Rahapeliongelmien_tunnistaminen,_puheeksiotto_ja_pelaajan_auttaminen

aklinikka

Rahapeliongelmien_tunnistaminen,_puheeksiotto_ja_pelaajan_auttaminen

SISÄLLYS

OSA 1

1 JOHDANNOKSI..................................................................................................................... 7

2 RAHAPELIONGELMAT, NIIDEN TUNNISTAMINEN JA AVUN HAKEMINEN..................... 9

2.1 RAHAPELAAMINEN ONGELMANA................................................................................ 9

2.2 ALTISTAVAT TEKIJÄT JA RISKIRYHMÄT...................................................................... 12

2.3 PELIONGELMIEN VAIKUTUKSET................................................................................ 14

2.3.1 Pelaajan kokemat haitat........................................................................................ 14

2.3.2 Läheisten kokemat haitat...................................................................................... 14

2.3.3 Yhteiskunnalliset haitat.......................................................................................... 15

2.4 PELIONGELMIEN TUNNISTAMINEN JA PUHEEKSIOTTO......................................... 16

2.4.1 Läheissuhteet........................................................................................................ 16

2.4.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut.................................................................................... 17

2.4.3 Pankit, talous- ja velkaneuvonta............................................................................ 17

2.4.4 Työpaikat............................................................................................................... 19

2.5 AVUN HAKEMINEN JA SEN ESTEET........................................................................... 19

2.6 MISTÄ PELAAJALLE APUA........................................................................................... 21

2.6.1 Oma-apu, vapaaehtois- ja vertaistoiminta............................................................. 21

2.6.2 Ammatillinen tuki ja hoito....................................................................................... 22

3 RAHAPELIONGELMIEN HOITO......................................................................................... 25

3.1 ONNISTUNEEN HOIDON ELEMENTTEJÄ................................................................... 25

3.2 LÄHEISTEN MUKAAN OTTAMINEN PELAAJAN HOITOON........................................ 27

3.3 AMBIVALENSSI JA MOTIVOINTI.................................................................................. 27

3.4 HOIDON VAIHEITTAINEN ETENEMINEN..................................................................... 30

3.5 PROSESSIN MURROS- JA KÄÄNNEKOHDAT SEKÄ NIISSÄ AUTTAMINEN............. 31

3.5.1 Itsemurhariski, sen tunnistaminen ja siihen puuttuminen...................................... 31

3.5.2 Kriisi ja sen vaiheiden mukainen auttaminen........................................................ 32

3.5.3 Retkahdus ja sen käsittely..................................................................................... 35

4 REIKÄLEIPÄ-MALLI RAHAPELIONGELMIEN HOIDOSSA.............................................. 41

4.1 ONGELMALLINEN PELAAMINEN................................................................................ 44

4.2 TALOUS......................................................................................................................... 50

4.3 ARJEN SUJUVUUS....................................................................................................... 52

4.4 SOSIAALINEN HYVINVOINTI....................................................................................... 53

4.5 PSYYKKINEN HYVINVOINTI........................................................................................ 54

4.6 FYYSINEN HYVINVOINTI............................................................................................. 55

4.7 ARVOT, MORAALI, EETTISYYS, USKO....................................................................... 57

5 HOIDON JÄLKEEN............................................................................................................. 61

4

More magazines by this user
Similar magazines