vuosikirja 2010

golfpiste.com

vuosikirja 2010

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f.

Fore!

JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/10 24.05.2010

Vuosikirja

Årsbok


Sisältö / Innehåll

Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Heikki Purovirta) ........................ 4

Kapteenin tervehdys / Kaptenens hälsning (Vesa Palosaari)......................................... 8

Caddiemasterit / Caddiemasters ................................................................................ 11

Vuosikirjan ilmoittajat / Årsbokens annonsörer......................................................... 12

Kauden ratasponsorit / Säsongens bansponsorer ........................................................ 12

Kauden kilpailusponsorit / Säsongens tävlingssponsorer............................................ 13

Muut sponsorit / Andra sponsorer............................................................................. 13

Maksut kaudella 2010 / Avgifter säsongen 2010 ....................................................... 14

Kilpailumaksut 2010 / Tävlingsavgifter 2010 ............................................................ 15

PGA Pro Johan Kullbäck tiedottaa / PGA Pro Johan Kullbäck informerar ............... 16

Hallitus ja toimikunnat / Styrelsen och kommittéer .................................................. 18

Vaasan Golf r.y.:n säännöt......................................................................................... 23

Stadgar för Vasa Golf rf. ............................................................................................ 27

Järjestyssäännöt ......................................................................................................... 30

Ordningsregler .......................................................................................................... 32

Golfin turvallisuussuositukset .................................................................................... 34

Golfens säkerhetsrekommendationer ......................................................................... 35

Vaasan Golf r.y.:n historiaa / Vasa Golf r.f.:s historia ................................................ 36

Jäsenluettelo / Medlemsförteckning........................................................................... 45

Golftasoituksista ........................................................................................................ 58

Om handicap i golfen ................................................................................................ 60

Peli- ja kilpailumuodot .............................................................................................. 62

Spel- och tävlingsformer ............................................................................................ 64

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva .......................................... 66

Försäkringsskydd för medlemmar av medlemsföreningar i Finlands Golfförbund ..... 68

Golfin ABC ............................................................................................................... 70

Golfens ABC ............................................................................................................. 72

Kilpailujen voittajat 2009 / Tävlingarnas vinnare 2009 ............................................. 74

Kilpailukalenteri 2010 / Tävlingskalender 2010 ........................................................ 76

Vaasan Golf r.y.:n vuosikirja

Toimitus ja ilm.myynti: Brita Gillberg

Taitto:

"Suffa" Skogs

Kuvat:

Vesa Palosaari

Paino-Tryck:

Multiprint Oy

VAASAN GOLF r.y / VASA GOLF r.f.

Golfkentäntie 61, Golfbanevägen 61,

65370 VAASA/VASA,

puh./tel: (06) 356 9989, fax: (06) 356 9091

Email: toimisto@vaasangolf.fi

3


Puheenjohtajan

tervehdys

Alkamassa on seuramme 41. golfkausi.

Uuteen kauteen lähdemme

monella tapaa uusista asetelmista.

27-reikäinen kenttä on

vuosi vuodelta pelattavammassa

kunnossa. Olemme saaneet yhteisöömme

uuden toimitusjohtajan.

Petrin johdolla haemme

uusia ideoita markkinointiimme,

kehitämme hallintoamme ja

parannamme tiedottamistamme.

Samalla kenttämestarimme pystyy jatkossa

keskittymään täysipainoisesti kentän, kaluston

ja kiinteistöjen hoitoon.

Talven aikana klubin saunatilat on saneerattu

ja pukuhuoneita kunnostettu. Klubirakennus,

parkkipaikat ja golfkentäntie ovat

asiallisessa kunnossa. Tekemisen painopoiste

onkin tulevalla kaudella kentänhoidon eri

osa-alueilla. Talvi on ollut kentän kannalta

suosiollinen. Jos kevät lämpenee normaalisti,

pääsemme aloittamaan kauden suunnitellusti

ja saamme viheriöt nopeasti hyvään

kuntoon.

Kaikki viittaa siihen, että käynnistymässä on

aktiivinen golfkausi. Juniorit ja seniorit ovat

pitäneet golfkuntoa aktiivisesti yllä talven

aikana. Myös naistoimikunta on aktivoinut

ison joukon naisgolfareita lyöntiharjoitteluun

talven aikana. Toimintamme on nykyään

ympärivuotista ja vetää mukaansa

kaiken ikäisiä harrastajia.

Golfliitto linjasi Oulun liittokokouksessa

muutamia tärkeitä asioita. Liitto tulee asettamaan

green card- kursseille vähimmäisvaatimukset.

Vaasan golf on huolehtinut

tähänkin asti siitä, että uusille lajin harrastajille

on annettu riittävä opastus pelaamiseen

Ordförandes

hälsning

Vår förenings 41 golfsäsong börjar.

Vi inleder den nya säsongen

med i på många sätt nya förutsättningar.

Vår 27-håls bana blir

för varje år allt mera spelbar. Vi

har i vår organisation fått en ny

verkställande direktör. Under

Petri Jolkkonens ledning söker vi

nya idéer för marknadsföring, vi

utvecklar vår administration och

förbättrar informationen till medlemmarna.

Samtidigt kan vår banmästare

koncentrera sig helt på att sköta banan,

maskinparken och fastigheterna.

Under vintern har klubbens bastu-utrymmen

sanerats och omklädningsrummen renoverats.

Klubbhuset, parkeringsområdet

och Golfbanevägen är i gott skick. Tyngdpunkten

för arbetet kommer under året att

ligga på skötsel och utveckling av banan.

Vintern har varit gynnsam för banan. Om

våren är någorlunda varm öppnas banan

som planerat och vi kommer snabbt att få

greenerna i gott skick.

Allt tyder på att vi kommer att inleda en

mycket aktiv golfsäsong. Juniorerna och

seniorerna har aktivt upprätthållit golfformen

under vintern. Även damkomittén har aktiverat

ett stort antal damgolfare som tränat

golfslag under vintern. Vår verksamhet pågår

numera året om och lockar utövare av

alla åldrar.

Golfförbundet drog på förbundsmötet i

Uleåborg upp linjerna för några viktiga

ärenden. Förbundet kommer att fastställa

minimikrav för green card-kurser. Vasa Golf

har sedan länge sett till att nya utövare av

sporten har fått tillräcklig vägledning vad

4


ja golfetikettiin. On hyvä, että liitto edellyttää

vastuullisuutta tässä asiassa kaikilta

seuroilta.

Liitto antoi myös suosituksen, että yleisenä

vieraspelaamisen edellytyksenä pidettäisiin

36 tasoitusta. Vaasassa emme aio orjallisesti

noudattaa tätä suositusta, mutta keskikesän

ruuhka-aikoina yli 36 tasoituksella pelaavien

vieraspelaajien pelaamista tullaan jonkin

verran rajoittamaan. Kuitenkin niin,

että pidämme vieraspelaajatkin tervetulleina

Vaasaan jatkossakin!

Tulemme kiinnittämään huomiota osakkaiden

saamiin erilaisiin etuihin. Näistä eduista

kuulet lisää kauden aikana. Haluamme huolehtia

siitä, että osakkuus on houkuttelevaa

ja jatkossakin edullisin tapa harrastaa golfia

Vaasassa.

Toivotan kaikille jäsenillemme ja vieraspelaajille

miellyttävää golfkesää!

Heikki Purovirta

puheenjohtaja

gäller spel och golfetikett. Det är bra att

förbundet förutsätter att alla klubbar tar

ansvar för dessa saker.

Förbundet gav även en rekommendation

att en förutsättning för spel på annan bana

än hemmabanan är ett handicap på 36. I

Vasa avser vi inte följa denna rekommendation

slaviskt, men under rusningstid i mitten

av sommaren kommer man i viss utsträckning

begränsa spel för spelare med hcp över

36. Dock ser vi till att gästspelare även i

fortsättningen är välkomna till Vasa!

Vi kommer att se till att aktieägarna får vissa

förmåner. Du kommer att höra mera om

detta under säsongen. Vi vill se till att aktieinnehav

är attraktivt och även framledes det

förmånligaste sättet att utöva golf i Vasa.

Jag önskar alla våra medlemmar och gästspelare

en angenäm golfsommar.

Heikki Purovirta

ordförande

5


6

Hietasaarenkatu 20 • 65100 Vaasa • Puh. 06 210 4400 • Faksi 06 210 4401 • www.multiprint.fi


www.hotelsilveria.com

email:hotel.silveria@vaasa.fi

7


Kapteenin tervehdys

Juhlavuoden jälkeen on Vaasan

Golfissa palattu arkeen. Tätä

raapustellessa range on jo auki ja

lentokoneet ovat palanneet taivaalle

tuhkapilvien jälkeen.

Luonto on herännyt ja linnut

matkalla pohjoiseen, valkopäämerikotkakin

eksyi golfkentän

ilmatilaan.

Edellistalvi oli rannikon kentille

tuhoisa. Meilläkin uuden puolen viheriöitä

jouduttiin kylvämään jopa kolme kertaa ennenkuin

nurmikko lähti kasvuun. Vasta loppukaudesta

kentämme oli täysin käytössä,

huolimatta tahmeasta alusta kierroksia kertyi

yli 33 000.

Viime kaudella panostettiin kentän ja ympäristön

parantamiseen, Golfkentäntie päällystettiin,

ravintolasalin ja pukuhuoneiden

lattiat laatoitettiin, caddietiski uusittiin,

Valk9:n ja Sin1:n välinen oja peitettiin,

parkkialueen mainosaita uusittiin, wc rakennettiin,

reuna-alueita kunnostettiin,

Kel4:n tiiauspaikalle tehtiin toinen tiiauspaikka

ja Sin7:n viheriötä laajennettiin. Lisäksi

kentällemme hankittiin neljä sähköautoa

golffareiden käyttöön, ja ne olivat

koko kesän aktiivisessa käytössä.

Myös tälle kaudelle on paljon tehtäviä, sauna

on jo remontoitu ja perinteiset talkoot

ovat alkaneet. Uusi toimitusjohtaja Petri

Jolkkonen aloitti helmikuun alussa. Petri

kehittelee parhaillaan uusia kotisivuja kentällemme

ja hän on tutustunut Vaasan Golfin

ilmapiiriin. Petrillä on paljon hyviä ideoita

ja uusia ajatuksia kentän parantamiseksi,

muidenkin mielipiteitä on nyt kuunneltu.

Toivottavasti uudet tuulet vaikuttavat

positiivisesti kentän kehittymiseen.

Kaptenens hälsning

Efter jubileumsåret har Vasa Golf

återvänt till vardagen. När detta

skrivs är rangen öppen och flygplanen

flyger igen efter askmolnet.

Naturen har vaknat och

flyttfåglarna styr norrut, t.o.m.

havsörnen har iakttagits ovanför

golfbanan.

Föregående vinter var ödesdiger

för kustens golfbanor. Hos oss

behövdes tre nya insådd på nya delens greens

innan gräset tog sig ordentligt. Först i slutet

av säsongen var banan okej, trots en seg

början kunde 33000 rundor räknas in.

Förra säsongen satsades på förbättring av

banan och omgivningen. Golfbanevägen

asfalterades, restaurangens och omklädningsrummens

golv försågs med nya plattor,

caddiedisken förnyades, diket mellan Vit 9

och Blå 1grävdes igen, parkeringens reklamplank

förnyades, wc byggdes, randområdena

förbättrades, Gul 4 tee försågs med en ny

utslagsplats och Blå 7 green förstorades.

Dessutom anskaffades åt golfarna 4 nya golfbilar

vilka var i flitig användning hela säsongen.

Inför denna säsong finns många uppgifter,

bastun har renoverats och traditionella talkon

har kommit igång. Vår nya verkställande

direktör Petri Jolkkonen inledde sitt

arbete i början av februari. Petri utvecklar

som bäst vår banas nya hemsidor och har

bekantat sig med stämningarna i Vasa Golf.

Petri har många nya ideer och nya tankar

kring förbättringar av banan, också andras

åsikter har noterats. Förhoppningsvis leder

nya vindar till en positiv utveckling av banan.

8


Kapteenina on ilo todeta, että viime kesänä

aloittanut naistoimikunta ja sen toiminta

ovat lisänneet naisten pelaamista. Toivottavasti

trendi jatkuu.

Tulevan kauden kisakalenteri on taas täynnä.

Senioreilla ja naisillaon viikkokisat, junioreilla

oma kaksipäiväinen FJT-kisa kesäkuussa

ja tietenkin kesään kuuluu heinäkuun

kilpailuviikko. Audi isännöin Vaasan

lentoasemalla pituuslyöntikisaa, jossa kaikki

pitkälyöntiset uhoojat voivat näyttää taitonsa,

baanaa riittää.

Vielä ehtii tutustua etikettiin ja sääntöihin,

viime kesänä oli muutamia vaaratilanteita,

kun lyötiin toisten jalkoihin ja Fore-huuto

jäi huutamatta. Pieniä asioita, mutta ne aiheuttavat

ikäviä seuraamuksia. Muistathan,

älä lyö viheriölle, jos lippu ei ole reiässä.

Huomio myös kenttätyöntekijät, lyöt vasta,

kun olet saanut luvan.

Tänä kesänä seniorivalvojat seuraavat etenkin

hidasta peliä ja antavat huomautuksia.

Hitaan pelin voit välttää, kun valitset mailasi

ajoissa, olet valmis lyömään vuorollasi, kävelet

reippaasti, otat vaikka kaksi mailaa,

etkä tramppaa edestakaisin bägin ja pallon

väliä. Viheriöllä muistat, olet tavallinen vaasalainen

pelaaja, etkä pelaa PGA-turnetta.

Nautitaan tänäkin kesänä golfista, ilmottaudutaan

caddeille, ollaan iloisia, tervehditään

klubilla, huomioidaan kanssapelaajat ja rohkaistaan

uusia pelaajia.

Oikein hyvää pelikesää kaikille

Vesa Palosaari

kapteeni

Som kapten gläder det mig att damkommitten,

som inledde sitt arbete senaste sommar,

lyckats öka intresset för damgolfen. Förhoppningsvis

håller trenden i sig.

Säsongens tävlingskalender är redan fullspikad.

Seniorerna och damerna har veckotävlingar,

juniorerna sin tvådagars FJT- tävling

i juni och till sommaren hör förstås

golfveckan i juli. Audi sponsrar en tävling i

vem som slår längst på Vasa flygfält, och där

kan lejonen visa sin skicklighet, banan räcker

nog till.

Man hinner ännu bekanta sig med etikett

och regler, senaste sommar uppstod faromoment

då Fore-ropet uteblev. Små saker, men

de kan orsaka stora skador. Kom ihåg, spela

inte till green ifall flaggan inte är i hålet.

Notera även banskötarna, spela först då du

fått tillstånd.

I sommar kommer seniorövervakarna att

fästa uppmärksamhet vid långsamt spel och

ge anmärkningar. Långsamt spel kan undvikas

om du väljer klubba i tid, är klar att slå då

det är din tur, går raskt, ta fast två klubbor så

behöver du inte vandra fram och tillbaka

mellan boll och bag. Kom ihåg på green: du

är en vanlig vasa-spelare och spelar inte på

PGA-touren.

Låt oss njuta av golfen i sommar, anmäl dig

till caddiemastern, var glad, hälsa på varandra,

notera medspelarna och uppmuntra

nybörjare.

Trevlig golfsommar åt alla

Vesa Palosaari

kapten

9


FUTISJUNIORI

VOITTAA AINA.

Veikkauksen tuotosta jaetaan

vuosittain lähes 125 miljoonaa euroa

suomalaiselle liikunnalle. Varojen

avulla taataan, että valmentajat

osaavat opettaa niin paitsioansan

kuin Cruyff-käännöksenkin, ja että

tarjolla on puitteet, joissa oppia voi

jakaa innokkaille. Voidaan epäilemättä

sanoa, että yksi niistä suomalaisista,

joka voittaa aina, on futisjuniori.


Caddiemasterit

Tänä vuonna seitsemän innokasta nuorukaista

tulee toimimaan seuran caddiemasterina.

Caddiemasterin tehtävät ovat samat

kuin ennen, keskitytään asiakaspalveluun,

mutta rakenne on hieman erilainen kuin

aikaisempina vuosina. Teemme parhaamme

pitääksemme klubin jäsenet tyytyväisinä.

Lisäksi pyrimme edustamaan seuraa hyvällä

tavalla ja antamaan hyvän kuvan seurasta

vieraileville pelaajille. Odotamme tulevaa

kautta ja toivomme että kenttä on selvinnyt

hyvin talvesta. Tämän vuoden caddiemasterit

ovat: Jonathan Nylén (headcaddiemaster),

Jonna Genberg, Sami Raunio, Lotta Peltola,

Heidi Penttilä, Anna Snickars ja Niklas

Kamila.

Jonathan Nylén

Caddiemasters

I år kommer caddiemasterstyrkan att bestå

av inte mindre än sju stycken ivriga ungdomar.

Caddiemasterns arbetsuppgifter är

samma som tidigare, med fokus på kundbetjäning,

men organisationen kommer att

skilja sig något från tidigare år. Vi kommer

att gör vårt bästa för att klubbens medlemmar

ska vara nöjda. Dessutom strävar vi efter

att representera Vasa Golf på ett bra sätt och

ge en bra bild av föreningen åt gästspelare.

Vi ser fram emot den kommande säsongen

och hoppas att banan mår bra efter vinterdvalan.

Årets caddiemasters är: Jonathan

Nylén (headcaddiemaster), Jonna Genberg,

Sami Raunio, Lotta Peltola, Heidi Penttilä,

Anna Snickars och Niklas Kamila.

Jonathan Nylén

Ajan Hammas 1/2 s.

11


Vuosikirjan ilmoittajat

Årsbokens annonsörer

Airaksinen Invest Oy Ajan Hammas/Tidens Tand Hotel Astor

Clippoteque Ernst & Young Felix Abba

Fondis Studio Fotocenter Grilli Varuste

Hillcreek Golf Oy Iris optikko Jonna & Joonas

Oy Tom Knip Ab KPMG Oy Martela

Metsä Tissue Oyj Multiprint Oy Nordea Pankki

Prisma Puukeskus Radison SAS Royal Hotels

Hotel Silveria Starkki Kesk. vak. yhtiö Tapiola

Matkatoimisto Tournee Sokos Hotel Vaakuna Vaasan Osuuspankki

Hotell Vallonia Garden Veikkaus Oy

Kauden ratasponsorit - Säsongens bansponsorer

Yellow

1. Nikon 2. Rantasipi Tropiclandia 3. Multiprint

4. Piccolo Oy 5. Neste Oil 6.

7. EPV – VVO 8. Wärtsilä Finland Oy 9. KPMG Oy

White

1. T-Drill Oy 2. Tapiola 3. ABB Oy

4. Airaksinen Invest Oy 5. Starkki 6.

7. Sokos Hotel Vaakuna 8. 9. Vaasan Osuuspankki

Blue

1. Nordea 2. 3. Ajan Hammas

4. Y-Fennia 5. Martela 6. Hartman

7. Anvia Oyj 8. 9.

Backman & Trummer (Puttigreen)

Asianajotoimisto Näsman Båsk (Par 3)

12


Kauden kilpailusponsorit - Säsongens tävlingssponsorer

Autoliike Reijo Lähdemäki Tallink Silja Ravintola Fondis

Mizuno Ravintola Gustav Wasa Wärtsilä Finland Oy

Elisa Oyj Mandatum Life Callaway

Matkatoimisto Tournee Anvia Radisson SAS Royal Hotels

ABB Oy Hovisepät K-Market Piffi

BCC Finland Oy RG-line Airaksinen Invest Oy

Altia Group Iris optikko Karisma

Andiamo

Bibi

Muut sponsorit - Andra sponsorer

Parkkipaikat-Parkeringsplatser: Emendo Oy Handelsbanken

Kalottihuolinta Piccolo Oy

Puukeskus T-Drill Oy

Y-Fennia

Fore:

Radisson SAS Royal Hotels

Golf-auto - Golfbil:

Käyttöauto

Scoreboard:

Sonera Oyj

Scorekortit - Scorekort:

Anvia IT

Liput - Flaggor:

Nikon/Fotocenter, Sampo Pankki

Kupit - Koppar:

Radisson SAS Royal Hotels

Range:

Vacon Oyj

Wasacon Oy

Vaasan Sähkö Oy

13


Maksut kaudella 2010

Jäsenmaksu Kausimaksu Liitt.maksu

Aikuinen 120 euroa 400 euroa 170 euroa

Avio-/Avopari

650 euroa

Juniori - 16 v. 60 euroa 100 euroa

Juniori 17 - 18 v. 60 euroa 150 euroa

Juniori 19 - 21 v. 60 euroa 200 euroa

Opiskelija 120 euroa 200 euroa 170 euroa

Greenfee-maksut kaudelle 2010 ovat seuraavat:

Päivä-greenfee 40 euroa (sis. kärryn), juniorit 20 euroa

- VaG jäsenet ilman kausimaksua 40 euroa

9-reiän greenfee 20 euroa

Päivä-greenfee PAR 3-harjoituskentällä 5 euroa

Viikko-greenfee 250 euroa (7 päivää)

Pohjanmaan seurojen jäsenet arkisin (ma-pe ), tee off ennen klo 13,

green fee 32 euroa, juniorit 5 euroa joka päivä - ei aikarajaa.

Avgifter säsongen 2010

Medlemsavg. Säsongavg. Anslutningsavg.

Vuxna 120 euro 400 euro 170 euro

Äkta par/Sambo

650 euro

Junior - 16 v. 60 euro 100 euro

Junior 17 - 18 v. 60 euro 150 euro

Juniori 19 - 21 v. 60 euro 200 euro

Studerande 120 euro 200 euro 170 euro

Greenfee-avgifter för 2010:

Dagsgreenfee 40 euro (inneh. kärran), juniorer 20 euro

- VaG medlemmar utan säsongavgift 40 euro

9-håls greenfee 20 euro

Dagsgreenfee PAR 3-övningsbana 5 euro

Veckogreenfee 250 euro (7 dagar)

Medlemmar i de österbottniska klubbarna vardagar (må-fre), tee off före kl.13,

greenfee 32 euro, juniorer 5 euro varje dag - ej tidbegränsning.

14


Kilpailumaksut -Tävlingsavgifter 2010

18 reikää/hål Vieraat/gäster 35 e (sis.kärryt / inneh.kärran)

VaG jäs./medl. 10 e

VaG jäs./medl.

- greenfee pelaaja/spelare 35 e

Wasa Open vieraat/gäster 40 e (sis.kärryt / inneh.kärran)

VaG jäs./medl. 16 e

Vaasan mestaruus Aikuiset/fullvuksna 10 e

Vasa mästerskap Seniorit/seniorer 10 e

Jun. 14 -18 v. 5 e

Jun. 12 v. 0 e

Viikkokilpailu Aikuiset/fullvuksna 5 e

Veckotävling Juniorit/juniorer 2 e

Senioritiistai

4 e

Seniortisdag

Matchplay Aikuiset/fullvuksna 10 e

Juniorit/juniorer 5 e

Seniorimatchplay

4 e

Seniormatchplay

Scramble Vieraat/gäster 50 e

(2 henk./pers.) VaG jäs./medl. 16 e

Jälki-ilmoittautuminen VaG jäsen Kaksinkertainen maksu

Efteranmälning VaG medlem Dubbelavgift

15


PGA Pro

Johan Kullbäck

tiedottaa

Itselläni alkoi golfin kiinnostus

vuonna 1980. Hitsattu rauta

seiska oli yleismaila. Vaasan Golfin

klubitalo oli silloin noin 10

neliömetrin kokoinen. Tänä

vuonna samanmoinen mökki on

tullut rangelle, ja se on TV-huoneena

meille opettajille. Tänä

vuonna voimme ihan oikeasti

paneutua golfin saloihin, kun videokamera

sekä analysointi tapahtuu

rangella! Huoneeseen mahtuu myös

erilaisia golf aid tarvikkeita, joilla voimme

auttaa swingikehitystä parempaan suuntaan!

TERVETULOA uudistetulle rangelle!

Alkeiskurssit alkoivat jo v.20. Kurssit alkavat

joka kesämaanantai. Firmoille järjestän

alkeiskursseja sopimuksen mukaan! Tänä

vuonna saa alkeiskurssin päätyttyä mennä

kokeilemaan yhdeksän reikää jopa viisi kertaa

ilman jäsenyyttä, edellyttäen että pelaa

jonkun jäsenen kanssa! Kursseille on tulossa

taas paljon aloittelijoita. Varaa kaverillesi

paikka niin saat hänestä ikuisen ystävän kierroksille!

Osakkailla on tänä vuonna paljon

etuja, nyt kannattaa sijoittaa osakkeeseen!

Yksityistunneilla yritän parhaani mukaan

antaa harjoitteita ja läksyjä jotka edistäisivät

swingiäsi. Varaa itsellesi puolen tunnin opetus

säännöllisin väliajoin niin kehitys on

taattua!

Firmojen Tyky-päivät jatkavat suosiotaan.

Firmoille järjestän 2 - 4 tuntia kestäviä

tutustumistilaisuuksia yhteistyössä Fondis

Golfin kanssa. Tietoa ja taitoa lajiin et tarvitse

lainkaan, vaan myönteinen asenne riittää!

Ottakaa yhteyttä! Max. ryhmäkoko on 20

henkilöä. Lisäinfoa klubilla!

PGA Pro

Johan Kullbäck

informerar

För mig började intresset för golf

år 1980. Den svetsade järn-sjuan

var min allround-klubba. Vasa

Golfs klubbhus var då ca. 10 kvadratmeter

stort. I år har en liknande

stuga kommit till rangen,

den fungerar som ett TV-rum för

oss lärare. I år kan vi verkligen

komma på alla möjliga hemligheter

i swingen, när videokameran

samt analyseringen sker på rangen!

Det ryms även många golf aid redskap i

rummet, som underlättar swingförändringarna

till det bättre! VÄLKOMMEN till

den förnyade rangen!

Nybörjarkurserna började redan v. 20. Kurserna

börjar varje sommarmåndag. Till företag

anordnar jag nybörjarkurser enligt avtal!

I år har man möjlighet att pröva golf under

nio hål ända upp till fem gånger efter nybörjarkursen,

förutsatt att man spelar med

en medlem! Kurserna är igen populära för

nybörjare. Reservera en plats åt din vän, så

får du en livslång kamrat på golfrundan!

Aktieägare har i år fått många förmåner, nu

löns det att skaffa en aktie!

På privatlektionerna försöker jag så gott

som möjligt ge tips och läxor som skall

utveckla din swing. Reservera en halvtimmes

lektion med regelbundna mellanrum så

utvecklas du säkert!

Tyky-dagarnas popularitet för företag fortsätter.

Jag anordnar 2 – 4 timmars bekantningstillfällen

i samarbete med Fondis Golf.

Kunskap eller skicklighet inför sporten behövs

inte, utan en positiv attityd räcker! Tag

kontakt! Max. gruppstorlek är 20 personer.

Mer info om dessa i klubbhuset!

16


Jatkokursseja järjestän ryhmille tai firmoille

yhden illan TYKY tapahtumana (4 h).

Kaikille golfharrastajille parasta laatua olevia

swingejä Vaasassa koko kesän 2010 toivoo

Johan, puh nro: 0400 561 658

Fortsättningskurserna anordnas för grupper

eller företag som ett TYKY-evenemang

(4h).

Alla golfspelare tillönskas swingar av bästa

kvalitet i Vasa hela sommaren 2010 av Johan,

tel nr: 0400 561 658

Opteam palvelee Sinua yksilöllisesti

Martela 1/2 s.

Oy HM Profiili Ab

Tiilitehtaankatu Uusi osoite: 45, 65100 Vaasa

Puh. (06) Pitkäkatu 361 0400, 28-30, fax 2. kerros (06) VAASA 361 0460, Puh. (06) www.martela.fi

361 0400.

Keskuskatu 3 SEINÄJOKI. Puh. (06) 214 0044 www.martela.fi

17


Johtokunta/Styrelsen

Toimikausi

Verksamhetsperiod

Hallitus ja toimikunnat

Styrelsen och kommittéer

2010 Heikki Purovirta pj./ordf. 0400 250 077

e-mail: heikki.purovirta@finser.fi

2008-10 Esko Heikkinen,vpj/v.ordf. 0400 264 196

e-mail: esko.heikkinen@bcc.fi

2008-10 Vesa Palosaari, kapt. 040 7730 997

e-mail: vesa.palosaari@pp.inet.fi

2008-10 Jan Teir 050 5502 522

e-mail: jan.teir@westenergy.fi

2009-11 Pauli Räihä 0400 925 461

e-mail: pauli.raiha@netikka.fi

2009-11 Thomas Ferm 050 4223 052

e-mail: thomasferm@luukku.com

2009-11 Timo Raunio 050 5887 400

e-mail: timo.raunio@geotrack.fi

2010-12 Kai Lehtosaari 040 5115 270

e-mail: kai.lehtosaari@pp.inet.fi

2010-12 Kaj Finne 050 5261 116

e-mail: k.finne@kolumbus.fi

2010-12 Tuija Raunio 050 3853 350

e-mail: tuija.raunio@schneider-electric.com

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Brita Gillberg

Puhelin: (06) 3569 989

GSM: 040 7310 008

Fax: (06) 3569 091

e-mail: brita.gillberg@vaasangolf.fi

18


Heikki Purovirta

Thomas Ferm

Kaj Finne

Esko Heikkinen

Kai Lehtosaari

Vesa Palosaari

Timo Raunio

Tuija Raunio

Pauli Räihä

Jan Teir

19


Jäsentoimikunta

Medlemskommittén

Vesa Palosaari, pj./ordf., Tuija Raunio, Harri

Kangas, Tuija Räihä-Pundars, Katarina

Norrgård, Annika Viitala, Tuula Perälä.

Junioritoimikunta

Juniorkommittén

Timo Raunio, pj/ordf., Aku Aho, Hans

Bertell, Jukka Airaksinen, Jouni Nurminen,

Johan Kullbäck, Sauli Mäkiluoma, Jan Hautala,

Antti Vanne, Jarkko Perälä.

Kenttätoimikunta

Bankommittén

Juhani Salonen,pj./Ordf., Kaj Ahlskog,

Mauri Kimpimäki, Kai Lehtosaari, Jouni

Niemelä, Antti Saarenpää, Dan Witting,

Jarmo Uutela, Sauli Mäkiluoma.

Senioritoimikunta

Seniorkommittén

Kaj Finne, pj/ordf., Pauli Räihä, Harry Mitts,

Tuulikki Kouhi, Leif Häggblom, Olavi

Alanko, Britta Peltonen.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Tävlings-/hcp-kommittén

Thomas Ferm,pj./ordf., Pauli Räihä (tasoitukset/hcp,

säännöt/regler), Vesa Palosaari,

Harry Mitts, Atte Hietalahti, Esko Heikkinen,

Björn Pundars, Jussi Nikkarinen, Esa Honkonen,

Veijo Päkkilä, Brita Gillberg, Maarit

Lähteenmäki.

Naistoimikunta

Damkommittén

Tuija Raunio,pj./Ordf., Annikka Viitala,

Maj-Britt Finne, Katarina Norrgård, Nina

Penjala, Tuija Perälä.

Airaksinen Invest 1/2 s.

20


Hillcreek Golf 1/1 s.

21


Iris Optikko 1/2 s.

Optikot / Optiker

Tarja Laukka

Tuula Kamila

Kristian Isaksen

Ernst & Young 1/2 s.

22


Vaasan Golf r.y.:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Vaasan Golf r.y - Vasa

Golf r.f. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin

harrastamista toiminta-alueellaan. Tarkoitustaan

yhdistys toteuttaa ylläpitämällä

golfkenttää jäsentensä käyttöön ja järjestämällä

harjoituksia, koulutusta, kilpailuja,

kokouksia ja muita tilaisuuksia. Yhdistys voi

omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä

harjoittaa klubiravintolatoimintaa korkeintaan

yhdessä toimipaikassa.

3 §

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy

hallitus hakemusten perusteella. Varsinainen

jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään

liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun,

jotka määrätään yhdistyksen syyskokouksessa

seuraavaksi vuodeksi. Yhdistykseen

voidaan kannattavaksi jäseneksi valita yksityinen

henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai

säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen

toimintaa. Kannatusjasen maksaa vuosittain

kannatusmaksua, jonka suuruuden syyskokous

määrää. Yhdistyksen kunniajäseneksi

voidaan kutsua henkilö, jonka yhdistys katsoo

siihen ansioituneeksi. Yhdistyksen hallitus

hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet.

Kunniajäsen valitaan hallituksen esityksestä

yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsen

ei maksa liittymis- eikä jäsenmaksua.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon

kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi

vuodeksi siten, että kunakin vuonna

aina kolmannes on erovuorossa. Hallituksesta

kesken toimikauden eronneen jäsenen

tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen kokouksessa

eronneen toimikauden loppuajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain

varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan

tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on

vähintään puolet jäsenistä, joista yhden on

oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu

näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan

- toteuttaa yhdistyksen kokouksen tekemät

päätökset

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä

valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat

- hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja sekä

valvoa yhdistyksen kirjanpitoa

- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista

jäsenten ottamista ja erottamista

koskevat asiat

- edustaa yhdistystä kolmatta osapuolta tai

yhdistyksen jäsentä vastaan sekä edustaa

yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten

kokouksissa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä

- laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja

menoarvio tulevalle toimintavuodelle syyskokouksen

hyväksyttäväksi

- laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen

edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää

yhdistyksen tilintarkstajien tarkastettavaksi

yhdistyksen tilit kaikkine tarpeellisine

selvityksineen

- ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen

tarkoitusperien toteuttamiseksi

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja

ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi

yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin

kanssa.

23


7 §

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.

Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on

jätettävä ennen helmikuun 15. päivää tilintarkastajille,

joiden tulee antaa lausuntonsa

hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

8 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen

kokous. Vuosittain pidetään kaksi varsinaista

kokousta, joista syyskokous pidetään marraskuun

ja kevätkokous huhtikuun aikana.

Sääntömääräisten kokousten ajasta ja paikasta

sekä esille tulevista asioista ilmoitetaan

seuran jäsenille joko henkilökohtaisella kirjallisella

kutsulla tai vähintää kahdessa paikkakunnalla

yleisesti leviävässä sanomalehdessä

julkaistulla ilmoituksella vähintään viikkoa

ennen kokousta. Yhdistyksen ylimääräisistä

kokouksista ilmoitetaan samalla tavalla

ja samassa ajassa kun varsinaisistakin kokouksista.Yhdistyksen

kokouksessa hallituksen

puheenjohtaja johtaa puhetta kunnes kokouksen

puheenjohtaja ja virkailijat on valittu.

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada

jonkin asian seuran syys- tai kevätkokouksen

käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen

esitys hallituksen puheenjohtajalle lokakuun

1. päivään syyskokousta ja maaliskuun 1.

päivään mennessä kevätkokousta varten.

9 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- suoritetaan katsaus kuluvan vuoden toimintaan

ja varainhoitoon

- hyväksytään hallituksen esitys seuraavan

vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

- päätetään jäsen-, liittymis- ja kannatusmaksujen

suuruudet

- päätetään puheenjohtajan ja muiden hallituksen

jäsenten palkkioiden suuruudesta

- päätetään tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta

- valitaan seuraavaa toimikautta varten hallituksen

puheenjohtaja ja hallituksen muut

jäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille

varamiehet

- käsitellään muut hallituksen valmistelemat

sekä kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta

- edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien

kertomus

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

tilien ja hallinnon osalta

- käsitellään muut hallituksen valmistelemat

ja kokouskutsussa mainitut asiat

11 §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään

kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen

kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä

hallitukselta kirjallisesti pyytää.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa

suorittaneella varsinaisella jäsenellä

sekä kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän voi

käyttää vain henkilökohtaisesti. Yhdistyksen

kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta

ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa

yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi

lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen

puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ja lippuäänestyksissä

ratkaisee tasatuloksen arpa. Äänestys

on avoin, ellei vähintään viisi jäsentä vaadi

suljettua äänestystä.

Yhdistyksen hallituksessa ratkaistaan asiat

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

24


Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa,

jonka puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat

nimikirjoituksellaan ja jonka kaksi

kokouksessa olevaa jäsentä tarkastaa ja oikeaksi

todistaa.

Hallituksen kokouksissa pidettävät pöytäkirjat

tarkastaa ja hyväksyy seuraava hallituksen

kokous.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan

tehdä yhdistyksen kokouksessa.

Tullakseen hyväksytyksi on muutoksen

saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4)

annetuista äänistä.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa päättää yhdistyksen

purkamiskokous yhdistyksen varojen

käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusta

edistävällä tavalla.

15 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty,

noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

16 §

Edellisten sääntöjen voimassa ollessa saavutetut

jäsenoikeudet säilyvät entisinä.

Jonna & Joonas 1/2 s.

25


26

Elementär addition.


Stadgar för Vasa Golf rf.

1 §

Föreningens namn är Vaasan Golf r.y - Vasa

Golf r.f. och dess hemort är Vasa stad.

2 §

Föreningens syfte är att befrämja golf-spelandet

inom dess verksamhetsområde. Föreningen

förverkligar sitt syfte genom att

upprätthålla golfplanen för medlemmarnas

bruk och genom att anordna träningar, undervisning,

tävlingar, sammankomster och

andra tillställningar. Föreningen kan äga

fast och lös egendom samt idka klubbrestaurangverksamhet

på högst ett verksamhetsställe.

3 §

Föreningens egenliga medlemmar godkännes

av styrelsen på basen av ansökningar. En

egenlig medlem som ansluter sig till föreningen

erlägger en anslutningsavgift och årligen

en medlems-avgift som fastställs vid

föreningens höstmöte för följande år. Såsom

understödande medlem i föreningen kan

väljas en enskild person, samfund eller stiftelse

med rättskapacitet, som önskar understöda

föreningens verksamhet. Den understödande

medlemen betalar årligen en understödsavgift,

vars storlek det besluts om på

höstmötet. Till hedersmedlem i föreningen

kan kallas en person, som föreningen anser

vara därtill förtjänt. Egentliga och understödande

medlemmar godkännes av föreningens

styrelse. Hedersmedlem väljs på föreningens

möte på förslag av styrelsen. Hedersmedlem

betalar inte anslutnings- eller medlemsavgift

4 §

Föreningens ärenden sköts av en styrelse till

vilken hör en ordförande och nio medlemmar.

Ordföranden väljs för ett år åt gången.

Övriga styrelsemedlemmar väljs för tre år

sålunda, att varje år är alltid en tredjedel i tur

att avgå. I stället för styrelsemedlem som

avgår under mandatperioden väljs en ny

medlem på fö-reningens möte för den återstående

mandatperioden. Styrelsen väljer

inom sig årligen en viceordförande samt

inom sig eller utanför styrelsen en sekreterare

och en kassör.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av

styrelsemedlemmarna är närvarande och av

vilka en skall vara ordföranden eller viceordföranden.

5 §

Till styrelsens uppgifter hör:

- att övervaka att föreningens verksamhet

sker i enlighet med dessa stadgar och i

enlighet med lagen om föreningar

- att verkställa de beslut som fattats på föreningens

möte

- att sammankalla till föreningens möten

samt bereda och föredra de ärenden som

skall behandlas på dessa

- att sköta och förkovra föreningens tillgångar

samt övervaka föreningens bokföring

- att upprätthålla en förteckning över föreningens

medlemmar och avgöra ärenden

som gäller antagande och avskedande

av föreningens medlemmar

- att företräda föreningen gentemot tredje

part eller gentemot föreningsmedlem samt

företräda föreningen på de förbunds- och

föreningsmöten till vilka föreningen hör

- att uppgöra en verksamhetsplan samt en

budget för det kommande verksamhetsåret

för att godkännas på höstmötet

- att för vårmötet uppgöra en berättelse över

föreningens verksamhet under det föregående

året samt att till föreningens revisorer

lämna till granskning föreningens bokföring

med alla dess behövliga förklaringar

- att vidtaga övriga åtgärder för förverkligandet

av föreningens syftemål

27


6 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden

och viceordföranden tillsammans eller av

någondera tillsammans med en styrelsemedlem

eller tillsammans med sekreteraren.

7 §

Föreningens bokslut skall uppgöras per kalenderår.

Bokföringen och nödiga handlingar

skall överlämnas åt revisorerna före den 15

februari. Revisorerna bör avge sitt utlåtande

till styrelsen inom februari månad.

8 §

Beslutandemakten i föreningen utövas av

föreningsmötet. Två ordinariemöten hålles

varje år, av vilka höstmötet hålles inom

november månad och vårmötet inom april

månad. Om tid och plats för de ordinarie

mötena, samt om ärenden som skall upptas

på dessa meddelas åt föreningens medlemmar

antingen medelst personlig skriftlig kallelse

eller medelst annons, som kungöres i

minst två på orten allmänt spridda tidningar,

minst en vecka före mötet. Om föreningens

extra-ordinarie möten meddelas på samma

sätt och samtidigt som om ordinarie möten.

På föreningens möte leder styrelseordföranden

ordet tills ordförande för mötet och

övriga mötesfunktionärer har valts.

Föreningsmedlem som önskar få ett

ärende till behandling på följande höst- eller

vårmöte, skall göra en skriftlig framställning

till styrelsens ordförande före den 1 oktober

och före den 1 mars för höst- respektive

vårmötet.

9 §

På höstmötet behandlas följande ärenden:

- göres en översikt över innevarande års verksamhet

och förmögenhetsförvaltning

- godkännes styrelsens förslag till verksamhetsplan

och budget för följande år

- fastställes storleken av medlems-, understöds-

och anslutningsavgifter

- fastställes ordförandens och övriga styrelsemedlemmars

arvoden

- fastställes revisorernas arvoden

- väljes för följande verksamhetsperiod styrelsens

ordförande och styrelsens andra

medlemmar i stället för dem som är i tur

att avgå

- väljes två revisorer samt suppleanter för

dessa

- behandlas övriga ärenden som beretts av

styrelsen samt de ärenden som nämnts i

möteskallelsen

10 §

På vårmötet behandlas följande ärenden:

- styrelsens berättelse över föregående års

verksamhet

- föregående verksamhetsårs bokslut och

revisionsberättelse

- beslutes om fastställande av bokslutet och

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och

övriga redovisnings- och ansvarsskyldiga

vad gäller bokföring och förvaltning

- behandlas övriga av styrelsen beredda ärenden

och ärenden som nämnts i möteskallelsen

11 §

På extraordinarie möte behandlas de ärenden

som upptagits i möteskallelsen. Extraordinarie

möte hålles då styrelsen anser det

vara nödvändigt, föreningens möte det

besluter eller om minst 1/10 av föreningens

röstberättigade medlemmar skriftligen hos

styrelsen anhåller därom.

28


12 §

På föreningens möte har envar ordinarie

medlem som erlagt sin medlemsavgift samt

hedersmedlem en röst, som han kan använda

endast personligen. Understödande

medlem i föreningen har rätt att uttala sig,

men har inte rösträtt på föreningens möten.

Ärendena avgörs på föreningens möte

med enkel majoritet förutom i de fall då lag

eller dessa regler annorlunda påbjuder. Vid

lika röstetal avgör mötets ordförandens röst

vid val och vid sluten omröstning avgör

lotten. Omröstningen är öppen, om inte

åtminstone fem medlemmar kräver sluten

omröstning.

Inom föreningens styrelse avgörs ärendena

medelst enkel majoritet. Vid lika röstetal

avgör ordförandens röst. Vid föreningens

möten föres protokoll, som ordföranden

och sekreteraren bekräftar med sina namnunderskrifter

och som två vid mötet närvarande

medlemmar justerar och intygar riktigheten

av. Det protokoll som förs över

styrelsens möte justeras och godkännes på

styrelsens följande möte.

13 §

Beslut om ändring av dessa stadgar kan göras

på föreningens möte. För att en ändring skall

bli godkänd bör den godkännas av minst 3/4

av de angivna rösterna.

14 §

Vid upplösning av föreningen, besluter föreningens

upphävningsmöte, till vilka ändamål

föreningens tillgångar skall användas.

15 §

Utöver vad som har stadgats i dessa stadgar,

skall gällande lag om föreningar följas.

16 §

Så länge som ovanstående regler är i kraft

bibehålls medlemsrättigheterna som förut.

SUURKEITTIÖ- GRILLI- JA

RAVINTOLALAITTEET

Grilli Varuste 1/2 s.

VAASA ☎ 06-312 5070 ● 0500-266 279

29


Järjestyssäännöt

Kenttä

Pelaaminen on sallittu kaikille vähintään

greencardin suorittaneille. Pelaajien on esitettävä

voimassa oleva tasoituskortti tai muu

pelaamiseen oikeuttava pelilupa, mikäli niin

vaaditaan.

Lähtöajat

Lähtöajat on varattava caddiemasterilta tai

internetin välityksellä. Pelaajan tulee ehdottomasti

ilmoittautua caddiemasterille ennen

kierrokselle lähtöä.

Pelijärjestys

Yksinpelaaminen ruuhka-aikoina on kielletty.

Muina aikoina on pelirytmi ratkaiseva,

joten yksinpelaajan on sallittava myös

ohittaa, ellei se tarpeettomasti viivytä muiden

pelaamista. Caddiemaster määrää ryhmien

suuruuden, joten kaikkien pelaajien

on hyväksyttävä joutuvansa pelaamaan myös

kolmi- tai nelipallossa.

Uloslyöntipaikat

Golfkärryjen veto uloslyöntipaikoille ei ole

sallittua. Samoin on kielletty kärryjen veto

hiekkaesteiden ja viheriön sekä vesiesteiden

ja viheriön välistä.

Uloslyöntipaikkojen merkkejä ei saa siirtää.

Harjoituslyöntien suorittaminen uloslyöntipaikoilla

on tehtävä niiden pintaa rikkomatta.

Viheriöt

Viheriöllä liikkuminen on sallittu vain pelin

yhteydessä. Golfkärryjen veto viheriölle on

rangaistava teko. Pelinopeuden toteuttamiseksi

on kärry sijoitettava viheriön ”lähtevälle”

puolelle.

Pelaaminen kentällä

Suositeltavaa ”soft spike” kenkien käyttö.

Yleiset etikettisäännöt ovat voimassa ja luettavissa

sääntökirjan alussa.

Harjoittelu kenttäalueella

Harjoittelua varten on kenttäalueella:

- Drivingrange, jossa harjoitusviheriö ja

hiekkaeste.

- Par 3 kenttä.

- Harjoitusviheriö klubitalon edessä.

Drivingrange

Drivingrange on auki klo 8-20.45. Pallonpoiminnan

aikana on range suljettu. Poletteja

saa lunastaa caddiemasterilta. Palloautomaatit

toimivat myös kolikoilla ja magneettikortilla

Rangepalloilla pelaaminen on kielletty kentällä

ja harjoituskentällä.

Ilmoitustaulut

Asianomaiset toimikunnat sekä toimihenkilöt

ylläpitävät, sekä sisällä, että ulkona olevia

ilmoitustauluja. Yksityiset ilmoitukset on

sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla.

Kilpailuun ilmoittautumisia varten on niille

varattu oma tila.

Ilmoittautuminen kilpailuun

Ilmoittautuminen kilpailuun tulee tapahtua

joko edellä mainitulle listalle tai sähköpostin

välityksellä caddiemasterille.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksen

tulee tapahtua ennen kilpailun alkua. Mikäli

kilpailija ilman syytä jää pois kilpailusta eikä

peruuta osanottoaan, saa hän viikon kilpailukiellon

ja kilpailumaksu on joka tapauksessa

maksettava.

30


Bagivarasto/Pukuhuone

Golfkärryjen säilyttäminen on sallittu vain

bägivarastossa olevissa kaapeissa, joita saa

lunastaa caddiemasterin välityksellä.

Pukuhuoneiden kaapit ovat lukollisia, väliaikaista

käyttöä varten. Niiden varaaminen

pitkäaikaiseen käyttöön ilman suoritettua

maksua ei ole sallittua. Tämä pätee kaikkiin

pukuhuoneisiin.

Bägivaraston ovet on pidettävä suljettuna.

Valot sytyttää ensimmäinen käyttäjä ja sammuttaa

viimeisenä lähtevä illalla..

Vuokravarusteet

Caddiemasterilta saa korvausta vastaan vuokrata

mailoja ja kärryjä. Vierailijoille ovat

kärryt ilmaisia. Omat pelaajat maksavat käytöstä

vuokran, ja siitä todistuksena on ”kuitti”

pidettävä näkyvillä. Vuokrakärryt on palautettava

niille varatuille paikoille.

Paikoitus

Paikoitusalueella on vinopaikoitus. Alueella

on varattuja paikkoja, jotka on sallittu vain

näitä lunastaneille. Klubitalon edustalla on

paikoitus kielletty.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimien tuomista golfkentän alueelle

tulee välttää. Alueella ne on aina pidettävä

kytkettyinä. Itse kentälle niiden vieminen

ei ole sallittu.

Vaatetus

Vaatetuksen tulee olla asianmukainen ja sen

suhteen noudatetaan kansainvälisiä pukeutumisperiaatteita.

Siisteys

Kenttäalueella tulee noudattaa yleistä siisteyttä.

Uloslyöntipaikoille ja klubitalon alueelle

on sijoitettu roskakoreja. Käymälöitä

on klubitilojen yhteydessä sekä jokaisen 9

reiän alueella joittenkin uloslyöntipaikkojen

läheisyydessä.

Valvonta

Kentällä suoritetaan jatkuvaa valvontaa. Pelaajien

tulee ehdottomasti noudattaa valvojien

ohjeita ja käskyjä. Valvojilla on oikeus

puuttua mahdollisiin epäkohtiin niin pukeutumisen

kuin käyttäytymisen suhteen.

Pelinopeus

Pelinopeuden suhteen on ihanneaikojen

noudattaminen golfiin kuuluvaa yhteistä

viihtyvyyttä edistävää käytöstä.

Mikäli ryhmän edessä on vapaa väylä, joka

yleensä johtuu ryhmän hitaudesta, on ryhmän,

tilaisuuden tullen, päästettävä perässä

tuleva (tulevat) ryhmät joustavasti ohittamaan.

Tavoiteajat pelikierroksille

Tavoiteajat määräytyvät ryhmien suuruuden

mukaan. Kilpailuissa noudatetaan seuraavia

tavoiteaikoja: kahden hengen ryhmät 3,15

tuntia, kolmen hengen ryhmät 3,45 tuntia,

neljän hengen ryhmät 4,15 tuntia

HYVÄ KÄYTÖS EDESAUTTAA PELIN

NAUTITTAVUUTTA SEKÄ YLEISTÄ

MUKAVUUTTA. METELÖINTI JA

HÄIRIKÖINTI EIVÄT KUULU GOLF-

KENTÄLLE.

Ravintola

Ravintola pidetään auki päivittäin, erikseen

ilmoitettavina aikoina. Terassialueelle on

golfkärryjen vetäminen kielletty.

31


Ordningsregler

Banan

Spelande är tillåtet för alla som har minst

greencard. Spelaren bör visa gällande hcpkort

eller motsvarande dokument vid uppmaning.

Starttider

Starttider bör bokas antingen via caddiemastern

eller via internet. Före starten bör

spelaren ovillkorligen anmäla sig till caddiemastern.

Spelordningen

Under rusningstiderna har ensamma spelare

inte rätt satt starta. Under övriga tider har

spelrytmen avgörande roll, så även ensamma

spelare tillåts passera, förutsatt att detta inte

onödigt bromsar upp spelet.

Utslagsplatserna

Golfkärror får inte dras över utslagsplatserna.

Det är också förbjudet att dra kärran mellan

greenen och bunkern eller vattenhindret.

Det är inte tillåtet att flytta markeringarna

vid utslagsplatserna.

Provswingen på utslagsplatsen bör göras så

att ytan inte förstörs.

Greener

Man får gå på greenerna endast i samband

med spel. Att dra golfkärran till greenen är

högst förbjudet. För att tillämpa snabbt spel,

placeras kärran alltid på den sida som är

närmast följande utslagsplats.

Spelet på banan

”Soft spikes” rekommenderas. De allmänna

etikettreglerna finns i början av regelboken.

Träning på banområdet

Alternativ för träning på banområdet:

- Drivingrange med träningsgreen och –

bunker.

- Par 3 bana.

- Övningsgreen framför klubbhuset.

Drivingrange

Rangen är öppen mellan kl. 8 – 20.45.

Under bollplockningstiderna är rangen

stängd. Poletter kan köpas av caddiemastern.

Boll-automaterna funktionerar också med

pengar eller magnetkort.

Det är inte tillåtet att spela med rangebollar

på själva banan eller par 3 banan.

Anslagstavlorna

Anslagstavlorna, såväl inne som ute, ombesörjes

av berörda kommittéer. Privata anslag

är tillåtna endast på angivna platser.

För anmälningslistor till tävlingar finns en

egen plats på tavlan.

Tävlingsanmälningarna

Anmälan till tävling bör ske på listan som

finns på anslagstavlan eller via e-mail till

caddiemastern. Anmälan är bindande. En

eventuell annullering bör ske före tävlingens

början. Om en spelare inte återkallar anmälan

och därmed utan orsak inte annullerar

deltagandet, får han automatiskt en veckas

tävlingsförbud, och deltagaravgiften bör

betalas.

32


Bagförråd/

Omklädningsutrymmen

Uppbevaring av golfkärror är tillåten endast

i bagförrådets skåp. Skåpen kan reserveras av

caddiemastern.

Skåpen i omklädningsutrymmena är låsbara,

för tillfälligt användning. Det är inte

tillåtet att reservera skåpen för långvarig

bevaring utan extra kostnad. Detta gäller

alla omklädningsutrymmen.

Dörrarna till bagförrådet skall alltid vara

stängda. Första besökaren tänder lamporna

och den sista besökaren på kvällen släcker

dem.

Hyresutrustning

Av caddiemastern får man hyra klubbor och

kärror. För greenfeespelaren är kärrorna avgiftsfria.

Egna medlemmar betalar hyra för

kärran, och bör ”kvittot” bör bevaras synligt.

Kärrorna bör returneras till förvaringsplatsen.

Parkering

På parkeringsplatsen bör bilarna parkeras

snett. På parkeringsområdet finns reserverade

platser, dessa bör lämnas åt de betalande.

Parkering vid klubbhuset är förbjuden.

Husdjur

Man bör undvika att hämta husdjur till

golfområdet. Om så sker bör dessa vara

kopplade. Djur får inte tas med ut på golfbanan.

Klädseln

Klädseln bör vara ändamålsenlig. De internationella

principerna tillämpas.

Restaurangen

Restaurangens är öppen dagligen. Detta

meddelas skilt.

Det är strängt förbjudet att dra kärrorna

till terrassen.

Snygghet

För allas trivsel används de skräpkorgar som

finns utsatta på banan. Toaletter finns på

varje 9-hålsslinga samt vid klubbhuset.

Bevakning

Spelet övervakas oavbrutet. Spelaren bör

ovillkorligen följa bevakarens rekommendationer

och tillsägelser. Bevakaren har rätt att

säga till om klädsel och uppförande.

Speltakten

Att följa idealtiden för en golfrunda hör till

golfens allmänna spelkultur och speltrivsel.

Om en spelgrupp har ett ledigt hål framför

sig, som för det mesta är följden av långsamt

spel, bör den efterföljande gruppen tillåtas

passera vid första bästa möjliga tillfälle.

Idealtid för en golfrunda

Dessa är beroende på gruppens storlek. Under

tävlingarna är idealtiderna följande:

Tvåpersoners grupp 3,15 timmar

Trepersoners grupp 3,45 timmar

Fyrapersoners grupp 4,15 timmar

ETT GOTT UPPFÖRANDE UNDER-

LÄTTAR SJÄLVA SPELANDET OCH

DEN ALLMANNÄ TRIVSELN PÅ BA-

NAN. SKRIKANDE OCH STÖRANDE

HÖR INTE TILL GOLFBANAN.

33


Golfin turvallisuussuositukset

Liittovaltuuston kokous 14.4.2007

Golfpelaamisen turvallisuus

Pelaaja ei saa missään tilanteessa aiheuttaa

tahallaan vaaraa muille. Tahallisen vaaran

aiheuttamisesta seuraa aina rangaistus, joka

voi olla huomautus, varoitus, pelikielto, sakko

ja tai seurasta erottaminen.

Toimintaohje vaaratilanteessa tai vahingon

sattuessa

Kentänhoitajan turvallisuutta vaarantaneet

tilanteet raportoidaan aina kirjallisesti seuran

hallitukselle. Raportin tekevät molemmat

tapahtuman osapuolet joko yhdessä tai

erikseen. Raportista lähetetään kopio Suomen

Golfliiton kenttätoimikunnalle. Vieraspelaajien

rikkeistä on ilmoitettava pelaajan

kotiseuran hallitukselle. Pelaajan kotiseuran

hallituksen on käsiteltävä asia ja tehtävä päätös

rangaistusmenettelystä. Tarvittaessa kuullaan

kumpaakin osapuolta.

Rangaistukset

Seuran hallitus voi sääntöjensä mukaisesti

antaa rangaistukseksi huomautuksen, varoituksen

tai pelikiellon tai erottaa jäsenensä

määräajaksi tai kokonaan.

Annetuista rangaistuksista on raportoitava

Suomen Golfliiton kenttätoimikunnalle sekä

liiton jäsenseuroille. Jos jompikumpi asianosaisista

on tyytymätön annettuun rangaistukseen,

voivat he viedä asian kenttätoimikunnan

käsiteltäväksi, jonka päätös on liiton

hallituksen niin valtuuttaessa lopullinen.

Ylin päätäntävalta on liittohallituksella, joka

päättää rangaistuksesta liiton kurinpitomääräysten

mukaisesti.

Rangaistuskäytäntö

Jokainen vaaratilanne ja sen vakavuus arvioidaan

erikseen. Vaaran aiheuttamisesta määrätään

kuitenkin vähintään kahden viikon

pelikielto.

Esimerkki: Lyöminen ilman lyöntilupaa tai

ohitusmerkkiä; pallon lyöminen viheriölle,

jossa on ihmisiä. Osuma koneeseen tai henkilöön

koventaa rangaistusta.

Tahallisesta vakavan vaaran aiheuttamisesta

tai vamman tuottamisesta voidaan määrätä

sakkorangaistus tai peli- ja toimintakielto

enintään kolmeksi vuodeksi tai ainaiseksi.

Samanaikaisesti voidaan käyttää useampaa

rangaistusta, jos se asianlaatuun nähden on

oikeudenmukaista.

Peli- ja toimintakielto tarkoittaa, että henkilö

ei saa osallistua kilpailuihin, koulutukseen,

valmennukseen, harjoitteluun tai muuhun

golftoimintaan Suomen Golfliiton jäsenseurojen

kentillä.

Kenttätoimikunta

34


Golfens säkerhetsrekommendationer

Förbundsfullmäktiges möte 14.04.2007

Säkerhet vid golfspel

Spelare får inte under några omständigheter

förorsaka fara för andra. Avsiktligt förorsakande

av fara bestraffas alltid. Straffet kan

vara anmärkning, varning, spelförbud, böter

och/eller uteslutning ur föreningen.

Instruktion för åtgärder vid risksituation

eller vid inträffad skada

Situationer som förorsakat fara för banskötarens

arbetssäkerhet rapporteras alltid skriftligt

till föreningens styrelse. Båda parterna

uppgör rapport antingen tillsamman eller

var för sig. En kopia av rapporten skickas till

Finlands Golfförbunds bankommitté. Brott

mot säkerhetsföreskrifterna, som utförs av

gästspelare, skall rapporteras till den egna

föreningens styrelse. Styrelsen i den egna

föreningen skall behandla ärendet och besluta

om straffpåföljder. Vid behov hörs

båda parterna.

Straff

Föreningens styrelse kan i enlighet med sina

stadgar som straff ge anmärkning, varning

eller spelförbud eller utesluta medlemmen

för viss tid eller för gott.

Givna straff skall rapporteras till Finlands

Golfförbunds bankommitté och till parterna.

Spelförbud skall meddelas skriftligt till Golfförbundets

bankommitté och till förbundets

medlemsföreningar. Om någondera

parten är missnöjd med det givna straffet

kan de föra ärendet till behandling i bankommittén,

vars beslut är slutgiltigt i det fall

förbundets styrelse gett fullmakt.

Föreningens styrelse kan om den så vill överföra

ärendet till Golfförbundets bankommitté

för behandling. Golfförbundets

bankommitté meddelar om givna straff till

förbundsstyrelsen.

Högsta beslutsrätt har förbundsstyrelsen,

som besluter om straff enligt förbundets

disciplinsinstruktioner.

Bestraffningsrutiner

Varje farosituation och hur allvarlig den är

bedöms för sig. Förorsakande av fara bestraffas

dock med minst 2 veckors spelförbud.

Exempel: Slag utan tillstånd eller lov att

passera; att slå bollen på green där det finns

människor. Om man träffar maskiner eller

personer utmäts hårdare straff.

För avsiktligt förorsakande av svår fara eller

skada kan utmätas bötesstraff eller spel- och

verksamhetsförbud i högst tre år eller för

gott. Samtidigt kan utmätas flera straff om

det anses rättvist med beaktande av omständigheterna.

Spel - och verksamhetsförbud innebär att

personen inte får delta i tävlingar, utbildning,

träning, övning eller annan golfverksamhet

på banor som tillhör Finlands

Golfförbunds medlemsföreningar.

Underskrifter/Bankommittén

35


Jäsenmäärät/medlemsantal

Vaasan Golf r.y.:n historiaa

Vasa Golf r.f.:s historia

vuosi jäseniä miehet naiset juniorit tasoitus

år medl. herrar damer juniorer Hcp

36

1973 54 38 10 6

1974 79 53 13 13 44

1975 68 42 12 14 48

1976 90 57 14 19

1977 93 57 16 20 58

1978 96 63 16 17 64

1979 92 56 16 20 49

1980 95 60 17 18 46

1981 106 69 18 19 65

1982 118 76 21 21 67

1983 140 78 38 24 77

1984 151 84 38 29 82

1985 166 103 38 29 83

1986 225 153 50 22 73

1987 238 161 51 26 96

1988 342 257 59 26 132

1989 447 333 86 28 180

1990 403 296 83 24 200

1991 407 284 86 37 217

1992 420 293 86 41 256

1993 404 282 85 37 267

1994 423 290 88 45 298

1995 524 341 116 67 313

*) 1996 551 318 146 87 356

1997 634 361 161 112 430

1998 708 406 182 120 425

1999 784 449 211 124 486

2000 987 561 260 166 595

2001 1129 627 295 213 668

2002 1221 656 301 264 624

2003 1312 702 311 299 813

2004 1291 692 311 288 837

2005 1332 728 303 301 893

2006 1306 731 309 266 706

2007 1374 795 310 269 741

2008 1444 830 330 284 561

2009 1531 923 340 268 593

*) Tilasto perustuu tästä alkaen vuosittain 31. 08 SGL:lle ilmoitettuun lukuun.

Statistiken grundar härefter på det antal som anmäls årligen 31. 08 till FGF.


Puheenjohtajat

15.02.1969 lähtien

Ordföranden

fr.o.m. 15.02.1969

1969 – 1972 Bror Johansson

1973 Jorma Ruokonen

1974 – 1979 Pekka Kainlauri

1980 – 1987 Ville Paltia

1988 – 2003 Heikki Kouhi

2004 Tapio Peltonen

2005 – Heikki Purovirta

Kunniajäsenet

Hedersmedlemmar

Jaakko Pöyry

Ville Paltia

Björn Nyberg

Heikki Kouhi

Kentän Par/SSS

Banans Par/SSS

Pituus

1973-81 68/66 4870 m

1982-83 70/68 5210 m

1984 72/71 5890 m

1985-90 71/70 5750 m

1991-92 72/71 5835 m

1993 70/68 5350 m

1994-96 72/71 5620 m

1997 72 5630 m (kelt. tii)

1998-2006 72 5650 m (kelt. tii)

2007 72 5613 m (Y/W)

5455 m (Y/B)

5538 m (B/W)

Rataennätykset/Banrekord

(Back tee)

Miehet/Herrar

Y/W Henri Pyykölä (KGV) 70

Y/B Christian Fremling 72

B/W Jonathan Nylén

Sauli Mäkiluoma 74

Naiset/Damer

Y/W Sofia Höglund (KoG) 71

Y/B Kristina Eck-Poulsen 82

Vuoden golffaaja/

Årets golfare

1990 Mai-Lis Paassola

1991 Kari Saine

1992 Pentti Aikkola

1993 Kjell Österblad

1994 Pia Koivuranta

1995 Johan Kullbäck

1996 Anu Renko

1997 Vesa Piilikangas

1998 Pauli Räihä

1999 Jarmo Mäkiluoma

2000 Martti Leppäniemi

2001 Atte Hietalahti

2002 Johnny Talus

2003 Johan Kullbäck

2005 Jan Hautala

2006 Jonathan Nylén

2008 Jukka Ala-Marttila

2009 Timo Peltola

Vuoden golfvaikuttaja/

Årets golfprofil

1999 Esko Kansanaho

2000 Esko Hietalahti

2001 Tapio Mäkelä

2003 Veijo Hautamäki

2005 Raunion perhe

2006 Håkan Gädda

Markku Koivuranta

Vesa Palosaari

2007 Juhani Salonen

2008 Nils Österblad

2009 Johan Kullbäck

37


Seuramestarit / Klubbmästarna (* = hcp)

Miehet/Herrar

1972 Dan Witting 76

1973 Dan Witting 145

1974 Dan Witting 154

1975 Dan Witting 214

1976 Dan Witting 284

1977 Dan Witting 296

1978 Dan Witting 285

1979 Dan Witting 287

1980 Elof Granholm 314

1981 Ville Paltia 316

1982 Per Granberg 299

1983 Sauli Mäkiluoma 293

1984 Dan Witting 296

1985 Sauli Mäkiluoma 285

1986 Sauli Mäkiluoma 307

1987 Sauli Mäkiluoma 297

1988 Kjell Österblad 302

1989 Harri Murtonen 284

1990 Harri Murtonen 300

1991 Kjell Österblad 301

1992 Markku Nurmi 221

1993 Kjell Österblad 300

1994 Kjell Österblad 300

1995 Kjell Österblad 307

1996 Johan Kullbäck 298

1997 Johan Kullbäck 298

1998 Petri Vainio 151

1999 Jarmo Mäkiluoma 304

2000 Kjell Österblad 304

2001 Harri Mäkiluoma 311

2002 Johnny Talus 306

2003 Johan Kullbäck 304

2004 Johan Kullbäck 224

2005 Johan Kullbäck 233

2006 Jonathan Nylén 222

2007 Jonathan Nylén 233

2008 Sauli Mäkiluoma 229

2009 Sauli Mäkiluoma 220

Naise/Damer

1974 Karin Lehtosaari 232 *

1975 Karin Lehtosaari 313

1976 Helena Nyberg 404

1977 Karin Lehtosaari 418

1978 Karin Lehtosaari 380

1979 Karin Lehtosaari 354

1980 Karin Lehtosaari 337

1981 Mai-Lis Paassola 356

1982 Karin Lehtosaari 325

1983 Karin Lehtosaari 336

1985 Karin Lehtosaari 340

1986 Mai-Lis Paassola 372

1987 Mai-Lis Paassola 362

1988 Mai-Lis Paassola 373

1989 Mai-Lis Paassola 354

1990 Pia Koivuranta

1991 Pia Koivuranta 358

1992 Pia Koivuranta 162

1993 Tuija Mäntynen 170

1994 Pia Koivuranta 153

1995 Pia Koivuranta 242

1996 Pia Koivuranta 233

1997 Maj-Lis Paassola 261

1998 Anu Renko 172

1999 Anu Renko 261

2000 Anu Renko 268

2001 Kristina Eck-Poulsen 239

2002 Anu Österblad 264

2003 Kristina Eck-Poulsen 265

2004 Anu Österblad 271

2005 –

2006 Kristina Eck-Poulsén 170

2007 Tuija Raunio 333

2008 Siri Gröndahl 172

2009 Mona Hautala 172

38


Juniorit/Juniorer / Pojat/Pojkar

1972 Hannu Pihlajaniemi 69*

1973 Kent Herpmann 221*

1974 Harri Ekholm 193*

1975 Harri Ekholm 277

1976 Harri Ekholm 350

1977 Sauli Mäkiluoma 338

1978 Sauli Mäkiluoma 306

1979 Sauli Mäkiluoma 297

1980 Kenneth Glader 305

1981 Kenneth Glader 306

1982 Sauli Mäkiluoma 287

1983 Kjell Österblad 319

1984 Harri Murtonen 288

1985 Harri Murtonen 281

1986 Kjell Österblad 304

1987 Johan Kullbäck 321

1988 Johan Kullbäck 316

1989 Hans-Ove Österblad 321

1990 Hans-Ove Österblad

1991 Kenneth Gillberg 308

1992 Petri Vainio 161

1993 Johnny Talus 162

1994 Johnny Talus 306

1995 Johnny Talus 306

1996 Johnny Talus 147

1997 Mika Makkonen 367 (18v.)

Jarmo Mäkiluoma 321 (16v.)

Atte Hietalahti 177 (14v.)

Niklas Vakkuri 103 (12v.)

1998 Jarmo Mäkiluoma 160 (18v.)

Beni Köhler

86 (16v.)

Atte Hietalahti

95 (14v.)

1999 Jarmo Mäkiluoma 153 (18v.)

Atte Hietalahti 170 (16v.)

Johan Nyby

238 (14v.)

2000 Beni Köhler 161 (18v.)

Atte Hietalahti 166 (16v.)

Teemu Rauhala 196 (14v.)

2001 Atte Hietalahti 165 (18v.)

Mikko Mäkelä 175 (16v.)

Johnny Martin 160 (14v.)

2002 Atte Hietalahti 243 (18v.)

Mikko Mäkelä 163 (16v.)

Niko Sylander 172 (14v.)

Kasimir Hellman 113 (12v.)

2003 Matti Pukkinen 159 (18v.)

Johnny Martin 156 (16v.)

Andréas Romar 191 (14v.)

Sami Raunio

86 (12v.)

2004 Jonathan Nylén 158 (18v.)

Tommi Mäkelä 164 (16v.)

Mikael Eerola

85 (14v.)

Sebastian Pundars 92 (12v.)

2005 Jukka Möksy 238 (18v.)

Niklas Bergfast 293 (16v.)

Sami Raunio

159 (14v.)

Anton Nyman

83 (12v.)

2006 Sami Raunio 243 (18v.)

Tomi Raunio

163 (14v.)

Olli Airaksinen 80 (12v.)

2007 Nicklas Sjöblom 247 (16v.)

Olli Airaksinen 162 (14v.)

Niklas Mäkiluoma 116 (12v.)

2008 Sami Raunio 73 (18v.)

Tomi Raunio

81 (16v.)

Casimir Nurminen 88 (14v.)

Jimi Pukkinen 107 (12v.)

2009 Viljami Ahtola 93 (18v.)

Rasmus Nurminen 83 (16v.)

Andreas Lehtonen 98 (14v.)

Niklas Mäkiluoma 86 (12v.)

Juniorit/Juniorer / Tytöt/Flickor

2000 Elina Mäkinen 229 (16v.)

2001 Elina Mäkinen 224 (18v.)

Kristina Eck-Poulsen 184 (16v.)

2002 Kristina Eck-Poulsen 182 (18v.)

Antonia Backels 235 (14v.)

2003 Kristina Eck-Poulsen 161 (18v.)

Antonia Backels 141 (14v.)

2004 Antonia Backels 186 (16v.)

Veera Lehto

124 (14v.)

Julia Bertell

107 (12v.)

2005 Miia Sirviö 207 (18v.)

Antonia Backels 184 (16v.)

Julia Bertell

203 (14v.)

2006 Antonia Backels 167 (18v.)

Veera Lehto

199 (16v.)

Julia Bertell

189 (14v.)

Katriina Patama 120 (12v.)

2007 Julia Bertell 180 (16v.)

Katriina Patama 231 (14v.)

Michelle Lithén 175 (12v.)

2008 Michelle Lithén 126 (12v.)

2009 Ines Vanne 152 (12v.)

39


Seniorit/Seniorer / Miehet/Herrar

1995 Dan Witting 164

1996 Dan Witting 163

1997 Dan Witting 164

1998 Dan Witting 77

1999 Ilmari Iilahti 166 (55v.)

Veijo Hautamäki 180 (65v.)

2000 Jouni Niemelä 161 (55v.)

Lars Näs

169 (65v.)

2001 Tapio Peltonen 161 (55v.)

Lars Näs

172 (65v.)

2002 Juhani Salonen 169 (55v.)

Veijo Hautamäki 173 (65v.)

2003 Juhani Salonen 158 (55v.)

Lars Näs

160 (65v.)

2004 Tapio Peltonen 162 (55v.)

Lars Näs

183 (65v.)

2005 Jukka Kolho 158 (55v.)

Pauli Räihä

176 (65v.)

Veijo Hautamäki 177 (70v.)

2006 Jukka Kolho 157 (55v.)

Pauli Räihä

175 (65v.)

Veijo Hautamäki 167 (70v.)

2007 Vesa Piilikangas 159 (55v.)

Olavi Alanko

180 (65v.)

Veijo Hautamäki 189 (70v.)

2008 Markku Koivuranta 161 (55v.)

Juhani Salonen 180 (65v.)

Veijo Hautamäki 196 (70v.)

2009 Markku Koivuranta 160 (55v.)

Juhani Salonen 175 (65v.)

Pauli Räihä

176 (70v.)

Seniorit/Seniorer / Naiset/Damer

1995 Aimé Lehtonen 209

1996 Aimé Lehtonen 197

1997 Maj-Lis Paassola 177

1998 Maj-Lis Paassola 98

1999 Maj-Lis Paassola 166 (50v.)

Aimée Lehtonen 182 (55v.)

2000 Maj-Lis Paassola 169 (50v.)

Aimée Lehtonen 185 (60v.)

2001 Maj-Lis Paassola 171 (50v.)

Aimée Lehtonen 186 (60v.)

2002 Maj-Lis Paassola 180 (50v.)

Aimée Lehtonen 190 (60v.)

2003 Anna-Maija Kimpimäki 190 (50v.)

Pirkko Holmela 181 (60v.)

2004 Marja Niemelä 211 (50v.)

Aimée Lehtonen 199 (60v.)

2005 Anita Niemi-Iilahti 221 (50v.)

Pirkko Holmela 191 (60v.)

2006 Helena Sylander 197 (50v.)

Pirkko Holmela 178 (60v.)

2007 Kajsa Piispanen 238 (50v.)

Pirkko Holmela 185 (60v.)

2008 Maj-Britt Finne 183 (50v.)

Marja Niemelä 203 (60v.)

Aimée Lehtonen 203 (65v.)

2009 Aimée Lehtonen 188 (65v.)

40


Kuulutko sinä

joukkoon,

jonka ei tarvitse

maksaa

autovakuutuksiaan

Testaa osoitteessa

pohjola.fi/auto

Vaasan Osuuspankki suom. 1/2 s.

Voit testata asian myös

käymällä konttorissamme tai

soittamalla Pohjolan

palvelunumeroon 0303 0303

(ma-pe klo 8-18).

Vahinkovakuutukset myöntää

Pohjola Vakuutus Oy.
Clippoteque 1/2 s.41


HOLE IN ONE

(virallisissa kilpailuissa / i officiella tävlingar)

1990

08. 07 Markku Koivuranta rata 3 130 metriä Renultin Matchplay

1991

20. 06 Markku Nurmi rata 7 170 metriä Royal Waasa-Midnight Sun

1992

17. 06 Kari Saine rata 3 115 metriä 5. Torstaikilpailu

09. 07 Pasi Saarivaara rata 7 170 metriä 8. Torstaikilpailu

1993

04. 07 Benny Nordberg (Ruotsi) rata 15 160 metriä Wasa-Open

28. 08 Jan Smedlund rata 3 130 metriä Helix Golf-weekend

1996

29. 07 Kaj Talus Rata 12 130 metriä Renault Matchplay

1997

14. 07 Erkki Paassola Rata 12 130 metriä Renault Matchplay

28. 08 Jukka Kolho Rata 12 130 metriä 13. Torstaikilpailu

1999

30.05 Jarmo Mäkiluoma Rata 12 140 metriä Silja Open

07.08 Antti Nyrhinen Rata 3 130 metriä Sonera Open

2000

05.06 Rauno Vainio Rata 6 140 metriä Firmaliiga

09.07 Taina Olenius, EPG Rata 8 135 metriä Berner Ladies Open

23.07 Per Granberg Rata 3 165 metriä Wärtsilä NSD Power Trophy

10.08 Martti Leppäniemi Rata 16 135 metriä 11. Torstaikilpailu

29.08 Martti Leppäniemi Rata 9 270 metriä Senioritiistai

2001

05.06 Frank Nyman Rata 3 130 metriä 3. Seniori kilpailu

28.06 Tarmo Rauhala Rata 3 130 metriä Hillcreek Golf Scramble

28.07 Harry Mitts Rata 3 130 metriä Seniorien Vaasan Mestaruus

2002

17.07 Jani Andersson Rata 3 165 metriä Juniorien SM-kilpailu

2003

29.05 Fredrik Nyberg Rata 16 140 metriä Torstaikilpailu

15.06 Matti Pukkinen Rata 3 165 metriä Vaasan Matchplay

22.06 Raimo Tantarimäki Rata 3 130 metriä Hillcreek Open

13.07 Veikko Kulmala BG Rata 12 140 metriä ABB Open

02.08 Ulf Ahlbäck Rata 8 175 metriä Finnair Flight

02.08 Pasi Saarivaara Rata 16 140 metriä Finnair Flight

42


2005

05.06 Tarmo Taipale Rata 8 175 metriä Fondis Trophy

19.07 Marja Niemelä Rata 3 105 metriä Senior Texas Scramble

2007

05.06 Timo Saarela (KG) Yellow 8 FJT

01.07 Veli Vuorenmaa White 4 VLP_VLT

15.07 Thomas Lillbacka (JPG) White 7 ABB Open

02.09 Christer Bertell White 4 Wasa Senior Open

2008

20.09 Jari Paasonen White 4 Smedsby Open

23.09 Hannu Ahola White 4 19.Senioritiistai

2009

07.06 Juhani Patama Yellow 3 Fondis Trophy

05.07 Nicklas Sjöblom Yellow 3 Wasa Open

16.07 Seppo Pasto White 4 Viikkokilpailu

25.07 Helena Sylander White 4 Matka Tournee Open

13.08 Jukka Ala-Marttila White 4 Viikkokilpailu

43


Nordea 1/1 s.

Enemmän aikaa yrittäjän arkeenNordea Pankki Suomi Oyj

Teemme sen mahdolliseksi

44

nordea.fi


Jäsenluettelo/Medlemsförteckning 19.05.2010

Aaltonen Ari

Aaltonen Kaj

Aarnio Maija

Ahlberg Eemeli

Ahlbäck Alf

Ahlbäck André

Ahlbäck Marita

Ahlbäck Ulf

Ahllund Raimo

Ahlqvist Päivi

Ahlskog Kaj

Ahnger Anders

Aho Aku

Aho Mikko

Ahola Hannu

Ahonen Anita

Ahonen Ari

Ahonen Jesse

Ahonen Marja

Ahtola Carina

Ahtola Jorma

Ahtola Kimmo

Ahtola Simo

Ahtola Sirkka

Ahtola Viljami

Aikkola Antti

Aikkola Jukka

Aikkola Pentti

Aikkola Riitta

Aikkola Roy

Airaksinen Anni

Airaksinen Janne

Airaksinen Jukka

Airaksinen Olli

Airaksinen Tuula

Airenne Michael

Ala Janne

Ala Milla

Ala-Kutsi Seppo

Ala-Marttila Ari

Ala-Marttila Jukka

Ala-Marttila Paula

Alakoski Hannu

Alakoski Heikki

Alanko Olavi

Alatalo Heidi

Alatalo Jari

Almqvist Anders

Almqvist Ulla

Andersson Jan

Andrejeff Marja-Liisa

Andrejeff Pertti

Annala Ari

Annola Leena

Annola Risto

Antila Erkki

Antila Henri

Antila Hilkka Maija

Antila Ilari

Asplund Dennis

Asplund Göta

Asplund Henrik

Asplund Jarl

Asplund Ove

Aspö-Nygård Maria

Asukas Riku

Aukee Emilia

Aukee Henri

Aukee Ismo

Aukee Sari

Aukia Kari

Autio Lasse

Autio Seppo

Backa Johan

Backels Anne

Backels Antonia

Backels Hans

Backels Mats

Backholm Håkan

Backlund Peter

Backman Jonas

Becker Henrik

Becker Ulla-Britt

Beijar Matias

Bengs Kari

Berg Andreas

Berg Bo

Berg Helena

Berg Marcus

Berg Mats

Berg Stefan

Berg Tom

Bergfast Benita

Bergfast Markus

Bergfast Niklas

Bergfast Peter

Berggren Bengt

Bergkulla Arthur

Bergkulla Jack

Bergkulla Nina

Bergkulla Roy

Bergkulla Stig

Bergkulla Susanna

Bergkulla Ted

Bergkulla William

Bergman Eiric

Bergqvist Håkan

Bergström Victor

Bertell Carl-Petter

Bertell Christer

Bertell Hans

Bertell Jenny

Bertell Julia

Bertell Raili

Bertell Sanna-Maria

Berts Kaj-Henrik

Berts Peter

Berts Ulf

Björkgren Göran

Björkman Emil

Björkman Leevi

Björkman Minna

Björkman Niklas

Björkvall Fredrik

Björses Barbro

Blomqvist Johan

Blomqvist Kaj

Boij Johan

Boström Asta

Brandt Ulf

Byggningsbacka Andreas

Byholm Christoffer

Byström Julia

Byström Sixten

Båsk Björn

Bäckström Kenneth

Bäckström Leif

Bäckström Lena

Bäckström Sebastian

Carlson Jonathan

Carmona-Wahlbeck

Timothy

Dahl Christoffer

Dahlbäck Anders

Degerlund Britta

Degerlund Ralf

Eck Poulsen Alexander

Eck Poulsen Kristina

Eck Poulsen-Vesterinen

Pirkko

Eerola Kurt

Eerola Mikael

Ehrström Anders

Ehrström Jan-Erik

Ehrström Marianne

Ehrström Nils-Erik

Ekdahl-Mikkola Anna-

Riitta

Ekholm Harry

Ekholm Pasi

Ekholm Päivi

Eklöf Sol-Britt

Ekman Bengt

Ekman Carita

Ekman Christer

Ekman Jan

Ekman Jonathan

Ekman Maria

Ekman Michael

Ekman Pernilla

Ekman Robert

Ekstam Kevin

Ekstam Ulrika

Ekstam Vanessa

Ekstam Viktor

Elo Antti

Elopuro Ella

Elopuro Teemu

Elopuro Vera

Engblom Jarmo

Engelholm Maisa

Ericsson Kaj

Eriks Jörgen

Eriksson Ronny

Erkkilä Markus

Eskola Jorma

Eskola Juha

Eskola Timo

Estlander Cecilia

Estlander Martin

Estlander Max

Estlander Sini

Estlander Walter

Eykerman Alexandre

Eykerman Sofia

Fagernäs Peter

Fagerström Jan-Ole

Fahler Anni-Lyydia

Fahler Petri

Fahllund Peter

Fant Markus

Fant Mikael

Fant Richard

Fant Stefan

Fant Tomas

Fassihi Eija

Fassihi Iraj

Fassihi Rebecca

Felixson Markus

Ferm Thomas

Ferm Tom

45


Metsä Tissue 1/1 s.

Less is More! –Katrin hygieniajärjestelmä

95361 95366 95410 95425

95307

Rullapyyheannostelija

95345

Wc-paperiannostelija

Saippuaannostelijat

Vaahtosaippuat

46

Katrin System –annostelijat ja –

paperit ovat täydellinen valinta

kovaan käyttöön.

Metsä Tissue Oyj

PL 300, 35801 Mänttä

Asiakaspalvelu:

010 464 7222

www.katrin.com


Fetula Sami

Finne Anne

Finne Kaj

Finne Maj-Britt

Finne Mikael

Finne Peter

Finne Teemu

Finne Timi

Fjellström Peter

Folkertsen Karin

Fordell Anders

Forsberg Börje

Forsberg Marja

Forsen Alf

Forsen Elisabeth

Forsén Mats

Forsén Noel

Forss Christina

Forss Kaj

Fremling Christian

Fremling Christoffer

Fremling Sebastian

Fremling Simon

Friis Tony

Frondelius Tero

Fågelklo Börje

Fågelklo Joakim

Gammelgård Andreas

Gammelgård Leif

Gammelgård Taru

Geberg Annette

Genberg Bo Henry

Genberg Folke

Genberg Helene

Gillberg Bengt

Gillberg Brita

Gillberg Kenneth

Godwin James

Granberg Per

Granfors Elina

Granfors Mathias

Granholm Anders

Granholm Carl-Johan

Granholm Elof

Granholm Katriina

Granholm Rune

Granholm Sven-Erik

Grankull Christer

Granlund Magnus

Gref Dan

Gref Lars-Erik

Groop Alf-Börje

Gräsbeck Arno

Gröndahl Henrik

Gröndahl Siri

Gröndahl Vilhelm

Grönholm Johannes

Gullman Henrik

Gädda Hjördis

Gädda Håkan

Gästgivars Lars-Erik

Haakana Liisa

Haakana Pekka

Haapala Jaana

Haapala Janne

Haapaniemi Lauri

Haarala Alpo

Haarala Pasi

Haarala Tiina

Haavisto Kari

Haavisto Tea

Haga Håkan

Haga Marja

Haga Niklas

Haga Tom

Haglund Alexander

Haglund Göran

Haglund Leena

Hakala Harri

Hakamäki Jyrki

Hakkarainen Leena

Hakkarainen Sakari

Hakola Jukka

Hakola Mika

Hakola Timopekka

Hakomäki Reijo

Hanén Jussi

Hanner Beatrice

Hanner Lars-Erik

Hannuksela Osmo

Hannuksela Toni

Hansell Simon

Harju Börje

Harju Jussi

Harju-Jeanty Hillevi

Harju-Jeanty Pontus

Harjula Joonas

Harjula Veli-Heikki

Hartman Jesse

Hasselblatt Anneke

Hasselblatt Henrik

Hautakoski Pasi

Hautala Erno

Hautala Iiro

Hautala JanKristian

Hautala Joakim

Hautala Juha

Hautala Juuso

Hautala Minna

Hautala Mona

Hautamäki Maire

Hautamäki Veijo

Hautaniemi Teuvo

Havulehto Markus

Hedman Johan

Heikkilä Matti

Heikkilä Sinikka

Heikkinen Esko

Heikkinen Joakim

Heikkinen Juha

Heikkinen Margit

Heikkinen Tommi

Heino Jukka

Heiskanen Kalle

Hemming Joakim

Hemming Jonas

Hemming Jonathan

Hertsbacka Peter

Hiekkanen Kaarina

Hietala Jani

Hietala Merja

Hietala Tomi

Hietalahti Atte

Himmi Matti

Hirviniemi Ville

Hirvonen Patrik

Hisinger Christine

Hisinger Göran

Hisinger Kim

Hjerpe Juhani

Holm Anders

Holm Bernice

Holm Hans

Holm Jonas

Holmbacka Minna-Christina

Holmbacka Pontus

Holmbäck Helge

Holmela Pirkko

Holmgren Rasmus

Holmqvist Lars

Holmsten Fred

Holmström Maj-Britt

Honkakangas Toni

Honkonen Ari

Honkonen Arttu

Honkonen Esa

Honkonen Jaana

Huhta Harry

Huhta Pekka

Huhtala Marja

Huhtamäki Markus

Huhtaoja Arne

Huita Mika

Huita Taru

Huita Tuomas

Hujanen Marianne

Hujanen Seppo

Hult Michéle

Hult Peter

Hytönen Lauri

Hytönen Noora

Hägen Kurt

Hägen Siv

Häggblom Ann-Christin

Häggblom Anna-Ulla

Häggblom Christoffer

Häggblom Dan

Häggblom Hans

Häggblom Leif

Häggblom Lisen

Häggblom Ville

Hägglund Jyrki

Häkkinen Juha

Hällund Lars

Hänninen Anne

Hänninen Miikka

Hänninen Osmo

Hästö Roland

Häyry Kalevi

Häyry Margit

Häyry Oskar

Häyry Riitta

Häyry Tomas

Högholm Victor

Högkull Robert

Höglund Maria

Iilahti Aulis

Iilahti Ilmari

Iilahti Patrik

Ilkka-Gröndahl Leila

Ingerström Kaj

Ingman Camilla

Ingo Christian

Ingo Mikael

Innanen Harri

Isokangas Jaakko

Itävuori Ossi

Itävuori Sami

Jaakkola Jouko

Jakobsson Fritz

Jakobsson Simon

Jalkanen Martti

Jama Leena

Jama Ville

Jansson Tero

Jerkku Lasse

Jerohin Heli

Joensuu Pekka

Johansson Jan

Johansson Kati

Joki-Hollanti Kari

Joki-Hollanti Tomi

Jokinen Asko

Jolkkonen Petri

47


Golfkentän lähin hotelli

Hotellet närmast golfbanan

www.vallonia.fi

Tervetuloa meille

viihtymään!

Rauhallinen sijainti ja

pienen perhehotellin tarjoama

asiakaskeskeinen palvelu on

meidän vahvuutemme.

Astu sisään!

Tyylikäs hotelli Vaasan

ydinkeskustassa

Välkommen

till oss!

Med en lugn omgivning och en

personlig service som endast ett

litet familjehotell kan erbjuda

önskar vi er sköna stunder.

Stig in!

Hotellet med charm mitt i

centrala Vasa

www.astorvaasa.fi

48


Juntunen Mika

Jurkka Jari

Jussila Heikki

Juusela Reino

Jåfs Fredrik

Järf Christer

Järlström Jarmo

Järvelä Tommi

Järvi Markku

Järvinen Tommi

Järvinen Tuukka

Kaarre Esko

Kaarre Maila

Kahra-Smedlund Helena

Kaijasilta Erkki

Kaijasilta Kim

Kaijasilta Leena

Kaijasilta Tom

Kainulainen Konsta

Kairi Arja

Kairi Pentti

Kalamies Elvi

Kalamies Heikki

Kalander Heli

Kalervo Pasi

Kalpamaa Kasper

Kamila Camilla

Kamila Kai

Kamila Markku

Kamila Niklas

Kamila Tuula

Kamppinen Aki

Kamppinen Asko

Kamppinen Sirkka-Liisa

Kangas Anna-Liisa

Kangas Gustav

Kangas Harri

Kangas Maarit

Kankkunen Tero

Kansanaho Esko

Karaiste Ainokaisa

Karhumäki Eero

Karhunen Heikki

Karhunen Janne

Karhunen Marja-Liisa

Karhunen Pekka

Karinkanta Sonja

Karinkanta Tapani

Karjalainen Raija

Karjalainen Tero

Karlsson Bror-Erik

Karlsson Marlené

Karlsson-Pasto Mariann

Karlström Niklas

Karri Tuomas

Karttunen Antti

Karv Mikael

Kasi Anssi-Jukka

Kasi Hannamaija

Kasi Jukka

Kasi Katariina

Kasi Miia-Mari

Kasi Mikko

Kasi Sari

Kasi Timo

Kasvio Jari

Katajamäki Eija

Katajamäki Jarmo

Katila Kalevi

Katila Raija

Kattilakoski Matti

Kaukonen Erkki

Kauppila Jarmo

Kauppila Raija

Kauppinen Ville

Kavaljer Marcus

Kekäläinen Timo

Kemppainen Esko

Kerttula Antti

Kerttula Jussi

Keski-Mäenpää Hannele

Keski-Mäenpää Pertti

Keskinen Aki

Keskinen Arto

Keskinen Mikko

Keskitalo Jani

Kesti Timo

Kettunen Mika

Kilpiö Raimo

Kimpimäki Anna-Maija

Kimpimäki Mauri

Kimpimäki Panu

Kinnunen Petteri

Kippola Petri

Kivelä Anssi

Kivelä Inger

Kivelä Sari

Kivelä Seppo

Kivimäki Tero

Kivimäki Timo

Kiviniemi Jari

Kjellman Arto

Klockars Daniel

Knip Mikael

Knip Tom

Knuuttila Eva-Christin

Knuuttila Juha

Knuuttila Lassi

Kohtamäki Marko

Koistinen Ella

Koistinen Marco

Koistinen Maria

Koistinen Seppo

Koivikko Nelli

Koivikko Riitta

Koivikko Sami

Koivikko Ville

Koivisto Jouni

Koivisto Lassi

Koivisto Tuomo

Koivunen Emil

Koivunen Matti

Koivuranta Markku

Koivuranta Riitta-Liisa

Koivusalo Jyrki

Koivusalo Marketta

Koivusalo Matias

Kolam Tomas

Kolho Jukka

Konstari Karri

Konstari Riku

Kopposela Eeva

Korkeamäki Eero

Korpi Elina

Korpi Juha

Korpi Mika

Korpi Riku

Korpi Risto

Korpi Tiia

Koski Martti

Koski Miikka

Koski Tapani

Koskinen Janika

Koskinen Jari

Koskinen Matias

Koskinen Tarja

Koskinen Veijo

Koskinen Victor

Kotanen Ossi

Kotanen Urpo

Kotaviita Petri

Kouhi Heikki

Kouhi Mika

Kouhi Tuulikki

Kronlöf Peter

Kuivalainen Helena

Kuivalainen Henri

Kuivalainen Mikael

Kuivalainen Pekka

Kuivamäki Petri

Kujala Aleksi

Kujala Johannes

Kujala Pekka

Kujala Päivi

Kullberg Fredrik

Kullberg Sofia

Kullbäck Anton

Kullbäck Johan

Kullbäck Jonas

Kulmala Timo

Kultalahti Juha

Kultanen Mikko

Kumpula Tapio

Kuokkanen Jyry

Kupi Kalle

Kurtto Risto

Kurunsaari Petri

Kuula Barbro

Kuula Rolf

Kuusela Marjatta

Kuusisto Samuli

Kyrönlahti-Bertell Taina

Kytömäki Jouko

Kåll Anders

Käld Mathias

Käld Tomas

Källström Aleksi

Källström Eeva-Liisa

Källström Kalle

Källström Karl-Erik

Källström Katri

Källström Markku

Källström Miikka

Känsälä Risto

Kärkkäinen Mika

Köhler Beni

Köhler Bruno

Köhler Sebastian

Köhler Tarja

Laaja Janne

Laakkonen Jussi

Laakkonen Raijaliisa

Laakkonen Ville

Laaksoharju Kalervo

Laaksoharju Sirkka

Laalo Harri

Lagerqvist Evan

Lagerström Jan-Erik

Lahnakoski Tony

Lahti Margit

Lahti Miska

Lahtinen Matti

Laihorinne Risto

Laitalainen Ari-Pekka

Laitalainen Iikka

Laitalainen Ilmo

Laitalainen Immu

Laitalainen Jaana

Laitalainen Jukka

Laitalainen Pete

Laitila Mika

Laitila Petri

Laitila Waltteri

Laitinen Simo

Lammi Otto

Lammi Taira-Julia

49


www.puukeskus.fi


Landgärds Anders

Landgärds Gun-Lis

Landgärds Julia

Landgärds Karolina

Landing Stig

Lappalainen Jari

Lappalainen Jarmo

Lappalainen Joni

Lappalainen Markus

Lappalainen Miika

Lappalainen Sakari

Lappalainen Timo

Laukkanen Martti

Laurila Ismo

Lehmuskoski Juuso-Kustaa

Lehtimäki Anne

Lehtiniemi Olavi

Lehto Markku

Lehto Päivi

Lehto Veera

Lehtola Aleksi

Lehtola Mikko

Lehtola Sanna

Lehtonen Aimée

Lehtonen Andreas

Lehtonen Hans

Lehtonen Jukka

Lehtonen Riku

Lehtonen Ritva

Lehtonen Veli-Matti

Lehtosaari Kai

Lehtosaari Pia

Leimbacher Gunilla

Leimbacher Roland

Leppilahti Kari

Leppälä Matti

Leppänen Joonatan

Leppänen Linda

Leppänen Mika

Lerbacka Berit

Lerbacka Carl-Johan

Lesonen Juha

Lesonen Ritva

Levander Christer

Levo Tommi

Lewis Christer

Lewis Emelie

Lewis Robin

Liesjärvi Timo

Lillback Mikael

Lillback-Pasto Christina

Lindevall Lasse

Lindman Else-Maj

Lindman Sören

Lindqvist Andreas

Lindqvist Jan

Lindqvist Rune

Linna Matti

Lithén Tom

Liukku Erkki

Liukku Liisa

Liukku Vesa

Lohikoski-Ojala Leena

Lokasaari Tero

Loppi Ilmari

Louhi Satu

Lovén Jouni

Luhtasela Pasi

Luikku Juha

Lunabba Jonathan

Lunabba Thomas

Lundell Patrik

Lundqvist Bernt

Luoma-aho Esa

Luoto Saara

Luoto Seppo

Lågland Niklas

Lång Sara

Lähdemäki Eliisa

Lähdesmäki Riitta

Lähteenmäki Maarit

Lähteenmäki Niklas

Lähteinen Mari

Löfqvist Jenny

Löfqvist Joachim

Löfqvist Kurt

Löfqvist Lilly

Lönn Eero

Lönn Markus

Lönnmark Teemu

Majapuro Antti

Majapuro Pirkko-Liisa

Majapuro Taisto

Makkonen Ari

Malmberg Matti

Malmberg Mikko

Malmsten Casper

Mangs Linda

Mangs Mats

Marjeta Marko

Martin Jan Erik

Martin Johnny

Martin Maj-Len

Martin Merja

Martin Therese

Mattbäck Roland

Mattbäck Sören

Mattila Lauri

Mattila Marja-Liisa

Mattila Olavi

Melarti Leena-Marja

Melleri Minna

Meriläinen Hannu

Mickelsson Hans-Erik

Mickelsson Kenneth

Miemois-Haga Birgitta

Mikael Lindholm

Mikkola Matti

Mitts Harry

Mitts Jan

Mitts Johan

Mitts Martin

Mitts William

Monni Ari

Monni Sirkka

Mononen Toimi

Muhonen Juha

Munck Jari

Muotio Marko

Murto-Koivisto Pasi

Myllylä Esa

Myllylä Rebecca

Myllymäki Outi

Mylläri Henri

Mylläri Jaana

Mylläri Jari

Myntti Kaj

Mäenpää Arto

Mäenpää Jaana

Mäenpää Max Mikael

Mäkelä Arja

Mäkelä Carita

Mäkelä Erkki

Mäkelä Jenni

Mäkelä Kimmo

Mäkelä Mikko

Mäkelä Pekka

Mäkelä Tapio

Mäkelä Tarja

Mäkelä Tommi

Mäki Aleksanteri

Mäki Anne-Maria

Mäki Juha

Mäki Oskari

Mäki-Hakola Ville

Mäki-Lohiluoma Eero

Mäki-Lohiluoma Lauri

Mäkiluoma Harri

Mäkiluoma Henna

Mäkiluoma Jarmo

Mäkiluoma Miika

Mäkiluoma Niklas

Mäkiluoma Sauli

Mäkiluoma Tomi

Mäkilä Kaija

Mäkilä Tommi

Mäkilä Virpi

Mäkinen Elina

Mäkinen Jyrki

Mäkinen Kristiina

Mäkinen Sami

Mäkinen Thomas

Mäkinen Ville

Mäkisalo Mika

Mäkynen Johanna

Männikkö Ari

Mäntymaa Hannu

Mäntymaa Kati

Mäntymaa Pekka

Märsylä Eva

Märsylä Reko

Määttä Hannu

Määttä Miika

Määttä Stina

Möksy Juhani

Mörk Christer

Möuts Anna

Möuts Jan-Erik

Möuts Jenny

Möuts Johanna

Nabb Inger

Nabb Jean

Nabb Niklas

Nabb Tom

Nappari Asko

Neumann Adam

Nevamäki Annikki

Nevamäki Seppo

Niemelä Jouni

Niemelä Marja

Niemelä Pekka

Niemelä Tiina

Niemi Lasse

Niemi Osmo

Niemi Toni

Niemi-Hukkala Eetu

Niemi-Iilahti Anita

Nieminen Heikki

Nieminen Heikki

Niittykoski Jukka

Niittykoski Toni

Nikkarinen Antto

Nikkarinen Jussi

Nikkilä Jarkko

Nikko Jorma

Nirkkonen Maria

Nirkkonen Markku

Nirkkonen Niklas

Nirkkonen Rasmus

Nissilä Jan-Krister

Niveri Hely-Kristiina

Nord Paulina

Nordman Holger

Nordström Christoffer

Nordström Fredrik

Nordström Pirkko

51


Norrena Reijo

Norrgård Bernhard

Norrgård Jesse

Norrgård Katarina

Norrgård Kyllikki

Norrgård Manne

Norrgård Michael

Norrgård Nils

Norrgård Patrik

Norrgård Åke

Nurminen Casimir

Nurminen Eveliina

Nurminen Jouni

Nurminen Kirsi

Nurminen Rasmus

Nurminen Robert

Nurminen Vesa

Nuuja Timo

Nuutila Annika

Nuutila Juha

Nuutila Mai

Nuutila Milko

Nybacka Anders

Nybacka Lisen

Nybacka Nadja

Nybacka Simon

Nybacka Sivert

Nybacka Susanne

Nyberg Aira

Nyberg Björn

Nyberg Dennis

Nyberg Fredrik

Nyberg Helena

Nyberg Joakim

Nyberg Leif

Nyberg Niklas

Nyberg Niklas

Nyberg Virpi

Nyby Harry

Nyby Johan

Nyby Thomas

Nygren Dan

Nygren Mattias

Nygård Anders

Nygård Anton

Nygård Linnéa

Nygård Nicklas

Nylen Håkan

Nylen Jonathan

Nylund Arja-Leena

Nylund Daniel

Nylund Erik

Nylund Johannes

Nylund Johnny

Nylund Nils

Nylund Roger

Nylund Tom

Nylund Ulf

Nyman Anders

Nyman Anton

Nyman Frank

Nyman Marketta

Nyrhinen Antti

Nyrhinen Marianne

Nyystilä Heikki

Näs Bo-Anders

Näs Gunborg

Näs Jan-Peter

Näs Lars

Näsman Mika

Näsman Patrick

Näsman Thomas

Ohlis Börje

Oja Jari

Ojala Hannes

Ojala Petter

Okkonen Timo

Ollil-Nylund Li

Orre Hans

Osala Oskar

Paajanen Erkki

Paananen Jukka

Paasonen Jari

Paasonen Olli

Paassola Erkki

Paassola Maj-Lis

Paavola Anders

Pada Åke

Pajuluoma Tarmo

Pakkanen Jukka

Pakkanen Lauri-Mikael

Pakkanen Taneli

Palm Göran

Palola Kauko

Palosaari Heidi

Palosaari Vesa

Paltia Ville

Parkkali Lotta

Pasto Olavi

Pasto Seppo

Pasto Timo

Pasto Tony

Patama Juhani

Patama Katriina

Patama Kristiina

Patama Tuomas

Paulaharju Josefine

Paulaharju Kari

Paulaharju Petteri

Paunonen Reijo

Peltokangas Anssi

Peltokangas Matti

Peltokangas Toivo

Peltokorpi Elina

Peltokorpi Marko

Peltola Liisa

Peltola Lotta

Peltola Timo

Peltonen Britta

Peltonen Harri

Peltonen Jarl

Peltonen Timo

Peltoniemi Pasi

Penjala Esa

Penjala Nina

Pentilä Caroline

Pentilä Mika

Penttilä Timo

Penttinen Jere

Perasto Mari

Perasto Pauli

Perkiö Jari

Perälä Jarkko

Perälä Jarno

Perälä Jyri

Perälä Tuula

Perälä-Suominen Aino

Perämäki Janne

Perämäki Johanna

Perämäki Jussi

Perämäki Tuula

Peräsarka Jani

Perätalo Helena

Pettersson Dann

Pettersson Håkan

Pettersson Raili

Peura Julia

Peura Pasi

Peura Päivi

Pienkuukka Benita

Pienkuukka Christina

Pienkuukka Dennis

Pienkuukka Jari

Pienkuukka Jouko

Pienkuukka Robin

Pietilä Björn

Piilikangas Vesa

Piispanen Kajsa

Pirkola Liisa

Pitkänen Risto

Pitkänen Tommi

Plukka Harri

Plukka Martin

Pohjola Irmeli

Pohtola Gun-Britt

Pohtola Juhani

Porentola Marko

Prost Alf

Prost Samuel

Prusi Seppo

Puikkonen Ilkka

Pukkinen Jesse

Pukkinen Jimi

Pukkinen Lassi

Pukkinen Matti

Pukkinen Ossi

Pullola Eeva

Pullola Kristian

Pundars Björn

Pundars Christian

Pundars Johanna

Pundars Sebastian

Pundars-Mitts Camilla

Purovirta Heikki

Purovirta Samu

Purovirta Seija

Purovirta Susanna

Puumala Eija

Puumala Ilkka

Puumala Raimo

Puumala Reetta

Puustjärvi Harri

Päkkilä Veijo

Päällysaho Elias

Pöntinen Antti

Pöntinen Juha

Pöntinen Tuula

Raitaluoto Tapio

Raivio Thomas

Rajala Carolina

Rajala Erkki

Rajaniemi Mika

Ranta Helena

Ranta Joonas

Ranta Kari

Rantala Diego

Rantala Jarmo

Rantala Jorma

Rantala Raimo

Rantamäki Erkki

Ranto-Nyby Hanna

Rasinkangas Katja

Rauhala Kari

Rauhala Teemu

Raunio Erkki

Raunio Raija

Raunio Sami

Raunio Timo

Raunio Tomi

Raunio Tuija

Rautakorpi Miki

Rautakorpi Minna

Rautakorpi Vesa

Rautakoski Matti

Rekonen Reetta

53


KPMG:n monipuolisia asiantuntijapalveluja ovat

tilintarkastus, neuvontapalvelut, veropalvelut, yritysjärjestelyt

sekä omistaja-johtoisten ja pk-yritysten

liikkeenjohdon asiantuntijapalvelut.

KPMG puh. 020 760 3000

Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 VAASA

Keskustori 1 A 2. krs, 60100 SEINÄJOKI

Pitkänsillankatu 1-3, 67100 KOKKOLA

www.kpmg.fi

54


Rewell Maximilian

Rewell Oskar

Rewell Robin

Richardsson Georg

Rimpelä Riitta

Rindmar Johan

Rinta Henrik

Rinta Mats

Rintala Hannu

Rintala Juho

Rintala-Paasonen Kaija

Rintamäki Henry

Rintamäki Tommi

Rintanen Kaarina

Rintanen Markku

Rintanen Tarja

Risberg Sirpa

Ristiluoma Erik

Ristiluoma Susanna

Ristiluoma Veli-Matti

Ristilä Jouko

Riusala Kimmo

Roivainen Tarja

Rokka Raimo

Romar Andréas

Romar Jan-Erik

Rosenlund Dan

Routamaa Vesa

Ruohoniemi Janne

Ruutiainen Marko

Råholm Kent

Råholm Kim

Råholm Kirsi

Räihä Pauli

Räihä-Pundars Tuija

Räsänen Ilari

Röj Anna

Röj Lars

Röj Robin

Rönnback Sandra

Rönnback Stig-Gustav

Rönnback Tobias

Rönnblom Bjarne

Rönnblom Kristina

Rönnblom Viktor

Rönnbäck Håkan

Rönnbäck Kenneth

Rönnbäck Solveig

Rönnlund Kaj

Rönnlund Åsa

Rönnqvist Johan

Rönnqvist Jonas

Rösgren Jonatan

Saaranen Anu-Maria

Saaranen Jari

Saaranen Jukka

Saaranen Ville

Saarenpää Antti

Saari Antti

Saari Eva

Saari Soile

Saarikko Petri

Saarikko Robin

Saarikoski Aleksandra

Saarikoski Helena

Saarikoski Katariina

Saarikoski Klaus

Saarimaa Timo

Saarinen Petteri

Saarinen Virpi

Saario Anne

Saario Erja

Saario Harri

Saario Jenna

Saarivaara Pasi

Saarvio Iiro

Saastamoinen Jesse

Saikkonen Ari

Saikkonen Marjatta

Saikkonen Risto

Saine Kari

Saine Matias

Sairo Paulina

Sairo Päivi

Sairo Timo

Sallinen Heli

Salmenheimo-West Ulla

Salmi Elina

Salo Robert

Salomäki Lotta

Salomäki Rami

Salonen Juhani

Salonen Leena

Sand Michelle

Sandbacka Stefan

Sandkvist Petri

Sandström Merja

Sandvik Jan

Sandvik Kati

Sandås Jan-Ole

Santanen Ari

Santikko Sami

Saunamäki Raimo

Seppänen Jouko

Seppänen Nancy

Seppänen Pekka

Setälä Vesa

Silvennoinen Lassi

Similä Elina

Simons Anna

Simons Elin

Simons Karin

Simons Leif

Simons Rose-Maj

Sippola Jarno

Sippola Markku

Sippola Pirkko

Sirviö Marita

Sirviö Markku

Sirviö Miia

Sirviö Minna

Sivula Juha

Sjöberg Anders

Sjöblom Nicklas

Sjöblom Tiina

Sjöblom Tomas

Sjögren Matti

Sjögård Roland

Sjöholm-Fahllund Lena

Sjöstrand Lars

Skjäl Johan

Skogs Sulho

Skott Carl-Magnus

Skott Hugo

Skytte Matias

Skyttälä Matti

Skyttälä Raija

Sleep Derek

Slotte Benjamin

Slotte Henrik

Slotte Johan

Slotte Jonathan

Slotte Sebastian

Slotte Stefan

Slotte Stefan

Slotte William

Smedlund Jan

Smedlund Milla

Smeds Christoffer

Smulter Gustav

Snellman Henrik

Snellman Peter

Snickars David

Snickars Isak

Soini Ari-Pekka

Soini Jeremias

Soininen Jukka

Somppi Eila

Somppi Kalevi

Sontag Niklas

Sorkamo Martti

Sorkamo Perttu

Sorkamo Ritva

Soulie JeanMarie

Soulie Ulla

Stegar Christian

Sten Johan

Sten Kerstin

Sten Kristian

Stenfors Dan-Ove

Stenmark Tom

Stoor Mikael

Stoor Torbjörn

Storkamp Sören

Storm Bengt

Strand Joakim

Strandback Oscar

Strandback Susanna

Strandback Ulf

Strandvall Sebastian

Strömfors Johan

Strömman Cecilia

Strömman Christoffer

Suikkanen Juha

Sundholm Jan

Sundholm Sofia

Sundin Göran

Sundqvist Bjarne

Sundqvist Eero

Sundqvist Petteri

Sundström Timo

Suomela Harriet

Suomela Juha-Pekka

Suomela Marko

Suomela Seppo

Suomela Tapani

Suominen Felix

Suominen Kalle

Supponen Henriette

Supponen Juha

Svahlskulla Matts

Svahn Christer

Svahn-Salomäki Carola

Svanbäck Guy

Svanbäck Sami

Svanbäck Vellamo

Svartbäck Robert

Svartbäck Valter

Svartsjö Gun

Svartsjö Jan-Erik

Svartsjö Jenny

Svartsjö Peter

Svartsjö Thomas

Svartsjö Tommy

Svens Marjatta

Svens Yngve

Svevar Ingemar

Swanljung Maj-Len

Swanljung Tomas

Swanljung Ulf

Sylander Helena

Sylander Niko

Syrenius Osmo

Syrjälä Petri

Syväoja Seppo

Särkiniemi Sami

Södergård André

55


56

Tapiola 1/1 s.


Södergård Conny

Södergård Kenneth

Söderholm Hans

Söderholm Jaana

Söderholm Johan

Söderholm Sebastian

Söderman Ronnie

Söderström Max

Taipale Tarmo

Taittonen Martti

Taittonen Reetta

Taivassalo Jukka

Taka Niina

Takala Mikko

Takala-Laukkanen Pirjo

Tallbäck Kenneth

Talsio Altti

Talsio Martti

Talus Jonny

Talus Kaj

Talus Philip

Talus Stefan

Tammelin Hannele

Tammelin Hannu

Tammenpää Lassi

Tammenpää Mikko

Tammenpää Tea

Tanner Irmeli

Tantarimäki Anne

Tantarimäki Miika

Tantarimäki Neea

Tantarimäki Raimo

Tarkiainen Pekka

Tarpio Jari

Tarpio Mervi

Tasanko Johan

Teir Jan

Teppo Juho-Matias

Teppo Päivi

Teppo Tero-Jussi

Teräväinen Kari

Teräväinen Pekka

Teräväinen Raija

Tidström Fredric

Tiira Kimmo

Tikkakoski Lasse

Tikkakoski Mirja

Tikkala Markku

Timmerbacka Theo

Toikkanen Janne

Toivola Seppo

Torkko Pirkko

Torrkulla Magnus

Torsti Henri

Torsti Tapio

Träskbäck Aleksi

Träskbäck Seppo

Tuomaala Ville

Tuori Susanna

Tuovinen Jonas

Tuovinen Kari

Tuuri Olli

Tyni Jukka

Törmä Casper

Törmä Kari

Törmä Matilda

Törmä Pia

Törmä Sofia

Ujanen Annikki

Ujanen Jorma

Utriainen Jan

Uusi-Kokko Elli

Uusi-Kokko Jarno

Uusi-Pohjola Hannu

Uusitalo Pekka

Uutela Ilkka

Uutela Jarmo

Uutela Suzanna

Vaalivuori Markku

Vaherjoki Ilkka

Vainio Jyrki

Vainio Kirsti

Vainio Mikko

Vainio Rauno

Vainio Tanja

Vainionpää Heli

Vainionpää Raimo

Vakkuri Karl-Erik

Vakkuri Niklas

Vakkuri Tiina

Valkama Meeri

Vanne Antti

Vanne Ines

Vataja Jari

Vataja Lassi

Vatilo Petri

Vehkala Jarmo

Vehkaoja Heikki

Vehkaoja Marjatta

Vesala Mika

Vesalainen Jukka

Vesanen Väinö

Vestergren Rolf

Vestergård Kim

Vesterinen Vesa

Vesterkvist Eerik

Vierola Timo

Viirimäki-Loponen Kaija

Viita-aho Jimi

Viita-aho Jukka

Viita-aho Pyry

Viitala Annikka

Viitala Jussi

Viitala Riitta

Viitanen Jarkko

Viitanen Virpi

Viitasalo Jukka

Vik-Tuovinen Gun-Viol

Vikström Kirstian

Virtakangas Juha

Vuollet Tomi

Vuorenmaa Annikki

Vuorenmaa Petteri

Vuorenmaa Veli

Vuorinen Jaana

Vuoristo Tuomas

Vuosjoki Martti

Vägar Patrik

Väisänen Antti

Väisänen Matti

Väkeväinen Mikko

Väyrynen Tuomas

Wahlbeck Raili

Wallén Oskar

Wallin Stefan

Weegar Tim

West Barbro

West Bo

West Emilia

West Hanna

West Kjell

West Maria

West Mathias

West Mikael

Westerback Max

Westerback Peter

Westerlund Viktor

Wetterstrand Olavi

Wiik Erik

Wiik Maija-Liisa

Wiik Robert

Wiik Torolf

Wik Tor

Wilhelms Henrik

Witting Dan

Witting Eva

Wolff Jaana

Wolff Jukka

Wägar Lars-Erik

Wägar Michael

Wägar Tuula

Yliaho Helena

Yliaho Ilkka

Ylikahri Anu

Yliluoma Ari

Ylimäki Henrikki

Ylimäki Juho

Ylimäki Maunu

Ylinen Jonas

Ylinen Jussi

Ylinen Markku

Yrjänäinen Ari

Åkers Anna-Karin

Åkers Leif

Åman Fredrik

Åstrand-Hedman Kerstin

Öberg Patricia

Öst Niklas

Öster Mikaela

Österberg Jan

Österberg Leif

Österberg Matias

Österblad Anu

Österblad Kjell

Österblad Ove

Österblad Simon

Österåker Per-Håkan

Östman Gösta

Östman Sirpa

57


Tasoitusmääräysten noudattaminen on pelaajan

vastuulla. Rakenne on täsmälleen sama

kuin muidenkin golfiin liittyvien sääntöjen

ja määräysten noudattamisessa.

Seuratasoitus on välillä 36-54. Pelaajan ensimmäinen

tasoitus on golftaidon suorituksen

– Greencardin – jälkeen 54. Seuratasoitus

voi muuttua vain alaspäin. Pelaajan saavutettua

virallisen tasoituksen 36, ei pelaajan tasoitus

voi muuttua enää seuratasoitukseksi. Seuratasoitus

on kokonaisluku. Seuratasoitukselliset

pelaajat pelaavat punaiselta tiiltä.

EGA Tarkka tasoitus kuvaa pelaaajan pelitaitoa

kentällä. Tarkka tasoitus ilmaistaan

yhdellä desimaalilla. Tätä tasoitusta käytetään

pelitasoituksen laskemiseen.

EGA Pelitasoitus kertoo pelaajan saamien

tasoituslyöntien määrän siltä tiiltä, jolta pelaaja

kyseistä kenttää pelaa. Pelitasoitus on

golfin sääntöjen 6-2 mukainen suoritus.

Golftasoituksista

Pelaajan tehtävänä on toimittaa vieraskenttien

tasoitustulokset viipymättä kotiseuraan.

Kotiseura on liiton jäsenseura, jossa pelaaja

on jäsenenä. Jos pelaaja on jäsenenä useammassa

seurassa, on hänen valittava yksi näistä

kotiseurakseen. Pelaajan tasoitusta pidetään

yllä kotiseurassa. Pelaaja ei voi vaihtaa

kotiseuraansa kesken kautta.

Pelaajan on merkittävä pelitasoituksensa

kaikkiin harjoituskierrostuloksiinsa.

Pelaajan on huolehdittava ennen mihin tahansa

kilpailuun osallistumistaan, että tasoitusmuutokset

hänen tarkkaan tasoitukseensa

on tehty.

Tasoitusryhmissä 1, 2 ja 3 hyväksytään vain

18 reiän tulokset.

Tasoitusryhmässä 1 ei hyväksytä harjoituskierroksen

tuloksia tasoitustuloksiksi.

Merkitsijällä tulee olla virallinen tasoitus.

Pelaajan on vuositarkastuksien välillä jätettävä

vähintään 4 tuloskorttia. Vuoden 2008

liitolta tulevassa tasoituskortissa on * merkintä,

mikäli pelaaja on edellisen kauden

(2007) aikana jättänyt vaadittavat 4 tuloskorttia.

Ellei näin ole, säilyy pelaajan tasoitus

ei- aktiivisena, kunnes pelaaja on palauttanut

tulevana kautena kolme tasoituskelpoisen

tuloksen edellytysten vallitessa pelattua tulosta.

Tällöin pelaajan uusi tarkkatasoitus

lasketaan edellisen tarkkatasoituksen ja kolmen

palautetun tuloksen perusteella.

Tarkkatasoitus ei voi kaudessa nousta 2,0 yli

kauden alimman arvon.

Harjoituskierroksen tulos hyväksytään tasoitustulokseksi

vain, jos pelaaja ennen kierrosta

on kirjautunut harjoituskierroksen tekijäksi.

Ilmoittautumisessa on oltava vähintään

seuraavat tiedot:

a. Päivämäärä

b. Pelaajan nimi ja jäsennumero

c. Merkitsijän nimi ja jäsennumero

d. Pelaajan tarkka tasoitus

e. Pelaajan pelitasoitus

Pelaajan on merkittävä myös tuloskorttiin

samat tiedot. Tuloskortti on palautettava

pelaajan ja merkitsijän allekirjoittamina.

Mikäli pelaaja ei palauta kirjatulta harjoituskierrokseltaan

tuloskorttiaan, käsitellään harjoituskierrokselta

palauttamatonta korttia

kuitenkin tasoitustarkoituksiin.

58


Tasoitustarkoituksiin pelaaja voi tehdä rajoittamattoman

määrän harjoituskierrostuloksia.

Pelaajan tasoitus voi nousta vain 2,0

lyöntiä kauden alimmasta tasostaan.

Seuratasoituksellinen pelaaja voidakseen saada

tarkan tasoituksen, on pelattava tulos,

joka antaa tasoituksen 36,0 tai paremman.

Muutoin pelaaja saa tarkan tasoituksen (esim.

pelaajan tasoituksen tultua poistetuksi

tasoitusluettelosta) hänen palautettuaan kolme

tasoitustulosta.

Virallisen tasoituksen saamiseen voi seura

sisällyttää sääntökokeen.

Liitto tai pelaajan kotiseuran tasoituksista

vastaava toimikunta ottaa tilapäisesti pois

pelaajalta hänen tasoituksensa

a. jos pelaaja on jatkuvasti tai kiistatta jättänyt

noudattamatta tasoitusmääräyksiä

b. jos pelaaja on toiminut vastoin liiton tai

kotiseuran etuja

c. jos pelaaja on toiminut vastoin golfin

periaatteita

Tasoitusryhmät

Tasoitusryhmä EGA Tasoitus Buffer Tasoitus nousee

tasoitus laskee zone buffer zonen jälk.

1 -4.4 0.1 35-36 0.1

2 4.5-11.4 0.2 34-36 0.1

3 11.5-18.4 0.3 33-36 0.1

4 18.5-26.4 0.4 32-36 0.1

5 26.5-36.0 0.5 31-36 0.2

6 37-54 1.0 - ei nouse

EGA = European Golf Association

Fotocenter 1/2 s. Sopinee

59


Det åligger alltid på spelarens ansvar att följa

handicapbestämmelserna. Detta följer de

samma principerna som själva reglerna i

golf.

Klubbhandicap är mellan 36-54. Den första

handicap, efter att ha genomgått greencardkursen,

är 54. Klubbhandicap kan endast

ändras neråt. Efter att spelaren nått den

officiella handicap, kan spelarens handicap

inte mera ändras till klubbhandicap. Klubbhandicap

är alltid ett heltal. Spelaren som

har klubbhandicap spelar alltid från röd tee.

EGA Exakt handicap avspeglar spelarens

spelskicklighet på banan. Den ges med en

decimals noggrannhet. Denna handicap

används när man räknar spelhandicap.

Om handicap i golfen

Spelarens uppgift är att till hemmaklubben

omedelbart lämna in resultat från spel på

främmande banor.

Hemmaklubb är förbundets medlemsförening,

där spelaren är medlem. Om spelaren

är medlem i flera olika föreningar, bör

han välja en till sin hemmaklubb. Spelarens

handicap bokförs endast i hemmaklubben.

Spelaren kan inte under pågående säsong

byta hemmaklubb.

Spelaren bör alltid anteckna sin spelhandicap

på träningskort.

Spelaren bör själv kontrollera före sitt deltagande

i tävling, att hans handicap blivit

ändrad till den aktuella.

EGA Spelhandicap berättar antalet slag som

spelaren får på den tee varifrån han spelar

den ifrågavarande banan.

Markören bör alltid ha officiell handicap.

Spelaren bör mellan två års granskningar

lämna minst 4 kort. Det nya Hcp-kortet,

som Golfförbundet sänder (2008) till alla

spelare, har markerats med *, om spelaren

under föregående period (2007) lämnat

minst dessa 4 kort. Om märket inte finns,

bevaras spelarens hcp som icke-aktiv tills

han under kommande period returnerat tre,

under giltiga förhållanden spelade, resultatkort.

Efter detta räknas spelarens nya aktiva

hcp.

Den exakta handicapen kan inte under en

säsong stiga mera än 2,0 från säsongens

lägsta värde.

Spelgrupperna 1, 2, 3 bör alltid ha resultat

från 18 hål.

Spelgrupp 1 kan inte lämna träningskort för

handicapändamål.

Resultat från träningsomgång godkänns för

handicapändamål endast om spelaren före

träningsronden inlämnat följande uppgifter:

a. Datum

b. Spelarens namn och medlemsnummer

c. Markörens namn samt medlemsnummer

d. Spelarens exakta handicap

e. Spelarens spelhandicap

Spelaren bör också på träningskortet anteckna

samma uppgifter. Kortet bör förses

med både spelarens och markörens underskrift.

Om spelaren inte återlämnar träningskortet,

behandlas det ändå för handicapändamål.

60


Spelaren kan under säsongen lämna in obegränsat

antal kort, men handicap kan ändå

stiga högst 2,0 från det lägsta värdet.

Spelare med klubbhandicap, bör för att få

officiell handicap, spela ett resultat som ger

till resultat 36,0 eller bättre. För övrigt får

spelaren en officiell handicap (t.ex. om spelaren

har mistat sin handicap) om han lämnat

in tre resultatkort.

För att spelare ska få officiell handicap kan

föreningen fordra ett regelprov.

Golfförbundet eller hemmaklubbens handicapkommitté

kan tillfälligt ta bort spelarens

handicap

a. om spelaren fortsättningsvis eller av annan

orsak inte följer handicapbestämmelser

b. om spelaren har motsatt sig förbundets

eller föreningens principer

c. om spelaren har motverkat golfens principer.

Handicapgrupperna

Handicap- EGA Hcp Buffer Hcp stiger efter

grupp handicap sänker zone buffer zone

1 -4.4 0.1 35-36 0.1

2 4.5-11.4 0.2 34-36 0.1

3 11.5-18.4 0.3 33-36 0.1

4 18.5-26.4 0.4 32-36 0.1

5 26.5-36.0 0.5 31-36 0.2

6 37-54 1.0 - stiger ej

EGA = European Golf Association

61


Peli- ja kilpailumuodot

(Yksinkertaistetut ohjeet)

Ottelumuodot

(Kaikki voivat olla joko lyönti- tai reikäpelejä)

Kaksinpeli (Single)

Nelinpeli (Foursome)

Peli toista pelaajaa vastaan omilla palloilla.

Kaksi pelaajaa pelaa toista kahta vastaan yhdellä pallolla/joukkue.

Avaukset vuororeillä, jonka jälkeen jatketaan vuorotellen.

(Huom. Sääntö 29).

Nelinpeli (Greensome) Molemmat joukkueen pelaajat avaavat jokaisella väylällä.

Avauksien jälkeen valitaan parempi pallo ja jatketaan tällä vuorotellen.

"Toisen" lyönnin suorittaa pelaaja, jonka pallo poimittiin pois.

Paras pallo (Best Ball) Reikäpelissä joukkueen pelaajat pelaavat omilla palloilla toista joukkuetta

vastaan, ja joukkueen paras pallo/reikä lasketaan tulokseen.

Nelipallo (Best Ball)

Scramble

Lyöntipelissä molemmat joukkueen pelaajat pelaavat omilla

palloillaan. Näistä parempi tulos reiältä on joukkueen tulos pelatulta

reiältä. (Säännöt 30 ja 31).

Joukkueeseen kuuluu 2-4 pelaajaa. Kaikki lyövät avauksen tiiltä ja

avauksien jälkeen joukkue valitsee yhden pallon pelipalloksi. Valittua

palloa pelaa pallon lyöjä pallon asettumispaikalta. Kilpakumppanit

pudottavat pallonsa vapaassa järjestyksessä korkeintaan mailan

mitan päähän alkuperäisen pallon paikasta, ei kuitenkaan

lähemmäksi lippua. Näin jatketaan reikä loppuun saakka, viheriöllä

pallo asetetaan. Hiekkaesteissä pallon asema palautetaan alkuperäisen

pallon aseman kaltaiseksi.

Reikäpeli eli matchplay on ottelu kahden

pelaajan tai joukkueen välillä reiän voitosta.

Lyöntipeli eli medalplay on joko lyöntipeli

tai pistebogeypeli. Pelissä pelataan määrätty

määrä kierroksia ja voittaja on pelaaja, jolla

on vähiten lyöntejä. Kilpailu on joko tasoituksellinen

tai tasoitukseton (scratch).

Pistebogey eli stableford on peli, jossa pelataan

pisteistä/reikä, tasoituksien mukaisesti,

siten, että tasoituksen mukainen lyöntimäärä

antaa kaksi pistettä ja jokainen lyönti alle

tasoituksen antaa yhden lisäpisteen ja lyönti

yli tasoituksen vähentää pisteen.

62


Pelimuodot ja tasoitusten soveltaminen

Pelimuoto Kilpailutasoitus HCP-sovellutus Vaikutus HCP:n

Kaksinpeli 1/1 Tasoitusten erotus Reikäpeli ei vaikuta

Nelinpeli 1/1 Tasoitusten keskiarvo. Ei vaikuta

(Foursome)

Pyöristys ylöspäin

Greensome Matalammasta tasoituksesta 60 %, Ei vaikuta

korkeammasta tasoituksesta 40 %.

Kolmipallo 1/1 Tasoitusten erotus Ei vaikuta

Nelipallo 3/4 Parhaiden pelaajien Ei vaikuta

tasoitusten erotus.

Pyöristys ylöspäin

Lyöntipeli 1/1 Pelitasoitus Vaikuttaa

Pistebogey 1/1 Pelitasoitus Vaikuttaa

Scramble 0.25, 0.15 Pyöristetään ylöspäin Ei vaikuta

tai 0.10 %

Lippukilpailu 1/1 Pelitasoitus Vain alentavat

tulokset

63


Spel- och tävlingsformer

(Förenklad information)

Spelformerna

(Spelet kan antingen vara slag- eller matchspel)

Singel

Fyrboll (Foursome)

Fyrboll (Greensome)

Bäst boll (Best Ball)

Fyrboll - bäst boll

Scramble

Två spelare spelar mot varandra, var och en med egna bollar.

Två spelare i lag spelar mot två andra, med en boll/lag. Öppningen

per hål turvis, vartefter fortsättningen sker också turvis.

(Obs! Regel 30).

Båda lagspelare öppnar vid varje hål. Därefter väljs den bättre av

bollarna och fortsättningen sker turvis. Det andra slaget slår spelaren

vems boll plockades upp.

I matchspel partners spelar med egna bollar mot andra laget, och

bästa bollen/hål räknas.

I slagtävling partners spelar med egna bollar och det bästa resultatet/hål

räknas. (Regel 30 och 31).

I laget spelar 2-4 spelare. Alla slår ut från tee och efter utslaget väljs

en boll, vilken sedan slås av den som bollen äger. Övriga bollar

droppas i fri ordning högst en klubblängd från den originala

platsen, dock icke närmare flaggan. Spelet fortsätter enligt samma

mönster till hålet, dock så att på green placeras bollen. I bunkern

återställs bollen placering till likadan som den valda bollens.

Matchspel eller matchplay är spel mellan två

spelare eller lag om vinsten av hålet.

Slagspel eller medalplay är antingen slagspel

eller poängbogey. Man spelar ett antal spelronder

och vinnaren är spelaren, som har

minsta slag. Tävlingen är med eller utan hcp

(scratch).

Poängbogey eller stableford är spel, var man

spelar om poäng/hål enligt hcp, så att antal

slag enligt hcp ger två poäng och ett mindre/

hål ger extra poäng och en mera/hål ger en

poäng mindre.

64


Spelformerna och tillämpningen av HCP

Spelform Tävling-HCP Tillämpning av HCP Påverkan till HCP

Singel 1/1 Skillnaden mellan hcp Matchspel påverkar ej

Foursome 1/1 Medeltal av HCP. Påverkar ej

Avrundning uppåt

Greensome 60 % av den högre handicap Påverkar ej

och 40 % av den lägre.

Treboll 1/1 Skillnaden mellan HCP. Påverkar ej

Fyrboll 3/4 Skillnaden mellan Påverkar ej

bästa spelarens HCP

Slagspel 1/1 Spel-HCP Påverkar

Poängbogey 1/1 Spel-HCP Påverkar

Scramble 0.25, 0.15 Avrundningen uppåt Påverkar ej

eller 0.10 %

Flaggtävling 1/1 Spel-HCP Endast sänkande

resultat

65


Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten

vakuutusturva 2010

Jäsenten vakuutusturva

• Tapahtumavakuutus, joka kattaa vamman

hoitokulut.

• Vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetun

henkilö- ja esinevahingon.

• Hole in one (HIO), joka korvaa kilpailussa

onnistuneelle, holarin tehneelle juomatarjoilukustannukset

Suomessa.

Hole in one (HIO)- pelisäännöt:

• HIO korvaa kilpailussa onnistuneelle,

holarin tehneelle pelaajalle juomatarjoilukustannukset

Suomessa. Enimmäiskorvaus

on 135 euroa/holari.

• Kilpailuksi katsotaan liiton ja seuran kilpailukalentereissa

olevat kilpailut, joissa on

arvottu lähtöjärjestys. Seuran viikkokilpailut

jäävät HIO- turvan ulkopuolelle.

• Juoma tarjotaan kilpailupäivänä klubin/

seuran ravintolassa. Kun teet holarin, niin

pyydä ravintolaa lähettämään lasku suoraan

Pohjolaan. Täytä laskun liitteeksi

holaritiedot-lomake, jonka saat ravintolasta

tai caddiemasterilta.

Tapaturma vakuutus

(06-21648)

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

D Tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut

korvataan 8 500 euroon asti

siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin

lain perusteella. Vamman hoitokuluista

ei korvata ortopedisia sidoksia tai tukia.

Bb Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena

haitta luokan mukaan. Enimmäiskorvaus

30 000 euroa.

A Kuolemantapauskorvaus kertakorvauksena

8 500 euroa.

Fysikaalinen hoito:

Hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän

fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan

leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen

enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohti.

Toimintaohjeet tapaturmavahingoissa

1. Urheiluvahinkoilmoitus. Saat sen klikkaamalla

sanaa. Täytä vahinkoilmoituksen

kaikki kohdat.

2. Lääkärinlausunto sekä hammasvammoista

lausunto alle 20-vuotialta, jossa on kustannusarvio

myöhemmin mahdollisesti

tehtävästä hammashoidosta.

3. Kulutositteet maksetuista vamman hoitokuluista:

Korvauksenhakija maksaa itse

laskut ja hakee niistä Kela-korvaukset.

Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvaus-osuus

on haettava kuuden kuukauden

kuluessa siitä, kun laskut on maksettu.

Alkuperäinen laskema ja kopiot kaikista

Kelalle annetuista kulutositteista ja

hoitomääräyksistä toimitetaan sen jälkeen

Pohjalaan.

Vastuuvakuutus

(12-1053-0629-5)

Vakuutuksessa ovat jäsenseurojen jäsenien

ohella jäsenseurojen kentillä seuran luvalla

pelaavat muut henkilöt.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

• henkilövahingot 170 000 euroa

• esinevahingot 250 000 euroa

Omavastuu: Vakuutetun omavastuu jokaisessa

vahinkotapauksessa on 100 euroa.

66


Toimintaohjeet vastuuvahingoissa

Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi

yhteyttä seuran toimistoon. Täytä vastuuvahinkoilmoitus

huolellisesti ja lähetä se

mahdollisimman pian joko kirjeitse osoitteella

Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola,

yksityisvahinko-osasto, Lapinmäentie 1

00013 Pohjola tai faksilla numeroon 010 559

3544.

Autoon kohdistuneessa Vahingossa auton

omistajan tulee ottaa yhteyttä lähimpään

Pohjolan konttoriin ja sopia vahingon tarkastamisesta

ennen korjaukseen ryhtymistä.

Fondis 1/1 s. Sopinee tähän

67


Försäkringsskydd 2010 för medlemmar av

medlemsföreningar i Finlands Golfförbund

Försäkringsskydd för

medlemmar

• Olycksfallsförsäkring, som täcker vårdkostnader

vid skada.

• Ansvarsförsäkring, som ersätter personeller

sakskada som förorsakats en annan

person.

• Hole in one (HIO), som ersätter kostnader

för att en spelare bjuder på drycker till

följd av han eller hon gjort ett hole-in-oneslag

i en tävling i Finland.

Hole in one (HIO)-spelregler:

• HIO ersätter kostnader för att en spelare

bjuder på drycker till följd av han eller hon

gjort ett hole-in-one-slag i en tävling i

Finland. Maximiersättningen är 135 euro/

hole in one.

• Som tävling räknas tävlingar som finns i

förbundets och föreningens tävlingskalender

och där startordningen har lottats.

Föreningens veckotävlingar lämnas utanför

HIO-skyddet.

• Dryckerna skall serveras under tävlingsdagen

i klubbens/föreningens restaurang.

När du gjort ett HIO skall du be att

restaurangen sänder räkningen direkt till

Pohjola. Bifoga med räkningen en HIOblankett

som du får från restaurangen eller

av caddie mastern.

Olycksfallsförsäkring

(06-21648)

Försäkringen ersätter:

Vårdersättning

Vårdkostnader för skador som förorsakats

av ett olycksfall ersätts upp till 8 500 euro till

den del de inte ersätts med stöd av någon lag.

Som vårdkostnader för en skada ersätts inte

anskaffning av ortopediska förband eller stöd.

Menersättning

Ersättning för ett bestående men utbetalas

som en engångsersättning enligt invaliditetsklass.

Maximersättningen är 30 000 euro.

Dödsfallsersättning

I dödsfallsersättning utbetalas som en

engångsersättning 8 500 euro.

Fysikalisk behandling:

Försäkringen ersätter fysikalisk behandling

som givits efter operation eller gipsning om

behandlingen ordinerats av läkare och givits

på en vårdinrättning, högst tio fysikaliska

behandlingar per olycksfall.

Gör så här vid olycksfallsskador

1.Anmälan om idrottsskada. Blanketten får

du fram genom att du klickar på ordet.

Fyll i alla punkter i skadeanmälan.

2.Ge vid olycksfall vårduppgifterna samt vid

tandskador ett utlåtande för personer som

är under 20 år, med en kostnadskalkyl över

tandvård som eventuellt ges senare.

68


3. Kostnadsverifikat över vårdkostnader som

betalats till följd av skadan: Den som

ansöker om ersättning skall själv först betala

räkningarna och för dessa ansöka om

ersättning hos FPA. Ersättningsandelen

från FPA som betalas med stöd av sjukförsäkrigslagen

skall sökas inom sex månader

från det att räkningarna betalades.

Kalkylen i original och kopior av alla de

kostnadsverifikat och ordinationer som

givits till FPA sänds därefter till Pohjola.

Ansvarsförsäkring

(12-1053-0629-5)

Försäkringen omfattar utöver medlemmar

av medlemsföreningar även andra personer

som spelar på planerna med föreningens

tillstånd.

Gör så här vid ansvarsskador

När en skada har skett skall du omedelbart

kontakta föreningens kontor. Fyll omsorgsfullt

i blanketten för ansvarsskador och sänd

den så snabbt som möjligt med post till

Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, avdelningen

för privatskador, Labbackavägen 1,

00013 Pohjola.

Om en bil skadats skall ägaren kontakta

närmaste Pohjola-kontor och komma överens

om en inspektion av skadan innan ägaren

låter reparera skadan.

Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FOnummer

1458359-3.

Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola,

hemort: Helsingfors.

Försäkringen ersätter:

• personskador 170 000 euro

• sakskador 250 000 euro

Självrisk: Den försäkrades självrisk vid varje

fall av ansvarsskada är 100 euro.

Matkatoimisto Tournee 1/2 s.

69


Golfin ABC

Albatross = Kolme lyöntiä alle parin pelattu reikä

Back nine = In, sisääntulo, viimeiset yhdeksän reikää

Back tee = Takatii, tasoituksettomissa arvokilpailuissa käytettävä lyöntipaikka

Birdie = Yksi lyönti alle parin pelattu reikä

Bogey = Yksi lyönti yli parin pelattu reikä

Bruttotulos = Kierroksen tai reiän kokonaislyöntimäärä

Bunkkeri = Hiekkaeste

Caddie = Mailapoika

Caddie master = Henkilö, joka vastaa caddie-toiminnasta, lähtöaikojen noudattamisesta jne.

Chip = Griinin vierestä griinille tehtävä lyhyt lyönti

Dogleg = Koiranjalka; peliväylä, jolla fairway tekee mutkan

Double bogey = Kaksi lyöntiä yli parin pelattu reikä

Drive = Aloituslyönti

Driver = Puu-1, pisin ja vähiten kalteva maila, jota käytetään lähes yksinomaan

aloituslyönneissä pitkillä rei’illä

Driving range = Pitkien lyöntien harjoituspaikka

Duff = Epäonnistunut lyönti, jossa maila osuu raskaasti maahan ennen palloa

Eagle = Kaksi lyöntiä alle parin pelattu reikä

Etiketti = Golfkäyttäytymisen perussäännöstö

Fade = Lyönti, joka lähtee suoraan ja kaartaa lievästi oikealle

Fairway = Lyhyeksi leikattu peliväylä lyöntipaikan ja griinin välissä

Fore = Varoitushuuto, jos pallo uhkaa osua muihin kentällä liikkujiin

Fore caddie = Avustaja, jonka kilpailujen järjestäjä on sijoittanut hankalaksi tiedettyyn

paikkaan nopeuttamaan pallojen löytymistä

Foregreen = Viheriötä ympäröivä, ruoholtaan hieman viheriötä pitemmäksi leikattu alue

Front nine = Out, ulosmeno, ensimmäiset yhdeksän reikää

Front tee = Klubitii, klubipelaajien käyttämä lyöntipaikka

Green = Lyhyeksi leikattu ja huolellisesti hoidettu alue reiän ympärillä

Green card = Golfaajan taitokoe, joka oikeuttaa pelaamiseen kentällä

Green fee = Pelaajan päivämaksu

Greenkeeper = Kenttämestari

Grip = Ote mailasta sekä mailan kuminen tai nahkainen kädensija

Handicap, hcp = Pelaajan taitoa kuvaava tasoitusluku, joka mahdollistaa tasavertaisen

kilpailemisen eritasoisten pelaajien kesken

Hole-in-one = Pallon lyöminen tiiauspaikalta yhdellä lyön nillä reikään

Honour = Aloitusoikeus, joka määräytyy edellisillä rei’illä saatujen tulosten ja

lähtöjärjestyksen perusteella

Hook = Vasemmalle kiertävä lyönti

Marker = Merkitsijä; henkilö, joka pitää kirjaa toisen kilpailijan tuloksista

Mulligan = Ystävyysottelussa epäonnistuneen ensimmäisen draivin jälkeen suotu

uusi aloituslyönti

70


Nettotulos = Tulos, joka saadaan, kun pelaajan bruttotuloksesta vähennetään tasoitus

Out-of-bounds = Kentän ulkopuolinen alue, jolla pelaaminenei ole sallittua

Par

= Ihannelyöntimäärä

Pitch = Lyhyt, korkea ja usein alakierteinen lyönti viheriölle

Pro

= Pelaava ja/tai opettava golfin ammattilainen

Putteri = Puttaamisessa käytettävä maila

Rough = Raffi; karheikko; fairwayn ulkopuolinen vaikeammin pelattava alue

Score = Tulos, lyöntien yhteismäärä lyöntipelissä

Score card = Tuloskortti

Scratch, scr = Tasoitukseton peli

Semi-rough = Helposti pelattava raffi fairwayn tuntumassa

Setti = Mailasarja; täysi setti saa sisältää 14 mailaa

Singeli = Yksinumeroinen tasoitus

Slice = Oikealle kiertävä lyönti

Socket = Lyönti, jossa pallo lähtee jyrkästi oikealle

Spin = Kierre (yleensä alakierre)

Stance = Vartalon, varsinkin jalkojen asento lyönnissä

Sudden death = Äkkikuolema, play off -ratkaisu, jossa voittajaksi selviytyy se,

joka ensiksi onnistuu voittamaan reiän

Sweet spot = Mailan lavan ihanteellinen osumakohta

Swingi = Golflyönnille ominainen heilahdusliike

Talvisäännöt = Mahdollisuus siirtää huonosti makaavaa palloa huonokuntoisella kentällä

paikallissääntöjen salliman matkan

Tee

= Paikka, jolta aloituslyönti tehdään, tiiaustikku eli pieni puinen tai

muovinen tikku, jonka päälle pallo voidaan aloituslyönnissä asettaa

Top = Epäpuhdas lyönti, jossa maila osuu pallon yläreunaan

Wedge = Lähipelin erikoismaila (pitching wedge ja sand wedge)

19’th hole = Klubi

71


Golfens ABC

72

Albatross = Tre slag under hålets par

Back nine = In, banans nio sista hål

Back tee = Bakre tee, utslagsplats i värdetävlingar utan handicap

Birdie = Ett slag under hålets par

Bogey = Ett slag över hålets par

Bruttoresultat = Totala antalet slag per runda eller hål

Bunker = Sandhinder

Caddie = Medhjälpare som bär spelarens klubbor

Caddie master = Person ansvarig för caddies, starttider o.dyl.

Chip = Kort slag med låg bollbana för inspel till greenen

Dogleg = Ett hål där fairway går i vinkel

Double bogey = Två slag över hålets par

Drive = Utslag

Driver = Träklubba nr 1, den längsta och minst loftade klubban,

som används nästan uteslutande för utslag på långa hål

Driving range = Övningsbana

Duff = Misslyckat slag som träffar marken bakom bollen

Eagle = Två slag under hålets par

Etikett = Grundreglerna för uppförande på golfbanan

Fade = Slag med spinn som skruvar sig till höger

Fairway = Kortklippta spelfältet mellan utslaget och greenen

Fore = Varningsrop till spelare som riskerar träffas av bollen

Fore caddie = Medhjälpare, som tävlingsledningen placerat på svårt ställe för att

underlätta att hitta bollen

Foregreen = Området med klippt gräs precis utanför green

Front nine = Out, banans nio första hål

Front tee = Klubbtee, utslagsplats för klubbspelare

Green = Kortklippt och välskött område runt hålet

Greed card = Spelarprov, berättigar till spel på banan

Green fee = Spelavgift

Greenkeeper = Banskötare

Grip = Grepp om klubban och klubbans grepp av gummi eller läder

Handicap, hcp = “Slagrabatt”, beskriver spelarens skicklighetsgrad och möjliggör att

alla spelare kan spela mot alla på lika villkor i en tävling.

Hole-in-one = Bollen slås i hålet med ett enda slag från tee

Honour = Rätt att slå ut först, bestäms på basen av resultatet på föregående hål

eller startordning

Hook = Slag med skruv som svänger åt vänster

Marker = Person som för scorekort

Mulligan = Möjlighet till nytt utslag efter misslyckad drive på första hålet

Nettoresultat = Resultat efter att handicap dragits av bruttoresultatet

Out-of-bounds = Utanför banans gräns, där spel inte är tillåtet


Par

Pitch

Pro

Putter

Rough

Score

Score card

Scratch, scr

Semi-rough

Set

Singel

Slice

Socket

Spin

Stance

Sudden death

Sweet spot

Swing

Tee

Top

Wedge

Vinterregler

19th hole

= Idealresultat

= Kort slag med hög bollbana för inspel till green

= “Professional”, klubbens instruktör/tränare

= Klubba för puttning

= Ruff, mera svårspelat område utanför fairway

= Resultat, alla slag på en rond

= Resultatkort

= Spel utan hcp

= Lättspelad ruff intill fairway

= Uppsättning klubbor. Ett fullt set får innehålla 14 klubbor

= Ensiffrigt handicap

= Ett slag med skruv som svänger åt höger

= Misslycket slag, där bollen svänger kraftigt åt höger

= Skruv (i allmänhet underskruv)

= Stans, kroppens och speciellt fötternas läge under slag

= “Plötslig död”, play off där spelarna fortsätter spela tills avgörande fallit

= Den idealiska träffpunkten på klubbhuvudet

= Rörelseschemat i ett golfslag

= Utslagsplats, den plats varifrån spelet börjar

= Misslyckat slag, där klubban träffar bollens övre sida

= Klubba för närspel (pithcing wedge och sandwedge)

= Möjlighet att flytta bollen där banan är i dåligt skick utan pliktslag enligt

lokala regler

= Klubbhuset

73


Kilpailujen voittajat 2009

Tävlingarnas vinnare 2009

Talkookilpailu (Pb) Miikka Hänninen

Lähdemäen Auto (Pb) A: Johan Blomqvist B: Jarno Uusi-Kokko

Open

Mizuno Open (Lp) A: Mona Hautala B(Pb): Konsta Kainulainen

TallinkSilja Open (Lp) A: Mats Rinta B: Katriina Patama

Scr: Tomi Raunio

Hovisepät Scramble (scramble) Tero Jansson & Jan-Krister Nissilä

Open

Radisson SAS Hotell (Lp) A: Miikka Källström B: Pasi Ekholm

Trophy

Elisa Open (Lp) A: Juhani Patama B: Henrik Gullman

BCC Cad-Center (Lp) A: Konsta Kainulainen B: Helena Sylander

Open

Scr: Matti Pukkinen

ABB Open (Lp) A: Sebastian Främling B: Mattias Nygren

Scr: Sebastian Fremling

Wasa Open (Lp) Scr: Joakim Hautala Hcp: Joakim Hautala

Wärtsilä Finland (Lp) Scr: Matti Pukkinen Hcp: Maj-Britt Finne

Anvia Open (Lp) A: Lassi Pukkinen B: Miika Mäkiluoma

Scr: Jonny Talus

Matka-Tournee (Lp) A: James Godwin B: Päivi Sairo

Scr: Matti Pukkinen

Fondis Trophy (Lp) A: Tomi Raunio B:Pasi Ekholm

Scr: Tomi Raunio N/D: Mona Hautala

40 v. Juhlakisa (pb) Ap: Otto Lammi Ip: Viljami Ahtola

Kaverikisa (Pb) Seppo Syväoja

Mandatum Life (Lp) A:Siri Gröndahl B: Katriina Patama

Scr: Jonathan Nylén

Ladies Sunday (Pb) Scr: Mona Hautala Hcp: Jaana Vuorinen:

Ladies Day Open (Pb) Marira Sirviö

Scramble Golf Open (Lp) Jonny Talus & Ville Häggblom

Smedsby Open (Pb) A: Harri Innanen B. Andreas Lehtonen

Scr: Harri Innanen

74


Piccolo Open (Lp) A: Tommi Pitkänen B: Seppo Suomela

Scr: Johnny Martin

K-Piffin Kinkku (Lippu- A: Christian Femling B: Lars holmqvist

kilpailu) C: Pirkko Holmela

Dry Sack (Lp) A: Roland Sjögård B: Ulf Nylund

N: Maj-Britt Finne

Vaasan Mestaruus (Lp) M: Sauli Mäkiluoma N: Mona Hautala

Vasa Mästerskap

M-Sen.55: Markku Koivuranta

M-Sen.65: Juhani Salonen N-Sen 65: Aimée

M-Sen.70: Pauli Räihä Lehtonen

Jun-P.18: Viljami Ahtola

Jun-P.16: Rasmus Nurminen Jun.T.16: Mona Hautala

Jun-P.14: Andreas Lehtonen

Jun-P.12: Niklas Mäkiluoma Jun-T.12: Ines Vanne

SGL-Greensome Open (Pb) Mika & Tuure Rajaniemi /VaG/EPG

Vaasa Match

Scr: Jonathan Nylén

Renault Matchplay Johan Blomqvist

RG-Line-

(Pb-BB) Avoin/Öppen: Jarno & Markku Sippola

Midnight-Sun

Perhe/Familj: Päivi & Pasi Ekholm

Päättäjäiset / (Scramble) Tero Jansson & Jan-Krister Nissilä

Everybody

Senior Wasa Open (Scramble) Vesa Piilikangas & Markku Koivuranta

Seniori-Matchplay

Aulis Iilahti

Seniori- (Lp/Pb) N: Leena Salonen M: Markku Järvi

Tiistaikilpailu

Seuraottelut:

VaG – EPG:

VaG

Vaasan Golf-Jyväskylän Golf

Seniorit:

JG

VaG-EPG seniorit:

VaG

VaG-EPG-KoG seniorit: VaG

75


KILPAILUKALENTERI 2010

TÄVLINGSKALENDERN 2010

Toukokuu - Maj

9 Talkookisa/Talkotävling Jäs/Medl. 18 hcp/pb

11 1.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

15 Lähdemäen Autoliike Golf Open Open 18 hcp/pb

18 2.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

22 Mizuno Open Open 18 hcp/lp/pb

23 Everybody-scramble - Aloittelijat-Nybörjare Open 9 scramble

25 3.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

29 Tallink-Silja Open Open 18 hcp/lp/pb

Kesäkuu - Juni

1 4.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

6 Fondis Trophy Open 18 hcp/lp/pb

8 5.Senioritiistai/Seniortisdag + VaG - JG Sen. 18 hcp/pb

12 SGL valtakunnallinen greensome Open greensome

13 Matchplay karsinta/kval Jäs./Medl. 18 scr BT

15 Junior FJT II 1 päivä Jun. 18 scr

16 Junior FJT II 2 päivä Jun. 18 scr

17 6.Senioritiistai/Seniortisdag Huom!/Obs! Sen. 18 hcp/lp

19 Kolmen Kimppa scramble Open 18 hcp/pb

22 7.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

24 RG-Line Midnight Sun Best Ball Open bestball

27 Hovisepät-Scramble Open (2-h.scramble) Open 18 scramble

29 Senior Aluetour Sen.Open 18 hcp/lp

29 8.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

Heinäkuu - Juli

3 ABB Open Open 18 hcp/lp/pb

4 Radisson SAS Royal Hotel Vaasa Open Open 18 hcp/lp/pb

6 Seniorscramble 2-h Sen 18 hcp/lp

7 KaveriKisa Open 18 hcp/pb

10 Wasa Open M/N 36 scr/hcp

13 9.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

16 Elisa Open Open 18 hcp/lp/pb

17 Mandatum Life & Callaway Open Open 18 hcp/lp/pb

18 Wärtsilä Finland Trophy back tee + klubi tee Open 18 scr/hcp/pb

20 10.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

23 VaG - EPG Matchplay - Nurmossa Match

24 Tournee/Vaasan Loma & Liikematkat Open 18 hcp/lp/pb

26 11.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

31 Anvia Open Open 18 hcp/lp/pb

25 Tournee/Vaasan Loma & Liikematkat Open 18 hcp/lp/pb

27 11.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

76


Elokuu - Augusti

1 Ladies Sunday Open N/D 18 hcp/pb

3 12.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

7 2-h Scramble Open Open 18 hcp/lp

8 Junior Vaasanmestaruus/Vasamästerskap Jun. 18 scr/lp

10 13.Senioritiistai/Seniortisdag + VaG - EPG Sen. 18 hcp/pb

14 BCC Finland Open (backtee) Open 18 hcp/lp/pb

15 Toimikuntien välinen kisa Tkt 18 hcp/lp

17 14.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

21-22 Vaasanmestaruus/Vasamästerskap M/N/Sen. 54/36 scr/lp

24 15.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

28 Dry Sack Cup M/N 18 hcp/lp/pb

31 16.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

Syyskuu - September

5 Senior Wasa Open 2-h.scramble Open-Sen. 18 hcp

7 17.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

11 K-Market Piffin Kinkku (lippukilp./flaggtävl.) Open 18 hcp

12 Everybody scramble - Aloittelijat-Nybörjare Jäs./Medl. 9 scramble

14 18.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/lp

18 Smedsby Open Open 18 scr/hcp/

lp/pb

19 Kapt.Zik-Zak Open 18 hcp/lp

21 19.Senioritiistai/Seniortisdag Sen. 18 hcp/pb

25 Päättäjäis/Avslutnings-scramble Jäs./Medl. 18 hcp/pb

28 20. Senioririistai/Seniortisdag Sen 18 hcp/lp

Avoimiin (Open) kilpailuihin ilmoittautuminen viimeistään kaksi päivää ennen.

Till Öppna (Open) tävlingarna bör anmälningen ske minst två dagar före.

Senioritiistaikilpailuihin ilmoittautuminen edellisenä päivänä 16 mennessä.

Till Seniortisdagstävlingarna bör anmälningen ske före kl.16 föregående dag.

Kaikissa avoimissa lyöntipelikilpailuissa palkitaan aina myös scr-voittaja.

I alla slagspeltävlingarna prisbelönas alltid också scr-vinnare.

Mikäli avoimiin kilpailuihin ilmoittautuu vähintään 5 junioria (ikäraja 16 v.),

pelaavat he omassa sarjassa.

Om det till öppna tävlingar anmäler minst 5 juniorer (max.16 år), spelar de i egen klass.

Viikkokilpailu maanantaista torstaihin joka viikko. Ilmoittautuminen ennen kierrosta.

Veckotävlingen från måndag till torsdag varje vecka. Anmälningen före rondan.

77


OLETKO

VAI

VIILEÄ

MEHUKAS

MUSTA-

GREIPPI

HERUKKA


RATKAISEVAN EDULLISESTI

AVGÖRANDE FÖRMÅNLIGT

Toukolantie 1 Toukolavägen 1 Puh., Tel.

VAASA VASA 06-3240 111


GREENIT KUTSUVAT KOKKOLAAN JA VAASAAN

KOKKOLAN GOLF -PAKETTI

Voimassa 25.6.-15.8. päivittäin, 20.8.-19.9. viikonloppuisin (pe-su)

Parhaat jälkipelit käydään Sokos Hotel Kaarlen ravintoloissa tai meren rannalla,

auringonlaskusta nauttien, kesäravintola Mustakarilla.

Alk. 62,50 €/hlö/vrk/2 hh (Hinta 1.7. alkaen 62,77 €)

Sis. majoituksen, aamiaisen, asiakassaunan ja -uinnin, sisäänpääsyn hotellin ravintoloihin,

sekä green feen. Lasten green fee suoraan kentältä.

Tiedustelut ja varaukset: Sokos Hotel Kaarlen Myyntipalvelu, puh. 06 8266 505 / 521

VAASAN GOLF -PAKETTI

Voimassa Golfkauden 2010

Pelin lomassa majoitut tasokkaasti Vaasan keskustassa, Sokos Hotel Vaakunassa,

jossa kaikki palvelut ovat ympärilläsi.

Alk. 59,50 €/hlö/vrk/2 hh (Hinta 1.7. alkaen 59,74 €)

Sis. majoituksen, aamiaisen, asiakassaunan ja sisäänpääsyn yökerhoon sekä green feen.

Tiedustelut ja varaukset: Sokos Hotel Vaakunan Myyntipalvelu, puh. 020 1234 671 / 670

Hinnat ovat alkaen-hintoja vapaa-ajan matkustukseen. Hinnat vaihtelevat valitsemasi hotellin ja

päivän mukaan, tarkista hinta varausta tehdessäsi. Hinnat ovat S-ryhmän asiakasomistajahintoja,

muille hintoihin lisätään 9 €/huone/vrk. Paketteja on rajoitettu määrä.

Puhelun hinta 020-alkuiseen numeroon: lankapuhelimesta 0,0821 €/puhelu + 0,069 €/minuutti,

matkapuhelimesta 0,0821 €/puhelu + 0,149 €/minuutti.

Sokos Hotel Kaarle

Kauppatori 4, 67100 Kokkola

Puh. 06 8266 111

www.hotelkaarle.fi

Sokos Hotel Vaakuna

Rewell Center 101, 65100 Vaasa

Puh. 020 1234 671

www.sokoshotels.fi

More magazines by this user
Similar magazines