30.01.2024 Views

ESTETICA Romania (1/2023)

Estetica Magazine is the world's leading hairdressing magazine. Founded in Italy in 1946 and published today in over 60 countries around the world, it is a global reference point for professionals working in the hair and beauty industry. Techniques, fashion, education and trends are at the core of every issue of Estetica Magazine. Further information about both the printed and digital versions of the magazine is available at magazines.esteticanetwork.com

Estetica Magazine is the world's leading hairdressing magazine. Founded in Italy in 1946 and published today in over 60 countries around the world, it is a global reference point for professionals working in the hair and beauty industry. Techniques, fashion, education and trends are at the core of every issue of Estetica Magazine. Further information about both the printed and digital versions of the magazine is available at magazines.esteticanetwork.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROM+NIA<br />

FOCUS<br />

$n siguran]\ la soare!<br />

Fashion Catwalks<br />

EVENIMENT<br />

House of Wella<br />

Celebration Gala<br />

BRAND NEWS<br />

Skeyndor SPA<br />

Nails SPA by Alessandro


TRI<br />

SYNERGY<br />

TECH <br />

HI-TECH<br />

PERFORMING<br />

COSMETICS<br />

Nu este un film SF,<br />

ci realitatea tehnologiei.<br />

Descoperă MEGAN, sistemul revoluționar care combină<br />

cosmeticele de ultimă generație cu cele mai avansate<br />

tehnologii pentru o regenerare celulară extraordinară.<br />

MEGAN oferă tratamente personalizate datorită celor<br />

șapte concentrate fotoactive cu tehnologie Cosmetic<br />

Drone. Rezultate fără precedent, multiplică de patru ori<br />

beneficiile* pentru o piele revitalizată, mai fermă și mai<br />

netedă pe termen lung.<br />

Viitorul esteticii profesionale este deja aici.<br />

*Unește beneficiile: Hi-Freq + Dermaboost + Deep RGB + Cosmetice de<br />

performanță Hi-Tech.<br />

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


Bijuterii din<br />

Natură<br />

Bun-venit într-o lume a senzațiilor infinite oferite de natură.<br />

Spa Senses transformă tratamentele corporale într-o experiență<br />

senzorială superioară cu bijuteriile bunăstării: ingrediente<br />

naturale care trezesc toate simțurile.<br />

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


$n aceast\ edi]ie:<br />

<strong>ESTETICA</strong><br />

THE HAIR MAGAZINE<br />

estetica.ro<br />

N. 55<br />

<strong>2023</strong><br />

Credite copert\<br />

Coafur\: Ziortza Zarauza<br />

Hair Assistant: Laura Irure<br />

Foto: David Arnal<br />

Makeup: Clara Carrera<br />

Styling: Visori Fashionart<br />

Model: First Models Spain<br />

HAIR inspiration Picture perfect! 06<br />

direction Creative fusion 08<br />

curiosity Tasty delights! 14<br />

catwalks Spring/Summer <strong>2023</strong> 16<br />

exhibition Hair &... Hairs! 26<br />

colours Viva magenta 28<br />

local collection Youthfull glow 30<br />

trends The Best of International Hair Looks 43<br />

PRO interviu Julia Pushkareva 94<br />

events House of Wella Celebration Gala 98<br />

events IHA <strong>2023</strong> The Great Night of Hairdressing 100<br />

hair care Exposom? $n siguran]\ la soare! 106<br />

brand news Megan by SKEYNDOR 112<br />

brand news Bijuteriile naturii pentru piele 114<br />

brand news Ritual pentru m=ini Alessandro 116<br />

collection OPI into Metaverse 118<br />

design Interior Planning for Profit 120<br />

$<br />

CONTACTS<br />

Office:<br />

Uranus 98,<br />

Bucure[ti (Rom=nia)<br />

redactie@estetica.ro<br />

www.estetica.ro<br />

à<br />

PENTRU ABONARE<br />

e-mail: sales@estetica.ro<br />

6<br />

ONLINE<br />

www.esteticamagazine.com<br />

LOCAL PUBLISHER<br />

Lucian Miess<br />

EDITOR-IN-CHIEF<br />

Jacqueline Enciu - jacqueline.enciu@estetica.ro<br />

INTERNATIONAL EDITOR-IN-CHIEF<br />

Laura Castelli - l.castelli@estetica.it<br />

EDITOR<br />

Ann-Christine Miess - redactie@estetica.ro, 40 729.777.035<br />

LAYOUT & PHOTO EDITOR,<br />

R\zvan Laz\r<br />

CORECTOR<br />

Paula Rotaru<br />

SALES DEPARTMENT<br />

sales@estetica.ro, 40 729.777.353<br />

<strong>ESTETICA</strong> INTERNATIONAL<br />

PUBLISHER ANDMANAGING DIRECTOR<br />

Roberto Pissimiglia<br />

INTERNATIONAL EDITORIAL DIRECTOR<br />

Sergi Bancells<br />

INTERNATIONAL EDITOR-IN-CHIEF<br />

Laura Castelli<br />

INTERNATIONAL&LICENSING<br />

EDITORIALCOORDINATOR<br />

Fatima Pilone<br />

LAYOUT<br />

Manuela Artosi, Davide Cardente<br />

LICENSING MANAGER<br />

Elena Flaugnatti


haireditorial<br />

1946 1951 1961 1973<br />

E04<br />

RESTILIZARE: $N CURS DE MAI BINE DE 77 DE ANI<br />

$n c\l\toria sa de 77 de ani p=n\ acum, <strong>ESTETICA</strong> a #ncercat #ntotdeauna s\ #[i actualizeze<br />

[i s\ inoveze con]inutul editorial [i designul grafic. Acest lucru a #nceput cu logoul nostru,<br />

care a #nceput #n stil italic #n primul nostru num\r din martie 1946, #nainte de a trece la<br />

majuscule #ncep=nd din anii ‘60. Alegerea unui font mai elegant #n negru sau alb a fost<br />

combinat\ cu o nou\ dispunere a coper]ii. $mpreun\, acestea au definit identitatea [i<br />

standardele ridicate ale revistei. Acestea au mers m=n\ #n m=n\ cu designul grafic general,<br />

care a evoluat de-a lungul anilor.<br />

Edi]ia noastr\ de prim\var\ din ‘23 anun]\ o restilizare puternic\ [i inovatoare, #ncep=nd<br />

chiar de pe copert\, cu introducerea logoului HAIR #n antet. Noul aspect al EsteticaHAIR<br />

va fi imediat evident prin r\sfoirea paginilor revistei: imagini mai puternice, texte mai<br />

concentrate [i u[or de citit, cu puncte de focalizare de neocolit, marcate clar. Titlurile<br />

coloanelor fac ca subiectul discu]iei s\ fie imediat evident: cu con]inutul de hair fashion [i<br />

evenimentele curente distinse de HAIR [i articolele profesionale de PRO. Totul se face<br />

pentru a maximiza armonia #n #ntregul aspect al designului, a[a cum ve]i descoperi r\sfoind<br />

paginile revistei...<br />

DE PE PAGINA PRINTAT| LA INTERAC}IUNE DIGITAL|<br />

Dar cea mai mare veste este legat\ de interactivitatea paginilor cu con]inut multimedia<br />

at=t pe esteticamagazine.com, c=t [i pe toate re]elele sociale. De fapt, con]inutul Estetica<br />

va fi imediat #mbog\]it pe smartphone-uri [i tablete: scana]i doar codul QR [i


COVER<br />

Magenta Collection<br />

by Andrew Smith<br />

FOCUS<br />

Hair Luxury<br />

Fashion Catwalks<br />

RESTYLING<br />

Dalla carta stampata<br />

alla carta interattiva<br />

1980 1990 <strong>2023</strong><br />

videoclipuri, galerii foto [i informa]ii editoriale mai profunde vor deveni disponibile.<br />

Informa]ii detaliate despre produse [i tehnici de tunsoare [i vopsire vor prinde via]\, iar<br />

colaboratorii fiec\rui num\r vor avea ocazia s\ comunice #ntr-o m\sur\ care nu a fost<br />

niciodat\ posibil\ #nainte.<br />

Cu interac]iunea digital\, nu vor mai exista limite la frontierele realit\]ii augmentate.<br />

Ve]i fi primii la r=nd pentru a vedea seminare, t=rguri [i evenimente ale industriei din<br />

#ntreaga lume. {i pute]i participa la prezent\ri de mod\ [i defil\ri #n mod „live” - f\r\ s\<br />

p\r\si]i salonul.<br />

REVISTA $NTR-O M+N|, SMARTPHONE-UL $N CEALALT|<br />

Pentru a fi conectat la con]inutul extra interactiv Estetica, pur [i simplu scana]i codul<br />

QR corespunz\tor afi[at pe pagina de interes. Cu o m=n\ pute]i r\sfoi diferitele articole<br />

din Estetica, iar cu cealalt\ pute]i utiliza smartphone-ul pentru a scana codul QR pentru<br />

con]inut mai dinamic. Egal de evident este valoarea ad\ugat\ pe care o pute]i oferi<br />

clien]ilor care doresc s\ r\sfoiasc\ revista #n salon #n timp ce a[teapt\ serviciul sau<br />

culoarea s\ se proceseze. Aceste noi formate ofer\ un impact vizual uria[, precum [i noi surse<br />

de inspira]ie. Sunt, de asemenea, foarte rapide [i u[or de interac]ionat cu ele, permi]=ndu-v\<br />

s\ descoperi]i fiecare fa]et\ a unui look. Noul EsteticaHAIR ofer\ mult mai mult dec=t<br />

o experien]\ de citire. Ave]i acces la o mul]ime de con]inut suplimentar indicat de<br />

CODURI QR VIDEO [i MAI MULT. Citire pl\cut\... [i vizionare pl\cut\!<br />

Roberto Pissimiglia<br />

video<br />

video<br />

05E


hairinspiration<br />

JC Penny Salon<br />

PICTURE<br />

PERFECT!<br />

E06


PREMIILE ABS GLOBAL IMAGE S|RB|TORESC<br />

PASIUNEA {I ARTA PRIN ADUCEREA $N<br />

PRIM-PLAN A TALENTELOR INTERNA}IONALE<br />

DIN DOMENIUL COAFURII.<br />

Greta Coston<br />

Care dintre noi nu iube[te s\ vad\<br />

imaginile incredibile create de coafori,<br />

colori[ti [i stili[ti cu talent extraordinar<br />

pentru competi]iile foto? Surprinz\torul<br />

spectru de culori, precizia t\ieturilor,<br />

geometria compozi]iilor. {i asta doar din<br />

punct de vedere tehnic!<br />

Pentru c\, de asemenea, avem ocazia s\<br />

vedem ceea ce urmeaz\ #n termeni de<br />

tendin]e ale modei. Celebrit\]ile care<br />

defileaz\ pe covorul ro[u sau tinerii<br />

ar\t=nd impecabil pe str\zi. Exist\ chiar [i<br />

lookuri versatile care func]ioneaz\ at=t la<br />

birou, c=t [i pentru o noapte #n ora[.<br />

{i, pur [i simplu, Global Image Awards de<br />

la America’s Beauty Show aduc #n prim<br />

plan talentul interna]ional #n coafur\.<br />

Aceste premii au fost instituite pentru a<br />

celebra pasiunea [i arta stili[tilor<br />

profesioni[ti [i emergen]i #ntr-o competi]ie<br />

de imagini [i video care include categorii<br />

pentru profesioni[ti [i studen]i.<br />

Nesurprinz\tor, competi]ia din acest an a<br />

crescut #n popularitate cu participan]i din<br />

#ntreaga lume. Ca #ntotdeauna, toate<br />

intr\rile au reflectat colec]iile cele mai<br />

creative ale stili[tilor. De[i aceast\<br />

competi]ie este #nc\ emergent\, cre[terea<br />

[i dezvoltarea ulterioar\ sunt sigure #n<br />

viitor. $n primul r=nd, deoarece Global<br />

Image Awards se remarc\ printre multe<br />

altele, #ncuraj=nd stili[tii [i arti[tii de<br />

machiaj de toate nivelurile s\ participe #n<br />

cadrul unei comunit\]i de arti[ti.<br />

$n ciuda faptului c\ este exclusiv pentru<br />

America’s Beauty Show, ABS Global<br />

Image Awards este competi]ia de urm\rit<br />

#n anii ce vor veni.<br />

Participan]ii pot alege s\ #[i testeze abilit\-<br />

]ile #ntr-o varietate de categorii, incluz=nd:<br />

tunsoare, culoare creativ\, transformare<br />

total\, frizerie, expert #n texturi, concept<br />

complet, nail design [i machiaj-Avant<br />

Garde. Provocarea este irezistibil\.<br />

$ncepe]i s\ v\ face]i planuri pentru a<br />

participa la competi]ia de anul viitor chiar<br />

de ast\zi! Viitorul coafurii v\ a[teapt\!<br />

Braiden Pelletier<br />

Noemi Capetillo<br />

more<br />

Scaneaz\ codul QR pentru a descoperi to]i c=[tig\torii<br />

more<br />

07E


hairdirection<br />

CREATIVE<br />

FUSI N<br />

O<br />

James Earnshaw pentru Wella Professionals<br />

<br />

E08


DESIGNUL $N COAFUR|<br />

NU ARE LIMITE -<br />

ESTE O EXPRESIE<br />

NELIMITAT| A<br />

CREATIVIT|}II,<br />

EXPERIEN}EI {I<br />

FRUMUSE}II. A{ADAR,<br />

IGNORA}I CONVEN}IA {I<br />

$MBR|}I{A}I DIFEREN}A!<br />

Gary Kelly & Marie Scarano<br />

BUZZ CUT FEMININ. C=ndva un stil<br />

care dobora moralul #n timpul instruirii<br />

militare, buzz cut-ul pentru femei [i fete<br />

transmite un mesaj de atitudine,<br />

#ncredere #n sine [i frumuse]e f\r\<br />

nonsens... mai ales dac\ adaugi culorile<br />

tale preferate.<br />

James Earnshaw USA/UK<br />

ANDROGINIE GRAFIC|. Acest stil scurt<br />

[i androgin a eviden]iat inten]ia lui<br />

Mirza de a prezenta un p\r texturat #n<br />

forme obscure folosind doar modele<br />

masculine. C=nd a venit vorba de<br />

machiajul pentru acest stil scurt, s-au<br />

folosit de smokey eye [i buze lucioase<br />

pentru a emula aspectul unui model<br />

feminin, juc=ndu-se cu elementele<br />

genului din designul s\u. “Forma<br />

extrem\ a fost menit\ s\ fie uimitoare - o<br />

expresie a modei distractive [i edgy”,<br />

spune hairstilistul Mirza Batanovic,<br />

USA<br />

C+RLION}I UNISEX. Av=nd #n vedere<br />

modul #n care p\rul este piept\nat<br />

#napoi, putem numi asta un fals mullet?<br />

$n orice caz, aceste bucle se potrivesc<br />

at=t pentru b\rba]i, c=t [i pentru femei.<br />

Potrivit pentru trendul wet look... sau<br />

poate chiar cu o benti]\ pe cap?<br />

Alex Burt, USA<br />

PUTERE {I $NCREDERE. “$ntr-o lume #n<br />

care po]i fi orice #]i dore[ti s\ fii, am fost<br />

inspirat s\ creez o colec]ie de imagini<br />

care s\ reprezinte individul, nu genul,<br />

cu stiluri care pot fi aplicabile oric\rei<br />

persoane [i s\ le ofere o perspectiv\<br />

#ncrez\toare asupra vie]ii. Aceast\<br />

imagine minunat\, de[i fotografiat\ din<br />

spate, ilustreaz\ un sentiment de putere,<br />

#ncredere [i individualitate #n cel mai<br />

bun fel. Lookul arat\, de asemenea,<br />

progresul industriei de coafur\, unde<br />

stilurile mult mai creative sunt complet<br />

transformate #n tendin]e [i cereri din<br />

zilele noastre.” Darrel Starkey, UK<br />

Coafur\: Alex Burt @barberdynamics pentru Denman Brushes / Foto: Chris Bulezuik<br />

Coafur\: Mirza Batanovic / Foto: Richard Monsieurs / Makeup: Emilia Adamkiewicz<br />

<br />

Coafur\: Darrel Starkey @hairbydarrel / Makeup: Abbie Beautement @abbiebooboo<br />

Foto: Anthony Sheridan @sheridanphoto<br />

<br />

<br />

09E


hairdirection<br />

<br />

Coafur\: Daniele De Angelis, TONI&GUY, London / Colour: Stuart Matuska / Makeup: Maria<br />

Comparetto and Katie Moore / Styling: Borna Prikaski Foto: Kevin Luchmun<br />

<br />

<br />

Coafur\: Mego Ayvazian, Patrick Kalle, Wesley Palmer, Joshua Bernard, Sarah Harris & Assistant: Lorena<br />

Garcia for Farouk Systems Foto: Mohammed Ghanayem Makeup: Jannette Marin & Ashley Reyna<br />

Coafur\: Teri Lowe / Styling: Rasa Balcuiniate / Makeup: Stacey Ellen Simpson / Foto: James Nicklin<br />

LONDON GRIT. Nuan]ele fumurii<br />

asociate cu spiritul Londrei sunt<br />

dominante #n acest look din colec]ia<br />

Chic de la Farouk Systems, Inc.,<br />

evoc=nd silueta ora[ului englez din<br />

piatr\ [i o]el. Versatilitatea unei t\ieturi<br />

scurte, shaggy, cu o textur\ haotic\,<br />

faciliteaz\ trecerea u[oar\ de la un stil<br />

feminin la unul masculin, de la noapte la<br />

zi, de la munc\ la distrac]ie!<br />

Team Farouk, USA<br />

MODERN DANDY. “Acest look face parte<br />

din colec]ia mea, Fluid. Este o poveste<br />

a p\rului care folose[te modele masculine<br />

pentru a demonstra cum alegerile vibrante<br />

de culoare pot fi purtabile pentru to]i.<br />

Acest look a fost inspirat de tendin]a care<br />

exprima fluiditatea de gen pe parcursul<br />

istoriei culturii pop. Am vrut s\ creez o<br />

senza]ie de dandy excentric, new romantic<br />

al anilor ‘80, cu o not\ modern\. Tehnica<br />

de colorare se bazeaz\ pe tendin]a de a<br />

vopsi r\d\cinile, dar #n sens invers. Ador<br />

cum r\d\cina mai deschis\ aduce delicate]e<br />

[i feminitate lookului, dar este o alegere<br />

#ndr\znea]\ [i incitant\. Cred c\ r\d\cina<br />

invers\ ajut\ cu adev\rat la #mbun\t\]irea<br />

#ntregului aspect”. Teri Lowe, UK<br />

AD+NCIME {I CULOARE. “Aceasta este<br />

una dintre imaginile mele favorite din<br />

colec]ia mea, Momento - formele,<br />

culoarea, ad=ncimea, toate lucreaz\<br />

#mpreun\ pentru a crea o imagine<br />

captivant\. Forma [i stilul p\rului au<br />

fost lucrate #mpreun\ pentru a aduce o<br />

abordare proasp\t\ #n coafur\. Am vrut<br />

s\ combin o t\ietur\ puternic\ cu o<br />

culoare creativ\ pentru a crea o imagine<br />

care s\ captureze un moment #n timp,<br />

personalitatea [i frumuse]ea coafurii.”<br />

Daniele De Angelis, UK<br />

VIBE ANII ‘60. D\ un nou #n]eles<br />

tunsorii mop. Adaug\ o mul]ime de<br />

culoare, volum [i textur\ free-style<br />

pentru o actualizare androgin\ a<br />

vibe-ului anilor ‘60!<br />

Charlie Price, USA


Coafur\ & Culoare: Charlie Price @charliepricehair / Foto: Fred Langer / Makeup: Tiaja Pierre @tiajamaisondebeaute<br />

<br />

11E


hairdirection<br />

Coafur\: Janene Hawkins Bush - Fellowship Project Men 2022 Team Sponsored by Wahl UK / Art Direction: Simon Shaw, Project Men Leader / Foto: Paul Simmons (Happy Jack Photography) & Sara Simmons


GEN NEDEFINIT. “Sunt at=t de m=ndr\<br />

de aceast\ imagine. $mi place s\ creez [i<br />

s\ fac o diferen]\ [i am fost singura<br />

persoan\ din aceast\ [edin]\ foto care a<br />

ales un model androgin. Aceasta<br />

define[te fuziunea lumii de azi [i a<br />

oamenilor din ea. Aceast\ imagine a fost<br />

creat\ prin eviden]ierea trecerii femeilor<br />

#n sectorul de b\rbierit [i a fost inspirat\<br />

de o nou\ genera]ie, nedeterminat\ de<br />

gen, pentru a ar\ta c\ femeile pot fi cine<br />

vor s\ fie.” Janene Hawkins Bush -<br />

Fellowship Project Men 22 Member, UK<br />

DECLARA}IE DE $NCURAJARE. “Cu acest<br />

look am vrut s\ ob]inem o senza]ie<br />

foarte androgin\. Tunsorile mullet au<br />

devenit o tendin]\ uria[\ #n ultimii ani<br />

[i nu mai este o tunsoare pe care o<br />

vedem doar la b\rba]i. Acum vedem<br />

multe femei adopt=nd acest aspect [i<br />

ar\t=nd incredibil de cool [i chic!<br />

Pentru mine, acest lucru arat\ o femeie<br />

foarte puternic\ [i #ncrez\toare care<br />

poart\ un stil extrem de #ndr\zne].”<br />

Suzie McGill, UK<br />

OPULEN}| ASIATIC|. “Aceast\ coafur\<br />

este din colec]ia mea, FUYU, care<br />

#nseamn\ bogat #n chinez\. Lookul<br />

surprinde opulen]a [i luxul culturii<br />

asiatice bogate. $mi place forma<br />

dinamic\, precis\ a tunsorii, dar [i<br />

modul #n care ro[ul #ncadreaz\ fa]a<br />

pentru un impact de necontestat. Acest<br />

look arat\ luxos [i emite o atitudine<br />

puternic\ [i cu adev\rat captivant\.”<br />

Tim Scott Wright, UK<br />

CLUB KIDS & DRAG QUEENS. “Aceast\<br />

imagine este o referin]\ la copiii din<br />

cluburi [i travesti]ii din anii ‘90.<br />

Ne#nfricarea pe care au avut-o ei st\ la<br />

baza a ceea ce fac atunci c=nd creez -<br />

[i a avea abilitatea de a ie[i din cas\<br />

cu diferite coafuri la fel de des ca<br />

schimbarea hainelor. Acest lucru, pentru<br />

mine, este o extensie a acelei expresii de<br />

#ndr\zneal\.” Junz Loke, Singapore<br />

<br />

<br />

<br />

Coafur\: Suzie McGill, Artistic Director at Rainbow Room International<br />

Coafur\: @35a_official / Styling: @weiluntok @rickowensonline @<br />

denisechongadornments / Makeup: @shashamsi / Colour: @goldwellsg<br />

Coafur\: Tim Scott Wright / Foto: Michael Young / Stylist: Clare Frith / Makeup: Maddie Austin<br />

13E


haircuriosity<br />

TASTY<br />

DELIGHTS!<br />

Marie Coccoluto<br />

ABILIT|}ILE HAIRSTILISTULUI, FOTOGRAFULUI {I STILISTULUI,<br />

COMBINATE PENTRU A CREA O COLEC}IE REMARCABIL|!<br />

GOURMANDISE este o colec]ie remarcabil\ care combin\<br />

talentul excep]ional al creatorilor s\i: hairstilistul Beata Bourillon,<br />

fotograful Krystel Marques [i make-up artistul Johanna Pariente.<br />

Este o echip\ original\ care surprinde [i captiveaz\ la fel de des pe<br />

cât încânt\. Dup\ o prim\ colec]ie numit\ CovHéros, acest trio<br />

feminin ofer\ acum un deliciu inspirat de patiserie. O adev\rat\<br />

pl\cere pentru ochi [i pentru papilele gustative!<br />

E14<br />

more<br />

E+<br />

more<br />

Mont Blanc, Opéra,<br />

P\durea Neagr\...<br />

fiecare crea]ie este<br />

inspirat\ de un<br />

celebru produs de<br />

patiserie [i te invit\<br />

s\ te r\sfe]i!


DENIM<br />

haircatwalk<br />

OBSESSED<br />

Laura Castelli<br />

spring<br />

summer<br />

<strong>2023</strong><br />

Off White<br />

E16<br />

FOTO CATWALK: IMAXTREE


Bluetamburin<br />

Act N. 1<br />

Annakiki<br />

Bally<br />

Laruicci<br />

Miu Miu<br />

Diesel<br />

Blumarine<br />

DIMENSIUNI ALBASTRE ALL-INCLUSIVE.<br />

DE LA BLUZELE CROPPED LA FUSTELE<br />

MAXI. DE LA FUSTELE LARGI LA CELE CU<br />

TALIA JOAS|, DE LA NUAN}ELE $NCHISE<br />

LA CELE PASTELATE; RUPTE SAU<br />

CUSUTE. $NTOTDEAUNA REINVENTATE.<br />

Az Factory<br />

GCDS<br />

GCDS<br />

Scana]i codul QR pentru<br />

a tr\i experien]a Diesel pe<br />

podiumurile de mod\!<br />

video<br />

video<br />

17E


haircatwalk<br />

S TORM<br />

E18H<br />

AIR<br />

Thom Browne<br />

spring<br />

summer<br />

<strong>2023</strong>


Act N. 1<br />

Laura Castelli<br />

Valentino<br />

Halpern<br />

Alessandra Rich<br />

IDEILE SE UNESC PENTRU UN IMPACT<br />

$N COAFUR|. COZI DE CAL CARE<br />

SFIDEAZ| GRAVITA}IA SE $MBIN| CU<br />

WAVES {I MULLETE VOLUMINOASE.<br />

P|RUL SE TUNDE MAI SCURT {I<br />

BRETONUL SE SCURTEAZ|, $N TIMP<br />

CE TEXTURA PRINDE VIA}|...<br />

Blumarine<br />

Az Factory<br />

Ferrari<br />

Prada<br />

Givenchy<br />

Valentino<br />

Kronthaler Westwood<br />

Kiko Kostadinov<br />

Stilul Kabuki #n moda<br />

p\rului de Act N.1.<br />

Scana]i codul QR!<br />

video<br />

video<br />

19E


haircatwalk<br />

SUMPTUOUS<br />

SILVER<br />

spring<br />

summer<br />

<strong>2023</strong><br />

Annakiki<br />

E20


STR|LUCE{TE {I ADAUG| SCLIPIRE<br />

TERAPEUTIC|. O REVIGORARE LA<br />

CERERE PENTRU DIMINE}I PLINE DE<br />

OBOSEAL|, PENTRU A LUMINA ZIUA CU<br />

UN ACCENT DE GLAMOUR, $N TIMP CE<br />

SERILE NU SUNT EXCLUSE.<br />

Emporio Armani<br />

Philipp Plein<br />

Germanier<br />

Annakiki<br />

Avellano<br />

Philipp Plein<br />

Az Factory<br />

Unserten<br />

Cowan<br />

Act N.1<br />

Cum str\luce[te<br />

machiajul cu Az Factory!<br />

Scana]i aici codul QR!<br />

video<br />

video<br />

21E


haircatwalk<br />

spring<br />

summer<br />

<strong>2023</strong><br />

ACCESSORIES<br />

EVERY-<br />

WHERE<br />

GCDS<br />

E22


Loewe<br />

Laquan Smith<br />

Vivetta<br />

Valli<br />

Laruicci<br />

IDENTITATEA DE GEN $NFR+NGE<br />

FRONTIERELE FINALE ALE MODEI.<br />

ELIMINA}I ORICE LUCRU $N PLUS {I<br />

P|STRA}I ESEN}IALUL. MAI PU}IN<br />

MATERIAL {I MAI MULTE STELE,<br />

FLORI {I FLUTURI!<br />

Collina Strada<br />

Puppets and Puppets<br />

Anomalous Vivetta<br />

Vede]i ideile de mod\<br />

ale lui David Koma<br />

scan=nd codul QR!<br />

David Koma<br />

video<br />

video<br />

23E


hairinspiration<br />

Kaleidoscope<br />

THE<br />

JOURNEY OF A<br />

PHOTO-<br />

SHOOT<br />

E24


PARTICIPAREA LA O {EDIN}| FOTO<br />

ORGANIZAT| ESTE UN PUNCT DE REFERIN}|<br />

$NTR-O C|L|TORIE DE SUCCES PENTRU MUL}I<br />

PROFESIONI{TI DIN DOMENIUL COAFURII.<br />

Fellowship for British Hairdressing este o<br />

for]\ motrice #n furnizarea de oportunit\]i<br />

educa]ionale [i experien]e creative. De la<br />

stilist pentru [edin]e foto la devenirea unui<br />

expert #n culoare, frizerie, extensii [i<br />

texturarea p\rului, p=n\ la educa]ie. Un<br />

lucru care acoper\ toate domeniile meseriei<br />

[i este ceva ce poate fi folosit #n multe<br />

moduri pentru a-]i ridica afacerea și cariera<br />

este [edin]a foto. Fie c\ este vorba de o<br />

campanie de brand, intrare #n competi]ie<br />

sau doar ca o cale creativ\ pentru a-]i men]ine<br />

viziunea #n via]\, [edin]ele foto sunt o<br />

modalitate de a implica pe toat\ lumea, de<br />

la asisten]i p=n\ la directorul salonului sau<br />

brandului. Iat\ ce spun unii dintre exper]i:<br />

“Acoperi]i fiecare aspect #n preg\tire [i<br />

asigura]i-v\ c\ ave]i un plan de rezerv\<br />

pentru orice trebuie modificat #nainte sau<br />

#n timpul [edin]ei”, Simon Shaw, liderul<br />

Project Men.<br />

“Este important s\ lua]i #n considerare<br />

c=teva zile de preg\tire necesare #nainte de<br />

fotografiere. Fi]i aten]i la acest timp [i<br />

discuta]i cu fiecare agen]ie [i model pentru<br />

a negocia tarifele pentru aceste zile<br />

premerg\toare [edin]ei - unii le pot face<br />

gratuit, dar acest lucru ar putea implica un<br />

cost suplimentar”, Daniel Couch, Russell<br />

Eaton Hair [i lider al Fellowship Project<br />

Colour.<br />

“G\sirea modelelor potrivite poate fi o<br />

provocare, dar castingul pe strad\ este o<br />

modalitate fantastic\ de a g\si modele care<br />

se potrivesc cu brieful dumneavoastr\.<br />

{i, de cele mai multe ori, aceste modele<br />

sunt foarte deschise la schimbare [i<br />

entuziasmate s\ fac\ parte din ceva creativ<br />

[i colaborativ”, Damien Peers, Senior<br />

Creative Director of Sassoon [i liderul<br />

Project Sassoon.<br />

Project Men Remix<br />

KALEIDOSCOPE COLLECTION<br />

P\r: Proiectul Colour Makeup: Lucy Flowers Fotografie: Richard Miles Art<br />

Director: Pre[edintele Fellowship, Robert Eaton Liderul echipei: Paul<br />

Dennison Brand: L’Oréal Professionnel<br />

REMIX COLLECTION<br />

P\r: Clubstar Art Team 2022 Direc]ie de art\: Karoliina Saunders<br />

Makeup: Jo Sugar Stilist: Bernard Connolly Fotograf: Ayo Banton<br />

PROJECT MEN COLLECTION<br />

P\r: Echipa Proiectului Men 2022 Direc]ie de art\: Simon Shaw, Liderul<br />

Proiectului Men Fotografie: Paul & Sara Simmons (Happy Jack<br />

Photography) $mbr\c\minte: Dynamite Sponsorizat de: Wahl UK<br />

more<br />

Scaneaz\ codul QR pentru a descoperi mai multe despre experien]ele membrilor<br />

Fellowship de la [edin]e foto.<br />

more<br />

25E


hairexhibition<br />

HAIR &...<br />

HAIRS!<br />

Gary Kelly<br />

COMPANIA WELLA COLABOREAZ| CU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DIN PARIS<br />

PENTRU A ADUCE EXPOZI}IA “DES CHEVEUX ET DES POILS” LA PUBLIC.<br />

ACEASTA ESTE DESCHIS| DIN 5 APRILIE {I VA FI DISPONIBIL| P+N|<br />

PE 17 SEPTEMBRIE <strong>2023</strong>.<br />

PARIS. Expozi]ia “Des Cheveux et des<br />

Poils” (P\r [i Fire) demonstreaz\ cum,<br />

de secole, coafurile [i arta coafatului au<br />

fost protagonistele principale #n<br />

determinarea aparen]ei noastre<br />

exterioare. P\rul este un aspect esen]ial<br />

al propriei noastre identit\]i [i adesea a<br />

fost folosit ca un mijloc de exprimare nu<br />

numai a felului #n care ne sim]im #n<br />

leg\tur\ cu moda curent\, ci [i ca un<br />

simbol al rebeliunii sau protestului. De<br />

asemenea, p\rul are semnifica]ii mult<br />

mai profunde, precum feminitatea,<br />

virilitatea [i neglijen]a, pentru a numi<br />

doar c=teva. Prin cele 600 de lucr\ri<br />

dat=nd din secolul al XV-lea p=n\ #n<br />

prezent, expozi]ia exploreaz\ temele<br />

ap\rute #n istoria coafurilor, precum [i<br />

toate acele #ntreb\ri perene legate de<br />

p\rul facial [i corporal. “Des Cheveux et<br />

des Poils” este prezentat\ la Musée des Arts<br />

Décoratifs din 107 rue de Rivoli, Paris.<br />

Il manifesto della mostra: Graphic Design © Aurélien Farina<br />

E26


Marketing booklet Wella Tempera, 1952<br />

Charlie Le Mindu – Blonde Lips © Samir Hussein / Getty Images<br />

more<br />

E+<br />

more<br />

Marisol Suarez — Braided wig ©Katrin Backes<br />

Scana]i codul QR de mai sus pentru mai multe detalii despre expozi]ie.<br />

27E


haircolours<br />

VIVA<br />

MAGENTA<br />

MAGENTA STR|LUCIND ARMONIOS, CU NUAN}E CIRE{II {I VIOLET.<br />

TINEREASC| $N VERSATILITATEA SA, ACEASTA ESTE CULOAREA PANTONE<br />

<strong>2023</strong> – {I, PENTRU COLORI{TII DIN $NTREAGA LUME, ESTE UN VIS $MPLINIT!<br />

Laura Castelli<br />

NU ARE NIMIC DE-A FACE CU<br />

VINUL, dar Culoarea Pantone din<br />

acest an este de-a dreptul delicioas\!<br />

Viva Magenta 18-750 este at=t de nuan]at\<br />

#nc=t #mbin\ perfect tonurile dintre ro[u<br />

[i roz; acest lucru este suficient pentru<br />

a-i face pe designeri, croitori [i<br />

hairstili[ti s\ se #ndr\gosteasc\ de ea.<br />

Este personificarea unei culori care<br />

eman\ creativitate [i energie pozitiv\.<br />

Extrem de contagioas\, se r\sp=nde[te<br />

precum un foc de paie, cucerind<br />

mobilierul, #mbr\c\mintea [i accesoriile.<br />

C=nd este aplicat\ pe p\r, vibreaz\ cu<br />

personalitate, conferind fiec\rui stil o<br />

not\ de glamour exuberant unic. Cine<br />

nu ar dori s\ rup\ monotonia vie]ii de zi<br />

cu zi cu [uvi]e de cire[, siclam [i carmin?<br />

Curat elegant, Viva Magenta transform\<br />

imprevizibilitatea #n frumuse]e<br />

personalizat\.<br />

Scaneaz\ codul QR<br />

[i descoper\ p\rul<br />

VIVA MAGENTA!<br />

video<br />

video<br />

E28


COAFUR|: Robert Eaton<br />

@Fellowship for<br />

British Hairdressing<br />

FOTO: R. Miles<br />

Inesartdesign Top Drawer<br />

Mustard<br />

Koket<br />

Annie Sloan<br />

07E


hair local collection<br />

Hairstilist: Damaris Talita }arc\ / Foto: Briena Mare / Modele: Daria Fodorean, Tamara }arc\<br />

YOUTHFULL<br />

GLOW<br />

E30


BLITZ COLLECTION<br />

Conceptul BLITZ<br />

imortalizeaz\ culoarea<br />

pur\ a vie]ii, a tinere]ii!<br />

Transmite vibra]ia pur\<br />

prin autenticitate, bun\<br />

dispozi]ie, energie [i ie[i<br />

în eviden]\.<br />

31E


hair local collection<br />

Hairstilist: Corina Oprea / Foto: Iulian / Makeup: Geny Cristea / Styling: Esanata Design / Modele: Hosana Sampaio, Fenda Nicoleta, HOF Media Academy<br />

BEST<br />

SELF<br />

E32


GLOW UP<br />

GLOW UP este despre<br />

#ncrederea #n sine [i<br />

despre dorin]a de a<br />

ajunge la cea mai bun\<br />

versiune a noastr\.<br />

33E


hair local collection<br />

Hairstilist: Alina Culina / Makeup: Geanina Toader / Foto: Magnum Studio / Styling: Acul Auriu / Modele: Iulia Daicer, Alexandra Buza<br />

MODERN<br />

TWIST<br />

E34


AUTHENTIC<br />

Tradi]iile rom=ne[ti sunt<br />

cele care au inspirat-o<br />

[i au ajutat-o pe Alina<br />

Culina s\ creeze aceast\<br />

colec]ie, cu o interpretare<br />

modern\ adus\ în zilele<br />

noastre.<br />

35E


hair local collection<br />

Hairstilist: Ana Negulescu / Foto: Petra G. / Makeup: Alin Nicolae / Styling: Mihaela Uivaraseanu / Modele: C\t\lina Mutu, Georgiana Sab\u<br />

LUXE<br />

FEEL<br />

E36


LUXURY HAIR<br />

Colec]ia LUXURY HAIR<br />

combin\ p\rul s\n\tos [i<br />

str\lucitor cu accentele<br />

subtile ale texturilor [i<br />

culorilor calde pentru<br />

crearea unui aspect final<br />

care s\ par\ iluminat de<br />

lum=n\ri.<br />

37E


hair local collection<br />

Hairstilist: Florina V\tafu / Foto: C\t\lin Eremia. / Makeup: Andreea Bratulescu. / Modele: Dina Miruna, Iulia Ilie<br />

LET IT<br />

SHINE<br />

E38


39E


hair local collection<br />

Hairstilist: Alina C\lin / Fotograf: Vlad {tefan / Makeup: Codru]a Teodora / Modele: Sonya Dang, C\t\lina Negoi]\<br />

E40


SHINEFINITY<br />

Shinefinity: str\lucire<br />

extraordinar\ [i nuan]\<br />

expresiv\ pentru EA,<br />

femeia care dore[te s\<br />

str\luceasc\!<br />

41E


DISCOVER<br />

<strong>ESTETICA</strong>EXPORT.COM<br />

A new digital way to enhance<br />

international business is<br />

now available!<br />

An editorial and digital<br />

service supporting hair & beauty<br />

product manufacturers entering<br />

new international markets.<br />

JOIN US TODAY!<br />

www.esteticaexport.com


TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS<br />

HAIR TRENDS TRENDS >>><br />

HAIR HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS TRENDS HAIR HAIR HAIR TREND<br />

TRENDS TRENDS HAIR HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS The HAIR best of TRENDS international HAIR hair looksTRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR Il meglio TRENDS della modacapelli HAIR internazionale TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS Le HAIR meilleur des TRENDS tendances coiffure HAIR internationales<br />

TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR Die Top internationalen TRENDS HAIR Hair Looks TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR<br />

The<br />

TRENDS<br />

best of international<br />

HAIR<br />

hair<br />

TRENDS<br />

looks<br />

HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND<br />

TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR T<br />

HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TRENDS HAIR TREND


hairtrends<br />

TENDIN}ELE ÎN COAFUR| sunt for]a care ne influen]eaz\ [i ne<br />

inspir\ s\ experiment\m cu noi idei [i tehnici creative. Acestea pot s\ se adapteze<br />

[i s\ evolueze, dar mereu vor influen]a ceea ce consumatorii vor cere la<br />

urm\toarea vizit\ #n salon.<br />

HAIR TREND come fonti di ispirazione che ci invitano a superare<br />

i nostri limiti, sperimentando sempre nuove idee e tecniche<br />

creative. Si adattano, evolvono, impattando sull’immaginario delle<br />

clienti e sulle richieste che faranno in salone!<br />

HAIR TREND comme source d’inspiration. Pour dépasser ses<br />

limites, expérimenter régulièrement des idées nouvelles et des techniques<br />

différentes. Afin que celles-ci s’adaptent, évoluent, impactent<br />

l’imaginaire des clients et suscitent de nouvelles envies dans les salons !<br />

HAARTRENDS sind die treibende Kraft, die uns inspirieren mit<br />

neuen kreativen Ideen und Techniken zu experimentieren. Trends<br />

können sich weiterentwickeln, aber sie wirken sich immer darauf<br />

aus, was Salonkunden von ihrem Friseur wünschen!<br />

HAIR TREND are the force that influence and inspire us to<br />

experiment with new creative ideas and techniques. They may<br />

adapt and evolve, but they always impact on what consumers will be<br />

asking for when they next visit the salon!


Coafur\: Richard Ashforth<br />

@ Saco Creative Team<br />

Foto: James Stopforth<br />

Makeup: Manabu Nubouka<br />

Styling: Kim Howells<br />

07E


hairtrends<br />

Art Direction & Coafur\: Anna Pacitto<br />

@ Salon Pure Montreal<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Marco Zita<br />

Produse: Davines


Coafur\, Foto & Makeup:<br />

Sawamaru Pokiru


hairtrends<br />

Coafur\: Rafael Bueno Peluqueros<br />

Foto: Alberto Zaldívar<br />

Makeup: L. Pérez, C. Barahona,<br />

E. Teba, C. Cárcamo & M. Utrera<br />

Produse: Revlon Professional & Elegance<br />

video<br />

E+<br />

Coafur\: Rafael Bueno Peluqueros<br />

Foto: Alberto Zaldívar<br />

Makeup: L. Pérez, C. Barahona,<br />

E. Teba, C. Cárcamo & M. Utrera<br />

Produse: Revlon Professional & Elegance<br />

video<br />

RAFAEL BUENO PELUQUEROS


Coafur\: Adam Ciaccia<br />

@ Axis Hairdressing<br />

Foto: David Mannah<br />

Makeup: Sanaz Fakhra<br />

Styling: Emma Cotterill


hairtrends<br />

Coafur\: Italian Style<br />

International @ Framesi<br />

Foto: Karel Losenicky<br />

Makeup: Silvia Dell’Orto


Coafur\: Danilo Giangreco<br />

Foto: Jack Eames<br />

Makeup: Magumi Matsuno<br />

Styling: Veronika Greenhill


hairtrends<br />

Coafur\: Ezio Diaferia,<br />

Global Creative Director @ Cotril


hairtrends<br />

Combina]ii de culori contrastante<br />

Combinazioni di colori a contrasto<br />

Combinaisons contrastées de couleurs<br />

Kontrastierende Farbkombinationen<br />

Contrasted colour combos


Art Direction: Robert Eaton,<br />

President of The Fellowship<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Lucy Flowers<br />

Produse: L’Oréal Professionnel


hairtrends<br />

video<br />

E+<br />

video<br />

ANTONIO PALLADINO


Coafur\: Antonio Palladino<br />

Foto: Jamie Blanshard<br />

Makeup: Katie Moore<br />

Images: FPA


hairtrends


SPA}IUL URBAN:<br />

EVOLU}IA STREETSTYLE-ULUI<br />

Vintage-ul se amestec\ cu stilul modern pentru a inspira<br />

frumuse]ea viitorului.<br />

Il vintage si fonde allo stile moderno: bellezza del futuro<br />

Quand le vintage s’associe à un style plus moderne,<br />

pour une beauté déclinée au futur<br />

Vintage verschmilzt mit modernem Style,<br />

um die Schönheit der Zukunft zu inspirieren<br />

Vintage blends with modern style<br />

to inspire the beauty of the future<br />

Creative Director: Nadia Ceccarelli<br />

Hairstylist: G. Proietto, F. Scarfalloto, A. Cegliese,<br />

G. Politi, F. Gorgone, S. Leonardi<br />

Foto: Antonio Di Maria<br />

Produse: matrix & L’Oréal Professionnel<br />

video<br />

video<br />

URBAN CDB SALON<br />

BY COMPAGNIA DELLA BELLEZZA ACADEMY


hairtrends<br />

Coafur\: Geoffrey Tentillier<br />

Foto: Weronika Kosińska<br />

Makeup: Anna Sokołowska<br />

Styling: Patryk Gajewski


Coafur\: Steven Smart @ Smart.Est 73<br />

Foto: Jamie Blanshard<br />

Makeup: Debra Smart<br />

Styling: Ginger Ninjas


hairtrends


Coafur\: Daniele De Angelis @ Toni&Guy<br />

Colour: Stuart Matuska<br />

Foto: Kevin Luchmun<br />

Makeup: M. Comparetto & K. Moore


hairtrends<br />

COLEC}IA I.ART HOTEL<br />

Accentele de culoare italiene fac diferen]a<br />

I dettagli di colore italiano che fanno la differenza<br />

Détails de couleurs italiennes<br />

comme signe distinctif<br />

Ein Hauch von italienischer<br />

Farbe macht den Unterschied<br />

Touches of Italian colour make all the difference<br />

Coafur\: Mauro Basso<br />

Hair Team: M. Bianchini, M. Ostanello, V. Boscolo, C.Russo<br />

Foto: Andrea Guizzardi, Fabio Salmoirago<br />

Makeup: Vincenzo Zaccariello<br />

Styling: Piermattia Aiello<br />

video<br />

video<br />

I. ART TEMPRA


hairtrends<br />

Coafur\: Karmen Ramírez<br />

@ Peluquería Jose Urrutia<br />

Foto: Jose Urrutia<br />

Produse: Revlon Professional


Coafur\: Lindsay Guzman @ Elle.B Savvy<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Jillian Leone Nelson<br />

Styling: Rose Swift


hairtrends<br />

Art Direction & Coafur\: Angelo Seminara,<br />

Goldwell Global Ambassador<br />

Foto: Trevor Leighton<br />

Makeup: Laura Dominique


Fii #ndr\znea]\ pentru a fi frumoas\!<br />

Audaci, per essere belle<br />

De l’audace pour une beauté assumée<br />

Hab Mut zur Schönheit!<br />

Be bold to be beautiful!<br />

more<br />

E+<br />

more<br />

ANGELO SEMINARA


hairtrends<br />

Coafur\: Andrew Smith<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Louise Lerego<br />

Styling: Magdalena Jacobs<br />

Produse: Milkshake


Coafur\: Ego Hair Design Artistic Team<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Sarah Mulder<br />

Styling: Carla Zebrowski


hairtrends<br />

ENRIQUE SERRANO<br />

COLEC}IA MARI<br />

Farmecul de neegalat al elegan]ei feminine<br />

Lo charme impareggiabile dello chic femminile<br />

Le charme incomparable du chic féminin<br />

Der unvergleichliche Charme<br />

des femininen Chic<br />

The incomparable charm of feminine chic<br />

Coafur\: Enrique Serrano @ Salón Gaudí<br />

Foto: Alisa Andrei<br />

Makeup: Lucia Camarena<br />

Styling: Nerea Argüeso<br />

video<br />

E+<br />

video<br />

ENRIQUE SERRANO


hairtrends<br />

Coafur\: M. Mallett & A. Adams @ Mode Hair<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Roseanne Velin<br />

Styling: Magdalena Jacobs


Coafur\: Andrew Smith,<br />

Global Ambassador Milkshake<br />

Foto: Kamil Strudzinski<br />

Makeup: Anna Marianegri<br />

Styling: Lucas Morgon


hairtrends<br />

Coafur\: Ismael de Mora @Brain on Academy<br />

Foto: David Arnal<br />

Styling: Mikoto


Hair & Styling: Anne Veck<br />

Foto: Desmond Murray<br />

Makeup: Morgan Defre


hairtrends<br />

COAFURI ‘MADE IN ITALY’:<br />

COLEC}IA ARMOLUCE<br />

{uvi]e personalizate de Compagnia della Bellezza.<br />

Tagli di luce personalizzati by Compagnia della Bellezza<br />

Effets de lumière personnalisés<br />

par Compagnia della Bellezza<br />

Individuelle Haar-Highlights<br />

von der Compagnia della Bellezza<br />

Customised hair highlights by Compagnia della Bellezza<br />

Vision Hair Designer: Salvo Filetti<br />

Global Creative Team: R.Napoli, A.Reitano, N.Ceccarelli, P. Piscitello, C. Sinopoli<br />

Team Academy: P. Napoli, G. Politi, F. Scarfalloto,<br />

A. Cegliese, S. Leonardi, F. Gorgone<br />

Foto: Antonio Di Maria<br />

Produse: L’Oréal Professionnel & Kérastase<br />

video<br />

video<br />

COMPAGNIA DELLA BELLEZZA


hairtrends<br />

Jocuri de lumin\ perfecte<br />

Lampi di luce perfetta<br />

Jeux de lumière parfaits<br />

Ein Hauch leichter Perfektion<br />

Touch of light perfection


Coafur\: Mark Leeson, Revlon<br />

Professional Global Ambassador<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Maddie Austin


hairtrends<br />

Coafur\: Steven Smart @ Smart:Est 73<br />

Foto: Jamie Blanshard<br />

Makeup: Debra Smart<br />

Styling: Ginger Ninjas


Coafur\: Jack Mead & Lydia Wolfe<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Abbie Beautemont<br />

Styling: Lewis Cameron


hairtrends<br />

Coafur\: B. Peace & L. Scott @ Mark Leeson<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Lauren Mathis<br />

Produse: Revlon Professional & American Crew


Art Direction & Coafur\: Anna Pacitto<br />

@ Salon Pure Montreal<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Marco Zita<br />

Produse: Davines


hairtrends<br />

video<br />

E+<br />

Coafur\: Andrew Cobeldick<br />

@ Buoy Salon<br />

Foto: Dave Richards<br />

Makeup: Serena Rose<br />

Styling: Sopheak Seng<br />

video


Coafur\: Jason Hall<br />

Foto: Lee Howell


hairtrends<br />

Coafur\: Jose Salvador @ Makeover<br />

Foto: David Arnal<br />

Makeup: Eva Quílez<br />

Styling: Mikoto


Coafur\: Manuel Mon @ Mon Estilistas<br />

Foto: Bernardo Baragaño<br />

Makeup: María Montes<br />

Styling: Ana González<br />

Produse: Revlon Professional


hairtrends<br />

DESCOPER| MAI MULT…<br />

$N GALERIA NOASTR| DE COAFURI<br />

<strong>ESTETICA</strong> CONTINUA!<br />

GUARDA L’HAIRGALLERY<br />

<strong>ESTETICA</strong> HAIR, ENCORE PLUS<br />

AVEC SA GALERIE D’IMAGES<br />

ENTDECKE MEHR…<br />

IN UNSERER HAARGALERIE<br />

DISCOVER MORE...<br />

IN OUR HAIR GALLERY<br />

video<br />

E+<br />

video


MAKE YOUR NAILS LOOK PROFESSIONAL<br />

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


prointerviu<br />

JULIA<br />

PUSHKAREVA<br />

Suntem una dintre<br />

companiile de frumuse]e<br />

cu cea mai rapid\<br />

cre[tere la nivel global [i<br />

aici, #n regiunea Europei<br />

de Est, ne propunem<br />

s\ continu\m<br />

cre[terea de succes<br />

v\zut\ de la prima zi de<br />

c=nd am devenit o<br />

companie independent\,<br />

#n decembrie 2020.<br />

Jacqueline Enciu<br />

La sf=r[itul anului trecut<br />

am lansat manifestul ESG,<br />

ghidul nostru #n ceea ce<br />

prive[te abordarea fa]\ de<br />

mediu, responsabilitatea<br />

social\, guvernan]a,<br />

precum [i bun\starea<br />

angaja]ilor no[tri.<br />

General Manager pentru Europa de Est [i<br />

membru al consiliului director, cu peste 20<br />

de ani experien]\ #n v=nz\ri, Julia conduce<br />

#n prezent o echip\ de 450 de oameni,<br />

este responsabil\ pentru 30 de ]\ri [i<br />

colaboreaz\ cu peste 20 de distribuitori.<br />

Fiind prezent\ la aniversarea a 30 de ani<br />

de Wella Rom=nia, a avut amabilitatea de<br />

a r\spunde la c=teva #ntreb\ri legate de<br />

industria beauty din Rom=nia [i Europa.<br />

Cum vede]i Wella Rom=nia dup\ 30<br />

de ani de activitate?<br />

V\d Wella Rom=nia, dup\ 30 de ani de<br />

activitate, ca fiind una dintre pie]ele cele<br />

mai dezvoltate [i cu cele mai bune<br />

performan]e. Am pl\cerea s\ lucrez cu 35<br />

de pie]e diferite #n regiunea Europei de<br />

Est [i dincolo de ea [i pot spune f\r\ nicio<br />

urm\ de #ndoial\ c\ Rom=nia face o<br />

treab\ incredibil\. Suntem foarte noroco[i<br />

s\ lucr\m cu partenerul nostru de<br />

#ncredere, Interbrands Orbico, care a<br />

devenit o adev\rat\ parte a familiei<br />

noastre Wella.<br />

Rom=nia este, de asemenea, un pionier<br />

absolut c=nd vine vorba de domeniul<br />

educa]iei, care este pur [i simplu de clas\<br />

superioar\. Exist\ o abunden]\ de<br />

hairstili[ti talenta]i [i pasiona]i #n<br />

E94


Wella Rom=nia, dup\<br />

30 de ani de activitate:<br />

una dintre cele mai<br />

dezvoltate pie]e [i cu<br />

cele mai bune<br />

performan]e.<br />

Rom=nia, care devin tot mai pricepu]i [i #[i<br />

fac un nume nu numai #n Rom=nia, ci #n<br />

#ntreaga lume. Merit\ men]ionat c\, #n<br />

cadrul celui mai recent eveniment global,<br />

Wella Destination, Cosmin Gr\dinariu,<br />

unul dintre cei mai buni stili[ti din<br />

Rom=nia, a c=[tigat premiul pentru p\rul<br />

cu textur\ natural\ [i Ionela Chiriac a<br />

primit un premiu special pentru con]inutul<br />

ei despre cea mai recent\ lansare a<br />

noastr\, Ultimate Repair.<br />

Care este cea mai mare provocare #n<br />

aceste vremuri caracterizate de<br />

efemeritate [i de un consum exclusiv<br />

de Social Media?<br />

Cea mai mare provocare #n timpurile<br />

actuale este s\ fim con[tien]i de tendin]e<br />

sau, chiar mai bine, s\ #ncerc\m s\ le<br />

cre\m #naintea competi]iei. Crearea de<br />

con]inut scurt cu leg\turi c\tre<br />

e-commerce este crucial\ pentru a le<br />

u[ura via]a consumatorilor no[tri.<br />

De asemenea, am dezvoltat o strategie de<br />

marketing cu influenceri pe care o urm\m<br />

c=nd colabor\m cu creatorii de con]inut<br />

de pe re]elele sociale, pentru a ne asigura<br />

c\ ace[tia se potrivesc cu Wella Company<br />

[i aduc o valoare real\ consumatorilor<br />

no[tri. Analiz\m #n mod constant colabor\-<br />

rile [i con]inutul pe care #l producem, ceea<br />

ce face ca provoc\rile din social media s\<br />

fie mai pu]in #nfrico[\toare, deoarece<br />

statisticile ne ajut\ s\ lu\m deciziile<br />

corecte.<br />

Cum se reinventeaz\ brandul sub<br />

presiunea noilor tendin]e de pia]\,<br />

dar mai ales #n condi]iile cerin]elor<br />

#n continu\ schimbare ale<br />

consumatorilor?<br />

Ave]i absolut\ dreptate, comportamentul<br />

consumatorilor s-a schimbat #n ultimii ani,<br />

ceea ce a fost o provocare, #n special #n<br />

segmentul cosmeticelor profesionale,<br />

deoarece infla]ia a devenit o preocupare<br />

major\.<br />

Acest lucru ne-a for]at s\ ne schimb\m<br />

g=ndirea: de la o companie foarte<br />

ancorat\ #n culoare, #ntr-o companie<br />

cu 3 piloni puternici - culoare, styling [i<br />

#ngrijire. $n acela[i timp, am #nceput s\<br />

c\ut\m oportunit\]i de canal care nu erau<br />

#n ADN-ul nostru ini]ial - precum retailul<br />

premium [i e-commerce. Tendin]ele<br />

viitoare vor depinde foarte mult de<br />

macroeconomie [i de situa]ia politic\<br />

global\, dar sunt #ncrez\toare c\ frumuse]ea<br />

va r\m=ne o categorie puternic\.<br />

Cum a influen]at strategia de<br />

marketing/comunicare pia]a Social<br />

Media?<br />

Tot ceea ce facem la Wella Company din<br />

perspectiva de marketing [i comunicare<br />

este s\ stimul\m notorietatea brandului,<br />

credibilitatea [i, #n ultim\ instan]\,<br />

v=nz\rile, iar acesta este modul #n care<br />

func]ioneaz\ [i pe re]elele sociale. Vrem<br />

s\ ne asigur\m c\ prin toate tipurile de<br />

media, fie c\ este vorba de canale pl\tite,<br />

proprii sau c=[tigate, r\spundem nevoilor<br />

consumatorilor [i #ndeplinim a[tept\rile<br />

acestora.<br />

Suntem pasiona]i de cre[terea comunit\]ii<br />

brandului prin atragerea de consumatori<br />

fideli ai produselor, care devin #n mod<br />

natural sus]in\torii brandului nostru. $nc\<br />

nu exist\ un instrument mai bun cu o rat\<br />

mai mare de conversie dec=t<br />

recomandarea tradi]ional\. A avea un<br />

dialog cu consumatorii no[tri este mult mai<br />

u[or pe platformele de social media dec=t<br />

prin alte instrumente de comunicare, a[a<br />

c\ este unul dintre locurile unde vrem s\<br />

fim c=t mai aproape de ei.<br />

95E


prointerviu<br />

Care este impactul canalelor Social<br />

Media asupra stili[tilor?<br />

Canalele de social media sunt o<br />

platform\ excelent\ pentru hairstili[ti<br />

pentru a se promova pe sine, precum [i<br />

abilit\]ile lor. C=nd un consumator<br />

viziteaz\ un salon, este o experien]\<br />

foarte intim\, a[a c\ nu este surprinz\tor<br />

c\ adesea vor s\ fie l\sa]i #n via]a<br />

stilistului lor #n afara program\rii.<br />

Cred c\ este minunat c\ stili[tii au<br />

oportunitatea #n zilele noastre s\-[i<br />

prezinte munca incredibil\ #n propriii<br />

termeni [i pot ajunge la audien]e mari cu<br />

un singur clic pe telefonul lor. Rom=nia<br />

are o mul]ime de coafori foarte pricepu]i,<br />

a[a c\ exist\ cu siguran]\ o fereastr\ de<br />

oportunitate pentru a se conecta nu<br />

numai cu fanii lor de acas\, dar [i pentru<br />

a fi mai vizibili la nivel global.<br />

Cum stau lucrurile cu procesul<br />

educa]ional?<br />

A[a cum am men]ionat anterior, vedem o<br />

valoare real\ #n educarea la Wella<br />

Europa de Est [i trebuie s\ spun c\<br />

Rom=nia este una dintre pie]ele care<br />

consider\ [i ea asta. Nu este o surpriz\<br />

c\ unul dintre cele mai mari atuuri ale<br />

Wella, un stilist extrem de talentat [i<br />

renumit la nivel mondial [i ambasadorul<br />

nostru, Romeu Felipe, a venit #n Rom=nia<br />

pentru a-[i #mp\rt\[i expertiza cu<br />

talentele rom=ne[ti. O participare at=t<br />

de activ\ [i doritoare se dovede[te a fi<br />

eficient\ [i arti[tii rom=ni #ncep s\ fie<br />

recunoscu]i pentru munca lor.<br />

Pe l=ng\ show-urile inspira]ionale,<br />

punem de asemenea un accent mare pe<br />

instruirea #n privin]a produselor. Este<br />

crucial ca hairstili[tii care lucreaz\ cu<br />

produsele noastre s\ o fac\ corect [i<br />

#ntr-un mod care aduce beneficii<br />

consumatorului final. Dorim culoare de<br />

durat\, p\rul s\ fie reparat [i satisfac]ia<br />

dup\ fiecare vizit\ s\ fie extrem de mare,<br />

iar educa]ia ne ajut\ s\ o realiz\m.<br />

Cum integreaz\ brandul noile<br />

tendin]e impuse de Social Media<br />

#n propriul s\u proces de<br />

comunicare cu stili[tii, principalii<br />

s\i vectori de comunicare?<br />

$n cadrul recentei noastre Conferin]e a<br />

Distribuitorilor Wella Company, care a<br />

avut loc la Var[ovia, am discutat pe larg<br />

despre tendin]ele de comunicare,<br />

inclusiv despre social media. Suntem<br />

con[tien]i c\ audien]ele au un timp de<br />

aten]ie tot mai limitat [i sunt atrase<br />

mult mai mult de informa]ii captivante<br />

[i interesante, #ntr-un interval scurt de<br />

timp, care nu pare a fi o prea mare<br />

angajare datorit\ lungimii sale.<br />

Utilizatorii sunt mai predispu[i s\-l<br />

vizualizeze, s\-l re]in\ [i s\-l<br />

#mp\rt\[easc\. Va r\m=ne un mod<br />

eficient de a comunica [i un r\spuns<br />

real la comportamentul consumatorilor<br />

#n timp real.<br />

$n ce m\sur\ comunicarea digital\ [i<br />

educa]ia online iau locul<br />

#nt=lnirilor fa]\ #n fa]\? Cum putem<br />

s\ le altern\m?<br />

Acum c=]iva ani foloseam ocazional<br />

#nt=lniri online [i majoritatea<br />

interac]iunilor se desf\[urau fa]\ #n<br />

fa]\. Avea sens, #n special #n industria<br />

noastr\, în care lucr\m cu produse [i<br />

p\r. Nu ne puteam imagina o lume #n<br />

care totul s-a mutat online. Cu toate<br />

acestea, s-a #nt=mplat [i am<br />

supravie]uit. Ne-am dat seama c\ este<br />

posibil, dar tot nu ne-a schimbat<br />

atitudinea c\ #nt=lnirile fa]\ #n fa]\<br />

sunt valoroase.<br />

M\ bucur c\ Wella Company a reu[it<br />

recent s\ organizeze un eveniment<br />

Destination #n Gran Canaria. Trei zile<br />

pline de art\ a p\rului, educa]ie [i<br />

networking. Este evident c\ speciali[tii<br />

din industrie cu mentalit\]i similare<br />

sunt dornici de aceste tipuri de ocazii<br />

#n timpul c\rora pot #nv\]a, pot fi<br />

inspira]i [i pot aprecia munca [i<br />

abilit\]ile celorlal]i. Delega]ia rom=n\<br />

a fost de fapt una dintre cele mai mari<br />

la acest eveniment, ceea ce este<br />

minunat, deoarece arat\ cu adev\rat<br />

angajamentul lor fa]\ de cre[tere.<br />

Deci, pentru a r\spunde #ntreb\rii tale,<br />

cred c\ este posibil s\ altern\m educa]ia<br />

E96


online cu #nt=lnirile practice fa]\ #n<br />

fa]\. Putem cu siguran]\ s\ tragem<br />

concluzii [i s\ profit\m la maximum de<br />

situa]ia #n care am fost pu[i pentru<br />

beneficiul participan]ilor, astfel #nc=t<br />

tot ceea ce facem la Wella Company s\<br />

fie potrivit pentru utilizare.<br />

Cum ajut\ comunicarea digital\ la<br />

avansarea [i extinderea unui brand<br />

precum Wella?<br />

Datorit\ comunic\rii digitale, putem cu<br />

siguran]\ s\ ajungem la audien]e mai<br />

largi #n timp real, ceea ce este un mare<br />

beneficiu. Î]i dau doar un exemplu: am<br />

lansat recent produsul nostru de top,<br />

unic #n felul s\u, Shinefinity. {tiam c\<br />

se va descurca bine, deoarece este cu<br />

adev\rat inovator [i, #ntr-un fel, [i-a<br />

creat propria categorie de coloran]i.<br />

Ceea ce nu [tiam exact era c=t de<br />

reu[it va fi [i, dup\ c=teva luni de la<br />

lansarea #n regiunea noastr\ din Europa<br />

de Est, putem spune c\ a dep\[it<br />

obiectivele de afaceri, care erau deja<br />

ambi]ioase. Unul dintre principalele<br />

motive ale succesului s\u este<br />

comunicarea digital\. Deci da, cu c=t<br />

mai mul]i stili[ti [i consumatori [tiu<br />

despre produsele noastre excelente,<br />

despre care adesea afl\ din<br />

comunicarea digital\, cu at=t mai mult<br />

#i putem convinge s\ devin\ clien]i<br />

loiali, ceea ce #nseamn\ la r=ndul s\u o<br />

extindere ulterioar\ pentru Wella.<br />

Ce inova]ii [i nout\]i preg\te[te Wella<br />

pentru urm\torii ani?<br />

Cea mai mare lansare viitoare #n<br />

Beauty Profesional este Wella<br />

Professionals Ultimate Repair, un<br />

tratament #n 4 pa[i pentru p\rul<br />

deteriorat care [tim c\ va fi un hit<br />

instant. A fost deja lansat #n SUA [i se<br />

vinde #ntr-un ritm rapid pe rafturile<br />

fizice [i virtuale, a[a c\ suntem siguri<br />

c\ [i clien]ii europeni [i rom=ni #l vor<br />

iubi. Va revolu]iona cu adev\rat<br />

#ngrijirea p\rului, aspect pe care Wella<br />

îl ia foarte în serios.<br />

Recent am f\cut restaging-ul brandului<br />

de colorant Wellaton [i am #mbun\t\]it<br />

formula balsamului s\u cu ulei de argan.<br />

Acesta este brandul nostru disponibil<br />

pentru to]i consumatorii rom=ni pe pia]a<br />

de retail [i credem c\ este #n acord cu<br />

ceea ce ace[tia caut\ #n portofoliul de<br />

coloran]i pentru p\r. Sunt sigur\ c\ vor fi<br />

mul]umi]i de schimb\rile f\cute.<br />

Ce mesaj dori]i s\ transmite]i echipei<br />

Wella Rom=nia #n acest moment<br />

aniversar?<br />

A[ dori s\ mul]umesc echipei<br />

Interbrands Orbico pentru pasiunea cu<br />

care au dezvoltat Wella de-a lungul<br />

anilor. Sub conducerea lui Marcel<br />

Mure[an [i datorit\ pasiunii sale pentru<br />

afaceri [i oameni, Wella a devenit<br />

brandul num\rul unu #n Rom=nia!<br />

Familia noastr\ Wella din Rom=nia a<br />

creat tendin]e [i a construit mo[tenirea<br />

industriei p\rului #n ultimii 30 de ani. Le<br />

doresc #nc\ 30 de ani de mare succes,<br />

sentiment de realizare [i inspira]ie [i s\<br />

#[i continue rela]ia puternic\ cu Wella.<br />

Scaneaz\ codul QR<br />

pentru interviul<br />

#n varianta online.<br />

more<br />

97E


proevents<br />

HOUSE OF WELLA<br />

Celebration Gala<br />

$n acest an, Wella<br />

Professionals a<br />

marcat un moment de<br />

referin]\ #n industria<br />

frumuse]ii din<br />

Rom=nia, celebr=nd<br />

30 de ani de<br />

creativitate [i culoare.<br />

Scaneaz\ codul<br />

QR pentru mai<br />

multe detalii ale<br />

evenimentului.<br />

$n aceste trei decenii, Wella Professionals a<br />

#nsemnat maturitate, stabilitate, expertiz\,<br />

integritate [i leadership. $n acest timp,<br />

Wella a creat o comunitate de stili[ti rom=ni,<br />

#ncuraj=nd [i premiind pasiunea, inova-<br />

]ia [i calitatea.<br />

Pe 30 mai, Wella Professionals Rom=nia a<br />

g\zduit un show spectaculos de lumin\, culoare<br />

[i hairstyling sub titulatura ”House of<br />

Wella, Celebration Gala”. Evenimentul a<br />

prezentat colec]ii impresionante semnate<br />

de stili[ti renumi]i at=t la nivel na]ional, c=t<br />

[i interna]ional.<br />

Unul dintre cele mai emo]ionante momente<br />

ale serii a fost s\rb\torirea [i onorarea celor<br />

mai respecta]i mentori [i hairstili[ti care au<br />

contribuit la povestea brandului #n Rom=nia.<br />

Printre ace[tia, Dana Dinc\ [i Constantin<br />

Ilie, precum [i fondatorii echipei Wella:<br />

Ioana Dobre, Emil Hurubean, Attila Bereczki,<br />

Eduard Virag, Ovidiu Cristea, Roxana Oprea<br />

[i Alina R\u.<br />

Seria de momente memorabile a continuat<br />

cu lansarea unor produse revolu]ionare -<br />

Ultimate Repair, Shinefinity [i System<br />

Professional LuxeBlonde - [i prezentarea<br />

unor colec]ii de coafur\ senza]ionale. Scena<br />

a fost #mp=nzit\ de peste 300 de modele [i<br />

hairstili[ti, #n fa]a unui public de peste 500<br />

de spectatori.<br />

Publicul rom=n a fost uimit de show-ul<br />

”Signature Blondes” creat de Romeu Felipe,<br />

renumitul maestru al balayage-ului brazilian.<br />

Felipe este considerat unul dintre cei<br />

mai importan]i colori[ti din lume, fiind recunoscut<br />

pentru a[a-numitele sale „m=ini de<br />

aur”. El a adus tehnici unice de colorare [i<br />

inova]ii care eviden]iaz\ frumuse]ea natural\<br />

a femeilor.<br />

Pe scen\ au mai urcat [i al]i stili[ti renumi]i,<br />

prezent=ndu-[i colec]iile Cut & Color. Printre<br />

ei se num\r\ Lucian Busuioc & JB<br />

Mazella, Marco Firriolo din Italia, dar [i<br />

Top Artists Wella Rom=nia: Tudor<br />

C\l\ceanu, Raluca Horvat, {tefan Daniel,<br />

Dana Arvu, Septimiu Zavate, Cristina Scrisu,<br />

Eduard Virag, Attila Bereczki, Ionela Chiriac,<br />

Alina C\lin, Florina Vatafu, Mihai Badin,<br />

Doinel Bocan, Rare[ Chira.<br />

”House of Wella, Celebration Gala” s-a<br />

dovedit a fi un spectacol grandios de hairstyling,<br />

inspira]ie, trenduri, culoare, tunsori,<br />

coafuri grafice [i colec]ii creative de coafuri.<br />

A fost un eveniment aniversar care a<br />

celebrat cei 30 ani de expertiz\ Wella<br />

Professionals #n Rom=nia, unde s-au reunit<br />

cei mai renumi]i stili[ti ai lumii, creatori din<br />

lumea culorii [i exper]i #n #ngrijire.<br />

La mul]i ani, Wella Professionals<br />

Rom=nia!<br />

E98


Celebr\m 30 de ani de creativitate [i<br />

culoare cu Wella Professionals #n Rom=nia.<br />

O comunitate de stili[ti, o demonstra]ie de<br />

pasiune, inova]ie [i calitate. ”House of<br />

Wella, Celebration Gala” - un spectacol de<br />

lumin\, culoare [i hairstyling cu stili[ti<br />

renumi]i [i produse revolu]ionare.<br />

99E


proevents<br />

IHA<br />

<strong>2023</strong><br />

Sergi Bancells<br />

O noapte incredibil\ de<br />

inspira]ie [i creativitate:<br />

1.600 de hairstili[ti<br />

din #ntreaga lume<br />

au participat la<br />

International<br />

Hairdressing Awards<br />

<strong>2023</strong>.<br />

1.600 de profesioni[ti din 30 de ]\ri<br />

s-au adunat $n Palma de Mallorca,<br />

Spania, pentru senza]ionalele Premii<br />

Interna]ionale de Coafur\ <strong>2023</strong>.<br />

Aceast\ competi]ie s-a afirmat ferm<br />

ca o piatr\ de temelie a industriei<br />

noastre $nc\ de la lansarea sa $n 2019.<br />

Desf\[urat\ la Palau de Congressos<br />

de Palma pe 8 mai, ceremonia a fost<br />

transmis\ $n direct online.<br />

Seara s-a desf\[urat sub mare aclama]ie,<br />

completat\ de covorul violet -<br />

covorul ro[u al industriei noastre - [i<br />

un show de prezentare pe podium cu<br />

unele dintre cele mai bune echipe de<br />

coafur\ din lume prezent=ndu-[i colec]iile<br />

lor.<br />

The Great Night of Hairdressing<br />

video<br />

video<br />

Scana]i codul QR<br />

pentru a viziona<br />

uimitorul videoclip al<br />

IHA <strong>2023</strong>!<br />

Prestigiosul premiu International Hair<br />

Legend <strong>2023</strong> i-a fost acordat lui Anthony<br />

Mascolo, recunoscut pentru<br />

cariera sa excep]ional\. De asemenea,<br />

hairstilista britanic\ Sophia Hilton<br />

a fost onorat\ cu premiul Influencerul<br />

Anului pentru Coafur\, $n recunoa[terea<br />

impactului s\u semnificativ pe social<br />

media [i dincolo de aceasta.<br />

Anul acesta, premiul pentru Cea Mai<br />

Bun\ Colec]ie Comercial\ pentru<br />

B\rba]i le-a fost acordat Laurei Scott<br />

[i lui Bayleigh Peace de la saloanele<br />

Mark Leeson (Marea Britanie), $n<br />

timp ce Premiul pentru Cea Mai Bun\<br />

Colec]ie Comercial\ pentru Femei i-a<br />

revenit lui Robert Masciave, de<br />

asemenea din Regatul Unit.<br />

E100


IHA <strong>2023</strong> a #nc=ntat cu o<br />

spectaculoas\ prezentare pe<br />

podium, cu talente extraordinare<br />

din echipele de coafur\ de renume.<br />

Enrica Russo, o t=n\r\ coafez\ italian\<br />

stabilit\ $n Marea Britanie, a triumfat $n<br />

categoria Cea Mai Bun\ Colec]ie<br />

Avant-garde. Stilista [i artistul de machiaj<br />

suedez Erika Okvist a fost onorat\<br />

cu titlul de Cel Mai Bun Coafor de Film<br />

[i Televiziune al Anului. Echipa artistic\<br />

Mark Leeson din Marea Britanie a fost<br />

recunoscut\ drept Echipa Artistic\ a<br />

Anului, iar pentru al doilea an consecutiv,<br />

Cos Sakkas de la TONI&GUY (Marea<br />

Britanie) a fost $ncoronat Coaforul Interna]ional<br />

al Anului, cea mai prestigioas\<br />

recunoa[tere din competi]ie.<br />

INSPIRA}IE LA SUPERLATIV<br />

Ceremonia de premiere a<br />

fost $nso]it\ de un captivant<br />

spectacol de prezentare pe<br />

podium, $n care au prestat<br />

echipe de coafur\ de renume,<br />

precum Rick Roberts<br />

(Marea Britanie), Steven<br />

Smart (Marea Britanie),<br />

Echipa Artistic\ Mark Leeson<br />

(Marea Britanie), Echipa<br />

Creativ\ HOB (Marea Britanie),<br />

Carlos Valiente (Spania)<br />

[i Antoinette Beenders plus<br />

X-Presion (SUA/Spania). De asemenea,<br />

personalit\]i proeminente<br />

din industria interna]ional\ a coafurii au<br />

onorat evenimentul ca invita]i VIP.<br />

Premiile Interna]ionale de Coafur\ sunt<br />

o companie independent\ fondat\ de<br />

iconul coafurii Mikel Luzea, sprijinit\ de<br />

la $nceput de un sponsor principal de relevan]\<br />

interna]ional\ care crede $n mesajul<br />

[i misiunea IHA, Revlon Professional.<br />

Revista Estetica ac]ioneaz\ ca<br />

partener global media, iar The Hair MBA<br />

[i Salón Look Madrid sunt sponsori ai<br />

evenimentului.<br />

101E


prospecial color<br />

ARTISTIC<br />

ALTERNATIVES<br />

Marie Scarano<br />

Pia]a culorilor de p\r nu a fost niciodat\ mai diversificat\ dec=t acum. Estetica<br />

a cerut p\rerea exper]ilor despre cele mai recente tendin]e [i tehnici.<br />

“$NTOTDEAUNA E MAI BINE S| $NCEPEM DE<br />

LA $NCEPUT”<br />

Acesta este sfatul pe care Glenda, Vr\jitoarea Bun\ din Nord, i-l<br />

ofer\ lui Dorothy c=nd aceasta #[i #ncepe c\l\toria printr-o ]ar\ de<br />

culori extraordinare. {i acesta este primul sfat pe care exper]ii<br />

no[tri #l ofer\: consulta]ia! Marilyn Vendittelli, co-proprietar\ a<br />

salonului INdustry Hair and Esthetics din Ontario, Canada,<br />

recomand\: “Consulta]ia este cea mai important\ parte a<br />

serviciului! Aici comunici, ascul]i [i construie[ti #ncredere! Ascult\<br />

ce are de spus clienta... ascult\-i g=ndurile [i ideile #nainte de a-i<br />

oferi propriile tale g=nduri [i idei. Fii realist\! Nu promite mai<br />

mult dec=t po]i oferi [i nu uita c\ este OK s\ spui nu, sau cu<br />

timpul putem face acest lucru s\ se #nt=mple, sau chiar nu<br />

po]i face asta pentru c\ #]i va compromite p\rul.“<br />

Michael Haase, proprietarul salonului PlatinumBlack din Los<br />

Angeles, adaug\: “Lu=ndu-]i timpul pentru a analiza corect tonul<br />

p\rului este un lucru pe care #l #mp\rt\[e[ti cu clienta ta astfel<br />

#nc=t ea s\ #n]eleag\ abilitatea ta de a face ca p\rul ei s\ arate<br />

chiar mai bine dec=t arat\ deja. Expertiza ta #n vederea<br />

valorii tonale este cheia.”<br />

Wella Professionals<br />

E102


“Bronde are un farmec<br />

universal, deoarece se<br />

situeaz\ exact #n mijlocul<br />

spectrului culorilor de<br />

p\r!”<br />

George Papanikolas, Stylist pentru<br />

celebrit\]i la Matrix.<br />

Lisap<br />

103E


prospecial color<br />

BETTER BLONDING<br />

C=ndva, exista o gam\ redus\ de nuan]e cenu[ii, baby [i platin\.<br />

Acum, blondul a devenit terenul de joac\ al coloristului.<br />

“Varietatea este fantastic\, #n special pe acela[i cap! Orice culoare<br />

monoton\ mi se pare plictisitoare. To]i clien]ii mei primesc o<br />

culoare personalizat\, poate o baz\, highlights, lowlights [i<br />

multiton. Odat\ ce #ntregul look este creat, rezultatul este<br />

fantastic”, spune Haase. “Blondurile vin #n at=t de multe tonuri [i<br />

varia]ii: [uvi]e sau culori complete sau ambele! Poate fi distractiv<br />

s\ schimbi tonul dup\ ce ]i-ai terminat [uvi]ele/culoarea prin<br />

ad\ugarea pur [i simplu a unui toner (acela[i nivel de culoare sau<br />

mai #nchis) pentru a schimba intensitatea/tonalitatea sau pentru a<br />

ad\uga pu]in mai mult\ ad=ncime!” observ\ Vendittelli.<br />

Cum s\ g\se[ti blondul potrivit pentru tine? Ambasadorul Clairol<br />

Professional Shimmer Lights, Christine Symonds, recomand\ s\ te<br />

ui]i la culoarea venelor tale. “Dac\ venele tale sunt mai albastru/<br />

verde, atunci e[ti ton cald. Dac\ venele tale sunt mai violete/<br />

albastre, atunci probabil e[ti ton rece. Dac\ venele tale apar<br />

indistincte, atunci cel mai probabil ai un ton neutru”, spune ea.<br />

O veste bun\ este c\ aproape oricine se poate bucura de o<br />

anumit\ nuan]\ de blond datorit\ inova]iilor #n produse. Josie Vilay<br />

(@josievilay), Membru al Echipei Digitale Artistice Schwarzkopf<br />

Professional USA, comenteaz\: “Ceea ce #mi place la gama de<br />

culori deschise Schwarzkopf BLONDME este c\ po]i ob]ine<br />

orice nuan]\ de blond pe care o dore[te clientul t\u! Gama<br />

BLONDME nu este doar pentru blond deschis, ci este uimitoare [i<br />

pentru niveluri mai #nchise, pentru a ob]ine tonuri calde, cremoase,<br />

caramel”. Kamie Crawford, model, prezentatoare TV [i fost\ Miss<br />

Teen USA, cunoscut\ pentru [uvi]ele sale blonde, #mp\rt\[e[te:<br />

“$mi place pudra decolorant\ Wella Professionals Blondor<br />

Multi-blonde Lightening Powder, deoarece #mi ofer\ o<br />

decolorare controlat\ [i de #ncredere, iar rezultatele sunt perfecte<br />

de fiecare dat\.”<br />

“Culorile saturate sunt<br />

minunate, deoarece au<br />

intensitate la #nceput, apoi<br />

se estompeaz\ spre pastel!<br />

– Marilyn Vendittelli<br />

cazuri, pastelurile [i ceea ce am putea numi culorile de siren\<br />

necesit\ mult\ munc\ [i timp. $n salonul meu, pre]urile #ncep de la<br />

300 de dolari pentru culoare creativ\.” $n schimb, dac\ un client<br />

are nevoie s\-[i #nt\reasc\ curajul #nainte de a face un salt #ntr-un<br />

serviciu complex de colorare profesional\, el sau ea poate face<br />

#ntotdeauna o scurt\ c\l\torie #n Oz, datorit\ Wella colorcharm<br />

PAINTS, vopsea semipermanent\. Cu 20 de nuan]e vii de<br />

culori intermixabile, incluz=nd tehnologia COLORINVENT de unde<br />

s\ aleag\, aceste culori sunt u[or de utilizat direct din tub, oric=nd<br />

te love[te inspira]ia. Apoi ar trebui s\ vorbim despre #ngrijirea<br />

culorii [i cum s\ profit\m la maximum de serviciul de colorare<br />

p=n\ la urm\toarea programare... dar asta va fi pentru alt\ dat\!<br />

Paul Mitchell<br />

ALB-NEGRU SAU TECHNICOLOR?<br />

Vendittelli observ\ de asemenea: „De c=nd a #nceput Covid-19...<br />

P\rul gri a revenit la mod\! At=t de multe persoane au un gri<br />

frumos [i cu produsele potrivite #n salon [i acas\ acesta poate<br />

radia exact ca [i p\rul colorat!” Produsul ei de baz\ este<br />

Goldwell Conditioning Toner, deoarece acesta nu numai c\<br />

ajut\ la neutralizarea nuan]elor de galben, dar contribuie [i la<br />

#ngrijirea p\rului! C=nd vine vorba de pastelurile ca de siren\ sau<br />

culorile mai #ndr\zne]e, color blocking [i designuri, Michael Haase<br />

face o observa]ie care nu trebuie neglijat\. “$n cele mai multe<br />

E104


Paleta Digital\ Purple de<br />

la PRAVANA: trei nuan]e<br />

noi de violet cu tonuri reci<br />

din colec]ia ChromaSilk<br />

VIVIDS pentru nivelurile de<br />

culoare 8.<br />

Pravana<br />

105E


prohair care<br />

EXPOSOM?<br />

$n siguran]\ la soare!<br />

Glorianna Vaschetto<br />

Protec]ie solar\ pe tot parcursul anului, fie sub soare sau sub nori.<br />

Cum este și cum ne afectează expozomul stilului de via]\...<br />

Cultura wellnessului ne-a obi[nuit s\ lupt\m cu<br />

vehemen]\ #mpotriva #mb\tr=nirii pielii noastre. Mai<br />

ales #n timpul verii, cu ajutorul cremelor de protec]ie<br />

solar\. $n schimb, p\rul este dificil de protejat,<br />

adesea neglijat sau protejat doar din c=nd #n c=nd,<br />

sub scuza c\ “mai t=rziu #l voi t\ia pentru a-l #nt\ri”.<br />

Cu toate acestea, totul este mult mai complex dec=t<br />

pare, deoarece p\rul ar trebui protejat pe tot<br />

parcursul anului. Glorianna Vaschetto de la Estetica<br />

a #ntrebat-o pe dr. Maria Teresa Rigione, farmacist\<br />

cosmetic\ [i tricologic\, naturopat [i consilier<br />

sistemic rela]ional specializat #n psihologie<br />

estetic\, s\ explice de ce.<br />

Razele UV fac parte din radia]ia electromagnetic\ provenit\<br />

de la soare. Acestea pot fi #mp\r]ite #n UVC, UVB [i UVA. Ele<br />

sunt fundamentale pentru func]ionarea corect\ a organismu-<br />

Maria Teresa scrie de<br />

asemnea [i pe blogul<br />

ei personal despre<br />

s\n\tatea p\rului<br />

E106


lui, dar pot cauza [i daune. Exist\ [i alte tipuri de radia]ii,<br />

precum infraro[u (IR), responsabile de efectul de #nc\lzire [i de<br />

daunele termice asupra structurii p\rului, [i razele albastre.<br />

Acestea din urm\, asociate emisiilor dispozitivelor electronice<br />

precum smartphone-uri, PC-uri [i tablete, sunt responsabile de<br />

foto#mb\tr=nirea pielii [i a p\rului, deoarece p\trund #n piele [i<br />

sunt capabile s\ genereze radicali liberi notorii. Razele UVB,<br />

sunt responsabile de sinteza melaninei, filtrul nostru intern<br />

#mpotriva soarelui, dar provoac\ [i reac]ii imediate precum<br />

arsuri [i eritem, iar asupra p\rului au puterea de a degrada<br />

proteina din care este alc\tuit: keratina. Radia]ia UVB oxideaz\<br />

unele dintre substan]ele care alc\tuiesc firele de p\r, rup=nd<br />

leg\turile care le men]in #mpreun\. Razele UVA sunt mai scurte,<br />

dar tot d\un\toare, deoarece sunt mai penetrante. $n doze<br />

adecvate, ele induc sinteza melaninei, dar asupra p\rului sunt<br />

responsabile de degradarea oxidativ\ [i chiar de efectul optic<br />

atractiv al #nchiderii culorii. UVB [i UVA #mpreun\, #n expunere<br />

necontrolat\, ac]ioneaz\ asupra p\rului prin dezmembrarea<br />

aminoacizilor care alc\tuiesc structura p\rului, cum ar fi cistina.<br />

Odat\ ce aceast\ structur\ este pierdut\, daunele sunt deja<br />

produse!”<br />

Expozomica este o nou\ modalitate de a studia rela]iile<br />

dintre mediul #nconjur\tor [i s\n\tate. Cum este<br />

implicat p\rul?<br />

Nu numai radia]iile UV cauzeaz\ daune p\rului [i pielii<br />

noastre, ci #ntreaga serie de factori de mediu la care suntem<br />

expu[i de la na[tere ([i chiar din momentul concep]iei), care<br />

nu depind de genetica noastr\, ci de stilul de via]\ la care<br />

suntem expu[i voluntar sau involuntar. Aceast\ serie de<br />

factori este denumit\ “expozom” (literalmente “expunere” a<br />

corpului) [i cuprinde radia]ia solar\, poluarea ambiental\,<br />

fumul de tutun, nutri]ia inadecvat\, temperatura, stresul, lipsa<br />

somnului. Cu toate acestea, o serie de factori semnificativi<br />

care nu au fost #nc\ studia]i #n mod adecvat nu ar trebui<br />

neglija]i, precum calitatea cosmeticelor utilizate pe parcursul<br />

107E


prohair care<br />

Foto: Drobot Dean/stock.adobe.com<br />

vie]ii noastre. $n cazul expozomului p\rului, se combin\ mai<br />

mul]i factori, precum smogul, poluarea din locuin]e, [amponul<br />

cu surfactan]i excesiv de agresivi sau cu pH excesiv de alcalin,<br />

stresul termic cauzat de ustensilele de coafat [i stresul chimic<br />

rezultat din decolor\ri repetate, permanenturi, #ndreptarea<br />

p\rului, algicid [i clor din piscin\.<br />

De ce se deschide p\rul la culoare de la soare?<br />

Deschiderea la culoare este rezultatul expunerii la razele UV<br />

asupra aminoacizilor din p\r, asupra melaninei, dar chiar [i<br />

asupra lipidelor care compun cuticula, iar aceast\ schimbare<br />

este ireversibil\. $n p\rul blond, efectul este extrem de vizibil,<br />

[i acest lucru se datoreaz\ faptului c\ filtrul nostru solar<br />

natural este melanina, pigmentul natural din care este f\cut<br />

tot p\rul. Avem trei tipuri de melanin\: feomelanin\ #n p\rul<br />

blond, eumelanin\ #n p\rul #nchis la culoare, tricosiderin\ #n<br />

p\rul ro[cat. Fiecare sufer\ un anumit grad de deschidere la<br />

culoare #n soare. P\rul alb este o alt\ poveste, deoarece [i-a<br />

pierdut melanina [i este compus din keratin\.<br />

Keratina este degradat\ de razele UVR care g\sesc mult\<br />

cistin\ pentru a o consuma [i vor produce un efect [i mai<br />

devastator #n structura p\rului. Acesta va #ncepe s\ se<br />

#ng\lbeneasc\ din cauza cre[terii con]inutului de sulf, care<br />

rezult\ din oxidare. Dac\ apoi ad\ug\m efectul de<br />

deshidratare al s\rii de mare, varului, sau efectul oxidant al<br />

clorului din piscin\, putem u[or s\ ne imagin\m c=t de stresat<br />

este p\rul nostru c=nd ne #ntoarcem din vacan]\.<br />

Care sunt principalele inova]ii #n formulele de protec]ie<br />

solar\ pentru p\r?<br />

Principala problem\ a produselor formulate cu ecrane solare<br />

pentru p\r nu este diferit\ de cea a produselor pentru piele.<br />

Diferen]a const\ #n aplicare. Cea mai bun\ tehnic\ de a<br />

transmite un filtru solar pentru p\r este masca, pentru care<br />

un timp de procesare #ntre 15 [i 30 de minute permite o<br />

Photo: kokliang1981/stock.adobe.com<br />

E108


INAMICII P|RULUI NOSTRU<br />

Sarea deshidrateaz\ pielea [i se precipit\<br />

pe firul de p\r, #nt\rindu-l.<br />

Clorul se poate lega de keratin\ [i o poate<br />

deteriora. $n plus, poate altera melaninele [i<br />

pigmen]ii naturali din p\r.<br />

Algicidele pot duce la reac]ii chimice<br />

necontrolate (de exemplu, tonifierea culorii),<br />

mai ales la persoanele cu p\rul deschis [i<br />

decolorat.<br />

Smogul [i particulele fine. Acestea se<br />

depun pe firul de p\r [i pot cauza ruperea<br />

leg\turilor chimice fragile, intoxica]ie<br />

cutanat\ [i pierderea str\lucirii.<br />

Radia]ia solar\ cre[te cantitatea de<br />

radicali liberi #n circula]ie [i reac]iile de<br />

foto-oxidare. Aceasta determin\ alterarea<br />

melaninei, ruperea leg\turilor chimice la<br />

nivelul firului de p\r [i o pierdere a<br />

str\lucirii.<br />

Fumul de tutun. Componentele chimice ale<br />

combustiei genereaz\ radicali liberi care<br />

contribuie la pierderea prematur\ a p\rului<br />

din cauza inflama]iei generale a organismului,<br />

dar [i a pielii. $n plus, nicotina este un<br />

puternic vasoconstrictor care reduce aportul<br />

de s=nge, [i deci de nutrien]i, la p\r.<br />

Stresul determin\ cre[terea r\spunsului<br />

imunitar care cauzeaz\ de asemenea<br />

inflama]ia pielii [i p\rului, cu reducerea<br />

aportului de energie (mai pu]in\ glicoliz\) la<br />

bulbul p\rului care intr\ #ntr-o faz\ telogen\<br />

prematur\ pentru a se proteja de o alimenta]ie<br />

inadecvat\.<br />

Cosmeticele inadecvate. Utilizarea de<br />

surfactan]i prea agresivi cu un pH prea<br />

alcalin priveaz\ scalpul [i p\rul de<br />

con]inutul lor lipidic de protec]ie natural.<br />

Decolorarea agresiv\ accelereaz\ toate<br />

procesele care s\r\cesc p\rul, expun=nd<br />

cuticula [i cortexul la pierderea de lipide.<br />

Chiar [i #n doze mici, daunele cauzate<br />

de expozom asupra p\rului presupun<br />

modific\ri structurale, chiar f\r\ a<br />

interveni asupra pun]ilor S-S,<br />

sl\bindu-le, mai ales #n combina]ie cu<br />

particule fine. P\rul decolorat este de<br />

asemenea mult mai sensibil la aceste<br />

reac]ii de degradare a keratinei. De<br />

aceea, pentru o prevenire autentic\,<br />

este important s\ lu\m #n considerare<br />

to]i factorii care contribuie la<br />

bun\starea scalpului [i p\rului<br />

[i #n general a s\n\t\]ii noastre.<br />

penetrare mai ad=nc\ a filtrului solar. Acest lucru devine [i<br />

mai eficient dac\ acest produs este masat cu grij\ [i delicat<br />

prin cuticul\. Pentru a r\spunde acestei nevoi, adev\rata<br />

inova]ie const\ #n formulele de nano-emulsie.<br />

Un studiu recent efectuat la laboratorul de galenic\ [i<br />

cosmetic\ al Universitè Aix-Marseille sugereaz\ c\ o formul\<br />

de tip nano-particul\ poate cre[te protec]ia la soare pentru<br />

unele filtre organice. Astfel, este posibil s\ reducem cantitatea<br />

de filtru utilizat\ pentru a ob]ine un anumit SPF,<br />

men]in=ndu-[i #n acela[i timp eficacitatea.<br />

Putem opta pentru produse de pre-expunere sau post-expunere<br />

la soare formulate strict cu filtre clasice (cum ar fi benzofenona,<br />

acidul fenilbenzimidazol sulfonic, butil metoxi-dibenzoilmetan,<br />

acidul octil dimetil para-aminobenzoic PABA), care<br />

protejeaz\ p\rul de oxidarea excesiv\ cauzat\ de soare, sau<br />

putem alege unul dintre acestea cu o baz\ de ulei cu un<br />

con]inut ridicat de acid linoleic. Acest acid gras nesaturat<br />

este capabil s\ formeze o spiral\ protectoare pe tulpin\<br />

(polimerizare) [i s\ integreze protec]ia lipidic\ extern\ a<br />

cuticulei.<br />

Afl\ mai multe despre<br />

produsele de #ngrijire<br />

a p\rului aici!<br />

more<br />

more<br />

109E


pro produse<br />

Descoper\ str\lucirea #n aceast\ var\ cu<br />

noi produse de #ngrijire [i frumuse]e!<br />

Protec]ie solar\ avansat\, #ngrijire de<br />

lux pentru unghii [i revitalizare pentru<br />

p\rul blond!<br />

1. NIOXIN<br />

Scalp Relief este un sistem triplu: [ampon,<br />

balsam [i serum. Cu efect de #ngro[are,<br />

calmeaz\ scalpul [i densific\ p\rul. Formul\<br />

bl=nd\ cu Aloe Vera, f\r\ parabeni, sulfa]i [i<br />

coloran]i, e ideal\ pentru scalp uscat [i sensibil.<br />

2. MELKIOR<br />

Noua pudr\ compact\ Moonlight aduce<br />

str\lucirea lunii pe tenul t\u. Formula<br />

vegan\ cu textur\ fin\ nu #ncarc\, ofer\<br />

aspect satinat uniform.<br />

Estompeaz\ imperfec]iunile<br />

cu un finisaj radiant<br />

E+<br />

[i multidimensional. Versatil\<br />

[i potrivit\ pentru<br />

toate tonurile de piele.<br />

3. L’ORÉAL PROFESSIONNEL<br />

Serie Expert Scalp Advanced pentru scalp<br />

sensibil este un [ampon profesional<br />

dermo-regulator pentru scalpul sensibilizat,<br />

#mbog\]it cu niacinamide. P\rul devine<br />

catifelat, radiant [i hidratat.<br />

4. FUDGE PROFESSIONAL<br />

All Blonde 10 in 1 Condition & Shield Mist<br />

vitalizeaz\ blondul f\r\ a-i schimba tonul [i<br />

protejeaz\ culoarea de factori externi, raze<br />

UV, poluare. Hr\ne[te, hidrateaz\, elimin\<br />

frizzul [i prelunge[te via]a culorii.<br />

5. ALESSANDRO<br />

Mango Nail Care Serum regenereaz\ pielea din<br />

jurul unghiei cu extract de mango, bogat #n acizi<br />

gra[i [i antioxidan]i. Vitamina E protejeaz\ de<br />

daunele UV [i previne #mb\tr=nirea pielii.<br />

6. SKEYNDOR<br />

Protejeaz\-]i pielea cu crema facial\ Skeyndor<br />

Sun Expertise, cu SPF 50, ideal\ pentru pielea<br />

sensibil\ expus\ la soare. Ofer\ protec]ie<br />

extensiv\ (UVB, UVA, HEVis, IR). U[oar\ [i nongras\,<br />

cu o atingere de culoare, rezist\ la ap\.<br />

7. MELKIOR<br />

Melkior prezint\ creioanele de buze vegane:<br />

Cappuccino [i Ginger. Cu min\ fin\, cremoas\<br />

[i rezistent\ la ap\, ofer\ contur precis [i<br />

acoperire intens\. Perfect pentru conturarea<br />

sau redesenarea buzelor.<br />

8. KÉRASTASE PROFESSIONEL<br />

Nutri-Supplement Scalp Serum de la<br />

Kérastase este un serum intens hr\nitor<br />

pentru scalpul uscat. O nou\ adi]ie la<br />

iubita gam\ Nutritive, serumul con]ine<br />

niacinamide [i hr\ne[te #n profunzime<br />

p\rul [i scalpul uscat.<br />

Recommended by<br />

WELLA PROFESSIONALS<br />

ULTIMATE REPAIR tratament<br />

profesional pentru repararea<br />

p\rului. Utilizeaz\ tehnologia AHA<br />

plus OMEGA 9 pentru a penetra la<br />

nivelul cortexului p\rului, repar\<br />

leg\turile de hidrogen [i cre[te<br />

rezisten]a. $n 4 pa[i cu [ampon,<br />

balsam, tratament Miracle Hair<br />

[i leave-in, ULTIMATE REPAIR<br />

redefine[te repararea p\rului.<br />

9. ALESSANDRO<br />

PROLAQ aduce o alternativ\ ojelor<br />

semipermanente UV. Folosind leg\-<br />

turi de plastic de ultim\ genera]ie<br />

[i ingrediente hr\nitoare, PROLAQ<br />

impresioneaz\ prin aderen]a delicat\,<br />

dar ferm\.<br />

10. WELLA PROFESSIONALS<br />

SHINEFINITY color glazing ofer\ un voal<br />

de culoare glazurat\, rezistent\ [i f\r\<br />

deteriorarea p\rului. Aplicabil pe orice<br />

culoare de baz\, fie p\r natural sau predecolorat.<br />

11. SKEYNDOR<br />

Bamboo and Lotus Massage Rich Cream<br />

#mbin\ relaxarea cu hidratarea. Bambusul ofer\<br />

elasticitate, nuf\rul purific\ [i hidrateaz\, iar<br />

lotusul aduce str\lucire. Combaterea #mb\-<br />

tr=nirii, #ntr-o crem\ ce las\ pielea fin\.<br />

Scaneaz\ codul<br />

QR [i afl\ mai<br />

multe despre<br />

ULTIMATE REPAIR.<br />

E110


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

111E


pro brand news<br />

Megan by<br />

SKEYNDOR<br />

Descoper\ revolu]ia #n tratamentele cosmetice cu ajutorul<br />

dispozitivului cosmetic multifunc]ional MEGAN.<br />

Aparatul cosmetic multifunc]ional<br />

MEGAN by SKEYNDOR combin\ tehnologii<br />

avansate [i cosmetice performante<br />

pentru a oferi rezultate impresionante #n tramentele<br />

cosmetice. Cu ajutorul acestuia te<br />

vei bucura de o experien]\ de #nfrumuse]are<br />

de ultim\ genera]ie, care #]i ofer\ rezultate<br />

remarcabile pentru pielea ta.<br />

BENEFICIILE NOII TEHNOLOGII<br />

SKEYNDOR<br />

Stimularea produc]iei de colagen [i<br />

elastin\: Tehnologia HI-Freq folosit\ de<br />

MEGAN by SKEYNDOR activeaz\<br />

procesul natural de produc]ie a colagenului<br />

[i elastinei #n piele. Aceasta #nseamn\<br />

c\ vei ob]ine o piele mai ferm\, mai elastic\<br />

[i mai t=n\r\. Ridurile [i liniile fine<br />

vor fi reduse semnificativ, iar tenul t\u va<br />

fi revitalizat.<br />

Hidratare intens\ [i hr\nire #n profunzime:<br />

Dispozitivul MEGAN by<br />

SKEYNDOR lucreaz\ #n armonie cu<br />

cosmeticele de #nalt\ calitate pentru a livra<br />

ingrediente active #n straturile profunde ale<br />

pielii. Astfel, pielea ta prime[te hidratarea [i<br />

nutri]ia necesar\ pentru a avea un aspect<br />

s\n\tos [i str\lucitor. Te vei bucura de o<br />

E112<br />

piele hidratat\ #n profunzime, care radiaz\<br />

vitalitate.<br />

Îmbun\t\]irea texturii [i fermit\]ii pielii:<br />

Tehnologia DERMABOOST RGB<br />

combin\ curentul de frecven]\ joas\ [i<br />

medie cu terapia cu lumin\ LED pentru a<br />

#mbun\t\]i textura [i fermitatea pielii. Vei<br />

observa o reducere semnificativ\ a imperfec]iunilor,<br />

precum pete #ntunecate, vergeturi<br />

sau cicatrici. Pielea ta va deveni mai<br />

uniform\ [i mai catifelat\, oferindu-]i<br />

#ncredere #n frumuse]ea ta natural\.<br />

Revigorarea [i energizarea pielii:<br />

Tehnologia revitalizant\ a dispozitivului<br />

MEGAN by SKEYNDOR confer\ vitalitate<br />

[i str\lucire tenului t\u obosit [i<br />

tern. Antioxidan]ii prezen]i #n tratament<br />

protejeaz\ pielea de factorii de stres [i o<br />

#nvioreaz\, oferindu-]i un aspect proasp\t<br />

[i revitalizat. Vei radia de energie [i tinere]e.


Beneficiind de aceste avansuri<br />

tehnologice, vei ob]ine o piele<br />

impecabil\ [i radiant\, care reflect\<br />

s\n\tatea [i frumuse]ea ta interioar\.<br />

FUNC}IILE LED ACTIVE<br />

Dispozitivul MEGAN by SKEYNDOR<br />

vine #nso]it de concentrat ACTIVE LED,<br />

special formulat pentru a se potrivi cu nevoile<br />

specifice ale pielii tale:<br />

LIFTING: str=nge [i redefine[te expresia<br />

facial\, neteze[te cutele pielii [i reduce ridurile<br />

[i liniile de expresie, av=nd un efect<br />

similar cu cel al botoxului.<br />

REPLENISHER: umple ridurile [i<br />

#mbun\t\]e[te propriet\]ile mecanice ale<br />

pielii, datorit\ dronei Hydrofiller care satur\<br />

]esutul cu acid hialuronic endogen.<br />

Fortificat cu peptide procolagen [i un lipofiller,<br />

acesta #mbun\t\]e[te fermitatea,<br />

grosimea [i densitatea pielii. Potrivit pentru<br />

pielea sub]ire sau lipsit\ de vitalitate<br />

care are nevoie de suple]e restabilit\.<br />

CORRECTOR: se concentreaz\ asupra<br />

foto#mb\tr=nirii [i radicalilor liberi. Formulat<br />

cu o dron\ corectoare a tonului [i<br />

agen]i depigmentan]i, corecteaz\ hiperpigmentarea<br />

[i repar\ ADN-ul celular deteriorat<br />

de soare. Ideal pentru uniformizarea<br />

tonului pielii cu imperfec]iuni.<br />

BRIGHTENER: revitalizeaz\ [i ilumineaz\<br />

pielea, protej=nd-o de #mb\tr=nirea<br />

prematur\, prin utilizarea unei drone<br />

avansate cu ingrediente precum fotoreceptori<br />

vegetali, enzime liposomale [i antioxidan]i<br />

naturali, precum vitamina E,<br />

pentru a stimula produc]ia de ATP, repara<br />

ADN-ul [i preveni hiperpigmentarea indus\<br />

de razele UV [i lumina albastr\.<br />

REFINER: #ngrije[te [i revitalizeaz\ suprafa]a<br />

pielii, reduc=nd semnificativ dimensiunea<br />

porilor dilata]i [i secre]ia de<br />

sebum. Principalele ingrediente includ un<br />

dron de repara]ie care stimuleaz\ produc-<br />

]ia de keratin\ [i consolideaz\ barierele<br />

pielii, precum [i acidul levulinic cu<br />

ac]iune bactericid\ [i propriet\]i hidratante.<br />

Acest produs este potrivit at=t pentru<br />

tenul gras, av=nd efect astringent [i<br />

hidratant, c=t [i pentru tenul sensibil sau iritat.<br />

RESHAPER: reduce aspectul de coaj\<br />

de portocal\ [i sub]iaz\ zonele problematice,<br />

folosind un dron anti-celulit\ [i ingrediente<br />

active care maximizeaz\ arderea<br />

gr\similor, minimizeaz\ stocarea lipidelor<br />

[i inhib\ dezvoltarea de noi ]esuturi adipoase,<br />

fiind potrivit pentru pielea afectat\<br />

de celulit\ sau excesul de greutate.<br />

FIRMING: ajut\ la tonifierea, #nt\rirea<br />

[i fermitatea ]esutului #n tratamentele<br />

corporale, con]in=nd un dron de fermitate<br />

conceput pentru a tonifia pielea [i a<br />

#mbun\t\]i structura sa, cu o formul\ bogat\<br />

#n ingrediente active pro-colagen [i<br />

pro-elastin\, care ofer\ un efect de lifting<br />

[i remodelare, fiind potrivit pentru pielea<br />

l\sat\ sau cu vergeturi, precum [i pentru<br />

utilizarea dup\ sarcin\ [i diete de sl\bire.<br />

MEGAN BY SKEYNDOR<br />

Tehnologie inovatoare, o nou\ er\ #n<br />

tratamentele cosmetice.<br />

113E


pro brand news<br />

Bijuteriile<br />

NATURII<br />

pentru piele<br />

Treze[te toate sim]urile cu texturi unice care se topesc pe piele<br />

[i o varietate de parfumuri rafinate inspirate de aromaterapie.<br />

Experimenteaz\ magia naturii cu gama exclusiv\ Skeyndor<br />

Spa Senses. $ntr-o lume unde frumuse]ea se #mbin\ cu puterea<br />

vindec\toare a naturii, Skeyndor vine cu o nou\ linie de<br />

produse pentru corp. Spa Senses #]i ofer\ nu doar #ngrijire, ci<br />

o experien]\ de wellness complet\, care aduce alinare [i revitalizare.<br />

Descoper\ texturi rafinate care se contopesc cu pielea<br />

ta [i parfumuri delicate inspirate de aromaterapie, care #]i<br />

stimuleaz\ sim]urile.<br />

MASAJE EXCLUSIVE<br />

La fel cum aurul este topit pentru a forma o bijuterie, ingredientele<br />

naturii fuzioneaz\ pentru a mângâia [i reînnoi pielea.<br />

Arome intense [i texturi bogate inspirate de cele mai<br />

îndep\rtate locuri de pe P\mânt deschid calea c\tre o<br />

c\l\torie exclusivist\ a senza]iilor.<br />

Asem\n\tor cu modul #n care aurul este topit pentru a forma<br />

o bijuterie, ingredientele naturii sunt combinate pentru a<br />

alinta [i re#nnoi pielea. Aromele intense [i texturile bogate<br />

inspirate de cele mai #ndep\rtate locuri de pe P\m=nt deschid<br />

calea c\tre o c\l\torie exclusivist\ a senza]iilor. Skeyndor Spa<br />

Senses este o linie de produse care ofer\ o experien]\ luxuriant\<br />

[i autentic\ de #ngrijire a corpului, ajut=ndu-te s\ redescoperi<br />

bucuria pielii s\n\toase [i bine hidratate. De la texturile<br />

seduc\toare la aromele irezistibile, fiecare produs din<br />

gama Spa Senses transform\ #ngrijirea zilnic\ a pielii #ntr-o<br />

c\l\torie de revitalizare [i relaxare. $mbr\]i[eaz\ puterea masajului<br />

profesional [i #ncorporeaz\ produsele Skeyndor Spa<br />

Senses #n rutina ta de #ngrijire a corpului pentru a redescoperi<br />

adev\ratul sens al wellnessului.<br />

E114


BALSAMUL DE MASAJ CU MALACHIT<br />

Este adev\rata defini]ie a r\sf\]ului [i a<br />

#ngrijirii pielii. Acest balsam hidratant<br />

[i remineralizant te va transpune #ntr-o<br />

oaz\ de lini[te, alin=nd stresul [i tensiunile<br />

musculare. Antioxidan]ii puternici<br />

[i capacitatea sa de a proteja pielea de<br />

efectele polu\rii #l fac ideal pentru pielea<br />

obosit\ [i devitalizat\. Aceast\ bijuterie<br />

a #ngrijirii se transform\ #n ulei la<br />

contactul cu pielea, p\trunz=nd ad=nc<br />

[i l\s=nd pielea hidratat\, flexibil\ [i cu<br />

o textur\ #mbun\t\]it\.<br />

CREMA CONCENTRAT| DE MASAJ CU<br />

BAMBUS {I LOTUS<br />

Aceast\ crem\ de masaj corporal con]ine<br />

bambus, flori de lotus [i nuf\r. Aceste<br />

ingrediente din natur\ au rolul de a<br />

remineraliza [i tonifica pielea pentru o<br />

hidratare total\.<br />

Lumânare de masaj cu soia [i<br />

portocal\ - ofer\ toat\ relaxarea de<br />

care are nevoie corpul nostru.<br />

CREM| DE MASAJ CU CANABIS<br />

Un tratament unic care aduce lini[te<br />

[i armonie #n #ntregul corp. Aceast\<br />

crem\ pentru masaj, cu textura sa catifelat\,<br />

combin\ beneficiile nutritive<br />

ale uleiului de canabis cu puterea<br />

antioxidant\ a vitaminei E. Uleiul de<br />

canabis, bogat #n acizi gra[i Omega-6<br />

[i Omega-3, #mbun\t\]e[te circula]ia<br />

s=ngelui [i elasticitatea pielii,<br />

conferind un aspect t=n\r [i s\n\tos.<br />

Vitamina E, cu propriet\]i antioxidante<br />

remarcabile, ajut\ la protejarea<br />

pielii #mpotriva stresului oxidativ,<br />

l\s=nd-o neted\ [i str\lucitoare.<br />

Potrivit\ pentru toate tipurile de piele,<br />

aceast\ crem\ stimuleaz\ regenerarea [i<br />

re#ntinerirea pielii.<br />

ULEIUL DE MASAJ CU MIRODENII<br />

INDIENE<br />

Este o adev\rat\ delicates\ pentru sim]uri.<br />

Acest ulei, bogat #n coco-gliceride [i ulei<br />

de susan, ambele cu propriet\]i de consolidare<br />

a barierei protectoare a pielii,<br />

aduce echilibru [i relaxare pentru corp [i<br />

minte. Parfumul s\u exotic, care combin\<br />

mirodenii indiene, cocos, susan [i<br />

chimen negru, [i textura u[oar\ [i fin\<br />

fac din acest ulei de masaj un aliat de<br />

#ncredere pentru toate tipurile de piele.<br />

115E


pro brand news<br />

Ritual pentru<br />

m=ini Alessandro<br />

Descoperi]i magia unui ritual #n 4 pa[i pentru îngrijirea mâinilor,<br />

cu produsele #mbietoare de la Alessandro.<br />

M=inile noastre vorbesc multe limbi. Ele pot fi suple, cu o<br />

prindere str=ns\, pot face contact cu al]ii [i pot exprima<br />

sentimente [i st\ri de spirit. $ngrijirea m=inilor, unghiilor [i<br />

picioarelor face o declara]ie perfect\. Descoperi]i cum v\ pot<br />

transforma produsele Alessandro rutina de #ngrijire a m=inilor<br />

#ntr-un adev\rat ritual de r\sf\].<br />

Primul pas este exfolierea. MAGIC MANICURE 2-PHASE<br />

PEELING este #nceputul ritualului de #ngrijire. Exfoliantul<br />

pe baz\ de sare de mare #mbun\t\]e[te textura pielii, elimin=nd<br />

celulele moarte [i oferind un aspect mai neted. Uleiurile de<br />

migdale [i semin]e de struguri hr\nesc pielea [i favorizeaz\<br />

circula]ia s=ngelui, preg\tind pielea pentru pa[ii urm\tori.<br />

Pasul 2: hr\nire intensiv\. Dup\ exfoliere, pielea are nevoie de<br />

o hr\nire intens\. 10 MIN HYDRA HAND MASK este<br />

bogat\ #n acid hialuronic [i ulei de shea, asigur=nd un boost<br />

instant de hidratare [i contribuind la regenerarea celular\.<br />

Acest pas esen]ial v\ va oferi o piele mai neted\ [i supl\.<br />

3 PRODUSE ICONICE PENTRU HIDRATAREA ZILNIC|<br />

Pasul 3 este pentru hidratarea de zi cu zi. NICE DAY este o<br />

lo]iune de m=ini lejer\ care combate pierderea de umiditate a<br />

pielii, se absoarbe rapid [i nu las\ urme grase. CREAM<br />

RICH este o crem\ de m=ini intensiv\ cu efect anti-aging.<br />

Cu extract de lupin [i Bright Oleoactif, combate<br />

hiperpigmentarea, hidrateaz\ [i #mbun\t\]e[te elasticitatea<br />

pielii. GENTLE TOUCH este un mousse de m=ini cremos<br />

[i u[or, potrivit at=t pentru ea, c=t [i pentru el. Cu fenicul<br />

marin [i alantoin\, previne uscarea pielii [i neteze[te.<br />

Ultimul pas este cirea[a de pe tort. Alessandro propune dou\<br />

seruri deosebite pentru finalizarea ritualului de #ngrijire.<br />

LPP LIFT & PROTECTION PEARLS NOURISHING<br />

HAND SERUM este un ser u[or cu perle active, care<br />

promoveaz\ regenerarea pielii [i protejeaz\ #mpotriva petelor<br />

de v=rst\. Cu acid hialuronic [i extract de caviar, acest ser<br />

ofer\ pielii un aspect ferm [i elasticitate. SERUM VITALE<br />

MOISTURISING HAND SERUM este un ser intensiv<br />

care fortific\ bariera de hidratare a pielii [i o face mai elastic\<br />

[i ferm\. Cu apa de mare de la ad=ncime [i alge brune, acest<br />

ser aduce hidratare [i revitalizare.<br />

Cu ritualul de 4 pa[i de al Alessandro, #ngrijirea m=inilor<br />

devine mai mult dec=t o rutin\ - este un moment de r\sf\], un<br />

cadou pe care vi-l face]i #n aceste vremuri agitate.<br />

Distribuitor www.beautybox.ro<br />

MAGIC<br />

MANICURE<br />

2-PHASE<br />

Peeling [i #ngrijire<br />

#ntr-un singur<br />

produs<br />

E116


SOAK-OFF<br />

THE FUTURE<br />

APPLY LIKE NAIL POLISH, DURABLE LIKE GEL<br />

• 14+ days resistant shine<br />

• Gently removable in just 10 minutes<br />

• 80+ brilliant colors<br />

• Strengthens the natural nail<br />

MAKE YOUR NAILS LOOK PROFESSIONAL<br />

DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


pro collection<br />

OPI into<br />

Metaverse<br />

Me, Myself and OPI - o explozie<br />

de pasteluri juc\u[e [i confortabile.<br />

Colec]ia OPI, denumit\ sugestiv Me, Myself and OPI, #]i<br />

prezint\ o palet\ de nuan]e inspirate de metavers, acolo unde<br />

culoarea nu cunoa[te limite. Fie c\ e[ti deja fan OPI sau pur<br />

[i simplu iubitor de culoare, te vei #ndr\gosti de nuan]ele de<br />

roz, mai exact de baby roz [i roz piersic\ p=n\ la roz pudrat [i<br />

roz punch, #n finisaje sidefate [i str\lucitoare.<br />

Me, Myself and OPI este o explozie de pasteluri juc\u[e [i<br />

confortabile, prinse #ntr-un curcubeu de nuan]e: galben cremos,<br />

mandarin\ [i turcoaz cremos, pentru ca tu s\ po]i face<br />

lumii o declara]ie dulce.<br />

Ro[ul puternic, de cirea[\ aprins\, poate fi purtat ca un accent<br />

sau ca nuan]\ unic\, #ndr\znea]\. Dou\ nuan]e de violet,<br />

heliotrop [i lavand\ #n amurg, ofer\ vibra]ii de echilibru, stabilitate<br />

[i senin\tate.<br />

COLEC}IA METAVERSE BY ROXANA BEN}A<br />

“Cu Me, Myself and OPI, invit\m pe to]i purt\torii de culoare<br />

pe unghii s\ ni se al\ture #n metaverse – sau colorverse,<br />

cum #i spunem noi! Unde putem fi oricine vrem s\ fim [i cum<br />

vrem s\ fim – iar singura limit\ este propria imagina]ie.”<br />

$mp\rt\[e[te cine e[ti #ntr-un vers de culoare de expresie cu o<br />

colec]ie de 12 culori str\lucitoare [i pastelate nefiltrate. De la<br />

regina ecranului str\lucitor la cache in creme, lumea este la<br />

#ndem=na ta #n aceast\ prim\var\. Descoper\ cele 12 nuan]e<br />

str\lucitoare [i pasteluri nefiltrate, #n trei formule diferite:<br />

OPI Gel Color, Infinite Shine [i Nail Lacquer.<br />

Inspirat\ din realitatea virtual\ [i folosind nuan]e din colec]ia<br />

<strong>2023</strong> OPI Me, Myself and OPI, Roxana Ben]a lanseaz\ colec]ia<br />

Metaverse, cu nuan]e inspirate din metavers, acolo<br />

unde culoarea nu are limite. Roxana ne propune nail art cu<br />

forme geometrice pixelate, linii precise sau design 3D abstract<br />

[i culori intense sau pastelate.<br />

Modele: Eliza Rusu, Oana Ianc, Nuaela M#ndru<br />

00E


Organiza]ia Obiective Adeziune<br />

ROBEAUTY ROBEAUTY ROBEAUTY<br />

CINE SUNTEM?<br />

Reprezent\m cele mai importante afaceri din<br />

domeniul #nfrumuse]\rii profesionale cu o cifr\<br />

de afaceri cumulat\ de peste 20 de milioane de<br />

euro [i peste 1.500 de angaja]i.<br />

CE NE PROPUNEM?<br />

Dorim s\ propunem institu]iilor statutului un<br />

cadru legislativ specific domeniului<br />

#nfrumuse]\rii, neechivoc, modern [i care s\<br />

asigure dezvoltare durabil\.<br />

VREAU S| M| IMPLIC!<br />

Dac\ e[ti investitor #ntr-un salon de<br />

#nfrumuse]are din Rom=nia [i vrei s\ fii<br />

reprezentat #n rela]ia cu autorit\]ile statului,<br />

po]i deveni membru RoBEAUTY.<br />

CINE POATE FI MEMBRU ROBEAUTY?<br />

Calitatea de membru RoBeauty se poate ob]ine #n urm\toarele condi]ii:<br />

Orice persoan\ juridic\ român\ sau str\in\ (societate comercial\ sau persoan\ fizic\ autorizat\, asocia]ie, patronat, federa]ie, funda]ie, organiza]ie, uniune,<br />

academie, [coal\ de formare profesional\ etc.), care împ\rt\[e[te principiile, scopurile, obiectivele [i regulile RoBeauty (Statut, Cod de Etic\ etc.), cu activitate<br />

comercial\ în domeniul industriei de înfrumuse]are [i îngrijire personal\, care desf\[oar\ activit\]i de îngrijire [i înfrumuse]are adresate persoanelor [i/sau<br />

activit\]i similare [i/sau activit\]i în lan]ul de aprovizionare a acestor activit\]i poate solicita s\ devin\ membru în O.P.I.B RoBeauty.<br />

Calitatea de membru al Organiza]iei presupune îndeplinirea în mod cumulativ a criteriilor indicate la punctul de mai sus pe toat\ durata<br />

de]inerii calit\]ii de Membru. Neîndeplinirea a cel pu]in unuia dintre criteriile men]ionate atrage suspendarea calit\]ii de Membru.<br />

www.robeauty.org


pro design<br />

Interior Planning<br />

for Profit<br />

Pentru informa]ii despre echipamente<br />

Takara Belmont [i design salon<br />

Facebook.com/takarabelmont.ro<br />

Fiecare salon are spa]iu limitat. Modul #n care #l utiliza]i,<br />

serviciile integrate [i crearea unui flow pot face diferen]a.<br />

Takara Belmont dezv\luie 5 sfaturi de planificare a spa]iului pentru<br />

a maximiza veniturile [i profitul.<br />

1• ACORDA}I PRIORITATE EXPERIEN}EI CLIENTULUI Crea]i un spa]iu<br />

relevant pentru ceea ce dori]i s\ realiza]i [i care s\ dep\[easc\<br />

a[tept\rile clien]ilor. Proiecta]i un plan al spa]iului bazat pe modul<br />

#n care acest parcurs are loc, de la momentul #n care clien]ii intr\<br />

p=n\ la momentul #n care pleac\. Proiecta]i un flux de servicii care<br />

s\ #mbun\t\]easc\ experien]a clien]ilor.<br />

2• PROIECTA}I PENTRU SUCCES Clien]ii r\spund la aspectul [i<br />

atmosfera salonului dumneavoastr\, a[adar consulta]i un expert #n<br />

design de salon, cum ar fi echipa de design Takara Belmont, pentru<br />

a v\ asigura c\ ave]i echipamentul potrivit #n locul potrivit,<br />

permi]=nd introducerea altor servicii care vor maximiza veniturile<br />

[i profitul.<br />

3• BUGETA}I-V| C|TRE PROFIT Finan]area designului [i a<br />

echipamentului salonului dumneavoastr\ este o considera]ie<br />

major\. Schemele de finan]are actuale asigur\ eficien]\ fiscal\,<br />

accesibilitate [i flexibilitate. În mod important, aceast\ schem\<br />

elibereaz\ fluxul de numerar pentru a investi #n alte priorit\]i, cum<br />

ar fi personalul, formarea [i chiriile, #n loc s\ solicita]i #mprumuturi<br />

sau s\ utiliza]i economiile sau cardurile de credit.<br />

4• SPRIJINI}I ECHIPA Experien]a stilistului este vital\ pentru succesul<br />

dumneavoastr\, deci asigura]i-v\ c\ exist\ spa]iu suficient #n jurul<br />

fiec\rei sta]ii de coafur\ [i unitate de sp\lat. Acest lucru serve[te [i<br />

clien]ilor dumneavoastr\, deoarece ace[tia vor dori confort,<br />

intimitate [i spa]iu personal pentru a se bucura pe deplin de vizita<br />

la salonul dumneavoastr\.<br />

5• CONSIDERA}I TOATE FUNC}IILE SPA}IULUI Crea]i un plan al spa]iului<br />

care s\ ia #n considerare toate func]iile de lucru. Acorda]i aten]ie<br />

toaletelor, zonei de depozitare [i de personal astfel #nc=t,<br />

indiferent dac\ este un loc de munc\, de relaxare sau de pl\cere,<br />

to]i se simt bine atunci c=nd petrec timp #n salon.<br />

EVE Hair Lounge<br />

Vancy<br />

Ris<br />

Le Coeur Hair Kitamachi


Scaunul de frizerie emblematic APOLLO 2 poate fi<br />

personalizat complet pentru a deveni o parte integrant\ a<br />

identit\]ii, culturii [i filosofiei serviciilor dumneavoastr\.<br />

Ruffians<br />

DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


ROM+NIA<br />

Estetica ROM+NIA, Edi]ia nr. 55 - Since 2007 - Summer <strong>2023</strong><br />

Ad Index<br />

EDIZIONI ESAV<br />

Via Cavour, 50<br />

10123 Torino (Italy)<br />

Tel.: 39 011 83921111<br />

Fax: 39 011 8125661<br />

info@estetica.it<br />

<strong>ESTETICA</strong> ROM+NIA<br />

redactie@estetica.ro<br />

www.estetica.ro<br />

Alessandro www.beautybox.ro 93, 117<br />

Melkior www.melkior.ro 15<br />

Robeauty www.robeauty.org 119<br />

Skeyndor www.beautybox.ro C2-1, 2, C3, C4<br />

Takara Belmont www.beautybox.ro 121<br />

®<br />

Publicat\ sub licen]a Estetica, Edizioni Esav srl, Torino/Italia<br />

ISSN 1843 - 844X: Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea oric\rui material scris sau ilustrat din aceast\ publica]ie este interzis\. Materialele scrise [i fotografiile sunt<br />

selectate de c\tre editorul publica]iei la libera sa alegere [i f\r\ a i se percepe vreun cost. Materialele scrise [i fotografiile r\ m=n #n proprietatea editorului, acesta put=nd s\ le<br />

foloseasc\ f\r\ consim]\m=nt, incluz=nd [i trecerea lor #n proprietatea altui utilizator. Publica]ia Estetica prime[te #n mod expres drepturi de utilizare exclusiv\ a imaginilor din<br />

sectorul industriei de #nfrumuse]are, ceea ce #nseamn\ c\ nu vor putea fi utilizate #n alte publica]ii de profil (excep]ie fac machetele publicitare)<br />

Nota Avocatului Poporului:<br />

Semn=nd aceast talon, consimt ca numele [i datele mele s\ fie prelucrate [i utilizate de c\tre Ingo Trade International SRL, f\r\ alte obliga]ii sau pl\]i fa]\ de persoana mea. $n]eleg<br />

c\ #mi sunt garantate drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal a[a cum sunt definite de aceast\ lege: dreptul la informare, dreptul<br />

de acces la datele sale, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozi]ie cu privire la datele sale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de interven]ie<br />

asupra justi]iei . Sunt de acord s\ primesc ocazional obiecte promo]ionale, produse gratuite precum [i informa]ii prin telefon, e-mail , sms sau alte mijloace de comunicare. Orice<br />

comunic\ri c\tre Ingo Trade International SRL privind datele personale se fac pe adresa: Valea Ialomi]ei, nr. 5, Sector 6, Bucure[ti.<br />

TIP|RIT| DE<br />

Tipografia Everest 2001 SRL, B-dul Timi[oara, nr. 121-137, sect. 6, Bucure[ti, cod 061327 Telefon: 4(021) 433 07 01/ 02<br />

TO SUBSCRIBE<br />

e-mail: sales@estetica.ro<br />

online: www.estetica.ro, Tel: 0729.777.353<br />

E122


YOUR<br />

SUMMER<br />

EXPERT<br />

TECHNOLOGY<br />

EXCLUSIVE<br />

*CUMP|R|<br />

2 PRODUSE<br />

ŞI PRIMEŞTI<br />

CADOU UN<br />

TRAVEL<br />

POUCH<br />

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!