Laukaan Peurunkagolf 1/2011

golfpiste.com

Laukaan Peurunkagolf 1/2011

Laukaan Peurunkagolf

1/2011

1


LPG

1-2011

22. vuosikerta

Tässä lehdessä

Laukaan Peurunkagolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Uudistuksia odotettavissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kohtaamisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Terveellinen golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Toimikunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kenttähenkilökunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Toimitus

Kuvat

Paino

Eero Paananen, Heikki Hokkanen, Maarit Järvinen

Eero Paananen

Jyväskylän Siirto-paino Oy

2


Olavi Salla

Kapteeni

Kapteenin eväät kaudelle 2011

Alkava kausi tuo mukanaan mielenkiintoisia

muutoksia parinkymmenen

vuoden aikana uomiinsa asettuneeseen

toimintaamme kentällä. Talven aikana

on erikokoisissa työryhmissä pähkäilty kentän

muutoksien tarvetta ja toteuttamista. Samaan

aikaan on metsiä jo harvennettu ja rajattu

useista paikoista. Osittain töitä on tehty

maisemoinnin takia, mutta osittain myös pelillisin

perustein. Peruskorjausta on tässä

lehdessä varmaan esitelty riittävästi, mutta

kapteenin toimenkuvan mukaisesti korostan

muutamaa seikkaa. Keskeneräistä työtä

ei kansanviisauden mukaan pidä esitellä hulluille

eikä herroille. Golfkentän tapauksessa

emme voi sitä kuitenkaan välttää, kestäähän

koko remontti kokonaisuutena joitakin vuosia.

Toivon kuitenkin pelaajilta ymmärrystä

ja pitkämielisyyttä sekä asiallista palautetta

muutoksista. Samoin kannattaa ehdottomasti

kerrata säännöt varsinkin kunnostettavien

alueiden ja poiskuljetettavien jätteiden kohdalta.

Golflehden numerossa 1/2011 Janne Tarmio

ja Mika Pantzar pohdiskelivat golfin elintilaa

ja tulevaisuutta moneltakin kantilta, mutta

omaan kokemusmaailmaani liittyen artikkelista

tarttui mieleeni erityisesti yksi asiakokonaisuus.

Se on nuorten aikuisten mahdollisuus

harrastaa lajia. Omat tyttäreni ehtivät

vanhempiensa taloudessa asuessaan hankkimaan

varsin kohtuullisen sivistystason golfkulttuurista

ja sen mahdollisuuksista koko

perheen harrastuksena. Vaikea ja kriittinen

vaihe osuu kuitenkin oman perheen ja tulevaisuuden

rakentamisen vaiheeseen. Talous

saattaa olla tiukoilla, mutta ennen kaikkea

aika muodostuu vaikeaksi resurssiksi. Lasten

hankkiminen ja kasvattaminen on tietysti tärkeä

ja sitova osuus useimpien nuorten perheiden

elämässä, mikä käytännössä estää

vanhempien yhtäaikaisen harrastustoiminnan.

Samoin opiskelu ja sen jälkeen työuran

alkuun saattaminen asettavat omat haasteensa,

etenkin jos niihin liittyy monia muuttoja

paikkakunnalta toiselle. Kokonaisuutena

harrastuksiin tulee helposti yli kymmenenkin

vuoden tauko. Golfyhteisöjen pitäisikin kiinnittää

näiden ”omien” harrastajiensa hoitoon

enemmän huomiota. Uudet harrastajat ovat

tietysti aina tervetulleita, mutta myös paluuharrastajien

mahdollisesti kokemien kynnysten

madaltaminen on paikallaan. Teemapäivät,

joihin sisältyisi näille tauolla oleville

golfareille rennon tutustumisen ohella vähintäänkin

rangeharjoittelua, mutta kenties

myös kentällä pelaamista, voisivat helpottaa

tuota kuuluisaa yhteisöllisyyden kokemista.

3


Reijo Räsänen

LPG ry:n hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Seuramme 22. pelikausi alkaa ilmeeltään

uudistuneella ja avartuneella kentällämme.

Kentän peruskorjaus käynnistyi maisemoinnilla,

jota kentän suunnitellut maestro

Ronald Fream ohjeisti vieraillessaan viime kesänä.

Edessä on usean vuoden ajan vaiheittain

etenevä korjaus, joka edellyttää runsaasti

myös talkootyötä. Nyt voi näyttää, mitä ahkeralla

talkootyöllä saadaan aikaan! Henkinen

valmentautuminen voi alkaa, sillä toivottavasti

jatkossakin olemme sankoin joukoin

mukana.

Golfliitto on uudistanut greencardin myöntämisohjeitaan.

Vihreän kortin hankkimisen

ja myöntämisen käytännöt olivat paikoitellen

Suomessa luisuneet ala-arvoiselle tasolle.

Seurassamme kortin suorittaminen on kuitenkin

aina perustunut näyttöön eli golfopettajalle

esitettyihin taitoihin ja perusosaamiseen

pelissä. Uusien golfareiden perusosaamisesta

on kannettu jatkuvasti ja ryhdikkäästi huolta

ja vastuuta. Seuran tukemalla lähes maksuttomalla

pron jatko-opetuksella on edistetty

pelitaitojen kehittymistä. Sillä tiellä on hyvä

jatkaa. Liiton ohjeistuksen mukaisesti greencardin

suorittamisessa korostuu jatkossa pelitaidon

osoittaminen, joka luonnollisesti vaatii

pohjakseen lajin teknisen osaamisen.

Iloinen asia on viime vuosina ollut seuramme

jäsenmäärän kasvu. Kaudelle lähdettäessä

jäsenmäärä on n. 1630. Panostamme

uusien golfareiden kouluttamiseen. Kurssin

suorittaneille uusille golfareille tarjoamme

edullisen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun

hintaan 60 €. Samalla luovumme parin vuoden

kokemuksen perusteella seuraan siirtyvien

jäsenten ensimmäisen vuoden jäsenmaksun

tarjoushinnasta, joka näytti kierrättävän

seuraan sitoutumattomia golfareita ”halpajäsenyyden”

perässä. Tätä näyttää tapahtuvan

vuodesta toiseen, seurasta toiseen – ja

vain muutaman kympin vuoksi! Se ei ole seuramme

profiilin mukaista. Jäsenmaksu on

myös samansuuruinen kaikille jäsenille, sekä

osakkeen omistajille että osakkeen vuokraajille.

Luotamme, että seuramme monipuolinen

pitkäjänteinen toiminta jäsenten hyväksi

huomataan. Uskon, että sitä arvostetaan, sillä

se luo vakaan tilanteen seurallemme. Sillä

linjalla jatketaan todeten, että jatkossa pelattavanamme

on entisestään ehostuva kenttä.

Toivotan kaikille seuran jäsenille iloista ja virkistävää

golfkautta sekä golfyhteisössä työtä

tekeville työniloa ja jaksamista meille kaikille

pelaajille niin tärkeässä tehtävässänne. Jo

etukäteen esitän parhaimmat kiitokseni lukuisille

seuran jäsenille toiminnastanne pelinjohtajina,

kenttävalvojina, toimikuntien

tehtävissä ja talkootyössä.

4


Heikki Hokkanen

Toiminnanjohtaja

Tervehdys kaikille jäsenille ja

osakkeenomistajille !

Kevät yllätti meidät kaikki positiivisesti

mahtavalla lämpöaallolla huhtikuussa.

Vielä maaliskuun puolenvälin aikaan

lunta kentällä oli yli puoli metriä. Rangella

kävi kova kuhina pääsiäisenä, ja kenttä avattiin

talviviheriöille vapuksi. Kenttä talvehti hyvin

ja kesäviheriöille päästiin pelaamaan 8.5.

Talvella tapahtui paljon. Master Plan -suunnitelmaan

liittyvä maisemointityö saatiin lähes

valmiiksi. Suunnitelmien mukainen puiden

poisto jätti ennakoitavat jälkensä maastoon

valtavina oksa- ja risujätteinä. Tähän pystyttiin

reagoimaan hyvin useilla talkoilla, joihin

osallistui yhteensä yli 100 henkilöä.

SUURET KIITOKSET TEILLE KAIKILLE.

Kentän peruskorjaukseen liittyvä valmisteleva

suunnittelutyö jatkuu kesän aikana.

Tulevan kauden suurimmat investoinnit

keskittyvät edelleen kenttäkoneisiin. Lisäksi

klubin pukuhuoneet saavat uuden

ilmeen uusine pukukaappeineen. Karlvikiin

on myös uusittu ikääntyneitä laitteita.

Jäsenmäärämme on huhtikuun lopussa

1625. Vuoden takaisesta tilanteesta ikäjakauma

on kehittynyt hyvään suuntaan.

Ikäryhmittäin jäsenmäärät ovat: alle 21-vuotiaat

166 kpl, 22-50-vuotiaat 726 kpl ja yli

51-vuotiaat 733 kpl . Naisten osuus koko jäsenmäärästä

on jo 30 %, yhteensä 487 kpl.

Eniten kasvoi ikäryhmä alle 21-vuotiaat, kasvua

8,5 %.

Tulevan kauden kilpailukalenteri noudattelee

open-kilpailujen osalta samaa kaavaa

kuin viime kesänä. Viikonloppuisin on vain

yksi kilpailu. Tänä kesänä meillä on kunnia

isännöidä senioreitten Aluetourin finaali.

Valtakunnallisten kutsuvierastapahtumien

kysyntä on ollut kova, onpa varauksia tehty jo

kesälle 2012. Kutsuvierastapahtumat ovat taloudellisesti

merkittäviä ja hyvää PR:ää kentällemme.

Pelinopeus kentillä on jo vuosikausia ollut

maailmanlaajuinen ongelma. Viime vuonna

esim. Ruotsissa lajin lopetti yli 43 000 pelaajaa

suurimpana syynä ajanpuute, joka on

myös automaattinen heijaste pelinopeudesta.

Maisemointityöllä on varmasti positiivinen

vaikutus pelin nopeuteen ja sujuvuuteen

omalla kentällämme. Sen seuraamista

ja analysointia varten yhtiö on hankkinut sisäisen

valvontajärjestelmän, jolla voidaan

analysoida, missä kohtaa kenttää ja minkälaisissa

olosuhteissa pelaajat/ryhmät etenevät

oletettua nopeammin tai hitaammin. Järjestelmää

tullaan hyödyntämään yhtälailla

harjoitus- kuin kilpailukierroksilla ja eri taitotason

pelaajien pelinopeutta vertaillen.

Näin kerätty tieto auttaa myös jatkosuunnitelmissa

kentän rakenteita suunniteltaessa.

Joustavia ja nautinnollisia pelikierroksia kaikille

!

5


Veijo Hämäläinen

Kenttämestari

Kenttämestarin palsta 2011

Mennyt talvi oli lähes samanlainen

kuin edellinenkin. Lunta ja pakkasta

oli aivan riittävästi, joten kenttäkin

talvehti hyvin. Talvella tehtiin kunnan toimesta

metsätöitä kentän laidoilla. Varjostavia

puita poistettiin, ja muutenkin vanhoja metsiä

harvennettiin. Maisemat paranivat entisestään.

Kentän perusparannussuunnitelma etenee,

ja tästä johtuen ei viime syksynä tehty kentällä

mitään erityisiä korjauksia. Viheriöiden

ympärykset tosin paikattiin talkooväen avustuksella.

Keväällä kylvimme kaikki viheriöt juurtonurmikalla

eli samalla siemenellä, jota on käytetty

viheriöillä 5,6 ja 7 jo kolmen vuoden ajan.

Omat, ja muutaman muunkin kentän, kokemukset

olivat siksi rohkaisevia, että päädyimme

tämmöiseen ratkaisuun. Tavoitteena on,

että pelikausi viheriöillä pitenisi sekä keväällä

että syksyllä. Myös viheriöiden väri on tasaisempi

ja pelattavuus tietenkin kaikilla viheriöillä

tasapuolinen, kun ruohokin on kaikilla

samaa. Uusi ruoho ei välttämättä vielä ensi

kesänä näy, ainakaan kovin selvästi, mutta parin,

kolmen vuoden aikana se sinne juurtuu ja

tuuhettuu. Samalla vanha ruoho väistyy antaen

tilaa tälle uudelle kasvustolle.

Koneiden hankinnassa oli tänä vuonna vuorossa

uusi viheriöleikkuri sekä uusi kelaleikkuri

viheriöiden ympärysten leikkuuseen. Nyt

saadaan viheriöiden ympärykset, esiviheriöiden

ulkopuolelta, leikattua siististi ja riittävän

lyhyeksi, jolloin chippaaminen onnistunee

entistä paremmin.

Kenttähenkilökunta on suurelta osin samaa

tuttua porukkaa.

Kentällä tavataan!

6


Hannu Koskinen

LPG Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Uudistuksia

odotettavissa

Runsasluminen pakkastalvi on ohitse.

Vettä tihkuttaa. Se jouduttaa kevään

ja uuden elämän viriämistä. Sitähän

me kaikki golfarit olemme odottaneet. Hyvä

näin, sillä kenttämme on hankien alla kestänyt

hyvin tämän vanhan ajan talven.

Viime vuoden aikana saatoimme alkuun

eräällä tavalla uuden kauden kentän toimivuuden

kehittämisessä. Kenttämme pääsuunnittelija

Ronald Fream ja hänen luottomiehensä

Jari Rasinkangas laativat meille kentän

uudistamissuunnitelman.

Kaikki osakkaamme saivat esittää siihen kommenttinsa

netin välityksellä.

Kommentteja tulikin puolisen sataa, joista lähes

kaikki suunnitelmaa puoltavia. Hallitus

työryhmineen paneutui suunnitelman jalostamiseen

talven aikana siten, että siitä voitiin

informoida yhtiökokousta tämän vuoden

maaliskuussa.

Hallitus asiantuntijoineen valmistelee hanketta,

sen aikatauluttamista ja kustannusten

selvittelyä sekä rahoitussuunnitelmaa tämän

vuoden aikana. Selvitysten valmistuttua hallitus

esittelee hankkeen yhtiökokoukselle. Tämän

hetken näkemyksen mukaan hanketta

voitaisiin toteuttaa mahdollisimman vähän

pelitoimintaa häiriten 3 – 5 vuoden aikana.

Maanomistajan toimesta yhteistyössä LPG:n

organisaation ja kentän pääsuunnittelijan

kanssa on kenttäalueella ja sen välittömässä

ympäristössä toteutettu maisemointityö. Samalla

on poistettu joiltakin väyliltä näkemäesteinä

olleita sekä greenejä varjostavia puita

ja pensaita. Kenttä on maisemaltaan uudessa

kuosissa ja paikoin juuri sellainen, jollaiseksi

pääsuunnittelija on sen alun perin tarkoittanutkin.

Yhtiöllä on siis edessään uusi investointikausi.

Kuten edellä on esitetty, se kohdistuu yhtiön

tärkeimpään kohteeseen eli kenttään. Samalla

on otettava huomioon, että myös kiinteistöt

kaipaavat jatkuvaa sekä vähitellen merkittävämpää

huoltoa ja uudistamista. Lisäksi

kentän uudistamisesta huolimatta sen tasokas

hoito vaatii hoitokaluston uudistamista.

Hyvä ja pelaajaystävällinen kenttä vaatii myös

tarkoituksenmukaisen ja toimivan kone- ja

laitekannan.

Mainitut merkittävät investoinnit edellyttävät

luonnollisesti hyvin laaditun ja osakkaiden

tahdon mukaisen rahoitusjärjestelyn. Siihen

on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet,

koska yhtiö on velaton. Hankeasioita käsitellään

seuraavassa yhtiökokouksessa.

Suurista suunnitelmista huolimatta ja juuri

niiden vuoksi positiivisin mielin kohti uutta

pelikautta!

7


Kohtaamisia

Kiihkeän, värikkään ja lumisen talven jälkeen vihreä ruoho on voimissaan myös meillä. Talven töiden jälkeen

talkoolaiset ovat ahkeroineet ja viimeistelleet pelialueita kesän tapahtumiin. Mutta on talvella pelattukin;

Pro Pete muistelee aikaa Belekissä, Portugalissa ja monet jäsenistämme pelasivat myös muilla meidän talveamme

lämpimämmillä kentillä.

Jäsenistön pelitaitojen kehittäminen on Laukaan Peurunkagolfin tärkeimpiä painopistealueita. LPG on lisännyt

koulutuksen resursseja ja vahvistanut asemaansa Keski-Suomen koulutuksen kärjessä. Mukana on myös

hyviä yhteistyökumppaneita, jotka innostavat uusia harrastajia aloittamaan golfin Laukaan kentällä.

Golf on vaativa harrastus, mutta niin on soittaminenkin. LPG:n varapuheenjohtaja ja senioritoimikunnan vetäjä

tämmäri Kyrö Kalmari löytyy usein Palokan pelimannitalolla pelimannien harjoituksista.

Yhteistyö tuo etua

Keski-Suomen Osuuspankki on jo vuosien

ajan tehnyt toimivaa yhteistyötä

Laukaan Peurunkagolfin kanssa. Pankki

mm. tarjoaa asiakkailleen, omistajajäsenilleen

ja henkilökunnalleen etuhintaisia golfkursseja

Peurunkagolfin asiantuntevan pron

Petri Parviaisen johdolla.

Keski-Suomen Osuuspankin myyntijohtaja

Jouni Hakala toteaa yhteistyön hyödyttävän

paitsi asiakkaita myös molempia sopimusosapuolia.

– Joka kevät Peurungan viheriöt houkuttelevat

pankin järjestämille golfkursseille kymmeniä

uusia golfareita, joista moni liittyy

Laukaan Peurunkagolfin jäseneksi. Pankin

asiakkaille räätälöityjä kursseja järjestetään

Peurungassa myös kesällä 2011, kertoo

Hakala.

Golfkurssien lisäksi Keski-Suomen Osuuspankki

tarjoaa omistajajäsenilleen muitakin

yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuja kotiin

ja vapaa-aikaan liittyviä etuja.

– Kesällä 2011 on tarjolla mm. risteilyjä Päijänteelle,

kesäteatteria, lavatansseja ja monia

kodin ja perheen hankintoihin liittyviä asioita

etuhintaan, luettelee Hakala.

Petri Parviainen on tyytyväinen yhteistoimintaan

pankin kanssa.

- Kurssit ovat vetäneet hyvin porukkaa, ja ihmiset

ovat kokeneet todella hyväksi konseptiksi

sen, että Osuuspankin asiakkaana on

mahdollisuus saada erilaisia jäsenetuja, kuten

vaikkapa golfkurssi hieman muita halvemmalla.

Kurssien pitäminen on ollut antoisaa puuhaa

ja hyvin motivoituneet kurssilaiset ovat pitäneet

yhdessä hauskaa ja oppineet golfin alkeita.

Valmentajana tällaisten kurssien pitäminen

on todella hieno kokemus, sillä kun

porukka pitää hauskaa ja tulee toimeen keskenään,

on asetukset golfin oppimiselle kohdallaan.

Olemme järjestäneet kursseja myös

pankin henkilökunnalle ja ainakin 20 työntekijää

on kurssin jo käynyt.

Tälläkin kaudella jatkamme yhteistyötä

OP:n kanssa ja tarjoamme asiakkaille golfkurssin

Laukaassa.

8


Pelimanni

Kalmarista

Kalmari on merkillinen sivukylä Saarijärvellä,

Pohjanmaan ja kauniin Keski-Suomen

välissä. Runeberg vaikutti

siellä aikoinaan ja myös Tarmo Manni ja moni

muu.

Sieltä on syntyjään myös seuramme senioritoimikunnan

vetäjä Kyrö Kalmari. Kyrön alkutaival

oli tavanomainen: ylioppilas, reservin

vänrikki, Ruotsiin töihin talveksi, Jyväskylään

yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa ja

fysiikkaa. Tietokoneet tulivat, pääaine vaihtui

tietojenkäsittelyoppiin ja ensimmäinen harjoittelupaikka

vakinaisti Kyrön pääkaupunkiin.

Keski-Suomi ei kuitenkaan unohtunut.

- Paluu Keski-Suomeen oli kuitenkin mielessä.

Jyväskylästä löytyi vakanssi Tieto-Jyvältä

ohjelmoijana 1975. Erinäisten vaiheiden jälkeen

löysin itseni istumasta Valmet Datan tiloissa

systeemiohjelmoijana.

Koulun ja työn lisäksi aktiivinen kalmarilainen

urheili.

- Pääasiallinen harrastus oli erilaiset pallopelit,

pääasiassa jalkapallo ja lentopallo, jossa

sain jopa SM-pronssia Saarijärven Pullistuksen

19-vuotiaiden joukkueella. Myös

yleisurheilussa tuli pari piirinmestaruutta samassa

sarjassa.

Uusi alku Keski-Suomessa palautti myös kouluajoilla

kokeillun harrastuksen.

- Huoneteatterin valomiehenä toiminut työkaveri

kysyi, kiinnostaisiko näytteleminen. Ja

kiinnostihan se. Pientä tuntumaa olin saanut

teatteriin jo kouluaikoina, jolloin 7-luokkalaiset

tekivät musikaalin Kahdeksikko

penkkareihin. Sitä esitettiin vielä viisi kertaa

julkisestikin, ja niistä saaduilla rahoilla

kustannettiin koko porukalle teatterimatka

Helsingin kaupunginteatterin Euroopan ensiiltaan

musikaaliin Viulunsoittaja katolla.

Työn, urheilun ja teatterin ohella harrastuksiin

on kuulunut myös musiikki. Pianon Kyrö

kesytti vasta 15-vuotiaana ja opetteli omatoimisesti

”pimputtelemaan omaksi ilokseen

ja muiden harmiksi”. Opiskeluaikana parina

talvena kului muutama viikonlopun keikoilla

urkurina Ilmari Kesäniemen orkesterissa.

Myös kuorolaulu on ollut mukana kuvioissa

vuodesta 1975 JyväSet- viihdekuorossa.

Viime vuosina Kyrö on laulanut myös Saarijärven

mieslaulajissa 1-bassoa ja nykyään Kyrö

soittaa tämmärinä Kvartin pelimanniporukassa.

- Tämmääminen tarkoittaa harmoonilla

komppaamista, jos joku ei satu tietämään.

Komppaaminen taas tarkoittaa… no, olkoon.

Vuonna 1996 Kyrö oli lähdössä vapuksi Ruotsiin

veljensä luokse kylään. Veli kehoitti suorittamaan

greencardin, koska Ruotsin kentät

olivat jo auki.

- Silloin en edes tiennyt, missä Jyväskylän seudulla

moista peliä pystyy harrastamaan. Löytyihän

se paikka, ja viikko ennen vappua sain

kortin ja niin miestä vietiin, eikä loppua näy.

Monipuolinen Kyrö on ollut monessa mukana:

Peurunkagolfissakin seniorivastaava,

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen

ja Jyväset-kuoron puheenjohtaja. Nykyäänkin

Kyrö toimii vielä lentopallossa Homenokkien

ja Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistyksen

hallituksissa sihteerinä ja vielä kesäkuun loppuun

Pelimannitalon toiminnanjohtajan viransijaisena.

– Että ei pidä ihmetellä, jos joskus jotain

tuppaa unohtumaan. Saarijärvisten näyttää

olevan hirveän vaikea sanoa ei.

9


2011 Belek

Maaliskuun lopussa suuntasimme jo

perinteiselle LPG:n Belekin golfmatkalle

suoralla lennolla Jyväskylästä.

Matkaan lähti 66 ihmistä ja matka olikin tähän

mennessä järjestetyistä suurin. Kohteena

oli Sirene golf hotelli ja Antalya Golf Club.

Antalya GC:n kentät ovat The Pasha ja The

Sultan. Sultanilla on pelattu Euroopan tourin

osakilpailuja, ja ensi vuonna sillä pelataan

amatöörien MM-kisat, jotka tunnetaan myös

nimellä The Eisenhower-trophy. Kenttien tasosta

reissu ei siis varmasti jää kiinni.

Tänä vuonna pelasimme myös Sueno Golfin

The Pinesin ja The Dunesin. Ja kuten aina

Belekissä, myös nämä kentät olivat todella

hienoja ja hyvässä kunnossa.

Nämä matkat ovat osoittautuneet todella

hienoksi tavaksi tutustua ihmisiin ja saada

porukka tuntemaan yhteenkuuluvaisuuden

tunnetta. Tämän saman hengen

toivon esiintyvän myös kesällä Laukaassa.

Porukka ikään ja sukupuoleen katsomatta

viihtyy yhdessä, ja on aivan sama, kenen

kanssa tulee arvotuksi samaan ryhmään; peli

menee aina mukavassa seurassa.

Aamu Belekissä

Ja kuten aina näillä reissuilla, jotain hauskaa

ja mieleenpainuvaa tapahtuu. Tällä kertaa

se oli turkkilaiseen Hamam-kylpylään meno.

Osalla porukasta saattoi olla hieman ennakkoluuloja

tai epäilyksiä, mutta kylpylä

olikin todella hieno kokemus. Mutta riittipä

siitäkin puhetta oikein kunnolla, ainakin

etukäteen. Jälkeenpäin kaikki olivat yhtä

mieltä siitä, että kokemus oli hieno. Menipä

osa porukasta vielä uudelleenkin.

Pelit pelattiin, ruokaa syötiin ja nautittiin

hyvästä seurasta hyvässä kelissä. Mitä muuta

voisi kauden aloittavalta matkalta toivoa

Ensi keväänä taas mennään, toivottavasti.

Niin hauskaa ja mukavaa näillä reissuilla on

ollut. Ja Belekissä hotelli, kentät, ruoka ja

palvelu ovat huippua.

10


2010 Montado Golf Portugal

Marraskuun alussa lähdin 26 ihmisen

kanssa syksyn pelireissulle Portugaliin,

tarkemmin Montado golfiin

lähelle Lissabonia, Setubalin kaupunkiin.

Montado on golfhotelli, jonka yhteydessä on

oma kenttä. Asioiden hoitamisen kannalta

tämä oli helppoa, sillä caddiemaster on hotellin

respassa. Lento oli Helsingistä, mutta järjestin

halukkaille bussikuljetuksen Jyväskylästä

Helsinkiin lentokentälle.

Montadon lisäksi pelasimme Ribagolfin

kentät, joita ovat Riba 1 ja Riba 2. Riba on

hieman kauempana, mutta meille oli järjestetty

bussikuljetus molemmille kentille, joten

asiat sujuivat sen suhteen mutkattomasti.

Kuten lähestulkoon aina, tällekin reissulle

sattuivat omat kommelluksensa . Tällä kertaa

se osui ensimmäiselle pelipäivälle hotellin

kentällä. Hotelli oli jotenkin onnistunut mokaamaan

lähtöaikamme ja tämä tarkoitti sitä,

että muutama ryhmä ei ehtinyt pois kentältä

ennen pimeää. Itse olin viimeisessä ryhmässä

ja pelasimme toiseksi viimeisen väylän pilkkopimeässä,

koska halusimme kokeilla, millaista

se on. Ihan hauska kokemus. On aina

valitettavaa, kun tällaista tapahtuu, mutta

asia meni ihan täysin hotellin piikkiin, ei

matkanjärjestäjän. Ja kävipä tällainen pimeäepisodi

Belekissäkin. Kun reissaa niin kaikenlaista

tapahtuu.

Montadon kenttä on mukava, ja varsinkin

sen viimeinen väylä par 3 saariviheriöön on

upea. Kaiken kaikkiaan pelaajaystävällinen

kenttä, jolla oli mukava päättää kausi 2010.

Ribagolf oli mielenkiintoinen tuttavuus. Ribassa

klubi on kolmen kilometrin päässä paikasta,

josta kentät varsinaisesti alkavat. Myös

harjoitusalueet sijaitsevat samassa paikassa.

Hyvin erikoinen ratkaisu, mutta toimi oikein

hyvin, koska klubin ja kenttien välillä on nonstop-bussikuljetus.

Pelaamisen jälkeen pääsee

klubille autokyydillä. Lisäksi Riban klubilla

on oikein maukkaat ja edulliset ruoat. Riban

kentät olivat todella hienot ja erinomaisessa

kunnossa. Kentät ovat keskenään hyvin

samantyylisiä, mutta toinen on lyhyt ja toinen

pitkä. Haasteita riitti siis kaikentasoisille

pelaajille. Itse haluaisin mennä pelaamaan

Ribaan toistekin. Voisi olla täysin erilainen

kokemus, kun tietää, mihin on pallon kanssa

menossa.

Vapaapäivänä järjestimme retken Lissabonin

kaupunkiin ostosreissulle, ja muutamaa

ihmistä lukuun ottamatta kaikki lähtivät

mukaan. Lissabon on hieno vanha kaupunki,

ja siellä olisi varmaan viettänyt parikin

päivää, mutta pelireissulla kun olimme, niin

vapaapäiviä oli vain yksi. Kolmena päivänä

järjestin myös yhteiset treenit, joihin sai osallistua,

jos mieli teki. Ilokseni on sanottava,

että kaikki osallistuivat. Porukka myös tykkäsi,

kun oli mahdollisuus harjoitella. Ja ohjelmassa

oli muutakin kuin vain lyömistä, treenattiin

myös lähipeliä ja bunkkerissakin oltiin.

Alkumatkan kommelluksista huolimatta matkasta

jäi hyvä maku ja porukan henki oli hyvä.

Ensi syksynä olisi sitten tarkoitus mennä Sisiliaan,

Donnafugatan resortiin. Siellä vastassa

pitäisi olla todellinen hemmottelu, onhan

Donnafugata 5 tähden kylpyläresortti, jossa on

kaksi Gary Playerin suunnittelemaa kenttää.

11


Terveellinen golf

Laukaan Peurunkagolfin sarja Terveellinen golf on maan parhaiden ammattilaisten, Likesin ja Mehiläisen liikuntaklinikan

asiantuntijoiden vain meille LPG:n golfareille kirjoittamia artikkeleita, jotka varmasti auttavat

meitä nauttimaan lajista entistäkin enemmän.

Sarjan ensimmäisessä osassa lehdessä 2/2007 liikuntatieteen erikoislääkäri Harri Selänne käsitteli golfin riskejä

ja vammojen ennaltaehkäisemistä. Toisessa osassa 1/2010 tutkija Kirsti Siekkinen opasti valmistautumaan

pelaamaan terveellistä golfia ja liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Taneli Ikonen sekä testauspäällikkö

Jarmo Heiskanen selvittivät pelipäivän ravintohuollon. Kolmannessa osassa Harri Selänne ohjaa

meitä harjoittelemaan oikein ja muistamaan myös levon merkityksen.

Mielen taitojen kehittäminen on myös golfissa tärkeää. Psykologi Anu Kangasniemi kertoo artikkelissaan

psyykkisestä valmennuksesta ja mistä hyvät tulokset saavat alkunsa.

Harri Selänne, LKT, ylilääkäri,

LIKES

vastaava lääkäri, Mehiläisen liikuntaklinikka

Riittävä palautuminen varmistaa hyvän

kehityksen

Harjoittelu on mukavaa, mutta lepoa

tarvitaan myös. Keho tarvitsee palautumisaikaa

voidakseen sopeutua

kuormitukseen. Jos lepoa on jatkuvasti liian

vähän ja elämä muutenkin stressaavaa, kestävyysharjoittelu

voi käydä ylivoimaiseksi. Vakavaan

ylikuormitustilaan ei itseään kannata

päästää, sillä siitä toipuminen voi viedä kuukausia.

Tuntuuko tutulta: treenaat säntillisesti kestävyysharjoittelua

viikosta toiseen, juokset läpi

pitkät lenkit, mutta silti tuntuu, että juoksu ei

kulje. Lisäät harjoitusmäärää, jotta kunto lähtisi

nousuun, mutta meno on entistä hankalampaa.

Tässä vaiheessa iskee ehkä flunssa tai

muu tauti, ja treenit on pakko jättää hetkeksi.

Jos maltat antaa taudin parantua kunnolla ja

lähdet sen jälkeen liikkeelle varovasti, tilanne

voi palautua nopeasti normaaliksi. Jos et

lepää ja sairasta kunnolla, luvassa on ongelmia.

Kuntoilijat puhuvat usein ylikunnosta

tarkoittaessaan oikeasti sitä, mitä liikuntalääketieteilijät

kutsuvat ylikuormitukseksi. Ylikuormitustila

voi kehittyä tavallaan kolmessa

vaiheessa. Aluksi keho väsyy treenistä tilapäisesti,

mutta tilanne korjautuu, kun lepäät päivän

tai pari. Jos kuormitusta tulee kuitenkin

jatkuvasti liikaa, tilanne oleellisesti huononee.

Tässä vaiheessa kyse ei ole enää pelkästä

lihasväsymyksestä, vaan ongelmia alkaa olla

myös autonomisen hermoston toiminnassa.

Tästä toipumiseen ei enää riitä pari päivää,

vaan puhutaan viikoista, jopa kuukausista.

12

Tälle vaiheelle on tyypillistä suorituskyvyn

lasku – treeni ei kulje entiseen tapaan. Se johtaa

osan meistä täysin väärään suuntaan: harjoittelua

kiristetään entisestään, jotta homma

toimisi edes entiseen malliin. Elimistö joutuu

entistä kovemmalle ja ajautuu entistä syvempään

väsymykseen. Jos tällöin kukaan ei paina

jarrua, elimistö ajautuu lopulta ylikuormitustilaan,

joka on vakava hormonaalisen ja

hermostollisen säätelyjärjestelmän sairaus.

Siitä palautumisaika lasketaan kuukausissa,

joskus peräti vuosissa.

Riskit ennen kaikkea

kestävyysurheilussa

Yksi ylikuormitukseen liittyvä ongelma on sen

tunnistamisen haastavuus: asiantuntijakin

voi harhautua etsimään syytä oireisiin jostain

muualta kuin liiasta fyysisestä ja henkisestä


kuormasta. Käytännössä diagnoosi tehdään

sulkemalla pois kaikki muut mahdolliset syyt.

Valitettavasti yhtä ainoaa varmaa laboratoriokoetta

ei tilan toteamiseksi ole olemassa.

Oikein huonolla tuurilla ylikuormituksesta

kärsivä kuntoilija voi joutua juoksemaan vastaanotolla

ja tutkimuksissa useita kertoja ilman,

että oikea syyllinen löytyy.

Useat, ylikuormituksen alkuun liittyvät oireet

tulevat autonomisen, ts. tahdosta riippumattoman

hermostollisen säätelyjärjestelmän

puolelta. Hälytyskellojen pitäisi

soida, jos suorituskyvyn laskun lisäksi mieli

on maassa ja ärtyisä, paino putoaa, unen

laatu heikkenee, leposykkeessä tapahtuu pysyvää

nousua, tämä sykkeen nousu korostuu

voimakkaasti ylösnoustessa ja erilaiset tulehdukset

vaivaavat yhtenään. Kun tällaisia oireita

ilmaantuu, kannattaa pysähtyä ja miettiä

rauhassa, onko harjoittelu ehkä ollut niin kovaa,

ettet ole aina ehtinyt palautua siitä riittävästi.

Jos vastaus tähän on varovainen kyllä

tai edes ehkä, löysää treeniä joksikin aikaa, ja

seuraa mitä tapahtuu. Aivan varmaa on, että

treeniä hölläämällä saat aikaan vähemmän

haittaa kuin sitä kiristämällä.

Hämäävää on, että ylikuormituksen uhka

on todellinen varsinkin silloin, kun harjoittelu

kulkee erityisen hyvin. Silloin treenejä ei

malta koskaan jättää väliin, lepopäivänäkin

tulee juostua ja pitkä lenkki vedettyä vähän

normaalia pidempänä. Riskiryhmäläisiä ovat

varsinkin ne, joille liikuntaan on kehittynyt

pakonomainen tarve päästä joka päivä liikkeelle,

muuten iskee ahdistus. Vaaran merkki

on ainakin se, että vamman aiheuttama parin

viikon liikuntatauko tuntuu lähes ylivoimaiselta.

Myös se, että urheilija alitajuisesti toivoo

sairastuvansa esimerkiksi flunssaan, kielii

ongelmista. Taustalla on silloin sellainen

ajatus, että rankasta harjoittelusta saa levätä

vain, jos on oikeasti sairas, ei siksi, että kaipaa

lepoa.

Monen asian summa

Ylikuormitustila saattaa kehittyä pelkän kovan

harjoittelun tuloksena, mutta usein mukana

on muitakin tekijöitä. Henkiset oireet

ovat sikäli merkittäviä, että ne ilmaantuvat

ensimmäisenä mutta häviävät viimeisenä, ja

niiden tunnistaminen on joskus haastavaa.

Väsymys ja ärtyneisyys voivat olla täysin normaaleja

ja ohimeneviä tunnetiloja, mutta jos

ne vaivaavat jatkuvasti, ne kertovat todennäköisesti

liiasta kuormituksesta. Yhtä lailla jokainen

meistä on toisinaan epäsosiaalinen

ja vetäytyvä, mutta jos huomaat hakeutuvasi

enimmäkseen pois muiden seurasta ja ärsyyntyväsi

esimerkiksi keskustelun hälinästä

tai puhelimen pirinästä, kannattaa pysähtyä

miettimään, onko keholla ja mielellä ehkä liian

suuri taakka kannettavana.

Helppo tapa testata, tuleeko treeniä liikaa,

on löysätä hetkeksi ja seurata, mitä suorituskyvylle

ja treenifiilikselle tapahtuu. Jos parin

päivän huilin jälkeen juoksu maistuu ja kulkee

entistä paremmin, kannattaa harjoittelun

rytmitykseen kiinnittää enemmän huomiota.

Hyvä nyrkkisääntö on jakaa viikko niin,

että kolmea treenipäivää seuraa yksi palautumispäivä

ja kahta treenipäivää taas yksi palautumispäivä.

Jos lepääminen tekee tiukkaa

ja treeni houkuttelee palautumispäivinäkin,

asiaa voi ajatella niin, että lepo on yhtä lailla

treeniohjelmaan merkitty pakollinen harjoitus

kuin kaikki lenkit ja lihaskuntoharjoitteetkin.

Jos jätät sen väliin, suorituskyky heikkenee.

Jos yhtään epäilet, että harjoittelua

tulee liikaa, keskustelu asiansa osaavan valmentajan

kanssa edes hetkeksi voi olla hyvä

idea. Ja jos ylikuormitusoireita on jo alkanut

ilmaantua, liikuntalääkärin vastaanotolta saa

todennäköisesti asiantuntevimman avun.

13


Anu Kangasniemi

Liikunta- ja urheilupsykologiaan erikoistunut laillistettu psykologi ja tutkija

LIKES -tutkimuskeskus/Mehiläisen urheiluklinikka

Mitä on psyykkinen

valmennus

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena

on laajasti katsottuna tukea ja edistää

urheilijan psyykkistä hyvinvointia kasvu-

ja kehitysvaiheet huomioon ottaen. Tasapainoinen

ja mieleltään positiivinen urheilija

jaksaa keskittyä ja motivoitua harjoittelemiseen,

jotka ovat keskeisiä tekijöitä urheilullisen

kehittymisen ja menestymisen kannalta

ajatellen. Psyykkisen valmennuksen tehtävät

voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen:

psyykkistä hyvinvointia ja persoonallisuuden

kehittymistä tukevaan valmennukseen,

psyykkisten taitojen opettamiseen ja ongelmien

hoitoon.

Psyykkistä hyvinvointia ja persoonallisuuden

kehittymistä tukeva valmennus tarkoittaa

liikuntaan ja urheiluun erikoistuneen psykologin

Anu Kangasniemen työskentelyssä

lähestymistapaa, jossa huomioidaan urheilijan

henkilökohtaiset ominaisuudet, temperamenttipiirteet

ja kehitystaso tärkeänä lähtökohtana

ja voimavarana osana psyykkisen

valmennuksen prosessia. Tässä korostuvat

mm. omien vahvuuksien tunnistaminen, itsetuntemuksen

ja luottamuksen kasvattaminen.

Tärkeää on myös tarkastella kokonaisuutena

urheilijan elämää ja löytää itselle

sopiva tasapaino harjoittelun ja muun elämän

välillä.

Psyykkisten taitojen harjoittamisen avulla urheilija

oppii puolestaan säätelemään omia

tunnetilojaan ja vireystasoaan yhä tiedostetummin

harjoittelu- ja kilpailutilanteessa. Urheilijan

näkökulmasta mm. rentoutuminen,

mielikuvaharjoittelu ja keskittymiskyky ovat

tärkeitä psyykkisiä taitoja, joita voidaan harjoittelun

avulla kehittää edelleen. Myös tavoitteenasettelun

menetelmä on hyvin tärkeä

työväline motivaation kasvattamisessa ja

ylläpitämisessä, sillä tyypillisesti menestymiseen

tarvitaan hyvin pitkäjänteistä ja monien

vuosien työpanosta.

Ongelmien hoitamisella tarkoitetaan puolestaan

tilannetta, jossa urheilijan kehitys pysähtyy

tai lukkiutuu jonkin ongelman ympärille,

jolloin siihen tarvitaan ulkopuolista apua. Tällaisia

tilanteita saattaa syntyä esimerkiksi urheilu-uran

kriisiytyessä mm. lopettamisen tai

loukkaantumisen sattuessa. Muita tilanteita,

johon kannattaa hakea apua, ovat esimerkiksi

urheilijan kokema voimakas kilpailujännitys,

syömiskäyttäytymisen poikkeavuudet tai masentunut

mieliala.

Psyykkinen valmennus ja

golf

Golf on hyvä esimerkki urheilulajista, jossa

tarvitaan erityisesti pitkäkestoista keskittymiskykyä,

tarkkaavaisuutta sekä kykyä säädellä

omia tunnetilojaan. Pienikin herpaantuminen

tai maltin menettäminen näkyy

herkästi suoritustekniikassa ja sitä kautta tuloksen

saavuttamisessa. Omien kykyjen optimaalinen

hyödyntäminen vaatii myös muiden

lajien tapaan hyvää itseluottamusta ja – tuntemusta.

14


Liikunnan ja

kansanterveyden

edistämissäätiö LIKES

LIKES on monialainen tutkimuskeskus Jyväskylän

Viitaniemessä.

LIKES keskittyy monialaiseen ja monitieteiseen

liikuntaan ja terveyteen liittyvään tutkimustyöhön

yhteistyössä yliopistojen ja muiden

tutkimuslaitosten kanssa.

LIKESin alainen Kunnossa kaiken ikää (KKI)

-ohjelma keskittyy työikäisten aikuisten

liikuttamiseen.

LIKES tarjoaa myös asiantuntijaluentoja ja

liikuntalääketieteellistä koulutusta.

www.likes.fi

Viitaniementie 15

40720 Jyväskylä

15


Toimik

Arto Teittinen

Kilpailutoimikunta

Uusia elämyksiä

Oikein elämyksellistä golfkautta kaikille

LPG-lehden lukijoille. Lisää elämyksellisyyttä

omaan peliin voi hakea osallistumalla

kilpailuihin. Laukaan Peurunkagolf

on taas tälle kaudelle pyrkinyt kattamaan kilpailukalenterinsa

mahdollisimman monipuolisesti,

jotta jokainen löytäisi itselleen sopivan

kilpailun. Olemme toki yrittäneet ottaa

huomioon myös ne pelaajat, jotka eivät halua

kilpailla, ja niinpä viikonloppuisin on jätetty

useimmiten toinen päivä kilpailuista vapaaksi.

Viikonlopun kilpailut myös aloitetaan

aikaisin aamulla, jotta loppupäivään jää mahdollisimman

paljon lähtöaikoja käytettäväksi.

Golfsääntöihin ei tänä vuonna tullut mitään

muutoksia. Mutta niitä on varmasti luvassa

kaudelle 2012. Siitä pitävät huolen mm. paljon

keskustelua herättäneet tapaukset. Padraig

Harringtonin pallon liikuttaminen merkkikolikkoa

poistettaessa ja Camilio Villegasin

irrallisen haittatekijän poistaminen vierivän

pallon tieltä johtivat lopulta kilpailusta sulkemiseen,

vaikka kukaan läsnäolijoista ei tapahtumahetkellä

huomannut mitään väärää tapahtuneen.

Vasta television kautta kilpailun

jälkilähetystä katselleet huomasivat rikkeet

ja ilmoittivat kilpailutoimistoon havaintonsa.

Koska molemmilta pelaajilta puuttui

allekirjoitetusta tuloskortistaan lyöntejä

ja kilpailu oli vielä kesken, loppui molempien

kilpailu ennen seuraavan kierroksen alkamista

hylkäykseen. Urheilullinen ratkaisu olisi

ollut lisätä tuloksiin kummallekin pelaajalle

rangaistuslyönnit ja jatkaa kilpailua, mutta

siihen eivät nykysäännöt anna mahdollisuutta.

Odotamme toiveikkaina ensi vuoden

sääntöuudistuksia.

Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on

lähettää Laukaan Peurunkagolfin joukkue

mahdollisimman moneen Suomen mestaruuskilpailuun,

mikä tarkoittaa juniorien, aikuisten,

”midien” ja seniorien niin miesten

kuin naistenkin joukkueita. Mikäli tunnette

olevanne riittävän kyvykkäitä edustamaan

seuraamme noissa joukkuekilpailuissa, niin

merkitkäähän kalentereihinne kyseiset kilpailut

ja olkaa valmiina lähtöön, jos joukkueeseen

valinta osuu kohdalle. Viime vuonna

valitettavan moni joutui kieltäytymään kunniasta,

kun ei ollut varautunut joukkueeseen

valintaan ja muutaman joukkueen kilpailumatka

päättyi, ennen kuin se oli alkanutkaan

pelaajien puutteeseen. Vaikka seuran tuen

pääpaino onkin joukkuekilpailuissa, tuemme

tietenkin myös henkilökohtaisiin arvokilpailuihin

osallistuvia.

Kilpailun järjestäminen vaatii aina enemmän

tai vähemmän toimihenkilöitä, jotka eivät

itse osallistu kyseiseen kilpailuun. Viime vuosina

seuramme kilpailujen järjestäminen on

ollut pitkälti samojen henkilöiden varassa.

Kaipaisimme parikymmenhenkiseen joukkoomme

uutta verta kilpailuja järjestämään.

Jos sinulla on aikaa ja halua olla mukana

järjestämässä Laukaan Peurunkagolfin kilpailuja,

ota yhteyttä allekirjoittaneeseen

tai toiminnanjohtajaan, niin me kerromme

mielellämme lisää hommaan liittyvistä

eduista ja haittatekijöistäkin.

16


unnat

Petri Parviainen

Koulutustoimikunta

Treenit ja koulutustoiminta

Kesä tulee kovaa vauhtia ja sitähän me

olemme odottaneet koko talven. Tälläkin

kaudella seura satsaa koulutustoimintaan

ja erityisesti jäsenten kouluttamiseen

käytetään resursseja. Toivon että

kaikki koulutukseen mukaan tulijat saavat kokemuksen

siitä, että peli kehittyi. Ja tietenkin

pelistä saatava nautinto siinä sivussa. Viime

kesänä mukaan tullut apuopettaja Reetu ottaa

entistä enemmän vastuuta peruskurssien

pitämisestä, ja tämä tarkoittaa sitä, että itse

olen entistä enemmän käytettävissänne yksityisopetuksessa

sekä muissa koulutuksissa.

Myös juniorit saavat enemmän aikaani tavoitteeni

mukaisesti.

Jäsenkoulutuksessa jatketaan jo tuttuja juttuja

eli ryhmätunteja, klinikoita sekä peliopetuksia.

Uutena mukaan tulevat jo kokeillut ryhmätreenit.

Tänä kesänä ryhmätreenejä on

tarjolla useita niin naisille kuin miehillekin.

Palautteen mukaan jäsenistö on tyytyväistä

siihen, että seura panostaa näin paljon koulutukseen,

ja palaute mitä olen kuullut, on ollut

pääasiassa todella positiivista. Haluamme

kuitenkin kehittää toimintaa jatkuvasti, ja sen

myötä otamme myös ryhmätreenit ohjelmaan.

Niitä on haluttu ja kysyttykin.

Itse odotan innolla kauden alkua ja koulutustoiminnan

alkamista. Niin kivaa aikaa kuin

talvi onkin, kyllä golfarin päävuodenaika on

silti kesä. Ulkomailla reissatessani tänä talvena

olen monesti tullut siihen tulokseen, että

aamulla aikaisin kentällä ollessani olen kokenut

olevani etuoikeutettu, kun saan viettää

aikaa niin upeissa maisemissa kuin kentillä

on. Tänä kesänä myös Laukaassa maisemat

ovat taatusti parantuneet, kun järvi tulee aikaisempaa

paremmin näkyviin kentältä kaadettujen

puiden takaa. Nautitaan maisemista

ja pelistä.

Tietoa koulutuksista löytää www.lpg.fi, www.

golfvalmentaja.fi tai ihan vain kysymällä. Minulle

voi soittaa ja kysyä ihan rohkeasti. Ilmoittautuminen

jäsenkoulutuksiin tapahtuu

tänäkin kesänä netin kautta. Netti-ilmoittautuminen

koettiin viime kesänä hyväksi, ja sitä

jatketaan myös tänä kesänä.

Itse kirjoittelen myös blogiini, jonka löytää

nettisivujeni kautta. Tähän mennessä blogiani

on luettu 15 000 kertaa, ja tämä hieman hämmentää.

Kiitos kaikille ja yritän pitää kirjoitustahdin

entisellään myös kesän aikana.

Myös blogistani saatte tietoa erilaisista koulutusjutuista.

Lopuksi hieman mietittävää: harjoittelemalla

oppii hyväksi harjoittelijaksi ja pelaamalla

pelaajaksi. Miten nämä kaksi yhdistää, siinä

on avain hyvään golfiin.

17


Kyrö Kalmari

Senioritoimikunta

Kesä tulee – oletko valmis!

Uskokaa tai älkää, mutta lumen alla oli

maa, joka odotti meitä bägeinemme

ja kärryinemme. Kaikillahan on

parast’aikaa menossa tiukka kuntoharjoittelu

lenkkeilyineen ja voimisteluineen, eikös

vaan ;-), joten ei muuta kuin asenteet positiiviseksi

ja kohti kesää.

Ja sitten allakat esiin. Kesän menot on jo

kutakuinkin selvillä. Tänä kesänä taas matkaillaan.

Porista on jo kutsu tullut ja päivä on

10.8. Vielä ei ole sovittu onko reissu 1- vai

2-päiväinen ja lähteekö JG mukaan, mutta ne

asiat ehtii vielä selvittää keväämmällä. Kokkolastakin

tuli jo ehdotus, mutta se olisi ollut

myös elokuussa ja viereisenä päivänä Porin

kanssa. Ehdotin, että miettivät jotain muuta

ajankohtaa. Mutta kyllä sinnekin varmasti

mennään.

Oman alueen perinteitä jatkavat kolmimaaottelu

JG-MGS-LPG, joka tänä vuonna pelataan

Muuramessa 17.8. ja viime kesänä aloitettu ja

suuren suosion saanut Keski-Suomen senioreiden

Ryder Cup, jonka pelipäiviksi on sovittu:

To 9.6. LPG (Scramble)

Ti 12.7. ReG (Nelipallo)

Ti 16.8. JG (Greensome)

Ti 6.9. MGS (Kaksinpelit)

Viimevuotiseen tapaan edustajat valitaan

kuhunkin kisaan karsintakilpailuiden perusteella.

Karsintakilpailut ovat samalla myös

kuukausikilpailuita, joista lasketaan myös yhteistulokset

ja sekä osa- että kokonaiskilpailun

parhaat palkitaan. Palkintoina on joko

tavarapalkintoja tai green fee seuraavaan

alue- tai haastajatourin kilpailuun, voittajien

valinnan mukaan. Jos joku ei ole vielä saanut

palkintoaan viimevuotisista kilpailuista, ottakoon

yhteyttä niin jaellaan.

Osallistumme myöskin seniorien alue- ja

haastajatourin kilpailuihin. Nämä kisathan

ovat mahdollisia SGS:n (Suomen Golfliiton

Seniorit) jäsenille, että jos halukkuutta kisoihin

on, niin ei muuta kuin liittymään jäseneksi.

Jäsenmaksu on 25€ ja kaikki jäsenedut

näkee liiton sivuilla, jossa myös jäseneksi

liittyminen onnistuu osoitteessa: http://

www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/jasenhakemus.

Aluetourin kilpailupäivät ovat seuraavat:

16.06. Revontuli Golf

07.07. Tarinagolf

27.07. Karelia Golf

03.09. Laukaan Peurunkagolf, finaali

Haastajatourin kilpailut ovat:

17.05. M55 Meri-Teijo Golf,

M65/M70 Sea Golf Rönnäs

07.06. M55 Golf Pirkkala,

M65/M70 Tammer-Golf

05.07. M55 Hyvinkään Golf

M65/M70 Kymen Golf

02.08. M55/M65/M70 Kartano Golf

30.08. M55/M65/M70 Aurinko Golf

20.09. M55/M65/M70 Finaali Tawast Golf

(kutsukilpailu)

Mestaruuksista pelataan myös perinteiseen

tapaan. Jos naiset haluavat pelata myös

reikäpeleistä, toivon asiasta palautetta ajoissa.

Kaikki otteluohjelmat ja muut kesän tapahtumat

löytyvät kauden alkaessa alakerran

ilmoitustaululta, minne tulee myös ilmoittautumislistat

kaikkiin tapahtumiin.

Palautetta ja uusia toimintaehdotuksia otetaan

vastaan, ja kaikki ehdotukset, jotka ovat

saaneet laajempaa kannatusta, pyritään toteuttamaan

mahdollisuuksien mukaan. Senioritoimikuntaan

kuuluvat myös Hännisen

Seppo ja Niemisen Eero, joihin myös voi ottaa

yhteyttä ehdotuksin ja kommentein.

18


Ulla Järvinen

Naistoimikunta

Ladygolffarit kohti kesää

Kevät on jälleen ja uusi golfkesä tulossa.

On aika kaivaa mailat talvisäilytyksestä

ja miettiä tulevaa golfkautta. Jokaisella

meistä on omat tavoitteet pelinsä

suhteen: taidot, tasoitus, seura, kuntoilu, jne.

Naistoimikunta on meitä naisia varten. Viime

kaudella naistoimikunnassa oli vasta-alkajia

ja kokeneita jäseniä, minä itse aloittelin ja

Laamasen Vappu lopetteli. Kiitos Vapulle siitä,

että annoit noviiseille monta hyvää ohjetta,

kiitos myös caddiemastereille heidän avustaan

naisteniltojen järjestelyissä.

Naistoimikunta uudistuu tulevalla kaudella.

Uutena jäsenenä toimikuntaan tulevat Heidi

Neuvonen ja Eija Väliaho, tuttuja teille monelle.

Aiemmalta kaudelta jatkavat ladykapteeni

Riitta Räsänen, Päivi Matilainen, Tuija Karhila

ja Ulla Järvinen.

Viime kaudella naisteniltoihin osallistui mukavasti

pelaajia, oli hienoa nähdä myös vastaalkajia

mukana joukossa. Avajaiset järjestettiin

toukokuun lopussa ja kauden päättäjäiset

syyskuun lopussa. Neljä kuukautta mukavaa

toimintaa; kokeilimme erilaisia pelimuotoja,

pelasimme joukkueina ja yksilöinä, tutustuimme

toisiimme ja nautimme Karlvikin

maittavista iltapaloista ja brunsseista.

Naistoimikunta antaa meille jokaiselle vaihtelua

pelaamiseen. Viime kesänä kokeilimme

joitakin uusia tapahtumia, esim. aamugolfia,

ja koska siitä pidettiin, sitä pelaamme myös

tulevalla kaudella. Aamukisa on ollut mahdollista

pelata 18-reikäisenä, iltakisat ovat olleet

9 reiän kilpailuja. Mietimme myös, kuinka

hienoa olisi pelata ilta- /yögolfia heinäkuun

alun kauniissa kesäillassa. Katsotaan, toteutuuko

se. Pelasimme mm. lippu-, putti-, naruja

mulligan-kisaa unohtamatta perinteisiä pistebogey-

kisoja.

Tulevan kesän suunnitelmissa on järjestää

naisten oma kisamatka. Toivottavasti saamme

riittävästi kiinnostuneita pelaajia matkaan

mukaan.

Tulevana kesänä järjestetään jälleen Naistenrundi-tapahtuma.

Siinä pelataan eri Keski-

Suomen kentillä, ja jokainen pelitasoitukseen

katsomatta on tervetullut mukaan. Voimme

kerätä yhteiskyytejä ja mennä porukalla mukaan.

Rundilla voi pelata naisseurassa kohtuuhintaan

kaikki lähikentät. Osallistua voi

jokaiseen kisaan tai vain yhteen. Koska rundilla

pelataan oman pelitasoituksen mukaan,

on kaikilla mahdollisuus onnistua ja voittaa.

Naistenrundin päätöskisa pelataan tänä

vuonna omalla kentällämme Peurungassa

elokuun alkupuolella.

Viime kesänä Naisten seuraottelun järjestäjänä

toimi LPG ladykapteeni Riitta Räsäsen

johdolla. Aloitimme päivän aamugolfilla, ja

sen perään jatkoivat seuraotteluun osallistujat,

joten kaikki halukkaat pääsivät mukaan.

Aamu aloitettiin kohottamalla malja naisgolfille

ja tulevalle pelille. Pelin jälkeen nautimme

Karlvikissa brunssin. Kisa oli tiukka: LPG

voitti pisteellä ja kiertopalkinto jäi Laukaaseen.

Kun mietin tulevaa kesää, toivon, että naistoimikunta

voi tarjota kaikille ladygolffareille

mukavaa ja mielenkiintoista toimintaa tulevana

kesänä. Olisi hienoa, jos tutustuisimme

toisiimme niin, että jokainen voisi pelotta tulla

pelaamaan kenen kanssa tahansa ja että jokainen

voisi toivottaa myös tuntemattomat,

joko oman seuran pelaajat tai vieraspelaajat,

tervetulleeksi peliryhmäänsä. Toivon, että

rohkaistuisimme pelaamaan myös uudessa ja

tuntemattomassa ryhmässä ja tavoittamaan

sen ilon, mitä golf voi parhaimmillaan tuoda

jokaiselle meistä. Osa meistä nauttii kilpailemisesta,

ja osa meistä on klubipelaajia. Jokaiselle

meistä on kuitenkin oma paikka LPG:ssä.

Golf on harrastus, josta jokainen voi tehdä

omanlaisensa ja jossa itse voi vaikuttaa viihtymiseensä

ja pelitaitoihinsa. Toivotan teille

kaikille mukavaa kevään jatkoa ja antoisaa tulevaa

golfkautta.

19


Riitta Räsänen, ladykapteeni

Klubitoimikunta

Ladykapteenin kynästä

Tätä kirjoittaessani tunne on vahva: talvi

on voitettu. Lumien sulaminen on

golfarille riemun aikaa, kun saa seurata

kenttien paljastumista kinoksista ja miettiä

tulevan kesän pelin riemuja ja strategioita.

Tulevana kesänä voisimme aivan erityisesti

vaalia seuran me-henkeä. Hyvällä seurahengellä

saadaan pelaajat pysymään ja viihtymään

seurassa. Se on myös ehtymätön

voimavara aktivoida seuran toimintaa, ja vapaaehtoistyö

alentaa seuran kustannuksia.

Talkootyötä tarvitaan kilpailu- ja ohjelmatapahtumiin

sekä kauniin kenttämme ympäristön

vihreänä pitämiseen. Vihreä on luonnon

ja luonnollisuuden sekä iloisuuden väri. Se

on myös vuosisatoja vanha symboli, jolla on

sekä uudistava että rauhoittava ja rentouttava

vaikutus. Mikäpä on siis sen ihanampaa kuin

käyskennellä vihreällä kentällä!

Naistoimikunnan ja ladykapteenin tavoitteena

on naisjäsenistömme tyytyväisyyden ja

peli-ilon ylläpitäminen. Naistoimikunta järjestää

mukavia peli-iltoja tytöille ja naisille

kentällämme. Toivottavasti mahdollisimman

moni pääsee mukaan nauttimaan innoittavasta

pelistä ja miellyttävästä peliseurasta.

Myös aamugolf kutsuu: the early bird gets

the worm! Osallistumme myös perinteisiin

seurakisoihin.

Tarpeen mukaan voimme järjestää tilaisuuksia

pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä niin

vasta-alkajille kuin muillekin seuran naisjäsenille

esimerkiksi naisten peli-iltojen yhteydessä.

Uudet jäsenet ja vasta-alkajat: ottakaa

reippaasti yhteyttä naistoimikunnan jäseniin,

jos jokin pelaamiseen tai pelietikettiin liittyvä

asia askarruttaa. Muistattehan myös kummikierrokset,

joissa kokenut ladygolffari pelaa

aloittelevan golffarin kanssa käyden läpi pelaamiseen

liittyvät keskeiset asiat.

Infoamme kaikista tapahtumista nettisivuilla.

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet!

Kentällä tavataan!

20


Markku Hytönen

Talkootoimikunta

Keväinen

voimannäyte

Vuoden 2011 talkoot alkoivat huhtikuun

alkupuolella. Talkooporukka raivasi

väylien viisi ja kuusi varrelta tehtyjen

metsien harvennushakkuiden jäljiltä

puiden oksia kasoihin, ja Esa Peura ajoi ”talkoohenkisellä”

metsätraktorilla risuja kymmeniä

kuormia kasauspaikkaan, josta ne

ajallaan päätyvät hyötykäyttöön lämpökeskuksen

kattilaan. Risutalkoita jatkettiin kasaamalla

seiskaväylän ja rannanvälistä kaadettujen

kuusien oksat ja ajamalla ne hakekasalle.

Lumien sulamisen jälkeen aloitettiin klubin

ympäristön siistiminen. Peurunkagolfin naiset

ovat keväisin kiitettävästi ahkeroineet klubin

sekä Karlvikin kartanon pihapiirissä, kera

haravien. Väylien kuivamisen jälkeen siirryttiin

väylien poppeleiden kimppuun.

Talkootyötä tarvitaan jatkossakin, mutta

kevään 2011 talkoissa seuran jäsenistö osoitti,

kuinka paljon valmista yli sadan talkoolaisen

joukko saa aikaiseksi.

Valtaisa kiitos kaikille mukana olleille.

21


Eino Asunmaa

Junioritoimikunta

Kehittyvät kehittyvät

Junioritoimikunnan tavoitteena on uusien

junioreiden ohjaaminen hyvän harrastuksen

pariin sekä kilpailevien junioreiden

harjoitus- ja kilpailutoiminnan järjestäminen.

Kilpailevat juniorimme ovat harjoitelleet

tänä talvena Hutungissa viikoittain joulukuun

alusta alkaen. Tulevalla kaudella he osallistuvat

liiton järjestämiin eri kilpailuihin: Finnish

Tourille, haastajakiertueelle, aluetourille ja

tsemppitourille. Tavoitteena on, että juniorit

osallistuvat mahdollisimman kovatasoisiin

kilpailuihin ja kehittyvät kilpailijoina.

Kesäkuun juniorileirit ovat jälleen saaneet

suuren suosion. Aloittelijoiden leiri on täynnä

ja jatkoleirin paikoistakin on täyttynyt yli

puolet. Toivotaan, että sää suosii leirejämme

ja pystymme tarjoamaan osallistujille iloisia

hetkiä ja onnistumisen elämyksiä sekä hauskaa

yhdessäoloa.

Teimme viime kauden jälkeen palautekyselyn

toimintaamme osallistuneille harrastejunioreille

ja heidän vanhemmilleen. Palaute

oli pääasiassa positiivista. Kehityskohteena

tuli esille eritasoisten harrastejunioreiden

huomioon ottaminen kesän harjoituksissa.

Pyrimme parantamaan harjoitusten sisältöjä

siten, että kaikille junioreille tarjotaan mielenkiintoisia

ja kehittäviä harjoitteita. Lisäksi

tytöille pidetään omia harjoituksia viime kesän

tapaan.

Tulevalla kaudella par -3 rata on ilmainen kaikille

junioreille. Mukana on oltava kuitenkin

aina greencard-pelaaja, joka huolehtii turvallisesta

ja muut huomioivasta pelitavasta. Toivomme,

että juniorit hyödyntävät tätä harjoitusmahdollisuutta.

Junioritoimikunta ottaa mielellään vastaan

toiveita ja ideoita toimintansa kehittämiseksi.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

22


Kestävää kauneutta

pihallesi!

www.hb-betoni.fi

HB-Pihakivet säilyttävät värikkyytensä

vuodesta toiseen.Tutustumalla rauhassa

omaan pihaasi, pinnoitevaihtoehtoihin

ja väreihin,voit suunnitella elämäsi pihan.

HB-Pihakivillä onnistut!

23


Kenttähenkilökunta 2011

Kenttämestari Veijo Hämäläisen vuoden 2011 joukkue on vahva sekoitus kokemusta ja uutta osaamista.

Auvo Häkkinen

Mirja Niemijärvi

Jari Hyvönen

Jyrki Vilkman

24


Mikko Peltonen

Aimo Lahtinen

Janne Valkonen

Juha Pellinen

Janne Lehtomäki

Keijo Friman

25


Otto Kauppinen

Ville Rasa ja Jani Linna

26


O nnistumisia, oivalluk sia ja hy vin nukuttuja öitä.

Jyväskylä - Helsinki www.mediam1.fi puh. 010 397 4220

27

More magazines by this user
Similar magazines