2|08 - Fastems

fastems.com

2|08 - Fastems

Fastems Easy Automation

Road Show

HARtFoRD

kun pieni ei riitä

emecA

kasvun tiellä

smARtti

huoltoasentajien

kehitysohjelma

Uutuustuote

FAstems ADc

Alihankintamessut &

Fastems Open House

FASTEMS OY AB:n ASIAKASLEHTI

2|08

1


2

Fast

TÄSSÄ NUMEROSSA:

Pääkirjoitus ..................................2

Fastems Easy Automation

Road Show ...................................3

Uusi edustus:

Hartford.........................................4

Emeca tekee betonipaalujen

teräsosia .......................................6

Alihankinta-messut &

Fastems Open House..................8

Paakkilan Konepaja

30 vuotta .....................................10

Huoltoasentajien

kehitysohjelma Smartti ............12

Uutuustuote:

Fastems ADC .............................13

Henkilökuvissa Matti Nenonen

ja Aarno Luukkonen ..................14

FAST 2/2008

Julkaisija:

FASTEMS OY AB

Tuotekatu 4

33840 Tampere

Puh. (03) 268 5111

Fax (03) 268 5000

Hakkilankaari 2

01830 Vantaa

Puh. (09) 345 048

Fax (09) 3450 5623

Päätoimittaja:

Tomi Tiitola

Tekstit:

Jyrki Auer

Ulkoasu:

Imageneering Oy

Paino:

Kirjapaino Hermes Oy

tyÖpÖyDän JA

soRvin ääReen

Useimmat ovat jo palanneet kesän jälkeen

työpöytänsä ääreen, ja edessä on

mielenkiintoinen syksy. Työpöytiensä ääreen

on palannut myös Fastemsin väki,

kun Fastalon laajennus ja uusi ruokalaauditorio

Tampereen Lahdesjärvellä saatiin

valmiiksi. Virallisesti uudet tilat vihitään

käyttöön syyskuussa, yhtä aikaa

Tampereen kansainvälisten Alihankintamessujen

kanssa.

Tuolloin Lahdesjärvellä järjestetään myös

ennen kokematon, kolmepäiväinen

Fastems Grand Opening -tapahtuma, jonka

yhteydessä avajaisten lisäksi juhlitaan

kymmenvuotista Fastems Training Centeriä

ja pidetään täysimittainen Fastems

Open House sekä helpon automatisoinnin

etuja esittelevä Fastems Easy Automation

Road Show. Molemmat viimeksi mainitut

siis myös kolmepäiväisinä. Tänä vuonna

olemme halunneet panostaa erityisesti

ohjelmallisuuteen, joten on ilo toivottaa

teidät kaikki tervetulleiksi Fastems Grand

Openingiin Lahdesjärvelle!

Kesäkuun alusta 2008 Fastems sai Suomen

yksinmyyntioikeuden taiwanilaisen

Hartfordin tuotteisiin. Sopimukseen sisältyy

myös aiemmin maahan toimitettujen

Hartfordien huolto- ja varaosatoiminnot.

Hartford tunnetaan juuri sellaisista työstökoneista,

joita suomalainen raskas konepajateollisuus

arvostaa: portaalityyppisistä,

viisisivuiseen työstöön soveltuvista

jyrsinkoneista pienistä malleista aina

6-8 metrisiin saakka sekä erittäin laajasta

valikoimasta pystykaraisia koneistuskeskuksia.

Lisää Hartfordeista voit lukea

tästä lehdestä, ja ensimmäiset Fastemsin

maahantuomat Hartfordin pystykaraiset

koneistuskeskukset ovat esillä Fastems

Grand Openingissa.

Tavataan siellä!

Tomi Tiitola

Myyntijohtaja


Fastems

Easy

Automation

Road Show

Fastemsin toiminnan johtoajatuksena

on aina ollut pyrkimys kehittää

ja tarjota helposti käyttöönotettavia

automaatioratkaisuja. Tämän helpon

automatisoinnin teeman ympärille

päätettiin järjestää Suomea kiertävä

road show yhdessä Fastemsin paikallishuoltoyksiköiden

kanssa.

Robotti toimintaan

44 minuutissa

A

Automaatioratkaisut ovat yleensä olleet tapauskohtaisesti

räätälöityjä ja toteutettu

kiintein laittein. Tällöin yksistään käyttöönottovaihe

saattoi kestää jopa viikkoja. Helpon

automatisoinnin lähtökohtana on laitteistojen

modulaarisuus, muunneltavuus ja

sijoiteltavuus.

Modulaariset laitteet ja järjestelmät,

kuten esimerkiksi Fastems RPC ja Fastems

RPC-G -robottisolut, edustavat easy automation

-ajattelua tyypillisimmillään. Ne

ovat tehdasvalmiita ja valmiiksi testattuja ja

helposti sekä nopeasti käyttöönotettavissa.

Vakioratkaisuina myös niiden kunnossapito

on edullista. Yrityksen automaatioon siirtyminen

on myös erittäin viisasta aloittaa riskittömillä

yksinkertaisilla perusratkaisuilla.

Käyttäjän kannalta easy automation

tarkoittaa myös investoinnin helppoa

muunneltavuutta tilauskannan muuttuessa

ja työkappaleiden vaihtuessa. Easy automation

-tuotteet tarjoavat parasta joustavuutta

haettaessa tuottavuutta vuoden jokaiselta

8760 tunnilta.

Sijoiteltavuus tarkoittaa toisaalta helppoa

tuotantolaitteiden paikanvaihtoa ja

toisaalta jälkimarkkinoita. Automaatioratkaisuiden

tarpeen muuttuessa, olemassa

olevalle easy-automation tuotteelle löytyy

helposti toinen käyttäjä. Se mitä pajassa ei

enää tarvita, voidaan nyt myydä eteenpäin,

kuten koneille on voinut tehdä jo pitkään.

Ensimmäinen Vaasassa pidetty Road

Show järjestettiin yhteistyössä paikallisen

metalliteollisuuden kehittymistä ajavan Vasek

OY:n kanssa. Parituntiseen ohjelmaan

kuului tuote-esittelyä, huolto- ja kunnossapitopalveluiden

esittely sekä varsinainen robottisolun

pystyttämisnäytös -show! Yleisökilpailussa

arvattiin sorvin automatisointiin

kuluvaa aikaa. Arvaukset vaihtelivat tunnin

kahden puolen. Lähimmäksi arvannut voittaja

veikkasi 39 minuuttia oikean ajan ollessa

44 min.

Vaasan lisäksi Fastems Easy Automation

Road Show on kiertänyt jo Jyväskylässä

ja Kuopiossa ja tapahtumiin on osallistunut

muutamia kymmeniä helpon automatisoin-

nin eduista kiinnostuneita. Kaupallista menestystä

on tullut myös joka tilaisuudessa.

Show-kiertue jatkuu syksyllä alkaen Tampereelta

Fastemsin tilalaajennuksen vihkiäisistä

Turun ja Porin kautta Helsinkiin, jossa

Shown ympärille rakennetaan yllätysohjelma

joulunalusajalle.

■ Valmis robottisolu Jyväskylässä.

■ Kohti kolmessa vartissa

asennettua robottisolua.

3


4

uusi raskaan sarjan edustus Fastemsille

Toukokuussa 2008 tehdyn sopimuksen mukaan Fastems

sai sai yksinmyyntioikeuden taiwanilaisen She Hong Industrial

Co., Ltd:n Hartford-tuotteisiin. Kesäkuun Kesäkuun 2008 alusta

voimaan astunut sopimus kattaa koko Suomen edustuksen,sen,

jonka lisäksi työstökoneita tullaan tullaan myymään myös

Baltiaan ja Venäjälle. Sopimukseen Sopimukseen sisältyy myös aiemmin

toimitettujen koneiden huolto- huolto- ja varaosatoiminnot.

Fastems Fastems Industrial Services tarjoaakin Hartfordeille täydet

palvelut koko niiden elinkaaren ajalle.

Hartfordin lippulaivat edustavat juuri sitä, mitä suomalainen konepajateollisuus

haluaa työstökoneiltaan: vääntäviä karoja, isompia

liikkeitä ja monipuolisempaa koneistamista. Harford tunnetaantunnetaankin yli metrin metrin kokoluokan pystykaraisista koneistuskeskuksistaan

koneistuskeskuksistaan

ja portaalityyppisistä jyrsinkoneistaan. Niistä Niistä miltei miltei jokainen malli

on on varustettu vääntömomenttia antavalla antavalla vaihteistolla. Tuotekehitys

tarjoaakin monipuolisia kara- ja karapääratkaisuja, koska koska Hartford

haluaa valmistaa ne vaihteistoon liittyvinä komponentteina itse.

Tuotekehitys on muutenkin muutenkin arvossaan, sillä Hartfordin 450 työntekijästä

noin 70 70 työskentelee tuotekehityksen tuotekehityksen ja suunnittelun parissa.

Hartford on kasvanut kumppaneidensa mukana. Euroopassa

yritys on uusinut uusinut jälleenmyyntiverkostoaan ja myynti myynti on nyt nyt keskitetty

isoille, Fastemsin kaltaisille toimijoille. Etu on yhteinen, sillä

Fastemsin kokemuksen mukaan perheomisteiset, pitkäikäiset yritykset

ovat vakaimmalla pohjalla uusia kumppanuuksia haettaessa.

Eikä Hartford todellakaan ole ole mikään tuuliviiri, tuuliviiri, sillä sillä yrityksenä

Hartfordilla on alaltaan alaltaan peräti yli 40 vuoden kokemus. Suomeen

tapahtuvan myynnin periaatteena on, että standardikonemallit ovat

heti Tsekin tai Ranskan varastosta saatavilla. Yleisesti toimitusaika,

kiitos uuden kokoonpanotehtaan, on isoillakin tehdastoimituskoneilla

vain puolen vuoden luokkaa.

pystyKARAisiA KoneistusKesKuKsiA JA

poRtAAliJyRsinKoneitA

Hartfordin laajaa tuotevalikoimaa tukee tukee sen sen selkeä näkemys tulevaisuudestaan

sekä markkinatavoitteistaan. Hartfordin visiona on

vahvistaa suuntautumistaan portaalityyppisiin, viisisivuiseen työstöön

soveltuviin, automaattisilla jyrsinpäillä varustettuihin koneisiin

pienistä malleista aina 6-8 metrisiin saakka sekä isoihin, pystykaraisiin

koneistuskeskuksiin. Visioon liittyen

raskaiden portaalikoneiden tuotantoon

ja kokoonpanoon tarkoitettu tarkoitettu uusi

tehdas otetaan käyttöön elokuussa 2008.

Fastemsin nykyistä tarjontaa Hartfordin

HARtFoRD,

Kun pieni ei Riitä


tuotevalikoima tulee täydentämään mukavasti erityisesti isojen vaaka-

ja pystykaraisten koneistuskeskusten ja portaalijyrsinkoneiden

osalta.

Hartfordin vahvuuksina ovat tarkkuus, ulottuvuus, ohjaukset,

karat sekä monipuoliset varustelumahdollisuudet. Esimerkiksi

portaalityyppisissä jyrsinkoneissa on tarjolla erilaisia automaattisia

jyrsinpäävaihtoehtoja, joilla voi koneistaa työkappaleen sen viideltä

sivulta yhdellä kiinnityksellä. Lisäksi jyrsinkoneet on saatu tarkoiksi,

koska niiden poraava akseli on toteutettu pystysuuntaisesti.

Hardford valmisti vuonna 2007 peräti 1635 työstökonetta ja

tälle vuodelle on asetettu 2300 koneen tavoite. Lukuun sisältyy

muun muassa 15 portaalityyppistä jyrsinkonetta kuukaudessa. Tuotannon

laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Kaikkien koneiden

geometrinen tarkkuus ja paikoitustarkkuus mitataan lopputestauksen

yhteydessä. Tehtaalla on myös oma maalaamo. Hartford toimittaa

työstökoneensa joko kaikkien tunteman Fanucin- tai Heidenheinin

ohjauksella.

5


6

Emeca tekee betonipaalujen teräsosia

Ammattitaidolla ja

roboteilla alan

markkinajohtajaksi

Köyliössä sijaitseva, teräsbetonisten lyöntipaalujen jatkoksia, kallio- ja maa-

kärkiä sekä näihin liittyviä tarvikkeita valmistava Emeca Oy on vahvan kasvuuran

itselleen tehnyt perheyritys. Omalla alallaan yhtiöllä on peräti 95 % markkinaosuus

Suomessa, joten jatkossa kasvua haetaan muista Pohjoismaista ja

Yhdysvalloista. Yhdysvaltojen kokoonpanotehdas käynnistettiinkin kesäkuun

alussa 2008 Delawaressa paikallisen Emecan edustajan kanssa.

KKiireisenä alkuvuonna 2008 on toteutettu

myös omistusjärjestely, jossa yhtiön perustamisesta

asti toimitusjohtajan tehtäviä

hoitanut Kari Koivunen luopuu omistajuudesta

ja siirtyy tuotekehitysjohtajan tehtäviin.

Huhtikuusta alkaen toimitusjohtajan

tehtäviä on hoitanut Petri Koivunen.

Ulkomaan tehtävistä vastaa Sakari Koivunen,

joka tämän lisäksi suunnittelee ja

tekee robottien käyttämät ohjelmat.

Betoniset lyöntipaalut, joissa Emecan

tuotteita käytetään, soveltuvat parhaiten

■ Uunituore Fanuc.

Tästä robottisolun rakennus alkaa.

pientaloja suurempiin rakennuksiin sekä

rautatie-, maantie- ja satamarakentamisen

kohteisiin. Jälkimmäisissä käyttökohteissa

olosuhteet ovat aina poikkeuksellisen vaativia.

Niinpä tuotteiden korkea laatu ja sen

jatkuva tarkkailu yhdessä VTT:n kanssa

ovat tärkeässä asemassa.

FAnucit suoRAAn tARpeisiin

Ensimmäinen Fanuc-teollisuusrobottisolu

rakennettiin maaliskuussa 2007 ja se oli

yrityksen historian neljäs solu. Kapasiteetiltaan

50 kg:n robottia käytettiin kappaleenkäsittelytehtävissä.

Seuraava robottipari,

6 kg:n Fanuc hitsaukseen ja 20 kg:n

Fanuc kappaleenkäsittelyyn, ostettiin saman

vuoden elokuussa. Yrityksen histori-


■ Robottisolussa työskentelee kaksi Fanuc

M-6iB -teollisuusrobottia. Hitsaava robotti on

varustettu Lincoln Electricin hitsauskoneella,

joka on suunniteltu toimimaan saumattomasti

yhteen Fanucien kanssa.

an suurin investointi ehti sekin toteutua

vuoden 2007 aikana. Marraskuussa Emeca

hankki Fastemsilta kuusi 6 kg:n ja kolme

20 kg:n Fanucia. Neljä roboteista on nyt

sijoitettuna Delawaren tehtaalle.

- Päädyimme Fanuc-robotteihin, koska

ne sopivat suoraan haluamiimme tehtäviin.

Yhdysvaltain toimitusta ajatellen

niissä oli lisäksi sellaiset asiat kuin käyttöjännite

ja tietyt työturvallisuusseikat valmiiksi

oikeanlaisia, kertoo toimitusjohtaja

Petri Koivunen.

- Fanucit ovat myös aiemmin käyttämiämme

robottimalleja vapaammin ohjelmoitavissa,

Sakari Koivunen huomauttaa.

- Niiden joustava ja tehokas ohjaus sallii

monipuoliset sovellukset ja Fastemsin pe-

russoftaan tarvittujen muutosten teko on

onnistunut kätevästi. Kun ensimmäinen

Fanuceilla toteutettu solu valmistui, meille

oli selvää, että tulemme käyttämään niitä

jatkossakin.

KAsvun tiellä

Robottien käyttämät työkalut ja soluympäristö

on Emecan omaa tuotantoa ja niistä

on vastannut tuotantopäällikkö Teemu

Lintula. Hitsaaviin robotteihin on kytketty

Lincoln Electricin valmistamat hitsauskoneet,

jotka ovat niin ikään Fastemsin toimittamia.

Lintula kertoo, että Emeca ehti

ensimmäisenä Suomessa yhdistämään Lincolnit

Fanuceihin tuotantokäytössä.

Fastemsilla on Petrin mukaan hyvä tekemisen

meininki, josta näkee, että työstä

nautitaan ja tilaukset ja tarpeet hoidetaan

nopeasti. Sakari kertoo, että vaikka heillä

on tavanomaista metallialan yritystä enemmän

kykyä ja osaamista robottien parissa,

Fastemsilta saa hyvää sparrausapua haasteellisissa

paikoissa.

Tuotanto, koneistus ja hitsaus, ovat

vain osa Emecan liiketoimintaa, jossa tärkeässä

asemassa on ennen kaikkea osallistuminen

asiakkaan prosesseihin ja niiden

kehittämiseen. Konsepti on osoittautunut

erinomaiseksi ja tulevaisuuskin lupaa Emecalle

hyvää. Liikevaihdon odotetaan kasvavan

vuoteen 2010 mennessä 8 - 10 miljoonaan

euroon. Lisäkasvu haetaan viennistä,

jolloin Suomen markkinoista riittää jopa

nykyistä pienempi prosenttiosuus.

■ Paalujatkokset ovat Emeca Oy:n päätuotteita.

■ Robottisolujen kehittämisestä ja rakentamisesta vastaavat

Teemu Lintula (vasemmalla) ja Sakari Koivunen.

■ emecA oy

• Perustettu: 2001

• Henkilöstö: 11

• Liikevaihto: 4,2 (2008) ja 2,7 (2007)

miljoonaa euroa

• Tuotteet: Betonisten lyöntipaalujen

teräsosat

• Toimialue: Suomi, Skandinavia ja

Yhdysvallat

• Lisätietoa: www.emeca.fi

7


8

Alihankinta-messujen aikaan tapahtuu suuria

Lahdesjärvi Gr

17.-19.9.2008

Fastemsin tuotanto- sekä toimistotiloja sisältävän Fastalon laajennustyö

ja uusi ruokala-audiotorio Tampereen Lahdesjärvellä ovat nyt valmiita.

Laajennustyö tuo lisätilaa peräti 5000 neliötä. Uudet tilat vihitään käyt-

töön 18.-19.9.2008 massiivisessa Grand Opening -tapahtumassa, joka

pidetään samaan aikaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa jär-

jestettävien Alihankinta-messujen kanssa. Grand Opening -tapahtuma

on ehdottomasti tutustumisen arvoinen jokaiselle, joka haluaa pitää ko-

nepajansa ajan hermolla. Luvassa on juhlatunnelman lisäksi uusinta tie-

toa konepaja-automaatiosta, uutuusesittelyjä, vapaasti hyödynnettäviä

ideoita, tuttujen tapaamista sekä buffet.

Grand Openingin aikaan Lahdesjärvellä

on runsaasti kaikille avointa ohjelmaa, ja

kolmipäiväisen Fastems Open House

-tapahtuman rinnalla järjestetään niin

ikään kolmipäiväinen Fastems Easy Automation

Road Show. Joka päivä klo 13 on

mahdollista nähdä omin silmin kuinka helposti

ja nopeasti sorvi automatisoidaan.

Kutsuvieraspäivänä keskiviikkona järjestetään

joitakin tilaisuuksia ja seminaareja.

Tällöin esimerkiksi Konepajamiehet

ry:n Tampereen paikallisosasto järjestää

50-vuotiskokouksen ja -juhlansa Fastemsin

tiloissa.

FAstems Fms tRAininG

centeR JuHlii

Fastemsin Lahdesjärven tehtaalla on ollut

käytössä kymmenen vuotta FMS Training


and Opening

Center, joka on yhä tänäkin päivänä eräs

edistyksellisimpiä oppilaitosten ja teollisuuden

yhteistyövoiman osoituksia. Training

Centerin yhteydessä on sen koko

elinajan toteutettu uusien yhteistyömuotojen

sisäänajoa. Viimeisimpänä uutuutena

koulutusjärjestelmän koneet on liitetty

Fastems ADC -tiedonkeruujärjestelmään

(Automated Data Collection), joka antaa

käyttäjälle graafi sella näytöllä tilatietoja

työstökoneista erilaisien analyysien pohjaksi.

Grand Openingin aikana Training

Centerissä esitellään myös Virtual FMS

-koulutusympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

10-vuotissynttäreitä vietetään

myös avointen ovien yhteydessä.

Tehtaalla on myös käynnissä Fastemsin

viimeisin järjestelmäuutuus Fastems

FPM (Flexible Pallet Magazine). Siinä

työstökoneiden integrointi on toteutettu

vaivattomasti ja automaattisesti tuotantoa

tehostavilla ominaisuuksilla varustetun

modulaarisen palettimakasiinin avulla.

FPM:ssä on esillä uusi, selkeä ja helppokäyttöinen

graafi nen käyttöliittymä.

■ Tehdaslaajennuksen myötä Fastems vastaa entistä tehokkaammin markkinoiden haasteisiin: tuotannon läpimenoaika

lyhenee kolmanneksella.

Konenäyttely

Merkittävimpänä koneuutuutena esitellään

Fastemsin uusi työstökone-edustus, Hartford.

Näytillä ja työssä on kaksi vahvasti

vääntävää pystykaraista koneistuskeskusta,

jotka ovat omiaan juuri suomalaisen konepajateollisuuden

tarpeisiin.

Työnäytöksiä järjestetään myös pystykaraisella

Doosan VC-500 -koneella. Esillä

konenäyttelyssä on myös konevarusteita,

Fanuc-robotteja ja valmiita Fastemsrobottisoluja.

Tilaisuudessa on mahdollisuus

tutustua myös Heidenhaiden-ohjausten

koulutustarjontaan.

osAsto D 200

AliHAnKintA-messuillA

Lahdesjärven tehtaan runsaan ohjelmatarjonnan

lisäksi Fastems on paikalla Alihan-

kinta 2008 -messuilla. Fastemsin osasto

toimii tuttuun tapaan rentouttavana messukeitaana,

jonne voi poiketa tapaamaan

tuttuja, hakemaan vinkkejä ja ideoita sekä

rentoutumaan. Esillä on myös kattava

valikoima oheislaitteita. Lahdesjärven ja

messuhallin välille on järjestetty kuljetus

messujen aukioloaikana, ja bussi kulkee

tunnin välein. Lähdöt tasatunnein messualueelta

ja puolelta Lahdesjärveltä. Pääset

veloituksetta messuille rekisteröitymällä

osoitteessa www.alihankinta.fi .

Tervetuloa osastolle D 200!

9


EErityisesti vaihde- ja venttiilikotelorakenteiden

valmistukseen erikoistuneen Paakkilan

Konepajan 3000 neliön tuotantotilat laajennettiin

vuoden aikana 4050 neliöön jonka

lisäksi oman jauhe- ja märkämaalauspintakäsittelylinjaston

modernisointi valmistuu

elokuussa 2008. Samalla kokoonpanotilojen

lay-out uusitaan ja muun muassa sorvaussolu

siirretään lähemmäksi osavalmistusta.

Merkittävä osa investoinneista muodostuu

koneista ja oheislaitteista. Marraskuussa

2007 Paakkilan konepajaan hankittiin ensimmäinen

Doosan HM 800 -koneistuskeskus,

joka sai seurakseen toisen samanlaisen

yllättävän nopeasti. Kun Paakkilassa saatiin

tieto, että vastaava keskus on saatavilla Saksan

varastolla, tilaus tehtiin nopeiden keskustelujen

jälkeen heti seuraavana päivänä.

Koneen toimitus luvattiin kolmessa viikossa,

jolloin kone saataisiin tuotantokäyttöön

reilun puolentoista kuukauden kuluessa tilauksesta.

10

Tuusniemen Paakkilassa toimivalle,

tänä vuonna 30 vuotta täyttävälle

Paakkilan Konepaja Oy:lle kulunut

vuosi on ollut vauhdikasta aikaa.

Vuonna 2007 aloitettiin noin kahden

miljoonan euron tila- ja laiteinvestoinnit.

Vuoden sisään on hankittu

myös kaksi Doosan HM 800 -koneistuskeskusta

ja syksyllä taloon tulee

kolmas keskus, Doosan HM 1000,

joka on kaikkien aikojen suurin Suomeen

toimitettu Doosan.

DoosAnien eDut

Syksyllä 2008 Fastems toimittaa Paakkilan

konepajalle myös Suomen ensimmäisen

vaakakaraisen Doosan HM 1000 -koneistuskeskuksen,

joka on varustettu Fanucin

18i-MB ohjauksella. Keskus on suurin

milloinkaan Suomeen toimitettu Doosanin

työstökone. Euroopastakaan tällaisia

huippukeskuksia ei löydy kuin muutama.

Hankintaa edelsi kevät 2007 tehty vierailu

Doosanin tehtailla, joka lopullisesti vakuutti

Huhtiset. Muuten Doosanit ovat olleet tuttuja

jo vuosien ajan.

- Doosanit ovat juuri sellaisia koneita

kuin me tarvitsemme. Emme halua maksaa

turhaan ominaisuuksista, joita emme sitten

kuitenkaan tarvitse. Doosaneissa hinta-laatu

-suhde on aina ollut kohdallaan ja ne ovat

Paakkilan Konepaja 30

suomen su

DOOSA


vuotta

urin

N

sopineet meidän teknologiaamme, toteaa

toimitusjohtaja Kalervo Huhtinen.

Doosan on myös kuunnellut asiakkaitaan.

Huhtiset kertovat aikoinaan toivoneensa,

että Doosanin H 100 -koneistuskeskuksen

palettiasemaa siirrettäisiin

ulommaksi ja että ikkunoita ja suojauksia

muutettaisiin. Olipa syynä Huhtisten tai

muidenkin asiakkaiden esittämät toiveet,

seuraavissa malleissa toiveet oli huomioitu.

Paakkilan Konepaja onkin juuri niitä

suomalaisyrityksiä, jotka osaltaan ovat mahdollistaneet

Doosanin kasvun, sillä mainittujen

työstökoneiden lisäksi talosta löytyy

myös seitsemänpaikkaisella palettimakasiinilla

varustettu vaakakarainen Doosan HP

5000 -suurnopeuskeskus, neljä muuta Doosanin

työstökeskusta ja CNC-sorvi.

- Tuotantokapasiteettiaan ei pidä ylimitoittaa,

sillä jos niin tekee, työkappalekohtainen

kustannus kasvaa eikä ylimääräinen

panostus ehdi maksaa itseään takaisin

koneen elinkaaren aikana, myyntipäällikkö

Juha Huhtinen jatkaa. - Näistä syistä

mitoitamme koneemme tarkasti ja suosimme

joustavia sekä kestäviä ratkaisuja. Myös

huollon osuus ja toteutustapa on tärkeää.

- Yhteistyö Fastemsin kanssa alkoi jo

■ pAAKKilAn

KonepAJA oy

• Perustettu: 1978

• Henkilöstö: 55

• Liikevaihto 7,5 (2008) ja 6,5 (2007)

• Tuotteet: Vaihde- ja venttiilikotelorakenteet,

omina tuotteina manuaalisten

työstökoneiden suojalaitteet

• Asiakaskunta: Johtavat suomalaiset

vientikonepajat

• Lisätietoa: www.paakkilankonepaja.fi

■ Doosan HM 800 ja Paakilan Konepajan

myyntipäällikkö Juha Huhtinen sekä

tuotantopäällikkö Rauno Nykänen.

1992, kun ostimme käytetyn kahdeksan palettisen

Makinon työkaluineen. Jo tuolloin

tehtiin ennakkohuoltosopimus, joka pian

osoitti hyödyllisyytensä, kun ennakkohuollossa

vaihdettiin karahiilet ajoissa ja päämoottori

säästyi rikolta, Kalervo muistelee.

Sen jälkeen Paakkilassa onkin hyödynnetty

Fastemsin kunnossapitokokemusta.

KAiKKi Koneet FAstems is:lle

- Fastems Industrial Services on vahva,

hyvä huolto-organisaatio, joka pelaa varsinkin

nyt, kun paikallinen huoltoyksikkö aloitti

Kuopion kupeessa Siilinjärvellä. Myös Teleservice

on osoittautunut toimivaksi, Juha

kiittää. - Teetämme Fastems IS:llä kaikki

perushuollot, täyshuollot ja kararemontit.

Huhtiset sanovat, että tärkeintä vikatilanteessa

on saada nopea vastaus, jotta

tarvittavat toimenpiteet, kuten henkilö- ja

työvuorosiirrot, voidaan aloittaa. Juuri tämä

nopean vastauksen antaminen Fastemsilta

on onnistunut. Hyvien kokemuksien tuloksena

uuteen huoltosopimukseen lisättiin

myös Paakkilan Konepajan muut kuin Fastemsilta

hankitut koneet.

Tyytyväisiä ollaan myös Fastemsin tarjoamaan

koulutukseen. Esimerkiksi konepajan

tuotantopäällikkö Rauno Nykänen

on osallistunut vianhakukoulutukseen sekä

koulutuksiin, joissa on hankittu tietoa työstökoneiden

ominaisuuksien tehokkaammasta

hyödyntämisestä.

Pääosa Paakkilan Konepajan tuotannosta

on vaativia hitsattuja kotelorakenteita,

vaihdekoteloita ja venttiilipesiä. Omia

tuotteita ovat työstökoneiden turvalaitteet:

sorvien, jyrsin- sekä hiomakoneiden erilaiset

lastun- sekä pakansuojat. Lisäksi mittatilaustyönä

valmistetaan muita erikoissuojia.

Kun puhe siirtyy lähitulevaisuuteen, Juha

kertoo, että hallittua panostusta tuotantoon

tullaan pitämään yllä, jotta asiakkaiden

haasteisiin voidaan jatkossakin vastata nykyisen

kaltaisella menestyksellä.

11


KKeskeisenä osana osaamisen kehittämistä

Fastems IS on käynnistänyt kotimaan huoltoasentajille

suunnatun Smartti-projektin.

Tavoitteena on kattavasti parantaa asiakkaan

laitteiden ja järjestelmien toimivuutta

ja auttaa asiakasta siten kohti 8760 tuottavaa

tuntia, jotka ovat vuosittain käytettävissä.

Smartti on vahva, projektimuotoinen alku

pitkäjänteiselle toiminnalle. Se on työtä alan

yleistä työvoimapulaa vastaan.

Smartti on suuri panostus palveluliiketoimintaan,

jonka ydintavoitteena on, että

jokainen Fastems IS:n henkilöstöön kuuluva

ymmärtää toimintansa tuottaman asiakashyödyn.

Kyseessä ei koskaan ole esimerkiksi

pelkkä asennus, vaan tavoitteena on aina

tuottaa myös lisäarvoa asiakkaalle. Vaikka jo

nykytilanteessa henkilöstöstä löytyy monen

eri tehtävän huippuja, Fastems IS:ssä halutaan

osaamista laajentaa moniosaamiseksi

12

■ smARtti stARttAsi

Fastems IS (Industrial Services) on kasvanut kovaa vauhtia. Uusia huoltopisteitä on

avattu ja palveluita on viety yhä lähemmäksi asiakkaita eri puolilla Suomea. Samalla

erilaisten työtehtävien määrä on kasvanut asiakastarpeiden myötä. Tässä tilanteessa

on haluttu panostaa erityisesti yhteen Fastems IS:n strategisista painopistealueista,

osaamisen kehittämiseen. Nyt toimitaan ja hahmotetaan asiakastarpeita, jotta tulevaisuudessakin

pysytään kehityksen etunenässä.

samalla erikoistaitoja syventäen.

Yhteistyökumppaniksi Smartin toteutuksessa

on valittu tunnetusti kokenut ja

korkeatasoinen AEL (entinen Ammattienedistämislaitos),

joka osallistuu hankkeeseen

kokeneella projektiryhmällään. AEL:n

valintaan sen vankan kokemuksen lisäksi

vaikuttivat heidän panostuksensa erilaisiin

opiskeluympäristöihin sekä pitkälle tuotteistetut

palvelut.

Smartti alkaa osaamiskartoituksella, johon

jokainen Fastems IS:n kotimaan huoltoasentaja

osallistuu. Kun lähtötaso on kartoitettu,

sen pohjalta asetetaan tavoitetaso ja

laaditaan jokaiselle henkilökohtainen koulutussuunnitelma.

Samalla kaikille huoltoasentajille

tarjotaan mahdollisuutta suorittaa

kunnossapitoasentajan ammattitutkinto, ja

kokeneimmat voivat kouluttautua työnohjaajiksi.

Jo nyt työpaikkaohjaajina toimiville

huoltopäälliköille annetaan esimiesvalmennusta.

Kokonaisuudessaan Smartti tarkoit-

■ Smartti-kehittämisprojektin ohjausryhmässä

Jukka Koivula (vas), Ilpo Mäkelä,

Salme Alho, Jari Kuivas ja Kari Janhonen.

FASTEMS is

panostaa osaamiseen

taa huoltoasentajille 2-10 koulutusosiota

vuoden 2009 loppuun mennessä

Osaamisen kehittyminen hankkeen aikana

osoitetaan joko tutkinnoilla tai nettipohjaisilla

taitotesteillä, joiden kysymyspatterit

on kehitetty juuri Fastems IS:n tarpeiseen

yhdessä AEL:n kanssa. Testi syntyi asiakkaiden

toiveita kuunnellen ja siitä on tarkoitus

tehdä pysyvä käytäntö, jonka jokainen taloon

tuleva uusi työntekijä suorittaa nykyisen, kaksipäiväisen

Fastems-tapa toimia”-koulutuksen

lisäksi. Taitotestit antavat kokonaisuusnäkökulman

osaamisen kehittämiseen ja hyvin

käytännönläheisiin kysymyksiin saattaa liittyä

esimerkiksi videokuvaa. Kaikki Smartti-projektissa

käynnistettävät toimet tähtäävät Fastems

IS:n pysyvään osaamistason nousuun,

siksi osaamisen kehittämiseen tähtääviä toimia

tullaan jatkamaan projektistartin jälkeenkin

osana jokapäiväisiä toimintoja.


■ uutuustuote: FAstems ADc

tarkkaa tietoa

tuottavuuden

optimoimiseksi

Fastems esitteli huhtikuussa pidetyillä FinnTec 08 -messuilla

Fastems ADC -uutuustuotteensa, joka kerää nimensä

mukaisesti tilatietoja tuotantolaitteilta. Aikaisemmin manuaalisesti

kerätyn, virhealttiin tuotantotiedon sijaan ADC

tuottaa luotettavaa tietoa automaattisesti. Näin pienimmätkin

tuotantohäiriöt tulevat huomioiduiksi. Fastems ADC on

erinomainen työkalu tuotannon tehokkaaseen seurantaan

ja toimintatapojen tuottavuuden kehittämiseen.

FFastems ADC (Automated Data Collection) tarjoaa monia etuja

käyttäjälleen. Tuottavuuden maksimointimahdollisuuden lisäksi

se lisää kunnossapitotoimintojen ennustettavuutta ja auttaa näin

välttämään turhia seisokkeja. Sen käyttö parantaa koneen tai solun

käyttösuhdetta, jolloin tuottavuus saadaan kasvamaan. Järjestelmä

on erittäin luotettava ja kestää yhteyskatkokset, koska sen

puskurimuisti tallentaa seurattavan tiedon vähintään tunniksi.

Seurantajärjestelmän rakentamisessa koneliittymien suunnittelu

ja toteutus ovat olennaisia tehtäviä. Tästä työstä Fastemsilla

on alan johtava kokemus. Lisäksi ADC:n tukena on Fastems Teleservice

ja Fastemsin toimiva, laaja huoltoverkosto.

Fastems ADC on suunniteltu toimimaan Microsoft Windows

XP -käyttöjärjestelmässä. Laitteiden välinen tiedonsiirto hoidetaan

yrityksen lähiverkossa. Tällä hetkellä ADC tukee kahdeksan

I/O-signaalin keräystä ja 255 tilan seurantaa. Tiloja voidaan tarkastella

valinnaisesti 24 tunnin, seitsemän päivän tai käyttäjän valitsemalla

aikavälillä.

Käyttöliittymä on graafi nen ja sen antamina tunnuslukuina

ovat: käytettävyys, käyttöaste, MTBF (Mean Time Between Failures,

keskimääräinen aika kunnostuksen ja vikaantumisen välillä)

ja MDT (Mean Down Time, keskimääräinen viankesto). Trendinuoli

ilmoittaa käyttöasteen kehittymisen valitulla aikajaksolla.

Perusraportit ADC antaa suoraan käyttöliittymästä ja siinä on

mahdollisuus myös omien raporttien muodostamiseen. Järjestelmän

konfi gurointi hoidetaan erillisellä konfi gurointityökalulla.

Laitteeseen on tulossa optioina muun muassa ulkoiset datan

syöttölaitteet esimerkiksi OEE-luvun (Overall Equipment Effi -

ciency, laitteenkokonaistehokkuus) tuottamiseksi, web-käyttöliittymä

konsernitason seurantaa varten, integrointi toiminnanohjausjärjestelmään

(Lean), analogiatiedon keruu värähtely- ja

lämpötilamittauksia varten sekä huoltokutsujen teko -toiminto.

Ensimmäiset Fastems ADC toimitukset asiakkaille aloitetaan

tämän vuoden syksyllä.

Fastems ADC:n graafi nen käyttöliittymä tarjoaa helposti

hahmotettavan kuvan koneen tai solun toiminnasta.

■ Laitteen viikkonäkymä.

■ Laitteen historiatiedot.

■ Solunäkymä.

13


14

■ Henkilökuvassa matti nenonen

■ Matti Nenonen vuoden

2008 Pirkan Hiihdossa.

it´s GReAt

to be home

Myyntipäällikkö Matti Nenonen vetää FM-järjestelmien ja teollisuusrobottien

Suomen myyntitiimiä Vantaan Hakkilassa. Matti

tuli taloon elokuussa 2007 omien sanojensa mukaan ”paluumuuttajana

talon ulkopuolisilta kursseilta”. Kursseilla hän

tarkoittaa aiempia työtehtäviään elektroniikkateollisuuden ja

kokoonpanojärjestelmien myyntitehtävissä sekä työvaateteollisuuden

ulkomaantoimintojen parissa. Koulutukseltaan Matti on

konepajatekniikan ja teollisuustalouden diplomi-insinööri. Diplomityönsä

hän teki aikoinaan Ylötehtaille.

H

Hyvän myyjän työpäivä on hektinen, vaihteleva ja se tapahtuu asiakasrajapinnassa.

Tällä hetkellä viikosta 2-3 päivää kuluu konttorilla,

loput asiakkaissa ja myös Lahdesjärvellä. Projekteja tulee mukavasti

ja Fastemsin systemaattinen uusasiakashankinta toimii. Asiakaslähtöisyys

on tärkeää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lupauksista

pidetään kiinni ja muistetaan, kuka sen palkan oikein maksaa. Myyjän

tärkein tehtävä on päästä jyvälle asiakastarpeesta ja välittää tieto

muulle organisaatiolle. Reunaehtoina on ymmärtää mitä ja paljonko

tarjotaan, mihin hintaan ja millaisin tavoittein.

Tiimiin kuuluvat Matin lisäksi FM-järjestelmien myyntiin erikoistunut

Erkki-Jussi Salo ja robotteihin erikoistuneet Jorma

Koivusilta, Pekka Mikkilä sekä Aarno Luukkonen. FM-järjestelmät

ovat Matin vahva laji, mutta robotteihin tutustuminen on

hyvässä vauhdissa. Matti kiittää tiimiläisiään kovan tason ammattilaisiksi,

joista lähes kaikilla on peräti 15 vuoden kokemus työstään.

Vuosia ulkomailla työskennellyt Matti kertoo, että myyntityö

sinänsä on kaikkialla samanlaista. Vaikeaa se on suomeksikin, mutta

ulkomailla lisähaasteen antaa vieras ympäristö ja kieli. Matti kertoo

tutustuneensa myyjän työhön isänsä kautta, ja jo nuorena päättäneensä,

ettei hän ainakaan myyjäksi ala. Toisin vain kävi.

Kun toiminta tehdään aidon asiakaslähtöisesti, se näkyy ongelman

kuunteluna ja ratkaisuna. Fastems on onnistunut Matin

saaman palautteen mukaan mukavasti, sillä Fastemsin tarjoamien

tuotteiden ja järjestelmien oikeat kombinaatiot ja asiakaskohtaiset

räätälöinnit synnyttävät haluttua tuloksentekokykyä. Sen sijaan

tulevaisuudessakin pitää kyetä varmistamaan, että toimitukset saadaan

tehtyä silloin, kun asiakas vaatii. Automaatiojärjestelmän toimitusaika

ei saa milloinkaan olla pitempi kuin siihen kytkettävien

työstökoneiden.

Kun perheessä on kolme jääkiekkoilevaa poikaa, on selvää että

isäkin osallistuu harrastukseen. Matti toimii itse jääkiekkoerotuomarina

ja pelaa ikämiehissä kiekkoa itsekin ja lisäksi harrastaa kestävyysliikuntaa.

Muun muassa Tukholman ja Helsingin maratonit

ovat tuttuja sekä Pirkan kierroksen osatapahtumat. Kotona, Helsingin

Pakilassa, perheen neljän koiran ulkoilutus pitää peruskuntoa

yllä. Tärkeää vastapainoa antavat myös Ylöjärvellä sijaitseva mökki

ja valokuvaus. Kuvia kertyy peräti 20.000-30.000 otosta vuodessa.

1989 Diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä

korkeakoulusta

1989 Valmet Tehdasautomaatiolle projektipäälliköksi

1991 Ruotsin FMS- ja varastojärjestelmämyyntikonttorin

käynnistys

1992 Paluu Linnavuoreen markkinoinnin ja myynnin

tehtäviin

1996 Saksan myyntikonttoriin, ensin Sveitsin myynnistä

vastaaminen ja sitten konttorin vetovastuu

2002 ”Talon ulkopuoliset kurssit”

2007 Elokuussa paluu Fastemsin myyntitiimin vetäjäksi


■ Henkilökuvassa Aarno luukkonen

■ Aarno Luukkonen

talvilomalla 2008

Curaçaolla.

RoBotteJA

joka lähtöön

Tampereen Lahdesjärvellä työpöytäänsä pitävä Aarno Luukkonen kuuluu Nenosen

Matin myyntitiimiin. Aarno vastaa erityisesti robottimyynnin OEM-asiakaskunnasta eli

niistä robotti-integraattoreista, jotka käyttävät robotteja osana omia, loppukäyttäjille

tehtäviä tuotteitaan. Mitä erilaisimpiin tehtäviin soveltuvista roboteista Aarnolle on ker-

J

tynyt kokemusta, jota ryydittää koneautomaatiotekniikan diplomi-insinöörin koulutus.

Jo ensimmäisessä työpaikassaan Aarno pääsi

innovaatioiden pariin. Mekaniikan ja automaation

tuotekehitystehtävissä hän osallistui

sittemmin patentoidun viilun paikkauslinjan

suunnitteluun ja oli tekemässä järjestelmän

käyttöönottoja muun muassa Ranskassa.

Tampereelle muutettuaan Aarno työskenteli

pitkään erilaisissa kuljetinjärjestelmiin

ja robotiikkaan liittyvissä tehtävissä

huoltopäällikkönä, projektipäällikkönä, robottisolujen

projektimyynnissä sekä viimeksi

huollon osastopäällikkönä. Työtaustoistaan

johtuen hänelle on kertynyt mielenkiintoista

osaamista myös muista kuin tyypillisistä konepajaroboteista

ja robottisoluista.

Aarno etsii roboteille menestyskäyt-

tökohdetta integraattoreiden kautta uusista

teollisuuden sovellutuksista. Melkoisella

varmuudella sellainen vielä löytyykin. Hän

tuntee muun muassa elintarviketeollisuuden

integraattoreita, jotka rakentavat kohteita

leipomoille, meijereille ja lihataloille. Myös

robotisoitu lavaus on hänelle tuttua. Harva

tulee ajatelleeksi, että Fanucilta löytyy runsas

robottivalikoima myös näihin tarpeisiin.

Esimerkkinä Aarno mainitsee huippunopean,

erityisesti elintarviketeollisuuteen soveltuvan

Fanucin M-430iA2F -poimintarobotin.

Pitäisi saada ensimmäinen jalkautettua

Suomeen!

Aarno pitää tärkeänä, että myös Fastemsin

palvelupuolella on riittävät resurssit

palvelukonseptin kehitykseen, koulutukseen

ja tuotteistukseen. Erityisen keskeiseen rooliin

palvelutarjonta nousee tilanteissa, joissa

tuotetarjontaa laajennetaan.

Lempäälässä asuvan Aarnon perheeseen

kuuluu vaimon lisäksi kaksi lasta. Lomalla

matkustetaan perheen kanssa eri puolilla

maailmaa. Aarno suosittelee lomakohteeksi

Abc-saariin kuuluvaa Curaçaoa.

1992 Kajaanilaiseen Mecano Groupiin

tuotekehittelijäksi

1998 Diplomi-insinööriksi Lappeenran-

nan teknillisestä korkeakoulusta

1999 Muutto Tampereelle ja

Nekomat-Belosin palvelukseen

2007 Joulukuussa Fastemsin teollisuus-

robottien OEM-myyntiin

■ messuKAlenteRi

2008–2009

Fastems esittelee tuotteitaan ja palveluitaan

monilla messuilla vuoden 2008 aika-

na. Tervetuloa messuille tutustumaan

konepajateknologian sekä tehdasauto-

maation huippuratkaisuihin! Mukana

tietenkin myös Fastemsin asiantuntemus

– juuri Sinua varten.

• IMTS 2008

Chicago, USA, 8.–13.9.2008

Osasto A-8468

• AMB 2008

Stuttgart, Germany, 9.–13.9.2008

Halli 9, osasto 55

• ALIHANKINTA 2008

Tampere, 17.–19.9.2008

Halli D, osasto 200

• BI-MU

Milano, Italia, 3.–7.10.2008

Halli 22, osasto E08/F11

• Tekniska Mässan

Stockholm, Sweden, 21.–24.10.2008

Osasto B17:11

• EMO Milano 2009

Milano, Italia, 5.–10.10.2009

15


16

PEN HOUSE

Tervetuloa

tuottavuus!

• Alihankintamessut 17.–19.9. | osasto D200

Fastems Grand Opening 18.–19.9. | Lahdesjärvi

HARTFORD

-ensiesittely!

Syyskuussa on syytä tulla Tampereelle: Alihankintamessut, Fastemsin Open

House -konenäyttely ja tehdaslaajennuksen valmistujaiset sekä Fastems

Training Centerin kymmenvuotisjuhlat.

Avaamme uudistuneen tuotantolaitoksemme ovet kaikille messuvieraille

18.-19. syyskuuta! Ilmainen bussikuljetuksemme tuo sinut Tampereen messuja

urheilukeskuksesta suoraan Lahdesjärvelle tunnin välein.

Samalla kun nautit hyvästä seurasta ja herkullisista tarjoiluista, Fastems Easy

Automation Road Show näyttää, kuinka helposti ja nopeasti tehostat konepajasi

tuottavuutta tehdasautomaatiolla. Tutustut myös FMS-uutuuksiimme sekä FMSkoulutusympäristömme

tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Sinutkin tervetulleeksi Tampereelle toivottaa Fastems – palveluksessasi

8760 tuntia vuodessa.

Fastems Oy Ab

Tuotekatu 4

33840 Tampere

Puh. 03 268 5111

Fax 03 268 5000

Hakkilankaari 2

01380 Vantaa

Puh. 09 3450 48

Fax 09 3450 5623

Toimitusjohtaja

Jarmo Hyvönen

www.fastems.com

More magazines by this user
Similar magazines