Nr 1111 September 2002 114. Årgang - Lystfiskeriforeningen

lystfiskeriforeningen.dk

Nr 1111 September 2002 114. Årgang - Lystfiskeriforeningen

Nr 1111 September 2002 114. Årgang

En flot aborre på 1375 gram fra Esrum sø, fanget af Patrick Goldbæk (Foto JS).


Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Det 116. fiskeår

Nr. 1111 September 2002 114. Årgang

Tropeklima - En varm anbefaling.............................16033

Sjælsø plages af grøde..............................................16034

LF-fangstrapporter pr 1. august 2002.......................16035

Tilbered de søde ferskvandsfisk................................16036

Indhold

Kattinge Sø & fuglevennerne....................................16036

LF’s åleudsætninger 2002.........................................16037

Vigtig! Ændring af regler for præmiefisk.................16038

Fangsten i Juni 2002.................................................16039

Tropeklima - En varm anbefaling

Solen bager ubarmhjertigt ned og

sveden driver ved mindste anstrengelse,

hvilket kan være et udmærket

påskud for at undgå plæneklipning

og den længe tiltrængte hækklipning.

Samtidig er lediggang som

bekendt roden til megen dårligdom,

så - rent forebyggende naturligvis -

kunne man måske kombinere et

minimum af anstrengelse med lidt fiskeri....

Vel ude på søen må der først hittes et skyggefuldt

sted eller en plads, hvor det lufter lidt. Herefter

kan linerne sættes eller trækkes, og man kan atter hellige

sig minimum anstrengelse.

Vi kan nu konstatere, at hvor andre stakler

må enten gispe eller investere i luftkonditionering; så

giver vor fritidssyssel løsningen på overlevelse i tropiske

temperaturer samtidigt med at den kan give en læk-

kerbid på bordet. Disse klimamæssige fordele og alle

vore faciliteter oveni, kan jeg kun varmt! anbefale vore

medlemmer at viderebringe til venner og bekendte -

Sussie tager særdeles godt mod nye indmeldelser.

Fiskene? Jo, de fandt sig også et skyggefuldt sted.

Med brav hilsen

Formanden

PS:

Apropos lækkerbidder har foreningens bibliotek, fra

Julius Wedege, med tak modtaget en sublim kogebog

for tilberedning af ferskvandsfisk. Mange retter er

opkaldt efter LF’ere eller kendte fiskepladser i foreningens

vande. Variationen er stor bl.a. tilberedes der løjer

og karudser ud over de vanlige. Tak for bidraget Julius

- mine tænder løber i vand.

Medlemslisten m.m. bringes først i oktober-tidende, da de ikke forelå ved redaktionens slutning.

16033


Redaktør og Webmaster var et smut på Sjælsø i bagende augustsol for

at bese aborrefiskeriet. Det kom der en del små aborrer, og et par enkelte

hæderlige ud af samt et par pindegedder.

Det der slog mest var de enorme grødemængder. Med tanke

på de store mængder ophobede grøde, der sidste vinter gjorde det meget

svært at få bådene ud (se marts nummeret), kan man nu se hvorfor. Der

står grøde overalt. Der er to områder hvor det er særligt slemt. Omkring

det gamle vandindtag i østenden, og helt nede i vestenden. Her ligger

grøden så tykt i overfladen at sejlads er umuligt. Vandet er algegrønt,

men det har åbenbart ikke bremset grødens vækst.

Sommerens både meget våde og varme vejr, har givetvis

skylden for søens tilstand. Det eneste positive (udover et begrundet håb

om en fremtidig god aborrebestand), er at vandstanden er maksimal og

at bådene derfor let og ubesværet kan forlade broen.

Aborrerne stod tilsyneladende koncentreret få steder. Der var

flest meget små, som forhåbentligvis kan vokse sig større.

16034

Sjælsø plages af grøde

En solid aborre på 1,5 kilo indsendt til vores

hjemmeside. Fangeren er Mads Bak. Søen

er Sjælsø.


Forsidebilledet:

Mandag den 20. maj var Patrick Goldbæk og undertegnede

lige ude på en lille sviptur på Esrum Sø. Da

''Gedde/Ørred/Aborre jokeren'' (sat 2,5 meter nede)

flåede line af hjulet...... det virkede lovende, men grejet

var lidt i overkanten for den ellers meget flotte aborre,

der dukkede op af de krappe bølger, fra 13 meter

vand ud for Ejerhoved. 1,375 kilo viste vægten og den

var 46 cm lang. En kanon bonus på en mat morgen med

en kold vind fra sydøst.

Lystfiskerhilsener

Jesper Skaaning

Billederne herover:

Jens Berentsens anmeldte gedde og aborre, der begge

topper listerne p.t. ses herover.

LF-fangstrapporter pr 1. august 2002

Dato Fiskeart Fanger Vægt Fiskevand Redskab Vidne

05.05.02 Gedde Jens Berentsen 36,30 10,30 Søndersø Lev. Agn Michael Rohlff

19.06.02 Gedde Henrik Pedersen 314,6 8,50 Furesøen Lev. Agn Klaus Aaes

18.05.02 Gedde Paul Leth Pedersen 316,8 7,25 Gentofte Sø Spin Jess Glargaard

19.06.02 Gedde Henrik Pedersen 314,6 8,50 Furesøen Lev. Agn Klaus Aaes

08.06.02 Sandart Bent F. Laursen 7,40 Furesøen Lev. Agn Per Ekstrøm

18.06.02 Sandart Klaus Aaes 430,00 7,35 Furesøen Lev. Agn Henrik Pedersen

17.06.02 Sandart Henrik Pedersen 314,6 7,10 Furesøen Lev. Agn Klaus Aaes

01.06.02 Sandart Henrik Pedersen 314,6 6,20 Furesøen Lev. Agn Klaus Aaes

05.06.02 Sandart Henrik Pedersen 314,6 6,10 Furesøen Lev. Agn Niels Boes

01.06.02 Sandart Lars Lund 351,8 5,70 Furesøen Lev. Agn Bent F. Laursen

07.06.02 Aborre Jens Berentsen 36,30 1,380 Sjælsø Dørg Poul Tofte

20.05.02 Aborre Patrick Goldbæk 110 1,375 Esrum Sø ? J. Skaaning

Fisk fanget uden for LF-vande:

08.05.02 Gedde Søren Kjær Nielsen 294,00 10,10 Mose i Greve Lev. agn

16035


Forbløffende nok findes ”Kogebog For

Ferskvandsfisk”, der udkom i 1929, ikke i LF-biblioteket

alsidige bogsamling. Altså selv ikke 73 år efter

udgivelsen! Det er der nu rådet bod på.

Bogen er nemlig en interessant og brugelig

vejledning i behandling og servering af fisk. Heri

fiskearter ud over almindeligt i LF-regi. Nok gammeldags

men med et kulturpræg, som bl.a. tegner det

karakteristiske, for Lystfiskeriforeningen. Ja - man kan

så men fristes til at udlægge den som et LF-produkt.

For ideen til den er givet af et LF-medlem i

Frederiksdal, og bogens forfatter Chr. S. Jacobsen har

velsagtens også været LF’er.

”En gammel lystfiskers optegnelser” har

Jacobsen sat som dens undertitel, og oplyst at en del af

retterne er fra hans mange år i Frederiksdal, hvor familien

da i ugevis spiste fisk fanget i Furesøen. Havde

fiskefangsterne været særligt gode blev nye retter drøftet,

hvoraf mange opstod. Nu nok også fordi fru

Jacobsen og familiens tyende gik ind for, at fisk blev

tilberedt og serveret bedst muligt. Men studier af ældre

kogebøger har også medvirket.

Ud over de mange retter indeholder

Jacobsens kogebog også en historisk redegørelse om

tidligere tiders tilberedning af ”de søde ferskvandsfisk”

fra før saltvandsfisk blev almindeligt. Opskrifterne a

1929 går på ål, kvabbe (knude), aborre, brasen, gedde,

16036

Tilbered de søde ferskvandsfisk

karpe, karusse, krebs, laks og ørred, suder, smelt og

løje samt skalle og sandart. Desuden er der anvisninger

på fiskesupper, saucer og forskelligt tilbehør.

Nogle retter er ukendte i vore dage. F.eks.

karusse i sennep, der steges med Colman sennep, smør

og persille – eller løje, som skæres op og skrubbes med

en børste, drysses med salt, vendes i mel og steges i

olie. Serveres med tomatsauce af friske tomater. Som

andre lækkerier står f.eks. ”Ål i djævlesauce”, ”Kvabbe

med kalv og skinke”, ”Gedde kogt a la Jydehul”,

”Steget karpe med honningkager”, ”Krebs i øl”, ”Laks

med sardelsmør” og ”Sure skaller”.

Kogebogen er så men ikke særlig sjælden.

Den findes af og til på salgslister for grej- og litteratursamlere,

ligesom kollega ”Krønikeskriveren” nu og da

har omtalt den. Til eget brug ser ”køkkenskriveren”

her, der også er gammel lystfisk med optegnelser, at

han i august 1990 har tilberedt en variation af ”Aborre

a la Møllehuset”. – Jacobsen var tilhænger af øl til fisk,

men nød undertiden også kold punch. Så præsentationen

her afsluttes med Jacobsens egen, der sammenstrikkes

af 1 flaske Rhinvin, 1 flaske champagne, ½ flaske

apollinaris, lidt sukker og 1 a 2 snapse gin. Prøv!

God fornøjelse, velbekomme og skål!

Kattinge Sø & fulgevennerne

Klager over, at der bedrives lystfiskeri på Kattinge Sø,

der ejes af Skov- og Naturstyrelsen og er omfattet af et

EF fuglebeskyttelsesdirektiv, har medført, at Danmarks

Miljøundersøgelser har foretaget en undersøgelse over

lystfiskeriets betydning for fuglelivet på søen, specielt

i forhold til troldænder, der i et antal på omkring

30.000 stk. overvintrer på søen.

Lystfiskeriet på søen drives udelukkende fra

én båd. Fiskeriet tilhører Kattinge Søs

Lystfiskerforening. Undersøgelsen, der er foregået fra

september til december sidste år viser, at lystfiskeraktiviteterne

på søen har en vis forstyrrende effekt på troldænderne.

På dage med lystfiskeri faldt antallet af trol-

Køkkenskriveren

dænder på søen med 42 % Det tog 2 dage efter fiskeriet,

før antallet af troldænder igen var på højde med tallet

før fiskedagen. Undersøgelsens resultater udmunder

nu i et møde mellem DMU, Skov- og Naturstyrelsen,

Kattinge Sø Lystfiskerforening samt Danmarks

Sportsfiskerforbund med henblik på en afklaring af

problemstillingen i Kattinge Sø.

DSF

Kattinge Sø er på 71 ha, og er kendt for sit gode sandartfiskeri.

(Red.)


LF’s åleudsætninger 2002

Åleudsætningerne blev i år foretaget under overvågning

af fiskerikontrollen, der udtrykte stor tilfredshed

med LF’s måde at organisere tingene på. På Søndersø

var det æresmedlem Jørgen Hansen, der sammen med

frue, fordelte 15.000 stk. ålebørn langs med kanterne.

På Bagsværd Sø var det Ulf Hansen & co. der ligeledes

håndterede 15.000 stk., medens Thomas Vedel på

Lyngby Sø (billedet), fik ansvaret for at udsætte 6.000

stk. Undertegnede fik hjælp af fiskerikontrollen med

udsætningen af de sidste 4.000 på Gentofte Sø.

Samtidig kan det oplyses at Ringstederne i Gyrstinge

Sø har udsat 30.000 stk., og at Haraldsted Sø er blevet

beriget med 25.000 stk. åleyngel. Tak for hjælpen til

alle der har deltaget.

286 KN

16037


Excalibur

Excalibur

Röst

899,-

Excalibur Röst

7’6” 6 lbs 899,-

7’6” 12 lbs 899,-

7’6” 20 lbs 899,-

7’6” 30 lbs 899,-

7’6” 50 lbs 899,-

Stangen er udviklet og

gennemtestet under bl. a.

benhårdt norsk havfiskeri.

Dobbelte beviklinger, delbar

hjulholder og

trebenede SiC øjer.

Excalibur

Simrishamn

Special

&

Vättern

Special

499,-

Simrishamn

Special II 8’6”

10-12 lbs 499,-

Vättern

Special II 8’6”

6-8 lbs 499,-

Stængerne er en videreudvikling

af de seneste

års mest populære downriggerstænger.Grafitklinge

og trebenede SiC

øjer og perfekt aktion.

Skandinavisk Agent: FairPoint A/S

Web-bookning på

www.lystfiskeriforeningen.dk

&

Voice-responce bookning på

tlf. 45 42 13 18

Åben døgnet rundt

Sekretariatet/Bådprotokollen

ændrer åbningstider.

Der er kun åbent hverdage 9 -13

Webbookning åben døgnet rundt

Spændende bøger til salg

Den tidligere overinspektør Jason Träff opbyggede

en stor samling af fiskelitteratur - dels bøger

han selv anskaffede sig, dels anmeldereksemplarer

som han gav et ord med på vejen i Lystfiskeri

- Tidende.

Jason Träff's børn har på smukkeste vis betænkt

Lystfiskeriforeningen med bogsamlingen, som

herved tilbydes LF's medlemmer. Bøgerne er

opdelt i 25, 50, og 100 kroners kategorier og kan

beses (og købes) hos foreningens overinspektør

på adressen Hestegangen 4 i Kongens Lyngby.

Lørdag den 7. september kl. 10 - 13

&

Tirsdag den 10. september kl. 16 - 19

Telefoniske forespørgsler er velkomne.

Overinspektøren

Vigtigt!

Ændring af regler for

præmiefisk

AFDELING 2.

*

Medaljer, championsmærker, pokaler, konkurrencer.

64. Foreningen tildeler årligt sine medlemmer

bronze- eller sølvmedaljer for fangst i foreningens

fiskevande af fisk, som mindst holder følgende vægt:

(...uændret).


De sidste par sæsoner har MinnKota revolutioneret det danske

søfiskeri: Ikke mere larm og forurening - og mange steder kan du sejle

med din MinnKota elmotor, selvom sejlads med benzinmotor er

forbudt.

Bliv del af den stille revolution; gør som de skrappe drenge og sæt

en MinnKota på hækken...

Endura 30 30 lbs tryk /12 V 2.298,-

Endura 50 50 lbs tryk /12 V 3.898,-

Maxxum 55T 50 lbs tryk /12 V 5.698,-

Maxxum 74T 74 lbs tryk /24 V 6.298,-

Distributør: Taiga Outdoors A/S 4826 1185 · www.minnkota.dk

Minn Kota forhandlere: Jan & Bo’s Lystfiskershop 46363677· 55725117· 35268970 · Henry’s Fiskegrej 45855970 · Hvidovre Sport 36751315 · Herning Bådcenter 97142211

Pandion Jagt & Fiskeri 48261442 · Forst & Jagthuset 45871136 · Holbæk Bådcenter 59435117 · Tempo Bådudstyr 43950190 · Sport Dres 38884648 · Pacific Boats 39298600

Grejbiksen, Århus 86232527· Grejbiksen, Silkeborg 86800888 · Grejboxen 38740092 · TF-Trading 48482633 · Scandinavian Outdoor Center 43715133 · Claus V. Hansen 3555 7520

Station

Arresø

Bagsværd Sø

Bavelse Sø

Buresø

Esrum Sø

Farum Sø

Furesøen Fiskebæk

Furesøen Holte

Furesøen Frederiksdal

Gentofte Sø

Gyrstinge Sø

Haraldsted Sø

Lyngby Sø

Sjælsø

Søllerød Sø

Søndersø

Tissø

Tystrup Sø

Saltvand:

Præstø Fjord

I alt

Fangsten i Juni 2002

Både Gedder Aborrer Ål Sandart

Karpe Suder

Knude Nat-

Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. ophold

21 17 0 0 0 0 0 0 0 41 51 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5 4 10 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 9 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 39 24 74 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

20 20 0 0 3 60 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 11 3 7,5 3 0 0 0 0 1 2,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 60 6 15,2 39 5 4 0 0 2 4,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

62 48 5 13,7 8 100 38,3 0 0 5 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 79 6 15 50 0 0 0 0 0 0 0 2 16,1 2 4 4 5,4 0 0 0

66 56 10 29,8 39 25 12,5 68 ? 2 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

10 14 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 1

52 49 23 47,8 82 17 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 12 0 0 2 5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 40 0 0 9 20 8 0 0 1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

511 481 89 237 295 237 98,4 68 #### 11 36,9 2 2 16,1 25 4 4 5,4 0 0 0 15

Fangsten i maj er endnu ikke opgjort. Det vil hjælpe sekretariatet, såfremt rapportbøger indsendes så snart det er

muligt, og i øvrigt beskyttes mod dårligt vejr, så indholdet ikke bliver ulæseligt. Husk, at vores fangstopgørelser

er én af få kilder til bedømmelse af søernes fiskeri over et helt århundrede. (Red.)

16039


Reserveret postvæsenet

Formand:

Bent Frøslee Laursen.

Mellemvang 6, 2970 Hørsholm

Telf. 45 86 50 83, bedst hverdage kl. 18-20

Sekretær:

Kaj Nielsen

Arresøgårds Sidealle 17

Ramløse, 3200 Helsinge

Telf. 48 76 33 30

Næstformand:

Gert Bendix Christensen.

Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd

Telf. 44 98 50 09.

Overinspektør:

Pál Tersztyánszky.

Hestegangen 4, 2800 Lyngby

Telf. 45 88 81 26.

Kasserer:

Jens Thusholt

J.M.Thielesvej 16 st. tv.

1961 Frederiksberg C.

Telf. 35 37 78 26

Postgirokonto 640 1805

Redaktør:

Thomas Vedel

Brillerne 40, 2840 Holte

Telf. 45 80 73 21

E-mail: lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk

Hjemmeside og web-booking:

www.lystfiskeriforeningen.dk

Åben døgnet rundt.

Stiftet i 1886

Bådprotokol og Sekretariat:

Sussie Jørgensen

Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø

Hverdage 9-13, Tlf. 57 60 83 60

Helligdage, lørdag & Søndag lukket

Indmeldelse:

Sekretariatet (se ovenfor)

Tlf. 57 60 83 60

Bogholderiet

Lystfiskeriforeningen

Postbox 87, 3460 Birkerød

Anmeldelse af præmiefisk

Per B. Larsen

Valbyvej 2, 3230 Græsted

Telf. 48 39 13 83

Bibliotek:

Formanden

Ungdomsudvalg:

Per Ekstrøm, telf. 43 99 96 60

Bådudvalg:

Niels Boes, telf. 39 76 00 01

Miljøudvalg:

Kaj Nielsen, telf. 48 76 33 30

Trykkeri:

Silkeborg Bogtryk.

Stagehøjvej 27, Postbox 52,

8600 Silkeborg.

Telf. 86 82 16 55, Telefax 86 82 11 28

Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen.

Redaktion: Thomas Vedel (ansv.)

ISSN 0904-5414

More magazines by this user
Similar magazines