29.03.2014 Views

FUAS-liittouman ajankohtaiset työryhmäkuulumiset ja hankkeet

FUAS-liittouman ajankohtaiset työryhmäkuulumiset ja hankkeet

FUAS-liittouman ajankohtaiset työryhmäkuulumiset ja hankkeet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1

FUASin kokonaiskehittämisen

ajankohtaiset asiat

Antti Kauppi

23.5.2012

7/2/2012


2

Lyhyt ajan historia -

FUASliittouman vaiheet

1. Liittouman muodostaminen

FUAS – perustamissopimus

• Metropolian irtoaminen projektikumppaniksi

2. Luottamuspääoman synnyttäminen

• Laaja hankeyhteistyö ja työryhmätyöskentely

3. Aidon strategisen liittouman muodostaminen

FUAS - liittoumasopimus

7/2/2012


Strateginen ohjaus 2012

Keskeinen tavoite:

- FUAS-ohjausmalli (FUAS 2013->)

Toimenpiteet:

-FUASin yhteiset neuvottelut OKM:n kanssa (ohjausryhmä ja

rehtori-vararehtoriryhmä)

-FUASin toiminnallisen ohjauksen mallin rakentaminen ja

hyväksyminen (ohjausryhmä ja rehtori-vararehtoriryhmä)

-FUAS-liittoumastrategian toteutussuunnitelman osallistava

laatiminen ja hyväksyminen (rehtori-vararehtoriryhmä)

- hallitusten ja johdon kehittämisseminaari Lapissa (Laurea)

-Strategisten mittarien seuranta ja kehittäminen, yhtenäinen

tietotuotanto (tietotuotantoryhmä)

-Yhteisen laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen PDCAmallin

ja liittoumastrategian pohjalle (laadunvarmistusryhmä)

2020 Tahtotila:

Kansainvälisesti

arvostettu,

Helsingin laajan

metropolialueen

kansainvälistä

kilpailuasemaa

vahvistava itsenäisten

korkeakoulujen

liittouma,

joka tarjoaa

toimialallaan

kaikki

metropolialueen

elinkeinoelämän ja

väestön tarvitsemat

korkeakouluopetus-,

tutkimus- sekä

aluekehityspalvelut


4

FUASin omistus- ja hallintomalli

7/2/2012


Painoalaryhmät (4)

Johtaminen ja toiminnanohjaus

5 5

Liittoumahallitus

Esittelijä

toiminnanjohtaja

Rehtorikollegio

Vastuu

Strategiset

ohjausryhmät

LAMK HAMK Laurea

TKI

(Pj. Fränti, Laurea)

Koulutusvastuut

(pj. Katajamäki, LAMK)

Ohjaus ja järjestelmät

(pj. Puusaari, HAMK)

Osaamisen painoalat

Hyvinvoinnin turvaaminen

Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys

Ympäristö ja energiatehokkuus

Teknologia ja yrittäjyys

R&D Services

Virtuaalikampus

YAMK

AIKO

Tekniikka

Kielet ja

viestintä

Osaamisen johtaminen

Opiskelijan hyvinvointi

Viestintä

Laadunvarmistus

Tietotuotanto

Kirjasto/tietopalvelu

KV

Kokonaisarkkitehtuuri

IT

7/2/2012

7/2/2012


Strategiset ohjausryhmät

• TKI-ryhmä (hankevastuu LAMK)

• Koulutusryhmä (hankevastuu HAMK)

• Ohjaus ja järjestelmät –ryhmä (hankevastuu Laurea)

• Ryhmät suunnittelevat ja johtavat strategisten osa-alueiden

operatiivisen toiminnan (esim. Curriculum Review, Research

Review, Governance Review)

• Ryhmät vastaavat FUASin strategisten hankkeiden

operatiivisesta johtamisesta

• Ryhmät päättävät operatiivisen tason asioista vararehtorien

toimivallan puitteissa ja johtavat työryhmien toimintaa

FUAS-työryhmät raportoivat strategisille ohjausryhmille


Strategisten ohjausryhmien jäsenet

• TKI-ohjausryhmä

• LAMK: Päivi Starckjohann, Ilkka Väänänen

• HAMK: Matti Hakala, Helena Kautola

• Laurea: Maarit Fränti (pj.), Veijo Ilmavirta, Antti Vettenranta

• Opiskelijoiden edustaja: Tanja-Maria Rantakangas HAMKO

• Koulutusvastuut -ohjausryhmä

• HAMK: Seija Mahlamäki-Kultanen, Pirjo Kuisma

• LAMK: Erja Katajamäki (pj.), Helena Karento, Jari Kivistö

• Laurea: Maarit Fränti, Taina Viiala (varalla Iris Wiitakorpi)

• Opiskelijoiden edustaja: Satu Sileekangas Laureamko

• Ohjaus ja järjestelmät –ohjausryhmä

• Laurea: Kimmo Hannonen, Pauliina Nurkka

• HAMK: Pertti Puusaari (pj.), Ari Kuusio

• LAMK: Risto Ilomäki, Marjo-Riitta Järvinen

• Opiskelijoiden edustaja: Jari Koistinen LAMKO


8

KOULUTUKSEN STRATEGISEN OHJAUSRYHMÄN (KoSO)

TOIMINTA

FUAS STRATEGIA

TKI-TOIMINTA

FUAS

KOULUTUSRAKENNE:

KOULUTUSVASTUUT

LINKITTÄÄ

KOULUTUSPROSESSIT:

KÄRKIHANKKEET

Johtaa ja arvioi yhdessä

OHJAUSRYHMÄ

Tiedottaa ja tekee esityksiä

KOULUTUKSEN

KEHITTÄMINEN

LINKITTÄÄ

JÄSENKORKEA

-KOULUN

KOULUTUKSEN

KOORDINOINTI

JA

KEHITTÄMINEN

FUAS

KEHITYKSEN

SUUNNASSA

OHJAUS &

JÄRJESTELMÄT

REHTORI- JA VARAREHTORIRYHMÄ

2, 2012

7/2/2012


Painopistealueittain muodostettujen

työryhmien tehtävät (koulutus & TKI)

FUASin liittoumastrategian linjausten toteuttaminen

FUAS-profiilin terävöittäminen painopistealueella

• Pedagogisten innovaatioiden kehittäminen ja levittäminen

• Moniammatillisen yhteistyön edistäminen ja monialaisten

oppimismahdollisuuksien avaaminen ja hyödyntäminen

• Koulutuksen ja TKIn integroiminen, uusien koulutus- ja TKIkokonaisuuksien

ideoiminen, suunnittelu ja toteuttaminen

• Kansainvälisten ja kotimaisten työelämä- ja innovaatioverkostojen

hyödyntäminen

FUAS koulutusvastuun ja TKI-hankkeiden toteuttaminen

painopistealueilla

• Koulutusryhmien ja TKI-kärkikonsortioiden vetäjät muodostavat

työparin, joka tiiviillä yhteistyöllään varmistaa koulutuksen ja TKIn

integroitumisen painopistealueella


Koulutusta koskevat

ratkaisut 2012

Keskeinen tavoite:

- FUAS-opintotarjonnan ja opiskelijaliikkuvuuden

lisääminen

Toimenpiteet:

-Koulutusohjelmien ja koulutusvolyymien yhteiset suunnitteluperiaatteet

(Koulutusryhmä, koulutustyöryhmät)

-FUAS-liikkuvuus 2012-2013 (Rakenteet-osahanke, koulutustyöryhmät)

-FUAS-kesäopinnot 2012 (Kesäamk-hanke, koulutustyöryhmät)

-FUAS Graduate School (YAMK-kärkihanke)

-Vieraskielisen koulutuksen kehittäminen (kv- ja kielet&viestintä-ryhmien

kärkihankkeet)

-Aikuiskoulutus (AIKO-työryhmä, koulutustyöryhmät, AIKOKO–hanke)

-Tuotteiden kehittäminen koulutusvientiin (Kovike-hanke)

-Läpäisyn ja tutkintotehokkuuden parantaminen (Läpäisy-osahanke)

-Koulutusohjelmien profilointi (Koulutusryhmä, koulutustyöryhmät,

kärkihankkeet: YAMK, aikuiskoulutus)

-Virtuaalikampuksen suunnittelu ja pilottien käynnistäminen

(Virtuaalikampusryhmä)

-Curriculum Review:n toteuttaminen (CR-projektiryhmä)

2020 Tahtotila:

Kansainvälisesti

arvostettu,

Helsingin laajan

metropolialueen

kansainvälistä

kilpailuasemaa

vahvistava itsenäisten

korkeakoulujen

liittouma,

joka tarjoaa

toimialallaan

kaikki

metropolialueen

elinkeinoelämän ja

väestön tarvitsemat

korkeakouluopetus-,

tutkimus- sekä

aluekehityspalvelut


Koulutuksen työryhmät

• Hyvinvoinnin turvaaminen (Katariina Raij Laurea pj., Marjo Ritmala Laurea, Päivi Immonen-Orpana

Laurea, Jukka Oresto LAMK, Hannele Tiittanen LAMK, Hanna Naakka HAMK, Anna-Riitta Myllärinen HAMK)

• Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys (Timo Turunen LAMK pj., Sari Suominen LAMK, Anu Lindström

Laurea, Sari Jääskeläinen Laurea, Paula Lehto Laurea, Tuija Engbom HAMK, Vesa Salminen HAMK, Vesa

Tuomela HAMK)

• Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys (Antti Peltola HAMK pj., Tuija Pirttijärvi HAMK, Anssi Kuusela

Laurea, Piia Silvennoinen Laurea, Sakari Halmemies LAMK, Helena Hatakka LAMK)

• Ympäristö ja energiatehokkuus (Silja Kostia LAMK pj., Marianne Matilainen LAMK, Susanna Kivelä

Laurea, Tero Uusitalo Laurea, Terhikki Mäkelä HAMK, Nina Karasmaa HAMK)

• Kielet ja viestintä (Taina Juurakko-Paavola HAMK pj., Sari Saarinen, Laurea; Eija Lantta, LAMK)

• YAMK-ryhmä (Birgitta Varjonen, HAMK pj., Päivi Huotari, HAMK, Helena Turunen, HAMK, Katri Ojasalo,

Laurea, Mariana Salgado, Laurea, Seija Paasovaara, Laurea, Ulla Kotonen, LAMK, Eeva Aarrevaara, LAMK, Tuula

Piensoho, LAMK)

• AIKO-ryhmä (Tuula Piensoho LAMK pj., Esa Inget HAMK, Tuula Kilpinen Laurea, Eija Mäkelä LAMK, Leena

Nieminen Laurea, Sanna Partamies Laurea (vara), Satu Sorsa (siht.) LAMK, Birgitta Varjonen HAMK, Iris

Wiitakorpi Laurea (vara))

• Virtuaalikampus –ryhmä (Leena Vainio HAMK pj., Irma Mänty Laurea, Eeva Forssen Laurea, Harri

Kuusela LAMK, Mika Rauhala LAMK, Ari Vesikko LAMK, Jenny Meriläinen LAMK, Pirjo Kuisma HAMK, Jaana

Kullaslahti HAMK, Kari Kataja HAMK, Sebastian Ratu LAMKO)

• Tekniikan työryhmä (Tapio Kostamo HAMK pj., Antti Aimo HAMK, Heikki Ruohomaa HAMK, Helena

Kautola HAMK, Juhani Keskitalo HAMK, Kauko Ojanen HAMK, Lea Heikinheimo HAMK, Nina Karasmaa HAMK,

Timo Hallenberg HAMK, Tuija Engbom HAMK, Eeva Aarrevaara LAMK, Jari Kivistö LAMK, Olli Kaikkonen LAMK,

Silja Kostia LAMK, Tapani Kuusi LAMK, Timo Turunen LAMK)


TKI-ratkaisut 2012

Keskeinen tavoite:

- FUAS-innovaatiokeskittymät ja kärkikonsortiot toimivat aktiivisesti

FUAS-painoaloilla ja ensimmäiset kansainväliset FUAS-hankkeet

ovat saaneet rahoituksen

Toimenpiteet:

-FUAS-innovaatiokeskittymien ja kärkikonsortioiden työn aktivointi,

innostaminen, toteuttaminen ja tukeminen (TKI-ryhmä, konsortioryhmät)

-Yhteisten FUAS-TKI-palveluiden suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen

(TKI-ryhmä, Veijo Ilmavirta)

-Oppimiseen integroidun TKI-toiminnan ja siihen kytkeytyvien

pedagogisten innovaatioiden kehittäminen (Koulutusryhmä, TKI-ryhmä,

koulutustyöryhmät, konsortioryhmät)

-Kansainvälisten verkostojen mobilisoiminen strategisten

liittoumapartnereiden kanssa yhteistyössä (TKI-ryhmä, konsortioryhmät)

-Aluekehitystä palvelevien ja innovaatiojärjestelmän pohjarakennetta

uusivien toimintamallien kehittäminen (TKI-ryhmä)

-Research review:n toteuttaminen (laaturyhmä & TKI-ryhmä)

2020 Tahtotila:

Kansainvälisesti

arvostettu,

Helsingin laajan

metropolialueen

kansainvälistä

kilpailuasemaa

vahvistava itsenäisten

korkeakoulujen

liittouma,

joka tarjoaa

toimialallaan

kaikki

metropolialueen

elinkeinoelämän ja

väestön tarvitsemat

korkeakouluopetus-,

tutkimus- sekä

aluekehityspalvelut


TKI-työryhmät (=kärkikonsortiot)

• Hyvinvoinnin turvaaminen

• pj. Merja Saarela, HAMK; Birgitta Varjonen, HAMK; Taina Anttonen LAMK;

Sami Makkula, LAMK; Hannele Niiniö, Laurea; Katariina Raij, Laurea

• Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys

• pj. Antti Vettenranta Laurea; Vesa Taatila, Laurea; Tuija Hirvikoski, Laurea;

Anu Raappana, LAMK; Ulla Kotonen, LAMK; Outi Kangas-Korhonen, LAMK;

Tapio Kostamo HAMK; Ulla Bard HAMK; Vesa Tuomela, HAMK (vara); Leena

Vainio, HAMK (vara)

• Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys

• pj. Jyri Paasonen, Laurea; Juha Putkonen, Laurea; Helena Kautola, HAMK;

Timo Ahonen, LAMK; Hanna Maijala HAMK

• Ympäristö ja energiatehokkuus

• pj. Tapani Pöykkö, HAMK; Silja Kostia, LAMK; Tero Uusitalo, Laurea; Markku

Raimovaara HAMK


Yhteisiä palveluja koskevat

ratkaisut 2012

Keskeinen tavoite:

- FUAS-liittouman yhteisten sähköisten palveluiden

suunnittelu ja toteutuksen käynnistyminen

Toimenpiteet:

- Kokonaissuunnitelman tekeminen sähköisten palvelujen kehittämiseksi

FUAS:issa kokonaisarkkitehtuurimallia hyödyntäen. (Yhteiset palvelut –

ryhmä, uusi perustettava sähköisten palvelujen työryhmä)

-Virtuaalikampuksen suunnittelu ja toteutuksen käynnistyminen

(Virtuaalikampusryhmä)

-TKI-ulottuvuuden toteuttaminen käytännössä toimimalla TIVIT-ICT SHOKin

testialustana

-Opiskelijahallintojärjestelmien yhdistäminen (FUAS-Winha & TIPTOP –

projekti)

- Kv-toiminnan kehittäminen ristiinarvioinnin pohjalta (kv-työryhmä)

- Yhteistyön tiivistäminen henkilöstön kehittämisessä – FUAS Akatemian

perustan rakentaminen (osaamisen johtamisen työryhmä)

2020 Tahtotila:

Kansainvälisesti

arvostettu,

Helsingin laajan

metropolialueen

kansainvälistä

kilpailuasemaa

vahvistava itsenäisten

korkeakoulujen

liittouma,

joka tarjoaa

toimialallaan

kaikki

metropolialueen

elinkeinoelämän ja

väestön tarvitsemat

korkeakouluopetus-,

tutkimus- sekä

aluekehityspalvelut


Ohjaus ja järjestelmät -työryhmät

• Tietotuotanto (Anja Valta HAMK pj., Tarja Gustafsson Laurea, Marjo-Riitta Järvinen LAMK)

• Laadunvarmistus (Marjo-Riitta Järvinen LAMK pj., Jaana Ignatius Laurea, Mervi Friman HAMK)

• IT – Tietohallinto (Ari Kuusio HAMK pj., Isto Hamina Laurea, Kimmo Pettinen Laurea, Mika Rauhala LAMK, Petri

Varjonen LAMK, Tuulikki Kallio LAMK, Jari Kivelä HAMK, Kari Helenius HAMK, Kari Kataja HAMK)

• Kirjasto- ja tietopalvelu (Sirkku Blinnikka LAMK pj., Sinikka Luokkanen, HAMK, Hanna Lahtinen / sijainen Erja

Huovila, LAUREA)

• KV-ryhmä (Ulla Weijo LAMK pj., Arja Majakulma Laurea, Marja Räikkönen HAMK)

• Opiskeluhyvinvointi (Teija Laamanen Laurea pj., Eija Lantta LAMK, Pirjo Kuisma HAMK, Eija Heiskanen

Metropolia)

• Osaamisen johtaminen (Heidi Ahokallio-Leppala HAMK pj., Tarja Aouni, Laurea, Erja Katajamäki, LAMK, Lena

Siikaniemi LAMK, Henna Tanhuanpää, HAMK, Minna Haapasilta, Lamk, Marita Huhtaniemi, Metropolia, Terhi-Maija

Itkonen-Isakov, Metropolia, Jouni Koski, Laurea, Leena Nikander, HAMK, Kristiina Rousku, Metropolia, Aija Töytäri-

Nyrhinen, HAMK)

• Viestintä (Tuula Kilpinen LAMK, pj., Lea Mustonen HAMK, Päivi Korhonen Laurea)

• Kokonaisarkkitehtuuri (Kimmo Pettinen Laurea pj. Kimmo Hannonen Laurea, Heli Uusipaavalniemi Laurea, Jaana

Ignatius Laurea, Ari Kuusio HAMK, Kari Kataja HAMK, Pirjo Kuisma HAMK, Tuulikki Kallio LAMK, Mika Rauhala LAMK,

Ilkka Väänänen LAMK)


Viestintä 2012

Keskeinen tavoite:

-OKM ja muut sidosryhmät luottavat ja sitoutuvat FUASliittoumaan

ja suuri yleisö tunnistaa FUAS-liittouman

Toimenpiteet:

-FUAS-liittouman portaali (www.fuas.fi) kiinnostavana, ajan tasalla

olevana ja kohderyhmät tavoittavana viestintäkanavana

-FUASin näkyvyyden lisääminen FUAS-amkien omassa

viestinnässä - Member of FUAS (Viestintäryhmä, FUAS-amkien

viestinnästä vastaavat henkilöt)

-Osallistava viestintä verkossa (verkkokysely, Facebook, Twitter)

-FUAS-lehti (ensimmäinen 2/2012, 2 krt/v)

-Newsletter (8 krt/v)

-Mediatiedotteet ja mediainfot

-Tilaisuudet ja tapahtumat (mm. liittoumakorkeakouluseminaari,

Studia 2012, tapahtuma elinkeinoelämälle)

2020 Tahtotila:

Kansainvälisesti

arvostettu,

Helsingin laajan

metropolialueen

kansainvälistä

kilpailuasemaa

vahvistava itsenäisten

korkeakoulujen

liittouma,

joka tarjoaa

toimialallaan

kaikki

metropolialueen

elinkeinoelämän ja

väestön tarvitsemat

korkeakouluopetus-,

tutkimus- sekä

aluekehityspalvelut


FUAS Strategiset hankkeet 2013-2014

(esitetty OKM:lle 17.2.2012)

FUAS-toimintarakenteen kehittäminen – TKI-toiminta

• Oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen osaksi

innovaatiokeskittymiä ja alueellista innovaatioekosysteemiä

• TKI-toiminnan ja yrittäjyyden yhteisen palvelurakenteen muotoilu ja

eheyttäminen

FUAS-toimintarakenteen kehittäminen – Koulutusvastuut

• Liikkuvuuden mahdollistavat rakenteet

FUAS Graduate School

FUAS Aikuiskoulutus

FUAS Virtuaalikampus

FUAS-toimintarakenteen kehittäminen – Ohjaus ja järjestelmät

• Toiminnanohjaus, järjestelmät ja palvelut

• Governance review

• Competence ShareNet

• Strateginen viestintä

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!