Views
5 years ago

ECONOMIÌ•A Unidad 11 ok.indd - McGraw-Hill

ECONOMIÌ•A Unidad 11 ok.indd - McGraw-Hill

ECONOMIÌ•A Unidad 11 ok.indd -

LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. LA POLÍTICA FISCAL La intervenció de l’Estat en l’economia es concreta a través de l’anomenada política econòmica. Atès que Espanya pertany a la Unió Europea, la qual cosa ha suposat la cessió de competències en matèria de política monetària i exterior, avui dia la política fi scal és l’eina de política econòmica principal per a tractar d’aconseguir els objectius desitjats en matèria de producció, ocupació i preus. 11 La política fi scal s’expressa mitjançant els Pressupostos Generals de l’Estat, una relació de despeses i ingressos en què queda constància de les actuacions i fonts de fi nançament de l’Estat. L’Estat, de la mateixa manera que qualsevol família espanyola, també ha de tenir en compte el cost d’oportunitat, és a dir, quins béns i serveis són prioritaris i a quins renuncia.

RENACIMIENTO Y CLASICISMO - McGraw-Hill
LA ENERGíA Y SU TRANSFORMACIÓN - McGraw-Hill
característiques funcionals de l'habitatge s habitatge - McGraw-Hill
5 naturalesa i propagació de la llum - McGraw-Hill
11-Els vegetals-altas.indd - McGraw-Hill
A la recerca del foc - McGraw-Hill
Léxico y semántica - McGraw-Hill
L'aula de tecnologia - McGraw-Hill
PALABRAS E IMÁGENES - McGraw-Hill
energies renovables - McGraw-Hill
Capítulo de Muestra - McGraw-Hill
La jornada laboral i els períodes de descans - McGraw-Hill
El segle XX. Altres alternatives musicals - McGraw-Hill
Sistema operativo mono/multiusuario Windows ... - McGraw-Hill
4. l'oferta, la demanda i el mercat - McGraw-Hill
classificació de la matèria. les substàncies pures - McGraw-Hill
Producció i consum d'energia - McGraw-Hill
La Generalitat de Catalunya - McGraw-Hill