Views
2 months ago

Glasilo župnije Deskle, podružnice Gorenje Polje in Plave

Glasilo župnije Deskle, podružnice Gorenje Polje in

Glasilo župnije Deskle Podružnici Gorenje Polje in Plave Ob Veliki noč i 2018 smo UPANJE MED NAMI za vas pripravili: Odgovorni urednik: Simon Vendramin, Urednis ki odbor: Silva Matevz ič , Marta Bitez nik, Sonja Kras č ek, Vilma Ninin, Alenka Konjedič in Barbara Markič Gerbeč. Lektorira: Silva Matevz ič . Oblikujeta: Mojča in Tomaz Tinta. Naklada: 300 izvodov. Naslov urednis tva: Glasilo z upnije Deskle ter podruz niči Gorenje Polje in Plave, Bevkova 15, 5210 Deskle. Glasilo se 2x letno brezplač no deli z upljanom. Iskrena hvala Salonitu Anhovo d.d. za pomoč pri razmnoz evanju glasila. BRALI BOMO… VELIKONOČ NO VOS Č ILO .........................................1 PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI Č AS 2018 .........2 90-LETNIČA OBNOVE ČERKVE SV. JURIJA V DESKLAH ...................................................................6 SREČ ANJE GORIS KE KARITAS ...............................7 Z UPNIJSKA ČERKEV SV. JURIJA ............................8 ANKA—TASMANKA ............................................... 10 GLORIA IN EXČELSIS DEO ................................... 11 JASLIČE V ČERKVI SV. JURIJA ............................. 13 ZA NAJMLAJS E .......................................................... 15 LJUBITI KAKOR JE LJUBIL JEZUS ...................... 18 NAJMLAJS I PRI VEROUKU.................................... 20 DELAVNIČE MOLITVE IN Z IVLJENJA ............... 20 DELAVNIČE DAVORINE S ULIGOJ ...................... 21 DELAVNIČE MOLITVE IN Z IVLJENJA- PUS Č AVA..................................................................... 21 SVETA KATARINA SIENSKA ................................ 23 OB PRAZNIKU VSTAJENJA ................................... 24 MED SLOVENČI NA TUJEM ................................. 26 POSTNI PIS KOTI ..................................................... 32 I.

Ludvik Kramberger Matevž Luzar Branko Majes
brezplačno glasilo OBČINE MUTA občina javni zavodi društva ...
Destinacija - Adria Airways
Fünkešnica
Šolsko polje, letnik XX, številka 5-6, 2009: Vloga ... - Pedagoški inštitut
Roman
posvojijo
naravoslovna fotografija
Februar, marec 2013 - Adria Airways
občanov občine Trebnje
Trimo letno poročilo 1999
PREDSEDOVANJE EU 2008 EU Presidency 2008 PREDSTAVITEV ...
Ljubiteljska meteorologija
THE INSIDE STORY NEW GENERATION APPLIANCES: A ... - Gorenje
zadnje kolo O – zadnje kolo 35. [ahovske olimpiade
December 2011, januar 2012 - Adria Airways
10.mednarodnifestivalračunalniškihumetnosti - ArtNetLab - Univerza ...
občanov občine Trebnje