16.08.2023 Views

Abstrakt Maskine

Abstrakt Maskine af Lazlo Taboli Red Press, 2023

Abstrakt Maskine
af Lazlo Taboli

Red Press, 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ABSTRAKT<br />

ABSTRAKT<br />

MASKINE<br />

MASKINE


AF LAZLO TABOLI


ABSTRAKT MASKINE<br />

af Lazlo Taboli<br />

Red Press, 2023<br />

ISBN: 978-87-94003-12-4<br />

København, Danmark


tag nu for eksempel det træ der<br />

sådan dukker sætningerne op<br />

sådan forsøger jeg at finde<br />

den stemme<br />

der er blevet væk


KNOPSKYDNING<br />

Forskellen der forstyrrer<br />

Multipelt netværk over grænsen<br />

<strong>Maskine</strong>n – lavet af kærlighed og krig<br />

Rodnetværket udvider sig på tværs<br />

Den kritiske rygrad forbinder trådene<br />

Skizoanalysen spreder sig<br />

Jeg står på tusind plateauer<br />

Verdenen er ikke binær og opdelt<br />

Dialektikkens dødsfald bekræfter sandhederne<br />

Rodfæstet i forskellene mellem os<br />

Jeg er en forskel fra dig<br />

6


7


IMELLEM TING<br />

Nomadiske relationer<br />

Flere forløbsbaner<br />

Mange indgange - flere udveje<br />

Jeg står på tusind plateauer<br />

Flere samlinger af virkeligheder<br />

Flere sandheder<br />

Hvem er jeg?<br />

Et rodnet<br />

En træart<br />

En krigsmaskine<br />

Midten intensiveres<br />

Det bobler - det syder<br />

Ingen enhed i mig<br />

8


9


33


ANSIGTERNE<br />

Administrerer præsterne dit ansigt?<br />

Eller er det gudernes ansigt<br />

Despotguderne skjuler aldrig deres ansigt bag masker<br />

De skaber sig selv et ansigt<br />

De skaber sig selv flere ansigter<br />

Er dit ansigt bag masken?<br />

Masken skjuler ikke deres ansigt<br />

Med despotguderne er alting offentligt<br />

Dit privatliv krydses af omnipotensen<br />

Hvornår kan jeg være bagved?<br />

Hvornår kan vi være skjulte?<br />

34


35


DET PARANOIDE ANSIGT<br />

Despotguden befinder sig i centrum af templet<br />

De fortolkende præster messer i ring<br />

Menneskemængden er på grænsen af hysteri<br />

De er udenfor, i tætte cirkler om præsterne<br />

Bevægelsen er fra den ene cirkel til den anden<br />

Er det resultatet af partiapparatet?<br />

36


37


ULYKSALIGHEDEN<br />

Det er historien om syndebukken<br />

Flugtlinjerne ændrer sig<br />

Er vi Guds lam?<br />

Gud blev det dyr vi slagter<br />

Kan vi adskille landet fra vandet?<br />

Hvordan adskiller vi det cirkulære netværk<br />

Fra den glidende kontinuerlighed?<br />

Tager du afstand fra arkens due?<br />

Jeg er imellem dig<br />

38


39


BOGEN<br />

Har din bog en from afstamning?<br />

Er din bog unik<br />

Jeg prøver at samle tankerne i bogen<br />

Bogen er en kosmisk størrelse<br />

Avantgarden hylder din bog<br />

Min fantasi afskæres af virkeligheden<br />

Jeg er en passioneret vildfarelse<br />

Er der en sammenhæng mellem monomani, monoteisme og BOGEN?<br />

Er vi på vej mod kulten?<br />

40


41


TEGNET<br />

Mit udtryk er ikke kun i sproget<br />

Tit går jeg fra 1 til 2 til 3 til 2<br />

Mit territorie bliver forladt<br />

Indtil jeg okkuperer det igen<br />

Det er tit territoriet bliver forstyrret<br />

Min tilbagevenden skaber orden<br />

Den abstrakte maskine betegner udtrykket og indholdet<br />

Det psykiatriske regime udvikler mine betydningsdannelser<br />

De sprogløses regimer er dialogens død<br />

42


43


DEN ORGANFRIE KROP<br />

Du er allerede ovenpå kroppen<br />

Uden organer suser kroppen som et skadedyr<br />

Jeg famler som en blind i lyset<br />

Er du den sindssyge løber?<br />

Vi vil gerne forenes som ørkenrejsende<br />

Er mit liv, nomadens liv?<br />

Vi sover på kroppen uden organer<br />

Vi lever vores vågne liv<br />

Og søger vores plads<br />

44


45


JUNKIEN OG KULDEN<br />

Min sang er en klage over kulden<br />

Horisonten dækkes af sorte frakkekraver<br />

Min hals visner<br />

Det er ren junk<br />

Vil en junkie ikke være varm?<br />

Varmen skal holdes udenfor<br />

Din rygrad er som en donkraft<br />

Mit stofskifte nærmer sig nulpunktet<br />

De stoframte kroppe intensiverer rummet<br />

Kulden er et nul<br />

46


47


DEN HVIDE VÆG OG DET SORTE HUL<br />

Dit ansigt er bredt med hvide kinder<br />

Det ligner et kridtansigt<br />

Hvorfor er dine øjne skåret som sorte huller?<br />

Jeg frygter klovnehovedet<br />

Er den hvide klovn ondartet?<br />

Den månehvide mimer står i mørket som dødens engel<br />

Det hellige ligklæde dækker kroppen<br />

Ser du mit ansigt når jeg snakker til dig?<br />

48


49


DET SORTE HUL<br />

Hvad er der i det sorte hul?<br />

Hvordan kommer man ud af hullet?<br />

Kan man komme igennem det i stedet<br />

Hvordan demonterer jeg mit ansigt?<br />

Det er år nul<br />

Den vestlige verdens opblomstring<br />

Den hvide mands iscenesættelse<br />

Samfundet samler sig i kapitalismen<br />

Kristus-ansigtet står tilbage<br />

50


51


STJERNEN<br />

Har du låst stjernen i det sorte hul?<br />

Rummet fyldes af en smeltet kobberagtig glød<br />

Ordet bevæger sig fra munden til lavaen<br />

Det sorte hul indkapsler lidenskaben<br />

Fiksstjernen i det nære<br />

Jeg fjerner mig fra det absolutte<br />

Tilbage står en død sort sol<br />

52


53


NOVELLEN<br />

Hvad var det der skete,<br />

Der gjorde, at jeg glemte<br />

hvor mine nøgler var?<br />

Hvilke blodkar sprængtes?<br />

Flugtlinjen mod hemmeligheden<br />

De levende linjer<br />

Kødlinjerne<br />

Ordets rene kraft<br />

54


55


REJSEN<br />

Den er bag mig<br />

Jeg har mistet mit ansigt<br />

Intet mere end en linje<br />

En partikulær kærlighed<br />

Som en pil der krydser tomrummet<br />

Jeg er blevet som alle<br />

I hele verdenen<br />

Det er tid til at dø<br />

56


57


MAGTENS CENTRUM<br />

Mit liv er fyldt af statens bureaukrati<br />

I min verden er det binære dødt<br />

Vi må finde nogle alternative flugtlinjer<br />

Hvordan kan vi unddrage magten?<br />

Jeg ser mikrofascismen i mig selv<br />

Hvordan nuancerer vi massernes fascination?<br />

Det sorte hul befinder sig i de rigide linjer<br />

58


59


DE FIRE FARER<br />

I min krop bor angstens væsen<br />

Ser du klarhedens lys?<br />

I magtens dominans ligger risikoen<br />

Kan du mærke den store afsky?<br />

Længes du efter at dræbe?<br />

Længes du efter at dø?<br />

I os bor destruktionens lidenskaber<br />

60


61


FASCISME<br />

De har føling for det mørke<br />

De har føling for dybden<br />

I ordenen står beundringen<br />

For enden brænder horisontens bål<br />

Langs kysten og ned ad de røde floder<br />

Ser vi overlevernes vanvittige dans<br />

62


63


METAMORFOSE<br />

I min mund vokser slangens hugtand<br />

Hugtanden omformer hornet på mig<br />

Er det den perfekte aggression?<br />

Sneuglen har sit næb<br />

Vildhunden sin tand<br />

Naturen og kulturen mimer hinanden<br />

Så du gribbens klo?<br />

Eller blækspruttens sugekopper?<br />

Bevægelsen fra natur til kultur og tilbage igen<br />

64


65


TROLDMANDEN<br />

Skal vi skabe en alliance med en dæmon?<br />

En succubus der kan dræne munkene for energi<br />

Jeg tænker tit på at blive til et dyr<br />

Et dyr der lever på grænsen af flokken<br />

Jeg spreder smitstof uden selv at være syg<br />

Vi bør alliere os med menneskene<br />

Fra dyr til smitte over menneskene<br />

På kanten lever de marginaliserede<br />

Lige ved den institutionelle grænse<br />

De bryder med centeret<br />

66


67


METEOREN<br />

En sky former sig på himlen<br />

Som et billede i mit indre<br />

Vinden blæser<br />

Som et åndedrag<br />

Regnbuen i horisonten<br />

Mit hjerte forener sig med livet<br />

Sommeren forsvinder<br />

Ferien driver forbi<br />

Meteoren lever i vores tempo<br />

68


69


INDIVIDUALITET<br />

En dag eller en sæson<br />

Et år eller et liv<br />

Et klima eller en vind<br />

En sværm eller en flok<br />

Der er en sky af græshopper<br />

De bæres af vinden<br />

Klokken fem om eftermiddagen<br />

En vampyr der går ud om natten<br />

En varulv ved fuldmåne<br />

En sammensat eller sammenvokset individualitet<br />

Egenskaben ved at være unik og individuel<br />

70


71


BARNET<br />

Et barn med en bar mave<br />

Aftegningerne af en hest<br />

Hvordan er det, at folk vokser op?<br />

Nogle mennesker slår et barn<br />

Der er en smerte i min mave<br />

Er det faderen?<br />

Vil jeg vokse som far<br />

Hvem er det der bliver slået?<br />

Og af hvem bliver de slået?<br />

Fordommene står i kø<br />

72


73


LOLITO<br />

Han er en flaske æder<br />

Ja ligefrem en porcelænsspiser<br />

Når han er rigtig sulten, bliver han en cykelspiser<br />

Lolito er et halvt dyr og et halvt menneske<br />

Måske er jeg mere et dyr end et menneske<br />

Jeg har en kærlighed til dyrene<br />

Der er et følelsesmæssigt bånd<br />

Når jeg ikke spiser glas eller jern<br />

gør min kæbe ondt<br />

Som en unghunds<br />

lyst til at spise et ben<br />

Jern er til manden som benet er til hunden<br />

Vi er molekylære dyr<br />

74


75


REVOLUTIONENS KVINDE<br />

Hastigheden fylder bevægelserne<br />

Revolutionens kvinde har en fri maskinel krop<br />

Kroppen er fyldt med intensiteter<br />

Hun har en indifference overfor minder<br />

Er det Jeanne D’Arc?<br />

Er det kvinden i den russiske terrorisme?<br />

Se, hun smider sit slør!<br />

Det er kvinden med bomben<br />

Det er dynamittens værge<br />

76


77


KAPTAJN AHAB<br />

Vil du gerne blive til en hval<br />

Dyret der bliver<br />

en ubærlig ren hvidhed<br />

en glitrende ren hvid væg<br />

En sølvtråd, der strækker sig ud<br />

”som” en pige eller<br />

tvister som en pisk eller<br />

står som et bolværk<br />

Indhenter litteraturen maleriet?<br />

Indhenter litteraturen musikken?<br />

Er kunst en imitation?<br />

78


79


MØRKETS BARN<br />

Er du grebet af angst?<br />

Vi må synge en beroligende sang<br />

Barnet går ned ad stien og stopper<br />

Hen farer vild og tager ly i skovbrynet<br />

Orienterer du dig mod sangen?<br />

Det er en grov skitse af en beroligende og stabiliserende sang<br />

En kirke i naturen<br />

Et center i hjertet af kaos<br />

80


81


KAOS<br />

Et miljø fødes i en rytme<br />

Bevægelserne forbinder sig til oldtidens kosmos<br />

Fødslen finder sted mellem dag og nat<br />

Miljøet skabes mellem konstruktion og naturlighed<br />

I skumringen muteret miljøet<br />

En bevægelse fra plante til dyr<br />

En bevægelse fra dyreven til menneskeheden<br />

Resultatet er forskelle i rytme<br />

82


83


RENSELSE<br />

Julesneen knaser hvidt<br />

Mørkets stilhed<br />

Maven der vokser<br />

Den sidste kartoffel<br />

Larverne klækker<br />

Bikuben vokser<br />

Menneske - Mave - Bi - Natur<br />

Samlingen af sværmen og jeg’et<br />

Rhizomet udvider sig<br />

Dronningen letter fra huden<br />

De nomadiske linjer<br />

flugter med flyveruterne<br />

Symbiosens endeligt<br />

84


85


JORDENS SANG<br />

Kan du høre fuglenes sang?<br />

I naturens teater udspiller blomsternes farce sig<br />

Jeg kan mærke duften af skoven<br />

Er det natur eller kultur?<br />

Jeg mangler vinens og ekstasens gud<br />

Ser du halvåbningen til en ven?<br />

Din elskede hænger sammen med territoriet<br />

Nu åbner jorden og menneskemængden sig<br />

86


87


STATSAPPARATET<br />

I midten af paladset står trolddomskongen og jurapræsten<br />

Trolddomskongen er despot – Juraprofessoren er lovgiver<br />

En kongelig brevordner og arrangør<br />

Det er modsætningen mellem<br />

det obskure og det gennemsigtige<br />

det voldelige og det rolige<br />

det hurtige og det vægtige<br />

det frygtindgydende og det regulerede<br />

Trolddomskongen og jurapræsten forbindes gennem pagten<br />

De er statsapparatets dobbelte artikulation<br />

88


89


DEN NOMADISKE KRIGSMASKINE<br />

De forbinder sig gennem familier og slægter<br />

Med en helt særlig form for korpsånd<br />

De er ikke en fundamental celle<br />

En kønnet form for solidaritet<br />

I periferien ligger den hemmelighedsfulde magt<br />

Den nomadiske krop er en krigskrop<br />

En hvirvlende krop i et nomadisk rum<br />

90


91


NOMADEN<br />

Han har sit territorium<br />

Nomaden følger sædvanlige veje<br />

Han går fra et sted til et andet<br />

Nomaden ignorerer ikke specifikke steder<br />

En vej er altid mellem to punkter<br />

Nomadens liv er et intermezzo<br />

Livet er et mobiliserende forløb<br />

Bevægelsen er en faktuel nødvendighed<br />

Og feltet er en distributionen af mennesker i et åbent rum<br />

Det nomadiske forløb er<br />

ubestemt og kommunikerer ikke<br />

92


93


ISØRKENEN<br />

I isørkenen er der ingen adskillelse af jord og himmel<br />

Det er ingen mellemliggende distance<br />

Mit perspektiv forsvinder langsomt<br />

Omridset står utydeligt<br />

Vi har en begrænset sigtbarhed<br />

Det er en topologi der kan gribes eller berøres<br />

Isørkenen er et klangfuldt rum<br />

94


95


JAGTEN<br />

Den beslaglægger bevægelsen<br />

Der foregår en systematisk slagtning<br />

Hos dyreavleren konserverer man<br />

Rytteren accelerer bevægelsen mod jagten<br />

Krigsmaskinen bliver til et dyr<br />

Våbnene projekterer bevægelserne og farten<br />

Værktøjet står overfor våbnet<br />

Det er farten der afgør døden<br />

96


97


VÆRKTØJ OG VÅBEN<br />

Differentierer du mellem værktøj og våben?<br />

Retningen - er det en projektion?<br />

Vektoren – er det fart eller tyngdekraft?<br />

Modellen – er det fri handlen eller arbejde?<br />

Udtrykket – er det smykker eller tegn?<br />

Passionen – er det affekt eller følelser?<br />

På samme tid er der modangreb og modstand<br />

Værktøjet og våbnet er tvetydigt<br />

98


99


KRIG<br />

Er krig dit objekt?<br />

Er krig, krigsmaskinens objekt?<br />

Er krigsmaskinen, statsapparatets objekt?<br />

I krigsbevægelserne udfolder totalkrigen sig<br />

Vi ser lynangrebets fart<br />

Vi ser responsens modfart<br />

Guerillakrig er en form ikke-kamp<br />

Er dit objekt tilintetgørelse?<br />

Er dit objekt kapitulation?<br />

100


101


JURAKONGEN<br />

Han er den store krigsorganisator<br />

Jurakongen lovgiver krigen<br />

I sit virke udlægger jurakongen et felt af krigen<br />

I sit virke udlægger jurakongen principperne i krigen<br />

Selve krigen disciplineres<br />

I bevægelsen underordnes krigen, politikken<br />

Jurakongen gør krigsmaskinen til en institution<br />

Statsapparatet kaprer krigsmaskinen<br />

Dette er jurakongens værk<br />

102


103


STATEN<br />

Punkterne giver genlyd samtidigt<br />

Byerne resonerer med landskabet<br />

Staten opererer ved social lagdeling<br />

Den hæmmer, bremser eller kontrollerer<br />

Staten er et internt kredsløb<br />

Der er afhængig af gensidig genlyd<br />

Er du i den tilbagevendende zone<br />

Der isolerer sig fra netværket?<br />

Endemålet bliver territoriet<br />

104


105


TREENIGHED<br />

Er land i modsætning til territorie?<br />

Som landejer udlejer du<br />

Er arbejde i modsætning til aktivitet?<br />

Som entreprenør er formålet profit<br />

Er penge i modsætning til en udveksling?<br />

I bør beskatte bankmanden<br />

Fængsles du af fangeapparatet?<br />

106


107


DEN IMPERIALE STAT<br />

Der foregår en overkodning af befolkningen<br />

Fangeapparatet fængsler kontrære individer<br />

Er det en maskine af slaver?<br />

For den imperiale stat er intet privat<br />

I udkanten finder vi den befriede slave<br />

I skabelsen af den private krop<br />

Er dissidenten kollektivets outsider?<br />

108


109


DET FORVRÆNGEDE DYR<br />

Hos dyret skifter grunden konstant retning<br />

Der er intet land under dyret<br />

Det er en udførelse af luftakrobatik<br />

Hvor poterne er modsat fra hovedet<br />

Hvor bagdelen er omvendt<br />

Jeg kan se dyret taktilt med hovedet<br />

Uden at min hjerne bliver en finger<br />

Mine taktile relationer fylder i den nomadiske kunst<br />

110


111


REJSEN<br />

Skal vi rejse som Goethe?<br />

På den franske eller engelske måde?<br />

En trærejse?<br />

En rhizomrejse?<br />

En rejse der krydser på tværs<br />

Er det en glat eller tværstribet rejse?<br />

Vi er urbane nomader<br />

På en rejse der ingen vegne fører<br />

Vi er dem der rejser<br />

Men ikke flytter os<br />

Vi er det tværstribede i det urbane<br />

Vi er de abstrakte nomader<br />

112


113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!