INSTALACE A NÁVOD SIC TOOLS e9V1 - SIC-Venim s.r.o.

venim.cz
  • No tags were found...

INSTALACE A NÁVOD SIC TOOLS e9V1 - SIC-Venim s.r.o.

INSTALACE ANÁVODSIC TOOLS e9V1SIC MARKING13 route de LimonestZAC de la Braille69380 LISSIEU – FranceTel: (+33) 04.72.54.80.00Fax: (+33) 04.78.47.39.40info@sic-marking.comwww.sic-marking.comSIC VENIM s.r.o.Haškova 214783 91 UničovTel: (+420) 585 051 486Fax: (+420) 585 051 465sales@venim.czwww.venim.czNOTSICTOOLSE9V1TCHr02.doc


OBSAHI - OBECNĚ ........................................................................................................................................................................ 41 - DOPORUČENÁ KONFIGURACE ................................................................................................................................ 42 - PROGRAMY ............................................................................................................................................................ 43 - DOKUMENTY ........................................................................................................................................................... 4II - INSTALACE CD-ROM ................................................................................................................................................ 5III - SIC TOOL E9V1 .......................................................................................................................................................... 61 - PREZENTACE PROGRAMU ........................................................................................................................................ 6IV - SIC LOAD ................................................................................................................................................................... 71 - PRESENTACE PROGRAMU ........................................................................................................................................ 72 - INSTALACE PROGRAMU DO ŘÍDICÍ JEDNOTKY ......................................................................................................... 83 - CHYBY V PRUBĚHU INSTALACE ................................................................................................................................. 8a)Problém nainstalovat nějaké soubory ............................................................................................... 8b)Problém nainstalovat nějaký soubor .................................................................................................. 8V - SIC FILE MANAGER V5 ............................................................................................................................................ 9VI - SIC VEKTOROVE LOGO ........................................................................................................................................ 101 - O PROGRAMU ...................................................................................................................................................... 102 - VICE INFORMACI .................................................................................................................................................. 103/12


I - OBECNĚ1 - Doporučená konfigurace• PC vybaveno:o Operační procesor 1.6 GHz a víceo Windows 98, 2000, XP nebo Vistao Mechanika CD-ROMo RS232 nebo USB porto 400 MB volné paměti na pevném diskuo 512 MB RAM• E9 řídící jednotka• Propojovací kabel PC – řídící jednotka2 - ProgramySIC TOOL e9V1 je soubor programů na PC, které řídí e9 řídící jednotku• SIC LOAD : update řídící jednotky (instalace programu)• SIC FILE MANAGER : zálohování souborů značení a nahrávání log• SIC Edit Logo Vect : tvorba vektorového loga3 - Dokumenty• Start návod:Seznámení s E9 řídící jednotkouPříklady použitíPopis nejčastějších použití• Instalace a návod na použití (tento dokument)Jak nainstalovat program na PCJak pracovat s programy4/12


II - INSTALACE CD-ROMUPOZORNĚNÍ, pro některé konfigurace je nutné restartovat PC.Před instalací programu je doporučeno ukončit všechny další programy.Vložte CD do mechaniky, poté spusťte SETUP programu (je možno, že se spustí automaticky).Vyberte jazyk programu pro instalaci a také program, které chcete nainstalovat.Zadejte cílový adresář: Pro usnadnění instalace doporučujeme vybrat předvybraný adresář.Je-li vyžadováno, restartujte PC.Ve většině případů je řídící jednotka dodávána s nahraným programem připraveným k použitíJestliže je nutné aktualizovat program v řídící jednotce, instalace bude provedena z:SIC TOOL e9V15/12


III - SIC TOOL E9V11 - Prezentace programuTento program je vstupem do ostatních programů:JazykFontDocumentace: Jazyk softwaru: Font textu: poznámky k softwaruVyberte program dvojitým kliknutím na příslušné políčko6/12


IV - SIC LOAD1 - Prezentace programuTento program aktualizuje řídící jednotku. Nainstaluje požadované složky pro fungování řídící jednotky:jako fonty znaků, překladače souborů, definování stroje, atd.Sériový port #:Rychlost přenosu:Verze:Load:PC port pro připojení řídící jednotkyVysoká rychlost snižuje čas přenosu, ale zvyšuje riziko přenosové chyby:toto riziko závisí na okolním rušivém prostředí a také na stavupropojovacího kabelu. Doporučujeme začít s nejvyšší rychlostí, vpřípadě potíží doporučujeme rychlost snížit.Seznam souborů, které mají být nahrány do řídící jednotky: odpovídajíverzi programu, která má být nainstalována.Spustí instalaci všech souborů do řídící jednotkyDvojitým kliknutím na jednotlivý soubor, jen tento vybrán pro přenos do řídící jednotky.7/12


2 - Instalace program do řídící jednotky- Zapněte řídící jednotku a když se objeví následující obrazovka, stiskněte klávesu [F1] (na klávesnici řídícíjednotky):Starting inProgress…Press F1 to enterBoot program--------------------------Boot 01.0 1010/2003--------------------------Esc :Quit+/- :set contrastWaiting connection…- Připojte kabel USB do řídící jednotky a PC- Z PC, spusťte SIC LOAD E9 V1- Klikněte na « Load » pro přehrání souborů do řídící jednotky3 - Chyby v průběhu instalacea) Problém nainstalovat nějaké souboryPokuste se o instalaci ještě jednou.Jestliže problém přetrvává, snižte přenosovou rychlost.Na konci aktualizace, restartujte řídící jednotku.b) Problém nainstalovat nějaký souborZkontrolujte připojení:Ujistěte se, že kabel USB je dobře napojen na řídící jednotku a PCPouze jedna řídící jednotka může být připojena k PCPC musí mít USB driverKomunikační porty PC a USB portu musí být stejné: viz. detaily na konci návodu USB driver.V SIC_LOAD se ujistěte, že jste vybrali správný PC port.8/12


V - SIC FILE MANAGER V5Pokud chcete použít file manager, řídící jednotka musí být v režimu značení a musí být připopjena sériovýmkabelem k PC.Seznam v levém sloupci ukazuje souboryv řídící jednotce,Seznam v pravém sloupci ukazuje soubory v PC.Sériový port #:Rychlost přenosu:Zavřený/Otevřený port:Refresh :Odstranit:Aktualizace Datum/Čas:Do řídící jednotky :Do PC :PC port když řídící jednotka je připojenaVysoká rychlost snižuje čas instalace, ale zvyšuje riziko chyby přenosu:toto riziko závisí hlavně na okolních podmínkách a stavu kabelů. Prooptimalizaci přenosu začněte s nejvyšší rychlostí a v případě chybyrychlost snižte.Inicializace spojení s řídící jednotkouAktualizace seznamuOdstranění vybraného souboruSynchronizace hodin řídící jednotky s PCPřenos vybraného souboru do řídící jednotkyPřenos vybraného souboru do PCV řídící jednotce jsou soubory uloženy v adresáři odpovídajícímu typu, v adresáři SIC TOOL E9V1.I.E..: V PC je soubor TEST uložen v:C:\SIC MARKING\SIC TOOL e9V1\e9-v1-0.001\Marking_Files\TESTPoznámka:Hláška:označuje, že PC nemůže komunikovat s řídící jednotkou: Ujistěte se, že kabel USB je připojen k PC a že řídící jednotka je v režimu značení.Viz. chybová hlášení v SIC LOAD9/12


VI - SIC VEKTOROVÉ LOGO1 - O programuEditor logo vytváží vektorové soubory značení, vytvořené z kreslících nebo vektorových textů (překreslenífontu). Pro zručného uživatele kreslících programů (jako AUTOCAD, SOLIDWORKS, VISIO …), Logo Editorpřevádí .dxf soubor na .SIC soubor. V tomto případě, Logo Editor převádí logo v poměru.Je možno převádět z .dxf souborů na .SIC soubory jen:oČáryoKružniceoPravoúhelníkySpeciální kreslené části jako víceřádkové (překrývající se linky), text ... nejsou programem akceptovány.Obrazovka editor loga obsahuje základní ovládací ikony, okno věnované kreslení loga, náhledové okno (vkreslící mřížce).2 - Více informacíPro vice informací o programu, stiskněte F1.10/12


VII - CODES D’ERREUR CHARGEMENT D’APPLICATION SIC LOADERREUR CODE LIBELLEERR_NO_FOUND 0 Fichier introuvableERR_ACCES 1 Accès au fichier impossibleERR_PARITE A1 paritéERR_CKS A2 check-sum trameERR_LONG A3 longueur trameERR_CMDINC A4 commande inconnueERR_NOERASE A5 effacement Eprom FlashERR_NOWRITE A6 programmation Eprom FlashERR_NOWRITEPREC A7 programmation précédente Eprom FlashERR_NOCOMP A8 comparaison Eprom FlashERR_BADADRESS A9 adresse programmation incorrecteERR_BADTYPE AA erreur numéro zone à effacer incorrectERR_BADNB AB nombre octets à lire incorrectERR_BAUDRATE AC vitesse programmation incorrecteERR_ERRPROG AD erreur détectée précédemmentERR_VERIF AE écriture octet non effacéERR_COM C0 numéro port incorrectERR_INDIABOOT C1 dialogue avec Boot déjà en coursd'exécutionERR_START C2 dialogue déjà démarréERR_NOSTART C3 dialogue pas démarréERR_ABORT C4 annulationERR_CONNECT C5 connexion au Boot impossibleERR_MEMORY CA plus de mémoireERR_FILEOPEN CB ouverture fichier binaireERR_FILECLOSE CC fermeture fichier binaireERR_FILEREAD CD lecture fichier binaireERR_S2S8OPEN D0 ouverture fichierERR_S2S8CLOSE D1 fermeture fichierERR_S2S8READ D2 lecture fichierERR_S2S8S0 D3 pas de S0 sur la 1ère ligneERR_S2S8S8 D4 pas de S8 sur la dernière ligneERR_S2S8S2 D5 pas de S2 en début de ligneERR_S2S8MAXLNG D6 ligne trop longueERR_S2S8MINLNG D7 ligne trop courteERR_S2S8HEX D8 digit non hexadécimalERR_S2S8LNG D9 longueur incorrecteERR_S2S8CKS DA check-sum incorrectERR_S2S8INC DF erreur inconnueERR_MAXBUF E0 dépassement buffer maxi pour écriturelectureou comparaison octetsERR_FMTREP E1 format réponse Boot incorrecteERR_TRMOPEN F0 ouverture port communicationERR_TRMNOINIT F1 port communication pas ouvertERR_TRMSEND F2 problème émission commandeERR_TRMTOUT F3 time-out attente réponseERR_TRMPAR F4 paritéERR_TRMCKS F5 check-sum trameERR_TRMLONG F6 dépassement longueur maxi trameERR_TRMOVER F6 perte caractère en réceptionERR_TRMREC F7 problème réception réponseERR_TRMINC FF erreur inconnueERREURCODE LIBELLEERR_PGFINEXEC 800 déjà en cours d'exécutionERR_PGFHANDLE 801 handle invalideERR_PGFPARAM 802 structure s_PgfParam incorrecteERR_PGFNEEDFILE 900 manque nom fichier àprogrammerERR_PGFNOFILE 901 ouverture fichier impossibleERR_PGFNEEDS2S8 902 fichier pas au format S2S8ERR_PGFNOINFOS2S8 903 pas d'informations dans fichierS2S8ERR_PGFBOOTVERS 904 version Boot incorrecteERR_PGFVERS 905 version PG_FLASH incorrecteERR_PGFBOOTUNKNOWN 906 Boot inconnu pour applicationERR_PGFNEEDADR 907 besoin adresse programmationERR_PGFNOCONFIRM 908 programmation non confirméeERR_PGFNEEDCOMSPEC 909 interpréteur commandes pastrouvéERR_PGFEXECPROGACTIV 90A exécution prog. activation BootimpossibleERR_PGFRETPROGACTIV 90B prog. activation Boot retourneerreurERR_PGFADRIP 90C adresse Ip incorrecteERR_PGFNOADRIP 90D manque adresse IpERR_CMDLINCORRECT 1000 option incorrecteERR_CMDLUNKNOWN 1001 option inconnuePGF_C_VERS 2000 version PG_FLASHPGF_C_OPTHELP 2001 option pour obtenir aidePGF_C_HELP 2002 aide : description des optionsPGF_C_RESTART 2003 redémarrage applicationPGF_C_DESCAPPLI 2004 description applicationPGF_C_INFOAPPLI 2005 informations sur applicationPGF_C_NOBOOT 2006 aucune description de BootPGF_C_DESCBOOT 2007 description BootPGF_C_IGNOREADRPROG 2008 ignore adresse programmation/APGF_C_IGNOREADRCKS 2009 ignore adresse octets checksum/KPGF_C_IGNORES2S8 200A ignore infos dans fichier S2S8PGF_C_CONNBOOT 200B connexion BootPGF_C_PROGOK 200C programmation correctePGF_C_VERIFOK 200D vérification correctePGF_C_IGNOREOFFSET 200E ignore offset adresse /OPGF_C_CONFIRM 3000 confirmation prog. S2S8 avecinfosPGF_C_CONFIRMS2S8 3001 confirmation prog. S2S8 sansinfosPGF_C_CONFIRMBIN 3002 confirmation prog. fichier binairePGF_C_NOTHING 4000 rien en cours, test si annulationPGF_C_READS2S8 4001 lecture fichier S2S8PGF_C_CONNECT 4002 connexion au BootPGF_C_ERASE 4003 effacement Eprom FlashPGF_C_PROG 4004 programmation applicationPGF_C_VERIF 4005 vérification application11/12


Suivi des indicesDate Rev Page Commentaires15/09/08 02 11 Ajout codes d’erreurs15/09/08 02 12 Ajout du suivi d’indices12/12

More magazines by this user
Similar magazines