporsøg, som er præget af endel kontroller på 1.,2.og 5.langside,hvor Hogså går i stå i sit sporsøg. H går desværreover 1. og 2. genstand. Der er et større overløbi 1. knæk, hvor H går i stå i sporsøget,søgekommando fra HF. Overløb i 2. knæk,hvor H volter, i 3. knæk er der et megetstort overløb, hvor H volter en del, søgekommandofra HF.B - 88 p, G: Et korrekt fremført lydighedsprogram.H arbejder godt sammenmed HF og viser god opmærksomhed.1.HFanimerer i gst., presser lidt ind foran, kanfølge lidt bedre i gruppen. 2. HF roser i gst.,H kan sætte sig lidt kvikkere. 3. Løbe igennemtil slut. 4. H trykker lidt ved komm. oggår, lidt skævt foran. 5. Tempo skal holdesind, uro i app. 6. Støder mod HF, let uro iapp. 7.Tempo skal holdes ind, let uro i app.8. Lidt langt fremme i opmarch.C - 89 p, G: I rond. løber H direkte fra 2.skjul til 5. Skjul 3 springes over.Springbrættet rundes også. Standhals ogbevogtn. er utrolig flot frem til udkaldet,hvor H skal komme meget mere villigt udtil HF, hvorpå den lægger sig i stedet for atindtage gst.Der afgives ekstra kommandoerfor at få styr på H. I flugten skal grebet sættesdybere, det korrigeres dog ind til detbedre, og derefter viser H et rigtigt flotarbejde.Efter slip er der et lille nap i ærmet.I overf. derefter er grebet flot og i orden,slip og bevogtn. ligeså, men da H kaldes påplads, skal den forholde sig helt roligt i gst.I starten af rygtr. går H en smule langt fremme,men fejlen bliver mere udtalt mod slutningenaf øvelsen. I overfald efter rygtr. skalgrebet holde mere i ro under trængningen,og i lydighedsmomenterne skal der væreJohn Bajlum og Flindt’s Bondo på det spor, der var med til at sikre dem en flot førsteplads ved årets DM. Harry Hansen længst tilvenstre var dommer, og sporlægger Hans Hansen i midten fra Kreds 1-Rødovre havde lagt det vindende spor.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 27


Der var som sædvanligt mange tilskuere til DM – her med nogle af standene og madteltet i baggrunden.mere ro i gst.’er. I modpr. kommer H sikkertog kontant, korrigerer lidt ind i grebetunder trængningen, men arbejder ellerseffektivt og sikkert. I overf. til sidst er grebeti orden, men der skal være mere ro ilydighedsmomenterne - H gør.33. Per Thinggaardm. Jabina Eddy - 250 pA - 81 p, G: Et sporsøg, som er skæmmet afmegen uro og mange kontroller på 1., 2., 3.og 4. langside, på 4. langside er der endvidereflere volter. H går desværre over 1.genstand, ved 3. genstand skal H påvise korrekt,dækker ikke helt. I 1.og 2. knæk er deret større overløb, hvor H volter, men hurtigt,selvstændigt og sikkert finder langsiderne.I 4. knæk er der et mindre overløb.B - 86 p, G: En frejdig, arbejdsglad ogopmærksom H, der holder spænding frastart til slut. H viser fortrinlige opmarcherog reagerer hurtigt på de fleste komm. 1.Presser let, lidt langt fremme ved løb, lethop. 2. H står. 3. H reagerer lidt før komm.,sidder lidt skævt foran. 4. Kan stå lidt hurtigere,lidt skævt foran. 5. HF indtager to gst.før start,uro ved kast.App.skal holdes fastere,let stød mod HF. 6. Let uro i gst., let stødmod HF, app. skal holdes fastere. 7. Stødmod HF ved aflev. Lidt skævt foran. 8. Hløber videre efter første komm., lægger sigpå anden, der skal falde før.C - 83 p, G: En ganske effektivt arbejdendeH, der har en del problemer i de førsteøvelser. I rond. springer H over skjul 3 og 4og løber direkte til 5.Ved enkelte af skjuleneskal H være mere opsøgende.I standhalsog bevogtn. er der en del uro i bevogtn., ogH holder lidt pauser i sin halsgivning.Ærmet berøres også let, og da HF kommerind,kigges der væk fra fig.Ved udkaldet skalH komme tættere og mere korrekt påplads. I flugten skal grebet sættes dybere,det korrigeres dog til det bedre, men efterslip går H ind og bider to gange i ærmet. Ioverf. derefter er greb, slip og bevogtn. iorden. Inden rygtr. går i gang, rejser H sigfra gst., og under øvelsen går H lidt langtfremme. I overf. efter rygtr. korrigeres derlet i grebet, og efter slip orienterer H sigefter HF. Så skal H komme kvikkere ned igst. før indtransporten. På vej ned tiludgangspunktet for modpr. skal H følge HFmere villigt. Selve modpr. er en rigtig flotøvelse, helt uden anmærkninger. I overf. tilsidst er grebsforholdene i orden, men derskal en ekstra slip komm. til, før H slipper. Ibevogtn. derefter orienterer H sig kraftigtefter HF og skal generelt være mere fast ibevogtn. Der afgives også en ekstra komm.til en gst.34. Bjarne Thomsenm. Egon’s Iasko - 243 pA - 78 p, T: Et sporsøg med enkelte kontrollerpå 1., 3. og 4. langside. 1. og 3. genstandskal påvises korrekt, ligger skævt. I 1.knæk er der et meget stort overløb, hvor Hvolter,HF sætter H på direkte på 2.langside.I 3.knæk er der igen et meget stort overløb,hvor H volter, går i stå, virker usikker, søgekommandofra HF. I 4. knæk igen et megetstort overløb, hvor H volter, finder dog selvstændigtind på sidste langside.B - 81 p, G: H følger i alle øvelserne HF iden rigtige højde. I alle opmarcherne skalden vise mere frejdighed, og den kan genereltreagere lidt hurtigere på komm. 1. Hskal følge tættere i begge omkrv. HF giverhjælp undervejs, især ved holdt. 2. HF markererkraftigt ved komm., H rejser sig. 3. Htrykker ved komm., står. 4. Reagere lidt hurtigerepå komm. 5.Tempo skal holdes ind,stød mod HF,lidt uro i app.6.Strejf frem,letstød mod HF, kan gå kvikkere i gst. 7. Lidthurtigere i gst. 8. H rejser sig.C - 84 p, G: En H, der generelt skal udvisemere førbarhed i visse lydighedsmomenter,og som i visse momenter godt må visemere selvbevidsthed i sit arbejde. I rond.skal skjulene i den fjerne side af banen ronderesmere opsøgende. Der korrigeres medflere ekstra komm. til 5. skjul. I standhals ogbevogtn. skal H udvise væsentlig mereeffektivitet, pågåenhed og vedholdenhedunder hele øvelsen. Den går undertidenhelt i stå i sin halsgivning.I forbindelse medlydigheden før flugtpositionen dækkes H afuden at have været i gst. I flugten er der leturo i grebet, og H skal i det hele taget arbejdemed en højere effektivitet. I overf. derefterbliver der lidt uro i grebet til allersidst itrængningen. Bevogtn. efterfølgende skalvære væsentlig mere pågående. I rygtr. gårH meget langt fremme. I overf. dereftertøver H i konfrontationen, og der blivernoget uro i grebet til sidst i trængningen. Imodpr. bremser H i konfrontationen medfig., og der er en del uro i grebet undertrængningen. I overf. til sidst sættes grebetindledningsvist ganske godt, men til sidst itrængningen skal der være mere ro i grebet.35. Martin Kristiansenm. Jabina Visti - 242 pA - 79 p, T: Et sporsøg, som er skæmmet afutrolig meget uro og mange kontroller påsamtlige langsider, med undtagelse af 3.langside. På 1. langside er der endvidere envolte, på 5. langside er der flere volter og 2ekstra søgekomm. I 1.og 3. knæk er der etmindre overløb,i 2.og 4.knæk er der størreoverløb, hvor H volter, men hurtigt, selvstændigtog sikkert finder langsiderne.B - 92 p, SG: En frejdig og arbejdsglad H,der arbejder opmærksomt sammen medHF. H reagerer særdeles godt på kommandoerog udfører øvelserne sikkert. 1.Presser ganske lidt ind foran.2.H kan læggesig hurtigere helt ned og sidde mereopmærksomt i starten. 3. HF giver let markeringmed krop ved komm., H kan læggesig kvikkere, lidt skævt foran. 4. H skal stålidt roligere efter komm., HF står i let bredståendeved indkald. 5. Tempo skal holdeshelt ind, lidt tættere på, ganske lidt skævt igst. 6. Let strejf tilbage, lidt mere tempo, letstød mod HF. 7. Mere tempo i øvelsen. 8.Lidt langt fremme i opmarch, løbe mereigennem i starten. 9. H lægger sig førkomm., let uro i øvelse 1.C - 71 p, T: En H, der på dagen skal væremere slipvillig. Rond. kunne være en anelse28 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


mere opsøgende og mere direkte mod 5.skjul. Standhals og bevogtn. skal starte enanelse bedre. Der er et lille nap i ærmet istarten af øvelsen, og selve bevogtn. skalvære mere effektiv og pågående. H kiggerefter HF, da denne kommer ind.Ved udkaldetskal H komme tættere på plads. I flugtenskal grebet sættes dybere, og H mågerne arbejde mere effektivt. H slippermeget trægt efter en ekstra komm. I overf.derefter er grebet i orden, men også herslipper H trægt. I bevogtn. orienterer H sigefter HF og skal være mere pågående ibevogtn.fasen. Rygtr. er flot - uden anmærkninger.Ioverf.efter rygtr.skal H slippe kvikkere,der er et nap efter slip, og i bevogtn.orienterer H sig efter HF. I modpr. tøver Hnoget i konfrontationen og slipper nogettrægt. I overf. til sidst slipper H meget trægtpå 3. komm., og i bevogtn. orienterer H sigefter HF. Der mangler en gst. før indtransporten,og der bruges tydelig ”kropshjælp”ved afslutningen af indtransporten.36. Hugo Skovm. Satoris Yango - 231 pA - 50 p, M: H skal søge mere effektivt frastart, søgekomm., en del uro i sporsøget på1., 2., 3. og 4. langside. H går over 1. genstand,2. genstand skal påvises mere korrekt,og H skal blive liggende til komm. I 1.knæk er der et meget stort overløb, hvor Hvolter, søgekommando fra HF. I 2. knæk erder igen et stort overløb, H virker usikker,kraftig søgekommando, H går over 3. knæk,sporsøget stoppes.B - 91 p, SG: H er meget opmærksom oggår programmet igennem ganske korrekt,men den kan vise lidt mere glæde ved lydighedsøvelserne.1. Ganske let pres u. løb,vise lidt mere frimodighed i omkrv. 2.Ganske let pres i opmarch, HF går 17skridt.3.H skal lægge sig lidt kvikkere,skævfor og i gst. 4. H kan modtage komm. merefrimodigt og gå lidt hurtigere i gst. 6. Togange strejf, ganske lidt skævt foran, lidtkvikkere i gst. 7. Lidt mere tempo i øvelsen,kvikkere i gst. 8. 2 komm. for gst. vedafhentning.C - 90 p, SG: Et ganske pænt arbejde,hvorder i en enkelt øvelse er store slipproblemer.Rond. er flot, tæt og opsøgende. Istandhals og bevogtn. skal H starte lidtbedre og være en anelse mere vedholdendei halsgivningen. Selve udkaldet er i orden,men der opstår lidt uro i gst.efter udkaldet.I flugten sættes et flot og effektivt greb,men H slipper først på 3. komm., hvor nr. 2blev afgivet uden dommerens anvisning. Ioverf. derefter er der ingen anmærkninger. Irygtr. følger H præcist og sikkert, men skalholde en bedre opmærksomhed på fig. Ioverf. efter rygtr. er grebsforholdene fine,men i bevogtn. orienterer H sig efter HF. Imodpr. kommer H sikkert og kontant, mengrebet skal sættes dybere. I overf. til sidst ergrebsforholdene fine. I den allersidste gst.kunne H sætte sig kvikkere.37. Carsten Søhusm. Hajen Krumse - 218 pA - 38 p, M: Et sporsøg, som er skæmmet afmegen uro og mange volter på 1. langside,2. og 3. langside en del uro, H skal søgemere effektivt. H går over 1. genstand, 2.genstand skal påvises mere korrekt, liggermeget skævt. I 1.er der et meget stort overløb,H volter flere gange, har store problemermed at finde 2. langside. I 2. knæk erder et større overløb, hvor H volter, H gårover 3. knæk, og sporsøget stoppes.B - 89 p, G: Opmærksomt lydighedsarbejde.H arbejder godt sammen med HF, denreagerer kvikt på komm., men den kangenerelt følge mere frimodigt i opmarcherne.1. Presser let ind foran. Ekstrakomm.Programmet skal vises som foreskrevet. 2.Lidt mere opmærksom på HF. 3. SG+. 4. Lidtmere lige foran, lidt kvikkere i gst. 5.Temposkal holdes ind, let uro i app., lidt kvikkerei gst. 6. + 7. Let tyg foran, kvikkere i gst. 8.Løbe mere igennem, lægger sig på andenkomm.C - 91 p, SG: En særdeles effektivt arbejdendeH,med små indskrænkninger i slip ogførbarhed. Rond. er flot, men skjul 3 og 5kunne opsøges bedre. I bevogtn. og standhalsskal H være mere fast i bevogtn. - denkigger væk et par gange. Udkaldet er flot. Iflugten skal grebet sættes mere fuldt, ellersen rigtig flot øvelse. I overf. er greb, slip ogbevogtn. i orden, men H skal komme kvikkerened i gst., når den kaldes på plads. Irygtr.er der noget uro i H i start-gst.,og H’engår lidt langt fremme under afviklingen aføvelsen.I overf.efter rygtr.skal grebet sættesdybere,det korrigeres dog ind og er dereftersærdeles effektivt. Ved slip skal H slippekvikkere, og der er et nap i ærmet, da HFkommer ind til H. Før indtransporten kommerH ikke ned i gst. I modpr. sendes H, førder gives anvisning fra dommeren. H kommersikkert og effektivt ind i konfrontationen,men skal slippe kvikkere og mere rent.I overf. til sidst er grebet i orden, men ogsåher skal H slippe kvikkere og mere rent.38. Jan Pedersenm. Boban Van’t Heukske - 194 pA - 25 p, M: Manglende effektivitet i optagelseaf færten fra start, H volter mangegange på 1. langside, går over 1. genstand. I1.knæk er der et mindre overløb.På 2.langsidevolter H et par gange. I 2. knæk er detet meget stort overløb, hvor H volter fleregange, har store problemer med at kommened ad 3. langside, hvor der er en del uro isporsøget. H går over 2. genstand, sporsøgetstoppes.B - 83 p, G: En opmærksom, frejdig ogmeget arbejdsivrig H. Programmet erpræget af så megen energi, at det går udover nøjagtigheden. 1. Presser meget, HFflytter H med knæ. Programmet skal visesmere korrekt. 2. Presser i opmarch, kansætte sig lidt hurtigere. 3. Hopper i løb, HFmarkerer ved komm., sidder skævt foran.4. HF løber for mange skridt, H skal ståkvikkere, HF svajer og står i bredståendeved indkald. 5. H skal føres korrekt underafhentning. Uro i gst., tygger, skal slippemere villigt. 6. Strejf tilbage, tygger. 7. Uro igst., tygger. 8. Langt fremme i opmarch,drejer rundt ved komm., afdækning skalvises mere præcist. 9. Lidt uro under øvelse2.C - 86 p, G: En dejlig, effektiv H, der pådagen har væsentlige indskrænkninger iførbarheden. I rond. er H noget urolig vedøvelsesstarten.Der afgives en ekstra komm.fra 3. skjul, og H kommer ikke helt ud til 4.skjul. I bevogtn. og standhals starter H medat springe meget højt op og tæt på fig. Ihalsgivningen er der lette pauser.Ved udkaldetskal H komme kvikkere og mere korrektud i gst., og H ”sidder noget højt” i singst. I flugten sættes et flot fuldt og fastgreb, men fig. kunne godt bremses en anelsebedre. I overf. derefter sættes grebet indledningsvistknapt fuldt, det korrigeres tildet bedre, men der er en del uro i grebetlige før slip. I bevogtn. er der en del uro, daHF kommer ind til H. Ved starten til rygtr.”sidder H højt” i start-gst., og under afviklingengår den en anelse langt fremme.Afstanden til fig. er rigelig stor. I overf. efterrygtr. er grebet i roden, men H skal slippekvikkere. Idet HF kommer ind til H, opstårder en del uro/hoppen, og ved afslutningenaf indtransporten ved dommeren skal Hblive på plads ved HF. I modpr. kommer Hmeget kontant og effektivt og sætter et flotgreb, der dog skal holdes helt i ro frem tilslippet. I overf. til sidst er grebsforholdeneindledningsvis i orden, men til sidst i trængningenbliver der lige før slip en anelse uroi grebet. Der opstår ligeledes noget uro i H,da HF kommer ind til fig. I indtransportenskal H følge mere korrekt, og der afgives toekstra komm.39. Søren Hagnerm. Degn’s U’nick - 181 pA - 9 p, M: H har meget svært ved at optagefærten fra start, volter mange gange i starten.HF animerer H med søgekommandoer.1. genstand skal påvises mere korrekt, liggervinkelret på sporretningen. Efterfølgendeviser H manglende spordrift, sporsøgetstoppes.B - 83 p, G: H arbejder opmærksomt ogfrejdigt sammen med HF.. I opmarcherne erder generelt tendens til, at H presser, menden reagerer hurtigt på kommandoerne. 1.Skæv gst. ved start, presser ind foran, hopperlet i løb,kan sætte sig lidt hurtigere heltned ved holdt. 2. Lidt kvikkere helt ned. 3.Løbe igennem til sidst, sidder skævt foran.4. H kan stå lidt roligere, let stød mod HF,sidder lidt skævt i gst. 5.Tempo skal holdesind, tygger foran, skævt i gst. 6. Skæv gst.,strejfer begge veje, lidt mere tempo heltind, tygger foran. 7. Stød mod HF, uro i app.8. Presser ind foran, løber videre efterførste komm., løber mod HF ved anden. 9.H skal føres fri ved fod til afdækning.C - 89 p, G: En ganske effektivt arbejdendeH, hvor der er visse indskrænkninger igrebsforhold og førbarhed. I rond. er Hnoget egenvillig fra 3. skjul og skal løbevæsentligt mere målrettet mod 5. skjul. HFkorrigerer, og H tager 3. i stedet for 5 skjul.I bevogtn. og standhals er H noget urolig istarten, hvor den godt må være merepågående. Den er dog noget bedre til sidsti øvelsen. Udkaldet er i orden. Ved flugtenskal grebet sættes dybere og holdes mere iro under trængningen. I overf. derefter erder noget uro i grebet,men H arbejder medmeget høj effektivitet.Slippet skal dog væremere rent. I bevogtn. orienterer H sig letefter HF. Rygtr. er flot og uden anmærkninger.Vedoverf. i rygtr. skal H slippe kvikkereog få poterne hurtigere ned af fig. Indtransportener i orden. I modpr. kommer Hoverbevisende og kontant, sætter et greb,der knapt er helt fuldt, og i trængningen erder en anelse uro i grebet. Det samme gørsig gældende i det efterfølgende overfald,hvor H tillige i bevogtn. orienterer sig lidtefter HF. I den afsluttende gst. skal H forholdesig helt i ro - den gør.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 29


AdresselisteHovedbestyrelse:Landsformand:Peter Larsen, Bækkeskovvej 41,2700 Brønshøj. Tlf. 3860 7268.E-mail: formand@schaeferhund.dkKredsudvalgetNæstformand:Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov.Tlf. 7483 3705. E-mail: karin@schaeferhund.dkPR-/marketingudvalgFamiliehundeudvalgetSubstitut for landsformandenSekretær:Charlotte Dybbro, Hågerupvej 795600 Fåborg. Tlf: 6264 1224.E-mail: charlotte@schaeferhund.dkUngdomsudvalgetKasserer:Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646.E-mail: kasserer@schaeferhund.dkSekretariatetBestyrelsesmedlem:Steen AndersenGl. Næstvedvej 33, 4683 Rønnede.Tlf: 5838 2508, mobil: 2334 2623.E-mail: steen@schaeferhund.dkIT-udvalget1. suppleant:Martin Dyberg2. suppleant:Finn SkovbjergAvlsrådsformand:Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,3390 Hundested. Tlf. 4793 9685.E-mail: avr@schaeferhund.dkBrugshunderådsformand:Kurt Jensen, Matrosvænget 263,6710 Esbjerg. Tlf. 7546 0094.E-mail: ukj@esenet.dkForretningsudvalg:Peter LarsenBent AndersenKarin ChristiansenSekretariat:Jette StormSkolevej 42A, 5690 Tommerup.Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790Tlf.tid: mandag 15-18 samttirsdag-fredag 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkRedaktør:Lotte Albret WissingKornager 401, 2980 KokkedalTlf. 2641 5755E-mail: lotte.wissing@privat.dkKlubbens bibliotek:Ida Larsen, Ølstedvej 3, Brobyværk,5672 Broby. Tlf. 6263 1236Avlsråd:Fritz Juul Bennedbæk (Formand for rådet),Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested.Tlf. 4793 9685.E-mail: avr@schaeferhund.dkKarsten Sonne Andersen, Fyllestedvej 44,5463 Haarndrup. Tlf. 6444 2676E-mail: satori@get2net.dkRené Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.Tlf. 3966 6166Else Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille.Tlf. 4361 0697, e-mail: e.loft@ofir.dkEjler Nielsen, Søsvinget 33, 2635 Ishøj.Tlf. 4373 1012, e-mail: hatani@ishoejby.dkPoul Schmøkel, Ollingvej 9, 6933 Kibæk.Tlf. 9660 0178, e-mail: pakasch@mail.tele.dkBrugshunderåd:Kurt Jensen (Formand for rådet)Matrosvænget 2636710 EsbjergTlf. 7546 0094E-mail: ukj@esenet.dkJohn JabinaRingstedvej 101 A+B4000 RoskildeTlf. 4636 3634, mobil: 4074 3634E-mail: jabina@tdcadsl.dkAnders OlsenMøllevej 24, Tornemark4262 SandvedTlf. 2927 8298Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal,6500 Vojens. Tlf.: 7454 7776.E-mail: E.ahrends@mail.tele.dkPoul Eriksen-Jensen, Byagervej 82 B, 8330 Beder.Tlf. 8693 7818, e-mail: poj@nypost.dkJørgen U. Sørensen, Lystrupvej 24, Ølsted, 8723Løsning. Tlf. 7576 1850 / 2485 0450.E-mail: kennel@kala-lu.dkEksteriørdommere:Frits Andresen, Åbenråvej 46, Hjordkær,6230 Rødekro. Tlf. 7466 6406Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,3390 Hundested. Tlf. 4793 9685E-mail: avr@schaeferhund.dkHelge Hansen, Horsensvej 471, Boks 1052,7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513Jørgen Jacobsen, Kløftevænget 3B, Stensballe,8700 Horsens. Tlf. 7565 7626René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.Tlf. 3966 6166Tonny L. Jørgensen, Klarup Skolevej 10,9270 Klarup. Tlf. 9831 8368Erik Lassen, Kløvermarksvej 11, Annisse,3200 Helsinge. Tlf. 4879 5392Michael Lumby, Søndervig Landevej 5,6950 Ringkøbing. Tlf. 9732 4846Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510Jørgen Hindse Madsen, Hovedgaden 164,3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)E-mail: Poulm@haar-hund.dkKurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse.Tlf. 4818 4282Brugsprøvedommere:Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500 Vojens.Tlf.: 7454 7776.E-mail: E.ahrends@mail.tele.dkBent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646E-mail: scheelseng@vip.cybercity.dkFlemming Due, Møgelbjergvej 52,9310 Vodskov. Tlf. 9829 2084Henrik Egemose, Fuglsangsallé 133,2700 Brønshøj. Tlf. 3874 0960Harry Hansen, Havrevænget 5,3650 Ølstykke. Tlf. 4717 8832Gunner Jensen, Præstetoften 12,5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090E-mail: kgjensen@adslhome.dkErik Johannesson, Overlundvej 47,8830 Tjele. Tlf. 2533 9242E-mail: eij@os.dkLars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg,6630 Rødding. Tlf. 7484 8561Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj.Tlf. 3860 7268. E-mail: maltha@e-privat.dkPoul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)E-mail: Poulm@haar-hund.dkPer Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg,7870 Roslev. Tlf. 9757 4636E-mail: pandp@dlgtele.dkVilly Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup.Tlf. 4619 0585Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.Tlf. 5760 0648 el. 2346 3098.E-mail: maituk@maituk.dkSøren W. Schubert, Leharsvej 42,7500 Holstebro. Tlf. 9742 8266, e-mail: sws@it.dkChristian Sørensen, Rhodesiavej 72,2770 Kastrup. Tlf. 3253 3321LandsdelskoordinatorerARK:LD 1:LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,3700 Rønne. Tlf. 4038 8837LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,5672 Broby. Tlf. 6263 1236LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 1839760 Vrå. Tlf. 9898 8881E-mail: kennelhouen@hotmail.comLD 7:LD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6543Agerskov. Tlf. 7483 3705.E-mail: karin.fc@get2net.dkBRK:LD 1:LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4, 3700Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby.Tlf. 6263 1236. E-mail: kennelmaegaard@privat.dkLD 6: Mette Dalsgaard Thomsen, Skodsborgvej33, 9270 Klarup. Tlf. 9832 6532E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dkLD 7:LD 8: Bente Smidt Bonde, Hindbærvænget 36,6000 Kolding. Tlf. 7556 6690LandsdeleSchæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele (LD)på følgende måde:LD 1 - Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 19964 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 - 24- 29 - 30 - 39 - 41 - 43 - 46 -47 - 51 - 55 - 56 - 57 - 61 - 6272 - 82 - 84.LD 4 - Bornholm: Kreds 22.LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 - 27 - 3549 - 52 - 79.LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 19 -53 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 20 -21 - 31 - 32 - 33 - 34 - 45 - 6465 - 71 - 74 - 75 - 80.LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 28 - 37 -38 - 42 - 44 - 58 - 59 - 68 -70 - 76 - 77.30 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Nyt fra HovedbestyrelsenReferat af FU-møde tirsdag den 21. juni 2005 på Vissenbjerg Storkro1. Indkomne sagera. HB 9/05-1: Skrivelse fra BHR vedr.indberetning.OK herfra. BHR sender. Husk journalisering.b. HB 10/05-1: Skrivelse vedr. indlægpå en hjemmeside.FU har behandlet sagen. FB, PL tagerkontakt til indklagede.c. HB 12/05-1: Brev til DKK vedr. godkendelseaf lovændring.Taget til efterretning.d. HB 14/05-1: Skrivelser vedr. indberetning.Sagen har været behandlet, og FU hartaget kredsbestyrelsens beslutning tilefterretning. Karantænen gælder kunkredsens arrangementer, ikke de officielle,dvs. brugsprøver, skuer, generalforsamlinger ikke omfattet. KC sendersvarskrivelse til kredsen samt alle implicerede.e. Mail til PL fra medlem behandlet.FU støtter PL’s svar,hvor der henvises tilpersonligt søgsmål.f. HB 5/05-22, HB 5/05-23, HB 5/05-25 ogbreve.KC sender svar til disse, når skrivelsen ergodkendt i HB.g. HB 5/05 24 vedr. brev fra advokat.KC meddeler advokaten,at DKK’s afgørelsei sagen foreligger i skrivelse af 14/6 2005og er sendt direkte til indklagede. Hermedbetragter Schæferhundeklubben sagen somværende afsluttet.h.AR’s redegørelse på indberetning.FU har taget Avlsrådets redegørelse medindstilling om, at sagen henlægges til efterretning.FU betragter sagen som værendeafsluttet. KC sender svar til begge parter.i. Svar fra DKK på HB 5/05-26 vedr. indberetningaf eksteriørdommeraspirant.DKK’s bestyrelse har på sit møde d.14/6-05besluttet at imødekomme Schæferhundeklubbensanmodning om at stoppe en dommeraspirantsuddannelse til eksteriørdommer.HB betragter hermed sagen somværende afsluttet. KC sender orientering tilalle parter.j. Sag om haleamputering.Det er ikke en sag, der her været i vores regi,men PL har modtaget brev fra DKK meddispensation om at måtte stille til prøve meden haleopereret hund. PL sender brevet tilSekretariatet til journalisering.k.Mail til BHR fra medlem vedr.tidligere sagBehandles i FU, da det er en sag, der tidligerehar været behandlet her. KC skitserer reglernefor kredsskifte i svarskrivelsen, som bådesendes til medlemmet og kredsen.2. SekretariatetFlere løsningsmodeller om ekstra hjælp tilsekretariatet blev behandlet.BA tager kontakt til Jette om, hvilken afmodellerne hun foretrækker.3. EventueltKlubben har i år 50 og 60 års jubilarer.LW bedes om at bringe billeder i bladet afde to jubilarer.MD: FU ønsker status over det kommendeøkonomisystem, rundsendt pr. mail, så detkan behandles på førstkommende HBmøded. 22/8-05.ReferentKarin ChristiansenNyt fra VM-udvalgetfVM 2006 - august 2005 in oPlanlægningen af VM 2006 forløber stadigsom planlagt. Der har været lidt stilleher i sommerferieperioden, men heri august måned er der gang i aktiviteterneigen.Vi regner med at få en aftale om produktionaf kataloget på plads, og vi hardet første møde med en forhåbentligkommende sponsor.Randers kommune har her i augustmåned indkaldt til et møde, hvor vi fårmulighed for at præsentere vores VM2006 for alle erhvervsinteressegrupperi Randers. Vores pressemand, PoulMeineche, har været i dialog medRanders Folkeblad efter et godt forarbejdeaf Kreds 11-Randers, og det komder en flot og stor artikel ud af, somblev bragt i juni måned.Vores hjemmeside bliver stadigudbygget, men vi er for nærværende igang med at kigge på et alternativt WEBhotel, idet det nuværende ikke lever optil vores kvalitetskrav vedrørende afsendelseog modtagelse af mail til voresspecielle VM mailadresser. Skift tilanden leverandør vil ikke på nogenmåde ændre ved de nuværende adressereller vores hjemmeside.Vi er også i fuld gang med at udarbejdeden internationale hjemmeside, som går iluften i november i år, og som er målrettetbåde mod danske og udenlandske interessenter.Den 28. august har vi planlagt et størrefællesmøde i Randers, hvor vi blandt andetskal ud og se det nye stadion, og efterfølgendeskal vi have planlagt den endelige”Køreplan” for de kommende månedersaktiviteter.VM HJÆLPEREVi er lidt skuffede over, at så få medlemmerer villige til at give en hånd med ved dettestørste klubarrangement i dette årti.Vi harfået en del henvendelser, men manglermange endnu, og der er masser af større ogmindre udfordringer. Jeg ved godt, at jyderer meget beskedne mennesker, men vi vilmeget gerne have flere hjælpere fra denside af Storebælt.Vi mangler stadig at få besat et par nøglepostermed nogen, der er klar til størreudfordringer, og jeg vil opfordre til at kiggepå ”Job-annoncerne” i juni-nummeret afSchæferhunden, hvor annoncerne kan ses.Du vil også kunne finde dem på voreshjemmeside: www.schaeferhund.dk/Arrangementer/VM2006.Skulle du selv være interesseret,eller kenderdu nogen i din omgangskreds, som dumener,vil kunne hjælpe os,så giv os et praj.Det, vi ligger mest vægt på, er de rigtigekvalifikationer og evnen til at samarbejde.Ansøgningsfristen er forlænget til 1. oktober2005.Uden de rigtige hjælpere kan vi ikke laveet FORTRINLIGT VM 2006.Sponsorkonkurrence: Denne er stadigmeget aktuel, og vi ser frem til, at du og dinkreds går aktivt ind i denne konkurrence.Hvis du vil vide mere, så kig på vores hjemmeside.Din kredsbestyrelse har modtaget materialeom denne konkurrence, så kontakt demfor videre information. Der er virkeligpenge at tjene også for din kreds.VM-KoordinatorMogens Bechmannvmkoordinator@wusv2006.dkwww.schaeferhund.dk/Arrangementer/VM2006Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 31


Nyt fra BrugshunderådetReferat af BHR-møde den 12. juni 2005 kl. 10.00på Comwell i MiddelfartAlle mødt.Dagsorden:1. Orientering fra HB2. Evaluering BHP3 DM3. Landsdels-BRK-møder4. Instruktører – kurser5. Dommeruddannelse mv.6. VM udtagelse Kreds 17-Silkeborg7. SPH DM8. Gebyrer for afholdelse af udtagelseskonkurrencer9. VM 200510. VM200611. Hundeførermøder12. Hjemmesiden – opdateringer13. Arbejdsområder og retningslinier14. Indkommen post15. Eventuelt.Ad. 1Kurt orienterede om arbejdet i HB.Hunde med kuperet hale født efter 1.oktober 2004 må ikke udstille eller gåtil prøve. Vores holdning er, at har enhund mistet led af halen ved uheld ellerveterinære årsager, og halen er kuperetaf dyrlæge (attest skal foreligge), skalhunden have lov at deltage i arrangementerpå lige fod med andre hunde.Der arbejdes på sagen.Ad. 2Der var enighed om, at BHP3 DM varforløbet meget tilfredsstillende. Stor rostil Kreds 62-Vallensbæk.Kreds 2-Amager afleverer udkast tilDM-hvidbog til Kreds 62, som lavertilføjelser, hvorefter den sendes til os.Dommerne til DM skal kommittes på,at kommentarer skal være redaktøren ihænde senest 14 dage efter DM.Vi besluttede, at indmarch og væsenstestskal foregå om fredagen, af hensyntil en mere fair afvikling af konkurrencenfor hundene i 1. gruppe.Fra 2006 udpeges figuranterne til DMaf figurantudvalget. Umiddelbart eftersidste udtagelse offentliggør figurantudvalgethvilke figuranter, der har hvilkeopgaver til DM.Afslutningen af DM skal gøres kortere.Det vil være fint, om kun de 10 bedstehunde kaldes frem til præsentation.Resten kan få udleveret præmie vedaflevering af rygnummer.Ad. 3Der er afholdt BRK-møder på Sjællandog Fyn-Sønderjylland. Gode møder medgod debat og mange input. Skabelonenfor fremtidige møder er hermed påplads. Hundeførerkurser skal opprioriteres,og BRK’erne i kredsene skal væremere opmærksomme på, at kredsenesinstruktører kommer på kurser. Det vilvære hensigtsmæssigt, at kredsenesinstruktører kommer på kursus hvert 2.år.På Sjælland blev der ytret ønske om etsporlæggerkursus. Vi vil derfor forsøge atlave et både øst og vest for Storebælt.Ad. 4Vi vil fremover tilbyde kredsene, at hundeførerkurserbliver afholdt i de enkelte kredseeller flere kredse sammen. Prisen bliver1.500 kr. pr. kursus og skal afregnes tilBrugshunderådet.John R vil forsøge at stable et korps afhundeførerkursusinstruktører på benene.Disse hundeførerkursusinstruktører skal pået 1-dags-kursus, hvor instruktører skalgøres bekendte med indholdet af vores kursusmapperog etik/moral i Schæferhundeklubben.Der skal arbejdes på, at vi får flere autoriseredeinstruktører i klubben.Rådet besluttede at hæve prisen påinstruktørkurser til 250 kr. pr. kursus, hvalpekurset450 kr., prøvelederkursus 150 kr.og BRK-kursus 150 kr. fra den 1. juli 2006.Såfremt prøvelederkursus og BRK-kursusafholdes samme dag, er prisen 250 kr. Deekstra 50 kr. pr. kursus skal gå til efteruddannelseaf Schæferhundeklubbens autoriseredeinstruktører.Ad. 5Der bliver afholdt dommermøde i august.Et af emnerne bliver præciseringer tilprøveprogrammet.Det blev besluttet, at Gunner Jensen ogErik Ahrends indtræder i dommeruddannelsesudvalgVest.For at give dommeraspiranterne mulighedfor at komme igennem uddannelsen påfornuftig vis og have et tilstrækkeligt antalprøver at vælge imellem, blev det besluttet,at en aspirant skal gå de første 4-6 prøverhos en dommer fra uddannelsesudvalget.Derefter kan aspiranten gå hos alle dommere,der har virket i mindst 2 år. Indenaspiranten går til dommereksamen, skalaspiranten igen gå mindst 2 prøver hos endommer fra dommeruddannelsesudvalget.Der ligger pt. 3 ansøgninger fra aspiranter,som alle bliver indkaldt til samtalesenest i forbindelse med næste BHR-møde.Hvis en kreds ønsker at gøre brug af enudenlandsk dommer, skal kredsen søgedispensation hos BHR. Når BHR har givetdispensationen, er det kredsens egetansvar, at alle nødvendige papirer bliverbragt i orden.Ad. 6Kredsen er klar og forsøger at skabe så realistiskeforhold for hundeførerne sommuligt. Sporene bliver som til VM 600skridt. Figurantudvalget udpeger figuranternetil udtagelsen.Lars Juhl dømmer spor,ogSøren W. Schubert dømmer B og C. Dermedgår vi væk fra 2-dommersystemet. Det blevbesluttet at opkræve et deltagergebyr på250 kr. pr. hundefører. Gebyret går ubeskårettil VM-holdets sponsorbank. Erik sørgerfor pokaler.Ad. 7Erik sørger for pokaler til SPH-DM.Udtagelseskriteriet er som sidste år. Allemed mindst 94 point fra en udtagelse erkvalificeret, derefter suppleres med et antalekvipager op til 26 blandt de bedste medmindst SG fra en udtagelse.Ad. 8Det blev endvidere slået fast, at gebyret,som kredsene skal betale til Schæferhundeklubbenfor udtagelser, er hhv. 3.500 kr.for en BHP3-udtagelse og 2.000 kr. for enSPH-udtagelse.Ad. 9Mogens Bechmann bliver holdleder. Holdlederassistentudpeges senere. John J bestillerhotel til hundeførerne og holdleder/holdlederassistent. Tilskuddet til hundeførernestransport skal være på plads indenVM-udtagelsen den 3.-4. september, men viludgøre mindst 1.000 kr.Kurt taler med Lotte Wissing om annoncei Schæferhunden, hvis vi skulle være så heldigeat finde en sponsor.Ad. 10Kurt har rundsendt den korrespondancehan har modtaget i forbindelse med VM2006. Der var ikke yderligere kommentarerhertil.Ad. 11Anders afventer tilbagemeldinger på indlægi Schæferhunden. Kommer der ingentilbagemeldinger, kunne emner være ”Hvadvil det sige at være hundefører”og ”Kontakthundefører og hund imellem”.Ad. 12Anders laver opstilling over BHR’s samledesider/oplysninger. Hvert af rådets medlemmerskal så sørge for revision inden for detenkelte medlems arbejdsområde.Ad. 13Alle rådsmedlemmer skal lave ”jobbeskrivelse”på egne ansvarsområder, så vi ikkemisser noget i tilfælde af ferie, sygdom,arbejde og lignende.Det vil også lette arbejdeti rådet fremover.Ad. 14Rådet behandlede en personsag.Ad. 15Næste møde den 4. september 2005 iSilkeborg efter afslutning på VM-udtagelsen.Kredse søges!til SPH-udtagelserSe nærmere side 4732 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Anmeldte brugsprøverHUSK! at indsende alle nødvendigeoplysninger ved tilmelding til brugsprøve,såsom hundens fulde navn(som angivet på stambogen, hvis ensådan haves), tidl. beståede prøver,køn, fødselsdato, DKK reg.nr. ogøretatoveringsnr., prøve der tilmeldesi, samt ejers navn, adresse, tlf.nr. og medlemskreds. Indsendgerne en kopi af stambogen tilprøvelederen, det vil gøre det nemmereat udfylde resultat- og dommerlistermv.August2/8. Kreds 81-Løkken-Vrå. Beg. B, BHP,IPO, FP, SL. D: Erik Johannesson. P: SørenJensen, tlf. 2127 8111. Start kl. 17.00.5/8. Kreds 76-Bramming. Beg. B, BHP,IPO. D: Erik Johannesson. P: Kim StampeJensen, tlf. 7538 4817. Start kl. 16.00.6/8. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,IPO. D: Christian Sørensen. P: CarstenBisgaard Christensen, tlf. 5614 5125.Start kl. 9.00.6/8. Kreds 32-Ringkøbing. Beg. B, BHP,IPO, SPH. D: Erik Johannesson. P: Maja B.Kristensen, tlf. 9733 0133. Start kl. 9.00.9/8. Kreds 64-Them. Beg. B, BHP, IPO,SPH. D: Erik Johannesson. P: Jimmy B.Rasmussen tlf. 8684 8495. Start kl. 12.00.19/8. Kreds 84-Skovbo. Beg. B, BHP, IPO.D: Bent Andersen. P: Henrik Jeberg, tlf.4484 0111. Start kl. 16.00.20/8. Kreds 17-Silkeborg. Beg. B, BHP,IPO, SPH. D: Erik Ahrends. P: SusanneKarlsen, tlf. 8685 5158. Start kl. 9.00.23/8. Kreds 29-Tølløse. UHP. D: BentAndersen. P: Merete Frank Christensen,tlf. 5784 5324. Start kl. 18.45.27/8. Kreds 14-Herning. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Gunner Jensen. P: Niels Bay,tlf. 9715 5636. Start kl. 9.00.September3/9. Kreds 84-Skovbo. Beg. B, BHP kunlydighed. D: Bent Andersen. P: HenrikJeberg, tlf. 4484 0111. Start kl. 9.00.10/9. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,IPO. D: Henrik Egemose. P: CarstenBisgaard Christensen, tlf. 5614 5125.Start kl. 9.00.11/9. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Bent Andersen. P: LotteHansen, tlf. 4615 3753. Start kl. 9.00.17/9. Kreds 70-Fredericia. DanmarksBedste BHP1.D:Søren W Schubert (gr.A)og Gunner Jensen (gr. B+C). P: Anne-Mette Lynge,tlf.7586 0793.Start kl.9.00.25/9. Kreds 62-Vallensbæk. SPH. D: ChristianSørensen. P: Carsten Bisgaard Christensen,tlf. 5614 5125. Start kl. 9.00.29/9. Kreds 54-Brønderslev. BHP. D:Flemming Due. P: Peter Christiansen, tlf.9894 4096. Start kl. 16.30.Oktober1/10. Kreds 2-Amager. Færdselsprøve. D:Henrik Egemose. P: Wia Petersen, tlf. 44654948. Start kl. 9.00.1/10. Kreds 6-Frederikssund. Beg. B, BHP,IPO, SL. D:Villy Petersen. P:Yvonne Brink, tlf.4733 3799. Start kl. 9.00.8/10. Kreds 46-Køge. Beg. B, BHP, IPO, SL. D:Harry Hansen, P: Frank Andersen, tlf. 22743656. Start kl. 9.00.15/10. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,IPO. D: Peter Larsen. P: Carsten BisgaardChristensen, tlf. 5614 5125. Start kl. 9.00.15/10. Kreds 42-Hedensted. Beg. B, BHP, IPO,SPH. D: Gunner Jensen. P: Kaj VernerThomsen, tlf. 2288 3940. Start kl. 9.00.15/10. Kreds 77-Tørring. Beg. B, BHP. D: ErikJohannesson. P: John Hedegaard, tlf. 75872340. Start kl. 9.00.16/10. Kreds 18-Aabenrå. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Erik Ahrends. P: Ole Madsen, tlf. 74613240. Start kl. 9.00.29/10. Kreds 28-Sønderborg. Beg. B, BHP,IPO. D: Gunner Jensen. P: Lars Kyndesen, tlf.7446 5401. Start kl. 9.00.29/10. Kreds 53-Nibe. Beg. B, BHP, IPO, SL. D:Per Svoldgaard Nielsen. P: Mette Thomsen,tlf. 9832 6532. Start kl. 9.00.30/10. Kreds 33-Holstebro. Beg. B, BHP, IPO,SPH. D: Lars Juhl. P: Keld Præst, tlf. 97421892. Start kl. 9.00.November5/11. Kreds 29-Tølløse. Beg. B, BHP, IPO. D:Bent Andersen. P: Freddy Eriksen, tlf. 59651872. Start kl. 9.00.5/11. Kreds 45-Struer. Beg. B, BHP, IPO, SPH.D: Erik Ahrends. P: Søren W. Schubert, tlf.9742 8266. Start kl. 9.00.5/11. Kreds 62-Vallensbæk. Kredsmesterskab.Beg. B, BHP, IPO, SL. D: Henrik Egemose.P: Carsten Bisgaard Christensen, tlf.5614 5125. Start kl. 9.00.6/11. Kreds 80-Viborg. Beg. B, BHP, IPO, SPH,SL. D: Erik Ahrends. P: Pat Funnell, tlf. 97574636. Start kl. 9.00.12/11. Kreds 62-Vallensbæk. Kredsmesterskab.SPH. D: Peter Larsen. P: Carsten BisgaardChristensen, tlf. 5614 5125. Start kl. 9.00.12/11. Kreds 1-Rødovre. SPH. D: BentAndersen. P: Edwin Johansen, tlf. 5470 5117.Start kl. 8.00.12/11. Kreds 14-Herning. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Søren W. Schubert og Lars Juhl. P:Niels Bay, tlf. 9715 5636. Start kl. 9.00.12/11. Kreds 26-Middelfart. Kredsmesterskab.Beg. B, BHP, IPO, SPH, SL. D: ErikAhrends. P: Henry Kuus, tlf. 6486 1796. Startkl. 9.00.12/11. Kreds 47-Suså. Beg. B, BHP. D: HellePriess. P: Michael Johansen, tlf. 5556 5696.Start kl. 9.00.13/11. Kreds 5-Hillerød. Beg B, BHP. D:Henrik Egemose. P: Kirsten Kristiansen, tlf.2978 3612. Start kl. 9.00.13/11. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO.SPH1, SL. D: Bent Andersen. P: MarianneNorring, tlf. 4390 6063. Start kl. 9.00.19/11. Kreds 1-Rødovre. SPH. D: HarryHansen. P: Edwin Johansen, tlf. 5470 5117.Start kl. 8.00.19/11. Kreds 6-Frederikssund. Kredsmesterskab.Beg. B, BHP, IPO, SPH, SL. D: HenrikEgemose. P: Yvonne Brink, tlf. 4733 3799.Start kl. 9.00.19/11.Kreds 71-Grenå.Beg.B,BHP,IPO,SPH,SL. D: Søren W. Schubert. P: Kirsten Nielsen,tlf. 8632 3140. Start kl. 9.00.19/11. Kreds 84-Skovbo. Beg. B, BHP, IPO,SPH1. D: Bent Andersen. P: Henrik Jeberg, tlf.4484 0111. Start kl. 9.00.20/11. Kreds 10-Hjørring. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Poul M. Hansen. P: Ole SkovMortensen, tlf. 9896 9720. Start kl. 9.00.20/11. Kreds 1-Rødovre. Beg. B, IPO, BHP, SL.D: Bent Andersen. P: Edwin Johansen, tlf.5470 5117. Start kl. 8.00.20/11.Kreds 30-Greve.Beg.B,BHP,IPO,SPH,SL. D:Villy Petersen. P: Marianne Norring, tlf.4390 6063. Start kl. 9.00.December3/12. Kreds 8-Rønnede. Beg. B, BHP. D: BentAndersen. P: Bjarne Carlsen, tlf. 5050 1943.Start kl. 10.00.17/12. Kreds 32-Ringkøbing. Beg. B, SL, BHP.D: Erik Johannesson, P: Maja Kristensen, tlf.9733 0133. Start kl. 9.00.Anmeldelse af prøver skal være BHR-Brugshunderådeti hænde senest 14 dage før prøvensafholdelse.Prøven kan anmeldes elektronisk via hjemmesidenog via papirblanketten.. Hvis du anmelder prøven påpapirblanketten, skal den påføres starttidspunkt forprøven, samt e-mailadresse på prøvelederen.Papirblanketten skal sendes til:Anders Olsen, Møllevej 24, Tornemark,4262 Sandved, tlf. 2927 8298.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 33


Nyt fra AvlsrådetHD statistik 1. halvår 2005Hanner med 5 stk. afkom eller flere.HD-statusAvlshan Antal afkom A B C D ERomeo v. Pallas Athene 20 7 5 2 4 2Karo V.D. Herdersfarm 10 8 1 1 0 0Hulgaard’s Karlo 11 6 5 0 0 0Aron v. Brachler See 10 5 4 1 0 0Kimbo v. Karthago 10 2 4 2 1 1Karat’s Yoker 9 3 1 1 3 1Rindums Kaiser 9 8 1 0 0 0Quentin v. Karenberg 9 3 4 0 1 1Chija’s Othello 8 4 2 1 1 0Nero v. Nöbachtal 8 8 0 0 0 0Karat’s Ulko 7 4 1 2 0 0Kiami’s Ikon 7 3 3 1 0 0Iriac v. Ruhbachtal 7 4 3 0 0 0Fritz v. Farbenspiel 6 3 1 0 2 0Yak v. Frankengold 5 2 1 1 1 0Leri Unesco 5 4 1 0 0 0Paka Chiwas 5 1 3 1 0 0Leri Valdemar 5 0 2 1 2 0Udarbejdet af Lilli NagelResultaterfraavlskåringerbringes i bladet, når redaktøren harmodtaget fotos af de hunde, der erblevet kåret i klasse 1.Derfor - savner du resultater fra enavlskåring, så kontakt kåringsdommeren- ikke redaktøren - og hør,hvordan det går med billederne.Red.Vigtig notits vedrørende AK-beviserhav tålmodighed!Avlskåringsbeviserne kan desværre ikke blive udsendt, før papiret, som de skal trykkes på, er i orden. Det er et juridisk spørgsmål,og der skal gives grønt lys fra juristerne i DKK. Schæferhundeklubben har desværre ikke indflydelse på sagsbehandlingstideni DKK, så det hjælper ikke at ringe i tide og utide og skælde undertegnede ud - jeg har intet med fremstillingen af papiretat gøre.Skal man bruge beskrivelsen, kan man ved henvendelse til mig få det, der hedder et stamblad, hvor beskrivelsen på hunden er,dog uden anbefaling af avl.Hav venligst tålmodighed et stykke tid endnu - det er ikke sjovt med alle de sure mennesker, der ringer.På forhånd tak.Lilli NagelKommende avlskåringerOBS!Tilmeldingen skal være modtaget senest 14 dage før kåringen. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig til din avlsvejleder, der gernevil være dig behjælpelig.HUSK på dagen at medbringe original stamtavle, resultathæfte, dokumentation for HD-resultat samt DNA-test.Er din hund HD-fotograferet eller har brugsprøver i Tyskland, skal resultatet være registreret i Dansk Kennel Klub.Originale papirer skal medbringes med påskrift fra DKK på kåringsdagen. Er det ikke i orden, afvises hunden.Kreds 38-Haderslev den 18.9.2005Kl. 9.00 på kredsens træningsplads, Christen Koldsvej 16, Haderslev. Kåringsdommer: Frits Andresen.Kåringsleder: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov, tlf. 7483 3705.Kreds 30-Greve den 25.9.2005Kl. 9.00 på kredsens træningsplads, Greve Centervej 48, Greve. Kåringsdommer: Rene Jørgensen.Kåringsleder: Per Christiansen, Ørnesædevej 1, 4622 Havdrup, tlf. 4613 4337.34 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


RubrikannoncerRubrikannoncer sendes (elektronisk) til:Lotte Albret Wissing: lotte.wissing@privat.dk(se kolofonen s. 3 for øvrige kontaktdetaljer).Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen.Spaltebredden for rubrikannoncer er 87 mm, og minimumprisenfor en meddelelse er 165 kr. for op til 7 linier à ca. 70karakterer (bogstaver, tegn og mellemrum) inkl. navn ogadresse. For hver ekstra linie ud over de 7 betales 20 kr.Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optageskuld, der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub.Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes og eransvarlig over for Schæferhundeklubben og Dansk KennelKlub.Kennel To-Fast informerer:To-Fast Freja BHP3, AK, DM-deltager 2004 (Pa-Schacks Feta - Magbert VomBlitzen Stein)(Orry Von Haus Antverpa 3xVM-vinder) har den 28/5-05 født 2hanner og 6 tæver efter DM-deltager 2005 Vintermarkens Odin (DegnsFøniks - Atenagårdens Walli).www.Kennel-to-slow.dk - Kontakt Kent 2218 3730 el. Lars 2220 5132.Kennel HAJEN v/Katja Cath Carnett, Kringsholmvej 15, 2670 Greve,tlf. 4361 2828 el. 4077 9999, www.kennel-hajen.dk, mail:kennel.hajen@mail.tele.dk, meddeler:HAJEN’S DIFF, BHP 1, AK, HD: A, AA: O, DNA, index 128 (Hajen’s Daffi, PH-P, AK, A2 - Tom van’t Leefdaalhof, SchH 3, AK, normal, verdensmester ) er d.040505 parret med BOBAN van’t Heukske, SchH3, HD-normal, 3 x delt.Hollandske mesterskaber og 1 x delt. VM, index 118 (Alpha v.d. Menisten -Irka vom Schwartenzwinger).Kennel Sundhund v/Anita og Parly Carlsen, Godthåbsvej 17,3751 Østermarie, tlf. 5647 0714, e-mail: a.carlsen@worldonline.dk:Flicka von den Rabauken BHP1, AK1 (Quasy von der bösen NachbarschaftSchH3 (V-BSP) IP3/FH1/a normal)- Uschi vom Posthorn SchH2/a normal) erden 18-06 parret med Jabina Fisther BHP3, AK, HD: B, AA:0, HD-index 117,3xDM-delt, 2xVM-delt + deltager i DM i år (Pike v. d. Schafbachmühle -Jabina Frigga). Forventet fødsel ca. 19-08-2005.Kennel Vendbo’s meddeler:Scharf Ilka, BHP 1, AK, HD: A, AA: 0 (Lindholdts Lonnie - Glarbo Yeti) harden 21. juni 2005 født 6,2 hvalpe efter Boban van’t Heukske, SchH III, BHP3, AK, HD:A, AA:0 (Irka vom Schwartenzwinger - Alpha v.d. Menisten).Tove og Kaj-Verner Jensen, Brønderslevvej 262, 9480 Løkken,tlf. 9646 1015 - 4014 7412, e-mail: kv.tove@get2net.dk,http: //hjem.get2net.dk/Kennel-VendboKennel Jen-Ager, tlf. 5678 7227, www.kenneljenager.dk:1. Deike v Kiebitzende (Rasko v Karthago - Freya v Oberen Lechsee) harhvalpe efter Satoris Cannon (Theseus Karthago - Satoris Halla).2. Jen-Ager Soffie (Metin v Stadtfeldt - Jen-Agers Gustel) har hvalpe efterJoker v Schmiedegarten (Lasco Westfalenspross - Exe v Schmiedegarten).3. Jen-Agers Gustel (Berlioz v Jacobiner Schloss - Jen-Agers Illo) har hvalpeefter Satoris Cannon.4. Josy v Grimsberger Schloss (Pike v Schafbachmühle - Anka v Harthorst)er parret med Hawk v Schmiedegarten (Dac v Ranken hoher Heide - Exe vSchmiedegarten).Kennel Satoris v/Karsten Sonne Andersen, tlf. 2673 8745,mail: kennel.satoris@mail.dk, eller Dorte Jørgensen,6485 2099 / 2992 4055 meddeler:Satoris Nara, BHP3, AK (Satoris Ero - Satoris Addie) er den 16/5 parret medSatoris Gator, BHP3, AK (Kimbo von Karthago - Satoris Elba). Der forventessorte og sort/brune hvalpe.Kennel Kochen v/Niels & Lotte Koch, Olaf Ryes Gade 41, 6000 Kolding,tlf. 7553 4769 / 4037 1020, e-mail: kochen@teliamail.dk:ChaDe’s Mizawa Matiti, DM-delt., BHP3, F, AK1, HD:B, AA:0 (Satoris Wax -ChaDe’s Jalma) er parret med Basco Neckarursprung, SchH2, AK, HD:A,AA:0 (Nick v. Heiligenbösch - Candie v. Peterhof). Hvalpene forventes født islutningen af august. Se mere om hundene på www.kochen.dk.Kennel-Amager meddeler:Quina De Balsiger SchH1 AK1 ZW81 (Quasy von der bösen Nachbarschaft,tidl VM mester, SchH3 IPO3 - Fenja De Balsiger SchH1) er d. 28/6 parret medKarn vom Fegelhof SchH3 IPO3 AK1 ZW74, BSP-delt. 2004. Karn aflagde enSchH3 d.24/6 med 100-94-99 (Bandit vom Oberhausener-Kraz SchH3 IPO3 -Lola vom Fegelhof SchH1). Hvalpene forventes født 1/9. Forudbestilt 0-2.Henv. Steen Pedersen, Egmondvej 10, 2791 Dragør, 6146 4008.Kennel Rowick v/Per Dandanell og Tage Wichmann Jørgensen, Hovvejen 5,4771 Kalvehave, tlf. 5538 8200, mob. 2872 7321, meddeler:Rowicks Chiba, HD B, BHP, UHP, DNA (Pa-Schacks Bronco - Jueels Dunja)har den 3. juli 2005 født 3 hanner (2 grå,1 fuldsort) og 3 tæver (2 grå, 1 fuldsort)efter Hulgaards Qato, HD B, mønstret i grp. I, PH-P-K, nr. 2 ved DM(Hulgaards Karlo - Glarbo Ciff). Hvalpene er salgsklare 28. august 2005.Mere info www.kennelrowick.dkKennel Kefas v/Torben Schou, Hjortholmvej 77, 4340 Tølløse,tlf. 4640 3803 - 2624 0595 - 4141 2691, www.kennel-kefas.dk,mail: post@kennel-kefas.dk, meddeler at:Orsina v. Akazien Wäldchen (Hagadahls Arex, SchH3 AK1 - Lina ausWattenscheid, SchH1, AK1) er den 22/5-05 parret med Zeppo v. KlebingerSchloss SchH2 AK1 (Scott v. Deodatus, SchH3, AK1 - Uganda v.d.Wienerau,SchH1, AK1). Hvalpe forventes ca. 23/7-05.Kennel Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø, 5599 3020,garodkin@post.tele.dk, www.kennel-garodkin.dk meddeler:AVKL 1 Garodkin Jenny, Jenny, Årsvinder ved HAS 2003 (SchH3, IPO3,AK-D, HD: A2, AA: 0, DNA). Far: AVKL1 Nabonas Jameson (SchH3, AK-DK).Mor: Garodkin Dizzy Miss Lizzy (SchH1, AK-D, DNA) er d. 2. juli 2005 parretmed Quentin vom Karanberg, Vinder af yngste klasse ved BSZ 2002(SchH3, AK-D). Far: VA 1 Yasko vom Farbenspiel (SchH3, AK-D). Mor: Maryvon Tronje (SchH2, AK-D).Kennel Akacias v/Karin Gram, Nederkær 9, 2765 Smørum,tlf. 4465 7226, www.akacias.dk, meddeler at:AVKL, DKCH Akacias Mamba, BHP-2, AK/1, KBHV02+03 (VA(S) SaskoNoriswand, SchH-3, FH1, AK/1 - Kimberhyttens Exa, BHP-1, AK/1) har d.26.06.05 født 2,4 hvalpe efter Tim Frankengold, SchH-3, AK/1 (Esto vanNoort, SchH-3, AK/1 - Anuschka Frankengold, SchH-2, AK/1). Hvalpene ersalgsklare i uge 33.KENNEL HULGAARD, Tlf. 5682 1360, www.kennelhulgaard.dk:BONA VON LESIMO, BHP3, AK1, A/0, ZW 80 (Sid vom Haus Gremm, BSPdeltager-Jana vom Bernhardinerhof) er den 26.06.2005 parret med PILOTVOM BÄRENFANG, SchH3, IPO3, VH3, SPH, BSP+VM-deltager, A-normal,ZW 78 (Boss v. Grossen Land - Happy v. Bärenfang). Hvalpene fødes med etHD-index over gennemsnittet.Kennel Peterlysen v/Ove Frederiksen, tlf. 3251 2388 / 4054 8688,e-mail: ovefrederiksen@ofir.dk meddeler:Rowicks Chilli AK BHP3 IPO3 SPH (Pa-Schacks Bronco AK BHP3 IPO3 -Jueels Dunja AK BHP3) er d. 20-6-05 parret med Boban van´t Heuske AKSchH3 BHP3 (Alpha v.d. Menisten - Irka vom Schwartenzwinger). Se mere omBoban (video) på www.Bayogi.dk. Hvalpe forventes 23. august 2005.Kennel Lærkbo’s, Platanvej 10, 4760 Vordingborg, tlf. 5534 1402 /5050 1402, e-mail prl@hundesport.dk, www.hundesport.dk, meddeler:Lærkbo’s Asa, PH, AK, Index 110,9, HD B, Alb. 0, S/G (NL Jabina Noa , BHP3,SPH, PH, FP, AK - DM/WM Jabina Lewis, BHP3, IPO3) har den 4/7 2005 født1,5 hvalpe efter Quino vom Herding Brook, SchH 3, IPO 3, FH, Skue SG, TyskZW-index 88, 2 x LGA deltager, AK-D, HD:A-normal, Alb-normal (Chicco vonder Fasanerie, FH, SchH.3 - Enny von der Längerts, SchH2). Indavl - ingen.Salgsklare i uge 35. 1 tæve ønskes udstationeret.Kennel Nederholm’s v/Tina og Emil Petersen, Ramsherredvej 10, 8723Løsning, 7683 8081 el. 2929 1270 meddeler:1) Es-Flindtto’s Guri BHP3, IPO2, HD:B, AA:0, DNA (Jabina’s Lewis -Usserød’s Malou) er den 22/7-05 parret med ChaDe’s Onik BHP3, IPO3,HD:A, DNA, AK (Magbert v Blitzen Stein - ChaDe’s Jalma).2) Nederholm’s Aichia efter Es-Flindtto’s Guri og ChaDe’s Xaro ønskesudstationeret på særdeles gode vilkår.Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 35


KenneloversigtenFordele ved at være med ikenneloversigten:1. Kennelannonce/annonce med navn i 9 ordinærenumre af medlemsbladet pr. kalenderårunder Kenneloversigten2. Fri hvalpe/parringsannoncer påSchæferhundeklubbens hjemmeside med egetpassword/adgangskode/bruger-id og mulighedfor link til egen hjemmeside.3. Gratis rubrikannonce efter gældende regler imedlemsbladet, max. 7 linier, 1 gang pr. blad.NB! Tilbuddet om at få sin egen side på klubbenshjemmeside + 1 gratis rubrikannonce pr.blad gælder kun, hvis der er tegnet annonce imedlemsbladet under kenneloversigten.4. Gratis annonce i kåringsbogen5. Avlsrådet sender nyt fra SV m.m. på E-mail tilkenneloversigtens annoncører6. Rabat på kåringsbog7. Rabat på HAS filmMed venlig hilsen Redaktionen og IT-udvalgetPris:Lille annonce (kun tekst):kr. 800,00 + moms pr. 9 fortløbende numreDobbeltannonce (incl. logo i farver):kr. 1.200,00 + moms pr. 9 fortløbende numreBobækMargit Sørensen.................................. 5628 6813mobil ....................................................... 2160 7813Køgevej 15, 4652 HårlevE-mail: Bobaek@post.tele.dkDegnJill og Leif Degn .................................. 3252 0726mobil ................................ 4020 0726/3062 1404Østerlarsvej 22, 2770 KastrupE-mail: degn@kennel-degn.dkwww.kennel-degn.dkDisagerHans Peder Søndergaard ............... 5858 1250Disagervej 10, 4200 SlagelseE-mail: hps@disager.dkwww.disager.dkElverhøjJackie Månsson .................................. 4075 4027Hornbækvej 517, 3080 TikøbE-mail: elverhoj@c.dkwww.elverhoj.comBornholmSund HundParly & Anita Carlsen ....................... 5647 0714Godthåbsvej 17, 3751 ØstermarieE-mail: a.carlsen@worldonline.dkCabsterCamilla Byskov Andersen ................ 2614 1603Solager 21, Vridsløsemagle, 2630 TåstrupE-mail: c.b.andersen@privat.dkkennel C H I J A Sv/Jette og JanSiebenhaarGarodkinAsa og John Garodkin ..................... 5599 3020Oregårdsvængevej 15, 4720 PræstøE-mail: garodkin@post.tele.dkwww.kennel-garodkin.dkGlennLilli Nagel & Peer Thykjær ............... 5678 9407mobil ....................................................... 2534 3804Alslevvej 8 B, 4653 KariseE-mail: kennel-glenn@hund.dkwww.kennel-glenn.tkSjælland ogLolland-FalsterGreveErik & Else Loft..................................... 4361 0697mobil/fax ......................... 4054 0997/4361 0897Assentorpvej 90, 4295 StenlilleE-mail: e.loft@ofir.dkwww.kennelgreve.comAkaciasKarin Gram ........................................... 4465 7226mobil ....................................................... 4014 7226Nederkær 9, 2765 SmørumE-mail: akacias@akacias.dkwww.akacias.dkCoronisGitte & Steen Møllegaard SalmonsenTelefon ........................................................ 5764 0181mobil ....................................................... 2096 5626Skovvej 26, Nordrup, 4100 RingstedE-mail: coronis@wanadoo.dkGrænsenMartin Hjort Nielsen & Pernille PedersenTlf./mobil........................... 4618 7170/2239 0551Havdrupvej 13, 4622 HavdrupE-mail: mhn@wanadoo.dkwww.kennelgraensen.dkAlceaPeter Nielsen..........................................4632 6227Teglværksvej 15, Kamstrup, 4000 RoskildeE-mail: alcea@alcea.dkwww.alcea.dkBannebjergLillian Samuelsen ............................... 4839 1156mobil ....................................................... 2532 8016Bannebjergvej 30, 3230 GræstedE-mail: Isa-bannebjerg@mail.dkTina Vibeke JensenTina Tina og Vibeke Jan RasmussenElna Lassensvej 53, Jensen Evetofte,Elna Sigerslevvestervej Lassensveej 3370 Melby. 53, Evetofte, 18DK-3600 Tel: +45 3370 Frederikssund47 Melby 98 73 78Tlf. +45 47 98 73 78E-mail: +45 dandixie@dandixie.dk23 30 92 78E-mail: Homepage: dandixie@dandixie.dkwww.dandixie.dkHomepage: www.dandixie.dkGubbengaardKaren Gubbengaard & Dan KøberTlf./mobil........................... 4399 9203/5194 9203Høje Taastrupvej 24, 2630 TaastrupE-mail: kennel@gubbengaard.dkwww.gubbengaard.dkHajenKatja Cath Carnett .............................. 4361 2828mobil ....................................................... 4077 9999Kringsholmvej 15, 2670 GreveE-mail: kennel.hajen@mail.tele.dkwww.kennel-hajen.dk36 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Hatani’sEjler Nielsen ......................................... 4373 1012mobil ....................................................... 4042 7582Søsvinget 33, 2635 IshøjE-mail: hatani@ishoejby.dkHaus HaargaardLisa Haargaard ..................................... 4774 9820Mobil ....................................................... 2064 7468Myntestien 13, 3310 ØlstedE-mail: kennel@haus-haargaard.dkwww.haus-haargaard.dkHaus WienersJannie Paustian.................................... 4354 9080Mobil ...................................................... 2811 9180Bredekærsvænge 212, 2635 IshøjE-mail: e.brocks@ishoejby.dkKefasTorben Schou........................................ 4640 3803Holtevej 41, Mølleborup 4370 St. MerløseE-mail: post@kennel-kefas.dkwww.kennel-kefas.dkKojackLise Røssel og Ole Jørgensentelefon/mobil ................. 5546 2208/4045 4208Byvænget 10, 4262 TornemarkE-mail: kojack@mail.dkKorskildeHelge Petersen.......................................5596 7970Mobil .........................................................2651 6218Brøderupvej 22, 4733 TappernøjeE-mail: kennel@kennel-korskilde.dkwww.kennel-korskilde.dkwww.maituk.dkHelle PriessAllindelillevej 204100 RingstedTlf. 5760 0648Velkommen tilKennel Mai TukOpdræt af familie- og sportshundeE-mail: maituk@maituk.dkNolteJesper Walin & Annette Noltetlf./mobil .......................... 5614 1558/2087 1558Yderholmvej 23, 2680 Solrød StrandE-mail: jesper@kennelnolte.dkwww.kennelnolte.dkHedegårdKarsten Hedegård Andersen ........ 5492 8006Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.E-mail: info@kennelhedegaard.dkwww.kennelhedegaard.dkKratmosenEva Haargaard...................................... 4589 0649mobil..........................................................2181 7320Kratmosevej 7, 2950 VedbækE-mail: kratmosen@mail.tele.dkwww.kratmosen.dkNormannerPia & Fritz Bennedbæk .................... 4793 9685mobil ....................................................... 2368 4400Ved Klintebakken 3, 3390 HundestedE-mail: kennel@normanner.dkwww.normanner.dkKENNELHulgaard☎✉Salbyvej 166Ll. Salby4600 KøgeTlf. 5682 1360CARL HULGAARD@E-mail: kennelhulgaard@get2net.dkwww.kennelhulgaard.dkLangtoftenElsie & Arne Lambrecht.................... 5545 6520mobil ....................................................... 2368 0553Byvænget 24, 4262 SandvedE-mail: arne.l.@mail.dkNørremosenHelle Olsen ........................................... 4772 4269Carlsvej 33, 3300 FrederiksværkE-mail: helle-47724269@mail.tele.dkPeloPeder og Lotte OlesenTelefon ............................. 4619 5442/6171 5442Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. SkensvedE-mail: pelo@kennel-pelo.dkLena Pichler Bjerre & Erik BjerreBoeslunde Byvej 60, 4242 BoeslundeTlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939E-mail: Kennel@Leri.dkwww.german-shepherd-dog.dewww.leri.dkRavneRockSusanne Olsen .................................... 2619 0580Stig Vestberg ....................................... 2698 5099Ravnens Kvt 7A, 2620 AlbertslundE-mail: RavneRocks@mail.tele.dkJohn & Dorthe JabinaTlf./mobil............................4636 3634/4074 3634Ringstedvej 101 A & B, 4000 RoskildeE-mail: Jabina@tdcadsl.dkwww.jabina.dkLærkbo’sPer Rasmussen Lærke........................5534 1402mobil/fax ...........................5050 1402/5534 1406Platanvej 10, 4760 VordingborgE-mail: prl@hundesport.dkwww.hundesport.dkRowickPer Dandanell & Tage Wichmann JørgensenTlf..........................................5538 8200/3297 4490mobil ..........................................................2872 7322Hovvej 5, 4771 KalvehaveE-mail: pia.larsen@cirque.dkJøriniRita & H. Jørgen Nissen .................. 5573 3886fax ............................................................ 5573 3886Helgenæsvej 95, 4700 NæstvedE-mail: Jorini@mail1.stofanet.dkwww.jorini.rohde-nissen.dkMaackSvend Rungstrøm................................ 4753 1209mobil ..........................................................2986 8785Hovedgaden 119, 3630 JægersprisE-mail: sr@kennelmaack.comwww.kennelmaack.comRubiniSusanne & Kaj Rubini ....................... 5682 8112mobil ....................................................... 2089 5770Hulegårdsvej 5, 4100 RingstedE-mail: rubini@hund.dkwww:skrubini.dkSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 37


KenneloversigtenSalbyFrank & Linda Jacobsen ................. 5682 0714mobil ....................................................... 2170 6003Salbyvej 206, 4600 KøgeE-mail: salby@privat.dkThomseboThomas Bo Larsen................................ 4774 9980mobil ........................................................ 2461 6351Skåninggårdsvej 1, 3300 FrederiksværkE-mail: vibsi.bo@mail.dkwww.thomsebo.dkMaegaardIda & Lynge Larsen..............................6263 1236Ølstedvej 3, 5672 BrobyE-mail: kennel.maegaard@privat.dkwww.kennelmaegaard.dkSCHÆFERFARMENV/ Berit Wideborg & Ove AndersenKøgevej 17, 4653 KariseTlf.: 70 20 97 00Mobil: 40 70 02 15www.schaeferfarmen.dkE-mail: bw@schaeferfarmen.dkSchæfer PowerBenny & Helle Kristensen .............. 5918 8888mobi ........................................................ 4015 0880Østrupvej 28, Østrup, 4350 UgerløseE-mail: power@paradis.dkTrillingsgaardVibeke & Michael Johansen............... 5556 5696Bakkevej 2, Bøgesø, 4700 NæstvedE-mail: trillingsgaard@mail.tele.dkwww.trilling.dkGorm Christensen ogMerete Frank Christensen57 84 53 24www.kennel-trold.webbyen.dkJyllandMichael LumbySøndervig Landevej 5, 6950 RingkøbingTlf. 2024 4846E-mail: kennel@alderslyst.dkwww.alderslyst.dkSontoSonja Pedersen .................................. 4649 9481mobil ....................................................... 2464 0055Skullerupvej 22, 4330 HvalsøE-mail: sonto@tdcadsl.dkwww.sonto.dkUlveskovenHenrik WestTlf./mobil ......................... 5636 1508/4011 1315Munke-Bjergebyvej 15, 4190 MunkebjergbyE-mail: kennel@ulveskoven.dkwww.ulveskoven.dkBayogiTove & Jan Pedersen...........................9896 3360mobil..........................................................2993 7110Bredkærvej 100, 9800 HjørringE-mail: bayogi@tele2adsl.dkwww.bayogi.dkSvikmøllen’sMona Pedersen ............ 5682 1662/6116 0528mobil ....................................................... 2064 1848Lergravsvej 9, Ørslev, 4100 RingstedE-mail: Svikmoellen@mail.tele.dkWe-SchouThomas Schou .................................... 4641 2027Hyggevej 8, 3630 JægersprisE-mail: we-schou@kennel-we-schou.dkwww.kennel-we-schou.dkBøggildFrank VolterTlf./mobil ....................... 8699 9892 / 2215 1901Bøggildsvej 7, 8530 HjortshøjE-mail: fpv@get2net.dkhttp://kennelboeggild.dkSvogerslevBent & Susanne Andersen.............. 4618 8646mobil ....................................................... 4051 3807»Scheels Eng«, Tykmosevej 16, 4622 HavdrupE-mail: scheelseng@vip.cybercity.dkhttp://scheelseng.homepage.dkFynDanconHenrik Ludvigsen..................................8622 6217Hjortshøj Møllevej 31, 8530 HjortshøjE-mail: dancons@vip.cybercity.dkwww.dancons.dkTeam SajoSusanne N. Jensen & John NielsenTlf./fax .............................. 5852 0823/5852 0823mobil ....................................................... 2552 4888Thorvaldsensvej 5, 4200 SlagelseE-mail: teamsajo@get2net.dkTeam SufraSusanne & Frank Pedersen ............. 4640 7054Hovedvejen 294, Osted, 4140 BorupE-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dkwww.sufra.dkBjarliBjarne og Lisbeth Petersen ........... 6485 2412mobil ....................................................... 2280 5412Gl. Skolevej 13, 5450 OtterupE-mail: bjarne@bjarli.dkwww.bjarli.dkCharbroCharlotte & Lars Dybbro ................. 6264 1224Hågerupvej 79, 5600 FaaborgE-mail: charbro@dybbro.dkwww.charbro.dkInger & Egon KnudsenSCHÆFERHUNDEOPDRÆT38 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


El HalconAlf RafnYdersmindesvej 5A, 8560 KolindTlf. 8639 1387 · Mobil 2537 2696E-mail: el-halcon@mail.dkwww.el-halcon.dkKala-lu’sAase Overgaard & Jørgen U SørensenTlf./mobil........................... 7576 1850/2485 0450Lystrupvej 24, Ølsted, 8723 LøsningE-mail: kennel@kala-lu.dkwww.kala-lu.dkKiamiKirsten & Poul Granslevtlf./mobil.............................8629 5520/4013 5520Præstegårdsvej 89, 8320 MårsletE-mail: kiami@get2net.dkwww.kiami.dkMierelleDorte Mierelle ..................................... 7594 4320mobil......................................................... 2074 4805Rubinvej 46, Erritsø, 7000 FredericiaE-mail: mail@kennel-mierelle.dkwww.kennel-mierelle.dkFatiniLone & Svend Højager Nielsen ...... 9747 6330mobil ....................................................... 2043 4280Hallundbækvej 9, Hodsager, 7490 AulumE-mail: fatini@mail.tele.dkwww.fatini.dkKoldbakkenBenny Kristensen ................................ 8644 1291Koldbakken 5, Tvede, 8900 RandersE-mail: koldbakken@mail.tele.dkhttp://home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbakHawetoWerner Schuhmacher........................ 8615 1504mobil ....................................................... 2172 4382Fuglsangsvej 1, 8660 SkanderborgE-mail: alholt@mail.tele.dkKweoInge Hellmund & Ole Sarbæk .........8655 4646Mobil: Ole 2825 5546-Inge 2825 4546Gosmervej 21, Ørting, 8300 OdderE-mail: kweo@get2net.dkhttp://hjem.get2net.dk/kweoOkjærOve Vad Rokkjær ................................ 9714 1476Røjenvej 11, 7451 SundsE-mail: kvik2@power-up.dkHeagerMaja & Ove Kristensen.......................9733 0133mobil ....................................................... 2326 3133Novej 64, Heager, 6950 RingkøbingE-mail: kennel@heager.dkwww.heager.dkLagusoLars & Gurli Jønsson ......................... 8694 4562Havervej 14, 8464 GaltenE-mail: laguso@post.tele.dkwww.laguso.dkPakaPoul Schmøkel .............. 9660 0178/4037 2678Ollingvej 9, 6933 KibækE-mail: pakasch@mail.tele.dkHorsnæsAnders Friis Jørgensen..................... 7562 6461Steen Blichersvej 3, 8700 HorsensE-mail: kennel-horsnaes@mail1.stofanet.dkwww.kennel-horsnaes.dkLijmiLone Mørch & Carsten GustafsenTlf./mobil............................8629 9400/4038 5322Obstrupvej 56, 8320 MårsletE-mail: carstengustafsen@mail.tele.dkPri-WatBirgitte Prior og Bent OchwatTlf............................................................... 9893 0512Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 SindalE-mail: pri-wat@mail.tele.dkwww.kennel-pri-wat.dkHouenLiseLotte Houen .................................. 9898 8881mobil..........................................................4015 7766Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 VråE-mail: familienhouen@privat.dkLilleboAnni Siim og Henrik DahlTlf./mobil........................... 3511 2505/4094 8746Mikkelstrupvej 39, 8900 RandersRaskErling Rask .................... 7586 3090/2033 1090Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 EgtvedPå Sjælland: Joan Serritzlev .......... 4642 0112E-mail: erling@kennelrask.dk - joan@kennelrask.dkwww.kennelrask.dkLille-NollerKnud Topgaard Jensen & Gitte KudskTlf./mobil............................9695 5100/2123 1984Egebjergvej 25, 7830 VinderupE-mail: lille-noller@post.tele.dkwww.lille-noller.dkRebetaJørgen Erichsen .................................. 9714 7489Klinkhøjvej 52, Kølkær, 7400 HerningE-mail: rebeta@12move.dkJimmy B. RasmussenMølledraget 3, 8653 ThemTlf. 8684 8495, mobil: 2223 4900E-mail: kennel@karats.dkwww.karats.dkLivaLis & John Busse.......................................8641 5885mobil...............................................................2639 0487Marie Grubbesvej 31, 8830 TjeleE-mail: livas@privat.dkwww.livas.dkHer er plads tilDIN ANNONCESchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 39


KenneloversigtenKennelSandkærgårdLillian ChristensenHjortsvang Kærvej 4,7160 TørringTlf. 7567 6550E-mail: Sandkaergaard@os.dkStaudt-dkNiels Christian StaudtTlf.-fax/mobil ................... 9893 4278/4096 4278Nørregade 107, 9870 SindalE-mail: kennelstaudt@sol.dkwww.kennelstaudt.dkStudsdalDanielle og Alex PedersenTlf............................................................... 7586 3224mobil ....................................................... 4052 8018Farrisvej 40, Troldkær, 6630 RøddingE-mail: Studsdal@sport.dkwww.kennelstudsdal.dkTo-FastKent Krog & Lars Jakobsen..............9831 7408mobil/fax ......................... 2220 5132/9832 6444Skodsborgvej 42, 9270 KlarupE-mail: lars.jakobsen@shell.comTotoVivi og Jan Larsen .........6061 4201/2120 9982Allelevvej 2, Allelev,8570 TrustrupSkriver’sLilly Skriver ..............................................7533 5242Højene 18, 7250 HejnsvigE-mail: skrivers@mail.dkTeam Paka’sUlla Hansen......................7352 9099/2277 3036Birkevej 35, 6100 HaderslevE-mail: teampakas@teampakas.dkhttp://www.teampakas.dk/VendboTove & Kaj-Verner JensenTlf. ...................................... 9646 1015/4014 7412Brønderslevvej 262, 9480 LøkkenE-mail: kv.tove@get2net.dkhttp://hjem.get2net.dk/Kennel-VendboSmedIrene Thygesen & Jakob SmedTlf. ...................................... 8640 6812/4079 1165Fiskegårdsvej 30, 8900 RandersE-mail: irene@kennel-smed.dkwww.kennel-smed.dkTeam Quindi’sHanne BoeTlf.mobil ....................................................7533 1807mobil ..........................................................2815 1741Plougslundvej 206, 7190 BillundE-mail: hanneboea@hotmail.comVittarpSøs & Poul FuglsangTlf./mobil........................... 9737 6018/2124 4633Bavnegårdsvej 5, Vittarp, 6880 TarmE-mail: fuglsang@vittarp.dkhttp://www.vittarp.dkAvlshannerCHIJAS W E I K OUnder uddannelse tilprøver og avlskåringHD:A, AA:0, AGK, DNAHD:Index 134, 74(Cello v. Alfavlk, SchH3 - Chijas Qvana, BHP1)Henvendelse til:Kennel Chijas v/ Jette og Jan SiebenhaarKirkevænget 53 A, 4360 Kr. EskilstrupTlf. 5918 0153 / 2648 7161chijas@chijas.dk / www.chijas.dkPILOT VOM BÄRENFANGFlere gange VMogBSP-deltagerHD-normal - ZW 78Boss v. Grossen LandHappy v. Bärenfang(Gildo Körbelbach 3,4-2)Yderligere oplysninger:Kennel Svogerslevv/Bent og Susanne Andersen»Scheels Eng« · tlf. 46 18 86 46 · 40 51 38 07E-mail: scheelseng@vip.cybercity.dkAVKL Kiami’s IkonAK 1, BHP III,HD-normal,albuer 00,DNAEjer/holder:Per Rasmussen,tlf. 9843 9414E-mail:Per@Kiamis-Ikon.dkwww.kiamis-ikon.dkHajen’sLaban5 x DM-deltagerNordisk MesterHenvendelse til:Jørgen WeinkouffEskildsvej 8, 8900 RandersTlf. 86418734, 51808734jwp.simba@wanadoo.dk(Hoss vom Lärchenhain- Rebeta’s Ulja)Henvendelse til:Opdrætter/ejer:Kennel Kiamiv/Kirsten & Poul Granslevtlf. 8629 5520 - 4013 5520E-mail: kiami@get2net.dkwww.kiami.dkMønstret i Gr. I4 x NM-deltager2 x DANMARKSMESTERHenvendelse til:Laust JakobsenTlf. 8710 2253, mob. 6165 2253Email: laust@qato.dkAK I, Mønstret politihund i Grp. I, PH-P, PH-K,Særlige bemærkninger:Nr. 2 ved DMEn særdeles tiltalende grå han, som skalroses for sin størrelse og harmoni. Han fremstilles tør og fast.Kan med fordel tilføres tæver, som savner temperament ogarbejdslyst.www.qato.dk40 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


Arrangementskalender 2005Dato Arrangement LD Kreds DommereSEPTEMBER02-04.09 BundessiegerZuchtschau Ulm03-04.09 Udtagelse af VM-hold BHP 3 7 17-Silkeborg A: Søren Schubert, B+C: Henning Madsen04.09 SPH-DM Udtagelse ? ???????? ?????????10-11.09 DM/VM Udtagelse 6 54-Brønderslev A: Lars Juhl, B+C: Per S. Nielsen11.09 Kombi 8 76-Bramming Frits Andresen, Michael Lumby17-18.09 SPH-DM Udtagelse 1 55-Furesø Villy Petersen17-18.09 DKK Int. Udstilling (Sch. søndag) Ballerup Per Nielsen17.09 BHP 1 DM 8 70-Fredericia A: Søren Schubert, B+C: Gunner Jensen17-19.09 BSP (Tyske BHP 3-mesterskab) Baunatal, Tyskland18.09. Kombi 1 02-Amager Fritz Bennedbæk, Per Nielsen18.09 AK 8 38-Haderslev Frits Andresen24-25.09 DM/VM Udtagelse 7 14-Herning A: Gunner Jensen, B+C: Søren Schubert24.09 Mix-Match 1 62-Vallensbæk Sv. E. Lundkvist25.09 AK 1 30-Greve Rene Jørgensen25.09 Kombi 6 11-Randers Poul Meineche, Anders JørgensenOKTOBER01-02.10 SPH-DM Udtagelse 5 25-Nordfyn Per Svoldgaard Nielsen02.10 Kombi 5 49-Odense Michael Lumby, Poul M. Hansen08-09.10 WUSV-VM - Haguenau, Frankrig09.10 Kombi 6 67-Aabybro Hans Jürgen Begier (Tyskland)15-16.10 DM/VM Udtagelse BHP 3 1 29-Tølløse A: Bent Andersen, B+C: Henrik Egemose16.10 Kombi 1 30-Greve Poul Meineche, Per Nielsen22-23.10 SPH 1 DM 7 45-Struer A: Per S. Nielsen, Harry Hansen23.10 Mix-Match 1 84-Skovbo29-30.10 DM/VM Udtagelse 1 43-Hvidovre A: Peter M. Larsen, B+C: Søren SchubertNOVEMBER05-06.11 DKK Int. Udstilling (Sch. søndag) Herning Göran Bodegaard, Sverige06.11 Kombi + AK 4 22-Bornholm Fritz Bennedbæk06.11 Kombi 1 06-Frederikssund Frits Andresen, Sv. E. Lundkvist06.11 AK 6 10-Hjørring Poul Meineche13.11 AK 1 62-Vallensbæk Fritz Bennedbæk27.11 Kombi 8 58-Hellevad Fritz Bennedbæk, Rene JørgensenGAPPAYFigurantudstyr samt andre hundeartiklerKVALITET MED BID I.Tlf.: 56 82 19 49www.gappay.dk(mellem kl. 16.00-19.00) gappay@mail.tele.dkHundehusesælges. 3 størrelser (lille - mellem - stor).Husene er dobbelt isolerede med tag lige til at løfte af.Med spidstag eller fladt tag. Brochure med billeder- og altid gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.GUDMUND LEMMINGERJordkærvej 23 . 8600 Silkeborg . Tlf. 8685 5142Ekspertise og omsorg for store og småVirklund DyreklinikFagdyrlæge Peter WeisMarienlystvej 4 · Virklund · DK-8600 SilkeborgTlf. 86837510 · www.virklunddyreklinik.dkTransportboxe• Til bil eller trailer• Let vægt• Mindre snavs i bilen• Sikker transport• Flot kraftigt designHundegårde• Modulsektioner• Let at samle• Varmegalvaniseret• VedligeholdelsesfriPROFILTEKNIK ApSEnergivej 3 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 61 11www.hakon-profil.dkSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 41


Kreds 76 Bramming afholder ...søndag den 11. september 2005 kl. 9.00Skilte vil være opsat (benyt motorvejsafkørsel 72)Dommer:Michael LumbyTilmelding:Kim Stampe JensenRibevej 57 · Foldingbro · 6650 BrørupTlf. 7538 4817 · Mail: kstampe1@msn.comogSteen AldenborgMarsvænget 57 · 6710 Esbjerg VTlf. 7515 6458 · Mail: aldenborg@esenet.dkPræmietilsagn modtages gerneKreds 62 afholder åbenMixedMatchLørdag den 24. september2005 på kredsens træningsplads,Lundbækvej 9, 2665Vallensbæk Strand.Eksteriør bedømmes afPelle LundkvistDer konkurreres i følgende 5 klasser:• Hvalpe: 4-6,• 6-9 og• 9-12 måneder• Unghunde 12-24 måneder• Voksenhunde: 24 + månederTilmelding helst skriftlig og bilagt kopi afstambog hvis en sådan haves, eller påinternettet. http://www.kreds62.dkAlle hundebedømmes såveleksteriørmæssigtsom på testbane.Der startes medhvalpe kl. 9.00og med ung- ogvoksenhundekl. ca. 12.00.Tilmelding til:Gert HelmerRylevej 18,2650 HvidovreTlf. 36 49 20 44Ikke senere end19. septemberDer vil selvfølgelig være god forplejning til rimelige priser42 · Schæferhunden · 7-8 · juli/august 2005


SMCi Kreds 14-Herning24.-25. september 2005på kredsens træningsplads,Lollandsvej i HerningDOMMERE:Gruppe A:Gruppe B & C:DM-VM udtagelseGunner JensenSøren SchubertTilmelding senest den 14. september 2005 til:Ole Kristensen, Kollund Byvej 82, Kollund, 7400 Herning, tlf. 9722 4519,mail: marianne.s.@pedersen.mail.dkTilmelding anses først for at være foretaget, når tilmeldingsgebyret påkr. 250,00 er modtaget på Kreds 14’s bankkonto:Reg.nr. 7640 - konto nr. 1004247.Der vil være mulighed for camping i tilknytning til kredsens træningsplads.Yderligere information på Kreds 14’s hjemmeside:www.kreds14.dkKOMBI-SKUESøndag d. 25. septemberkl. 9.00på kredsens træningsplads.Langvangen 10, Mariagervej, RandersSkiltning fra afkørsel Randers nord.Vi starter dagen med 4 - 6 mdr. hvalpeDommere:Poul MeinecheogAnders Friis JørgensenTilmelding senest 15. september(gerne E-mail:)Mona Bech Sørensen . Tlf. 86 49 67 49E-mail.: marthasminde@tdcadsl.dkJette Sandberg . tlf. 87 82 41 03E-mail.: tesvanes@get2net.dkIGEN I ÅRSTORT PRÆMIEBORDKreds 49 - Odense NordafholderKombiskueSøndag den 2. oktober 2005 kl. 9.00på træningspladsen, Ruggårdsvej 259Mulighed for campering efter aftale.Dommere: Michael LumbyPoul Meineche4-6 mdr. tæver 10-12 mdr. tæver4-6 mdr. hanner 10-12 mdr. hanner6-8 mdr. tæver Yngste klasser6-8 mdr. hanner Unghundeklasser8-10 mdr. tæver Brugshundeklasser8-10 mdr. hanner Åben klasseVeteranerTilmelding til:Formand Ib Thieme RasmussenLæssøegade 31, 5000 Odense CTlf. 6611 8371 eller e-mail: ITR@Odense.dkPræmietilsagn modtages:Henvendelse til Ib Thieme RasmussenKredse søges!Brugshunderådet søgerinteresserede kredsetil afholdelse afSPH-udtagelseskonkurrenceri efteråret 2006 og foråret 2007.Ansøgningerne skalsendes til:John Jabina,e-mail: jabina@tdcadsl.dksenestden 15. september 2005John JabinaSchæferhunden · 7-8 · juli/august 2005 · 43


Stor rabatog direkteleveringSåfremt du har kennelnavn,kan du opnå dette ved at melde dig ind iRoyal Canins Privilege System• Levering af SIZE Pro til din privatadresse• Spar op til 41% på dit foder• Gratis hvalpepakker til dine købere• Gratis medlemsskabRING 89 15 35 55Ansøgning om optagelse i Privilege System kan også ske vedhenvendelse til Lars Bundgaard på tlf. 25 12 17 30Ernæringsprogrammet Size Health Nutritionrespekterer de grundlæggende mofologiskeog biologiske forskelle. De enkelte programmerer ernæringsmæssigt tilpasset hundensalder og aktivitetsniveau i hele hundens levetidog med respekt for hundens reelle natur. Maskinel MagasinpostID NR. 42380Afsender:Postbox 77777000 FredericiaÆndringer vedr. abonnementring venligst 64 76 13 26

More magazines by this user
Similar magazines