מדריך מקוצר לחקיקת ה - RoHS בסין - משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

moital.gov.il

מדריך מקוצר לחקיקת ה - RoHS בסין - משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

עמוד 4

מדריך RoHS CHINA

עמ'‏ 13

עמ'‏ 13

תרשימים

תרשים מס'‏ 1:

דרישת הסימון עבור מוצר שאינו מכיל חומרים מסוכנים

תרשים מס'‏ 2:

דרישת הסימון עבור מוצר המכיל חומרים מסוכנים

תרשים מס'‏ 3:

ממדי הסימון

14 עמ'‏

עמ'‏ 18

עמ'‏ 19

עמ'‏ 22

עמ'‏ 22

טבלאות

טבלה מס'‏ 1: סימני מיחזור

טבלה מס'‏ 2: קוד חומרי אריזה

טבלה מס'‏ 3: סיווג חומרים במוצרים חשמליים ואלקט'‏

טבלה מס'‏ 4: ריכוזים מרביים

עמ'‏ 28

נספח

רשימת מוצרי התקשורת

האלקטרוניים עליהם חלה החקיקה

More magazines by this user
Similar magazines