19.01.2013 Views

TREDIMEN SIONELT MILJø - Danmarks Tekniske Universitet

TREDIMEN SIONELT MILJø - Danmarks Tekniske Universitet

TREDIMEN SIONELT MILJø - Danmarks Tekniske Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De skarpeste hjerner<br />

en gang om året uddeler ministeriet for Forskning og innovation<br />

samt danmarks Frie Forskningsråd eliteForskerprisen.<br />

to forskere ved dtu modtog den fl otte udnævnelse ved<br />

årets overrækkelse.<br />

abu Dhabi – tur/retur<br />

der sker store udledninger af CO2 til atmosfæren hver dag fra bl.a.<br />

danske kraftværker. et grøn dyst-projekt fra 2010<br />

kom med et bud på en løsning, og den studerende bag kom<br />

med til verdens største konference for grøn energi.<br />

6 8<br />

hej DTU!<br />

det lyddøde rum på dtu satte scenen, da popgruppen Hej matematik<br />

skulle optage musikvideoen til deres nye single, „livet i<br />

plastik“. dtu avisen fulgte med, da kunstnerne mødte dtu 18<br />

bag kameraerne.<br />

DTUAVISEN<br />

langt størstedelen af universet består af ting, vi ikke kan se, og som vi ikke forstår. man anslår, at det vi kender til kun udgør 5% af universets samlede masse.<br />

Derfor er målet for euclid-missionen at fi nde frem til nogle karakteristika for mørk energi og mørkt stof, der menes at ’skubbe’ på udviklingen i kosmos.<br />

Hvem skubber til stjernerne?<br />

Satellitten Euclid skal tage billeder af galakser, der er op til ti milliarder lysår borte.<br />

Det sker for at undersøge de ukendte kræfter, der står bag universets accelererende udvidelse.<br />

rUMforskning Der er særligt et spørgsmål, der<br />

har forstyrret astronomers nattesøvn gennem<br />

de sidste år: Hvorfor går universets udvidelse<br />

hurtigere og hurtigere? Denne artikel giver ikke<br />

svaret, men den fortæller, at det måske er på vej.<br />

„Når man kigger på galakserne, så skulle<br />

man tro, at de havde den hastighed, som de<br />

havde fået, dengang universet eksploderede,“<br />

starter seniorforsker Hans Ulrik Nørgaard-<br />

Nielsen fra DTU Space. Han bidrager til det<br />

videnskabelige arbejde bag ESA’s (den europæiske<br />

rumfartsorganisation) mission med at<br />

sende satellitten Euclid ud i rummet i 2019.<br />

Hans Ulrik fortsætter:<br />

„Og hvis ikke, burde de være blevet bremset<br />

DTU Systembiologi · DTU Byg · DTU Fotonik · DTU Transport · DTU Aqua · DTU Fødevareinstituttet · DTU Fysik · DTU Informatik · DTU Management Engineering · DTU Kemi · DTU Kemiteknik · DTU Matematik<br />

DTU Mekanik · DTU Miljø · DTU Veterinærinstituttet · DTU Elektro · DTU Space · DTU Nanotek · DTU Vindenergi · DTU Energikonvertering · DTU Nutech · DTU Business · DTU Cen · DTU Danchip · DTU Bibliotek<br />

3<br />

5. marts 2012<br />

op, fordi den næste kraft , man kunne forestille<br />

sig, ville spille ind, er tyngdekraft en.<br />

Den vil jo bremse stof i et eller andet omfang;<br />

enten så det på et eller andet tidspunkt<br />

side 2<br />

FoTo NaSa/STScl


FoTo T. Kaare SmiTh<br />

2<br />

Seniorforsker hans Ulrik Nørgaard-Nielsen fra DTU Space bidrager til euclid-missionen, hvor eSa (den europæiske rumfartsorganisation) skal undersøge mørkt stof i rummet.<br />

bremser helt op, eller, hvis der ikke er stof<br />

nok til det, så skulle det i hvert fald blive<br />

bremset en smule. Men vi kan måle, at stjernerne<br />

og galakserne er længere væk, end de<br />

skulle have været. Og det betyder, at de på en<br />

eller anden måde er blevet accelereret; der er<br />

nogen, der har skubbet til dem,” siger han.<br />

Dette nogen – eller rettere noget – kender<br />

vi som mørk energi. Man har kunnet give<br />

det et navn, for vi ved, at det er der. Men når<br />

man har kaldt det mørk, så er det netop, fordi<br />

vi ikke ved, hvad det er. Det er måske en af<br />

videnskabens største gåder, i hvert fald har<br />

det frustreret mangen en videnskabsmand<br />

inklusive Einstein. Det er således et af de helt<br />

store spørgsmål, som Euclid-satellitten er sat i<br />

verden for at besvare.<br />

Åbent land<br />

„Einstein lavede sin relativitetsteori i 1905,<br />

og der troede man, at universet var evigt og<br />

uforanderligt. Og han fandt ud af, at hvis han<br />

fordelte massen i universet, og alting lå stille,<br />

så ville det hele falde sammen. For at modvirke<br />

det var han nødt til at indføre noget,<br />

der hed den kosmologiske konstant. Mørk<br />

energi virker på samme måde, men der er<br />

meget stor forskel i størrelsesordenen.<br />

Den teori droppede<br />

han så senere og kaldte den<br />

sin største fejltagelse. Men det<br />

kunne han jo ikke vide. Det<br />

der med big bang kom først i<br />

30›erne, hvor Edwin Hubble<br />

målte, at alting bevægede sig<br />

væk fra hinanden, og at jo<br />

længere de er væk, jo hurtigere<br />

bevæger de sig væk fra os,“<br />

siger han.<br />

Vi kan måle, at<br />

stjernerne og galakserne<br />

er længere<br />

væk, end de skulle<br />

have været. Og det<br />

betyder, at de på en<br />

eller anden måde er<br />

blevet accelereret;<br />

der er nogen, der har<br />

skubbet til dem.<br />

HANS ULRIK NøRgAARD-NIELSEN,<br />

SENIoRFoRSKER VED DTU SpACE<br />

DTUAVISEN<br />

Et andet bud på den mørke energis egenskaber<br />

kom fra kvantemekanikken, hvor der ikke<br />

eksisterer et fuldstændigt vakuum. Derfor vil<br />

der uvægerligt blive dannet pseudopartikler,<br />

som forsvinder og danner nogle nye. Denne<br />

mekanisme vil give en ekspansion, forklarer<br />

Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, men understreger,<br />

at vi heller ikke her finder svaret, fordi<br />

ekspansionen ikke er kraftig nok til at forklare<br />

universets accelererende udvidelse.<br />

„Problemet er, at mekanismen er for lille<br />

i en faktor 10 i 120. potens. Så der er et eller<br />

andet helt galt der. Vakuumenergi er virkelig<br />

meget ved siden af, så spørgsmålet om mørk<br />

energi er stadig helt åbent land,“ siger han.<br />

For meget tyngdekraft<br />

Det er relativt ny viden, at universet består<br />

af andet, end det vi kan se. Atomer, protoner,<br />

neutroner og elektroner har vi kendt til længe,<br />

og det giver mening, at man antog, at de var<br />

universets byggesten. I løbet af de sidste ca. 30<br />

år har det billede dog ændret sig. I dag antager<br />

man, at masse, som vi kender og kan se det,<br />

kun udgør omkring 5 % af universets masse-<br />

og energitæthed. Mørk energi udgør omkring<br />

76 %. De resterende 20 % udgøres af endnu en<br />

mystisk komponent: mørkt stof.<br />

„I mælkevejssystemer, ligesom i<br />

vores egen mælkevej, er der en komponent,<br />

som man se tyngdekraften<br />

af,“ forklarer Hans Ulrik Nørgaard-<br />

Nielsen.<br />

„Man kan se, hvordan galakserne<br />

bevæger sig i mælkevejssystemer, og<br />

derudaf kan man finde den samlede<br />

masse. Og vi kan se, at der mangler<br />

noget et sted. Der er mere tyngdekraft,<br />

end der burde være,” siger han.<br />

Langt størstedelen af universet består altså<br />

af ting, vi ikke kan se, og som vi ikke forstår.<br />

Derfor er målet for Euclid-missionen at<br />

finde frem til nogle karakteristika for mørk<br />

energi og mørkt stof. Rent praktisk foregår<br />

det ved, at Euclid ligger i en bane 1,5 millioner<br />

kilometer fra jorden i retning væk fra<br />

solen. Her tager teleskopet i satellitten billeder<br />

af enorme udsnit af det, vi i mangel på<br />

en bedre betegnelse kan kalde himlen. Disse<br />

billeder opfanger lyset fra galakserne op til ti<br />

milliarder lysår tilbage i tiden. Og det er ved<br />

at undersøge lyset fra galakserne, at nogle af<br />

egenskaberne ved mørk energi og mørkt stof<br />

forhåbentlig kan udledes.<br />

Billeder af mørket<br />

Det kan virke kontraintuitivt at tage billeder<br />

af lys for at undersøge noget, som netop ikke<br />

udsender det, men Hans Ulrik Nørgaard-<br />

Nielsen forklarer, at svaret ligger i relativitetsteorien.<br />

Tilbage til Einstein:<br />

”Han fandt jo ud af, at masse og energi er<br />

det samme, og at tyngdefeltet omkring en<br />

masse som for eksempel solen vil påvirke<br />

det lys, der kommer i nærheden af det. Så<br />

tyngdekraft påvirker lyset. Derfor kan vi ved<br />

at se på lyset se, hvordan det deformeres, og<br />

beregne den påvirkning, som det har været<br />

udsat for af masse. Det kan så være masse,<br />

som vi kender det, eller mørkt stof eller mørk<br />

energi,” siger Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen<br />

og fortæller, at man ved at undersøge deformationen<br />

af lyset undervejs kan udlede,<br />

hvordan mørkt stof og mørk energi er fordelt<br />

i rummet. Og det vil give helt nye informationer<br />

om, hvilke egenskaber de besidder.<br />

”Ved at finde ud af, hvordan det er fordelt,<br />

så kan man selvfølgelig sige noget om, hvad<br />

det kan være. Hvis vi ser, at mørk energi eller<br />

stof på en eller anden måde er samlet i<br />

klumper, så er der en hel masse teorier, man<br />

kan afvise, og hvis det er jævnt fordelt, så er<br />

der noget andet, man kan udelukke. Jeg er<br />

ikke sikker på, at man finder ud af, hvad det<br />

er, men jeg er sikker på, at man får afgrænset<br />

enormt meget, hvad det kunne være,” siger<br />

Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen.<br />

- ToRE VIND JENSEN<br />

KulFiBerBænK er<br />

adgangsBilletten<br />

DTU Space skal i første omgang levere en testbænk<br />

af kulfiber, hvor euclids optiske system skal<br />

monteres. Det skal være meget let og stærkt,<br />

samtidig med at det skal kunne tåle meget lave<br />

temperaturer og absorbere stærke vibrationer.<br />

Bænken ser hans Ulrik Nørgaard-Nielsen som<br />

en adgangsbillet til at sidde med ved bordet, når<br />

de videnskabelige opgaver med at analysere<br />

missionens data skal fordeles mellem de mange<br />

europæiske institutioner, der er med i euclidsamarbejdet.<br />

Udgiver DTU Avisen udgives af <strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> <strong>Universitet</strong> (DTU), Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby. DTU kan kontaktes på tlf. 45 25 25 25 og via www.dtu.dk. Redaktionen kan kontaktes på tlf. 45 25 71 49.<br />

Mail redaktion@dtuavisen.dk UdkoMMer DTU Avisen udsendes hver måned, dog ikke i sommerperioden. deadline for næste nummer 7. marts 2012. Udsendelse 2. april 2012.<br />

ansv. redaktør Tine Kjær Hassager. redaktør Rasmus Rørbæk redaktion Marie Vendelbo Fridorf, Katrine Krogh-Jeppesen, Marianne Vang Ryde, Sabine Askholm Larsen, Lotte Krull, Torben Mikkelsen,<br />

Søren Siggaard Knudsen, Tore Vind Jensen, Tine Kortenbach, Marie Dinesen, Line Reeh, Charlotte Malassé annoncer Ida Bangert. Mail: annonce@dtuavisen.dk design & tryk Datagraf oplag 8.800 ex.<br />

Svanemærket tryksag 541-166


LEDER<br />

Vi tager vores uddannelsesansvar gravalvorligt<br />

DTU’s fornemmeste opgave er at uddanne ingeniører, som kan være en dynamo for erhvervsudviklingen<br />

og dermed til gavn for både det nære og det globale samfund. Mange af de<br />

udfordringer, der møder en ingeniør i dag, kræver imidlertid, at man er blandt de bedste i verden<br />

inden for sit felt.<br />

På DTU tager vi derfor undervisningen af fremtidens ingeniører meget alvorligt. Vi gør os stor<br />

umage med at tilrettelægge vores uddannelser således, at de studerende gennemgår en progressiv<br />

og integreret læringsproces, som giver dem tilstrækkelig viden, færdigheder og kompetencer, så de<br />

trygt kan drage ud i verden.<br />

DTU’s undervisning og vejledning varetages af aktive og anerkendte forskere, som i modsætning<br />

til en del andre steder i verden er tilgængelige for de studerende – også uden for auditoriet. Det er<br />

medarbejdere, som tager deres undervisningspligt lige så seriøst som deres forskning.<br />

Det ærgrer mig derfor, når man i den forgangne måned har kunnet læse i pressen, at der findes<br />

en helt modstridende opfattelse af, hvordan vi forvalter undervisningsopgaven på universiteterne.<br />

Påstanden lyder, at de danske universiteter i de seneste år har fordoblet antallet af postdoc’er<br />

på korte kontrakter, mens der er blevet længere mellem de fastansatte lektorer. Denne udvikling<br />

skulle angiveligt gå ud over kvaliteten af undervisningen – postdoc’er er ikke forpligtet til at<br />

undervise, og udviklingen skulle derfor betyde færre og dårligere undervisningstimer.<br />

Det billede genkender vi ikke på DTU.<br />

Det er korrekt, at vi på DTU i de seneste år har ansat mange postdoc’er – men det er ikke sket<br />

på bekostning af de fastansatte lektorer. Årsagen er, at regeringen tidligere har opprioriteret de<br />

strategiske forskningsbevillinger. Det støt stigende antal postdoc’er vidner derfor om, at vi er<br />

gode til at søge eksterne bevillinger til vores forskning. Det er min oplevelse, at for langt de fleste<br />

postdoc’er er DTU en arbejdsplads, hvor de opkvalificerer sig til en industrimæssig karriere.<br />

Postdoc’erne udgør dermed et vigtigt bindeled mellem universitetsverdenen og erhvervslivet. For<br />

andre postdoc’er er den første kontrakt med DTU starten på en lang karriere som forsker og som<br />

underviser.<br />

Men det at have mange postdoc’er betyder på DTU ikke ringere undervisningstimer.<br />

Postdoc’erne udfylder en vigtig rolle både som vejledere og undervisere af de studerende – og det er<br />

postdoc’er, som vel at mærke sidder inde med den nyeste viden inden for deres forskningsområde.<br />

At de mange postdoc’er skulle være skyld i færre undervisningstimer, er heller ikke tilfældet. På<br />

DTU har skemastrukturen været den samme siden 2001 – gennemsnitligt har en DTU-studerende<br />

ca. 20 timers undervisning om ugen. Og når vi er ved tallene, så er det også værd at nævne, at<br />

under 1 % af undervisningstimerne bliver aflyst – og det kan vi alle sammen være stolte af!<br />

ANDERS BJARKLEV, REKToR<br />

FIk DU LæST? UDPLUk FRA www.DTU.Dk<br />

dtu gør nøgler troværdige<br />

Forbrugerne skal kunne stole på, at helt almindeligt dagligdags<br />

udstyr er sikkert at bruge. Det kan fx være bilnøgler,<br />

smartphones, men også medicinske implantater. Indtil nu har<br />

det ikke været helt problemfrit at anvende de kendte krypteringsmetoder<br />

på småt udstyr, hvor omkostninger og energiforbrug<br />

skal holdes nede. Nu er det lykkedes en international<br />

gruppe af forskere fra DTU Matematik, Orange Labs i Frankrig<br />

og Ruhr University i Tyskland at designe en effektiv krypteringsalgoritme.<br />

Den nye chifferkode, som kaldes PRESENT,<br />

er en af de metoder, der fylder mindst, og den har vakt stor<br />

opmærksomhed i internationale forskerkredse. PRESENT<br />

kræver ekstremt få ressourcer sammenlignet med den mest<br />

anvendte krypteringsmetode på Internettet, Advanced Encryption<br />

Standards (AES). ISO (International Standard Organisation)<br />

har derfor inkluderet PRESENT i en ny verdensomspændende<br />

standard, som understøtter letvægtskryptering.<br />

studerende vinder ved Venture Cup<br />

DTU-studerende kristian Lindberg-Poulsen har netop fundet<br />

førstepremieren i den landsdækkende iværksætterkonkurrence<br />

Venture Cup i kategorien „Cleantech & Environment“.<br />

Hans idé bygger på at øge effektivitet af de såkaldte powerconvertere,<br />

der kan anvendes til brændselsceller i køretøjer,<br />

og han har med start-up virksomheden CoolStep udviklet en<br />

strategi, der kan bringe teknologien tættere på et kommercielt<br />

gennembrud. Ved finalen torsdag den 2. februar, udtrykte<br />

mange erfarne erhvervsfolk, at de tror på CoolSteps idé. Jurymedlemmerne<br />

Anders Heebøll-Nielsen, der er til daglig er<br />

European Patent Attourney i Awapatent, og John Agerholm,<br />

der er ekspert i competitive intelligence hos Vestas, fortæller,<br />

at Cool Step er pionerer inden for brændselscelle-teknologien.<br />

„Teamet bag CoolStep er utroligt stærke og havde gjort sig<br />

mange tanker om, hvordan deres gode idé skulle anvendes.<br />

De var meget troværdige og overbevisende.“<br />

tog til tiden<br />

I det kommende årti vil der ske en del investeringer i det danske<br />

jernbanenet for at øge robustheden og reducere den tid,<br />

der bruges på at køre fra en landsdel til en anden. Det Strategiske<br />

Forskningsråd har bevilget 16,8 mio. til et nyt 4-årigt<br />

projekt, hvis formål er at undersøge, hvordan man kan gøre<br />

jernbanedrift mere pålideligt og robust og dermed få flere til<br />

at bruge toget. Projektet med titlen „RobustRailS – Robusthed<br />

i jernbanedrift“ er et samarbejde mellem ti nationale og internationale<br />

partnere fra både universitetsverdenen og jernbaneindustrien.<br />

Der vil blive udviklet metoder og systemer til at<br />

understøtte jernbanedriftens robusthed proaktivt og reaktivt .<br />

Samtidig vil det nye projekt gøre det nemmere at forudse konsekvenserne<br />

af mulige tekniske forbedringer i jernbanedriften.<br />

Professor David Pisinger fra DTU Management Engineering<br />

står i spidsen for projektet.<br />

3


elektroner<br />

skal tøjles<br />

FoTo miKal SchloSSer løbsk<br />

4<br />

ø e<br />

Kulstofmaterialet grafén er uden tvivl et af de materialer, som i disse<br />

år tiltrækker sig allermest opmærksomhed i forskningsverdenen.<br />

Et nyt grundforskningscenter med base på DTU Nanotech skal i de<br />

kommende år finde helt nye anvendelsesmuligheder for materialet.<br />

grUndforskningscenter Grafén består af kulstofatomer i et enkelt<br />

lag. Det er altså kun et atom tykt. Målet for grundforskningscenteret<br />

Center for Nanostructured Graphene er at tage<br />

kontrollen med de elektroner, der i dag farer uforudsigeligt<br />

rundt i mønsteret. For kan vi styre dem, så kan vi også styre<br />

graféns egenskaber.<br />

Fantastiske egenskaber<br />

At graféns egenskaber netop er fantastiske, sandsynliggøres<br />

gennem dette tænkte eksempel, fortæller Antti-Pekka Jauho,<br />

som er professor på DTU Nanotech, og som leder det nye<br />

grundforskningscenter:<br />

„Der er en gammel analogi, som går på, at man kan lave en<br />

hængekøje af grafén og så sætte en kat på den. Den vil stadigvæk<br />

holde,“ siger Antti-Pekka Jauho og fortæller, at man uden nogen<br />

forbehold kan sige, at grafén er 200 gange stærkere end stål.<br />

Men ud over styrken har grafén en række andre egenskaber,<br />

som ikke er mindre fantastiske, fortæller Antti-Pekka Jauho:<br />

„Grafén leder elektricitet som metal, men samtidig er det<br />

gennemsigtigt. Det har fantastiske termiske egenskaber og<br />

leder varme rigtig godt. Sammen med styrken og de mekaniske<br />

egenskaber, giver det en fuldstændig unik kombination. Alt er<br />

faktisk fantastisk,“ siger Antti-Pekka Jauho.<br />

Men det er ung forskning, vi taler om. Grafén blev isoleret<br />

i 2004; en bedrift, der i 2010 udløste nobelprisen i fysik til<br />

André Geim og konstantin Novoselov fra University of<br />

Manchester, der stod bag isoleringen. Isoleringen satte skub i<br />

forskningen i grafén verden over.<br />

Dagen bød på koldt, men smukt<br />

vejr, da europæiske gæster samt<br />

Styrelsen for Forskning og innovation<br />

besøgte DTU risø campus<br />

for at blive opdateret på european<br />

WindScanner Facility.<br />

Og det er da også denne udvikling, som det nye grundforskningscenter<br />

på DTU Nanotech er en del af. Ambitionen<br />

er at komme med levedygtige bud på nogle fremtidige anvendelsesmuligheder<br />

for grafén, og ambitionen er at komme før<br />

de andre.<br />

Huller i verdens stærkeste materiale<br />

På Center for Nanostructured Graphene tager man udgangspunkt<br />

i et enkelt spørgsmål: Hvad sker der, hvis vi laver huller<br />

i grafén? Computersimulationer har givet nogle teoretiske<br />

forudsigelser, som peger på noget meget interessant, forklarer<br />

Antti-Pekka Jauho:<br />

„En af egenskaberne ved grafén er, at det leder elektricitet<br />

enormt godt. Men det betyder til gengæld, at det er meget<br />

svært at styre elektroner i grafén. Vi har det forslag, at man laver<br />

regelmæssige små huller på nogle få nanometer i grafénet,<br />

i en afstand fra hinanden på også kun nogle få nanometer. Det<br />

er lidt det samme som at have en fotonisk krystal, hvor du har<br />

et materiale med en masse huller, så du kan styre lyset. Faktisk<br />

opfører elektroner i grafén sig lidt som lys, da de tilsyneladende<br />

er masseløse og også derfor meget svære at styre. Ved<br />

at lave huller i grafén kan vi lave en barriere, som elektronerne<br />

ikke kan trænge igennem, og ved at designe dem i forskellige<br />

størrelser kan vi give dem forskellige egenskaber. Det vil sige,<br />

vi kan designe dem på papir og simulere egenskaberne på<br />

computer, men den store udfordring er, om vi kan få dem til<br />

at virke eksperimentelt,“ siger Antti-Pekka Jauho.<br />

Det første spørgsmål, der trænger sig på, er, hvordan man<br />

laver huller i verdens stærkeste materiale, men svaret er enkelt<br />

nok, at man ætser dem. Det sker gennem en hullet polymermaske<br />

– en meget ny teknologi, som kun har været kendt<br />

siden 2010. Det giver dog en række nye udfordringer:<br />

„Når vi ætser de her huller, så bliver de lidt flossede i<br />

kanten, og der flyver ting rundt, så der sker nogle uønskede<br />

bivirkninger i et område, som vi slet ikke vil påvirke: Nemlig<br />

der, hvor vi gerne vil have elektronerne til at flyde frit. Det<br />

er meget svært at få de gode egenskaber der, hvor vi vil, og<br />

så kun påvirke lokalt. Og det er det, der er centerets største<br />

eksperimentelle udfordring,“ siger Antti-Pekka Jauho.<br />

Hvad kan hullerne bruges til?<br />

Når det lykkedes at lave hullerne – eller en anden modifikation<br />

på nanometerskala – vel at mærke uden at ødelægge områderne<br />

udenfor, så vil centeret begynde at cirkle sig ind på<br />

nogle områder, hvor anvendelsen af denne nye teknologi kan<br />

gøre en forskel. Oplagt er det at se på bittesmå elektriske komponenter,<br />

men derudover spænder forslagene i baggrundspapirerne<br />

til projektet fra kvantecomputere til dna-sekventering.<br />

Et andet område, hvor Antti-Pekka Jauho ser store muligheder<br />

er inden for graféns evne til effektivt at lede varme, og her<br />

eu-interesse<br />

DTU Vindenergi var vært, da EUrepræsentanter<br />

lagde vejen forbi DTU<br />

Risø Campus for at høre sidste nyt<br />

om European WindScanner Facility.<br />

infrastrUktUr DTU Vindenergi modtog for nylig særlige<br />

gæster fra EU. Det drejede sig om en række medlemmer af<br />

ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures.<br />

ESFRI er et forum med repræsentanter for EU-<br />

landene og EU-kommissionen, som har til formål at udvælge<br />

de mest perspektivrige fælleseuropæiske infrastruktur-projekter<br />

og støtte deres vej mod implementering.<br />

DTU Vindenergi er leder af et konsortium, som står bag<br />

et forslag om at etablere the European windScanner Facility.<br />

Projektet er som det eneste projekt inden for vindenergi medtaget<br />

på ESFRI’s roadmap fra 2010, og det er det eneste projekt,<br />

som er dansk ledet. ESFRI‘s roadmap beskriver behovet<br />

for europæisk forskningsinfrastruktur de næste 10-20 år.


Om Center FOr<br />

nanOstruCtured<br />

grapHene<br />

Åbnede den 2. februar 2012<br />

Foreløbig kører centeret i seks år<br />

– med mulighed for forlængelse i<br />

endnu fire år.<br />

Finansieret af <strong>Danmarks</strong> Grundforskningsfond<br />

med 54 mio.<br />

kroner i seks-års-perioden.<br />

Gennem de første seks år vil<br />

centeret uddanne 16 ph.d.studerende<br />

og have en konstant<br />

bemanding på tre postdocer.<br />

Ud over DTU Nanotech er DTU<br />

Fotonik, DTU Fysik, DTU cen, DTU<br />

Danchip og aalborg <strong>Universitet</strong><br />

involveret i centeret.<br />

er man kommet langt i de<br />

teoretiske beregninger:<br />

„Grafén har fantastiske<br />

termiske egenskaber, det<br />

leder varme rigtig godt.<br />

Og det kan måske bruges<br />

til nanoelektriske komponenter,<br />

hvor man har<br />

brug for, at varme bliver<br />

ledt væk. Hver gang en<br />

transistor skifter fra nul<br />

til en, genererer den lidt<br />

varme; det er derfor din<br />

laptop bliver varm. Det er<br />

et stort problem, hvordan<br />

du får den afkølet, og det<br />

er noget af det, der står i<br />

vejen for at eskalere computerkraften.<br />

Spørgsmålet<br />

er, om man kan vende det om, tage varmen og konvertere den<br />

til elektricitet. Og ved at designe de her huller kan vi bevise<br />

teoretisk, at vi kan påvirke varmeflowet kraftigt, men alligevel<br />

tillade elektroner at løbe igennem. De samme huller, som kan<br />

styre elektroner, kan altså styre varme. Hullerne vil betyde, at<br />

vi opnår en kontrol med varmeflowet, og her er de teoretiske<br />

beregninger rimelig lovende,“ siger Antti-Pekka Jauho, men<br />

understreger, at der er lang vej.<br />

Da centeret netop er et grundforskningscenter, har man ikke<br />

lagt sig fast på, hvilke applikationer det hullede grafén skal<br />

danne baggrund for. En ting er dog sikkert: Lykkes det at lave<br />

hullerne, vel at mærke uden samtidig at ødelægge grafénet, så<br />

er vejen banet for meget små komponenter med meget store<br />

anvendelsesmuligheder.<br />

„Det kan være, at vi kan nå dertil, hvor vi gerne vil være i<br />

dag, men det kan også være, at vi falder over noget andet, som<br />

er lige så spændende, og så går vi den vej. Det afgørende er,<br />

at vi finder frem til en måde at få kontrol over graféns mange<br />

fantastiske egenskaber,“ siger Antti-Pekka Jauho.<br />

– ToRE VIND JENSEN<br />

antti-Pekka Jauho fra DTU Nanotech står i<br />

spidsen for et nyt grundforskningscenter, der<br />

skal lave i huller i grafén for at kunne styre de<br />

elektroner, der i dag farer uforudsigeligt rundt i<br />

materialet. Kontrol med elektronernes flugt vil<br />

bane vejen for nye applikationer, der udnytter<br />

graféns mange fantastiske egenskaber.<br />

for vindscannere<br />

Besøget på DTU Risø Campus var sat i værk på opfordring<br />

af ESFRI, der fik en opdatering på udviklingen af<br />

projektet. Styrelsen for Forskning og Innovation var også<br />

repræsenteret, da de har støttet etableringen af den danske<br />

vindscanner-infrastruktur, som skal være den centrale drivkraft<br />

i den europæiske infrastruktur.<br />

„DTU Vindenergi har været forrest i udvikling og anvendelse<br />

af vindscannere, og det glæder os, at ESFRI nu aktivt<br />

støtter, at vindscanneren bliver omdrejningspunktet for en<br />

kommende fælles-europæisk forskningsinfrastruktur, så vi<br />

kan hæve<br />

ambitionsniveauet endnu højere for denne lovende teknologi<br />

og via et stærk samarbejde med forskere og virksomheder<br />

på området få styrket vores kompetencer yderligere,“<br />

siger Peter Hauge Madsen, institutdirektør ved DTU Vindenergi.<br />

tredimensionel vindmåling<br />

Vindscanneren muliggør tredimensionel kortlægning af<br />

vindforholdene ved hjælp af specialudviklede lasermåleinstrumenter,<br />

såkaldte lidars (light detection and ranging).<br />

En lidar skyder laserstråler op i luften, hvor de rammer<br />

partiklerne i luften og reflekteres tilbage til lidaren, hvor<br />

refleksionerne analyseres for at give information om vindforholdene<br />

i atmosfæren.<br />

Lidars anvendes blandt andet også til at beregne vindens<br />

øjeblikkelige hastighed og retning og luftens turbulens i<br />

møllers rotorplaner og i mange højder op gennem atmosfæren.<br />

Til en Risø windScanner bruges tre sådanne vind-lidarsystemer,<br />

og de gør det muligt at lave en tredimensionel<br />

kortlægning af vindforholdene.<br />

Denne form for fjernmåling (remote sensing) vinder<br />

mere og mere frem, fordi man på den måde kan opnå en<br />

yderst detaljeret kortlægning. Det betyder, at vindenergiens<br />

potentiale udnyttes mere effektivt. Desuden kan vindmølleproducenterne<br />

få vigtige oplysninger om de forhold, vindmøllerne<br />

udsættes for, så de kan dimensionere vindmøllerne<br />

korrekt i forhold til, hvor de skal stå. Før vindscanneren<br />

blev udviklet, skulle forskerne sætte rigtig mange målemaster<br />

op for at få den samme viden om vindforholdene.<br />

– ToRBEN MIKKELSEN og SøREN SIggAARD KNUDSEN<br />

DTU, KU og<br />

DI Fødevarer<br />

afholder<br />

konference<br />

om Strategisk<br />

fødevareforskning<br />

som grundlag for<br />

en vækstdagsorden<br />

Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 13:00-<br />

16:00, Nationalmuseet, København K.<br />

Tilmeld dig her:<br />

www.dtu.dk/formular/foedevarekonference<br />

Konferencen sætter fokus på, hvordan<br />

Danmark indfrier fødevareerhvervets<br />

vækstpotentiale i et frugtbart og innovativt<br />

samspil mellem private virksomheder<br />

og offentlige vidensinstitutioner under støttet<br />

af gode rammebetingelser.<br />

5<br />

FoTo JeNS roSeNFelDT


FoTo JeNS roSeNFelDT 6<br />

solenergi i<br />

lange baner<br />

En af verdens førende forskere inden for langtidsholdbare plastsolceller trykt med<br />

almindelig trykketeknik slår sine folder på DTU. Hans navn er Frederik Krebs, og han<br />

har netop modtaget EliteForsk-prisen, en af de største forskningspriser i Danmark<br />

eliteforsker 2012 Professor Frederik krebs<br />

har en vision – og den er stor.<br />

„Mit overordnede mål er at løse verdens<br />

energiproblem,“ konstaterer Frederik krebs<br />

og henviser til, at det står øverst på listen over<br />

menneskets udfordringer i de kommende<br />

årtier.<br />

„For mig er det vigtigt, at min forskning<br />

kan løse et problem, der er relevant for samfundet<br />

og helst hele kloden. Energiområdet<br />

er selvfølgelig bredt, og man kan angribe det<br />

fra mange vinkler, f.eks. energibesparelser,<br />

ressourceforvaltning, men jeg går efter den<br />

suverænt sværeste del af det, nemlig at kunne<br />

udvinde nok uden at belaste kloden yderligere,“<br />

uddyber Frederik krebs, professor i Organic<br />

Photovoltaics på DTU Energikonvertering.<br />

Verdens energiforbrug vokser meget hurtigt.<br />

Det anslås, at væksten ligger omkring<br />

1 Gw om dagen, hvilket svarer til et stort<br />

splinternyt atomkraftværk. Derfor ligger der<br />

en gigantisk opgave forude. Frederik krebs<br />

tror på, at solen er den eneste energikilde, der<br />

vil kunne matche størrelsen og væksten i verdens<br />

forbrug.<br />

For at kunne lave et stort areal med solceller<br />

hurtigt anvender Frederik krebs almindelige<br />

trykketeknikker til at printe og coate de<br />

tynde, aktive materialer. Det er en udfordring<br />

at lave enheder, som både har lang holdbarhed<br />

og lav pris, samtidig med at de skal kunne<br />

produceres hurtigt.<br />

god energiforretning<br />

Samtidig skal de være effektive. Det er et stort<br />

gennembrud, at der nu er udviklet solceller<br />

med en energitilbagebetalingstid, der er mindre<br />

end dens levetid. Det interessante spørgsmål<br />

er, hvor langt Frederik krebs og hans<br />

team kan presse tilbagebetalingstiden ned.<br />

„I dag er vi nede på 50 dage for de solceller,<br />

vi står og laver i hånden. Det er allerede en<br />

faktor seks bedre end vindmøller. Vores mål<br />

er at komme ned på ti dage. Potentielt kan vi<br />

Professor Frederik<br />

Krebs arbejder med<br />

at fange solens<br />

energi ved hjælp af<br />

langtidsholdbare<br />

plastsolceller trykt<br />

med almindelig<br />

trykketeknik. han<br />

har netop modtageteliteForskprisen,<br />

en af de<br />

største forskningspriser<br />

i Danmark.<br />

nå ned på en dag, selvom det vil kræve nogle<br />

paradigmeskift. Tænk på, hvor fantastisk det<br />

ville være, hvis solcellen allerede efter den<br />

første dag havde produceret mere energi, end<br />

der var brugt til at lave den.“<br />

Perspektivet er også, at en relativ beskeden<br />

investering i udstyr tillader en daglig produktion<br />

fra en energiproduktionsenhed på 1 Gw.<br />

Ifølge Frederik krebs er plastiksolcellerne<br />

FrederiK KreBs<br />

Født i 1970<br />

Student, holte Gymnasium, 1988<br />

cand.scient. i kemi, 1996<br />

Ph.d., KU, 2000<br />

Postdoc, talentforsker, DTU, 2000-2002<br />

Seniorforsker, DTU, 2002-2010<br />

Professor, DTU 2010-<br />

Gift med mette, 2 børn: carl på 6 og anna på 4<br />

Bopæl i lyngby-Taarbæk Kommune<br />

den eneste kendte teknologi, der tillader dette<br />

uden ressourcebegrænsninger.<br />

Forskningen sker i samarbejde med en lang<br />

række industrielle partnere. I øjeblikket er<br />

solcellerne i kommerciel produktion til småelektronik,<br />

f.eks. i opladere til mobiltelefoner.<br />

„Det er jo udmærket, for det skaber arbejdspladser,<br />

men det er jo ikke noget, der<br />

gør verden mærkbart bedre. Det er jo i mikroskopisk<br />

skala sammenlignet med det, jeg<br />

vil,“ siger Frederik krebs.<br />

Frederik krebs erkender, at den enkelte<br />

solcelle yder relativt beskedent. Der skal store<br />

arealer til, før det virkelig flytter noget.<br />

Desværre er der en dogmeagtig holdning<br />

om, at en solcelle absolut skal sidde på taget<br />

af et parcelhus, og den skal være af en<br />

bestemt størrelse. Frederik krebs vil hellere<br />

have en solcelle, der fylder 20 gange så meget,<br />

men som betaler sig selv tilbage på én dag.<br />

Det er langt bedre end en traditionel solcelle,<br />

der først betaler sig tilbage efter flere år.<br />

„O.k., så skal der bruges et stort område,<br />

men hvad gør det? Der er masser af ubrugte<br />

arealer på jorden. Mange folk kritiserer solcellerne,<br />

men jeg kan ikke tage deres argumenter<br />

alvorligt. De tænker alt for begrænset.<br />

Hvis det er store problemstillinger, man har<br />

med at gøre, så skal man også tænke store<br />

løsninger. Så må vi bare se, hvem der får ret.<br />

Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at stoppe,“<br />

forsikrer Frederik krebs energisk og med stor<br />

overbevisning i stemmen.<br />

en eliteforsker<br />

På trods af sine blot 42 år har Frederik krebs<br />

allerede opnået imponerende resultater. Han<br />

er blandt de førende i verden inden for fremstilling<br />

af plastsolceller ved kontinuert rulle<br />

til rulle-fremstilling.<br />

Frederik krebs leder en gruppe på ca. 30<br />

videnskabelige medarbejdere, der arbejder<br />

med betydelige forskningsprojekter sponsoreret<br />

af en række energiforskningsprogrammer.<br />

Desuden har han en lang publikationsliste i<br />

peer-reviewed internationale tidsskrifter, og<br />

en ligeledes imponerende citationsfrekvens<br />

vidner om hans betydelige internationale<br />

gennemslagskraft.<br />

„Modtagelsen af EliteForsk-prisen er en<br />

stor anerkendelse, som gør mig stolt på egne<br />

vegne, men også på vegne af alle mine kolleger<br />

i Program for Funktionelle Organisk<br />

Materialer på DTU Energikonvertering. Gennem<br />

deres daglige og pauseløse virke har de<br />

været med til at bringe Danmark så langt foran<br />

inden for forskningsområdet, at indsatsen<br />

bliver belønnet med denne pris. Jeg ser prisen<br />

som tegn på, at god forskning er anset.“<br />

Prisen er på 1,2 mio. kr., hvoraf 200.000 kr.<br />

er en personlig hæderspris, og 1 mio. kr. skal<br />

anvendes til forskningsaktiviteter.<br />

„Et beløb på en million kroner uden andre<br />

bånd, end at pengene skal anvendes på min<br />

forskning, giver fantastiske muligheder for at<br />

investere i noget risikabelt, f.eks. udstyr, eller<br />

aflønning af unge forskere.“<br />

Frederik krebs husker stadig, hvordan det<br />

var at være nyetableret forsker. For hans karriere<br />

var det afgørende, at han blev hjulpet<br />

på vej af bevillinger fra det daværende Statens<br />

Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd<br />

(STVF), først som såkaldt talentforsker og siden<br />

under ordningen ’yngre forskningsleder’.<br />

„Jeg ved godt, at mange kritiserer bevillingssystemet.<br />

Det er ikke perfekt, men for<br />

mig har det virket. Det er de to bevillinger fra<br />

STVF, som har skabt mig. Derefter kom det<br />

Strategiske Forskningsråd ind i billedet. De<br />

har også en fantastisk måde at uddele midler<br />

på: Først får man lov til at prøve kræfter med<br />

små projekter, og så bliver de større og større<br />

i takt med, at man udvikler sig. Systemet har<br />

virkelig bakket mig op.“<br />

– TINE KoRTENBACH


nanoelite og<br />

rollemodel<br />

professor Anja Boisen har netop modtaget den prestigefyldte EliteForsk-pris. Hun er en af verdens førende forskere<br />

inden for cantilever-baserede sensorer, og hun brænder for at øge interessen for naturvidenskab.<br />

eliteforsker 2012 „Til konferencer er vi ofte<br />

dem, der kommer med det nye, seje. Der bliver<br />

lagt mærke til os. Det er enormt sjovt, og<br />

det gør mig stolt på teamets vegne.“<br />

Professor Anja Boisen, DTU Nanotech, er<br />

en af verdens førende forskere inden for cantilever-baserede<br />

sensorer og sensorsystemer,<br />

de såkaldte lab on a chip-systemer. Hun arbejder<br />

med nanoteknologi og sensorer til blandt<br />

andet sporing af sprængstoffer og narkotika,<br />

hormonrester i drikkevand og nanopartikler i<br />

arbejdsmiljøet.<br />

„En nanopartikel er lige så mange gange<br />

mindre end en fodbold, som fodbolden er<br />

mindre end Jorden, så det kræver en helt særlig<br />

sensor at spore de meget små partikler,“<br />

forklarer Anja Boisen.<br />

Anja Boisen og hendes gruppe har bragt sensorteknologien<br />

et langt skridt videre ved blandt<br />

andet at fremstille små brug og smid væk-sensorer<br />

i plastik og meget hurtige målinger.<br />

Det åbner op for nærmest uanede muligheder.<br />

Perspektivet er, at selv meget små koncentrationer<br />

af faretruende materialer eller<br />

sygdomme hurtigt kan spores ved brug af følsomme<br />

sensorer, der er nemme at betjene.<br />

Sensorer har mange anvendelsesmuligheder.<br />

For eksempel skaber udbredelsen af menneskeskabte<br />

nanomaterialer behov for kontrol<br />

med mængden af nanopartikler i arbejdsmiljøet,<br />

hvor de produceres.<br />

„Vores nanopartikel-sensor fungerer ved<br />

hjælp af en én nanometer bred og én mikrometer<br />

lang ’guitarstreng’, der ændrer sin resonansfrekvens,<br />

når partikler lander på den.<br />

Strengens ændring i resonansfrekvens (tone,<br />

red.) sladrer om størrelsen og mængden af<br />

partikler i luften“ siger Anja Boisen.<br />

Vand-bombe-hund<br />

Samme princip kan bruges til at sikre kvaliteten<br />

af drikkevandet. En online sensor anvender<br />

en mikroskopisk vippe, der bøjer, når den<br />

fanger og binder hormoner eller anden kontaminering<br />

til overfladen. Et andet projekt skal<br />

bruges i jagten på miner og vejsidebomber –<br />

på sigt også i sikkerhedskontrol.<br />

anja BOisen<br />

Født i 1967<br />

Student, høje-Taastrup amtsgymnasium, 1986<br />

cand.scient. i fysik, 1993<br />

Gymnasielærer, 1993-94<br />

Ph.d., DTU, 1997<br />

adjunkt, lektor, DTU, 1997-2005<br />

Professor, DTU, 2005-<br />

Gift med Frank, 2 børn: Sofus på 10 og Sine på 8<br />

„Vi er kommet så langt, at vi med sikkerhed<br />

kan måle sprængstoffer. Vi har endda fire<br />

forskellige sensorer, der måler uafhængigt af<br />

hinanden. Men én ting er at vise, at en sensor<br />

virker i et laboratorium, noget helt andet er at<br />

få det til at fungere ude i en ørken med en del<br />

sand i luften og høje temperaturer.“<br />

Det er ikke nok, at hver sensor er robust og<br />

pålidelig. Hele indpakningen skal også være<br />

det, og mange andre funktioner skal virke.<br />

F.eks. er det en udfordring, hvordan luften bliver<br />

suget ind til sensorerne.<br />

„En hund kan jo bare sniffe luft ind i næsen,<br />

når den skal undersøge en lugt. Vi er ved at<br />

finde ud af noget med en lille støvsuger i stedet<br />

for,“ tilføjer Anja Boisen med et smil og<br />

sin smittende latter.<br />

Forskningsmagnet<br />

Det miljø, hun skaber omkring sig, har været<br />

med til at gøre hende til en vellidt forskningsleder<br />

for omkring 20 videnskabelige medarbejdere<br />

i gruppen Nanoprobes. Desuden<br />

leder hun Center for Nanomekaniske Sensorer<br />

og Aktuatorer (NAMEC), et Centre of<br />

Excellence, baseret på en større bevilling fra<br />

Villum Fonden. Her samarbejder ca. 30 forskere<br />

fra DTU Nanotech, DTU Matematik,<br />

DTU Elektro og kU Farma.<br />

Anja Boisen har tiltrukket betydelige<br />

forskningsmidler til sin gruppe og har opnået<br />

en række prestigefyldte priser, herunder<br />

Ib Henriksens forskerpris og Villum kann<br />

Rasmussens årslegat. Uddannelsesministeriets<br />

store EliteForsk-pris på 1,2 mio. kr. er endnu<br />

en stor anerkendelse.<br />

Anja Boisen understreger, at succesen er opnået<br />

sammen med en lang række nuværende<br />

og tidligere medarbejdere i hendes team. Hun<br />

nyder at få lov til at arbejde i så sprudlende<br />

omgivelser og være en del af et hold, der er<br />

med helt fremme på den internationale scene.<br />

En del af prisen vil Anja Boisen bruge til<br />

at købe udstyr, så forskerne kan teste de nye<br />

sensorer mod nogle af de bedste store, traditionelle<br />

sensorsystemer. Hun har tit savnet at<br />

kunne benchmarke sensorer mod mere traditionelle<br />

sensorer. Desuden vil hun anskaffe<br />

udstyr, der skal bruges i et nyt projekt, hvor<br />

gruppen forsøger at finde nye, smarte løsninger<br />

til at levere medicin lokalt inde i kroppen.<br />

Anja Boisen er en utrættelig formidler af<br />

budskabet om, at naturvidenskab er super<br />

spændende, miljøet er dynamisk, og at man har<br />

mulighed for at komme ud og opleve verden.<br />

Hun har også medvirket i Danskernes<br />

Akademi på DR2, og mange vil også kende<br />

Anja Boisen fra bogen ’Lykkelig i nørdland’ af<br />

Dorte Toft, og DTU-professoren bliver jævn-<br />

ligt kontaktet af yngre kvinder, der gerne vil<br />

høre om hendes erfaringer. Anja Boisen håber,<br />

at hun med EliteForsk-prisen kan være<br />

med til at øge interessen for naturvidenskab<br />

– også blandt kvinder.<br />

– TINE KoRTENBACH<br />

’lyKKelig i<br />

nørdland’<br />

kan downloades<br />

gratis som e-bog på<br />

www.gyldendal.dk<br />

Professor anja Boisen er en af verdens førende forskere inden for cantilever-baserede<br />

sensorer. Ud over selve forskningen brænder hun også for at øge interessen for naturvidenskab.<br />

hun har netop modtaget den prestigefyldte eliteForsk-pris.<br />

7<br />

FoTo JeNS roSeNFelDT


8<br />

et gran<br />

salt, tak!<br />

Der sker store udledninger af Co2 til atmosfæren hver dag<br />

fra bl.a. danske kraftværker. Et gRøN DyST-projekt fra<br />

2010 kom med et bud på en løsning, og den studerende<br />

bag har netop været til verdens største konference for<br />

grøn energi på baggrund af hendes projekt<br />

grøn dyst 2012 I 2008 udledte Danmark næsten<br />

50 milliarder ton CO2 til atmosfæren.<br />

„Det er en meget stor bidragyder til CO2udslippet,<br />

og det er en problemstilling, som<br />

vi skal fi nde en langtidsholdbar løsning på<br />

snart. I dag fi ndes der forskellige metoder til<br />

at fj erne CO2, og en af de mest udbredte er,<br />

at man lader et andet materiale optage den<br />

på vejen gennem anlægget,“ forklarer Anita<br />

Godiksen, der er kandidatstuderende på<br />

DTU.<br />

En udbredt metode, man benytter i dag,<br />

er at lade CO2 binde sig kemisk til en såkaldt<br />

absorbent. Det er typisk en kemisk forbindelse,<br />

som man lader røggassen komme i<br />

forbindelse med på vej ud fra anlægget, hvor<br />

CO2’en bliver udtrukket af røgen og lagret i<br />

absorbenten. kogt ned er det en slags kemisk<br />

fi lter, som man eft erfølgende kan trække<br />

CO2’en ud fra og lagre f.eks. i undergrunden.<br />

I dag hedder standarden for absorberende<br />

materiale MEA, der står for monoethanolamin.<br />

Metoden fungerer glimrende til at fange<br />

CO2 på vej ud af anlægget, men det er en<br />

krævende proces at fj erne den senere, forklarer<br />

Anita:<br />

„Det kan kræve op mod 40 procent af den<br />

totale energiproduktion på et anlæg, når man<br />

skal tvinge CO2 ud af MEA. Det er ikke hensigtsmæssigt<br />

på den lange bane, for vi har<br />

brug for at gentænke vores energiforsyning,<br />

så den ikke belaster klima og miljø så hårdt.<br />

Det var med den ambition, at jeg satte mit<br />

projekt i gang for et par år siden,“ siger Anita.<br />

et grønnere blik<br />

Anita valgte at se på et andet materiale til at<br />

indsamle CO2. Sammen med sin vejleder,<br />

professor Rasmus Fehrmann på DTU kemi,<br />

besluttede hun sig for at se på ioniske væsker<br />

som opsamlingsmulighed.<br />

„Ioniske væsker kaldes også for fl ydende<br />

salte. Det smarte ved disse væsker er, at de<br />

er opbygget som krystaller og indeholder<br />

hulrum, hvor vi kan lagre kuldioxid eller andre<br />

gasser. Det svære er at fi nde den ioniske<br />

væske, som optager mest CO2 og desuden<br />

kræver mindst energi tilført for at fj erne<br />

gassen,“ forklarer Anita.<br />

anita gOdiKsens prOjeKt<br />

GrøN DyST-projekterne fra 2010 præsenteres<br />

løbende i biblioteket i bygning 101 på DTU<br />

lyngby campus. Samtidig kan interesserede se<br />

små fi lm om projekterne, hvor de studerende<br />

præsenterer deres arbejde. anita Godiksens<br />

projekt, ’co2 capture using ionic liquids’, kan<br />

ses på hjemmesiden www.groendyest.dtu.dk.<br />

Det viste sig, at mavefornemmelsen hos<br />

Rasmus og Anita var rigtig, for Anitas computersimuleringer<br />

viste, at de ioniske væsker<br />

kunne desorbere CO2 cirka fi re gange lettere<br />

end MEA. Men der er stadig meget lang vej,<br />

før vi kan smide salt i skorstenen for at undgå<br />

CO2-udledninger.<br />

„Der fi ndes ikke mange forskningsresultater<br />

med SILP som CO2-absorbent, så jeg har<br />

sikkert været den første i verden, der har undersøgt<br />

netop denne anvendelse. Det var jo en<br />

fed oplevelse at være i pionerland på den måde<br />

– for mig var det også en mulighed for at<br />

bygge grundviden op til mit bachelorprojekt,<br />

som berørte emnet,“ forklarer Anita.<br />

En anden mulighed for at skærpe evnerne<br />

kom, da DTU’s studenterkonference GRØN<br />

DYST blev afh oldt for første gang, mens Anita<br />

arbejdede på projektet.<br />

„Det var helt oplagt for mig at melde<br />

mig til GRØN DYST dengang, da jeg netop<br />

undersøgte et grønnere alternativ til gængse<br />

metoder. Jeg kunne se nogle muligheder for at<br />

dels forfi ne mine formidlingsevner og samtidig<br />

få mulighed for at tænke mit projekt i en<br />

kommerciel sammenhæng. Processen gav mig<br />

mange overvejelser, som jeg ikke havde haft<br />

før i forhold til at sætte mit arbejde i<br />

relief til det, virkeligheden har brug for. Det<br />

var en meget positiv oplevelse,“ siger Anita.<br />

alle veje kan føre til abu dhabi<br />

En positiv oplevelse, hun ikke havde set komme,<br />

bød sig til her til vinter. På basis af hendes<br />

projekt blev hun inviteret til at deltage i en af<br />

verdens største konferencer for grøn energi<br />

som Young Future Energy Leader hos MAS-<br />

DAR Institute of Science and Technology i<br />

Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater.<br />

Her skulle hun deltage sammen med nogle<br />

af verdens bedste studerende fra bl.a. MIT,<br />

Harvard og Berkeley og deltage i en lang<br />

række workshopper og møder med verdens<br />

energiledere.<br />

„Det var en super mulighed, som jeg var<br />

meget glad for at få. Turen derned gav mig<br />

store faglige input og et netværk, som jeg virkelig<br />

kan bruge senere. Samtidig gav det da<br />

også lidt blod på tanden, når man hørte andre<br />

nationaliteter omtale Danmark som et af verdens<br />

førende lande inden for grøn teknologi,“<br />

siger Anita her just hjemkommet fra Emiraterne.<br />

DTU Avisen bad Anita medbringe et<br />

kamera og vise oplevelsen fra hendes synsvinkel.<br />

Tag her med på turen til Abu Dhabi og<br />

den internationale konference, world Future<br />

Energy Summit – set med Anitas øjne.<br />

– RASMUS RøRBæK<br />

i løbet af konferencen havde de inviterede studerende fra hele verden mulighed for at fremlægge<br />

deres tanker og arbejde for interesserede. her er anita sammen med den iranske<br />

tek nologistuderende Dena, der viste sig at være født i Danmark og stadig kunne synge Krummesangen.<br />

i det hele taget var en af de store oplevelser at få kontakt med studerende fra hele<br />

verden og skabe et internationalt netværk, der kan bruges i fremtiden – både socialt og fagligt.<br />

abu Dhabi er i rivende udvikling. overalt ses der nybyggeri, og hvor man end ser hen, så er<br />

der en glans af oliemilliarder strøet ud over byen. Dog ønsker emiraterne at bevæge sig væk<br />

fra en oliebaseret økonomi og satse mere på bæredygtige energiformer i fremtiden. Det er<br />

en af bevæggrundene for, at man her har initieret konferencen for grøn teknologi – og har<br />

skabt maSDar institute of Science and Technology, hvor fokus er på bæredygtig teknologi.<br />

yFel’erne blev også inviteret til at besøge maSDar institute of Science and Technology, hvor<br />

anita og de øvrige yFel’ere mødte undervisere og studerende og blev vist rundt i det nyoprettede<br />

institut. her kommer studerende fra hele verden for at specialisere sig i bæredygtig teknologi.


Verdens fremmeste aktører var inviteret med til at deltage på konferencen. her er vi med til åbnings ceremonien,<br />

hvor FN’s generalgeneralsekretær, Ban Ki-moon, fremlægger sine mål for verdens klima i 2030, hvor han<br />

fastslår, at verden blandt andet skal arbejde med at fordoble andelen af vedvarende energi og sikre adgang til<br />

elektricitet for alle mennesker.<br />

Der var skam også danske studerende, der fremlagde deres projekter for de inviterede young Future energy<br />

leaders eller yFel’s, som de studerende blev kaldt under konferencen. DTU-studerende rasmus Davidsen var<br />

inviteret med for sammen med svenske hjalmar Nilsonne fra KTh for at fortælle om, hvordan de nu har baseret en<br />

opstartsvirksomhed på rasmus’ gamle GrøN DyST-projekt, Black Silicon Solar, der optimerer solcellers energioptag.<br />

Skønt oplægget til invitationen primært bød på fagligt indhold, var der<br />

bestemt også mulighed for at opleve abu Dhabi. Blandt andet Ferrari<br />

World, et gigant kompleks hvor det legendariske bilfi rma har skabt en<br />

verden af røde sportsvogne, fart og imponerende arkitektur. her er det<br />

verdens hurtigste rutsjebane, der snart vil kilde i maven med en acceleration<br />

på 0-240 km/t på fem sekunder. For de nysgerrige svarer det til en<br />

påvirkning på 4,83 G.<br />

opholdet nærmer sig sin afslutning. yFel’erne samles til gruppebillede.<br />

For anita har turen givet friske input til det videre arbejde og kontakter<br />

rundt om i verden på basis af sin deltagelse i GrøN DyST 2010.<br />

grøn dyst 2012<br />

13. april: Sidste chance for tilmelding af projekter<br />

20. maj: Deadline for Final abstract<br />

22. juni: GrøN DyST afh oldes<br />

læs meget mere på www.groendyst.dtu.dk<br />

9<br />

FoToS aNiTa GoDiKSeN


TeGNiNG ramBøll 10<br />

Den første undersøgelse af, hvordan havvindmølleparker påvirker fiskelivet, er klar.<br />

Den viser, at møller og fisk lever i fin harmoni. Nogle fiskearter er faktisk gået frem.<br />

MiljøUndersøgelse Mens første spadestik bliver<br />

taget til <strong>Danmarks</strong> nyeste og hidtil største<br />

havmøllepark ved Anholt, så er der sandsynligvis<br />

godt nyt til alle fisk i området. Havmølleparker<br />

og fisk kan leve i fin harmoni,<br />

viser ny rapport fra Horns Rev 1.<br />

De 80 enorme møller i Horns Rev 1 står<br />

placeret ud for <strong>Danmarks</strong> vestligste punkt og<br />

kan om godt et år fejre ti-års-fødselsdag. Som<br />

Om undersøgelsen<br />

Undersøgelsen af horns rev-havmølleparkens<br />

påvirkning af fiskelivet var et samarbejdsprojekt<br />

mellem orbicon og DTU aqua. Det blev<br />

finansieret af det miljøovervågningsprogram,<br />

som blev iværksat i forbindelse med etablering<br />

af de danske havvindmølleparker. arbejdet har<br />

været koordineret af miljøgruppen bestående<br />

af Naturstyrelsen, energistyrelsen, Vattenfall<br />

og DoNG energy.<br />

andre havmølleparker er parken placeret på<br />

relativt lavt vand, maks. 20 meter, og dermed<br />

i et område, hvor der typisk er et godt fiskeliv.<br />

Allerede inden parken blev bygget, var forskere<br />

fra DTU Aqua på havet for at kortlægge<br />

fiskelivet i området. For at finde frem til, hvad<br />

der var af fisk før og efter mølleparken blev,<br />

brugte forskerne både akustiske målinger og<br />

fiskeri med biologiske undersøgelsesgarn med<br />

forskellige maskestørrelser, som er målrettet<br />

til at undersøge, hvad der er af fiskeliv i et<br />

område. Udviklingen blev undersøgt både i<br />

havmølleområdet og i et kontrolområde nordvest<br />

for parken for at tage højde for eventuelle<br />

forandringer og udsving i fiskelivet, som ikke<br />

havde forbindelse til etablering af parken.<br />

De resultater har biologerne sammenlignet<br />

med situationen i området, syv år efter at<br />

havmøllevingerne begyndte at snurre.<br />

„Vi har set på, hvordan Horns Rev 1 har<br />

påvirket fiskene i området. Om der er blevet<br />

Stenkonstruktionen på havbunden<br />

omkring vindmøllen<br />

virker som et kunstigt rev. Det<br />

giver gode opvækstforhold<br />

for fisk og tiltrækker arter,<br />

som er knyttet til stenbund.<br />

Fisk glade for<br />

havmøllepark<br />

flere eller færre fisk, og om der er forsvundet<br />

arter eller kommet nye til. Og resultatet er,<br />

at møllerne ikke påvirker fiskelivet negativt,“<br />

siger biolog Claus Stenberg fra DTU Aqua.<br />

Undersøgelsen af Horns Revs-havmølleparkens<br />

påvirkning af fiskelivet er lavet af<br />

DTU Aqua, Orbicon, DHI og Naturfocus.<br />

Projektet har været ledet af Orbicon, og DTU<br />

Aqua har haft ansvar for det praktiske forsøgsfiskeri<br />

og analyserne.<br />

Flere nye arter<br />

Havmøllerne på Horns Rev er banket dybt<br />

ned i havbunden og omgivet af en rand af<br />

store stenbunker, som forhindrer, at strømmen<br />

graver dybe render i sandet omkring<br />

møllerne. Undersøgelsen peger på, at stenkonstruktionerne<br />

også virker som kunstige<br />

rev, som giver gode opvækstforhold med<br />

rigt fødeudbud og strømlæ og tiltrækker<br />

fisk, som er tilknyttet stenbund. Dermed har<br />

Der er 12 havvindmølleparker i drift i Danmark<br />

og en under konstruktion. horns rev 1<br />

havmøllepark består af 80 vindmøller med<br />

en samlet produktionskapacitet på 160 mW.<br />

møllerne skabt levesteder for en række nye<br />

arter.<br />

„Revtilknyttede arter som havkarusse,<br />

ålekvabbe og stenbider har etableret sig på de<br />

nye rev i området – jo tættere vi kom på hvert<br />

enkelt vindmøllefundament, jo flere arter<br />

fandt vi,“ siger biolog Claus Stenberg, DTU<br />

Aqua.<br />

Bundfiskene trives<br />

Forskerne var spændte på, hvordan de fiskearter,<br />

der lever på de store finkornede sandbanker,<br />

som møllerne blev konstrueret på,<br />

ville blive påvirket. Det gælder f.eks. tobisen,<br />

som er en af de vigtigste fisk i det danske<br />

industrifiskeri.<br />

„Undersøgelsen viser, at havvindmølleparken<br />

hverken har været en trussel eller<br />

nogen fordel for tobisen. Tobisen er afhængig<br />

af fint sand for at leve, og møllerne påvirkede<br />

hverken sandet på bunden eller betød noget<br />

for antallet af tobis,“ konkluderer biologen.<br />

Undersøgelsen er den første af effekten på<br />

fiskelivet af en dansk havmøllepark. Resultaterne<br />

kan dog ikke umiddelbart overføres til<br />

de øvrige 11 parker i danske farvande.<br />

„Horns Rev ligger i et ekstremt hårdt miljø<br />

med kraftig bølgepåvirkning, som f.eks. betyder,<br />

at tangskove med dertil knyttede småfisk<br />

ikke kan etablere sig. Man må derfor forvente,<br />

at de positive reveffekter kan være større<br />

endnu i f.eks. en park i det mere beskyttede<br />

kattegat,“ siger DTU Aqua-forskeren.<br />

Siden Horns Rev 1 blev bygget, har området<br />

været lukket land for fiskeri. Dermed har<br />

parken været en slags mini-beskyttet område,<br />

som dog har været for lille til at have haft en<br />

tydelig generel positiv effekt på lokale fiskebestande.<br />

„Vores undersøgelser tyder på, at Horns<br />

Rev 1 er for lille til at fungere som et egentligt<br />

marint beskyttet område, fordi fiskene i deres<br />

livcyklus gør brug af et langt større område<br />

end en vindmøllepark. Men sandsynligvis vil<br />

flere parker etableret i nærheden af hinanden<br />

tilsammen kunne have en positiv effekt på<br />

gydesucces og overlevelse af fiskeyngel, idet<br />

vindmølleparker, som ligger nedstrøms i forhold<br />

til hinanden, kan fungere som en spredningskorridor<br />

for æg og larver,“ vurderer<br />

Claus Stenberg, DTU Aqua.<br />

– LINE REEH


We seek ambitious electrical engineers who can deliver on<br />

some of the biggest challenges within offshore wind….<br />

DONG Energy has constructed more offshore<br />

wind farms than any other company<br />

in the world, and we hold one of the world’s<br />

strongest offshore pipelines. Our renewable<br />

energy strategy includes a development of<br />

onshore and offshore wind farms, and our<br />

objective is a capacity of at least 3,000MW<br />

by 2020.<br />

Do you have a background as electrical<br />

engineer within Project Management or<br />

High Voltage cables we have unique job<br />

opportunities for you.<br />

Electrical Project Manager<br />

Would you like to join our multi-disciplinary<br />

team developing and constructing the future<br />

offshore transformers and cabling for our<br />

offshore wind projects in Northern Europe?<br />

At present, we require experienced and<br />

committed Projects Managers to lead the<br />

development and construction of our<br />

projects comprising transformers and the<br />

entire park cabling, which will be a central<br />

element in our future competitive offshore<br />

strategy.<br />

Our offshore wind projects comprise<br />

multiple disciplines and are far from being<br />

a standard project. You will have excellent<br />

opportunities to in� uence your daily work,<br />

develop new competences and pursue a<br />

career in a large international organisation.<br />

High Voltage Cable Specialist<br />

Would you like to take up the technical<br />

challenges of high-voltage cabling for grid<br />

connection of wind farms?<br />

DONG Energy is one of the leading energy groups in Northern Europe. We are headquartered in Denmark. Our business is based on<br />

procuring, producing, distributing and trading in energy and related products in Northern Europe. We have approximately 6,000<br />

employees and generated DKK 55 billion (EUR 7.3 billion) in revenue in 2010. For further information, see dongenergy.com<br />

www.dongenergy.com/job<br />

If you’re looking to work with the<br />

best within offshore wind<br />

You and the project team will develop the<br />

electrical part of our offshore wind projects<br />

in Northern Europe. You will co-operate<br />

closely with your colleagues in Denmark and<br />

abroad and prepare technical, supply and<br />

installation requirements for inter-� eld and<br />

export cables for onshore and offshore grid<br />

connection of wind power.<br />

As the High voltage specialist you will<br />

participate in technical negotiations and<br />

internal as well as external clari� cations and<br />

interfaces. You will execute and follow up on<br />

projects, including manage subcontractors<br />

and consultants, establish common cable<br />

design guidelines and participate in knowledge<br />

sharing and technical reviews.<br />

Find out more at dongenergy.com/job


FoTo Tariq miKKel KahN<br />

FoTo UlriK BaNG/BaNG.Gl<br />

12<br />

DET SkETE DET SkETE DET SkETE<br />

rOyal Fest FOr de lyse HOVeder<br />

En gang om året uddeler Uddannelsesministeriet samt <strong>Danmarks</strong> Frie Forskningsråd priser og ikke mindst midler til de skarpeste hjerner og de<br />

mest innovative forskningsprojekter i Danmark ved EliteForsk-konferencen. Ud over de to EliteForsk-priser til DTU, der kan læses om andetsteds<br />

i denne avis, modtog ti lovende DTU-forskere bevillinger under Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, og tre ph.d.-studerende<br />

modtog Uddannelsesministeriet rejselegat. Generelt var der ved årets EliteForsk-konference den 9. februar i Glyptoteket tale om et stærkt felt af<br />

forskere på forskellige niveauer i deres karrierer. Det gjaldt for prismodtagerne i alle kategorier, at der var tale om forskning og forskere, der med<br />

videnskabsminister Morten Østergaards ord lovede godt for <strong>Danmarks</strong> fremtid, når vi i et barsk økonomisk klima skal konkurrere med resten af<br />

verden på innovation og udvikling: „Jeg vil gerne ønske held og lykke med jeres fremtidige karriere som forskere. Og jeg vil gerne sige til jer:<br />

Bliv ved med at stille spørgsmål. Bliv ved med at arbejde hårdt. Og bevar jeres nysgerrighed. <strong>Danmarks</strong> fremtid afhænger af den. Intet mindre.“<br />

På www.dtu.dk kan man se samtlige modtagere fra DTU.<br />

Havforskere, foren jer!<br />

centeråbning Allerede listen af oplægsholdere<br />

til åbningssymposiet i Centre for Ocean Life<br />

hos DTU Aqua den 2. februar afslørede det.<br />

Forskerne bag det spritnye VkR Centre of<br />

Excellence: Centre for Ocean Life er en broget<br />

flok. De er hver især blandt de bedste i<br />

verden til netop det, de arbejder med. Men<br />

her hører lighederne også op.<br />

For kongstanken bag centeret er at forene<br />

biologer, fysikere og matematikere, som ellers<br />

ofte taler hver deres faglige sprog. De næste<br />

fem år skal de arbejde sammen for at øge vores<br />

fundamentale forståelse af livet og processerne<br />

i havet for at udarbejde modeller, som<br />

kan hjælpe os med at forudsige, hvordan de<br />

marine økosystemer vil udvikle sig.<br />

Både forskere fra DTU Aqua, DTU Fysik,<br />

DTU Matematik, kU og RUC indgår i centeret,<br />

som ledes af biolog og professor Thomas<br />

nutidens superHelte<br />

Det tværfaglige miljø er både brændstoffet i og udfordringen for DTU Aquas spritnye Centre for ocean Life.<br />

Centeret samler biologer, fysikere og matematikere om et fælles mål: at sætte livet i havet på formel.<br />

Centre FOr OCean liFe<br />

unnuK KulturisiOrFiK<br />

centeret åbnede den 1. januar 2012 ved DTU aqua med en bevilling på 30 mio. kroner fra VillUm<br />

FoNDeN. centeret samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske<br />

fundamentale biologisk-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige,<br />

hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri. i forbindelse med centeret bliver der bl.a.<br />

oprettet 20. ph.d.- og postdoc-stillinger, ligesom centeret får tilknyttet en række internationale<br />

gæsteforskere. Symposiet blev åbnet af DTU’s rektor, anders Bjarklev. læs meget mere om det nyoprettede<br />

center på www.oceanlifecentre.dk<br />

Den 19. januar var der tiltrædelsesreception<br />

for prorektor Henrik C. wegener, og mange<br />

var mødt op for at ønske tillykke med den,<br />

faktisk ikke helt, nye post. Henrik tiltrådte<br />

nemlig allerede som prorektor 1. november<br />

2011, og derfor kunne rektor Anders Bjarklev<br />

også konstatere efter tre måneders ’prøvetid’,<br />

at: „Det var det helt rigtige valg for DTU, da<br />

valget faldt på Henrik som prorektor.“ Han<br />

tilføjede desuden, at han dagligt glædede<br />

sig over Henriks ukuelige humør og hans<br />

store engagement som både leder og kollega.<br />

Henrik har en fortid som institutdirektør på<br />

DTU Fødevareinstituttet, og i sin tale sagde<br />

han bl.a.: „Med store evner følger et stort ansvar.“<br />

Og her mente han ikke egne evner, men<br />

DTU’s evner og deraf følgende ansvar. „Vi står<br />

over for en masse udfordringer: økonomisk<br />

krise, arbejdsløshed, klimaforandringer mv.,<br />

og derfor er det vigtigere end nogensinde, at<br />

DTU er sig sit ansvar bevidst. Vi skal være<br />

nutidens superhelte,“ understregede han.<br />

Den 21. januar var der kulturnat i Grønlands hovedstad, Nuuk. I den anledning havde det nyoprettede Center for polare aktiviteter<br />

(Polar DTU) sendt sit sekretariat nordpå for at profilere DTU i den nordlige del af rigsfællesskabet. Til lejligheden havde<br />

de allieret sig med to tidligere studerende fra DTU’s Center for Arktisk Teknologi (ARTEk), der kunne fortælle interesserede<br />

unge om DTU’s forskellige uddannelsestilbud i Grønland. DTU stillede op med to stande: en med fokus på DTU’s forskningsaktiviteter<br />

i de polare egne og en med fokus på uddannelse i Grønland. kulturnatgæsterne havde blandt andet mulighed for at<br />

deltage i quizzer om DTU. Efter mængden af besvarede quizark at dømme var interessen stor. Under kulturnatten havde DTU<br />

til huse i en kontorbygning på havnen, hvor blandt andet Departementet for Uddannelse og Forskning og logistikvirksomheden<br />

Arctic Base Supply holder til. Vurderingen fra arrangørerne lyder på, at cirka 1.000 besøgende var forbi på kulturnatten.<br />

FoTo ThorKilD amDi chriSTeNSeN<br />

kiørboe, DTU Aqua, og fysiker og professor<br />

ken Haste Andersen, DTU Aqua. Desuden får<br />

centeret tilknyttet en række internationale gæsteforskere.<br />

„Det kræver fundamental indsigt i havets<br />

biologi og fysik og en tværfaglig, kvantitativ tilgang<br />

at forudsige marine økosystemers reaktion<br />

på klimaforandringer, fiskeri og andre miljøpåvirkninger,“<br />

siger centerleder Thomas kiørboe.<br />

på tværs af arter<br />

Centeret vil for første gang herhjemme indføre<br />

såkaldt træk-baserede modeller i den marine


dtu Byder VelKOmmen til<br />

internatiOnale studerende<br />

Tirsdag den 24. januar startede introugen for internationale studerende på DTU. Flere end 200 udvekslingsstuderende<br />

fra fl ere end 30 forskellige lande mødte op i nye og uvante omgivelser på DTU Lyngby Campus. De udvekslingsstuderende<br />

kommer for at tage et eller to semestre på DTU som et led i deres uddannelse i hjemlandet. Her på<br />

stedet blev de mødt af en række studerende, som i løbet af ugen hjalp med at forberede de nye ansigter på studielivet<br />

på DTU – både fagligt og socialt. Der blev givet rent praktiske informationer om kursustilmelding, studiemetoder<br />

og den danske universitetskultur – for eksempel er mange af de internationale studerende ikke vant til den uformelle<br />

tone mellem professorer og studerende. Desuden er introugen også en mulighed for at møde andre studerende fra<br />

hele verden, blive rystet sammen og skabe sig et netværk på tværs af landegrænser. DTU Avisen byder de nye studerende<br />

velkommen og ønsker dem et godt ophold i Danmark.<br />

syV nOVO-legater<br />

til dtu<br />

„Den stærkeste ressource, vi har<br />

i Danmark, er jeres hjerner. Og<br />

derfor skal vi tage vare på, hvordan<br />

vi udvikler og udnytter dem,“<br />

indledte Mads krogsgaard Th omsen,<br />

Executive Vice President<br />

for Novo Nordisk, med at sige til<br />

årets legatmodtagere. 43 talentfulde,<br />

unge studerende fi k den<br />

25. januar overrakt legater for i<br />

alt 2,6 mio. kr. af Hans Müller Pedersen,<br />

konstitueret direktør for<br />

Forsknings- og Innovationsstyrelsen,<br />

og syv legater gik til studerende<br />

på DTU. Formålet med<br />

Novo-legatet er at give særligt<br />

talentfulde studerende inden for<br />

de biomedicinske, farmaceutiske<br />

og bioteknologiske videnskaber<br />

muligheden for at dedikere sig til<br />

deres speciale på fuld tid uden at<br />

skulle tænke på at tjene penge ved<br />

siden af. Samtidig opfodres modtagerne<br />

til at fungere som unge<br />

forsker-ambassadører, der kan<br />

inspirerer de kommende generationer<br />

til at forfølge en karriere<br />

inden for naturvidenskaben. Med<br />

Novo Scholarship Programmelegatet<br />

følger op til 84.000 kr. (for<br />

et år) og en mulighed for at få et<br />

tilskud på 6.000 kr. til rejser. Det<br />

er Novo Nordisk og Novozymes,<br />

der sammen uddeler legaterne til<br />

udvalgte studerende.<br />

forskning. Og her skal ’træk’ forstås som<br />

egenskaber eller karaktertræk, ikke som ’at<br />

trække’.<br />

„Grundtanken er, at det er en række centrale<br />

træk på tværs af arter, som er afgørende<br />

for organismers evne til at overleve, æde og<br />

forplante sig under forskellige forhold, og<br />

ikke hvilken art man tilfældigvis tilhører. Et<br />

helt central træk kunne f.eks. være evnen til<br />

at udføre fotosyntese – om man er dyr eller<br />

plante. Den økologiske kompleksitet i havet<br />

er enorm, men ved at fokusere på centrale<br />

træk i stedet for på de enkelte arter hver for<br />

sig kan vi reducere antallet af elementer og<br />

udkrystallisere de grundlæggende dynamikker<br />

i systemet,“ fortæller centerlederen.<br />

Arbejdet med at udvælge væsentlige træk<br />

og at evaluere fordele og ulemper kommer til<br />

at foregå dels via feltarbejde i naturen, dels<br />

via eksperimenter i laboratoriet. Eft erfølgende<br />

bliver opgaven at udvikle og teste modeller<br />

baseret på disse træk, som kan beskrive<br />

og forudsige, hvordan havets økosystemer vil<br />

reagere på f.eks. klimaændringer eller fi skeri.<br />

Og det kræver både biologisk, fysisk og matematisk<br />

viden på højt niveau:<br />

„Vi kan kun lykkes med det her ved at arbejde<br />

sammen på tværs af faggrupper. Havets<br />

mindste organismer lever i en fysisk verden,<br />

som ikke kan begribes intuitivt. Vi kan lave<br />

biologiske observationer, men det kræver<br />

værktøjer fra den formelle fysik at forstå og<br />

fortolke dem,“ siger Th omas kiørboe.<br />

I det hele taget er netop fysikere rigtig godt<br />

hjemme i at arbejde med komplekse systemer,<br />

som havet i allerhøjeste grad kan beskrives<br />

som, ligesom matematikerne i centeret<br />

naturligt vil få en ledende rolle i arbejdet med<br />

at udvikle modeller.<br />

„Centerets tværfaglighed er dets styrke<br />

og forudsætningen for succes, men det bliver<br />

samtidig en spændende udfordring at<br />

få spændt de meget forskellige fagligheder<br />

for den samme vogn og få alle til at trække i<br />

samme retning,“ siger centerleder, professor<br />

Th omas kiørboe.<br />

– LINE REEH<br />

13<br />

FoTo ThorKilD amDi chriSTeNSeN FoTo NoVo NorDiSK FoTo ThorKilD amDi chriSTeNSeN


FoTo roar PaaSKe/aU-FoTo<br />

14<br />

et stÆrkt trediMen<br />

To forskere på DTU har netop modtaget ERC Advanced grants. Det er første gang, DTU modtager<br />

disse bevillinger. De to forskere bag har arbejdet sammen gennem fl ere år og ser frem til, at Danmark og DTU<br />

blandt andet gennem disse bevillinger rykker op i verdenseliten inden for tomografi en.<br />

erc advanced grants Tomografi er kunsten at se ind i ting<br />

ved at bruge bølger, strøm eller partikler og fungerer i<br />

grove træk således: en røntgenstråle, for eksempel, sendes<br />

igennem en krop eller et materiale. Alt, hvad den møder<br />

Nanometaller i tre dimensioner<br />

projekt: ’Diff raction Based Transmission X-ray Microscopy’.<br />

Henning Friis Poulsen har stået i spidsen<br />

for grundforskningscenteret ‚Metal structures<br />

in 4D‘, der netop er afsluttet eft er ti års<br />

forskning. Han viderefører nu arbejdet i sit<br />

ERC-projekt, som handler om at udvikle<br />

teknologier til et nyt mikroskop, der kan<br />

lave 3D-rekonstruktioner af de nanomaterialer,<br />

som i højere og højere grad<br />

bliver brugt i ingeniørvidenskaberne i dag.<br />

„Mange af de materialer, som samfundet<br />

og naturen er bygget af, består af en samling<br />

krystaller – det gælder f.eks. metaller,<br />

keramer, sten, jord og knogler,“ siger<br />

Henning Friis Poulsen:<br />

„Vi vil gerne forstå, hvad der sker, når<br />

man processerer materialer, for vi vil gerne<br />

optimere dem. Og i industrien er der et<br />

tydeligt skub i retning af at bruge nanomaterialer.“<br />

nyt mikroskop<br />

Traditionelt bruger man et transmissionselektronmikroskop,<br />

når man skal se på<br />

nanomaterialer. Problemet er, at elektronmikroskopet<br />

kun kan tage billeder i to<br />

dimensioner og det derfor ikke er muligt at<br />

se ind i materialerne.<br />

Målet for det nye projekt er at arbejde<br />

sig frem mod et mikroskop, som kan tage<br />

billeder i tre dimensioner. Derudover har<br />

Henning Friis Poulsens fremtidige mikroskop<br />

også den enorme fordel, at det vil<br />

være muligt at foretage sine målinger, mens<br />

tingene sker.<br />

„Hvis man nu vil se på et batteri og prøve<br />

at forstå, hvad der foregår inde i det, og<br />

Kandidatuddannelserne i SDc vil optage<br />

både danske og kinesiske studerende.<br />

Undervisningen vil foregå på engelsk.<br />

på sin vej, på virker strålen, og derfor er det en ændret<br />

stråle, man opfanger på den anden side. Ved at tage mange<br />

målinger af disse stråler kan man i tre dimensioner<br />

kortlægge det område, man har sendt strålerne igennem.<br />

hvorfor levetiden er, som den er, så skal<br />

man se på noget, der foregår dybt inde i et<br />

bestemt område. Vi skal altså ind til, hvor<br />

den lokale kemi er. Men hvis vi kan komme<br />

det, og hvis vi kan forstå processerne, så<br />

kan vi også optimere batteriet,“ siger<br />

Henning Friis Poulsen.<br />

samarbejde er afgørende<br />

De industrier, der i dag kan drage nytte af<br />

at kende strukturer i og egenskaber ved<br />

nanomaterialer, er eksempelvis vindmølle-,<br />

brændselscelle- og olieindustrien. Her<br />

vurderer Henning Friis Poulsen, at det<br />

røntgenmikroskop, som han vil udvikle,<br />

kan få direkte betydning,<br />

men at det samtidig er afgørende,<br />

at han undervejs<br />

kan samarbejde med Per<br />

Christian Hansen. Hans<br />

arbejde kan nemlig være<br />

en forudsætning for, at det<br />

lykkes:<br />

„Per Christian ser ikke<br />

bare på at lave et stykke matematik,<br />

som kan måle hvad som<br />

helst, men på at lave matematik, som<br />

kan beregne lige netop det problem,<br />

man står med. Og det er ikke et spørgsmål<br />

om, at det, han laver, gør billederne<br />

en lille smule skarpere, det er simpelthen<br />

et spørgsmål om, at hvis man ikke gør det,<br />

Per Christian foreslår med at medtage a<br />

priori-viden i beregningerne, så kan du<br />

ikke løse det problem, du står med,“ siger<br />

Henning Friis Poulsen.<br />

drag til Kina<br />

i dragens år<br />

For første gang får 50 danske studerende mulighed<br />

for at rejse til Kina og læse en toårig, dansk<br />

kandidatuddannelse. Ansøgningsfristen er 1. april.<br />

Per Christian Hansen og Henning Friis Poulsen har fra<br />

hver deres udgangspunkt angrebet tomografi en gennem<br />

mange år. De har løbende samarbejdet, og med de to bevillinger<br />

fra ERC, der står for European Research Council,<br />

sino-danisH center I slutningen af januar fejrede<br />

1,3 mia. kinesere indgangen til et nyt år:<br />

dragens år. Mange mener, at året vil bringe<br />

magt, held og lykke. Hvis de har ret, så er det<br />

måske ikke det dårligste tidspunkt at tage<br />

chancen og starte sin toårige kandidatuddannelse<br />

i kina.<br />

Til september starter nemlig to nye naturvidenskabelige<br />

kandidatuddannelser: den ene<br />

inden for vand og miljø, mens den anden er<br />

inden for neuroscience og neuroimaging.<br />

Uddannelserne er lanceret i det dansk-kinesiske<br />

universitetssamarbejde Sino-Danish<br />

Center for Education and Research (SDC),


sionelt Miljø<br />

ser de frem til yderligere fem års samarbejde, hvor de håber<br />

på at skubbe eff ektivt til udviklingen af nye matematiske<br />

metoder og måleteknikker.<br />

styrket position<br />

Projekterne betyder, at DTU‘s internationale position inden<br />

for tredimensionelle målinger vil være styrket mange<br />

år frem i tiden. Samtidig vil der inden for de næste år blive<br />

bygget en stor røntgenfacilitet, en såkaldt synkrotron, ved<br />

universitet i Lund, som kan bruges til materialeundersøgelser,<br />

ligesom der i Hamborg også vil komme målefaciliteter,<br />

som de to projekter kan spille op ad og udnytte.<br />

der får hovedsæde 60 km nordøst fra Beijing<br />

på den campus, hvor det kinesiske samarbejdsuniversitet<br />

ligger.<br />

Selvom uddannelserne foregår i kina, så<br />

erhverver man en kandidatgrad fra et dansk<br />

universitet samt en grad fra det kinesiske<br />

samarbejdsuniversitet. Man går heller ikke<br />

glip af SU’en, og uddannelserne er gratis, akkurat<br />

som alle andre kandidatuddannelser i<br />

Danmark.<br />

spændende forskningsmiljøer<br />

Samarbejdet med kina omfatter også forskningssamarbejde.<br />

Inden for bæredygtig energi<br />

FoTo ThorKilD amDi chriSTeNSeN<br />

„Det er et stort perspektiv for os, at vores region hermed<br />

bliver førende på verdensplan med hensyn til tredimensionelle<br />

materialeundersøgelser; et område, som har meget<br />

bred industriinteresse,“ siger Henning Friis Poulsen og<br />

suppleres af Per Christian Hansen:<br />

„Jeg mener, at DTU står i en meget stærk position for<br />

hele det miljø, der skal opstå. Med al den industri og alle<br />

de typer af erhverv, der rent faktisk har glæde af at kunne<br />

bruge de her måleinstrumenter, så er vi positioneret rigtig<br />

godt som teknisk universitet,“ siger Per Christian Hansen.<br />

– ToRE VIND JENSEN<br />

Per Christian Hansen er professor og sektionsleder<br />

i sektionen for scientifi c computing på<br />

DTU Informatik. Hans mål er at skrive nye<br />

algoritmer og matematiske formuleringer, som<br />

kan give bedre billeder inden for mange af de<br />

områder, hvor man i dag laver tomografi ske<br />

undersøgelser. Det handler om matematisk set<br />

at give computeren en erfaring, så den, lidt som<br />

vores egne hjerner, selv gør billedet færdigt.<br />

„Når man har lavet en måling og sendt bølger<br />

igennem på kryds og tværs gennem et emne, så<br />

er det vigtigt at understrege, at så har du altså<br />

ikke et billede, så har du data,“ starter Per Christian<br />

Hansen: „Så er det matematik og formler,<br />

som beskriver sammenhængen mellem de bølger,<br />

du udsendte, og det objekt, du sendte dem<br />

igennem. Så skriver man de formler op og løser<br />

de ligninger – det bliver måske til millioner af<br />

ligninger – og så har du en matematisk formulering<br />

af billeddannelsen. Til sidst er det så computerne,<br />

der skal løse de millioner af ligninger,“<br />

siger han.<br />

Hvad vi allerede ved<br />

Det er dette system af algoritmer og ligninger,<br />

som Per Christian vil bruge de næste fem år på<br />

at supplere med helt nye matematiske metoder.<br />

Metoder, som kan tage den viden, vi allerede<br />

har, om de materialer, der skal undersøges, og<br />

lægge den ind i computeren.<br />

Ved at medtage erfaring – a priori-viden –<br />

vil det være muligt at lave bedre billeder, fordi<br />

computeren, allerede inden målingen går i gang,<br />

har en del væsentlig information. Det kan, siger<br />

Per Christian Hansen, forsigtigt sammenlignes<br />

med den måde, vores hjerne fungerer på.<br />

har SDC etableret 14 ph.d.-stillinger, hvoraf<br />

DTU har ansvar for de ni. Dansk koordinator<br />

for SDC’s energi-program, vicedirektør Birte<br />

Holst Jørgensen, fortæller, at SDC er en unik<br />

chance for danske studerende at få kontakt til<br />

spændende forskningsmiljøer:<br />

„kina kan vi ikke komme uden om i dag.<br />

Det er den andenstærkeste økonomi i verden.<br />

Det er samtidig et land, der investerer<br />

voldsomt i forskning. Som verdens største<br />

energiforbruger har kina et kæmpe behov<br />

for at fi nde mere bæredygtige løsninger på<br />

deres ressourceforbrug,“ forklarer Birte Holst<br />

Jørgensen.<br />

Hun oplyser endvidere, at DTU arbejder på<br />

at udbyde en ny energi-kandidatuddannelse i<br />

SDC-regi, som forventes at være klar i 2013.<br />

I 2013 rykker Sino-Danish Center for Education<br />

and Research ind i helt egne lokaler<br />

Om sdC<br />

de tO prOjeKter<br />

erc advanced Grant uddeles årligt<br />

af european research council.<br />

Forskningsprofessor henning Friis Poulsen,<br />

DTU Fysik, har modtaget 2,5 mio. euro<br />

(ca. 18,5 mio. kr.) til projektet ’Diff raction<br />

Based Transmission X-ray microscopy’.<br />

Professor Per christian hansen,<br />

DTU informatik, har modtaget 2,25 mio. euro<br />

(ca. 16,6 mio. kr.) til projektet<br />

’high Defi nition Tomography’.<br />

Begge projekter vil løbe over de næste fem år.<br />

Det er første gang, DTU har forskere på<br />

listen over modtagere.<br />

Kilde: erc.europa.eu<br />

Algoritmer til bedre billeder<br />

projekt: ’High Defi nition Tomography’.<br />

Når sammenligningen gøres forsigtigt, er<br />

det, fordi computeren ikke lærer noget, den<br />

’ved’ blot noget i forvejen. Den ’viden’ bruges,<br />

ligesom i hjernen, til så at sige at gøre billedet<br />

færdigt.<br />

nyttig viden fra materialefysikken<br />

De i forvejen kendte informationer kan være<br />

hentet fra materialefysikken, geofysikken eller<br />

et helt tredje område. Derfor er det en stor<br />

matematisk udfordring, hvordan man beskriver<br />

informationen i nye algoritmer og ligninger, så<br />

en computer kan klare de udregninger, der skal<br />

til, før man har et billede. Per Christian Hansen<br />

forklarer, at dette arbejde består i matematik på<br />

meget højt plan, men at det samtidig er afgørende,<br />

at han har direkte føling med helt konkrete<br />

problemer, som skal løses.<br />

Her kan Henning Friis Poulsens arbejde med<br />

et nyt røntgenmikroskop tilføre projektet vigtige<br />

data, fordi han netop kan komme med noget af<br />

den a priori-viden, man har inden for materialefysikken.<br />

„Inden for det materialefysiske område vil<br />

man se, når man kigger på metaller eller keramiske<br />

materialer, at de faktisk er opbygget af<br />

små krystaller, selvom det udefra bare ligner<br />

en klump metal. Og der sidder Henning med<br />

en viden om, at kornene ikke bare er sat tilfældigt<br />

sammen. Mit projekt handler om, hvordan<br />

man formulerer det matematisk. Hvis du ved,<br />

hvordan noget skal se ud, at det for eksempel<br />

skal være opbygget af korn, så kan vi bringe den<br />

information ind i en model og derved få lavet<br />

bedre 3D-billeder,“ siger Per Christian Hansen.<br />

Samarbejdet omfatter ministeriet for Forskning, innovation og<br />

Videregående Uddannelser samt otte danske universiteter, heriblandt<br />

DTU, og Kinas førende forskningsinstitution inden for naturvidenskab,<br />

teknologi og hightech innovation, chinese academy<br />

of Sciences (caS), samt Graduate University of caS (GUcaS).<br />

– nemlig i en nyopført bygning beliggende<br />

på samme campus som det kinesiske samarbejdsuniversitet.<br />

– LoTTE KRULL<br />

Det overordnede formål med<br />

SDc er at styrke samarbejdet<br />

mellem danske og kinesiske<br />

forskningsmiljøer og synliggøre<br />

danske virksomheder i Kina.<br />

For mere information se www.sinodanishcenter.dk eller kontakt SDc-sekre tariatet på aarhus Univer sitet på tlf. 87 15 25 97 eller 87 15 25 94.<br />

15


FoToS T. Kaare SmiTh 16<br />

det stof drømme printes af<br />

To unge dimittender fra DTU har formået at gøre deres eksamensprojekt til en potentiel global millionforretning.<br />

DTU Avisen besøgte den lille virksomhed i det indre København for at se dem lidt efter i kortene.<br />

innovation Historien om Blueprinter ApS<br />

handler om to venner, der har brugt deres<br />

viden til at udvikle teknologi på DTU til et<br />

nyt produkt, og som siden har investeret<br />

store mængder energi og et par intense år<br />

på at kommercialisere og udvikle, så det kan<br />

ramme plet ude på markedet. Det er lykkedes<br />

dem i en sådan grad, at de nu er kommet i et<br />

uhyre eksklusivt selskab af opstartsvirksomheder,<br />

der har modtaget venturekapital fra det<br />

DTU-baserede SEED Capital. Det sker kun<br />

tre gange om året og markerer på den måde et<br />

stort gennembrud for de unge iværksættere.<br />

Civilingeniørerne Frederik Tjellesen og<br />

Anders Hartmann sidder dermed på en<br />

teknologi, der placerer dem og deres opstartsfirma,<br />

Blueprinter ApS, midt i en fremadstormende<br />

global industri.<br />

Bag sig har Frederik og Anders en uddannelse<br />

i mekanisk produktudvikling på DTU.<br />

Det var i løbet af deres uddannelse, at de to<br />

fandt frem til idéen om at udvikle en ny type<br />

3D-printer.<br />

„Vi havde faktisk lidt svært ved at finde et<br />

relevant eksamensprojekt dengang i 2008.<br />

Vi var begge enige om, at det skulle ramme et<br />

reelt behov ude i virkeligheden, og at det skulle<br />

kunne realiseres til en forretning på sigt.<br />

Under en brainstorm sammen kom vi begge<br />

op med idéen om at se på 3D-printermarkedet,<br />

da det var præget af enten meget dyre<br />

eller ret ringe produkter, og vi var enige om, at<br />

det kunne vi gøre bedre,“ fortæller Frederik.<br />

Som sagt. Så gjort.<br />

Hvad som helst<br />

Området, de to daværende DTU-studerende<br />

bevægede sig ind på med deres afgangsprojekt,<br />

kaldes rapid prototyping eller slet og ret 3Dprint.<br />

I sin enkelhed går det ud på, at man kan<br />

’printe’ en fysisk model ud fra en computertegning<br />

af hvad som helst – det kan være en<br />

kop, en legetøjsbil, en stavblender eller noget<br />

helt fjerde.<br />

De to dimittender udviklede en helt ny<br />

måde, hvormed man kan printe sine emner.<br />

De kalder den Selective Heat Sintering eller<br />

SHS. Teknologien er baseret på et termisk<br />

printhoved, der ved hjælp af præcis opvarmning<br />

af plastikpulver kan opbygge en model<br />

lag for lag – lidt i stil med den måde, man<br />

smelter perler sammen med et strygejern.<br />

”Vi fik faktisk idéen fra en bon-printer,<br />

som man kender fra supermarkedet. Den<br />

opvarmer papiret med præcise intervaller og<br />

efterlader på den måde et læseligt print. På<br />

samme måde omsætter vores printhoved data<br />

ved at smelte plastikpulver og på den måde<br />

’støbe’ en model af det, man ønsker,” forklarer<br />

Frederik.<br />

I dag bruges 3D-printerteknologien typisk<br />

af alt mellem ingeniører, designere eller arkitekter,<br />

når der er behov for at kunne se og<br />

føle på tankerne i en håndgribelig form. Problemet<br />

er blot, at det er en særdeles bekostelig<br />

og omstændelig affære, da de eksisterende<br />

maskiner kan koste op mod en halv million<br />

kroner plus store omkostninger til drift og<br />

vedligehold.<br />

„Vores maskine vil koste langt mindre<br />

end de professionelle printere, der nu findes<br />

på markedet. Det betyder, at virksomheder<br />

kan få adgang til gode 3D-print uden de<br />

samme store omkostninger. Det er her, vi kan<br />

ryste branchen. Vi har netop lanceret vores<br />

printer på EuroMold-messen i Frankfurt, der<br />

er en af de største i verden for området. Her<br />

fik vi en særdeles positiv modtagelse både på<br />

teknikken og på den pris, vi har sat. Man kan<br />

sige, at det var lidt ’make or break’ dernede<br />

på, om vi havde samlet den rette pakke – men<br />

det skal jeg love for, vi fik bekræftet. Men<br />

her er det værd at sige, at vores nuværende<br />

situation ikke havde været mulig uden sam-


Folkene bag Blueprinter kan printe hvad som<br />

helst i princippet – også drømmebiler. her er administrerende<br />

direktør Torben Bjerrisgaard lange<br />

(th.) og opfinderne – Frederik Tjellesen (i midten)<br />

og anders hartmann – ved at inspicere et af de<br />

seneste print fra deres prototypemaskine. Bilen<br />

er printet ved hjælp af mange lag plastikpulver,<br />

der er ’smeltet’ sammen inde i printeren.<br />

arbejdet med DTU Symbion Innovation,“<br />

siger Frederik.<br />

ind i varmen<br />

DTU Symbion Innovation (DSI) og SEED<br />

Capital ligger på DTU’s campus i Lyngby.<br />

Skønt de deler adresse, er der tale om to<br />

forskellige enheder: DSI er den enhed, der<br />

identificerer og investerer overvejende offentlige<br />

penge i opstartsvirksomheder helt i deres<br />

spæde start, mens SEED overtager udvalgte<br />

virksomheder senere i forløbet, hvor virksomheden<br />

har vist sig tilstrækkeligt lovende og levedygtig.<br />

Her bliver der investeret en del privat<br />

kapital også – og summerne er noget større.<br />

„Der er stor vægt på, at produkter som<br />

DSI og SEED investerer i, henvender sig til<br />

et voksende og internationalt marked, og at<br />

en kommende virksomhed har muligheden<br />

for at etablere en kvalificeret og proaktiv<br />

ledelse. Teknologien skal naturligvis være<br />

Det er ikke ’kun’<br />

faste emner, der<br />

kan printes. Blueprinter<br />

kan også<br />

lave mekaniske<br />

emner, der virker.<br />

her er det et<br />

fuldt funktionelt<br />

spænde frisk fra<br />

printeren.<br />

hvis man kan<br />

tegne det i et<br />

3D-computerprogram,<br />

kan det<br />

printes af Blueprinter.<br />

Printet<br />

her består af flere<br />

løse strenge, der<br />

er viklet ind i<br />

hinanden til en<br />

figur.<br />

meget stærk, men for os er det<br />

næsten vigtigst i den tidlige<br />

investeringsfase, at vi oplever,<br />

at det er det rigtige team, der<br />

leder udviklingen. Det var i høj<br />

grad tilfældet med Frederik<br />

og Anders,“ forklarer Rasmus<br />

Bjerngaard fra SEED Capital.<br />

Det var en stor sejr for<br />

opstarterne, at de blev inviteret ind hos DSI.<br />

For af de omtrent 500 ansøgere, DSI og Seed<br />

Capital årligt er i kontakt med, får 10-15<br />

penge fra de offentlige midler, og af dem går<br />

tre til fire hvert år videre til investeringer fra<br />

den private del af venture-fonden.<br />

„Det er mindst lige så stort for os, som det<br />

er for de unge iværksættere, at de er kommet<br />

helt ind til SEED-kapitalen. Det er lykkedes<br />

dem at bevise, at deres gode idé kan bære<br />

kommercielt gennem benhårdt arbejde og en<br />

målrettet indsats. For vores del er det en stor<br />

på mange måder<br />

er Blueprinter<br />

perle eksemplet på<br />

den gode arbejdsgang<br />

hos os på<br />

dsi og seed.<br />

RASMUS BJERNgAARD,<br />

BESTyRELSESFoRMAND<br />

sejr, at vi fandt frem til dem i 2009 og kunne<br />

hjælpe dem frem til dette flotte resultat,“ siger<br />

Rasmus Bjerngaard.<br />

Rasmus Bjerngaard fungerer i dag som<br />

bestyrelsesformand for det lille printerselskab.<br />

„På mange måder er Blueprinter perleeksemplet<br />

på den gode arbejdsgang hos os<br />

på DSI og SEED,” forklarer Rasmus videre:<br />

”De henvendte sig med deres forretningsidé,<br />

og efter en række møder med dem kunne vi<br />

hjælpe dem videre til det næste niveau. Vi har<br />

siden løbende holdt kontakt med dem, og min<br />

rolle er primært at byde ind med netværk og<br />

erfaringer, som skubber deres teknologi fra en<br />

god idé til en nagelfast forretningsplan, der<br />

kan realiseres. Vores opgave har hele tiden<br />

været at pege dem i den rigtige kommercielle<br />

retning, og det har de forstået at omsætte til<br />

handling.“<br />

Efter Blueprinter ApS er kommet igennem<br />

nåleøjet til en kapitalindsprøjtning fra det<br />

DTU-ejede SEED Capital, kan de to unge ingeniører<br />

nu fokusere på forretningsudvikling.<br />

„Man kan næsten sammenligne forholdet<br />

mellem SEED og os som man kan forstille sig<br />

det med en venlig, rig onkel,“ forklarer Frede-<br />

rik: „Vi oplever en stor imødekommenhed<br />

og opmærksomhed fra<br />

Rasmus og SEED, som har hjulpet<br />

os derhen, hvor vi er i dag. Han<br />

formår at stille klare og realistiske<br />

forventninger til vores produkts<br />

modenhed og forretningsplanen,<br />

hvilket hele tiden driver os til at gå<br />

i den rigtige retning i forhold til at<br />

skære fra i teknologien og slå irrelevante<br />

idéer ihjel i forhold til, hvad maskinen<br />

skal kunne. Derudover er SEED så hyperanerkendt<br />

i opstartsmiljøet, at de åbner døre<br />

for os, som vi næppe havde kunnet banke på<br />

uden.“<br />

Kunsten at slå ihjel<br />

Med investeringen fra SEED er den lille forretning<br />

nu gået fra produktudvikling til kommercialisering.<br />

Lavpraktisk betyder det, at<br />

investorerne tror på teamet og på prototypen.<br />

Nu skal produktet sælges. Et paradigmeskift i<br />

17<br />

opstarternes tilgang til teknologien. Mantraet<br />

’kill your darlings’ er nu mejslet ind i de næste<br />

måneders arbejde hos det lille opstartsfirma,<br />

hvor kunsten nu bliver at skære ind til benet<br />

for at ramme plet første gang på det internationale<br />

marked. Hos Blueprinter tror de på,<br />

at de om et halvt års tid kan sidde i fronten af<br />

den tredje industrielle revolution, hvis de formår<br />

at samle de sidste tråde, målrette printeren<br />

det sidste stykke vej til markedet og finde<br />

den ’første kunde’. For selv om de i princippet<br />

kan printe hvad som helst, så kan de dog ikke<br />

printe deres egne penge – endnu.<br />

„De næste seks måneder er de kritiske i forhold<br />

til at skabe fundamentet til en forretning.<br />

Der skal vi have den første kunde hjemme.<br />

Herfra vil det betyde tunge investeringer at<br />

hive de sidste få procent ud af teknologien, så<br />

der er ikke plads til svinkeærinder mere. Alt<br />

skal have en målsætning herfra. For os drejer<br />

det sig nu om at holde kundens værdi for øje<br />

og produktmodne vores printer for at ramme<br />

præcis det behov, der efterspørges,“ siger Torben<br />

Bjerrisgaard Lange.<br />

Han er en af de ressourcer, der er fulgt med<br />

investorpengene fra DTU Symbion Innovation.<br />

Torben er blevet ansat som administrerende<br />

direktør i Blueprinter af Frederik og<br />

Anders sidste sommer, og han varetager i dag<br />

de forretningsorienterede aspekter, som en<br />

ingeniør måske ikke har de samme forudsætninger<br />

for at klare. Han har været en nøgleperson<br />

i det sidste stykke vej mod investeringen<br />

fra SEED med hans forretningsmæssige<br />

kompetencer.<br />

„Du kan måske sige, at jeg er ’pisken’ i Blueprinter<br />

nu,“ smiler Torben. Frederik er ikke<br />

sen til at tage over: „At Torben er med, betyder,<br />

at der er mere ro på for Anders og jeg. Før<br />

var det os selv, der både stod for teknologien<br />

og det forretningsmæssige. Torbens rolle er<br />

at udfordre os og printeren, så den produktmodnes<br />

til markedet og ikke til vores tekniske<br />

ambitioner. Det betyder, vi har primært fokus<br />

på printerens værdi for kunden, mens Torben<br />

kan identificere selve kunden.“<br />

– RASMUS RøRBæK


FoToS T. Kaare SmiTh på<br />

18<br />

optagelse i det<br />

Det lyddøde rum på DTU satte scenen, da Hej Matematik i slutningen af januar<br />

skulle optage musikvideoen til deres nye single, „Livet i plastik“.<br />

på gyngende grUnd Nicolaj rasted bærer en forstærker ind i det lyddøde rum iført de<br />

obligatoriske overtrækssko. Det var en speciel oplevelse at bære den tunge forstærker igennem<br />

rummet; i stedet for et massivt gulv er der spændt et trådnet ud ca. midtvejs i rummet.<br />

„Der må kun være 10 personer i rummet ad gangen, og de må ikke stå samlet,“ er den faste<br />

instruks til brugere af rummet. Ud over gulvet adskiller rummet sig ved ikke at have plane<br />

vægge, men lange ”pigge”, der stikker ud af væggen. Det er denne opbygning, der gør rummet<br />

lyddødt, eller som det hedder på engelsk ’anechoic’, dvs. ekkoløst.<br />

MUsikken i MateMatikken Søren rasted (tv.) og Nicolaj rasted bagved et glaspodie, der i musikvideoen<br />

fungerer som et panel, der viser lyden fra de forskellige instrumenter som lysende kurver i bevægelse.<br />

hej matematik har ikke valgt deres navn tilfældigt. Siden skoletiden har de interesseret sig for den del af<br />

matematikken, der kunne bruges til noget konkret. efterhånden som de er blevet ældre, er interessen for<br />

matematik blevet større og større: „i takt med at vi bliver ældre og mere erfarne, begynder vi at se flere og<br />

flere lighedspunkter mellem matematik og musik. man kan bruge ren kreativitet til at skabe ét hit, men vil man<br />

have et hit mere, er det ikke nok at påkalde sig kreativitet. Så skal man også se mønstrene, og hvordan det<br />

hele hænger sammen. Det er dér, matematikken kommer ind i lyden. hej matematiks musik er en blanding af<br />

matematik og kreativitet,“ siger Nicolaj rasted.<br />

Søren rasted tilføjer: „Vi vil gerne hjælpe unge med at forstå, at matematik er spændende og kan bruges til<br />

noget spændende. Så man ikke først skal blive godt oppe i årene, før man indser, at matematikken kan meget<br />

mere, end man troede, når man sad i skolen og gloede på ligninger på tavlen.“<br />

MUligHedernes rUM i et forlokale til det lyddøde rum blev der til lejligheden oprettet et<br />

redigeringsrum. herfra holder lysmand Kristian Sørensen øje med lyssætningen under<br />

optagelserne. Til daglig bruges det lyddøde rum på DTU til at lave forsøg, der fx skal gøre<br />

det muligt at lave endnu bedre høreapparater og højttalere. Da hej matematik mødte op<br />

med deres hold en mørk januarmorgen, var det en enkeltstående og utraditionel anvendelse<br />

af rummet, og det lyddøde rum er da også passende krediteret i starten af musikvideoen<br />

med teksten: „location: Det lyddøde rum på <strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> <strong>Universitet</strong>“.<br />

HUrtigere end sin egen skygge i en kort pause har Nicolaj<br />

rasted (i forgrunden) sneget sig ind på Søren rasted, som pludselig<br />

ser sin skygge bevæge sig.<br />

„Når man står på nettet midt i rummet, er det som at stå på<br />

nyfalden sne i en klaustrofobisk stilhed, hvor man kan høre selv sin<br />

mindste tinnitus,“ fortæller Søren rasted om oplevelsen af det<br />

lyddøde rum og Nicolaj rasted, tilføjer: „Det lyddøde rum er et rum i<br />

rummet, som vi kender det i meget primitiv form fra vores egen<br />

lydboks, hvor vi indsynger vores sange. Vores lydboks tager ikke<br />

imod vibrationer udefra, men i det lyddøde rum er der heller ingen<br />

vibrationer indenfor. Det lyddøde rum reflekterer ikke noget som helst.<br />

Det udsender ingen lyd. Det er helt stille. og så er det stort og<br />

imponerende og sin helt egen verden. et mægtigt værktøj til de<br />

heldige, der får lov til at arbejde og forske her til dagligt.“


lyDDøDe RUM<br />

Hej dtU En mørk januarmorgen mødte Hej Matematik alias<br />

onkel Søren og nevø Nicolaj Rasted op i 3. kvadrant på DTU’s<br />

campus i Lyngby med deres hold af sminke-, kamera- og lysfolk.<br />

Da dagen var omme, var de rå optagelser til musikvideo-<br />

det rigtige lys Kameramand Jannik Vestmar afprøver en projektor<br />

som ekstra belysning i det lyddøde rum. Når der skal laves eksperimenter<br />

i rummet, er belysningen et kapitel for sig. Det er afgørende,<br />

at lyskilder afgiver et minimum af varme og støj. Dels for at undgå, at<br />

der bliver for varmt i rummet, der er foret med et materiale, der virker<br />

varmeisolerende. Dels for at undgå, at forsøgsresultaterne bliver<br />

påvirket af støjforurening fra brummende lamper.<br />

en til „Livet i Plastik“ i kassen. Se her, hvordan dagen forløb.<br />

Samarbejdet med Hej Matematik var en del af kampagnen<br />

for Åbent Hus, der fandt sted den 1. marts. Hej Matematiks<br />

musikvideo fik premiere den 7. februar, bl.a. på DTU’s Åbent<br />

Hus-hjemmeside. Den kan nu ses på You Tube. Søg på „hej<br />

matematik dtu“.<br />

– marie DiNeSeN<br />

ventetid i et lokale ved siden af det lyddøde rum fordrives lidt ventetid, mens stylist anne Stavnsager benytter<br />

lejligheden til at genopfriske Søren rasteds look. Derudover ses fra venstre: Nikolaj Teinvig (guitar), Peter Düring<br />

(trommer), mads Storm (keyboard) og Nicholas Findsen (bas). „livet i Plastik“ er hej matematiks første udspil i<br />

halvandet år, og dermed er ventetiden for deres fans slut. Søren rasted fortæller om arbejdet med musikvideoen<br />

og mødet med DTU: „hvis man leder efter noget, skal man nok finde det. hvis man ikke leder efter noget, men<br />

samarbejder med mennesker med stor viden og passion for deres faglighed, opstår der nye vidunderlige indsigter,<br />

som man slet ikke vidste, at man ledte efter. Vi er dybt imponerede af DTU og de mennesker, der arbejder her.“<br />

afgørende sekUnder Sort habit, hvid skjorte og sort slips er hej matematiks signatur-look. en fokuseret Søren rasted synger om livet i plastik, mens Jannik Vestmar og Kristian Sørensen<br />

styrer henholdsvis kamera og lys – det ustabile trådnet var en udfordring for begge dele. imens holder stylist anne Stavnsager (med ryggen til) øje med, om Søren rasted ser ud på den<br />

helt rigtige måde. Teksten til ”livet i Plastik” ironiserer over den flygtige fornemmelse af succes, fortæller Søren rasted: „Succes er en surrealistisk verden og noget, man har på kort tid. og<br />

jeg taler ikke kun om succes som at være popstjerne, men om den succes, vi alle føler, når vi er den, de andre godt kan lide. måske fordi vi har sagt eller gjort noget, som virkelig ramte plet.<br />

alle kender den fornemmelse og ved, hvor flygtig den er, og hvor meget man vil gøre for at opnå denne fornemmelse af succes igen.“<br />

19


enkeltbillet<br />

til bæredygtig<br />

innovation<br />

To gange har Alex Toftgaard Nielsen sagt<br />

nej til stillinger på de prestigefyldte universiteter<br />

Harvard og Stanford og i stedet valgt at arbejde<br />

for danske virksomheder. Nu har han fået<br />

det bedste fra de to verdener i The Novo Nordisk<br />

Foundation Center for Biosustainability.<br />

karriere „Har du været i Californien? Nej?<br />

Så er du gået glip af noget. Altid godt vejr,<br />

vidunderlig, smuk natur, som kan nydes<br />

på en cykeltur op i bjergene; det er bare så<br />

skønt.“<br />

For nogle måneder siden kom Alex Toft -<br />

gaard Nielsen tilbage til Danmark eft er godt<br />

ni år i det smukke Californien, og noget tyder<br />

på, at han i hvert fald kommer til at savne<br />

naturen lidt. Løn og skattetryk i Danmark<br />

kunne også godt have skræmt ham til at blive<br />

i udlandet, men jobtilbuddet som professor<br />

i det nye Center for Biosustainability var for<br />

godt til, at han kunne sige nej.<br />

„I Center for Biosustainability har jeg<br />

fundet den perfekte blanding mellem grundforskning<br />

og fokus på produkter, der kan<br />

bruges til at gøre den kemiske industri mere<br />

bæredygtig,“ siger Alex.<br />

Verden rundt med mikrobiologi<br />

Alex Toft gaard Nielsens karriere startede<br />

med en kemiingeniøreksamen eft erfulgt af en<br />

ph.d. i mikrobiologi under professor Søren<br />

Molins vejledning på DTU Systembiologi.<br />

FoTo ThorKilD amDi chriSTeNSeN 20<br />

Professor alex Toftgaard<br />

Nielsen er fl øjet hjem til det<br />

bedste fra fl ere verdener.<br />

han er nu tilknyttet The<br />

Novo Nordisk Foundation<br />

center for Biosustainability,<br />

hvor han sammen med et<br />

verdensførende forskerhold<br />

skal arbejde mod en grønnere<br />

fremtid.<br />

„Søren havde den helt bevidste strategi at<br />

sende folk ud i verden, så under ph.d.-studiet<br />

var jeg både i Chicago og Taiwan,“ fortæller<br />

Alex. „Bageft er fi k jeg tilbudt en postdocstilling<br />

på Harvard, men jeg valgte i stedet at<br />

gå ind i et dansk opstartsfi rma, Exiqon, der<br />

arbejdede med genotyping af patienter.“<br />

„Det var enormt spændende, men jeg var<br />

alligevel ikke sikker på, at jeg havde valgt<br />

rigtigt, så jeg søgte et STVF- talentprojekt<br />

(Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd,<br />

red.) og fi k penge til to års ophold<br />

på Stanford University i Californien. Her<br />

arbejdede jeg med kolerabakterien – en rigtig<br />

dræber, der slår næsten 150.000 mennesker<br />

ihjel om året, især i tredjeverdenslande.“<br />

metabolic engineering<br />

En kæmpe fordel ved at opholde sig på<br />

Stanford er ifølge Alex, at der bliver holdt<br />

mange symposier med de bedste eksperter,<br />

også på områder, hvor Stanford ikke er<br />

førende. På den måde blev han mere og<br />

mere interesseret i forskningsområdet<br />

metabolic engineering og i at løse nogle<br />

af problemerne med den stadig stigende<br />

forurening. Han blev specielt interesseret i<br />

at arbejde med biokemikalier, det vil sige<br />

kemikalier udviklet på basis af biologisk<br />

materiale frem for olie.<br />

Stanford ville gerne ansætte ham til at<br />

fortsætte forskningen inden for kolera, men<br />

Alex valgte igen industrien, nu i form af det<br />

Danisco-ejede selskab Genencor, hvor han<br />

udviklede en proces til at fremstille isopren<br />

(hovedbestanddelen i gummi) fra biomasse<br />

ved hjælp af bakteriekulturer.<br />

„Det var et stort og spændende projekt,<br />

men jeg syntes eft erhånden, jeg manglede<br />

frihed til at forske i mere generelt brugbare<br />

teknikker, som vil gøre det nemmere at<br />

konkurrere med den stærke petrokemiske<br />

industri. Så da direktør Bernhard Palsson,<br />

som jeg havde mødt tidligere, spurgte, om<br />

jeg ville være med i det nye Center for Biosustainability,<br />

slog jeg til.“<br />

„Der er et enormt potentiale i at ændre<br />

kemikaliemarkedet i en mere bæredygtig<br />

retning, det er jo også derfor, Novo Nordisk<br />

Fonden har støttet oprettelsen af dette center<br />

med 700 millioner kroner. Og centeret har<br />

alle muligheder for at blive verdensførende<br />

inden for metabolic engineering; her er samlet<br />

en helt exceptionel ekspertise, og opbygningen<br />

af centeret er designet til innovation<br />

med en core-del, der arbejder i tæt samspil<br />

med industrien, støttet af seks grundforskningssektioner.“<br />

undværer gerne porschen<br />

Alex Toft gaard Nielsen har fået titlen ’professor<br />

MSA’ (med særligt ansvar), det vil sige,<br />

han er professor uden undervisningsforpligtelse,<br />

og det var netop denne mulighed for at<br />

fokusere på forskningen, der tiltrak ham.<br />

„Jeg er vældig glad for at have studerende i<br />

laboratoriet, men ugentlige forelæsninger og<br />

mange ansøgningsrunder tager kræft er fra<br />

forskningsarbejdet,“ siger han.<br />

Flytningen til Danmark har faktisk også<br />

betydet en betragtelig lønnedgang på grund<br />

af de danske skatteregler. Men Alex kan godt<br />

undvære Porschen, som han siger, og i øvrigt<br />

også de lange arbejdsdage, man typisk har i<br />

USA.<br />

„Folk er meget dedikerede og arbejder virkelig<br />

mange timer om dagen, men måske ikke helt<br />

så koncentreret, som vi gør her i landet. De holder<br />

en længere frokost og tager pauser, hvor de<br />

dyrker motion. Til gengæld bliver der mindre<br />

tid til familielivet, og det er en anden god grund<br />

for mig til at komme tilbage til Danmark.“<br />

det grønne danmark<br />

I USA er Danmark i øvrigt i vide kredse<br />

kendt som et land med en grøn profi l, fortsætter<br />

Alex og glæder sig over, at han nu kan<br />

være med til at fremme det gode omdømme.<br />

Center for Biosustainability er fl yttet ind i<br />

en dejlig bygning med store vinduer og udsigt<br />

til det grønne område, der omgiver Scion<br />

DTU i Hørsholm. Centret er endnu i opstarten<br />

og er i fuld gang med at rekruttere ude<br />

i verdenen, så det varer ikke længe før der<br />

ansættes på livet løs, og det er meningen, at<br />

centeret i alt skal rumme 150 medarbejdere,<br />

sandsynligvis fra alle verdenshjørner.<br />

Midt i det hele sidder Alex med lige præcis<br />

den dobbeltrolle, som han allerhelst vil have:<br />

På den ene side er han ansvarlig for en såkaldt<br />

core-gruppe med fokus på E. coli-bakterien<br />

som produktionsorganisme, på den anden<br />

side har han aktiviteter i sektionen ’Bakterielle<br />

cellefabrikker’, hvor han måske en dag får<br />

den idé, der kan danne basis for et helt nyt<br />

fi rma. Så han fortryder bestemt ikke, at han<br />

rejste fra det solbeskinnede Californien.<br />

– MARIANNE VANg RyDE<br />

metaBOliC engineering – tuning aF naturens masKineri<br />

Begrebet dækker over en række analytiske og praktiske metoder til at ændre cellers egenskaber ved<br />

at indsætte, fj erne eller regulere gener. alle organismer producerer naturligt visse kemikalier som en<br />

del af deres vækst. Ved hjælp af metabolic engineering kan man få organismerne til både at lave andre<br />

kemikalier og til at øge produktionen af et bestemt stof. For eksempel kan man fremme produktionen af<br />

stoff et isopren ved at dyrke e. coli eller gær med bestemte egenskaber på biomasse.


JOIN DANSKE GRADUATE<br />

Launch your career as a graduate, and get your own assignments within your field of expertise.<br />

Along with your daily work, you participate in a development programme with the Group’s other<br />

graduates. This provides you with a unique network and the best possible start to your career.<br />

We are looking for graduates in areas such as IT development, business development,<br />

operations, finance, procurement, HR and communications. Regardless of what you have<br />

studied, you must be among the best when it comes to applying your theoretical knowledge<br />

to deliver value-adding solutions. You begin 3 September.<br />

Read more and apply at<br />

www.danskebank.com/graduate


FoTo ThorKilD amDi chriSTeNSeN<br />

22<br />

DTU’s lederprogram klæder universitetets cirka 500 mellemledere på til den udfordrende og helt essentielle opgave: at lede medarbejderne i både forsknings- og administrationsenheder.<br />

DTU’S leDerProGram –<br />

class of 2012<br />

DTU er et ledet universitet. Derfor startede man for<br />

to år siden DTU’s lederprogram, der skal klæde DTU’s godt<br />

500 mellemledere på til den udfordrende, spændende<br />

og helt essentielle opgave: at lede medarbejderne i både<br />

forsknings- og administrationsenheder.<br />

ledelse Første kuld af ledere har netop bestået<br />

deres eksamen, og med sig har de fået<br />

en hel række nye værktøjer og en øget selvindsigt,<br />

der allerede har gjort dem til bedre<br />

ledere.<br />

„Det handler om, at vi skal sætte krav til,<br />

hvad man på DTU skal kunne som leder. Og<br />

i sidste ende handler det selvfølgelig om at få<br />

skabt bedre miljøer med tilfredse medarbejdere,“<br />

forklarer ledelseskonsulent Eva korntved,<br />

som siden 2010 har haft til opgave at tilrettelægge<br />

og eksekvere DTU’s lederprogram.<br />

Allan Hornstrup er afdelingsleder for<br />

Astrofysik på DTU Space, og han var med<br />

fra starten, da det første hold startede op.<br />

Nu har han halvandet år senere bestået den<br />

afsluttende eksamen i programmet.<br />

„Jeg havde faktisk ikke mange forventninger<br />

til programmet på forhånd; det var jo helt<br />

nystartet. Jeg må også indrømme, at jeg først<br />

tænkte: ’kan man overhovedet lære noget<br />

nyt her?’ Men det kunne man faktisk godt!<br />

Jeg tog det, fordi jeg gerne ville lære det mere<br />

formelle omkring ledelse, men også fordi<br />

man fik tid til at fordybe sig og reflektere over<br />

ens egen person og ledelsesstil. Og det viste<br />

sig heldigvis at være et rigtig godt program.“<br />

Allan uddyber, at han ikke så meget ser det<br />

sådan, at han har ændret sig selv som person<br />

eller leder: „Måske har jeg i virkeligheden<br />

gjort mange af de samme ting, inden jeg deltog<br />

i programmet, men jeg har fået en meget<br />

mere bevidst tilgang til ledelse nu.“<br />

For eksempel er det blevet tydeligere for<br />

ham, hvad han gør, som virker, og hvordan<br />

han kan bruge denne viden helt konkret i sin<br />

hverdag.<br />

„Jeg har fået sat ord på ting, som jeg før<br />

kun havde en idé om, hvordan fungerede. Det<br />

er faktisk for mig som med fysik. Vi kan alle<br />

sammen beskrive gravitation, hvor ting falder<br />

ned. Men med matematikken – så får vi et<br />

sprog til at tale om det på en mere ensartet<br />

måde. Sådan er det også med ledelse.“<br />

at få sat ord på tingene<br />

Og netop sproget, og hvordan man kommunikerer<br />

som leder, er noget Allan føler, at han<br />

er blevet bedre til i løbet af programmet.<br />

Et af de konkrete redskaber, han har fået<br />

med sig, har nemlig været brugen af de<br />

såkaldte lineære og cirkulære spørgsmål.<br />

Værktøjet handler helt forenklet om, hvordan<br />

man breder sine spørgsmål ud for dermed<br />

bedre at få afdækket, hvad der er af relevante<br />

forhold i og omkring en person. En oplagt<br />

tilgang til MUS-samtalen, som Allan allerede<br />

har implementeret i sin hverdag på DTU:<br />

„Det er meget nemmere at få ’lokket’ noget<br />

ud af folk, hvis man ikke stiller spørgsmål,<br />

som de kun kan svare ja eller nej på. Så er de<br />

jo nødt til at bruge flere ord,“ forklarer han.<br />

Og faktisk er det noget, han også på hjemmefronten<br />

har haft glæde af, når han taler<br />

med sin ellers fåmælte teenagesøn, der nu må<br />

svare i mere end enstavelsesord.<br />

Klædt på til hverdagen<br />

Et af de erklærede mål med programmet er<br />

at skabe et fælles sprog om ledelse og en forventningsafstemning<br />

af kompetencekravene<br />

på DTU, og som svar på, hvad værdien af<br />

programmet er for ham selv og ikke mindst<br />

DTU, svarer Allan Hornstrup:<br />

„Et program som dette gør os til DTU-<br />

ledere. Værdien for mig selv går på, at jeg er<br />

blevet bevidst om, hvad det egentlig vil sige at<br />

være leder på DTU – og altså også hvad der<br />

forventes af mig,“ siger Allan Hornstrup, der<br />

tilføjer, at han ser en fordel i, at der er lavet et<br />

særligt DTU-program, hvor der er en tydelig<br />

kobling mellem den personlige leders udvikling<br />

og den sammenhæng, man er i på DTU.<br />

„Programmet er jo, modsat mange andre af<br />

de kurser, der udbydes i ledelse og coaching,<br />

specifikt for DTU og DTU-ledere. Derfor har<br />

vi også en mulighed for at være mere konkrete<br />

på vores virkelighed på DTU; at se på<br />

helheden og ikke kun det personlige.“<br />

det bedste er netværksgrupperne<br />

Hvert hold er på ca. 20 personer, og der kører<br />

tre hold ad gangen. Derfor er der lige nu 60<br />

ledere i gang med programmet. Og holdene<br />

er sammensat bredt på tværs af både institutter<br />

og enheder. Ledelseskonsulent Eva korntved<br />

uddyber:<br />

„På første modul beder vi holdet om at<br />

danne netværksgrupperne, gerne med personer,<br />

som de ikke kender fra eget institut.<br />

Og det fører som regel til, at der dannes fire<br />

grupper af varierende størrelse. Grupperne<br />

fortsætter det halvandet år, som programmet<br />

kører, men vi opfordrer stærkt til, at gruppen<br />

også holder sammen efterfølgende og bruger<br />

og udfordrer hinanden.“<br />

Når man spørger Allan, hvad det bedste<br />

ved programmet har været, er der ingen tvivl:<br />

Det er netværksgrupperne.<br />

„Det er fantastisk at være i et forum, hvor<br />

man kan diskutere fælles ledelsesmæssige<br />

problemer og give hinanden sparring. Og<br />

det har vi virkelig gjort og brugt meget. Her<br />

er det også en fordel, at vi alle er på samme<br />

ledelsesmæssige niveau, men sjovt nok også,<br />

at vi er sammensat på tværs af institutter.<br />

Man lærer utrolig meget af at finde ud af,<br />

hvordan de gør det på de andre institutter.<br />

Det har faktisk været lidt af en øjenåbner, at<br />

man internt på DTU løser opgaverne på så<br />

forskellige måder på institutterne, men det er<br />

også en god indsigt, at rammerne ikke altid<br />

er så stramme, som man måske går og tror,<br />

de er,“ fortæller Allan Hornstrup.<br />

det er det hele værd<br />

Programmet løber over 14 måneder, og der<br />

er seks mødegange og ti dages undervisning,<br />

men grupperne skal også mødes imellem undervisningsgangene<br />

for at forberede opgaver<br />

og arbejde videre, og det er Evas opfattelse, at<br />

den dynamik, der finder sted i grupperne, er<br />

lige så vigtig som den undervisning, de får.<br />

„Jeg vil klart opfordre andre mellemledere<br />

til at tage kurset. Det har til tider været svært<br />

at afse tiden til det, men det har faktisk mest<br />

været et problem med min egen prioritering,<br />

der har gjort det svært. Og i sidste ende har<br />

det været det hele værd,“ konkluderer Allan<br />

Hornstrup, der allerede har lagt planer med<br />

sin netværksgruppe om at mødes i nærmeste<br />

fremtid.<br />

– KATRINE KRogH-JEppESEN<br />

KOmpetenCeudViKling<br />

Vil du vide mere om DTU’s lederprogram, kan<br />

du læse i kataloget Kompetenceudvikling 2012<br />

eller finde informationer i DTU Kursussystem,<br />

der er på Portalen under ’kompetenceudvikling’.


direktør i<br />

verdens<br />

største vindforskningsinstitut<br />

peter Hauge Madsen blev den 1. januar<br />

direktør for verdens største samlede<br />

forskningsenhed for vindenergi.<br />

ny institUtdirektør Vi kan faktisk ikke tillade<br />

os at slappe af et øjeblik; asiatiske fabrikanter<br />

står på spring for at overtage markedet for<br />

vindmøller, og hvis Danmark ikke sørger for<br />

at holde sig helt i front med den teknologiske<br />

udvikling, taber vi kampen om arbejdspladser.<br />

Så skarpt trækker den nye institutdirektør<br />

Peter Hauge Madsen sagen op, og derfor er<br />

han også svært tilfreds med det nye, fokuserede<br />

institut, som han er blevet leder af. Det<br />

dækker emnet vindeenergi i bredeste forstand,<br />

fra det helt grundlæggende omkring materialer,<br />

mekanik, design og holdbarhed, over<br />

vindmøllers samspil med atmosfæren, til deres<br />

placering og integration i el-systemet.<br />

„Med de nye grupper har vi aktiviteter både<br />

inden for den anvendelsesorienterede og den<br />

grundlagsskabende forskning. Og når vi er til<br />

stede på begge campusser, får vi en større synlighed<br />

i forhold til de danske studerende. Vi<br />

har altid tiltrukket mange udlændinge, som<br />

kom til Danmark specielt på grund af vindforskningen,<br />

mens danskerne måske i højere<br />

grad har taget vindenergi for givet. Men det er<br />

ekstremt vigtigt, at vi uddanner mange for at<br />

fastholde dansk ekspertise og dermed danske<br />

arbejdspladser,“ siger Peter Hauge Madsen.<br />

dtu fra først til sidst<br />

Peter Hauge Madsen er selv uddannet på<br />

DTU. I 1979 blev han bygningsingeniør med<br />

speciale i anvendt mekanik og operationsanalyse.<br />

Han tog en licentiatgrad på daværende<br />

Forskningscenter Risø, hvor han arbejdede<br />

med jordskælvsbelastninger på konstruktioner<br />

under professor Steen krenks vejledning<br />

og supplerede sin ingeniørviden med en HD i<br />

organisation.<br />

Under arbejdet med konstruktioner fattede<br />

Peter interesse for vindmøller, der på det<br />

tidspunkt så småt begyndte at få fokus som<br />

et egentligt forskningsområde på Risø, og i<br />

1983 blev han ansat i den daværende meteorologisektion<br />

under fysikafdelingen, hvor han<br />

blandt andet samarbejdede med DTU i elværkernes<br />

program for større vindmøller.<br />

I 1988 var han udstationeret et år på det<br />

amerikanske nationallaboratorium for vedvarende<br />

energi, National Renewable Energy<br />

Laboratory. Da han kom hjem, var det til en<br />

stilling som leder af Prøvestationen for Vindmøller.<br />

I 1995 blev han souschef i Afdelingen<br />

for Vindenergi, indtil han i 2005 syntes, det<br />

var tid til at se det hele lidt udefra, og blev<br />

forskningschef hos Siemens wind Power.<br />

„Det var virkelig spændende, morsomt og<br />

lærerigt – men arbejdsstedet var i Jylland,<br />

og der ville familien ikke bo, så eft er nogle<br />

hæsblæsende år, hvor jeg aldrig var hjemme,<br />

måtte jeg se mig om eft er noget andet,“ fortæller<br />

Peter.<br />

Det blev til et job som chef for projektcertifi<br />

cering i Det Norske Veritas. Her fi k han<br />

travlt med de mange nye off shore-vindmølleprojekter,<br />

der så dagens lys i de år.<br />

Eft er således også at have afsøgt vindmølleområdet<br />

fra rådgivervinklen vendte Peter i<br />

2009 tilbage til Risø DTU som chef for Afdelingen<br />

for Vindenergi. Ved reorganiseringen<br />

i 2011 kom to grupper fra Afdelingen for<br />

Materialeforskning og Lyngby-gruppen Fluid<br />

Mekanik til, og Peter blev direktør for 230<br />

medarbejdere, herunder 150 akademiske og<br />

knap 60 ph.d.-studerende.<br />

mega-møller på havet<br />

Vindkraft en står højt på listen over bæredygtige<br />

energiteknologier, og vindmøller er<br />

tiltænkt en fremtrædende plads i fremtidens<br />

fossilfrie energiforsyning. Men der er stadig<br />

masser af nye udfordringer for forskerne, fordi<br />

møllerne bliver større, og fl ere af dem skal<br />

placeres på havet.<br />

„Det stiller store krav til materialer og pålidelighed.<br />

Jo større vingerne bliver, jo lettere<br />

og stærkere må materialerne være. Og fordi<br />

det er mere vanskeligt at komme ud til havmøllerne,<br />

skal de være meget mere pålidelige,<br />

samtidig med at de skal kunne holde til en<br />

større belastning fra bølgerne,“ siger Peter og<br />

nævner mange lovende projekter, som imødekommer<br />

disse krav.<br />

Skal man hele vejen rundt om vindenergien<br />

– og det skal man, hvis Danmark vil fastholde<br />

sin førende position – så må man også<br />

kunne teste de store møller. Vigtige milepæle<br />

i en ikke så fj ern fremtid er således den nye<br />

prøvestation i Østerild. Der er en nettestfacilitet<br />

på tegnebrættet, som også skal kobles til<br />

Østerild-møllerne for at udvide vores viden<br />

om vindmøllernes samspil med el-nettet. Der<br />

er en større forskningsmølle på vej til DTU,<br />

og Peter håber, at forhandlingerne om placering<br />

af en vindtunnel også vil ende med en<br />

udvidelse af testfaciliteterne i Roskilde.<br />

Vi mødes i ferien<br />

Peters dagligdag rummer ikke rigtig begrebet<br />

fritid, det har han selv og familien for længst<br />

aff undet sig med. Men i ferien mødes de alle,<br />

Det er en alsidig herre, der nu er i<br />

spidsen for DTU Vindenergi.<br />

Peter hauge madsen rummer alt fra<br />

verdensførende forskning indenfor<br />

vedvarende energi og ledende<br />

poster i erhvervslivet til rendyrket<br />

rock’n’roll og skønlitteratur.<br />

også de tre drenge i alderen 16 til 23; om vinteren<br />

til en skitur i Alperne, og om sommeren<br />

oft e i sommerhuset i Sverige. Derudover er<br />

Peter ’altædende’ inden for både skønlitteratur<br />

og musik. Man kan ikke få ham til at nævne<br />

en eneste bogtitel, men han nøjes ikke med en<br />

ad gangen, forsikrer han, og med musikken er<br />

det ’alt lige fra opera til rock’n’roll’.<br />

„Drengene undrer sig over, at jeg den ene<br />

dag med stor fornøjelse kan lytte til deres musik<br />

og den næste kan være opslugt af noget så<br />

fj ernt som en klassisk opera,“ fortæller han.<br />

Men som sagt, der er ikke meget tid til at<br />

dyrke nogen af delene, når man har påtaget<br />

sig ansvaret for, at dansk vindenergiforskning<br />

fortsat er helt i front.<br />

– MARIANNE VANg RyDE<br />

23<br />

FoTo miKal SchloSSer


Nabiha<br />

Rune RK<br />

The TFH Experience<br />

Vetö’s Bigband feat. Mark Linn<br />

Blå Mandag Jazzband<br />

DJ i Oticon Salen og Festsalen<br />

DTU Årsfest 2012<br />

27. april kl. 17.00<br />

Frit billetsalg starter torsdag<br />

den 29. marts 2012 kl. 09.00<br />

i Administrationshallen,<br />

Bygning 101A, DTU i Lyngby<br />

www.dtu.dk<br />

Billetpriser<br />

Middag og bal:<br />

Forsalg 300 kr.<br />

Frit salg 200 kr.<br />

Bal: 125 kr.<br />

Max. 4 billetter pr. person<br />

Kontant betaling


DTUAVISEN<br />

2.SECTIoN<br />

PhoTo T. Kaare SmiTh<br />

DTU IN ENGLISH<br />

Senior Scientist hans Ulrik Nørgaard-Nielsen from DTU Space is contributing to the euclid mission, in which the european<br />

Space agency (eSa) aims to study dark matter in space.<br />

dark matters!<br />

The Euclid satellite will photograph galaxies up to 10 billion<br />

light years away. The aim of the mission is to study the unknown<br />

forces behind the universe’s accelerating expansion<br />

space researcH One question in particular has kept astronomers<br />

awake in recent years: why is the universe expanding at<br />

a faster and faster rate? while this article may not provide the<br />

answer, it suggests that one is possibly on the way.<br />

„when gazing at the galaxies, you would expect them to<br />

be moving at the speed they had when the universe first exploded,“<br />

begins Senior Scientist Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen<br />

from DTU Space, a contributor to the scientific work behind<br />

the European Space Agency’s mission to send the Euclid satellite<br />

into space in 2019. He continues:<br />

„And if not, then they should have slowed down, because<br />

the next force you would envisage coming into play would be<br />

gravity. It would act as a brake on matter to a lesser or greater<br />

extent – either so it stopped completely at some point, or, if<br />

there wasn’t enough matter, then it would at least be slowed<br />

down a little. However, we can see that the stars and the gal-<br />

axies are farther away than they should have been. And this<br />

means that, in one way or another, they have been accelerated;<br />

someone has given them a push,“ he says.<br />

we know this someone – or rather something – as dark energy.<br />

It has been given a name because we know it’s there. But<br />

the fact that it’s been called dark is because we don’t know<br />

what it is. It is possibly one of science’s biggest mysteries; at<br />

least, it has frustrated many scientists over the years, including<br />

Einstein. Thus, the Euclid satellite is being launched to resolve<br />

one of the biggest questions facing mankind.<br />

Open territory<br />

„Einstein developed his theory of general relativity in 1905,<br />

when the belief was that the universe was eternal and unchanging.<br />

He found that if he distributed all the mass in the<br />

universe and everything was static, it would all collapse. To<br />

3<br />

5. marts 2012<br />

counteract it, he had to introduce something called the cosmological<br />

constant. Dark energy works in the same way, but<br />

there is a huge difference in the order of magnitude. Einstein<br />

subsequently dropped his theory, calling it his biggest mistake.<br />

But, of course, he wasn’t to know. The idea of Big Bang was first<br />

mentioned in the 1930s when Edwin Hubble measured that the<br />

universe is expanding, and that the further apart things are, the<br />

faster they are moving,“ says Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen.<br />

Further input on the properties of dark energy came from<br />

quantum mechanics, where a true vacuum does not exist.<br />

Therefore, pseudoparticles will invariably be formed which<br />

disappear and form new particles. This mechanism results in<br />

expansion, explains Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, while stressing<br />

that it does not provide the answer because the expansion<br />

is not powerful enough to explain the universe’s accelerating<br />

enlargement.<br />

„The problem is that a factor of 10 to the power of 120 is not<br />

enough to explain the mechanism. So there is something fundamentally<br />

wrong here. Vacuum energy is not the answer at all,<br />

so the question of dark energy is still wide open,“ he says.<br />

too much gravity<br />

That the universe consists of something other than what we can<br />

see is relatively new knowledge. we have known about atoms,<br />

protons, neutrons and electrons for ages, and it made sense to<br />

assume that they were the universe’s building blocks. However,<br />

over the past 30 years this picture has changed. Today, it is assumed<br />

that the matter which we know about and can see accounts<br />

for about 5% of the universe’s mass and energy density.<br />

Dark energy accounts for about 76%. The remaining 20% is<br />

made up of yet another mysterious component: dark matter.<br />

„In the Milky way systems, as in our own Milky way, there<br />

is one component where you can see the gravitational force,“<br />

explains Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen.<br />

„It is possible to see how the galaxies move in Milky way<br />

systems, and from that derive the total mass. And here there<br />

is something missing. There is more gravity than there should<br />

be,“ he says.<br />

Most of the universe consists of things which we are unable<br />

to see and which we don’t understand. Therefore, the goal of<br />

the Euclid mission is to identify a number of characteristics of<br />

dark energy and dark matter. In practice, Euclid will be in orbit<br />

1.5 million kilometres from Earth away from the Sun. Here,<br />

the satellite’s telescope will photograph the vast cross-section<br />

of what, for want of a better word, we call the sky. These images<br />

capture the light from galaxies up to 10 billion light years back<br />

in time. And it is by studying the light from the galaxies that we<br />

can hopefully derive some of the properties of dark energy and<br />

dark matter.<br />

„By finding out how it is distributed, it is then possible, of<br />

course, to say something about what it might be. If we see that<br />

dark energy or dark matter is in some way gathered in clumps,<br />

there are numerous theories that can be rejected, while if they<br />

are evenly distributed, then something else can be excluded. I<br />

am not convinced that we will find out what it is, but I am certain<br />

that we will be able to narrow down the possible explanations,“<br />

says Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen.<br />

– ToRE VIND JENSEN


2<br />

a pinch of salt, please<br />

green cHallenge 2012 In 2008, Denmark emitted<br />

almost 50 billion tonnes of CO2 to the atmosphere.<br />

„Th is represents a big contribution to world<br />

CO2 emissions, and is a problem to which we<br />

need to fi nd a long-term solution soon. Today,<br />

CO2 can be removed in a variety of ways, one<br />

of the most widespread being to have another<br />

material absorb the CO2 as it passes through a<br />

plant,“ explains Anita Godiksen, an MSc student<br />

at DTU.<br />

A common method is to allow the CO2<br />

to bind chemically to a so-called absorbent.<br />

Th is is usually a chemical compound which<br />

you allow the fl ue gas to come into contact<br />

with as it exits the system, whereby the CO2 is<br />

extracted from the exhaust and stored in the<br />

absorbent. Basically, it is a kind of chemical<br />

fi lter, from which it is possible to subsequently<br />

extract the CO2 and store it, for example, in<br />

underground geological formations.<br />

Together with her supervisor, Professor Rasmus<br />

Fehrmann at DTU Chemistry, Anita decided<br />

to look at ionic liquids as potential absorbents.<br />

anita gOdiKsen’s prOjeCt<br />

Denmark emits large volumes of Co2 each day, for example from its fossil-fuel<br />

power stations. A gREEN CHALLENgE project from 2010 off ers a solution, and the student<br />

behind the project is just back from the world’s biggest conference on green energy.<br />

„Ionic liquids are also referred to as liquid<br />

salts. what is so clever about them is that<br />

they are crystal-like structures and contain<br />

cavities where we can store carbon dioxide or<br />

other gases. Th e trick is to identify the ionic<br />

liquid that absorbs most CO2 and which requires<br />

the least energy to remove the gas,“<br />

explains Anita.<br />

Rasmus and Anita’s gut feeling proved to be<br />

correct, because Anita’s computer simulations<br />

showed that the ionic liquids could desorb<br />

CO2 about four times easier than MEA – the<br />

current most used method. However, there is<br />

still a long way to go before we can chuck salt<br />

down the stacks to stop CO2 emissions.<br />

„Th ere are not that many research results<br />

with Supported Ionic Liquid Phase (SILP)<br />

CO2 absorbers, so I have almost defi nitely<br />

been the fi rst person in the world to have<br />

looked at this particular application. It felt<br />

great being a pioneer like this – and it was also<br />

a possibility for me to acquire basic knowledge<br />

for my BSc project, which touched on<br />

the subject,“ says Anita.<br />

The GreeN challeNGe projects from 2010 are presented at the library<br />

in building 101 at the DTU lyngby campus. at the same time, anyone interested<br />

can watch short videos about the projects in which the students<br />

present their work. anita Godiksen’s project, ‘co2 capture using ionic<br />

liquids’, can be seen in english at the website www.groendyest.dtu.dk.<br />

Another opportunity to hone her skills<br />

came when DTU’s student conference<br />

GREEN CHALLENGE was held for the fi rst<br />

time while Anita was working on her project.<br />

„It made obvious sense for me to register<br />

for the GREEN CHALLENGE back then, as<br />

I had just been working on a greener alternative<br />

to the usual methods. It off ered me a<br />

chance to refi ne my communication skills<br />

and at the same time look at my project from<br />

a commercial perspective. Th e process made<br />

me think a lot about my work in the context<br />

of what the world needs. Th at was a very positive<br />

experience,“ says Anita.<br />

all roads can lead to abu dhabi<br />

Another positive but completely unexpected<br />

experience presented itself this winter. On<br />

the basis of her project, she was invited to attend<br />

one of the world’s biggest conferences<br />

on green energy as a Young Future Energy<br />

Leader at the MASDAR Institute of Science<br />

and Technology in Abu Dhabi in the United<br />

Arab Emirates.<br />

During the conference, invited<br />

students from around the<br />

world were able to present their<br />

thoughts and ideas. here is<br />

anita together with an iranian<br />

technology student. one of the<br />

most positive aspects of the<br />

visit was making contact with<br />

students from all over the world<br />

and establishing a network<br />

which can be used in future –<br />

both socially and academically.<br />

Here, together with some of the world’s<br />

brightest students from, for example, MIT,<br />

Harvard and Berkeley, she participated in a<br />

wide range of workshops and meetings with<br />

the world’s energy leaders.<br />

„It was a fantastic opportunity which I was<br />

thrilled to be off ered. Th e trip gave me a lot<br />

of academic input and a network which I<br />

will certainly be able to use later. At the same<br />

time, it whetted my appetite hearing other<br />

nationalities describing Denmark as one of<br />

the world’s leading countries within green<br />

technology,“ says Anita, shortly aft er she<br />

returned from the UAE.<br />

– RASMUS RøRBæK<br />

green CHallenge 2012<br />

13 april: Deadline for registering projects<br />

20 may: Deadline for Final abstract<br />

22 June: GreeN challeNGe<br />

read much more at www.groendyst.dtu.dk<br />

PhoTo aNiTa GoDiKSeN


Head of<br />

department<br />

at the world’s<br />

biggest<br />

wind research<br />

institute<br />

on 1 January 2012,<br />

peter Hauge Madsen was<br />

appointed Head of Department<br />

of the world’s biggest<br />

wind energy research unit<br />

neW Head of departMent we cannot relax for a<br />

second; Asian manufacturers are on the verge<br />

of taking over the wind turbine market, and<br />

if Denmark fails to maintain its technological<br />

lead, we will lose the battle for jobs.<br />

Peter Hauge Madsen, new head of DTU<br />

wind Energy, does not mince his words,<br />

and he is therefore extremely satisfi ed with<br />

his new specialist department. DTU wind<br />

Energy covers wind energy in the broadest<br />

sense, from basic knowledge about materials,<br />

mechanics, design and durability to how the<br />

wind turbines interact with the atmosphere,<br />

their location in the physical environment<br />

and their integration in the electricity system.<br />

„with the new groupings, we have activities<br />

within both application-oriented know-how<br />

and basic research. And our presence on both<br />

campuses makes us so much more visible to<br />

Danish students. we have always attracted<br />

a lot of foreigners, who came to Denmark<br />

because of its wind research, while Danes<br />

may have taken wind power more or less for<br />

granted. However, it is extremely important<br />

that we continue to educate large numbers<br />

of students to maintain Danish expertise in<br />

the area and thereby Danish jobs,“ says Peter<br />

Hauge Madsen.<br />

dtu through and through<br />

Peter Hauge Madsen studied at DTU himself<br />

and in 1979 he qualifi ed as a building engineer,<br />

specialising in applied mechanics and<br />

operations analysis. He took a licentiate at the<br />

former Risø National Laboratory, where he<br />

worked with earthquake loads on structures<br />

under Professor Steen krenks, supplementing<br />

his engineering know-how with a Bachelor of<br />

Commerce degree (Organisation).<br />

while working with structures, Peter became<br />

interested in wind turbines, which were<br />

starting to be a proper research area at Risø,<br />

and in 1983 he was employed at the then meteorology<br />

section under the physics department<br />

where, among other things, he collaborated<br />

with DTU on the electricity utilities’<br />

programme for large wind turbines.<br />

In 1988 he was posted for a couple of years<br />

to the National Renewable Energy Laboratory<br />

in the US. On his return, he was appointed<br />

head of the Test Station for Small-scale wind<br />

Turbines. Th en, in 1995, he became deputy<br />

head at the Department of wind Energy<br />

until, in 2005, he thought it was time to put<br />

things slightly in perspective and took up the<br />

position of head of research at Siemens wind<br />

Power.<br />

„It was incredibly exciting, fun and instructive<br />

– but the job was in Jutland, and my<br />

family refused to move there, so aft er several<br />

frantic years of never being at home, I had to<br />

look for something else,“ explains Peter.<br />

It resulted in a job as head of project certifi -<br />

cation with DNV (Det Norske Veritas). Here,<br />

he was busy with all the new off shore wind<br />

turbine projects which were seeing the light<br />

of day back then.<br />

Th us, having worked with wind turbines as<br />

a consultant, in 2009 Peter returned to Risø<br />

DTU as head of the wind Energy Department.<br />

As part of the reorganisation in 2011,<br />

two groups from the Materials Research Division<br />

and the Lyngby group Fluid Mechanics<br />

joined, making Peter responsible for 230 employees,<br />

including 150 academics and almost<br />

60 PhD students.<br />

mega wind turbines off shore<br />

wind power is high on the list of sustainable<br />

energy technologies, with wind turbines playing<br />

a prominent role in tomorrow’s fossil-free<br />

energy supplies. However, there are still plenty<br />

of challenges facing researchers because<br />

the turbines are growing in size and more and<br />

more will be placed off shore.<br />

„It demands a lot of the materials and operating<br />

reliability. Th e bigger the blades, the<br />

lighter and stronger the materials need to be.<br />

And getting to the off shore wind turbines is<br />

diffi cult, they have to be more reliable while<br />

also withstanding greater impacts from the<br />

waves,“ says Peter Hauge Madsen, and goes<br />

on to mention all the promising projects that<br />

aim to meet these requirements.<br />

To look at wind energy in its entirety –<br />

which we must if Denmark is to retain its<br />

world-leading position – you also have to be<br />

able to test the large wind turbines. An important<br />

milestone in the not too distant future<br />

is therefore the new test station in Østerild<br />

in northern Jutland. A grid-testing facility<br />

is on the drawing board, which will also be<br />

connected to the Østerild turbines to increase<br />

our knowledge about how wind turbines interact<br />

with the electricity grid. Th ere is a large<br />

test turbine on its way to DTU, and Peter<br />

hopes that negotiations on where to place a<br />

wind tunnel will also lead to an expansion of<br />

the test facilities in Roskilde.<br />

– MARIANNE VANg RyDE<br />

3<br />

PhoTo miKal SchloSSer


4<br />

ANNOUNCEMENTS<br />

PhD lectures<br />

march 7th 2012 at 1:00 Pm, PhD<br />

student kirsten ramskov galamba<br />

will give a lecture entitled Public<br />

Facilities management and action<br />

research for Sustainability in Building<br />

101, room S9, at The Technical<br />

University of Denmark, lyngby. The<br />

research has been carried out at DTU<br />

management engineering, with associate<br />

Prof. Susanne Balslev Nielsen<br />

as principal advisor.<br />

PhD degrees awarded at DTU 1 September 2011–31 December 2011<br />

david aili has obtained the PhD degree at<br />

DTU 28 September 2011 for the research<br />

project Proton conducting Polymeric materials<br />

for hydrogen Based electrochemical energy<br />

conversion Technologies. The Project was carried<br />

out at Department of chemistry, with Niels<br />

J. Bjerrum as principal advisor.<br />

simon andersen has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 September 2011 for the research<br />

project Synthesis and characterisation of lipid<br />

derivatives for incorporation in matrix metalloproteinase<br />

sensitive drug delivery system. The<br />

Project was carried out at Department of microand<br />

Nanotechnology, with Thomas l. andresen<br />

as principal advisor.<br />

casper schousboe andreasen has obtained<br />

the PhD degree at DTU 28 September 2011<br />

for the research project multiscale topology<br />

optimization of solid and fluid structures.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

mechanical engineering, with ole Sigmund as<br />

principal advisor.<br />

andrei andryieuski has obtained the PhD<br />

degree at DTU 23 November 2011 for the<br />

research project Negative index materials and<br />

Plasmonic antennas Based Nanocoupler. The<br />

Project was carried out at Department of Photonics<br />

engineering, with andrei V. lavrinenko as<br />

principal advisor.<br />

Morten arngren has obtained the PhD degree<br />

at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project hyperspectral image analysis of Food<br />

quality. The Project was carried out at Department<br />

of informatics and mathematical modeling,<br />

with Jan larsen as principal advisor.<br />

iris arweiler has obtained the PhD degree at<br />

DTU 14 September 2011 for the research project<br />

Processing of spatial sounds in the impaired<br />

auditory system. The Project was carried out at<br />

Department of electrical engineering, with Jörg<br />

Buchholz as principal advisor.<br />

reza azizi has obtained the PhD degree at DTU<br />

21 December 2011 for the research project<br />

multi-scale modeling of composites. The Project<br />

was carried out at Department of mechanical<br />

engineering, with christian Frithiof Niordson as<br />

principal advisor.<br />

tim behrens has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Simulation of moving Trailing edge Flaps<br />

on a Wind Turbine Blade using a Navier-Stokes<br />

based immersed Boundary method. The Project<br />

was carried out at Department of mechanical<br />

engineering, with Wen Zhong Shen as principal<br />

advisor.<br />

christina beller has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Urban Wind energy. The Project was carried<br />

out at National laboratory for Sustainable<br />

energy, with christian Bak as principal advisor.<br />

josé pedro albergaria amaral blasques has<br />

obtained the PhD degree at DTU 30 November<br />

2011 for the research project optimal Design<br />

of laminated composite Beams. The Project<br />

was carried out at Department of mechanical<br />

engineering, with mathias Stolpe as principal<br />

advisor.<br />

Michael reibel boesen has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project a Bio-inspired Self-healing reconfigurable<br />

hardware architecture. The Project<br />

was carried out at Department of informatics<br />

and mathematical modeling, with Jan madsen as<br />

principal advisor.<br />

Mariana canut has obtained the PhD degree at<br />

DTU 9 November 2011 for the research project<br />

Pore structure in blended cement pastes. The<br />

Project was carried out at Department of civil<br />

engineering, with mette rica Geiker as principal<br />

advisor.<br />

tinghong chang has obtained the PhD degree<br />

at DTU 14 December 2011 for the research<br />

project improvement of thermophilic bacteria<br />

for ethanol production from lignocellulose. The<br />

Project was carried out at National laboratory<br />

for Sustainable energy, with Kim Pilegaard as<br />

principal advisor.<br />

sarah c.b. christensen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 2 November 2011 for the<br />

research project asellus aquaticus and other<br />

invertebrates in drinking water distribution<br />

systems - occurrence and influence on microbial<br />

water quality. The Project was carried out at<br />

Department of environmental engineering, with<br />

hans-Jørgen albrechtsen as principal advisor.<br />

lasse røngaard clausen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 28 September 2011 for<br />

the research project Design of novel Dme/<br />

methanol synthesis plants based on gasification<br />

of biomass. The Project was carried out at<br />

Department of mechanical engineering, with<br />

Brian elmegaard as principal advisor.<br />

Michelangelo dall‘ora has obtained the PhD<br />

degree at DTU 14 December 2011 for the<br />

research project reactivity and burnout of wood<br />

fuels. The Project was carried out at Department<br />

of chemical and Biochemical engineering,<br />

with anker Degn Jensen as principal advisor.<br />

march 14th 2012 at 1:00 Pm, PhD<br />

student rico petersen will give a<br />

lecture entitled Solid-Phase iminium<br />

cyclization reactions for the Synthesis<br />

of Natural Product-like Diketopiperazines<br />

in Building 208, auditorium<br />

54, at The Technical University of<br />

Denmark, lyngby. The research has<br />

been carried out at DTU chemistry,<br />

with associate Professor Thomas e.<br />

Nielsen as principal advisor.<br />

victor darde has obtained the PhD degree<br />

at DTU 14 December 2011 for the research<br />

project co2 capture using aqueous ammonia.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

chemical and Biochemical engineering, with Kaj<br />

Thomsen as principal advisor.<br />

shital das has obtained the PhD degree at DTU<br />

28 September 2011 for the research project<br />

Production of Synthetic Fuels Using electrolysis.<br />

The Project was carried out at National<br />

laboratory for Sustainable energy, with mogens<br />

B. mogensen as principal advisor.<br />

carlos axel díaz-tovar has obtained the PhD<br />

degree at DTU 29 November 2011 for the<br />

research project computer-aided modeling of<br />

lipid Processing Technology. The Project was<br />

carried out at Department of chemical and<br />

Biochemical engineering, with rafiqul Gani as<br />

principal advisor.<br />

yigang du has obtained the PhD degree at DTU<br />

28 September 2011 for the research project<br />

Non-linear Ultrasound imaging. The Project<br />

was carried out at Department of electrical<br />

engineering, with Jørgen arendt Jensen as<br />

principal advisor.<br />

emil tang engelund has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Wood - water interactions linking<br />

molecular level mechanisms with macroscopic<br />

performance. The Project was carried out at<br />

Department of civil engineering, with Staffan<br />

Svensson as principal advisor.<br />

rong fu has obtained the PhD degree at DTU<br />

14 September 2011 for the research project<br />

Next Generation control Plane and inter-domain<br />

routing. The Project was carried out at Department<br />

of Photonics engineering, with michael S.<br />

Berger as principal advisor.<br />

néstor ramos garcía has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project Unsteady Viscous-inviscid<br />

interaction Technique for Wind Turbine airfoils.<br />

The Project was carried out at Department<br />

of mechanical engineering, with Jens Nørkær<br />

Sørensen as principal advisor.<br />

nimi gopalakrishnan has obtained the PhD<br />

degree at DTU 14 September 2011 for the research<br />

project optofluidic applications of diblock<br />

copolymer derived nanoporous polymers. The<br />

Project was carried out at Department of micro-<br />

and Nanotechnology, with anders Kristensen as<br />

principal advisor.<br />

anna gordeeva has obtained the PhD degree<br />

at DTU 30 November 2011 for the research<br />

project creation of magnetic Flux in quenched<br />

Superconducting rings and Josephson Junctions.<br />

The Project was carried out at Department<br />

of Physics, with claus Schelde Jacobsen as<br />

principal advisor.<br />

per jr. greisen has obtained the PhD degree<br />

at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project computer Simulations - from Peptides<br />

to metalloenzymes. The Project was carried out<br />

at Department of Physics, with henrik Bohr as<br />

principal advisor.<br />

gamze gülez has obtained the PhD degree<br />

at DTU 30 November 2011 for the research<br />

project responses of Pseudomonas putida<br />

KT2440 to mild water stress. The Project was<br />

carried out at Department of environmental<br />

engineering, with Barth F. Smets as principal<br />

advisor.<br />

annette kirstine Hansen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 30 September 2011 for<br />

the research project optimization of well field<br />

management. The Project was carried out at<br />

Department of environmental engineering, with<br />

Dan rosbjerg as principal advisor.<br />

thomas søndergaard Hansen has obtained<br />

the PhD degree at DTU 14 December 2011<br />

for the research project catalytic routes to<br />

renewable Polymer Building Blocks - and renewable<br />

chemicals from biomass. The Project was<br />

carried out at Department of chemistry, with<br />

anders riisager as principal advisor.<br />

Zaza nadja lee Hansen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 21 December 2011 for<br />

the research project on outsourcing and<br />

offshoring: challenges facing management and<br />

engineering. The Project was carried out at<br />

Department of management engineering, with<br />

Saeema ahmed-Kristensen as principal advisor.<br />

dong He has obtained the PhD degree at DTU<br />

30 November 2011 for the research project manufacture<br />

of 2nd generation high-temperature<br />

superconducting thin films with a green processing<br />

technology. The Project was carried out<br />

at National laboratory for Sustainable energy,<br />

with Jean-claude Grivel as principal advisor.<br />

Martin christian Hemmsen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 14 December 2011 for the<br />

research project image processing in medical<br />

ultrasound. The Project was carried out at Department<br />

of electrical engineering, with Jørgen<br />

arendt Jensen as principal advisor.<br />

march 16th 2012 at 1:00 Pm, PhD<br />

student Martina Heitzig will give<br />

a lecture entitled computer-aided<br />

modeling for efficient and innovative<br />

product-process engineering in<br />

Building 208, auditorium 51, at The<br />

Technical University of Denmark,<br />

lyngby. The research has been<br />

carried out at DTU chemical engineering,<br />

with Prof. rafiqul Gani as<br />

principal advisor.<br />

gabriel gerardo Martinez Hernandez has<br />

obtained the PhD degree at DTU 9 November<br />

2011 for the research project laminar-Turbulent<br />

transition on Wind Turbines. The Project<br />

was carried out at Department of mechanical<br />

engineering, with Jens Nørkær Sørensen as<br />

principal advisor.<br />

Xiaoru Hou has obtained the PhD degree<br />

at DTU 29 November 2011 for the research<br />

project Development of industrial yeast for<br />

Second Generation Bioethanol Production. The<br />

Project was carried out at National laboratory<br />

for Sustainable energy, with Kim Pilegaard as<br />

principal advisor.<br />

karen thrane Højholt has obtained the PhD<br />

degree at DTU 29 November 2011 for the<br />

research project mesoporous molecular sieve<br />

catalysts. The Project was carried out at Department<br />

of chemistry, with rasmus Fehrmann as<br />

principal advisor.<br />

sania ibragimova has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project Supporting and stabilizing<br />

biomimetic membranes. The Project was carried<br />

out at Department of Physics, with henrik Bohr<br />

as principal advisor.<br />

krzysztof iwaszczuk has obtained the PhD<br />

degree at DTU 14 December 2011 for the<br />

research project Terahertz Technology for<br />

Defence and Security-related applications.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

Photonics engineering, with Peter Uhd Jepsen<br />

as principal advisor.<br />

antonio caballero jambrina has obtained the<br />

PhD degree at DTU 30 September 2011 for the<br />

research project high capacity radio over Fiber<br />

Transmission links. The Project was carried out<br />

at Department of Photonics engineering, with<br />

idelfonso Tafur monroy as principal advisor.<br />

katarzyna a. janik has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project Nanocrystalline gadolinia doped<br />

ceria-structure, density and transport properties<br />

of films grown by low temperature pulsed<br />

laser deposition. The Project was carried out<br />

at National laboratory for Sustainable energy,<br />

with Nini Pryds as principal advisor.<br />

jesper buch jensen has obtained the PhD degree<br />

at DTU 19 october 2011 for the research<br />

project Non-Uniform heat Transfer in Thermal<br />

regenerators. The Project was carried out at<br />

National laboratory for Sustainable energy,<br />

with Nini Pryds as principal advisor.<br />

Mads kehlet jepsen has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project Branch-and-cut and Branch-andcut-and-Price<br />

algorithms for Solving Vehicle<br />

routing Problems. The Project was carried out<br />

at Department of management engineering,<br />

with David Pisinger as principal advisor.<br />

kanchana rueksomtawin kildegaard has<br />

obtained the PhD degree at DTU 28 September<br />

2011 for the research project Functional analysis<br />

and heterologous expression of Polyketide<br />

Gene cluster. The Project was carried out at<br />

Department of Systems Biology, with Thomas<br />

ostenfeld larsen as principal advisor.<br />

kristine groth kirkensgaard has obtained the<br />

PhD degree at DTU 2 November 2011 for the<br />

research project Thioredoxin reductase from<br />

barley: Structure, recognition of thioredoxin,<br />

protein engineering and catalytic mechanism.<br />

The Project was carried out at Department<br />

of Systems Biology, with Birte Svensson as<br />

principal advisor.<br />

thomas vagn korsgaard has obtained the<br />

PhD degree at DTU 30 November 2011 for the<br />

research project New ways to test beta cell<br />

functionality in health and diabetes. The Project<br />

was carried out at Department of Physics, with<br />

erik mosekilde as principal advisor.<br />

louise Hjelmar krøjgaard has obtained the<br />

PhD degree at DTU 21 September 2011 for<br />

the research project legionella in habitations:<br />

detection and risk factors. The Project was<br />

carried out at Department of environmental<br />

engineering, with hans-Jørgen albrechtsen as<br />

principal advisor.<br />

kasper kærgaard has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Numerical modeling of Shoreline<br />

Undulations. The Project was carried out at<br />

Department of mechanical engineering, with<br />

Jørgen Fredsøe as principal advisor.<br />

sara laustsen has obtained the PhD degree<br />

at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project engineered air-entrainment of concrete<br />

Use of Superabsorbent Polymers. The Project<br />

was carried out at Department of civil engineering,<br />

with ole mejlhede Jensen as principal<br />

advisor.<br />

Xiao-fen li has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 November 2011 for the research<br />

project relationship between microstructural<br />

defects and flux pinning properties in<br />

reBa2cu3o7-8 thin films for 2nd generation<br />

high temperature superconducting tapes. The<br />

Project was carried out at National laboratory<br />

for Sustainable energy, with Jean-claude Grivel<br />

as principal advisor.<br />

Xiaomin liu has obtained the PhD degree<br />

at DTU 23 November 2011 for the research<br />

project construction and characterization of<br />

monolithic Femtosecond Fiber lasers. The<br />

Project was carried out at Department of<br />

Photonics engineering, with Jesper lægsgaard<br />

as principal advisor.<br />

joanna M. lopacinska has obtained the PhD<br />

degree at DTU 14 December 2011 for the<br />

research project micro- and Nanoengineering<br />

meets cell Biology: in Vitro Biocompatibility<br />

Testing concepts. The Project was carried out<br />

at Department of micro- and Nanotechnology,<br />

with martin Dufva as principal advisor.<br />

Monika nøhr løvgreen has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project Structure and characterization<br />

of Proteins and enzymes involved in Nucleotide<br />

metabolism and iron-Sulfur Proteins. The<br />

Project was carried out at Department of chemistry,<br />

with Pernille harris as principal advisor.<br />

anders theilgaard Madsen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 30 September 2011 for<br />

the research project catalytic Production of<br />

Biodiesel. The Project was carried out at Department<br />

of chemistry, with rasmus Fehrmann<br />

as principal advisor.<br />

flavio Malaguerra has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 September 2011 for the<br />

research project models and statistical analysis<br />

of organic micropollutants in groundwaterbased<br />

drinking water resources. The Project<br />

was carried out at Department of environmental<br />

engineering, with Philip Binning as principal<br />

advisor.<br />

thomas Hammershaimb Mosbech has<br />

obtained the PhD degree at DTU 28 September<br />

2011 for the research project computed<br />

Tomography in the modern Slaughterhouse.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

informatics and mathematical modeling, with<br />

Bjarne Kjær ersbøll as principal advisor.<br />

ramin Moslemian has obtained the PhD<br />

degree at DTU 30 November 2011 for the<br />

research project residual Strength and Fatigue<br />

lifetime of Debond Damaged Sandwich Structures.<br />

The Project was carried out at Department<br />

of mechanical engineering, with christian<br />

Berggreen as principal advisor.<br />

arnaud e. Musa has obtained the PhD degree<br />

at DTU 30 September 2011 for the research<br />

project Development of miniaturized disposable<br />

electrochemical systems intended for point of<br />

care blood analysis. The Project was carried out<br />

at Department of micro- and Nanotechnology,<br />

with Jörg P. Kutter as principal advisor.<br />

anders Wedel nielsen has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 December 2011 for the<br />

research project Scour Protection of offshore<br />

Wind Farms. The Project was carried out at<br />

Department of mechanical engineering, with B.<br />

mutlu Sumer as principal advisor.<br />

kenneth nielsen has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Site selectivity of specific reaction steps<br />

important for catalysis - co dissociation on<br />

ruthenium surfaces. The Project was carried out<br />

at Department of Physics, with Jane hvolbæk<br />

Nielsen as principal advisor.<br />

rasmus Høigaard nielsen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 21 December 2011 for<br />

the research project effects of oral salmon<br />

calcitonin in animal models of osteoarthritis<br />

- assessments of cartilage, bone and pain.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

mechanical engineering, with rajan ambat as<br />

principal advisor.<br />

aleksey v. nikiforov has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 September 2011 for the<br />

research project New construction and catalyst<br />

Support materials for Water electrolysis at<br />

elevated Temperatures. The Project was carried<br />

out at Department of chemistry, with Niels J.<br />

Bjerrum as principal advisor.<br />

jesper kenneth olsen has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project micro calorimetric Sensor for<br />

explosives Detection. The Project was carried<br />

out at Department of micro- and Nanotechnology,<br />

with anja Boisen as principal advisor.<br />

tune H. pers has obtained the PhD degree<br />

at DTU 14 September 2011 for the research<br />

project integrative Systems Biology: elucidating<br />

complex Traits. The Project was carried out at<br />

Department of Systems Biology, with Søren<br />

Brunak as principal advisor.<br />

bent petersen has obtained the PhD degree<br />

at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project Prediction of protein structural features<br />

by use of artificial neural networks. The Project<br />

was carried out at Department of Systems<br />

Biology, with claus lundegaard as principal<br />

advisor.<br />

Matthieu Queva has obtained the PhD degree<br />

at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project a Framework for constraint-Programming<br />

based configuration. The Project was<br />

carried out at Department of informatics and<br />

mathematical modeling, with christian W. Probst<br />

as principal advisor.<br />

march 20th 2012 at 1:00 Pm, PhD<br />

student troels suhr skovgård will<br />

give a lecture entitled modeling<br />

of coupled Nano-cavity lasers in<br />

Building 306, auditorium 38, at The<br />

Technical University of Denmark,<br />

lyngby. The research has been<br />

carried out at DTU Photonics, with<br />

professor Jesper mørk as principal<br />

advisor.<br />

Martin Hagsted rasmussen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 29 November 2011 for the<br />

research project low So2 emission Preheaters<br />

for cement Production. The Project was carried<br />

out at Department of chemical and Biochemical<br />

engineering, with Kim Dam-Johansen as<br />

principal advisor.<br />

Matias sevel rasmussen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project optimisation-Based Solution<br />

methods for Set Partitioning models applications<br />

in crew Scheduling. The Project was carried<br />

out at Department of management engineering,<br />

with Jesper larsen as principal advisor.<br />

Umadevi rathinavelu has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Developing strategy for corrosion<br />

protection of electronic devices (investigation<br />

of conformal coatings and corrosion behavior of<br />

metals/alloys for PcBa application). The Project<br />

was carried out at Department of mechanical<br />

engineering, with rajan ambat as principal<br />

advisor.<br />

kasper reck has obtained the PhD degree<br />

at DTU 14 December 2011 for the research<br />

project memS optical Sensor Systems. The<br />

Project was carried out at Department of<br />

micro- and Nanotechnology, with ole hansen as<br />

principal advisor.<br />

line blander reinhardt has obtained the<br />

PhD degree at DTU 28 September 2011 for<br />

the research project routing and scheduling<br />

problems. The Project was carried out at<br />

Department of management engineering, with<br />

David Pisinger as principal advisor.<br />

Maria l. rentsch has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 December 2011 for the research<br />

project Proteomics in Nutritional research a<br />

2-De based study of diet induced changes in<br />

the human plasma proteome. The Project was<br />

carried out at National Food institute, with<br />

Flemming Jessen as principal advisor.<br />

alicia román-Martínez has obtained the PhD<br />

degree at DTU 29 November 2011 for the<br />

research project a model-based framework for<br />

design of intensified enzyme-based processes.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

chemical and Biochemical engineering, with<br />

rafiqul Gani as principal advisor.<br />

Mads Holger rønnest has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 September 2011 for the<br />

research project New principles for targeting<br />

cancer - a rational small molecule approach.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

Systems Biology, with Thomas ostenfeld larsen<br />

as principal advisor.<br />

inger Margrete dyrholm siemsen has<br />

obtained the PhD degree at DTU 28 September<br />

2011 for the research project Patientovergange<br />

et eksplorativt studie af faktorer der påvirker<br />

sikkerheden af patientovergange. The Project<br />

was carried out at Department of management<br />

engineering, with henning Boje andersen as<br />

principal advisor.<br />

søren bredmose simonsen has obtained the<br />

PhD degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project Sintering of oxide-supported<br />

Pt and Pd nanoparticles in air studied by in situ<br />

Tem. The Project was carried out at Department<br />

of Physics, with ib chorkendorff as principal<br />

advisor.<br />

Maciej skolimowski has obtained the PhD<br />

degree at DTU 23 November 2011 for the<br />

research project Simulation of the cystic Fibrosis<br />

patient airway habitats using microfluidic<br />

devices. The Project was carried out at Department<br />

of micro- and Nanotechnology, with Jenny<br />

Katarina emnéus as principal advisor.<br />

carolina stenfeldt has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 September 2011 for the<br />

research project host-response to foot-andmouth<br />

disease in cattle; possible implications<br />

for the development of persistently infected<br />

„carriers“. The Project was carried out at National<br />

Veterinary institute, with Graham J. Belsham<br />

as principal advisor.<br />

lars stenseng has obtained the PhD degree<br />

at DTU 23 November 2011 for the research<br />

project Polar remote Sensing By cryoSat-type<br />

radar altimetry. The Project was carried out at<br />

National Space institute, with rene Forsberg as<br />

principal advisor.<br />

tim ståhlberg has obtained the PhD degree<br />

at DTU 21 September 2011 for the research<br />

project New catalytic Systems with ionic<br />

liquids as reaction media for the Synthesis of<br />

renewable chemicals. The Project was carried<br />

out at Department of chemistry, with anders<br />

riisager as principal advisor.<br />

roar søndergaard has obtained the PhD<br />

degree at DTU 14 December 2011 for the<br />

research project Polymer Solar cells - Non Toxic<br />

Processing and Stable Polymer Photovoltaic<br />

materials. The Project was carried out at National<br />

laboratory for Sustainable energy, with<br />

Frederik c. Krebs as principal advisor.<br />

march 22nd 2012 at 1:30 Pm, PhD<br />

student anders tegtmeier pedersen<br />

will give a lecture entitled<br />

Frequency swept fibre laser for wind<br />

speed measurements in Building<br />

306, auditorium 38, at The Technical<br />

University of Denmark, lyngby. The<br />

research has been carried out at DTU<br />

Photonics, with professor Karsten<br />

rottwitt as principal advisor.<br />

sabina de andrade pereira tavares has<br />

obtained the PhD degree at DTU 28 September<br />

2011 for the research project heterologous<br />

production of polyunsaturated fatty acids<br />

in Saccharomyces cerevisiae - discovery and<br />

expression of novel fatty acid desaturases.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

Systems Biology, with Jens christian Frisvad as<br />

principal advisor.<br />

andreas traberg has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for the<br />

research project management-By-objectives<br />

in healthcare. The Project was carried out at<br />

Department of management engineering, with<br />

Peter Jacobsen as principal advisor.<br />

valerie gauthier Umana has obtained the<br />

PhD degree at DTU 21 December 2011 for the<br />

research project Post-quantum cryptography.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

mathematics, with lars ramkilde Knudsen as<br />

principal advisor.<br />

Marco vanin has obtained the PhD degree<br />

at DTU 30 September 2011 for the research<br />

project electronic and chemical properties<br />

of graphene-based structures: a density<br />

functional theory study. The Project was carried<br />

out at Department of Physics, with Kristian S.<br />

Thygesen as principal advisor.<br />

giovanna vianello has obtained the PhD<br />

degree at DTU 28 September 2011 for<br />

the research project Transfer and reuse of<br />

Knowledge from the Service Phase of complex<br />

Products. The Project was carried out at Department<br />

of management engineering, with Saeema<br />

ahmed-Kristensen as principal advisor.<br />

luca vita has obtained the PhD degree at DTU<br />

9 November 2011 for the research project offshore<br />

Floating Vertical axis Wind Turbines with<br />

rotating Platform. The Project was carried out<br />

at National laboratory for Sustainable energy,<br />

with Troels Friis Pedersen as principal advisor.<br />

bodil voss has obtained the PhD degree at<br />

DTU 21 September 2011 for the research<br />

project Value-added chemicals from Biomass<br />

by heterogeneous catalysis. The Project was<br />

carried out at Department of chemical and<br />

Biochemical engineering, with John m. Woodley<br />

as principal advisor.<br />

katarzyna Welnicka has obtained the PhD<br />

degree at DTU 21 December 2011 for the<br />

research project Descriptor Based analysis of<br />

Digital 3D Shapes. The Project was carried out<br />

at Department of informatics and mathematical<br />

modeling, with Jakob andreas Bærentzen as<br />

principal advisor.<br />

bartlomiej Wilkowski has obtained the PhD<br />

degree at DTU 30 November 2011 for the<br />

research project Semantic approaches for<br />

Knowledge Discovery and retrieval in Biomedicine.<br />

The Project was carried out at Department<br />

of informatics and mathematical modeling, with<br />

lars Kai hansen as principal advisor.<br />

Hao Wu has obtained the PhD degree at DTU<br />

21 September 2011 for the research project<br />

co-combustion of Fossil Fuels and Waste. The<br />

Project was carried out at Department of chemical<br />

and Biochemical engineering, with Peter<br />

Glarborg as principal advisor.<br />

kaijia yu has obtained the PhD degree at DTU<br />

30 November 2011 for the research project<br />

isothermal and non-isothermal polymer melt<br />

flow. The Project was carried out at Department<br />

of mechanical engineering, with henrik K.<br />

rasmussen as principal advisor.<br />

jiaying Zhang has obtained the PhD degree<br />

at DTU 28 September 2011 for the research<br />

project antenna miniaturization in complex<br />

electromagnetic environments: Designs and<br />

measurements of electrically Small antennas<br />

for the hearing-aids application. The Project<br />

was carried out at Department of electrical<br />

engineering, with olav Breinbjerg as principal<br />

advisor.<br />

Xuan Zhang has obtained the PhD degree<br />

at DTU 14 December 2011 for the research<br />

project Upscaling of the Two-Phase Flows in<br />

Petroleum reservoirs. The Project was carried<br />

out at Department of chemical and Biochemical<br />

engineering, with alexander a. Shapiro as<br />

principal advisor.<br />

yuanjing Zheng has obtained the PhD degree<br />

at DTU 14 December 2011 for the research<br />

project mercury removal from cement Plants by<br />

Sorbent injection upstream of a Pulse Jet Fabric<br />

Filter. The Project was carried out at Department<br />

of chemical and Biochemical engineering,<br />

with anker Degn Jensen as principal advisor.<br />

daria Zukowska has obtained the PhD<br />

degree at DTU 30 November 2011 for the<br />

research project airflow interactions in rooms<br />

- convective plumes generated by occupants.<br />

The Project was carried out at Department of<br />

civil engineering, with arsen Krikor melikov as<br />

principal advisor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!