Lataa esityksen kalvot

videonet.fi

Lataa esityksen kalvot

1

Kinestetiikka - toimintakyvyn

ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva

voimavaralähtöinen toimintamalli

Virpi Hantikainen

ESH, TtT, Kinestetiikka kouluttaja

Suomen kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja

Tutkija, University of Applied Sciences, Institute of Applied Nursing Science,

St Gallen Switzerland

THL:n RAI – seminaari 29. 3. 2012


Go goes

Slow goes

No goes

2


• Tärkeintä on LIIKE!

• Ilman liikettä ja liikkumiskokemuksia ihminen ei pysty

hahmottamaan

omaa itseään

hahmottamaan

ympäristöään

toteuttamaan

perustoimintojaan

Avustettavista tulee helposti passiivisia siirreltäviä ja

vaikeasti kuntoutettavia, komplikaatiot lisääntyvät,

haastava käyttäytyminen (esim. hoidon vastustaminen,

agressiivisuus) lisääntyy

3


Potilaan/asiakkaan 24h


Miksi aihe on tärkeä hoitotyössä?

• Kuinka paljon ja millaisia liikkumiskokemuksia potilas/asiakas

saa hoitopaikassaan?

• Siirrämmekö “taakkaa”/“esinettä” vai avustammeko ihmistä ?


Miksi aihe on tärkeä hoitotyössä?

• Aamuhoitojen aikana muistisairas vanhus lyö hoitajaa tai takertuu

käsillään vuoteen laitaan

• Potilas on passiivinen huolimatta saamastaan avusta mobilisaation

aikana

• Pitkään vuoteessa maannut vanhus ei hahmota omaa kehoaan ja

kaatuu kävellessään

• Vanhus siirtyy ainoastaan pyörätuolilla, vaikka voisi kävellä

muutamia askelia

6


Tärkeä pohdinnan aihe

• Kuinka paljon potilaan/asiakkaan

– liikkumisvaikeudet

– haastava käyttäytyminen

– passiivisuus jne.

• … johtuvat itse sairaudesta/vammasta ja kuinka paljon

tavasta, miten muodostamme vuorovaikutuksen ja

avustamme häntä päivittäisissa toiminnoissa?

7


Mitä Kinestetiikka on?

• voimavaralähtöinen toimintamalli

• perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen

mahdollisimman vaikuttavaan hyödyntämiseen avustustilanteissa

• kehittäjät käyttäytymistieteilijät Dr. L. Maietta ja Dr F. Hatch, USA

• kehitetty hoito-ja terapiatyöhön Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa

• Suomeen 1997

• vuonna 2012 n. 4000 koulutettua hototyöntekijää ja

fysioterapeuttia, 22 kouluttajaa ja 50 tutoria


Kinestetiikan perusajatuksia

• Ihminen on elävä, liikkuva, tunteva ja oppiva olento, jota tulee

tukea ja avustaa tästä lähtökohdasta käsin

• Ihminen ei terveydenhuollon potilaaksi/asiakkaaksi tullessaan

muutu elottomaksi materiaaliksi, jota siirretään/nostetaan

/otetaan ylös/käännetään paikasta toiseen

• Kinestetiikassa puhumme potilaan/asiakkaan tukemisesta ja

avustamisesta hänen omassa liikkumisessaan ja toiminnoissaan,

emme potilassiirroista (passiivinen)


Kinestetiikan tavoitteet

Perustoimintojen tukeminen mielekkäästi ja vaikuttavasti

Tieto-taidon lisääminen luonnollisesta liikkumisesta, sen

merkityksestä oman kehon ja ympäristön hahmottamiselle

sekä päivittäisille toiminnoille

Voimavarojen ihanteellinen hyödyntäminen, toimintakyvyn

ylläpitäminen ja kuntoutuminen

Fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden väheneminen,

luovuuden ja työn mielekkyyden lisääntyminen


Kinestetiikan käsitteet

YMPÄRISTÖ

liikkumista

tukeva/rajoittava

ympäristö

IHMISEN TOIMINNOT

asennot/

perusliikkuminen

paikalla suoritettavat

toiminnot

siirtyminen

VUOROVAIKUTUS

aistit

liikkeen elementit

vuorovaikutusmallit

KINESTETIIKAN

KÄSITTEET

VOIMA

veto/työntö

TOIMINNALLINEN

ANATOMIA

luut ja lihakset

kehonosat ja liiketilat

kehon hahmottaminen

ja hallinta

IHMISEN

LIIKKUMINEN

yhdensuuntainen ja

spiraalinen liike


Kinestetiikka apuvälineenä liikkumisen ja toimintojen

arvioinnissa ja tukemisessa (esimerkkejä)

• Vuorovaikutus

– Minkä aistikanavan kautta potilas ymmärtää parhaiten informaatiota?

– Kuinka paljon tarvitsee aikaa, tilaa ja voimaa omaan liikkumiseensa?

• Toiminnallinen anatomia

– Miten käyttää kehoaan? Käsiään ja jalkojaan?

– Miten hyödyntää tukipintoja?

• Ihmisen liikkuminen

– Onko liikkumismalli yhdensuuntainen vai spiraalinen?

12


Kinestetiikka apuvälineenä liikkumisen ja toimintojen

arvioinnissa ja tukemisessa (esimerkkejä)

• Voima

– Voiko vetää käsillään, työntää jaloillaan?

• Ihmisen toiminnot

– Millaisissa asennoissa ja miten voi olla? Miten liikkuu asennosta toiseen?

– Miten siirtää kehonsa painoa siirtymistilanteissa?

• Ympäristö

– Tukeeko ympäristö voimavarojen käyttöä?

13


Takertuva vanhus – kolmen hoitajan avustettavasta yhden avustettavaksi


15

Pyörätuoli on siirtymistä varten, tavallinen

tuoli istumista varten


16

Liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoito


Kinestetiikan oppiminen

Koko

työyhteisö

Peruskurssi 4 pv

(2+2 pv)

4-6 kk:n jaksossa

Terveydenhoitoalan ammattilaiset

Oppilaitokset

hoitotyön

perusopinnot

Oppimisjatkumo

Koko työyhteisö

tai valitut henkilöt

Syventäväkurssi

3 pv

Jalkauttaminen työyhteisöön

Motivoituneet ja

taitavat henkilöt

Tutor-koulutus

Edellyttää esimiehen tukea, henkilöstön motivaatiota ja jatkuvaa ohjausta

Erityiskurssit

• Liikkumista ja toimintakykyä tukeva asentohoito 2012-

• Suunnitteilla luovuuskurssit, Kinestetiikka tehohoitotyössä


Kinestetiikka Suomessa 1997-2012

• Peruskurssit, syventävät kurssit ja

tutor-koulutus

• Hoitotyön alueet:

• Vanhukset

• Kehitysvammaiset

• Akuuttihoitotyö

• Omaishoitajat 2009-

• 2012 Kinestetiikka Kokkolan

Sosiaali- ja terveysalan opiston

opetussuunnitelmaan


Kinestetiikan tutkimus

• potilaan/asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen

• liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoito

• painehaavaumien ja virheasentojen ehkäisy

• avustamisen kivuttomuus

• haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen (etenkin

muistisairaiden kohdalla)

• omaishoitajien avustustaitojen kehittyminen,kuormittavuuden

vaheneminen ja kotona selviytyminen

• saattohoitopotilaan liikkumisen ja toimintojen tukeminen ja kotona

selviytyminen

19


Kinestetiikka on ”päivän

metodi”, kaikilla pitäisi olla

mahdollisuus osallistua

koulutukseen. Mieluiten jo

koulussa, jatkuen eläkeikään

saakka.

(hoitajan kommentti 2011)

More magazines by this user
Similar magazines