På vej - sammen! - Mission Afrika

missionafrika.dk

På vej - sammen! - Mission Afrika

MISSION Afrika

vej

- sammen!

6

August 2008

SUDANMISSIONEN


2

MISSION Afrika

Udgivet af:

Sudanmissionen • Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Tlf.: 7456 2233 • Fax: 7456 1334

Telefonavis: 7356 1279

E-mail: sum@dmr.org

Internet: www.sudanmissionen.dk

Telefontid:

Mandag-torsdag kl. 9.00 - 16.00

Fredag kl. 9.00 - 15.00

Bank: 9743 000 640 7293

Giro: 640 7293 Korttype +01

Bladets redaktion:

Kristian R. Skovmose

generalsekretær

Jens Henrik Kristiansen

informationssekretær (ansv.)

Bodil Haunstrup

informationsmedarbejder

Carsten Bruhn-Lauritsen

projektsekretær

Margit Ganderup-Nissen

sekretær

Layout:

Orla F. Møller, tlf. 3115 4890

Tryk: Handy-Print A/S, Skive

Oplag: 9.500

Fotos: Hvor intet andet er anført, er

fotos taget af Sudanmissionens medarbejdere.

Forsidefoto: Gabriel Yadouna er

radioevangelist i Cameroun

Foto: Aage N. Ernstsen

Mission Afrika nr. 7 udk. i uge 39

Frivilligt

abonnement: 125 kr.

Folkekirkelig Mission i Afrika

Formand

Sognepræst Ruth Jeppesen, Boddum

Generalsekretær

Kristian R. Skovmose

Priv. tlf. 7576 0132

Mobil 2346 8692

Missionssekretær

Aage N. Ernstsen, priv.tlf. 7456 3444

Sudanmissionen er et dansk

missionsselskab, stiftet i 1911

Motto: “Trofast er han, som kalder

jer, han vil også gøre det.”

ISSN 0907 607

MISSION

6 • 2008 Afrika

Indhold

vej - mod Guds rige. ................................3

Fra Afrika til Afrika - med kærlighed i kufferten. ..............4

Flammer springer mod nye højder. .......................5

Hellere guld end strå og halm ...........................6

Nomader ser lyset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Klædt på til mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Når genbrug går i blodet. ............................. 10

Kirkens krumptap. ................................... 12

Fattigdom, livsglæde og overskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ung i Afrika - provstivolontør i Thy. ...................... 15

Med radio på Herrens mark. ........................... 16

Gud beskytter dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ildsjæl og problemknuser. ............................. 18

Hjertet banker for børnene. ............................ 19

Sår på sjælen - virus i blodet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Årsberetning 2008. .................................. 21

Præsentation af kandidater til bestyrelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kommentarer til årsregnskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Årsregnskab 2007. ................................... 31

Information 2008. ................................... 32

Ny biskop i Sierra Leone. ..............................40

Årsmøde

i Middelfart

30. aug. 2008

vej - sammen! sammen!

SudanMissionen

SudanMissionen

Årsmøde 2008

Under temaet vej - sammen!

inviterer Sudanmissionen alle til

årsmøde i Lillebæltshallerne

lørdag den 30. august.

Velkommen!

Årsgave

Sudanmissionen indsamler i forbindelse med

årsmødet i Middelfart en årsgave.

Vi opfordrer alle til at være med i indsamlingen

ved f.eks. at bruge en indsamlingsliste

eller ved at sende en gave direkte til Sudanmissionen

på kontonr: 9743 0006407293

eller giro 640 7293

Tak for en rigtig god årsgave!

Af Ruth Jeppesen, formand for Sudanmissionen

vej

– mod Guds rige

Sudanmissionen er sammen med kirker og menigheder i Afrikavej for at

dele Guds kærlighed med mennesker. Det skal gå stærkt, vi er utålmodige,

men livet kræver tid og ro, for vi skal have alle med på vejen til Guds rige

I Vigelandsparken i Oslo er der en søjle,

som viser mennesker på vej i livet.

Søjlen er blevet tolket på flere måder.

Jeg har selv opfattet den som et studie

i menneskers måde at komme frem

på. Alle vil nå til toppen, og derfor

maser vi frem, træder hinanden ned,

forsøger at stille os selv i den bedste

position. Der er ingen plads til hensyn

eller barmhjertighed. For mig har

søjlen været en påmindelse om den

kynisme, der alt for ofte hersker mellem

mennesker, kulturer og folkeslag.

– Og det i en verden, der har mødt

en Herre, der gavmildt deler ud af sin

himmelske Fars kærlighed og kalder os

til at gå ud i hele verden og gøre det

samme.

Han kalder os stadig til at gå ud i

verden og dele ud af hans himmelske

Fars kærlighed. Det er en vandring,

hvor hvert eneste menneske har

værdi, og hvor vi støtter og hjælper

hinanden fremad – en vandring, hvor

vi hele tiden er på vej

sammen.

I Sudanmissionen tager vi på vandring

med de afrikanske kirker. Det

er en vandring, der sjældent giver

de store avisoverskrifter. Men det er

alligevel en støt vandring sammen

med bl.a. hundredvis af afrikanske

missionærer, der i al ubemærkethed

deler deres tro på Kristus med deres

medmennesker, så Gudsrigets kraft

og glæde bryder ind i deres liv. Det

tager tid – mere tid, end vi er vant

til i en verden, hvor tid er penge,

og hvor vi derfor nemt lokkes til at

tro, at hurtige løsninger er gode løsninger.

Men hvis hurtige løsninger

betyder, at der ikke er tid til at få alle

med – hvis det betyder, at alle svage

bliver ladt tilbage eller trampet ned

i jagten på hurtige resultater, så ville

vi måske være på vej, men ikke mod

Guds rige.

Det er så let for Sudanmissionen at

flyve af sted hen over hovedet på

folk. Men nej, vi skal have alle med,

for vi er kaldet til at være den hellige

familie, der har overskud og tid til at

hjælpe og støtte hinanden med alt

det, der er med til at gøre det liv, vi

har fået som gave af Gud, til et godt

liv – et godt helbred, tid til at lege

med børnene, tid til at uddanne sig

og lære om livet og livets muligheder.

Sudanmissionens fornemste opgave er

at lytte til de kirker, vi har slået følge

med, og diskutere med dem, hvordan

vi hjælper og støtter hinanden, så

vi både i Danmark og i Afrika bliver

så dygtige som muligt til den store

opgave og udfordring, som vores Herre

og mester har pålagt os: at være

hans disciple, dvs. dele den kærlighed,

vi selv har modtaget fra Gud, med

alle mennesker. I dette nummer

af Mission Afrika fortæller

medarbejdere fra en række

afrikanske kirker, hvordan de

arbejder med på den opgave.

Elev på fulani-bibelskole

i Nigeria og bestyrelsesmedlem

Ole Steen Hansen.


Af konsulent Thore Eklund

Fra Afrika

til Afrika – med kærlighed

i kufferten

Seks missionærfamilier fra Cameroun har forladt deres land for de næste

fire år at arbejde i Mali. I dag puster afrikanske kirker nyt liv i visionen

om at nå længere nordpå i det såkaldte Sudanbælte

19. februar forlod seks familier - fire

præster, to evangelister, deres koner

og 24 børn - deres hjem, arbejde og

familier i Nordcameroun for at rejse

til Mali, hvor de skal arbejde i to små

kristne kirker. Kirkerne i Mali sukker

efter ny inspiration fra andre afrikanske

kirker. Brødrekirken i Cameroun

har sendt seks familier, men har kapacitet

til at sende helt op til 40 familier

i mission. Efter at familierne ankom til

hovedstaden Bamako i Mali, har de

fulgt en tre måneders uddannelse i

tværkulturel kommunikation, missiologi

og islamologi. De er nu begyndt

som menighedsplantere i de to lokale

kirker i Mali.

Skriver historie

Det er to mindre kirker, som modtager

missionærerne fra Cameroun. Den

ene kirke har 500 medlemmer; den

anden har 1.800 medlemmer.

Begge kirker udtrykker klart,

at hjælpen fra Cameroun

og Danmark er meget

nødvendig. - Vore kirker er unge, og

vi har brug for både de menneskelige

ressourcer og de erfaringer, som missionærerne

fra Cameroun kommer

med, siger begge kirkelederne fra

Mali. - I er med til at skrive kirkehistorie.

Nye missionærer kommer næsten

altid til Mali for at etablere nye kirkesamfund.

Det er første gang i Malis

kirkehistorie, at der indledes et samarbejde

mellem en eksisterende kirke i

Mali og en anden afrikansk kirke, forklarer

kirkeleder Enoc Sagara fra den

protestantiske kirke Union des Eglises

Protestantes Evangéliques i Mali og

tilføjer: Det viser mig, at den kirke, jeg

tilhører, er en del af den universelle

kirke. I Mali udgør den kristne kirke

kun én procent af landets befolkning.

Følger op på vision

For fire år siden drøftede Brødrekirken

i Cameroun i et luthersk netværk

af kirker i Afrika, hvordan evangeliet

kunne styrkes nordpå i Afrika. Strategien

fra den internationale missionskonference

i Edinburgh i 1910 var i

et bredt samarbejde mellem

vestlige missionsselskaber at bygge

missionsstationer i Sudanbæltet syd

for Sahara. Nu ønsker en håndfuld

lutherske kirker i Vestafrika at puste

nyt liv i den 100 år gamle vision. Denne

gang sætter de afrikanske kirker

dagsordenen ved at sige, at kirkerne

nu skal flyttes længere mod nord, op

i Sahelbæltet til lande som Burkina

Faso, Mali, Niger og Senegal.

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

har nu sendt missionærer til

Mali, og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

har planer om at sende nigerianske

missionærer til Niger, nabolandet i

nord. Både Niger og Mali er lande,

hvor den kristne kirke står svagt. 90 %

af befolkningen i både Niger og Mali

er muslimer.

Kirkerne har fået et kald og er villige

til at gå i tro. - Jeg har haft samtaler

med flere kirkeledere, som er positive

over for visionen om at gå nordpå.

Det vil hurtigt sprede sig som ringe i

vandet, siger lederen af det lutherske

netværk af kirker i Vestafrika, kirkepræsident

Robert Goyek. I Danmark kan vi

støtte projektet med forbøn, økonomi

og erfaringer i at drive mission. Med

tanke på Guds vilje og de afrikanske

kirkers villighed til at tjene lader jeg

det være op til den enkelte at forestille

sig, hvor kirken er om 100 år!

Gabriel Souleymanou

og hustruen Rahillou

Tibara og deres fire

børn har forladt hjemlandet

Cameroun for

at arbejde som missionærer

i Mali.

Af Allan Nielsen, formand for Afrika InTouch’s bestyrelse

Børne- og ungdomsorganisationen Afrika InTouch

vil ud til unge med stærke vidnesbyrd. Danske og

afrikanske unge skal mødes og gå sammen

Hvor går vi hen…

Afrika InTouch er godt på vej. Vi tager

store skridt og er i vækst. Vi ønsker at

skabe større fællesskab mellem danske

og afrikanske unge. Vi har med stor

succes sendt grupper af danske unge

på kortere og længere ophold i Afrika.

Det 6. hold volontører under projekt

”Reach Out” har i foråret været i Jos,

Nigeria. Holdet består af danske og

nigerianske unge, der i tre måneder

sammen har levet, spist, arbejdet,

sovet, været syge, været vågne den

halve nat, fjollet, diskuteret alvorlige

emner og ikke mindst gjort en stor

forskel for de allermindste i den nigerianske

storby. Reach Out blev startet

i 2004 og er et samarbejde mellem

Afrika InTouch, Sudanmissionen og

den nigerianske ungdomsorganisation

AYPAD.

Nærvær og fællesskab er også nøgleord

i Afrika InTouch’s engagement

i Uganda. Her driver Dan og Birgitte

Nielsen projektet Uganda Farm, hvor

de underviser i landbrugsdrift og

Danske volontører

bygger legeplads

til børnene på

specialskolen REMI

i Nigeria.

Foto: Jonas Schwarz

Lausten

Flammer springer

mod

nye højder

husdyrhold. Dan og Birgitte er klar

til at modtage danske unge gennem

rejseprojektet African Adventure. 25

danske unge rejste i sommerferien

tre uger til Uganda, hvor de hjalp

med det praktiske arbejde på farmen.

Hverken danskere eller ugandere

glemmer sådan lige oplevelsen af at

arbejde sammen på farmen. African

Adventure har været gennemført

med stor succes i Nigeria i 2005 og

2007.

Danske unge fra Afrika InTouch arbejder

for Guds sag sammen med unge

fra flere forskellige lande i Afrika.

Afrika InTouch arbejder med unge

om forskellige projekter i landene:

Nigeria, Etiopien, Uganda, Tanzania

og Sierra Leone.

… og sammen med hvem?

Arbejdet med at udbrede den ild for

mission, der brænder hos de unge i

Danmark, er en lige så væsentlig del

af arbejdet som førstehåndsoplevelserne.

Det sker især gennem lokalforeninger

og projektgrupper i Dan-

mark. De mange frivillige i lokalgrupperne

er substansen i Afrika InTouch.

Deres fælles arbejde med at udvikle

organisationen er sammen med Guds

kraft det brændsel, der får flammer og

gnister til at springe mod nye højder.

Afrika InTouch arbejder intensivt på at

blive endnu bedre til at klæde alle disse

unge på til at være ambassadører for

mission, til samarbejde og udveksling

med afrikanere. Vi afvikler, ligesom i

Afrika, kapacitetsopbyggende kurser,

ture og foredrag for et stigende antal

unge i Danmark.

Afrika InTouch er ud over de mange

frivillige også velsignet med en kompetent

og hårdtarbejdende ansat stab.

Staben er i år blevet udvidet med en

ny fuldtidsstilling, så der nu er i alt fem

fuldtidsansatte personer på kontoret i

hjertet af Århus. Afrika InTouch udvider

og opbygger også samarbejde og

relationer til et bredt udsnit af andre

organisationer i Danmark. Det lange,

tætte og gode samarbejde med Sudanmissionen

fastholder og udvikler vi til

gensidig glæde og inspiration.


6

Af Stina Neergård, Mali

Hellere

guld

end

strå

og halm

I løbet af tyve år har vi kun etableret to små menigheder. Hvorfor går det

så langsomt? Kombinationen muslim - nomade er en udfordring. Og måske

ser Gud bedre end os, hvad der er den rette tid

Fulanen Moussa

Issa prædiker ved

gudstjenesten.

Foto: Stina

Neergård.

MISSION

6 • 2008 Afrika

Det er bedre at bygge lidt i guld,

som Paulus siger, end at bygge noget

stort, der bare er halm og strå og

under alle omstændigheder vil falde

sammen Sådan tænker vi for at trøste

os selv i tunge stunder. Vi kan heller

ikke tro, at det er os selv, der er

helt ubrugelige. Sandheden er, at de

tunge stunder faktisk er meget få. Det

meste af tiden er jeg meget entusiastisk

med tanke på arbejdet i Mali.

Men hvad kan vi glæde os over? Kom

med til en gudstjeneste i byen Douentza

og se!

En søndag i

februar

I stilhed går vi

ind i den lille kirkebygning

i Douentza.

Skoene står uden

for døren. Snart er

rummet så fyldt, at

børnene må sidde på

skødet af hinanden nede

i hjørnet. Tyve voksne og

Menigheden sætter fodtøjet uden for indgangen

til kirken i Douentza.

Foto: Ole Harald Neergård

ti børn rykker sammen på måtterne,

mænd og kvinder på hver sin side.

Jibi leder gudstjenesten. Det er fire

år siden, han blev døbt. I tiden efter

har han gået på discipeltræningsskole

og er en ivrig kristen. Vi følger

liturgien i vores bønnebog,

med syndsbekendelse,

trosbekendelse

og veksellæsning fra

salmerne. Så skal vi

synge. Vi finder den

splinternye sangbog,

hvor næsten halvdelen

af sangene er lavet

af fulaner fra vores

egen menighed. I

sig selv et lille mirakel

- her hvor sang

og musik traditionelt

ikke hører til i

den religiøse sfære.

Det er under ti år

siden, vi i det

hele taget

begyndte at synge til vore gudstjenester,

men nu er der i Douentza hele

tre personer, som skriver tekst og

melodi til sange.

Jesus, hjælp mig!

Efter sangen er der indsamling. Jibi

forklarer, at i dag går indsamlingen

til kirkegrundskassen. Sidste år besluttede

menigheden, at de ville spare op

til en byggegrund for at bygge deres

eget – større end den lille kirke inde i

gården. Nu arbejder alle for, at vi med

tiden får egen kirke i Douentza. – Jeg

har lavet en ny sang, siger George, en

af sangskriverne. Måske vil I lære den?

”Jeg er syg og lider…”, synger han

og får os til at stemme i på omkvædet:

”Jesus hjælp mig!” En rørende

tekst for os, som kender familien.

Hans kone har været døden nær flere

gange i år, og han er heller ikke selv

helt rask. Men hvor er det fantastisk,

at han ved, hvor han kan gå hen med

sin fortvivlelse, og at evnen til at lave

sange kan give ham trøst? Vi synger,

og alle lægger deres gave i kurven.

Beløbene minder om enkens skærv,

men kirkegrundskassen vokser stadig.

Da sangen stilner af, bryder kommentarerne

løs fra de andre: Det var en fin

sang! Flot lavet! Viljen til at give hinanden

opmuntringer er der.

Bibelvers læres udenad

Næste punkt på programmet

er udenadslære af

bibelvers. Det var Jibi,

der i efteråret foreslog,

at vi skulle lære

Menigheden synger

salmer på fulfulde.

Foto: Kjell Magne

Møgster

et nyt bibelvers hver uge. Kan nogen

huske sidste uges vers? Der bliver

musestille, måske er der ingen, der

har haft tid til at øve? Så fremsiger

Jenaba som sædvanlig versene uden

tøven. Hun er slet og ret en racer

til at lære bibelvers. I dag er det fra

Johannes Åbenbaring om floden med

livets vand og livets træ. Det var kun

vers 1, der var foreslået, men Jenaba

fortsætter med vers 2 og 3 – og

hyldes med bifald fra menigheden.

Hun vokser nogle centimeter – hun

er faktisk bedst til noget! Så er der

bekendtgørelser. Samba tager ordet

og siger, at han gerne vil fortælle lidt

om kortidsbibelskolen i Sevaré. Pastor

Idris vil gerne sige specielt velkommen

til sangskriverens kone, som i dag

havde kræfter nok til at gå til gudstjeneste

for første gang siden jul. Vi er

alle glade for at se hende igen.

Før prædikenen går børnene ud til

søndagsskole. Vi har søndagsskole

hver søndag i Douentza, og nu er

tre fulaner fra menigheden med som

søndagsskoleledere sammen med tre

missionærer.

Børnene er en stor opmuntring. De

synger af fuld hals, fremsiger deres

indøvede bibelvers på remse, og

flere af dem beder gerne højt, både

inderligt og velformuleret! Snart

akkompagneres prædikenen af glade

stemmer, som er i fuld gang med dramaaktiviteter

udenfor.

Det er Moussa Issa, som prædiker i

dag. Han er menighedsplanter i byen

Boni. Det handler om, hvordan vi kan

være stærke i svaghed. Moussa er en

god forkynder. Næste søndag skal en

flok fra vores menighed til Boni og

fejre gudstjeneste med Moussa og

familien der.

Forbøn

Efter prædikenen er der forbøn,

og Jibi opfordrer alle til

at komme med bedeemner.

- Jeg vil gerne, at vi takker

for, at I kom og viste Jesusfilmen

i den landsby, hvor jeg

arbejder, siger en afrikansk missionær

fra Ungdom med Opgave,

som er med i dag. Et team fra

vores menighed besøgte ”hans”

landsby tirsdag aften. - Og så

må vi bede for næste fremvisning,

siger en anden, for en ny filmtur er

planlagt i næste uge. Moussa siger, at

han ønsker forbøn for bogsalget på

markedsdagene i Boni. Han har taget

kontakt med myndighederne for at

få tildelt en plads på markedet, hvor

han kan sælge kristne bøger og kassetter.

Sidemanden Boreima tilføjer, at

vi må bede om, at vi også får sådan

en salgsbod her i Douentza. Boreima

elsker bøger. Da han og familien var

på bibelskole i Benin, brugte de alle

deres penge på at købe bøger. Han

fremviste stolt en god hyldemeter af

bøger, da de kom tilbage til Douentza

før jul.

Gudstjenesten slutter med nadver og

velsignelse, og vi går smilende ud.

Det er faktisk let at holde modet oppe

i denne menighed. Vi missionærer

spiller hovedsagelig biroller, når vi er

til gudstjeneste, og der mangler ikke

lyst og vilje til at bruge sine gaver til

menighedens bedste. ”Når I kommer

sammen, har den ene en salme, en

anden en belæring”, skriver Paulus

til korinterne. ”Alting skal være til

opbyggelse”. Det er menigheden i

Douentza begyndt at leve efter. Vi må

bare fortsætte med at bygge, så skal

der nok blive kirke blandt fulanerne i

Mali.

Bare vent og se!

Mens forældrene

er til gudstjeneste,

er Maryama i

søndagsskole.

Foto: Ole Harald

Neergård

MISSION Afrika

6 • 2008

7


8

Af Sanne Alkærsig Edmonson, Nigeria

Nomader

ser

lyset

Centret for kristne fulaner i Mbamba, Nigeria, har fået ny og dynamisk

leder, der ser konferencer, hvor nomadefolk kan mødes og udveksle

erfaringer, som en vigtig vej til vækst

I marts 2008 fyldte Solomon Mikailu

fem busser med centrets elever og

fulaner fra området omkring byen Yola

og kørte til et feriecenter ved Miango,

hvor de deltog i en stor konference

med temaet ”Revival among fulanies”

– ”Fornyelse blandt fulaner”. Sammen

med 500 andre fulaner drøftede

de, hvordan mission blandt fulaner

bedst gribes an. Hovedformålet med

konferencen var at være sammen for

at synge, bede, læse i Bibelen og spise

god mad. Solomons ansigt lyser op,

når han tænker tilbage på konferencen

og fortæller, at der også deltog

fulaner fra Niger og Cameroun. Siden

februar 2007 har han været leder

af den lutherske kirkes fulanicenter i

Mbamba, hvor han bor med sin kone

og deres syv børn i et nyopført hus

finansieret af Sudanmissionen.

Plads til flere

Sidste år var fulanicentret i Mbamba

vært for en mindre fulani-konference,

hvor den tidligere leder af centret,

Amos Bukata, der nu er biskop, var

hovedtaler og talte ud fra emnet ”Tro

– kender du Gud?” Solomon Mikailu

håber at gentage succesen og skal

snart til Numan for at mødes med

kirkens hovedkvarter for at planlægge

næste konference. - Vi er nødt til at

ride med på bølgen, så skolen kan

vokse. Interessen blandt fulanerne er

der, og jeg har tomme hytter stående,

siger Solomon.

MISSION Afrika

6 • 2008

Fra tre til seks

I den tid Solomon har været på centret,

er der kommet bliktag på de

runde hytter, hvor eleverne bor, og

centret har fået et nyt borehul, så

vandforsyningen er stabil. Men det

vigtigste er, at elevantallet er vokset

fra tre til seks. Solomon Mikailu er ikke

i tvivl om, at det, at de praktiske ting

er i orden, hjælper med til at tiltrække

nye elever. – Fulaniskolen har ikke blot

oplevet fysisk vækst, den vokser også

åndeligt, fortæller han stolt. samme

tid er han en stolt og en ydmyg

mand, pastor Solomon Mikailu.

Mangler sparringspartner

Solomon drømmer om at plante frugttræer

bag centret, om et transportmiddel

og om flere lærebøger. Men

han mangler en sparringspartner. Han

har længe kæmpet for at få en kollega,

som kan hjælpe med undervisningen,

og som kan være

på centret, når han selv

er væk til møder mm.

Den drøm ser ud til

at gå i opfyldelse,

for det er planen,

at en lærer og

hans familie snart

flytter ind på

centret.

Hajaratu og

Tistel Ardo-Alim

går på fulanicentret

for at

uddanne sig til

evangelister.

Lederen på Baba Linus Centret

glæder sig over, at flere

fulaner bliver kristne.

Dimittend uden frygt

Tistel Ardo-Alim og hans kone Hajaratu

er elever på skolen. De dimitterer

fra skolen til sommer efter to års

studier, og så vil Tistel gerne arbejde

som evangelist på sin hjemegn. - Nu

hvor jeg både kan læse og skrive, kan

jeg bedre kommunikere med andre

fulaner, fortæller Tistel. Selv om hans

familie er muslimer, kan han stadig

besøge dem. Tistel fortæller, at kristne

fulaner i Adamawa for tiden ikke oplever

alvorlige problemer på grund af

deres tro. Men opstår der problemer,

er Tistel ikke bange. - Gud er min forsvarer,

erklærer Tistel med et fast blik.

Til spørgsmålet ”hvordan blev du

kristen?”, svarer han prompte: ”Jeg

så lyset – på en fulani-konference i

Miango.”

Af Inger og Poul Martin Aalling Nielsen, missionærer i Nigeria

Klædt på

til

misson

Vi lærer hele livet. Det er, hvad missionærerne Inger og Poul Martin Nielsen

fik med i bagagen fra et kursus i England, hvor de blev klædt på til at ven-

de tilbage til Nigeria. Men de oplevede også, at forholdet til Gud voksede

All Nations Christian College tiltrækker

meget kompetente undervisere.

Al undervisning er på et højt niveau,

og skolen er tilknyttet Åbent Universitet

i England. All Nations ligger nord

for London midt i idylliske bakker

omkranset af skov og små vandløb.

Stedet har gennem mange år haft til

formål at uddanne mennesker til et

arbejde i kristen mission. Skolen råder

over meget gode faciliteter og har

Europas største bibliotek inden for

missionsteologi og missionshistorie.

Skolen har fine undervisningsrum og

gode værelser til både korte og længere

kurser. Der er mange muligheder

for at tilpasse sig den undervisning,

hver enkelt har brug for. Vi fik i alt 10

ugers undervisning, et forløb specielt

designet til mennesker, der skal arbejde

i kristen mission.

Nye briller giver nyt syn

Inden vi tog til England, havde vi gjort

os tanker om, hvad vi forventede og

gerne ville lære. Vi ville gerne blive

bedre til engelsk og til at leve sammen

med mennesker med anden

kulturel og etnisk baggrund. Vi ville

også gerne vide mere om samarbejde,

bibelkundskab, lære mere om mission

og få mere tid til bøn og bibellæsning.

Vi lærte og oplevede mange

gange mere, end vi havde drømt om,

både åndeligt, sprogligt og missions-

teologisk. Vi har tidligere arbejdet i

Afrika, så det var ikke vanskeligt at

se emnernes relevans. Vore øjne er

blevet åbnet, og vi har fået øje for

nye ting og nye vinkler. Vi glæder os

over, at vi kan lære hele livet. Vi er

blevet bedre udrustet til vores opgave.

Vores forhold til Gud er vokset.

Teamwork

Vores arbejdsbeskrivelser i Nigeria er

meget bredt formuleret. Den røde

tråd i alt det, vi kommer til at arbejde

med, er, at vi sammen med menighederne

i Kontagora og nigerianske

missionærer og præster skal koordinere

kurser, skaffe rent drikkevand og

styrke det forebyggende sundhedsarbejde.

Timawus Linus, den lutherske

kirkes missionssekretær i Numan,

bliver vores nærmeste overordnede,

samtidig med at vi også referer til

Sudanmissionens missionssekretær

i Danmark. Vi håber at være katalysatorer

i nogle af de processer, der

allerede er i gang. Vi ønsker også at

fremme og skabe gennemsigtighed

i de områder, vi arbejder med. Vi

All Nations Christian College råder over

Europas største missionsteologiske bibliotek.

Inger og Poul Martin Nielsen.

håber og beder til, at vi gennem vores

liv og færden må være eksempler for

de mennesker, vi møder i kirken, på

markedet, som naboer og de steder, vi

ellers kommer.

Tak for støtte

Tak til alle, der gjorde det muligt for

os tage på uddannelse i England. Tak,

at I også vil støtte den lutherske kirke i

Nigeria, Sudanmissionen og os i vores

fælles kald til at nå mennesker med

budskabet om Jesus. ”Således elskede

Gud verden, at han gav sin enbårne

søn, for at enhver, som tror på ham,

ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Johs. 3,16

MISSION Afrika

6 • 2008

9


10

Tekst og fotos af journalist Mette Swartz

D´in Genbrug i Brejning har kun haft åbent siden februar. Alligevel er

butikken allerede en stor succes, og inden længe flytter den til større

lokaler. Det er lykkedes takket være en medarbejderflok, der knokler

som små heste

- Den her skal over i metalcontaineren,

og den her kasse er til hård plast,

råber Gudrun Lysholm Christensen

og sætter i spring over mod en af de

mange containere.

- Og hvis du så lige smider de andre

kasser over til brændbart affald, er vi

snart færdige, får hun sagt i skyndingen.

Gudrun Lysholm Christensen magter

på én gang at fortælle om livet i genbrug,

sætte andre i gang med arbejdet

og selv gå foran med at sortere

affald og løfte tunge kasser.

MISSION

6 • 2008 Afrika

Når genbrug

går

i blodet

- Det her er så meningsfuldt og sjovt.

Hver dag får jeg frisk luft, og fysisk

giver det meget mere end at vride

i en maskine i fitnesscentret, lyder

det overbevisende fra Gudrun, da vi

atter sidder i bilen på vej mod D´in

Genbrug i Brejning mellem Vejle og

Fredericia.

Tømmer container

Genbrugsstationen er et vigtigt

omdrejningspunkt for den lille genbrugsbutik

på 50 kvadratmeter i Brejning.

Det er nemlig på genbrugsstationen,

de frivillige

medarbejdere primært finder

de gode varer til butikken,

og det er også her, de

læsser alt det usælgelige af.

Da butikken åbnede i februar,

blev styregruppen enige om

at gøre et stykke politisk

arbejde for at få retten til

at tømme den container

på genbrugspladsen, hvor

folk kan stille ting og sager,

som andre kan få glæde af. Det

Rita Møller Nielsen (th.) er formand

for genbrugsbutikken i Brejning, mens

Gudrun Lysholm Christensen sidder i

styregruppen. Sammen med 19 andre

frivillige har de banket butikken op til

en driftig lille butik på kun 50 m 2.

lykkedes, men med den klausul, at de

frivillige i butikken skal sørge for at

holde containeren tømt. Resultatet er,

at Gudrun Lysholm Christensen hver

dag tager en tur på genbrugspladsen

og kigger til containeren. Nogle

dage bliver det til en times arbejde og

andre dage til seks.

- Det er jo helt fantastisk. Man kan

faktisk sige, at jeg dagligt henter ting

for 1.000 kr., for i gennemsnit sælger

vi for 1.100 kr. i butikken, og langt de

fleste varer kommer fra genbrugspladsen.

Børnehavebesøg

I butikken har Rita Møller Nielsen,

som er formand for styregruppen, sat

kaffe over og hentet wienerbrød hos

bageren på den anden side af gaden.

- Vi fik rabat på brødet. Han ved godt,

at vi ikke skal have for mange udgifter,

og at pengene går til et godt formål.

Jeg synes bare, vi skal have brød

til kaffen i dag, når du er her, siger

Rita Møller Nielsen med henvisning til

dagens journalistbesøg.

Bedst som vi er blevet bænket i det

mikroskopiske baglokale, vælter det

ind i butikken med børnehavebørn.

Børnene finder dukker og andet legetøj

og giver sig til at lege på gulvet.

Der bliver snakket og handlet, og

efter et kvarter går børn og pædagoger

vinkende fra butikken med et par

poser legetøj til børnehaven.

Holder snart flyttedag

D´in Genbrug i Brejning er et samarbejde

mellem Mission Afrika Genbrug

og Israelsmissionen.

Meget hurtigt efter åbningen viste

den lille butik sig levedygtig. Omkostningerne

ved opstarten har tjent sig

ind, der er et godt salg og ikke mindst

en meget entusiastisk medarbejderflok

på 21 frivillige. I og med at pladsen

er så trang, har medarbejderne været

opfindsomme. Strygning foregår

hjemme hos en af dem ligesom pudsning

af kobbertøj, syning af forklæder

af gamle lagner og blonder samt

reparationer. To af de frivilliges garager

er desuden inddraget til

opmagasinering af tøj,

møbler og andet.

Der er nemlig

alt for mange

gode sager at

hente i containeren

på genbrugspladsen.

Styregruppen er

dog klar over, at de

trange forhold i butikken

ikke bliver

ved med at gå.

Pr. 1. august er

der derfor lejet

nye lokaler

længere nede

ad hovedgaden.

I alt 300

kvadratmeter

ved siden af en butik med brugte

møbler.

Kvinderne rundt om bordet er ikke

i tvivl om, at det bliver godt, og at

denne butik også nok skal blive levedygtig.

- Der var ellers folk nok, der var skeptiske,

da vi ville starte en genbrugsbutik

i lille Brejning. De fleste mente, at

det aldrig ville gå, men man kan da

ikke sige andet, end at det her er en

succes, siger Gudrun Lysholm Christensen.

Den smukkeste landsby

Rita Møller Nielsen er atter forsvundet

ud i butikken. En bil med ”turister”

fra Fredericia har gjort et stop for at

snuse i den lille, hyggelige genbrugsbutik.

Der bliver kigget på en fin,

gammel arkitekttegnet lampe, et nøgleskab

og forskelligt andet. En ung fyr

beslutter sig for at købe nogle glas.

- Vi er jo i Danmarks smukkest beliggende

landsby, og derfor har jeg også

en idé om, at vi skal lave en handelsstandsforening,

hvor vi laver fælles

annoncering, som kan trække mange

flere til byen, siger Gudrun Lysholm

Christensen med så stor overbevisning,

at man tror på, at kvinderne i

D´in Genbrug nok skal få det gennemført.

Gudrun

Lysholm

Christensen

drøfter varesortimentet

med Lis Klint,

en af de

frivillige.

Kan ikke undvære genbrug

I Brejning sker der store forandringer i

disse år. Den gamle forsorgsinstitution

er ved at blive bygget om til luksusboliger

og welness-hotel. Desuden er der

lavet golfbane og marina.

Rita Møller Nielsen kom til Brejning

som elev på forsorgsinstitutionen som

18-årig, blev siden afdelingsleder og

stedfortræder for forstanderen, men

stoppede som 61-årig pga. en syg

ægtefælle, som hun mistede alt for

hurtigt. Efterfølgende gav hun sig til

at skrive to bøger, en om forsorgsinstitutionen

og en om sin mands

demens-sygdom.

Det var efter dette, Rita kastede sig

over genbrug, og nu kan hun slet ikke

undvære det.

- Jeg følte nok, at jeg var stoppet på

arbejdsmarkedet for tidligt, og at være

her er lidt ligesom at være på arbejde.

Jeg kan lide at være her, for jeg kender

de mennesker, der kommer. Og

så har vi det godt med hinanden i

medarbejderflokken, siger Rita Møller

Nielsen. I løbet af dagen kommer flere

af de frivillige forbi butikken og slår en

sludder af.

Det er svært at lade være, når genbrug

er gået i blodet!

MISSION Afrika

6 • 2008

11


Af Sanne Alkærsig Edmonson, Nigeria

Kirkens krumtap

Timawus Linus Geyap er præst i den lutherske kirke i Nigeria. Han spiller

en nøglerolle, når han leder og koordinerer missions- og sundhedsarbej-

det i de nye områder i landet

For et år siden lykkedes det Kristi

Lutherske Kirke at få placeret en missionær

i en landsby i delstaten Katsina.

Det var en vigtig milepæl, for det

var første gang, kirken begyndte at

arbejde blandt det store

hausafolk. Timawus

besøgte den nye

missionær i Katsinaområdet

og blev

inviteret med til

en anden landsby,

hvor en ung mand

ønskede at fortælle

sin far, at han ville

være en kristen.

Sønnen fik farens

tilladelse og

hjælper nu

Timawus

med at få et stykke jord, hvor kirken

kan bygge et hus til en ny missionærfamilie.

– Inden vi går ud af 2008, har

vi en evangelist på stedet, fortæller

Timawus ivrigt og forklarer, at han ser

den unge mand an. - Hvis han klarer

at holde fast i sin tro i sin egen landsby,

vil jeg på et tidspunkt tilbyde ham

at komme til Mbamba, hvor han kan

få undervisning. Han er nu ikke længere

den eneste kristne i landsbyen.

En anden ung mand er også blevet

kristen.

Hold krudtet tørt

I delstaten Taraba lønner kirken 40

evangelistfamilier. De har det hårdt

især i regntiden, fordi de bliver isoleret

fra omverdenen. Vejene bliver så dårlige,

at de ikke kan bruge dem. Især

Et af de tolv missionærpar ansat af den

lutherske kirke i missionsområdet Kontagora,

Vestnigeria.

fire familier har vanskeligheder med at

købe mad og medicin og at få lægehjælp.

Hver familie har en vandtæt

boks med medicin og tændstikker og

andet, som skal holdes tørt. Den vandtætte

boks administrerer de på bedste

vis og deler også ud til naboer.

Kirke i bjergene

Missionsarbejdet i Koma, som er et

bjergområde, er anderledes end de

andre steder på grund af terrænet. - Vi

har kirker i bjergene, men helt oppe

på toppen er der stadig folk, som ikke

kan læse og skrive, fortæller Timawus.

Evangelisterne får stor hjælp af kristne

i området til at missionere og undervise

folk.

Storbyarbejde

Omkring landets nye hovedstad Abuja

har den lutherske kirke 10 missionærfamilier.

Abuja er i en rivende udvikling

og vokser med stor hastighed.

Vejnettet bliver udbygget, og missionærerne

har let ved at komme rundt.

Timawus på besøg på

bibelskole i Kontagora

Bruger lokale hjælpere

- I Kontagora-området i Vestnigeria

fortæller folk mig, at de gerne vil være

kristne, så de kan blive civiliserede.

Kirken har ansat seks missionærer

fra lokalområdet, og de klarer sig

fantastisk godt, forklarer Timawus. I

området cirka to timers kørsel nord

for Kontagora er der en meget positiv

udvikling at spore. Missionærer

har åbnet ni kirker. Fordelen ved at

bruge folk fra egnen er, at de ikke skal

bruge så meget tid på at skabe et tillidsforhold,

og at kommunikationen er

noget nemmere.

Kristne krydser grænser

Timawus har i april måned haft samtaler

med fem nye missionærfamilier,

som efter planen skal sendes til Niger

inden sommerferien. De fleste af

dem kommer fra bibelskoler i delstaten

Adamawa, som er kirkens gamle

område.

Opbygger tillid

Når Timawus og kirkens missionærer

kommer til et nyt område, er det første

skridt med at opbygge et tillidsforhold

ofte det sværeste. Nogle gange

er folk bange for, at Timawus kommer

fra den nigerianske stat for at opkræve

skat, eller de er bange for at komme

i konflikt med den lokale høvding,

hvis de ikke straks smider Timawus ud

af landsbyen. Da Timawus i oktober

2005 første gang besøgte landsbyen i

Katsina, måtte han bruge fire timer på

at overtale de lokale overhoveder, bare

for at få lov til at blive. Da han til sidst

fik tilladelsen, måtte han nøjes med

at overnatte i sin bil og spise sin egen

medbragte mad. Først

1½ år senere efter mange

besøg kunne han i februar

2007 placere en missionær

i landsbyen.

Uddannelse er vigtig

Kirkens strategi for at

bringe evangeliet nordpå

er, at missionærerne skal

være veluddannede. - Når

vi bevæger os ind i det

nordlige Nigeria, møder vi folk, som

er veluddannede i modsætning til de

folk, vi er vant til at møde i delstaten

Taraba. Nordpå møder vi folk, som

reflekterer over tingene, som har

været i de store byer Lagos og Abuja,

og som taler engelsk. Derfor skal vore

missionærer også kunne engelsk, forklarer

Timawus. Desuden skal byerne

Kontagora, Katsina og Yobe være

centre i landet, hvor arbejdet bliver

ledet fra, og hvor missionærerne kan

hente støtte. I maj tog Timawus til

Yobe for at etablere det første center.

Udfordringer på vejen

En af de udfordringer, missionærerne

møder, er, at evangelister fra andre

kristne kirker forsøger at gøre arbejdet

vanskeligt ved at sprede usandheder

om den lutherske kirke. Det er et problem

i Katsina, Koma og Abuja-områderne.

– Men det er mit indtryk, at

missionærerne er kommet så langt, at

de lokale ikke længere tror på usandhederne,

forklarer Timawus.

Kvinder er de bedste

Det er en stor udfordring for en nigeriansk

familie at flytte tusindvis af

kilometer væk fra alt, hvad de kender.

– Når vi udvælger de ny missionærer,

gør vi meget ud af at sikre os, at

kvinden er enig i mandens beslutning,

forklarer Timawus og fortsætter: - Faktisk

er kvinderne ofte de mest effektive

missionærer, fordi de let kommer i

kontakt med andre kvinder, når de

henter vand, laver mad og passer

børn. Hvis en kvinde ønsker at vende

hjem, henter kirken straks familien

hjem, for familien trives ikke uden

hendes opbakning.

Kostskole til missionærbørn

- Det er ingen hemmelighed, at kirken

har brug for penge til at gå nordpå

med evangeliet. Sudanmissionen

betaler missionærernes lønninger, og

det er helt klart med til at redde projektet,

siger Timawus. Før Sudanmissionen

hjalp med at betale lønninger,

kom mange missionærfamilier retur

efter fem til seks måneder, fordi de

ingen løn fik. Timawus håber også,

at Sudanmissionen vil hjælpe med at

opbygge en kostskole til missionærernes

børn. Ofte er der ingen skoler, der

hvor familierne kommer hen.

Bibelskolen i Kontagora giver en

fireårig missionæruddannelse.

MISSION

6 • 2008 Afrika

13


14

Af Laura Kjær Jensen, volontør i Nigeria

Fattigdom,

livsglæde

og overskud

Jeg tog til Nigeria, fordi jeg ville gøre en forskel og hjælpe andre mennesker,

men endte med at få hundrede gange mere igen. Nigerianerne lærte mig,

hvilke værdier det er værd at leve og kæmpe for

Allerede fra første dag oplevede jeg

nigerianernes fantastiske gæstfrihed.

De tog imod mig med åbne arme

og gjorde alt, for at jeg skulle trives i

Nigeria. Jeg er blevet klar over, at mit

valg om at blive provstivolontør er det

bedste valg, jeg har gjort i mit liv. Fra

august til november 2007 var jeg på

Mbamba sammen med min veninde

Sanne Bisgaard og lærer Inge Jørgensen,

der er udsendt som missionær

af Sudanmissionen. Mbamba er en

såkaldt compound, der ligger i den

nordøstlige del af Nigeria. Jeg lavede

fritidsaktiviteter for og med de børn,

der bor på compounden, og underviste

på specialskolen REMI.

Livet har værdi

Jeg så ind i en helt anden virkelighed,

der er fyldt med kontraster til vores

virkelighed. Jeg oplevede en livsglæde

hos nigerianerne, som jeg sjældent

oplever i Danmark på trods af, at vi

lever under langt bedre økonomiske

forhold. Fattigdom og hårde levevilkår

præger nigerianernes liv,

men de stråler alligevel af lykke

og overskud. De forstår at leve

i nuet og være taknemmelige

for det, de har. De har lært mig

utrolig meget om livets værdier.

Jeg blev klar over, at nigerianerne

er blandt verdens lykkeligste

mennesker, selv om de lever i

et af verdens fattigste lande.

MISSION

6 • 2008 Afrika

Det fortæller mig, at det er vores

egen indstilling til livet, der afgør, om

man bliver lykkelig eller ej.

Jeg kan ikke redde alle

Når jeg lever i en kultur, der er så

langt fra min egen, lærer jeg utrolig

meget om sig selv. Det kræver, at jeg

i forskellige situationer tager stilling.

For hvad er det egentlig, jeg synes

er rigtigt eller forkert? Jeg bliver hele

tiden udfordret og kommer i nærkontakt

med mine svage og stærke

sider. Jeg har været hele følelsesregistret

igennem. For samtidig med,

at jeg hopper af glæde og klapper i

hænderne af begejstring, oplever jeg

ting, der er så uretfærdige, at jeg bryder

hulkende sammen. Til tider følte

jeg mig så magtesløs, at jeg slet ikke

kunne rumme alle de mennesker, der

havde brug for hjælp. Hvad kunne

lille jeg stille op? Det gør ondt at se

underernærede børn, der går rundt

hele dagen for at tigge et måltid mad.

Jeg kan ikke forklare, hvor meget jeg

ønsker at hjælpe dem alle sammen.

Men jeg har samtidig lært at være

realistisk. Jeg kan simpelthen ikke

redde dem alle. Det nytter ikke noget

at gå helt i stå og have ondt af dem.

Jeg skal derimod være der for dem,

og på den måde gøre en forskel. Jeg

kan give folk en god oplevelse, gode

værdier, et langt knus, et smil, eller

omsorg og kærlighed, der kan gøre

hverdagen lettere.

Drømmer om Nigeria

Venskaber blomstrer op, og bånd bliver

knyttet. Børnene på Mbamba og

specialskolen REMI har gjort så stort et

indtryk på mig, at jeg stadig drømmer

mig tilbage til Nigeria, hvor glæde,

sang, dans, fællesskab og grin sammen

med børnene var hele min hverdag.

Så snart børnene fik øje på os,

kom de spurtende og kastede sig

i armene på os. De slugte den

opmærksomhed, vi gav dem,

og nød fællesskabet.

Laura Kjær Jensen

med sød fulanipige

Af Jens Inga Henrik Brun Kristensen, KristiansenHurup,

og Jens Henrik Kristiansen, informationssekretær

Sanne Bisgaard

satte sammen

med Laura Kjær

Jensen (s.14)

Afrika på landkortet

i Thy

Mange unge danskere arbejder efter gymnasiet en periode som volontører

i projekter i den tredje verden. I Sydthy, Thisted og Morsø provstier har de

gode erfaringer med at ansætte de unge til at holde foredrag for både børn,

unge og ældre

- Projektet startede for otte år siden,

da vi var nogle, der drøftede, hvordan

Ydre Mission kommer mere på

dagsordenen i menighederne i Sydthy

provsti. Vi nedsatte et udvalg, hvor

menighedsråd, Danmission, Ethiopermissionen

og Sudanmissionen var

repræsenteret, forklarer Inga Brun

Kristensen fra Hurup. Vi ønskede at

finde en eller to unge, der ville rejse til

Afrika som volontører i tre måneder.

Når de var tilbage fra Afrika, skulle de

fortælle om deres oplevelser for konfirmander,

i ungdomsforeninger, på

ungdomsskoler og ved sogneaftener.

Afrika går i blodet

Når volontører bliver del af det store

afrikanske fællesskab af kristne, hvor

sang og glæde fylder så meget mere

end i Danmark, gør det indtryk. Det at

bo og arbejde sammen med afrikanere

og danske missionærer er utroligt

berigende. - Det er en uforglemmelig

oplevelse for volontører

at arbejde i et projekt med

børn og unge i Afrika,

og det er det

Ung i Afrika

- provstivolontør

i T h y

også for os, der møder dem, når

de er tilbage og fortæller om deres

mange gode oplevelser, siger Inga

Brun Kristensen og tilføjer: Et ophold

i Afrika sætter altid dybe spor.

15 volontører af sted

I 2001 sendte Sydthy provsti de to

første volontører til Tanzania og

Ethiopien. Senere er både Thisted og

Morsø provstier kommet med i projektet.

Størstedelen af volontørerne

har været udsendt til Afrika, mens to

volontører har været i Indien. Siden

starten i 2001 har i alt 15 provstivolontører

været udsendt til flere forskellige

lande i Afrika.

Løber rundt

Volontørerne betaler selv en del af

udgifterne i forbindelse med rejse,

ophold og lommepenge. Når de

holder foredrag i Danmark, får de

lommepenge og kørsel betalt. Menighedsrådene

i Thisted, Morsø og

Sydthy provstier bidrager hver med

1.000 kroner til projektet, hver gang

volontører underviser konfirmander

og andre grupper. Desuden betaler

menigheder, foreninger og skoler, der

får besøg af volontørerne, minimum

500 kroner + kørsel. Vi søger også

penge fra forskellige foreninger

og fonde i Thy og Ålborg

Stift, så rent økonomisk

løber projektet rundt,

slutter Inga Brun Kristensen.

MISSION Afrika

6 • 2008

15


16

Af Aage Ernstsen, missionsekretær

Radioevangelist Gabriel Yadouna

hjælper fulaner med medicin

- Brødrekirken ønskede, at jeg skulle

arbejde som radioevangelist blandt

nomadefolket fulanerne. Fulanerne i

området var meget positive over for

ideen, men de fastboende fulaner

i Ngong var ikke tilfredse, forklarer

Gabriel Yadouna, der oprindelig er

uddannet som kateket på en af kirkens

bibelskoler. Nomader vandrer rundt

med deres kvæg over store områder

og passerer kun engang imellem byen

Ngong, som er et knude- og sam-

MISSION

6 • 2008 Afrika

lingspunkt for fulanerne, både nomaderne

og de fastboende. - Jeg har

tre fulani-bopladser i området, som

jeg besøger og holder god kontakt

til. Men der er indbyrdes problemer

blandt fulanerne i øjeblikket. Børnene

bliver kidnappet af banditter og gemt

væk, indtil familien skaffer løsepenge.

Det er et kæmpe problem, og mange

af banditterne er selv fulaner, fortæller

Gabriel.

Vi møder Gabriel i Ngong og kører

til hans hus, hvor han fortæller om sit

arbejde som radioevangelist. Der er

en dejlig stemning i huset. Vasketøjet

hænger til tørre udenfor på træer

og buske, og børnene

leger. Gabriel bor med

sin familie i eget hus,

da radioevangelisterne

ikke får stillet bolig til

rådighed af kirken.

Med radio


Herrens

mark

Banditter kidnapper nomadebørn og kræver store løsepenge for at slippe dem

fri. Det gør folk meget utrygge og gør arbejdet som radioevangelist vanskeligt

Gabriel besøger

fulani-familier og

opbygger venskaber.

Han

hjælper også familierne, hvis nogle er

syge. - Jeg køber jo selv medicin til

min egen familie, når de er syge, og

hvis andre har brug for medicin, deler

jeg med dem. Men det kan give problemer,

da der pludselig kan komme

mange, som vil have gratis medicin,

svarer Gabriel med et stort smil. Hans

strategi er enkel. Han har lært arabisk

og bruger primært arabisk til at kommunikere

med fulaner. Det er det

sprog, fulaner taler og forstår. – Og

indsatsen bærer frugt, slutter Gabriel,

der ser sit job som radioevangelist

som et drømmejob.

Radioevangelister

8-10 af evangelisterne i Brødrekirken

i Nordcameroun er såkaldte

radioevangelister.

De arbejder blandt nomader,

fulaner, som lytter til kristne

radioudsendelser produceret på

studiet Sawtu Lin-jiila i Cameroun.

Radioevangelister udlåner kassetter,

samler folk i deres hjem for at

se videoprogrammer og tale om

kristendommen.

Sudanmissionen støtter radioevangelisterne

med løn, og radiostudiet

med penge til sendetid.

Af Jens Aage Henrik Ernstsen, Kristiansen missionærsekretær

Gud

beskytter

dig

- Jeg er bange for at blive dræbt, hvis jeg bliver kristen. Men jeg vil overveje

det meget, sagde en muslim en dag til Albert Haman, der arbejder som

radioevangelist i Nordcameroun

Målet for Alberts arbejde er klart - han

går med evangeliet og skaber gode

kontakter til mennesker. Det er vigtigt

for Albert at leve som en kristen. Det

er ikke altid lige nemt. – Jeg må være

et vidnesbyrd for de folk, jeg møder

og fortæller, at Jesus er vejen. Der er

mange, som lytter, men der er også

mange, som ikke kommer videre. Jeg

giver dog ikke op, forklarer Albert,

som bruger kassettebånd i arbejdet.

Når folk har hørt båndene, kommer

de ofte tilbage og vil tale om mange

forskellige spørgsmål. Andre gange

inviterer de Albert til at komme.

Bomuld gi’r mad på bordet

Vi sidder i 37 graders varme i kirken,

og jeg taler med Albert og Ruth om

deres hverdag som evangelister for

den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

i byen Fadare, hvor de tre ældste børn

går i skole. - Vi får en grundløn af kirken,

men vi lejer også et stykke jord,

som giver os mad på bordet. Og hvis

regnen er god, kan det også give os

en indkomst, når vi sælger bomuld på

markedet, forklarer Albert Haman og

tilføjer: - Når vi har overskud, lejer jeg

jord og får på den måde en større ind-

komst. Í øjeblikket lejer jeg otte hektar,

hvor jeg dyrker hirse, jordnødder,

bønner og bomuld. En hektar koster

10 kr. at leje om året.

Byen Fadare ligger 40 km nord for

Maroua i det nordlige Cameroun. Der

er hverken asfaltvej eller elektricitet

i Fadare. Haman har selv gravet en

brønd ved huset. I tørtiden løber den

tør, og derfor har han hvert år gravet

den dybere og dybere. I otte år har

familien været evangelister, de sidste

fire år i Fadare. Familien har styr på

familieplanlægningen - der er nøjagtig

to år mellem børnene. Det ældste

barn er 10 år, og Ruth er netop vendt

hjem fra hospital i Pette, hvor hun

desværre aborterede. Det har været

hårdt for familien, men de glæder sig

over, at Ruth er kommet godt igennem

det.

Gud beskytter dig

I Fadare er der en kristen menighed,

og Haman tager ofte ud til en

landsby, som ligger seks kilometer

længere mod vest. Her er der nu en

mindre menighed med 10 døbte og

en del, som er interesserede. Flertallet

af befolkningen i området følger

- Mit vidnesbyrd er, at Jesus er vejen,

forklarer radioevangelist Albert

Haman og hans kone Ruth.

den traditionelle tro. Muslimerne er

interesserede, men det er meget svært

for dem at blive kristne. Hvis en muslim

bliver kristen og fortæller det, er

han bange for at blive dræbt. Jeg talte

forleden med en mand, som var interesseret,

men han sagde, at han var

bange for at blive slået ihjel. Jeg fortalte

ham, at Gud vil beskytte ham, og

hans svar var: Jeg vil tænke over det.

Husk på os

Ruth holder lav profil i løbet af samtalen.

Det lykkes dog at få hende til

at fortælle, at hun kommer i byens

kvindeforening,og på den måde er

med til at opbygge fællesskab. Desuden

hjælper hun til i marken. - Når

jeg prædiker, og folk omvender sig,

bliver jeg meget glad. Det gør mig

ked af det, når folk falder fra eller flytter

fra byen. Der er mange, jeg har

haft kontakt med, som er flyttet igen.

Problemet er manglen på regn. Og

så glæder det mig, at I kommer på

besøg fra Danmark for at se, hvordan

det går. Vi er meget taknemmelige for

den økonomiske støtte, I giver, men

bed også for os. - Det har vi brug for,

slutter Ruth og Albert Haman.

MISSION Afrika

6 • 2008

17


18

Af Sanne Alkærsig Edmonson, Nigeria

Ildsjæl

og

problemknuser

Psykolog, mægler, læge, børnepasser eller præst? Pastor Timawus Linus

Geyap er missionssekretær i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria og er den ene

af Sudanmissionens to officielle årsmødegæster. Hvem er han?

Timawus Linus Geyap er 41 år gammel

og bor sammen med sin kone og

deres knap to-årige datter i Numan.

Han er født og opvokset i landsbyen

Jeki i delstaten Borno, hvor ca. 80 %

af indbyggerne er muslimer. I 1986

blev han student fra en drengekostskole

i Borno, og fire år senere fik han

et kald om at uddanne sig til præst.

I 1994 dimitterede han fra Brønnum

Lutheran Seminary og blev præsteviet

to år senere.

Problemknuser

Inden Timawus begyndte i jobbet som

missionssekretær havde han prøvet

lidt af hvert. I 1994 startede han med

at arbejde for den lutherske kirke som

underviser på bibelskolen i Pella, hvor

han lærte Nemuel Babba, der nu er

ærkebiskop, og Kaja Nemuel at kende.

Her var han to år, før kirken bad ham

om at undervise på bibelskolen i Binkola.

Her nåede han kun at undervise

MISSION

6 • 2008 Afrika

i tre måneder, før der var bud efter

ham fra Dumne bibelskole til posten

som leder. Skolen havde problemer,

og kirken kunne ikke finde nogen,

som ville lede skolen. Det viste sig,

at problemerne ikke var så alvorlige,

og efter et år vendte han tilbage til

Binkola, denne gang som bibelskoleleder.

Luftforandring

Timawus var kun leder af bibelskolen

i Binkola i et års tid, før han igen blev

bedt om at være mægler. I 1998

kom han til Numan for at være præst

i Green Village, dengang en strid i

kirken var på sit højeste. Samtidig

blev han sekretær for biskoppen i

Todi Stift. Timawus var pludselig en

meget travl mand, og efter et par år

trængte han til at komme lidt væk.

I 2001 begyndte han derfor at læse

på det tværkirkelige præsteseminarium

Theological College of Northern

Timawus Linus Geyap koordinerer den

lutherske kirkes missions- og sundhedsarbejde

i Nigeria

Nigeria i Jos, hvor han tre år senere

blev kandidat. Han fik herefter tilbudt

jobbet som missionssekretær.

Psykolog, mægler, børnepasser

og præst

- Missionsarbejde er fundamentalt for

kirkens arbejde, og det har Sudanmissionen

altid haft forståelse for, siger

Timawus. Timawus brænder for sit

arbejde. Hvor andre ser problemer

og uoverstigelige forhindringer, ser

Timawus spændende opgaver og

muligheder. Når han tager ud til

fjerne landsbyer, ved han aldrig, hvad

der venter ham. - Det er bedst at

være lidt af både en psykolog, mægler,

læge, børnepasser og selvfølgelig

præst, siger Timawus med et smil.

Det er første gang, Timawus besøger

Danmark, og han glæder sig meget.

Mest til at fortælle om sit arbejde til

mennesker, der ligesom han brænder

for mission.

Mød Timawus Linus Geyap i Middelfart

den 30. august!

Af Jens Henrik Kristiansen Kristiansen, informationssekretær

Mens granaterne fløj gennem luften, sad Rita og hendes søster ofte i beskyt-

telsesrum under huset i Libanon og ventede på, at skyderierne skulle stoppe.

Børneprogrammer i tv fik dem til at glemme krigen udenfor

- Arabiske børn møder ofte krig og

vold i deres hverdag. Der sendes tegneserier

på tv, som opfordrer børn til

vold og til at blive martyrer. Børn har

i stedet brug for at høre om håb og

kærlighed, fortæller Rita El-Mounayer,

der er programchef for den kristne

satellit-tv-kanal SAT-7 på Cypern.

Håb til børn

Medier spiller en stor rolle i at forme

børns tanker, holdninger og tro. Desværre

bliver medierne i Mellemøsten

misbrugt og opfordrer til had og

vold. - Jeg håber, SAT-7 med gode

børneprogrammer kan gøre en forskel

og give håb til børn i Mellemøsten og

Nordafrika. Hvis du vil ændre en nation,

må du begynde, mens børnene er

små, forklarer Rita El-Mounayer, som

selv har medvirket som skuespiller i

et stort antal kristne

programmer

Hjertet

banker

for børnene

for arabiske børn og unge, bl.a. den

berømte serie As Sanabel, Hvedekornet,

hvor hun fortæller bibelhistorier

og beder sammen med børnene.

Guds kærlighed til børn

– Jeg husker de mange timer i beskyttelsesrummet

som barn. Vi så tv, og

jeg fortalte den ene historie efter den

anden for min søster, som dramatiserede

fortællingerne. Her blev grunden

lagt til mit og min søsters engagement

i at lave tv for børn, forklarer

Rita, som brænder efter at give Guds

kærlighed videre til den nye generation

af børn i Mellemøsten og Nordafrika.

Både Rita og søsteren Andrea

er i dag ansat på SAT-7, Andrea som

leder af børneprogrammerne, der

bliver optaget på et studie i Beirut,

og Rita som programchef på SAT-7’s

hovedkontor på Cypern.

Hjerte for børn

Ritas hjerte banker for børn. hendes

kontor hænger en masse billeder

af børn fra hele verden. Hun har også

en samling af teddybjørne og giraffer.

- Giraffen er mit favoritdyr, fortæller

Rita glad. Den har et kæmpestort

hjerte for at kunne pumpe blodet helt

op til hovedet. Desuden ser den alt fra

et andet perspektiv.

Eneste kristne kanal for

arabiske børn

Rita El-Mounayer er vokset op i en

kristen familie i Libanon. Hun er

uddannet i Oxford og har lang erfaring

inden for medier. Nu har hun

som programchef det overordnede

ansvar for alle SAT-7’s programmer,

men det er stadig børnene, hun prioriterer

højest. I halvandet år har hun

arbejdet hårdt for at få den nye kanal

SAT-7 Kids i luften. Det lykkedes lige

før jul sidste år, og nu sender SAT-7

Kids kristne programmer på arabisk

for børn 24 timer i døgnet. – Husk på,

at vi dækker fem tidszoner og derfor

er nødt til at tilbyde udsendelser på

forskellige tidspunkter, slutter Rita El-

Mounayer.

Du kan møde SAT-7’s programchef

Rita El-Mounayer på Sudanmissionens

årsmøde i Middelfart 30. august.

SAT-7’s populære børneprogram

As Sanabel blev i seks år optaget i

studier i København.

Arabiske skuespillere tog med Rita

og indspillede flere måneders

udsendelser på en uge.

MISSION Afrika

6 • 2008

19


Arv og

Sudanmissionen siger en stor

tak for i alt 3.082.768 kroner fra

arv og testamenter i 2007. Vi

vil fortsat pege på muligheden

for at tegne et testamente, hvor

Sudanmissionen er betænkt.

Sudanmissionen yder gratis hjælp

fra advokat. Ved at oprette et

testamente får du overblik over,

hvordan formuen skal fordeles

den dag, du ikke lever mere. Et

testamente kan spare de efterladte

for mange spekulationer

og konflikter. Samtidig kan du

tilgodese dine interesser og det,

du har hjerte for.

Husk, at Sudanmissionen er helt

fritaget for arveafgift.

Fonde

Sudanmissionen takker for i alt

80.000 kr. fra:

Emil Petersen og hustru Oline

Petersen f. Olsens fond

Konsul George Jorck og hustru

Emma Jorcks fond

Ors. Ludvig Schwensen og

hustru Henriette f. Binzers Mindelegat

Torben og Alice Frimodts fond

InterMail Danmark fonden.

Tak til...

Sudanmissionen siger farvel til Inge Jørgensen, lærer på kostskolen

Lutheran Junior Seminary og specialskolen REMI, Yola, og

teologen Christian Haahr Andersen, der har været gæstelærer

på Brønnum Lutheran Seminariy, Mbamba, Nigeria.

Sudanmissionen siger tak for en god indsats og ønsker Guds

velsignelse i tiden fremover.

Sår på sjælen

vej

testamente - virus

i blodet

sammen

- Soldaterne bandt mig, og jeg blev tvunget til at se på, hvordan de dræbte

min mor. Bagefter voldtog de mig. Jeg kan stadig drømme om det om natten,

og når jeg vågner, græder jeg

Sådan fortæller Gepe, som i dag er smittet med aids. I modsætning til mange andre kvinder

i samme situation kan hun glæde sig over, at hendes mand har accepteret hende på

trods af smitte og overgreb.

Da freden kom til Liberia og Sierra Leone, begyndte en ny kamp.

Kampen mod aids.

Det handler den lille bog Sår på sjælen - virus i blodet om. Om

mennesker, som foruden ar på sjælen også fik hiv-virus i blodet.

Ofte uforskyldt eller i uvidenhed. Og bogen handler om kirkens

indsats for at lindre, opmuntre, oplyse og skabe håb.

Bogen giver gennem korte interview et møde med

nogle af de mennesker, der er berørt af kampen, og

giver glimt af de udfordringer, som præger aidsarbejdet

i borgerkrigshærgede lande - og af, hvor

komplekst problemet er.

Sudanmissionen er sammen med den Anglikanske

Kirke i Sierra Leone gået ind i kampen

mod aids. I et Danida-støttet sundhedsprojekt

uddanner kirken aids-rådgivere, som

rådgiver, tester, forebygger og oplyser.

Læs om Gepe og nogle af de

mange andre skæbner fra borgerkrigene

i Liberia og Sierra Leone.

Bogen er udgivet med støtte fra

Danida og kan fås gratis hos

Sudanmissionen.

Af generalsekretær Kristian R. Skovmose

Arbejdet i Danmark

1. januar 2008 skiftede Sudanmissionen

generalsekretær. Jens Møller

Pedersen blev forretningsfører for

Mission Afrika Genbrug, og Kristian R.

Skovmose begyndte som ny generalsekretær.

Ligningen præst + biavler =

generalsekretær dækker over den nye

generalsekretærs baggrund: teolog

og præst i folkekirken, herunder en

periode som rådgiver i nyreligiøsitet

for biskoppen i Århus stift. Desuden

antyder ligningen interessen for biavl,

herunder biavlsprojekter i Afrika, som

førte til et engagement i Afrika og i

afrikansk kirkeliv.

Mine visioner for Sudanmissionen er:
at stræbe mod fortsat vækst i

den gode sags tjeneste ude og

hjemme

at gøre Sudanmissionen og missionsarbejde

generelt folkeligt og

folkekirkeligt kendt og anerkendt

af alle

at have noget for alle og have

plads til alle i virket.

– Årsberetning 2008

Faglige netværk

I Ydre Missions Hus i Christiansfeld

er Sudanmissionen det største missionsselskab,

men nationalt og internationalt

er selskabet ikke så stort

endda. Til daglig betyder det, at alle

medarbejdere på en gang er nødt

til at være generalister, som kan og

er villige til lidt af hvert, og at være

faglige specialister. F.eks. stilles der

større og større faglige krav til at

gennemføre projekter med støtte fra

Danida. Det er en udfordring, at alle

har en ”blæksprutte-funktion”, men

med et konstruktivt og åbent samarbejde

mellem medarbejdere, ledelse

og bestyrelse kan vi løfte udfordringen,

når vi samtidig er åbne over for

at indgå i faglige netværk og bruge

andres specialviden på konsulentbasis.

Arbejdet i Danmark

En anden stor udfordring er at skabe

den nødvendige sammenhæng mellem

arbejdet i Afrika og arbejdet i

Danmark. Ingen af delene kan eksistere

uden den anden, og det er vig-

tigt for medarbejdere og kredse, regioner

og sektioner at have en konkret

indsigt i og føling med, hvad der rører

sig. Uden det kan der ikke skabes nyt

engagement i menigheder, provstier,

30+, 50+, besøgsrejser, landegrupper,

mv. Arbejdet i Danmark er under stor

forandring og fornyelse, og det lykkes

kun med stor hjælp og medleven

fra de mange frivillige medarbejdere.

Også indsatsen på ungdoms- og

efterskoler og samarbejdet med Afrika

InTouch er med til at fremme fornyelsesprocessen

og skabe nye veje i

mission. Venskab og kendskab skaber

fællesskab om alt fra forbøn til konkret

støtte eller projekter, og det er vigtigt,

at vi erkender og imødekommer

ønsker om og behov for at følge med,

være med og at få ansvar. Hierarkiske

strukturer må indimellem vige for det

brede og mangfoldige engagement.

1600 sogne i Danmark er (endnu)

ikke engageret i globalt kirkeliv. Det

er synd, at så mange sogne går glip

af den inspiration og provokation,

der ligger i mødet med andre kirker.

Det viser samtidig, at der er et stort

potentiale for at gøre Sudanmissionen

og mission kendt og anerkendt som

en naturlig og nødvendig del af kirke-

MISSION

6 • 2008 Afrika

21


livet. Den norske model, hvor målet

er, at alle menigheder har en skriftlig

aftale om engagement i mission, er

en overvejelse værd også i dansk sammenhæng.

Kommunikation

Kendskab gi’r Venskab er Sudanmissionens

projektkoncept til provstier,

sogne, menigheder og enkeltpersoner.

Formålet med projekterne og den

projektorienterede information er at

skabe kendskab og venskab mellem

kirker og mennesker i både Danmark

og Afrika. Det sker gennem foredrag,

møder, basarer, nyhedsbreve, blade

og hjemmeside mm.

I samarbejde med selskaberne i Ydre

Missions Hus og med økonomisk støtte

fra Lego-fonden er der udviklet helt

ny fælles hjemmeside www.missionsportalen.dk

- og Sudanmissionen har

også fået lavet nyt layout og opbygning

af hjemmesiden.

Det er i dag langsomt, dyrt og

besværligt at lave trykt information.

Forårets læserundersøgelse blandt

bladet Mission Afrikas læsere viser

tydeligt tendensen: 82% har adgang

til Internettet ,og 77% anvender jævnligt

e-mail. Informationerne bliver i

overvejende grad digitaliseret, og vi

skal i højere grad finde relevante informationer

og nyheder på hjemmesider

og ved at læse e-mails. Desuden råder

Sudanmissionen over en lang række

dvd’er med optagelser fra projekterne

i Afrika. Sudanmissionen ønsker at

give indsigt og skabe nærhed til de

22

MISSION

6 • 2008 Afrika

projekter og personer, vi støtter. Information

og kommunikation er vigtige

redskaber, som vi hele tiden med din

hjælp ønsker at optimere og forbedre.

1. januar ansatte selskaberne i Ydre

Mission Hus i fællesskab en grafiker,

Orla Fredensborg Møller. Orla laver

layout på alt trykt materiale og hjemmesider.

Genbrug

Sudanmissionens genbrugsarbejde

blev 1. januar 2008 skilt ud som en

selvstændig forening med egen forretningsfører

og selvstændig bestyrelse.

Sudanmissionens ejerskab af

genbrugsarbejdet er bevaret og

understreges i vedtægterne af, at tre

bestyrelsesposter er tildelt Sudanmissionens

bestyrelsesmedlemmer

og generalsekretær. Der er nu også

direkte repræsentation i bestyrelsen

fra genbrugsarbejdet.

Med udskillelsen fulgte også et nyt

navn: Mission Afrika Genbrug. Navneskiftet

viste sig at være særdeles

nyttigt, da anden halvleg af Muhammedkrisen

medførte opfordring til

boykot af Danmark og danske produkter

fra det muslimske land Sudan. Til

gengæld gjorde det mange danskere

meget negative over for alt, der signalerede

en forbindelse til Sudan.

Krisen betød, at genbrugsbutikkerne

mistede varer og omsætning, og flere

medarbejdere blev mødt af vrede kunder.

Skilte og facader blev skiftet ud i

mange butikker, og det skabte ro.

KIVIK

Arbejdet med ”Kristent Informations-

og Videnscenter om Islam og Kristendom”

(KIVIK) har i en årrække været

støttet økonomisk af Sudanmissionen.

Da KIVIK havde problemer med at

skaffe økonomisk støtte fra andre,

besluttede bestyrelsen at gøre KIVIK

til en direkte del af Sudanmissionens

arbejde med en halvtidsstilling. Fra 1.

april 2008 begyndte cand. theol. Kåre

Schelde Christensen som islamkonsulent

i KIVIK, kombineret med en halvtidsstilling

som landssekretær.

Jubilæum 2011

Om tre år markerer vi 100 års fantastisk

arbejde i mission. Sudanmissionens

bestyrelse har nedsat et jubilæumsudvalg,

som om kort tid fremlægger

planer, hvor der sandsynligvis bliver

brug for en hånd fra mange sider.

Netværk – ikke fusion

Årsberetningen fra sidste år havde

fokus på samarbejdet mellem selskaberne

i Ydre Missions Hus: Brødremenighedens

Danske Mission (BDM),

Dansk Ethioper Mission (DEM), Den

Danske Israelsmission (DIM) og

Sudanmissionen. Udgangspunktet var:

”Vi vil nå længere ud sammen”. Tanken

om ét stort missionsselskab gennem

en fusion var til stede.

I løbet af det sidste år er der blandt

medarbejdere og i bestyrelser arbejdet

intensivt med tankerne om samarbejde.

Der er skabt en åben og

samarbejdsvillig holdning blandt alle,

men samtidig er det erkendt, at det

nok ikke lige nu og her er aktuelt at

fusionere husets missionsselskaber.

Formuleringen ”Ikke fusion, men netværk”

er brugt for at sammenfatte

status. Ydre Missions Hus’ vedtægter

er under revision, og bestyrelsen for

YMH er i forløbet blevet styrket og

udbygget, således at hvert selskab nu

har to repræsentanter.

Der er på nuværende tidspunkt et

intensivt samarbejde omkring ”fællessekretariatet”,

som effektivt varetager

opgaverne med regnskab, løn mv.

informationsfronten har der været

fællesskab om fornyelse af selskabernes

hjemmesider, og en fælles udstilling

har set dagens lys.

Folketingsmedlem Karen Klint

åbnede i foråret den nye genbrugsbutik

i Brejning ved Vejle.

Omkring missionærhåndbøger, volontørarbejde,

lønsystemer mv. pågår et

fælles fornyelsesarbejde. Indtil videre

er det, som det fremgår, altså især på

den hjemlige front, samarbejdet er

intensiveret, men det har økonomiske

fordele og sikrer i det mindste flere

ressourcer til udearbejdet i de enkelte

selskaber.

Økonomi

”Har du penge, så kan du få, men har

du ingen, så må du gå”, er en devise,

som også missionsarbejdet er underlagt.

Heldigvis har Sudanmissionen været

velsignet med gode og stabile indtægter

i årets løb. Ikke mindst genbrugsarbejdet,

som tegner sig for rundt

regnet 45 % af indtægterne, skal have

en stor tak for en fantastisk indsats til

fordel for arbejdet.

Rigtig mange privatpersoner har også

bidraget gennem gavebreve, giveraftaler

eller med gaver i forbindelse med

”direct mails” eller andet. Arveindtægterne

er også en stor støtte.

Omkring afslutningen af regnskabet

for 2007 kunne bestyrelsen med glæde

konstatere, at det ikke blot havde

været muligt at opfylde ønskerne i det

grundlæggende a-budget, men også

leve op til ønskerne i det lidt mere

visionære b-budget ved at afsætte

penge til: Bil til koordinerende missionær

i Nigeria, jubilæumsfond, ekstraordinære

omkostninger til Vision Nord

/ kirkens mission, valutaregulering (en

del beløb afregnes i US $, og vi ønsker

ikke, at den lave dollarkurs skal ramme

vores partnere), IT til stifterne i Nigeria,

KIVIK, en ekstra støtte til SAT-7 og

en mindre pulje, som kan bruges til

ekstraordinære ønsker fra partnerne.

Nationale netværk

Netværk er en vigtig faktor lokalt i

Ydre Missions Hus og også på nationalt

plan. Sudanmissionen indgår

i netværket omkring Folkekirkens

Mission (FKM), Danske Kirkers Råd

(DKR) og Dansk Missionsråd (DMR).

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

(DMR-U) er en levende partner i

flere udviklingsorienterede projekter

sammen med vores partnere. Endelig

er der Indsamlingsorganisationernes

Brancheorganisation (ISOBRO), som

varetager indsamlingsorganisationers

interesser vedr. indsamlingslovgivning,

skat, moms og fundraising.

Internationale netværk

Internationalt er missionsselskabets

kontakter ikke begrænset til de direkte

partnere. nordisk plan er der kontakt

omkring konkrete tiltag i Afrika,

men på ledelsesplan er der også tilknytning

til ”Nordic Lutheran Leaders

Forum”, som mødes årligt med henblik

på især informations- og erfaringsudveksling.

Flere af vore partnere har kontakter

til ”Evangelical Lutheran Church of

America” (ELCA), og der tegner sig

et billede af, at der er mulighed for at

styrke effekten af vores arbejde gennem

tæt dialog imellem f.eks. Afrika,

Amerika og Danmark.

Ligeledes giver det god mening med

fortsat tilknytning til Det Lutherske

Verdensforbund og arbejdet her af

teologisk og udviklingsmæssig karakter.

MISSION Afrika

6 • 2008

23


Arbejdet i Afrika og Mellemøsten

24

Samarbejdet med Den Lutherske

Brødrekirke i Cameroun har båret

frugt. Der sendes afrikanske missionærer

fra Cameroun til Mali, og der skrives

derved missionshistorie, idet det

er første gang, Brødrekirken, i samarbejde

med Sudanmissionen, sender

missionærer til Mali.

Samtidig ser vi fremad og glæder os

til de nye opgaver, som kommer.

MISSION

6 • 2008 Afrika

Evangelisation

Det er en glæde at opleve de mange

afrikanske missionærers engagement.

Strategien om at støtte de afrikanske

missionærer i pionérområderne er

god. Samtidig er der brug for hvide

missionærer ”i anden række”, forstået

på den måde, at der er brug for hjælp

og opmuntring fra sparringspartnere

for de afrikanske kirkeledere.

I Nigeria er Bøje Pedersen sparrings-

Mission i runde tal:

• Udgifter til missionærer udsendt fra Danmark: 3,2 mio. kr.


Af missionssekretær Aage N. Ernstsen og projektsekretær Carsten Bruhn-Lauritsen

Støtte til evangelisation: 1,6 mio. kr.

Støtte til diakoni i Afrika: 0,3 mio. kr.

+ Danidastøtte 2,0 mio. kr.

Støtte til uddannelse

(incl. stipendier 0,8 mio. kr. + 0,1 mio. fra DM i Indsamling) 2,0 mio. kr.

Udgifter til udveksling 0,6 mio. kr.

Generelle tilskud til samarbejdskirker: 0,9 mio. kr.

partner for lederen af den lutherske

kirkes missionsarbejde, pastor

Timawus Linus Geyap. Timawus er

officiel årsmødegæst 2008 og er med

til at synliggøre temaet: vej - sammen.

Poul Martin og Inger Nielsen bliver

udstationeret i pionérområdet Kontagora

i Vestnigeria. De skal arbejde tæt

sammen med Timawus Linus Geyap

og de 12 afrikanske missionærfamilier

i området om forskellige kirkelige og

diakonale opgaver.

I Centralafrikanske Republik er der

fortsat uro på grund af rebeller, som

plager lokalbefolkningen med røverier

og kidnapninger. Desuden er der stadig

store problemer i nabolandene,

hvilket også påvirker Centralafrika.

Den lutherske kirke fortsætter dog

arbejdet, så godt det er muligt.

Sudanmissionen støtter kirkens missionsarbejde,

herunder arbejdet blandt

fulaner ud fra Bohong.

I Cameroun støtter Sudanmissionen

45 missionærfamilier i Den Lutherske

Brødrekirke. Der er desuden mere end

100 missionærfamilier, som kirken selv

lønner. Brødrekirken er fokuseret på at

bringe evangeliet ud i yderområderne,

herunder de nordlige og østlige

Der er mange børn på compounden

Mbamba i Nigeria,

hvor der er præsteseminarium,

bibelskole og gymnasium.

områder, som især er under muslimsk

påvirkning. Det er kirkens vision at

udsende flere camerounske missionærer

til Mali og til andre afrikanske

lande.

I Mali støtter Sudanmissionen arbejdet

blandt fulaner i Mopti-området i samarbejde

med to norske missionsselskaber.

Sudanmissionens støtte går til fire

afrikanske missionærfamilier. Desuden

støtter Sudanmissionen seks afrikanske

missionærfamilier udsendt fra Brødrekirken

i Cameroun. De fire af disse

familier arbejder sammen med en

lille luthersk kirke i Vestmali, og de to

andre familier arbejder sammen med

en anden protestantisk kirke. Thore

Eklund er tovholder her.

Sudanmissionen støtter direkte 114

afrikanske missionærfamilier i mission.

I januar 2009 er der partnermøde

med Den Anglikanske Kirke i Sierra

Leone.

Diakoni

Gadebørnsprojektet i Jos, Nigeria,

sker i samarbejde med organisationen

Serving in Mission (SIM). Anne Karin

og Peter Michael Lauritzen har efter

tre måneders orlov i Danmark fået forlænget

deres ansættelse frem til 2010.

Sudanmissionen har gennem flere år

støttet spedalskhedsarbejdet i Numanområdet

økonomisk. Kaja Nemuel har

ansvar for og tilsyn med projektet.

Ved udgangen af 2008 slutter Sudanmissionens

ansvar for gæstehjemmet

Dogon Dutse. Kristi Lutherske Kirke

i Nigeria får herefter fuldt ansvar for

driften. Sudanmissionen fortsætter

dog med at støtte driften økonomisk.

Gæstehjemmet ledes af Amson Hamman

med god hjælp fra hans hustru

Dorthea.

I Dakka fortsætter Rikke Vestergaard

på frivillig basis i sundhedsarbejdet

og har også undervist på et sundhedskursus

for kirkens medarbejdere i

Kontagora-området. Hun var i Nigeria

fra november 2007 til marts 2008.

Sudanmissionen har modtaget en

årsrapport fra Mor-barn-centret i

Bohong, Centralafrika. Det er impone-

rende, at Catherine Naabeau formår

at holde centret kørende under de

vanskelige forhold, der er i landet.

Centralafrika-landegruppen planlægger

at udsende en person til at evaluere

de tekniske problemer på centret

og lave en rapport med forslag til

løsninger.

Læs mere om diakoni og projekter på

side 27.

Uddannelse

Der har nu været nigeriansk ledelse på

Håndværkerskolen i Numan, Nigeria,

i en årrække. I begyndelsen under tæt

sparring med Bøje Pedersen, men nu

er den ledet af nigerianeren Ronnest.

Kaja Nemuel er fortsat ansat som bogholder

på skolen.

det fælleskirkelige præsteseminarium

Theological College of Northern

Nigeria nær Jos har Ingelise og Regin

Benner undervist i tre år. Der bliver

bygget en lærerbolig til dem ved

seminariet, sådan at de bedre kan

være med i fællesskabet på stedet.

Gæstelærerprogrammet på præsteseminariet

Brønnum Lutheran Semi-

MISSION Afrika

6 • 2008

25


26

nary i Mbamba har nu kørt i to år. I

efteråret 2007 underviste gæstelærer

Bergur Debes Joensen fra Færøerne,

og i foråret var det Christian Haahr

Andersen. Der er lavet et nyt koncept,

som åbner for en et-årig ansættelse af

dansk gæstelærer. Samtidig er det planen

at støtte seminariet med uddannelsesstipendier,

sådan at stedets egne

lærere får mulighed for efteruddannelse.

Lutheran Junior Seminary (LJS) og

handicapskolen REMI har Inge Jørgensen

undervist i et år.

Sanne og Joseph Edmonson har været

i Nigeria siden marts. Desværre har de

ikke set det muligt at fortsætte samarbejdet

med Sudanmissionen, men

har fået arbejde på et nærliggende

universitet.

Fulanipigeskolen i Bohong, Centralafrika

arbejder videre med det unikke

koncept. Det er vist det eneste sted

i Vestafrika, hvor målgruppen er

fulanernes piger – en marginaliseret

gruppe undervisningsmæssigt.

I Cameroun fortsætter Thore Eklund

med at uddanne kirkens medarbejdere

i administrationen. Hertil kommer et

MISSION

6 • 2008 Afrika

større kapacitetsprojekt, læs mere på

side 27.

Sudanmissionen betaler fortsat sendetid

til fulanisprogede udsendelser fra

radiostudiet Sawtu Linjiila i Cameroun.

Udsendelserne bliver udsendt på kortbølgesendere,

men kortbølger bliver

mere og mere overhalet af mange

lokale FM-stationer.

I Sierra Leone er freds- og forsoningsprojektet

fortsat under Edward Lusenis

ledelse. Poul Sloth Petersen har overtaget

Thore Eklunds undervisning af

kirkens nøglemedarbejdere i administrationen.

SAT-7 sender fortsat tv via satellit til

Mellemøsten og Nordafrika. Axel og

Mette Schmidt arbejder på SAT-7´s

hovedkontor på Cypern.

Stipendier

Halvdelen af de samlede udgifter til

uddannelse - 798.000 kroner - går

til stipendier, primært til præstestuderende,

men også til andre uddannelser.

Sudanmissionen støtter i alt 69

studerende med stipendier: 40 studerende

i Nigeria, otte i Cameroun, fem

i Centralafrika, otte i Sierra Leone, otte

i SAT-7 samt engelskkurser i Limassol

for SAT-7’s medarbejdere på Cypern.

Udveksling

I november var Kaj og Anni Moslev

ledere på en besøgsrejse til Nigeria.

I foråret 2008 besøgte HorneXplorer

fra Horne Ungdomsskole gymnasieskolen

Lutheran Junior Seminary i

Nigeria for tredje gang.

I november var Thore Eklund rejseleder

på en besøgsrejse til Cameroun.

Sognepræst Pia Skovmose (tidl.

bestyrelsesmedlem i Sudanmissionens

bestyrelse) har været tovholder på et

nyt projekt med præsteudveksling.

Karen Vestergaard fra Sierra Leonelandegruppen

og Elli Kappelgaard fra

Afrika InTouch har besøgt Sierra Leone.

Der arbejdes videre med ideer om

udveksling – både med landegruppen

og med Afrika InTouch.

Egon Nielsen var rejseleder på en

besøgstur til Sierra Leone i foråret

2008.

Flere af Sudanmissionens medarbejdere

og bestyrelsesmedlemmer har

besøgt samarbejdspartnerne. Det

giver en nødvendig kontakt og skaber

baggrund for et fortsat godt samarbejde.

Projektafdeling

Sudanmissionen er medlem af Dansk

Missionsråds Udviklingsafdeling og

Projektrådgivningen i Århus. Det

giver mulighed for at få indflydelse

på debatten om den officielle danske

u-landspolitik og mulighed for at søge

støtte fra Danida til forskellige udviklingsprojekter.

I 2008 fik Sudanmissionen

ca. 2 mio. Danida-kroner gennem

begge organisationer. Her er eksempler

på, hvad Sudanmissionen har fået

støtte til at gennemføre:

Partnerskabskonference

I august 2007 fik vi støtte til at

afholde en partnerskabskonference i

Holland. Deltagerne var internationale

partnere i Den Lutherske Brødrekirke

i Cameroun. mødet udvekslede vi

erfaringer og koordinerede fremtidige

aktiviteter. Kirken fremlagde en femårs

visionsplan, som kirken senere har

ændret til en tre-års handlingsplan.

Kapacitetsopbygning i Cameroun

I oktober 2007 begyndte et treårigt

kapacitetsprogram i Nordcameroun.

Projektets formål er at hjælpe fattige

landbofamilier til at øge produktionen

inden for landbrug og dyreavl. Når

projektet slutter i 2010, skal mindst

375 familier være organiseret i 75 små

organisationer, som ved træning og

støtte fra mikrokreditter har øget årsindkomsten

med 250 euro pr. familie.

Nødhjælp i Nordcameroun

grund af en stor strøm af

flygtninge fra nabolandet

Tchad modtog Sudanmissionen

i februar 2008 et

nødråb fra Cameroun.

Flygtningene søgte

tilflugt hos Brødrekirkens

menigheder i

grænsebyen Kousseri,

hvor der var

et stort og akut

behov for hjælp

Børn på specialskolen

REMI i Nigeria

i form af telte, vand, latriner, mad

m.m. Få dage senere overførte Sudanmissionen

250.000 kr., som var bevilget

fra Danida via en nødhjælpspulje

i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Parallelt med støtten fra Danida

satte Sudanmissionen en indsamling

i gang, som inden for kort tid gav

yderligere 200.000 kr. til nødhjælp.

En del flygtninge er i dag vendt hjem,

mens andre fortsat er i Cameroun, nu

registreret som officielle FN-flygtninge

og placeret i en flygtningelejr tæt på

kirkens hovedkvarter i Garoua.

Plantageprojekt i Sierra Leone

I 2005 fik Sudanmissionen en bevilling

på 400.000 kr. til at genoprette

kirkens plantagedrift i Sierra Leone.

Projektperioden udløb i juni 2008.

Projektet er kun delvist opfyldt. Det

har været mere kompliceret at gennemføre

projektet end først antaget,

og det har været vanskeligt at motivere

deltagerne og få afklaret, hvem

der ejer jorden. Intentionen om at øge

produktionen i plantagerne, så lokale

producenter og kirken kunne øge indtjeningen,

er ikke nået fuldt ud.

MISSION Afrika

6 • 2008

27


28

Evaluering af sundhedsprojekt

I juni 2008 gennemførte Sudanmissionen

og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

en midtvejsevaluering af det

fem-årige sundhedsprojekt i Kangahun,

Sierra Leone. Projektet følger

efter lidt startvanskeligheder tidsplanen.

Vi afventer evalueringsrapportens

observationer og anbefalinger.

Bæredygtig biavl

Med en bevilling på 387.000 kr. fra

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

er et bæredygtigt biavlsprojekt i Todi

stift i Nigeria godt i gang. De første

kurser er gennemført, instruktionsbistader

er sat op, og en lærevillig gruppe

af folk er engageret i projektet.

Undervisning og computere

Sudanmissionen og den lutherske kirke

har drevet skoler for børn og unge

i Nigeria. Alle skoler blev i 1970’erne

overtaget af lokalregeringerne, men

i de senere år har Kristi Lutherske

Kirke i Nigeria igen oprettet primary

og secondary skoler. Landet og ikke

mindst staten Adamawa har stor fokus

på uddannelse. I Adamawa staten

er 40% af statens udgifter afsat til

uddannelsessektoren. I efteråret 2007

MISSION

6 • 2008 Afrika

og foråret 2008 har Sudanmissionen

fået penge fra Dansk Missionsråds

Udviklingsafdeling til at undersøge,

hvordan vi sammen med den lutherske

kirke kan gennemføre et IT-projekt

– One Laptop Per Child, en bærbar

computer pr. barn - forkortet OLPC.

Projektet skal beskrives nærmere, og

en ny ansøgning om støtte bliver

sendt til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

i løbet af sommeren

2008.

Volontører

I efteråret 2007 havde Sudanmissionen

to volontører på specialskolen

REMI Educational Foundation og tre

på Lutheran Junior Seminary, Mbamba,

i Nigeria. To volontører holdt efter

hjemkomsten fra Nigeria møder og

foredrag tre måneder i Sydthy provsti.

I foråret 2008 havde Sudanmissionen

i samarbejde med Afrika InTouch fem

volontører i Reach Out projektet i Jos,

Nigeria.

Missionærer

Følgende missionærer har i perioden 1. august 2007 til 1. august 2008

afsluttet tjenesten i Sudanmissionen: Bergur Debes Joensen, Christian

Haahr Andersen, Inge Jørgensen og Sanne og Joseph Edmonson.

Sudanmissionen siger en stor og varm tak for arbejdet og samarbejdet.

Vi ønsker jer Guds rige velsignelse over fremtiden.

I samme periode er følgende missionærer ansat, alle til Nigeria: Sanne og

Joseph Edmonson (Mbamba), Preben Salomonsen (gæstelærer på præsteseminariet

BLS efterår 2008) og Inger og Poul Martin Nielsen (Kontagora).

Sudanmissionen har pr. 1. august 2008: 14 egne missionærer, 1 delemissionær,

114 afrikanske missionærfamilier (Cameroun 45, Nigeria 59, Mali 10)

og 1 afrikansk medarbejder.

Udekøkkenet laver hver dag

mad til godt 500 elever på

skolen Lutheran Junior

Seminary i Nigeria.

Kandidater

til

Sudanmissionens bestyrelse

Poul Erik Knudsen

Jeg har de sidste 14 år været sognepræst

i Lemvig. Jeg er 49 år og gift

med Lene. Vi har fire børn i alderen

10-19 år. Min interesse for mission

stammer tilbage fra studietiden, hvor

jeg arbejdede en del med udvikling

og kirkerne i Afrika. Interessen blev

senere udbygget gennem seks år

som lærer på Farsø Højskole - og lige

siden har familien fulgt og støttet bl.a.

Sudanmissionen. I 2007 besøgte jeg

Nigeria som repræsentant for Viborg

Stift og deltog i genindsættelsen af

ærkebiskop Nemuel Babba. Det var

en meget spændende tur, der gav et

godt indtryk af en afrikansk kirke med

vision og kraft. Derfor har jeg sagt ja

til opfordringen om at stille op.

I Afrika er der udvikling og vækst i

kirkernes arbejde. Som præst, KFUMspejder,

medlem af Danske Kirkers

Råd o.a. vil jeg gerne fastholde og

Gert-Oluf Schwarz Lausten

Fire år går så hurtigt, at jeg ikke synes,

arbejdet er gjort færdigt. Derfor stiller

jeg op til en ny periode i Sudanmissionens

bestyrelse.

Afrika har været en helt naturlig del

af min hverdag det meste af mit liv.

Derfor er jeg glad for at være i Sudanmissionen,

der gennem næsten 100

år har udbredt evangeliet på mange

forskellige måder i Afrika. Det kan kun

fortsætte, hvis vi har et godt bagland

i Danmark. Genbrug er et af de områder,

hvor vi kan udbygge baglandet.

Jeg ønsker gennem mit arbejde i

Sudanmissionens bestyrelse at sætte

Afrika på dagsordenen.

Jeg er gift med talepædagog Anna M.

Lausten og har tre voksne børn og et

barnebarn. Bortset fra syv år i Nigeria

som udsendt af Sudanmissionen har

jeg arbejdet i tekstilbranchen, hvor jeg

har beskæftiget mig med køb og salg

udbygge Sudanmissionens placering

midt i folkekirken som et nytænkende

missionsselskab. Vi skal fortsat støtte

eksisterende kontakter til samarbejdskirkerne

i Afrika, samtidig med at vi er

åbne for nye initiativer og muligheder,

som kommer fra kirkerne i Afrika og

hos os. Jeg vil gerne bringe inspirationen

fra den afrikanske

kirke ind

i folkekirken. I

dag går mission

for mig at

se begge veje.

Vi kan noget -

de kan noget.

Sammen kan vi

mere: ”Bygge

Guds kirke,

oplyse

hans

folk!”

og med mange rejser i hele verden. I

fritiden har jeg været optaget af kirken,

spejderbevægelsen, Sudanmissionens

børne- og ungdomsarbejde og

Sudanmissionens forretningsudvalg.

Jeg er også meget involveret i oprettelsen

af den nye genbrugsforening

Mission Afrika Genbrug. De sidste 24

år har jeg været medlem af Snejbjerg

menighedsråd,

heraf 16 år

som formand.

Det

har været

med til at

give mig en

god platform

for mine

aktiviteter i

mission.

Da der kun er opstillet tre kandidater

til de tre ledige pladser i bestyrelsen,

bortfalder afstemningen.

Jens Nielsen

I Sudanmissionens bestyrelse vil jeg

arbejde for

- åbenhed omkring bestyrelsens arbejde

og beslutninger

- at sætte fokus på uddannelse af

medarbejdere i Danmark, missionærer

og kirkernes medarbejdere i Afrika

- at fremme projektudviklingen i

Afrika.

Jeg er født i 1947 på Mors og er gift

med Anne Marie, der er akutsygeplejerske

i Region Syddanmark. Vi

har sammen tre voksne børn og fire

børnebørn. Jeg bor i Mølholm ved

Vejle og er ansat som seniorkonsulent

i KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark,

hvor jeg koordinerer indsatsen på

behandlingscentre og boformer for

midlertidigt hjemløse og administrerer

landsorganisationens ejendomme.

Efter sprog- og missionæruddannelse

i England rejste vi i 1993 til Sierra

Leone, hvor jeg var administrator

på sundhedscentret i Kangahun. I

januar 1995 måtte vi forlade landet på

grund af borgerkrigen. Efter ophold

og møderejse i Danmark rejste vi to

år til Nigeria, hvor vi var værtspar på

gæstehjemmet Dogon Dutse i byen

Jos. Jeg er medlem af Sierra Leone landegruppens

styregruppe og er medlem

af Y’s Men’s Club II Vejle, hvor jeg

de sidste to år

har været

klubpræsident.

MISSION Afrika

6 • 2008

29


30

Af Kristian R. Skovmose, generalsekretær

Kommentarer

til

årsregnskab 2007

Sudanmissionens medarbejdere i genbrugsbutikker, andre frivillige medarbej-

dere, givere og alle, der har Sudanmissionen med i deres forbøn, skylder vi en

meget stor tak for et flot regnskab i 2007

Indtægter

Årets resultat blev et overskud på

126.710 kr. De samlede indtægter er

på 18.695.372 kr. Det er en fremgang

på 2.552.217 kr. i forhold til 2006 og

sjette år i træk, at indtægterne stiger.

At indtægterne voksede betød, at

Sudanmissionen ikke alene kunne støtte

alle grundlæggende projektønsker

fra partnerne i Afrika, men også det

mere visionære B-budget - til gavn for

samarbejdspartnerne i Afrika.

Udgifter

Udgifterne i 2007 blev på i alt

16.636.440 kr. Det er ca. 600.000 kr.

mere end i 2006. De større udgifter

MISSION

6 • 2008 Afrika

fordeler sig med godt 750.000 kr. til

projekter i Afrika mod en besparelse

på omkring 145.000 kr. i Danmark.

Det gode resultat i 2007 giver håb

om, at der ved en aktiv indsats er

grundlag for fortsat stigende indtægter,

både fra genbrug og fra personlige

gaver.

Mission Afrika Genbrug

1. januar 2008 blev genbrug udskilt

som en selvstændig humanitær forening

under navnet Mission Afrika

Genbrug. Foreningen har nedsat en

bestyrelse med to repræsentanter

fra Sudanmissionens bestyrelse, tre

repræsentanter fra genbrugsbutikkerne

og Sudanmissionens

generalsekretær. Tidl. generalsekretær

Jens Møller

Pedersen er ansat som forretningsfører

i Mission Afrika Genbrug.

Henlæggelse af indskud

Sudanmissionen lejer stadig alle genbrugsbutikker

og ejer biler i genbrug.

Indskud i genbrugsbutikkerne har

tidligere kun delvist været medtaget i

Sudanmissionens regnskab, og siden

2001 har butikkerne selv betalt indskud

ud af driften. Alle indskud fra

butikkerne er nu overført til Sudanmissionen.

Derfor bliver der et stort

indskud i regnskabet på 1,26 mio. kr.,

som samtidig forøger overskuddet i

genbrug med samme beløb. Derfor

er der henlagt godt 1,2 mio. kr. for at

modvirke udsving i årsregnskabet.

Egenkapital

Egenkapitalen er i 2007 steget med

næsten 1,9 mio. kr. og udgør den 31.

dec. 2007 9.279.048 kr. inkl. testamentekontoen.

Egenkapitalen er vokset

og har en pæn størrelse i forhold

til Sudanmissionens forpligtelser. Midlerne

er investeret for at opnå større

udbytte.

Administration

Udgifter til administration udgør i

2007 13,3% og er holdt på et acceptabelt

niveau. Udgifterne dækker

fællesudgifter i Ydre Missions Hus –

husleje inkl. varme, lys og vand samt

økonomi og administration, løn i

generalsekretariatet, revision, telefon,

fragt og porto, kontorartikler, maskiner,

fotokopiering og repræsentation.

Sudanmissionen ønsker så lave

administrationsudgifter som muligt,

da målet er, at så mange midler som

muligt skal bruges på mission i Afrika.

Årsregnskab 2007

INDTÆGTER

Gaver, arv m.v., nettobidrag

Genbrugsbutikker, nettobidrag

Tilskud og refusioner

Overskud ejendomme

Renter, netto

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

Projekter i Afrika

Nigeria

Sierra Leone

Centralafrikanske Republik

Cameroun

Mali

Islam- og radio-/tv-samarbejde

Andre udgifter vedr. udlandet

Projekter i Afrika i alt

Projekter i Danmark

Lønninger til hjemmearbejdere

Rejseudgifter

Ydre Missions Hus

Andre udgifter

Bladet Mission Afrika

Afrika InTouch

Africa Across

Folkekirkens Mission, kontingent

Dansk Missionsråd, kontingent

KIVIK

Øvrige kontingenter

Projekter i Danmark i alt

UDGIFTER I ALT

Indtægtsførte henlæggelser

Overført til henlæggelser

ÅRETS RESULTAT

2007

8.335.551

8.425.749

1.559.157

164.838

210.077

18.695.372

3.919.497

865.445

404.310

405.394

477.598

953.736

3.996.786

11.022.766

1.738.428

245.876

1.061.497

1.067.995

313.504

325.091

436.410

50.000

181.523

110.000

83.351

5.613.674

16.636.440

969.840

-2.902.062

126.710

2006

8.083.733

6.747.593

1.077.600

140.197

94.032

16.143.155

3.268.343

1.024.870

669.907

354.588

203.920

1.252.786

3.490.112

10.264.527

1.692.921

210.448

1.023.505

1.266.133

328.076

369.254

348.529

50.000

192.227

229.525

48.615

5.759.234

16.023.761

211.500

-35.208

295.686

Hele Sudanmissionens årsregnskab 2007 kan ses på www.sudanmissionen.dk - eller bestilles på tlf. 7456 2233

MISSION Afrika

6 • 2008

31


32

Information

2008

Sudanmissionens

bestyrelse

pr. 1. august 2008

MISSION

6 • 2008 Afrika

Sognepræst Ruth Jeppesen,

Boddum, Thy.

Formand

Konsulent Henning

Bech-Larsen,

Christiansfeld

Faglig konsulent

Bent Storbjerg, Herning

Tidl. direktør Gert-Oluf

Schwarz Lausten, Snejbjerg.

Næstformand

Sognepræst Ole Steen

Hansen, Aabybro

Udtræder 30. august 2008

Sognepræst Thomas

Hansen, Korsør.

Medlem af FU

Jurist Sten Erik Løvgreen,

Aalborg

Stud. scient. pol. Kirstine

Andersen,

Birkerød

Sygeplejerske Anna Grethe

Møller, Viborg

Se præsentation af nye kandidater

til Sudanmissionens bestyrelse på

side 29.

Missionærer og

andre udsendinge

pr. 1. aug. 2008

Nigeria

Kaja Nemuel Babba. Lægesekretær. Udsendt 1969. Gift med

Nemuel Babba. Virkefelt: Kirkens håndværkerskole i Numan.

Kontaktperson til spedalskhedslandsbyen Sabon Gari.

Amson Hamman. Teolog.

Ansat 2004. Gæstehjemmet

Dogon Dutse i Jos. Gift med

Dorthea Hustoft Hamman.

Børn: Nathaniel, Annette og

Daniel.

Poul Martin Nielsen. Kommis/Falckredder. Inger Elisabeth

Nielsen. Plejehjemsassistent. Udsendt 1999-2001. Genudsendt

2008. Virkefelt: Vandprojekter samt kurser for nigerianske

missionærer i Kontagoraområdet

Frederikke Vestergaard.

Sygeplejerske. Udsendt til

Nigeria 1965-2006. Ulønnet

konsulent for sundhedsarbejdet

i Dakka. Bor i Danmark.

Peter Michael Lauritzen. Lærer. Anne Karin Møberg Lauritzen.

Lærer. Udsendt 2003. Virkefelt: Gadebørnsarbejde i Jos. Børn:

Johanna og Jonathan.

Cameroun og

Mali

Regin Benner. Cand. theol. Ingelise Benner, f. Jensen.

Børnekonsulent Udsendt til Nigeria 1992-99, til Cameroun

2000-04, genudsendt til Nigeria 2005.

Virkefelt: præsteseminariet TCNN i Bukuru, Jos.

Bøje Pedersen. Maskiningeniør.

Gift med Ulla Pedersen.

Udsendt 1999. Koordinator

mellem Sudanmissionen

og kirken i Nigeria.

Dick Mbodwam. Koordinator

mellem LCCN og Sudanmissionen.

Gift med Eliane

Mbodwam. Bor i Jos

Preben Salomonsen. Cand.

theol. Forventes udsendt som

gæstelærer til præsteseminariet

BLS, Mbamba, i efteråret

2008.

Thore Eklund. Merkonom. Gift med Mette Vingborg Eklund.

Ansat 2003 som konsulent for administrationen i Den

Lutherske Brødrekirke i Cameroun og for missionssamarbejdet

i Mali 2007. Bor i Danmark

MISSION Afrika

6 • 2008

33


34

Sierra Leone

Mali

Syd-syd missionærer

fra Den Lutherske

Brødrekirke i

Cameroun

MISSION

6 • 2008 Afrika

Samuel Palmer. Lærer samt mastergrad i administration. Ansat

2007 som projektkoordinator for Kangahun Sundhedscenter.

Gabriel Souleymanou og Rahillou Tibara

Udsendt 2008.

Fire børn.

Prosper Afrignigue og Pauline Lidam

Udsendt 2008.

Fire børn.

Wakkoudé Bachirou og Véronigue Hedenda

Udsendt 2008.

Tre børn.

Poul Sloth Petersen. Agronom. Konsulent for administrationen

i Den Anglikanske Kirke i Bo stift. Bor i Danmark.

Pierre Moulna og Christine Gabandi

Udsendt 2008.

Fire børn.

Salissou og Rosalie Seye

Udsendt 2008.

Tre børn.

Nowa Djong og Justine Daipa

Udsendt 2008.

Fem børn.

Mali

Syd-syd missionærer i MELM

- Den Evangeliske

Mission i Mali

Centralafrikanske

Republik

SAT-7

Shaaibu og Maryama Idris. Douentza. Udsendt af EMS-kirken

i Nigeria 2001.

Børn: Saminou, Sarah og Hadjara.

Daniel og Esther Dama. Bamako.Udsendt af kirke i Benin

2006. Børn: Goonga, Muusa, Haruna og Mirjam.

Mirco og Rahel Kühne

Udsendt af Hermannsburgmissionen i Tyskland. Sudanmissionens

kontaktperson til Mor-barn-centeret og fulanipigeskolen

i Bohong. Ansat 2007. Børn: Aaron og Daniel.

Axel Schmidt. Revisor. Mette Schmidt, f. Tøndering. Cand.

mag. Udsendt til Nigeria 1983-86. Udsendt til Cypern 2003.

Virkefelt: SAT-7’s hovedkontor, Nicosia.

Moses og Denise Audi. Sévaré. Udsendt af kirke i Benin 2007.

Børn: Cuumo, Juriido, Saare og Boddo

Samuel og Dorcas Gouda. Sévaré. Udsendt af kirke i Benin

2001. Børn: Aissatu, Suleymanu, Halimatu og Mawdo.

MISSION Afrika

6 • 2008

35


36

Volontører

Nigeria

Efterår 2007

Efterår 2007

Samarbejds-

organisationer i

Danmark

MISSION

6 • 2008 Afrika

Lone Stigaard Thomsen,

Struer

Sanne Bisgaard, Thisted

Fælleskontoret i Ydre Mission

Hus. Jens Christian Olesen.

Kontorleder. Ansat 2002.

jco@dmr.org

Tlf. 74 56 22 33

Jeanette Flyvholm Pedersen.

Adm.- og informationsmedarbejder.

Ansat 2006.

jeanette@afrikaintouch.dk

Tlf. 8676 1864

Signe Thing,

Hurup Thy

Reach Out

Sudanmissionens og Afrika

InTouch’s volontørprojekt

i Jos

SAT-7 Kurt Johansen.

Generalsekretær SAT-7

Europa. Ansat 2000.

norden@sat7.org

Tlf. 40 33 66 59

Forår 2008

Louise Damtoft Lassen.

Kommunikations- og projektudvikler.

Ansat 2008.

info@afrikaintouch.dk

Tlf. 8676 1864.

Dorte Hundal Mikkelsen,

Århus

Laura Kjær Jensen, Thisted

Kate Søgaard, Holsted, Karina Simmelsgaard Jakobsen,

Hørning, Tobias Timmermann, Suldrup, Kristina Lorenzen,

Kolding, og Majken Holm Simmelsgaard, Odense

Afrika InTouch

Børne- og ungdoms-

organisation, der varetager

Sudanmissionens børne- og

ungdomsarbejde

Dennis Højgaard.

Børne- og ungdomsmedarbejder.

Ansat 2008.

dennis@afrikaintouch.dk

Tlf. 8676 1864

Tina Kruse. Leder af Afrika

InTouch. Ansat 2003.

info@afrikaintouch.dk

Tlf. 8676 1864

Mobil 5050 1864

Lucienne Jørgensen.

Koordinator for volontørprojektet

Reach Out, deltid.

Ansat 2008.

info@afrikaintouch.dk

Tlf. 2989 9658

Medarbejdere i

Danmark

Mission Afrika

Genbrug

Kristian Rendtorff Skovmose.

Generalsekretær. Ansat 2008.

krs@dmr.org

Tlf. privat 7576 0132

Mobil 2346 8692

Dorthe Orbesen.

Korrespondent. Ansat 1985.

do@dmr.org

Tlf. 7456 2233

Karl Georg Pedersen.

Landssekretær. Ansat 2001.

kgp@dmr.org

Tlf. 9740 3509.

Mobil 5129 6320

Jens Møller Pedersen.

Forretningsfører. Ansat 2008.

jmp@dmr.org

Mobil 3071 3151

Margit Ganderup-Nissen.

Sekretær. Ansat 1997.

mgn@dmr.org

Tlf. 7456 2233

Jens Henrik Kristiansen.

Informationssekretær.

Ansat 1994. jhk@dmr.org

Tlf. 7456 2233

Jakob Stensig Kristensen.

Networker. Ansat 2006.

stensig@afrikaintouch.dk

Mobil 2639 3979

Knud Lindhardsen. Genbrugskonsulent

øst for Storebælt.

Ansat 2000.

knl@dmr.org

Mobil 2027 1643

Aage Nørby Ernstsen.

Missionssekretær. Ansat

1998. ane@dmr.org

Tlf. privat 7456 3444

Mobil 2043 7456

Bodil Haunstrup.

Informationsmedarbejder,

deltid. Ansat 1985.

bh@dmr.org

Tlf. 7456 2233

Kåre Schelde Kristensen.

Islamkonsulent og

landssekretær. Ansat 2008.

kivik@kivik.dk

Tlf. 8625 1725

Peter Jessen.

Genbrugskonsulent.

Ansat 2007.

pj@dmr.org

Mobil 2026 2281

Carsten Bruhn-Lauritsen.

Projektsekretær. Ansat 2001.

cbl@dmr.org

Tlf. 7456 2233

Anne Marie Rasmussen.

Kontorassistent. Ansat: 1975.

amr@dmr.org

Tlf. 7456 2233

Egon Nielsen. Genbrugskonsulent

i Nord- og Midtjylland.

Ansat 2007

egon@dmr.org

Mobil 2929 1503

MISSION Afrika

6 • 2008

37


38

Mission Afrika Genbrug

Almstok, Almstokvej 16, 7190 Billund

Bagsværd, Bagsværd Hovedgade 116, 2880 Bagsværd. Tlf. 4449 1878

Benløse, Benløse Center, Benløseparken 2, 4100 Ringsted. Tlf. 5761 5715

Billund, Ole Kirks Vej 20, 7190 Billund. Tlf. 7533 1880

Brejning, Borgergade 5, Brejning, 7080 Børkop.

Brønderslev, Vestergade 64, 9700 Brønderslev. Tlf. 9669 4444

Esbjerg V, Tarphagevej 50, Sædding, 6710 Esbjerg V. Tlf. 7515 7772

Esbjerg Ø, Kvaglundparken 8, Kvaglund, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 7514 1214

Espergærde, Vestre Torv 5, 3060 Espergærde. Tlf. 4913 5222

Fakse, Torvegade 3 C, 4640 Fakse. Tlf. 5671 3146

Fanø, Bondegården, Strandvejen 6 C, Nordby, 6720 Fanø, tlf. 7516 2232

Fredericia, Danmarksgade 25, 7000 Fredericia, Tlf. 7556 4401

Frederikshavn, Danmarksgade 44, 9900 Frederikshavn, Tlf. 9848 5060

Frederikssund, Roskildevej 114 D, 3600 Frederikssund. Tlf. 4736 1578

Give, Vestergade 16, 7323 Give. Tlf. 7573 9133

Grindsted, Vestergade 88, 7200 Grindsted. Tlf. 7532 2070

Haderslev, Jomfrustien 24, 6100 Haderslev. Tlf. 7453 5347

Hasle, Storegade 22, 3790 Hasle. Tlf. 5058 9280

Haslev, Vestergade 21, 4690 Haslev. Tlf. 5631 6433

Herlev, Herlev Hovedgade 125, Bangs Torv, 2730 Herlev. Tlf. 4491 5525

Herning, Østergade 12, 7400 Herning. Tlf. 9721 2928

Hirtshals, Nørregade 31, 9850 Hirtshals, Tlf. 9892 1590

Holstebro, Struervej 29, 7500 Holstebro. Tlf. 9741 4283

Hvidbjerg, Søndergade 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tlf. 9787 1133

Hvide Sande, Troldbjergvej 4, 6960 Hvide Sande. Tlf. 9731 3315

Høng, Slagelsevej 48, 4270 Høng. Tlf. 5885 2510

Hørsholm, Ådalsparkvej 63, 2970 Hørsholm. Tlf. 4914 6141

Ikast, Møllegade 19-21, 7430 Ikast. Tlf. 9715 5020

Kastrup, Kastruplundgade 10, 2770 Kastrup. Tlf. 3252 3339

Kolding, Jernbanegade 15, 6000 Kolding. Tlf. 7552 2533

Kolind, Bugtrupvej 26, 8560 Kolind. Tlf. 8639 2535

Korsør, Halsskovvej 3 A, Halsskov, 4220 Korsør. Tlf. 5835 2949

København, Rosenborg, Borups Allé 201 st. tv., 2400 København. NV.

Tlf. 3312 0907

København, Ryesgade 115 - 117, 2100 København Ø, Tlf. 3538 5376

Køge, Vestergade 29, 4600 Køge. Tlf. 5665 4033

MISSION

6 • 2008 Afrika

Langeskov, Langeskov Centret 23, 5550 Langeskov. Tlf. 6538 3111

Lemvig, Østergade 15A, 7620 Lemvig. Tlf. 9781 1131

Løgumkloster, Markedsgade 26 C, 6240 Løgumkloster. Tlf. 74 74 48 80

Maribo, Museumsgade 69 st. tv., 4930 Maribo

Middelfart, Odensevej 33, 5500 Middelfart. Tlf. 6440 1334

Neksø, Købmagergade 14, 3730 Neksø. Tlf. 5644 2099

Nordborg, Storegade 5, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 2939

Nykøbing F, Nygade 15, 4800 Nykøbing F, Tlf. 5485 0606

Nykøbing Mors, Nygade 3, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 9772 0750

Næstved, Ramsherred 31, 4700 Næstved. Tlf. 5577 3000

Odder, Banegårdsgade 4, 8300 Odder. Tlf. 8654 4966

Odense C, Mogensensvej 24, 5000 Odense C, Tlf. 6613 5376

Odense C, Vesterbro 53 B, 5000 Odense C

Odense S, Klaus Berntsensvej 3, Højby, 5260 Odense S. Tlf. 6595 9585

Randers, Vestergade 49, 8900 Randers. Tlf. 8640 4551

Ribe, Saltgade 8, 6760 Ribe. Tlf. 7542 2233

Ringsted, Tinggade 22, 4100 Ringsted. Tlf. 5761 2008

Roskilde, Ringstedgade 15 B, 4000 Roskilde. Tlf. 4635 4930

Runavik, Glyvøgata 32, FO-625, Glyvrar, Færøerne

Rødding, Sønderalle 3, 6630 Rødding, Tlf. 5040 1998

Rødekro, Østergade 1 C, 6230 Rødekro. Tlf. 7466 1627

Rødekro, Møbel Genbrug, Østergade 65, 6230 Rødekro. Tlf. 7466 2400

Rødovre, Rødovre Stationscenter 3, 2610 Rødovre. Tlf. 3670 4442

Rønne, Sct. Mortensgade 4, 3700 Rønne.

Silkeborg, Søndergade 23, 8600 Silkeborg. Tlf. 8681 8212

Skagen, Kappelborgvej 23, 9990 Skagen. Tlf. 9844 5598

Skive, Thorupsgade 15, 7800 Skive. Tlf. 9751 0902

Slagelse, Korsgade 1-5, 4200 Slagelse. Tlf. 5850 3775

Snejbjerg, Sydgaden 16, Snejbjerg, 7400 Herning. Tlf. 9716 8383

Struer, Vestergade 14, 7600 Struer. Tlf. 9785 5500

Suldrup, Kirketerpvej 68, 9541 Suldrup. Tlf. 9838 7350

Sunds, Sunds Hovedgade 15, 7451 Sunds. Tlf. 9716 4490

Sønder Omme, Hovedgaden 27, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 7534 2232

Thisted, Nørregade 11, 7700 Thisted. Tlf. 9791 0604

Tommerup, Skolevej 1, 5690 Tommerup. Tlf. 6476 3434

Ulfborg, Bredgade 8, 6990 Ulfborg. Tlf. 9749 1027

Stort & småt

Varde, Storegade 8, 6800 Varde. Tlf. 7522 5306

Vejle, Vestergade 28 E, 7100 Vejle. Tlf. 7572 1273

Viborg, St. Sct. Hans Gade 3 B, 8800 Viborg. Tlf. 8662 6294

Videbæk, Bethaniagade 1, 6920 Videbæk. Tlf. 9717 2983

Vinderup, Sevelvej 2, 7830 Vinderup. Tlf. 9744 2099

Vojens, Vestergade 18, 6500 Vojens. Tlf. 7459 0331

Østervrå, Hjørringvej 424, 9750 Østervrå. Tlf. 9895 1381

Fritidssekretærer

• Jørgen Christensen, Nykøbing M. Tlf. 9771 0940

• Asabe og Elkana Dalatu, Middelfart. Tlf. 6441 6061

• Sigrid Frandsen, Spjald. Tlf. 9738 1083

• Sven Hansen, Svebølle. Tlf. 5929 3060

• Else Hedegaard, Tjele. Tlf. 8799 2049

• Tove og Herluf Heinesen, Tórshavn, Færøerne.

Tlf. 00 298 31 19 43

• Elisabeth Holtegaard, Frederiksberg. Tlf. 3832 1327

• Nora og Arne Jensbye, Thisted. Tlf. 9792 5657

• Nini Kjeldsholm, Næstved. Tlf. 5572 2055

• Anders Kristoffersen, Mårslet. Tlf. 8628 9965

• Anders Egede Larsen, Tjele. Tlf. 8799 2049

• Daniel Ettrup Larsen, Brabrand. Tlf. 8678 4864

• Erik Madsen, Spjald. Tlf. 9738 1083

• Anni og Kaj Moslev, Skjern. Tlf. 9736 2552

• Sigrid Gade Nielsen, Esbjerg. Tlf. 7512 5758

• Gerda Rasmussen, Silkeborg. Tlf. 8685 3616

• Annelise Ruhnau, Herlufmagle. Tlf. 5550 1716

• Niels Rønnest, Millinge. Tlf. 8687 0772

• Anna og Johs. Vestergård, Ikast. Tlf. 9725 2924

• Esther og Kristen Vestergaard, Aabybro. Tlf. 9824 4475

• Edna Vingborg, Grindsted, Tlf. 7532 1658

Aabybro, Møbel Genbrug, Aabybro. Tlf. 2096 9961

Aabybro, Vestergade 7, 9440 Aabybro. Tlf. 9824 4169

Aalborg, Hadsundvej 42, Vejgaard, 9000 Aalborg. Tlf. 9816 9203

Aalborg, Nørregade 30, 9000 Aalborg. Tlf. 9816 8850

Aarhus C, Silkeborgvej 52, 8000 Aarhus C. Tlf. 8618 1946

Aarhus, Viby, Skanderborgvej 212, 8260 Viby J. Tlf. 8616 1576

Nyhedsmail

udsendes hver 14. dag.

Bestilles på sum@dmr.org

Dvd, video og andre materialer

udlånes gratis ved henvendelse til

Sudanmissionen

Frimærkeklub

Årsmapper, førstedagskuverter og hele ark julemærker

til salg. Overskuddet går til Sudanmissionen.

Henvendelse til Johs. Pedersen, Miskesvej 20, Seden,

5240 Odense NØ, som også gerne modtager

brugte frimærker. Tlf. 6610 9709.

johs-pedersen@mail.tele.dk

Brugte frimærker

modtages meget gerne i Mission Afrika Genbrug

Post til Afrika

Breve (kun papir) kan sendes til Sudanmissionen, Nørregade

14, 6070 Christiansfeld, hvorfra de videresendes

med kurerpost. Porto bedes vedlagt i løse frimærker.

MISSION Afrika

6 • 2008

39


Afsender:

Portoservice ApS

Hjulmagervej 13

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 7456 2233

www.sudanmissionen.dk

UMM

ID-nr. 42377

Besøg af biskop og præster

Tre gæster fra Kristi Lutherske Kirke

i Nigeria var i juni 14 dage i Danmark,

hvor de deltog i de Internationale

Kirkedage i Århus og missionskonference

i Nyborg.

Efter flere forsøg og mange forviklinger

med at få visumpapirer i

orden lykkedes det biskop Denham

Abba, hans hustru Bester Abba og

Benjamin Fuduta at sætte foden

på dansk jord i begyndelsen af

juni. Denham Abba er biskop i

Todi Stift i den lutherske kirke

i Nigeria, og hans hustru

Bester Denham er præst

i kirken. Biskoppen har

ligesom Sudanmissionens

Ny biskop i Sierra Leone

Med 75% af stemmerne vandt

præsten Emmanuel Tucker overbevisende

bispevalget i Den Anglikanske

Kirke i Bo Stift, Sierra Leone.

Den 31. maj var der valg i

kirken i Sierra Leone,

som Sudanmissionensamarbejder

med,

og Emmanuel

Tucker, der er

præst i Kenema,

fik 98 ud af i alt

132 stemmer.

generalsekretær interesse for biavl

og besøgte forskellige steder for at

hente inspiration til biavl i Nigeria.

Benjamin Fuduta, der er præst i

Nigerias hovedstad Abuja, deltog i

et udvekslingsprogram hos præst og

menighed i Gellerup kirke ved Århus.

Eneste modkandidat var Ronald

James, som er præst og domprovst

ved domkirken i Bo. Den nuværende

biskop Samuel Gbonda meddelte

allerede for et års tid siden, at han

ville trække sig tilbage fra posten

som leder af kirken i Bo stift.

Den nye biskop bliver indviet i oktober.

Biskop Niels Henrik Arendt,

Haderslev, der tidligere har været

udsendt af Sudanmissionen til Sierra

Leone i to år, deltager i indvielsen.

Ny hjemmeside og gode tilbud

Mission Afrika Genbrug

har fået ny hjemmeside.

Nu kan du også

finde gode tilbud fra

genbrugsbutikkerne på

hjemmesiden. Du kan

købe varerne ved at

henvende dig direkte til

butikken. Der er ingen

ekstra udgifter ved handlen

- medmindre du

ønsker at få varen tilsendt. Så skal fragten betales. Find gode tilbud og se

den nye hjemmeside her:

http://missionafrikagenbrug.dk (husk ikke at benytte www. foran)

More magazines by this user
Similar magazines