23.02.2024 Views

Supplements DK

Mere effektiv sprøjtestøbning. Seminarer Danmark 2024

Mere effektiv sprøjtestøbning.
Seminarer Danmark 2024

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Training<br />

Mere effektiv sprøjtestøbning.<br />

Seminarer Danmark 2024


Fakta om ENGEL kurser<br />

ENGEL Danmark kursuscenter<br />

ENGEL Danmark kursuscenter i Solrød tilbyder moderne udstyr, kursuslokaler med aircondition og en behagelig atmosfære.<br />

Kursuscenteret er udstyret med de nyeste teknologier for sprøjtestøbemaskiner og robotter.<br />

Kursusvarighed: dagligt i tidsrummet 8.30 – 15:15<br />

Kursuscenterets beliggenhed: ENGEL Danmark kursuscenter, Kildeager 2, 2680 Solrød Strand.<br />

Du tilmelder dig<br />

via onlinebooking på www.engelglobal.com/training<br />

Tilmeld dig gerne tidligt, da antallet af deltagere er begrænset.<br />

Du vil modtage en bekræftelse på din deltagelse<br />

med information om kurset senest en uge før kursusstart.<br />

Vi tilbyder<br />

Undervisning ved kvalificeret underviser<br />

Kursusmateriale<br />

Frokost samt drikkevarer under kurset<br />

Kursusbevis<br />

Vi sørger for dig<br />

Har du brug for hotel i forbindelse med kurset, hjælper vi<br />

naturligvis gerne med booking heraf.<br />

Kontakt venligst:<br />

Kristina Hyllegaard<br />

Kristina.hyllegaard@engel.at<br />

tlf .: +45 5613 0553<br />

Priser<br />

Kontakt os for en snak om de forskellige<br />

kursusmuligheder, herunder varighed og pris.<br />

Beløbet forfalder til betaling ved modtagelse af<br />

faktura.<br />

Alle priser er eksklusiv moms.<br />

Bemærk venligst<br />

Skulle du blive forhindret i at deltage gælder følgende: Tilmeldingen<br />

kan annulleres op til 30 dage før kursusstart<br />

– uden beregning. Sender du afbud 15-30 dage før kursusstart,<br />

opkræves 50% af hele kursusbeløbet. Sender<br />

du afbud 1-14 dage før kursusstart, opkræves hele kursusbeløbet.<br />

Det er dog muligt at sende stedfortrædere<br />

uden yderligere omkostninger. Endeligt forbeholder vi os<br />

retten til at udskyde eller annullere individuelle kurser og/<br />

eller planlægge ekstra kursusdag. Der ydes ingen form for<br />

kompensation for disse ændringer.<br />

Detaljer<br />

og tilmelding<br />

ENGEL Danmark<br />

kursuscenter<br />

Kildeager 2<br />

2680 Solrød Strand<br />

Chris Larsen<br />

After sales & Education<br />

Underviser<br />

Telefon 3143 4530<br />

Chris.Larsen@engel.at<br />

Kristina Hyllegaard<br />

Telefon +45 5613 0553<br />

Kristina.hyllegaard@engel.at<br />

Flere oplysninger om<br />

ENGEL-uddannelse<br />

Sten Jensen<br />

Service and Application Consultant<br />

Underviser<br />

Telefon 2133 2328<br />

Sten.Jensen@engel.at


ENGELs kursuskoncept<br />

Målrettet og kundetilpasset undervisning<br />

Oversigt over målgrupper og de dertil passende kurser: Vores underviser hjælper gerne med at designe<br />

et individualiseret kursusprogram til dig/jer.<br />

Målgruppe 1 Målgruppe 2 Målgruppe 3 Målgruppe 4<br />

Produktionsledere<br />

Designingeniører<br />

Projektledere<br />

Plastmagere<br />

Maskinoperatører<br />

Kvalitetspersonale<br />

Plastspecialister<br />

Vedligeholdelsespersonale<br />

Teknikere<br />

Ny i jobbet/afdelingen/<br />

branchen<br />

Driftspersonale<br />

Produktionsassistenter<br />

Niveau: Basic Niveau: Basic Niveau: Basic Niveau: Basic<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

RO-L1-easix<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

RO-L1-easix<br />

MTO<br />

MTH-L1<br />

MTE-L1<br />

MTM<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

Niveau: Advanced Niveau: Advanced Niveau: Advanced<br />

PPS<br />

MO-L2<br />

RO-L2-viper<br />

PMS<br />

PQC<br />

RO-L2-easix<br />

PIQ<br />

PPC<br />

ESO<br />

EIM<br />

PPS<br />

MO-L2<br />

RO-L2-viper<br />

PMS<br />

PQC<br />

RO-L2-easix<br />

PIQ<br />

PPC<br />

ESO<br />

EIM<br />

MTE-L2-duo<br />

MTE-L2-victory<br />

RTM-viper<br />

MTH-L2-duo<br />

MTE-L2-em<br />

MTH-L2-victory<br />

ESO<br />

Yderligere produkt- og teknologirelateret træning inden for Foammelt, Multi-komponent, PAC,<br />

Indsæt, og Elast/LIM-sprøjtestøbning tilbydes efter forespørgsel samt modtagelse af detaljeret afklaring af krav.


Kursusoversigt<br />

Styring Januar<br />

Machine operation level 1 (MO-L1)<br />

Betjening af ENGEL maskiner level 1 CC300 15. - 16.<br />

Machine operation level 2 (MO-L2)<br />

Betjening af ENGEL maskiner level 2 CC300 17.<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Betjening af ENGEL viper-robotter level 1 RC300 29. - 30.<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Betjening af ENGEL viper-robotter level 2 RC300 31.01. - 01.02.<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Betjening af ENGEL easix-robotter level 1<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Betjening af ENGEL easix-robotter level 2<br />

RC300<br />

RC300<br />

Machine technical operation (MTO)<br />

Betjening af ENGEL maskiner for vedligeholdelsespersonale<br />

CC300<br />

Machine technical hydraulic level 1 (MTH-L1)<br />

Hydrauliske komponenter til ENGEL maskiner level 1<br />

INJECT 4.0 & ENERGY EFFICIENCY<br />

Machine technical hydraulic level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydrauliksystemer på ENGEL victory maskiner level 2<br />

Machine technical hydraulic level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydrauliksystemer til ENGEL duo maskiner level 2<br />

Machine technical electrical level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL maskiner level 1<br />

Machine technical electrical level 2 victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL victory maskiner level 2<br />

Machine technical electrical level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL duo maskiner level 2<br />

Machine technical electrical level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL fuldelektriske maskiner level 2<br />

Machine technical maintenance (MTM)<br />

Vedligeholdelse af ENGEL sprøjtestøbemaskiner<br />

CC300<br />

CC300<br />

CC300<br />

CC300<br />

PROCESS TECHNOLOGY<br />

Robot technical maintenance viper (RTM-viper)<br />

Styringsteknik og vedligeholdelse af ENGEL viper robotter<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Grundlæggende viden om sprøjtestøbning for nybegyndere<br />

Process mould change (PMC)<br />

Formskift<br />

Process plastic surface (PPS)<br />

Fejlfinding og udbedring af overflade og støbefejl<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Anvendelse af ENGEL iQ-programmerne<br />

RC300<br />

CC300<br />

TECHNOLOGY<br />

OPERATION<br />

Process plasticizing competence (PPC)<br />

Kompetencer inden for plastificering<br />

Process mould sampling (PMS)<br />

Systematisk indkøring og prøveudtagning<br />

Process quality control (PQC)<br />

Kvalitetssikring under sprøjtestøbning<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM)<br />

Energieffektivitet og energibesparelser i sprøjtestøbning<br />

e-connect service operator (ESO)<br />

Introduktion til e-connect og e-connect.24<br />

MES authentic user (MAU)<br />

Grundlæggende viden om betjening af MES-løsningen authentig<br />

MES authentic key user (MAK)<br />

Avanceret træning til udvidet brug af MES-løsningen authentic<br />

CC300


Februar Marts April Maj Juni Juli<br />

11. - 12.<br />

13. - 13.<br />

08. - 09.<br />

10. - 11.<br />

Datoer efter ønske!<br />

Datoer efter ønske!<br />

Datoer efter ønske!<br />

Datoer efter ønske!<br />

20. - 21. 23. - 24.<br />

Datoer efter ønske!<br />

Datoer efter ønske!


August September Oktober November December<br />

26. - 27. 07. - 08.<br />

28. - 28. 09. - 10.<br />

09. - 10. 04. - 05.<br />

11. - 12. 06. - 07.<br />

17. - 18. 18. - 19.


C<br />

kursuscentre<br />

BEKRÆFTET LÆRINGSSUCCES<br />

CERTIFICERET<br />

KURSUSCENTER<br />

Højeste kvalitetsniveau for undervisere og<br />

over hele verden.<br />

Kursuscenter ENGEL Danmark


<strong>DK</strong> 2023-12<br />

ENGEL DANMARK A/S | Kildeager 2 | 2680 Solrød Strand, Denmark<br />

Tel. +45 (0) 56 13 05 55 | Fax +45 (0) 56 13 05 56 | training@engel.at | www.engelglobal.com<br />

Informationer, produktinformationer og fotos som er indeholdt i denne brochure tjener udelukkende som teknisk guide. ENGEL er ikke ansvarlig for<br />

tekniske ændringer eller print-/typografiske fejl. Hel eller delvis gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig aftale med ENGEL AUSTRIA Gmbh.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!