Biokube bundfældningstanke, samletanke, olieudskillere m.v

biokube.dk.gn19.windowshotel.dk

Biokube bundfældningstanke, samletanke, olieudskillere m.v

BIOKUBEPRODUKTOVERSIGTGLASFIBERTANKEBundfældningstankeOlieudskillereFedtudskillereSamletankeNedsivning


INDHOLDSFORTEGNELSEBundfældningstanke………............................................side 3Fedtudskillere.................................................................side 4Olieudskillere..................................................................side 5Samletanke.....................................................................side 6Vejledende priser......................................................side 7 + 8Tekniske data…………………...............................side 9,10,11


BUNDFÆLDNINGSTANKEPatenteret funktionVPI-baga bundfældningstanken indebærer en helt nyteknologi for bundfældningstanke, hvor der lægges vægtpå de hydrauliske egenskaber.Konstruktionen fordeler vandstrømmen henover et stortareal, som reducerer hastigheden på vandet. Dette gør atslammet i det indkomne vand sedimenteres effektivt, ogdet forhindrer slamflugt.Gode testresultaterVPI-baga bundfældningstanke er den eneste typebundfældningstanke på markedet, som har egenskabernetil helt, at kunne udskille slammet fra afløbsvandet.De 5 testresultater fra CEN 12566-1 godkendelsen vistenogle unikke testresultater:Prøve Udledte partikler1 0,02 gram2 0,02 gram3 0,02 gram4 0,01 gram5 0,04 gramVPI-baga bundfældningstanke1. Bundfældningstanke 3 - 9 m 32. Bundfældningstanke med separat slamsilo10 - 40 m 3Tømmevenlig konstruktionVPI-baga bundfældningstanke gørtømningsprocessen meget enkel ved, at mantømmer alle tre kamre fra det ”bundløse” førstekammer ned til i bundslammet i 2. kammer.Det lille overflade areal i indløbscylinderen (førstekammer) begrænser overfladearealet af flydeslam.Samtidig vil tilløbet af spildevand holdeflydeslammet fugtigt, og det reducerer faren for”slamkage”. Meget af flydeslammet vil bliveomdannet, og synke ned til bundslammet i andetkammer.Unikke egenskaber Enestående renseeffekt med tilbageholdelse afalle partikler. Forhindrer partikeludslip og slamflugt Reducerer partikulært fosfor, BOD og COD med op til 50% Stor evne til at sedimentere slam Meget nem at tømme Kun tømning af et kammer, hvilket letter slamsugerens arbejde og sikrer fuldstændig tømning.141546FunktionenSpildevandet ledes ind i første kammer (1).Her tilbageholdes det meste af flydeslammet.Bundslam tilbageholdes i andet kammer (2)adskilt af den vandrette væg (3).tredje kammer (4) tilbageholder al overskydendeflydeslam.23Udløbsbrønden (5) med indløb i bunden langt fra muligflydeslam sikrer, at ingen partikler kommer til udløbet.Er ved tryknedsivning også pumpebrønd.Udløb (6) med under 0,02 gram partikler.Side 3


FEDTUDSKILLEREEffektiv fedtudskillerFedtstoffer fra restauranter og andre virksomheder er etstort miljøproblem, som kun kan løses ved hjælp af enfedtudskiller.Denne fedtudskiller er effektiv. Den kan sikre, at fedtetudskilles fra vandet og stiger op til overfladen. Den kanarbejde ved varierende temperaturer, dog max. 65 o.Konstruktionen er enkel,og rensningen er effektiv.Materialet er glasfiber, som er et let og utrolig slidstærktmateriale, som giver en lang levetid.Fedtudskillere er især nødvendige hos virksomheder medstorkøkkener og industrivirksomheder indenforfødevaresektoren.InstallationFor korrekt nedgravning af fedtudskilleren, henvises der til degenerelle regler for tanke i glasfiber.Fedtudskilleren skal så vidt det er muligt, placeres så tæt på”kilden” som muligt. Dette er for at sikre, at der ikke sker ennedkøling af fedtet. En udendørs placering er at foretrække.Ved indendørs placering kan den enten placeres på gulvet,nedgraves under gulvet eller i en kælder. Det anbefales ikke,at den placeres i et fyrrum. Ledningerne skal have mindst 20 0.i fald.Der skal være gode udluftningsmuligheder. Det er for atforhindre lugtgener og ophobning af gasser. Undgå placeringnær vinduer i opholdsrum og tæt på eventuelle ventilationer.Efter tømningen spules tanken ren. Spulevandet skal sugesop efter en rensning. Derefter skal udskilleren fyldes 3/4 opTømning og rengøringRegelmæssig tømning og rengøring er afgørende forfedtudskillerens effekt. Tømningen varieres af tankensstørrelse, men det anbefales at tanken tømmes hver 14. dag,dog minimum 1 gang om måneden.Efter tømningen spules tanken ren. Spulevandet skal sugesop efter en rensning. Derefter rent vand.Side 4


OLIEUDSKILLEREUnik udskillelseOlie udskillere er konstrueret for maksimal udskillelse afolieholdigt afløbsvand. De er produceret i et slidstærktglasfibermateriale, som sikrer en lang levetid.Olieudskillerne leveres som standard med min. 1 metersoverdækning. Ved større nedgravningsdybder skal deforstærkes. Kontakt leverandøren.En olieudskiller udskiller de forurenende partikler fraafløbsvandet, som ledes ind i beholderen. Olien vil skille sigud og da det er lettere end vand stiger det op til overfladen iudskilleren.Alle udskillere er udstyret med et koalencensfilter for ekstragod renseevne. Koalecensfilteret absorberer olien i detolieholdige spildevand og forbedrer seperationsevnen iudskilleren. De fine oliedråber bliver til større enheder, somstiger op til overfladen til senere tømning og destruktion.Der bruges olieudskillerefølgende steder: Tankstationer Bilværksteder Busterminaler Klargøringsstederfor store køretøjer Parkeringsanlæg Private tankanlæg(redningsstationerDer bruges olieudskillere alle steder og områder, hvorder olieforurenes, samt i de industrier, hvor deranvendes mineralske olier i fremstillingspro-cessen,eller hvor der er mulighed for oliespild.PRODUKTERNE LEVERES SOM NEDENSTÅENDE:Et komplet olieudskilleranlæg består normalt af:SandfangGravimetrisk udskiller (med koalecensfilter)PrøvetagningsbrøndModeller VPI1. Type SUK indeholder:Sandfang, udskiller m/Koalenssfilter og indbyggetprøvetagningsbrønd.2. Type UK indeholder:Udskiller m/koalecensfilter og indbygget prøvetagningsbrønd.OBS! Sandfanget leveres separat.HENVISNINGER:NS-EN 858 Udskillere for lette væskerDel 1: Principper for udformning, ydelser ogprøvning,mærkning og kvalitetskontrolDel 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift ogvedligeholdelse.Forskrift om begrænsning af forurening(Forurening), del 4, kapitel 15 ” Krav til udslip afolieholdigt afløbsvandVA/Miljøblad nr. 22: Olieudskillere.Forvaltet af myndighedernePlan- og bygningslovens(PBL) ss 93Side 5


SAMLETANKESAMLETANKE I UNIKT MATERIALEVPI samletankene er produceret i glasfiber. Det er et letmateriale, som er meget slidstærkt og har en lang levetid.Der bruges samletanke på de fleste afløbsanlæg.Samletanke går under navnet ”lukket anlæg” og benyttes, sommidlertidige deponeringssteder for kloakafløb fra huse, som ikkeer tilknyttet det kommunale afløbssystem.Tankene tømmes regelmæssigt af den lokale slamsuger. TiIsamletanken bør der fortrinsvis bruges vandbesparendeprodukter.Samletankene benyttes normalt til, at varetage afløbet fratoilettet.I områder med vanskelige afløbsforhold kan disse tankeanbefales til alt afløbsvand, sort samt gråt vand, fra huse medindlagt vand.Samletanke leveres i to variationer:Standard: Leveres med Ø 600x700mm hals 2x Ø110mm muffer til indløb og evt. Luftning 1 stk alarm er placeret i den indvendige halsHjartdalDenne type er konstrueret med tæthedsprøvningTILBEHØRForankringssæt; Blå bånd op til 6m3 + Llilla bånd over 6m3Halsforlængere: 0,5 m eller 1,0 mAlarm: Standard 230VGlasfiberlåg: Ø 600Side 6


PRISERBUNDFÆLDNINGSTANKE Beskrivelse Dimension Vejl.pris ekskl. Moms3 m3 bundfældningstank VPI-baga bundfældningstank Ø 2000 x 1800 kr 12.9994 m3 bundfældningstank VPI-baga bundfældningstank Ø 2000 x 2150 kr 16.0007 m3 bundfældningstank VPI-baga bundfældningstank Ø 2400 x 2800 kr 29.7009 m3 bundfældningstank VPI-baga bundfældningstank Ø 2400 x 3300 kr 38.4009,5 m3 bundfældningstank Liggende bundfældningstanke Ø 1600 x 5750 kr 34.95012 m3 bundfældningstank Liggende bundfældningstanke Ø 1600 x 7150 kr 41.500For øvrige tanke op til 100m3: RING FOR PRIS Ring for prisFEDTUDSKILLERE Beskrivelse Dimension Vejl.pris ekskl. Moms3 l/sek Liggende til nedgravning Ø 900 x 2100 kr 16.5006 l/sek Liggende til nedgravning Ø 1200 x 2250 kr 18.3009 l/sek Liggende til nedgravning Ø 1200 x 3100 kr 20.60010 l/sek Liggende til nedgravning Ø 2300 x 1850 kr 21.40015 l/sek Liggende til nedgravning Ø 1600 x 3450 kr 37.90020 l/sek Liggende til nedgravning Ø 1600 x 4600 kr 44.60025 l/sek Liggende til nedgravning Ø 1600 x 5800 kr 52.1003 l/sek Til indendørs brug Ø 900 x 2100 kr 18.8006 l/sek Til indendørs brug Ø 1200 x 3100 kr 22.0009 l/sek Til indendørs brug Ø 1200 x 2251 kr 24.300OLIEUDSKILLERE Beskrivelse Dimension Vejl.pris ekskl. MomsTYPE SUK1) SUK Sandfang, udskiller m/koalecensfilter og indbyggetprøvetagningsbrønd3,0 l/sek stående 4000l Ø 2300 x 1800 Kr. 35.42010 l/sek liggende 5000l Ø 1600 x 4100 Kr. 39.60015 l/sek liggende 6000l Ø 1600 x 4900 Kr. 47.250TYPE UK2) UK Udskiller m/koalecensfilter og indbygget prøvetagningsbrønd,uden sandfang10 l/sek liggende 5000l Ø 1600 x 3200 Kr. 34.10015 l/sek liggende 6000l Ø 1600 x 3800 Kr. 41.80030 l/sek liggende 16000l Ø 2000 x 6200 Kr. 64.90050 l/sek liggende 28000l Ø 2000 x 7500 Kr. 86.90065 l/sek liggende 35500l Ø 2000 x 9600 Kr. 113.30080 l/sek liggende 43500l Ø 3000 x 8100 Kr. 132.000100 l/sek liggende 53500l Ø 3000 x 9850 Kr. 156.200Nedsivningsanlæg uden sivestrenge Dimension Vejl. udsalgspris3 VPI-baga bundfældningstank Ø 2000 x 1800 Kr. 17.9854 VPI-baga bundfældningstank Ø 2000 x 2150 Kr. 19.2007 VPI-baga bundfældningstank Ø 2400 x 2800 Kr. 42.240Side 7


PRISERSANDFANGVarenr. Volume Dimensioner Vejl. udsalgsprisTYPE SUK 1) SANDFANG, KOALECENSUDSKILLER OG INDBYGGET PRØVETAGNINGSBRØND3,0 l/sek stående 4000l Ø 2300 x 1800 Kr. 35.42010 l/sek liggende 5000l Ø 1600 x 4100 Kr. 39.60015 l/sek liggende 6000l Ø 1600 x 4900 Kr. 47.250TYPE UK 2) UDSKILLER MED KOALECENSUDSKILLER OG INDBYGGET PRØVETAGNINGSBRØND - MEN UDENSANDFANG10 l/sek liggende 5000l Ø 1600 x 3200 Kr. 34.10015 l/sek liggende 6000l Ø 1600 x 3800 Kr. 41.80030 l/sek liggende 16000l Ø 2000 x 6200 Kr. 64.90050 l/sek liggende 28000l Ø 2000 x 7500 Kr. 86.90065 l/sek liggende 35500l Ø 2000 x 9600 Kr. 113.30080 l/sek liggende 43500l Ø 3000 x 8100 Kr. 132.000100 l/sek liggende 53500l Ø 3000 x 9850 Kr. 156.200SAMLETANKEBetegnelseDimensionVejl.pris ekskl.Moms1200 l liggende Ø 900 x 2100 kr 8.7903000 l liggende Ø 1200 x 3100 kr 12.3003000 l liggende for tryktesting Ø 1200 x 3100 kr 15.6004000 l liggende Ø 1200 x 4000 kr 15.0005000 l stående Ø 2300 x 1850 kr 13.0006000 l liggende Ø 1600 x 3450 kr 18.5006000 l liggende for tryktesting Ø 1600 x 3450 kr 22.0008000 l liggende Ø 1600 x 4300 kr 23.9999000 l liggende Ø 1600 x 4780 kr 27.6009000 l liggende for tryktesting Ø 1600 x 4780 kr 31.10012000 l liggende Ø 2000 x 4300 kr 32.300Vejl.prisTILBEHØR TIL GLASFIBER TANKEekskl.momsForankring i jordenPer sæt3-9 m3 1.850Et sæt: 2x låse og 1x forankringsbåndTil nedstøbning6m3 2.88012 m3 3.22515 m3 3.34025m3 5.01030 m3 9.90050 m3 12.500Andet tankudstyrGlasfiberlåg Ø 400mm 600Glasfiberlåg Ø 600mm 600Alarm til samletanke 1.900Alarm til olieudskiller 7.949Alarm til fedtudskiller 7.400Side 8


TEKNISKE SPECIFIKATIONERBAGA stående tanke Dimension (mm) Højde (c/c) Højde (c/c) Vægtstående indløb (mm) udløb (mm) (kg)3 m3 VPI-baga bundfældningstank Ø 2000 x 1800 1235 1135 1704 m3 VPI-baga bundfældningstank Ø 2000 x 2150 1535 1435 2107 m3 VPI-baga bundfældningstank Ø 2400 x 2800 1950 1850 3509 m3 VPI-baga bundfældningstank Ø 2400 x 3300 2450 2350 450Bundfældningstanke Diam. Længde(L) Ind/udløb Diam.mm Højde Vægt MandehullerVolumen M3 (D) mm (L)mm (h1)/(h2)mmind/udløbmm mm kg10 1600 6000 1400/1300 110/110 2320 580 210 2000 3910 1800/1700 110/110 2725 580 212 1600 7150 1400/1300 110/110 2320 650 214 1600 8020 1400/1300 110/110 2320 750 214 2000 5215 1800/1700 110/110 2725 750 215 2000 5565 1800/1700 110/110 2725 800 215 2400 3985 2250/2150 110/110 3130 800 215,5 2000 5660 1800/1700 110/110 2725 860 215,5 2400 4100 2250/2150 110/110 3130 860 216,5 2000 6085 1800/1700 110/110 2725 910 216,5 2400 4335 2250/2150 110/110 3130 910 218 2000 6605 1800/1700 110/110 2725 950 218 2400 4690 2250/2150 110/110 3130 950 220 2000 7300 1800/1700 110/110 2725 1000 220 2400 5160 2250/2150 110/110 3130 1000 221,5 2000 7815 1800/1700 110/110 2725 1150 321,5 2400 5160 2250/2150 110/110 3130 1150 225 2000 9030 1800/1700 160/160 2725 1350 325 2400 6340 2250/2150 160/160 3130 1350 227 2400 6810 2250/2150 160/160 3130 1450 227 3000 4830 2850/2750 160/160 3700 1450 230 2400 7515 2250/2150 160/160 3130 1600 230 3000 5270 2850/2750 160/160 3700 1600 240 2400 9870 2250/2150 160/160 3130 2000 340 3000 6740 2850/2750 160/160 3700 2000 250 2400 12225 2250/2150 160/160 3130 2500 450 3000 8215 2850/2750 160/160 3700 2500 360 3000 9685 2850/2750 160/160 3700 2900 375 3000 11895 2850/2750 160/160 3700 3500 490 3000 14100 2850/2750 160/160 3700 4000 4100 3000 15580 2850/2750 160/160 3700 4500 6Side 9


TEKNISKE SPECIFIKATIONERSamletankeVolume Diameter Længde Tot. højde Højde indløb VægtLiter D (mm) L (mm) H (mm) Hi (mm) ca. kg1200 900 2100 1600 1000 653000 1200 3100 1900 1300 1304000 1200 4000 1900 1300 1705000 2300 (h) 1850 1850 1350 2006000 1600 3450 2300 1700 2308000 1600 4300 2300 1700 3509000 1600 4780 2300 1700 40012000 1600 6400 2300 1700 50012000 2000 4300 2700 2100 50015000 2000 5300 2700 2100 62018000 2000 6300 2700 2100 70020000 2000 6960 2700 2100 75020000 2400 4950 3100 2500 75025000 2000 8320 2700 2100 95025000 2400 6000 3100 2500 95030000 2400 7070 3100 2500 120035000 2400 8180 3100 2500 140040000 2400 9400 3100 2500 160040000 3000 6500 3700 3100 160045000 2400 10500 3100 2500 180045000 3000 7220 3700 3100 180050000 2400 11500 3100 2500 200050000 3000 7930 3700 3100 200060000 3000 9350 3700 3100 2200TryktestetVolume Diameter Længde Tot. højde Højde indløb VægtLiter D (mm) L (mm) H (mm) Hi (mm) ca. kg3000 1200 3100 1700 1350 1406000 1600 3450 2100 1750 2409000 1600 4780 2100 1750 41012000 1600 6400 2100 1750 52012000 2000 4300 2500 2150 520Side 10


TEKNISKE SPECIFIKATIONERFedtudskillere NedgravingKapacitet Diameter Længde mm H (underkant) Total højde Fedtvolume Totalt volume Kg.liter/sek mm Indløb Udløb mm Liter Liter3 900 2100 750 1600 140 950 656 1200 2250 1020 920 1900 300 1309 1200 3100 985 885 1900 480 15015 1600 3450 1250 1150 2300 1000 24020 1600 4600 1250 1150 2300 1400 35025 1600 5800 1250 1150 2300 1700 450Indendørsmontering3 900 2100 850 750 1300 140 756 1200 2250 1140 1040 1500 300 1409 1200 3100 1100 1000 1500 480 160SandfangType/kapasitet Dimension Højde mm ind Højde mm ud Total mm KgØ 1200x1000 l stående 1500 1100 1000 1900 702000 l liggendeØ 1200 x3100 1100 1000 1900 1105000 l liggendeØ 1600 x2800 1400 1300 2300 2006000 l liggendeØ 1600 x3450 1400 1300 2300 2309000 l liggendeØ 1600 x4780 1400 1300 2300 40012000 l liggendeØ 2000 x4300 1700 2700 500Side 11

More magazines by this user
Similar magazines