01.05.2020 Aufrufe

JOSEP VALLRIBERA: MULTIPLES · OBRA GRÀFICA 1997–2010 (Edicions H. Jenninger) ISBN 978-84-939139-4-6

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

J O S E P V A L L R I B E R A<br />

M ULTIPLES I <strong>OBRA</strong> GRAFICA 1997 - 2010


J O S E P V A L L R I B E R A<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> 1997 - 2010<br />

EDICIONS H. JENNINGER<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


INDEX<br />

Introducció Prof. Dr. Beate Reifenscheid, Diretor Ludwig Museum Koblenz.............6<br />

Einleitung Prof. Dr. Beate Reifenscheid, Direktorin Ludwig Museum Koblenz................8<br />

Preface Prof. Dr. Beate Reifenscheid, Diretor Ludwig Museum Koblenz..................10<br />

1997.....................................................................................................................12<br />

1998.....................................................................................................................20<br />

1999.....................................................................................................................26<br />

2000.....................................................................................................................28<br />

2001.....................................................................................................................44<br />

2002.....................................................................................................................72<br />

2003.....................................................................................................................76<br />

2004.....................................................................................................................82<br />

2005.....................................................................................................................94<br />

2006....................................................................................................................112<br />

2007...................................................................................................................122<br />

2008...................................................................................................................142<br />

2009...................................................................................................................198<br />

2010...................................................................................................................226<br />

Biografía............................................................................................................237<br />

Accio d’art..........................................................................................................240<br />

Kunstaktionen....................................................................................................242<br />

art actons...........................................................................................................245<br />

3<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


4<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


CATÀLEG DE<strong>MULTIPLES</strong> I<strong>OBRA</strong><strong>GRÀFICA</strong> 1997 - 2010<br />

WERKVERZEICHNIS DER <strong>MULTIPLES</strong> UND DRUCKGRAFIK 1997 - 2010<br />

CATALOGUE OFTHE <strong>MULTIPLES</strong> AND GRAFIC WORK 1997 - 2010<br />

5<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong><br />

Varietat d’estils, lacontrovèrsia, la incomoditat iel nedar contra corrent són els trets que Josep Vallribera<br />

reivindica per asimateix i per alaseva obra.<br />

Sovint és una actitud derebuig interior, degran autonomia, que només vol obeir-se, iun cert escepticisme<br />

cap a l'empresa artística afectada, que la converteix en un autèntic. Estima l'argument,<br />

l'enfrontament verbal amb elseu homòleg pel que fa al'art ila política, igual que tot elseu art<br />

s'orienta cap aun diàleg provocatiu avegades.<br />

Josep Vallribera va iniciar-se al’art através de la fotografia, per això nosorprèn gens que als recusos<br />

estilístics daquesta tècnica tinguin una forta presèntacia a les seves obres. Ala imatge fotogràfic se<br />

superposen gairebé sempre la pintura, el dibuix o l’escriptura. Aquestes intervencions poden ser molt<br />

contingudes, gairebé poètiques.<br />

L’escepticisme de Vallribera es dirigeix sobretot contra el mercat de l’art modern, contra les modes i<br />

els corrents als quals hom pràcticament es veu obligat asotmetres si pretén estar enprimera fila. A<br />

ell, l’etern objector illuitador solitari, aquestes normes li inspiren desconfiança. Amb un agut pensament<br />

analític, Vallribera observa l’evolució de l’art igaudeix defensant la seva pròpia posició. Però<br />

precisament aquest escepticisme, elconeixement dela posició del galerista idelade l’artista, perquè<br />

Vallribera coneix les dues per experiència pròpia, l’han portat aafermar-se en allò que ès clarament<br />

fonamental, laseva perspectiva artística: elfactor subjectiu, la mirada cap endins, al’àmbit on rauen<br />

les seves confrontacions personals amb associacions, emocions ivisions, però també amb les seves<br />

pors. Quan millor es posa demanifest aquest aspecte és quan Vallribera deixa de banda el factor<br />

conceptual, és a dir, directament en el dibuix. Els rastres de dibuix es troben dispersos entota laseva<br />

obra parlen un llenguatge encara més incisiu.<br />

És com si, i això és observable atota l’obra deVallribera, l’actuació artística estigués guiada per<br />

l’emoció, i per tant alimentada per una font del subconscient, però enunsegon pas quedés definida<br />

temàticament atravès d’una estructura intel-lectual. Per aVallribera l’emoció no és suficient, per a ell<br />

sempre és important la reflexió sobre l’actuació artística, només tolera l’acompanyat d’aquest segon<br />

nivell d’explicació. Des d’aquest punt de vista, molts dels seus treballs se situen en la intersecció dela<br />

pintura gestual, que es permet incursions en l’informal sense residir-hi enrealitat, con una complexa<br />

interpretació intel-lectual. Per a ell, l’art ésart en la interpretació que fa el mateix artista.<br />

L’art ila vida es combinen en una barreja insòlitament efervescent, tan radical que en ell esdesperta<br />

l’art delavivència més directa, iés així que una vida sense l’art, sense friccions amb els diferents<br />

posicionaments artístics, l’avorreix profundament.<br />

Voler recloure Josep Vallribera enunmoviment picòric seria inoportú ialavegada absurd. No hi ha<br />

res que més li desagradi que els ismes en els qual s’obstina d’insistir la literatura sobre la història de<br />

l’art. Com si es proposés contradir les tesis acadèmiques, amb l’afany de no deixar-se encasellar,<br />

Josep Vallribera canvia amb fervor d’estil idemitjà d’expressió que només capti l’atenció del públic<br />

durant uns breus moments. Vallribera noes deixa classificar, però laseva obra ésfàcilment reconeixible.<br />

Quan se li fa una pregunta, otambé alguna observació crítica, Vallribera esremet, sense amagar<br />

un cert orgull, aPicasso, el qual, afirma, sempre vaseguir el seu propi impuls imai no es va deixar<br />

condicionar pels judicis del món de les arts.<br />

6<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Qué fa doncs que la seva obra resulti tan inconfusible malgrat la seva oposició aferrissada que<br />

l’encasellin? Un dels trets que més criden l’atenció de la seva visió artística són els traços curts, més<br />

aviat al-lusius que no pas descriptius, dels seus temes parcialment apòcrifs, que oscil-len entre la<br />

intuïció ila realitat més concreta isovint generen una sensació de desarrelament, deconfusió ofins i<br />

tot de desfiguració. De forma irreal, en els seus quadres apareixen personatges odibuixos que semblen<br />

xamans procedents d’una realitat allunyada però encara molt vigent. Les persones hi juguen<br />

sempre un paper decisiu, sobretot als caps, que són representats deliberadament com un centre sòsmic.<br />

Com espectres màgics traspassen els límits del quadre, frontalment des de la perspectiva de<br />

l’observador. Noés possible defugir-los i inevitablement atrauen totes les mirades. Són d’una bellesa<br />

indomable, avegades recorden als rostres de dolor que atribuïm als difunts de les imatges dels antics<br />

peregrins cristians, aJesucrist amb lacorona d’espines, inundate desang, fins al tema recorrent però<br />

sempre vigent de l’Ecce Homo.<br />

El poliglotisme ilaconsiència històrica no són únicament aspectes importants en l’obra deVallribera<br />

sinó que hi tenen una influència directa. Així, per a l’espanyol que només es veu com acatalà difícilment<br />

resulta res més important imentalment estimulant que l’autonomia política: éslafont d’on brolla<br />

la llengua, la gènesi històrica, la independència política i l’orgull personal.<br />

Vallribera fasevir la llengua com unmissatge: no sempre en el sentit que hom reconeix i entén per a<br />

les paraules, sinó també com un entramat de diferents llengües, que en ell coexisteixen amb els<br />

mateixos drets ique irradien una part d’aquell cosmos enel qual es mou l’artista. En els seus viatges i<br />

estances a diferents països europeus com Espanya, França, Alemanya, Àustria, Itàlia, etc. sempre es<br />

va veure fortament influït per la personalitat cultural de cada inderet. Però, de totes aquestes cultures<br />

vives que, com amínim durant els anys seixanta fins als vuitanta, van saber imprimir en grans lletres<br />

la seva identitat cultural ivan experimentar imantenir una consciència distintiva, Josep Vallribera sent<br />

com amés pròpia la cultura catalana. És aquesta una cultura que ha influït profundament en la seva<br />

manera desentir ide pensar i que sempre l’ha marcat lingüísticament en el context delaseva obra.<br />

La llengua esdevé per ell una línia fronterera, que limita d’una manera com ningú que no sigui català<br />

no pot entendre. Esdevé elterritori de la pròpia personalitat, de l’autodeterminació. El jo es contraposa<br />

sempre als altres, previngut iprotegit de les influències externes. Ala vegada, ival adir que li és<br />

molt característic, Josep Vallribera se serveix molt sovint de paraules catalanes que posen al<br />

descobert laseva consanguinitat amb francesos iespanyols. L’etimologia de les paraules, laxarxa<br />

secreta que conformen ique des de temps immemorials ha mantingut les cultures unides i entrellaçades<br />

més enllà de les fronteres estatals actuals, laseva base protolingüística comuna de comprensió<br />

per damunt de les ideologies que com uncodi ha estat capaç d’unir les persones, donant més<br />

valor als elements que les uneixen que no aaquells que les separen, és una idea fonamental que<br />

hom retroba en l’ús reiterat dels seus retalls de llengües. Unmateix context esrepeteix en diverses<br />

llengües obé les llengües es combinen l’una amb l’altra com sifossin una sola. Així, la lectura dels<br />

quadres de Josep Vallribera ens transporta auncontext decomprensió més enllà de totes les contextualitats<br />

monolingües. Com en una explosió de pensaments dispersos, les paraules tenen rarament<br />

un caràcter apel-latiu inoacostumen tampoc aformular reflexions polítiques osocials, sinó que es<br />

mouen majoritàriament en un context delavida quotidiana, especialment en l’aquí i l’ara del mateix<br />

artista. Enforteixen l'autonomia dialèctica de l'artista: vital, dialogal iapuntada.<br />

Prof. Dr. Beate Reifenscheid, Diretor Ludwig Museum Koblenz<br />

7<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


weist Vallribera nicht ohne Stolz auf Picasso der seiner Meinung nach immer nur dem eigenen Impuls<br />

gefolgt sei und sich niemals um das Urteil der Kunstwelt geschert habe.<br />

Was ist es, was ihn so unverkennbar werden lässt, wenngleich sich jede Faser bei ihm gegen<br />

Festschreibung stäubt?<br />

Eines der Auffälligsten Merkmale seiner künstlerischen Position ist die kürzelhafte, mehr verweisende<br />

als bezeichnende Zeichnung seiner teils apokryphen Motive, die zwischen rein Ahnungsvollem und<br />

dann wieder mehr Konkretem hin- und herpendeln und dabei nicht selten ein Gefühl der Ortlosigkeit,<br />

der Verunklärung erzeugen. Schemenhaft tauchen Gestalten in seinen Bildern oder Zeichnungen auf,<br />

die wie Schamanen einer entfernten, aber noch sehr gegenwärtigen Wirklichkeit zu entstammen<br />

scheinen. Menschen spielen dabei immer wieder eine entscheidende Rolle, vor allem ihre Köpfe, die<br />

wie ein kosmisches Zentrum ihren eigenwilligen Mittelpunkt formulieren.. Wie magische Schemen<br />

treten sie an die Bildgrenze, frontal auf den Betrachter gerichtet. Ein Ausweichen ist nicht möglich und<br />

unausweichlich fesseln sie die Blicke auf sich. Sie sind von wiederborstiger Schönheit, mitunter erinnernd<br />

an die dem Tode schon geweihten Leidensgesichter auf alten, christlichen Wallfahrtsbildern, an<br />

Christus mit der Dornenkrone, blutüberströmt, bis hin zum alten nie hinfällig werdende Thema des<br />

„Ecco Homo“.<br />

„Vielsprachigkeit“ und historisches Bewusstsein sind Vallribera nicht nur wichtig, sondern finden unmittelbaren<br />

Einfluss inseinem Werk. So ist dem Katalanen auch kaum etwas wichtiger und gedanklich<br />

entzündender als die politische Autonomie: aus ihr erwächst die der Sprache, der geschichtlichen<br />

Genese, der politischen Unabhängigkeit und des inneren Stolzes.<br />

Vallribera nutzt Sprache als Botschaft: Nicht immer in dem Sinne, dass die Worte für sich gesehen<br />

und verstanden bereits Programm sind, wohl aber insofern als das Geflecht der unterschiedlichsten<br />

Sprachen, die nebeneinander gleichberechtigt existieren, etwas von jenem Kosmos abstrahlen, in<br />

dem auch der Künstler selbst sich bewegt. Als Reisender und Lebender zwischen den europäischen<br />

Ländern Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien, sind sie es auch gewesen, die ihn<br />

mit ihren kulturellen Eigenheiten tiefgreifend geprägt haben. Von all diesen Lebenskulturen, die zumindest<br />

in der Zeit der 60er-80er Jahre durchaus von einem hohen Mass an kultureller Identität geprägt<br />

waren und Unterschiede bewusst erlebten und aufrechthielten, hat Vallribera die katalanische sicherlich<br />

am bewustessten empfunden. Sie ist es, die sein Fühlen und Denken tief beeinflusst und sich<br />

sprachlich immer wieder in den Kontext seiner Werke eingegraben hat. Die Etymologie der<br />

Wortwurzeln, ihr geheimes Geflecht, das die Kulturen über die aktuellen Ländergrenzen hinweg seit<br />

Urzeiten miteinander verwoben und verflochten hat, ihre gemeinsame Verstehensbasis jenseits aller<br />

Ideologien die wie ein Code Menschen zu verbinden vermag und das Einende mehr betont als das<br />

Trennende, ist ein Grundgedanke, der sich in der wiederkehrenden Nutzung von Sprachfetzen<br />

wiederfinden. Ein und derselbe Kontext wird inmehreren Sprachen wiederholt, oder Sprachen werden<br />

miteinander verbunden als wären sie eins. Sozwingt das Lesen der Bilder bei Vallribera in einen Verstehenskontext<br />

jenseits aller monolingualen Kontextualität. Die wie Gedankensprengsel eingebrachten<br />

Worte haben selten einen appellativen Charakter, rufen selten auf den ersten Blick politische oder<br />

gesellschaftliche Reflexionen hervor, sondern bewegen sich zumeist in einem Kontext von<br />

Alltäglichkeit, und vor allem um das Hier und Jetzt des Künstlers selbst. Sie verstärken die dialektische<br />

Autonomie des Künstlers - vital, dialogisch und pointiert.<br />

Prof. Dr. Beate Reifenscheid, Direktorin Ludwig Museum Koblenz<br />

9<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong><br />

Variety ofstyles, controversy, the unconscious, and swimming against the tide, are characteristics that<br />

Josep Vallribera claims for himself and his work.<br />

It is often anattitude of inner refusal, one of great autonomy, that wishes to only obey itself, and acertain<br />

scepticism towards the affected artistic enterprise, that characterise him. He loves argumentative<br />

reasoning, verbal confrontation with his counterpart when it comes toart and politics, just as his entire<br />

nature is inclined towards sometimes provocative dialog.<br />

Josep Vallribera began his artistic education asaphotographer, soitishardly surprising that photographic<br />

media or stylistic devices are also represented in his works. Pure photography is mostly<br />

masked byoverpainting, drawing orwriting. The interventions can bevery subtle, almost poetic.<br />

Vallribera's scepticism is, above all, directed against the modern art market, against fashions and<br />

currents that one is practically obliged to submit to if one hopes to be in the forefront of the arts.<br />

Vallribera, the eternal objector and solitary fighter, issuspicious of such rules. With sharp analytical<br />

thinking, Vallribera observes the evolution ofart and takes pleasure in defending his own position. But,<br />

it is precisely this scepticism, familiarity with the position of the gallery owner and ofthe artist, that<br />

explains why Vallribera (familiar with both through his own experience) has come to affirm himself in<br />

what most clearly is the foundation of his artistic perspective: the subjective factor, looking inwards, to<br />

the sphere where not only his personal confrontations reside along with associations, emotions,<br />

visions, but also his fears. This aspect becomes most clear when Vallribera leaves aside the conceptual<br />

factor, that is, directly inthe drawing. Traces of drawing can befound scattered all over his work,<br />

speaking in amore incisive language.<br />

It is as if, and this can beseen in all of Vallribera's work, the artist's performance were guided by<br />

emotion, and therefore nourished by asource from the subconscious, but at asecond stage ended up<br />

defined thematically through an intellectual structure. For Vallribera emotion is not enough, what is<br />

always important for him is to reflect onartistic performance; he only tolerates pure chance ifitis<br />

accompanied bythis second level of explanation. From this perspective, many of his works are located<br />

at the intersection of gestural painting, that allows for incursions into the informal without actually<br />

residing there, and acomplex intellectual interpretation. For him, art is art inthe interpretation that the<br />

artist him/herself makes.<br />

Art and life merge into asingle bubbling mixture, and in such aradical way that his art evolves from<br />

immediate experience, and a life without art, without friction with artistic positions, deeply bores him.<br />

To define Vallribera solely as a painter would be fatal and nonsensical at the same time. He hates<br />

nothing more than the "isms" insisted onbyart historiens. And as if to avoid theese „isms“, to avoid<br />

being defined, Vallribera avidly changes styles and means of expression that are valid only at the<br />

moment of their performance: Vallribera cannot be determined, but remains recognizable. When his<br />

approach is queried, Vallribera with some pride points toPicasso, who, in his opinion, always followed<br />

his own impulse and never worried about the judgment of the art world.<br />

10<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


What is it that makes him so unmistakable, even though his every fibre resists definition?<br />

One ofthe most prominent aspects of his artistic position isthe brief, more directing than distinctive<br />

drawing of his partly apocryphal themes, which oscillate back and forth between the purely ominous<br />

and the more concrete, thereby not infrequently creating asense of placelessness, of obfuscation.<br />

Figures hazily appear in his paintings and drawings like shamans arising from a distant yet very<br />

contemporary /present reality. People continually play a decisive role in this regard, in particular their<br />

heads, formulating their own self-willed centre-point. Like magical silhouettes they step outward and<br />

up to the picture’s border, frontally facing the beholder. Evasion is impossible and they inevitably captivate<br />

the eyes. They are ofreminiscent of unruly and repentant beauty, at times even ofthose already<br />

consecrated to death, with suffering faces on old Christian pilgrimage images, from Christ with the<br />

crown of thorns, streaming with blood, to the old, never-ending theme of Ecce Homo.<br />

“Multilingualism” and historical awareness are not just important to Vallribera, but have animmediate<br />

influence on his work. Indeed, there is little that is more significant and thought-provoking to the Catalan,<br />

than political autonomy: from it grows that of language, that of historical genesis, of political independence<br />

and inner pride.<br />

Vallribera uses language as an embassy: Not always inthe sense that words are seen and understood<br />

in and of themselves, already as programme, but rather in the sense that the mesh of endlessly<br />

diverse languages, which exist alongside one another in equal standing, radiates something from that<br />

cosmos in which the artist himself also moves. Asatraveller and resident between the European<br />

countries of Spain, France, Germany, Austria and Italy, it was these too, that shaped him with their<br />

respective cultural particularities. Of all these cultures of life, which were, at least during the time of the<br />

60s to the 80s thoroughly characterised byahigh degree of cultural identity, consciously experiencing<br />

and sustaining differences, Vallribera certainly felt that of Catalonia the most. It is she, who influences<br />

his feelings and thought, recurringly embedded in the context of his works. The etymology of wordstems,<br />

their secret web, which has intertwined and interwoven cultures across current state borders<br />

down through the ages, its common basis of understanding beyond all ideologies, which like acode<br />

has the power to link people and emphasise the unifying over the divisive, is a basic tenet that is again<br />

encountered in the recurring use of language patterns. One and the same context isrepeated in<br />

several languages, or languages are combined as though they were one. Therefore, in the case of<br />

Vallribera the reading of pieces compels one into aconceptual context beyond all monolingual context.<br />

Rarely do these words, applied like thought-smatterings, have an appellative character, seldom on first<br />

glance calling forth political or social reflections, generally rather moving in acontext ofeveryday life,<br />

and above all, around the artist’s own here and now. They reinforce the artist’s dialectic autonomy –<br />

vital, dialogical, pointed.<br />

Prof. Dr. Beate Reifenscheid, Diretor Ludwig Museum Koblenz<br />

translated by Metafrasi, Barcelona<br />

11<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


aEivissa<br />

1997<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

18 x 12,5 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

12<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


13<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


casa eivissenque I<br />

ibizenkischen Haus I<br />

Ibizan house I<br />

1997<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

12,5 x18 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

14<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


15<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


casa eivissenque II<br />

ibizenkischen Haus II<br />

Ibizan house II<br />

1997<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

18 x 12,5 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

16<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


17<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


casa eivissenque IIa<br />

ibizenkischen Haus IIa<br />

Ibizan house IIa<br />

1997<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

18 x 12,5 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

18<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


19<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense títol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

1998<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

12,2 x17,6 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

20<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


21<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense títol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

1998<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

17,6 x12,2 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

22<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


23<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense títol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

1998<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

12,2 x17,6 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

24<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


25<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


27<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Homenatge al Mediterra<br />

2000<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Marbre, alumini iesmalt<br />

Marmorstein, Aluminium und Lackfarbe<br />

Marble, aluminium and varnish<br />

150 x32x25 cm<br />

1/7 -7/7<br />

Frank Pages Art Galerie, Baden-Baden<br />

28<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


29<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Homenatge al Mediterra<br />

2000<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Alumini iesmalt<br />

Aluminium und Lackfarbe<br />

Aluminium and varnish<br />

ca. 120 x 100 x5cm<br />

1/7 -7/7<br />

Frank Pages Art Galerie, Baden-Baden,<br />

30<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


31<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Essay <br />

2000<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb<br />

2serigrafias 2colors, Josep Vallribera +1CDTony Moore i<br />

2serigrafias 1color, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

Mappe mit<br />

2Siebdrucke 2Farben, Josep Vallribera +1CDTony Moore und<br />

2Siebdrucke 1Farbe, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

Portfolio with<br />

2silk-screen prints 2colors, Josep Vallribera +1CDTony Moore and<br />

2silk-screen prints 1color, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

42 x30cm<br />

Hahnemühle-Bütten, 300 g<br />

1/70 - 70/70 +10e.a.<br />

CD’s 1/80 - 80/80<br />

AvantgART, Heimbach, D<br />

CD’s -Contemporary Art Production Ltd., GB<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

32<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


33<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Essay <br />

2000<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb<br />

2serigrafias 2colors, Josep Vallribera +1CDTony Moore i<br />

2serigrafias 2color, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

Mappe mit<br />

2Siebdrucke 2Farben, Josep Vallribera +1CDTony Moore und<br />

2Siebdrucke 2Farbe, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

Portfolio with<br />

2silk-screen prints 2colors, Josep Vallribera +1CDTony Moore and<br />

2silk-screen prints 2color, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

68 x56cm<br />

Hahnemühle-Bütten, 300 g<br />

1/60 - 60/60 +10e.a.<br />

CD’s 1/70 - 70/70<br />

AvantgART, Heimbach, D<br />

CD’s -Contemporary Art Production Ltd., GB<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

34<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


35<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Essay <br />

2000<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb<br />

2serigrafias 2colors, Josep Vallribera +1CDTony Moore i<br />

2serigrafias 2color, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

Mappe mit<br />

2Siebdrucke 2Farben, Josep Vallribera +1CDTony Moore und<br />

2Siebdrucke 2Farbe, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

Portfolio with<br />

2silk-screen prints 2colors, Josep Vallribera +1CDTony Moore and<br />

2silk-screen prints 2color, Tony Moore +1CDJosep Vallribera<br />

78 x56cm<br />

Hahnemühle-Bütten, 300 g<br />

1/50 - 50/50 +10e.a.<br />

CD’s 1/60 - 60/60<br />

AvantgART, Heimbach, D<br />

CD’s -Contemporary Art Production Ltd., GB<br />

<strong>Edicions</strong> H<strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

36<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


37<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Tony Moore-Josep Vallribera: Diálogo abierto<br />

Tony Moore es un virtuoso del violoncelo. Josep Vallribera es un maestro de la plástica, de<br />

la pintura en acción, de la acción en el arte.<br />

Digo esto como premisa para quien entienda que la creación artística está muy constreñida<br />

cuando el artista ejecuta con las limítaciones que impone el desconocimiento de la<br />

técnica, es decir, de las posibilidades que ofrece el medio o el instrumento.<br />

Pero tanto Vallribera como Moore se ponen en guardia cuando se les habla del virtuosismo,<br />

de la técnica habilidosa. Pero no es porque carezcan de estas cualidades, sino por-<br />

<br />

que ellos desechan: amaneramiento, recargamiento excesivo y barroco, repetición, fórmulas.<br />

Esto es, ellos odian las fórmulas que obligan a la repetición.<br />

Pero nadie que desconosca las posibilidades de la ejecución en profundidad, puede ser<br />

espontáneo. Ellos son espontáneos, pero no repetitivos.<br />

Dialogan usando campos muy similares pero no idénticos. Desde la poesía de la palabra,<br />

desde la poesía de la pintura, se llega a la música. O viceversa, desde la música se llega<br />

a un campo común de poesía.<br />

¿Poesía? Si el término se ha convertido en un tópico, digamos que Vallribera y Moore se<br />

encuentran y se unen en un campo común donde la chispa de la creación salta bajo un<br />

ritmo, unos sonidos y unos silencios son compartidos.<br />

Puestos en contacto en este proceso de creación espontánea, tanto uno como otro, van<br />

avanzando, van creando variaciones, van cohesionando, van improvisando hasta el punto<br />

de generar una atmósfera que ellos dominan con maestría.<br />

Decir que Vallribera lee la música o que Moore recrea la pintura mediante el violonchelo<br />

puede ser un atrevimiento o una idea muy simple. Pero están en eso o están muy cerca<br />

de eso. Cuando ambos creadores consiguen la inmersión de la palabra, del sonido y de la<br />

plástica parecen estar ambos inpregnados por un espíritu, el espíritu que les inspira, que<br />

les genera la atmósfera global.<br />

En qualquier caso, cuando se sienten elevados en este proceso, un poco hipnótico<br />

-aunque sin abandonar el sentido lógico del lenguaje, de sus variados lenguajes- los artistas<br />

controlan el climax y las fases de su actuación.<br />

Estamos en una época en que incluso mensajes tan radicales como los del arte minimal<br />

han caído en una repetición estéril, amanerada, artesanal, vacia.<br />

Se entiende, en tal caso, que Vallribera y Moore se suestionen constantemente valorando<br />

la creación como un acto único, singular, irrepetible. Es obvio en la plástica de Vallribera<br />

la valoración del gesto. A veces, sus trazos, como el grito profundo, nace desde el fondo,<br />

en un trazo visceral, único y siempre nuevo. Desde este trazo, o desde sus propias pulsiones,<br />

el violonchelo de Moore abre este lenguaja -abierto, siempre abierto e imprevisibleque<br />

ambos emprenden siempre renovado en sus acciones artisticas.<br />

Mariano Planells<br />

Asociación Internacional de Criticos de Arte (AICA)<br />

38<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Tony Moore - Josep Vallribera: Diàleg obert<br />

Tony Moore és un viruós del violoncel. Josep Vallribera és un mestre de la plàstica, de la<br />

pintura en acció, de l‘acció en l‘art.<br />

Dic aixó com a premissa per a qui entengui que la creació artística es veu fortament limitada<br />

quan l‘artista executa sotmès a les resticcions que imposa el desconeixement de la<br />

técnica, és a dir, de les possibilitats que oferwixen el mitjà o l‘instrument.<br />

Tant Vallribera com Moore es posen en guàrdia quan hom els parla de virtuosisme, d‘habilitat<br />

tècnica. Però això no és perquè els manquin aquestes qualitats, sinó perquè mas-<br />

<br />

amanerament, recarregament excessiu i barroc, repetició, fórmules. És a dir, ells odien les<br />

fórmules que porten a la repetició.<br />

És clar que ningú que ignori les possibilitats de l‘execució en profunditat por ser espontani.<br />

Ells són espontanis, però no són repetitius.<br />

En el seu diàleg utilizen camps molt semblants, però no idèntics. Des de la poesia de la<br />

<br />

s arriba a un camp comú de poesia.<br />

Poesia? Si bé aquest terme ja s‘ha convertit en un tòpic, direm que Vallribera i Moore es<br />

troben i s‘uneixen en un camp comú on l‘espurna de la creació sorgeix d‘un ritme, on hi ha<br />

uns sons i uns silencis compartis.<br />

Un cop establert el contacte en aquest procés de creació espontània, l‘un i l‘altre avancen,<br />

<br />

amb mestría.<br />

Dir que Vallribera llegeix la música o que Moore recrea la pintura mitjançant el violoncel<br />

<br />

creadors aconsegueixen la immersió de la paraula, del so i de la plástica, apareixen impregnats<br />

d‘un esperit, de l‘esperit que els inspira, que genera la seva atmosfera global.<br />

En qualsevol cas, quan són duts per aquest procés que té alguna cosa d‘hipnòtic -si bé<br />

no abandonen el sentit lògic del llenguatge, dels seus diversos llenguatges-, els artistes<br />

controlen el climax i les fases de la seva actuació.<br />

<br />

en la repetició estèril, amanerada, artesana i buida.<br />

S entén, així, que Vallribera i Moore es posin en qüestió sonstantment i que valorin la<br />

creació com un acte únic, singular, irrepetible, En la plàstica de Vallribera és òbvia la valoració<br />

del gest. De vegades, els seus traços sorgeixen de la profunditat com un crit, en un<br />

gest visceral, únic i sempre nou. Des d‘aquest gest, o des de les seves própies pulsions,<br />

el violoncel de Moore obre aquest llenguatge -obert, sempre obert i imprevisible-, que ambdós<br />

emprenen sempre renovat en les seves accions artístiques.<br />

Mariano Planells (Associació ínternacional de Crítics d‘Art (AICA)<br />

Traducció del castellà al català Profesora Mª Lluïsa Presas (Universitat Autònoma de Barcelona)<br />

39<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Tony Moore - Josep Vallribera: Open Dialogue.<br />

Tony Moore is a cello virtuoso. Josep Vallribera is a master of painting, of paint in motion,<br />

of motion in art.<br />

Imsaying this as a premise for those who understand that artistic creation is constrained<br />

when tehe work of an artist is limited by a lack of technique, in other words when working<br />

without knowing the full possibilities of the medium or the instrument. But both Vallribera<br />

and Moore are on guard when they hear words like virtuosity or skilled technique being<br />

used to refer to them - but not because they lack these qualities. The main reason is that<br />

<br />

they so despice: Affectation, excessive and baroque overelaboration, repetition and formulas.<br />

That is to say, they hate formulas that force repetition.<br />

But any artist who is not entirely skilled in his technique cannot be spontaneous. Vallribera<br />

and Moore are spontaneous but not repetitive.<br />

etry<br />

of painting you reach music. Or the other way around, from the music qou arrive at a<br />

<br />

Poetry? If this term has become commonplace, let‘s say that Vallribera and Moore have<br />

<br />

a rhythm, in tune wit the sounds and the silences they share.<br />

<br />

they create variations, they fuse, they improvise until they have generated an atmospere<br />

that they master.<br />

To say that Vallribera reads music or that Moore recreates painting with his cello might<br />

seem a little daring or simlistic. But that is what they are doing, or they are close to doing.<br />

When both creators are immersed in word, in sound, and in painting tey seem to be impregnated<br />

with a spirit. This spirit inspires them, and helps them create an overall ambience.<br />

In any case, when they feel elevated in this slightly hypnotic process -although without forgetting<br />

the logical sence of their language, their various languages- the artists control the<br />

climax and the stages of their performance.<br />

We are in a time when even radical messages such as those from minimal art have deteriorated<br />

to a sterile, affected, crafty, empty repetition at the level of arts and crafts. Ii is<br />

understood, in this case, that Vallribera and Moore are constantly questioning and evaluating<br />

creation as a unique, singular, exclusive act. The evaluation of gesture is obvious in<br />

Vallribera‘s painting. Sometimes his strokes are born deep down inside, like a cry from the<br />

depths or an innate stroke, unique and forever novel. Starting with this stroke, or with his<br />

own impulse, Moore‘s cello opens up this language - open, forever open and unforeseeable<br />

- which they both take up and continually renew in their artistic actions.<br />

Mariano Planells, International Association of Art Critics (AICA)<br />

Translation from Castellano to English Professor Renée O‘Brate (Universitat Autonoma de<br />

Barcelona)<br />

40<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Tony Moore - Josep Vallribera: offener Dialog<br />

Tony Moore spielt virtuos Violoncello, Josep Vallribera ist ein Meister der bildenden Kunst, der Aktionsmalerei,<br />

der Aktionskunst.<br />

Ich sage dies ganz zu Anfang für alle die, die den künstlerischen Schaffensakt als äußerst limitiert ansehen,<br />

im Falle, dass der Künstler die Technik nicht beherrscht, alle Möglichkeiten also, die das Medium oder das<br />

Instrument bietet.<br />

Sowohl Vallribera wie auch Tony Moore gehen aber in die Defensive, wenn das Gespräch auf die Virtuosität<br />

und die Beherrschung der Techniken kommt. Nicht, weil es ihnen an Technik und Virtuosität mangelt, sondern<br />

weil diese Ausdrücke all zu oft mit Begriffen assoziiert werden, die sie rundheraus ablehnen: mit Manierismus,<br />

barockhafter Überladung, Wiederholung, Formeln. Ja, sie hassen Formeln, die zu Wiederholungen<br />

zwingen.<br />

Jemand jedoch, der nicht alle Möglichkeiten der künstlerischen Ausführung beherrscht, kann nicht spontan<br />

sein. Und sie sind spontan, aber nicht repetitiv.<br />

Sie stehen miteinander im Dialog, jeder benutzt seine eigenen Mittel, die zwar einander ähnlich sind, jedoch<br />

keinesfalls gleichzusetzten sind. Die Poetik der Worte, die Poesie der Bilder führt hin zur Musik, und umgekehrt:<br />

ausgehend von der Musik wird gemeinsam die Ebene der Poesie erreicht.<br />

Poesie? Auch wenn dieser Begriff wie ein Gemeinplatz klingt, will ich behaupten, dass Moore und Vallribera<br />

eine gemeinsame Ebene gefunden haben, auf der der kreative Akt ganz bestimmte Töne hervorbringt, einem<br />

eigenen Rhythmus folgt und das Schweigen miteinander geteilt wird.<br />

Vor den Prozess spontaner Kreation gestellt, beginnen beide, sich zu bewegen, sie schaffen Variationen, sie<br />

gehen aufeinander zu, sie improvisieren, bis dann ein Ambiente entsteht, das sie meisterhaft beherrschen.<br />

Zu behaupten, dass Vallribera die Musik liest und dass Moore die Malerei auf seinem Violoncello wieder erschafft,<br />

mag als eine Übertreibung angesehen, oder aber als eine zu simple Idee abgelehnt werden, aber sie<br />

tun es, oder sind kurz davor, dies zu erreichen. Wenn beide Künstler sich von den Worten, den Tönen und<br />

den Plastiken überfluten lassen, dann scheinen beide von demselben Geist in Besitz genommen zu sein,<br />

einem Geist, der die gesamte Atmosphäre erschafft.<br />

Wenn Sie sich dann in diese leicht hypnotisierende Situation eingelebt haben -ohne aber den logischen Sinn<br />

der Sprache, der verschiedenen Sprachen zu verlieren- dann kontrollierten beide Künstler jede Phase der<br />

Vorstellung, bis hin zu Ihrem Höhepunkt.<br />

Wir leben in einer Zeit, in der selbst radikale Vorschläge, wie zum Beispiel die Minimalkunst, in steril handwerkliche,<br />

manierierte, entleerte Repetitionen verfallen sind.<br />

Beide stellen sich jedenfalls ständig in Frage und erachten das Schaffen als einen einmaligen, außergewöhnlichen<br />

und unwiederholbaren Akt. Bei den Plastiken legt Vallribera zweifellos größten Wert auf den<br />

Gesichtsausdruck: die Gesichtszüge -wie beim Schrei, der aus der Tiefe kommt- sind viszerale, einmalige,<br />

sich erneuernde Züge. Diese Zuge, oder vielleicht die eigenen Vibrationen, locken dem Violoncello von Moore<br />

eine offene, eine immer offene und unvorhersehbare Sprache heraus, die dann beide in immer<br />

anderen Formen während ihren kunstlerischen Darbietungen ubernehmen.<br />

Mariano Planells, Internationale Vereinigung der Kunstkritiker (AICA)<br />

Übersetzung vom Castillisch ins Deutsch von Prof. Wilhelm Neunzig (Universitat Autònoma de Barcelona)<br />

41<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Michael Holst<br />

Josep Vallribera<br />

Barbara Vallribera<br />

2000<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb<br />

1 Heliogravure -Michael Holst<br />

1 Heliogravure -Josep Vallribera<br />

1 Heliogravure -Barbara Vallribera<br />

ca. 42x30 cm<br />

Hanemühle-Bütten, 350 g<br />

41 x29cm<br />

1/40 - 40/40 +10e.a.<br />

Atelier Blanc, München, D<br />

Joachim Schöne, Andernach, D<br />

42<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


43<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Home llorer<br />

Lorbeermann<br />

Man laurel<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Litografía 1color<br />

Steindruck 1Farbe<br />

Lithography 1color<br />

42x29,7 cm<br />

Hahnemühle 350 g<br />

1/100 -100/100<br />

10 e.a.<br />

AvantgArt Heimbach, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

44<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


45<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap I<br />

Kopf I<br />

Head I<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Litografía 1color<br />

Steindruck 1Farbe<br />

Lithography 1color<br />

78x56 cm<br />

Hahnemühle 350 g<br />

1/26 - 26/26<br />

4e.a.<br />

AvantgArt, Heimbach, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

46<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


47<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap II<br />

Kopf II<br />

Head II<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Litografía 3colors<br />

Steindruck 3Farben<br />

Lithography 3colors<br />

78x56 cm<br />

Hahnemühle 350 g<br />

1/26 - 26/26<br />

4e.a.<br />

AvantgArt Heimbach, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà E<br />

48<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


49<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap III<br />

Kopf III<br />

Head III<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Litografía 1color<br />

Steindruck 1Farbe<br />

Lithography 1color<br />

48x38 cm<br />

Hahnemühle 350 g<br />

1/26 - 26/26<br />

4e.a.<br />

AvantgArt Heimbach, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

50<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


51<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Estructura I<br />

Struktur I<br />

Structur I<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Litografía 1color<br />

Steindruck 1Farbe<br />

Lithography 1color<br />

78x56 cm<br />

Hahnemühle 350 g<br />

1/26 - 26/26<br />

4e.a.<br />

AvantgArt Heimbach, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà E<br />

52<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


53<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Estructura II<br />

Struktur II<br />

Structur II<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Litografía 1color<br />

Steindruck 1Farbe<br />

Lithography 1color<br />

78x56 cm<br />

Hahnemühle 350 g<br />

1/26 - 26/26<br />

4e.a.<br />

AvantgArt Heimbach<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

54<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


55<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap através del cosmos passejant<br />

Kopf durch den Kosmos spazierend<br />

Head through the cosmos... walking<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb 3serigrafias a3colors i1Texte de Klaas S. De Boer<br />

Mappe mit 3Siebdrucken je3Farben und 1 poetischer Text von Klaas S. De Boer<br />

Portfolio with 3silk screen prints 3colors each and 1poetic words pages<br />

42x30 cm<br />

Hahnemühle<br />

1/45 - 45/45<br />

5e.a.<br />

AvantgArt Heimbach<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

56<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


57<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


58<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


59<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


60<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


61<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense titol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Serigrafia 4colors<br />

Siebdruck 4Farben<br />

silk screen print 4colors<br />

78 x57cm<br />

Hahnemühle<br />

1/45 - 45/45<br />

10 e.a.<br />

AvantgArt Heimbach<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

62<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


63<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense títol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobrepintat<br />

Fotografie übermalt<br />

Photography over paint<br />

10 x15cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

64<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


65<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


i...<br />

und...<br />

and...<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon dins metacrilat transparent<br />

Neon in transparentem Plexiglas<br />

Neon in matacrylat transparent<br />

620 x 500 x10mm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

66<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


67<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


TU -TEMPS -YO<br />

DU -ZEIT -ICH<br />

YOU -TIME -I<br />

2001<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

240 x 1700 x10mm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

68<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


69<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


‘lo món com objecte art*<br />

*die Welt als Kunstobjekt*<br />

*the world as an art-object*<br />

1997-2001<br />

tècnica:<br />

creu-montatge amb 7fotos<br />

Kreuz-Montage mit 7Fotos<br />

cross-montage with 7photos<br />

1. Ibiza 1997<br />

2. Wismar 1999<br />

3. TV Canal 9Valencia 2001<br />

4. Wismar 1999<br />

5. Wetzlar 2000<br />

6. Wetzlar 2000<br />

7. Barcelona 2001<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

290 x 180 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

70<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


71<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Estudi d*un ‘arc* per l*entrada d*una ciutad indeterminada<br />

Studie für einen Torbogen einer unbekannten Stadt<br />

Sketch for a gateway in an unknown city<br />

2002<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

fusta icornamenta<br />

Holz und Geweih<br />

wood and antlers<br />

100 x 100 x50cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

72<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


73<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bsrcelona<br />

2002<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografia sobreescrit<br />

Fotografie überschrieben<br />

Photography overwritten<br />

12,5 x18 cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

74<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


75<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


introvertid<br />

introvertiert<br />

introverted<br />

2003<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

ferro<br />

Eisen<br />

iron<br />

91 x50x0,5 cm<br />

1/7 -7/7<br />

Bel, La Senia<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

76<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


77<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Objecte ferid<br />

verletztes Objekt<br />

wound object<br />

2003<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

ferro amb bambú<br />

Eisen mit Bambus<br />

iron with bamboo<br />

50 xØ6x14 cm<br />

1/7 -7/7<br />

Bel, La Senia<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

78<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


79<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Dehors<br />

fora<br />

außen<br />

outside<br />

2003<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

200 x 355 x70mm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

80<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


81<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense titol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

2004<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

ferro, pintura<br />

Eisen, Lack<br />

iron, paint<br />

83 x33x2cm<br />

1/7 -7/7<br />

Bel, La Senia<br />

Edcions H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

82<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


83<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense titol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

2004<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

ferro, pintura<br />

Eisen, Lack<br />

iron, paint<br />

83 x33x2cm<br />

1/7 -7/7<br />

Bel, La Senia<br />

Edcions H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

<strong>84</strong><br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


85<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Objecte per l’entrada d’un indret<br />

Objekt für einen Ortseingang<br />

Object for the entry of a place<br />

2004<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

ferro<br />

Eisen<br />

iron<br />

60 x50x50 cm<br />

1/7 -7/7<br />

Bel, La Senia<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

86<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


87<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cornamenta I<br />

Gehörn I<br />

Horns I<br />

2004<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Ferro oxiat icornamenta<br />

oxydiertes Eisen und Gehörn<br />

oxiized iron and horns<br />

30 x60x35 cm<br />

1/7 -7/7<br />

Bel, La Senia<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

88<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


89<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Mots visibles<br />

Sichtbare Worte<br />

Visible words<br />

2004<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

200 x 355 x70mm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

90<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


91<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Amb Contrallum -pensant profundament<br />

Im Gegenlicht und tief denkend zu Dir<br />

2004<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 3colors<br />

Siebdruck 3Farben<br />

silk screen print 3colors<br />

40 x26cm<br />

1/40 - 40/40<br />

7e.a.<br />

Monografic, Vinaròs<br />

Kunstverein Buchholz, D<br />

92<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


93<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Detaills<br />

2005<br />

tècnica:<br />

text:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb<br />

9montatge de fotos imprimit in digital isobrepintat<br />

Mappe mit<br />

9Fotomontagen in Digitaldruck und original übermalt<br />

Portfolio with<br />

9fotomontages in digitalprint and over paint<br />

Josep Miquel Garcia<br />

29,7 x42 cm<br />

1/21 - 21/21 +2e.a.<br />

Digitalakrobaten, Wetzlar<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

94<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


95<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


96<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


97<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


98<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


99<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


100<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


101<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


102<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


103<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


DER ORT UND DIE STELLE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

EL LUGAR YEL SITIO<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


EL LLOC IL´INDRET<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


art? ¡!no¡!<br />

Kunst? ¡!nein¡!<br />

art? ¡!no¡!<br />

2005<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

10 x15cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

106<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


107<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


i una Rosa<br />

und eine Rose<br />

and arose<br />

2005<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Fotografía sobreescrit<br />

Fotografie überschriftet<br />

Photography overwritten<br />

15 x10cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

108<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


109<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


amida -agost<br />

nach Maß -August<br />

by dimension -August<br />

2005<br />

tècnica:<br />

DVD<br />

cámera estátic -Josep Vallribera<br />

statische Kamera -Josep Vallribera<br />

static camera -Josep Vallribera<br />

06:50 min<br />

edició limitada:<br />

editor:<br />

1/12 - 12/12<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

110<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


111<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


La lengua del Irak<br />

Die Zunge des Irak<br />

Irak’s tang<br />

2006<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 3colors<br />

Siebdruck 3Farben<br />

silk screen print 3colors<br />

50 x70cm<br />

1/40 - 40/40<br />

5e.a.<br />

Artcrom Vinaròs<br />

Museo Florencio de la Fuente, Requena, E<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

112<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


113<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


entre cadiras<br />

zwischen Stühlen<br />

Between chairs<br />

2006<br />

tècnica:<br />

Carpeta amb:<br />

Mappe mit:<br />

Portfolio with:<br />

4 digitalprints deJosep Vallribera<br />

4 digitalprints deP.A. Amos<br />

4 digitalprints deTony Moore<br />

1DVD<br />

1text deCarles D.Marco<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

42 x 29,7 cm<br />

1/24 -24/24<br />

2h.c.<br />

Digitalakrobaten, Wetzlar<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

114<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong><br />

Vallribera faunabordatge al vídeo. Seserveix del seu propi film per extreure’n els budells, per travessar-lo<br />

enlaseva fredor digital; esquinça, arrenca uncúmul simbòlic de números, decodis amarats ja<br />

d’altres sentits, congelats en una successió defotografies, liofilitzades, virtuals. Amb el temps adisposició,<br />

destil<strong>·</strong>la la seqüència, la corromp per crear noves lleis, noves relacions dins la imatge. El producte,<br />

com el més delicat dels aiguardents, adquireix vida pròpia, es transmuta en una essència forta,<br />

extraordinària paràfrasi d’un esdeveniment complex. Mitjançant una operació planificada, evidencia la<br />

fotografia com avestigi, la qual es constitueix en motor d’expressió plàstica, amb la qual exclou la realitat,<br />

laretalla, la condensa ilifa perdre fins itot la seva condició originària de representació quan es<br />

presenta asi mateixa com amatèria independent. Laimatge fixa adquireix vida pròpia, és estimulant,<br />

convida areconstruir l’escenari ontot té lloc, ésart en si mateixa, obeeix estatuts i els crea, havent-ne<br />

oblidat l’origen. L’ombra, contraposada ala llum, essència del vell cinema, protagonista, elcos de<br />

l’artista com avehicle, el gest indesxifrable, els objectes quotidians desvelats, despertats del seu<br />

somni contigu, la inquietud observada, recreada, la necessitat del gest, advers ala immobilitat, convertit<br />

en vida isubstància.<br />

P. A. AMOS<br />

La simetria de l’ordre subjacent al caos, lasubtilesa delalínia, la repetició com amètode, el color<br />

com amesura, la llum com arerefons. Eltreball de Amos. està inspirat de nou en el vídeo, però emergeix<br />

com acomentari, síntesi cristal<strong>·</strong>litzada amb altres mitjans, memòria del viatger enelretorn dela<br />

seva obsessió per viure en altres móns. Esmaterialitza en una irrealitat somiada, cerca els elements<br />

perduts enelrepòs, enlafamiliaritat del propi món, reconstrueix, com la música, elsignificat latent de<br />

les trames de l’entorn, produint un ritme eixordador, amo d’equilibris inestables, estuari dela poesia,<br />

calma inquieta travessada d’esquitxades, nervi de les coses, presència irrenunciable, bellesa, simfonia.<br />

Els quatre treballs de P.A. Amors il<strong>·</strong>luminen l’experiència, constitueixen les qualitats, els angles de<br />

la perplexitat de l’artista que observa el món iles seves propietats. Amb senzillesa, gairebé sense<br />

adonar-se’n, comenta el que no es pot dir, lavibració sincrònica delament amb l’entorn. Els grecs<br />

afirmaven que, en un sigil absolut, podem percebre laremor de fons de l’univers.<br />

TONY MOORE<br />

El silenci ila penombra del lloc on neixen les idees. Larugositat del somni abocat en vigília, la<br />

quietud, paisatges d’un relleu mínim i delicadament definit, esfumats contorns de la vida en les puntes<br />

de llum d’una posta de sol perenne, prenyada de reflexes daurats. La geometria subjacent als esdeveniments,<br />

el cosmos plàcid itaciturn, allotjat en els racons de la nit, poesia immanent, virtut de l’ull<br />

cansat, espelma dolçament imposada. La humanitat suggerida, dissimulada en les trames del teixit de<br />

les ombres, enigma perpetu iil<strong>·</strong>limitat. Un pas pel necessari costat obscur: l’ombra noexisteix sense<br />

la llum; n’és la part tributària icomplementària, filla d’un dualisme preexistent al pensament. Eltreball<br />

de Tony Moore. sanciona tal mecanisme, l’exposa com aeterna realitat desconeguda, lleu, fràgil, ia<br />

la vegada inviolable, suport devida imort, l’ombra com a geografia, lloc indòmit, desalvació, així com<br />

de desventura. Suggereix veure sense ser vist, observar sense exposar-se, mantenir-se distant de la<br />

vida per absorbir-ne tot el suc, sense disturbi, amb delit solitari. Vastitud itraïdoria, immediatesa i<br />

secret.<br />

Carles Marco, Florencia, Italia (Traducció: U.A.B. Departament de Traducció id’interpretació)<br />

115<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong><br />

Vallribera stellt einen Video-Zusammenstoss her: Er benützt seinen eigenen Film, um ihm die Eingeweide<br />

herauszunehmen, um sie mit digitaler Kühle zu durchstoßen, zu zerreißen, ein symbolisches<br />

Zahlengeflecht zu entnehmen, mit Codes, die bereits in anderer Hinsicht durchtränkt sind, tiefgekühlt<br />

in einer Reihe von gefriergetrockneten, virtuellen Fotografien. Mit genügend Zeit zur Verfügung, destilliert<br />

er die Sequenz, korrumpiert sie, um neue Gesetze zu schaffen, neue Beziehungen im Bild. Das<br />

Produkt erlangt, wie der zarteste Schnaps, eigenes Leben, wird zu einer starken Essenz, zu einer<br />

außerordentlichen Umschreibung eines komplexen Geschehens. Mit einer durchdachten Operation<br />

zeigt die Fotografie die Spur, die durch einen Motor der plastischen Darstellung darstellt wird und<br />

damit die Realität ausschließt, einschränkt, kondensiert und sogar ihre ursprüngliche Kondition einer<br />

nochmaligen Darstellung verlieren läßt, wenn sie sich wieder als unabhängige Materie zeigt. Das treue<br />

Bild nimmt selbst Leben an. Ist stimulierend, lädt ein, die Szene, auf der das Geschehen abläuft, aufzubauen,<br />

ist Kunst ansich, gehorcht Statuten und schafft diese, und vergißt dabei ihren Ursprung. Der<br />

Schatten, Gegenpol zum Licht, Essenz des alten Kinos, Protagonist, der Körper des Künstlers als<br />

Fahrzeug, die nicht entzifferbare Geste, tägliche aufgeweckte Gegenstände, aus dem daneben liegenden<br />

Schlaf erweckt, die beobachtete, wieder erschaffene Unruhe, die Notwendigkeit der Geste,<br />

Gegenstück zur Unbeweglichkeit, lebendig und zur Substanz geworden.<br />

P. A. AMOS<br />

Die Symmetrie der dem Chaos unterworfenen Ordnung wird in der Linie verfeinert, in der Wiederholung<br />

als Methode, mit der Farbe als Maß, dem Licht als Untergrund. Die Arbeit von Amos, ist wieder<br />

am Video inspiriert, entsteht als Kommentar, eine mit anderen Mitteln kristallisierte Synthese, Erinnerung<br />

des Reisenden, bei der Rückkehr seiner Besessenheit, in anderen Welten zu leben. Es wird in<br />

einer erträumten Irrealität materialisiert, sie sucht dabei die Ruhe, in der bekanten Welt der verlorenen<br />

Elemente; sie rekonstruiert, wie die Musik, die latente Bedeutung der Anlagen der Umgebung; dabei<br />

entsteht ein betäubender Rhythmus, Herrscher instabiler Gleichgewichte, Inbegriff der Poesie, eine<br />

unruhige Ruhe durchdringt die Spritzer, der Nerv der Dinge, eine unverzichtbare Präsenz, Schönheit,<br />

Sinfonie. Die vier Arbeiten von P.A. Amos beleuchten die Erfahrung, stellen die Qualitäten dar, die<br />

Winkel des Perplexen der Künstlerin, die die Welt und ihre Merkmale betrachtet. Mit einer Einfachheit,<br />

beinahe ohne es zu bemerken, kommentiert sie das Unsagbare, die synchrone Vibration des Geistes<br />

mit ihrer Umgebung. Die Griechen sagten, daß man ein absolutes Geheimnis als Hintergrundsgeräusch<br />

des Universums auffassen kann.<br />

TONY MOORE<br />

Die Stille und der Halbschatten des Ortes, an dem die Ideen wachsen. Die Strenge des im Geheimen<br />

umgekehrten Schlafs, die Ruhe, Landschaften eines minimalen und fein definierten Reliefs, verwischte<br />

Konturen des Lebens an den Spitzen des Lichts eines ewigen Sonnenuntergangs, voll von goldenen<br />

Reflexen. Die den Geschehnissen zugrunde liegende Geometrie, der ruhige und schweigsame<br />

Kosmos, beherbergt im Netz der Nacht, immanente Poesie, Tugend des müden Auges, eine sanft aufgezwungene<br />

Kerze. Die Menschheit entsteht, versteckt in den Verflechtungen des Schattens, ein ewiges<br />

stilles Rätsel. Ein Schritt auf die notwendige dunkle Seite: der Schatten existiert nicht ohne Licht,<br />

er ist der Tribut, ervervollständigt es, kommt aus dem vorher bereits vorhandenen Dualismus der<br />

Gedanken. Die Arbeit von Tony Moore. bestraft diesen Mechanismus, zeigt ihn als ewig unbekannte,<br />

leichte, zerbrechliche und zugleich eiserne Realität, Stütze des Lebens und des Todes, der Schatten<br />

als Geographie, unbeugsamer Ort der Rettung und doch des Abenteuers. Er schlägt vor, zu sehen<br />

ohne gesehen zu werden, zu beobachten, ohne sich auszustellen, vom Leben entfernt zu bleiben, um<br />

es in seiner Gesamtheit zu absorbieren, ohne Störung, mit einsamer Freude. Die Weite und das Heimtückische,<br />

Unmittelbarkeit und Geheimnis.<br />

Carles Marco, Florencia, Italia (Traducció: U.A.B. Departament de Traducció id’interpretació)<br />

116<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong><br />

Vallribera takes on video. Making use of his own film to get to the core and explore itinits digital<br />

coldness, he breaks it apart, pulling from it a symbolic grouping of numbers and codes drenched in yet<br />

other meanings and frozen in aseries of freeze-dried and virtual photographs. Taking his time, hefilters<br />

through the sequence, corrupting it to establish new laws and new relations within the image. As<br />

with the most delicate of liquors, the product takes on alife ofits own. It is transformed into astrong<br />

essence, an extraordinary remaking ofacomplex event. Heshows us that photography is merely a<br />

trace, by way of a planned operation, turning it into adriver of plastic expression. With it, he rules out<br />

reality, cutting it up, condensing it and even stripping itofits original state ofre-presentation when presented<br />

to itself as independent matter. The fixed image takes onalife ofits own. It is stimulating, inviting<br />

one to reconstruct the scenario where it all takes place. It is art in and of itself, obeying rules as<br />

well as creating them, forgetting its beginnings. Shadows, set against the light, the essence of old<br />

cinema, the leading role, the artist’s body as avehicle, the indecipherable gesture, sleepless everyday<br />

objects awakened from their contiguous rest, observed and recreated disquiet, the necessity of the<br />

gesture, adverse to immobility and converted into life and substance.<br />

P. A. AMOS<br />

The symmetry ofthe order which underlies chaos, the subtlety ofaline, repetition asmethod, colour<br />

as measure and light as a backdrop. Video is once again the inspiration for Amos.’s work, but this time<br />

it is an analysis, acrystallised synthesis with other mediums, the memoirs ofthe traveller returning<br />

from his obsession to experience other worlds. Itsprings forth asadreamt unreality, seeking the lost<br />

elements inrest and in the familiarity ofits own world. Much like music, itreconstructs the latent meaning<br />

of the setting’s pattern, producing adeafening rhythm, owner of unstable balances, estuary of<br />

poetry, arestless calm interrupted by splashes, the nerve of things, an undeniable presence, beauty<br />

and symphony. P.A. Amos’s four works illustrate the experience. They make up the attributes, the<br />

angles of the artist’s perplexity observed bythe world and its properties. Almost without realising it,<br />

P.A. simply voices the unspeakable, the mind’s synchronic vibration with the setting. The Greeks claimed<br />

that in absolute silence we would be able to observe the buzz ofthe depths of the universe.<br />

TONY MOORE<br />

The silence and semi-darkness ofthe place from where ideas are born. The roughness ofadream<br />

shattered by wakefulness, stillness, scenery with aminimal and delicately defined backdrop, softened<br />

contours of life inthe points of light of a perennial sunset, bursting with golden reflections. The underlying<br />

geometry of events, the serene and silent cosmos lodged in the ins and outs ofthe night, immanent<br />

poetry, the virtue ofthe tired eye, asoftly imposed sleeplessness. Suggested humanity, hidden in<br />

the weave ofthe shadows’ fabric, aperpetual and limitless enigma. Stepping into the essential dark<br />

side: ashadow cannot exist without light. Itisthe shadow’s tributary, complementing it, the daughter of<br />

a dualism that existed before thought. Moore.’s work endorses this mechanism. It exposes it as an<br />

eternal reality that is unknown, light and fragile, while at the same time unyielding, supporting life and<br />

death. The shadow as geography, asaboundless place, one of salvation as well as of misfortune. It<br />

suggests sight without being seen, observation without being observed, maintaining a distance from<br />

life inorder to take in all it has to offer, without disturbance and with solitary delight. Vastness and treachery,<br />

immediacy and secrecy.<br />

Carles Marco, Florencia, Italia (Traducció: U.A.B. Departament de Traducció id’interpretació)<br />

117<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


118<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


119<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


120<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


121<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Tu -temps -yo<br />

Du -Zeit -Ich<br />

You-time -I<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 5colors<br />

Siebdruck 5Farben<br />

silk screen print 5colors<br />

67 x51cm<br />

Moulin Bütten, 240 g<br />

1/49 - 49/49<br />

15 e.a., 9h.c.<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

122<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


123<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 3colors<br />

Siebdruck 3Farben<br />

silk screen print 3colors<br />

50 x70cm<br />

1/60 - 60/60<br />

Artcrom Vinaròs<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

124<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


125<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Pensant amb tu<br />

An dich denkend<br />

Thinking with you<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 4colors<br />

Siebruck 4Farben<br />

silk screen print 4colors<br />

50 x35cm<br />

1/24 - 24/24<br />

3e.a.<br />

Artcrom Vinaròs<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla eBenifasà, E<br />

126<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


127<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Serigrafía fotogràfica<br />

Fotosiebdruck<br />

Photographic silk-screen<br />

65 x50cm<br />

Moulin Bütten, 240 g<br />

1/75 - 75/75<br />

20 e.a.<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

128<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


129<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Serigrafía fotogràfica<br />

Fotosiebdruck<br />

Photographic silk-screen<br />

65 x50cm<br />

Moulin Bütten, 240 g<br />

1/75 - 75/75<br />

20 e.a.<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

130<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


131<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Serigrafía fotogràfica<br />

Fotosiebdruck<br />

Photographic silk-screen<br />

65 x50cm<br />

Moulin Bütten, 240 g<br />

1/75 - 75/75<br />

20 e.a.<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

132<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


133<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Serigrafía fotogràfica<br />

Fotosiebdruck<br />

Photographic silk-screen<br />

65 x50cm<br />

Moulin Bütten, 240 g<br />

1/75 - 75/75<br />

20 e.a.<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken<br />

Hans-Hermann Bottenbruch, Dinslaken, D<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

134<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


135<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 1color<br />

Siebruck 1Farbe<br />

silk screen print 1color<br />

35 X25cm<br />

1/45 - 45/45<br />

8e.a. +1hc<br />

Artcrom Vinaròs<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifasà, E<br />

136<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


137<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap<br />

Kopf<br />

Head<br />

2007<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

serigrafia 3colors<br />

Siebruck 3Farben<br />

silk screen print 3colors<br />

35 X25cm<br />

1/40 - 40/40<br />

1hc<br />

Artcrom Vinaròs<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifasà, E<br />

138<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


139<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


140<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


141<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Por<br />

Angst<br />

Fear<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (aquatinta ipunta seca)<br />

Radierung (Aquatinta und Kaltnadel)<br />

Etching (aquatint and dry point)<br />

180 x 112 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

75 x88cm(150 x88cm)<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

142<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


143<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Es -sesent be amb contra llum<br />

Hört sich gut im Gegenlicht<br />

It sounds good against the light<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (aquatinta ipunta seca)<br />

Radierung (Aquatinta und Kaltnadel)<br />

Etching (aquatint and dry point)<br />

180 x 112 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

75 x88cm(150 x88cm)<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

144<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


145<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Tua culpa<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre pintat)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und Übermalung)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over paint)<br />

180 x 112 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

160 x 100 cm<br />

1/4 -4/4<br />

1e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

146<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


147<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Fills<br />

Kinder<br />

Children<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort punta seca)<br />

Radierung (Kaltnadel)<br />

Etching (aquatint and dry point)<br />

180 x 112 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

160 x 100<br />

1/4 -4/4<br />

1e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

148<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


149<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Galileo picta<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort punta seca)<br />

Radierung (Kaltnadel)<br />

Etching (dry point)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

85 x62cm<br />

1/6 -6/6<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

150<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


151<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Temps<br />

Zeit<br />

Time<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre pintat)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und Übermalung)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over paint)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

85 x62cm<br />

1/3 -3/3<br />

2e.a.<br />

1h.c.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

152<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


153<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bandas negras esquerra<br />

Schwarze Bänder links<br />

Black bands left<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta iplanxa decoure oxidada)<br />

Radierung (Aquatinta und korrosierte Kupferplatte)<br />

Etching (aquatint and copperplate corrosive)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

154<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


155<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bandas negras dreta<br />

Schwarze Bänder rechts<br />

Black bands right<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta iplanxa decoure oxidada)<br />

Radierung (Aquatinta und korrosierte Kupferplatte)<br />

Etching (aquatint and copperplate corrosive)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

156<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


157<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bandas negras esquerra<br />

Schwarze Bänder links<br />

Black bands left<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta iplanxa decoure oxidada)<br />

Radierung (Aquatinta und korrosierte Kupferplatte)<br />

Etching (aquatint and copperplate corrosive)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

158<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


159<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bandas negras dreta<br />

Schwarze Bänder rechts<br />

Black bands right<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta iplanxa decoure oxidada)<br />

Radierung (Aquatinta und korrosierte Kupferplatte)<br />

Etching (aquatint and copperplate corrosive)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

160<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


161<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bandas claras esquerra<br />

Helle Bänder links<br />

Light bands left<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta isobre pintat)<br />

Radierung (Aquatinta und Übermalung)<br />

Etching (aquatint and over paint)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

162<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


163<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Bandas claras dreta<br />

Helle Bänder rechts<br />

Light bands right<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta isobre pintat)<br />

Radierung (Aquatinta und Übermalung)<br />

Etching (aquatint and over paint)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

164<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


165<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Rectangle I<br />

Rechteck I<br />

Rectangle I<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta, punta seca isobre pintat)<br />

Radierung (Aquatinta, Kaltnadel und Übermalung)<br />

Etching (aquatint, dry point and over paint)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/2 -2/2<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

166<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


167<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Rectangle II<br />

Rechteck II<br />

Rectangle II<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort aquatinta, punta seca isobre pintat)<br />

Radierung (Aquatinta, Kaltnadel und Übermalung)<br />

Etching (aquatint, dry point and over paint)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

168<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


169<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Al cap<br />

Im Kopf<br />

In the head<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

170<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


171<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Arbre<br />

Baum<br />

Tree<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort punta seca<br />

Radierung Kaltnadel<br />

Etching dry point<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/6 -6/6<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

172<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


173<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Pensament profund<br />

Tiefer Gedanke<br />

thought profound<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/6 -6/6<br />

1e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

174<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


175<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


2caps amb cipres iestels<br />

2Köpfe mit Zypresse und Sterne<br />

2 heads with cypress and stars<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/3 -3/3<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

176<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


177<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap -München<br />

Kopf -München<br />

Head -München<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/6 -6/6<br />

1h.c.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

178<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


179<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Atenció<br />

Vorsicht<br />

Caution<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

125 x91cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

100 x80cm<br />

1/4 -4/4<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

180<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


181<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Temps -dimecres<br />

Zeit -Mittwoch<br />

Time -Wednesday<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

91 x 125 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

80 x 100 cm<br />

1/3 -3/3<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

182<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


183<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cosmos<br />

Kosmos<br />

Cosmos<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

91 x 125 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

80 x 100 cm<br />

1/6 -6/6<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

1<strong>84</strong><br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


185<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap através del Cosmos I<br />

Kopf durch den Cosmos I<br />

Head through the cosmos I<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel und original beschriftet)<br />

Etching (dry point and over whritten)<br />

91 x 125 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

80 x 100 cm<br />

1/2 -2/2<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

186<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


187<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap através del Cosmos II<br />

Kopf durch den Cosmos II<br />

Head through the cosmos II<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca, planxa decoure oxidada isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel, korrosierte Kupferplatte und original beschriftet)<br />

Etching (dry point, copperplate corrosive and over whritten)<br />

91 x 125 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

80 x 100 cm<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

188<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


189<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Cap através del Cosmos passejant<br />

Kopf durch den Cosmos spazierend<br />

Head through the cosmos walking<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

paper:<br />

placa:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Aiguafort (punta seca isobre escrit)<br />

Radierung (Kaltnadel und original beschriftet)<br />

Etching (dry point and over whritten)<br />

91 x 125 cm<br />

Hahnemühle 340g<br />

80 x 100 cm<br />

2e.a.<br />

Atelier Blanc, München<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

190<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


191<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Pura<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

12 x28x3cm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

192<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


193<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Natura pura<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

20 x 35,5, x7cm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

194<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


195<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Paisatge<br />

Landschaft<br />

Landscape<br />

2008<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

20 x43x7cm<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

196<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


197<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Manifest per avui - dema<br />

Manifest für heute -morgen<br />

Manifesto for today -tomorrow<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

Carpeta amb<br />

1 CD: P. J. Caplin -visualacousmatique<br />

Josep Vallribera -veu<br />

1Manifest deJosep Vallribera; imprimit en digital<br />

Mappe mit<br />

1 CD: P.J. Caplin -visualacousmatique<br />

Josep Vallribera -Stimme<br />

1Manifest von Josep Vallribera; Digitaldruck<br />

Portfolio with<br />

1 CD: P.J. Caplin -visualacousmatique<br />

Josep Vallribera -vois<br />

1Manifesto by Josep Vallribera; digitalprint<br />

29,7 x21 cm<br />

1/9 -9/9<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

198<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


199<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


200<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


201<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


202<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


203<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


204<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


205<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


206<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


207<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Infinit<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

neon, objecte amb 10triangles<br />

Neon, Objekt mit 10 Dreiecken<br />

neon, object with 10triangles<br />

13 x13x3cmcada triangle<br />

13 x13x3cmjeDreieck<br />

13 x13x3cmech triangle<br />

1/7 -7/7<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

208<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


209<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


caiman<br />

Alligator<br />

alligator<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

fotografia<br />

fotografie<br />

photography<br />

15 x10cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

210<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


211<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Poesia<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

fotografia<br />

fotografie<br />

photography<br />

15 x10cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

212<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


213<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Mata de esparaguera seca amb imatges<br />

Wilder Spargel mit Abbildungen<br />

wild sparragus with images<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

fotografia<br />

fotografie<br />

photography<br />

15 x10cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

214<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


215<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


crani damunt diversos<br />

Schädel auf Verschiedenem<br />

skull on various things<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

fotografia<br />

fotografie<br />

photography<br />

15 x10cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

216<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


217<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense titol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb 4serigrafias<br />

Mappe mit 4Siebdrucken<br />

Portfolio with 4silk-screen prints<br />

42 x 29,7 cm<br />

1/30 - 30/30<br />

Artcrom Vinaròs<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

218<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


219<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Sense titol<br />

Ohne Titel<br />

Untitled<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

impressor:<br />

editor:<br />

Carpeta amb 3serigrafias<br />

Mappe mit 3Siebdrucken<br />

Portfolio with 3silk-screen prints<br />

42 x 29,7 cm<br />

1/30 - 30/30<br />

Artcrom Vinaròs<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

220<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


221<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


222<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


223<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


NATURA PURA<br />

2009<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

taller:<br />

editor:<br />

Neon damunt metacrilat transparent<br />

Neon auf transparentem Plexiglas<br />

Neon on matacrylat transparent<br />

40 x40x7cm<br />

1/3 -3/3<br />

Pijuàn, Reus<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

224<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


225<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


NATURA PURA<br />

2010<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

fotografia en impressió digital<br />

fotografie in Digitaldruck<br />

photography in digital print<br />

15 x10cm<br />

1/6 -6/6<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

226<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


227<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


Manifest<br />

2010<br />

tècnica:<br />

mida:<br />

numeració:<br />

editor:<br />

impressió digital<br />

Digitaldruck<br />

photography in digital print<br />

40 x30cm<br />

1/7 -7/7<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

228<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


229<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


230<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


231<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


232<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


233<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


natura pura<br />

2010<br />

tècnica:<br />

DVD: 29:45 min<br />

camera: Josep Vallribera enunbosc prop d'Ediger /Eller (Alemanya)<br />

in einem Wald bei Ediger /Eller (Deutschland)<br />

in aforest near Ediger /Eller (Germany)<br />

paraules i detalls: Josep Vallribera<br />

Worte und Details “trouvés”: Josep Vallribera<br />

words and details “trouvés”: Josep Vallriberaq<br />

numeració:<br />

editor:<br />

1/20 - 20/20<br />

<strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong>, LaPobla de Benifassà, E<br />

234<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


235<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong> va néixer el 1937, en plena Guerra Civil, aJuneda (Lleida). Elseu pare<br />

era unfotògraf de Barcelona ilaseva mare era filla de pagèsos de Juneda. Acabada la guerra,<br />

lafamília es va instal-lar aLes Borges Blanques, onJosep Vallribera va iniciar la seva<br />

educació al col-legi dels caputxins. L’any 1945 la família es va traslladar aBarcelona i l’artista<br />

va continuar la seva educació al’Academia Catalunya, institut d’ensenyament secundari, on<br />

rebia també apart classes de dibuix.<br />

Al seu pare noli agradava lavida alagran ciutat, demanera que es va retirar amb la seva<br />

família aEivissa, on encara no havia arribat el turisme. Josep Vallribera tenia aleshores 12<br />

anys, ivarecomençar a l’institut d’ensenyament secundari d’Eivissa.<br />

Als 18 anys esfavoluntari del servei militar aixi acabara avans per tal d’estudiar fotografía a<br />

l’escola Schwerer d’Hamburg. Abans, però, va viatjar per suècia des de finals de 1958 a<br />

començaments de 1959. Josep Vallribera ja havia rebut lliçons de fotografía del seu pare, de<br />

manera que ben aviat es va posar de manifest la inutilitat de l’escola d’Hamburg. Això va permetre<br />

al jove Vallribera treballar com afotògraf i dur aterme diversos treballs experimentals.<br />

L’any 1963 va tornar aEivissa on va obrir la “Galería Gràfica”, iva continuar practicant la fotografía<br />

ila pintura. Els seus treballs van participar el 1966 en una exposició col-lectiva, “Arte<br />

figurativo enIbiza”, que va recórrer Europa. En aquell moment Eivissa s’havia convertit enun<br />

refugi on es trobaven artistes de tots els àmbits ide renom internacional: membres del Grupo<br />

El Paso com Viola iSaura, Emilio Vedova, Corneille (del grup Cobra), Heinz Trökes, Orson<br />

Welles, Francesc Parcerisas, Erwin Broner, l’arquitecte Josep Lluís Sert imolts altres.<br />

El 1967 va obrir la “Galería Vallribera” amb elseu pare, iel 1969 va inaugurar “The Inside Out<br />

Art Gallery” amb l’obra de l’artista francés M. Macréau. Aquesta activitat noliimpedia, però,<br />

continuar desenvolupant la seva pròpia obra. Des de 1963 fins al 1973 va fer regularment<br />

estades mensuals d’estudis aParis cada primavera icada tardor. El 1973 va deixar Eivissa.<br />

De primer es va instal-lar durant un any aAarhus (Dinamarca), després durant sis mesos a<br />

Múnic, per acabar traslladant-se aAustria on va viure fins el 1980 adiverses localitats: Innsbruck,<br />

Hall (Tirol), Steyr i Linz.<br />

Va tornar aAlemanya ies va instal-lar aWetzlar, onvaviure durant un any imig. L’estiu del<br />

1982 l’enyorança del sur vaser més forta iva passar un any de treball intens amb nombroses<br />

exposicions aFrança, durant aquest temps tenia el taller alaregió de Les Hautes Alpes.<br />

Després d’un temps d’alternança entre França iCatalunya, l’any 19<strong>84</strong> va fixar laseva residéncia<br />

alacosta mediterrania.<br />

En els darrers anys, el seu treball está reconegut arreu del mon:<br />

“DICCIONARIO DE PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES DELSIGLO XX, 1998”<br />

“BENEZIT, 1999”<br />

“DICCIONARI DEPINTORS, ESCULTORS, GRAVADORS IDIBUIXANTS, L’art ala Lleida del<br />

segle XX, 2003”<br />

237<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong> wurde 1937 während des spanischen Bürgerkrieges in Juneda (Lleida),<br />

Katalonien, als Sohn eines Fotografen aus Barcelona und einer Bauerstochter aus Juneda<br />

geboren. AmEnde des Krieges zog die Familie nach Les Borges Blanques, woerimAlter<br />

von sechs Jahren zur Kapuzinerschule geschickt wurde. Im Jahre 1945 zog die Familie abermals<br />

um. Diesmal nach Barcelona, wo er die Academia Catalunya, ein Privatgymnasium,<br />

besuchte. An den Nachmittagen nahm er an der gleichen Academia an Intensivkursen für zeichenen<br />

teil.<br />

Aber seinen Vater hielt nichts in der Großstadt. Erzog es vor, sich mit seiner Familie auf die<br />

damals vom Tourismus noch unberührte Insel Eivissa (Ibiza) zurückzuziehen. Josep Vallribera<br />

war damals 12Jahre alt. Er besuchte nun das Gymnasium auf Eivissa.<br />

Seinen Militärdienst verlegte ervor um früher eine Ausbildung in der Hamburger Fotoschule<br />

Schwerer zu absolvieren, die er mit einer Reise nach Schweden von Ende 1958 bis Anfang<br />

1959 begann. Da Josep Vallribera schon von seinem Vater eine sehr gute fotografische Ausbildung<br />

erhalten hatte, war für ihn die Schule in Hamburg fast überflüssig. Er nutzte die meiste<br />

Zeit dazu, als freier Fotograf zu arbeiten und diverse Laborarbeiten durchzuführen, um sein<br />

Taschengeld aufzubessern.<br />

1963 kehrte Josep Vallribera nach Eivissa zurück, wo er die “Galería Grafica” eröffnete, sich<br />

aber gleichzeitig auch mit künstlerischen Fotos und Malerei beschäftigte. Die Arbeiten wurden<br />

1966 unter dem Titel “Arte figurativo enIbiza” in einer Kollektive zum ersten Mal auf einer<br />

Wanderausstellung durch Europa gezeigt. Zu dieser Zeit war Eivissa ein Künstlerrefugium.<br />

Dort frafen sich internationale Künstler aus allen Bereichen wie z. B. Mitgleider der Grupo El<br />

Paso: Viola, Saura etc., Emilio Vedova, Corneille (Gruppe Cobra), Heinz Trökes, Orson Welles,<br />

Françesc Parserisas, Erwin Broner, der Architekt Sert u.v.a..<br />

Zusammen mit seinem Vater eröffnete er 1967 die “Galería Vallribera” und 1969 mit Werken<br />

des französischen Künstlers M.Macréau “The Inside Out Art Gallery”. Seine eigene künstlerische<br />

Arbeit verstärkte Josep Vallribera immer mehr. Von 1963 bis 1973 unternahm er jeden<br />

Frühling und Herbst jeweils für einen Monat eine Studienreise nach Paris. 1973 verließ Josep<br />

Vallribera Ibiza. Zuerst reiste er für etwa ein Jahr nach Aarhus, Dänemark, danach sechs<br />

Monate nach München und dann nach Österreich, wo er sich bis 1980 in Innsbruck, Hall in<br />

Tirol, Steyr und Linz aufhielt.<br />

Danach kam er wieder nach Deutschland, diesmal nach Wetzlar, woer eineinhalb Jahre blieb.<br />

Im Sommer 1982 zog es ihn wieder Richtung Süden. Er verbrachte ein Jahr mit intensiver<br />

Arbeit und Ausstellungen in Frankreich. Sein Atelier befand sich in Les Hautes Alpes. Anschließend<br />

pendelte er bis 19<strong>84</strong> zwischen Frankreich und Spanien. Im Jahre 19<strong>84</strong> beschloß<br />

Josep Vallribera, sich wieder in Spanien niederzulassen, wo er seitdem lebt und arbeitet.<br />

Seine Arbeit ist international anerkannt:<br />

-“DICCIONARIO DE PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES DELSIGLO XX, 1998”<br />

-“Benezit, 1999”<br />

-“DICCIONARI DEPINTORS, ESCULTORS, GRAVADORS IDIBUIXANTS, L’art ala Lleida<br />

del segle XX, 2003”<br />

238<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong> was born in 1937 in Juneda (Lleida) Catalonia, Spain, during the spanish<br />

civil war, the son ofaphotographer from Barcelona and afarmer’s daughter from Juneda.<br />

At the end of the war, the family moved to les Borges Blanques where atthe age of six he was<br />

send to acapuchin school. In 1945, the family moved once more, this time to Barcelona.<br />

There, he attended the Academía Catalunya, aprivate high school, where Josep Vallribera<br />

was also given drawing lessons.<br />

However, nothing kept his father in the city, he preferred toretreat with his Family to the island<br />

of Eivissa (Ibiza), with atthat tihme had not yet been overrun bytourists. Josep Vallribera was<br />

12 years old at that time. He was now attending the high school an Eivissa.<br />

At the age of 18, he enlisted voluntarily in the armed forces inorder to finish early and thus be<br />

able to complete additional training at the photography school Schwerer in Hamburg. He<br />

began by travelling tosweden at the end of 1958. He stayed ther until the beginning of 1959<br />

when he went to Hamburg.<br />

Since Josep Vallribera had already received very good training in photography from his father,<br />

the school in Hamburg was actually unnecessary for him. Heused the time mainly to work as<br />

a free-lance photographer and do photographic laboratory work in order to increase his<br />

pocket-money.<br />

In 1963, Josep Vallribera returned to Eivissa where he opened the “Galería Gráfica”. Atthe<br />

same time, hecontinued to make photographs and paintings, which were resented for the first<br />

time in 1966 under the litle “Arte Figurativo EnIbiza” as a part ofanexhibition touring through<br />

europe. At this time, Eivissa was an artists’ refuge. It was ameeting-oasis for all kinds of international<br />

artists such asthe members ofthe grupo el Paso: Viola, Saura, etc., Emilio Vedova,<br />

Corneille (Cobra Group), Heinz Tröckes, Orson Welles, Françesc Parserisas, E. Broner, the<br />

architect Josep Lluís Sert as well as many others.<br />

Together with his father, he opened in 1967 the “Galería Vallribera” and in 1969 “The Inside<br />

Out Art Galery” with the french artist M.Macréau’s pieces of art. He concentrated toanever<br />

encreasing extent on improving his own art. Between 1963 and 1973, he made one-month<br />

trips toParis in the spring and fall of each year for study purposes. In 1973, Josep Vallribera<br />

left Eivissa. Atfirst, hetravelled for aproximately one year to Aarhus, Denmark. After that, he<br />

spent six months in Munich and then travelled to Austria where, until 1980, he divided his time<br />

between Innsbruck, Hall in Tirol, Steyr and Linz.<br />

Afterwards, hereturned again to Germany, this time for 18months in Wetzlar. Inthe summer<br />

of 1982, he felt again the urge togosouth. He spent one Year in France during which time he<br />

worked very hard and had some exhibitions. His studio was located in les Hautes Alpes. Thereafter,<br />

he travelled back and forth between France and Spain until 19<strong>84</strong>. In 19<strong>84</strong>, Josep Vallribera<br />

decided to move back toSpain; this time, however, tothe mediterranean coast.<br />

His work is internationally recognized:<br />

“DICCIONARIO DE PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES DELSIGLO XX, 1998”<br />

“Benezit, 1999”<br />

“DICCIONARI DEPINTORS, ESCULTORS, GRAVADORS IDIBUIXANTS, L’art ala Lleida del<br />

segle XX, 2003”<br />

239<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


ACCIO-ART<br />

1974<br />

<br />

1976<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<strong>978</strong><br />

<br />

<br />

1<strong>978</strong>-79<br />

<br />

<br />

1980-82<br />

<br />

<br />

<br />

1981<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1982<br />

<br />

<br />

1983<br />

<br />

<br />

<br />

1989<br />

<br />

<br />

<br />

1990<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Manifest: Música igest-gràfic" .Projecte sobre una nota musical traduída a"gest-gràfic" i<br />

"gest-gràfic" traduít anota musical per a partitura. L'acciò vatenir lloc en una sala de Jan des<br />

Bouvrie, Amsterdam (NL) (video)<br />

1993<br />

Assaigs amb música ipintura. Música: Peter Matheis (piano). Pintura: Josep Vallribera. L'acció<br />

va tenir lloc al'estudi de PeterMatheis ialaGaleria Brennecke,Berlín(D) (video)<br />

1994<br />

Assaigs. Al bosc. Josep Vallribera: gest-gràfic. Peter Matheis piano, Eiffel (D) (video)<br />

Assaigs. Lectura en tres parts.<br />

1.Pensaments ifets; 2. Diversitats variacions; 3. Art sarcàstic.<br />

Escenari del Gasthof Christoffel, Ediger /Mosel (D) (targeta postal ivideo)<br />

1996<br />

Assaigs. Valors itraduccions de5dies de trobada aEdiger.<br />

Tony Moore (violencel); Josep Vallribera (escenificació i"gest-gràfic").<br />

Escenari del Gasthof Christoffel, Ediger/ Mosel (D) (video)<br />

1997<br />

Assaigs. Tony Moore (violoncel); Andrea Reiners (veu); Josep Vallribera (lletra, dibuix, imatge,<br />

màscara). Escenari del Gasthof Christoffel, Ediger/Mosel (D) (video)<br />

Assaigs. Tony Moore (violoncel); Josep Vallribera (lletres, textos). L'acció vatenir lloc ala<br />

Frank Pages Galeria, Baden-Baden (D) (video)<br />

2000<br />

Assaigs. Valors itraduccions decinc dies de trobada aLaPobla de Benifassà.<br />

Tony Moore (violoncel);Josep Vallribera(veu).LaPobla de Benifassà, Castelló(E) (video, minidisciCD)<br />

2001<br />

Assaigs. Valors itraduccions decinc dies de trobada en el Museu d'Art Contemporani<br />

d'Eivissa. Tony Moore (violoncel); Josep Vallribera (mot).<br />

Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, Eivissa (Illes Balears) (E) (video)<br />

Assaigs. Valors itraduccions de dos dies de trobada al Ludwig-Museum de Koblenz. Tony<br />

Moore (violoncel); Josep Vallribera (mot iescenificacó), Coblença, (D) (video)<br />

Assaigs. Valors itraduccions de quatre dies de trobada aAvantgART", Fòrum d'Art Contemporani.<br />

Tony Moore (violoncel); Josep Vallribera (mot iescenificació), Heimbach (D) (video)<br />

2005<br />

Assaigs. Entre cadieres [between chairs] de cinc dies de trobada en La Pobla de Benifassà”<br />

Escenificacó amb Josep Vallribera, P.A. Amos iTony Moore.<br />

La Pobla de Benifassà, Castelló (E) (DVD)<br />

2007<br />

Hommage a Dieter Roth, Institut Cervantes, Berlin (D)<br />

Hommage a Dieter Roth, Kunsthalle Darmstadt (D)<br />

2009<br />

Manifest per avui - demà; per l’art Tony Moore -visualacousmatique;<br />

Josep Vallribera -Manifest; .<strong>Jenninger</strong> -muntatge DVD. La Pobla de Benifassà, Castelló (E)<br />

241<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


KUNSTAKTIONEN<br />

1974-75<br />

“Hommage aPicasso”, Barcelona, (E)<br />

1976<br />

“Autodidaktik als Beispiel 2-Kreativität und Erfahrungen in jedem Moment und jedem Aufenthaltsort”,<br />

Rotterdam, (NL)<br />

“Konsum - Tragik - Schatten”<br />

Konsum - installiert von Hans Grosch<br />

Tragik -installiert von Josep Vallribera<br />

Schatten -installiert von einem Münchner Künstler<br />

Hall in Tirol, (A) (Postkarte)<br />

1<strong>978</strong><br />

“Die Welt als Kunstobjekt -Aktivität in den Straßen von Steyr und inszeniert in der Galerie<br />

Schnittpunkt. Abb. M. Derflinger, Steyr, (A) (Postkarte)<br />

1<strong>978</strong>-79<br />

“Essays ins Atelier”, im Atelier und in der Galerie Schnittpunkt. Abb. J. Vallribera mit einem<br />

Assistenten, Steyr, (A) (Postkarte und Film)<br />

1980-82<br />

“Umgebung als Kunstimpuls”, Referenzen über Kreativie Impulse inBeziehung zur<br />

Umgebung, 1980-82. Idee in Steyr, (A) und inszeniert imAtelier, Wetzlar, (D) und in Ribeyret,<br />

Les Hautes Alpes, (F) (Postkarte)<br />

1981<br />

“Ohne dich keine Kunst”, Aktivität in den Straßen von Wetzlar. Abb. H. <strong>Jenninger</strong>, (D)<br />

(Postkarte und Poster)<br />

“Essays -Mimik und Schrift in Relation zu Farben”, inszeniert imAtelier in Wetzlar. Abb. J.<br />

Vallribera mit einem Assistenten, (D) (Katalog)<br />

“Eat art sarkastik - aus alltäglichen Realitäten”, inszeniert imAtelier in Wetzlar, (D) (Katalog)<br />

1982<br />

“Lutte contre l’art non art”, Ribeyret, Les Hautes Alpes, Abb. H. <strong>Jenninger</strong>, (F) (Postkarte)<br />

1983<br />

“Événements etimages plus cultivés”, verschiedene Konzepte (Mensch -Stein -Baum usw.),<br />

Ribeyret, Les Hautes Alpes, Abb. J. Vallribera, (F) (Katalog)<br />

1989<br />

“Manifest: Musik und Gesto-Grafía”, Konzept über eine Musiknote übersetzt zum Gest-Gráfic<br />

und der Gest-Gráfic als eine Musiknote zur Partitur. Die Aktion fand statt:<br />

1. in der Kunsthochschule Valencia, Abb. H. <strong>Jenninger</strong>, (E) (Video und Postkarte)<br />

242<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


1990<br />

“Manifest: Musik und Gesto-Grafía”, Konzept über eine Musiknote übersetzt zum Gest-Gráfic<br />

und der Gest-Gráfic als eine Musiknote zur Partitur. Die Aktion fand statt:<br />

2. in einem neutralen Raum, Valencia, E, Abb. H. <strong>Jenninger</strong>, (E) (Video)<br />

“Manifest: Musik und Gesto-Grafía”, Konzept über eine Musiknote übersetzt zum Gest-Gráfic<br />

und der Gest-Gráfic als eine Musiknote zur Partitur. Die Aktion fand statt:<br />

3. Jan des Bouvrie, Amsterdam, (NL), Abb. H. <strong>Jenninger</strong>, (E) (Video)<br />

1993<br />

Essays mit Musik und Malerei, Peter Matheis -Klavier und Josep Vallribera -Malerei<br />

im Studio von Peter Matheis, Berlin, (D) (Video)<br />

Essays mit Musik und Malerei, Peter Matheis -Klavier und Josep Vallribera -Malerei<br />

in Galerie Brennecke, Berlin, (D) (Video und Postkarte)<br />

1994<br />

Essays -imWald, mit Josep Vallribera -Gesto-Grafia und Peter Matheis -Klavier. Eifel (D)<br />

(Video)<br />

1995<br />

Essays -Lesung in 3Teilen,<br />

1. Gedanken und Tatsachen,<br />

2. Verschiedenes, Variationen,<br />

3. Arte Sarcàstico,<br />

Ediger/Mosel, (D) (Video)<br />

1996<br />

Essays -“Wertungen und Umsetzungen, von fünf Tagen Treffen inEdiger”.<br />

Tony Moore -Cello, Josep Vallribera -Inszenierung und Gesto-Grafía, Ediger/Mosel, (D)<br />

(Video)<br />

1997<br />

Essays -Tony Moore (GB) -Cello, Andrea Reiners (D) -Stimme ,Josep Vallribera (E) -Texte-<br />

Zeichnungen-Bilder-Masken. Ediger/Mosel, D(Video)<br />

Essays -Tony Moore (GB) -Cello und Josep Vallribera (E) -Wort, Text. Baden-Baden, E<br />

(Video)<br />

Essays -Wertungen und Umsetzungen, von zwei Wochen Treffen inLaPobla de Benifassà.<br />

Tony Moore -Cello, Josep Vallribera -Stimme. LaPobla de Benifassà, (E) (Video, Minidisc<br />

und CD)<br />

2000<br />

Essays. Wertungen und Umsetzungen, von fünf Tagen Treffen inLaPobla de Benifassà".<br />

Tony Moore (Cello); Josep Vallribera (Stimme). La Pobla de Benifassà, Castelló (E)<br />

(Video(<br />

243<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


2001<br />

Essays -Wertungen und Umsetzungen, von fünf Tagen Treffen imMuseu d’Art Contemporani<br />

d’Eivissa. Tony Moore -Cello, Josep Vallribera -Wort und Inszenierung. Ibiza, (E) (Video)<br />

Essays -Wertungen und Umsetzungen, von zwei Tagen Treffen im Ludwig Museum Koblenz.<br />

Tony Moore -Cello, Josep Vallribera -Wort und Inszenierung. Koblenz, (D) (Video)<br />

Essays -Wertungen und Umsetzungehn, von vier Tagen Treffen bei Avantgart, Forum für zeitgenössische<br />

Kunst. Tony Moore -Cello, Josep Vallribera -Wort, Bild und Inszenierung. Heimbach,<br />

(D) (Video)<br />

2005<br />

Essays -Between chairs. from 5 days meeting inLaPobla de Benifassà,<br />

Inszenierung mit Josep Vallribera -PAAmos -Tony Moore.<br />

La Pobla de Benifassà, (E) (DVD)<br />

2007<br />

Hommage a Dieter Roth, Institut Cervantes, Berlin (D)<br />

Hommage a Dieter Roth, Kunsthalle Darmstadt (D)<br />

2009<br />

Manifest für heute -morgen; für die Kunst. Tony Moore -visualacousmatique;<br />

Josep Vallribera -Manifest, H. <strong>Jenninger</strong> -DVD-Montage.<br />

La Pobla de Benifassà, Castelló (E) (DVD)<br />

244<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


ART ACTIONS<br />

1974-75<br />

<br />

1976<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<strong>978</strong><br />

<br />

<br />

1<strong>978</strong>-79<br />

<br />

<br />

1980-82<br />

<br />

<br />

<br />

1981<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1982<br />

<br />

<br />

1983<br />

<br />

<br />

<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


1989<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1990<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1993<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1994<br />

<br />

1995<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1996<br />

<br />

<br />

<br />

1997<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


<strong>JOSEP</strong> <strong>VALLRIBERA</strong> wurde 1937 während des spanischen Bürgerkrieges in Juneda (Lleida),<br />

Katalonien, als Sohn eines Fotografen aus Barcelona und einer Bauerstochter aus Juneda<br />

geboren. AmEnde des Krieges zog die Familie nach Les Borges Blanques, woerimAlter<br />

von sechs Jahren zur Kapuzinerschule geschickt wurde. Im Jahre 1945 zog die Familie abermals<br />

um. Diesmal nach Barcelona, wo er die Academia Catalunya, ein Privatgymnasium,<br />

besuchte. An den Nachmittagen nahm er an der gleichen Academia an Intensivkursen für zeichenen<br />

teil.<br />

Aber seinen Vater hielt nichts in der Großstadt. Erzog es vor, sich mit seiner Familie auf die<br />

damals vom Tourismus noch unberührte Insel Eivissa (Ibiza) zurückzuziehen. Josep Vallribera<br />

war damals 12Jahre alt. Er besuchte nun das Gymnasium auf Eivissa.<br />

Seinen Militärdienst verlegte ervor um früher eine Ausbildung in der Hamburger Fotoschule<br />

Schwerer zu absolvieren, die er mit einer Reise nach Schweden von Ende 1958 bis Anfang<br />

1959 begann. Da Josep Vallribera schon von seinem Vater eine sehr gute fotografische Ausbildung<br />

erhalten hatte, war für ihn die Schule in Hamburg fast überflüssig. Er nutzte die meiste<br />

Zeit dazu, als freier Fotograf zu arbeiten und diverse Laborarbeiten durchzuführen, um sein<br />

Taschengeld aufzubessern.<br />

1963 kehrte Josep Vallribera nach Eivissa zurück, wo er die “Galería Grafica” eröffnete, sich<br />

aber gleichzeitig auch mit künstlerischen Fotos und Malerei beschäftigte. Die Arbeiten wurden<br />

1966 unter dem Titel “Arte figurativo enIbiza” in einer Kollektive zum ersten Mal auf einer<br />

Wanderausstellung durch Europa gezeigt. Zu dieser Zeit war Eivissa ein Künstlerrefugium.<br />

Dort frafen sich internationale Künstler aus allen Bereichen wie z. B. Mitgleider der Grupo El<br />

Paso: Viola, Saura etc., Emilio Vedova, Corneille (Gruppe Cobra), Heinz Trökes, Orson Welles,<br />

Françesc Parserisas, Erwin Broner, der Architekt Sert u.v.a..<br />

Zusammen mit seinem Vater eröffnete er 1967 die “Galería Vallribera” und 1969 mit Werken<br />

des französischen Künstlers M.Macréau “The Inside Out Art Gallery”. Seine eigene künstlerische<br />

Arbeit verstärkte Josep Vallribera immer mehr. Von 1963 bis 1973 unternahm er jeden<br />

Frühling und Herbst jeweils für einen Monat eine Studienreise nach Paris. 1973 verließ Josep<br />

Vallribera Ibiza. Zuerst reiste er für etwa ein Jahr nach Aarhus, Dänemark, danach sechs<br />

Monate nach München und dann nach Österreich, wo er sich bis 1980 in Innsbruck, Hall in<br />

Tirol, Steyr und Linz aufhielt.<br />

Danach kam er wieder nach Deutschland, diesmal nach Wetzlar, woer eineinhalb Jahre blieb.<br />

Im Sommer 1982 zog es ihn wieder Richtung Süden. Er verbrachte ein Jahr mit intensiver<br />

Arbeit und Ausstellungen in Frankreich. Sein Atelier befand sich in Les Hautes Alpes. Anschließend<br />

pendelte er bis 19<strong>84</strong> zwischen Frankreich und Spanien. Im Jahre 19<strong>84</strong> beschloß<br />

Josep Vallribera, sich wieder in Spanien niederzulassen, wo er seitdem lebt und arbeitet.<br />

Seine Arbeit ist international anerkannt:<br />

-“DICCIONARIO DE PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES DELSIGLO XX, 1998”<br />

-“Benezit, 1999”<br />

-“DICCIONARI DEPINTORS, ESCULTORS, GRAVADORS IDIBUIXANTS, L’art ala Lleida<br />

del segle XX, 2003”<br />

238<br />

54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


El catàleg es publica també en edició<br />

amb una serigrafia de Josep Vallribera.<br />

exemplars signats i<br />

numerats 1/45 -45/45<br />

Das Werksverzeichnis erscheint auch<br />

als Vorzugsausgabe mit einer Serigrafie<br />

von Josep Vallribera signiert und<br />

nummeriert 1/45 -45/45<br />

This Catalogue includes copies of an silk screen printing<br />

by Josep Vallribera, which corresponds<br />

to the format ofthe book, signed and<br />

numbered 1/45 - 45/45<br />

249<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Manifest: Música igest-gràfic" .Projecte sobre una nota musical traduída a"gest-gràfic" i<br />

"gest-gràfic" traduít anota musical per a partitura. L'acciò vatenir lloc en una sala de Jan des<br />

Bouvrie, Amsterdam (NL) (video)<br />

1993<br />

Assaigs amb música ipintura. Música: Peter Matheis (piano). Pintura: Josep Vallribera. L'acció<br />

va tenir lloc al'estudi de PeterMatheis ialaGaleria Brennecke,Berlín(D) (video)<br />

1994<br />

Assaigs. Al bosc. Josep Vallribera: gest-gràfic. Peter Matheis piano, Eiffel (D) (video)<br />

Assaigs. Lectura en tres parts.<br />

1.Pensaments ifets; 2. Diversitats variacions; 3. Art sarcàstic.<br />

Escenari del Gasthof Christoffel, Ediger /Mosel (D) (targeta postal ivideo)<br />

1996<br />

Assaigs. Valors itraduccions de5dies de trobada aEdiger.<br />

Tony Moore (violencel); Josep Vallribera (escenificació i"gest-gràfic").<br />

Escenari del Gasthof Christoffel, Ediger/ Mosel (D) (video)<br />

1997<br />

Assaigs. Tony Moore (violoncel); Andrea Reiners (veu); Josep Vallribera (lletra, dibuix, imatge,<br />

màscara). Escenari del Gasthof Christoffel, Ediger/Mosel (D) (video)<br />

Assaigs. Tony Moore (violoncel); Josep Vallribera (lletres, textos). L'acció vatenir lloc ala<br />

Frank Pages Galeria, Baden-Baden (D) (video)<br />

2000<br />

Assaigs. Valors itraduccions decinc dies de trobada aLaPobla de Benifassà.<br />

Tony Moore (violoncel);Josep Vallribera(veu).LaPobla de Benifassà, Castelló(E) (video, minidisciCD)<br />

2001<br />

Assaigs. Valors itraduccions decinc dies de trobada en el Museu d'Art Contemporani<br />

d'Eivissa. Tony Moore (violoncel); Josep Vallribera (mot).<br />

Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, Eivissa (Illes Balears) (E) (video)<br />

Assaigs. Valors itraduccions de dos dies de trobada al Ludwig-Museum de Koblenz. Tony<br />

Moore (violoncel); Josep Vallribera (mot iescenificacó), Coblença, (D) (video)<br />

Assaigs. Valors itraduccions de quatre dies de trobada aAvantgART", Fòrum d'Art Contemporani.<br />

Tony Moore (violoncel); Josep Vallribera (mot iescenificació), Heimbach (D) (video)<br />

2005<br />

Assaigs. Entre cadieres [between chairs] de cinc dies de trobada en La Pobla de Benifassà”<br />

Escenificacó amb Josep Vallribera, P.A. Amos iTony Moore.<br />

La Pobla de Benifassà, Castelló (E) (DVD)<br />

2007<br />

Hommage a Dieter Roth, Institut Cervantes, Berlin (D)<br />

Hommage a Dieter Roth, Kunsthalle Darmstadt (D)<br />

2009<br />

Manifest per avui - demà; per l’art Tony Moore -visualacousmatique;<br />

Josep Vallribera -Manifest; .<strong>Jenninger</strong> -muntatge DVD. La Pobla de Benifassà, Castelló (E)<br />

241<br />

Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6


54<br />

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/<strong>84</strong><strong>939139</strong>44/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=<strong>978</strong><strong>84</strong><strong>939139</strong>46&qid=1588291380&sr=8-1&dchild=1<br />

Hier können Sie dieses Buch sofort und bequem via amazon direkt beim Verlag bestellen :<br />

J LINK PER MAUSKLICK<br />

Und hier könnten Sie uns gerne eine Nachricht schreiben: digitalakrobaten@gmail.com


Josep Vallribera<br />

<strong>MULTIPLES</strong> I <strong>OBRA</strong> <strong>GRÀFICA</strong> <strong>1997–2010</strong><br />

EHJ – <strong>Edicions</strong> H. <strong>Jenninger</strong> (La Pobla de Benifassà)<br />

48,— Euro (D/A/CH)<br />

<strong>ISBN</strong> <strong>978</strong>-<strong>84</strong>-<strong>939139</strong>-4-6

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!