21.06.2022 Aufrufe

MOTOmed-katalogi

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

RECK-Technik GmbH & Co. KG

Reckstrasse 1–5

88422 Betzenweiler

Tel. +49 7374 18-85

Fax +49 7374 18-480

info@motomed.com

www.motomed.com

MOTOmed kumppaninne

IDN 100.016.243 -fi- 05.19

TUOTE-ESITE

next generation


Ajattelemme


liikettä – toisin.

Varteenotettavaa ja ammattimaista tukea

liikkumiseen.


Sisältö

MOTOmed-liiketerapia

6 Älykäs muotoilu

8 Erilainen tapa liikkua

9 Kolme terapiamuotoa

10 Käyttöindikaatiot

12 Tukee suurissa ja pienissä hoitotavoitteissa

14 Harjoitteluohjelmat

17 Turvallisuus

18 Innovaatiot

20 Intuitiivinen ja digitaalinen

Käyttöalueet

22 Laitokset ja klinikat

24 Varhainen harjoittelu / Tehohoito

25 Dialyysi

26 Monipuolinen kuntoutuksessa

27 Miellyttävä kotona

Tuotteet

28 MOTOmed ® family

30 MOTOmed ® muvi – Yhtäaikainen liike

32 MOTOmed ® loop

33 MOTOmed ® loop light

34 MOTOmed ® loop p – Parkinsonin tauti

36 MOTOmed ® layson

38 MOTOmed ® loop kidz

40 MOTOmed ® gracile12

42 MOTOmed ® layson kidz

44 Yleiskatsaus – toiminnot ja lisävarusteet

46 Huolto


MOTOmed ®

Maailmanlaajuinen liike

Ei ole varmastikaan sattumaa, että MOTOmed-laitteita käytetään useissa uusimpia

innovaatioita hyödyntävillä klinikoilla maailmanlaajuisesti. MOTOmed-liiketerapialaitteita

käytetään lukemattomilla aloilla, joilla on kysyntää tarpeiden mukaan räätälöidylle,

innovatiiviselle konseptille. Puhumattakaan lukuisista ihmisistä, jotka pitävät itsensä

liikkeellä MOTOmed-laitteilla kuntoutuslaitoksissa, hoitokodeissa ja omissa kodeissaan.

Elämänlaadun parantamiseksi.


MOTOmed Next Generation -laitteet erottuvat

innovatiivisen muotoilunsa ja uuden paremman

käyttökokemuksensa ansiosta. Optimoidut

mittasuhteet, ainutkertainen korkeudensäätö,

nykyaikainen hygieniakonsepti ja vakuuttava

käytettävyys edustavat mallien uutta suuntaa.

Näin MOTOmed tarjoaa uudenlaisen

liikuntaelämyksen.

6 MOTOmed Next Generation


Älykäs muotoilu

7


MOTOmed-liiketerapia

Erilainen tapa liikkua

jalkaharjoitin

käsien/ylävartalonharjoitin

istuen

jalkojen ja käsien/ylävartalon

samanaikainen harjoittaminen

maaten

8 MOTOmed Next Generation


Kolme terapiamuotoa

passiivinen

Moottorin tuottama liike, johon ei tarvita voimankäyttöä,

rentouttaa lihaksia, lieventää ja vähentää spastisuutta,

ehkäisee nivelten liikerajoitteiden syntymistä ja parantaa

verenkiertoa ja liikkuvuutta. Käyttäjä päättää itse

passiivisen liikkeen nopeuden.

avustettu

MOTOmed-laitteen moottoriavusteinen liike

mahdollistaa siirtymisen passiivisesta harjoituksesta

aktiiviseen harjoitteluun. Toiminto mahdollistaa aktiivisen

liikkeen myös hyvin pienin omatoimisin voimavaroin.

Näin voidaan vahvistaa jäljellä olevaa lihasvoimaa

välttäen ylirasittuminen.

aktiivinen

MOTOmed-harjoittelu säädettävällä vastuksella

vahvistaa jalkojen, käsien ja ylävartalon lihaksia sekä

sydän- ja verenkiertoelimistöä. Harjoittelu parantaa

huomattavasti lihasvoimaa, kestävyyttä ja koordinaatiota.

9


MOTOmed-liiketerapia

Käyttöindikaatiot

MS-tauti Aivoinfarkti Parkinson Aivovamma

Hemodialyysi Vuodepotilaiden liikunta Syöpä

Tehohoito Alzheimerin tauti/dementia Korkea verenpaine

Aivoinfarkti

»Potilas voi välttää liikkumattomuuden

haitallisia seurauksia, osallistua

kuntoutusprosessiin omasta aloitteestaan

​ja vaikuttaa siihen myönteisesti.«

MS-tauti

»Jo 30 minuutin MOTOmedliikuntaterapia

viikossa saa aikaa

tilastollisesti merkittäviä parannuksia

MS-potilaiden kävelykykyyn.«

Lähde // Dobke B, et al: Apparativ-assistive Bewegungstherapie in der

Schlaganfallrehabilitation. Neurologie und Rehabilitation 2010; 16(4):

173-185

Lähde // Sociedad Española de Neurología 2017.

Ammattijulkaisu: »Neurología«. Doi: 10.1016/j.nrl.2017.07.008

10 MOTOmed Next Generation


• Polio tai sen myöhäisoireet

• Lihasatrofia

• Spina bifida

• CP-vamma

• Lihastaudit

• Vegetatiivinen tila

• ALS

• Polyneuropatia

• Guillain-Barré-oireyhtymä

• Friedreichin ataksia

Lihassairaudet Halvaus Ortopedia

Ahtauttava keuhkosairaus Paraplegia Tyypin 2 diabetes

Alaraajojen verenkierto Iäkkäiden liikunta Lasten liikunta

Tehohoito

»Pyöräilyä muistuttava harjoittelu vuoteessa tarjoaa

liike- ja lihasharjoittelua sekä tajuttomille että tajuissaan

oleville tehohoitopotilaille, ja voi auttaa heitä ylläpitämään

lihasvoimaa ja parantamaan liikkuvuutta.«

Lähde // Needham DM, et al: Technology to Enhance Physical Rehabilitation of

Critically ill Patients. Crit Care Med 2009; Vol. 37, No. 15

11


MOTOmed-liiketerapia

Tukee suurissa ja

pienissä hoitotavoitteissa

Jäljellä olevan lihasvoiman aktivointi

Käyttämätön lihasvoima voidaan löytää uudelleen

ja sitä voidaan vahvistaa. Soveltuu myös

tilanteisiin, joissa liikkuminen omin voimin ei

ole mahdollista.

Spastisuuden vähentäminen

Rentouttaa lihaksia äkillisten lihaskouristusten,

korkean lihastonuksen ja yleisten liikkumista

rajoittavien oireiden yhteydessä.

Liikunnan puutteesta aiheutuvien ongelmien

lieventäminen

· Verenkiertohäiriöt

· Nivelten jäykkyys

· Ruoansulatus- ja virtsaamisongelmat

· Osteoporoosi

· Nesteen kertyminen jalkoihin (turvotus)

· Sydän- ja verisuonitaudit

· Kohonnut verenpaine

· Aineenvaihduntahäiriöt (diabetes) …

Väsymyksen vähentäminen

Kroonista väsymysoireyhtymää

voidaan lieventää.

Imunestekierron parantaminen

MOTOmed-liikeharjoittelun avulla on

mahdollista tehostaa imunestekiertoa ja

lieventää näin imunestekierron häiriöistä

aiheutuvaa turvotusta.

12 MOTOmed Next Generation


Kävelykyvyn edistäminen

Kävelyssä tarvittavaa peruskuntoa,

lihasvoimaa, kestävyyttä ja koordinaatiota

voidaan ylläpitää ja vahvistaa.

Mielialan ja hyvinvoinnin vahvistaminen

Säännöllinen harjoittelu MOTOmed-laitteella

parantaa mielialaa ja antaa uutta energiaa.

Hartioiden harjoittaminen

Korkeudensäätö mahdollistaa käsivarsien/

ylävartalon kulman yksilöllisen säätämisen

hartia-, niska- ja selkälihasten harjoittamiseksi.

Vatsalihasten harjoittaminen

Säännöllinen MOTOmed-liikeharjoittelu voi

aktivoida vartalo-, vatsa- ja lantionpohjalihaksia.

Harjoita lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja

tasapainoa omalla MOTOmed-laitteellasi.

13


MOTOmed-liiketerapia

Harjoitteluohjelmat

Harjoitteluohjelmat ovat liikuntatieteiden huippuasiantuntijoiden suunnittelemia

ja terapeuttiset näkökulmat ovat niiden perustana. Käyttäjät voivat

asettaa yksilöllisiä tavoitteita MOTOmed-harjoitteluun taudinkuvastaan,

hoitosuunnitelmastaan ja kuormitettavuudestaan riippuen.

Lihasten rentoutus

Harjoitusohjelma koostuu täysin passiivisesta harjoittelusta, jossa käyttäjän

jalkoja ja/tai käsiä/ylävartaloa liikutetaan – ja samalla myös rentoutetaan –

moottorin avustuksella. Ohjelma pienentää lihastonusta käyttäjillä, joilla on

lihaskouristuksia.

Kestävyyskunto

Kestävyysharjoittelussa pienellä vastuksella pitkäkestoisesti tehtävä harjoitus

parantaa tehokkaasti kestävyyskuntoa. Kestävyysharjoittelu parantaa ja

ylläpitää peruskuntoa ja yleistä terveydentilaa.

Lihaskunto- ja kestävyysharjoittelu

Lihaskunto- ja kestävyysharjoittelussa yhdistyvät kestävyys- ja voimaharjoittelu.

Pelkkään kestävyysharjoitteluun verrattuna harjoittelu tehdään suuremmalla

vastuksella, mutta se kestää lyhyemmän aikaa. Tämän terapiamuodon

tavoitteena on aktivoida lihaksia kohdistetusti ja kehittää tällä tavoin lihasvoimaa.

Omat harjoitusohjelmat

Esimääritettyjen ohjelmien, kuten rentoutus, kestävyys, lihaskunto ja kestävyys,

Parkinson, aivoinfarkti ja MS-tauti lisäksi käyttäjät voivat suunnitella itse oman

harjoittelunsa ja tallentaa sen laitteeseen.

Symmetriaharjoittelu

Graafinen näkymä ilmaisee käyttäjälle aktiivisessa harjoittelutilassa, vaihtelevatko

voimatasot kehon vasemman ja oikean puolen välillä, vai kohdistuuko molemmille

puolille yhtä paljon voimaa. Tästä sensomotorista havainnointia ja koordinaatiota

vaativasta harjoittelusta hyötyvät etenkin käyttäjät, joilla on toispuolisuuteen

liittyviä ongelmia (esim. hemiplegia).

14 MOTOmed Next Generation


15


MOTOmed-liiketerapia

MOTOmed loop tekee sen mahdolliseksi:

MOTOmed-liiketerapia on mahdollista tehdä

sähköpyörätuolissa istuen.

16 MOTOmed Next Generation


Turvallisuus

SmoothDrive-ominaisuus

Tasainen moottorin tuottama liike voi vähentää lihastonusta ja vähentää hiljalleen

lihaskipuja. Huolellisesti säädetty hihna takaa sujuvan liikkeen.

Liiketunnistin

Mikäli harjoituksen aikana ilmenee lihaskouristuksia, spastisuutta tai liikkeen

jumiutumista, toiminto pysäyttää polkimet hellävaraisesti. Herkän anturiteknologiansa

ansiosta liiketunnistin mukautuu kaikkiin lihastonuksen muutoksiin.

Spastisuuden tunnistus

Spastisuuden tunnistettuaan liiketunnistin kääntää automaattisesti liikesuunnan.

Toiminto perustuu terapeuttiseen vaikuttaja-vastavaikuttaja (ojennus-koukistus)

-yhteistyöhön, jolloin vastavaikuttajalihas aktivoituu/supistuu ja spastinen vaikuttajalihas

venyy/rentoutuu. Koukistussuuntaan ilmenevää spastisuutta helpotetaan

ojentamalla ja toisin päin.

Harjoittelun palaute

Älykkäät MOTOmed-mallit antavat palautetta:

reaaliajassa harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen.

Käyttäjät saavat tietää harjoittelun keston, matkan,

symmetrian, kulutetut kalorit, lihastonuksen, keskimääräisen

ja maksimaalisen aktiivisuoritteen sekä aktiivisen ja

passiivisen suorituksen osuuden harjoittelusta. Käyttäjä

voi valita, esitetäänkö tiedot kokonaiskatsauksena vaiko

suurena yksittäisesityksenä.

17


MOTOmed-liiketerapia

Innovaatiot

MOTOmed loop

Uuden ja innovatiivisen korkeudensäädön ansiosta

käyttäjät voivat säätää MOTOmed loop -mallien

korkeutta vaivattomasti ilman työkaluja. Näin liikeharjoituslaitteiden

jalka- ja käsiharjoittimet voidaan

mukauttaa optimaalisesti vastaamaan käyttäjän

kokoa.

Korkeudensäätö laajentaa ihanteellisella tavalla

istumismahdollisuuksia MOTOmed-liiketerapian

yhteydessä. Näin MOTOmed loopin käyttäjät

voivat harjoitella aktiivipyörätuolista, sähköpyörätuolista,

hoitopyörätuolista, istuinkaukalosta

tai tuolista käsin.

Korkeudensäädön suurin hyöty on kuitenkin se,

että käyttäjä voi säätää yksilöllisesti käsivarsien/

vartalon kulman. Tämä mahdollistaa hartia-, niskaja

selkälihasten optimaalisen harjoittelun. Lisäksi

käyttäjät hyötyvät hieman korkeammasta makuuasennosta,

joka edistää jalkojen laskimoverenkiertoa.

Ergonomiset kahvat

18 MOTOmed Next Generation


Vahvistaa

hartialihaksia

Aktivoi keskivartalon

ja lantion lihaksia

Parantaa

imunestekiertoa

Yksilölliset säädöt

Hygienia

Mitä urheilussa pidetään itsestäänselvyytenä,

koskee myös liiketerapiaa: MOTOmed-lisävarusteet

mahdollistavat laitteiden ihanteellisen

mukauttamisen yksilöllisiin harjoittelutarpeisiin.

MOTOmed Next Generation -mallien pehmeästi

pyöristetyt pinnat täyttävät laitosten ja klinikoiden

hygienianhallinnalle asetettavat tiukat vaatimukset.

19


MOTOmed-liiketerapia

Intuitiivinen ja digitaalinen

Pelit

Hauskat motivointipelit tuovat harjoitteluun viihdyttävän ja piristävän

ulottuvuuden. Niiden avulla käyttäjä voi harjoitella lihasvoimaa, kestävyyttä,

koordinaatiota ja keskittymiskykyä. Tämä voi edistää uusien synapsien

kehittymistä ja parantaa henkistä suorituskykyä.

Videot

MOTOmed muvilla harjoitellessaan käyttäjä voi myös katsella videoita,

joihin sisältyy erilaisia näkymiä luonnosta, mikä tekee harjoittelusta

vaihtelevaa ja rentouttavaa.

Diashow

Käyttäjä voi siirtää MOTOmediin valokuvia USB-tikulta. Omien valokuvien

katselu tuo harjoitteluun viihdyttävän elementin.

20 MOTOmed Next Generation


Kahvojen asento käsi-/ylävartaloharjoittelussa

Kahvojen erilaiset mahdolliset asennot jalkaharjoittelun aikana MOTOmed

loop.la -mallilla.

Ohjelmistolla ohjattu

harjoituksen vaihto

Ohjelmistolla ohjattu harjoituksen vaihto

MOTOmed loop.la -mallissa käyttäjät voivat ohjata vaihtamista käsi- ja

jalkaharjoittelun välillä suoraan näyttöä koskettamalla. MOTOmed loop.la

vaihtaa tällöin automaattisesti harjoitusta.

Värikosketusnäyttö

Käyttäjät löytävät etsimänsä intuitiivisesti helppokäyttöisestä ja spontaanista

käyttöliittymästä. Uusi 7” kosketusnäyttö tarjoaa älykkäitä toimintoja innovatiivisessa

muodossa. Näyttö voidaan luonnollisesti myös desinfioida pyyhkimällä.

Päivityspaketti

Päivityspakettien avulla käyttäjät voivat päivittää vaivattomasti MOTOmed

loop.l- tai MOTOmed loop.a -mallin MOTOmed loop.la -malliksi.

21


Käyttöalueet

4

5

2

3

6

1

ei-sitova kuva MOTOmed loop.la prof

Laitokset ja klinikat

MOTOmed Professional -sarjassa on monipuoliseen klinikka- ja

laitoskäyttöön räätälöityjä malleja.

MOTOmed loop.la prof -mallin erikoisvarustus

1

2

3

4

5

6

Muovipäällysteiset turvalliset jalkaohjaimet

Sääriohjaimet, joissa on muovipäällysteiset pohjetuet ja desinfioitavat kiinnitysnauhat

QuickFix: Itse käytettävä jalkojen kiinnitys

Muovipäällysteiset käsikahvat pikalukituksella

Kaasujousella kevennetty korkeudensäätö

Polkimen kammen pituuden pikasäätö (jalkaharjoitin, pari)

22 MOTOmed Next Generation


23


Käyttöalueet

4

1

3

Varhainen harjoittelu / Tehohoito

Professional-sarjan MOTOmed layson -mallin

tarkalleen räätälöity varustus perustuu RECK-yhtiön

monivuotiseen kokemukseen.

1

2

3

4

5

6

MOTOmed layson.la prof -mallin erikoisvarustus

TrainCare muovipäällysteisillä jalkaohjaimilla

Jalkojen etäisyyden säätö

Polven taivutuksen säätö

Irrotettava värikosketusnäyttö

Desinfioitavat kahvat ja kyynärvarsikaukalot, joissa

molemmissa kiertokammet ja pikavaihto-ominaisuus

Kaikki kiinnityshihnat on valmistettu elastomeereista ja voidaan

desinfioida

2

24 MOTOmed Next Generation


Dialyysi

MOTOmed layson.l

Dialyysin aikana harjoitettava MOTOmed-liiketerapia voi edistää

virtsan mukana poistettavien aineiden suodattamista verestä. Näin

dialyysin teho paranee. Kolmen harjoitustason ansiosta myös heikot,

useista sairauksista kärsivät potilaat hyötyvät MOTOmed-liiketerapiasta

dialyysin aikana. Se voi vahvistaa sydän- ja verenkiertoelimistöä

ja parantaa peruskuntoa sekä suorituskykyä.

25


Käyttöalueet

Monipuolinen

kuntoutuksessa

MOTOmed loop.la prof

Professional-sarja on vakuuttava erilaisten hoitolaitosten ja kuntoutuskeskusten

arkipäivässä. Vankka teräsrakenne tekee siitä kulutusta kestävän

ja kattavat varusteet erityisen monipuolisen käytössä. MOTOmed loop.

la prof täydentää sekä laitoksessa että avohoidossa olevien potilaiden

kuntoutusta. MOTOmed-liiketerapia tukee hoitoprosessia räätälöidyllä

kestävyys-, lihasvoima- ja koordinaatioharjoittelulla. Sen avulla voidaan

ehkäistä ja parantaa potilaiden liikunnan puutteesta aiheutuvia oireita ja

kipua.

26 MOTOmed Next Generation


Miellyttävä kotona

Oma liikuntamuotoni

Tehohoidossa, fysioterapiassa, kuntoutuksessa. Ja sitten, vihdoinkin taas kotona,

jolloin kaipaus säännölliseen liikkumiseen ja hyvinvointiin herää. Tämä kaipuu

iskee ihmisiin, jotka ovat saaneet kokea MOTOmed-hoidon sairautensa alkuvaiheessa.

Tarve saada kokea hyvää tekevää liikuntaa arkielämässä on voimakas. Sillä

se, mihin ehdit tottua kuntoutuksen aikana, eli liikunta, ei saa puuttua kotonakaan:

hanki itsellesi oma MOTOmed kotiisi.

27


MUVI

LOOP

PROF

Jalkaharjoittelu

muvi

loop.l

loop.la prof

Jalka- ja/tai

käsiharjoittelu

muvi

loop.la

loop.la prof

Käsiharjoittelu

muvi

loop.a

loop.la prof

Yhtäaikainen liike

muvi

-


LAYSON

Jalkaharjoittelu


layson.l


Jalka- ja/tai

käsiharjoittelu


layson.la

layson.la prof

28 MOTOmed Next Generation


LIGHT PARKINSON KIDZ KIDZ

loop light.l loop p.l loop kidz.l gracile 12 [l]

loop light.la

loop p.la

loop kidz.la

gracile 12 [la]

käsiharjoittimella

loop light.a loop p.la

loop kidz.a gracile 12 [la]

käsiharjoittimella

MOTOmed ® tuotteet

next generation


Jalkaharjoittimen [l] tai käsiharjoittimen [a] päivityspaketti yhdistelmämalliksi [la]

KIDZlayson kidz.l
layson kidz.la


29


Tuotteet

MOTOmed ® muvi -

Yhtäaikainen liike

Käsiharjoittimen

pystysuuntainen säätö

Käsiharjoittimen

vaakasuuntainen säätö

Säteittäinen säätö: 180°

Käsiharjoittimen kääntö

Ainutlaatuista on lähes koko ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön kattava yhtäaikainen

liiketerapia. Käyttäjät harjoittavat samanaikaisesti jalkojaan, käsiään ja ylävartaloaan.

He voivat asettaa nopeuden ja vastuksen erikseen. Kokonaisvaltainen

MOTOmed-liike voi parantaa tehokkaasti lihasvoimaa ja liikkuvuutta sekä vahvistaa

ihanteellisesti sydän- ja verenkiertoelimistöä. Myös liikuntarajoitteiset käyttäjät

pystyvät kehittämään liiketuntumaansa ja harjoittamaan näin optimaalisesti

koordinaatiokykyään.

Yhtäaikainen liiketerapia parantaa terapian tehokkuutta, jos käyttäjäkohtaista

harjoitteluaikaa voidaan lyhentää yhtäaikaisen liikkeen avulla. Tällöin terapiaan

käytettävä aika lyhenee.

Harjoitteluvideot

MOTOmed muvi -mallilla harjoittelevat

käyttäjät voivat katsella harjoitteluvideoita

hoidon aikana. Musiikin saattelemat

videoklipit antavat käyttäjälle tunteen,

kuin hän olisi »keskellä tapahtumia«.

Videot ovat viihdyttävä tapa motivoida

käyttäjiä harjoittelemaan.

30


Käyttäjillä ja hoitajilla on aina selkeä

näkyvyys värikosketusnäyttöön:

Näyttöä voidaan kallistaa ja kääntää

portaattomasti.

Aloituspainikkeet

Jalat Beine ja und kädet Arme

i d e

Jalkojen ja käsien

yhtäaikainen

harjoittaminen

Käsiharjoittelu

Käsiharjoittelu

Armtraining

n

i i g

Jalkaharjoittelu

Jalkaharjoittelu

Beintraining

n n

i

i i g

MOTOmed muvi

Yhtäaikainen liiketerapia

Tekniset tiedot, perusvarustus

Paino

Mitat, cm (P x L x K)

Suurin sallittu käyttäjän paino

Näytön koko

MOTOmed muvi

51 kg

95–108 x 60 x 124–135 cm

135 kg

12,1“ / 30,7 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

31


Tuotteet

MOTOmed ® loop

MOTOmed loop -mallit edustavat tulevaisuuden

liiketerapiaa istuma-asennossa.

Uuden muotoilun ja digitaalisen älyn

ansiosta käyttäjät saavat kokea täysin

uudenlaisen MOTOmed-liiketerapian.

MOTOmed loop on monipuolinen ja

helpottaa terapia- ja hoitohenkilöstön

arkipäivää.

· Muovipäällysteiset jalkakaukalot

· Päivityspaketti: jalkojen tai käsien/ylävartalon

harjoittimet ovat päivitettävissä

· Korkeudensäätö

· Värikosketusnäyttö, kallistettava

· Intuitiivinen käyttö

· MOTOmed-lisävarusteet

yksilöllisiin tarpeisiin

MOTOmed loop.la

Jalkaharjoittelutila

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed loop.l MOTOmed loop.la MOTOmed loop.a MOTOmed loop.la prof

Paino 31 kg 33 kg 28 kg 35 kg

Mitat, cm (P x L x K) 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Näytön koko 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

32 MOTOmed Next Generation


MOTOmed ® loop light

MOTOmed loop light sisältää kaikki

turvallisen liiketerapian tärkeät toiminnot.

· Korkeudensäätö

· Intuitiivinen käyttö

· Värikosketusnäyttö, kallistettava

· MOTOmed-lisävarusteet

yksilöllisiin tarpeisiin

MOTOmed loop light.la

Käsiharjoittelutila

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed loop light.l MOTOmed loop light.la MOTOmed loop light.a

Paino 30 kg 33 kg 27 kg

Mitat, cm (P x L x K) 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg 135 kg

Näytön koko 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

33


Tuotteet

MOTOmed ® loop p –

Parkinsonin tauti

Fysioterapia

Lääkitys

Urheilu ja liikunta

MOTOmed-liiketerapia

Terapiat

ilman lääkitystä

Puheterapia

Neurokirurgia

Toimintaterapia

Psykoterapia

MOTOmed Parkinsonin taudin hoidossa

Säännöllinen liiketerapia ja asianmukainen lääkitys muodostavat nykyisen Parkinsonin

taudin hoidon kulmakiven. MOTOmed loop p -mallissa on ohjelmistolla ohjautuva

moottori, joka mahdollistaa liikeharjoittelun suurilla pyörimisnopeuksilla. Käyttäjät voivat

antaa laitteen liikuttaa itseään tai harjoitella aktiivisesti mukana.

Tämän niin kutsutun pakotetun liikkeen on havaittu vaikuttavan myönteisesti käyttäjien

kävelykykyyn, tasapainoon, akinesiaan, hienomotoriikkaan ja ryhtiin. Säännöllinen

harjoittelu MOTOmed loop p -laitteella lieventää myös Parkinsoniin liittyviä oireita,

kuten vapisevia ja jäykkiä lihaksia.

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed loop p.l MOTOmed loop p.la

Paino 31 kg 33 kg

Mitat, cm (P x L x K) 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg

Näytön koko 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

34 MOTOmed Next Generation


90

kierr./min.

90

kierr./min.

MOTOmed loop p.la

Jalkaharjoittelutila

Pakotettu ylinopeusharjoittelu

Niin sanotussa pakotetussa ylinopeusharjoittelussa Parkinson-potilaiden

alaraajat liikkuvat huomattavasti nopeammin kuin mitä heidän sairauden

oireidensa perusteella voisi odottaa. Amerikkalainen tutkijaryhmä

(Ridgel ym., 2009) havaitsi, että jalkojen nopea ja avustettu polkuliike,

jopa 90 poljinkierrosta/min, voi merkittävästi lieventää Parkinson-taudille

tyypillisiä oireita, kuten jäykkyyttä, vapinaa ja liikkumisheikkoutta. Lisäksi

käsien hienomotoriikan havaittiin parantuneen merkittävästi (30 %).

Parkinsonin taudin lääkitys stimuloi tiettyjä aivojen osia, ja samojen osien

on havaittu aktivoituvan myös nopean passiivisen liikkeen aikana ja jälkeen.

Jalkojen nopeat liikkeet vaikuttavat siis koko kehoon.

35


Tuotteet

MOTOmed ® layson

Polven taivutuksen asetus

Liiketerapiaa makuuasennossa

MOTOmed layson -mallien oransseja säätöpyöriä ja

-painikkeita on selkeä käyttää. Käyttöelementtien lukumäärä

on minimoitu, mikä mahdollistaa hoitohenkilöstön tehokkaan

toiminnan laitoksen arjessa. Toiminnot ja ohjelmat

asetetaan suoraan kosketusvärinäytöltä.

Korkeudensäätö

Kaasujousitetun korkeudensäätötoiminnon avulla hoitohenkilöstö

voi asettaa MOTOmed laysonin korkeuden

portaattomasti ja vaivattomasti. Vapaasti kääntyvien pyörien

ansiosta sitä on helppo ja joustava siirtää. Hoitohenkilöstö

mukauttaa MOTOmed-liiketerapialaitteen intuitiivisesti ja

vain muutamalla käden liikkeellä vastaamaan optimaalisesti

potilaan tarpeita. Kätevä lattialukitus takaa MOTOmed

laysonin turvallisen ja tukevan asennon.

Tarpeista ja mahdollisuuksista riippuen hoitohenkilöstö voi

ajaa MOTOmed layson.la -mallin kolmesta eri asennosta

vuoteen luo: edestä ja sivulta – vasemmalta tai oikealta.

Pitkittäistuen leveyttä voidaan säätää samaan tapaan kuin

levitettävien jalkojen.

Lattialukitus

Levitettävät jalat

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed layson.l MOTOmed layson.la MOTOmed layson.la prof

Paino 79 kg 86 kg 92 kg

Mitat, cm (P x L x K) 101–123 x 62–92 x 109–163 cm 134-161 x 62–92 x 118-166 cm 151-178 x 62–92 x 118-166 cm

Tukialusta (palkkien levitysleveys) min. 45 / maks. 88 cm min. 45 / maks. 88 cm min. 45 / maks. 88 cm

Pitkittäistuki (palkkien etäisyys toisistaan) min. 50 / maks. 80 cm min. 50 / maks. 80 cm min. 50 / maks. 80 cm

Korkeudensäätö (maks. vuoteen korkeus) 105 cm 108 cm 108 cm

Ajoalustan korkeus (vuoteen alleajokorkeus) 10 cm 10 cm 10 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg 135 kg

Näytön koko 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

36 MOTOmed Next Generation


MOTOmed layson.l

Jalkojen liiketerapia

MOTOmed layson.la

Jalkojen ja/tai käsien/

ylävartalon liiketerapia

Tehohoito ja varhainen mobilisointi

MOTOmed-liiketerapian käyttö tehohoidossa ja kuntoutuksen aloittamiseksi

mahdollisimman varhain voi auttaa parantamaan potilaiden terveydentilaa

huomattavasti. Vuodepotilaat voivat suorittaa liiketerapiaa passiivisesti,

moottoriavusteisesti tai aktiivisesti suoraan vuoteesta tai hoitopöydältä.

Yleisten hoitovaikutusten, kuten liikkuvuuden edistämisen, lihastonuksen

tasapainottamisen tai verenkierron parantamisen lisäksi MOTOmed layson

edistää hengityslaitteesta vieroittautumista ja hemodialyysia. MOTOmedliiketerapia

voi lyhentää tehohoidon tarvetta.

37


Tuotteet

Vapaa harjoittelu

Vapaa harjoittelu

harjoittelunäkymä

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed loop kidz.l MOTOmed loop kidz.la MOTOmed loop kidz.a

Paino 31 kg 33 kg 28 kg

Mitat, cm (P x L x K) 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm 70 x 60 x 107–122 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg 135 kg

Näytön koko 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

38 MOTOmed Next Generation


MOTOmed ® loop kidz

MOTOmed loop kidz tarjoaa leikkisää

kestävyys-, voima- ja symmetriaharjoittelua

lapsille ja nuorille. Sen avulla liikuntarajoitteiset

käyttäjät voivat kokea liikkettä,

riemua ja hyvää oloa.

· 140 cm:n pituudesta alkaen

· Päivityspaketti: jalkojen tai käsien/

ylävartalon harjoittimet ovat

päivitettävissä

· Korkeudensäätö

· Värikosketusnäyttö, kallistettava

· Lapsiystävällinen käyttöliittymä

· MOTOmed-lisävarusteet

yksilöllisiin tarpeisiin

Vasemmalla ylhäällä //

Kidz-näyttö: aloitusnäyttö

Vasemmalla alhaalla //

Kidz-näyttö: harjoittelunäkymä

MOTOmed loop kidz.la

Jalkaharjoittelutila

39


Tuotteet

MOTOmed ® gracile12

MOTOmed gracile12 kasvaa lapsen mukana

Monipuolisten säätömahdollisuuksiensa ansiosta MOTOmed gracile12 kasvaa

lapsen mukana. Jalkakaukaloilla varustetun polkuyksikön korkeutta voidaan

säätää portaattomasti välillä 26 cm – 46 cm. MOTOmed gracile12 -mallia

voidaan käyttää 90 cm pituudesta teini-ikään/aikuiseksi saakka.

Lapsiystävällinen poljinleveys

12 cm poljinleveys soveltuu lapsille ja ehkäisee lonkka- ja polvinivelten

kuormittumista.

· 90 cm pituudesta alkaen

· Poljinten korkeudensäätö, portaaton

· Harjoittelupelit MOTOmax ja TRAMPOLINmax

· Jalkaharjoitinta voidaan täydentää käsiharjoittimella

· MOTOmed-lisävarusteet yksilöllisiin tarpeisiin

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed gracile12 [l] MOTOmed gracile12 [la]

Paino 25 kg 33 kg

Mitat, mm (P x L x K) 68-85 x 55 x 76-106 cm 60-88 x 55 x 99-114 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg

Näytön koko 5,7“ / 14,5 cm 5,7“ / 14,5 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

40 MOTOmed Next Generation


MOTOmed gracile12

Jalka- ja käsiharjoitin

MOTOmed gracile12

Jalkaharjoitin

Ainutlaatuisen lapsiystävällinen

12 cm

26 cm – 46 cm

Jalkakaukaloilla varustetun polkuyksikön korkeutta

voidaan säätää portaattomasti välillä 26–46 cm.

Lapsiystävällinen 12 cm poljinleveys ehkäisee lonkkaja

polvinivelten kuormittumista.

41


Tuotteet

MOTOmed ® layson kidz

MOTOmed layson kidz.l

Jalkojen liiketerapia

lapsille

MOTOmed layson kidz on suunniteltu erityisesti lapsille. Jo lyhyetkin makuuajat

voivat myös lasten ja nuorten kohdalla johtaa fyysisten ja kognitiivisten toimintojen

huomattavaan heikkenemiseen. MOTOmed-liiketerapia kompensoi hellävaraisella

tavalla liikunnan puuttumisen.

Tekniset tiedot, perusvarustus MOTOmed layson kidz.l MOTOmed layson kidz.la

Paino 79 kg 86 kg

Mitat, cm (P x L x K) 101–123 x 62–92 x 109–163 cm 134-161 x 62–92 x 118-166 cm

Tukialusta (palkkien levitysleveys) min. 45 / maks. 88 cm min. 45 / maks. 88 cm

Pitkittäistuki (palkkien etäisyys toisistaan) min. 50 / maks. 80 cm min. 50 / maks. 80 cm

Korkeudensäätö (maks. vuoteen korkeus) 105 cm 108 cm

Ajoalustan korkeus (vuoteen alleajokorkeus) 10 cm 10 cm

Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg 135 kg

Näytön koko 7“ / 18 cm 7“ / 18 cm

Verkkojännite 100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 47–63 Hz; luokittelu MPG IIa:n mukaisesti; suojausluokka II / tyyppi BF

42 MOTOmed Next Generation


Lasten varhainen mobilisointi

»Yksi MOTOmedin tärkeimmistä toiminnoista […] on

spastisuuden tunnistus, joka havaitsee automaattisesti

lisääntyneen lihastonuksen harjoittelun aikana, tunnistaa

spastisuuden ja reagoi siihen, jotta lihakset ja nivelet

eivät vaurioidu.«

Lähde // Shen M, Li ZP, Cuy Y, et al. Effects of Motomed gracile Leg Training on the Lower Limbs Function in

Children with Spastic Cerebral Palsy. Cin J Rehabil Theory Practice 2009; 9: 828–829.

43


Tuotteet

Yleiskatsaus – toiminnot ja lisävarusteet

MOTOmed muvi

MOTOmed loop.l

MOTOmed loop.la

MOTOmed loop.a

MOTOmed loop light.l

MOTOmed loop light.la

MOTOmed loop light.a

MOTOmed loop p.l

MOTOmed loop p.la

MOTOmed loop.la prof

1–90

kierr./

min

1–90

kierr./

min

MOTOmed layson.l

MOTOmed layson.la

MOTOmed loop kidz.l

MOTOmed loop kidz.la

MOTOmed loop kidz.a

MOTOmed gracile12 [l]

MOTOmed gracile12 [la]

MOTOmed layson kidz.l

MOTOmed layson kidz.la

Päivityspaketti: Voidaan täydentää jalkojen tai käsien

harjoittimella

Yhtäaikainen liiketerapia

(jalkojen ja käsien samanaikainen liike)

Värikosketusnäyttö, kokoontaitettava ja

kaltevuussäädettävä, Koko 16:9 = 7 “

Värinäyttö kosketuspainikkeilla, kaltevuussäädettävä

Koko 26,1 cm x 16,3 cm = 12,1“

Värinäyttö kosketuspainikkeilla

Koko 11,3 cm x 8,4 cm = 5,7“

Nopeus (passiivinen) 1–60 kierr./min

Jalkaharjoittelu (passiivinen, avustettu, aktiivinen)

Käsiharjoittelu (passiivinen, avustettu, aktiivinen)

Vaihtaminen jalkaharjoittelusta käsiharjoitteluun ja

takaisin koskettamalla, ohjelmistolla ohjatusti

Käyttöpainikkeiden joustava sijoittaminen näytöllä

(näytön alareunaan, vasempaan tai oikeaan reunaan)

Symmetriaharjoittelun näyttö palkkikaavion muodossa

Symmetriaharjoittelun näyttö animaation muodossa

Terapiaohjelmat

Pelit/motivointiohjelmat

44 MOTOmed Next Generation


Perusvaruste

Lisävaruste

Kaikkiin MOTOmed-malleihin

sisältyvät toiminnot:

· Vastustasot 0–20 (aktiivinen harjoittelu)

· Laitteeseen asettumista ja siitä nousemista

helpottava toiminto

· Hätäpysäytin

· Liiketunnistin

· SmoothDrive-ominaisuus

· Spastisuuden tunnistus

· Symmetriaharjoittelu

· Tonusnäyttö (keskiarvo)

· Harjoitustiedot

(passiivinen ja aktiivinen osuus

näytetään erikseen)

· Moottorin voiman säätö välillä 1–10

Videot

USB-liitäntä ja sarjaliitäntä

Ilman työkaluja korkeussäädettävä jalkaharjoitin

Ilman työkaluja korkeussäädettävä käsiharjoitin

Muovipäällysteiset turvajalkakaukalot

Pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet

Itse käytettävät jalkapidikkeet

Pyörätuolin vakauttaja

Poljinsäteen pikasäätö

Rannemansetti käden kiinnitykseen

Käsimansetilla varustetut kyynärvarsikaukalot

Tetra-käsikahvat

45


Next Generation -tuotteet

Huolto

Lisätietoa saat osoitteesta – www.motomed.com

Asiantunteva neuvonta

RECKin MOTOmed-neuvontatiimi perehtyy asiaasi ja huolehtii asiantuntevasti

tarpeistasi.

Esittely

RECKin MOTOmed-neuvontatiimi järjestää tarvittaessa myös yhdessä

ammattimaisen lääkintälaiteosastonsa kanssa laitteiden esittelyn.

Vuokraus

Voit myös vuokrata MOTOmedin. Myyntitiimimme informoi sinua

mielellään laitteiden monipuolisista mahdollisuuksista.

Tutkimukset

MOTOmed-liiketerapian vaikutus erilaisiin sairauksiin on todettu tieteellisesti.

Tutustu yli 30 tutkimukseen ja tieteellisiin tutkimustuloksiin.

Henkilökohtaisia kokemuksia

Millaisia kokemuksia potilailla ja laitoksilla on MOTOmed-liiketerapiasta

ja miten se on auttanut heitä? Soita meille! Lähetämme maksutta

kokemuskertomuksia haluamastasi aiheesta.

46 MOTOmed Next Generation


Tuotteemme ovat aina tieteen ja tekniikan viimeisimmän tason mukaisia, Sen vuoksi ne voivat poiketa

kuvissa esitettyjen laitteiden malleista tai lisätarvikkeista. Emme vastaa painovirheistä ja muista

virheistä. Väreissä voi olla poikkeamia painoteknisistä syistä.

Copyright by RECK-Technik GmbH & Co. KG. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisäpainokset, osittaisetkin,

vain RECK-yhtiön kirjallisella luvalla.

MOTOmed on testattu myös standardin DIN EN 60601-1-11 mukaisesti ja täyttää näin ollen

kotitalouksien sähköisille lääkintälaitteille asetettavat erityisvaatimukset.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!