JV Nortech Metal Oy - Fastems

fastems.com

JV Nortech Metal Oy - Fastems

fast

Fastems Oy Ab asiakaslehti 2 • 2012

Fastems

FMS 30 year

MJ-Koneistus Oy

Laadukasta peruskapasiteettia

kovalla osaamisella

4

JV Nortech Metal Oy

Lähtökohtana järkevä toiminta

ja tuottava työ

6

Aimo Virtanen Oy

Periaatteena parhaat koneet ja fiksut

menetelmät

9

Männistö Oy Metallituote

Kaupan syntyminen edellyttää

asiakasarvon löytämistä

10


Julkaisija

Fastems Oy Ab

Tuotekatu 4

33840 Tampere

No. 2/2012

Päätoimittaja

Jyrki Auer, Fastems Oy Ab

jyrki.auer@fastems.com

Ulkoasu

Leila Ainasoja, Fastems Oy Ab

Painopaikka

Kirjapaino Hermes Oy, Tampere

Tilaukset

Tilaa ilmainen Fast-lehti osoitteessa:

www.fastems.com/lehtitilaukset

Fastemsin päätoimipaikat

Pohjoinen alue

Muottitie 1 A, 65320 Vaasa

Keskinen Alue

Tuotekatu 4, 33840 Tampere

Eteläinen alue

Hakkilankaari 2, 01380 Vantaa

Tässä NuMErOssA

Pääkirjoitus ........................................................................................... 3

MJ-Koneistus Oy:n vahva alku Jyväskylässä ............................. 4

JV Nortech Metal Oy ......................................................................... 6

Aimo Virtanen Oy .............................................................................. 9

Männistö Oy Metallituote .............................................................10

Uusi Fastems FPC-3000 suurille työstökoneille .....................12

Automaattinen tiedonkeruu

tuotannon kehittämisessä ............................................................13

Toolfac Oy ...........................................................................................16

Kuuma harrastus, projektipäällikkö Rami Vina ......................18

O R A S T A V A A

O P T I M I S M I A

Vuosi alkaa olla lopuillaan, ja on loppukirin aika. Samaan

aikaan, kun kulunutta vuotta summataan, on aika kääntää

katseet tulevaan vuoteen ja siihen kohdistuviin odotuksiin.

Se tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia, ja varmasti myös

uusia haasteita.

Fastems lähtee uuteen vuoteen orastavan optimistisin

odotuksin. Saman viestin olemme kuulleet myös monelta

asiakkaaltamme. Vaikka näkymä ei ole ennustettavissa

pitkälle tulevaisuuteen, usko omiin kykyihin ja suomalaiseen

tekemiseen elää voimakkaana. Tämä näkyy myös tilauskannassamme,

joka on vahvistunut loppuvuotta kohti.

Tällä hetkellä meillä on meneillään sekä hyviä tarjous-, että

toimitusprojekteja suomalaisten asiakkuuksiemme tuottavuuden

parantamiseksi.

Myös tulevana vuonna, niin Fastemsin kuin asiakkaidemmekin,

tulee huolehtia jatkuvasta tuottavuuden kehittämisestä,

jotta jatkamme pärjäämistämme tiukentuvassa

kansainvälisessä kilpailussa. Tähän haasteeseen pystymme

Suomessa vastaamaan, kun teemme asiat kilpailijamaitamme

fiksummin ja hyödynnämme maksimaalisesti automaation

avulla käytössämme olevat 8760 tuotantotuntia.

Fastems on harjoitellut automaatioratkaisujen toimittamista

nyt jo 30 vuotta ja vietämme tulevana vuonna joustavan

tehdasautomaation juhlavuotta. Pitkällä ja laajalla

kokemuksella uskallammekin luvata, että olemme valmiita

vastaamaan asiakkaidemme alati kasvaviin tuottavuus- ja

automaatiohaasteisiin.

Hyvää loppuvuotta ja menestyksekästä uutta vuotta 2013!

Heikki Hallila,

Maajohtaja, Suomi

P Ä Ä K I R J O I T U S

2 | Fast Fast | 3


MJ-Koneistus Oy:n vahva alku Jyväskylässä

Laadukasta peruskapasiteettia

kovalla osaamisella

Jyväskyläläinen MJ-Koneistus Oy on nuori alihankintakonepaja.

Se sai alkunsa vuonna 2011, kun toimitusjohtaja

Marko Raiden ja tuotannosta vastaava Jarkko Kivi

yhdistivät voimansa. Yhteisenä tekijänä yrittäjillä on pitkä

ja laaja käytännön osaaminen konepajatyöstä ja ura

Komas Oy:n palveluksessa. Myös yrityksen kolmannen

omistajan - paperipinnoitteen levityssauvoja eli applikointisauvoja

valmistavan Saizeri Oy:n - juuret ovat samassa

yhtiössä. Tällä hetkellä MJ-Koneistuksen palveluksessa

on kuusi henkilöä ja töitä tehdään neljän CNC-sorvin ja

kolmen pystykaraisen koneistuskeskuksen voimin. Uusin

hankinta on toukokuussa 2012 Fastemsin toimittama pystykarainen

Hartford -koneistuskeskus.

4 | Fast

Vasemmalta Marko Raiden ja Jarkko Kivi.

MJ-Koneistuksen perustamistoimia edelsi

alkukartoitus siitä, minkä verran töitä ja

millainen asiakaskunta tarvitaan. Laskelmat

liikevaihtotavoitteesta, kiinteistä kuluista, materiaalien

käyttöprosenteista sekä muista toiminnan

kulueristä olivat kattavia. Laskelmiin

saatiin hyvin tukea paikalliselta uusyrityskeskukselta.

Myös yrittäjien omista kokemuksista oli

jo starttivaiheessa runsaasti hyötyä. Olihan

Kivellä takanaan 16 vuotta CNC-koneistajana

ja Raidenilla niin ikään 10 vuotta

koneistajana ja saman verran erilaisissa

esimiestehtävissä. Parhaimmillaan hän pyöritti

niissä yli miljoonan euron kuukausittaista

liikevaihtoa. Yrityksen perustamisvaiheessa

hankkeesta mainittiin myös eräälle

isolle asiakkaalle. Kun se osoitti kiinnostusta

palveluihin, pantiin toimeksi.

- Vuosien 2008 – 9 taitteessa alkanut taloudellinen

epävarmuus markkinoilla piti meidät

varovaisina, ehkä liikaakin. Isoin kynnys alussa

oli luottaminen omaan osaamiseen. Isossa organisaatiossa

jokaiselle on esimies ja tuki, yrittäjänä

sitä ei ole, Raiden kertoo.

HyVä sTArTTi

Vuoden jälkeen tarkastellen kaikki on mennyt

odotusten mukaan. Positiivisena yllätyksenä

on tullut markkinointiin ja odotuksiin nähden

suuri töiden määrä. Nyt vallalla on kaikin puolin

positiivinen tunnelma. Raiden kertoo, että

suunnitelmien mukaan ensimmäinen ja toinen

toimintavuosi on varattu toiminnan ja infrastruktuurin

rakentamiselle.

- Haluamme tehdä tästä kohta kolmekymmentä

vuotta konepajana palvelleesta hallista

kaikin puolin asiakkaille esittelykelpoisen ko-

nepajan ja työntekijöillemme miellyttävän työympäristön.

Työstökoneet ja muu laitekanta hankittiin

alkuun pääosin käytettynä, myös 700 neliön tilat

500 neliön kasvuoptiolla löytyivät helposti.

TOiMiNNAN KuLMAKiVET

Asiakaskunnan rungon muodostavat Metso

Paper, Moventas sekä muutama alihankintakonepaja,

joiden kapasiteettia on tasattu. Raiden

kertoo, että lyhyen ajan kasvutavoite on 3-4

suurempaa ja saman verran pienempiä vakiasiakkaita.

MJ-Koneistuksen tuotannon perustan

muodostavat pyörähdyskappaleet, kuten erilaiset

laipat ja akselit. Raiden kertoo, että tavoitteeksi

on asetettu lisätä astetta vaativampaa

tuotantoa, johon tarvittavat koneet, apuvälineet

ja osaaminen ovat jo olemassa. Nykyiset

piensarjat alkavat yksittäiskappaleista päätyen

muutamiin kymmeniin, joskus satoihin kappaleisiin.

Jyväskylän talousalueella piensarjatuottajalle

on ollut rakoa.

Raiden kuvailee ideaaliasiakasta sellaiseksi,

joka hakee pitkää, tiivistä ja avointa yhteistyötä.

MJ-Koneistuksella on annettavaa menetelmäpuolella,

ja kiinnostavaa on, jos pääsee piensarjoilla

liikkeelle heti tuoteperheen alkumetreiltä.

- Mukavaa, haastavaa, palkitsevaa touhua,

tiivistää Raiden.

- Tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä olemme

aina valmiit kertomaan asiakkaallemme, miten

toimimme ja mihin valmistamiemme tuotteiden

kustannukset perustuvat.

PErusKAPAsiTEETiLLE ON KysyNTää?

MJ-Koneistuksessa on kova luotto peruskonekantaan

ja osaaviin CNC-koneistajiin.

- Joku kriteeristö on aina sille, kuka tekee

Suomessa jatkossakin valmistettavat tuotteet.

Taantuman jälkeen varastoja ei ole pidetty,

joten tarve on usein JOT-perusteinen.

Siksi uskomme, että tarjoamallemme toimitustäsmällisyydelle,

varmuudelle ja laadulle on tulevaisuudessa

kysyntää.

Fastemsilta keväällä hankittu Hartfordin

pystykarainen oli ensimmäinen uutena hankittu

koneistuskeskus. Raiden kertoo, että uuteen

koneeseen päädyttiin, koska kokoluokan koneita

ei juuri käytettynä liiku, ja silloinkin kun

liikkuu, hintaero uuteen jää vähäiseksi.

Hartford on Raidenille entuudestaan tuttu

konemerkki. Hän kertoo kokemuksien olleen

myönteisiä ja sen hinta-laatu-suhteen olevan

paikallaan silloin kun tehdään peruskoneistuksia

korkeintaan sadasosamillin tarkkuudella.

Samalla myös sen muut ominaisuudet antavat

varmuutta tekemiselle.

- Fastemsin myyjien kanssa homma toimi

alusta loppuun mukavasti. Tuoteperhe keskukselle

ei ollut valmiina, mutta myyjän kommentit

vahvistivat käsitystä siitä, millaisen koneistuskeskuksen

tarvitsemme, Raiden muistelee.

Raidenilla on kokemusta Fastemsin huollosta

10 vuoden ajalta, mutta huolto hoidetaan

MJ-Koneistuksella toistaiseksi omin voimin.

Sen sijaan Absolentin emulsio- ja öljysumusuodatin

on hankintalistalla.

- Moni konepaja hakee nyt työstökoneisiinsa

lisää akseleita, eikä niinkään investoi

tavallisiin pystykaraisiin, jotka kuitenkin ovat

peruskoneita pienpajoille. Pystykaraiset perustyöstökeskukset

ovatkin avanneet meille ovia,

kun uusjakoa töiden suhteen on tehty.

Fast | 5


JV Nortech Metal Oy

”Lähtökohtana järkevä

toiminta ja tuottava työ”

Kun Jari Viertola vuonna 1996 teknikoksi valmistuttuaan perusti

JV Nortech Metal Oy:n, tuotantotilaa oli vain 16 neliötä

ja käytössä muutama manuaalityöstökone. Hyvin tehty työ

poiki kuitenkin uusia töitä, ja toiminnan laajetessa vuokrattiin

Isokyrön kunnalta sadan neliön tilat, jonne hankittiin

ensimmäinen CNC- kone ja palkattiin ensimmäinen työntekijä.

Elettiin vuotta 1998. Tilat laajenivat uudelleen pari

vuotta myöhemmin, kun naapurin 550 neliön teollisuushalli

tuli myyntiin. Toiminta on töiden myötä jatkanut kasvuaan,

ja väkeä sekä uusia koneita on tarvittu lisää.

Nykyisin JV Nortech Metal toimii 1500 neliön

tiloissa ja liikevaihto on 15 vuoden aikana

kasvanut nollasta neljään miljoonaan

euroon. Henkilöstöä on jo parikymmentä,

ja väki on suhteellisen nuorta. Moni on

aloittanut tulemalla ammattikoulusta Seinäjoelta

tai Vaasasta työharjoitteluun. Harjoitteluun

pääsevät seulotaan, ei valmiiden

ammattilaisten löytämiseksi, sillä sellaisten

saaminen koulun penkiltä on harvinaista.

Sen sijaan työharjoitteluun pyrkiviltä on

haettu oikeaa asennetta työhön. Se onkin

kannattanut, sillä vain harva harjoittelija ei

ole jäänyt konepajan palvelukseen.

AsiAKKAALLE KriiTTisET OsAT

EdELLyTTäVäT TuOTANNOLTA

PALJON

JV Nortech Metalin tuotanto on tarkoilla

kansainvälisillä spesifikaatioilla määriteltyä.

Myös laadullisesti ja hinnoittelultaan

sen tulee kestää globaali vertailu. Laatu mitataan,

ei vain tuotelaatuna, vaan kokonaistoimituksen

laatuna. Tällöin tuotelaatuun

yhdistyy palvelu- ja toimituslaatu: Tietyn

tuotteen pitää olla asiakkaalla tietyllä hetkellä

tietyn laatuisena.

Kuten muuallakin, kustannuspaineet

ovat kovat. Ne ovat osaltaan olleet myös

tuotannon automatisoinnin takana. Kärkisyinä

automatisointiin on kuitenkin ollut

tiedon- ja kokeilunhalu. Halu hyödyntää

tuottavuuden lisäämisessä tarjolla olevaa

teknologiaa ja pysyä siten kilpailukunnossa.

Asiassa on myös henkilöstönäkökulma.

Jos talossa halutaan pitää pätevää ja tiedonhaluista

porukka, on parempi heittää heille

uusia haasteita aika ajoin, muuten väki hakee

haasteensa muualta. Kaikissa tapauksissa

investoinnit on tehty ja tehdään järkeviin

kohteisiin ja todellisiin tarpeisiin kohdistaen.

Parhaillaan menossa on laajempi työstökonekannan

uudistaminen ja sen keskittäminen

muutaman valmistajan koneisiin.

Lähiajan suunnitelmiin kuuluu myös liki

tuhannen neliön toimitilalaajennus.

6 | Fast Fast | 7


- Työstökonevaihdot ovat pääasiassa

korvaavia investointeja. Koska valmistamme

koneillamme asiakkaillemme kriittisiä

tuotteita, emme voi pitää tuotantoamme

liian herkällä. Siksi keskittäminen harvempiin

konemerkkeihin kannattaa. Tämä tuotantomme

kriittisyys asettaa vaatimuksia

myös työstökoneiden kunnossapidolle ja

partnereillemme, toteaa toimitusjohtaja

Viertola.

Fastemsin kanssa yhteistyö alkoi vuonna

2005, kun haussa oli harvinaisempi

pysty sorvi, joka Fastemsilta löytyi. Nyt

Doosanin työstökoneita on käytössä jo

useita. Näistä mainittakoon kaksi pystykaraista

Doosan Puma V 550 M -CNC-sorvia

ja seitsemän paletin Multi Pallet Stationilla

varustettu Doosan HC 500 –koneistuskeskus.

’Konttinakin’ tunnettu joustava automaatiojärjestelmä,

Fastems FPC 1000,

hankittiin vuonna 2007 ja sillä korvattiin

erään koneistuskeskuksen oma palettijärjestelmä.

Uusin isompi investointi on tänä

vuonna hankittu Fanuc-robottisolu, joka

palvelee kahta Doosan Lynx 300 M –koneistuskeskusta.

Oheislaitteista Fastems on

toimittanut Accustripin leikkuunesteiden

suodatusjärjestelmä. Fastems myös huoltaa

toimittamansa tuotantokoneet.

LäHEs MiLJOONAN OsAN TuOTANTO

- Kasvumme lähtökohtina ovat olleet järkevä

toiminta ja tuottava työ. Äkkirikastumaan

ei konepajatoiminnalla pysty, mutta

pitkäjänteinen ja nöyrä asenne on palkittu,

Viertola sanoo, ja peräänkuuluttaa läpi koko

maan, että nyt tarvitaan kaikessa toiminnassa

sinivalkoiset lasit päähän.

- Asiakkaan kanssa kehittyminen on ollut

mahdollista juuri sen asenteen vuoksi,

mikä meillä on asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin.

Keskitymme hyviin tuotantopanok-

siin ja laadukkaaseen omaan tekemiseen,

asioihin joihin voimme itse vaikuttaa, hän

jatkaa.

- Tietoisesti meiltä ei lähde asiakkaan

vaivoiksi viallista tavaraa. Tarjoamme asiakkaillemme

paljon myös ’hiljaista palvelua’,

jonka uskomme osaltaan kehittävän

asiakassuhteita pitkiksi. Ne edelleen mahdollistavat

keskittymisen oman osaamisen

kehittämiseen ja erikoistumiseen.

Koneistuksien lisäksi JV Nortech Metal

tyypillisesti vastaa valmistamiensa tuotteiden

kaikesta materiaalivirrasta, varastoinnista,

lisäkomponenttien hankinnasta sekä

kokoonpanosta niin, että asiakas saa huolella

valmistetun lopputuotteen sovitussa aikataulussa.

Kaikkiaan JV Nortech Metalilla

on takanaan jo lähes miljoona koneistettua

osaa tai osakokonaisuutta.

Aimo Virtanen Oy

Periaatteena parhaat

koneet ja fiksut menetelmät

Kun Aimo Virtanen Oy aloitti autotallifirmana Kaarinassa vuonna 1979, sen tuotanto koostui

puoliksi ohutlevytöistä ja muovituotteista. Jälkimmäisistä luovuttiin vuonna 2005 ja keskityttiin

metalliosien ja niiden muodostamien osakokonaisuuksien suunnitteluun ja valmistukseen.

Metallituotanto lähti käyntiin aluksi epäkeskopuristimilla, ja ensimmäinen levytyökeskus

hankittiin 1990-luvun alussa. Nyt Aimo Virtasella on täysin automaattinen levytyökeskus,

kolme laserlinjaa ja hitsausrobotteja. Levyvahvuudet ovat tyypillisesti 0,5 -16 mm ja

materiaaleina alumiini, musta rauta ja ruostumattomat teräkset laidasta laitaan. Liikevaihto

on 1,5 miljoonaa euroa, josta suoraa vientiä 10 - 15 %.

Jäysteenpoistossa Aimo Virtasella on käytetty

täryhiomarumpua, koska se sopii hyvin valmistettaville

kappalekooille ja on menetelmänä

joustava. Hiomakoneeseen verrattuna se on lisäksi

helppokäyttöinen ja edullinen. Erillisenä

stand-alone koneena se tekee varsinaisen työn

itsekseen, miehittämättömänä.

Kun vanha, omatekoinen hiomarumpu

päätettiin korvata uudella tekniikalla vuonna

2010, päädyttiin Fastemsin toimittamaan

Rösleriin. Rumpu valittiin sen mukaan, että

optimi kappalekoko on 150 x 150 mm, ja

suurimmat tuotannossa olevat kappaleet ovat

400 x 200 mm.

- Rösler on hyvämaineinen valmistaja ja

meillä on periaatteena, että pyrimme käyttämään

varmatoimisia ja koeteltuja ratkaisuja,

kertoo Aimo Virtanen Oy:n toimitusjohtaja

Pekka Virtanen.

- Fastemsin myynnin osaamisella oli merkitys

kaupan onnistumiseksi. Vaikka menetelmä

oli meille entuudestaan tuttu, Fastemsin oheislaitemyyjä

tunsi sen meitä syvällisemmin. Hän

auttoi tarvekartoituksen pohjalta valitsemaan

oikeankokoiset hiomarakeet ja -nesteen. Oikealla

rae- ja nestevalinnalla täryhionnassa ei

tarvita eri asetuksia eri materiaaleille, vaan ainoastaan

hioma-aika toimii ratkaisevana tekijänä.

Rae ja nestevalinnat osuivat kerralla oikeaan

eikä niitä tarvitse vaihtaa materiaalien

välillä.

Perinteiseen hiomakoneeseen verrattuna

Röslerin hiomarummun huoltotarve on vähäinen

– eikä hiomanauhoja tarvitse jatkuvasti olla

vaihtamassa. Nyt Aimo Virtasella on menossa

toinen 300 kg:n erä. Vedellä laimennettavan

hiomanesteen 20 l:n säiliö kestää Aimo Virtasen

käytössä kolme kuukautta. Muina töinä

laakereita rasvataan harvakseltaan ja siivilöitä

avataan silloin tällöin.

Vanhaan hiomarumpuun

verrattuna

myös työturvallisuus on

parantunut merkittävästi,

ja melunvaimennuskannella

varustettu

Rösler on itsekseen käydessään

hiljainen kone.

- Aivan ylivertainentäryhiomarumpu

on silloin, kun halutaan

poistaa laserin

leikkuupintaan jättämä

lasimainen slaki-pinta.

Täryhionnan vaihtoehtoina

kovan, pintakäsittelyä

haittaavan pinnan

poistossa on hapotus tai

hiominen esimerkiksi

käsin. Rösler poistaa

slakin helposti ja sen

jäljiltä pinnan voi suoraan

maalata, Virtanen

kiittää.

8 | Fast Fast | 9


Männistö Oy Metallituote

”Kaupan syntyminen

edellyttää asiakasarvon

löytämistä”

Raumalaisen Männistö Oy Metallituotteen tuotannosta 70 % on alihankintaa, jonka lisäksi

tärkeä osa toimintaa ovat konepajan omat tuotteet. Materiaaleina käytetään kylmä- ja kuumavalssattua

terästä, ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä, kuparia, messinkiä sekä

kromiteräksiä, joiden osuus on lisääntymässä jonkin verran. Levyjä työstetään 5 mm ja lattaa

20 mm saakka, myös putkitavaraa käytetään jonkin verran. Tärkeimmät asiakkaat toimivat

kuljetusvälineteollisuudessa ja rakennussektorilla, erityisesti lvi-alalla.

Männistön perhe perusti konepajan vuonna

1955, jonka jälkeen tuotantoon on kuulunut

monenlaista kappaletta. Pitkään tehtiin

pääosin kuluttajatuotteita, kuten lehtiharavia

ja lumityövälineitä, mutta 1990-luvulta

lähtien alihankinta on noussut hallitsevaan

asemaan. Nyt konepajassa työskentelee 11

henkilöä ja sen liikevaihto on 1,5 miljoonaa

euroa.

Metallituote Männistön omistaja on hiljattain

vaihtunut, kun Männistöjen perhetutut

Teppo Kauppila vaimoineen ostivat

yrityksen. Kauppilalla ei ole varsinaista konepajataustaa,

vaan kokemusta on karttunut

erityisesti myyntijohdon ja yleisjohdon tehtävistä

rakennustarvikkeiden, työvälineiden

ja kuluttajatuotteiden parissa. Työnantajina

ovat olleet Oras, Fiskars ja Sika Finland. Yrityskauppaa

ja yrittäjäksi ryhtymistä seurasi

muutto pääkaupunkiseudulta Raumalle.

Kauppila vaikuttaa valintaansa kaikin puolin

tyytyväiseltä.

- Yrityskauppaan liittyvä siirtymävaihe

on mennyt upeasti. Edeltäjäni jäi keväällä

eläkkeelle, mutta pitää yhteyttä meihin

edelleen viikoittain. Myös hänellä on intressi

saada toiminta jatkumaan aivan kuin ennenkin,

Kauppila kertoo.

KOHTi LAAJEMPAA TArJOAMAA

Kauppila vastaa itse konepajan ostoista,

Hiomarumpua käyttävät kaikki.

Se pyörii koko ajan ja käy kuin kello.

työnjohdosta ja myynnistä, ja hän pitää erityisesti

ostoja mielenkiintoisena ja haastavana

maailmana, koska tietää tavaratoimittajien

arvomaailman. Haastavinta, mutta

samalla mielenkiintoista ja rauhoittavaa

uudella uralla on sen tekninen- ja työnjohtopuoli.

Myyntiin ja asiakaskunnan kehittämiseen

panostetaan vahvasti, ja tässä

Kauppilan aiempi kokemus on eduksi.

- Jos ei asiakasta ja asiakasarvoa löydä,

kauppaakaan ei tule, hän tiivistää.

Tällä hetkellä töitä on hyvin, mutta kovin

pitkälle tulevaisuuteen ei näköpiiri kanna.

Yleisen tilanteen luomaa epävarmuutta

paikkaa aktiivinen uusasiakashankinta.

- Nykyiset ja uudet asiakkaat arvostavat

sitä, että voivat antaa meidän tehtäväksemme

mahdollisimman pitkän pätkän omasta

tuotannostaan. Enää ei riitä pelkkä kappaleiden

puristus, vaan nykyisin halutaan

sen lisäksi taivutus, hitsaus, viimeistely ja

kokoonpano. Tämä on suunta, johon myös

me laajennamme palveluitamme, Kauppila

sanoo.

- Esimerkkinä eräs alihankintana valmistamamme

pikkuosa, jolle ensin teimme

pelkän puristustyön. Olimme vaarassa

menettää työn, koska asiakas halusi, että

alihankkija tekee sille puristuksen lisäksi

myös hionnan. Niinpä tarjosimme sen, ja

nyt tämä työvaihe tehdään meidän Röslerillämme,

hän jatkaa, ja kertoo että laajempi

palvelutarjoama edellyttää tuotantomahdollisuuksien

kehittämistä esimerkiksi automaatiota

hyödyntämällä.

HuOMAAMATON AVAiNKONE

Rösler täryhiomarumpu pyörökuivaimineen

on Fastemsin vuonna 2007 toimittama.

Kone ei Kauppilan mukaan herätä intohimoja

puoleen eikä toiseen, mikä on

tavallaan aika erikoista, sillä sen läpi kulkee

iso osa, noin 80 %, konepajan tuotannosta.

Kappalekoot ovat tyypillisesti 200 – 400

mm.

- Hiomarumpua käyttävät kaikki. Se pyörii

koko ajan ja käy kuin kello. Sitä käytetään

puristussärmien poistoon ja puhdistuksiin,

ja hiomatulos on siinä sivussa plussaa. Rösler

puhdistaa puristimen kappaleisiin jättämän

öljyn parhaiten, vaikka pesukonekin

meillä olisi, Kauppila kertoo.

- Röslerit ovat loistava kombinaatio, ja

edustavat meillä miehittämätöntä tuotantoa.

Tuote on niiden jäljiltä täysin kuiva ja

toimitusvalmis, Kauppila päättää.

Viron ensimmäinen

Fastems FMS Mehhatroonica

innovatsioonikeskukselle

MTÜ Mehhatroonika Assosiatsioon hankki Viron ensimmäinen Fastems FMS:n Mehhatroonica

Innovatsioonikeskukselle. MMS-järjestelmäohjauksella varustettu Fastems

MLS-XMD ja siihen liitetyt kaksi koneistuskeskusta luovutettiin asiakkaalle aikataulun

mukaisesti 28.9.2012. Varsinaiset avajaisjuhlat pidettiin 24.10.2012 noin 300 vieraan

voimin.

Projektiin osallistuneet ovat tehneet hyvää työtä ja aikataulu piti, kuten kuuluukin.

Järjestelmän tuotannollinen käyttöönotto on vielä tekemättä ja tapahtuu kuluvan syksyn

aikana.

Kuvassa olevat asiakkaan edustajat projektipäällikkö Urmas Küttner (toinen vasemmalta)

ja johtaja Juhan Anvelt (toinen oikealta).

10 | Fast Fast | 11


Uusi Fastems FPC-3000

suurille työstökoneille

Fastems FPC-3000 -projekti

aloitettiin puhtaalta paperilta

vuoden 2010 loppupuolella.

Ilmassa oli merkkejä

asiakkaiden lisääntyneistä

tarpeista muun muassa automaatiojärjestelmänpalettipaikkojen

määrän lisäämisen

ja suurempien kuormakokojen

suhteen. Kumpikin toive

toteutettiin uutuustuotteessa.

FPC-3000:ssa on lisäksi

täysin uusi rakenne, jonka toteutuksessa

on huomioitu järjestelmän

asennus- ja huoltotarpeet.

Tuotteen ulkonäköön

on myös panostettu suunnitteluvaiheessa.

Fastemsilla on jo 30 vuoden kokemus joustavista

valmistusjärjestelmistä ja niiden integroinnista

työstökoneisiin. Aluksi kaikki

järjestelmät tehtiin räätälöityinä, mutta

ensimmäisen vakiomallisen FMS-tuotteen

toimittamisestakin on jo yli 10 vuotta. Se

oli valtamerikontin kokoinen Fastems FPC

(Flexible Pallet Container). Sittemmin vakiomallisia

FMS-tuotteita (FPC ja FPM) on

toimitettu satoja ja kaikkiaan järjestelmiä

on toimitettu yli tuhat. Uusi FPC ja täysin

uudistettu MMS5-ohjausjärjestelmä kehitettiin

tämän laajan kokemuksen pohjalta.

uuTuusJärJEsTELMäN HyödyT

FPC-3000 on suunniteltu elinkaariajattelua

hyödyntäen. Tehtaalla suoritetun koekäytön

ansiosta järjestelmän asennus ja käyttöönotto

tapahtuu nopeasti asiakkaalla.

Perusjärjestelmää voidaan laajentaa uusilla

koneilla, palettipaikoilla ja latausasemilla.

FPC-3000 on tehty käyttäjän tarpeet ja ergonomia

huomioon ottaen. Ergonomia korostuu

etenkin latausasematoiminnoissa, ja

korkean tason turvatoiminnot takaavat järjestelmän

turvallisen käytön. FMS-ohjaus-

järjestelmä on päivittynyt siirrettävällä kosketusnäyttökäyttöliittymällä

varustettuun

MMS5-ohjaukseen. Automaattinen lastuamisnesteen

käsittely on uudessa palettikontissa

vakio-ominaisuutena.

Tyypillinen FPC-asiakas on pk-konepaja,

joka ottaa ensimmäisiä askeliaan kohti

automatisoitua tuotantoa. FPC on kohtuuhintainen

investointi, joka maksaa itsensä

nopeasti takaisin. Järjestelmän laajentaminen

on myös helppoa ja järkevän hintaista,

on sitten kyse tuotannon kasvattamisesta lisäämällä

järjestelmään palettipaikkoja, uusia

koneita tai toinen latausasema. Koska

FPC-3000:lla on lyhyt toimitusaika, se tarjoaa

nopean ratkaisun lisääntyneeseen tuotantotarpeeseen.

FPC-tuotevalikoima mahdollistaa erilaisten

työstökoneiden ja palettien käsittelyn.

Palettien koot vaihtelevat 400 x 400

mm:stä 1000 x 1000 mm:iin ja kuorman

enimmäispaino voi olla uutuusmallin myötä

jopa 3.000 kg. Ja jos tämä ei riitä, Fastemsin

joustava palettimakasiini (FPM) tai räätälöity

monitasojärjestelmä (MLS) tarjoavat

tuottavan ratkaisun.

Fastems Fadector

Automaattinen tiedonkeruu

tuotannon kehittämisessä

Tuottavuuden kehittäminen on helppoa, kun on olemassa luotettava ja kattava tieto tuotannon

tilasta, sen pullonkauloista, hyödyntämättömistä potentiaaleista ja kunnossapitotarpeista.

Perinteisillä menetelmillä kerätty tieto ei täytä näitä vaatimuksia, koska se ei ole

reaaliaikaista eikä riittävän systemaattista ja saattaa lisäksi sisältää inhimillisiä virheitä.

Automaattinen tiedonkeruujärjestelmä (ADC, Automatic Data Collector) kerää tuotantolaitteiden

tilatiedon luotettavasti ja systemaattisesti, ja mahdollistaa siten tuotantotuntien

kasvattamisen. Se tuottaa tietoa myös ennakoivan kunnossapidon tarpeisiin.

Kovassa kilpailutilanteessa tuottavuudella

on suuri merkitys. Etsimällä tuotannon

heikot lenkit ja hyödyntämättömät mahdollisuudet

voi suunnitella oikeat tavoitteet

sekä toimenpiteet. Kehitystoimenpiteiden

vaikutusten seuraaminen ADC-järjestelmällä

on helppoa ja sen voi aloittaa heti.

siTä sAA, MiTä MiTTAA

Aloittamalla tuotannon systemaattisen

mittaamisen, viestitään samalla organisaa-

tiolle, mikä on keskeistä ja tärkeää. Yleensä

jo pelkkä mittaamisen aloittaminen ja

seuranta saa aikaan positiivisia vaikutuksia.

Mittaustuloksiin perustuvat, oikein valitut

parannustoimet kiihdyttävät edelleen oikean

suuntaista kehitystä.

Milloin mittaaminen kannattaa sitten

aloittaa? Pääsääntöisesti automaattinen tuotantotiedon

keruu kannattaa aloittaa aina,

kun tavoitteena on konepajan tuotannon

järjestelmällinen ja pitkäjänteinen kehittä-

minen ja tuotantoon osallistuvia koneita on

viisi tai enemmän.

TiETO TuOTANNON TAPAHTuMisTA

Tyypilliseen järjestelmään, esimerkiksi Fastemsin

Fadectoriin, kuuluvat muun muassa

liityntämoduulit tai ohjelmistollinen liityntä

laitteisiin, joiden tuotantotietoa halutaan

kerätä.

Perus-ADC kerää tietoa tuotantolaitteen

tai -koneen käytettävyydestä ja käyttöas-

12 | Fast Fast | 13


teesta sekä tietoja tuotantohäiriöistä. Näin

se antaa tiedon tuotannon pullonkauloista

ja vapaista resursseista, ja auttaa vapauttamaan

resursseja tuotantokäyttöön. Selkeä ja

helposti omaksuttava käyttöliittymä helpottaa

ADC:n laajaa käyttöä, sillä järjestelmän

tietoa voi hyödyntää monessa eri roolissa

työskentelevät ihmiset, jos niin halutaan.

Yksinkertaisimmillaan käyttöasteen kehitystä

voi seurata trendinuolien avulla. Järjestelmän

keräämät tiedot siirtyvät myös

helposti esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan,

joten tiedon louhinta ja jatkojalostus

käyvät sujuvasti.

Ylimmälle johdolle, tehtaan- tai konserninjohtajalle,

ADC tarjoaa kootun yhdenmukaisen

kokonaisnäkemyksen eri tuotantoketjuista

tai -laitoksista. Erityistä hyötyä

tästä on silloin, kun järjestelmän käyttö

ulotetaan alihankinta- ja kumppaniverkostoon.

Tuotantopäällikölle järjestelmä tuottaa

mitattua ja luotettavaa tietoa tuotanto-

Tuotantolaitteen käyttäjille ja

operaattoreille järjestelmä on

tarjonnut uuden näkökulman

omaan työhön ja työstökoneisiin.

prosesseista ja sen laitteista suunnittelun

ja investointien perustaksi. Samankaltaisia

etuja ADC tarjoaa myös tuotannonkehitysinsinööreille.

Tuotantolaitteen käyttäjille ja

operaattoreille järjestelmä on tarjonnut uuden

näkökulman omaan työhön ja työstökoneisiin.

Moni on innostunut kehittämään

työtapoja, kun on voinut konkreettisesti havaita,

miten pienet muutokset vaikuttavat

kokonaisuuteen.

Optiona Fadectoriin on saatavilla OEEmoduuli

(Overall Equipment Efficiency),

jonka avulla järjestelmän voi laajentaa kokonaistehokkuutta

mittaavaksi. Tällöin

käytettävyyden rinnalle nousevat tuotannon

nopeus ja laatu. Kokonaistehokkuuden

laskemiseen ADC:n kaltainen ratkaisu on

parhaasta päästä, sillä jo pienillä muutoksilla

on suuri vaikutus kokonaistehokkuuden

muodostumisessa. Esimerkiksi, jos käytettävyys

on 85 % ja nopeus 75 % ja laatu 80 %

on kokonaistehokkuus vain 51 % (0,85 x

0,75 x 0,8).

Kun perusedellytykset, kehitystarve ja

riittävä laitemäärä, ovat olemassa, perus-

ADC:n käyttöönotto käy nopeasti. Laitekartoitusta

seuraa asennus ja sitä edelleen

konfigurointi ja koulutus. Asiakkaalta järjestelmän

käyttöönotto edellyttää vain palvelintietokonetta,

sähkökuvia liitettävistä

laitteista, laitekohtaista verkkoliityntämahdollisuutta

ja intoa tuotantonsa kehittämiseen.

OEE-ominaisuuden käyttöönotto

edellyttää tyypillisesti integrointia ylemmän

tason tuotannonohjausjärjestelmään, esimerkiksi

ERPiin, ja on siten selvästi haastavampaa.

Integrointia tarvitaan muun muassa

tilauksien, kappaleiden, työvaiheiden ja

vaiheaikojen tuontia varten.

MONET HyödyT JO PErusKäyTöLLä

ADC käyttömahdollisuudet ovat moninaiset.

Perusominaisuuksiensa lisäksi sille

voidaan antaa rooli esimerkiksi tuotanto-

häiriöiden poistamisessa ja kunnossapitotarpeiden

ennakoinnissa. Näin moni ennakoimaton

huoltotapahtuma saadaan

nostettua hallitsemattomasta vikatilanteesta

ennakoivan kunnossapidon piiriin. Kalliit

vikaseisokit vähenevät ja tuottamaton aika

vähenee.

Konepajoissa ADC:n tietoja on käytetty

myös koneinvestointeja tehdessä. Esimerkkinä

Jame-Shaft, jonka kaikki 25 tuotantokonetta

ja -laitetta on kytketty Fadectoriin,

totesi järjestelmän antamien tietojen perusteella,

ettei tarvitse tuotannossaan enää ainuttakaan

pystykaraista koneistuskeskusta.

Fadectorin antaman tiedon perusteella he

onnistuivat poistamaan myös pitkien poranterien

värinästä johtuvia muutamien minuuttien

viiveitä tuotannossa ja nostamaan

CNC-sorvien käyttöastetta peräti 15 % ensimmäisenä

vuotena Fadectoriin kytkennän

jälkeen. Erillisten tuotantolaitteiden

seurannan lisäksi, esimerkiksi Högfors Oy

seuraa ADC:lla FMS-järjestelmäänsä, Robit

Rocktools Oy tuotantosolujaan ja Sandvic

Mining & Construction käyttää sitä tehtaidensa

globaaliin seurantaan OEE-moduulilla

varustettuna. Fadectoria käytetään jo

11 eri maassa.

OiKEA JOHTOPääTös

ADC:n avulla on siis mahdollista saavuttaa

pienillä toimenpiteillä suuria säästöjä: tuotannon

jalostusarvo ja kapasiteetti kasvavat

ja läpimenoaika lyhenee. Yhdistettynä faktoihin

perustuvaan päätöksentekoon ja toimenpiteisiin,

järjestelmä maksaa itsensä kokemusten

mukaan nopeasti takaisin.

Fadector toimii myös tuotannon ja kunnossapidon

tarpeet yhdistävänä järjestelmänä,

joka mahdollistaa yhteisten tavoitteiden

asettamisen. Sen avulla voi mitata asetusaikoja,

tarkkailla onko tehdas-layout paras

mahdollinen ja ovatko esimerkiksi tuotteet

ja raaka-aineet oikeissa paikoissa, sekä

ovatko oikeat tuotantolaitteet ja menetelmät

käytössä. Miehittämättömässä tuotannossa

ADC lähettää hälytysviestin vikatilanteesta

tekstiviestitse tai sähköpostitse, jolloin reagointi

vikatilanteeseen ja korjauksen vasteaika

saadaan nopeaksi.

Nykytilanteessa, jossa viimeisintä tekniikkaa

edustavat tuotantolaitteet ovat laajasti

saatavilla, Fadector mahdollistaa tuottavuuden

kasvattamisen ja kilpailuedun

saavuttamisen ilman uusia laiteinvestointeja

– tuotantomenetelmiä johdonmukaisesti

ja tietoon perustuen kehittämällä.

14 | Fast Fast | 15


Toolfac Oy

Työstökoneinvestointi

kannattaa tehdä

tulevaisuuden tarpeisiin

Iisalmelainen Toolfac Oy on merkittävä pienten hydraulisten ja pneumaattisten komponenttien

ja kokoonpanojen valmistaja. Toolfac on kasvanut vuodesta 2004 liikevaihdoltaan

kaksinkertaiseksi, ja sen asiakaskunta muodostuu pääosin hydrauliikan ja pneumatiikan

tuotannosta ja palveluista globaalille hydrauliikka-, laivamoottori-, kaivos- ja rakennusteollisuudelle.

Yhtiön päämarkkina-alueita ovat tällä hetkellä kotimaan lisäksi Eurooppa,

Italia ja Korea.

Koneistaja Olli Kuosmanen ja

Doosan Puma 3100 LM.

Konepaja aloitti toimintansa vuonna 1975

Atlas Copco Toolsina, ja Toolfac Oy Ab

perustettiin vuonna 1988. Matkan varrella

syntyneet asiakkuudet ovat syventyneet

ja antaneet Toolfacille mahdollisuuden kehittyä

ja kasvaa. Marraskuun lopulla 2012

pääomasijoittaja Canelco Capitalin hallinnoimat

rahastot tulivat mukaan Toolfacin

toiseksi pääomistajaksi. Yhtiön pääosakkaana

ja toimitusjohtajana jatkaa Pekka

Koponen. Yhtiön muut aiemmat osakkaat,

Erkki Huuskonen ja Kari Lappalainen, ovat

myyneet omistusosuutensa tämän järjestelyn

yhteydessä, mutta jatkavat yhtiön palveluksessa.

Nyt Toolfac työllistää 50 henkeä.

VAATiVAT TArPEET

Toolfacin tuotanto on hydraulisia ja pneumaattisia

komponentteja ja tarkkuusosia ja

työstökonekanta on rakennettu tämän tuotannon

tarpeiden mukaan. Tuotantosarjat

ovat pääosin pienehköjä, vaikka joukossa

joitakin volyymikappaleita. Sarjakoot vaihtelevat

sadoista tuhansiin. Työkappaleiden

vaatimat toleranssit ovat tiukummillaan

2-3 tuhannesosamilliä. Kappalekoot alkavat

muutamasta grammasta ja jäävät alle 25 kg,

joten esimerkiksi nostoapuvälineitä tuotannossa

ei tarvita.

Skills-taitokisojen Suomen mestari, koneistajamestari

Joni Lappalainen ja Doosan Puma TT 1800 SY.

Toolfac tekee komponentit tarvittaessa

myyntipakkausta myöten toimitusvalmiiksi.

Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat

hionta, kanuunaporaus ja mittalaitteiden

kalibrointi. Tyypillisiä työvaiheita

kappaleelle ovat koneistus, noin 80 % tuotteista

tehtävä karkaisu, hionta sekä venttiilistöjen

kokoonpanotoiminta, joka on jo

kasvanut omaksi osastokseen.

- Tunnemme onnistuneemme erityisesti

silloin, kun asiakas pitää meitä osana omaa

tuotekehitys- ja valmistusprosessiaan. Tuotekehityksemme

on tuottanut monia innovaatioita,

jotka helpottavat asiakkaiden toimintaa,

kertoo Toolfacin toimitusjohtaja

Koponen. Hän on itse kouluttanut itsensä

uransa varrella ensin koneistajamestariksi,

ja sitten teknikoksi sekä insinööriksi. Ennen

Toolfacia Koponen on työskennellyt 17

vuotta Ponssella ja sitä ennen Iisalmen konepajalla.

rATKAisEVA rATKAisuMyyNTi

Yhteistyö Fastemsin kanssa on jatkunut pitkään.

Onpahan Koponen itse ehtinyt toimia

Fastemsin myymien CNC-sorvien käyttöönottajanakin,

kun monitoimisorvausta

käynnistettiin Suomessa 1990-luvun lopulla.

Kun Toolfac Oy aloitti, sen ensimmäinen

uusinvestointi oli Fastemsilta hankittu pyörivillä

työkaluilla varustettu Doosan Puma

300 LMB -CNC-sorvi. Myös sen jälkeen on

luotettu Doosaniin. Talossa on Doosan Puma

240 MB ja TT 18000 SY sekä uusimpana

hankintana Doosan Puma 3100 LM -CNCsorvi.

Näiden lisäksi Fastems on toimittanut

Toolfacille oheislaitteita, Absolentin öljy- ja

emulsiosumusuodattimia, sekä kiinnittimiä

ja tarvikkeita.

- Doosanit ovat erittäin luotettavia työstökoneita,

joiden käytettävyys on huippuluokkaa.

Käytämme niitä normaaliin monitoimisorvaukseen

ja viimeistelyyn. Ne

soveltuvat laatuvaatimuksiltaan erittäin laadukkaiden

tuotteiden tuotantoomme hyvin,

Koponen kiittää.

- Fastemsin kanssa on tarve ja kaupankohde

kohdanneet kerta toisensa jälkeen.

Koska meidän ei kannata ostaa tarkasti tarpeeseen,

vaan tulevaisuuteen suunnaten,

Fastemsin ratkaisumyynnin ja myyjän ammattitaidon

merkitys korostuvat, Koponen

kertoo.

- Fastemslaisia on helppo lähestyä, kun

henkilöt ovat samanhenkisiä. Heidän kanssaan

ei ole ollut vaikeutta keskustella haastavistakaan

asioista. Tämä on toive myös tu-

leville myyjäsukupolville, hän jatkaa.

- Käytännössä työstökoneen voi tilata

vaikka puhelimessa. Tarjousprosessit ovat

olleet nopeita, ja parhaimmillaan toimitus

niin nopea, ettemme ole itse ehtineet järjestää

infraamme. Fastems on vastannut hyvin

tämän päivän kiivaaseen syklisyyteen, jossa

ratkaisu tarvitaan heti eikä hetken päästä.

Toolfacilla on oma laitoshuolto, ja kun

omat kynnet eivät sähkö- ja elektroniikka

puolelle riitä, kutsutaan ammattilaiset asialla.

Niitä tapauksia ei kahdeksalle vuodelle

ole montaa osunut. Toolfacin seuraavaksi

kehitysaskeleeksi Koponen mainitsee automaatiotason

kasvattamisen, mikä sopiikin

konepajan tuotantoon erittäin hyvin.

16 | Fast Fast | 17


KuuMA HArrAsTus

Projektipäällikkö Rami Vina

Projektipäällikkö Rami Vina on ollut Fastemsin palveluksessa vuodesta

1998 alkaen. Hän tuli taloon robotiikan huoltoteknikoksi ja kohoten huoltopäälliköksi

ja edelleen vuonna 2004 robotiikan projektipäälliköksi. Nyt

hän työskentelee projektiliiketoiminnassa. Työ tapahtuu monipuolisten

automaatio projektien projektoinnin, robottisolujen sekä FMS- ja CTS-järjestelmien

parissa. Fastems-timantilla Rami palkittiin vuonna 2008.

Varsinaisen työtehtävänsä ohella Rami on

nimetty toimimaan myös Fastemsin Lahdesjärven

tehtaan sammutusryhmän vetäjänä.

Vapaapalokuntatoiminta on Ramille

myös tärkeä vapaa-ajan harrastus.

- Sammutusryhmän vetäjän tehtävät eivät

juurikaan ole työllistäneet, mutta mahdollisen

palohälytyksen tullen tarkistamme

tilanteen ja osallistumme mahdollisiin alkutoimenpiteisiin

Fastemsin kiinteistössä.

Rami toimii tällä hetkellä kotikuntansa

Ylöjärven VPK:ssa yksikönjohtajana ja savusukeltajana.

Vuonna 1949 perustettu Ylöjärven

VPK toimii Tampereen aluepelastuslaitoksen

sopimuspalokuntana, ja sille tulee

noin 100 hälytystä vuodessa.

HArJOiTusTA JA KOuLuTusTA

Harjoituksia pidetään kerran viikossa, ja

niissä harjoitellaan monipuolisesti pelastustoiminnan

eri tehtäviä ja laitteiden käyttöä.

Esimerkkeinä harjoitustehtävistä ovat tulipalojen

sammutus, ihmisten pelastaminen

eri tilanteissa, ensiapu ja tieliikennepelastaminen.

Säännöllisten harjoitusten lisäksi harrastukseen

kuuluu paljon koulutusta: sammutustyönkurssi,

savusukelluskurssi,

pelastustyökurssi, ensiapukurssi sekä yksikönjohtajakurssi.Savusukelluskelpoisuuden

säilyttämiseksi tehdään vuosittain kaksi

kylmää ja kaksi kuumaa savusukellusharjoitusta,

ja niiden lisäksi on vuosittain läpäistävä

lihaskunto- ja polkupyöräergometriatestit.

Hälytykset Ramille tulevat kännykkään

soittona ja tekstiviestinä. Hänellä on oma

soittoääni keikoille, ja perhe tietää mihin

mies häipyy tämän soittoäänen kuuluessa.

- Hälytystehtävän kestosta ei lähtiessä ole

koskaan tietoa, Rami kertoo. Vaativa harrastus

on varma tapa tyhjentää mieli työasioista,

sillä harjoitukset ja keikat vaativat

täyden keskittymisen kulloinkin meneillään

olevaan asiaan. Palokunnassa suurin osa

asioista tehdään pareittain ja toiminta vaatii

täyden luottamuksen oman parin ja yksikön

toimintaan. Yksikön muodostaa kuusi

miestä ja paloauto.

suOMEN MEsTAruus

Palopäällystöliitto järjestää vuosittain SMkilpailut,

jotka ovat avoimet kaikille maan

pelastustoimen yhteisöille. Rami on ollut

mukana kilpailujoukkueen toiminnassa

kohta viisi vuotta ja osallistui joukkueensa

mukana tänä vuonna neljänsiin SM-kisoihin.

Joukkue on menestynyt kisoissa viime

aikoina erinomaisesti, sillä SM-hopeaa

se saavutti vuonna 2009, ja tänä vuonna se

kirkastui SM-kullaksi. Mukana voitosta kisaamassa

oli 33 joukkuetta. Ramin lisäksi

voitokkaassa joukkueessa kilpailivat Lasse

Moisio, Jarkko Haapala, Marko Konttinen,

Sami Lindfors ja Noora Koivisto.

Kilpailu käydään kuusihenkisillä joukkueilla

eli normaalilla pelastusyksikön vahvuudella

ja tehtävät kuvaavat tyypillistä

pelastustoimintaa. Tehtävät annetaan ns.

pimeinä, eli ennakkotiedot niistä ovat hä-

täilmoitusten kaltaisia, ja ne saadaan juuri

ennen suorituksen alkua.

Kilpailu on jaettu kolmeen osaan, jotka

mittaavat. Tietokilpailuun, jonka jokainen

suorittaa henkilökohtaisena ja tulokset

lasketaan yhteen. Tässä Rami sijoittui tänä

vuonna kahdeksanneksi. Taitokilpailuun,

joka mittaa kilpailuyksikön taidollista osaamista,

ja kalustokilpailuun, joka mittaa kilpailuyksikön

tiedollista ja taidollista osaamista

hälytyksenomaisessa tehtävässä.

18 | Fast Fast | 19

Photo: Marko Konttinen

Photo: Pauli Konttinen

Photo: Janne Strömmer

Voittaja saa vuodeksi haltuunsa vuodesta

1952 kiertäneen, kuusi kiloisen ja täyshopeisen

Jehu-maljan. Sen on arvioitu olevan

pohjoismaiden arvokkain kiertopalkinto, ja

arvoltaan yli 90.000 euroa.

Harrastettavaa Ramille riittää myös tulevaisuudessa,

sillä suorittamatta ovat muiden

muassa vaarallisten aineiden-, öljyvahingontorjunta-

ja pintapelastuskurssit.


Tuottavuus koholla!

Automaatio Robotiikka Työstökoneet Oheislaitteet Työvälineet

Lähellä konepajaasi!

Jatkuvaa kilpailukykyä tarjoaa tuottavuuskumppani:

• jonka edustamat työstökoneet ovat alansa huippua,

• joka on automaation ja robotiikan moniosaaja,

• jonka kokemus kiinnitin- ja työvälineratkaisuissa on kattavaa,

• joka tuntee asiakkaansa ja on nopea palvelemaan,

• jonka kattaville palveluille sekä ratkaisuille taataan elinikäinen tuki.

Sellainen on Fastems, jo yhdeksällä paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Kysy, mitä konepajasi tarvitsee menestyäkseen

– me haemme ratkaisun.

Fastems Oy Ab

Tuotekatu 4

33840 Tampere

Puh. (03) 268 5111

Fastems Oy Ab

Hakkilankaari 2

01380 Vantaa

Puh. (09) 345 048

Fastems Oy Ab

Muottitie 1 A

65320 Vaasa

Puh. (03) 268 5880

www.fastems.com

More magazines by this user
Similar magazines