Views
9 months ago

Post Pencae Hydref Gaeaf 2017-18

Post Pencae Hydref Gaeaf

Post Pencae Hydref/Gaeaf 2017/18 Autumn/Winter Cylchlythyr Cymdeithas Rieni ac Athrawon Ysgol Pencae Parent Teacher Association Newsletter gwybodaeth@rhienipencae.org.uk | info@pencaeparents.org.uk | @PencaePTA Gair o’r Gadair "Dechreuodd fy wyres, Aliyah, yn y Dosbarth Derbyn fis Medi. O’i diwrnod cyntaf, fy mwriad oedd ei chefnogi hi a’r ysgol. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur a gwerth chweil hyd yma gyda nifer o ddigwyddiadau gwych eto i ddod. Ceisiwch daro mewn i un o gyfarfodydd y GRhA i gwrdd â rhieni eraill a rhannu syniadau. Da fyddai eich gweld. Diolch yn fawr." Julie Dickeson, Cadeirydd A word from the Chair "My grand-daughter, Aliyah, started in Reception in September. From her very first day, my intention was to do my best to support her and the school. It’s been a busy and rewarding year to date with many great events in the pipeline. We’d love it if you came along to our PTA meetings to meet other parents and share ideas. Meetings are held through the medium of English. Diolch yn fawr” Julie Dickeson, Chair Codi Arian Medi 2017—Ionawr 2018 Fundraising September 2017— January 2018 Elw Gavin Knox Profit • Sinema Pencae—'Sing' £295 • Noson James Dean Bradfield—£4,153 o elw • Ffair Nadolig—£1,825 • Easyfundraising—£1,122.60 Medi 2016 hyd at Ionawr 2018 gyda 74 o gefnogwyr • Pencae Cinema—'Sing' £295 • James Dean Bradfield night—£4,153 profit • Christmas fair—£1,825 • Easyfundrasing—£1,122.60 September 2016 up to January 2018 by 74 supporters. Sefydliad elusennol corfforedig (SEC) | 1175972 | A charitable incorporated organisation (CIO)

Wlíìl
Llawlyfr%20CA4%202016-18
Draft Budget 2017-18
Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut Adroddiad Blynyddol 2016
The Estyn Annual Remit 2017/18
UK Based Cheap web hosting 2017-18
Animal Health Trust Annual Review 2017/18
High pr 150 website to Post Free Ads in India for Sell Your Products and Things in India 2017-18