21.01.2013 Views

Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010 - Yritysmaailma

Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010 - Yritysmaailma

Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010 - Yritysmaailma

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Teollisuus

maailma

Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010

KUOPIO

Microkatu 1,

70210 Kuopio

TAMPERE

Kuninkaankatu 21, 5. krs,

33210 Tampere

JYVÄSKYLÄ

Mattilanniemi 2,

40100 Jyväskylä

ESPOO ,

Kappelitie 6

02200 Espoo

Yhteyshenkilö Tapio Makkonen puh. 040-556 7940

tapio.makkonen@espotel.fi

www. espotel.fi


2 TEOLLISUUSMAAILMA

Yrityksen perustajilla Reijo

Mertalalla, Aulis Luhtalalla

ja Reijo Pennasella on vuosikymmenten

kokemus alalta niin

suunnittelussa, markkinoinnissa,

hankinnassa kuin valmistuksessakin.

2008 alussa perustettu

yritys on käynnistynyt lupaavasti.

Henkilökuntaa on 20, joista

15 toimii suunnittelussa ja tuotannossa.

Yrityksen lähtökohta

oli rakentaa nykyaikainen ja

Arr-Systems Oy

Johdinsarjojen ja sähköjärjestelmien

järjestelmätoimittaja.

Arr-Systems Oy:n päätoimiala on johdinsarjojen

ja sähköjärjestelmien toimittaminen laitevalmistus-,

ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuuteen.

Toimintaan kuuluvat myös sähkösuunnittelu

sekä siihen liittyvä elektroniikka-

ja ohutlevymekaniikkasuunnittelu. Asiakaskunta

koostuu ajoneuvo- ja koneenrakennusalasta,

laitevalmistajista sekä elektroniikkateollisuudesta,

joista esimerkkinä Transtech ja paalutuskoneiden

valmistaja Junttan. Arr-Systemsin

toimitilat sijaitsevat Kajaanin Otanmäessä,

Transtechin teollisuusalueella.

kilpailukykyinen tuotantolaitos.

Vahvat investoinnit tuotantoautomaatioon

tekevät Arr-Systemsistä

kokoluokassaan markkinoiden

nykyaikaisimman toimijan.

Arr-Systemsin tavoitteena

on hallittu liiketoiminnan kasvu.

Käytössä on kokoluokassaan

markkinoiden nykyaikaisin

johdinsarjojen tuotantolaitteisto.

Suunnitteluosastolla työskentelee

neljä ammattilaista, jotka hal-

Automaation ja modernisoinnin parhaat työkalut

A D S -Group

AUTOMATION DESIGN & SERVICE

Ankkatie 9, 85100 KALAJOKI

Puh. 08-462 333, fax 08-463 180

GSM 040-546 5077

E-mail: ads.group@co.inet.fi

www.ads-group.net

litsevat laajan sovellusalueen.

Suunnittelusta

tuotantoon

Arr-Systems suunnittelee asiakkaan

tarpeiden mukaan määriteltyjä

osa-alueita tai laajempia

kokonaisuuksia. Suunnitteluprojektit

määritellään ja mitoitetaan

asiakaskohtaisesti. Laajempien

suunnitteluprojektien hoitaminen

on mahdollista hyvän verkoston

avulla.

Projektit toteutetaan täysin

luottamuksellisina. Toimitilat

on osastoitu kulunvalvontajärjestelmällä

ja varustettu kameravalvonnalla.

Monipuolinen

suunnitteluosaaminen varmistaa

innovatiiviset ratkaisumallit.

Arr-Systems Oy:n tuotanto

kattaa johdinsarjat ja niihin

liittyvät erilaiset mekaaniset

kokoonpanot sekä järjestelmä-

Suomi nousuun!

Kotimaisuus on Satronille tärkeä asia.

Perinteemmekin velvoittavat meitä olemaan

ylpeitä juuristamme, ovathan ne

suomalaisten kenttälaitteiden kehityksessä

ja valmistuksessa.

- luotettavuutta, kustannussäästöä ja

asennushelppoutta

- suorituskykyinen, tarkka ja

kokonaisedullinen

Kysy myyjiltämme

tarjouksiamme!

Kun ostat kotimaisia laitteita, samalla tuet

suomalaista työtä ja tiedät saavasi luotettavia,

huolellisesti tehtyjä tuotteita, jotka

kestävät. Tuotteiden kuljetusten aiheuttamat

haitat ovat vähäiset. Ja ympäristökin

kiittää...

Satronin yleiskäyttöinen painelähetinsarja

Vasemmalta oikealle: Reijo Mertala, Aulis Luhtala, Reijo Pennanen.

toimitukset. Yrityksen asiakaskunta

löytyy elektroniikka- ja

prosessiteollisuudesta sekä koneenrakennus-

ja ajoneuvoteollisuudesta.

Käytössä ovat nykyaikaisimmat

automaattikoneet pieniin

ja keskisuuriin johdinsarjatarpeisiin.

Automaattikoneet ja

pöytäprässit on varustettu integroiduillalaadunvarmistusyksiköillä.

Johdinsarja- ja

järjestelmä-

testauksissa

käytetään

PC-pohjaisia testilaitteita.

Asiakkaiden tarpeet huomioidaan

kohdennetuilla palveluilla

Arr-Systems panostaa erityisesti

pitkien asiakassuhteiden rakentamiseen

ja ylläpitoon. Asiakkaat

voivat tilata sähkösuunnittelun

ja valmistuksen tai osakokonaisuuksia

niistä. Vaihtoehtoisesti

valmistus voidaan tehdä asiakkaan

dokumenteilla.

Tuotannon laatu varmistetaan

koneisiin integroiduilla valvontayksiköillä

ja PC-pohjaisella

lopputestauksella. Valmistustoimintoja

ohjataan reaaliaikaisen

toiminnanohjausjärjestelmän

avulla. Prosessit mukautuvat

joustavasti prototyyppivalmistuksesta

sarjatuotantoon.

Arr-Systems on nuoresta yritysiästään

huolimatta osaava alan

toimija omistajien ja henkilökunnan

kokemuksella mitattuna.

Harkitut laiteinvestoinnit ja hyvät

kontaktipinnat alan toimintakenttiin

varmistavat Arr-Systemsin

luotettavan osaamisen.

Arr-Systems Oy

Kokkolantie 1791

88200 Otanmäki

0400 356 410

Toimitusjohtaja

Reijo Mertala

Sposti: info@arr-systems.fi

etunimi.sukunimi@arr-systems.fi

Tarjouspyynnöt ja tilaukset:

sales@arr-systems.fi

www.arr-systems.fi


Vuonna 1997 perustettu TI-

Garnjet on kysytty yhteistyökumppani.

”Palvelemme myös ruotsin

kielellä, ja suurin osa asiakkaistamme

on Etelä-Pohjanmaalta ja

muualta Pohjanmaalta. Myös

Etelä- ja Keski-Suomesta sekä

Tampereen seudulta on asiakaskuntaa”,

kertoo toimitusjohtaja

Tommi Isoaho.

TI-Garnjetin palveluksessa

on toimitusjohtajan lisäksi kuusi

henkilöä.

”Koko henkilöstömme on

osaavaa ja kokenutta. Tässä lähellä

on muiden alojen yrityksiä,

joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Pystymme näin toimittamaan

laajoja kokonaisuuksia,

joihin kuuluvat leikkuu, hionta,

särmäys ja hitsauspalvelut.”

Yrityksellä on käytössä on

ISO 9001:2000 –mukainen laadunhallintajärjestelmä.Toiminnan

laatuun panostaminen näkyy

myös siinä, että yrityksen talous

on vakaalla pohjalla. Suomen

TEOLLISUUSMAAILMA 3

Laadukkaita alihankintapalveluja teollisuusyrityksille

TI-Garnjet on luotettava yhteistyökumppani

Lehtimäellä Etelä-Pohjanmaalla toimiva TI-

Garnjet Oy on vesi-, laser- ja plasmaleikkauspalveluihin

erikoistunut metallialan yritys, joka

tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista alihankintapalvelua.

Yritys on investoinut kilpailukykyiseen

konekantaan, osaavaan henkilökuntaan

sekä nykyaikaisiin toimitiloihin.

Satronin tuotevalikoima on laaja. Erilaisten

painelähettimien lisäksi yritys valmistaa myös

prosessisäätimiä ja optisia analysaattoreita.

Erilaiset prosessiliitynnät lähettimien lisäksi

ovat Satronin osaamisen ydinaluetta, esim.

PASVE® -tuoteperhe sekä prosessiyhteet useista

eri materiaaleista valmistettuina ja eri tarkoituksiin

kuuluvat yrityksen erityisosaamiseen.

”Tuotteemme ovat käytössä yli 60 maassa

paperi-, sellu-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa

ympäri maailman”, toteaa toimitusjohtaja

Timo Blom.

”Tuotteemme ovat erinomaisia,

moderneja ja laadukkaita.

Toimitusaikamme ovat nopeat ja

joustavat. Tuotteissamme yhdistyy

alan viimeisin teknologia ja

vuosikymmenten mukanaan tuoma

osaaminen.”

Kotimainen yritys

panostaa tuote-

kehitykseen

”Olemme 100 % kotimaisessa

omistuksessa oleva yritys.

Kotimaisuus antaa meille

loistavat mahdollisuudet kehittää

laitteitamme asiakkaittemme

haluamalla tavalla. Tuotteittemme

ominaisuudet ovat muokattavissa

kulloiseenkin asiakkaan

tarpeeseen sopivaksi. Oleellinen

osa vahvuuttamme on oma tuotekehitys-

ja suunnitteluosastomme”,

Blom kertoo.

Kaikki saman

katon alla

Satronin toiminnot tuotekehityksestä

valmistukseen ja

Asiakastieto Oy onkin myöntänyt

TI-Garnjetille useana vuotena

Suomen Vahvimmat –sertifikaatin.

”Laadukkaaseen palveluun

kuuluu myös se, meillä on kattava

raaka-ainevarasto, joka varmistaa

nopeat ja joustavat toimitukset

kaikkialle Suomeen”,

Isoaho mainitsee.

Toimitiloina on oma, noin

2200 neliön kokoinen halli, jossa

on kaikki tarvittavat ajanmukaiset

koneet ja laitteet.

Uudet, tehokkaat

laserleikkurit

Vuonna 2008 TI-Garnjet investoi

kahteen laserleikkauslaitteeseen.

”Tehokkaiden Trumpf 4.0

Kw:n laserien avulla voimme

leikata mittatarkasti ja taloudellisesti

erilaisia levytuotteita.

Työn jälki on todella siistiä”, Isoaho

sanoo.

Rst- ja Hst-teräkset 0,5 – 10

mm sekä Fe- ja kulutusteräkset

voidaan leikata 0,5 – 20 mm

vahvuuteen. Leikkuualueet ovat

1500 – 3000 mm.

Vesileikkaus

säästää tuotantokustannuksia

TI-Garnjetin kalustoon kuuluu

myös kaksi Alikon vesileikkauslaitetta,

joiden leikkuualueet

ovat 2100 x 3100 mm ja 4100

x 6100 mm. Molemmissa laitteissa

on neljä leikkauspäätä.

Isoaho muistuttaa, että vesileikkaustekniikan

avulla voi

säästää tuotantokustannuksissa.

”Leikatut kappaleet ovat mittatarkkoja

ja jälkikäsittelyn tarve

on minimoitu. Kappaleisiin eivät

myöskään vaikuta lämpölaajeneminen

ja muut sisäiset jännitteet.

Korkeapaineisen veden

ja leikkaushiekan avulla voimme

leikata lähes kaikkia materiaaleja

nopeasti ja tarkasti.”

TI-Garnjet tarjoaa asiakkailleen

myös plasmaleikkausta.

Suurtenkin kappaleiden työstäminen

onnistuu tehokkaasti, sillä

yrityksen käytössä olevan Ali-

kon-plasmaleikkurinleikkausalue on 4100 x 6100 mm.

”Plasmaleikkauksen etuna on

taloudellisuuden lisäksi mahdollisuus

yhdistelmäleikkaukseen,

jossa osa samasta kappaleesta

työstetään plasmalla ja osa vesileikkaamalla”,

Isoaho valottaa.

Varaosia, tarvikkeita

ja vesileikkaus-

hiekkaa nopeasti

omasta varastosta

TI-Garnjet on toiminut vesileikkaushiekan

ja vesileikkauslaitteiden

varaosien kokonaistoimittajana

jo yli kymmenen

vuotta.

”Paraskaan laite ei pysy käyttökunnossa,

ellei sitä huolleta

säännöllisesti. Monipuolinen

ja kattava varaosapalvelumme

varmistaa tuotannon tehokkaan

toiminnan. Toimitamme suoraan

omasta varastostamme yleisimmät

korkeapainepumppujen varaosat

WSI-, IR/KMT- ja Flowlaitteisiin”,

Isoaho kertoo.

Satron Instruments Oy

panostaa suomalaisuuteen

myyntiin, sekä myös huolto toimivat

samassa talossa. Huoltoosasto

tutkii, huoltaa ja korjaa

mm. Valmetin ja Satronin valmistamia

paine- ja paine-erolähettimiä

sekä useiden valmistajien

hydraulisia välitinlaippoja ja

laippalähettimiä.

Satronin huolto-ohjelmaan

kuuluvat ELREC, DIGIREC,

DENS-EL, DAMATROL, PIS-

TOR sekä myös vanhemmat

tuotteet PRESS-AIR, DIFF-

AIR, PULP-AIR, FIELDTROL,

DENS-AIR, jne. Satronilta löytyvät

nopeasti PASVE® -asennusventtiilien

ja pneumaattisten

laitteiden varaosat, tiivisteet,

piirturien paperit ja kynät, ym.

Mikäli huoltoon toimitettua laitetta

ei voi korjata, Satron tarjoaa

sen tilalle vaihtolaitteen.

Suomi nousuun!

”Kotimaisuus on Satronille

tärkeä asia. Perinteemmekin

velvoittavat meitä olemaan ylpeitä

juuristamme, ovathan ne

suomalaisten kenttälaitteiden

kehityksessä ja valmistuksessa.

Satronin tuotteilla on Avainlip-

pu-alkuperämerkinkäyttöoikeudet. Kun ostat kotimaisia laitteita,

samalla tuet suomalaista työtä

ja tiedät saavasi luotettavia, huolellisesti

tehtyjä tuotteita, jotka

kestävät. Tuotteiden kuljetusten

aiheuttamat haitat ovat vähäiset.

Ja ympäristökin kiittää...”

Satronin uusia

tuotteita: SATRON

VVFe -painelähetin

VVFe soveltuu maa- ja kalliosäiliöiden

sekä avokanavien

ja laivatankkien pinnankorkeuden

mittauksiin. VVFe on pieni,

halkaisijaltaan vain 22 mm,

joten se soveltuu erinomaisesti

esimerkiksi porakaivojen pinnankorkeuden

mittauksiin. VV-

Fe on kevyt käsitellä ja helppo

käyttää. Asennus on yksinkertaista

taipuisan kaapelin ja useiden

eri kiinnitysmahdollisuuksien

ansiosta.

SATRON VTe -painelähetin

Satronin VTe -painelähetinsarja

on merkittävä uudistus

yleiskäyttöisiin painemittaussovelluksiin.

SATRON VTe -painelähetintä

voidaan käyttää puhtaiden

kaasujen, nesteiden, höyryn

sekä sakkautuvien, kiteyty-

vien ja seinämiin tarttuvien nesteiden

paineen mittaamiseen.

VTe on suorituskykyinen,

tarkka ja kokonaisedullinen painelähetin.

Ominaisuuksiensa puolesta

sitä voidaan käyttää hyvinkin

vaativissa sovelluksissa ja paikoissa,

joissa on totuttu kiinteän

alueen painelähettimiin. Tällöin

varastoitavien artikkeleiden

määrä vähenee huomattavasti.

Asennus on helppoa monipuolisella

Satronin yhdevalikoimalla.

Käytettävissä on erilaisia

hitsattavia ja läpivirtaavia

yhteitä.

SATRON VDt

-paine-erolähetin

VDt on älykäs ja huipputarkka

paine-erolähetin. Paineenmittauksen

sovelluksissa VDt soveltuu

paine-eron ja alipaineen

mittaukseen. Kooltaan VDt on

pieni, mutta silti tukeva- rakenteinen

ja suorituskyvyltään erinomainen

paine-erolähetin. Kun

paine-erolähetin liitetään hydrauliseen

paineenvälittimeen,

VDt tarjoaa nyt myös mahdollisuuden

käyttää pieniä välitinkokoja.

Useita kotelointivaihtoehtoja,

VDt on saatavana myös

näytöllä ja erilliselektroniikalla

varustettuna. Monia prosessiliityntämahdollisuuksia,

laajat kalvomateriaalivaihtoehdot,

esim.

tantaali.

SATRON VO - optiset

analysaattorit

Uudet optiset analysaattorit

on suunniteltu prosessiteollisuuden

tarpeisiin.

SATRON VO- optisilla analysaattoreilla

on mahdollisuus

suorittaa sameus- ja pitoisuusmittaukset

on-line -mittauksena,

yhdevaihtoehtoina myös hygieniayhteet

sekä huuhtelutoiminnolla

varustetut prosessiyhteet ja

asennusventtiilit.

Sovelluksia on mm. paperi-,

sellu ja kemian tehtailla, elintarviketeollisuudessa

ja vesihuollossa.

Pitoisuusmittauksina voidaan

mitata esim. kalkki, magnesium,

bentoniitti, hiiva, tärkkelys,

maito ja sen rasvapitoisuus,

COD.

Vesileikkaushiekan toimittajana

TI-Garnjet on markkinajohtaja.

Leikkaushiekkaa on saatavilla

1000 kilon säkeissä. Tilaukset

toimitetaan nopeasti suoraan

satamasta ja omasta varastosta

Lehtimäeltä.

”Vesi ei leikkaa kovia aineita

yksistään, vaan vaatii hieman

hiekkaa joukkoon. Hintalaatusuhteeltaan

parasta on TI-

Garnjetin leikkaushiekka, jonka

kova rae varmistaa leikkaustehon”,

Tommi Isoaho lupaa.

TI-Garnjet Oy

Rannankyläntie 4

63500 Lehtimäki

Puh. 06 512 6361, 040 512

6361

t.i@garnjet.fi

www.garnjet.fi

Optinen analysaattori VO on

saatavana myös etänäytöllä varustettuna.

Satron VO:lle on myönnetty

EHEDG -hyväksyntä, Type

L - Class I.

HART® -modeemi

SATRON Si-Toole

SATRON Si-Toole on täydellinen

konfigurointi- ja kalibrointijärjestelmä

4...20 mA

2W/3W- lähettimille.

Painelähettimen digitaalinen

tiedonsiirto on HART® -protokollan

mukainen. Lähettimet

voidaan virittää esimerkiksi

Satronin HART® -modeemin

avulla tai ne toimitetaan viritettynä

halutulle mitta-alueelle.

HART on HART Communication

Foundationin rekisteröity

tavaramerkki.

PASVE on Satron Instruments

Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

Satron Instruments Oy:llä on

auditoitu ja hyväksytty ISO 9001

laatujärjestelmä.

Satron Instruments Oy, PL 22, 33901 TAMPERE,

Lumpeenkatu 1, 33900 TAMPERE Puh. 020 7464 800,

Fax 020 7464 801 www.satron.com, info@satron.com

Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme enemmän!


4 TEOLLISUUSMAAILMA

MR-Steel Oy on vuonna

2005 perustettu teräsrakentamiseen

erikoistunut kasvava yritys,

jonka historia tosin ulottuu aina

25 vuoden taakse ja yritykseen

nimeltä MAK-Metalli. Molempien

yritysten perustaja on Markku

Ruohoniemi. ”Myin MAK-

Metallin vuonna 2000 ja olin

myynnin seurauksena 5 vuotta

ns. toimintapaitsiossa. Karanteeni

loppui 2005, jolloin MR-

Steel merkittiin kaupparekisteriin.

Kotipaikka oli tuolloin oma

kotipaikkani Kauhajoki, jossa

myös toimisto sijaitsi. Tuotantohalli

meillä oli tuolloin vuokralla

Ilmajoella. 500 neliön halli

osoittautui kuitenkin heti pieneksi

ja 2007 elokuussa valmistui

oma halli Peräseinäjoelle, jolloin

yritykseen tuli myös lisää

omistuspohjaa. Risto Mäntykoski

tuli vetämään asennuspuol-

Muotoilija

työskentelee

ihmistä varten

”Muotoilusta on tapana sanoa,

että muotoilija luo ja työstää visuaalisia

ja graafisia viestejä erilaisia

medioita varten, joista tärkeimpiä

ovat printtimediat ja sähköiset

mediat. Toinen harhauskomus

on, että muotoilijan tulee

täyttää toimeksiantajansa toiveet

ja vaatimukset, jotta lopputuote

olisi onnistunut. Nämä yleiset

uskomukset eivät voisi olla kuitenkaan

enää yhtään kauempana

totuudesta. Muotoilija ei nimit-

Teräsrakenteet ammattitaidolla

ta, Pentti Salmela konepajaa ja

Tarmo Kujala ja Mika Mäenpää

asennustyöhön. Yhteensä henkilöstöä

on tänä päivänä lähes kaksikymmentä.

Henkilöstöllämme

on yrityksen nuoresta iästä huolimatta

kymmenien vuosien kokemus

teräsrakenteiden valmistamisesta

ja teräsrakenneprojektien

toteutuksesta. Asiakaskuntaamme

kuuluu maamme johtavia

rakennusliikkeitä ja rakennuttajia.

MR- Steel on jo muutamaan

vuoteen noussut alallaan yhdeksi

merkittävimmistä toimijoista.

”Meillä on meneillään tälläkin

hetkellä lähes 20 työmaata ympäri

Suomea muun muassa Oulussa,

Kuusamossa, Vaasassa,

Kauhavalla, Seinäjoella, Tampereella,

Helsingissä ja Parkanossa

muutaman mainitakseni”,

Markku Ruohoniemi luetteli.

täin koskaan työskentele medioita,

vaan ihmisiä varten. Muotoilijan

työtäkään ei siis ole medioiden,

vaan ihmisten ymmärtäminen.

Muotoilijan työllistäjä ja

tietolähde on hänen asiakkaansa,

mutta muotoilun huolen kohteena

on käyttäjän tarpeiden oivaltaminen

ja innovatiivisten käyttäjälähtöisten

ratkaisujen tuottaminen -

yhdessä toimeksiantajan kanssa,

tai sitten ilman toimeksiantajaa,

ihan vain omasta aloitteestaan.

Tämän voi sanoa yhdistävän kaikkia

muotoilun suuntautumisaloja,

olipa sitten kyse kalustemuotoilusta,

lifestyle-muotoilusta tai

Henkilökunta

ammattilaista

Markku Ruohoniemi kehuu

auliisti henkilökuntaansa. ”Porukkamme

on ammattilaisia

luokkamiehiä. Suurin osa porukasta

oli minulla jo MAK-

Metallin aikana. Vihjaisin silloin

vuonna 2000, ettei työsuhteemme

välttämättä pääty tähän,

vaikka yrityksen möinkin. Näin

myös kävi. Sain saman porukan

ja tämän haluan myös pitää. Uskoisin,

että miesten kokemus ja

yhteishenki on heijastunut ja

heijastuu edelleen myös asiakkaisiimme”,

Ruohoniemi totesi.

Tämän kokoluokan

yritys pysyy hyvin

hanskassa

MR-Steelin asiakaskunta on

graafisesta muotoilusta” graafisen

muotoilun yliopettaja Esa Savola

totesi.

Opiskelu on

maailmaa ei koulua

varten

”Ammatillisen opetuksen

luonnollinen läheisyys työelämän

kanssa on muotoilun ja taideteollisuuden

alalla aina ollut arkea.

On samalla totta, että monille

muille koulutusaloille se voi olla

hyvinkin kaukainen, jopa saavuttamaton

ajatus. Opetuksen ja tosielämän

integrointi sekä yrityskumppaneiden,tutkimushankkeiden

että ulkoisen asiantuntijuuden

pohjalta on meillä ainakin

graafisella suuntautumisalalla

sataprosentista arkipäivää. Oikeastaan

kaikki ammatilliset opintomme

toteutetaan yhteistyössä

strategisten kumppaniemme

kanssa. Sellaisia ovat muotoilutoimistot,

mainostoimistot, kirjapainot,

markkinoijat sekä erilaiset

alueelliset hankkeet. Pääasiassa

yhteistoiminta on alueellista,

ammattikorkeakoulun luon-

valtakunnallisestikin varsin nimekästä.

”Olen omilla suhteillani

pystynyt luomaan luottamukselliset

suhteet asiakkaisiin.

Luottamus ja työn laatu ovat ne

tukipilarit, joihin MR-Steel nojaa.

Myös toimitusvarmuus kuuluu

meidän tukijalkoihin. Se pidetään,

mitä luvataan”, Ruohoniemi

vakuutti. ”Minä en halua

lähteä tarjouspyynnöissä mihinkään

huutokauppaan. Jälki ratkaiskoon”,

Ruohoniemi jatkoi

vakuudeksi.

”Tämä kokoluokka yrityksenä

meille riittää. Tämä pysyy hyvin

näpeissä. Pystymme toimimaan

periaatteittemme mukaan

laadukkaasti, toimintavarmasti

ja joustavasti. Meillä on hyvät

2000 neliön tilat Peräseinäjoella.

Kokonpano-osasto on kooltaan

22X48 metriä ja sahausosasto

10x48 metriä. Samassa yhtey-

teen mukaisesti, mutta opinnäytetöistä

vain osa on enää alueellisia,

muiden ollessa joko maakunnallisia,

kansallisia tai kansainvälisiä”,

Savola kertoi.

Minne muotoilijat

sijoittuvat?

”Työhön sijoittumisen kannalta

sillä, että koulutus ja opiskelijat

ovat koko opintojensa ajan

kiinni ajankohtaisissa käyttäjä- ja

markkinalähtöisissä kurssitöissä,

on oleellinen merkitys. Koulutuksen

strategisten kumppanien

kanssa opetussuunnitelmat muuttuvat

projekteiksi, joissa graafisen

muotoilun opiskelijat otetaan

mukaan toimialan käytäntöihin,

menettelytapoihin ja myös verkostoihin.

Kurssit ovat siis oikeastaan

parhaimmillaan ihan luontevaa

arkista käytännön muotoilutyötä,

josta kertyy myös opintopisteitä.

Tämä ei selvästikään

voi olla vain opinnäytetyön asia,

vaan tätä on tehtävä koko opintojen

ajan, ensimmäisestä vuodesta

alkaen. Minne muotoilijat

sitten sijoittuvat, onkin mielenkiintoinen

kysymys, koska heille

on kysyntää kaikkialla. En koskaan

lakkaakaan ihmettelemästä

enkä ihailemasta sitä oivalluksen

hetkeä, kun ihminen kysyy:

miksi en voisi itse hyötyä omas-

dessä on lisäksi toimisto- ja sosiaaliset

tilat”, Ruohoniemi kertoi.

Vapaa-aika kuluu

golffaten

Markku Ruohoniemeltä suuren

osan vapaa-ajasta vie tietenkin

perhe, johon kuuluu vaimo ja

neljä lasta. Lapsista nuorin aloitti

koulunkäynnin ja vanhin alkaa

olla rippikouluiässä. ”Aika usein

piipahdan myös golf-viheriöllä.

Tuossa lähes vieressä on kenttä,

jossa käyn usein kiertämässä ainakin

yhdeksän reiän kierroksen.

Vuosittain kierroksia tulee sadan

pintaan”, Ruohoniemi totesi.

ta luovasta kyvystäni tuottaa ainutkertaista

lisäarvoa? Miksi en

voisi itse tunnistaa markkinoilla

mahdollisuuksia, segmenttejä ja

asiakastarpeita, ja tuottaa ongelmanratkaisukyvylläni

tuotteita,

jotka tekevät ihmisten elämän

mielekkäämmäksi, helpommaksi,

turvallisemmaksi ja sisältörikkaammaksi?

Miksi en itse voi olla

oman luovan pääomani sijoittaja,

hallitsija ja osakkeenomistaja, ja

osallistua sellaisen maailman rakentamiseen,

mihin itse uskon?

Miksi myyn kykyni tuottaa lisäarvoa

työnantajalle alihintaan, tai

miksi ylipäätään palvelen sellaisia

globalisaation mekanismeja,

jotka paremminkin murtavat kuin

rakentavat paikallisia yhteisöjä?

Tällä vedenjakajalla eroavat toisistaan

menneisyyden graafinen

muotoilija, ja tulevaisuuden graafinen

muotoilija. He eroavat ystävinä

ja jatkavat sitten omiin suuntiinsa.

En osaa sanoa, miten totta

tämä on, mutta mahdollisuus

tässä kuitenkin piilee. Se vaatii

tietenkin oivallusta, ja sitoutumista,

mutta niitähän muotoilijoilla

onkin. Graafinen muotoilu

onkin, paitsi työtä, myös maailman

ylläpitämistä samanlaisena,

tai sen muuttamista toisenlaiseksi.

En tietenkään aio enää sanoa

millaiseksi, sanon vain – toisenlaiseksi”,

Savola lopetti.

Toteutamme teräsrakenneprojektit

suunnittelusta

valmiiseen tuotteeseen.

Yhteystiedot:

Osoite: Rautakatu 3

61100 Peräseinäjoki

Puh: 06 4874400

Fax: 06 2470444

Kotisivut: www.mr-steel.fi

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@mr-steel.fi

Tj Markku Ruohoniemi

06 - 4874 401, 0500 - 667 551

Pentti Salmela

06 - 4874 404, 040 - 5034 722

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan

yksikössä koulutus erittäin korkeatasoista

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö toimii kolmessa

eri toimipisteessä. Muotoilupuoli on Kurikan Jurvassa, konservointi sijaitsee

Seinäjoella Törnäväntiellä ja kulttuurituotanto sekä kirjasto- ja

tietopalvelupiste on Seinäjoella Framilla.

Kulttuurialan yksikössä on neljä koulutusohjelmaa

-kirjasto- ja tietopalvelu

-kulttuurituotanto, jossa mediatuottamisen ja musiikkipainotteisen sosiokulttuurisentyön

suuntautumisvaihtoehdot

- konservointi, rakennuskonservoinnin suuntautumisvaihtoehto

- muotoilu, graafinen muotoilun, lifestylemuotoilun ja teollisen kalustemuotoilun

suuntautumisalat.

KALAJOEN

TEOLLISUUSRAKENNE OY

PL 67 (Rahvon teollisuusalue)

85101 KALAJOKI

Puh. (08) 462 643 fax (08) 462 645

Arvi Mustonen GSM 0400 589 503

DYNAMO

Närpesvägen 2, 64200 NÄRPIÖ

puh. (06) 224 3620, fax 06-224 1288

Sähköposti: dynamo@dynamohouse.fi

Yritystalo

- konsultointi yrityksen perustamisessa,

ideoiden ja edustuksien välitys, apua

tuote- ja edustajaetsinnöissä, etablointiapua,

markkinointipalveluja, koulutus

ja lyhytkursseja

Konservointia

Seinäjoella

Rakennuskonservoinnin yliopettaja

Janne Jokelainen vastaa

TKI-toiminnasta(tutkimus,

kehitys- ja innovaatiotoiminta)

Seinäjoella. ”Olen toiminut

konservoinnin yliopettajana nyt

puoli vuotta, joten TKI-toiminta

on vielä käynnistysvaiheessa. Aiemmin

koulutusohjelman TKItoiminta

on muodostunut yhteistyöstä

museoiden ja yksityisten

rakennusten omistajien kanssa.

Yhteistyötahoja

halutaan lisätä

Tulevaisuuden tavoitteena olisi

laajentaa TKI-toiminta myös

alueen rakennussuunnittelijoiden,

rakennusalan yrittäjien, rakennusaineteollisuuden

ja materiaalivalmistajien

pariin. Yhteistyötapoina

voisivat olla tutkimushankkeet,

koulutushankkeet

ja kurssitoiminta”, yliopettaja

Janne Jokelainen visioi.

Hirsiperinteen

erikoismies

Janne Jokelainen on koulutukseltaan

arkkitehti ja TkT. Jokelaisen

väitöskirja käsittelee rautatierakennusten

arkkitehtuuria ja

niiden hirsirunkojen ominaisuuksia.

”Täten varsinainen erikoistumiseni

on perinteisessä hirsiarkkitehtuurissa

ja hirsirakennustekniikassa.

Näihin liittyen olen

erikoistunut myös puurakenteiden

vaurioihin ja korjaustapoihin,

joten erityisesti restauroivat

ja konservoivat korjausmenetelmät,

joissa huomioidaan kulttuurihistorialliset

arvot ja perinteiset

käsityötavat ovat vuosien myötä

tulleet tutuiksi”, Jokelainen kertoi

omasta alan tuntemuksista.

LOCMETO Oy

Paulaharjuntie 38

61300 Kurikka

Puh. (06) 4501 205, gsm 0500 661 120

Fax (06) 4501 235 Raimo Leppinen

raimo.leppinen@locmeto.inet.fi

METALLIN ALIHANKINTATYÖT


Mr. nosturi on ammattitaitoinen

nosturien kunnossapitoalan

yritys. Ammattitaito, työturvallisuus

ja laatutakuu ovat yrityksen

toiminnan perusta. mr. nosturin

päätoimipaikka on Kuopion

kupeessa Toivalassa, sekä lisäksi

kolme toimipistettä: Iisalmessa,

Pyhännällä sekä Oulussa. Tavoite

on olla lähempänä ja siten

edullisemmin asiakkaan apuna.

Toimipisteet mahdollistavat entistä

paremmin vikapalvelun sekä

muun muassa kiinteät nostolaitteiden

ja apuvälineiden pitkäaikaiset

huoltosopimukset, kertoo

toimitusjohtaja Markus Rekola.

mr. nosturin toimialaan kuuluvat

nosturiasennukset ja niiden

huollot ja korjaukset ja modernisaatiot.

Myyntivalikoimissa ovat

muun muassa silta- ja ketjunosturit,

kuormausnostureiden tarkastukset

sekä laaja sortimentti nostovälineitä

ja varaosia. Nostimien

radio-ohjauslaitteet ja muut tekniset

tuotteet kuuluvat luonnollisesti

mukaan.

-mr. nosturi tekee myös nostolaitteidenmodernisaatiotöitä

ja monenlaisia tarkastuksia,

kuten ainetta rikkomattomat -

ja määräaikaistarkastukset sekä

koekäytöt. Nosturit pitää tarkastaa

vuosittain ja nostovälineet,

kuten vaikkapa nostoliinat myös

määrävälein. Sopimusasiakkaillemme

käymme vuosittain huoltamassa

laitteet, jolloin asiakas

voi luottaa laitteiden toimivuuteen,

Rekola korostaa.

-Voi arvioida, että maassa on

satojatuhansia tarkastamattomia

nostoapuvälineitä. Myös nostoapulaitteiden

tarkastukset, kuten

taljojen sekä putoamisvaljaat,

TEOLLISUUSMAAILMA 5

Toiminta laajenee Oulun seudulle.

Oy Weldforce Ltd on henkilöstöpalveluihin

erikoistunut suomalainen yritys. Teillä on

mahdollista saada hitsauksen

ammattilaiset nopeasti ja edullisesti

käyttöönne projekteihin ja työmaille

Suomeen tai muualle Eurooppaan.

PYYDÄ TARJOUSTAMME

HITSAUSVOIMASTA!

Jarkko Rastas, toimitusjohtaja

P. +358 40 186 2242

jarkko.rastas@weldforce.fi

www.weldforce.fi

LAADUKKAAT AMMATTITYÖKALUT

SUORAAN TUKKURILTA

I D G

t o o l s ®

Ahti Nevanperä

Aluepäällikkö /

Rovaniemi-Kajaani

Auto 040 5551 297

Suomen

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY

Puh. (02) 4544 790 Fax (02) 4544 793

kuuluvat osaamiseemme. Mikäli

nostolaitteessa on vikaantunut

osa, jota ei varaosavalikoimastamme

löydy, osaamme valmistaa

sellaisen itse.

mr. nosturin asennuspalvelu

kattaa nostokaluston noston radalle,

käyttökuntoon varustelun

sekä virtalinjojen asennuksen.

Huoltotilanteissa mahdollisesti

ilmenneistä vioista teemme korjausehdotuksen

asiakkaan etua

ajatellen, näin varmistuu laitteen

toiminta myös jatkossa. Hyvin

varustellut huoltoautot, iso varasto

ja nopeat tilaustoimitukset

ovat se, mitä haluamme tarjota

asiakkaillemme, kertoo Rekola.

-Olemme modernisoineet

useita erityyppisiä nostureita

näiden modernisointien kautta

kehittyi komponenttiratkaisu,

joka sisältää uuden sähköistyksen

inventteri-käyttöiseksi sekä uudet

pyöräpesät siirtokoneistoineen.

Tällaisella ratkaisulla nostureiden

ajo-, ja käyttöominaisuudet

laajenevat.

Meillä on osaamista, jonka

Jurvan

Terähionta Oy

Lastuavien työkalujen

valmistus, huolto ja myynti

• jyrsimet • kalvaimet

• kierretapit • HSS/HM porat

• kärkiupottimet ym

Mäkeläntie 8, 66300 JURVA

avulla saamme tehtyä asiakkaalle

sellaisen tuotteen, jota hän tuotannossaan

tarvitsee. Myyntivalikoimamme

kautta voimme sitten

palvella tavanomaisempien nostolaitteiden

osalta. Tarkoitus on

osata ja pystyä toteuttamaan se

kaikki, mitä tällä alalla on tarpeen

osata.

Verkkosivuillamme palvelee

asiakasta kaavakkeet, joiden

avulla hän voi lähettää tarjouskyselyn

vaikkapa silta- tai ketjunosturista.

Ammattilaiset tekevät

nosturin ja toimittavat ja asentavat

sen kohteeseen takuutyönä,

lupaa Markus Rekola.

- Suoritamme myös käyttöönottotarkastuksen

asennuksen yh-

Puh. 040-559 4431 www.jurvanterahionta.fi

Oy Joko-Systems Ltd

Korjaamontie 14

PL2, 84101 Ylivieska

JOKO Puh. 08-420 666,

Fax 08-424 326

Gsm. 040 72 444 60

sähköposti: joko@joko-system.fi

internet: www.joko-system.fi

Verkonrakennukseen

liittyvät laitteet,

sähkö- ja puhelinlaitoksille sekä

alan urakoitsijoille.

teydessä, näin varmistetaan, että

laite kattaa kaikki sille asetetut

vaatimukset.

Nostoalan koulutus ja konsultaatio

täydentävät mr. nosturin

palveluvalikoiman. Teemme

koulutusta asiakkaiden tiloissa tai

järjestämme koulutuksen muualla

tapauskohtaisesti. Konsultaatiopalveluamme

kannattaa käyttää,

kun vaikkapa suunnitellaan

hiukankaan isompaa nostolaitehankintaa.

Meillä on laaja tieto

markkinoista ja eri mahdollisuuksista

toteuttaa asiakkaan toiveet

ja tarpeet. Hyvä etukäteissuunnittelu

saattaa säästää asiakkaalle

merkittävästi nostolaiteinvestoinnissa,

vakuuttaa toimitusjohtaja

Markus Rekola.

Kunnossapitomme

huoltaa nostokaluston

valmistajasta tai

merkistä riippumatta.

Ota yhteyttä,

autamme sinua mielellämme.

mr. nosturi oy

Puh. 010 4222 309

Sammontie 10

70900 TOIVALA

Ahmolantie 3

74510 IISALMI

Ukontaival 9

92930 PYHÄNTÄ

Haaransuontie 17

90240 OULU

Sposti:

etunimi.sukunimi@mrnosturi.fi

www.mrnosturi.fi

Tehtaantie 8, 60100 SEINÄJOKI

puh. 02 07 288 350,

fax. 02 07 288 360

kotisivu: www.semko.fi

PUMPPUJEN KORJAUKSET

Hydrauliikkapumppujen ja moottoreiden korjaukset

ja koeajot Keminmaalla.

Korjaamme mm. seuraavia merkkejä:

Bosch Rexroth

Kawasaki

Eaton

Linde

Sauer-Danfoss

AE Proservice • Ari Eilittä

ari.eilitta@neuvos.com • puh. 0400 694 174


6 TEOLLISUUSMAAILMA

Kaunista pintaa kotiin tai mökille

Uutta Suomessa – piilutetut hirsipaneelit

Kruunupyyssä sijaitseva WL Trecon Ay on tarjonnut

kattavia rakennusalan palveluja vuodesta

1999. Syksyllä 2008 yritys aloitti uutena

palveluna piilutettujen hirsipaneelien toimittamisen

Ruotsista.

Piilutettuja hirsipaneeleja on

saatavilla WL Treconin varastohallissa

Peltotiellä.

”Kun paneeleita ei löytynyt

Suomesta, päätimme aloittaa

niiden tuonnin Ruotsista. Piilutetut

hirsipaneelit ovat upea

vaihtoehto monenlaisiin rakennuksiin.

Niillä saa kaunista pintaa

yhtä hyvin kotiin kuin mökillekin”,

kertoo yrittäjä Håkan

Libäck.

Paneelin pinnan käsittely

muistuttaa perinteistä piilukirveen

iskua.

”Iskuilla on eri etäisyys toisistaan,

jotta paneelin pinta ei

näyttäisi muuttumattomalta. Paneeleillamme

ja nurkillamme ta-

Vaasan Aikuiskoulutuskeskuksen

koulutuksiin osallistuu

vuosittain noin 4500 ja päivittäin

noin 1700 opiskelijaa. Tekniikan

koulutuksia järjestetään monilta

eri aloilta, kuten metalli, sähkö

sekä talotekniikka ja rakennus.

Koulutuksia järjestetään yhteistyössä

mm. yritysten, ELY-keskuksen,

TE-toimiston ja oppisopimustoimiston

kanssa.

- Kartoitamme koulutustarvettayhteistyökumppaneidemme

kanssa ja pyrimme järjestämään

koulutuksia esille tulevien

tarpeiden mukaan, toteaa kouluttaja

Minna Kiviharju.

Ammatillisen osaamisen rooli

on kasvanut suomalaisessa markkinataloudessa

merkittävästi viime

vuosikymmeninä. Työnhaussa

tutkintopaperi on tärkeä valt-

losta tulee perinteisen hirsitalon

näköinen.”

Hirsipaneelit on valmistettu

hyvälaatuisesta kuusesta ja männystä.

Ulkokäyttöön soveltuu

29 x 195 mm tai 34 x 195 mm

kuusipaneeli. Sisätilojen seiniin

käy 29 x 195 mm mänty ja kuusi,

samoin 22 x 195 mm kuusi.

”Paneelit soveltuvat erinomaisesti

niin uuteen kuin

vanhaankin taloon. Paneelien

ja nurkkien asennus on myös

todella helppoa”, Libäck sanoo.

Kaikenlaisia

rakennusalan töitä

WL Trecon tekee kaikenlai-

sia rakennustöitä Kruunupyyssä

ja naapurikunnissa. Yritys

työllistää omistajien, Håkan

Libäckin ja Anders Wikarin lisäksi

viisi vakituista työntekijää

ja kesäisin myös tilapäistä

työvoimaa.

”Työskentelimme yrityksen

perustamisen jälkeen aluksi

kahdestaan ja teimme lähinnä

remonttitöitä. Siitä toiminta

on vähitellen kasvanut nykyisel-

leen. Viime vuosina rakentaminen

oli hyvinkin vilkasta, mutta

nyt tilanne on rauhoittunut. Tähän

saakka meillä on vielä riittänyt

töitä.”

Yritys tekee rakennustyö-

Aikuiskoulutuksesta

saadun osaamisen avulla menestyy

Vaasan Aikuiskoulutuskeskus kouluttaa käytännön

osaajia pohjanmaan työelämän tarpeisiin.

Aikuiskoulutuskeskus palvelee myös yrityksiä

erilaisissa koulutus- ja kehittämistarpeissa.

Käytännönläheisenä, joustavana koulutusmuotona

aikuiskoulutus sopii moneen erilaiseen

elämäntilanteeseen. Lakiuudistuksen myötä

myös työtön voi nyt opiskella aikuiskoulutuskeskuksen

omaehtoisessa tutkintoon valmistavassa

päiväkoulutuksessa.

tikortti, joka alkaa olla jo useimmalla

alalla välttämättömyys.

Tutkintotodistuksella osoitettavaa

osaamista arvostetaan niin

työpaikkaa haettaessa kuin alaa

vaihdettaessakin.

Aikuiskoulutuskeskuksessa

opinnot on muokattu niin, että

ne soveltuvat nimenomaan aikuisten

vaihteleviin elämäntilanteisiin.

Koulutusta on lyhytkursseina

sekä tutkintoperusteisena

koulutuksena, päivä- ja iltaopetuksena.

- Vuodenvaihteessa voimaan

tullut lakimuutos mahdollistaa

nyt myös sen, että työttömät työnhakijat

voivat opiskella omaehtoisessa

tutkintoon valmistavassa

päiväopetuksessa. Edellytyksenä

on, että he ovat tehneet tähän liittyvät

suunnitelmat TE-toimistos-

sa. Työvoimapoliittinen koulutus

ei siis enää ole työttömän ainut

vaihtoehto, Kiviharju kertoo.

Osaavasta työ-

voimasta pulaa jo

monella alalla

Vaasassa on tarjottu rakennusalan

aikuiskoulutusta jo kymmenkunta

vuotta. Vuonna 2008

VAKK:ssa aloitettiin Opetushallituksen

vahvistamiin valtakunnallisiin

tutkintoperusteisiin perustuvat

koulutukset, jotka valmistavat

aikuisopiskelijoita ra-

kennusalan perus-, ammatti- tai

erityisammattitutkintoon.

Rakennusalan, kiinteistönhoidon

ja talotekniikan koulutusten

tarve kasvaa jatkuvasti, koska

aloilla ikäännytään kovaa vauhtia.

Jo nyt osaavasta työvoimasta

on pulaa kaikilla näillä aloilla.

- Nyt taantuma-aikaankin

monta ammattitaitoista henkilöä

on siirtynyt eläkkeelle ja sama

suuntaus jatkuu, joten töitä

tulee näillä aloilla riittämään. Erityisesti

rakennusalan yrityksiltä

tulee palautetta siitä, että sinne

tarvitaan nyt ammattitaitoisia ih-

misiä, kertoo Kiviharju ja jatkaa:

- Rakennustyömaalle ei enää

tänä päivänä voi mennä noin vaan

töihin, koska tämän päivän rakennukset

ovat selvästi monimutkaisempia

ja haastavampia kuin aiemmin.

Kädentaitojen rinnalle

tarvitaan ammatillista osaamista

myös eri rakenteista ja niiden

toiminnasta, rakennusmääräyksistä

ja rakentamisen yleisistä

laatuvaatimuksista ja ohjeista,

joita oppii yleensä vain koulunpenkillä.

Kun työntekijät osaavat

ja ymmärtävät alaa kokonaisvaltaisesti,

voimme välttyä esimerkiksi

rakennusvirheiltä, joista valitettavasti

saa lukea lehdistä hyvin

paljon.

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen

talotekniikka ja rakennusala

kouluttaa kiinteistönhoito-,

ilmastointi-, putkiasennus- ja

talonrakennusalan ammattilaisia.

Meneillään on tällä hetkellä useita

tutkintoon valmistavia koulutuksia;

rakennusalan perustutkintoon

ilta- ja päiväkoulutusta, putkiasentajan

ja kiinteistönhoitajan

perustutkintoon iltakoulutusta,

kylmä- ja lämmityslaitealan ammattitutkintoon

sekä putki- ja ilmastointialanerikoisammattitutkintoon

omaehtoista koulutusta.

Kiinteistöhoitajan ammattitutkinnon

suorittaneita valmistui

juuri kymmenkunta. Koulutuksia

voidaan suorittaa myös oppisopimuksella

tai omaehtoisen opiskelun

kautta. Tietoa alkavista koulutuksista

löytää Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen

nettisivuilta.

maalla kaiken pohjatyöstä kattoharjaan

ja korjauksista saneeraukseen.

”Otamme myös täys-urakoita,

joissa vastaamme koko

rakennustyömaasta liikekumppanin

kanssa. Palveluihimme

kuuluvat myös Kastelli-talojen

asennukset.”

Myös omaa

asuntotuotantoa

WL Treconilla on myös

omaa asuntotuotantoa. Viimeisimpiin

rakennuskohteisiin kuuluu

kolme paritaloa ja rivitalo,

jotka sijaitsevat Kruunupyyn

keskustassa.

”Parhaillaan rakenteilla olevassa

rivitalossa on vielä vapaana

kolmio, jonka pinta-ala on 71

neliötä ja kaksio, jonka pinta-ala

on 52 neliötä. Huoneistot ovat

laadukkaita ja valoisiakin, sillä

korkeissa olohuoneissa on yläikkunat”,

Håkan Libäck kuvailee.

Henkilöstö-

koulutuksella

täsmäosaamista

yritykselle

Osa VAKK:n toimintaa ovat

yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävät

henkilöstökoulutukset.

- Yritykset voivat tilata meiltä

tiettyyn tarpeeseen kohdistettua

henkilökoulutusta. Esimerkkinä

voisin mainita tulossa olevan

VTT:n henkilösertifikaattiin tähtäävän

märkätilojen vedeneristyskoulutuksen,

joka vastaa ammattitutkinnon

yhtä osaa. Koulutukseen

pääsylle on vaatimuksena 3

vuoden työkokemus märkätiloihin

liittyvistä rakenteista ja tuotekoulutus.

Yrityksille tarjottava koulutustarjonta

on laaja. Toteutettava

koulutus voi olla tutkintoon

valmistava tai täydennyskoulutus.

Kuten kaikessa aikuiskoulutuskeskuksen

toiminnassa, myös

henkilöstökoulutuksissa tavoitteena

on vastata työelämän tarpeisiin

ja toteuttaa koulutukset

työelämälähtöisesti.

- Koulutuksen suunnittelu

lähtee aina asiakkaan tarpeista

ja tavoitteista. Näihin tarpeisiin

pyritään vastaamaan joko valmiin

koulutustuotteen tai räätälöidyn

koulutuksen keinoin, Kiviharju

toteaa.

Lisätietoja:

Vaasan

Aikuiskoulutuskeskus

www.vakk.fi


Espotel on vuonna 1986 perustettu, henkilöstön

omistama yksityinen suomalainen insinööritoimisto.

Sen toiminta on alusta alkaen keskittynyt

sulautettujen tuotteiden tuotekehitykseen. Luotettavuus,

asiakasystävällisyys ja järeä ammattitaito

takaavat sen, että Espotelin palvelut vastaavat

alan korkeisiin vaatimustasoihin.

- Henkilöstömme koostuu

yhteensä 230 suunnittelijasta;

laiteläheisistä ohjelmoijista,

jotka hallitsevat muun muassa

sulautetut Linux-järjestelmät,

reaaliaika- ja automaatio-ohjelmistot,

Windowsin ja

käyttöliittymät,sekä elektroniikka-,

mekaniikka-, automaatio- ja

RF-suunnittelijoista, järjestelmätestaajista

ja projektipäälliköistä.

Verkostoomme kuuluu

läheisinä kumppaneina muotoilijoita,

erikoisalueiden asiantuntijoita,

mitta- ja testauslaitoksia

ja sopimusvalmistajia. Jokaisen

seitsemän toimipisteemme osaaminen

on asiakkaamme käytössä,

luettelee yhtiön markkinointipäällikkö

Tapio Makkonen.

Espotelin toimipisteet sijaitsevat

Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä,

Kuopiossa, Vaasassa,

Nivalassa ja Oulussa. Sen erityisiä

vahvuuksia on kattavan ja

hyvin verkostoituneen tuotekehityskapasiteetin

ansiosta kyky

hoitaa haastavienkin tuotteiden

tuotekehitysprojekti kokonaisuudessaan

ideasta toimivaan

RAUDAN MYYNTI

• RHS • putket • pyöröteräkset

• laatat - levyt • RST- putket + levyt • ym.

Kalajoen

Rautamyynti

Ylivieskantie 142 (ent. Romuliike)

Puh. 0400-582 234/K. Vedenoja, fax 08-462 711

Kokemusta ja näkemystä – eduksesi!

TEOLLISUUSMAAILMA 7

Älyä tuotteisiin

tuotantoon asti. Tuotantotestilaitteiden

suunnittelu- ja valmistus

on sen yksi vahvasti kasvavista

toiminnoista.

Paras osaaminen,

paras lopputulos

Espotel palvelee Itä-Suomen

asiakkaitaan Kuopion konttorista

käsin, joskin suuremmat projektit

jaetaan aina eri konttoreiden

kesken niin, että kaikki yhtiön

voima on jokaisen yksikön

käytössä.

-Voimme toimia paikasta

riippumatta ja tuoda näin asiakkaamme

käyttöön parhaat soveltuvimmat

resurssimme. Joustavalla

henkilökunnan käytöl-

lä saavutetaan tehokkuutta ja

riittävä osaaminen. Jokaisessa

konttorissamme on kuitenkin

tarvittavat laboratoriotilat testauslaitteineen

päivineen, joten

monimutkaisiakin hankkeita

voidaan tehdä missä tahansa.

Jokainen projekti suunnitellaan

tapauskohtaisesti, ja usein tärkeäksi

seikaksi nousee paikallisuus.

Koska olemme lähellä,

pääsemme keskustelemaan asiakkaamme

kanssa nopeasti tuloksista

ja vaatimuksista. Kommunikaatio

on äärimmäisen tärkeää

koko projektin ajan, muistuttaa

Makkonen.

Makkonen lisää, että asiakaslähtöiseen

toimintaan liittyy

olennaisesti laadun ja taloudel-

X-TRA PUTKI AY

• metalli- ja lasirakenteet

• kierreportaat • suorat portaat

• kaiteet

Nikulantie 373, 69600 KAUSTINEN

puh. 040-865 5730, fax 06-861 4518

E-mail: x-traput@x-tra.fi, www.x-traputki.com

lisuuden tasapainon löytäminen.

- Asiakkaamme haluaa myydä

lopputuotteensa ja saada siitä

katetta. Tämän vuoksi etsimme

hänelle aina teknistaloudellisesti

parhaan vaihtoehdon, sillä aina

viimeisin tekniikka tai komponentti

ei ole paras vaihtoehto.

Asiakkaidemme täytyy aina olla

tyytyväinen tuotteeseemme ja

keskustelemme mielellään kaikista

alaan liittyvistä asioista hänen

kanssaan.

Yksi Espotelin Kuopion julkisista

referensseistä on edistyksellisestä

tuotekehityksestään

tunnetulle Mumcore Oy:lle tehty

projekti, joille yhtiö kehitti monimutkaista

mittauslaitteistoa.

- Referensseistämme on hankala

puhua, sillä vaitiolovelvollisuus

ja luottamuksellisuus liittyy

kaikkeen siihen työhön mitä

teemme. Käytännössä tuomme

mikroprosessorin ja tiettyä älykkyyttä

johonkin tuotteeseen, jota

yleensä käytetään autoelektroniikassa,tietoliikennesovelluk-

www.jspietarsaari.fi

sissa tai lääketieteessä. Joitakin

tuotteita, kuten rannetietokone,

on suunniteltu myös kuluttajakäyttöön.

Asiakkaamme ovat

globaaleja suomalaisia yrityksiä,

joiden tuotteita myydään

ympäri maailmaa. Kaikki mitä

teemme, täytyy olla hyvin laadukasta,

varmaa ja korkeatasoista,

eikä ongelmia saa ilmetä, painottaa

Makkonen.

Katse ulkomaille

Makkonen kertoo Espotelin

tulevaisuuden tavoitteiden olevan

kahden suuntaisia: Siinä

missä he haluavat säilyttää merkittävyytensä

Suomessa, on heillä

halua saada jalansijaa myös

kansainvälisiltä markkinoilta.

- Tavoitteenamme on löytää

paikkamme myös Ruotsin

ja lähialueiden markkinoilta

osaamisemme avulla. Toisaalta,

jatkaaksemme tietämme

Suomessa, on tavoitteenamme

myös oman keskituntihintamme

alentaminen. Sen saavuttamiseksi

tulemme käyttämään

alemman kustannustason maahan

perustettavaa tuotekehityskeskusta.

Tämä on olisi tärkeää

erityisesti suuremmissa projekteissa,

jolloin voisimme vastata

asiakkaamme tarpeeseen edullisimmista

hinnoista. Nämä ovat

kaksi tulevaisuutemme linjaa.

Muutoin pysymme täyden palvelun

talona edelleen: Meiltä

löytyy kaikki mitä elektronisten

laitteiden kehittämiseen tarvitaan,

päättää Makkonen.

Lisä-/Yhteystiedot:

Espotel Oy

Tapio Makkonen

Puh. 040 556 7940

Kuopio:

Microkatu 1

Jouni Savolainen

Puh. 046-850 8266

ALFA-BAG

SUURSÄKIT

SUORAAN VARASTOSTA

PUH. 06 8245 100 • FAX 06 8245 148

0400-361111, info.finland@storsack.com

Vasarakuja 19, 67700 Kokkola

• Venttiilihuolto- ja

kunnossapitopalvelut

• Koneistus ja asennus

• Varaosien valmistus


8 TEOLLISUUSMAAILMA

Toivalan Konepaja on vuonna

1985 perustettu yritys, jossa

toteutettiin sukupolven vaihdos

vuoden 2009 alussa. Yrityksen

perustaja Vesa Mikkonen myi

tuolloin pojalleen Risto Mikkoselle

60 prosenttia yhtiöstä ja

40 prosenttia Canelco Capitals

Oy:n hallinnoimalle rahastolle.

Vaativia teollisuustuotteita

valmistavan keskiraskaan konepajan

liikevaihto on noin 6,5

miljoonaa.

”Tavoitteena on maltillinen

kasvu. Nyt vaikuttaa siltä, että

taantuma olisi hellittämässä ja

jo lähiaikoina tarvittaisiin lisää

työvoimaa. Toistaiseksi henkilöstömäärä

on kuitenkin vielä

ennallaan”, kertoo toimitusjohtaja

Risto Mikkonen.

Positiivisia signaaleja on

Mikkosen mukaan jo ollut näkyvissä

ainakin hetkellisesti.

”Kyselyjä on ollut sekä ko-

Toivalan Konepaja toimittaa vaativia

teollisuustuotteita ympäri maailmaa

Siilinjärvellä Kuopion kupeessa sijaitseva Toivalan

Konepaja toimittaa muun muassa teräksisiä

savu- ja sisäpiippuja, tuulivoimaloiden runkoja,

paineastioita, erilaisia säiliöitä ja lämmönvaihtimia

niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.

timaasta että ulkomailta selvästi

enemmän kuin vielä keväällä.

Epävarmuutta on silti edelleen

selvästi ilmassa, joten pitkälle

meneviä johtopäätöksiä ei vielä

uskalla tehdä.”

Ensiluokkaista

työtä

suunnittelusta

asennukseen

Toivalan Konepaja tarjoaa

kokonaisvaltaista palvelua

suunnittelusta valmiin tuotteen

asennukseen.

Vahvan kokemuksen ansiosta

yrityksessä osataan kertoa asiakkaalle

optimaalinen vaihtoehto

kaikkiin tarpeisiin. Asiakas saa

räätälöidyn ratkaisun rakenne- ja

työpiirustuksista alkaen.

”Onnistuneen lopputuloksen

ensimmäinen askel otetaan

suunnittelupöydällä. Suunnittelijoittemme

käsistä lähtevät tuotantoon

ratkaisut, joiden toimivuus

on testattu ja varmistettu

ennen kuin ne siirretään paperilta

teräkseksi”, Mikkonen selvittää.

Tuotannon laatua tarkkaillaan

jatkuvasti, jotta lopputulos

on aina ensiluokkainen.

”Laatutavoitteista ei tingitä

yhdessäkään tuotantovaiheessa.

Henkilöstön tiedon ja taidon kasvattamiseen

panostetaankin yrityksessä

tinkimättömästi. Laatu

ja luotettavuus pitävät niin suurissa

kuin pienissä toimituksis-

Teollisuuden tekniset harjaratkaisut

Suunnittelemme ja valmistamme

harjoja jokaiselle teollisuusalalle

• Pitkäaikainen kokemuksemme

ja laadukkaat raaka-aineet

takaavat onnistuneen

lopputuloksen.

• Löydämme yhdessä

hyvän ratkaisun

harjaongelmiinne,

kysykää meiltä harjaratkaisuja

Teollisuustie 15, PL 18 , 06151 PORVOO

puh. (019) 536 010, fax (019) 524 6618

www.celindgren.fi

Lyijy ja Metalli

T. Hukka Oy

Sähkösuotimet ja

lyijytuotteet

valtakunnallisesti

Puh. 08-465 204, 0500-366 204, Fax 08-465 501

Alajoentie 8, 85180 RAHJA

lyijy.metalli@yritysnet.com, www.lyijyjametalli.fi

sa”, Mikkonen vakuuttaa.

Todistuksena vahvasta alan

osaamisesta yrityksellä on

INSPECTA:n myöntämät palavan

nesteen säiliöiden, painelaitteiden,

kattiloiden ja putkistojen

valmistusluvat sekä saksalainen

terässavupiipun valmistussertifikaatti

SLV-Nord. Hitsaustyön

laadusta vastaa eurohitsausinsinööri

(EWE).

Toivalan Konepaja varmistaa

laatunsa noudattamalla muun

muassa seuraavia standardeja ja

ohjeistuksia: ISO 9001, ENV

729, PED-lupa (painelaitteet)

ja KTM 313/85; 2. mom. (palavan

nesteen säiliöt).

www.teakoy.fi

Kaksi tehdashallia

ja monipuolinen

konekanta

Toivalan Konepajan 2000 ja

400 neliön tehdashalleissa on

asianmukaiset tilat sekä haponkestävän

että hiiliteräksen työstämiseksi.

Halleissa on kaksi 25

tonnin, kaksi 6,3 tonnin ja kaksi

8 tonnin siltanosturia. Tiloissa on

myös ruiskumaalaamo.

Monipuoliseen konekantaan

kuuluvat muun muassa puikko-,

Mig-, Mag-, Tig- ja kaasuhitsauslaitteet

sekä jauhekaarihitsauslaite,

levyleikkuri (16 x

3000), särmäyspuristin (200 tn +

4500), levymankelit (56 x 3000,

20 x 3000 ja 5 x 2000) sekä polttoleikkauskone.

TIEDOSTA TAITO

Teak Teknologiakeskus Oy tarjoaa

KOULUTUS-,

TEKNOLOGIA- JA

ALIHANKINTAPALVELUJA

* TEKNOLOGIAPALVELUT

* TEOLLINEN ALIHANKINTA

* PINTAKÄSITTELYTEHTAAN

PALVELUT

* PUU- JA SISUSTUSALAN

KOULUTUKSET

* VAATETUSALAN KOULUTUKSET

Tuotteita ympäri

maailmaa

Toivalan Konepaja on vuosien

mittaan tehnyt lukuisia toimituksia

teollisuuslaitoksiin ympäri

maailmaa.

”Ulkomailla olemme usein

olleet päämiesten mukana, mutta

viime vuosina meillä on ollut

myös omia kokonaistoimituksia

suunnittelusta asennukseen”,

Mikkonen mainitsee.

Referenssilista on vaikuttava.

Sisä- ja savupiippuja on mennyt

esimerkiksi Saksaan, Viroon,

Ruotsiin, Indonesiaan ja Venäjälle.

Paineastioita on toimitettu

Australiaan, Chileen, Koreaan ja

Yhdysvaltoihin.

Yrityksen tuotantoon kuuluvat

myös tuulivoimaloiden rungot,

joita on tehty muun muassa

Pietarsaareen, Kemiin, Kokkolaan

ja Ruotsin puolellekin.

”Odotamme nyt muiden tuulivoimaloiden

kanssa tekemisissä

olevien kanssa hartaasti valtioneuvoston

päätöksiä syöttötariffeista.

Päätöksen teko on meillä

harmillisen hidasta, mikä johtuu

monesti valituskiemuroista”,

Risto Mikkonen toteaa.

Lisätietoja:

Puh. 020 720 9371/

myyntipalvelu

www.toivalankonepaja.fi

* CAD 2D ja 3D

* CAM-TEKNIIKKA

* CNC-TEKNIIKKA

* AUTOMAATIO JA

ROBOTIIKKA

* RÄÄTÄLÖIDYT MONI-

ALAISET KOULUTUKSET

Lisätiedot

- Teknologia-, alihankinta- ja pintakäsittelypalvelut

Jarmo Mäenpää p. 050 3948 715

- Teknologiakoulutukset (CNC, CAD, CAM, automaatio ja robotiikka)

Juha Koivula p. 050 3763 871

- Puu- ja sisustusalan koulutukset

Hannu Lakso p. 050 3948 728

- Vaatetusalan koulutukset

Niina Viljanen p. 050 3948 763

- Räätälöidyt monialaiset koulutukset

Raija Saari-Rantanen p. 050 3948 768

Sähköposti ovat muotoa etunimi.sukunimi@teakoy.fi

TEAK vaihde p. 010 3977 000, faxi 010 3977 100


Tekniset harjat

Tärkeimpiä menestystekijöitä

teknisten harjojen alalla ovat

monipuolinen konekanta, monitaitoinen

henkilökunta ja nopeat,

täsmälliset toimitusajat. Toiminta

yhteistyössä alan suunnittelutoimistojen

sekä kansainvälisten

yritysten ja raaka-ainetoimittajien

kanssa antaa Oy C.E. Lind-

gren Ab:lle valmiudet soveltaa

alan viimeisintä tietoa asiakkaidensa

hyödyksi.

Monipuoliset

harjas- ja runkomateriaalit

Räätälöityjen harjojen harjasmateriaali

valitaan aina käyt-

TEOLLISUUSMAAILMA 9

Tiedosta taito

Teak palvelee valtakunnallisesti ja

kansainvälisesti

Teuvan kunnan omistama Teak Oy on valtakunnallisesti

ja kansainvälisesti toimiva monialainen

aikuiskoulutuskeskus, joka kehittää ja toteuttaa

aktiivisesti uusia työelämälähtöisiä

koulutustuotteita eri toimialoille. Teak on myös

Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin puu- ja

huonekalualan koulutus- ja teknologiakeskus.

Koulutus- ja kehitystoiminnan

ohella Teak tarjoaa puu- ja

huonekalualan alihankinta- ja

yrityspalveluja sekä osallistuu

alan kansainvälisiin kehittämisprojekteihin.

Toiminta-ajatuksena on kehittää

alan yritysten kilpailukykyä

aikuiskoulutuksen, konsultoinnin,

uuden teknologian ja

soveltavan tutkimustoiminnan

avulla sekä tuottaa työelämälähtöisiä

ja eri asiakkaiden tarpeista

lähteviä koulutuspalveluja, jotka

yksilön ammattitaitoa kohottamalla

edistävät työllisyyttä ja

työn tuottavuutta.

”Teak poikkeaa muista Suomessa

toimivista aikuiskoulutuskeskuksista

siinä, että toimimme

valtakunnallisesti. Teak on

Pohjoismaiden johtava puu- ja

huonekalualan koulutus- ja teknologiakeskus

ja kotimaassa aivan

omaa luokkaansa ”, kertoo

toimialajohtaja Yrjö Huttunen.

Teak tekee paljon kansainvälistä

yhteistyötä. Yhteistyöprojekteja

on toteutettu mm Kiinassa,

Irlannissa, Ruotsissa, Baltiassa,

Venäjällä ja Kazakstanissa.

”Näin yrityksillä on mahdollisuus

saada kauttamme kansainvälisiä

kontakteja”, Huttunen

mainitsee.

Teollisen harjauksen ammattilainen

Oy C.E. Lindgren Ab on vuonna 1881 perustettu

Suomen vanhin harjoja teollisesti valmistava

yritys, joka tänä päivänä toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

siveltimet ja muut maalaustyökalut,

tekniset harjat sekä hyppyri- ja pulkkamäkien

muovituselementit. Tekniset harjat

edustavat noin 15 % yrityksen liikevaihdosta.

Yritysmaailma

© Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa

www.yritma.fi

Valmiudet vaativien

kehitysprojektien

toteuttamiseen

Huttusen mukaan Teakilla on

valmiudet vaativienkin kehitysprojektien

toteuttamiseen.

”Koneet, laitteet ja ohjelmistot

edustavat alan viimeisintä

teknologiaa. Meillä on esimerkiksi

kolme robottia joita käytetään

koulutuksen ohella erilaisissa

yrityskohtaisissa simuloinneissa.

Reilu vuosi sitten

hankimme ensimmäisenä alalla

joustavan FMS-tuotantosolun.”

Huttunen muistuttaa, että

Teak palvelee myös muita kuin

puu- ja huonekalualan yrityksiä.

”CNC-, CAD-, CAM- ja robotiikkapalvelut

eivät ole toimialasidonnaisia.

Näin kykenemme

kouluttamaan henkilökuntaa

käytännössä kaikkialle,

missä nämä teknologiat ovat

käytössä.”

Verkkokoulutuksen

uranuurtaja

Verkkokoulutuksen toteuttajana

Teak on uranuurtaja Suomessa.

”Olemme jo useiden vuosien

ajan tarjonneet monipuolista kou-

Julkaisija:

Joensuun Kustannus Oy

Yritysmaailma

Suvantokatu 20

80100 Joensuu

Email: joensuun.

kustannus@yritma.fi

lutusta verkossa. Olemme tehneet

verkko-opiskelun niin helpoksi

kuin mahdollista. Jokainen

opiskelija saa meiltä opintojensa

ajaksi käyttöönsä kannettavan

tietokoneen. Opiskelija voi edetä

omaan tahtiinsa ja verkkokouluttaja

on tarpeen mukaan käytettävissä”,

Huttunen selvittää.

Verkkokoulutus on ollut Huttusen

mukaan erittäin suosittua.

”Yritykset käyttävät paljon

tätä vaihtoehtoa henkilöstönsä

kouluttamiseen. Uskomme, että

tulevaisuudessa yhä useammat

hyödyntävät verkkokoulutusta.”

Teak kehittää verkkokoulutustarjontaansa

jatkuvasti.

”Rakennamme uusia tuotteita

koko ajan. Esimerkiksi robotiikka

etenee vauhdilla, ja koulutusohjelmien

on oltava ajan tasalla.”

Yli 50 vuotta

kokemusta

Teak on yli 50 vuotta kestäneen

toimintansa aikana kasvanut

ja kehittynyt monin tavoin.

tökohteen mukaan, erikokoisissa

listaharjoissa harjasmateriaalina

käytetään mm. hevosen jouhta,

kasvi- tai muovikuitua ja metallilankaa

eripituisena harjastuksena

Runkomateriaalina käytetään

joko alumiinia, muovia tai

puuta asiakkaan harjatarpeesta

riippuen.

Kiekkoharjoissa käytetään

harjasmateriaalina sekä luon-

Päätoimittaja:

Risto Käyhkö

Puh. 010 820 5700

Fax. 013-312 199

Sivunvalmistus:

Joensuun Kustannus

Oy Yritysmaailma

Email:

ilmoitus.sanna@yritma.fi

ilmoitus.kari@yritma.fi

”Toimintamme sai alkunsa

1.4.1959, jolloin alkoi ensimmäinen

verhoilualan kurssi

Teuvan keskustassa. Olimme

aluksi moniammatillinen kurssikeskus.

Lähdimme erikoistumaan

1970-luvulla ja erityisesti

-80-luvulla, jolloin mukaan tuli

puu- ja huonekalupuoli”, kertoo

tiimijohtaja Birgitta Saarenpää.

Vuonna 1991 kurssikeskus

muuttui aikuiskoulutuskeskukseksi,

ja toiminta yhtiöitettiin.

”Neljästäkymmenestäkahdestaaikuiskoulutuskeskuksesta

viisi otti osakeyhtiön toimintamuodokseen,

ja me taisimme

olla toisena järjestyksessä”, Saarenpää

mainitsee.

Monipuolinen ja

kysytty työelämälähtöisen

koulutuksen

järjestäjä

2000-luvulla Teak muuttui

valtakunnalliseksi toimijaksi,

nonkuitua että erilaisia keinokuituja.

Harjoilla

runsaasti erilaisia

käyttökohteita ja

–tarkoituksia

Asiakkaita ovat suomalaisen

teollisuuden eri alat kuten raken-

Toimittajat:

Sirpa Pitkänen

Puh. 010 820 5705

Eino Maironiemi

Puh. 010 820 5703

Tapani Kärkkäinen

Puh. 010 820 5704

joka järjestää työelämälähtöistä

koulutusta.

”Toiminta alkoi monialakoulutuksena.

Nykyään järjestämme

monialaisesti Rekry-,

Muutos- ja Täsmäkoulutuksia,

joissa yksittäinen koulutus räätälöidään

juuri yrityksen ja opiskelijan

tarpeen mukaisesti. Vahvuutemme

on muun muassa se,

että räätälöinnin yhteydessä ostamme

tarvittaessa tietopuolista

koulutusta eri oppilaitoksilta

ja yksityisiltä konsulttiyrityksiltä

eli juuri oikeaan tarpeeseen”,

Saarenpää mainitsee.

Teak on järjestänyt paljon

räätälöityjä koulutuksia muutosturvaoikeutetuille

etenkin Kaakkois-Suomessa,Pohjois-Karjalassa,

Pohjanmaalla. ja Pohjois-

Savossa. ”Näillä alueilla on ollut

paljon muutosturvaoikeutettuja

henkilöitä, joten koulutuksille

on ollut suuri tarve”, Saarenpää

huomauttaa.

Suuri osa Teakin järjestämistä

koulutuksista on asiakkaan

tarpeista lähtevää koulu-

nusmateriaali-, konepaja-, elintarvike-

ja graafinen teollisuus.

Oy C.E. Lindgren Ab:n valmistamia

harjoja käytetään erilaisissa

ja monipuolisissa tehtävissä,

esim. puhdistus tai kiillotus, hionta,

kuljetus, ohjaus, rajaaminen,

tiivistäminen tai sähköisyyden

poisto. Räätälöidyt harjaratkaisut

suunnitellaan yhdessä

asiakkaiden kanssa erilaisten

materiaali-, harjas- ja rakennevalintojen

avulla täyttämään asiakkaiden

harjatarpeet ja näin ratkaisut

löytyvät vaativimpiinkin

kohteisiin.

Laajaan tuotevalikoimaan

sisältyy lisäksi vakiotuotteita

kuten työstävät harjat, tuubi- ja

suutinharjat, nuohousharjat sekä

harjat lämmityskattiloiden

ja ilmastointikanavien puhdistukseen.

Oy C.E. Lindgren Ab on

teollisuuden harjaratkaisujen

Ilmoitukset:

Jarno Liimatainen

Puh. 010 820 5713

tusta. Tärkein tavoite on osaamisen

lisäämisen kautta työllistyminen

tai työpaikan säilyttäminen.

Taantuman hellittämisen

myötä myös Rekrykoulutusten

kysyntä on jälleen vilkastunut.

Tarjolla on myös tutkintoihin

tai tutkinnon osiin valmistavaa

koulutusta.

Puu- ja huonekalualan lisäksi

Teak järjestää tutkintotavoitteista

koulutusta sosiaali- ja terveysalalla.

”Kaakkois-Suomessa meillä

on tälläkin hetkellä 40 lähihoitajaopiskelijaa,

Forssassa kaksi

kuudentoista hengen ryhmää,

Heinolassa yksi ryhmä, ja Vaasassa

on välinehuoltajan ammattitutkinnon

suorittajia. Kasvava

osa-alue ovat maahanmuuttajille

tarkoitetut koulutukset”, Saarenpää

valottaa.

asiantuntija, jolta kannattaa kysyä

erikoisharjaratkaisuja teollisuudelle.

Rolf Lönnroth,

Myyntipäällikkö

OY C.E. LINDGREN AB

PL 18, 06151 Porvoo

Puh: (019) 536 010,

Faksi (019) 524 6618

S-posti: info@celindgren.fi •

www.celindgren.fi

Osoitelähde:

Itella, TGM Yrityskohderyhmät

Paino:

Suomalainen Lehtipaino Oy,

Kajaani


10 TEOLLISUUSMAAILMA

Oppilaitoksen toimintaa kehitetään

koko ajan siten, että työelämän

muuttuviin tarpeisiin pystytään

vastaamaan. Esimerkiksi

eri yksikköjen hajallaan olevia

toimintoja on keskitetty samoihin

paikkoihin, jotta toimintaympäristö

olisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen.

”Myös matkailu-, ravitsemis-

ja talousalan aikuiskoulutuksen

osalta koulutuspalvelut Kuopiossa

on keskitetty yhteen toimipisteeseen.

Toimimme Puijonlaaksossa

Sammakkolammentie 2:ssa,

mikä yksikkö tunnetaan myös nimellä

Savonia”, kertoo koulutuspäällikkö

Eeva Salminen.

Salmisen mukaan muutto on

ollut toiminnan kannalta monin

tavoin myönteinen asia.

”Sekä opetus- että muut käytettävissämme

olevat tilat ovat nyt aiempaa

paremmat. Aikuiskoulutuksen

kysynnän mukaan toimimme

jatkuvasti myös muilla paikkakunnilla

kuntayhtymän rajojen

ulkopuolellakin.”

Parhaillaan on meneillään

muun muassa työvoimakoulutusta

sekä puhdistuspalvelu- että

Savon ammatti- ja aikuisopisto palvelee

työelämää monipuolisesti

Iisalmessa, Juankoskella, Siilinjärvellä, Rissalassa,

Toivalassa, Muuruvedellä, Kuopiossa,

Suonenjoella, Leppävirralla, Pieksämäellä ja

Varkaudessa toimiva Savon ammatti- ja aikuisopisto

tarjoaa monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluja

yksityisille opiskelijoille, yrityksille

ja erilaisille organisaatioille. Lukuisilla eri koulutusaloilla

annetaan opetusta yli 70 ammattiin.

Työelämän palvelutehtävää toteutetaan myös

hanketoiminnan ja täydennyskoulutuksen kautta.

Vuokraus,

asennus

ja AV-esityspalvelut

www.av-tekniikka.com

Huoneistovuokraus

www.kelohuoneistot.com

cateringalalla. Aikuisopintoja on

jatkuvasti käynnissä myös monimuotokouluksena.

Lisäksi järjestetään

erilaisia lyhytkursseja,

joihin kuuluu esimerkiksi hygieniapassikoulutuksia.

Oppilaitos

on toiminut vuodesta 2007 myös

Palveluja kotiin –passin kouluttajana

ja vastaanottajana.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan

vahvuuksiin kuuluvat

Salmisen mukaan toimivat ja tiiviit

suhteet työelämään.

”Liikumme paljon työpaikoilla

ohjaamassa työssäoppimista ja

järjestämässä tutkintotilaisuuksia,

joten meillä on hyvä käytännön

tuntuma siihen, missä työelämässä

mennään. Päivitämme jatkuvasti

osaamistamme ja opettajia

on tänäkin syksynä kahden kuukauden

työelämäjaksolla. ”

Useita hankkeita

meneillään

Hanketoiminta on yksi keskeisistä

työkaluista, joilla oppilaitos

toteuttaa työelämän kehittämis- ja

palvelutehtäväänsä.

” EkoCentria on valtakun-

Video/Dataprojektorit

Plasmanäytöt

Oulun AV-tekniikka

040 559 5813

nallinen ammattikeittiöiden ja

oppilaitosten kestävien ja ympäristövastuullistenruokapalveluiden

kehittämiseen ja viestintään

erikoistunut yksikkö Savon ammatti-

ja aikuisopistossa. Toimipisteet

sijaitsevat Kuopiossa ja

Suonenjoella. Toimintaan sisältyy

monipuolinen hanketoiminta.

Uutta on valtakunnallinen

Ympäristöpassi –hanke, joka

kannustaa ammattikeittiöitä kestävän

kehityksen mukaisiin hankintoihin

ja ympäristövastuulliseen

toimintaan. Maa- ja metsätalousministeriön

Suomalaisen ruokakulttuurin

edistämisohjelma

(Sre) rahoittaa Ympäristöpassin

kehittämistä vuoden 2010 ajan.

Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin

(KestItä-hanke) on

ESR-rahoitteinen koulutushanke

vuosille 2009-2011. Hankkeen

aikana järjestetään myös koulutuksia

lähinnä julkisen sektorin

toimijoille kestävästä kehityksestä,

johon sisältyvät laatu- ja

ympäristötietoisuus.

Valtakunnallisia lähiruokaviestejä

EkoCentria on järjestänyt

jo neljänä perättäisenä vuonna

ja sillä tavalla edistänyt lähiruoan

merkitystä myös alueellisesti.

Meneillään on myös oppilaitoksemme

hallinnoima ESR-rahotteinen

Laadukkaat kotityöpalvelut

Itä-Suomessa hanke. Muut

oppilaitoskumppanit tässä hankkeessa

ovat Ylä-Savon ammattiopisto,

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

ja Etelä-Savon ammattiopisto.

Hankkeen tavoitteena on

Itä-Suomen kotityöpalveluyritysten

osaamistason kohottaminen

ja laatujärjestelmän pilotointi

yrityksiin sekä koulutuksen kehittäminen

verkostoyhteistyöllä

sertifikaattilähtöiseksi. Muutama

meidän alueemme kotityöpalveluyritys

saakin jo laatusertifikaatit

ensimmäisten joukossa mar-

raskuussa järjestettävässä tilaisuudessa

Helsingissä . ”

Uutuutena

ravitsemishoito- ja

ruokailu-

koulutukset

” Vuoden alussa aloitimme

ravitsemushoito- ja ruokailukoulutukset,

jotka on tarkoitettu perus-

ja erikoissairaanhoidon sekä

ikääntyneiden ja vanhusten pitkäaikaishoitokodeissa

ja –laitoksissa

työtä tekeville ruokapalvelu-

ja hoitohenkilöstölle. Koulutukset

on toteutuneet erittäin hyvin ja

tulokset myönteisiä. Uusia koulutusryhmiä

suunnittelemme alkavaksi

ensi vuoden alusta alkaen

Pohjois-Savon alueella. Tällä

tavoin jalkautamme uutta ravitsemushoito-

ja ruokailusuositusta

kentälle”, Salminen valottaa.

Kyse on Salmisen mukaan

merkittävästä asiasta, sillä on

olemassa tutkittua tietoa siitä,

että ravitsemushoidolla voidaan

ennaltaehkäistä ja hoitaakin sairauksia.

”Esimerkiksi keliakiassa ravitsemushoito

on ainoa hoitomuoto.

Toisaalta ravitsemushoito

myös tukee lääkehoitoa tietyissä

tapauksissa.” Ravitsemushoidon

on myös osoitettu lyhentävän

sairaalajaksoja, jolloin syntyy samalla

kustannussäästöjä.

Kaksi uutta

tutkintoa

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

jatkuvat myös tutkintoon

valmistavat aikuiskoulutukset.

”Tänä syksynä 1.8 alkaen on

tullut voimaan Kotityö- ja puhdistuspalvelualan

sekä Hotelli-,

ravintola- ja cateringalan perus-

Vaativaa teollisuusmaalausta

• jauhemaalaus 3:lla linjalla

• hyllyssä n. 200 varastosävyä

• kokoonpanotyöt

Jyväs-Pinta Oy

Yritystie 7, 40320 Jyväskylä

Puh. 0207 438 700, 040-354 0577

Fax 0207 438 701

www.jyvaspinta.fi

SEINÄJOKI

Rajatie 46

60101 Seinäjoki

Puh. (06) 4125 100

Fax (06) 4144 970

www.lakeudenhydro.com

Päivystys 24 h

0400 564 441 ja

0400 564 442

VAASA

Silmukkatie 17

65101 Vaasa

Puh. (06)3205 300

Fax (06)3123 560

tutkinnot. Molemmissa tutkinnoissa

on yhdistetty kaksi aiempaa

tutkintoa vastaamaan entistä

paremmin työelämän nykyisiin

tarpeisiin ja aloittavien opiskelijoiden

osalta tilanne näyttää

hyvältä. Koulutusta järjestämme

sekä nuorille että aikuisille

”, Eeva Salminen valottaa.

Osaavia tekijöitä

tarvitaan tulevaisuudessakin

Savon ammatti- ja aikuisopisto

järjestää matkailu-, hotelli- ja

ravintola-alan koulutusta Kuopiossa,

Varkaudessa ja Muuruvedellä.

Syksyllä 2010 alkaa uusi hotelli-,

ravintola- ja cateringalan

perustutkintoon valmistava koulutus.

Aikuisopiskelun aloittaminen

ei tosin ole yleensä kiinni

mistään tietystä ajankohdasta.

Moniin perus- ja ammattitutkintoihimme

valmistavan koulutuksen

voi aloittaa joustavasti milloin

vain, sillä haku on jatkuva”,

kertoo koulutuspäällikkö Markku

Hemming.

Perus- ja ammattitutkintojen

lisäksi on mahdollisuus suorittaa

erikoisammattitutkintoja. Suosittuja

ovat olleet esimerkiksi baarimestarin

ja hotelli-, ravintola- ja

suurtalousesimiehen erikoisammattitutkintoon

johtavat opinnot.

Hemming muistuttaa, että aikuisopiskeluun

on nykyään sikälikin

erinomaiset mahdollisuudet,

että tarjolla runsaasti erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

”Opiskelu ei ole ainakaan rahasta

kiinni kenenkään kohdalla.

Kannattaa tutustua koulutustarjontaamme.

Vaikka nyt eletään

taantuman aikaa, matkailu-,

ravitsemis- ja talousalalla tarvitaan

osaavia tekijöitä tulevaisuudessakin.”

Räätälöityjä

koulutuksia

Myös asiakkaiden toiveiden

mukaan räätälöityjä koulutuksia

järjestetään aina tarpeen mukaan.

”Meiltä kysytään hyvin paljon

henkilöstö- ja yrityskoulutuksia.

Kyseessä voi olla vaikkapa tarjoilijoille

tarkoitettu viiniosaamista

syventävä kurssi. Asiakkaat

ovat nykyään viinitietoisia,

joten myös tarjoilijoiden on hallittava

asiat. Myös esimerkiksi

erikoisruokavalioihin liittyvissä

asioissa on koulutustarpeita, joten

työsarkaa riittää”, Markku Hemming

mainitsee.

Best Western

Hotelli Savonia

tarjoaa aidon

oppimisympäristön

Savon ammatti- ja aikuisopiston

matkailu-, ravitsemis- ja talousalan

koulutusyksikkö toimii

samoissa tiloissa Best Western

Hotelli Savonian kanssa.

”Opetushotellimme ja – ravintolamme

tarjoaa aidon oppimisympäristön,

jossa opiskelijat

saavat hyvät valmiudet käytännön

työelämään. Hotelli- ja ravintola-alan

perustutkinnon suorittajat

työskentelevät ensimmäisenä

opiskeluvuotenaan täällä

eri osastoilla eli hotellin toimitiloissa,

ravintolan keittiössä ja salissa

sekä kerrospalvelutehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttöjä

opetushotelli-ravintolassamme

annetaan vuosittain lähes neljäsataa.

Best Western Hotelli Savoniassa

opiskelijoiden kanssa

työskentelee n. kaksikymmentä

ohjaavaan henkilöstöön kuuluvaa

työntekijää”, selvittää hotellin

johtaja Lauri Lilja.

Kansainvälisyys ja eri kulttuureihin

tutustuminen ovat kiinteä

osa alan opiskelua.

”Oppilaitoksellamme on laajat

kansainväliset yhteydet. Opiskelijamme

voivat työskennellä työssäoppimisjaksoillaan

ulkomailla

alan yrityksissä ja myös meillä on

vastaavasti ulkomaalaisia opiskelijoita”,

Lilja sanoo.

Koulutusta kehitetään jatkuvasti

oppilaitoksen ja opetushotellin

yhteistyönä, jotta tulevaisuuden

haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan

mahdollisimman hyvin.


Kokkolassa pääpaikkaansa

pitävän Storen Väri Oy:n asiakkaat

osaavat arvostaa yrityksen

tarjoaman palvelun yksilöllisyyttä,

nopeutta ja asiantuntevuutta.

Kaikki maalaukseen

liittyvät tuotteet ovat helposti

ja nopeasti saatavilla, joten ne

pystytään toimittamaan asiakkaalle

yllättävän tarpeen syntyessä

joustavasti. Asiakkaita palvellaan

mm. kolmen myymälän

ja omien jakeluautojen kautta.

Päätuotteisiimme kuuluvat

teollisuus-, auto-, talo- ja remonttimaalit

ja niihin liittyvät

tarvikkeet ja välineet. Kaksi

myymälä-autoamme kuljettavat

tuotteita eri paikkakunnille

Keski- ja Eteläpohjanmaalla, aina

Jalasjärvelle ja Alavudelle asti.

Kun asioimme maakunnissa

eri asiakkaiden kanssa, pyrimme

löytämään heidän tarpeisiin

parhaiten sopivat tuotteet. Toimitusjohtaja

Folke Store kertoo.

Pidempiaikaisten asiakkaiden

kanssa Storen Väri toimittaa

tuotteita palveluvarastoperiaat-

teella, jolloin asiakkaan varastoja

käydään sovituin väliajoin

täydentämässä.

Storen Värin

uudet toimitilat

Viime vuoden lopulla valmistuneet

yrityksen uudet laajennetut

toimitilat on nyt otettu

käyttöön ja yrityksen 1700 neliön

hallissa toimii kolme muutakin

yrittäjää, jotka ovat hallissa

vuokralla. Omassa käytössä on

nyt noin 850 neliötä. Halli hyödyntää

nyt ympäristöystävällistä

energiaa kalliolämmityksen

muodossa. Uuden hallin ansiosta

tavaroiden varastointi, jakeluauton

lastaustyöt sekä keruu

onnistuvat entistä vaivattomammin.

Myymälä käy

asiakkaan luona

Yrityksen jakeluautot ovat

rakennettu kuten myymälä-autoa

muistuttavat ratkaisut. Jake-

TEOLLISUUSMAAILMA 11

Storen Väri Oy

Kaikki maalauksessa tarvittava

ja vielä vähän enemmän

luauto on siis tavallaan pyörillä

liikkuva myymälä ja asiakkaat

voivat tulla autoon sisälle valitsemaan

tavaroita.

-Vakioasiakkaille soitetaan ja

kysytään etukäteen mahdollisista

täydennystarpeista, koska kaikki

tuotteet eivät millään sovi autoon.

Mahdolliset puutteet toimitetaan

asiakkaalle muuta kautta.

Lähettiautot toimittavat tavaraa

asiakkaillemme, joiden lisäksi

käytämme matkahuollon tarjoamia

kuljetuspalveluita. Pyrkimyksenämme

on kuitenkin toimittaa

tavara rahtivapaasti perille,

mikäli kohde vain osuu reitin

varrelle. Lupaa Store.

Yrityksellä on kolme myymälää

jotka sijaitsevat Kokkolassa,

Vaasassa ja Närpiössä. Kokkolan

toimipiste on samalla yhtiön

pääpaikka ja näin ollen siellä on

myös laajin tuotevalikoima.

Storen Väri palvelee monipuolisesti

alueen metalli- ja veneteollisuutta,

automaalaamoita

ja joitakin kurssikeskuksia sekä

maakunnassa toimivia jälleenmyyjiä.

Myymäläämme voi tulla

ihan kuka tahansa, joka tarvitsee

maalaukseen liittyvää tuotteistoa.

Valikoimamme on todella

laaja käsittäen mm. hiomapaperit

ja -koneet, kitit, maalit, maaliruiskut.

Valikoimasta löytyy

automaalaamoiden ja teollisuuden

käyttöön tarkoitettuja maaliruiskuja,

hiekka- ja laastipuhaltimia

sekä maalauskammioita,

Store listaa.

Yritys toimittaa lisäksi ruiskunpesulaitteet,

pesuaineet ja

infrakuivainlaitteistot maalareille.

Automaalipuolella tarjolla

on PPG, teollisuusmaalipuolella

puolestaan Nor-Maalin ja Jotunin

sekä Hempelin teollisuus-

SAvonYritysmaailma_joulukuu2009.FH11 Tue Dec 01 11:39:33 2009 Page 1

www.aikuistaoppimista.fi

Composite

ja venemaalit. PPG on todella

vahva toimittaja. Se toimittaa

autotehtaiden alkuperäismaaleja,

jolloin niiden sävytarkkuus

on todella hyvä. PPG on ollut jo

kymmeniä vuosia markkinajohtaja

mm. täällä Suomessa, Store

opastaa.

Korkeapaine-

ruiskut ja asuntoautot

vuokralle

Yrityksen tuotevalikoimaan

kuuluvat lisäksi talo- ja remonttimaalit,

jotka ovat tällä hetkellä

pääosin kotimaisia tuotteita. Valikoimista

löytyvät RTV:n, Tikkurilan

sekä Teknoksen talo- ja

remonttimaalituotteet.

-Olemme harjoittaneet tässä

toiminnan ohessa myös pienimuotoista

asunto-autojen,

autotrailerin, otsonaattoreiden

ja korkeapaineruiskujen ym.

vuokraustoimintaa. Korkeapaineruiskuja

ja asuntoautoja vuokrataan

varsinkin kesä-aikana todella

paljon.


12 TEOLLISUUSMAAILMA

Yli 40 vuoden kokemuksella

Salhydro pystyy tarjoamaan yksilöllisiä

ratkaisuja monenlaisiin

kohteisiin. ”Toimitamme hydrauliikan

ohjaus- ja säätöventtiileitä,

hammaspyörä- ja mäntäpumppuja,

hydraulimoottoreita,

sylintereitä ja voimayksikköjä.

Tärkeää tuotevalikoimaamme

edustavat myös komponentit.

Tämän lisäksi annamme myös

suunnitteluapua”, toimitusjohtaja

Reijo Salminen kertoo.

”Kuluttajan kannalta on tärkeää,

että Salhydrosta saa erinomaisia

tuotteita kilpailukykyiseen

hintaan. Tähän tarpeeseen

pyrimme vastaamaan. Yrityksellämme

on suorat kontaktit suuriin

eurooppalaisiin valmistajiin,

mikä takaa, että pystymme pitämään

hintamme kilpailukykyisinä.

Monet tunnetuimmista ja

Salhydro Oy

Uusia ratkaisuja

yhteistyössä asiakkaan kanssa

Salhydron maahantuomaan tuoteohjelmaan kuuluu runsas valikoima

teknisiä letkuja ja komponentteja hydrauliikkaan, paineilmalle, jäteautoihin,

säiliö- ja kalkkiautoihin, ilmastointiin, kemikaaleille purunpoistoon

jne. Vahvat panostukset tuotekehitykseen sekä lukemattomat uudet

tuoteinnovaatiot luovat vahvan pohjan yrityksen tuotevalikoimalle.

pitkäaikaisimmista tavarantoimittajistamme

ovat omien alojensa

johtavia valmistajia maailmassa.

Heidän jatkuva tuotekehityksensä

ja uudet tuoteinnovaationsa

luovat vahvan pohjan

meidän tuotevalikoimallemme”,

Salminen totesi.

Asiakas on

aina ykkönen

Reijo Salmisen mielestä tämä

tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että

kuunnellaan asiakkaiden tarpeita

entistä enemmän. Palvellaan

kasvotusten.

”Asiakkaiden kanssa on tehtävä

strategista yhteistyötä, jotta

löydetään uusia ratkaisuja

Me haluamme kehittää tämän

alan tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme

kanssa, Salminen

SUUNNITTELUPALVELUA

• Koneet ja laitteet • Rakennusten

teräsrungot • Säiliöt ja siilot

• FEM-lujuuslaskentaa

Taitotie 1, 63300 ALAVUS

puh. 06-2525 1960, www.sarmaplan.fi

vakuuttaa.

Tehokas toimintamme on

mahdollista, koska koko 19-henkinen

henkilöstö on toiminut

alalla pitkään ja on ollut koko

ajan erittäin kiinnostunut etsimään

uusia, entistä kilpailukykyisempiä

tuotteita ja ratkaisuja,”

Salminen jatkoi.

Harkitut liike-

toimintamallit

tuovat etua

kilpailijoihin

Yritys saa kilpailuetua vain

tekemällä eri asioita tai tekemällä

samat asiat eri tavoin kuin

muut yritykset. ”Tämä edellyttää

uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja,

joilla erilaistamme

toimintaamme kilpailijois-

ta,” Salminen korostaa.

Palvelupisteitä

usealla paikka

kunnalla

Salhydrolla on yli 2600 neliön

oma maahantuontivarasto.

Varasto sijaitsee Nurmijärvellä,

aivan Helsinki - Tampere

moottoritien varressa, josta tavarat

voidaan saada seuraavaksi

aamuksi eri puolelle Suomea

ja Baltiaa. Pääkaupunkiseudulla

toimii kolme omaa Hydromarket

-palvelupistettä; Konalassa,

Suutarilassa ja Keravalla.

Tampereella Juvelankatu 6:ssa

on Salhydrolla oma palvelupiste.

Muualla maassa palvelusta

vastaavat useat itsenäiset jälleenmyyjät.

Palvelupisteissä on laaja varasto

Salhydron maahantuomia

tuotteita täydennettynä koneiden

kunnossapidossa tarvittavilla

tuotteilla. Valikoimaan kuuluvat

voitelulaitteet, rasvat, liimat,

konepyyhkeet, liimat, lukitteet,

vaihtolavavaijerit jne. Kokenut

henkilökunta on valmiina ratkaisemaan

niin pienet kuin suuretkin

ongelmat.

• Ohjauskeskusten suunnittelu

• Automaatiosuunnittelu

• Keskusten valmistus, kojeistoasennus

• Testaus ja koekäyttö

ESCARMAT

Hirvenpolku 3, 65520 HELSINGBY

Puh. 06-3444 200, fax 06-3444 501, www.escarmat.com

Kuusirinne 3, 01900 NURMIJÄRVI

puh. 09-2766 400, fax 09-2508 433

salhydro@salhydro.fi , www.salhydro.fi

Juvelankatu 6, 33730 TAMPERE

puh. 03-3640 655, fax 03-3640 668

tampere@salhydro.fi , www.salhydro.fi

Tapulikaupungintie 6, 00750 HELSINKI

puh. 09-3464 200, fax 09-3464 300

hydromarket@hydromarket.fi ,

www.hydromarket.fi

Konalantie 47 A sisäpiha, 00390 HELSINKI

puh. 09-5121 200, fax 09-5121 300

konala@hydromarket.fi ,

www.hydromarket.fi

Palokorvenkatu 6, 04250 KERAVA

puh. 09-2423 200, fax 09-2423 300

kerava@hydromarket.fi ,

www.hydromarket.fi

”Salhydro Oy:n toiminta

käynnistyi 19 vuotta sitten kun

suuri lama alkoi. Siinä tilanteessa

todella taidot kasvoivat kun

yritys piti saada käyntiin ja asiakkaita

kaatui lähes samaan tahtiin

kun niitä saatiin”, Salminen

muisteli.

”Uskomme suomalaisuuteen

ja itseemme. Aiomme jatkaa

toimintaamme itsenäisenä,

kehittyvänä perheyhtiönä myös

tulevaisuudessa. Uusi yrittäjäsukupolvi

on jo vahvasti mukana

toiminnassamme”, Reijo Salminen

mainitsi.

NIMETECH Oy Ab www.nimetech.fi

NIMETECH Magasinvägen Oy 5Ab

Magasinvägen 66100 MALAX 5-

MAALAHTI

66100 FINLAND MALAX - MAALAHTI

(06) 365 1910

NIKLAS SANDQVIST

☎ +358 6 365 1910

Fax (06) 365 1912

Företagare - Yrittäjä

Fax +358 6 365 1912

GSM 050 +358 557 50 4820 557 4820

E-mail: niklas@nimetech.fi

niklas@nimetech.�

Meiltä saat • 3-D suunnittelun

• Protot • Kestomuovi- ja lujitemuovimuotit

• Painevalumuotit • Huollon ja korjaukset

• teollisuuden alihankintatyöt • erilaiset

metallirakenteet • matallirakenteiden

osavalmistus • hitsauskokoonpanot

• metallitasot, portaat ja kaiteet

Karsteel Oy, Ahertajantie 2, 74200 Vieremä

Heikki Karppinen 050 374 2022,

Alpo Karppinen 050 301 9282, puh. (017) 714 055,

fax (017) 714 056, karsteel@pp.inet.fi

Uudisrakentamiseen

ja kunnostuksiin.

Saatavana valmiiksi

maalattuja ikkunoita,

ovia ja peiliovia

omien mittojen ja

mallitoivomusten

mukaan.

Meillä on ohuita, kittiurallisia ikkunakehyksiä,

erityisesti vanhoihin taloihin.

Backan Puusepänverstas

Öjatie 78, Öja

Puh. (06) 834 0425, fax (06) 834 0566

kaj.backa@regionline.fi


Tätä tukee lisäksi tilastollisesti

tiedossa oleva seikka, että

pohjoisen alueella koulutettu

henkilö hakeutuu ja pysyy helpommin

Pohjois-Suomessa ja

alan teollisuuden palveluksessa

kuin muualla koulutuksen saanut

henkilö. Alueella toimivien

ja toimintaansa aloittavien yritysten

taholta on esitetty huoli

sekä insinööri- että työnjohtotason

työvoiman saannista sekä

T&K- ja opinnäyte-työyhteistyöstä

alueen korkeakoulujen

kanssa. Kajaanin ammattikorkeakoulu

on tunnistanut tarpeen

ja ryhtynyt kehittämään opetuksensa

sisältöä uusia tarpeita vastaavaksi

osana kone- ja tuotantotekniikan

koulutusohjelmaa.

Kajaanin AMK

mukana

kaivannais- ja

kiviteollisuuden

opetuksessa

Kajaanin ammattikorkeakoulu

perustaa alan opetuksessa

kaivannais- ja kiviteollisuuden

prosessien ja prosessilaitteiden

hallinnan perusopetuksessa

saadulle vahvalle konetekniselle

pohjalle. Opinnoissaan kaivostuotantoon

suuntautuva opiskelija

perehtyy kaivannaisteollisuuden

raaka-aineisiin, niiden perusominaisuuksiin

ja hyödynnettävyyteen.

Myös mineraalien

jalostusprosessit, prosessien

säätöön liittyvät ratkaisut ja menetelmät

sekä teollisuuden ympäristötekniikka

kaikkine lupamenettelyineen

ja ympäristövelvoitteineen

käydään läpi opintojen

aikana. Kieliopinnoilla ja

yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan

kokonaiskuvan synty-

mistä tuotannollisesta yritystoiminnasta.

Laadukkaalla oppimisympäristöllä

ja työelämästä

tulevilla todellisilla toimeksiannoilla

varmistetaan, että valmistuvien

opiskelijoiden osaaminen

vastaa työelämän tarpeita.

Opetus

monipuolista

Kajaanin ammattikorkeakoulun

kaivosopetuksen kehittämisen

tavoitteena on, että konetekniikanperuskoulutuksen

osana insinööriopintoja

saaneet opiskelijat erikoistuvat

opinnoissaan niin, että he voivat

sijoittua kaivannaisteollisuuden

kunnossapito- ja käynnissäpitotehtäviin

sekä laajan osaamisen

suomalaisen kaivosteknisen

laitevalmistusteollisuuden palvelukseen,

laitemyynti- ja laitehuoltoyrityksiin

sekä kokonaisten

laitostoimitusprojektien

suunnittelu- ja hallinnointitehtäviin.

Haluamme tarjota opiskelijoillemme

mahdollisuuden

päästä mukaan vahvana osaajana

sekä kotimaassa että myös

globaalisti voimakkaasti kasvavalle

toimialueelle.

Liikuteltava

laboratorio

Korkeatasoinen tekninen

koulutus vaatii korkeatasoisen

teoreettisen koulutuksen lisäksi

hyvät mahdollisuudet soveltaa

hankittua tietoa tutkimus- ja

oppimistehtävissä käytäntöön.

Kun myös teollisuus on useissa

yhteyksissä esittänyt T&K –

yhteistyön lisäämistä ammattikorkeakoulujen

kanssa, oli riittävien

T&K- ja harjoituslabora-

TEOLLISUUSMAAILMA 13

Mobiili laboratorio tukemaan

kaivosalan opetusta ja T&K-toimintaa

Suomen kaivannaisteollisuudessa on viimeisinä vuosina tapahtunut merkittävä

käänne. Kainuu ja koko Pohjois-Suomen alue sijoittuu Fennoskandian

kilven malmikriittiselle alueelle, jolla jo toimii useita merkittäviä

kaivosalan ja sitä tukevia yrityksiä. Kaivos- ja kaivannaisalan tulevaisuuden

näkymät Kainuussa ja Pohjois-Suomessa ovat erittäin myönteiset,

joten alan koulutuksen ja T&K-toiminnan keskittäminen juuri

Pohjois- ja Itä-Suomeen on perusteltua.

Hydrauliikka

• komponentit

• järjestelmät

• letkut ja putkistot

Kone- ja laite

• asennukset

• mittaukset

Rauta- ja teräsrakenteet

LK-METALLI OY

Rekikuja 4 d 13, 37630 VALKEAKOSKI. Puh. 0400 717 117

posti@lk-metalli.fi • www.lk-metalli.fi

toriotilojen luominen koko koulutuksen

onnistumisen kannalta

erittäin perusteltua ja tärkeää.

Tämän harjoitusympäristön rakentamiseksi

Kajaanin kampusalueelle

on tänä syksynä käynnistetty

osittain Euroopan aluekehitysrahaston

ja valtion rahoittama

investointihanke, MoPeDi

(Mobile environment for education,

instruction, research & development

in mining industry for

Northern Finland area). Hankkeen

tavoitteena on luoda yliopisto-

ja korkeakoulumaailmassa

ainutlaatuinen liikuteltava

kaivosteknologian T&K- ja

oppimislaboratorio. Laboratorio

mahdollistaa kehitysyhteistyön

alueen yritysten kanssa ja

on perustana Kajaanin Ammattikorkeakoulun

kehityksessä kansallisesti

merkittäväksi kaivosalan

osaamiskeskukseksi. Laboratorio

tulee palvelemaan T&K-

palvelujen sekä opinnäytetöiden

kautta alueen kehittyvää kaivannaisteollisuutta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun

oppimis- ja T&K- laboratoriotilat

tullaan toteuttamaan liikuteltavina

siten, että ne palvelevat

sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun

kampuksella tapahtuvaa

opetusta ja T&K- yhteistyön

puitteissa alueen kaivosteollisuutta

suoraan kenttäolosuhteissa.

Lisäksi liikuteltavuus mahdollistaa

tulevaisuudessa joustavan

yhteistyön muiden Pohjois-Suomen

korkeakoulujen

kanssa, jolloin laadukas ja tarkoituksenmukainen

resurssien

käyttö on helppoa ja joustavaa.

Tämän tyyppisistä liikuteltavista

yksiköistä on kokemusta useilla

teollisuuden ja opetuksen aloilla

ja ratkaisultaan ne ovat osoittautuneet

hyviksi ja toimiviksi.

Yhteistyötä Oulun

Yliopiston kanssa

Laitevarustelussa tullaan tekemään

yhteistyötä Oulun Yliopiston

kaivosteknisen koulutuksen

kanssa siten, että laboratorion

laitteistokannat tukevat

toisiaan. Laitteistokokonaisuus

kattaa kaivosteollisuuden

perusyksikköprosessit, kuten

murskauksen, seulonnan ja jauhatuksen,

sekä niiden analysointiin

tarvittavia perusmittausvälineitä.

Laboratorion suunnittelussa

pyritään ottamaan huomioon

tulevaisuuden laajentamis- ja

muokkaustarpeet. Laboratorion

jatkokehityksessä huomioidaan

myös kaivannaisteollisuuden

ympäristövaikutusten minimointiin

liittyvät selvitysmahdollisuudet,

kaivosteollisuuden

laitteistojen kunnossapidon tarpeet

sekä energiatehokkaiden

ja ympäristöystävällisten prosessien

kehitysmahdollisuudet.

Pitkällä tähtäimellä liikuteltava

kaivos- ja kaivannaisalan liikkuva

laboratorio tulee vastaamaan

energiatehokkaan, yhä ympäristöystävällisemmän

ja kehittyneisiin

teknologisiin prosesseihin

perustuvan t&k –toiminnan ja

opetuksen tarpeisiin.

Kaivostuotannon

osaamiskeskus?

Kajaanin ammattikorkeakoulu

on asettanut yhdeksi tavoitteekseen

kansallisesti merkittävän

kaivostuotannon osaamiskeskuksen

muodostamisen.

Tämän kokonaisuuden edistäminen

ja kehityksen tukeminen

on yksi alueen koulutustoimen

tärkeimpiä tehtäviä. Osaamiskeskittymän

rakentamisen vaatimat

kaksi peruspilaria ovat

vahva teoreettinen koulutus sekä

vahva teoreettista koulutusta

tukeva T&K- ja harjoitustyöympäristö.

Tulemme tekemään

kaivosalan opetuksessa yhteistyötä

muiden korkeakoulujen

kanssa, joka tuo osaltaan myös

kursseillemme monipuolisuutta

ja valinnanvaraa opiskelijamme

omia vaihtoehtoja ja mielenkiintoa

silmälläpitäen.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

on käynnistänyt kuluvan vuoden

alussa hankkeen, jolla tuetaan

kaivannaisteollisuuden kehittymismahdollisuuksiasuunnittelemalla

koulutuksellista ja

tutkimuksellista yhteistyötä eri

korkeakoulujen kesken. Korkeakoulujen

välisissä neuvotteluissa

on todettu, että korkeakoulut

voivat keskittyä omiin osaamisalueisiinsa

ja on tarpeellista

luoda monipuolisen osaamisen

varmistamiseksi yhteinen, eri

toimijoista koostuva foorumi.

Koulutuksen tasokas toteutus

edellyttää mm. yhteisiä opintosisältöjä

alalle. Hankkeen perustaksi

on luotu yhteistyöverkosto,

jossa toimijoina tulevat olemaan

eri korkeakoulut kattaen

koko Pohjois-Suomen. Verkoston

tavoitteena on koulutuksen

ja T&K- toiminnan kehittäminen

kaivannais-, kiviaines ja

esim. alaa hyvin lähellä olevan

kemianteollisuuden suuntautumisvaihtoehdoissakorkeakouluissa.

Opetusta suunnitellaan

ja toteutetaan yhteistyössä mm.

tietoverkkoja hyödyntäen.

Tavoitteena on saada korkeakoulujen

kesken sovittu osaamisalan

kehittämisen toimintamalli,

jossa jokaisen toimijan

alan (profiloitu) osaaminen

voidaan yhdistää opiskelijoita ja

elinkeinoelämää palvelevalla tavalla.

Pyrimme luomaan verkoston,

joka tarjoaa alan osaamista

monipuolisilla, uusiin teknologioihin

ja oppimisympäristöihin

perustuvalla tavalla. Nyt käynnistynyt

MoPeDi-hanke liikkuvan

kivi- ja kaivannaisteknologian

laboratorion rakentamiseksi

Kajaaniin on ensimmäinen

konkreettinen askel kohti korkeatasoista

ja verkostoitunutta

kaivosalan koulutusta Pohjois-

Suomessa.

www.kajak.fi

• Kierrätystä, metallituotteiden valmistaja,

asbestisaneerauksia,

metallijätteiden ja metalliromun kierrätystä

• Kurottajapalvelu

KRUUNUPYYN ROMU

Fiskarholmintie 20, 68500 KRUUNUPYY

Puhelin (06) 834 5214, 0400 563 385, Fax (06) 834 5424

j-e.hagnas@kronobyskrob.kpnet.com


14 TEOLLISUUSMAAILMA

Pohjois-Suomen kruununjalokivi

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen

Mittalaitelaboratorio (MI-

LA) on Kajaanissa sijaitseva ja

Kajaanin yliopistokeskukseen

(Ou-lun yliopiston erillislaitos)

kuuluva yksikkö, joka tekee

optisen mittaustekniikan kehittämi-seen

ja soveltamiseen liittyvää

tieteellistä tutkimustyötä.

Työntekijöitä laboratoriossa

on n. 45, joista tutkijoita noin

puolet. Laboratorio kuuluu ns.

Idänkaari-verkostoon ja sillä on

kes-keinen asema Measurepolis

Kajaani – mittaustekniikan osaamiskeskuksessa

sekä Kajaa-niin

vuonna 2010 muodostettavassa

CEMIS-keskuksessa (Center of

Measurement and In-formation

Systems).

Yritysyhteistyö

menestyksen

avain

Mittaustekniikkaa kehitetään

pää¬asiassa puunjalostusteollisuuden

tarpeisiin, mutta

kasva-vassa määrin myös ympäristö-

ja liikuntamittaussovelluksiin.Toiminta-ajatukseen

kuuluu sekä uusien menetelmien

ideointi että olemassa

olevien mittaus¬menetelmien

kehittä¬minen ja soveltaminen.

Työ on projektimuotoista, ja sitä

toteutetaan sekä yrityk¬sille

suunnattuna palvelututkimuksena

että laajempina yhteisrahoitteisina

tutkimus¬hankkeina, joiden

päära-hoittajina ovat kansalliset

tutkimus- ja innovaatiotoimintaa

edistävät tahot, kuten Tekes.

MILAn palvelutukimus on

hyvät lähtökohdat kasvamiseen.

Kehittämällä sisäisiä toimintamalleja

ja luomalla uusia palveluja

palvelututkimuksen uskotaan

kaksinkertaistuvan nyky-tasosta.

Tätä kasvua edesauttaa myös

suunniteltu laboratorion kumppaneiden

”toimiala-laajennus”. MI-

LA on tähän saakka työskennellyt

pitkälti teollisuusyritysten kanssa.

Tutki-musjohtaja Juha Kalliokosken

mukaan tulevaisuudessa

MILAn tavoitteena on huomioida

myös teollisuuteen kytkeytyneet

palveluyritykset. Palveluja

tullaan kohdistamaan myös tiedeyhteisöille,ammattikorkeakouluille,

SHOK:lle sekä yksityisille

tutkimuslaitoksille.

Palvelututkimuksen kehittämisestä

vastaava projektipäällikkö

Jouko Käsmä korostaa, että

on huomattava, että palvelutut-

kimus antaa nopeimman vasteen

yrityksen tarvitsemalle palvelutarpeelle.

MILAn innovaatioky-

Vasemmalla transparentein elektrodein valmistettu mittausalusta. Oikealla holo-grafinen rekonstruktio 10 µm

elektroditason yläpuolella, missä partikkelit liikkuvat loukkuun.

mittalaitelaboratorio

Tutkija Mikko Haapalainen ja MILAn palvelutukimuksen kehittäjä Jouko Käsmä tarkastelevat läinäkyvää anturia.

vykkyyden kehittäminen on osa

palvelututkimuksen ja markkinoin

kehittämistä.

Innovaatio-

kyvykkyydellä

kilpailuetua

Laboratorioiden Innovaatiokyvykkyydenkehittämisohjelma

koostuu seuraavista komponenteista:

osaamiset, liiketoimintaprosessit,

ICT – ratkaisut,

yhteistoiminta ja business intelligenssi.Innovaatiokyvykkyyden

ytimenä on luovuus ja kyky

uudistua. Luovuutta käyt-tämällä

voidaan luoda täysin uusia

ja ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka

tuovat laboratorioille ylivoimaisen

kilpailuedun.

Tutkimusjohtaja Juha Kalliokoski

tähdentää, että MILAssa

Innovaatioprosessi koostuu

monenlaisista toiminnoista: perustutkimuksesta,soveltavasta

tutkimuksesta, kehitystyöstä,

testauksesta, kokeilemisesta,

kaupallistamisesta ja lopulta

markkinoille tulemisesta ja kansainvälistymisestä.Kaupallistamisen

hoitavat yrityspartnerit.

Case KETO ja läpinäkyvät

anturit

Ammattitaitoa valmistajasta/

maahantuojasta

riippumatta.

Euroopan Sosiaalirahaston

(ESR) rahoittama KETO – kehittämishankkeen

(2008 - 2010)

teemana on luoda valmiuksia reaaliaikaisiin

on-line-mittauksiin.

Hanke on luonteeltaan uut-ta

mittaustekniikkaa kehittävä ja

innovaatioita mahdollistava perustutkimusta.

Tämä tarkoittaa sitä, että MI-

LAssa lisätään sellaista osaamista

ja työkaluja, jotta yritysten

olisi jatkossa entistä houkuttelevampaa

ja helpompaa ottaa

tutkimustulokset hyödynnettäväksituotekehitystoimintaansa.

Toisaalta tutkimustoiminta

on synnyttänyt useita keksintöilmoituksia.

Eräänä KETO

- tutkimuksen sovellutuksena

ovat läpinäkyvät anturit, jotka

mahdollistavat kolmiulotteisen

kuvantamisen.

KETO hankkeen yhtenä osana

on kehitetty mikrofluidistinen

alusta ja kuvaus järjestely. Alustan

toiminta perustuu sähkökineettisten

voimien käyttöön.

Alusta toteutettiin läpinäky-vin

elektrodein jotta kolmeulotteinen

kuvantaminen holografia

laitteistolla olisi mahdollista.

Menetelmällä voidaan fraktioida

esimerkiksi harvinainen mutta

esiintyessään fataali tai muuten

vaarallinen partikkeli tai bakteeri

esimerkiksi juomavedestä.

Usein menetelmää on käytetty

esimerkiksi kuolleiden ja elävien

solujen fraktiointiin lääketeollisuudessa.

Vaikkakin alusta

toimii tällä hetkellä noin mikrolitra

luokassa, voidaan sama

alusta suunnitella esimerkiksi

läpivirtaavaksi, jolloin alustan

rinnakkaistamisella voidaan läpivirtaus

kasvattaa aina teollisuussovelluksiin

asti. Anturikehitystä

on esitelty kansainvä-lisissä

konferensseissa mm. SPIE

Optics and Photonics USAssa

sekä Eurosensors 2010 Itävallassa.

Kajaanin yliopisto-

keskuksen

mittalaitelaboratorio

Projektipäällikkö,

Ensio Poutiainen

Ympäristömittausryhmän

tiiminvetäjä, Ilpo Niskanen

Tutkija, Mikko Haapalainen

Ota rohkeasti yhteyttä

tehdään mahdottomasta

mahdollista.

mr.nosturi oy on kehittyvä nostureiden ja

siirtolaitteiden kunnossapitoalan yritys.

PALVELUITAMME OVAT:

• Nostureiden ja nostoapuvälineiden myynti

• Asennukset ja huollot

• Tarkastukset ja koekäytöt

• Korjaukset ja varaosat

• Nostoapuvälineiden huolto/tarkastus

• sekä myynti

Toimipaikat: Sammontie 10 Ouluntie 12

70900 TOIVALA 92930 PYHÄNTÄ

Ahmolantie 3

74510 IISALMI

puh: 010 422 2309 www.mrnosturi.fi


Vaasaa ympäröivä merellinen

Mustasaari avautuu vieraan

silmiin vihreinä peltomaisemina,

viihtyisinä taajamina ja

saaristokylinä sekä vanhastaan

Sepänkylänä tunnettuna Mustasaaren

keskuksena.

Maantiede tekee Mustasaaresta

laajan merellisen saaristokunnan

ja useiden kylien ketjun.

Niiden lomaan sijoittuu kunnan

vilkas keskustaajama sekä viisi

kasvavaa yrityskeskusta, Lintuvuori,

Sepänkylä, Vikby, Koivulahti

ja Raippaluoto. Yritysalueet

sijaitsevat logistisesti hyvien

kulkuyhteyksien varrella, lentokentälle

on vain noin puolentunnin

matka, myöskin satama

ja rautatie ovat lähellä. Ja kaikki

tämä 58.000 asukkaan Vaasan

ympärillä, joka kasvaa kohden

Mustasaarta.

Yrittäjyys

kunniaan

Mustasaari on monella tavoin

poikkeuksellinen kunta. Kuntaan

hakeutuu yrittäjiä, jotka tarvitsevat

useimmiten enemmän

perinteistä tuotantotilaa kuin

toimistoneliöitä. Siten Mustasaaren

tonttitarjonta täydentää

erinomaisella tavalla kasvavan

Vaasan yritystilarakentamista.

Erityisesti perheyritykset sekä

yleensä pienet ja keskisuuret

yritykset ovat vahvasti edustettuina

kunnassa. Nopeimmin kehittyneisiin

kuuluvat alihankin-

tayritykset, joita työllistävät alueen

vahvat veturit, kuten ABB ja

Wärtsilä. Niin ikään verkottuminen

on ollut alueella jo vanhastaan

itsestään selvyys.

Kuntataloudellisten realiteettien

valossa yrittäjyyden merkitys

korostuu entisestään. Siksi

Mustasaaressakin yrittämisen

edellytysten luominen kuuluu

selvien ykköstavoitteiden joukkoon.

Uudet eri puolille laajaa kuntaa

kaavoitetut yrityskeskukset

ja voimaperäinen liikenneyhteyksien

parantaminen ovat tästä

näkyvimpiä esimerkkejä. Mustasaareen

vuonna 1997 noussut

Suomen pisin silta yhdisti

vihdoin myös Raippaluodon ja

Björköbyn mantereeseen. Tavaraliikenneyhteyttä

Venäjältä

Suomen poikki Merenkurkun

yli aina satamakaupunki Trondheimiin

Norjaan ryhdytään jälleen

tehostamaan.

Yrittäjyyttä palvelevaa infrastruktuuria

täydentävät lisäksi

naapurikunnan, Vaasan, oppilaitokset.

Muun muassa yliopisto

korkean teknologian laboratorioineen,

tuottaa uutta pätevää työvoimaa

monille aloille.

Matkailusta

vetovoimaa

Mustasaareen

Me-henki ulottuu yli kuntarajojen

ja korostuu mm. vientihankkeissa,

joissa

TEOLLISUUSMAAILMA 15

Rauma Stevedoring on täyden palvelun

satamaoperaattori

Oy Rauma Stevedoring Ltd on täyden palvelun satamaoperaattori, joka

panostaa jatkuvasti toimintansa kehittämiseen. Investointeja on taantuman

hellittämisen myötä käynnistelty ja kansainvälistä verkottumista

jatketaan aktiivisesti.

Rauma Stevedoring ja pietarsaarelainen

Botnia Shipping

ovat olleet nyt kolmen vuoden

ajan Europortsin omistuksessa.

Nämä kaksi satamaoperaattoria

muodostavat yhdessä Euroports

Finland Oy:n, jonka palveluihin

kuuluvat lastinkäsittely, varastointi,

huolinta, varustamopalvelut,

kansainväliset kuljetukset

ja tullivarastointipalvelut. Rauma

Stevedoring ja Botnia Shipping

tekevät tiivistä yhteistyötä parantaakseen

kilpailukykyään.

”Europortsilla on satamatoimintaa

useissa maissa, kuten esimerkiksi

Belgiassa, Ranskassa,

Italiassa, Saksassa, Bulgariassa

ja Kiinassa, joten verkottumiseen

tarjoutuu paljon mahdollisuuksia”,

toteaa Rauma Stevedoring

Oy:n toimitusjohtaja Matti Esko.

Liikenne

vilkastunut selvästi

Taantuman hellittäminen on

näkynyt Rauma Stevedoringin

toiminnassa liikennemäärien

kasvamisena.

”Maaliskuisen ahtaajien lakon

jälkeisinä kuukausina kumulatiivinen

kasvu on ollut noin

15 prosenttia, joten toiminta on

vilkastunut selvästi”, Esko sanoo.

Rauma Stevedoring onkin

aloittanut investointien käynnistämisen.

”Tärkein hanke on konttiterminaalin

TOS-konttiterminaalin

ohjausjärjestelmä. Ohjelmassa

on myös kone- ja laitehankintoja.”

Varovaista

toiveikkuutta

Esko pitää lähitulevaisuuden

suurimpana uhkakuvana talouden

tuplataantumaa.

”Toisaalta kasvuennusteita

on viime aikoina rukattu ylöspäin.

Katsommekin tulevaisuu-

Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta

Mustasaari on muodostettu 1973 yhdistämällä

viisi lähikuntaa. Mustasaaren väkiluku on tällä

hetkellä yli 18.000, joista noin 71 % ruotsinkielisiä

ja noin 28 % suomenkielisiä. Mustasaaren

pinta-ala on noin 3.600 neliökilometriä, josta

maa-alueita 846 neliökilometriä.

teen varovaisen toiveikkaasti ja

haluamme uskoa kasvuun. Ainakin

pahin aallonpohja on ohitettu

ja työllisyystilanne on taas normaali.

Tosin palautuminen taantumaa

edeltäneeseen tilanteeseen

ei ole vielä näköpiirissä.”

Euroports-verkostoa

rakennetaan

Rauma Stevedoring valmistautuu

vastaamaan tulevaisuuden

haasteisiin panostamalla

verkottumiseen.

”Tulemme määrätietoisesti

rakentamaan Euroports-verkostoa.

Pyrimme yhteistyöhön eri

maiden satamien kanssa, jotta

pystyisimme palvelemaan asiakkaita

entistä paremmin ja tehokkaammin”,

Matti Esko sanoo.

verkottumisen edut on huomattu.

Matkailua palveleva

yrittäminen on saanut tuekseen

myös yritysasiakkaita. Ihannetapauksissa

lyhyt sesonki on siten

onnistuttu venyttämään ympärivuotiseksi,

jolloin omillaan

pärjäävä matkailuyritys onkin jo

tärkeä tekijä alueen palveluiden

ylläpitäjänä ja työllistäjänä. Lisää

potkua matkailutoimintaan

saatiin myös vuonna 2006, Suomen

ensimmäisen luonnonperintökoteen,

Merenkurkun saaristo,

varmistumisen myötä.

Mustasaari on myös yrittäjien

silta Skandinaviaan. Läheinen

lentoasema, satama ja rautatie

sekä hyvät tieyhteydet palvelevat

yrittäjiä. Yhdeksän kunnan

yhteinen kehitysyhtiö pyrkii

kasvattamaan alueen painoarvoa

entisestään. Kaksikielisyys ja

uuden yrittäjäpolven yhä vahvempi

kansainvälisyysajattelu,

ovat Mustasaaren myönteisen

yritysilmaston tunnusmerkkejä.

Mustasaaressa jokainen yritys

on tärkeä. Kunta pyrkii tasoittamaan

tietä yrittämisen alkuun ja

auttaa sijoittumaan kohteeseen,

joka parhaiten soveltuu tulijan

tarpeisiin.

Esittelemme muutamia valta-

kunnallisestikin merkittäviä yrityksiä

Mustasaaresta.

Oy Hydrolink Ab on johtava

latu- ja rinnekoneiden valmistaja

Pohjoismaissa, ja yksi maailman

suurimmista.

Oy Mapromec Ab / Oy

Maprotec Ab, on johtava isojen

männäntappien valmistaja

maailmassa. Toimittaa moottorin

osia suurille diesel ja sähkömoottoreiden

valmistajille.

SK Tuote Oy on Suomen johtava

kiinnitys- ja erikoiskattotarvikkeita

kehittävä ja valmistava

yritys.

Riitan Herkku Oy elintarvikepuolella,

jolla on tuoteohjelmassa

juuston valmistus ja

tuonti, marja- ja mehutuotteiden

valmistus sekä pizzan valmistus.

Kuusi sisaryritystä ympäri

maata sekä yksi Venäjällä

ja yksi Latviassa.

Nämä ja monet muut yritykset

pitävät Mustasaaren rattaat

pyörimässä kohti tulevaisuutta.

Kaikkiaan yrityksiä Mustasaaressa

on noin 1.000.

Mustasaaressa ei ole näkynyt

vielä lomautusaallon merkkejä,

huolimatta maailmantalouden

taantumasta. ”Meillä on täällä

seudulla aika merkittävä metal-

lialan keskittymä, käsittäen mm.

ABB:n ja Wärtsilän, jotka ovat

onnistuneet aika hyvin toiminnoissaan,

vaikkakin tilanne on

ollut haastava”, elinkeinosihteeri

Matia Båsk perustelee alueen

tilannetta.

Lisätietoja

www.korsholm.fi

www.mustasaari.fi


16 TEOLLISUUSMAAILMA

PJ -Metalli valmistaa tilauksesta

metallirakenteita teollisuuslaitoksille,

erilaisiin rakennuskohteisiin

sekä yksityishenkilöille.

Toimitus sisältää myös

asennuksen asiakkaan tarpeen

mukaan. ”Asiakaskuntamme

sijoittuu etupäässä Pohjois-Suomen

alueelle, mutta tarvittaessa

PJ-Metalli

– teräksestä moneen lähtöön

PJ-Metalli on vuonna 1993 perustettu metallialan

yritys. Yrityksen toimitiloihin kuuluu kaksi

hallirakennusta, jotka sisältävät konepajat,

pintakäsittelyosaston sekä sosiaali- ja konttoritilat.

Yritys sijaitsee Torniossa Torpin teollisuusalueella.

PJ Metallin perustivat Pekka

Törmä ja Jukka Mujunen, jotka toimivat yhtiön

johdossa. Yritys työllistää 20-30 henkilöä sesongista

riippuen.

”AVS Oy on itsenäinen, kotimainen

yritys, joka toimii näillä

markkinoilla ja pyrkii tuottamaan

asiakkailleen ja omistajalleen

muutakin kuin mielihyvää.

Meillä on Suomessa suuret varastot

ja hyvä toimituskyky, pystymme

toimimaan asiakkaidemme

eduksi”, toteaa AVS Oy:n toimitusjohtaja

Pekka Poikulainen.

Pneumatiikka- ja

teollisuusventtiilituotteita

suomalaisille

yritysasiakkaille

”Tälläkin alalla on tapahtunut

keskittymistä ja yleensä niin, että

suomalaisia yrityksiä myydään ulkomaalaiseen

omistukseen ja niiden

toiminta ajetaan muualla noudatettuihin

formaatteihin. AVS Oy

on tunnettu siitä, että yksityisenä

yrityksenä se pystyy nopeaan päätöksentekoon

ja toimintaan. Tehtävämme

kotimaisena yrityksenä

on tarjota suomalaisille asiakkaille

sellaisia tuotteita ja palveluita

kuin ne tarvitsevat ja sellaisella

toimintatavalla kuin ne haluavat.

teemme tarjouksia muuallekin

Suomeen. Kun tuotteemme käsittävät

monenlaiset teräsrakenteet,

voimme tarvittaessa tehdä

töitä laidasta laitaan. Mitään erikoista

suuntausta emme ole valinneet”

, Pekka Törmä kertoi.

PJ-Metallin tieto-taito on lähes

rajaton

Toimenkuvassa

myös kunnossapitotyöt

teollisuudelle

Yhtiön toimenkuvaan kuuluu

myös kunnossapitotyöt suurteol-

PJ-Metallin toimitilat sijaitsevat Torpin teollisuusalueella

lisuudelle sekä PK- yrityksille.

Tuotteiden pintakäsittelyt

suorittaa oma pintakäsittelyosasto

ajanmukaisin laittein. Pintakäsittelyä

suoritetaan myös asiakkaiden

tuotteisiin.

Pj-Metalli on saanut AAA

luottokelpoisuusluokituksen.

Lisätietoja

www.pj-metalli.com

Yhteystiedot

PJ-Metalli Oy

Sukkatehtaankatu 22

95420 Tornio

fax: 447 304

AVS on itsenäinen, kotimainen yritys

Emme elä ulkomailta johdetun

mallin mukaisesti vaan pystymme

säätämään toimintaamme nopeasti

suomalaisten asiakkaiden

toiveiden mukaisesti. Meidän

alamme tuotteiden markkinoinnissa

ratkaisee pitkäjänteinen ja

kilpailukykyinen kokonaispalvelu

ja siihen AVS pystyy.”

Pääpaikka Espoossa

asiakkaita ympäri

maata

AVS Oy on pneumatiikka- ja

teollisuusventtiilituotteiden tekninen

maahantuoja, tukkuliike ja

valmistaja, jonka pääpaikka sijaitsee

Espoossa.

Yli 30 vuoden kokemuksella,

hyvillä päämiehillä, omalla tuotannolla

sekä toiminnan määrätietoisella

kehittämisellä yritys

on saavuttanut markkinoilla

vankan aseman osaavana pneumatiikka-

ja teollisuusventtiilitoimittajana.

”AVS Oy tuo maahan ja markkinoi

pneumatiikkatuotteita ja

teollisuusventtiileitä. Pääosan

yrityksen yli tuhannesta asiakkaasta

muodostavat erilaiset ko-

ne- ja laiterakentajat: pneumatiikkatuotteissa

paperi- ja pakkauskoneista

valtamerialuksiin.

Teollisuusventtiilipuolella asia-

Paras yhteistyökumppanisi

pneumatiikassa ja

teollisuusventtiileissä

Camozzin huoltolaitesarja MX on kokonaan uusi, täydellinen valikoima

komponentteja, joista koostamalla syntyvät kaikki huoltoyksiköt paineilman

laadun varmistamiseen. Täydellinen komponenttivalikoima ja ennennäkemättömän

helppo komponenttien yhdisteltävyys mahdollistavat

juuri oikean huoltoyksikön erilaisiin tarpeisiin. Nykyaikaiset materiaalit,

aiempaa pienempi massa ja kompaktit ulkomitat helpottavat huoltolaitteiden

sijoittelua esim. liikkuviin koneiden osiin. Ensimmäiseksi julkaistaan

kokoluokka ¾-1”, pienemmät koot ¼”-3/8”-1/2” ovat toimitettavissa ensi

vuoden alkupuolella.

AVS-Yhtiöt Oy

09-613316

info@avs-yhtiot.fi

www.avs-yhtiot.fi

kaskunta painottuu prosessiteollisuusyrityksiin:

laiterakentajien

lisäksi mm. energiatekniikkayritykset

vesilaitokset ja jäteveden

puhdistamot. Toimitamme tuotteita

suoraan asiakkaille ja jonkin

verran myös jälleenmyyjien kautta”,

kertoo Pekka Poikulainen.

Oma tuotevalmistus

kotimaisen

teollisuuden

tarpeisiin

Myös AVS Oy:n oma tuotevalmistus

painottuu kotimaisilla

markkinoilla tarvittaviin tuotteisiin.

Pekka Poikulaisen mukaan

Suomessa käytetään tuotteita,

jotka eivät välttämättä ole

muualla maailmassa suosittuja.

”Esimerkiksi pneumatiikkasylinterituotannossapäämarkkinat

Euroopassa suosivat varsin

pieniä sylintereitä. Suomalaiset

asiakkaat haluavat hyvinkin isoja

tuotteita ja AVS Oy:n tuotannon

painopiste on juuri sellaisissa.

Lisäksi Pohjolan olosuhteet

edellyttävät tuotteilta erityisominaisuuksia,

jotka muualla

koetaan eksoottisiksi. Me täy-

dennämmestandardituotevalikoimaa kotimaisella valmistuksella.

Massatuotteita Suomessa

ei kannata valmistaa, vaan ne

tuotetaan eurooppalaisten päämiesten

pitkälle automatisoiduissa

tehtaissa.”

Tuotevalikoimaa ja

yritystä

kehitetään

asiakaskysynnän

mukaisesti

”AVS:n tuotevalikoiman laajuuden

ja erityispiirteet määrittelevät

meidän asiakkaamme. Vain

he tietävät mitä nyt ja tulevaisuudessa

tarvitsevat. Meidän pitää

kuunnella tarkasti heidän tarpeitaan

ja seurata mihin suuntaan

asiakkaat laitteitaan kehittävät ja

markkinoida ja valmistaa sellaisia

komponentteja, jotka soveltuvat

tulevaisuuden laitteisiin.

Tällainen toimintatapa

edellyttää reaktioherkkyyttä.

AVS:llä on kykyä, ammattitaitoa

ja resursseja muuttaa asioita

nopeasti. AVS on kokenut ja

vakavarainen yritys, jonka talous

Pekka Törmä

pekka@pj-metalli.com

puh. 040 541 5530

Jukka Mujunen

jukka@pj-metalli.com

puh. 040 541 5531

markus@pj-metalli.com

050 4022 082

on erittäin hyvässä kunnossa: se

antaa mahdollisuuden tehdä investointeja

tarpeen mukaan”, toteaa

Pekka Poikulainen.

AVS-Yhtiöt on alan

johtavia

yritysryhmiä

AVS-Yhtiöt on yksityinen

suomalainen yritysryhmä, joka

on erikoistunut tekniseen tukkukauppaan

ja valmistukseen.

Emoyhtiö AVS Oy tuo maahan

pneumatiikka- ja teollisuusventtiilituotteita

ja valmistaa

pneumatiikkasylintereitä. Tytäryhtiö

Hytar Oy toimii hydrauliikan

parissa, AVS Power

Oy on konsernin läppäventtiilien

tuotantoyksikkö ja VelSar Oy

on saavuttanut vankan aseman

kompressorien ja hiekkapuhaltimien

maahantuojana ja kokoonpanijana.

AVS-Yhtiöihin kuuluvat yritykset

muodostavat yhdessä alan

suurimpiin kuuluvan yksityisen

kotimaisen yritysryhmän ja sillä

on Suomessa toistakymmentä

toimintayksikköä sekä lisäksi

toimipaikat Virossa ja Pietarissa.

Omega 3 Position Controller mahdollistaa pneumaattisten perustoimilaitteiden

(90º ja 180º) ajamisen haluttuun väliasentoon ja pysymisen

siinä. Väliasento säädetään kotelon sisällä olevien rajakytkinten avulla.

Omega sopii sekä 1- että 2-toimisille laitteille ja sillä voidaan korvata esimerkiksi

vaaka-annosteluissa usein käytettävät 3-asentoiset pneumaattiset

erikoistoimilaitteet. Omega voidaan asentaa helposti mihin tahansa

toimilaitteeseen, jossa on VDI/VDE 3845- sekä Namur -asennusvalmius.

Asennussarja kuuluu mukaan. Laitteessa on tukeva epoksipinnoitettu

alumiinikotelo IP67. Saatavana myös luonnostaan vaarattomana Eexia-

sekä Atex-versiona.


Satateräs Oy on nosto- ja siirtolaitteita

valmistava konepaja.

Vuonna 1975 perustettu yritys

toimii Pohjois-Satakunnassa ja

sen päätuotteet käsittävät erilaiset

nostolaiteratkaisut, kuten

esimerkiksi: siltanosturit, kääntöpuominosturit,

profiilinosturit

sekä nostoapuvälineet.

”Siltanosturit ovat meidän

merkittävin tuotteemme ja vaikka

niissä on tapahtunut paljon

teknistä kehitystä, on tuote itsessään

pysynyt samana. Kyseessä

on kotimainen tuote, vaikkakin

teemme yhteistyötä saksalaisen

SWF Krantechnik GmbH:n

kanssa, joka on komponenttitoi-

-Varsinaisten pinnoitusten lisäksi,

teemme lyijypinnoitusten

korjauksia. Niitä tehdään pää-

mittajamme. Olemme pääasiassa

kotimarkkinayritys, mutta

jonkin verran tuotteitamme

menee Venäjälle, Kazakstaniin

ja Viroon”, toimitusjohtaja Juha

Paukkunen listaa.

Valmistavan

teollisuuden

tarpeisiin

räätälöityjä

tuotteita

”Asiakaskuntaamme on valmistava

teollisuus, jossa suurin

työllistäjä on puolestaan metalliteollisuus.

Asiakkaitamme ovat

osin suurin sähkösuodattimiin,

joilla puhdistetaan piippuihin

meneviä savukaasuja. Kohtei-

TEOLLISUUSMAAILMA 17

Satateräs Oy

ammattitaitoinen nosto- ja siirtolaitetoimittaja

mm. John Deere, Metso ja UPM-

Kymmene jne.

Kyseessä ovat investointihyödykkeet,

joten kukaan ei osta

tuotteitamme jatkuvasti - pkteollisuus

muodostaa merkittävän

asiakasryhmän.

Kaikki tuotteet ovat asiakkaan

tarpeiden mukaan suunniteltuja

ja valmistettuja, kuitenkin

niin että ne tehdään standardikomponenteista.

Lähtökohtana

on aina asiakkaan tarve, eli vaadittava

nostokapasiteetti, rakennuksen

koko, käyttömäärä ja niin

edelleen.”

ta olemme toteuttaneet ympäri

Suomen, kertoo toimitusjohtaja

Tapio Hukka.

Koko toimitus

yhdestä paikasta

”Meillä koko toimitusprosessin

hallinta on toimiva, pitäen

sisällään suunnittelun, lujuuslaskelmat,

tuotannon sekä

omat asennus- ja huoltopalvelut.

Asiakkaallekin on turvallisempaa

kun yksi toimija hoitaa koko

prosessin. Pienenä yrityksenä

olemme ehkä hieman joustavampia

ja teknisesti tuotteet ovat

alan ehdotonta kärkeä.

Nosturit kuuluvat vuositarkastuksen

piiriin, jonka me

hoidamme - samalla hoidamme

myös normaalit huollot ja tar-

Yritys on ollut tekemässä

myös röntgenhuoneita ympäri

Suomen. Lyijy ja Metalli T.

Hukka on osaava ja luotettava

kumppani kaikenlaisiin lyijypinnoitusta

tarvitseviin kohteisiin.

Jonkin verran yritys toteuttaa

myös lyijyvalutöitä, joka on

Hukan mukaan varsin pienimuotoista.

-Valuja on tehty ihan laidasta

laitaan, olemme valmistaneet

mm. sukeltajien ja nuohoajien

työssään tarvitsemia lyijypainoja.

kastukset sekä huoltosopimusten

piiriin kuuluvat asiakkaat. Monien

asiakkaiden kanssa meillä

on jatkuvat huoltosopimukset”,

Paukkunen huomauttaa.

Nosturiasiat

kannattaa nostaa

pöydälle jo

rakennuksen

suunnittelu-

vaiheessa

”Jos on kysymys uudisrakennuksesta,

olisi asiakkaan hyvä

selvittää nosturin tarvitsemat

tilat ja nostokapasiteetin tarve

Lyijy ja Metalli T. Hukka Oy

on lyijypinnoitusten mestari

Lyijy ja Metalli T. Hukka Oy on vuodesta 1984 toiminut alavutelainen

yritys, jonka toimenkuvaan kuuluvat kaikki lyijypinnoituksiin liityvät

työt. Yrityksen asiakaskunnan muodostavat erilaiset teollisuuden tuotantoyksiköt,

mm. Kemira. Pinnoitustyöt käsittävät lähinnä erilaisia säiliöitä

ja reaktoreita, kaikki kohteet tehdään käsityönä.

PJ METALLI OY

• Metallituotteita ja

teräsrakenteita

asiakkaan tarpeisiin.

• Pintakäsittely ja

kunnossapito.

Sukkatehtaankatu 22, 95420 Tornio

puh. 016-447 301

jukka@pj.metalli.com, pekka@pj.metalli.com

www.pj-metalli.com

Vahva kokemus

puhuu puolestaan

-Pitkäaikainen kokemukseni

alalta on yrityksemme selkeä

vahvuus. Ensimmäisen kerran

lähdin näihin hommiin jo

vuonna 1972, josta lähtien tätä

on tehty. Luullakseni vastaavaa

tieto-taitoa tuskin Suomen

maasta tällä hetkellä löytyykään.

Alamme suurin ongelma on se,

ettei tähän ammattiin kouluteta

missään, vaan tähän on opittava

jo ennen rakennuksen rakennesuunnittelun

tekemistä. Olisi hyvä

lähteä miettimään nosturiasioita

jo rakennusvaiheessa, konsultoiden

nosturitoimittajia, eli

vaikkapa meitä jotta rakennus

osattaisiin suunnitella oikein.

Hyvin tehdyllä suunnittelulla

voidaan säästää merkittävästi,

lähinnä nosturin vaatimia asioita

ajatellen”, Paukkunen muistuttaa.

”Toivomme että silloin kun

asiakkaalle tulee tarve hankkia

nostolaitteita, olisimme yksi varteenotettava

vaihtoehto”, toteaa

Paukkunen loppuun.

työn kautta. Tämän vuoksi työntekijöiden

saaminen on hankalaa,

Hukka toteaa.

Yrityksessä työskentelee

yrittäjän itsensä lisäksi viisi ulkopuolista

työntekijää. Tarvetta

lisätyövoimaankin olisi aikaajoin,

mutta alan ammattilaisia

ei ole saatavilla.


18 TEOLLISUUSMAAILMA

Pohjan Rakennuskone Oy

vastaa laman haasteisiin investoimalla ja

toimintaa kehittämällä

Rakennuskoneiden vuoraukseen

sekä timanttiporaukseen ja

–sahaukseen erikoistunut Pohjan

Rakennuskone Oy ei lamaa

hätkähdä. Yksityisiä rakentajia,

remontoijia ja rakennusliikkeitä

palveleva seinäjokelainen yritys

on panostanut voimakkaasti

vuokrattavien laitteiden valikoiman

laajentamiseen ja asiakas-

palvelunsa kehittämiseen. Yhtiö

on investoinut myös uusiin toimitiloihin.

Viime toukokuussa valmistunut

yli 400 neliön laajennus kasvatti

yrityksen hallin 850 neliöön.

”Uudet tilat parantavat yrityksen

toimintaedellytyksiä. Kaikki

tilat eivät ole yrityksen omassa

käytössä, laajennus mahdollistaa

SeAMK Kulttuurin

palvelutoiminta

- Graafisen muotoilun ohjelmistokoulutus

- Kirjasto- ja tietopalvelualan täydennys-

koulutus

- Muotoileva vesileikkauspalvelu

- Ohjelmapalvelu

- Rakennuskonservointi

- Tapahtumien videotuotanto

Ota yhteyttä ja kysy muita mahdollisia kulttuurialan

palveluja.

Palveluvastaava Sirpa Ketonen puh.

040 830 4275 tai sirpa.ketonen@seamk.fi

Pohjan Rakennuskone Oy

on seinäjokelainen rakennuskonevuokraamo.

Meillä on laaja valikoima

erilaisia rakennuskoneita kuten

esimerkiksi maantiivistyskalustoa.

Me myös korjaamme erilaisia

rakennuskoneita ja myymme niitä

satunnaisesti.

Lisäksi harjoitamme

timanttiporausta ja -sahausta.

Teemme esimerkiksi betonipurkutöitä

ja piikkaustöitä.

tulevaisuutta ajatellen toiminnan

kasvun”, kertoo yrittäjä Raimo

Viitamäki.

Kokenut, vakaa ja

luotettava yritys

Vuonna 1984 perustettu Pohjan

Rakennuskone Oy on kokenut

yritys. Nykyinen omistaja

Raimo Viitamäki on ollut mukana

alusta asti työntekijänä ja

vuodesta 1990 lähtien omistajana.

Hänellä on noin 30 vuoden

kokemus rakennuskonealalta.

Yritys kuuluu parhaaseen

AAA-luottoluokkaan ja toiminnan

luotettavuus, vakaus ja pit-

käjänteisyys ovat sen toimintaperiaatteita

myös jatkossa.

”Pyrimme jatkossakin toimimaan

niin, että pysymme vakavaraisuuden

ja luotettavuuden

suhteen parhaassa luokassa.

Joustava asiakaspalvelu, kohtuullinen

hintataso ja vankkaan

kokemukseen perustuva asiantuntemus

ovat yrityksen toiminnan

kulmakiviä”, sanoo Raimo

Viitamäki.

Laaja valikoima

vuokrattavia

koneita

Pohjan Rakennuskone Oy:n

Pohjan Rakennuskoneella on hyvä valikoima maantiivistyskalustoa.

vuokrattavien koneiden ja laitteiden

valikoima on kattava ja

sitä uusitaan ja laajennetaan asiakastarpeiden

mukaisesti.

”Betonimyllyjä, muottilukkoja,

betoniteräksen käsittelykalustoa,

nauha-, taso- ja kulmahiomakoneita,

jyrsimiä, hitsauslaitteita,

sähkö- ja nestekaasukäyttöisiä

lämmittimiä,

teollisuusimureita, pesureita,

paineilma- ja hakasnaulaimia,

kompressoreja, generaattoreita,

piikkauskoneita, sirkkeleitä,

sahoja ja leikkureita, pumppuja,

alumiinisia ja teräksisiä telineitä

jne.”, kertoo Raimo Viitamäki.

Yrityksen maatiivistyskalusto

on lähes uutta. Tiivistysteho

vaihtelee 10 sentistä useisiin

kymmeniin sentteihin.

Henkilönostimia Pohjan Rakennuskoneesta

löytyy useimpiin

tarpeisiin ja työskentelykorkeuksiin.

Viimeisimmän

hankinnan: hinattavan saksilavan

työskentelykorkeus on yhdeksän

metriä ja sillä työskenteleminen

on vaivatonta automaattisesti

tasaavien tukijalkojen

ansiosta.

Toimintaan

kuuluvat myös

timanttiporaus ja

–sahaus sekä

betonipurku- ja

piikkaustyöt

Pohjan Rakennuskoneen toimintaan

kuuluvat myös timanttiporaus

ja –sahaus sekä betonipurku-

ja piikkaustyöt. Raimo

Viitamäki perusti näihin töihin

erikoistuneen Lakeuden Timanttiporauksen

jo 1991. Yritykset

fuusioituivat viime vuodenvaihteessa

ja jatkavat toimintaansa

yhteisen nimen alla. Timanttiporaus

on nyt Pohjan Rakennuskoneen

aputoiminimi.

Raimo Viitamäen mukaan

Timanttiporauksen palveluista

hyötyvät ennen kaikkea remontoijat.

Ammattitaitoiset ja siistiä

työtä tekevät poraajat pystyvät

tekemään kiviseiniin nopeasti

aukkoja. Nopeus perustuu osaamisen

lisäksi hyvään poraus- ja

sahauskalustoon.

Yleensä yrityksen timanttimiehet

työskentelevät noin sadan

kilometrin säteellä Seinäjoesta,

mutta töitä on tehty Helsingissä

saakka.

”Pohjalaisella ammattitaidolla

ja työmoraalilla on kysyntää

myös pääkaupunkiseudulla”, sanoo

Rauno Viitamäki.


Kas-Telineurakointi on maailmalaajuisesti

toimiva telinealan

yritys. Yritys on osa Kas-

Yhtiöt konsernia, johon kuuluvat

Kas-telineurakoinnin lisäksi

emoyhtiö Kas-Rakennus sekä

tytäryhtiö High-Tech-ohjelmistotalo

Kaspoint. Yritys perustettiin

vuonna 1993 ja on siitä lähtien

asentanut ja vuokrannut rakennustelineitä

ympäri Suomea

ja EU:n alueella, lähinnä teollisuudessa

toimiville eristys- ja

metallialan yrityksille.

Kokemus ja

ammattitaito

ovat yrityksen

ydinosaamista

Yritys on kasvanut vuosien

varrella pienestä perheyrityksestä

Suomen johtaviin telineasennusyrityksiin.Kas-Telineurakointi

Oy vuokraa myös telineitä

eteenpäin sekä neuvoo

ja opastaa niiden asennuksessa.

”Aika on näyttänyt, että strategiamme

on ollut alusta asti oikea:

taataan mahdollisimman

turvallinen ja helppo työympäristö

asiakkaillemme nopealla

palvelulla ja ykkösluokkaisella

ammattitaidolla”, toimitusjohta-

TEOLLISUUSMAAILMA 19

KAS-Telineurakointi Oy asentaa telineet

varmasti ja turvallisesti

PUUTTUUKO OSAAJAT?!

Vaasan aikuiskoulutuskeskus on monialainen, tekniikan

ja palveluiden osaamisen kehittäjä, joka valmentaa

ammattilaisia työelämän todellisiin tarpeisiin.

Meillä täydentää osaamistaan tai valmistuu tutkinnon kautta

ammattiin yli 4.500 opiskelijaa vuodessa.

Rekrytointikoulutuksen yhdyshenkilö: Jukka-Pekka

Suoraniemi 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vaasa.�

Koulutusasioissa voit ottaa yhteyttä myös suoraan koulutusaloihin:

Tekniikan toimiala (sähkö, koneistus, hitsaus, rakennus, tietotekniikka)

Olavi Mäntylä, 0400 986 257, olavi.mantyla@vaasa.�

Palvelualat (sosiaali- ja terveysala, puhdistuspalvelut, matkailu-,

ravintola- ja turvallisuusala),

Pia Finne, 040 735 7041, pia.�nne@vaasa.�

Kaupan ala

Hannu Rinta, 040 563 7402, hannu.rinta@vaasa.�

VAASAN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Runsorintie 1, 65380 VAASA

Puh. (06) 213 5111, www.vakk.�

ja Pertti Rantakoski toteaa.

Telinesuunnittelijat suunnittelevat

työympäristöön sopivimmat

ja yksinkertaisimmat

telineratkaisut.

”Telineet voivat olla joko

kiinteitä tai siirrettäviä. Ne voidaan

koota määrämittaisista,

esivalmistetuista rakenneosista

ja liittimistä tai rakentaa itse irtotavarasta

rakennesuunnitelman

mukaisesti. Telineet soveltuvat

sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Telinetyyppi valitaan työn sekä

käyttökohteen ja – ympäristön

vaatimukset huomioiden. Suurimpien

telineiden painonsieto-

ja kestokyky lasketaan ja mitataan

erikseen ennen niiden asennusta.”

Turvallisuus

ennen kaikkea

”Telineasentajat asentavat ja

purkavat telineet sovituissa aikatauluissa.

Kas-Telineurakointi

Oy:n huolehtiessa työympäristön

ja telineiden turvallisuudesta,

asiakasyritykset voivat keskittyä

omaan ydinosaamiseensa.

Hankittaessa telineratkaisuja on

varmistettava, että työtelineelle

on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma.

Telineiden asennus vaatii

ammattitaitoisia telineasentajia.

Asentajat koulutetaan työhön

henkilökohtaisesti ja ammattitaitoa

ylläpidetään ja seurataan

jatkuvasti. Kaikki telineasentajamme

ovat käyneet mm.

työturvallisuuteen keskittyvän

turvapassi-koulutuksen”, Pertti

Rantakoski korostaa.

HAKE-LÄMMITTÄJÄ

Älä valvo öitäsi hakkeen laadun takia!

Edsbyhakkuri

250 H

• Kierrosvahti

• Tasalaatuinen ja

tikuton hake

• Omalla hydrauliikalla

• Kuormain- ja

käsisyöttö

• Tukeva ja vakaa

rakenne

• Myös vaihto ja

rahoitus

Kysy lisää!

P: 0400-912 301 tai 040-765 3104

Katso lisää: www.polar-mekano.fi


20 TEOLLISUUSMAAILMA

Ajoneuvo- ja työkonesähköjärjestelmien

suunnittelu ja

valmistus

Arr-Systems Oy

0400 356 410

www.arr-systems.fi

TI-GARNJET OY

Rannankyläntie 4

63500 Lehtimäki

Puh. (06) 512 6361

Fax. (06) 512 6362

www.garnjet.fi

STRAUB FIRE-

FENCE ®

Kohteisiin

joissa tarvitaan

tulenkestävyyttä

PL 103 (Hankasuontie 3 A),

00391 Helsinki, Puh. 029 006 150,

Fax 029 006 1150,

e-mail sales@colly.fi , www.colly.fi

Straub Original

Liitos johon voit luottaa

STRAUB ECO-GRIP ®

Kevyt ja edullinen liitin

pienille paineluokille

5vuoden takuu!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!