30.11.2012 Views

3/2011 lokakuu - Yritysmaailma

3/2011 lokakuu - Yritysmaailma

3/2011 lokakuu - Yritysmaailma

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Yritys-

maailma

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011

www.ekonomitoimisto.fi

www.relicomp.fi

OHUTLEVYTEKNOLOGIAN

EDELLÄKÄVIJÄ

Ohutlevyteknologian moniosaaja

Relicomp Oy tarjoaa monipuolisen palvelu- ja tuotantoketjun ohutlevyteknologian ja -tuotteiden

tuotekehityksestä sekä komponenttien valmistuksesta aina kattaviin järjestelmätoimituksiin asti.

Tarjoamme ohutlevytuotteiden ja kokonaisratkaisujen toimitukset. Palveluitamme ovat tuotekehitys

ja kaikki ohutlevytuotteiden valmistusprosessit.

Tehosta. Kehitä.

� Taloushallinto � Asiakkuudenhallinta

(CRM) � Henkilöstöhallinto � Logistiikka

� Tuotannonohjaus � Johdon työkalut �

Projektinhallinta � Dokumenttien hallinta

� Portaalit � Tiedonkeruu � Toimialakoh-

taiset erityispiirteet

KURIKAN MIEDOSTA

KESTÄVÄT TERÄSOVET

Yli 40 vuoden

kokemuksella

Valmistamme:

• Lehtiovet • Pariovet

• Taitto-ovet • Liukuovet

• Liukupalo-ovet • Myös

kaikki konekäyttöisenä

• Aukipitolaitteet

• Maalattuna tai kuumasinkittynä

• Valmistus

määrämitoin

61360 MIETO, Puh 06 4502325 Fax 4503647

www.miedonmetalli.fi

Menestys vaatii

kokonaisuuksien hallintaa

Ratkaisu on Lemonsoft-yritysohjelmistot

-toiminnanohjausjärjestelmä yrityksesi

liiketoiminnan kehittämiseen. Lemonsoft

on osa onnistunutta yritystoimintaa.

Hallitse.

ENERLO-Palvelut Ky

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

Puh. 050 466 2233

www.enerlo.fi


2 YRITYSMAAILMA

Maailman ensiapupäivää

vietettiin jälleen perinteisen tavan

mukaan syyskuun toisena

lauantaina.

”Punainen Risti pyrkii maailman

ensiapupäivän myötä kiinnittämään

huomiota siihen, että

ensiapu kuuluu kansalaistaitoihin.

Ihmisiä kannustetaan hankkiman

hyvät ensiaputaidot, jotka

antavat valmiudet auttaa hätätilanteissa”,

toteaa ensiapukoulutuksen

koordinaattori Anne

Heiskanen SPR:n Länsi-Suomen

piiristä.

Suomessa Punaisen Ristin

järjestämiin ensiapukoulutuksiin

osallistuu vuosittain yli 110

000 henkilöä. Koulutusta järjestetään

mm. työpaikoilla, oppilaitoksissa

ja harrastuspiireissä.

”Myös Länsi-Suomen toimii

koko ajan erittäin aktiivisesti.

Meillä on esimerkiksi ollut

vuodesta 2008 käynnissä projekti,

jossa tarjotaan toimialu-

Punainen Risti tarjoaa yrityksille

ensiapuvalmiuden kartoitusta

ja räätälöityä koulutusta

een yrityksille mahdollisuutta

ensiapuvalmiuden kartoittamiseen.

Kiinnostusta asiaa kohtaan

on ollut varsin paljon, ja kartoituksia

on tehty päivittäin”, Heiskanen

kertoo.

Ensiapuvalmiuden kartoittaminen

on Heiskasen mukaan

tarpeen etenkin pienissä yrityksissä.

”Virallinen ensiapukurssitodistus

on voimassa kolme vuotta,

mikä on varsin lyhyt aika.

Kaikissa yrityksissä ei myöskään

ole seurantaa siitä, milloin

ensiapukurssi on viimeksi

suoritettu. Usein todistuksen

päivittäminen onkin unohtunut,

ja myös ensiapuvälineitä saattaa

puuttua.”

Koulutuksen ja ensiapuvälineiden

tarve selviävät työpaikalla

tehdyn riskikartoituksen perusteella.

”Tavoittelemme pitkäaikaisia

sopimuksia mahdollisim-

man monen yrityksen kanssa.

Sopimusten mukaisesti otamme

sitten asiakasyrityksiin yhteyttä

kolmen vuoden välein.

Näin yrityksissä voidaan olla

varmoja siitä, että ensiapuasiat

ovat kunnossa.”

Myös valta-

kunnallisia yrityssopimuksia

Anne Heiskanen muistuttaa,

että yrityssopimuksia voidaan

tarvittaessa laatia myös valtakunnallisesti.

”Koska SPR on valtakunnallinen

toimija, voimme tehdä tarjouksen

kurssien järjestämisestä

myös valtakunnallisesti. Näin

yritykset, joilla on toimipaikkoja

usealla paikkakunnalla, saavat

ensiapuasiat kauttamme vaivattomasti

kerralla kuntoon.”

Yrityksille

vuosittain noin

300 ensiapukurssia

SPR:n Länsi-Suomen piiri

järjestää EA 1 ®, EA 2 ® ja EA

3 ® -kursseja sekä hätäensiavun/

ensiavun kertauskursseja.

Piirillä on runsaasti kokemusta

ensiapukoulutuksesta,

sillä eri puolilla toiminta-aluetta

järjestetään vuosittain noin 130

peruskurssia ja yrityksille noin

300 ensiapukurssia. Osa kursseista

järjestetään yhteistyössä

OK-opintokeskuksen kanssa.

”Meillä on yritysasiakkaita

eri toimialoilta laidasta laitaan.

Työpaikkojen

ensiapuvalmius kuntoon!

YHDESSÄ ENSIAPUVALMIUDEN

YLLÄPITO ON HELPPOA

Ensiapukurssien sisältö

räätälöidään aina asiakkaan

tarpeiden mukaan.

Kurssit pidetään yleensä

asiakkaiden omissa työympäristöissä,

mutta niitä

voidaan järjestää ympäri

vuoden myös omissa,

koulutustarkoituksiin

erinomaisesti sopivissa

tiloissamme aluetoimistoissamme

Jyväskylässä

ja Nurmossa”, Heiskanen

selvittää.

SPR:n ensiapukurssitodistus

pätevä

kaikissa

EU-maissa

Punainen Risti on

johtava ensiavun asiantuntija

Suomessa, joten

kurssin suorittanut voi

Heiskanen mukaan olla

varma siitä, että koulutusaineiston

pohjana on

tuorein lääketieteellinen

tutkimustieto.

”On myös hyvä muistaa,

että ainoastaan SPR:n

virallisen kouluttajan pitämiltä

ensiapukursseilta

saa virallisen todistuksen,

joka on pätevä kaikissa

Euroopan maissa. Kun

halutaan olla varmoja ensiapukoulutuksenlaadusta,

kannattaakin kääntyä

suoraan SPR:n puoleen.”

Virallisten ensiapukurssien

kustannuksiin voi saada Kelalta

korvauksia 60 prosenttia kustannuksista,

mikäli kurssit täyttävät

tietyt vaatimukset.

Jatkokoulutuksia

ammatti-

kuljettajille

SPR:n Länsi-Suomen piirin

tarjontaan kuuluu myös ammattikuljettajille

tarkoitettu ammattipätevyyteen

liittyvä ensiapukoulutus,

jota kuljetusliikkeet

ovat hyödyntäneet.

”Kuorma- ja linja-autonkuljettajien

pätevyysvaatimukset

muuttuivat 1.9.2009. Meillä on

Trafin hyväksymät jatkokoulutusoikeudet,

joten voimme järjestää

ammattikuljettajille Trafin

hyväksymää ensiapukoulutusta.

Muuttuneisiin pätevyysvaatimuksiin

liittyen voi käydä

esimerkiksi ensiapukoulutuksen

yhtenä osana ammattipätevyyskoulutusta,

koska se

on yleishyödyllinen koulutus ”

Heiskanen sanoo.

Heiskanen muistuttaa, että

ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen

on olemassa

omat Trafin hyväksymät koulutusohjelmat

ja esimerkiksi EA

1® –ensiavun peruskurssin suorittaminen

ei ole ammattipätevyyskoulutusta.

”Heille on aivan

omat kurssinsa, joista saa

virallisen todistuksen.”

Turvapassi-

koulutuksia

kaikenlaisille

työyhteisöille

Perinteisten ensiapukurssien

lisäksi Punainen Risti järjestää

SPR Turvapassi® -koulutusta.

Hätäensiaputaitojen lisäksi työpäivän

mittaiseen koulutukseen

kuuluu alkusammutus- ja uhkatilannekoulutus,

jossa kouluttajina

toimivat alan ammattilaiset.

Osallistujamäärä voi olla maksimissaan

45 henkilöä.

”Koulutus sopii kaikenlaisille

työyhteisöille, sillä tiivis koulutuspaketti

sisältää paljon tarpeellista

tietoa. Tarjolla on myös

päiväkodeille ja kouluille räätälöidyt

turvapassikoulutukset.”

Turvapassikurssit ovat olleet

erittäin suosittuja. ”Olemme järjestäneet

jo jatkokurssejakin aiemmin

turvapassikurssin suorittaneille”,

Heiskanen mainitsee.

Turvapassikurssien lisäksi

järjestetään mm. hätäensiapukursseja,

henkisen tuen peruskursseja

hoito- ja huolenpitokoulutuksia

sekä kursseja erilaisista

terveysteemoista sekä

ammattilaisille tarkoitettuja elvytyskursseja.

Tukea Punaisen

Ristin työhön

SPR:n ensiapukoulutus on

merkittävä osa järjestön varainhankintaa.

”Palvelujamme käyttämällä

voi samalla tukea SPR:n tekemää

arvokasta työtä. Ensiapukurssien

tuotto käytetään humanitaarisen

auttamistyöhön

kotimaassa”, Anne Heiskanen

huomauttaa.

Korkealaatuisia

ensiapuvälineitä ja

turvatuotteita

SPR:llä on tarjolla myös kattava

valikoima kaikenlaisten yritysten

tarpeisiin sopivia ensiapuvälineitä

ja turvatuotteita, jotka

ovat oikein suunniteltuja, korkealaatuisia

ja täyttävät osaksi

kansallista lakia saatetun EU-direktiivin

vaatimukset. Tuotteita

voi tilata esimerkiksi SPR:n Hyvän

Mielen Verkkokaupasta tai

osoitteesta www.ensiaputuote.fi.


”Olemme toteuttaneet ohjelmistoa

eri yrityksille, koosta,

yritysmuodosta tai toimialasta

riippumatta. Asiakkaana on niin

asennus- ja palvelualan yrityksiä

pk -sektorilta kuin tuotantoalan

yrityksiä, koulutuskuntayhtymiä

ja konserneja. Mitään edellytyksiä

ei vaadita, ohjelmisto on käytössä

yhtä lailla tilitoimistoasiakkaillamme

kuin muillakin yrityksillä.”

kertoo Jussi Känsälä.

”Konkreettinen ja paras palaute

on, kun yritys alkaa menestyä

keskittyessään tuottaviin asioihin

ja karsimalla epäoleelliset

pois. Näistä meillä on todellisia

esimerkkejä. Myös tällaista

tietoa ohjelmisto voidaan asettaa

tuottamaan.” Känsälä jatkaa.

Yrityksen tai yrityskokonaisuuden

seuranta on asiakasyrityksillä

usein hajautettu esimerkiksi

asiakas- tai tuotekohtaiseksi

tai toimipaikka- tai tuotantolinjakohtaiseksi.

Pääasia on, että

seurattavat kohteet ovat yrityksen

toiminnan kannalta oleellisimpia.

Palvelualan yritys saattaa

seurata kannattavuutta alueittain

tai palveluittain, tuotannon

alan yritys pääasiakkait-

Yritysmaailma

© Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa

www.yritma.fi

Julkaisija:

Joensuun Kustannus Oy

Yritysmaailma

Suvantokatu 20

80100 Joensuu

Email: joensuun.

kustannus@yritma.fi

YRITYSMAAILMA 3

Pohjanmaan Ekonomitoimiston EcoPro

kertoo todellisen kannattavuuden

Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy on Etelä-Pohjanmaan suurin alueellinen alan yritys. Tilitoimistot ovat Seinäjoella, Lapualla ja Kurikassa.

”Vaikka toiminta-alueemme onkin koko Suomi, niin pääosa asiakkaistamme tulee suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alueelta. Asiakkaita meillä on

tällä hetkellä noin 700 ja henkilökuntaa runsaat 25”, toimitusjohtaja Pentti Lahti kertoo.

Tilitoimisto- ja konsultointikokemustaan hyödyntäen Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy tuottaa yrittäjälle ja yritysjohdolle suunniteltua EcoPro -raportointiohjelmistoa.

Ohjelma soveltuu pienistä yrityksistä konserneihin, jolloin asiakasyrityksille yhteinen tekijä ja lisäarvo on kannattavuuden

seuranta.

Talouden ja toiminnan avainlukujen säännöllinen seuraaminen tehostaa yrityksen toimintaa ja antaa eväitä toiminnan jatkosuunnittelua varten.

Jämäkkä ja säännöllinen taloudellisen tilanteen yhteenveto esimerkiksi yritysjohtoa varten voidaan räätälöidä täysin asiakasyrityksen tarpeeseen.

Relicomp Oy on vuonna

1992 perustettu suomalainen

ohutlevyteknologiaan erikoistunut

perheyritys. Relicomp

Oy toimii sekä Suolahdessa että

Kauhajoella ja sen palveluksessa

on 140 henkilöä ja tuotantotilaa

on 12 000 neliötä. Liikevaihdon

odotetaan olevan tänä

vuonna 16M€.

tain, tuotteittain tai tuotantolinjoittain.

Myös konsernin tulosta

voidaan perinteisen emo-tytär –

mallin lisäksi lähestyä vaikkapa

siitä näkökulmasta, kuinka koko

konsernin myyntikate tai nettotulos

muodostuu asiakkaisiin tai

tuotteisiin jaettuna.

Toimintatapa perustuu kirjanpidon

ja tarvittaessa myös

tuotannonohjausjärjestelmän

tai muun järjestelmän tietojen

käyttämiseen lähdetietoina ja

tietojen automatisoituun siirtoon.

EcoPron kannalta minimissään

tarvitaan joko yrityksen

oma tai tilitoimiston kirjanpitojärjestelmä.

Jo kirjanpidon

tiedoilla EcoPro palvelee budjetoinnin,

ennusteiden, tunnuslukujen

ja graafisten raporttien

tuottajana. Kun lähtötiedot kirjanpidosta

on tuotu, toteutunutta

kautta voidaan myös korjata tiedossa

olevilla, mutta kirjaamatta

jääneillä tuotoilla tai kustannuksilla.

Yleiskustannusten vyörytys

varsinaisille kustannuspaikoille

korjaa kustannuspaikkojen

tulosta edelleen tarkempaan

suuntaan. Tarkoitus onkin, että

ohjelmisto antaa kirjanpitoa rea-

listisemman kuvan yrityksen tilanteesta.

Raportit voidaan muotoilla

esimerkiksi kirjanpidon

tuloslaskelmaan nähden tarkoituksenmukaisempaan

muotoon,

jotta oleelliset asiat hahmottuvat

paremmin. EcoPro on Pohjanmaan

Ekonomitoimiston mukaan

luonteva jatko siihen, mihin

ulkoinen laskenta päättyy.

”Tyypillisenä esimerkkinä

tuotannonohjausjärjestelmä sisältää

omakustannushinnat tuotteista

ja kun laskutuksen tiedot

yhdistetään näihin, saadaan tuloksena

jo tarkkaa katetuottoa

tuotteittain ja asiakkaittain. Kun

rajapinta on luotu, ohjelmisto

päivittää lähdejärjestelmän tiedot

heti käynnistysvaiheessa”,

kertoo Känsälä. Seurattava tieto

voi olla myös ei-euromääräistä,

jolloin yritykselle voidaan muodostaa

uusiakin toimintaa kuvaavia

tunnuslukuja esimerkiksi euroja

ja tuotannon volyymejä yhdistämällä.

Graafinen raportointi

voidaan toteuttaa vapaasti valittavista

luvuista.

Erityisenä ominaisuutena on

projekti- ja hankeyrityksille soveltuva

projektinhallinta -omi-

Päätoimittaja:

Risto Käyhkö

Puh. 010 820 5700

Fax. 013-312 199

Sivunvalmistus:

Joensuun Kustannus

Oy Yritysmaailma

Email:

ilmoitus.sanna@yritma.fi

ilmoitus.kari@yritma.fi

naisuus. Projektien seuranta antaa

viitettä siitä, onko hinnoittelu

oikealla tasolla ja säännöllinen

läpikäynti eliminoi senkin, että

mitään ei jää sattumalta laskuttamatta.

Oleellinen asia on projektin

katteen muuttuminen ja

asioihin reagointi tarvittaessa.

Yli vuoden kestävissä projekteissa

valmiusasteen mukainen

osatuloutus tuo vertailtavuutta

kuukausien kesken esimerkiksi

silloin, kun projektin kulut aiheutuvat

etupainotteisesti ja tuotot

vasta jälkikäteen.

Suunnitteluvaiheessa on

Känsälän mukaan keskitytty

helppokäyttöisyyteen ja ajateltu

ohjelmiston lopullista käyttäjää.

”Yritys elää usein matkansa

varrella. Muutokset seurantarakenteissa

sekä graafien, tunnuslukujen

ja vyörytyssääntöjen

laatiminen ja päivittäminen on

ja onkin oltava yksinkertaista”

Känsälä toteaa. EcoPron kehittäjillä

on kokemusta talousjohdon

tehtävistä, joten toteuttamisessa

on keskitytty käytännössä

hyviksi havaittuihin ratkaisuihin

ja asiakasympäristöistä saatuihin

kokemuksiin.

Toimittajat:

Sirpa Pitkänen

Puh. 010 820 5705

Eino Maironiemi

Puh. 010 820 5703

Tapani Kärkkäinen

Puh. 010 820 5704

Toni Valha

Puh. 050 439 2281

Lahti kertoo EcoPron palvelukonseptiin

sisältyvän, että ohjelmisto

toteutetaan yritykselle

soveltuvaan muotoon ja rajapinnat

tehdään yrityksen käyttämiin

ohjelmistoihin, oli niitä yksi tai

useampia. ”Lisäksi voimme esittää

kommentteja ja kannanottoja

siihen, miten seurantaa voisi

syventää palvelemaan entistä

paremmin. Yrityksen olemassa

olevia kustannuspaikkarakenteita

voidaan hyödyntää täysimittaisesti,

mutta usein ohjelman

käyttöönottovaiheessa löytyy

yrityksen käyttöön uusia ja

soveltuvia avainlukuja” kertoo

Jussi Känsälä. ”Kun tekninen toteutus

on tehty, opastamme asiakasyritystä

ohjelmiston käyttöön

tai vaihtoehtoisesti voimme

hoitaa yrityksen operatiivisen

raportoinnin myös erillispalveluna”,

jatkaa Känsälä.

Ohjelmiston käyttöönotto ei

edellytä yritykseltä, että takana

olisi erityisemmin lihavia tai laihojakaan

vuosia. Pohjanmaalla

on havaittu, että yritykset kiinnittävät

nykyisin selvästi paremmin

huomioita siihen, että järjestelmät

ovat kunnossa. ”Varau-

Relicomp Oy

Ohutlevyteknologian edelläkävijä

Relicomp Oy on vuonna 1992 perustettu suomalainen ohutlevyteknologiaan

erikoistunut perheyritys. Relicomp Oy toimii sekä Suolahdessa että

Kauhajoella ja sen palveluksessa on 140 henkilöä ja tuotantotilaa on

12 000 neliötä. Liikevaihdon odotetaan olevan tänä vuonna 16M€.

”Tarjoamme innovatiivista

tuotekehitystä ja tuotesuunnittelua

sekä valmistuspalveluita

teknologiateollisuuden tarpeisiin.

Ydinosaamisemme on ohutlevyteknologia,

jossa tarjoamme

asiakkaidemme käyttöön vuosien

kokemuksen sekä uusimman

teknologisen osaamisen. Meillä

on halu kehittyä ja pitää siten

asiakkaat tyytyväisinä”, toimitusjohtaja

Marko Jyllilä kertoo.

Tehokas

järjestelmä

”Haluamme luoda valmiudet

tehdä kerralla valmista kehittä-

mällä tuotantomenetelmiämme,

toimintatapojamme, järjestelmiämme

ja palvelujamme. Viime

vuosina kehityksen painopisteet

ovat olleet tuotannonohjausjärjestelmän

kehittämisessä

ja tuotannon automatisoinnissa.

Jyllilä mainitsee.

Motivoitunut ja

erittäin ammattitaitoinen

työyhteisö

”Olemme onnistuneet keräämään

tehtaillemme hyvät työporukat,

jotka myös ovat mukana

tuotekehityksessä ja antamassa

parannusehdotuksia tuotteisiin

ja tuotantoon. Heidän jyvä-

set ovat todella kullanarvoisia”

Jyllilä kehaisi joukkojaan. Jyllilän

huolena on kuitenkin jo nyt

työntekijöiden saatavuus. ”Suomesta

työntekijöitä ei enää tahdo

löytyä näihin ammatteihin.”

Jyllilä toteaa.

Markkinoita

aiotaan laajentaa

Relicomp Oy:n markkinaalue

on tällä hetkellä koko Suomi.

Kasvua haemme jatkuvasti,

mutta tahdomme sen tapahtuvan

osittain orgaanisesti nykyasiakkaidemme

menestyksen myötä

ja osittain uusien tarkkaan valittujen

kumppanien kautta. ”Emme

hae pikavoittoja ja suuria

kasvulukuja vaan rakennamme

Ilmoitukset:

Tuomo Immonen

Puh. 010 820 5710

tuminenkin kannattaa. Kun seuranta

on kunnossa, sen mukaan

voidaan tehdä päätöksiä. Ei ole

yllättävää, että volyymituotteella

tehdään kate, mutta pienillä

toiminnan muutoksilla parempikatteista

tuotetta saataisiin myytyä

enemmän. Positiivista vaikutusta

saadaan kassavirtaan”,

Känsälä toteaa. ”Konsultoinnin

ja sisäisen laskennan suunnitteluun

liittyvien toimeksiantojen

kohdalla tarjoamme asiakasyritykselle

mielellään ELYkeskuksen

kustannustehokkaita

pienkonsultointipäiviä ja SuunnitteluApu-

sekä Talousapu –

tuotteita, jolloin suunnittelu on

asiakasyritykselle edullista. Kertynyt

kokemus eri toimialoista

ja yrityksistä on siten jaettavissa

ja hyödynnettävissä muidenkin

käyttöön”, summaa Pentti Lahti.

Lisätietoja EcoPro –ohjelmistosta

ja Pohjanmaan Ekonomitoimisto

Oy:n palveluista

saat osoitteesta www.ekonomitoimisto.fi

sekä Jussi Känsälältä

(puh. 0201 450 743) ja Pentti

Lahdelta (puh. 0201 450 701).

toiminnan kasvua hallitusti yhteistyössä

partnereittemme kanssa

niin, että kannattava toiminta

ja paras mahdollinen palvelu asiakkaalle

ovat tekemisen kulmakivinä.”

Jyllilä kertoo.

www.relicomp.fi

Osoitelähde:

Itella, TGM Yrityskohderyhmät

Paino:

Suomalainen Lehtipaino Oy,

Kajaani


4 YRITYSMAAILMA

Yksi maamme suurimmista

kierrätykseen ja jätehuoltoon

erikoistuneista yrityksistä, SITA

Finland Oy, työllistää yhteensä

yli 500 työntekijää. Sita Finlandin

tytäryhtiö, Suomen Hyötykeskus

Oy, puolestaan käsittelee

jätteet seitsemällä käsittelylaitoksellaan.

Pohjanmaan alueella meillä

on yksiköt Seinäjoella, Vaasassa,

Ylivieskassa ja Oulussa sekä

laitokset Ilmajoella, Ylivieskassa

ja Vihannissa. Tarjoamme

palveluitamme ja ratkaisujamme

yksityisille, kunnille ja yrityksille,

kertoo aluepäällikkö Eino

Antila.

SITA Finland auttaa esim.

yrityspuolen asiakkaitaan pitämään

yritysimagon tahrattoman

puhtaana.

Jokainen yritys tuottaa jätettä,

olipa yrityksen toimiala, koko,

liikevaihto tai sijainti mikä

tahansa. Ainoastaan jätejakeiden

laatu ja niiden käsittelytavat

vaihtelevat. Esimerkiksi rakennustyömailla

ja toimistoissa

syntyvän jätteen lajittelu, keräystavat

ja hyötykäyttö poikkeavat

toisistaan.

Oikein mitoitetut

ratkaisut

Päämääränämme on auttaa

asiakasta löytämään toimivat

ratkaisut, jotka aidosti helpottavat

yrityksen arkea. Koska ajattelemme

aina ensin asiakastamme,

otamme huomioon kunkin

yrityksen erityistarpeet. Tämän

ansiosta ympäristönhuoltoratkaisumme

ovat aina oikein mitoitettuja

kunkin yrityksen toimintaan

nähden. Tehokas, joustava

ja ympäristöystävällinen jätehuolto

palvelee kaikkien etua,

Antila esittelee.

SITAn tarjoamaan tehokkaaseenympäristönhuoltoratkaisuun

kuuluu monta toisiaan

tukevaa osa-aluetta:

Asiakaskohtainen

jätehuolto-

kartoitus

Selvitämme asiakkaiden tarpeet

tarkasti ja kattavasti. Palvelemme

niin kauppaa, teollisuutta

ja julkishallintoa kuin taloyh-

SITA Finland Oy

Vastuullista jätehuoltoa ja kierrätystä

tiöitä ja omakotikiinteistöjäkin.

Tarvekartoituksessa huomioidaan

koko jätehuollon rakenne ja

haetaan tehokkain tapa hoitaa se.

Yksilöllinen

suunnittelu ja

koulutus

Asiakkaalle nimetty yhteyshenkilö

tekee kustannuslaskelman

ja ehdotuksen ympä-ristönhuoltoratkaisusta,

siihen kuuluvat

kierrätyssuunnitelman mukainen

jätteiden syntypaikkalajittelu

sekä keräys ja kuljetus jatkokäsittelyyn.Jätehuoltoasioista

annetaan laaja-alaista konsultointiapua

ja lajittelukoulutusta.

Laaja valikoima

ympäristöhuollon

tuotteita

Myymme, vuokraamme,

vaihdamme, pesemme ja huollamme

asiakkaan tarpeiden mukaan

mitoitetut ympäristöhuollon

tuotteet. Monipuoliseen valikoimaan

kuuluvat muun muassa

vaihtolavat, kontit, kuormausasemat,

puristimet, upposäiliöt,

paalaimet, brikettipuristimet,

sisäastiat, ulkoastiat sekä säkit,

Antila listaa.

Optimoitu kuljetus

ja keräys

SITA Finland tyhjentää jäteastiat

sovituin aikavälein tai eri

tilauksesta. Yhtiön käytössä on

nykyaikainen kuljetuskalusto

sekä kalustoa, jonka avulla on

mahdollista kerätä useampia eri

jätejakeita samanaikaisesti. Kuljettajamme

toimivat vastuullisesti

ja turvallisesti.

Tehokas lajittelu ja

käsittely

Viemme hyötymateriaalit

tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn,

kierrätykseen, jalostukseen

tai energiantuotantoon.

Vain hyödyntämiskelvoton

jäte päätyy kaatopaikalle,

Kuljetusliike

Klemettilä Velj. Oy

Puh: 0400 367 949

Puh: 06 437 4949

Fax: 06 433 3949

Arorannantie 25, 62100 Lapua

jaakko.klemettila@netikka.fi

turvalliseen loppusijoitukseen,

lupaa Antila.

Jatkuva raportointi

ja seuranta

Sita Finland antaa asiakkailleen

sovitun mallin mukaiset

ympäristöhuollon dokumentit,

kuten tietosuojamateriaalin tuhoamistodistukset

ja palveluraportit.

Toimintaa kehitetään jatkuvasti

ympäristönhuollon muutokset

ennakoiden.

Asiakkaillemme on tarjolla

nettiraportointisysteemi, jonka

kautta asiakas voi ajantasaisesti

seurata mitä jätehuollon suhteen

on tapahtunut. Sitä kautta asiakas

saa tiedon mm. jätemääristä

sekä palveluiden hinnat, Antila

kertoo.

Jätehuollon ja

kierrätyksen

suunnannäyttäjä

Haluamme olla suunnannäyttäjä

jätehuolto- ja kierrätyspuolella.

Tarjoamme todella kattavan

palvelupaketin ja hoidamme

kaikki velvoitteemme lakien ja

asetusten mukaisesti, alusta loppuun

saakka. Asiakas saa kaikki

palvelut yhdestä paikasta ja yhdellä

laskulla, Antila muistuttaa.

Antilan mukaan SITAn palveluita

pyritään kehittämään jatkuvasti

eteenpäin. Esim. Seinäjoella

on otettu käyttöön etulastauskontit.

Tähän liittyy keskeisesti työturvallisuuden

parantaminen, joka

on yksi tärkeimmistä asioista

sen ohella, että työntekijät viihtyvät

työssään. Kuljettaja voi nyt

hoitaa tyhjennystapahtuman auton

ohjaamosta, joka on siistiä ja

turvallista.

Seinäjoelle on hankittu myös

uusi viemärinhuuhtelu-imulaiteauto,

jossa on ADR-varustus.

Pystymme autolla hoitamaan nyt

myös ongelmajätekuljetuksia.

Koulutetut kuljettajamme

ovat lähtövalmiina palvelemaan

asiakkaitamme vuorokauden

ympäri.

Lajittelun kautta

merkittäviä

säästöjä

Rakennusliikkeille SITA

Finland Oy tarjoaa tiedostava

työmaa-palvelua, jossa rakennusliikkeitä

opastetaan lajittelemaan

jätteitä jo työmaalla.

Jätteiden syntypaikalla tapahtuva

lajittelu on tehokkaampaa

ja esim. kuljetusten kannalta ym-

LOCMETO Oy

Paulaharjuntie 38

61300 Kurikka

Puh. (06) 4501 205, gsm 0500 661 120

Fax (06) 4501 235 Raimo Leppinen

raimo.leppinen@locmeto.inet.fi

METALLIN ALIHANKINTATYÖT

päristöystävällisempää.

Tämän suhteen asiakkaita

hyvin mielellään neuvotaan ja

toimitetaan tarpeellinen määrä

vaihtolavoja sekä muita lajitteluastioita.

Lajitellut jakeet tuottavat

asiakkaalle myös merkittäviä

säästöjä. Tällä hetkellä rakennustyömaanjätehuoltokustannuksista

tulee 60 % jätteiden

käsittelymaksuista, joten hyvällä

suunnittelulla ja jätteiden lajittelulla

voidaan säästää jopa 20 %

kuluista, Antila painottaa.

SITA Finland Oy:llä on Seinäjoki-Vaasa-Ylivieska-Oulu

-akselilla raskasta kalustoa noin

40 yksikköä. Kaikkiaan Sitalla

on 250 erikoisajoneuvoa valtakunnallisesti.

Siirrettävät WC:t

tapahtumiin

Palveluvalikoimaamme kuuluu

myös ns. luxusvessat, jotka

ovat liitettävissä suoraan viemäriin

ja vesiverkkoon. Luxusvessat

soveltuvat erittäin hyvin

erilaisten yleisötapahtumien

wc-huoltoon. LuxsusWC:t

ovat normaaleja vesivessoja joko

6-8 paikkaisia. Lisäksi löytyy

myös invavarustettuja luxusvessoja.

Tilaajat ovat olleet erittäin

tyytyväisiä luxuxvessoihimme.

Kauttamme saa toki myös perinteisiä

kemiallisia yksiövessoja,

Antila toteaa.

Tietoturvapalvelua

Valtakunnallisesti tarjoamme

arkaluontoisten materiaalien tuhoamispalvelua,

tuhouksen jälkeen

silputtu materiaali menee

tehtaille edelleen hyödynnettäväksi.

Suurin osa tuhottavasta

materiaalista on toimistopaperia

ja erilaisia tallenteita.

Keräysastiat ovat lukittavia,

joilla materiaali noudetaan ja toimitetaan

edelleen tuhouskeskukseen

tuhottavaksi, Antila kertoo.

Insinööritoimisto

EIMEN Oy

VTT:n sertifioima lämpökamerakuvaaja

VTT:n sertifioima ilmanpitävyysmittaaja

MAVI:n rekisteröimä energiasuunnittelija

puh. 050 5905 953 • email: ins.tsto@eimen.fi

www.eimen.fi


Taloushallinnon Aktiivi-ohjelmat

helpottavat maa- ja metsätalousyrittäjien

sekä pk-yritysten

arkea. Tarvitsetpa ohjelmistoa

veroilmoituksen laadintaan,

kustannusseurantaan, budjetointiin,

myynti- ja ostoreskontraan

tai palkanlaskentaan, valitse varma

ja luotettava kotimainen tuote.

Aktiivi-ohjelmia päivitetään

säännöllisesti, ja käyttäjätuki

auttaa mahdollisissa pulmatilanteissa.

Saat Aktiivi-ohjelmat

tilaamalla suoraan valmistajalta,

DataTech Oy:ltä, tai Agrimarketeista.

Kasvua haetaan

pk-yrityksiltä

”Valtaosa asiakkaistamme

on maaseutuyrittäjiä, mutta tarkoituksemme

on hakea kasvua

muultakin. Tähtäimessä ovat eri

alan yritykset, joita meillä jo nyt

on. Pienet ja keskisuuret yritykset

saavat Aktiivi W taloushallinto-ohjelmista

tarvitsemansa

työkalun kirjanpitoon sekä laskutukseen,

palkanlaskentaan ja

ostoreskontran hoitoon. Selkeiden

ohjelmien ansiosta laskutus-

ja kirjanpitorutiinit hoituvat nopeasti

ja varmasti, ja yrityksen

vastuuhenkilöt voivat keskittyä

omaan osaamisalueeseensa. Aktiivi

W -ohjelmien avulla yrityk-

YRITYSMAAILMA 5

DataTech Oy maaseutuyrittäjien

ja pk-yritysten tukena

DataTech Oy on ylihärmäläinen ohjelmistoyritys,

joka tekee pääsääntöisesti taloushallinnon

ohjelmia maaseutuyrittäjille ja pk-yrityksille.

DataTech Oy on perustettu 1989, mutta sen

juuret johtavat periaatteessa 45 vuoden taakse

ja Pellonpajaan (Pellon Groupiin). Pellon

Group tarjoaa kokonaisratkaisuja maidon- sekä

sian- ja naudanlihan tuotantoon, ja hevostalli-

ja maneesikokonaisuuksia. Ratkaisut parantavat

tilan tuottavuutta ja eläinten hyvin

vointia. Data Tech Oy on sen tytäryhtiö.

Lustilantie 39, 61800 KAUHAJOKI

puh: 06 231 2422, fax: 06 231 2437

info@suupohjanakkujarengas.fi

sen talouden suunnittelu tehostuu

ja reskontra on helppo pitää

ajan tasalla” tukipalveluneuvonnasta

ja markkinoinnista vastaava

Seppo Talonen totesi.

Isot alkavat haluta

laskut sähköisinä

Suurimmat yritykset haluavat

jo tänä päivänä laskunsa sähköisessä

muodossa. Paperilaskut

ovat jäämässä historiaan. Tämä

tapa on selvässä nousussa ja tähän

olemme mekin varautuneet

laskutusplus -ohjelmallamme.

Aktiivi W

ymmärtää maa-ja

metsätalous-

yrittäjän arkea

www. suupohjanakkujarengas.fi

Aktiivi W taloushallinto-ohjelmat

sopivat erityisesti

maaseutuyrittäjien ja metsänomistajien

tarpeisiin. Kirjanpito-ohjelma

auttaa huomioimaan

oleelliset tuki- ja verotusasiat ja

helpottaa tilan talouden suunnittelua.

Tarvittaessa kirjanpitoon

on helppo yhdistää laskutus-,

palkanlaskenta- ja ostoreskont-

raohjelmat joko yksittäin tai tarpeen

mukaisena kokonaisuutena.

Kaikki ohjelmat ovat selkeitä

ja helppoja käyttää.

Pelto W ymmärtää

EU:n koukerotkin

”Aktiivi-ohjelmistoihin kuuluu

myös PeltoW viljelysuunnitteluohjelma,

joka huolehtii siitä,

että viljelykasvien lannoitus tapahtuu

EU-ympäristötuen maaseutuviraston

ehtojen ja ohjeitten

mukaisesti. Muun muassa

EU:n ”EU-tukipolitiikkaan tulee

muutoksia lähes vuosittain”. ja

siinä pitää olla tarkkana. Kaikki

pitää toimittaa ajallaan”, Talonen

huomautti. ”Meillä on hyvä

yhteistyö asiakkaitten kanssa.

Heiltä tulee hyviä parannusehdotuksia,

joita me sitten toteutamme.

Parannukset on helppo

toteuttaa, sillä meillä on sopivan

pieni organisaatio, jonka ansiosta

reagointimme on nopeaa”, Talonen

sanoi.

Maatilan tärkeä apuvälinen

on Aktiivi PeltoW, joka on EUympäristötuen

huomioiva viljelysuunnitteluohjelma.Ohjel-

maan saa lisävarusteena sisäänrakennetun

karttaliittymän, jonka

avulla viljellyt pinta-alat ja

kasvulohkot on helppo määrittää.

• Timanttiporaukset /

sahaukset

• Asbestisaneeraus

• Piikkaus & purkutyöt

• Metallipurku

Länsi-Suomen Timanttiporaus

Konekuja 1, 62200 KAUHAVA

puh. 045 136 6003

www.timanttityot.net


6 YRITYSMAAILMA

Turvallisuusjärjestelmät ovat kasvava osa

Flexim Security Oy:n toimintaa

”Erilaiset turvallisuusjärjestelmät,

kuten kamera-, kulunvalvonta-

ja työajan seurantajärjestelmät

ovat kasvava osa

Flexim Security Oy:n Pohjanmaan

alueen toimintaa. Meidät

tunnetaan hyvin pätevänä lukitusliikkeenä,

mutta järjestelmätoimitukset

muodostavat nykyään

noin kolmasosan liikevaihdostamme”,

toteaa aluepäällikkö

Timo Vatanen Flexim Security

Oy:n Seinäjoen toimipaikasta.

Turvallisuuden

kokonaispalvelua

”Asiakkaat arvostavat Flexim

Securityn kykyä kokonaistoimituksiin,

jotka kattavat kaikki

turvatarpeet lukituksista laajoihin

järjestelmätoimituksiin

sekä järjestelmien ylläpito- ja

huoltopalveluihin. Asiakkaat

voivat keskittyä rauhassa liiketoimintaansa,

Flexim Security

huolehtii turvallisuudesta”,

kertoo myyntipäällikkö Björn

Stenman

”Kun asiakas ja turvallisuuden

asiantuntija suunnittelevat

yhdessä kiinteistön kannalta

oikeat turvallisuusratkaisut,

säästetään aikaa, työtä ja rahaa.

Käymme asiakkaiden kanssa läpi

kiinteistöjen ja työyhteisöjen

turvatarpeet tarvittavassa laajuudessa

esimerkiksi kiinteistö-

Lakeuden Hydro Oy hydrauliikan

ja pneumatiikan, teollisuusletkujen,

laakereiden ja tiivistystarvikkeiden

sekä työkalujen

ammattilainen Pohjanmaalla.

Laajan tuotevalikoimamme

lisäksi hoidamme asiakkaidemme

hydrauliikka- ja pneumatiikkaongelmatkokonaisvaltaisesti

suunnittelusta testaukseen

ja huoltoon saakka.

Lakeuden Hydro Oy on perustettu

1971 Seinäjoelle ja Vaasan

liike avattiin 1976. Molemmat

toimipisteet toimivat nykyaikaisissa

tiloissa. Molemmissa

yksiköissä on suunnittelu-,

myynti-, asennus- ja varastointipalvelut.

Tänä vuonna yhtiö on

viettänyt 40-vuotisjuhlavuottaan

ja järjestänyt sen puitteissa mm.

juhlanäyttelyn.

-Syyskuussa järjestetyssä

juhlanäyttelyssä oli mukana

muutamia yhteistyökumppaneita

hydrauliikkataloista, mukana olivat

mm. Dunlop Hiflex Oy , PMC

Polarteknik Oy ja HL Group Oy.

Edellä mainittujen lisäksi mukana

oli muutama meidän merkittävimpiä

asiakkaitamme: Matec

Trailer Oy, Säätötuli Oy ja Ylistaron

Koneliike Oy. Kaksi päivää

kestävässä näyttelyssä kävi lähes

1000 henkilöä. Asiakkaat ottivat

näyttelyn todella myönteisenä

asiana ja osa viipyi kohtalaisen

pitkäänkin katsellen hydrauliikkaa

kerrankin ajan kanssa, toteaa

toimitusjohtaja Sinikka Rokala.

Yhtiön ammattitaitoinen henkilökunta

pystyy tarjoamaan laajasta

tuotevalikoimasta juuri oikean

ratkaisun nopeasti, sillä

jen rakenteellisen turvallisuuden,

murtosuojauksen, kameravalvonnan

ja työajan seurannan

kannalta ja etsimme yhdessä järkevimmät

ratkaisut. Hankkeiden

toteutukseen meillä on pätevät

asennus-, huolto- ja ylläpito-organisaatiot.

Flexim Securityltä

asiakkaat saavat halutessaan

myös järjestelmien leasing-palvelut.”

Valtakunnallinen

turvallisuusalan

yritys

Flexim Security Oy on Suomen

johtavia oviympäristön,

lukituksen, turvatekniikan ja

työajanhallinnan kokonaisratkaisujen

tuottaja. Yritys tarjoaa

kattavan turvatuotteiden valikoiman

kulunvalvonnasta, työajanseurannasta,

palo- ja rikosilmoituksista

sekä kameravalvonnasta

integroituihin turvallisuusjärjestelmiin.

Lisäksi yrityksellä

on laaja valikoima lukitusratkaisuja

sekä mekaaniseen että sähköiseen

lukitukseen ja oviautomatiikkaa

erilaisiin sisäänkäyntiratkaisuihin.

Flexim Security syntyi, kun

kaksi vahvaa turvallisuusalan

ammattilaista: Flexim Security

Oy ja LukkoExpert Security Oy

sulautuivat uudeksi yritykseksi

lokakuun lopussa 2009. Määrä-

Myyntipäällikkö Björn Steman esittelee uusinta omassa tuotannossa olevaa

vandaalisuojattua IP-kameraa aluepäällikkö Timo Vataselle.

tietoisesti kasvanut yritys toimii

nykyään 11 paikkakunnalla Suomessa

ja sen henkilöstömäärä on

noin 150.

Seinäjoen toimipaikalla

on

turvallisuusalan

vankkaa kokemusta

Flexim Security Oy:n Pohjanmaan

päätoimipaikka on Seinäjoella

ja myyntikonttori Alajärvellä.

Seinäjoella työskentelee

11 ammattilaista, jotka hoitavat

yrityksen palveluita pääasiassa

vanhan Vaasan läänin alueella.

”Vahvuutemme asiakkaiden

palvelemisessa on pitkä kokemus

ja monipuolinen asiantuntemus.

Henkilöstöllämme on

runsaasti lukitus- ja turvallisuusalan

tuotetuntemusta ja ammattitaitoa.

Palvelemme asiakkaitamme

sekä suomen että ruotsin kielellä.”,

toteaa Timo Vatanen.

Rakennusliikkeet, taloyhtiöt,

kaupan ja teollisuuden parissa

työskentelevät yritykset, julkihallinnon

yksiköt, kuten kunnat

ja kaupungit sekä yksityiset asiakkaat

ovat merkittäviä asiakasryhmiä.

Turvateknologian

päätuote on

Flexim turva- ja

työajanseurantajärjestelmä

”Flexim Securityn turvateknologian

päätuote on Flexim

turva- ja työajanseurantajärjestelmä.

Se toimii normaalina

kulunvalvontajärjestelmänä. Lisäksi

yhtiö on voimakkaasti investoinut

työajan seurantajärjestelmän

tuotekehitystyöhön”,

kertoo Björn Stenman

Flexim-järjestelmän ydin on

yhtiön kehittämä monipuolinen

ohjelmisto sekä järjestelmän

erittäin korkea tietoturvataso.

Flexim-järjestelmä voi sisältää

mm. kulunvalvonnan,

työajan laskennan TES-tulkintoineen,

läsnäolon informaatiopalvelun,projektinumerolaskennan,

maksusovelluksen esimerkiksi

työpaikkaruokailuun, IDkorttijärjestelmän

sekä hälytysgrafiikan

ohjaamaan kiinteistön

vartiointia. Ohjelmisto mahdollistaa

myös sovellusten saumattoman

integroinnin asiakkaiden

muihin tietojärjestelmiin. Flexim

toteutetaan aina asiakkaan

tarpeiden mukaan, ja modulaarisen

rakenteensa ansiosta se voidaan

ottaa käyttöön sovellus kerrallaan.

Flexim sopii niin kaupan

ja teollisuuden kuin julkishallinnonkin

tarpeisiin - pieniin ja suu-

Lakeuden Hydro Oy

Hydrauliikkajärjestelmät ja varaosat 40

edustetut tuotteet ovat alojensa

parhaita tuotemerkkejä.

-Olemme vahva teollisuuden

hydrauliikkajärjestelmien osaaja.

Yli 35 vuoden kokemus suunnittelusta

ja hydrauliikkaongelmien

ratkaisuista antavat tukevan

pohjan, jolla suunnitelmat

jalostetaan toimiviksi järjestelmiksi

korjaamoissamme. Meille

on tärkeää huolehtia myös tulevaisuudesta.

Olemme laatineet

Lakeuden Hydro Oy:lle ympäristöjärjestelmän,

jonka BVI on

sertifioinut vuonna 2000.

Kaikki hydrauliikkajärjestelmistä

Yhtiön tarjoamat palvelut

kattavat mm. järjestelmien suunnittelut

ja käytössä olevien järjestelmien

modernisoinnit. Järjestelmän

toimivuus ja luotettavuus

varmistetaan kohtuullisin kustannuksin.

Lakeuden Hydro antaa

hydrauliikkajärjestelmilleen

toiminta- ja aikatakuun, täydelliset

hydrauliikkakaaviot ja osaluettelot

sähköisessä muodossa

sekä järjestelmän koeajosta

saatavat virtaus-, paine- ja puhtausarvodokumentit.

-Suunnittelemme ja valmistamme

korkeapaineyksiköt asiakkaiden

toiveiden mukaan,

0–3000 bar. Valmistamme myös

hydrauliikkajärjestelmät ja sylinterit.

Testaamme ja säädämme

huolletut / korjatut laitteet koeajopenkissä.

Testaustuloksista

toimitetaan asiakkaalle dokumentit.

Teemme myös järjestel-

vuoden kokemuksella

”Kuvassa Seinäjoen liikkeen henkilökuntaa”

mien puhtaustestauksia prosessia

pysäyttämättä. Valmistamistamme

järjestelmistä asiakas saa

hydrauliikkakaaviot, osaluettelot,

testaustulokset sekä huolto-,

ja vianhakuohjeet. Modernisoinneissa

olemassa olevat järjestelmäpaperit

päivitetään tai tehdään

kokonaan uudet, listaa Rokala.

Asiakkaan tarpeita

kuunnellen

-Teollisuus on meidän mer-

kittävin asiakasryhmämme euromääräisesti,

lisäksi tuotteitamme

ja palveluitamme käyttävät metsäkoneurakoitsijat,

urakoitsijat,

autoilijat ja maanviljelijät.

Suunnittelemme tuotteet asiakkaalle

hänen tarpeensa mukaan,

valmistamme ja huollammekin

tuotteet. Tarjoamme asiakkaillemme

varsin kokonaisvaltaista

palvelua. Myymme varaosat

ja toteutamme isompiakin

hydrauliikkakoneikkoja.

Rokala kertoo, että Lakeuden

Hydrolla on erittäin nykyaikainen

ja laaja varasto, jonka tarjonta on

rakennettu asiakkaiden tarpeita

palvelevaksi.

-Toimitusajat ovat meidän

alallamme aika pitkät, koska

maahantuojat eivät enää varastoi

yhtä suuria määriä kuin ennen,

joten me olemme panostaneet

varastointiin aika vahvastikin.

Varastoimme asiakastarpeiden

mukaisia tuotteita. Laaja

varasto ja ammattitaitomme ovat

todella merkittävä vahvuus ja kilpailuvalttimme.

Yhtiön työntekijät ovat pitkä-

”Erilaiset turvallisuusjärjestelmät,

kuten kamera-, kulunvalvonta- ja

työajan seurantajärjestelmät ovat

kasvava osa Flexim Security Oy:n

Pohjanmaan alueen toimintaa.

Meidät tunnetaan hyvin pätevänä

lukitusliikkeenä, mutta järjestelmätoimitukset

muodostavat nykyään

noin kolmasosan liikevaihdostamme”,

toteaa aluepäällikkö

Timo Vatanen Flexim Security Oy:n

Seinäjoen toimipaikasta.

riin kohteisiin.

”Olemme Pohjanmaalla toteuttaneetFlexim-järjestelmällä

suuria, jopa korttelin kokoisia

kiinteistökokonaisuuksia, joihin

on toimitettu integroidut kulunvalvonta-,

kameravalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmät.”

aikaisia ja monet 30 työntekijästä

ovat olleet Lakeuden Hydron palveluksessa

yli 20 vuotta ja suurin

osa yli 10 vuotta.

-Juhlanäyttelyssäkin kävi useampikin

asiakas, jotka ovat olleet

asiakkaitamme aina vuodesta

1971 lähtien. Palvelut ovat helposti

saatavilla tässä Pohjanmaalla,

tarvittavaa ammattitaitoa on ja

palveluun on panostettu todella

vahvasti. Meillä on 24/7 päivystys

varaosamyynnin osalta, joka

on yksi tärkeä palveluvaltti. Varaosanimikkeitä

on koneella yli

40 000, mutta fyysisesti varastoitava

määrä käsittää noin 10 000

nimikettä.

Yhtiön päätuotteiden, hydrauliikka-

ja pneumattiikkajärjestelmien

lisäksi, Lakeuden Hydro

myy erilaisia laakereita ja tiivisteitä.

-Teemme aika paljonkin huolto-

ja korjaustöitä tuotantolaitosten

kesäseisokkien aikaan, mm.

vuosihuoltoja.

Yhtiön kautta asiakas saa

kaikki hydrauliset laitteet: pumput,

moottorit, venttiilit, sylinterit

sekä liikkuvankaluston hydrauliikan.

Korjaamo on nykyaikainen

ja työntekijät alansa huippuosaajia.

Lakeuden Hydro on pohjalainen

perheyritys, jolla on sama

omistajapohja kuin toiminnan

alussakin.

-Meille voi tulla käymään,

meille voi soittaa tai tutustua tutustua

meihin ja tuotteisiin vaikkapa

internetin välityksellä, toivottaa

Rokala.


Specsavers on maailman suurin

yksityinen optikkoliikeketju,

jolla on yli 1 400 myymälää ympäri

Eurooppaa sekä Australiassa

ja Uudessa Seelannissa. Kesällä

2007 ketju rantautui Suomeen,

jossa myymäläverkosto

on kasvanut ripeästi paikallisten

yrittäjien omistuksessa. Koko

konsernin liikevaihto vuonna

2010 oli 1,7 mrd euroa.

Optikkoyrittäjä Anssi Kivistö

perusti kollegansa Hanna Rautavan

kanssa Specsavers Optikko

-liikkeen Seinäjoelle vuonna

2008.

”Kauppakeskus Epstorilla on

maailman ensimmäinen Specsavers-liike,

joka sijaitsee toisessa

kerroksessa”, Kivistö mainitsee.

Seinäjoen lisäksi Kivistöllä ja

Rautavalla on Specsavers Optikko

-liike Kauhavallakin.

”Liikeideanamme on tuottaa

palveluja mahdollisimman

edullisesti laadusta tinkimättä.

Asiakkaamme ovat ottaneet

meidät aivan erinomaisesti vastaan.

Mottomme onkin: Meillä

on maailman mukavimmat asiakkaat.

Liittykää heihin”, Kivistö

sanoo.

Asiakkaina on Kivistön mukaan

käynyt kiitettävän paljon

sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät

ole koskaan ennen käyneet optikolla.

”Meille ei ole kynnyksiä,

ja kanssamme on helppo

asioida.”

Kivistö korostaa, että Suo-

messa lähes kaikki Specsavers

Optikko -liikkeet ovat paikallisten

suomalaisten yrittäjien

omistamia.

”Verotulot jäävät paikkakunnalle.

Mekin työllistämme Seinäjoen

ja Kauhavan liikkeissä

yhteensä kymmenkunta henkilöä.”

Valitse 2 Maksa 1 -

helppoa ja

mukavaa!

”Me panostamme siihen, että

näet hyvin ja näytät hyvältä”,

hehkuttaa yrittäjäoptikko Hanna

Rautava. ”Specsavers on tuonut

Valitse 2, maksa 1 –konseptillaan

uutta ajattelua silmälasien

käyttöön myös asusteena ja tyylikeinona”,

hän jatkaa.

”Nyt on mahdollisuus hankkia

uudet silmälasit entistä useammin

tai ostaa vaikkapa useammat

lasit kerralla. Hinta ei

ainakaan ole enää esteenä”, Kivistö

toteaa.

Valinnanvaraa on runsaasti,

sillä saatavilla on yli 1000 kehysmallia.

”Eikä meillä ole mitään

rajoitettuja mallistoja toisille

silmälaseillesi. Valitset toiset

kehykset samasta tai alemmasta

hintaluokasta. Löydät aina sopivat.

Siinä kaikki.”

”Perusmalliston lisäksi meillä

on jatkuvasti uudistuvia mallistoja.

Kuuluisia brändejä on

monia, ja ne on hinnoiteltu asi-

YRITYSMAAILMA 7

Specsavers Optikko palvelee Seinäjoella Epstorilla ja Kauhavalla keskustassa

”Meillä Specsaversilla silmälasit maksavat mitä

niiden kuuluukin maksaa”

”Teuvalla on vahva, yrittäjyyteen

suuntautunut asenneilmasto.

Kunnassa on paljon perinteikkäitä,

pitkään toimineita

yrityksiä, jotka ovat vakiinnuttaneet

asemansa. Tähän joukkoon

on helppo myös uusien yritysten

tulla: täältä löytyy yhteistyökumppaneita

ja alihankintamahdollisuuksia”,

toteaa kunnanjohtaja

Veli Nummela.

Kunta innostaa

yrityksiä

investoimaan

Teuvalle

”Kunnan elinkeinopolitiikan

painopiste on siinä, että haluamme

tukea yrityksiä ja innostaa

niitä investoimaan Teuvalle.

Kunta tarjoaa yrityksille

merkittäviä investointitukia

ja avustuksia. Yritykset voivat

saada kunnalta korkotukea investointilainoihin

miljoonaan

euroon saakka. Korkotuki on

kolme prosenttia vuodessa ja sitä

voidaan maksaa kolmen vuoden

ajan. Nykykoroilla se tarkoittaa,

ettei yrityksille maksettavia korkoja

juuri jää. Pienempiin, alle

100 000 euron, investointeihin

kunta myöntää suoraa avustusta

10 prosenttia”, kertoo Veli

Nummela.

Kunta tukee

teuvalaisten

yrityskauppoja

Teuvan kunta tukee myös yritysten

sukupolven- ja omistajanvaihdoksia.

Jalostus- ja palveluyritysten

omistajavaihdoksiin

ja yrityskauppoihin tarvittaville

100 000 – 1 000 000 euron rahalaitoslainoille

kunnan korkotuki

on enintään 3 % enintään kolmen

”Liity maailman mukavimpiin asiakkaisiimme”, kehottavat myymälänhoitaja, optikko Ville Vanhanen, Kauhava

(vas.), yrittäjäoptikko Hanna Rautava, Seinäjoki ja yrittäjäoptikko Anssi Kivistö, Seinäjoki.

akasystävällisesti. Tule meille ja

näe mallistot. Hämmästyt vaihtoehtojen

runsaudesta”, Rautava

sanoo.

Viimeisintä

teknologiaa

huippulaadukkaasti

Kivistö muistuttaa, hyvän

laadun ei tarvitse maksaa maltaita.

”Meillä Specsaversilla silmälasit

maksavat mitä niiden kuuluukin

maksaa! Hintaedut saavutetaan

sillä, että ketjun ostovoima

on aivan käsittämätön.

vuoden ajalle

”Suuret sukupolvet ovat jäämässä

eläkkeelle ja sukupolvenvaihdokset

ja yrityskaupat ovat

tulleet ajankohtaisiksi. Ajattelemme,

että on parempi, että

teuvalaiset ostavat myyntiin tulevia

yrityksiä kuin että teuvalaiset

yritykset olisivat kaupan

muualle. Kunta tukee tätä toimintaa

niin, että kun teuvalainen

henkilö tai yritys ostaa täältä

yrityksen, myönnämme kauppoihin

korkotukea.

Ostettava yritys voi sijaita

myös kunnan rajojen ulkopuolella,

jos kauppa vahvistaa ja tukee

toimintaa Teuvalla. Luulen,

ettei tällaista tukimuotoa ole millään

muulla kunnalla Suomessa.”

Teuva on yritysmyönteinen

kunta

Teuvalla yrittämisellä on pitkät

ja vahvat perinteet. Puu- ja

huonekaluteollisuuden rinnalle

on noussut merkittäviä metalliteollisuusyrityksiä

”Metalliteollisuus on tällä

hetkellä vahvin toimiala, jonka

kärkiyritys on koneikkoja, paineastioita

ja teollisuusputkistoja

valmistava konepajayritys West

Welding Oy, jossa työskentelee

noin 100 henkilöä.”

Paikkakunnalla on myös

Pohjoismaiden merkittävin

huonekalualan kouluttaja TE-

AK OY, joka on kasvanut alansa

merkittävimmäksi teknologia-

Specsavers antoi VTT:lle tehtäväksi

tutkia silmälasien laatua

pohjoismaisilla markkinoilla.

Mukana oli 13 ketjua, eikä mitään

laatueroja löytynyt eri ketjujen

toimittamien silmälasien

välillä.”

Alan viimeisintä teknologiaa

edustavat linssilaboratoriot ovat

Euroopassa, joissa linssit hiotaan

Pentaxin tarkkojen laatukriteerien

mukaan.

”Myös laitteet näön tutkimiseen

ovat uusinta teknologiaa, ja

uusia ratkaisujakin on tulossa”,

valottaa Kivistö, joka on itsekin

mukana kehittämässä alan tek-

keskukseksi.

Teuva kuuluu Suupohjan

elinkeinotoimen kuntayhtymään,

johon kuuluvat myös

Kauhajoki, Karijoki, Kurikka

ja Isojoki. Kuntayhtymän tavoitteena

on kehittää seutukuntaa

tukemalla uuden yritystoiminnan

syntymistä ja toimivien

yritysten kilpailukyvyn kehittymistä.

Se tukee yrityksiä liiketoimintojen

suunnittelussa, rahoituksen

järjestämisessä, yhteyksien

luomisessa, tiedonhankinnassa

ja muussa liiketoiminnan

kehittämisessä.

Aloittavat yritykset saavat

sieltä tarpeelliset neuvot ja tiedot

yrityksen käynnistämiseen

ja alkurahoitukseen.

Lisäksi kuntayhtymä suunnittelee,

toteuttaa ja rahoittaa

Suupohjan elinkeinoelämän

kehittämishankkeita ja kanavoi

niihin EU:n ja valtion rahoitusta

”Pääosa Teuvan elinkeinotoimintaa

tukevasta toiminnasta,

yritysneuvonnasta ja hanketoiminnasta

hoidetaan kuntayhtymän

kautta. Toki hoidamme

yritysasioita myös suoraan kunnan

eri organisaatioiden avulla

esimerkiksi yritystontti- ja toimitilakysymyksissä.

Suupohjan uudet

toimialaytimethanke

Tällä hetkellä meneillään on

Suupohjan uudet toimialayti-

nologiaa.

Työnäkö kuntoon

Specsavers tarjoaa ratkaisut

myös työnäköön liittyviin asioihin.

”Näkövaatimukset ovat koventuneet,

ja ilman hyvää näkökykyä

ei ole kunnollista työtehoakaan.

Näkökyky on kuitenkin

helppo kuntoon. On turha

haaskata aikaa, vaan kannattaa

tulla suoraan meille joko lähetteen

kanssa tai ilman”, Rautava

kehottaa.

Monesti toimivin ratkaisu

met-hanke, jonka toteuttamisesta

vastaa Teuvan kunta. Hankkeen

projektipäällikkönä toimii

Johanna Peltoniemi.

Hankkeen tavoitteena on

vahvistaa Suupohjalaista elinkeinoelämää

ja Teuvan vetovoimaa

yritysten toimintaympäristönä.

Uudelta pohjalta käynnistyviä

toimialaytimiä halutaan kartoittaa,

tukea ja aktivoida yhdessä

eri elinkeinoalojen toimijoiden

ja alueen yrityspalvelutuottajien

kanssa.

Hankkeen pääkohderyhmänä

ovat alle 10 työntekijää työllistävät

yritykset. Yhteistyöverkostojen

painopisteenä ovat

Teuvalla toimivat pienet puu-,

rakennus-, metalli-, muovi- ja

elintarvikealan yritykset sekä

potentiaaliset uudet toimijat ja

yhteistyökumppanit.

Ydintoiminnot muodostetaan

puu- ja rakennusalan, elintarvikealan,

muoviteollisuuden

ja metallialan yritysten yhteiselle

toimintakentälle. Näihin liittyy

mm. markkinoinnin, raaka-aine

hankintojen, kuljetusten,

tutkimus- ja kehittämistoiminnan

sekä vientiedellytysten

vahvistamista, sekä uusien yhteistyöteemojen

synnyttämistä

esim. energiahuollon tai saunatoimialan

ympärille.

Hankkeen tuloksena kehittyy

uusia yhteistyömuotoja

niin yritysten väliseen toimintaan

kuin kehitysorganisaatioidenkin

välille.

on hankkia erilaiset lasit yleislaseiksi

ja näyttöpäätetyöhön.

”Useimmat ottavatkin kahdet

lasit. Rahallinen etu on Valitse

2 Maksa 1 -konseptissamme iso

ja samalla saa lisää mukavuutta.

Ja vaikka näyttöpäätelaseihin

laitetaan heijastamaton pinta,

tulee niille hintaa vain 50 euroa

Valitse 2 Maksa 1 -hinnoittelun

yhteydessä.”

Piilolinssit sopivat

kaikille

”Olemme erikoistuneet myös

piilolinsseihin. Sovitamme niitä

koko Suomenkin mittapuussa

runsaasti. Ne sopivat meillä

jokaiselle! Todellista näkemisen

vapautta saa vaikkapa monitehoisilla

piilolinsseillä. Se on tätä

päivää”, Rautava toteaa.

Specsavers Optikko

Seinäjoki

Kauppakeskus EPSTORI

Koulukatu 16, 60100 Seinäjoki

Puh. 06 412 3100

Faksi 06 412 3101

seinajoki@st.fi.specsavers.com

www.specsavers.fi

Specsavers Optikko

Kauhava

Lauttamuksentie 6 A 3

62200 Kauhava

Puh. 06 434 1721

kauhava@st.fi. specsavers.com

www.specsavers.fi

Teuvalla on vahva yrittäjyysilmapiiri

kunta kannustaa yrityksiä ja lapsiperheitä

Turvallinen ja

lapsiystävällinen

kunta auttaa

perheitä

Teuva on turvallinen, maaseutumainen

pitäjä, jossa ihmisten

on hyvä asua, elää ja yrittää.

Kunnan monipuoliset koulutus-,

sosiaali- ja terveys- sekä vapaa-ajan

palvelut ovat erinomaisessa

kunnossa.

Kunnanjohtaja Nummela toteaa,

että kunta panostaa erityisesti

lapsiperheiden hyvinvointiin.

”Olemme halunneet tukea

lapsiperheitä juuri silloin, kun

avun tarvetta arviomme mukaan

eniten on. Kun lapsiperhe ostaa

asunnon tai rakentaa sellaisen

Teuvalla, kunta auttaa perhettä

2000 euron kynnysrahalla, jonka

voi käyttää vaikkapa oman

kodin sisustamiseen.

Kun perheeseen syntyy lapsi,

kunta lahjoittaa pirttilahjana 500

euroa ja vaipparahana 150 euroa.

Olemme halunneet olla avittamassa

perheitä, kun uusia kuntalaisia

syntyy ja kovin myönteistä

palautetta olemme siitä saaneet.”


8 YRITYSMAAILMA

Suupohjan Akku ja Rengas Oy:n Raimo Kohtamäki:

Talviaika lähestyy, tarkistutapa renkaasi?

Kauhajokelainen Suupohjan Akka ja Rengas

kuuluu First Stop-ketjuun. First Stop -kumppanuuskonsepti

on jatkanut kasvuaan siitä asti,

kun se perustettiin vuonna 1994. Se käsittää

nykyisin noin 2000 yhteistyökumppania 18

Euroopan maassa. Suomessa ketjuun kuuluu

54 liikettä. Asuitpa, oleskelitpa tai matkustitpa

missä tahansa, lähelläsi on joku First Stop

- rengasliike.

” First Stop on yhteistyökumppanuuteen

perustuva konsepti

renkaiden erikoisliikkeille,

jotka tarjoavat asiakkailleen

erittäin korkealaatuista palvelua.

Kokeneet yhteistyökumppanimme

voivat antaa parhaiten neuvoja

renkaista sekä yksityisille että

liike-elämän asiakkaille. Kaikki

First Stop -rengasliikkeet ovat

renkaiden erikoisliikkeitä, jotka

ovat luoneet oman liiketoimintansa

ja vakiinnuttaneet asemansa

oman alueensa rengasmarkkinoilla.

Koska niiden toimittajana

on mm. yksi maailman suurimmista

rengasvalmistajista, tarjol-

Lapualainen konsultointiyritys

Emineo Oy tarjoaa monipuolisia

yritysten liiketoimintaa uudistavia

kehittämispalveluita.

Tällä hetkellä Emineon asiakaskunta

koostuu pääosin valmistavan

teollisuuden yrityksistä,

joiden toimintaa pyritään

kehittämään yritysten yksilöllisiin

tarpeisiin sovelletuilla konsultointikokonaisuuksilla.

Konsultoinnin tuloksellisuuden

takaava Emineo Oy:n monipuolinen

osaaminen luo yrityksille

merkittävää lisäarvoja

jo lyhyenkin yhteistyön aikana.

Emineo Oy perustettiin loppuvuodesta

2003. Yrityksen päätoiminta-alue

on Etelä-Pohjanmaa,

mutta asiakkaita on myös

muissa lähimaakunnissa.

Yrityksen taustalla on merkittäviä

osakasyrityksiä, jotka

vaikuttavat vahvasti Emineon

la on laaja valikoima korkealaatuisia

huippuluokan tuotteita ja

erittäin hyvä hinta/laatusuhde”,

toimitusjohtaja Raimo Kohtamäki

kertoi.

Suupohjan Akku ja

Rengas Oy:stä

löytyvät renkaat ja

akut joka lähtöön

Suupohjan Akku ja Rengas

Oy on täyden palvelun akku- ja

rengasliike, josta löytyy renkaat

ja akut henkilöautoihin, kuormaautoihin,

moottoripyöriin, mat-

palveluiden suuntaamiseen ja

kehittämiseen.

Osakasyritykset edustavat

merkittävää osuutta Etelä-Pohjanmaanteknologiateollisuuden

liikevaihdosta sekä työntekijämäärästä.

Emineo tuottaa laadukkaita

konsultointipalveluja lähtökohtaisesti

osakasyrityksille ja

vastaa näitä soveltaen samalla

muiden asiakkaiden tuomaan

kysyntään.

Yrityksen vahvin osaaminen

kattaa valmistavan metalli-, puu-

ja muoviteollisuuden eri toimijat,

mutta monet palveluista soveltuvat

myös muiden alojen

yrityksille.

”Monet osakasyritykset ovat

myös asiakkaitamme. Se tuo

vakautta ja jatkuvuutta Emineon

toimintaan ja mahdollistaa

konsultointitoiminnan tavallis-

Laarukkaita posti- ja

roskiskatoksia Ylistarosta

katoksia eri tarpeisiin,

toimitukset täysin valmiina

Juhani Hölsö

Kirkonkyläntie 170, 61400 Ylistaro

puh.050 588 4047

juhaniholso@netikka.fi

www.roskiskatokset.com

kailuvaunuihin, -autoihin, maatalouskoneisiin

ja kalustoihin.

”Olemme ammattitaitoinen akkuihin

ja renkaisiin erikoistunut

yritys. Meiltä saat alan työt

vuosien kokemuksella ja löydät

laadukkaimmat merkit huokein

hinnoin”, Kohtamäki vakuutti

Renkaathan vaikuttavat olennaisesti

auton ajo-ominaisuuksiin

ja siten turvallisuuteen. Tätä

taustaa vasten rengashuolto,

kuten pyörien suuntaus, tasapainotus,

rengasjärjestyksen vaihtaminen,

korjaus ja asennus ovat

ensi arvoisen tärkeitä ja näillä

toimenpiteillä renkaat pysyvät

hyvässä kunnossa.

Talviaika lähestyy,

muista paremmat

renkaat aina

taakse!

Jos toisella akselilla olleet

renkaat ovat selkeästi toista kuluneemmat,

tulee äkkiä mieleen

asentaa paremmat renkaat vetävälle

akselille, koska ne kuluvat

siellä nopeammin. Takavetoisessa

autossa näin tuleekin menetellä,

mutta etuvetoisessa autossa

ei! Paremmat renkaat tulee aina

asentaa taka-akselille riippumatta

siitä, onko auto etu-, taka- vai

nelivetoinen. Tämä on ajoturvallisuuden

kannalta erityisen tärkeää

sellaisissa autossa, joissa ei

ole ajonvakauden hallintajärjestelmää

(ESC). ESC-järjestelmä

auttaa auton hallinnan säilyttämisessä,

mutta sekään ei kumoa

fysiikan lakeja eikä pelasta onnettomuudelta

jos renkaiden pito

ei riitä. Pieni kulumisero ei vielä

aiheuta vaaraa ja renkaiden paikkoja

voidaankin vuorotella kulumisen

tasaamiseksi. Takarenkaiden

urasyvyys ei kuitenkaan

saisi olla 1 mm alhaisempi kuin

eturenkaissa.

”Lain sallimaan minimiurasyvyyteen

ajetut talvirenkaat

ovat siis vakava turvallisuusriski!

Rengasalan turvasuositus on

vaihtaa 5 mm:iin kuluneet talvirenkaat

uusiin” Kohtamäki

muistutti.

Haluamme hemmotella autoasi

”Liikkeessämme autosi on

hyvissä käsissä. Myyjämme saavat

jatkuvaa koulutusta ja pysyvät

viimeisimmän rengasteknologian

kehityksen mukana. Saat

laadukkainta huoltoa, asiantuntemusta

ja neuvoja. Kun astut

liikkeeseemme, löydät lähes takuuvarmasti

renkaan, joka sopii

autosi suorituskykyyn ja turval-

lisuusvaatimuksiisi. Kaikki renkaamme

on valmistettu edistyneintä

teknologiaa hyväksi käyttäen

ja testattu kaikilla teillä kuljettajien

vaatimusten mukaisesti”,

Kohtamäki kertoi yrityksensä

periaatteista.

Uudet ekorenkaat

henkilö- ja

kuorma-autoihin

”Markkinoille ovat nyt tulleet

uudet ekorenkaat. Ekorenkaissa

on erilainen pintamateriaali, jonka

ansiosta se vierii paremmin

ja samalla säästää polttoainetta.

Ekorenkaita alkaa olla usealla

valmistajalla ja meiltäkin niitä

kolmelta eri valmistajalta”, Kohtamäki

totesi.

AGM ECM GEL –

ERITYISEN SUORITUS-

KYKYISET AKUT

Exiden AGM-, ECM- ja

GEELI-akut on kehitetty ajoneuvoihin,

joissa erityisiä tehovaatimuksia

akuille. Monet vapaaajan

ajoneuvot ja veneet vaativat

erityisakkuja. Samankaltaisia

ovat myös Stop & Start -järjestelmällä

varustetut mikrohybridiautot

ja henkilöautot, joissa

on runsaasti sähkövarusteita, ku-

Emineo Oy

Tehokkuutta yritystoimintaan

konsultoinnin avulla

ta korkeamman käyttöasteen,

kertoo Emineon toimitusjohtaja

Tapio Palttala.

”Myymällä palveluamme

myös ulkopuolisille yrityksille

varmistamme oman osaamisemme

jatkuvan kehittymisen ja

eri toimialojen laajan tuntemuksen.

Palvelemalla tasapuolisesti

kaikkia yrityksiä saamme asioihin

uusia näkemyksiä ja näin

parhaat käytännöt pystytään tuomaan

yleisempään käyttöön”,

Palttala perustelee.

Lapualaisen konsultointiyritys Emineo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Palttala

arvioi konsultointipalvelujen tarpeen kasvavan tulevaisuudessa.

Selkeä tuote-

valikoima helpottaa

konsultoinnin

rajaamista

Emineo on tuotteistanut monia

konsultointipalveluita, jotta

asiakkaiden olisi helppo valita

juuri heidän yrityksensä tarvitsemat

yhteistyön muodot.

”Usein yhteistyö uusien asiakkaiden

kanssa aloitetaan tuotannon

tai tietojärjestelmien kehittämisellä.

Näillä keihäänkärkiosaamisalueilla

hyvin tehty

työ johtaa yleensä myös Emineon

muiden palveluiden tilaamiseen

ja luo pohjaa yhteistyön

jatkumiselle.”

Konsultointituotteita ovat

esimerkiksi toiminnanohjauksen

kehittäminen, tietojärjestelmien

arviointi ja valinta sekä

niiden hyötykäytön parantaminen,

yritysten toimintaprosessien

mallintaminen ja kehittäminen,

varastoanalyysit sekä tuotannon

layoutien ja normitusten

sekä hankintatoimen kokonaiskehittäminen.

Lisäksi Emineo tukee pkyritysten

kansainvälistymistä ja

edistää alueen vientitoimintaa.

Emineo kasvattaa

hallitusti

toimintaansa

Emineon toiminta aloitettiin

yhden miehen voimin, mutta nykyään

asiakkaita palvelee neljä

konsulttia.

”Tavoitteenamme on laajentaa

hallitusti sekä asiakaskuntaa

ten myös hälytysajoneuvot. Näihin

ajoneuvoihin on tarkoitetut

Exiden AGM-, ECM- ja GEE-

LI-akut.

Tiedämme, että ajaminen

on renkaista kiinni. Sinä

valitset parhaan renkaan

ja me takaamme parhaan

asennustyön.

Rengas merkkimme:

- Bridgestone

- Continental

- Nokian tyres

- Kuhmo tyres

- Michelin

- Goodyear

Akut:

- Midac

- Exide

Suupohjan

Akku ja Rengas Oy

Lustilantie 39

61800 KAUHAJOKI

Puhelin: 06-2312422

Fax: 06-2312437

Raimo Kohtamäki:

040 5601635

info@suupohjanakkujarengas.fi

www.suupohjanakkujarengas.fi

että konsulttien määrää niin, että

3-5 vuoden kuluttua olemme

merkittävä konsulttipalveluiden

tuottaja”, Palttala kertoo.

Palttala korostaa, ettei määrällä

tulla korvaamaan laatua.

Palkattavilla konsulteilla on oltava

oikeaa asennetta, näkemystä

ja kokemusta elinkeinotoiminnan

eri toimialoilta ja erityisesti

Emineon keihäänkärkiosaamisalueista.

Emineon asiakkaat ovat olleet

tyytyväisiä saamansa palveluun

laatuun ja tuloksellisuuteen.

”Tarjoamme aina asiakkaillemme

takeet heidän toiveidensa

ja tavoitteidensa mukaisesta

tuloksesta. Kehittämishanke ei

pääty ennen kuin asiakas on tyytyväinen

tulokseen”, toteaa Tapio

Palttala.

Lisätietoja:

Emineo Oy

Valtuustontie 2,

62100 LAPUA

Puh. 050 5943 091

www.emineo.fi


Syksyllä 2007 perustettu Mariomec

Oy tekee yhteistyötä Kivilahden

Konepaja Oy:n ja Dymont

Installation Oy:n kanssa.

”Yhteistyön rakentaminen

lähti liikkeelle Suupohjan elinkeinotoimen

kuntayhtymän

hallinnoiman verkottumis- ja

yhteismarkkinointihankkeen

myötä. Otimme yhteisen projektipäällikön,

joka on tehnyt

erinomaista työtä markkinoinnin

yhteyshenkilönä. Olemme

saaneet pikkuhiljaa jalansijaa

markkinoilla, ja asiakkaita on

saatu muualtakin kuin puupuolelta.

Hanke päättyy tämän vuoden

loppupuolella, mutta yhteistyö

jatkuu edelleen”, kertoo toimitusjohtaja

Matti Asumus.

Kolmen yrityksen yhteistyönä

suuretkin tilaukset pystytään

toteuttamaan joustavasti. Asiakkaat

saavat yhden toimijan kaut-

ta kokonaisvaltaista palvelua

suunnittelusta valmistukseen,

asennukseen ja huoltoon.

”Koska voimme hyödyntää

myös jokaisen yrityksen olemassa

olevan yhteistyöverkoston

osaamista, pystymme toteuttamaan

hyvinkin vaativia kokonaisuuksia

”, Asumus valottaa.

Yksilöllisesti

suunniteltuja

ratkaisuja

Mariomec Oy:n asiakkaina

on mm. talo-, ovi- ja ikkuna- sekä

paneeli- ja listatehtaita, joille

yritys toimittaa höylä-, sormijatkos-,

pintakäsittely-, lajittelu- ja

katkaisusahalinjoja. Kaikki ratkaisut

suunnitellaan yksilöllisesti

asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tuotteisiin kuuluvat mm.

YRITYSMAAILMA 9

Suuretkin tilaukset joustavasti

Mariomec Oy on monipuolinen teollisuuden

laitetoimittaja

Kauhajokelainen Mariomec Oy on monipuolinen

teollisuuden laitetoimittaja, joka valmistaa

mm. kuljetin-alipainenostintekniikkaa sekä

maalaus- ja pinnoituslinjoja talo-, ovi- ja ikkunatehtaille

sekä paneeli- ja listatehtaille. Asiakkaat

saavat tarpeidensa mukaiset tuotteet yksittäisistä

laitteista tuotantolinjoihin ja kokonaisiin

tehdastoimituksiin.

Aina vuoteen 2001 asti metsäurakointi

ja kuljetusliike toimivat rinnan.

2001 Erkki Tammela möi kuitenkin

metsäpuolen kalustonsa pois

ja jatkoi kuljetuspuolella kahden auton

voimin. Veimme lähinnä koneita

Venäjälle. Laman vaikutus näkyi

meilläkin ja möin toisen auton pois”,

Erkki Tammela totesi.

Lavettipuoli alkoi

vilkastua

”Tänä päivän olemme keskittyneet

pitkälti konekuljetusautoihin.

Niitä meillä on kolme kappaletta.

Suurimman kantokyky on 40.000

kiloa, mutta nykyiset yritykset tekevät

jo sen luokan koneita ja laitteita,

etteivät resurssit tahdo riittää kaikkien

kuljetuksiin. Tämän takia meillä

alan yrittäjillä onkin varsin hyvä

yhteistyöverkosto, josta apua tarvittaessa

Tammela kiitteli alan yhteistyötä.

Tammelan Konekuljetus työllistää

isännän lisäksi yhden vakituisen

ammattilaisen. ”Meillä on useita

monivuotisia yhteistyökumppaneita.

Hyvää kalustoamme ja osaavaa

henkilöstöämme käyttävät useat koneliikkeet

ja myös yksityiset toimijat”,

Tammela jatkoi. Toimialueena

Tammelan Konekuljetus Oy:llä on

koko Suomi, mutta kuljetuksia on

ollut useita myös ulkomaille.

alipainenostimet, automaattiset

mekanisointilaitteet, höylien

syöttölaitteet, maalaamojen

kuivatusuunit sekä pakkaus- kokoonpanon

robottijärjestelmät.

”Laitteillamme voidaan

myös modernisoida jo käytössä

olevia linjoja tehokkaamman

kannattavuuden, läpimenoaikojen

ja kapasiteetin saavuttamiseksi

”, Asumus mainitsee.

Mariocon Oy

vastaa myynnistä

ja markkinoinnista

Mariomec Oy:n laitteiden

myynnistä ja markkinoinnista

vastaa Mariocon Oy, joka edustaa

saksalaista Hundegger-erikoistyöstökonetoimittajaa

sekä

Takuusuojaus

Tammela Ky

samassa ryppäässä

Erkki Tammelan omistuksessa on

myös Takuusuojaus Tammela Ky.

”Meillä on hyvät tilat, jossa ruostesuojaus

voidaan tehdä kaikkia direktiivejä

noudattaen. Ruostesuojaukset

tehdään aina henkilöautoista isoihin

kuljetusautoihin saakka. Ruostesuojausta

olemme tehneet aina vuodesta

1997 lähtien. Vankkaa kokemusta

suojausalalla edusti meillä mies, joka

palveli meitä 15 vuotta, mutta jäi

nyt eläkkeelle. Tilalle tuli myös jo

viiden vuoden kokemuksen meillä

omaava nuori mies, jolle systeemit

slovenialaista Ledinek Engineering

–laitetoimittajaa.

”Yhteistyö Marioconin kanssa

on tiivistä. Olemme esimerkiksi

toimittaneet Hundeggerille

kuljetin-alipainenostintekniikkaa”,

Asumus mainitsee.

Maailmantalouden

epävarmuus näkyy

markkinoilla

Maailmantalouden epävarmuus

näkyy Asumuksen mukaan

selvästi markkinoilla. Nyt

ollaan varovaisia, ja jarrutellaan

investointeja.

”Esimerkiksi taannoin pidetyillä

Jyväskylän messuilla oli

tavallista vähemmän kävijöitä.

Yleinen tunnelma oli, että

odotellaan ja katsellaan. Talonrakentamisen

ennakoidaan hiljentyvän

ensi vuonna paljon, ja

se vaikuttaa tietysti talotehtaiden

toimintaan ja sitä kautta myös

meidän yritykseemme. Toisaalta

nykyään syklit ovat nopeita,

joten tilanne saattaa muuttua

piankin.”

Maltillisesti

eteenpäin

Matti Asumus uskoo, että

Mariomec pystyy pitämään pintansa

alan kireästä kilpailutilanteesta

huolimatta.

”Tarkoituksena on mennä

maltillisesti eteenpäin. Pyrimme

lisäämään yhteistyötä muiden

konetoimittajien kanssa. Ta-

ovat jo tulleet tutuiksi. Ruostesuojaus

on meillä vielä varsin pientä liiketaloudellisesti.Liikevaihdostamme

se tuo noin 20 prosenttia”, Erkki

Tammela kertoi.

Rekkapesua

tulevaisuudessa

Erkki Tammela paljasti, että heillä

on halli valmiina aloittaa myös

rekkojen pesupalvelu.” Tällä hetkellä

se on vielä siinä vaiheessa, ettei

aloituspäivämäärää ole lyöty lukkoon”,

Tammela lopetti.

Yhteystiedot

voitteena on toiminnan laajentaminen

- ei niinkään liikevaihdollisesti,

vaan siten, että tukijalkoja

olisi useita.”

Mariomec Oy

Topeeka 21

61800 Kauhajoki

Puh. 040 594 8492/

Matti Asumus

matti.asumus@mariocon.fi

www.mariomec.fi

Erkki Tammelan yritykset kuljettavat

suuria koneita ja ruostesuojaavat autoja

Erkki Tammelan omistama kuljetusliike perustettiin toiminimellä vuonna 1981 metsäurakointi yrityksenä. Tätä ennen Tammela oli jo ehtinyt

urakoida vieraan palveluksessa viitisen vuotta. Metsäurakointi toimi vuoteen 2001 saakka. Työnantajina olivat W.Schauman Oy,

Pohjanmaan Puu ja UPM Kymmene. ”Touhusin ensimmäiset kymmenen vuotta ajokoneen kanssa, mutta sitten 1990- luvun alussa kalustoomme

tuli myös motoketju. Vuonna 1990 mukaan tullut kuljetusliike toiminta on jatkanut siitä lähtien yrityksen toimenkuvana.

Tammelan

Konekuljetus Oy

Hallikatu 6

61300 Kurikka

Puh. 0400-364 590

06-4504 390

Fax 06-4504 391

eMail:

tammelan.konekuljetus@netikka.fi

Aukioloajat: Sopimuksen

mukaan 24h


10 YRITYSMAAILMA

Enerlo –palvelut ky on kauhajokelainen

10 vuotta vanha ohjelmistopalveluita

tuottava yritys. Viime vuonna se aloitti

uutena Lemonsoft – ohjelmistojen jälleenmyyjänä.

Yritys tekee myös energiakonsultointia.

Logististen toimintojen tehostaminen

on tämän päivän sana,

sillä ne vaikuttavat yrityksen

jokaisella sektorilla. ”Toiminnonohjaus

ohjelmistot, joilla yrityksen

logistisia prosesseja ohjataan,

ovat tänä päivänä yrityksille

välttämättömyys. Ilman hyvää

tietojärjestelmää yrityksen

resurssien välinen tiedonkulku

ei suju kunnolla. Hyvin organisoidulla

logistiikalla ja oikeilla

ohjelmistotyökaluilla saadaan

aikaan tehokkuutta toimintoihin.”,

ohjelmistoyrittäjä Tapani

Mäkelä totesi.

Tapani Mäkelällä

alan vankka

kokemus

Tapani Mäkelällä on runsaan

kahdenkymmenen vuoden kokemuksellaan

vankka tuntemus

yritysten tilaus-toimitusprosessin

hallinnasta. Hän on ollut

kehittämässä atk-ohjelmistoja

myyntiin, tuotannonohjaukseen,

osto- ja varastotoimintoihin. Toimialoina

ovat olleet muun muassa

konepaja-, puusepänteollisuus-,

elintarvike- ja sähkötarviketeollisuus

sekä rakennus- ja

urakointitoimialat.

Enerlo toimisto sijaitsee Kauhajoen

Teknologiakeskus Logistiassa,

joka on mm. materiaalinkäsittelyn-,teollisuusautomaation

ja logististen järjestelmien

parissa työskentelevien yritysten

osaamiskeskittymä. Yrityksen

toimialueeksi on muodostunut

Etelä-Pohjanmaa.

Tapani Mäkelä on toiminut

aiemmin järjestelmäasiantuntijana,

mutta nykyään myös ohjelmistojälleenmyyjänä.

Kontaktit

ohjelmistotoimittajiin ja riittä-

Tapani Mäkelä.

ERP-Ohjelmistoprojektit

laadukkaasti ja vastuullisesti

vän monipuolisen ohjelmiston

löytyminen PK-sektorille johtivat

vuosi sitten yhteistyösopimukseen

Lemonsoft Oy:n kanssa.

Samalla löytyi uusia yhteistyökumppaneita

muista Lemonsoft

jälleenmyyjistä, joiden osaaminen

on myös asiakkaiden käytettävissä.

ERP-ohjelmat

yrityksen toiminnanohjaukseen

Yritysten toiminnanohjaus

järjestelmät, jota myös nimitetään

ERP-ohjelmiksi, ovat

Enerlo-palvelu Ky:n ominta

alaa. ERP on yrityksen toiminnanohjauksen

tietojärjestelmä,

joka integroi eri toimintoja,

esimerkiksi projekteja, tuotantoa,

jakelua, varastonhallintaa,

myyntiä, ostoa, laskutusta ja

kirjanpitoa. Laajimmat erpit,

sisältävät myös asiakashallinnan,

jota kutsutaan lyhenteellä

CRM. Kotimaisista ERP:stä

löytyy myös Suomen työlainsäädännön

tulkintaan pystyvät

työajanseuranta- ja palkkaojelmat.

”Historia toistaa itseään” -

ohjelmien etäkäyttö tulee takaisin.

ERP-ohjelmistotkin siirtyvät

yritysten omilta koneilta takaisin

ATK-palveluntalojen koneille.

Ohjelmia ei välttämättä

edes omisteta, vaan ne vuokrataan

Saas-palvelun tarjoajilta.

Etuna on ylläpidon ulkoistamisen

tuoma kustannusten säästö,

vastaavasti yritys on riippuvainen

ulkoisesta yhteydestä ja

palvelutalosta. Kun yrityksellä

on runsaasti etäkäyttötarpeita

tai käytössä on internetpalveluita

asiakkaille, kauppapaikkoja

tai Extranet -palveluita, silloin

palvelimen sijoittaminen nopeita

tietoliikenneyhteyksiä tarjoavan

operaattorin konesaliin on

perusteltua.

CAD-ohjelmat ja tuotesuunnittelu

liittyvät myös läheisesti

ERP-ohjelmiin. Suunnittelu

tuottaa yrityksen tuotekuvaukset,

valmistettavat nimikkeet ja

niiden rakenteet. Tuotehallinta

PDM voidaan nivoa yhteen materiaalihallinnan

ja tuotannonsuunnittelun

ohjelmien kanssa.

PDM:stä voidaan siirtää esim.

tuoterakenteet ERP:n tuoterekisteriin,

josta niitä hyödyntävät

esim. osto- ja tuotantotoiminnot.

Hyvällä logistiikalla

ja tiedonkululla

sujuvuutta

toimintaketjuun

”Toiminnonohjauksessa

olemme asiantuntijoita muun

muassa yrityksen sisäisen logistisen

prosessin hallinnassa.

Yrityksen tilaus-toimitusprosessi

voi olla esim. tilausohjautuva,

varasto-ohjautuva. Tuotantoprosessista

riippumatta tieto saadaan

kulkemaan kun valitaan tiedonkäsittelyyn

oikeat ohjelmistotyökalut

ja annetaan käyttäjille

riittävästi koulutusta. Myynnin

tilauskantatieto välitetään tuotantoon

ja materiaalinhankintaan:

mitä materiaalia kulloinkin

tarvitaan ja miten paljon ja milloin.

Tilaus-toimitusketjun häiriöt

vähenevät, kun tieto kulkee

saumattomasti. Myös varastoinnin

hallitseminen on yksi tärkeä

lenkki tässä prosessissa.”, Tapani

Mäkelä selvitti ERP- järjestelmää

käytännön läheisesti.

Ohjelmisto-

määrittelyt ja

koulutus kannattaa

Ennen uuden ERP-ohjelman

hankintaa, kannattaa tehdä ohjelmiston

soveltamismäärittely

ja käytön testaus. Uhraamalla

tähän päivä tai kaksi se tulee takaisin

myöhemmissä käyttöönoton

määrittelyissä ja koulutuksessa.

Yhteenvedoissa kuvataan

asiakkaan prosessit, ohjelmatarpeet

ja niihin löytyvät ratkaisut.

Tämän jälkeen on helpompi solmia

ohjelmatoimituksesta sopimus,

kun ohjelmatarpeet on kuvattu

tarkasti.

Projektisuunnitelma on

myös osana laadukasta ohjelmistotoimitusta.

Silloin kaikki

osapuolet tietävät eri ohjelmisto-osien

toimituksen sisällön ja

aikataulut. Suunnitelman tulee

sisältää myös riittävästi käyttäjäkoulutusta.

Muussa tapauksessa

ohjelmiston käyttöönotto

saattaa epäonnistua ja hyväkin

ohjelmisto saa suotta huonon

leiman.

”Nykyiset ohjelmistot sisältävät

runsaasti ominaisuuksia,

joista yritys valitsee heille soveltuvat

osat käyttöönsä. Ohjelmistotoimittajien

ohjeiden lisäksi

ohjelmien soveltamisesta

tulisi tehdä käyttäjille hyvät toiminta-ohjeet.

Näin varmistetaan

yhtenäinen tietojen tallennus ja

oikeellisuus”, Mäkelä painotti.

Tietokantojen

huolto

”Tietokanta on yrityksen tietovarasto,

josta täytyy pitää erityisen

hyvää huolta. Varmuuskopioinnit

on oltava kunnossa

ja testattuna. Lisäksi tietokannan

sisällön oikeellisuus on varmis-

tettava. Yrityksen perustietokannan

tarkistus tehdään ohjelmistoasennuksen

yhteydessä, siirrettäessä

tietoja vanhasta järjestelmästä

uuteen. Tiedon oikeellisuudesta

kannattaa pitää huolta

jatkossakin. Jos tieto pääsee vääristymään,

uskottavuus järjestelmään

kärsii. SQL- tietokantojen

huolto ja raportoinnin kehittäminen

on yksi Enerlon palveluista”,

Mäkelä kertoi.

Raporttien

kehittäminen

Aiemman työhistorian myötä Tapani Mäkelä tekee

edelleen sähkön kilpailutuspalvelua. ”Sähkön

kokonaishinta on eri tekijöiden summa. Useinhan

sähkön hintaa kilpailutetaan, mutta sähkön siirtokustannuksiin

kukaan ei kiinnitä huomiota. Kannattaa

kuitenkin tarkistaa muutkin sähkölaskun tiedot:

siirtohinnat, valitut siirtotariffit, sulakekoot ja

tehomaksut. Siirtokustannusten tarkastelusta voi

”Tietokannoista tehdään käyttäjäkohtaisia

raportteja tietojen

tulostamiseksi halutussa muodossa.

Tähän käytämme esim.

Crystal Reports –raporttigeneraattoria,

jota monet ERP-ohjelmat

myös käyttävät. Räätälöimme

yrityksen käyttämät lomakkeet,

esimerkiksi laskulomakkeen

yrityksen haluamaan

muotoon. Lomakkeista tehdään

”yrityksen näköinen”. Tarvittaessa

voimme myös siirtää tietoa tietokannasta

suoraan Exel-taulukkoon,

jossa sitä voidaan vielä jatkojalostaa

sopivammaksi asiakkaan

tarpeisiin”, Mäkelä kertoi .

Yllä Yrittävä Lakeus 4/2011 jäsenlehdessä julkaistu kaavio sähköhintojen kehityksestä.

Lemonsoft - liiketoiminnan

kehittäjä ja

mallintaja

Lemonsoft on ohjelmisto, joka

on tehty liiketoiminnan ohjaamiseen

ja kehittämiseen. ”Mallintamalla

perusteellisesti asiakkaidemme

prosessit, saamme

Lemonsoftin integroitua saumattomaksi

ja huomaamattomaksi

osaksi asiakasyrityksen toimintaa.

Tavoitteenamme on, että

Lemonsoft-ohjelmisto on sovitettavissa

kunkin asiakkaamme

liiketoimintamalliin ja kehittää

sitä jo käyttöönottovaiheessa”,

Mäkelä totesi.

Olemme lähellä

asiakasta

Lemonsoft on käyttöönoton

jälkeen olennainen osa yrityksen

ja sen työntekijöiden päivittäistä

rutiinia. ”Ohjelmiston avulla kehitetään

ja ohjataan koko liiketoimintaa.

Jotta työnteko sujuisi

joustavasti ja ongelmitta käyttäjälle

uusissakin tilanteissa, on

tärkeää, että olemme helposti

ja nopeasti asiakkaan saatavilla.

Olemme saaneet kehuja siitä,

että asiakkaan arjessa mukana

elävä toimittaja pystyy jatkuvasti

reagoimaan muutos- ja kehitystarpeisiin”,

Mäkelä jatkoi.

Energia-konsultointi -

Sähkön hankintapalvelu

tulla jopa suuremmat säästöt kuin sähkön kilpailutuksesta”.

Mäkelä sanoo.

Enerlo-palvelut ky yhteistyössä Energiakeskus

Oy:n kanssa ovat hoitaneet noin viisi vuotta Etelä-

Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäsenten sähkösopimusten

kilpailutusta. Tietoa jäsenedusta saa Yrittävä

Lakeus -jäsenlehdestä ja yhdistyksen kotisivuilta.


Uudessa liikuntahallissa on

lattiatasossa nyt tilaa 1050 neliömetriä.

Joustoparketti antaa

mahdollisuuden monimuotoi-

seen liikuntaan.”Täällä on järjestetty

jo SM-tason tanssi- ja

painikilpailut, lasten tapahtumia

ja tietenkin pelattu koripalloi-

YRITYSMAAILMA 11

Kauhajoen uusi liikuntahalli

toi uusia mahdollisuuksia käyttäjille

Kauhajoen uusi koulukeskuksen liikuntahalli ja läheisyyteen rakennettu lähiliikuntapaikka-alue

leikkipihoineen luo hyvät mahdollisuudet sekä koululaisten että urheiluseurojen ja muiden järjestöjen

harrastaa. Liikuntahalli valmistui uuden koulukeskuksen kylkeen loppuvuodesta 2010.

Nyt lähes vuoden käytössä olleena on liikuntahalli kaikkine palveluineen osoittautunut todella

tarpeelliseksi. Kaupungin päättäjillä oli monia vaihtoehtoja muun muassa erillisen monitoimihallin

rakentaminen, mutta nyt hankkeet yhdistettiin ja tulos on ollut erinomainen. ”Kauhajoella

oli todellinen pula isosta liikuntatilasta. Kauhajoella toimii yli 40 rekisteröityä liikuntajärjestöksi

luokiteltavaa yhdistystä ja lisäksi Kauhajoen Karhussa (v.1910), valtakunnallisesti

merkittävässä yleisseurassa, 19 lajijaostoa. Tässä hankkeessa yhdistettiin intressit, halut ja

toiveet ja kaikkien toiveet täyttyivät kompromississa. Nyt meillä on käytössä ajanmukaista sisäliikuntatilaa,

kun uusi liikuntahalli voidaan jakaa kolmeen osaan”, tyytyväinen vapaa-aikatoimenjohtaja

Paula Kallionpää totesi.

lun pääsarjaa. Tapahtumia varten

liikuntahallissa on noin 1500

hengen katsomo, jonka taakse

jää harjoittelutilaa muun muassa

pikajuoksijoille ja pituushyppääjille.

Siellä on myös pienimuotoinen

heittopaikka lähinnä

lasten käyttöön”, Kallionpää

luetteli.

Päivällä koulujen ja

illalla seurojen

käytössä

”Liikuntahalli on päivisin

koulujen ala- ja ylä- sekä erityiskoulun

käytössä. Kello 16

jälkeen halli on sitten seurojen

ja järjestöjen käytössä. Koulurakennus

on muutenkin modernisoitu.

Siellä on erityistiloja monelle

ryhmälle. Tiloissa on otettu

huomioon liikuntarajoitteiset,

terapiaa tarvitsevat, heikkonäköiset

ja kehitysrajoitteiset, joille

on muun muassa rakennettu

erillinen keittiö arjen toimintojen

harjoittamiseen. +Tekstiilitiloissa

on muun muassa ompelumahdollisuudet,kädentaidontiloissa

höyläpenkit. Taiteelle ja

tieteille on omistettu omat tilat

ja pieni kirjasto täydentää kokonaisuutta”,

työpäällikkö Hannu

Törrönen kertoi. ”Liikuntatilassa

on myös näyttämö, jossa voi

muun muassa pienet ballerinat

harrastaa peilien avulla liikun-

taa. Näyttämö aukeaa kahteen

suuntaan, saliin sekä koulun

aulaan. Salissa on vesikiertoinen

kattosäteilylämmitys, joka

on erittäin miellyttävä käyttäjille”,

Törrönen kehaisi.

Lähiliikunta-

paikka-alue

50 metrin päässä

”Koulun välittömässä lä-

heisyydessä on nyt hiekkatekonurmilla

päällystetty pieni

monitoimi-areena ja pallokenttä,

lähiliikunta-alue, jota käyttävät

esimerkiksi tulevat pesä- ja

jalkapalloilijat. Lisäksi alueella

on parkour –rata sekä sporttisia

leikkipaikkavälineitä. Koulukeskuksen

piha-alueella on

mm. pieni kiipeilyseinä ja leikkiliikuntapaikka,

johon on sijoitettu

muun muassa keinut, tasapainovälineet,

panna peliareena

sekä kuntovälineitä vähän isom-

millekin. Tämä niin kutsuttu lähiliikunta-

ja leikkipaikka-alue

kaiken ikäisille lapsille, kaikkine

toimintapisteineen on ollut

varsin suosittu”, Paula Kallionpää

totesi.

Kauhajoen Koulukeskuksen

liikuntahalli

os. Aninkuja 3 - 5, 61800 Kauhajoki

Kuva: Fiinikuva/Kati Latva-Panula

- liikuntahalli, jaettavissa kolmeen osaan ja näyttämö

- putkikäytävä jossa juoksurata, hyppy- ja heittopaikka

- katsomot / salitila 1 500 - 2 000 istumapaikkaa

- nykyaikainen kuulutusjärjestelmä ja av -välineet

- sähköinen tulostaulu ja hyvä valaistus mm. televisioinnille

- pistejousto kovapuulattia

- pinta-ala 1 049 m2, korkeus 10 250 m

- yhteys putkikäytävällä Yhteiskoulun liikuntasaliin (860 m2)

Tiedustelut ja varaukset:

Vapaa-aikatoimenjohtaja, puh. 040 505 8164

Kiinteistönhoitajat, puh. 040 153 1446 tai 0400 862 645

Kauhajoen kaupunki, Hallintoaukio, PL 500, 61801 Kauhajoki


12 YRITYSMAAILMA

”Lyhyesti sanoen: tuotteidemme

avulla rakennukset

pysyvät pystyssä, seinät paikallaan,

pilarit ja palkit kohdallaan”,

toimitusjohtaja Timo Saarinen

totesi.

Hitsaava konepaja

Semko Oy on toimintavaltaan

hitsaava konepaja, jolla on

käytössään viisi modernia robottihitsauslinjaa

sekä erilaisia

manuaalihitsaus- ja polttoleikkaus-

ja levynkäsittelylaitteita sekä

pintakäsittely-yksikkö.

Yrityksen päätuotteita ovat

Semko Oy:n tuotteilla rakennukset

pysyvät pystyssä

Päätuotteet ovat betoniin valettavat tartunta- ja kiinnitysosat,

betonin käsittelylaitteet ja kevyet teräsrakenteet

Seinäjoella toimiva Semko Oy tunnetaan elementtirakentamisen

kiinnitysosien valmistuksen

edelläkävijänä, jonka tuotekehitystyö tuo

jatkuvasti markkinoille uusia suunnittelijoiden

ja rakentajien työtä helpottavia kilpailukykyisiä

tuotteita. Viime vuosina yritys on voimakkaasti

suuntautunut ulkomaiden markkinoille

ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Yritys aloitti

toimintansa vuonna 1975 nimellä Semtu Oy/

Seinäjoen tehdas. Vuonna 1995 Timo Saarinen

osti yrityksen liiketoiminnan, tehdas yhtiöityi ja

sai nimekseen Semko Oy:n Semtun konepaja.

Vuonna 2003 nimi muuttui Semko Oy:ksi.

Liiton tarkoituksena on koota

maan romu- ja jäteraaka-ainekauppiaat

valvomaan yhteisesti

etujaan sekä yhteiskunnallisessa

että kaupallisessa mielessä, koettaa

kehittää ja vahvistaa liiton

jäsenten yhteenkuuluvaisuuden

tunnetta sekä edistää alan ammatillista

kehitystä kuin myös solmia

hyviä suhteita alan hallitsevan

teollisuuden sekä tukku- ja

vähittäiskaupan kesken.

Verkostoitumisen

apuväline

-Tehtävänämme on olla ylläpitävänä

voimana romukaupan

kentällä. Järjestämme mm.

koulutuksia, yhdistämme romu-

betoniin valettavat tartunta- ja

kiinnitysosat, betonin käsittelylaitteet

ja kevyet teräsrakenteet,

joten strategisesti Semko toimii

rakennusosateollisuudessa.

”Tuotteet, joilla betonielementit

kiinnitetään toisiinsa,

muodostavat noin 60 prosenttia

liikevaihdostamme. Niitä toimitetaan

betonielementtitehtaille ja

rakennusliikkeille. Myös Destia

eli entinen Tieliikelaitos ja Oy

VR-rata AB ovat tärkeitä asiakkaita.

Lisäksi teemme erikseen

suunniteltuja tuotteita kohteisiin,

joihin vakio-osat eivät sovi

ja myös jonkin verran muuhun

tuotantoomme sopivia ali-

hankintatöitä”, Saarinen luetteli.

Semko laajentaa

vientitoimintaansa

Semkossa työskentelee noin

30 henkilöä. Yrityksen liikevaihto

on n.7-8 miljoonaa euroa.

Markkina-alueena on koko

Suomi. Viime vuosina yritys

on voimakkaasti laajentanut

vientitoimintaansa.

”Nykyään tuotannostamme

noin 40 % menee vientiin. Eniten,

n. 70 % viennistä, menee

Ruotsiin, mutta myös Norja ja

Baltian maat ovat myös tärkeitä

markkina-alueita, koska näissä

maissa valmiiksi suunniteltuja,

tyyppihyväksyttyjä kiinnitysosia

ei valmisteta. Viennin osuus

toiminnastamme tullee edelleen

lisääntymään, koska olemme yhteistyössä

Consolis-konsernin

kanssa lähes koko Eurooppassa

näiden tuotteiden toimittamisesta.

Consolis on Euroopan

johtava betonielementtituotteiden

valmistaja, jonka suomalainen

tytäryhtiö on Parma. Viime

vuonna olemme käynnistäneet

markkinatutkimuksen ja edustajan

hakemisen Puolasta.

Tartunta- ja

kiinnitysosien

valmistus on

tarkkaan valvottua

toimintaa

Semko toimii varsin tarkasti

säädellyllä alalla eli se on Suomenrakentamis-määräyskokoelmien

edellyttämä teräs- ja

kiinnitysosien valmistaja. Yritys

tekee tyyppihyväksyttyjä, käyttöselosteellisia

tuotteita.

”Tämä on luvanvaraista toimintaa.

Meidän täytyy testata

tiettyjen normien mukaan joka

ainoa valmistamamme osa

ja varmistaa, että ne voidaan

myös jäljittää. Semko toimii ISO

9002-standardien mukaisesti ja

valmistustamme ja tuotteitamme

valvoo riippumaton valvontalaitos

Inspecta Oy. Ruotsissa

olemme SBS- hyväksyttyjä ja

Nordcert’n valvonnassa.

Suunnittelijoiden

apuna

Yritys käyttää kotisivujaan:

www.semko.fi, suunnittelun ja

apuvälineenä ja ohjeistuksena.

Ne eivät ole pelkkä markkinoinnin

väline vaan myös tekninen

asiakirja, jota suunnittelijat

ja myös valmistajat voivat käyttää

hyväkseen”.

Timo Saarinen toteaa, että

Semkon toimintatapa on tilaajien,

suunnittelijoiden ja valmistajien

kannalta joustava.

”Rakennuksen suunnittelija

joutuu määrittelemään rakennuksen

eri osien, kuten pilarien,

palkkien, seinien, katto- ja

lattiaelementtien kiinnityskohtiin

kohdistuvat veto-, puristus-,

leikkaus-, taivutus- ja kiertymävoimat

ja kuormitukset.

Rakentaja voi

käyttää hyväkseen

Semkon kotisivuja

Asiakas voi käyttää hyväkseen

Semkon kotisivuja www.

semko.fi työn apuvälineenä.

”Sivuillamme on tuote-esittelyt,

joista suunnittelija voi valita

sieltä kapasiteetiltaan sopivat

osat ja todeta millaisia voimia ne

siirtävät. Sen jälkeen suunnittelija

voi siirtyä nettisivuillamme

3D-tallennettuihin tuotteisiimme

ja siirtää ne omaan piirustukseensa.

Osaa ei tarvitse erikseen

suunnitella. Kun suunnitelma

menee betonielementtitehtaalle,

siellä tutustutaan kotisivujemme

käyttöselvitysten avulla

siihen, millaisilla ehdoilla osia

voidaan käyttää ja betoniin sijoittaa.

Semko tekee näitä osia

varastoon ja yrityksellä on paljon

vuosisopimuksia asiakkaiden

kanssa niiden toimittamisesta”,

Saarinen totesi.

Tuotekehitys on

olennainen osa

Semkon toimintaa

Timo Saarisen mukaan tuotekehitys

on olennainen osa Semkon

toimintaa.

”Valmistamme normitettuja

tuotteita. Kun normit, laskentamallit

ja standardit muuttuvat,

tuotteiden käyttöselosteet

ja muut tiedot on päivitettävä

säännöllisesti. Nykyään myös

CE-merkintöjen ja ETA-hyväksyntien

mukaisiksi. Se edellyt-

Suomen Romukauppiaiden liitto

Suomen Romukauppiaiden liiton perustamisajankohta marraskuussa

1940 osui ajankohtaan, jolloin romukauppiaiden osuus Suomen materiaalihuollossa

oli suuresti kasvamassa. Tuolloin myös romukauppiaat tulivat

tietoisemmiksi omasta merkityksestään. Romukauppiaskunta saattoi

ajaa läpi yhteisiä tavoitteitaan ja pyrkiä alan statuksen nostamiseen

vain oman etujärjestön kautta. Nyt jo 70 vuotta jatkunut työ on tärkeä

osa suomalaisen romukaupan historiaa.

kauppiastoimijoita esim. terästehtaisiin

ja muihin romun käyttäjiin.

Toimimme siis verkostoitumisen

apuvälineenä alalla,

kertoo toimitusjohtaja Jari Kortesoja.

Suomen Romukauppiaiden

liittto järjestää erilaisia tutustumis-

ja messumatkoja. Jäsenistöä

osallistui yhdessä viime

syksynä Euroopan suurimmille

ympäristömessuille Italiassa ja

jälleen marraskuussa on luvassa

reissu 40 hengen porukalla.

-Kierrätysala muuttuu kovasti

koko ajan, käsittäen mm.

lainsäädänön, työkalut ja -tavat.

Messumatkoilla on mahdollista

nähdä alan tulevia suuntaviivoja,

toteaa Kortesoja.

Uusittu jätelaki

-Jätelaki on juuri ollut muuttumassa.

Se meni yksityisyrittäjän

näkökulmasta huonompaan

suuntaa, sillä vaatimukset kasvoivat.

Hyvä tapahtunut asia

on se, että jätedirektiivistä ovat

vapautuneet kupari ja alumiini,

eli niitä ei enää lasketa jätteeksi.

Tuotamme raaka-ainetta sulattavalle

teollisuudelle, joten jakeemme

eivät ole jätteitä vaan

materiaalia, josta tehdään uusia

tuotteita, Kortesoja painottaa.

Suomen Romukauppiaiden

liitto pyrkii pitämään pienyrittäjän

puolia ja järjestämään heille

tietoa siitä kuinka alalla tulisi

toimia.

-Pienillä yrityksillä ei vält-

tämättä ole itsellä resursseja olla

koko ajan ajan hermolla, jolloin

olemme erittäin oivallinen

apulainen alan tapahtumien ja

säännösten tiedottajana. Meillä

on selkeästi opastava rooli

ja autamme jäseniämme mielellämme.

Jäteläin muutos vaikuttaa

Kortesojan mukaan sellaisiin

toimijoihin, jotka vievät romua

maasta. Jätteen maasta vienti

vaatii omaa byrokratiaansa, kun

sitä vastoin raaka-aineiden vienti

ei ole haasteellista. Romukauppa

vaatii aina ympäristöluvan.

-Selvittelemme parasta aikaa

tarvitseeko tuote, joka ei ole jätelain

piirissä ympäristölupaa.

Rikosilmoitus-

järjestelmä

-Yksi iso ja valitettavasti lähes

jokapäiväiseen työhön liittyvä

asia on hallinnoimamme

rikosilmoitusjärjestelmä. Meillä

on sähköpostilla pyöritettävä

järjestelmä, jonka kautta tiedotetaan

varastetusta tavarasta.

Kun jostain varastetaan tavaraa,

siitä ilmoitetaan meidän järjestelmäämme,

joka jaetaan sähköpostilla

eri tahoille, mm. poliisille.

Järjestelmässä on useita

satoja toimijoita jotka saavat tie-

don varastetusta tavarasta. Kun

varastetusta tavarasta kysellään

kuvien kera ja ihmiset / viranomaiset

kertovat havainnoistaan,

saadaan tekijä aika usein

kiinni, Kortesoja kiittelee.

Alaa ovat viime aikoina puhuttaneet

raaka-ainevarkaudet,

joissa anastetaan kauppatavaraksi

kelpaavaa rautatavaraa.

Hyvä näköala

romutoimialalle

-Suomessa on vain muutamia

romukauppoja, jotka eivät

kuulu romukauppiasliittoon.

Otamme jäseniksi oikeasti toimivia

romukauppiaita, joilla on

voimassa oleva ympäristölupa

sekä romukauppa/tontti, jossa

romua käsitellään. Odotamme

myös, että jäsenemme ovat hoitaneet

yhteiskunnalliset velvoitteensa

tunnollisesti, huomauttaa

Kortesoja.

Toki liiton ulkopuolellakin

on romukauppiaita, jotka ovat

hoitaneet asiansa esimerkillisesti,

hän jatkaa.

Kaikesta Suomessa liikkuvasta

romusta menee Kortesojan

mukaan 100 % jonkun Suomen

Romukauppiaiden liiton jäsenyrityksen

kautta.

tää jatkuvaa tuotekehitystyötä,

investoimme uusiin ideoihin ja

tuotteisiin sekä vanhojen tuotteiden

päivittämiseen yli 100 000

euroa vuodessa.”

Uutuutena

pilarikengät

” Eurocode-/CE- kehitystyön

yhteydessä Semko Oy on suunnitellut

uuden tyyppiset, monikäyttöiset

ja edistykselliset pilarikengät,

joilla korvataan kokonaan

aiempi OPK-kenkätyyppi”,

Saarinen kertoi.

020 728 8350 (KESKUS)

Timo Saarinen

Toimitusjohtaja

- myynti, tarjouslaskenta

0400-363649

020 728 8353

timo.saarinen@semko.fi

Risto Rauhala

Tuotantopäällikkö

- ostot, materiaalihallinto

- laatuasiat

- myynti, tarjouslaskenta

0400-842670

020 728 8355

risto.rauhala@semko.fi

-Romualalla on monenlaista

käsiteltävää romua, jolloin voi

olla, että joku romua käsittelevä

yritys on kehittänyt tietynlaisen

romun/materiaalin käsittelyyn

soveltuvan tuotteen,

jonka olemassaolotieto saadaan

tarvittaessa jaettua myös muiden

sen kaltaista laitetta tarvitsevien

kanssa. Näin toimijat voivat käydä

keskenään kauppaa kyseisen

tavaran käsittelystä. Eli myös

alan toimijoiden verkottuminen

on tärkeä osa toimintaamme ja

syy kuulua liittoon.

-Olemme yhdistävä tekijä

isojen ja pienten romukauppiaiden

välillä, mutta myös teollisuuden

ja toimijoiden välillä.

Pyrimme auttamaan kaikissa

eteen tulevissa kysymyksissä.

Lainsäädäntöjutut ovat haasteellisimpia,

mutta löydämme

niihinkin ratkaisut, Jari Kortesoja

lupaa.

Yhteystiedot:

Jari Kortesoja

Toiminnanjohtaja

SUOMEN ROMU-

KAUPPIAIDEN LIITTO RY

Liikastentie 82

FI-28610 PORI

Puh 040 4181 433

www.romukauppiaat.fi


Nykyaikaiseen jätehuoltoon ja

kierrätykseen erikoistunut lakeuden

Jätehuolto Oy on tehnyt merkittävän

investoinnin hankkimalla

Ylistaron Teräsmetsän toimipaikkaan

uuden lajittelulinjaston. Linjasto

on ollut käytössä noin kuukauden

ja kokemukset ovat toimitusjohtaja

Timo Hirsimäen mukaan

erinomaiset.

”Kyseessä on noin sata metriä

pitkä linjasto, joka koostuu esimurskain-,

magneetti- ja tuuli- ja

rumpuseulontayksiköstä, jälkimurskaimesta

ja leikkurista. Laitteella

voidaan käsitellä 25–30 tonnia

materiaaleja tunnissa. Kahden

miljoonan euron investointi oli yritykselle

melkomoinen, mutta se on

taas yksi askel yrityksen toiminnan

kehittämisessä. Linjasto lisää yri-

tyksen kapasiteettia ja tehokkuutta

materiaalien käsittelyssä. Jätteen

erottelu ja etenkin energiatuotteiden

valmistus helpottuu.”

Lajittelulinjastolla voidaan käsitellä

erityisesti energiajakeeksi

sopivia leikattavia materiaaleja:

erilaisia muoveja, paperia, puuta,

levytavaraa, kankaita ja muita

energiantuotantoon kelpaavia materiaaleja.

”Linjaston hyötysuhde on erittäin

hyvä. Käsittelemme lähinnä

kaupan, teollisuuden ja rakennustoiminnan

tuottamia jätemateriaaleja.

Toimitamme jakeita esimerkiksi

muoviraaka-aineita tai kierrätyspolttoainetta

hyödyntäville yhteistyökumppaneille”,

toteaa Timo

Hirsimäki.

Maailmantalouden tila ja näkymät ovat heikentyneet

nopeasti kesän aikana. Länsimaiden

velkakriisi on johtanut kasvavaan epävarmuuteen

rahoitusmarkkinoilla, mutta myös teollisuuden

näkymien oleelliseen synkkenemiseen.

Teknologiateollisuuden arvion mukaan valtiovarainministeriön

budjettiesityksestä puuttuvat

täysin välineet, joilla uhkaavaan taantumaan

voitaisiin vastata.

Saksassa keskeisten teollisuusalojen

saamat uudet tilaukset

ovat kääntyneet laskuun.

Samaa ennakoivat alustavat tiedot

Yhdysvaltain teollisuudesta

elokuussa. Kaikki tuoreet tiedot

talouden kehityksestä ennakoivat

taantumaa. Suomen vienti

on tällä hetkellä vuositasolla

yli 20 miljardia euroa pienempi

kuin ennen talouskriisiä.

Suomen teknologiateollisuuden

alkuvuosi kehittyi vielä

noususuuntaan, vaikkakin hyvin

epäyhtenäisesti toimialojen

ja yritysten välillä. Alan liikevaihto

on tällä hetkellä lähes viidenneksen

ja tavaravienti kolmanneksen

pienempi kuin ennen

talouskriisiä syksyllä 2008.

Nyt näköpiirissä on uusien tilausten

väheneminen ja uudelleen

heikkenevä työllisyyskehitys.

Työmarkkina-

ratkaisut

työllisyyden ja

kilpailukyvyn

tueksi

Hallitusohjelmaan on kirjattu

kunnianhimoiset tavoitteet

YRITYSMAAILMA 13

Lakeuden Ympäristöhuolto

otti käyttöön

uuden lajittelulinjaston

työllisyyskehitykselle. Niiden

saavuttaminen edellyttää, että

tulevat työmarkkinaratkaisut

ja työvoimakustannuskehitys

mitoitetaan Suomessa toimivan

vientiteollisuuden kilpailuedellytysten

perusteella. Tämä

koskee vientiteollisuuden ohella

koko suomalaisen yhteiskunnan

kustannuskehitystä.

- Talouskasvun hidastuminen

tai pysähdys kiristää entisestään

kilpailua uusista tilauksista.

On selvää, että tässä tilanteessa

meidän on mitoitettava

tuleva kustannuskehityksemme

työllisyyden, ei inflaation lähtökohdista,

painottaa Teknologiateollisuuden

toimitusjohtaja

Jorma Turunen.

Turusen mukaan vientiteollisuuden

kannalta keskeisten kilpailijamaiden

kehitys on ainoa

relevantti vertailukohta. Lisäksi

nopeasti kehittyvien maiden

haastetta ei saa unohtaa.

Työmarkkinaratkaisujen tulee

Turusen mukaan mahdollistaa

ja heijastaa aidosti eri yritysten

ja suomalaisten työpaikkojen

toisistaan poikkeavaa kilpailuasemaa

sekä tuottavuus- ja

kannattavuuskehitystä. Yrityskohtaisella

painotuksella voidaan

lisätä palkkauksen mitoi-

25 vuotta

laadukasta

jätehuoltopalvelua

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy

täytti vuoden alussa 25 vuotta.

Yritys tarjoaa kokonaisvaltaista

jätehuoltoa eri toimialojen yrityksille.

Asiakkaita yrityksellä on nyt

noin 26 kunnassa vanhan Vaasan

läänin alueella

”Tavoitteenamme on saada teollisuuden

ja liike-elämän jätemateriaali

mahdollisimman tarkoin käyttöön

ensisijaisesti raaka-aineena ja

toissijaisesti energiana.

Toimiva jätehuolto on asiakkaiden

etu. Kun kaatopaikalle menevän

materiaalin määrä on mahdollisimman

pieni, yrityksille syntyy

tusta ja kannustavuutta siten,

että tuottavuus ja työssä viihtyvyys

paranevat.

Palkkainflaatioon

ei ole varaa

Euroopan epävarmassa taloustilanteessa

ja globaalin rakennemuutoksen

paineissa kotimaiseen

palkkainflaatioon ei

yksinkertaisesti ole varaa.

- Vientiteollisuus on joka

päivä kiinni kansainvälisen kilpailun

valtimolla. Se tuo puolet

hyvinvointivaltiomme rahoituksesta.

Tämä tulovirta muodostuu

tiukasti kilpailutettujen tarjouskilpailujen

voittojen kautta, toteaa

Turunen.

Työntekoa ja sen lisäämistä

rasitetaan edelleen ankaralla verotuksella.

Todellisuudessa ansiotulojen

verotus tulee ilman

uusia päätöksiä nousemaan, kun

kunnallisverotus kiristyy ja eläkemaksuja

korotetaan.

- Hallituksen ilmoitus valmiudesta

veroratkaisujen uudelleen

arviointiin maltillisten työmarkkinaratkaisujenseurauksena

on luonnollisesti ehdollinen.

Sen toteutuminen edellyttää heikentyneen

talouskehityksen ottamista

huomioon sekä aitoa

vastuunkantoa kustannuskehityksestä

ja työllisyydestä kai-

kissa neuvottelupöydissä, painottaa

Turunen.

Ensi vuoden

budjettiesitys ei

vastaa haasteisiin

Teknologiateollisuuden arvion

mukaan valtiovarainministeriön

budjettiesityksestä puuttuvat

täysin välineet, joilla uhkaavaan

taantumaan voitaisiin

vastata. Itse asiassa budjettiesitys

ei sisällä edes niitä muutamia

työllisyyttä ja kasvua edistäviä

toimia, jotka hallitusohjelmaan

erikseen kirjattiin vuosittaisina

kasvupanostuksina.

Suomen menestys edellyttää

ylivoimaista osaamista ja kansainvälisesti

kilpailukykyistä

korkeakoulujärjestelmää. Aalto-yliopistolla

on tässä kansallinen

erityistehtävä.

- Budjettiesityksen mukaan

Aallon rahoitus olisi ensi

vuonna 30 miljoonaa euroa

alemmalla tasolla kuin sen oletettiin

olevan. Teknologiateollisuus

on vahvasti sitoutunut

Aalto-yliopiston kehittämiseen

ja nostamiseen kärkitason

yliopistoksi. Tältä osin hallitus

näyttää tehneen täydellisen

suunnanmuutoksen, ihmettelee

Turunen. Myös ns. tutkimusinfraan

sekä koulutukseen

kustannussäästöjä. Tietysti hyvin

järjestetty jätehuolto on yritykselle

myös imagon kannalta tärkeä asia.”

Lakeuden Ympäristöhuollolla

on kaksi toimipistettä, joista toinen

sijaitsee Seinäjoella Kapernaumi-

Roveksen teollisuusalueella ja toinen

Ylistaron Teräsmäessä.

Päätoimipaikassa Seinäjoella

sijaitsevat toimiston lisäksi metallin,

sähkö- ja elektroniikkaromun

sekä pienerien vastaanottopisteet,

jäteastiavuokraus ja – myynti sekä

tietosuojapalvelut.

”Kuulumme valtakunnalliseen

Saferec-verkostoon. EU-direktiivit

täyttävä Saferec-tuhouspalvelu on

kokonaisratkaisu, jolla pystytään

tuhoamaan luotettavasti yritysten

ja laitosten tietoturvan kannalta arkaluontoiset

materiaalit.”

Nyt istutaan tulisilla hiilillä

hallitusohjelmassa sovitut lisäykset

näyttävät puuttuvan budjettiesityksestä

melkein kokonaan.

Nämä ovat äärimmäisen

huolestuttavia signaaleja uusia

investointeja harkitseville yrityksille,

Turunen jatkaa.

Kilpailukyvyn ja viennin

kannalta olennaista on se, että

suomalaisyrityksille olisi tarjolla

vähintään samantasoinen

vientirahoitusjärjestelmä kuin

kilpailijamaissa. Tältä osin hallitusohjelmaan

on kirjattu oikeat

linjaukset viennin rahoituksen

riskinottokyvyn lisäämisestä ja

kansainvälisestä kilpailukyvystä.

Nämä muutokset on saatava

voimaan pikaisesti.

Teknologiateollisuus haluaa

muistuttaa hallitusta myös hallitusohjelmaan

selkeästi kirjatusta

energiaintensiivisen teollisuuden

verorasituksen pudottamisesta

EU-säännösten sallimalle

vähimmäistasolle. Tämä

veromuutos on saatava koskemaan

jo vuotta 2012.

- Toteutetut energiaverojen

korotukset ovat lisänneet energiaintensiivisen

teollisuuden

kustannuksia merkittävästi aikana,

jolloin kysyntänäkymät

ovat muutenkin epävarmat eikä

kohonneita energiakustannuksia

ole mahdollista sisällyttää

kansainvälisillä markkinoilla

toimivien yritysten tuotteiden

hintoihin, toteaa Teknologiate-

Lakeuden Ympäristöhuolto

Oy:n palveluihin kuuluvat myös

koulutus lajitteluun ja konsultointi

jätehuollon järjestämiseen.

Lajittelulaitoksessa Ylistaron

Teräsmäessä toimivat isojen jäteerien

vastaanotto, polttojakeen,

puutavaran ja kiviaineksen vastaanotto

ja murskaus sekä kierrätyspolttoaineen

ja puuhakkeen valmistus.

”Uuden linjaston myötä lajittelulaitoksen

toiminta tehostuu entisestään”,

toteaa toimitusjohtaja

Hirsimäki.

ollisuuden toimitusjohtaja Jorma

Turunen.

Lehdistötilaisuuden aineisto

Teknologiateollisuus ry:n verkkosivuilla:http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/uutishuone/

tiedotteet

Lisätietoja:

toimitusjohtaja

Jorma Turunen,

puh. (09) 192 3310,

0500 445 444

pääekonomisti

Jukka Palokangas,

puh. (09) 192 3358,

040 750 5469

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka-

ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus,

suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään

80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala

vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy

globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n noin 1 600 jäsenyritystä

edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.


14 YRITYSMAAILMA

Autopurkamot kierrätyksen ammattilaisia

Autopurkamoala Suomessa on käynyt läpi mittavaa

muutosta, joka jatkuu edelleen. Suuntana

on yhä järjestelmällisempi ja ammattimaisempi

toiminta keskeisenä osana autojen kierrätysjärjestelmässä.

Takavuosina monet purkamot

olivat enemmän tai vähemmän

itsekseen omalla paikkakunnallaan

toimineita pajoja.

Nykypäivänä useimmat purkamot

ovat verkottuneet tehokkaasti

toimiviksi autojen ympäristöhuoltokeskuksiksi,

jotka palauttavat

kolari- ja romuautoista

irrotetut toimintakuntoiset varaosat

takaisin käyttöön.

Muut autoista irrotettavat

osat ja materiaalit toimitetaan

lähinnä raaka-aineiksi kierrätykseen.

Purkutyön tehokkuudesta

kertoo EU:n direktiivi, jonka

mukaan romuajoneuvon painosta

on käytettävä uudelleen

tai hyödynnettävä vähintään 95

prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Nykyinen vaatimustaso

on 85 prosenttia.

- Purkamoilla on iso rooli

metallien kierrätyksessä. Meidän

kauttamme kulkee vuosittain

huomattavan paljon kierrätysmetalleja,

sanoo Suomen

Autopurkamoliitto ry:n (Salry)

puheenjohtaja Juha Vähäoja.

Vuonna 1998 perustettu Salry

toimii purkamoalan edunvalvojana

Suomessa. Salry kouluttaa

ja neuvoo jäsenpurkamojaan, ja

on muun muassa ollut vaikutta-

-Melu on aina ajankohtainen

aihe, koska sitä on aina teollisuuslaitoksissa,

kun puhutaan

teollisista prosesseista. Metallin

työalatoimikunnalla on seminaari

Murikassa 10-11.11.2011 jossa

yhtenä aiheena on melu.Seminaarin

ohjelma on nähtävissä

TTK:n netissä, jossa voi myös

ilmoittautua seminaariin tulijaksi.

Seminaariin tervetulleita ovat

kaikki asioista kiinnostuneet.

Tänä syksynä järjestetään

myös autoalan työalatoimikunnan

ajankohtaispäivä,

20.10.2011 Lahdessa Scandic

Hotellissa, jossa käsitellään niin

ikään meluasiaa. Melu ja tärinä

ovat ajankohtaisia asioita semi-

massa kansallisen romuajoneuvoasetuksen

valmisteluun. Se

on myös jäsenenä yleiseurooppalaisessa

purkamojen yhteisjärjestössä

Egarassa.

Autopurkamoalan nykyaikaistumisen

ja romuajoneuvojen

kierrätysjärjestelmän tehostumisen

myötä on ympäristönsuojelunäkökohdat

otettu entistä

tarkemmin huomioon. Yritykset

huolehtivat osaltaan, ettei purkutyön

yhteydessä pääse haitallisia

aineita ympäristöön. Ongelmajätteet

otetaan erityisen tarkasti

talteen jatkokäsittelyä varten.

Myös nettikaupan yleistyminen

on lisännyt purkamoalan

verkottumista. Käytettyjen varaosien

tilaaminen netin välityksellä

on nykyään hyvin suosittua,

eikä purkamon fyysisellä sijainnilla

ole enää sellaista merkitystä

kuin ennen.

- Aikaisemmin tuli puheluja,

joissa kysyttiin, että ”onko teillä

tällaista osaa”. Nykyään asiakkaat

toteavat puhelimessa, että

”teillähän on tällainen osa myynnissä”.

Eli he ovat jo etukäteen

käyneet etsimässä osaa netistä,

Vähäoja kuvailee 2000-luvulla

tapahtunutta suurta muutosta ostokäyttäytymisessä.

Käytettyjen varaosien ar-

Tamperelainen yrittäjä Juha Vähäoja on Suomen Autopurkamoliitto ry:n puheenjohtaja.

vostus ja kysyntä kasvavat koko

ajan. Osittain tämä johtuu siitä,

että vakuutusyhtiöt lunastavat

kolareissa vaurioituneita autoja

aiempaa herkemmin. Vähän

ajetuissa vaurioautoissa on usein

runsaasti hyväkuntoisia osia, joita

purkamojen asiakkaat arvos-

tavat uusia osia edullisemman

hintatason vuoksi.

On esitetty arvioita, että

jatkossa vakuutusyhtiöt aikovat

käyttää vakuutuksen piiriin

kuuluvissa kolarikorjauksissa

selvästi nykyistä enemmän

purkuosia. Tätä menettelyä on

jo testattu Suomessa.

- Purkamoala tempaa mukaansa.

Monella purkamolla on

käynyt niin, että jälkeläiset ovat

ryhtyneet jatkamaan vanhempiensa

aloittamaa yritystoimintaa,

sanoo Vähäoja, itsekin purkamoyrittäjä

toisessa polvessa.

Työturvallisuuskeskus (TTK)

Meluntorjunta on otettava vakavasti

TTK:n toiminnan tavoitteena on parantaa työturvallisuuden,

työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden

sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä

työyhteisöissä. TTK tuottaa omakustannushintaan

työyhteisöjen tarpeiden mukaista,

ajankohtaiseen tietoon perustuvaa koulutusta,

tiedotusta, aineistoja, kehittämispalveluja, sekä

kehittää yhteistyötä alan toimijoiden kanssa

verkostoissa ja toteuttaa tehtäväänsä yhdessä

työmarkkinaosapuolten kanssa.

naareissamme, kertoo TTK:n

asiantuntija Veikko Lipiäinen.

Meluopas

Autoalan työalatoimikunnassa

on ensi vuoden hankkeena

meluoppaan laatiminen. Kyseessä

on pieni julkaisu, joka julkaistaan

todennäköisesti PDF-muotoisena

TTK:n netissä autoalan

julkaisut sivustolla. Opas tulee

sisältämään tietoa melusta sekä

ohjeistusta melulta suojautumisesta.

Kyseessä on Lipiäisen mukaan

tärkeä asia. Työturvallisuuslaki

velvoittaa työnantajaa

laatimaan tietyin edellytyksin

meluntorjuntaohjelman, jolloin

hänen tulee olla tietoinen melun

aiheuttamista vaaroista ja haittatekijöistä

työntekijän terveydelle

ja turvallisuudelle.

TTK:n rooli

meluntorjunnassa

-Roolimme liittyy pitkälle

tiedottamiseen ja informointiin.

Vetämiemme työturvallisuuskurssien

puitteissa käsitellään

aika yksityiskohtaisestikin

melua. Melu fysiikaalisena tekijänä

on mukana opetuksessa.

Työsuojelun peruskursseja on

useampia vuodessa, joiden yhteydessä

meluasiaa käsitellään

yhtenä omana aihepiirinään,

kertoo Lipiäinen.

Lipiäinen vetää työsuojelun

peruskursseja mm. autoalalle,

metallialalle sekä graafiselle

teollisuudelle. Autoalalle ja metallialalle

järjestetään vähintään

yksi kurssi vuodessa. Graafisen

teollisuuden kurssi järjestetään

joka toinen vuosi

-Vedän myös teollisuuden

yleisiä työsuojelun peruskursseja,

joissa fysikaalisten tekijöiden

aiheosiossa käsitellään,

melua ja sen torjuntaa.

TTK voi myös räätälöidä

sisällön yrityskohtaiseen työsuojelun

perusteet kurssiin. Yritys

antaa aihepiirit, joita kurssilla

toivotaan käsiteltävän.

Työnantajan

selvitettävä työympäristön

vaarat

ja riskitekijät

-Lähtökohta on uudessa työturvallisuuslaissa,

738/2002 sen

10. pykälässä, jonka mukaan

työntaja velvoitetaan selvittämään

työympäristön vaarat ja

haittatekijät työntekijän terveydelle

ja turvallisuu-delle. Velvoite

koskee jokaista yritystä ,

riippumatta työntekijöiden lukumäärästä

Lipiäinen painottaa.

Kun meluhaitat on tunnistettu,

melumäärät mitataan ja kartoitetaan

melupaikat ja -pisteet,

jonka jälkeen laaditaan meluntorjuntaohjelma,

mikäli jatkuva

melu on 85 dB tai yli sen. Ensisijaisesti

melua pyritään vähentämään

teknisin tai rakenteellisin

keinoin. Jos se ei ole mahdollista,

toissijaisesti otetaan käyttöön

henkilösuojaimet

Melun raja-arvot

muuttuneet

Raja-arvot ovat Lipiäisen

mukaan muuttuneet. Uusi valtioneuvoston

asetus tuli voimaan

vuonna 2006, jossa määriteltiin

melulle alistuksen toiminta- ja

raja-arvot.

-Alempi toiminta-arvo on 80

desibeliä, kun se oli aiemmin 85

desibeliä. Jos päivittäinen melutaso

on 80 desibeliä, työnantajan

on annettava työntekijälle asianmukaiset

kuulosuojaimet.

Seuraava raja-arvo on 85 desibeliä,

joka tarkoittaa sitä, että

työntekijällä on velvollisuus

käyttää kuulosuojaimia. Tällöin

työnantajalta edellytetään

myös meluntorjuntaohjelman

tekemistä.

80 ja 85 desibeliä mitataan

korvakäytävän ulkopuolelta.

Maksimiarvo on 87 desibeliä,

jota ei saa ylittää. Kyseinen desibelimäärä

mitataan korvakäytävästä,

tarkoittaen sitä, että kun

laitetaan kuppisuojaimet korvien

päälle ja huomioidaan suojainten

vaimennusvaikutus, korvakäytävässä

ei saa olla yli 87 desibeliä.

-Esimerkiksi, jos jossain työpisteessä

on 100 desibeliä melua

ja suojaimet rajaavat noin 30 %

äänestä, ollaan vielä raja-arvojen

sisäpuolella, Lipiäinen täsmentää.

Kuulon

suojaamatta

jättäminen on irtisanomisperuste

Työnantajan velvollisuus on

huolehtia siitä, ettei työntekijä

altistu meluhaitoille

-Mikäli meluntorjunta ei ole

mahdollista, ja työpisteen päivittäinen

(8h/päivä) melumää-

Lisätietoja:

www.autopurkamoliitto.fi

rä ylittää 85 desibeliä, eikä työntekijä

varoituksista huolimatta

käytä suojaimia, voi työnantaja

irtisanoa työntekijän työsopimuksen,

huomauttaa Lipiäinen.

Työntekijälle on annettava

opetusta ja ohjausta henkilösuojainten

käytöstä ja huollosta.

Työntekijöille on myös kerrottava

melun aiheuttamista haittatekijöistä,

kuten kuulon heikkenemisestä.

Kun kuulo lähtee

heikkenemään, sitä ei voida enää

palauttaa lääketieteen konstein.

Työpaikalle on myös mahdollista

kutsua työsuojelutarkastaja,

mikäli työnantaja ei huomioi

meluasioita työpaikalla.

-Mikäli työpaikalla tarvitaan

ulkopuolista konsultaatiota meluntorjuntaan

liittyen, neuvoisin

ottamaan yhteyttä työsuojelutarkastajiin.

He tulevat paikan päälle

arvioimaan tilanteen ja heillä

on hyvä asiantuntemus ja tieto

tarvittavista korjaustoimenpiteistä

sekä muistakin melunhallintaan

liittyvistä asioista.

Lisätietoja:

www.tyoturva.fi


Maailma heräsi teollistumisen

mukanaan tuomaan ympäristön

tuhoutumiseen länsimaissa

monien katastrofien jälkeen ja

ilmastoa alettiin seurata freonien

vaarallisuuden kautta. Suuret

otsoniaukot eri puolilla maapalloa

herättivät viimein päättäjät ja

päästiin sopimuksiin ilmastolle

vaarallisten kaasujen vähentämisestä.

Seuraavana olikin sitten

vuorossa hiilidioksidin vähentäminen

ja ilmaston lämpenemisen

esto. Näin huomattiin

energian säästön ja uusiutuvan

energian merkitys ilmaston ja sitä

kautta ihmisen hyvinvoinnille.

Energiantuotannon päästöt nostavat

ilmaston lämpötilaa merkittävästi.

Hyvinvointimme takaamiseksi

maailman johtavat

valtiot allekirjoittavatkin tavoitteelliset

sopimukset, jossa jokai-

selle on asetettu minimitavoite

uusituvan energian tuotannolle

vuonna 2020 ja tavoiterajat energiatehokkuudelle.

Valtion ja EUn

toimenpiteet

Suomi yhtenä EU:n jäsenenä

on sitoutunut vähentämään päästöjä

ilmakehään ja siksi meidän

on tuotettava energiaa uusiutuvasti

tai kulutettava sitä vähemmän.

Suomi on sitoutunut

RES-direktiiviin, jolla määritellään

maan uusiutuvan energian

osuus koko energian tuotannosta

38 % vuonna 2020. Tähän

osuuteen pitää lämpöpumpuilla

tuottaa noin 8 TWh uusiutuvaa

energiaa. Valtion taholta on läm-

YRITYSMAAILMA 15

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja, DI Petri Koivula,

Lämpöpumppuala kasvaa

ja vastaa haasteisiin

Lämpöpumppujen hyödyntäminen uusiutuvan

energian ja energiatehokkuuden parissa kasvaa

tasaisesti. Energiatehokkuus yritysten toiminnassa

tulee koko ajan tärkeämmäksi ja sillä

on merkitystä niin tuotannon kuin tehokkaan

ympäristön energian käytössä.

pöpumppuja tuettu merkittävästi

viimeisten vuosien aikana. Ensimmäisenä

asiana oli lämpöpumppujen

tuonti hallitusohjelmaan

osaksi uusiutuvan energian

tuotantoa pääministeri Matti

Vanhasen toisen hallituksen toimesta.

Sittemmin ministeri Pekkarinen

yhdessä ministeri Kataisen

kanssa huomioi lämpöpumput

energia-avustusten ja kotitalousvähennysten

kautta. Niiden

merkityt alalle on ollut piristysruiske,

joka tullee jatkumaan

vuoteen 2020 saakka. Tuon vuoden

jälkeenkin tarvitaan merkittävästi

lämpöpumppuja ja teknisen

kehityksen myötä tulemme

näkemään paljon erilaisempia

toteutuksia kuin nykyisin on

markkinoilla.

Koulutuksen

merkitys alan

kasvuun

Lämpöpumppu ei ole markkinoilla

uusi tuote vaan ensimmäiset

laitteet asennettiin Sveitsissä

jo 1800-luvun puolivälissä.

Suomessa oli 1970-luvulla

lämpöpumppujen määrät nousivat

voimakkaasti ja tulevaisuus

näytti hyvältä. Ala oli kuitenkin

unohtanut osaamisen merkityk-

Petri Koivula.

sen tuotteiden kehittämisessä ja

oli koitua koko alan tuhoksi. Tähän

nousuun ala on panostanut

voimakkaasti osaamisen ja niin

sanotun toimituslaadun merkitykseen.

Lämpöpumpun teknisen

toimivuuden lisäksi alan

on voitava todistaa kuluttajille,

että myös asennus ja jälkimarkkinointi

toimivat. Hyvin ja ammattitaitoisesti

suunniteltu lämpöpumppujärjestelmä

vaatii vähemmän

huomiota kuin mikään

muu lämmitysjärjestelmä ja se

tuottaa kuluttajalle eniten säästöjä.

Lämpöpumpun toimitus vaatii

hyvää ammattitaitoa ja lämpöpumppuprojektin

hallintaa.

Laitteet ovat yksinkertaisia, mutta

niitä ei saa asettaa toimimaan

väärin tai väärissä olosuhteissa.

SULPUn toiminta

alan ja jäsenten

hyväksi

Alan toimijat perustivat

Suomen Lämpöpumppuyhdistys

SULPUn vuonna 1999, jotta

kaikilla alan toimijoilla olisi

mahdollisuus kokoontua yhteisiin

tapahtumiin ja välittää toi-

silleen alan tietoa. SULPU toimiikin

alan yritysten yhteisenä

äänitorvena niin viranomaisiin

kuin päättäjiin nähden. Samalla

huolehdimme alan osaamisesta

ja sen päivittämisestä yhdessä

valittujen koulutuskumppanien

kanssa. EUCert pätevyys, jota

Sulpun yhteistyökumppanit

kouluttavat, antaa henkilölle

pätevyyden toimia yhdeksässä

Euroopan unionin jäsenmaassa

lämpöpumppuasentajana. Sertifiointi

on merkki henkilön osaamisesta

ja panostuksesta omaan

osaamiseen. Asiakkaiden on

syytä varmistua jo ennen lämpöpumpputarjoustenpyytämistä

yritysten ja henkilöiden osaamisesta.

Merkki osaamisesta on

yrityksen kuuluminen yhteiseen

alan järjestöön, sillä tällä tavoin

yritys huolehtii omasta osaamisestaan

ja asiakkaita tyydyttävästä

palvelusta.


16 YRITYSMAAILMA

Kehittämispalvelua

• toiminnanohjaukseen

• hankintatoimeen

• kansainvälistymiseen

• tuotannon kehittämiseen

Lisätietoja:

Emineo Oy/Tapio Palttala

Poutuntie 17, 62100 Lapua

Puh. 050 594 3091, www.emineo.fi


suora tuki investointeihin

korkotuki investointilainoihin

korkotuki yritysten omistaja- ja

sukupolvenvaihdoksiin

Lisätietoja: www.teuva.fi

puh. (06) 2413 4000

fax (06) 2413 4490 tai

e-mail: kunta@teuva.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!