Download som pdf-fil - Fyns Kran Udstyr A/S

fyns.kran.dk

Download som pdf-fil - Fyns Kran Udstyr A/S

Tlf. 7015 2015 - mail: fku@fku.dkDK-MASKINDONKRAFTEDK-MASCHINENHEBERDK-JACKS- DK-Maskindonkrafte er produceret i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Maskindirektivog leveres CE-mærkede med brugervejledning, certifikat og EU-erklæring.- DK-Maschinenheber sind in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie der EuropäischenUnion hergestellt und werden CE-markiert mit Bedienungsanleitung, Zertifikat und EU-Erklärunggeliefert.- DK-Jacks are produced in conformity with the Machine Directive from the European Union andare delivered CE-marked with manual and EU-declaration.Tilbudene gælder til og med 31. maj 2012, eller så længe lager haves.Alle priser er ex. moms


Tlf. 7015 2015 - mail: fku@fku.dkDK-JackTekniske data/Technische Daten/Technical DataVarenummer DK-Jack 8000510000Højde/Höhe/Height280 mmBredde/Breite/Width160 mmIndsætningshøjde/Einsatzhöhe/Lowest lift 20 mmVandring/Hub/Stroke150 mmStørste løftehøjde/Hubhöhe max./Highest lift 430 mmMax. løft/Tragfähigkeit max./Capacity max. 10 tonVægt/Gewicht/Weight18 kgVægt med pumpe/Gewicht einschl. Pumpe/Weight inclusive pump23 kgVarenummer/Bestell-nr./Article No. 800101Holmatro 1-trins pumpe/Holmatro 1-stufige Pumpe/Holmatro 1-stage pump 82082005502 m slange/2 m Schlauch/2 m hose 8214002000


Tlf. 7015 2015 - mail: fku@fku.dkLøftekløerne på DK-Jack er indstillelige. Indsætningshøjdenspænder derfor fra en min. højde på henholdsvis 20 mm og 15mm til en max. højde på hhv. 180 mm og 70 mm.Die Hebeklaue auf DK-Jack sind verstellbar. Die Einsatzhöhegeht deshalb von einer Minimumhöhe von beziehungsweise 20mm und 15 mm bis eine Maximumhöhe von beziehungsweise180 mm und 70 mm.The lifting clamps of DK-Jack are adjustable. Therefore theincorporated height goes from a minimum height of respectively20 mm and 15 mm to a maximum height of respectively 180mm and 70 mm.DK-Maskindonkrafte er yderst fleksible og kan anvendes tilarbejdsopgaver i både vertikalt og horisontalt plan. Endvidereåbner DK-maskindonkraftenes montering med separate pumperog en slangelængde på 2000 mm mulighed for risikofri løsningaf arbejds opgaver under vanskelige pladsforhold.DK-Maschinenheber sind äusserst flexibel und könnensowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. Dadie Maschinenheber mit separaten Pumpen sowie mit einerSchlauchlänge von 2000 mm ausgestattet sind, ermöglichtsich, Arbeitsauf gaben auch unter schwierigen Platzverhältnissenohne Risiko zu lösen.DK-Jacks are extremely flexible and can be used as well invertical as in horizontal plan. As the jacks are mounted withseparate pumps and a hose length of 2000 mm, they can beused to solve tasks under difficult spaces without any risks.DK-maskindonkraftenes løfteevne kan forøges ved sammenkoblingaf flere donkrafte til en pumpe. Løfteevnen vil i såfald svare til de sammenkoblede maskindonkraftes samledeløfteevne.Die Tragfähigkeit der DK-Maschinenheber kann beimVerkupplung mehrerer Hebern an einer Pumpe erhöhtwerden. Die Tragfähigkeit entspricht in dem Fall die gesamteTragfähigkeit der verkuppelten Heber.The lifting power can be increased by coupling morejacks to one pump. In that case the lifting power willcorrespond to the total lifting power of the coupled jacks.Tilbudene gælder til og med 31. maj 2012, eller så længe lager haves.Alle priser er ex. moms


Tlf. 7015 2015 - mail: fku@fku.dkDK-Jack er den optimale løsning til transportopgaver,hvor brugen af hydrauliske donkrafte er påkrævet,og hvor sikkerhed for både medarbejdere og last er ihøjsædet. Den kraftige DK-Jack karakteriseres ved lavegenvægt, stor kapacitet og lav indbygningshøjde,hvilket, kombineret med en driftsikker og robust udførelsesamt anvendelsen af en separat pumpe, gør DK-Jack tilen både sikker og praktisk løsning på transportopgaver.Tilbehør til DK-Jack8208400700 Holmatro HTW 700A to-trinspumpe8208801800 Holmatro HTW 1800B to-trinspumpe8214600118 Kobling A-118, hun8214800119 Kobling A-119, han8215000020 Manifold SMV-28215000040 Manifold SMV-48214002000 Slange H2 SOU incl. kobling, L=2 m8214003000 Slange H3 SOU incl. kobling, L=3 mDK-Jack ist optimal für Transportaufgaben, wo die Anwendungvon hydraulischen Maschinenhebern erforderlichsind und wo Sicherheit für Mitarbeiter sowohl als fürdie Last in erster Linie kommt. Der kräftige DK-Jack istvon niedrigen Eigengewicht, grosser Leistungsfähigkeitund niedriger Einbauhöhe gekenn zeichnet. Sie sind deshalbund aufgrund einer betriebssicheren und robustenAusführung mit der Anwendung einer separaten Pumpeeine sichere Lösung für Transportaufgaben.Zubehör für DK-Jack8208400700 Holmatro Pumpe HTW 700A, zweistüfig8208801800 Holmatro Pumpe HTW 1800B, zweistüfig8214600118 Kupplung A-118, weiblich8214800119 Kupplung A-119, männlich8215000020 Manifold SMV-28215000040 Manifold SMV-48214002000 Schlauch H2 SOU einschl. Kupplung, L= 2 m8214003000 Schlauch H3 SOU einschl. Kupplung, L= 3 mDK-Jack is the optimum solution for transport tasks,where the use of hydraulic jacks is required, and wherethe safety for the staff as well as for the load is highlyrespected.The powerful DK-Jacks are charaterized by alow net weight, a high capacity and a low incorporatedheight, which combined with a reliable and robust qualitymakes the DK-Jacks to a safe and practical solution oftransport tasks.Accessories for DK-Jack8208400700 Holmatro pump HTW 700A, two-stage8208801800 Holmatro pump HTW 1800B, two-stage8214600118 Coupler A-118, female8214800119 Coupler A-119, male8215000020 Manifold SMV-28215000040 Manifold SMV-48214002000 Hose H2 SOU incl. coupler, L=2 m8214003000 Hose H3 SOU incl. coupler, L=3 mOdense:Fyns Kran Udstyr A/SBrændekildevej 37DK-5250 Odense SVKøbenhavn:Fyns Kran Udstyr A/SEgeskovvej 3DK-2665 Vallensbæk StrandEsbjerg:Fyns Kran Udstyr A/SFiskebrogade 22DK-6700 Esbjerg SVAalborgFyns Kran Udstyr A/SOtto Mønsteds Vej 8DK-9200 Aalborg SV

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine