For at se Lejligheden 2 2013 læs mere her - Boligkontoret

boligfa.dk

For at se Lejligheden 2 2013 læs mere her - Boligkontoret

INDH LD3461012141617182021222324252627LederKort & GodtFloormasteren fra KorskærparkenRåderetten hitterÅbent Hus: Kø fra morgenstundenBæredygtighed i fokusMiljøagent – er det DIG?Nyt om solceller i almene boligerNu er Købmagergade igen blevet attraktivFerietid – også for varmemestreneNYT på Boligfa.dkEn skøn by i udviklingSØG TILSKUD til jubilæer og sociale aktiviteterIndkaldelse til afdelingsmøderVitaminer til hjernen (kurser)Udlejning – selskabslokaler og gæsteværelserTelefonliste6 1218 20LEJLIGHEDENBlad for beboere i Boligkontoret FredericiaOplag: 5.500RedaktionsudvalgLis Gregersen (ansv.), Finn Muus, Steffen Møller Borgbjerg,Torsten Mørck og journalist Joan Grønning (red.)Grafisk designJesper Seneca Art & Design · www.jesperseneca.dkForsidefotowww.jesperseneca.dkFotoJesper Seneca og Flemming Lorenzen m.fl.ProduktionTekstXpressen, MiddelfartNæste nummerMedieudvalgsmøde: 18. juni 2013Udgivelse: 2.-6. september 2013Vesterbrogade 47000 Fredericia7622 1200www.boligfa.dkpost@boligfa.dk2 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


LEDERLysere tiderBedre beskæftigelse, uddannelseog en ny handlingsplan på vejAf organisationsformand Lis Gregersenligr@boligfa.dkFOTO: JESPER SENECAIkke kun vinterens forsvinden, men også forårets kommevarslede lysere tider for os i marts og april.Bedre beskæftigelse og uddannelse…Lysere tider, fordi foråret i midten af april måned endeligfandt vej til Danmark – men også fordi BoligkontoretFredericia sammen med boli.nu har sikret sig, at der i forbindelsemed vores store renoveringsprojekter i Sønderparkenog Korskærparken er blevet og vil blive indgåetpartnerskabsaftaler med entreprenørerne for at styrkebeskæftigelse og uddannelse i lokalområderne. Aftaler,der skal sikre et fælles engagement i og ansvar blandtbeboerne for de næste 3 års meget gennemgribenderenoveringer....sammen med vores renoveringerDet er vores klare mål, at vores indsats skal give unge ogledige en mulighed for at oparbejde og/eller vedligeholdekompetencer, så ordinær beskæftigelse og selvforsørgelsebliver en mulighed, vi ikke kun taler om, men noget, visikrer gennem reelle tilbud.Ny helhedsplan fra 2014Lige nu bliver der arbejdet på en ny, fælles helhedsplan forSønderparken og Korskærparken, der skal sikre, at vi framidten af 2014 og frem til 2018 får sat endnu mere fokuspå uddannelse og beskæftigelse.Et fokus, der skal skabe nye veje til uddannelse og beskæftigelsefor flere beboere, så områderne i den henseendemere kommer til at ligne andre lokalområder i byen.Sigtet i den nye helhedsplan er at vende billedet, så derbliver skabt et miljø og en kultur, hvor der gennem detunderstøttende boligsociale arbejde bliver skabt mangeveje til uddannelse og arbejde.På bestyrelsens og egne vegnevil jeg gerne ønske jer alle enrigtig god læselyst med bladetog en rigtig god og for håbent -lig lys og solrig sommer!I Boligkontoret Fredericia er vi af den overbevisning, atvi som almen boligorganisation kan og vil spille en heltcentral rolle i udviklingen af vores by Fredericia. Herunderat vi aktivt vil medvirke til, at byen udvikler sig i en socialbalance, og at den gennemgår en udvikling, der vil gøredet endnu mere attraktivt at bo i vores by.LEJLIGHEDEN · JUNI 20133


kort & godtKonkurrence:Find8svarVind 1.000 kr. til Fredericia ShoppingFind svarene på nedenstående 8 spørgsmål ved at nærlæseLejligheden”, og bliv måske den næste heldige vinderaf et gavekort på 1.000 kr. til Fredericia Shopping.Hvis ingen svarer rigtigt på alle 8 spørgsmål, trækker vi lodblandt alle med 7 rigtige svar – og så fremdeles. Vinderenfår direkte besked og offentliggøres i næste nummer afbladet og på Boligfa.dkSend dine svar via mail til post@boligfa.dk – skriv ”Find8 svar” i emnelinjen. Eller læg dine svar i en kuvert og putden i postkassen ved kontoret på Vesterbrogade 4.Sidste frist: 1. juli.SPØRGSMÅL:1. Hvor mange sprog taler Qhasem?2. Hvornår udkommer ’Lejligheden’ næste gang?3. Hvor mange afdelinger har vist interesse for den’kollektive råderet’?4. Hvad holdt Boligkontoret Fredericia d. 25. maj?5. Til hvad kunne man vinde billetter under Åbent Hus?6. Hvad laver solcellestrøm om til 230 volt?7. Hvilken slags agenter vil Boligkontoret Fredericia gerneuddanne?8. Er dyr tilladt i afdeling 408?VINDER: Stinne Petersen afd. 21324 beboere svarede rigtigt på alle sidste nummers 8 konkurrencespørgsmål.I lodtrækningen blev Stinne Petersen fraafd. 213 udtrukket som vinder af gavekortet på 1.000 kr.De rigtige svar på spørgsmålene i marts-bladet var:1. 7622 1200 er telefonnummeret til Boligkontoret Fredericia.2. Kollektiv råderet-investeringer bliver betalt over huslejen.3. 315 er Fuglesangparkens afdelingsnummer.4. 25. maj 2013 var der Åbent Hus i Boligkontoret Fredericia.5. Genhusningskonsulent er Bianca Lassens titel.6. ’Ikke-urt’ eller ’ugræs’ er betydningen af ordet ukrudt.7. Over 200 deltog i indvielsen af Medborgerhuset Korskær.8. Ventelisten giver dig fortrinsret til en lejlighed i BoligkontoretFredericia. Oprykningslisten giver dig en ekstra fordel, fordi dukommer foran dem på ventelisten, hvis du har boet 1 år hosBoligkontoret Fredericia.Har duen god historie?– eller kender du nogen, der har?Velkommentil nye beboereVi siger velkommen til 141 nye beboere, der er flyttet tilBoligkontoret Fredericia de sidste 3 måneder.(AP)4 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013Lige nu bor der over 10.000 mennesker i BoligkontoretFredericias over 5.000 lejemål – alle med hver deres søde,sjove, spændende, overraskende og interessante baggrund,historie eller livssyn.Fortæl den i ’Lejligheden’Har DU en anderledes historie eller spændende oplevelseri dit liv, som du gerne vil fortælle om – eller kenderdu én, der har – så skriv til redaktionen på jgr@boligfa.dk,ring til Boligkontoret på 7622 1200, eller nævn det vedreceptionen, næste gang du kommer forbi BoligkontoretFredericia i Vesterbrogade.(JGR)


PORTRÆTFrihed og selvstændighed er vigtigstDa Qhasem gik i folkeskole i 1960’erne, varflere politiske partier tilladt i Afghanistan.I 11. klasse, der svarer til 2. g i Danmark,oplevede han sin første demonstration,som blev skelsættende:”Det var en demonstration imod en planlagt lov, der forbødstuderende at engagere sig i politisk arbejde, og denkom til at betyde meget for mig resten af livet”, fortællerQhasem, der fra den dag levede efter devisen, at ingenskal bestemme over ham og hans familie.Fascineret af Danmark som 11-årig”Det var i folkeskolen, hvor jeg første gang hørte om Danmark.Vi lærte om økonomisk geografi, og jeg så et verdenskortover, hvilke lande der producerede mest pr. kvadratmeter,og her lå Danmark og de danske landmænd itop. DET gjorde indtryk, at et så lille land kunne have såeffektivt et landbrug sammenlignet med fx mit forholdsvisstørre hjemland, der var mere ineffektivt”.Flugten fra Mujahideen og TalibanHistorien om Qhasem er også historien om et krigshærgetland, der ikke har kendt til fred i mere end 30 år. Krigen harsat meget dybe, blodige spor i Afghanistans befolkning oglandskab og også i Qhasems liv. Han og hans familie måttesom mange andre afghanere forlade deres vante hverdag,arbejde og hjem for at finde sikkerhed. Målet var ikkeet bestemt land, bare ’et sikkert sted’. Qhasems familieblev undervejs delt i to, fordi Qhasem og hans to ældstedrenge flygtede først.”At have sin familie splittet på den måde var enormt hårdt.Det var en kæmpemæssig psykisk belastning at vågnehver dag op til en truende og usikker fremtid”, mindesQhasem arbejder hver dag fra 6.30-14.00, ogved behov hjælper han også de frivillige i caféeneller løser enkelte pedelopgaver.Qhasem. Hans kone, Karima, og de to yngste flygtedesenere, hvor de endte som flygtninge i en lille nordjysklandsby. Senere blev Qhasem familiesammenført meddem, men familien blev dog først rigtig samlet for 3 årsiden, da den ældste søn endelig fik lov til at komme tilDanmark.Mødet med Danmark”Da jeg kom til Danmark, følte jeg for første gang i mangeår ro indeni. Jeg havde godt nok ingen status, men jegvar ikke længere bange”, mindes Qhasem, der tænkermed glæde tilbage på tiden i Nordjylland i en lille landsbymed 800 beboere, hvor alle kendte hinanden, og alle hilstepå alle.Efter nogle år og mange overvejelser valgte familien atflytte til Fredericia, fordi Qhasem ønskede at finde et arbejde,og jobmulighederne var større i Trekantområdet.Det lykkedes også hurtigt Qhasem at få et job hos PostDanmark, men han blev dog sagt op igen – af for hamuafklarede grunde.”Det er vigtigt for mig at være et godt eksempel for mine børn”,siger Qhasem Osmai.”Det var hårdt for mig, og jeg følte det som et personligtnederlag at blive afvist af arbejdsmarkedet på den måde.Jeg mener, at arbejde er af stor betydning for ens livskvalitet”,forklarer Qhasem, der i alle årene i Danmark harværet aktiv og haft forskellige praktikpladser.LEJLIGHEDEN · JUNI 20137


PORTRÆTFOTOS: JESPER SENECAI Medborgerhuset Korskær arbejder Qhasem tit sammenmed Lis, der er frivillig på stedet. Hun roser Qhasem til skyerneog mener, at stedet slet ikke kan undvære Qhasem. Ogsom hun siger: ”Qhasem siger ikke så meget, men når hangør, så gør man klogt i alt lytte”.Han har bl.a. arbejdet i Dronninglund Kommune og hosDansk Flygtningehjælp, inden han blev en del af BoligkontoretFredericias boligsociale indsats, der foregår både i Medborgerhuseti Korskærparken og i Pavillonen i Sønderparken.Taler 5 sprog – men dansk er sværestDet eneste ’problem’, Qhasem har i Danmark, er sproget.Han har haft rigtig svært ved at lære dansk, selvom hanfaktisk har et veludviklet sprogøre og taler både sine toafghanske modersmål dari og pashto samt russisk og engelsk– og et gebrokkent dansk.”Jeg prøver hver dag at blive bedre til dansk, men det ersvært – måske fordi jeg ikke længere er 18 år”.Qhasem og hans kone har til gengæld været meget engagereti, at deres børn fik en tryg opvækst med gode ogsunde uddannelsesforløb, og sørge for at støtte børnenemoralsk og fagligt. Tre ud af de fire børn læser i dagmedicin på Panum Instituttet, mens den sidste er i gangmed en HF-uddannelse.Højt begavet og arbejdsivrig,men stadig uden dansk pasDette kunne også være historien om de mange integrationsregler,der gør det næsten umuligt for voksne flygtningeog indvandrere at få job. Også selvom de, som Qhasem,har en lang uddannelse og er dygtige og villige til at tageet hvilket som helst job for at genfinde stoltheden.Qhasem har været i Danmark i 9 år nu, men har stadigmidlertidig opholdstilladelse, fordi han ’kun’ er familiesammenført.Så skal man nemlig have 3 års sammenhængendeansættelse uden tilskud, før man kan få statsborgerskab.”Jeg har haft flere jobs, men ofte har jeg fået at vide, at’en med mit hoved skal da ikke gøre rent eller sorterebreve’. Her har danskere en anden holdning, end jeg har.For mig er jobbet vigtigst, ikke titlen, fordi et job giver migselvstændighed, identitet og mulighed for at stå på egneben”, siger Qhasem, der selvfølgelig er ked af, at han ikkekan bruge sin uddannelse som jurist i Danmark:8 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


PORTRÆT”Det havde været nemmere, hvis jeg havde været svejser.Dem kan jeg på jobopslag se, at der er mangel på her iDanmark”, smiler Qhasem.Floormasteren i Medborgerhuset KorskærMen dette er ikke historien om alt det. Dette er historienom ”Floormasteren”, som Qhasem kærligt bliver kaldt afLis og andre kolleger og venner i Medborgerhuset Korskær:”Jeg arbejder som rengøringsassistent, og mine hovedopgaverer at holde Medborgerhuset rent og hjælpe til ikøkkenet, når der er brug for det”, fortæller Qhasem, derstartede i praktik i Korskærparkens pavillon, hvor han fxoversatte brochurer, flyers og kalender til dari og pashtofor at engagere andre beboere i aktiviteterne i området.”Jeg kan godt lide stedet og mine kolleger. Vi arbejdergodt sammen og hjælper hinanden, og der er altid godstemning”.Glad for at bo almentQhasem er rigtig glad for at bo i Fredericia hos BoligkontoretFredericia.indenfor rækkevidde, og her er dejlig grønt og rent. Vi harogså selv medansvar for vedligeholdelsen, og så er naboernevenlige og flinke”, siger Qhasem, der gerne fortællerandre afghanere om de mange muligheder, området ogbyen tilbyder.”Min kone, Karima, er fx meget engageret i syklubben. Voresbørn var i sin tid også glade for at bo her og kommergladelig hjem på besøg”.Skelsættende sommer 2013Qhasem er lige nu ansat i et løntilskudsjob, der udløber31. juli. Herefter bliver det besluttet, om han kan fortsættei jobbet uden løntilskud.”Jeg håber selvfølgelig på, at jeg bliver ansat og kan væredet i mindst 3 år, så jeg kan få en permanent opholdstilladelse.Tilknytning til arbejdsmarkedet og derved også detdanske samfund har betydning for min egen selvforståelse.Det er vigtigt for mig”, siger Qhasem og tilføjer:”Men, jeg er født optimistisk. Hvis jeg ikke kan fortsætte meddette job, så skal jeg have et andet job. Jeg giver ikke op…”.”Værelserne er store og lyse, faciliteterne er gode. Indkøbsmulighedersamt motions- og aktivitetscentre liggerQhasem kender efterhånden alle dagligebrugere af Medborgerhuset Korskær –inklusive disse fire livlige knægte.LEJLIGHEDEN · JUNI 20139


Individuel råderet”En del har ønsket mere viden om den individuelle råderet– hvor man selv betaler for forbedringer og får en del afsin udgift retur, når man flytter. I løbet af et par uger fikden første af en række familier både anmeldt en indiviråderettenRåderetten hitter!Rigtig stor interesse for at få nytkøkken eller bad, ny altan eller andreforbedringer af boligen via råderettenAf redaktør Joan Grønningjgr@boligfa.dkI sidste nummer af ”Lejligheden” satte vi fokus på Råderetten– både den individuelle råderet og den kollektive råderet.Det har sat gang i ønsker og drømme om nyt køkkeneller bad eller ny altan, og telefonerne har kimet hos BoligkontoretFredericias inspektører i ugerne efter udgivelsen.duel råderetssag og tilladelse til selv at gennemføre den”,fortæller driftschef Steffen Møller Borgbjerg, der er gladfor den store interesse, selvom det også har givet megetekstraarbejde på kontoret.Kollektiv råderetRigtig mange beboere og afdelingsbestyrelser har stilletspørgsmål om mulighederne for at få forbedringer gennemførtvia den kollektive råderet – hvor det er afdelingen,der lægger pengene ud, og hvor kun de boliger, der ønskerat være med, får en mindre hus lejestigning.Inden artiklen i sidste nummer havde 19 afdelinger eftergodkendelse på det ordinære afdelingsmøde i 2012 vistforhåndsinteresse for at sætte kollektive køkkenrenoveringeri gang med reglerne om råderet i hånden – og netopmange fra de berørte afdelinger ønsker nu at gå i gang.De måtte dog i april væbne sig med tålmodighed indtil etindkaldt råderetsmøde d. 15. maj, og først herefter kan dekollektive køkkenrenoveringer gå i gang.10 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


åderetTENSærligt for hårde hvidevarer”Når du renoverer dit køkken via den kollektive råderet, såer hårde hvidevarer ikke med i selve råderetssagen. Derforskal afdelingens hvidevarer altså kunne passe ind i dit nyrenoveredekøkken. Hvis du vælger en køkkenløsning, hvorafdelingens nuværende hvidevarer ikke passer ind – fx enkogeplade nedsænket i bordpladen og en ovn, der byggesind i et skabsmiljø – så skal du selv købe de nye hvidevarer”,forklarer driftschef Steffen Møller Borgbjerg.Til gengæld er Boligkontoret Fredericia åbne overfor atindgå en fornuftig aftale vedr. dine hvidevarer, når du fraflytterboligen, hvis hvidevarerne er af en god kvalitet.TilladelserUanset om man søger i henhold til den individuelle rådereteller den kollektive af slagsen, så skal Boligkontoretgive skriftlig tilladelse, før du går i gang. Går du i gang mednoget som helst uden at have indhentet tilladelse, risikererdu i værste fald at måtte pille eventuelle forbedringerog forandringer ned igen og reetablere boligen, som denvar før.”Det er dejligt med den store interesse for råderetten hosvores beboere. Det største ’problem’ for os har faktisk været,at alle vil i gang ’her og nu’, og at mange har hørt, at naboenfor længst er gået i gang. Det sidste er dog ikke muligt, når vitaler kollektiv råderet, hvor ingen får tilladelse før efter mødetden 15. maj”, forklarer driftschef Steffen Møller Borgbjerg.19‘kollektiv’-interesserede afdelingerDisse afdelinger er med i ’klubben’ af afdelinger, der harvist interesse for at få gennemført forbedringer i deresafdeling i henhold til reglerne for kollektiv råderet.Afd. Navn.............................................................Antal boliger201 Falkevej ...........................................................................18202 Glentevej.........................................................................27203 Fr. Hansens Allé/Johs. Jensens Allé..........................40206 Glentevej.........................................................................80215 Vølundsvej.......................................................................27219 Vesterbrogade/Calvinsvej/Luthersvej........................81220 Skovparken...................................................................103221 Vesterbrogade - Vesterdalsvej....................................32302 Rønnehaven....................................................................56304 Fyrrehaven......................................................................87305 Vaseparken I.................................................................300306 Vaseparken II................................................................245321 Dronningensgade - Bjergegade..................................26402 Chr. Richardtsvej - Jens Baggesensvej.....................85502 Østerbo ...........................................................................38505 Pjedstedvej.....................................................................15506 Skolevej...........................................................................51509 Højdedraget....................................................................18511 Hvidtjørnevej.....................................................................8Kontakt din afdelingsbestyrelse, hvis du vil høre om statusi netop din afdeling.Møde 15. maj34 boliger får nu nye køkkener underden kollektive råderet – flere ventesat følge efter107 beboere hørte om mulighederne for at få nye køkkenerunder den kollektive råderet, og på aftenen tilmeldte34 husstande sig. De bor alle i en af de 19 afdelinger (seboks), hvor afdelingsbestyrelser har besluttet at tiltrædeordningen, hvor afdelingen lægger pengene ud, mens beboernekun får en mindre huslejestigning.LEJLIGHEDEN · JUNI 201311


åbent husÅbent Hus:Medarbejderne og bestyrelse havde travlt på dagen. Her er det boligrådgiver Helle Gantzel,bestyrelsesmedlem Jonna Hansen og boligrådgiver Gitte Olsen, der næsten ikke kan følgemed ved uddelingen af konkurrencespørgsmål, indkøbsnet og paraplyer.Kø fra morgenstundenAf redaktør Joan Grønningjgr@boligfa.dkDer var en travl og forventningsfuld summen hele dagen,da Boligkontoret Fredericia holdt Åbent Hus på Vesterbrogade4 efter en veloverstået energirenovering og udvidelsemed en 2. sal.Gæsterne blev vist rundt i mindre grupper af de ansatte,mens de fortalte om renoveringen (se side 14-15), hvordanBoligkontoret arbejder i hverdagen og om kontorets planerfor fremtiden. Med over 5.000 lejemål er BoligkontoretFredericia blevet en boligorganisation, man gerne vil samarbejdemed på rådhuset, ligesom den store volumen ogsågiver mange stordriftsfordele, som fx fælles og billigere indkøb,fælles maskinpark og et lavt administrationsbidrag.Efter rundvisningen kunne man nyde en kop kaffe, te ellervand og en småkage – og få en snak med Boligkontorets forskelligeudvalg samt deltage i en konkurrence (se vinderneside 5).Der var altså både oplevelser til både hjerne, hjerte og mave- og et gratis indkøbsnet, en paraply, en nøglering og enspritny præsentationsfolder for Boligkontoret Fredericia.1. 2. 3.FOTOs: JESPER SENECA12 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


åbent husRigtig mange ville gerne med på busrundturtil et udvalg af Boligkontoret Fredericias afdelinger.Så mange, at næstformand FlemmingLorenzen hurtigt fik arrangeret en ekstra tur,så ingen måtte gå forgæves. På turen var derstop i Snoghøjparken og rundvisning i det nyeMedborgerhuset Korskær, hvor uddannelseskonsulentAnni Lindum tog imod.4. 5. 6.7. 8.1: Boligrådgiver Anja Paaske får sig en snak med Gunda Jensen. 2: Andreas Hjort – af vennerkaldet ”Dres” – slog også vejen forbi Åbent Hus. 3: Boligrådgiver Helle Gantzel hyggermed Maja Sølyst og sønnen Anton på 3 år. 4: På 2. sal var der fri kaffe, te og småkager– inkl. formand Lis Gregersens populære, hjemmebagte havregrynskager. 5: Bestyrelsesmedlemmerog en ægtefælle havde travlt med at følge med og pakke gratis indkøbsnet,der blev delt ud. 6: To generationer hygger sig: Mormor Jytte Mathiesen og barne -barnet Emma på 3 år. 7: Direktør Finn Muus fortæller om Boligkontorets fremtidsplaner.8: 92-årige Gunda Jensen, der har boet alment i 40 år, får en snak med bestyrelsesmedlemLone Jensen. 9: Inspektør Jørn Brynaa får en snak med nogle af gæsterne.9.LEJLIGHEDEN · JUNI 201313


NYT FRA ENERGIUDVALGETNyt om solcelleri almene boligerStadig utilfredsstillende regler – men forhåbentlig ændrer det sig snartAf Verner Zachariassen,formand for Boligkontoret FredericiasUdvalg for energi- og bæredygtigtbyggeri (EOBB)Folketinget vedtog i december en ny lov om fremtidigestøtteordninger for solceller, og mod forventning gav detikke den ønskede ’ligestilling’ mellem private og almeneboligforeninger, som vi gennem længere tid har efterlyst.Forskel på private og boligforeningerPrivate får stadig støtte via den såkaldte nettomålerordning,der bliver afregnet 1 gang om året.Boligforeninger kan ifølge det nye lovgrundlag afregne viatimebetaling – og kun fra et solcelleanlæg i et fælles elforbrug(fx lys på fællesarealer, vaskeri, fælleshus etc.).Det betyder, at den strøm, en afdeling producerer i dagenslyse timer, bliver billig, men til gengæld bliver den strøm,man bruger om natten, afregnet til elværkspris. Vi ønsker,på fuldstændig samme vilkår som på det private marked,at vi kan bruge nettomålerordningen, så vores leje re kanfå en fordel af et anlæg, der kan producere strøm til bådefællesarealerne og til de enkelte lejemål.Politisk kompromisDa den nye lov er et politisk kompromis, der ikke har givetden økonomiske ligestilling, som regeringen ønskede atopnå, har regeringen nedsat et såkaldt hurtigt arbejdendeudvalg, der skal finde en løsning, så beboere i almeneboliger og ejere i ejerforeninger bliver omfattet af desamme regler, som gælder på det private område.Vi forventer, at ændringsforslaget bliver færdigbehandletinden sommerferien.I Boligkontoret Fredericia har afdelingerne 322 og 314indtil nu vist interesse for at etablere solcelleanlæg.Læs detaljeret om den vedtagne lov om solceller påwww.bl.dk – under ’konsulentcenter’.LEJLIGHEDEN · JUNI 201317


portræt af afdeling 408Michael Olsen med sitgrej i redskabsskuret.”Vi er stolte af vores små gårde, og mange udefrakommendeer overraskede over, at man kan finde sådan noglegrønne oaser i midtbyen”, fortæller Michael Olsen medstolthed i stemmen.Tryghed i centrumMeget tyder på, at det lukkede gårdmiljø også bliver enægte tryghedszone.”I otte år har vi og beboerne gerne villet have opsat treporte, så vi kan lukke af ind til gårdene”, fortæller 55-årigeKnud Erik Martinussen, der har været afdelingsformand iknap et år.Både han og varmemesteren er sikre på, at hvis den økonomiskeport-låge-kabale går op, så vil de mange beboere,der har efterspurgt lågerne, føle sig mere trygge.Godt naboskab også med de ungeSkulle trygheden ikke allerede befinde sig i Købmagergade,så har andre vigtige ingredienser i hvert fald gjortderes indtog.”Vi har et rigtig godt naboskab”, siger Knud Erik Martinussen,mens Gitte Kvist har mange rosende ord til beboernei de otte ungdomsboliger, der udgør en del af afdelingen.Varmemester Michael Olsen ogformand Knud Erik Martinussen.FOTO: JESPER SENECAFAKTAKøbmagergade mv. (afd. 408)ΔΔ77 lejligheder i etagebyggeri og rækkehuse i to etager,heraf 8 ungdomsboligerΔΔOpført i 1907 (Dalegade), 1988 (øvrige)ΔΔKøbmagergade 43, 47, 49abcΔΔJyllandsgade 55, 61, 65ΔΔDalegade 42ab + 43abcdΔΔDanmarksgade 52, 56ΔΔBjergegade ab, 42abcdLigger i Fredericia midtby midt i centrum og med gåafstandtil torvet og Østerstrand.Hund eller indekat er tilladt, dog ikke iungdomsboligerne i Købmagergade 47.”De unge i Nybo er søde og rare, fx når der skal gives enhjælpende hånd”, påpeger hun.”Flere af beboerne er gået sammen for at lave en bod påAxeltorv til det månedlige kræmmermarked”, siger MichaelOlsen, hvis engagement og levende interesse for beboernelyser ud af hans øjne.En elsket varmemester stopperOg varmen er gengældt. Michael er den varmemester, allegerne vil hyre privat.”Jeg er utrolig glad for mit samarbejde med Michael, ogalle er kede af, at han stopper”, fastslår Knud Erik Martinussenog henviser til, at varmemester Michael Olsen iforbindelse med en omstrukturering skal begynde i en nyfunktion i afdeling 212 og 313.Michael selv tager det roligt. Han er bare glad for, at beboerneer fornøjede over at bo i området, og at gårdens hyggeligeomgivelser giver basis for fred og ro. Og måske slipperKøbmagergade-folket aldrig helt for den gode varmemester.”Jeg ville gerne flytte ned på Jyllandsgade, som ogsåhører til afdelingen. Det er nogle fede lejligheder, der liggerdér,” ler Michael Olsen.FOTO: JESPER SENECATidligereafdelingsportrætter:315 Fuglsangparken – Lejligheden, marts 2013LEJLIGHEDEN · JUNI 201319


Aktuelt fra varmemestrene”Når jeg kun holder to ugers sommerferie, såbliver der ikke slået græs. Hvis jeg holder feriei tre uger, så slår min kollega græs én gang.Sådan må det være – vi kan ikke nå det samme,når vi har dobbelt så mange opgaver som normalt”,siger Ivan Dam Jensen.Ferietid– også for varmemestreneViceværtopgaver i din bolig bliver altid løst, mens det udenfor kun er de mestnødvendige opgaver, der bliver ordnet, når varme mestrene på skift har ferieFOTOs: JESPER SENECAAf journaliststuderende Mathias Raunog redaktør Joan Grønning17 år. Så længe har varmemester Ivan Dam Jensen husereti afdelingerne 506 og 513 på Skolevej i Skærbæk iFredericias udkant. Når han har ferie og skal slappe af,overtager kollega Brian Bo Pedersen fra afdelingerne Hasselhøjog Regnbuen – og når Brian trækker i feriebadebukserne,trækker Ivan omvendt i Brians arbejdshandsker.Den daglige kontakt med og hjælp til beboerne er noget af det vigtigstefor Ivan og hans varmemesterkolleger – og det gælder både isommerferien og resten af året.20 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


politikEn skøn by i udviklingAf borgmester Kenny Bruun Olsen (V)Der sker utrolig mange spændende ting på boligfronteni vores by lige nu. I Sønderparken vidner skurvogneneom, at der er taget hul på et gigantisk boligprojekt. Medstøtte fra Landsbyggefonden bliver næsten 2500 lejlighederi Sønderparken, Korskærparken, Randalsparken ogSkanse parken moderniseret i løbet af de næste 3-4 år, ogdet bliver helt fantastisk.Som borgmester glæder jeg mig over, at der bliver tilførtressourcer til netop de områder, for når man giver de fysiskerammer et så markant løft, så tilfører man også livskvalitetog nye muligheder for sociale aktiviteter til områderne. Detbliver ganske enkelt nogle bedre steder at bo og være.Forskønnelse af de historiske bygningsfacaderI bymidten er der også byforskønnelse på vej. FredericiaKommune har været så heldig at modtage hele 50 mio. kr.af ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fondtil almene Formaal”, som skal bruges på forskønnelse afbygningsfacader indenfor voldene. Målet er at føre udseendetpå byens facader tilbage til det oprindelige i respektfor vores bys unikke historie.Det er primært private, der kan ansøge, og vi regner med,at op til 500 ejendomme ender med at få støtte. Resultatetvil komme alle fredericianere til gode, og det bliverrigtig spændende at følge projektet i årene frem.FredericiaC med boliger for alleI Byrådet lægger vi vægt på, at vores by udvikler sig i balance.Der skal være plads til alle, og boligudbuddet skalvære varieret. Det har vi i tankerne, når vi planlægger nytbyggeri. Når FredericiaC snart begynder at skyde op ogåbne byen ud mod vandet, skal der være blandede boliger.Havnefronten bliver ikke reserveret kun til dyre penthouselejligheder,for også almennyttige boliger er en vigtigdel af projektet, der skal blive en socialt velfungerendebydel. Der skal være plads til en mangfoldighed af forskelligemennesker, og der skal være mulighed for at mødesmed sine naboer og have fælles aktiviteter.Ny bosætningsstrategiFredericia er en skøn by at bo i, og det vil vi gerne fortællepotentielle tilflyttere. Her i foråret går vi derfor i gangmed at udarbejde en strategi for bosætning i kommunen.Vi skal have undersøgt, hvad der skal til, for at Fredericiafremstår attraktiv, når folk skal vælge hvor de vil slå signed. Bosætningsstrategien vil også fokusere på boligmassen,herunder hvordan vi kan reducere antallet afsmå og utidssvarende boliger.Så ja, der er gang i mange ting lige nu. Fredericia har rigtigmange potentialer, som vi er i fuld gang med at udnytte. Ogdet arbejde vil vi fortsætte i byrådet til gavn for hele byen.22 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


økonomiSØG TILSKUD– til jubilæer og sociale aktiviteter i din afdeling!Af driftschef Steffen Møller Borgbjergsmb@boligfa.dkVidste du, at din afdeling kan søge Boligkontoret Fredericiaom økonomisk støtte til at fejre bebyggelsesjubilæer ellerandre markante ting i afdelingen?Eller til sociale aktiviteter, hvor målet er at øge sammenholdetog beboerdemokratiet i jeres afdeling – fx en besigtigelseaf en anden afdeling, en foredragsholder eller andreinitiativer med fagligt indhold, der øger sammenholdet?Hvis ikke, så er du ikke alene. Kun meget få afdelingsbestyrelserhar søgt puljerne, siden de blev oprettet i 2011.2 puljerDer er to puljer: Én pulje målrettet fejring af jubilæer og énpulje til sociale aktiviteter med fagligt indhold.Jubilæumspuljen kan søges, hvis man har en bebyggelsemed mindst 25-års jubilæum. Her kan man søge etgrundbeløb på 5.000 kr. pr. afdeling og 100 kr. pr. lejemål,der deltager i arrangementet.Socialpuljen kan søges til frivilligt socialt arbejde – fx:ΔΔNye initiativer, der kan øge det sociale liv i en afdeling.ΔΔTilbagevendende/igangværende initiativer kan få tilskudud fra en konkret vurdering.ΔΔKonkrete projekter med et socialt sigte.De kan søgeAlle Boligkontoret Fredericias afdelinger kan søge omøkonomisk tilskud fra de to puljer. For at komme i betragtningskal følgende krav være opfyldt:ΔΔProjektet skal rette sig mod beboere i BoligkontoretFredericias afdelinger.ΔΔProjekter, der dækker flere afdelinger, kan også få tilskud.ΔΔEn afgørende del af den indsats, der søges støtte til,skal være ulønnet.Sådan søger IAfdelingsbestyrelsen skal skriftligt formulere en beskrivelseaf det projekt, der søges støtte til – og anføre, hvormange penge man søger.Den skriftlige ansøgning sendes til post@boligfa.dk eller tilBoligkontoret Fredericia, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia.LEJLIGHEDEN · JUNI 201323


afdelingsmøderIndkaldelse tilAfdelingsmøder 2013Dagsorden:Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. stk. 4 og 6 i vedtægterne,omfatte følgende punkter:1. Valg af dirigent.2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidstemøde samt godkendelse af afdelingens driftsbudgetfor det kommende år.3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.4. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.6. Eventuelt.Afd. Dato Kl. Sted201 11/09/13 18.00 Boligkontoret202 11/09/13 18.00 Boligkontoret203 05/09/13 18.00 Boligkontoret204 15/08/13 18.00 Boligkontoret205 26/08/13 18.00 Boligkontoret206 10/09/13 18.00 Boligkontoret207 11/09/13 19.00 Boligkontoret208 19/09/13 18.00 Boligkontoret209 17/09/13 18.00 Boligkontoret210 27/08/13 18.00 Boligkontoret212 22/08/13 18.00 Kronprindsen213 03/09/13 18.00 Kronprindsen214 12/09/13 18.00 Medborgerhuset215 17/09/13 18.00 Fælleshuset, Vølundsvej 7217 04/09/13 18.00 Pavillonen, Sønderparken218 16/09/13 19.00 Fælleshuset, Skovvej 241219 17/09/13 18.00 Boligkontoret220 19/09/13 19.00 Fælleshuset, Skovvej 241221 19/09/13 18.00 Boligkontoret222 22/08/13 11.00 Rosenlunden301 05/09/13 18.00 Beboerhuset Lumbyesvej 2302 11/09/13 18.00 Festlokalet, Skovbakken 26303 10/09/13 18.00 Festsalen, Frejasvej 9304 11/09/13 18.00 Beboerhuset, Kongensstr. 3305 19/09/13 18.00 Beboerhuset, Lumbyesvej 2306 17/09/13 18.00 Beboerhuset, Lumbyesvej 8307 27/08/13 18.00 Medborgerhuset310 05/09/13 19.00 Festsalen, Prangervej 130311 02/09/13 18.00 Beboerhuset, Holmbjerggårdsvej 7312 04/09/13 18.00 Beboerhuset, Kongensstr. 3313 08/08/13 18.00 Festsalen, Frejasvej 9314 16/09/13 19.30 Fælleshuset315 20/08/13 18.00 Beboerhuset, Fuglebakken 59Afd. Dato Kl. Sted316 08/08/13 17.00 Beboerlokalet i afd. 316317 13/08/13 18.00 Beboerhuset, Damsbovej 46318 29/08/13 18.00 Beboerhuset, Kongensstr. 3319 12/09/13 18.00 Boligkontoret320 22/08/13 10.00 Rosenlunden321 19/09/13 18.00 Beboerhuset, Kongensstr. 3322 29/08/13 19.00 Beboerhuset, Fuglebakken 59323 20/08/13 18.00 Beboerhuset, Damsbovej 46324 28/08/13 10.00 Ullerupdalvej 90326 12/08/13 18.00 Beboerlokalet, Treldevænget330 28/08/13 10.00 Ullerupdalvej 90401 15/08/13 18.00 Selskabslokalet Chr. Richardtsvej 1402 09/09/13 18.00 Selskabslokalet Chr. Richardtsvej 1403 28/08/13 19.00 Selskabslokalet Chr. Richardtsvej 1404 26/08/13 18.00 Boligkontoret405 04/09/13 19.00 Medborgerhuset406 22/08/13 18.00 Festlokalet, Søndermarksvej 104407 12/08/13 18.00 Selskabslokalet Chr. Richardtsvej 1408 26/08/13 18.00 Hotel Postgården, Oldenborggade416 15/08/13 14.00 Boligkontoret501 27/08/13 18.00 Gildesalen, Kongensgade 75502 16/09/13 18.00 Festlokalet afd. 502503 05/09/13 18.00 Medborgerhuset504 29/08/13 18.00 Herslev Forsamlingshus, Kirkevej 4505 19/09/13 19.00 Pjedsted Forsamlingshus, Stationsvej506 12/09/13 18.00 Gildesalen, Skolevej 129509 09/09/13 18.00 Tavlhøj510 14/08/13 18.00 Hotel Postgården, Oldenborggade511 03/09/13 18.00 Hvidtjørnevej 38513 17/09/13 19.00 Gildesalen, Skolevej 129514 29/08/13 18.00 MedborgerhusetBSB 03/09/13 19.00 Beboerlokalet BSB24 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


NYT fra Kursusudvalget:Vitaminer til hjernenBliv klogere, få indflydelse og hjælp dig selv og din afdelingKURSUSUDVALGETAf direktør Finn Muusfm@boligfa.dkI år glæder vi os ekstra meget til at præsentere jer for denæste spændende kurser og informationsaftener, der allebliver holdt i vores nye ombyggede administrationsbygningpå Vesterbrogade 4, hvor den nye 2. sal har storemødelokaler og kantine.Du kan læse mere om kurserne på www.boligfa.dk ellerved at kontakte administrationen.Jeg håber, at du finder noget, der har DIN interesse.Til IKKE-medlemmeraf en afdelingsbestyrelseTorsdag d. 20. juni kl. 17.00-18.00Lær om afdelingsbestyrelsens ansvar og kompetenceromkring afdelingens drift.• Målgruppe: Dig, der IKKE sidder i afdelingsbestyrelsen.Tilmeldingsfrist: Mandag d. 17. juni kl. 12.00.Introkursus for nyvalgtebestyrelsesmedlemmerTirsdag den 8. oktober kl. 17.00-18.00Lær om afdelingsbestyrelsens ansvar og kompetencer,’hvem bestemmer hvad’ og om lovgivningen på området.Og hør hvordan du bedst gør afdelingsmødet til et godt ogkreativt møde.• Målgruppe: Nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser.Tilmeldingsfrist: Fredag d. 4. oktober kl. 12.00.”Hvem bestemmer hvad”Torsdag d. 10. oktober kl. 17.00-19.00Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er fastlagti en række love og bekendtgørelser og af boligorganisationensegne vedtægter. Lær hvem der bestemmerhvad i hhv. repræsentantskabet, hovedbestyrelse, i afdelingsbestyrelsenog på afdelingsmødet.Tilmeldingsfrist: Mandag d. 8. oktober kl. 12.00.OBS: Max. 20 deltagere – Først-til-mølle.Budget og regnskabTorsdag d. 24. oktober kl. 17.00-19.00Få en introduktion til en almen boligafdelings driftsbudgetog årsregnskab, så du har en chance for at følge medi, hvad afdelingens penge skal og bliver brugt til.Tilmeldingsfrist: Mandag d. 21. oktober kl. 12.00.OBS: Max. 20 deltagere – Først-til-mølle.Råderet, Vedligeholdelsesreglementog HusordenTorsdag d. 14. november kl. 17.00-19.00Lær hvordan du som beboer og afdelingsbestyrelsen kanforbedre eller ændre boligerne med hjælp fra Råderetten.Og lær hvad vedligeholdelsesreglementet og husordenbetyder for en afdeling, fx når vi taler om opsparing tilvedligeholdelse (A- eller B-ordning).Tilmeldingsfrist: Mandag d. 11. november kl. 12.00.OBS: Max. 20 deltagere – Først-til-mølle.Sted, mad og tilmeldingAlle kurser foregår i Boligkontoret Fredericias administration på Vesterbrogade 4.Efter hvert kursus bliver der serveret et let måltid i kantinen.Tilmelding: Til Kirsten Källberg på 7622 1205 eller post@boligfa.dk.LEJLIGHEDEN · JUNI 201325


Udlejning - selskabslokaler og gæsteværelser= udlejes kun til beboere i afdelingen= udlejes til alle beboere i Boligkontoret FredericiaTallene i parentes er til ca. antal personerAfd. 214Gildesal (40 pers.) Ullerupdalvej 217Kontakt: Ejendomsfunktionær, 2688 8514 +2688 8524Afd. 216 + 217Gildesal (30 pers.) Søndermarksvej 58Kontakt: Kirsten Jensen, 7591 0872Afd. 218Gildesal (50 pers.) Skovvej 241Udlejes kun til beboere i afd. 218 og 220.Kontakt: Boligkontoret Fredericia 7622 1200Afd. 301Gæstevær. Jernbanegade 6-101Kontakt: John Sciegienny, 7592 7179 + 2895 0562Vinterhave (20 pers). kan lånes gratis ved samtidigleje af gæstevær. inkl. toilet og køkken.Afd. 302Festlokale (25 pers.) Skovbakken 26 (kælder)Kontakt: Birte Jahn Andersen, 7592 1193 +2086 1193Afd. 305Beboerrum (90 pers.) Lumbyesvej 2-132 gæstevær. Lumbyesvej 6-14Kontakt:Beboerhus: Kirsten Mikkelsen 8126 0573(torsdag kl. 18-20)Gæstevær.: Eva Hansen, 2423 1595(torsdag 18-20)Afd. 306Beboerhus (50 pers.) Lumbyesvej 8afd. 305 og 306.2 gæstevær. Lumbyesvej 12-13 og 12-14afd. 305 og 306.Kontakt:Beboerhus: Bent Pedersen, 2423 3218Gæstevær.: Helle Larsen, 5338 1759Afd. 307Gildesal (50 pers.) Korskærvej 96Kontakt: Lone Hartung, 8154 5607 (kl. 19-20)Afd. 310Beboerhus (50 pers.) Prangervej 130Kontakt:Beboerhus: Ib Marcussen, 7593 4325Gæstevær.: Edvin Steiness, 7593 4435Afd. 311Beboerhuse (25 pers. + 50 pers.) Holmbjerggårdsvej761 gæstevær. Holmbjerggårdsvej 127Kontakt: Hans Jørgen Matthiesen, 2097 5189(onsdag 16-19)Afd. 312Beboerhus (50 pers.) Kongensstræde 31 gæstevær. Nestlegården= Kun beboere i afd. 301-326Kontakt: Kirsten Grombe, 7592 5348Afd. 313Gildesal (30 pers.) Frejasvej 92 gæste vær. KirsebærhavenKontakt: Boligkontoret Fredericia, 7622 1200Afd. 315Beboerhus (50 pers.) Fuglebakken 59i grundejerforeningen overfor.1 gæstevær. Fuglebakken 59Kontakt: Britta Møller, 7591 4363+ huseneAfd. 316Lokale (20 pers.) Prinsensgade 87-89 (kælder)Kontakt: Mikkel Møller-Jensen, 2876 1644Afd. 317Beboerhus (30 pers.) Damsbovej 46Kontakt: Jørgen Andersen, 7594 1272 + 2029 3018Afd. 326Beboerlokale (24 pers.) Treldevænget v. nr. 101 gæstevær. Treldevænget v. nr. 10Kontakt: Vagn Holm, 7595 7711Afd. 402Festlokale (36 pers.) Chr. Richardtsvej 1aafd. 401- 416.Kontakt: Lis Andersen, festhuset@jubii.dk +5054 7941 efter 14.00Afd. 405Festlokale (36 pers.) Ullerupdalvej 133Kontakt: Inga Pedersen, 7593 4447Afd. 406Festlokale (35 pers.) Søndermarksvej 104Kontakt: Lillian Lange, 4339 6504 + 6048 3890Afd. 4161 gæstevær. Mosegårdsvej 9tKontakt: Jens Thusen, 2423 6485Anne Marie Pedersen, Mosegårdsvej 9xAfd. 501Gildesal (30 pers.) Kongensgade 75afd. 501, 502, 510.Kontakt: Heidi Poulsen, 2980 6045Afd. 503Gildesal (36 pers.) Ullerupdalvej 7Kontakt: Inge-Lise Eriksen, 6067 3260Afd. 513 + 506Gildesal (50 pers.) Skolevej 1292 gæstevær. Skolevej 129Kontakt: Tina Bech, 2325 1372VVS- ogEL-VAGTVVS: 4091 2329EL: 2224 7077Vagtordningen gælder for uopsætteligeskader uden for varmemestrenesarbejdstid.”Uopsættelige skader” er skader, derhaster og ikke kan vente med at blivebragt i orden. Fx sprungne vandrør ogsmadrede vinduer.”Ikke-uopsættelige skader” er fx et toilet,der løber, eller en vaskemaskine, derikke vasker færdig.26 LEJLIGHEDEN · JUNI 2013


TelefonlisteVesterbrogade 4, 7000 FredericiaTlf. 7622 1200 – Fax 7622 1212post@boligfa.dk – www.boligfa.dkKontortid: ma.-ti.-ons.-fre. 10-12.30 + to. 15-17.30AdministrationDirektør Finn Muus...........................................................7622 1226Regnskabschef Preben Lærche.....................................7622 1231Driftschef Steffen Møller Borgbjerg..............................7622 1220Projektleder Stefan Weihrauch......................................7622 1223Projektleder Jørn Brynaa................................................7622 1221Genhusningskonsulent Bianca Lassen.........................2527 3731Inspektør Birgitte Jensen................................................7622 1222Inspektør Michael Tonsberg...........................................7622 1224Inspektør Simon Døssing.................................................7622 1254Inspektør Tina Sand.........................................................7622 1229Inspektør Torben Simonsen............................................7622 1230Direktions- og driftssekretær Kirsten Källberg............7622 1205Økonomifuldmægtig Gitte Madsen................................7622 1206Økonomifuldmægtig Lene Sølyst....................................7622 1208Økonomifuldmægtig Susanne Friis................................7622 1207Økonomifuldmægtig Inge Lauridsen..............................7622 1209Boligrådgiver Henrik Würgler.........................................7622 1201Boligrådgiver Gitte Olesen..............................................7622 1202Boligrådgiver Anja Paaske..............................................7622 1203Boligrådgiver Helle Gantzel............................................7622 1204OMRÅDESEKRETARIATProjektchef Jane Findahl.................................................4024 0238Beskæftigelseskonsulent Stine Berg Sørensen..........4024 0239Uddannelseskonsulent Anni Lindum.............................4024 0236BESTYRELSEFormand Lis Gregersen....................................................7592 2561Næstformand Fl. Lorenzen..............................................7593 0059Medlem Else-Marie Gøhns.............................................7593 4201Medlem Bent Andersen...................................................2112 3913Medlem Edvin Steiness...................................................7593 4435Medlem Verner Zachariassen........................................7594 0533Medlem Rita Jensen........................................................7593 0936Medlem Poul Erik Poulsen..............................................7592 7501Medlem Solveig Damkjær...............................................7593 4602Medlem Kirsten Sørensen...............................................7592 1118Medlem Torsten Mørck...................................................2925 9256Medlem Gitte Christiansen..............................................7593 3450Medlem Jørgen Andersen..............................................7594 1272Medlem Lone Jensen.......................................................2992 5660Medlem Jonna Hansen....................................................7591 2712Medlem Anker Warncke.................................................7592 4212Medlem Jytte Matthiesen...............................................7592 8041Medlem Jimmy Andersen...............................................2032 1243Medlem Connie Lauridsen..............................................7593 1165Medlem Lone Löyche.......................................................2575 8102Medlem Allan Deluga.......................................................4276 1680EJENDOMSFUNKTIONÆRERAfd. 201-202-205-206-208 Ørnegården m.fl., Jeppe Siig....................................2688 8508Afd. 203-204-207-209 Fr. Hansens Allé m.fl., Peter Kromann............................2688 8507Mogens Hansen.......................................................................................................2688 8504Afd. 210 Ringparken, Johnny Hansen..................................................................2688 8510Afd. 213-215 Midgårdsvej m.fl., Sv. Aage Pedersen..........................................2688 8515Poul Stougaard.........................................................................................................2688 8513Afd. 214 Korskærparken, Jens S. Andersen.......................................................2688 8514Lars Herlufsen..........................................................................................................2688 8524Afd. 216 Sønderparken, Mogens Madsen...........................................................2688 8516Afd. 217 Sønderparken, Finn Rasmussen............................................................2688 8517Afd. 218 Skovvej, Parcelvej, Jens Schubert.......................................................2688 8518Afd. 219-221-222-319 Vesterbrogade m.fl., Allan Jensen..................................2688 8521Afd. 220 Skovvej, Kresten Binns...........................................................................2688 8520Afd. 223 Prangervej, Thobias Jørgensen.............................................................2330 9412Afd. 301 Birkehaven, Charles Petersen...............................................................2527 3701Afd. 302-320 Rønnehaven, Madsbyhus, Kenneth Thomsen..............................2527 3702Afd. 303-304 Christianshusene, Fyrrehaven, Ib Nordkrog................................2527 3704Afd. 305 Vaseparken I, Martin Ravn.....................................................................2527 3705Afd. 306 Vaseparken II, Jan Christensen.............................................................2527 3706Afd. 307-324-330 Korskærparken, Ullerupdalvej 90-94, Bruno K. Jørgensen....2527 3707Jan Frandsen............................................................................................................2527 3708Afd. 310 Sønderparken, Henrik Larsen................................................................2527 3709Aage Kjærgaard.......................................................................................................2527 3710Afd. 311-314 Hasselhøj, Toftegårdsvej, Brian Bo Petersen..............................2527 3711Afd. 312 Nestlegården, Dr.gade, Bjergegade, Kent Jensen.............................2527 3712Afd. 212-313 Kirsebærhaven, Ved Volden, Fritz Rauchfuss..............................2527 3714Afd. 212-313 Kirsebærhaven, Ved Volden, Michael Olsen................................2527 3713Afd. 315 Fuglsangparken, Kenneth Jensen.........................................................2527 3715Afd. 317-322 Damsbohaven, Kirsebærlunden, MosegårdsvejBenny Hansen..........................................................................................................2527 3717Afd. 316-318 Hoffmannsgården, Ryes Plads, Jørgen Køngerskov..................2441 6208Afd. 319 Vesterbrogade, Allan Jensen.................................................................2688 8521Afd. 321 Dronningensgade, Bjergegade, Jørgen Køngerskov.........................2441 6208Afd. 323 Snoghøjparken, Mogens Kristensen....................................................2527 3723Afd. 326 Treldevænget............................................................................................2330 9421Afd. 401-402 Chr. Richardtsvej m.fl., Jan Nissen................................................6029 7640Afd. 403 Rahbeksvej m.fl., Jan Linee....................................................................6029 7641Afd. 404 Christiansberg, Bjarne Christiansen.....................................................6029 7642Afd. 405 Korskærparken, Stephen Jensen..........................................................6029 7643Afd. 406 Sønderparken, Per Olsen........................................................................6029 7644Afd. 407 Viaduktvej .................................................................................................2330 9412Afd. 408 Købmagergade, Dalegade, Peder Poetzsch........................................6029 7645Afd. 415 Jupitervej, Thobias Jørgensen..............................................................2330 9412Afd. 416 Mosegårdsvej, Mogens Kristensen......................................................2527 3723Benny Hansen..........................................................................................................2527 3717Afd. 501 Kongensgade m.fl., Harly Borbjerg........................................................2441 6207Bjarne Christiansen.................................................................................................6029 7642Afd. 502 Østerbo, Jørgen Køngerskov..................................................................2441 6208Afd. 503 Korskærparken, Søren Frost..................................................................2441 6209Afd. 504 Åbrinken, Herslev ...................................................................................2330 9421Afd. 505 Pjedsted.....................................................................................................2330 9421Afd. 506-513 Skærbæk, Ivan Dam Jensen...........................................................4019 1560Afd. 509 Taulov.........................................................................................................2330 9421Afd. 510 Jyllandsgade m.fl., Peder Poetzsch......................................................6029 7645Afd. 511 Egeskov......................................................................................................2330 9421OMRÅDE-EJENDOMSFUNKTIONÆREROmråde 2: Alex Hofstedt.........................................................................................2330 9433Område 3: Peter Willum Nielsen, Alex Vibholm Christensen...........................2330 9415Område 4: Jan Birger Andersen............................................................................2330 9452Niels Linnet............................................................................................2527 3720Område 5: Niels Erik Mikkelsen.............................................................................2527 3737Område 6: Thobias Jørgensen...............................................................................2330 9412Område 7: .................................................................................................................2330 9421LEJLIGHEDEN · JUNI 201327


dansktOPfestiVaLen 2013all inclusivepr. person*300,-*625,-inkl. entré, aftenbuffet samtkage, kaffe, fadøl, sodavandog vand ad libitum- hele lørdagen.tilbud tilBeBOerne BOLigkOntOretfredericiaBestil din billet på www.dansktopbilletten.dkrabatkode: boligkunpr. personnormalpris395 kr.dansktOPfestiVaLen- en festival proppet meddansk folkelighed i verdensklasseLørdag 15. Juni kL 12.00På “kasteLLet” i fredericiaMød BLandt andreBirthe kJær and the feeL gOOd BandsøMændene fede finn & funny BOyz JakOB sVeistruP Med BandJørgen de MyLius schMidt BaMse JaM hVide Løgne Midt OM nattendirkJan ranziJn (kendt fra nathOLdet På tV2) M.fL.* excl. billetgebyr på 20 kr.søMændeneBirthe kJær andthe feeL gOOd BandLæs mere på www.dansktopfestivalen.dk

More magazines by this user
Similar magazines