Оползотворяване на биомаса - Ерато

erato.bg

Оползотворяване на биомаса - Ерато

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕНА БИОМАСА 1


- ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ -IV генерация GP 25, GP 32, GP 45Пелетните горелки IV генерация са с авангарден дизайн и електронномодулиращо управление. Запазени са всички характеристики и предимства нагорелките от предходните генерации и са разширени чрез още допълнителнифункции.1Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.ПРЕДИМСТВА:- Автоматичен тест на всички функции на системата;- Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдатпроменяни от потребителя;- Автоматична модулация - настройка на количеството необходим въздухсъобразно избраната от потребителя мощност;- Автоматична самонастройка на системата, съобразно производителносттана подаващия шнек и калоричността на горивото;- Индикация за температурата на топлоносителя (водата) в котела;- Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване назаводските настройки при необходимост;- Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя исервизния персонал;- Възможност за работа с температурни сензори и стаен термостат;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция;- Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността наизделието.ІV генерациямодулиращаКод2506040322250604031625060403192506141322250614131621183740692509173754ТипGP 25 IV генерацияGP 32 IV генерацияGP 45 IV генерацияGP 25 gsmGP 32 gsmIV генерация GP 25 gsm, GP 32 gsmПРЕДИМСТВА:- Вградени компоненти от реномирани Европейски производители. Горивнатакамера е изработена от специална марка жароустойчива стомана, гарантираща дълъгексплоатационен период;- Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено вИталия, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с настройкана параметри;- Вграден седмичен програматор;- Възможност за управление на помпа и смесителни вентили;- Възможност за управление на димен вентилатор;- Улесняване на сервизирането посредством функция на управлението – „Историяна грешките”;- GSM модул, който позволява:• Включване/ изключване на горелката;• Промяна на мощностите;• Обратна връзка за моментното състояние на работния режим;• Обратна връзка при възникване на сервизен проблем.- Стандартно окомплектована с горивоподаващ шнек.Диапазон нарегулиранена мощността(kW)7-2510-3214-457-2510-32Горивоподаващ шнек за GP 25 и GP 32Горивоподаващ шнек за GP 45Номиналнатоплиннамощност(kW)2532452532--- 2 -Консумация наел. енергияпри запалване(А)4.54.54.54.54.5--Ел.мощност(W)+1100


1- ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ -Самопочистваща пелетна горелкаGP 20_18 sc, GP 25 sc, GP 32 scGP 20_18 tscСамопочистващите пелетните горелки са с модерен дизайн и електронномодулиращо управление. Запазени са всички характеристики и предимства нагорелките от предходните генерации и са разширени чрез още допълнителнифункции.Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.ПРЕДИМСТВА:- Иновативно автоматично почистване на горивната камера посредствоммеханично обстъргване на скарата. Възможност за настройване параметрите напочистване - брой ходове и време между две почиствания;- Възможност за изгаряне на дървесни пелети с ниско качество (високопепелосъдържание) и диаметър 6-8 мм;- Възможност за избор между 4 типа настройки в зависимост от качеството наизгаряните пелети при стабилно КПД и емисии;- Пет степени на модулация на мощността с бърз достъп, които могат да бъдатпроменяни от потребителя;- Вградени компоненти от реномирани Европейски производители. Горивнатакамера е изработена от специална марка жароустойчива стомана, гарантиращадълъг експлоатационен период;- Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено вШвеция, осигуряващо прецизна работа на горивния процес;- Автоматичен тест на всички функции на системата;- Автоматична модулация - настройка на количеството необходим въздухсъобразно избраната от потребителя мощност;- Автоматична самонастройка на системата, съобразно производителността наподаващия шнек и калоричността на горивото;- Индикация за температурата на топлоносителя (водата) в котела;- Възможност за съхранение на текущи настройки и автоматичновъзстановяване на заводските настройките, при необходимост;- Пароли за ограничаване на нива задостъп до параметри за потребителя исервизния персонал;- Възможност за работа с температурнисензори и стаен термостат;- Специални мерки за повишаване нанадеждността и безопасността на изделието;тубусна самопочистващапелетна горелкаКод25060503152506050322250605031625060513152118374069ТипGP 20_18 scGP 25 scGP 32 scGP 20_18 tsc- Възможност за управление на помпа иакумулиращ съд (опция) ;- Възможност за управление на димен вентилатор;- Улесняване на сервизирането посредством функция на управлението –„История на грешките”;- Стандартно окомплектована с горивоподаващ шнек;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.Диапазон нарегулиранена мощността(kW)7-1810-2510-3211-15Номиналнатоплиннамощност(kW)18253215Горивоподаващ шнек за GP 20, GP 25 и GP 32- 3 -Консумация наел. енергияпри запалване(А)4.54.54.51.8-Ел.мощност(W)+1100


- ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ -Bisolid GP 20_B18, GP 25_B, GP 32_BПелетните горелки от серия GP Bisolid са предназначени да изгарятдървесни пелети съгласно стандарт EN 14961-2:2010, клас ENplus-A1 сдиаметър Ø 6-8 mm. Могат да бъдат монтирани към различни водогрейни котлина твърдо гориво. Горивото и въздуха се смесват в горелката по контролиранначин и това е причината за екологично горене и висока ефективност.1ПРЕДИМСТВА:-Пелетните горелки са напълно автоматизирани- запалване, следене напламъка, продухване на горивната камера;- Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикацияна активните функции;- Автоматична настройка на количеството въздух и гориво съобразноизбраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност насъоръжението при минимален разход на гориво.- Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя наспиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво иелектрическа енергия.- Управление на циркулационна помпа според температурата натоплоносителя.- Безшумна работа и ниска консумация на електрическа мощност.- Защити от обратен огън и замръзване на топлоносителя.- Защита на циркулационна помпа от блокиране.- Управление на вентилатор за димни газове.- Работа със стаен термостат или седмичен програматор.- Стандартно окомплектована с горивоподаващ шнек;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.Bisolid GP 20_B18 hc, GP 25_B hcGP 32_B hcGP 20_B18 thcКодпелетна горелкас ръчно почистване25064003152506400322250640031625064103152506410322250641031625064203152118374069ТипGP 20_B18GP 25_BGP 32_BGP 20_B18 hcGP 25_B hcGP 32_B hcGP 20_B18 thcВъзможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.Диапазон нарегулиранена мощността(kW)5-187-2510-325-187-2510-3211-15Горивоподаващ шнек за GP xx_BНоминалнатоплиннамощност(kW)18253218253215-- 4 -Консумация наел. енергияпри запалване(А)4.54.54.54.54.54.51.5-Ел.мощност(W)+1200


- ПЕЛЕТНИ КОТЛИ -Pelletherm V.4 LT1зареждане 1 пътна 15 дниВодогрейните котли Pelletherm V.4 LT са модификация на базовия модел пелетни котли отсерията DakonEra. Подходящи са за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и заподгряване на битова гореща вода. Окомплектовани са с: пелетна горелка с автоматичносамопочистване от серията GP sc; горивоподаващ шнек; дървен бункер за пелети с капацитет500 кг; комплект инструменти за почистване.Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.почистване 1 пътна 30 дниПакет Pelletherm V.4 LTПРЕДИМСТВА:- Автоматично, механично самопочистване на пелетната горелка;- Повишен комфорт при експлоатация:• зареждане с гориво 1 път приблизително на 15 дни;• почистване на пепелника 1 път приблизително на 30 дни;• възможност за настройка на параметрите на почистване спрямо качеството на използванотогориво (брой ходове, време между две почиствания);- Възможност за изгаряне на дървесни пелети с ниско качество (високо пепелосъдържание) идиаметър Ø 6-8 mm;- Автоматично самонастройка на системата, съобразно производителността на подаващияшнек и калоричността на горивото;- Възможност за регулиране на работата на котела със стаен термостат (седмиченпрограматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;- Възможност за избор между 4 типа настройки в зависимост от качеството на изгаряните пелетипри стабилно КПД и емисии;- Възможност за регулиране на мощността в широк диапазон.- Опростен монтаж и лесно обслужване по време на експлоатация, почистване и сервизиране;- Минимални експлоатационни разходи;- Възможност за избор на вариант на монтаж на пелетната горелка (ляв или десен);- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ210425020021042502012104250300210425030121042504002104250401Pelletherm 18 V.4 LT - лявPelletherm 18 V.4 LT - десенPelletherm 25 V.4 LT - лявPelletherm 25 V.4 LT - десенPelletherm 30 V.4 LT - лявPelletherm 30 V.4 LT - десенНоминaлнамощност(kW)151525253030Код Тип Работноналягане(bar)2.52.52.52.52.52.5КПД(%)898989898989Воденобем(l)444450506060Маса(kg)321.6321.6341.6341.6361.6361.6Дължина(mm)775775775775775775Височина(mm)116511651245124513251325Ширина(mm)107510751075107510751075- 6 -


1- ПЕЛЕТНИ КОТЛИ -Pelletherm V.4 CompactВодогрейните котли от серията Pelletherm V.4 Compact самодификация на базовия модел пелетни котли от серията DakonEra.Подходящи са за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и заподгряване на битова гореща вода. Окомплектовани са с пелетна горелка савтоматично самопочистване от серията GP sc и предоставят комфорт приексплоатация доближаващ се до този, получаван при използване и на другиавтоматични електро котли или такива на течно или газообразно гориво.Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.бункер запелетиПРЕДИМСТВА:- Възможност за изгаряне на всички категории дървесни пелетисъгласно стандарт EN14961-2:2010 (ENplus - A1; ENplus - A2; ENplus - B)или A, AB, B, BC, C, CD, E, EF (съгласно методиката на ЕРАТО) с диаметърØ 6 - Ø 8 mm;- Автоматично почистване на горивната камера посредствоммеханично обстъргване на скарата.- Възможност за настройване параметрите на почистване - бройходове и време между две почиствания;- Автоматично отвеждане на пепелта от горивната камера къмконтейнер посредством шнек;- Компактна конструкция на котела, изискваща по-малкаинсталационна площ.самопочистващапелетна горелка- Лесно подвижен бункер с голяма вместимост (170 kg),осигуряващ достъп до всички елементи на котела, нуждаещи се отобслужване;- Облекчен достъп до управляващия блок - удобство приексплоатация и сервизиране;- Възможност за окомплектоване с вентилатор на димните газове,който позволява устойчиви КПД и емисии през целия период наексплоатация (особено в преходните сезони и при нестабилна тяга вдимоотвода);- Елементна база от реномирани европейски производители;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИпепелник210425120021042513002104251400Pelletherm 18 V.4 CompactPelletherm 25 V.4 CompactPelletherm 30 V.4 CompactНоминaлнамощност(kW)152530Код Тип Работноналягане(bar)2.52.52.5КПД(%)> 90> 90> 90Воденобем(l)445060Маса(kg)290305330Дължина(mm)104010401040Височина(mm)850850850Ширина(mm)142015001580- 7 -


Pelletherm V.2- ПЕЛЕТНИ КОТЛИ -Автоматизираните пелетни котли P elletherm V.2 са предназначени заотопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битовагореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност натози продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø14 mm с различно качество, както и плодови костилки. Характеризират сес изключително висока ефективност и надеждност.M011ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИКод Тип Номинaлна Работномощност налягане(kW) (bar)21042003792104200380210420038621042203792104220380210420038921042003902104210379Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.ПРЕДИМСТВА:- Непретенциозност към качеството на използваното гориво - всичкикатегории дървесни пелети съгласно стандарт EN14961-2:2010 (ENplus -A1; ENplus - A2; ENplus - B);- Автоматично запалване;- Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;- Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезенмодел на дозиращо устройство за подаване на твърдо гориво,елиминиращ фактора "обратен огън" и самозапалване;- Автоматизирана експлоатация на котела - регулиране на температурата със стаен термостат (седмиченпрограматор), който гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;- Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и табло с интерфейсен дисплей;- Автоматично почистване на пепелния остатък в горелката;- Възможност за автоматично зареждане на бункера с гориво от друг външен резервоар;- Механично почистване на тръбния сноп;- Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична работа на котела;- Пасивни елементи от реномирани Европейски производители;- Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя исервизния персонал;- Лесно обслужване, висока степен наM02*Фабрично окомплектованс пепелоотвеждаща системаPelletherm 30 V.2 M00Pelletherm 45 V.2 M00Pelletherm 60 V.2 M00Pelletherm 30 V.2 M01Pelletherm 45 V.2 M01Pelletherm 80 V.2 M02Pelletherm 100 V.2 M02Pelletherm 30 V.2 BIOефективност, надеждност и безопасност;- Отговарят на изискванията по стандартитеLVD, EMC, EN 303-5;- Екологичен при работа - нива навъглеродни емисии, които покриват найстрогитеЕвропейски изисквания.- Възможност за старт и стоп чрез gsmмодул - опция.- Автоматична модулация на горивнияпроцес при Pelletherm V.2 M01 и PellethermV.2 M02, намаляваща броя на спиранията изапалванията, респективно консумациятана гориво и електрическа енергия;- Управление на циркулационната помпаспоред температурата на топлоносителя -Pelletherm V.2 M02;- Управление на вентилатор за димнитегазове - Pelletherm V.2 M02.304560304580100302.52.52.52.52.52.52.52.5КПД(%)9494929494929294- 8 -Обем набункера(kg)100100100100100100100100Воденобем(l)951201849512018422095Маса(kg)460575711460575730770465Дължина(mm)8508501020850850964895850* Пепелоотвеждащасистема - опцияВисочина(mm)13751380162013751380162018241375M00Ширина(mm)15151618162015151618196019601515


1Pelletherm 30 V.2 BIO- КОМБИНИРАНИ КОТЛИ -ПРЕДИМСТВА:- Запазена концепция и предимства от Pelletherm V.2;- Възможност за изгаряне на дървесна биомаса във вид напелети, сушени плодови костилки и сух калиброван чипс(иновативен вид гориво разработка на фирма ЕРАТО);- Възможност за смяна на горивото чрез бърза настройкана няколко параметъра от потребителя;- Система против засводяване на горивото в бункера(бъркалка);- Цената на добитата топлинна енергия от калиброван чипсе значително по-ниска от тази при изгаряне на пелети;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.BIOPelletherm V.5 / GENERATOСерията Pelletherm V.5 / GENERATO са стоманени топловъздушнигенератори на дървесна биомаса за сушилни инсталации и отоплениена битови, офисни, индустриални помещения и обществени заведения.Оползотворяват дървесни пелети и сух дървесен калиброван чипс(модел GENERATO BIO). Затопленият въздух се отвежда към съседнипомещения чрез въздуховод.ПРЕДИМСТВА:- Непретенциозност към качеството на използваното гориво;- Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност ибезопасност;- Автоматично почистване на пепелния остатък в горелката;- Автоматизирана експлоатация на генератора – възможност зарегулиране на температурата със стаен термостат (седмиченпрограматор), който гарантира максимален топлинен комфорт иикономия на гориво;- Автоматично запалване;- Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;- Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезенмодел на дозиращо устройство за подаване на твърдо гориво,елиминиращ фактора "обратен огън" и самозапалване;- Микропроцесорен модул за управление параметрите на генератора и табло с интерфейсен дисплей;- Възможност за автоматично зареждане на бункера с гориво от друг външен източник;- Механично почистване на тръбния сноп;- Елементна база от реномирани европейски производители;- Екологичен при работа - нива на въглеродни емисии, които покриват най-строгите европейскиизисквания;- Бързо затопляне на въздуха;- Няма опасност от замръзване на отоплителната инсталация.- Температура на въздуха за отопление при номинална мощност - от 80°С до 90°С;- Диаметър на тръбата за топъл въздух - Ø 310 mm;- Диаметър на тръбата за димни газове - Ø 149 mm;- Дневен бункер с вместимост 150 l (100 kg);- Стандартно окомплектовани с вентилатори с ниво на звуково налягане 61÷64,5 dB;- Опция - вентилатори с ниво на звуково налягане 55 dB;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИКод2104210360210420036021042003612104200362ТипGENERATO 35 BIOGENERATO 30GENERATO 40GENERATO 50Номинaлнамощност(kW)35304050КПД(%)94949494дебит3(m /s)0.660.460.660.72Топъл въздухскорост изх. налягане(m/s) (bar)8.66.08.69.3- 9 -4.52.24.55.3Маса(kg)508508508508Дължина(mm)1040104010401040Височина(mm)1900190019001900Ширина(mm)1900190019001900


Bisolid Saver C- КОМБИНИРАНИ КОТЛИ -1Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителнапредна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, катобързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава отдърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID изгарятдървесни пелети Ø 6-8 mm, категория EN plus A1.По-високата ефективност в сравнение с конкурентнитекотли на твърдо гориво се постига благодарение настоманената, триходова конструкция на топлообменника,завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменнаплощ).Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.ПРЕДИМСТВА:- Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и наопределени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанскадейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица,слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори,изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети и въглища;- Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантирапродължително време на работа между две последователни зареждания;- Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране надебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото,икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широкдиапазон;- Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;- Пелетните горелки BISOLID са напълно автоматизирани – запалване, следенена пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за леснаработа;- Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво, съобразноизбраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност насъоръжението при минимален разход на гориво;- Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна идългосрочна експлоатация;- Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията изапалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;- Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широкдиапазон;- Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;- Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;- Възможност за управление на димосмукателен вентилатор;- Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване натоплоносителя;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИКод Тип Номинaлна мощност Работно210422102521042210402104221045Bisolid Saver C 25Bisolid Saver C 35Bisolid Saver C 45(kW)253545налягане(bar)2.02.02.0КПДдърва/пелети(%)86/9186/9186/91Воденобем(l)70100105Маса(kg)268316331Дължина(mm)920920920Височина(mm)90011001190Ширина(mm)720720720- 10 -


1FURIA е чугунен секционен водогреен котел, разработен за изгаряне натвърдо гориво (основно гориво - дърва и резервно - дървесни пелети).Чугунената секционна конструкция е с дълъг експлоатационен живот накотелното тяло. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки исредни обекти. Подходящ за клиенти търсещи високо качество и ниска цена заотопление.ПРЕДИМСТВА:- Възможност за работа само на дърва, само на пелети или в комбиниранрежим с автоматично превключване към резервното гориво - дървесни пелетиc диаметър 6-8 mm;- Автоматично запалване на пелети или дърва, посредством вграденазапалка;- Модулация на подавания в горивната камера въздух в зависимост отизбраната мощност и температурата на топлоносителя (вода);- Отложен старт на запалване;- Възможност за регулиране на мощността в широк диапазон при работа с резервно гориво;- Потребителят е независим по отношение необходимостта от презареждане с дърва;- Висококачественият чугунен топлообменик гарантира висока ефективност, надеждност и дълъгексплоатационен живот;- Стандартно окомплектован с пелетен горивоподаващ шнек, интерфейсно управление с дисплей и модулиращавентилаторна група;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.Код210423000121042300022104230003VIADRUS FURIAБройсекции5673FeraТЕХНИЧЕСКИ ДАННИКод Тип Номинaлна Работномощност налягане(kW) (bar)210220225021022023502102202450Номинaлнамощност3Fera 253Fera 353Fera 45(kW)242833- КОМБИНИРАНИ КОТЛИ -Пелети253545848484Ефективност (%)Дърва свлажностW20%757575КПД(%)939393РаботноналяганеОбем набункера(kg)120160160-11 -(MPa)0.40.40.4Тяга накомина(Pa)20ё3020ё3020ё30Воденобем(l)126150200Воденобем3544.750.4Маса(kg)418438485(l)ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИОбем набункера(l)5164.578Дължина(mm)110011001200Маса(kg)298348398Височина(mm)115012501250(mm)8859761087(mm)112511251125Ширина(mm)800800800ДължинаВисочинаШирина(mm)780780780


- ПЕЛЕТНИ КАМИНИ -PS 9 PONY/ PS 9D PONYТопловъздушна пелетна камина PS 9 Pony/ PS 9D Pony е автоматизирана иизползва гориво дървесни пелети Ø 6 mm. Предназначена е за отопление на2вили, ваканционни къщи, механи и други обекти с отопляема площ до 90 m .Камината предоставя уникален топлинен комфорт при експлоатация иусещане за уют от "живият пламък".1Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.ПРЕДИМСТВА:- Компактен и модерен дизайн, избор на цвят;- Конструктивни компоненти от реномирани Европейски производители;- Микропроцесорно управление, осигуряващо автоматизирана експлоатация,висока ефективност, икономия на гориво и ниски вредни емисии;- Автоматично запалване и модулация на мощността в широк диапазон ;- Автоматично дозиране и подаване на горивото от вграден бункер;- Автоматично почистване на горивната камера от пепелния остатък приСТАРТ и СТОП команда, което облекчава нуждата от ръчно почистване;- Контрол на желаната температура посредством вграден стаен термостат;- Възможност за избор на период за работа посредством вграден часовник сдневен, седмичен и/или уикенд програматор;- Дигитално контролно табло с дисплей и дистанционно управление;- Стандартна окомплектовка с вентилатор за димни газове;- Интегрирани защити;- Възможност за едновременно отопление на съседни помещения чрезотвеждане на подгретия от камината въздух, посредством допълнителенизходящ канал - само за версия PS9D Pony;- Възможност за разпределяне на подгретия въздух между дветепомещения, посредством ръчна клапа - само за версия PS9D Pony;- Лесен монтаж и пускане в експлоатация - не е необходимо изграждане наинсталация, а се свързва само към комин за отвеждане на димните газове;- Опростена поддръжка и обслужване;- Минимални експлоатационни разходи;- Високо ниво на надеждност и безопасност;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.RAL 3005ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИКод Тип Топлинна КПД Тяга намощносткомина(kW)(Pa)21120006012112000602211200060321120006042112010601211201060221120106032112010604PS 9 Pony, RAL 3005PS 9 Pony, RAL 9007PS 9 Pony, RAL 7043PS 9 Pony, RAL 1036PS 9D Pony, RAL 3005PS 9D Pony, RAL 9007PS 9D Pony, RAL 7043PS 9D Pony, RAL 1036RAL 90073.5 - 93.5 - 93.5 - 93.5 - 93.5 - 93.5 - 93.5 - 93.5 - 9(%)90909090909090904-104-104-104-104-104-104-104-10RAL 7043Обем набункера(kg)1919191919191919Маса(kg)90909090104104104104Дължина(mm)612612612612612612612612Височина(mm)10831083108310831083108310831083RAL 1036Ширина(mm)470470470470470470470470- 12 -


1Bisolid Luca- ПЕЛЕТНИ КАМИНИ -Топловъздушната пелетната камина Bisolid Luca е автоматизирана иизгаря дървесни пелети отговарящи на стандарт EN 14961-2:2010, класENplus-A1 с диаметър Ø 6 mm. Предназначена е за отопление на3апартаменти, малки и средни жилищни обекти с отопляем обем 110 - 140 м .Благодарение на автоматичното подаване на гориво и вградения в неяконтролер, гарантиращ плавно регулиране на мощността осигурява комфорти уют.Ï ÐÅÄÈÌ ÑÒÂÀ:- Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;- Автоматично запалване на горивото;- Автоматичен режим;- Контрол на желаната температура посредством вграден стаентермостат;- Възможност за избор на период за работа посредством вграденчасовник с дневен, седмичен и/или уикенд програматор;- Ниско ниво на шум;- Окомплектовани с голям дневен бункер;- Лесен монтаж и пускане в експлоатация - не е необходимо изгражданена инсталация, а се свързва само към комин за отвеждане на димните газове;- Компактна конструкция;- Съвременен дизайн;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.Bisolid LucaBisolid CommoКод Тип Топлинна КПД Тяга намощносткомина(kW)(Pa)21124002002114400210Bisolid CommoBisolid CommoBisolid Lucaсив бежов оранж21(4+17)8.5Bisolid Commo е автоматизирана пелетна камина с водна риза.Като гориво използва дървесни пелети, отговарящи на стандарт EN14961-2:2010, клас ENplus-A1 с диаметър Ø 6 mm. Предназначена е заотопление на вили, ваканционни къщи, механи и други обекти с3отопляема обем от 275-350 m .Ï ÐÅÄÈÌ ÑÒÂÀ:- Автоматично запалване чрез електрически нагревател;- Вентилатор за отвеждане на димните газове;- Интегрирани защити (прегряване, димни газове);- Режим на периодично продухване на горивната камера, както ипродухване при старт и стоп, намаляващ нуждата от често почистване;- Контрол на желаната температура посредством вграден стаентермостат;- Възможност за избор на период за работа посредством вграденчасовник с дневен, седмичен и/или уикенд програматор;- Компактна конструкция;- Окомплектована с:• циркулационна помпа;• затворен разширителен съд;• предпазен вентил с термозащита;• кран за пълнене и източване;• автоматичен обезвъздушител.- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.(%)90885-1210-13 -червенОбем набункера(kg)4523Маса(kg)196110черенТЕХНИЧЕСКИ ДАННИДължина(mm)620470Височина(mm)1200940Ширина(mm)582500


- ПЕЛЕТНИ КАМИНИ -RED HYDROАвтоматизираните пелетни камини с водна риза от серия RED HYDRO1нареномирания италиански производител MCZ са проектирани да осигуряватмаксимална ефективност и безопасност. Те съчетават красотата на естественияпламък с удобството на традиционна камина. Използват екологично чисто гориво -дървесни пелети Ø 6 mm.Камините имат вграден топлообменик и топловъздушна секция. Произведени са снадеждна стоманена конструкция, чугунена решетка на топловъздушната секция,горна чугунена плоча (капак) и чугунена скара в горивната камера, спомагащи за подобъртоплообмен и конвекция. Стартиране и спиране на камината чрез gsm модул -опция.Възможност за доставка на камината с метални или керамични (кахелни) капаци вразлични цветове.Възможност за ползване на кредитенергийна ефективност по програма REECL.мраморслоновакостжълт бордо черенRED AIRТопловъздушните пелетни камини от серия RED със съвременен дизайн саавтоматизирани и използват гориво дървесни пелети с диаметър Ø 6-8 mm. Камините са3предназначени за отопление на помещения с отопляем обем от 129 до 272 m .ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИПРЕДИМСТВА:- Автоматично запалване на горивото;- Регулиране на мощността в широк диапазон;- Опростена конструкция, позволяваща лесна поддръжка;- Ниско ниво на шум;- Окомплектовани с голям дневен бункер, гарантиращ работадо 5 дни (изчисленията са направени при 8 часа работа на ден);- Горивната камера е изработена от специална керамика свисока рефлекторна способност;- Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.Възможност за доставка на камината с метални или керамични(кахелни) капаци в различни цветове.Код Тип Топлинна Разход намощност гориво(kW) (kg/h)*21140002402114000241211400024421140002422114000243211400025121140002522114000253211400025421140002552114000256211400026521140002662114000267211400026821140002692114000270Gardenia HYDRO - метал, бордоGardenia HYDRO - метал, среброGardenia HYDRO - метал, сл. костMargherita HYDRO - кер., бордоMargherita HYDRO - кер., мраморPrimula HYDRO - метал, бордоOrchidea HYDRO - кер., бордоOrchidea HYDRO - кер., мраморPrimula HYDRO- метал, черноPrimula HYDRO- метал, сл. костPrimula HYDRO- метал, среброDalia - метал, бордоGardenia - метал, бордоMargherita - керамика,бордоPrimula - метал, слонова костOrchdea - керамика, мраморGardenia - метал, слонова кост3.6-11.63.6-11.63.6-11.63.6-11.63.6-11.64.4 - 21.54.4 - 21.54.4 - 21.54.4 - 21.54.4 - 21.54.4 - 21.52.1-6.02.4-8.02.4-8.02.4-9.52.4-9.52.4-8.00.8-2.50.8-2.50.8-2.50.8-2.50.8-2.50.8 - 4.30.8 - 4.30.8 - 4.30.8 - 4.30.8 - 4.30.8 - 4.30.5-1.450.6-1.80.6-1.80.6-2.00.6-2.00.6-1.8*Разходът на гориво може да е различен от посочения при промяна вида на горивото.- 14 -КПД(%)91.591.591.591.591.592929292929289.191.791.791.791.791.7Тяга накомина(Pa)1010101010101010101010101010101010Обем набункера(l)3737373737444444444444203737444437Маса(kg)170170170170170190190190190190190120140140160160140Дължина(mm)590590590590590575575575575575575460590590575575590Височина(mm)1051105110511051105111021102110211021102110290310511051110211021051Ширина(mm)512512512512512562562562562562562543512512562562512


1MARINА CS, CSA, CSIСтоманените котли тип MARINА са с автоматично подаване на горивото,произвеждащи топла вода за отопление и санитарни нужди. Предназначениса за изгаряне на биомаса. Подходящи са за отопление на общественисгради, индустриални и селскостопански обекти. Котлите CS и CSA са стриходов димоотвод.Моделите CS изгарят пелети, костилки от плодове, костилки от маслинии др.Моделите CSA изгарят дървени стърготини, талаш, дървесен чипс,пелети, натрошени черупки и костилки от плодове, костилки от маслини и др.Моделите CSI изгарят пелети, натрошени черупки и костилки отплодове, костилки от маслини и др.Стандартната окомплектовка на котлите включва пожаробезопаснасистема и управляващо табло, както следва:- За модели CS, CSA, CSI до 100 kW - табло с автоматично запалване и регулиране на мощността;- За модели CS, CSA над 100 kW - с електромеханично табло.**Възможност за доставка на табло с автоматично запалване и регулиране на мощността - по заявка.ПРЕДИМСТВА: - Екологично чисто гориво;- Система за управление на мощността;- Защита на ел. двигателите;- Защита от обратно горене.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИКод210420240021042024012104202402210420240321042024042104202405210420240621042024072104202408210420240921042024102104202411210420241221042024132104202414210420241521042024162104202417210420241821042024192104202420210420242121042024222104202423210420242421042024252104202426210420243921042024402104202441210420244221042024432104202444ТипCS 30CS 45CS 60CS 80CS 100CS 130CS 180CS 230CS 300CS 400CS 500CS 650CS 800CS 950CSA 45CSA 60CSA 80CSA 100CSA 130CSA 180CSA 230CSA 300CSA 400CSA 500CSA 650CSA800CSA 950CSI 20CSI 30CSI 40CSI 60CSI 80CSI 100Номинал.мощност(kW)304560801001301802303004005006508009504560801001301802303004005006508009502030406080100- КОТЛИ НА БИОМАСА -52719411515421227135347058876594111182434.947719411593939393939394949494949494909090919192200200200200290290290340340340440440440160160160200200200480480480480480480480480480480560560560CSA 1300, CSA 1650, CSA 2000 kW по запитване-15 -140140140190190190Мощност на КПД ДимоотводОбем нагор. камерабункера3(kW) (%) (˘ mm) (dcm )34.9 92 200 17052 92 200 17071 93 200 17094 93 200 170115 93 200 170154 93 290 490212 93 290 490271 93 290 490353 93 340 1050470 93 340 1050588 93 340 1050765 93 440 1350941 93 440 13501118 93 440 1350CS 1300, CS 1650, CS 2000 kW по запитванеПрисъединителниразмери1" 1/21" 1/21" 1/21" 1/21" 1/22" 1/22" 1/22" 1/23"3"3"4"4"4"1" 1/21" 1/21" 1/21" 1/22" /122" 1/22" 1/23"3"3"4"4"4"1" 1/21" 1/21" 1/21" 1/21" 1/21" 1/2Тегло(kg)380430510550640124014401650240027503100540059506500430510600690140016001800250028503200540059506500250280300350400450Дължина(mm)96010601160136015603150330033004400440044005450545054501060116013601560335035003500440044004400545054505450133014801630169019402190Височина(mm)136513651365136513651740174017402240224022402570257025701520152015201520178017801780224022402240257025702570121012101210141014101410Ширина(mm)139013901390139013901000100010001300130013001700170017002270227022702270100010001000130013001300170017001700600600600700700700


HARGASSNERClassic 9-22 kWClassic Lambda 25-60 kWВодогрейни триходови котли, оползотворяващи биомаса(дървесни пелети) в мощностен диапазон 2,8-58 kW. Плавнорегулиране на мощността спрямо необходимото потребление -Lambda сонда. Турболизатори и завихрители в топлообменникаспомагат за максималното усвояване на енергията от горивото.Автоматизирано почистване на тръбния сноп, автоматизиранаподвижна скара.Максимално работно налягане - 3 bar.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИТипClassic 9Classic 14Classic 22Classic Lambda 25Classic Lambda 35Classic Lambda 49Classic Lambda 60Laddomat 11-30Мощност(kW)2.8-9.54-14.96.5-227-2510-3514-4817-58КПД(kW)93.493.191.995.194.194.394.6- КОТЛИ НА БИОМАСА -(Ø mm)130130130130150150150Макс.раб.темп.o( С)95959595959595Темп.връщ.водаo( С)---58585858Присъед.размеривх/изход(")1"1"1"5/4"5/4"5/4"5/4"Classic 9-22kWClassic Lambda25-60kWМасаLADDOMATLADDOMAT е термостатна смесителна група, която допринася за побързодостигане на работната температура при подгряване на студенатавода в акумулиращ съд и реализира процеса температурно разслояване.Акумулираната топлина и перфектното разслояване допринасят заикономия на топлина до 20%(kg)300300300430430480480(mm)7757757751290129012901290ДимоотводДължинаВисочина(mm)14701470147014801480148016801Ширина(mm)1165116511651210121012101210Laddomat 21-100Laddomat 21-60Laddomat 11-30 код 3400001000 - подходяща е за котли и камини смаксимална мощност до 30 kW;Laddomat 21-60 код 3400001001 - подходяща е за котли с максималнамощност до 60 kW;Laddomat 21-100 код 3400001002 - подходяща е за котли смаксимална мощност до 120 kW.Вентилаторна групаВентилаторната група е модул, който служи за принудителноотвеждане на димни газове, отделени при изгаряне на твърди, течни игазообразни горива.Модулът се монтира в случаите, при които тягата на комина не едостатъчна, което води до по-нисък КПД, по-голям разход на гориво ипонижава топлинната му мощност. Той е снабден с центробеженвентилатор, който издържа на високи температури на изходящите димниoгазове - до 250 C и може да работи при наличието на пепелни частици вдимните газове. Чрез този вентилатор газовете се отвеждат от изхода насъоръжението и под действието на създадения от вентилатора напор сетранспортират към комина и се изхвърлят в атмосферата.Код21180101002118010200ТипВентилаторна група за подобряване коминната тяга, 25-75kWВентилаторна група за подобряване коминната тяга, 25-45 kW- 16 -


ДИСТРИБУТОРИАсеновград"Кото Груп" ЕООД0889 233 461Плевен“Био Биле" ООД0899 121 955Благоевград"Топлотехника" ЕООД073 832 962Пловдив“ВС Инженеринг" ООД032 960 771Бургас"Терматрейд" ЕООД056 812 941Пловдив"Терма Експерт Плюс" ООД032 666 999Бургас"Термал Инженеринг" ООД056 878 760Пловдив"Андромеда-7" ООД032 647 050Бургас"Топлотехника Бургас" ООД056 846 616Русе"Стема РС" ООД082 828 237Бургас"Екотерм Компания" ЕООД0889 720 987Самоков"Зарев" ООД0722 67 688Варна"Зи Зи Зеленченко" ЕООД052 510 655Самоков"Монтажи 64" ООД0722 66 044Варна"Ото Систем" ООД052 614 503Свиленград "Термопроектстрой" ЕООД0379 72 181Варна"Кристерм" ЕООД052 503 024Силистра"Камо" ООД086 821 681Варна"Стубел - 5" ЕООД052 613 719Сливен"Топлоинженеринг" ООД0888 398 368В.Търново"КМГ" ООД0897 883 520Сливен"Релакс терм" ЕООД0885 059 572В.ТърновоСД "Термоавтоматика"062 639 747Смолян"Родопи Терм" ЕООД0301 86 677ВидинЕТ "Климат 90"094 607 010София"Некотерм" ООД02 9733 303Враца"ГИЛ" ООД092 654 495София"Евротерм Инженеринг" ООД02 4281 536Габрово"Ковачев Инженеринг" ЕООД066 803 461София"ЕраТерм Инженеринг" ООД02 9753 200Гоце ДелчевЕТ "Снежана Попова"0751 61 171София"ЙОВ" ЕООД02 4184 444Казанлък"Термокомфорт България" ООД0898 528 110София"Клима Консулт" ООД02 8550 034Козлодуй"Хот Енерджи" ЕООД0973 80 353Ст. Загора"ФАН" ООД042 257 014Кърджали"МК" ООД0361 62 080Търговище"Енергоинженеринг" ООД0601 79 452Монтана"Монтана Пелет" ООД096 306 003Хасково"Топломаркет" ООД038 665 442ПазарджикЕТ "Валисто - В. Димитрова"034 919 711Хасково"Ерато Инженеринг" ООД038 665 553Пазарджик"Изотерм Стил" ЕООД034 441 814Шумен"Ес енд Пи Термо Комерс" ООД 054 830 980Перник"Топло Ефект Инженеринг" ЕООД0889 498 633Ямбол"Нора газ" ЕООД046 669 409Пирдоп"Термокомфорт Пирдоп" ООД07181 8848ЯмболЕТ "Силвър - Р. Тенев"0898 462 8686300 Хасково, бул. “Съединение” 67тел.: 038 60 30 44; 038 60 30 46факс: 038 60 30 45; 038 60 30 10e-mail: office_haskovo@erato.bgwww.greenecotherm.bgwww.bisolid.bgwww.erato.bg1592 София, ул. “Неделчо Бончев” 10тел.: 02 978 3990; 02 978 7860факс: 02 978 0744e-mail: office_sofia@erato.bg5800 Плевен, ул. “Метро” 3Западна индустриална зонаСкладова база “Лабиринтг”тел./факс: 064 68 00 67e-mail: office_pleven@erato.bg

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine