Views
1 week ago

Rosner - Symphony No. 6, op. 64

112 112 113 114 115

112 112 113 114 115 Picc. 3 3 3 3 3 Fls. Obs. 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Cls. in B 1 2 3 1 Bsns. 2 3 3 3 Hns. in F 1 3 2 4 a2 a2 Tpts. in C 1 2 3 3 Tbns. 1 2 3 Tuba Timp. (B.D.) 1 Perc. 2 3 Harp C E F A Vln. I 3 3 3 3 3 Vln. II unis. 3 3 3 3 3 3 div. (div.) 3 Vla. 3 3 3 3 3 Vc. Cb. ROSNER: Symphony No. 6 — 2.

113 116 117 118 119 Picc. con tutta forza Fls. 1 2 (2.) con tutta forza 1 Obs. 2 3 con tutta forza Cls. in B Bsns. 1 2 3 1 2 3 1.2. 3. con tutta forza con tutta forza Hns. in F Tpts. in C 1 3 2 4 1 2 3 soli 3 con tutta forza soli 3 con tutta forza 1 Tbns. 2 3 Tuba Timp. 1 (B.D.) Tri. (Crash Cym.) Perc. 2 3 (Gong) Harp gliss. gliss. gliss. gliss. non div. Vln. I Vln. II non div. con tutta forza div. unis. con tutta forza unis. 3 Vla. Vc. sul D con tutta forza con tutta forza Cb. con tutta forza ROSNER: Symphony No. 6 — 2.