MAT 6 INTERNAUTA TEMA 4_CAT[010]_MP - Vicens Vives

vicensvives.es

MAT 6 INTERNAUTA TEMA 4_CAT[010]_MP - Vicens Vives

Matemàtiques -6 Tema 4 1ACTIVITAT 4a: COMPARAR NOMBRES DECIMALSEl primer que has de fer en aquesta activitat és ajustar els paràmetres defuncionament. Per defecte, apareixen activitats de comparació de fraccions:Clica damunt "Fracción"per desactivar aquestaopció i assenyala"Decimal puro" peractivar-la.Apareixeran les primeres comparacions amb decimals:Per resoldre l'exercici prem damunt elsigne correcte (>, =,


Matemàtiques -6 Tema 4 2Canvia el nivell de l'activitat a 8 i vés augmentant la dificultat a mesura queresols correctament els 10 exercicis proposats:En acabar cada bloc de 10 exercicis apareix el resum dels encerts i els errors,el temps que hi has emprat i la possibilitat de corregir els errors:Aquest és l'error comès. Alcentre de la pantalla, prem"corregir los errores" i premel signe correcte.© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques -6 Tema 4 3ACTIVITAT 4b: ORDENAR NOMBRES DECIMALSOrdena els nombres decimals de més petit a més gran. Prem OK:Pots actuar de dues maneres:a) Arrossega fins a un dels esglaons de la sèrie el nombre que apareix a la partinferior:Per exemple, aquí.I continua afegint els nombres que apareixen a la finestra en un lloc inferior osuperior. Si et trobes amb un nombre que hauria d'anar entre uns altres dosque ja has situat, els pots moure a un altre lloc per tal de poder col·locar elnombre correctament:© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques -6 Tema 4 40,25 ha d'anarabans de 0,36.Mou un lloc elsnombres 0,52 I0,36.Ara ja pots col·locar el nombre 0,25 al seu lloc:Quan acabisl'exercici, prem"Done".b) Una altra manera de resoldre l'exercici és revisar tots els nombres que hasd'ordenar, prement el cursor de la part inferior:Van apareixentels 5 nombresque has decol·locar en lasèrie.© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques -6 Tema 4 5Finalment, hauràs de resoldre una activitat que té 6 blocs de nombresdecimals. De primer, en resols la que apareix en pantalla i després canvies a"Decimal set 2" utilitzant el cursor vermell:Has de resoldre els6 blocs:© Vicens Vives Intern@uta

More magazines by this user
Similar magazines