07.01.2013 Views

Haapaveden Ha-Sa Oy Haapaveden saha Allastie ... - Yritysmaailma

Haapaveden Ha-Sa Oy Haapaveden saha Allastie ... - Yritysmaailma

Haapaveden Ha-Sa Oy Haapaveden saha Allastie ... - Yritysmaailma

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rakennus

maailma

Pohjois-Suomi Toukokuu 1/2011

Haapaveden Ha-Sa Oy

Haapaveden saha

Allastie 12

86600 Haapavesi

Puh. 08 451 018

fax 08 451 019

www.hasa.fi

Ins.tsto Varalämpö Oy

Vihreänlämmöntie 44

97280 Tapio

KOLMEN

TUNTURIN

RAKENTAJA

Europinta Oy

Kierätie 19, 93825 Rukatunturi

puh. 0400-780 689

www.europinta.fi

kalevi.huuskonen@europinta.suomi.net

Mika Poikela

Puh. 040 576 0572

mika.poikela@warmia.fi


2 RAKENNUSMAAILMA

Warmia Oy

- lattialämmityksellä asumismukavuutta

Lattialämmitys on verraten vanha keksintö Suomessakin. Reilusti yli viisikymmentä

vuotta on rakennustoiminnassa käytetty lattialämmitysjärjestelmiä.

Rakennusmateriaalien kehittyminen yhdessä uuden rakennusteknologian

kanssa on avannut uuden aikakauden tehokkaammalle ja

kustannuksiltaan edullisemmalle lattialämmitysjärjestelmälle. Omakotirakentajista

jo reilusti yli puolet valitsee lämmönjakotavaksi vesikiertoisen

lattialämmityksen*.

Warmia on koko maassa toimiva,

vesikiertoisen lattialämmityksen

suunnitteluun, asennukseen

ja markkinointiin erikoistunut

yritys. Warmia asentaa

vuodessa yli 2,5 miljoonaa

metriä lattialämmitysputkea yli

2500 kohteeseen, ja on Suomen

toiseksi suurin vesikiertoisten

lattialämmitysjärjestelmien toimittaja*.

Warmialla on oma aktiivinen

koko maan kattava edustajaverkosto,

joka koostuu itsenäisistä

alue-edustajista. Oma suunnittelupalvelu

tarjoaa ensiluokkaisen,

kohdekohtaisen suunnitelman

toimivan lattialämmitysjärjestelmän

varmistamiseksi

Yritysmaailma

© Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa

www.yritma.fi

kuhunkin rakennuskohteeseen.

Suunnittelutyökaluna käytetään

Warmialle räätälöityä lattialämmityksen

mitoitusohjelmaa.

Korkealaatuinen

lattialämmitys-

järjestelmä

Lattialämmityskomponentit

ovat maailman johtavien valmistajien

tuotantoa, ja ne ovat sekä

tekniikaltaan että luotettavuudeltaan

alansa huippua. Warmia

käyttää järjestelmissään ruostumattomasta

teräksestä valmistettua

jakotukkia, jonka etuja ovat

entistäkin parempi veden virtaa-

KULJETUSPALVELUT

POHJOISMAIHIN

JA VENÄJÄLLE mm.

• rahtikuljetukset • erikoiskuljetukset

• betonielementtikuljetukset ym.

KYÖSTI POSTI OY

Palohovintie 29 A, 95225 VIANTIE

Puh. 0400-893 270, fax 016-267 318

Julkaisija:

Joensuun Kustannus Oy

Yritysmaailma

Suvantokatu 20

80100 Joensuu

Email: joensuun.

kustannus@yritma.fi

ma ja korroosionkestävyys. Warmia

myöntääkin järjestelmälleen

10 vuoden toimintatakuun. Lisäksi

Warmia käyttää Suomessa

ainoana EU-komission hyväksymää

CE-standardoitua lattialämmitysputkea,

joka on 5-kerroksista

komposiittiputkea. Putkelle

myönnetään 30 vuoden materiaalitakuu.

Warmian toimintaajatuksena

on tarjota rakentajille

parempaa sekä laajempaa lattialämmitystoimitusta

paikallisen

Warmia -edustajan välityksellä.

Viihtyisän kodin

taloudellinen

lämmitysratkaisu

Luotettava Warmia -lattialämmitys

on yksilöllisesti suunniteltu,

käytössä huoleton ja

edullinen lämmitysratkaisu. Vedottomasti

tasaista lämpöä tuottava

järjestelmä luo asumisviihtyvyydelle

kodikkaan perustan.

Asumismukavuuden kannalta

pöly ei lähde kiertämään, kun

ilman liike ylöspäin on hidasta

pienten lämpötilaerojen ansiosta.

Myös päivittäinen liikkuminen

tuntuu miellyttävältä, kun

kylmät varpaat jäävät historiaan.

Sisustaminen on helpom-

• Akryylipinnoitteet • Epoksipinnoitteet

• ESD-pinnoitteet • Raekivilattiat

• Polyuretaanipinnoitteet

• Lakkaukset ja pölynsidonnat

• Lattioiden jyrsinnät ja hionnat

• 3M kiinteistö ja logomatot

Varmistuaksesi parhaasta mahdollisesta vaihtoehdosta lattiapinnoitteeksesi,

ota meihin yhteyttä ja tutustu INDUSTRI-tuoteperheeseemme.

Mustikkatie 1, 90820 KELLO p. 010 843 1000, fax 010 843 1040

e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI

Päätoimittaja:

Risto Käyhkö

Puh. 010 820 5700

Fax. 013-312 199

Sivunvalmistus:

Joensuun Kustannus

Oy Yritysmaailma

Email:

ilmoitus.sanna@yritma.fi

ilmoitus.kari@yritma.fi

paa ja joustavampaa sekä siivous

helpottuu, kun patterit eivät

ole tilaa viemässä.

Erilaisten

lattiamateriaalien

käyttö mahdollista

alhaisen lämpötilan

ansiosta

Koska kaikki energiamuodot

öljystä aurinkoenergiaan, kiinteistä

polttoaineista sähköön ja

kaasuun sopivat vesikiertoisen

lattialämmityksen lämmönlähteeksi,

on mahdollista käyttää

kulloinkin edullisinta vaihtoehtoa.

Veden lämmitysmuodon

voi myös vaihtaa ongelmitta jälkeenpäin.

Warmia -lattialämmitys on

moderni, energiaa säästävä lämmitystapa.

Hallitun ja tasaisen

lämmönjaon ansiosta sisäläm-

Toimittajat:

Tapani Kärkkäinen

Puh. 010 820 5704

pötilaa voidaan laskea 1–2° C,

mikä merkitsee 5–15 %:n säästöä

kustannuksissa. Vaivaton

Warmia on vaativiinkin kohteisiin

sopiva huoltovapaa lämmitysvaihtoehto,

joka joustaa asiakkaiden

tarpeiden ja toiveiden

mukaan. Lähes kaikki lattiamateriaalit

kaakeleista parkettiin ja

muovimatosta laminaattiin soveltuvat

käytettäväksi vesikiertoisen

lattialämmityksen kanssa.

Lisäksi lattialämmitys pitää talon

rakenteet kuivina ja terveinä.

Ammattitaidolla

putket lattiaan

Historian alkuaikoina lattialämmityksen

kompastuskiviä oli

kauttaaltaan harvat putkien välit.

Tällöin lattiapintaa ei saatu tasalämpöiseksi.

Warmian järjestelmän

etuja ovat kohteeseen tarkalleen

sopivat putkitiheydet,

Ilmoitukset:

Aulis Pyttynen

Puh. 010 820 5728

Pekka Koutelo

Puh. 050 413 4453

Olli Juholin

Puh. 010 820 5725

jolloin saadaan aikaan miellyttävä

tasalämpöisyys.

Putkitustiheydeksi Warmian

järjestelmässä voidaan valita

neljä eri etäisyyttä: 75, 150, 225

tai 300 mm. Huoneen reuna-alueilla

lämmöntarve on suurempi

kuin sisäalueilla, jolloin reunaalueet

putkitetaan tiheämmällä

putkitusvälillä. Esimerkiksi isojen

ikkunoiden ja ovien edessä

käytetään tiheintä 75 mm:n putkitusväliä.

Huoneen keskiosat

lämpenevät riittävästi harvemmallakin

putkituksella.

”Warmia -asiantuntijat hoitavat

koko projektin, jonka turvallisuuden

vahvistaa järjestelmälle

myöntämämme 10 vuoden

toimintatakuu”, kertoo toimitusjohtaja

Peter Jansén.

* Rakennustutkimus RTS Oy

Omakotitalot 2008/2009 SV

Osoitelähde:

Itella, TGM Yrityskohderyhmät

Paino:

Suomalainen Lehtipaino Oy,

Kajaani


Energiatehokkuuden

edelläkävijä, Jukka-talo

Pyhännän Rakennustuote Oy:llä on takanaan

43 vuoden historia. 1968. Yritys aloitti kunnan

toimesta toimintansa pääasiassa lomamökkien

rakentamisella, mutta jo vuonna 1974 se keskittyi

pelkästään Jukka-taloon. Oma saha oli toiminnassa

jo vuotta aikaisemmin. Erilaisin yritysostoin

Jukka-talosta tuli 1981 tehdasvalmisteisten

talojen markkinajohtaja Suomessa.

Matias Båsk puh. 050-5181 154

matias.bask@mustasaari.fi

RAKENNUSMAAILMA 3

Jukka-talo takaa korkealaatuiset

raaka-aineet ja ajantasaisen

ammattitaidon rakentamiseen.

Tänä päivänä Jukka-talo

työllistää edustajaverkostoineen

suoraan yli 250 työntekijää. Lisäksi

tulevat asennusyrittäjäryhmät,

joita on noin sata. Nykyaikaisen

tuotantolaitoksen kapasiteetti

on 1600 taloa/ vuosi.

Vuosittain talopaketteja myydään

noin 800.

”Yrityksen yli 40 vuoden

kokemus suomalaisesta rakentamisesta

takaa asiakkaillemme

toimivat ja laadukkaat asumisratkaisut.

Vuosien saatossa ker-

tynyt kokemus, ammattitaito ja

näkemys suomalaiseen arkkitehtuuriin

tuottavat laajan ja mielenkiintoisen

talomalliston. Oman

kodin rakentaminen on elämän

suurimpia investointeja. Siksi ei

ole yhdentekevää millaisen talon

rakennat. Hyvin rakentaminen

kannattaa aina”, aluemyyntipäällikkö

Ari Hyötylä kertoi.

”Voit olla vakuuttunut, että

myös sinun tuleva kotisi on parasta

Jukka-laatua. Laatua, jonka

koet edullisina käyttökustannuksina

ja korkeana jälleenmyyntiarvona”,

Hyötylä jatkoi.

Yksilöllisiä

kokonaisuuksia

Jukka-elementtien tehdasvalmistuksen

ansiosta rakentamisesi

on turvallista ja laadukasta.

Laatu on tasaista eikä

lämpövuotoja tule. Jukka-talo

on myös helppo rakentaa. Elementtirakentamisella

päästään

sisätöihin suojaan kosteudelta

nopeasti. Jukka-talon laajat toimitussisällöt

helpottavat rakennusprojektin

hallintaa. Sen avulla

saat myös Jukka-kodistasi yksilöllisen

kokonaisuuden.

Laaja edustajaverkosto

takaa saatavuuden

Jukka-talo yhteistyössä

AMIEDU:n kanssa on järjes-

tänyt Jukka-myyjille räätälöidyn

myynnin ammattitutkinnon.

Koulutuksen ensimmäinen

opiskelijaryhmä valmistui

jo 2009. Yrityksen kaikki noin

40 talomyyjää ovat suorittaneet

talomyyjille suunnatun myynnin

ammattitutkinnon vuoden 2011

kevääseen mennessä. Koulutuksen

tarkoituksena on lisätä

talomyyjien ammattitaitoa ja

kehittää asiakaspalveluamme

entistäkin paremmaksi. Kukkatalomyyjäthän

toteuttavat asiakkaan

toiveet vaikka avaimet käteen

periaatteella. Asiakkaan ei

välttämättä tarvitse itse koskea

vasaraan.

Uuttakin tulossa

markkinointiin

Toukokuun alussa Jukka-talo

julkaisi uuden muuttovalmiskonseptin,

jota jo raotettin muun

muassa messuilla Oulussa 15.-

17.4. Konsepti ei ole vielä täysin

valmis ja siksi siitä kerrotaan

vasta toukokuussa.

ILMASTOINTIPUHDISTUS

O. NISKALA 0400 886 778

Ilmastointikanavien puhdistus,

desinfi ointi ja säätö.

Huom! Hyödynnä uudistunut kotitalousvähennys,

jopa 6000 €/talous

Kysy lisää ja varaa aika!

Arto Piittinen puh. 0400-798 593


4 RAKENNUSMAAILMA

PJ-Metalli

– teräksestä moneen

lähtöön

PJ-Metalli on vuonna 1993 perustettu metallialan yritys. Yrityksen toimitiloihin

kuuluu kaksi hallirakennusta, jotka sisältävät konepajat, pintakäsittelyosaston

sekä sosiaali- ja konttoritilat. Yritys sijaitsee Torniossa

Torpin teollisuusalueella. PJ Metallin perustivat Pekka Törmä ja Jukka

Mujunen, jotka toimivat yhtiön johdossa. Yritys työllistää 20-30 henkilöä

sesongista riippuen.

PJ-Metallin toimitilat sijaitsevat Torpin teollisuusalueella

JTK POWER OY

Metalli-Jokela Oy

• palo-ovet • väestönsuojaovet

ja läpimenoputket • väetönsuojatarvikkeet

• suunnittelupalvelu

Teollisuustie 6, 66600 VÖYRI

Tel. +358-6-281 2200

Telefax 358-6-361 0383

www.JTK-power.fi

PJ -Metalli valmistaa tilauksesta

metallirakenteita teollisuuslaitoksille,

erilaisiin rakennuskohteisiin

sekä yksityishenkilöille.

Toimitus sisältää myös

asennuksen asiakkaan tarpeen

mukaan. ”Asiakaskuntamme

sijoittuu etupäässä Pohjois-Suomen

alueelle, mutta tarvittaessa

teemme tarjouksia muuallekin

Suomeen. Kun tuotteemme käsittävät

monenlaiset teräsrakenteet,

voimme tarvittaessa tehdä

töitä laidasta laitaan. Mitään erikoista

suuntausta emme ole valinneet”

, Pekka Törmä kertoi.

Toimenkuvassa

myös kunnossapitotyötteollisuudelle

Yhtiön toimenkuvaan kuuluu

myös kunnossapitotyöt suurteollisuudelle

sekä PK- yrityksille.

Tuotteiden pintakäsittelyt

suorittaa oma pintakäsittelyosasto

ajanmukaisin laittein. Pintakäsittelyä

suoritetaan myös asiakkaiden

tuotteisiin.

Pj-Metalli on saanut AAA

luottokelpoisuusluokituksen.

Lisätietoja

www.pj-metalli.com

Yhteystiedot

PJ-Metalli Oy

Sukkatehtaankatu 22

95420 Tornio

fax: 447 304

UUTUUS! Koivuterva, jota voit

käyttää katon tervaamiseen!

- tervaamalla katoille lisäaikaa jopa 20 vuotta

- soveltuu esim. puu- ja huopakatoille

- hinta 10 € + alv/litra + lähetyskustannukset

- www.keskipohjanmaa.net/tapionjakelu

Tmi Tapion Jakelu

Kallenpolku 1, 85200 Alavieska

puh. 050 552 1004, faxi 08-430494, tapio@tapionjakelu.fi

TILAUKSET MIELUUMMIN S-POSTILLA

PJ-Metallin tieto-taito on lähes rajaton

Pekka Törmä

pekka@pj-metalli.com

puh. 040 541 5530

Peräkärrysaunat

ja täysvalmiit

pihasaunat

- vain vesi puuttuu

Myös keittiökalusteet

asennettuna.

Jukka Mujunen

jukka@pj-metalli.com

puh. 040 541 5531

markus@pj-metalli.com

050 4022 082

Tutustu netissä: www.kalustetolli.fi

tai soita 0400 584 628, kaluste.tolli@suomi24.fi

• maarakennusurakointia

• purku-urakointia • louhintaa

• murskausta • erikoiskuljetukset

tapanisaari

Puh 0400-382 489, fax 08-471 351

tapani.saari@tapanisaari.fi, www.tapanisaari.fi

Oulainen/Oulu


BR-Tuote tunnetaan Reflex

äänenvaimentimista ja

kiikarinjaloistaan

Markku Sivosen vakaissa käsissä BR-Tuote on

toiminut Joensuussa jo runsaat 20 vuotta. BR-

Tuote on täysin kotimaisista tarkkuuskiikarinjaloistaan

ja refleksivaimentimistaan jo ympäri

maailmaa tunnettu yritys ja on markkinaykkönen

Suomessa.

BR-refleksivaimennin on

ollut jo vuosia maailman eniten

valmistettu kiväärivaimennin.

Äänenvaimentimien ja kiikarinjalkojen

valmistuksen lisäksi

yritys huoltaa, korjaa ja myy

aseita.

Yksi syy äänenvaimentajien

kehittämistarpeeseen Sivosella

oli luonto ja ympäristö. Luotiaseiden

yleistyminen maailmalla

metsästyksessä ja ampumaurheilussa

on lisännyt myös

melua. Melu häiritsee tavallisia

RAKENNUSMAAILMA 5

kansalaisia ja toisaalta vaurioittaa

ampujien kuuloa. Ratkaisua

tähän on haettu laadukkaista äänenvaimentimista,

jotka todella

toimivat. ”Yhtenä tärkeimmistä

lähtökohdista on tietenkin kuulovaurioiden

väheneminen niin

ihmiseltä kuin parhaalta jahtikaverilta

eli koiralta” Sivonen

kertoi.

”Onhan se selvää että metsästäjä

ei voi jahdissa pitää korvatulppia,

joten omat korvat ovat

alttiina kovalla pamahdukselle”

jatkaa Sivonen. Näin on myös

ampumaradoilla, kun kesäiltainen

pauke voi saada ympäristön

rauhaa rakastavat lomalaiset hermoromahduksen

partaalle”, Sivonen

jatkoi.

Pitkän kehittelyn

menestystarina

Äänenvaimentimen huoltovpaus

ja kestävyys olivat yhtenä

merkittävänä seikkana tuotaessa

lopullista tuotetta markkinoille.

Myöskään vaimennin ei saanut

haitata itse ampumasuoritusta

millään osa-alueella. Vaimentimen

piti olla sopivan kevyt. Se ei

saisi vaikuttaa luodin lentorataan

ja aseeseen kiinnittämisen tuli

olla helppoa ja ulkonäönkin tuli

olla arvoaseisiin käypä samoin

kuin tavallisiin tuliaseisiin.

Tällä hetkellä kehitystyön tuloksena

on tuotannossa kolmea

erikokoista vaimenninta kivää-

PALVELUMME

IVALOSSA

• Valmisbetonia

• Pumppuauto 28 m puomilla

• Hihna-auto 16 m hihnalla

• Pyöräkuormaajatyöt

• Soraa

• Murskeita

Rahtikuljetukset kotimaassa

sekä Norja ja Venäjä.

Hallitie 4, 99800 IVALO

Puh. 0400-693 613 Juhani Kukkola,

050-3100 922 Antti Holmberg

reihin ja käsiaseisiin. Asiakkaat

ovat olleet tyytyväisiä ympäri

maailmaa BR-Tuotteen lopputulokseen.

Kehittely jatkuu

kuitenkin koko ajan.

Saatavissa lähes

kaikkiin aseisiin

Reflex -vaimentimia on saatavissa

kaikkiin kiväärikaliibereihin

aina pienoiskivääristä eli

.22 järeisiin suurriista-aseisiin

eli .458. Lisäksi Reflex -vaimentimia

on saatavissa myös

puoliautomaattikivääreihin sekä

pistooleihin.

Helppo ja nopea

asentaa

Reflex vaimennin on helppo

asentaa asianmukaisilla työkaluilla.

Sellaiset löytyvät tietenkin

asesepillä, jotka ovat valtuutettuja

BR Reflex vaimentimen

toimittajia.

Ei vaikuta

ammuntaan

Ammunta on aivan normaalia,

poikkeuksena rekyylin ja

äänen vaimentuminen merkittävästi.

Reflex -vaimentimen huolto

on helppoa, vain ravistus ja ruutijäänteet

putoavat vaimentimen

sisältä pois.

Vaimentimien lisäksi BR

tuote tekee asekauppaa uusien

ja käytettyjen aseiden myötä.

Myös kiikari- ja valopistetähtäimiä

löytyy valikoimista sekä

kattava valikoima omaa valmistetta

olevia kiikaritähtäinten

jalkoja.

Kiikarinjalat

joka lähtöön

BR-Kiikarinjalkoja valmistetaan

kivääreille, pistooleille, revolvereille,

pienoiskivääreille ja

-pistooleille, sotilasaseille, haulikoille

ja metsästyskivääreiksi

muutetuille sotilaskivääreille.

Jalkoja on saatavissa kaikille

tähtäinputkille halkaisijoiltaan

25,4 ... 30 mm sekä yksi- että

kaksiosaisina, kisko- ja pantakiinnitteisinä,

korotuspaloina,

metallinvärisinä tai mustina

Kotimaista

takuutyötä

BR-kiikarinjalat ja refleksivaimentimet

on suunnitellut

oman keksintönsä pohjalta Juha

Hartikka, toiminimi UHA tuotesuunnittelu.

BR-Tuotteen reflek-

SUOMENOY

MAALÄMPÖPORAUS

www.maalampoporaus.fi

sivaimentimet valmistaa Ase Utra,

jonka tuotannosta vastaa aseseppä

Kari Hirvonen. Tuotteita

hoitaa maailmalle vientiasiamies

Kari Sauramo. Refleksivaimentimet

ovat jo tulleet tunnetuksi

kaikissa maanosissa hyvinä melusuojaimina.

Lisätietoja löytyy internetistä,

www.brtuote.fi

Asesepänliike

BR-Tuote Oy

Aseseppä Markku Sivonen

Sahamyllynkatu 33,

80170 Joensuu

Puh/Fax: +358 13 896862

GSM 0500 925066

e-mail:

markku@guns.connect.fi

Kari Sauramo

Metsäläntie 1,

04480 Haarajoki

Puh/Fax: +358 9 271 3027

GSM +358 50 468 5550

e-mail: suppsales@pp.inet.fi

Suomen

Maalämpöporaus Oy

Mustikkakankaantie 9

91600 Utajärvi

Janne Ylitalo

& Kimmo Holappa

Puhelin: 045 639 3083

Sähköposti:

janne.ylitalo@

maalampoporaus.fi


6 RAKENNUSMAAILMA

Pellettisiilo (lastaus) Vapon Polttoainesiilot (pelletti) Vapon lämpökeskuksessa

Muuramessa Haapaveden tehtaalla

Antti-siilot toimivat niin

raaka-ainesiiloina, väli- ja lopputuotevarastoina

kuin päiväsiiloinakin.

Siilot voidaan varustaa

asiakkaan tarpeisiin sopivilla

lisälaitteilla, kuten purkain- ja

täyttölaitteilla, erilaisella automatiikalla,

lämpöeristyksellä se-

kä mittauslaitteilla.

Energiateollisuuden kärkituotteena

meillä on monipuoliset

siiloratkaisut. Meille on kertynyt

paljon kokemusta pellettitehtaista

ja niiden osalta raaka-aineen

ja valmiin pelletin varastointiin

sekä käsittelyjärjestelmiin liitty-

vistä ratkaisuista. Tuotteitamme

löytyy hyvin monilta pellettitehtailta

tänä päivänä, kertoo kaupallinen

johtaja Markko Takkinen.

Antti-Teollisuus on parasta

aikaa toimittamassa materiaalivarastoa

ja siirtojärjestelmää uudelle

pellettitehtaalle Latviaan.

Tehdas tuottaa vuositasolla

135 000 tonnia pellettiä.

- Toimitettava kokonaisjärjestelmä

liittyy pelletin siirtoon,

varastointiin ja lastaukseen. Toimitamme

kaikki tehtaan siilot ja

kuljettimet, joista muodostuu

kokonainen varasto- ja siirtojärjestelmä

ko. pellettitehtaalla

sisältäen auto- ja junalastauksen

punnituksineen. Järjestelmissä

huomioidaan yleisesti

aina asiakaskohtaiset erityistarpeet,

eikä kahta täsmälleen samanlaista

toimitusta ole.

Ratkaisumyyntiä

Antti-Teollisuus Oy

Laadukkaan biopolttoaineen

varastointia laadukkaasti

Materiaalinkäsittely keskittyy varsinkin kotimaassa rakeisten ja jauhemaisten

aineiden varastointiin, siirtämiseen ja logistiikkaan. Antti-Teollisuuden

siilot tarjoavat erinomaisen varastointivaihtoehdon erilaisille

irtomateriaaleille ja juokseville, rakeisille sekä jauhe- ja pulverimaisille

aineille.

LAPIN

RAUTAMYYNTI

• Käyttöraudat

• Kulutuslevyt

• Vanerilevyt

• Peräkärrytarvikkeet

• HARRIS-kaasupillit

• Myös metalliromun osto

GSM 040 545 3487

Pappilantie 121, 96300 Rovaniemi

fax. 016-316152

www.lapinmetallikierratys.fi

Antti-Teollisuuden toteuttaa

kohteissaan ratkaisumyyntiä,

jonka puitteissa asiakkaalle tarjotaan

kuhunkin kohteeseen parhaiten

soveltuva kokonaisuus.

Kokonaisuudessa kiinnitetään

erityistä huomiota asiakaskohtaisiin

yksityiskohtiin.

-Ratkaisut on mietittävä ai-

na kohdekohtaisesti, koska mikä

toimii toisessa kohteessa, voi

olla täysin mahdoton toisaalla.

Tästä toimii esimerkkinä taajamassa

sijaitsevan lämpölaitoksen

infrastruktuuri verrattuna

taajaman ulkopuoliseen lämpölaitokseen.

Kun lämpölaitoksia

tuodaan lähemmäs asutuskeskuksia,

ovat mm. energialaitosten

lay out -vaatimukset aivan

uudella tasolla, koska maapohja

on arvokkaampaa taajamassa ja

näin ollen on perusteltua hoitaa

ja toteuttaa polttoainelogistiikka

ja -varastointi tehokkaasti. Siilovarasto

vie huomattavasti laakavarastoa

vähemmän tilaa, Takkinen

perustelee.

Antti-Teollisuus tulee keskittymään

pienempiin bioenergialaitoksiin,

joiden kokoluokka on

5 MW ja sen alle.

-Suomessa haketta on pystytty

perinteisesti varastoimaan

märkänä. Tähän saakka sitä on

varastoitu yleisesti aumoissa tai

laakavarastoissa, jotka vievät

huomattavan paljon tilaa. Jatkossa

laadukas hake on entistä

tärkeämpää sen lämpöarvon ja

mm. yhteistuotanto eli CHP-voimaloiden

polttoainevaatimusten

vuoksi. Energia- ja CHP-kaasutuslaitoksissa

ei pystytä tehokkaaseen

polttoprosessiin huonolaatuisella

hakkeella, jolloin

polttoaineen laatuvaatimus tulee

olemaan entistä merkittävämpi.

Tämän johdosta sen varastointi

on ratkaistava hieman eri tyylillä

kuin ennen, Takkinen painottaa.

Toimivat ratkaisut

luotettavasti

Antti-Teollisuus on ollut

markkinoilla jo kymmeniä vuo-

SAARENKYLÄN

RAKENNUS-

PALVELU

• pesuhuoneremontit

• märkätilojen

sertifikaatti

• sisustustyöt

• Lemminkäisen

huopakattojen asennus

posti@saarenkylanrakennuspalvelu.com

Puh. 040 5700 647

Polttoainesiilot (pelletti) Vapon lämpökeskuksessa Muuramessa

sia kierresaumasiilonsa puitteissa.

Tänä aikana yhtiö on toiminut

vahvasti teollisuudessa, jonka

haasteet ja vaatimukset tunnetaan

hyvin tarkasti.

-Meillä on runsaasti kokemusta

toimivista ratkaisuista.

Pystymme toimittamaan kokonaisuudet,

jotka me suunnittelemme,

toteutamme ja asennamme

alusta loppuun itse - eli

toimitamme asiakkaalle täysin

valmiin siilovaraston.

Tiivis ja luja

kierresauma

-Kierresaumasiilorakenne on

tiivis ja luja. Siilot on mitoitettu

vaatimusten ja normien mukaisesti,

niissä on huomioitu mm.

ATEX-vaatimukset. Toteutuksessa

huomioidaan laajasti käyttötarpeisiin

liittyvät asiat. Olemme

kehittäneet, kierresaumatekniikkaan

liittyen, modulaarisen

eristysjärjestelmän, jolloin pystymme

lämpöeristämään siilot ja

säiliöt, toteaa Takkinen.

Antti-Teollisuus Oy tarjoaa

tehokkaat, taloudelliset ja luotettavat

kokonaisratkaisut materiaalien

hallintaan. Antti valmistaa

pyörö- ja profiilisiiloja

sekä siilostoja eri kokoluokissa

aina pienistä yksittäisistä siiloista

suuriin yhdistelmäsiilostoihin.

Kylpyhuone-,

sauna-, keittiö-

ja sisustusremontit

JAT-Saneeraus

Rovaniemi p. 041-5707817

• LVI-alan

asennuspalvelut

sekä alan

tarvikemyynti

TUNTURIN LVI-

JA MÖKKIHUOLTO

Takalantie 3, 99100 Kittilä

puh. 0400-627 373

askokoivuniemi@hotmail.com


Itämeren pohjoisin

ympäri vuoden palveleva

yleissatama

”Kemin satama on Itämeren

pohjoisin ympäri vuoden palveleva

yleissatama. Se on erinomainen

vienti- ja tuontisatama

Pohjoiskalotin teollisuudelle.

Sataman kautta kulkee nopea

reitti Suomen, Ruotsin ja

Norjan pohjoisille alueille sekä

Murmanskin alueelle Venäjälle”,

kertoo Viitala.

Kemin satamiin kuuluvat

Ajoksen ja Veitsiluodon satamat

sekä öljysatama, joka on

osa Ajoksen satamaa.

Ajos hoitaa Kemin sataman

vienti- ja tuontiliikennettä; materiaalivirrat

ovat vuosittain 2-2,3

miljoonaa tonnia. Veitsiluodon

satamaan tulee lähinnä puunja-

RAKENNUSMAAILMA 7

Kemin satamalla on keskeinen asema

Lapin suurhankkeiden toteuttamisessa

”Kemin satamalla on logistisesti merkittävä asema Pohjois-Suomen

teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kehittämisessä sekä Lappiin suunniteltujen

kaivoshankkeiden ja kehittyvän Barentsin alueen materiaalikuljetuksissa.

Toivoisin Pohjois-Suomessa vallitsevan edelleen yhteinen

tahtotila siitä, että haluamme näitä mahdollisuuksia hyödyntää. Kemin

satama on mukana tässä työssä tarjoamalla monipuolisia ja tehokkaita

satamapalveluita, kaikkinaisen yhteistyön hengessä”, toteaa Kemin sataman

johtaja Reijo Viitala.

Kemin satama on Itämeren pohjoisin ympäri vuoden palveleva yleissatama.

Se on erinomainen vienti- ja tuontisatama Pohjoiskalotin teollisuudelle.

Sataman kautta kulkee nopea reitti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille

alueille sekä Murmanskin alueelle Venäjälle.

lostusteollisuuden raaka-aineita

noin 500 000 tonnia vuodessa.

Kemin satamassa käy nykyään

noin 700 laivaa vuodessa.

Suurin sallittu lastaussyväys

on 10 metriä.

Ajoksen laajennusosa valmistui

kaksi vuotta sitten. Laajennusosaan

rakennettiin kaksi

uutta 178 metriä pitkää laituria.

Laitureiden lähellä on uutta katettua

varastotilaa n. 35 000 m2.

Koko katetun varaston volyymin

määrä on n. 60 100 neliömetriä.

Uutta varastointi-, operointi-

ja konttien käsittelyaluetta syntyi

13,5 hehtaaria.

Stora Enson uusi SECUkonttiliikenne

alkoi täydellä painollaan

keväällä 2007.

”Tavoitteet, joita sataman

laajentamiselle asetettiin, ovat

toteutuneet. Satama on palvellut

SECU-konttiliikennettä

erinomaisesti. Myös tavaroiden

lastaamisen ja purkamisen toimintaedellytykset

ovat hyvät ja

sataman käsittelykapasiteettia

voidaan vaivatta nostaa”, kertoo

Reijo Viitala.

Kaivoshankkeet

edellyttävät mittavia

investointeja

Kemin satamaan

Lapin miljardiluokan kaivoshankkeet:

Northland Resources

Inc:n Kolarin-Pajalan kaivoshanke

sekä Soklin kaivos, tuovat

Kemin satamalle sekä haasteita

että mahdollisuuksia.

”Molemmat ovat kansallisesti

merkittäviä hankkeita, joille

on annettava kaikki mahdollinen

tuki. Kyse on siitä mihin

näiden kaivosten materiaalikuljetukset

suuntautuvat. Kolari-

Pajalan kaivoshankkeessa puhutaan

13–14 miljoonan tonnin

vuotuisista rautapellettimääristä.

Jos Soklin kaivosten kuljetukset

kulkevat Suomen kautta, tavaramäärät

lisääntyisivät vuodesta

2012 lähtien 1,5 miljoonaa tonnia.

Sataman toimintaedellytyksiä

on parannettava, jotta voimme

näistä kuljetuksista kilpailla”,

sanoo Viitala.

Hänen mukaansa ensi töikseen

olisi syvennettävä Kemin

satamaväylää 12 metriin.

”Nykyään Kemin syväsatamassa

on 10 metrin väylä, jonka

syventäminen kahdella metrillä

olisi noin 20 miljoonan euron investointi.Hyöty-kustannussuhde

on erittäin hyvä, jos silla voidaan

lisätä liikennevirtoja 6-13

miljoonalla tonnilla.

Nykyinen väylä mahdollistaa

noin 25 000 tonnin kertalastauksen.

12 metrin väylällä se olisi

45 000 tonnin luokkaa eli kuljetustehokkuus

kasvaisi huomattavasti.

Se voi olla ratkaisevaa

kaivoskuljetusten materiaalikuljetusten

kilpailukyvyssä. Myös

alueen puunjalostustehtaiden

raaka-ainehuolto olisi nykyistä

edullisempaa”.

Kemin satama on

logistisesti edullinen

Barentsin alueen

kuljetuksissa

Kemin sataman sijainti on

maantieteellisesti ja logistisesti

erinomainen Barentsin alueen

kuljetuksia ajatellen.

”Uskon, että kun Muurmanskin

suuret kaasu- ja öljykenttähankkeet

käynnistyvät, Kemin

sataman kautta kulkee projektiliikennettä

sinne päin ja toivottavasti

myös liikenne Murmanskista

Kemin sataman kautta pitemmällä

tähtäimellä Eurooppaan

lisääntyy”, arvioi Viitala.

Kemin sataman toimintaedellytysten

kannalta on olennaista,

että Pohjois-Suomen ja

Venäjänrauta- ja maantieliikenneyhteyksiä

parannetaan

Maantieliikenne Kemistä Barentsin

alueelle kulkee Sallan ja

Rajajoosepin rajanylityspaikkojen

kautta. Kostamuksen Muurmannin

radalle yhdistävä ratahanke

Lietmajärvi-Kotskoma on

Jos Lapin mittavien kaivoshankkeiden materiaalivirrat tulevat kulkemaan

Kemin sataman kautta, tarvitaan syvempää väylää ja mittavia investointeja

sataman muuhunkin infrastruktuuriin.

Venäjän puolella valmis, mutta

sitä ei ole avattu kaupalliselle liikenteelle.

Salla-Kantalahti-rautatien

avaaminen yhdistäisi Suomen

rataverkon Pietarin ja Murmans-

kin väliseen rautatiehen. Suomen

kautta avautuisivat rautatieyhteydet

myös Ruotsin ja Venäjän

välille. Näihin hankkeisiin

tarvitaan merkittävästi valtiovallan

työpanosta ja resursseja”.

Hyvätasoiset

Mökit ja Yksiö

Avoinna ympäri vuoden

markku.salmu@pp.inet.fi

Eteläkyläntie 566, 85100 Kalajoki

puh. (08) 466424, 040-544 6375

http://personal.inet.fi/koti/markku.salmu

Lyijy ja Metalli

T. Hukka Oy

Sähkösuotimet ja

lyijytuotteet

valtakunnallisesti

Puh. 08-465 204, 0500-366 204, Fax 08-465 501

Alajoentie 8, 85180 RAHJA

lyijy.metalli@yritysnet.com, www.lyijyjametalli.fi


8 RAKENNUSMAAILMA

- Pelkkahirrellä lähdettiin liikenteeseen

ja hirsirakentamisessa

kiristyvien säädösten myötä

mukaan tuli tämä lämpöhirsi,

Lämpöhirsi vastaa tiukentuviin

lämmöneristysvaatimuksiin

Kuusamon Kerolla toimiva Kero-Hirsitalot

on vastannut rakennusalan tiukentuviin

lämmöneristysvaatimuksiin tuomalla markkinoille

valmistamansa mallisuojatun, lämpöhirrestä

tehdyn ulkoseinän, joka täyttää

lämmöneristysvaatimukset ilman hirsitalolle

tyypillistä lisäeristystä

jossa hirren lämpötalousarvoa

nostetaan kahden hirren väliin

asennettavalla puukuitueristeellä,

valottaa Toimitusjohtaja

Jorma Mursu Kero-Hirsitalosta.

- Kaksi höylähirttä kiinnitetään

toisiinsa perinteiseen

pyrstöuraliitokseen perustuvalla

tekniikalla, ja kun hirsien väliin

asennetaan vielä puukuitueriste,

toimii kokonaispaketti vähintään

vastaavalla tavalla kuin

samanpaksuinen umpihirsiseinä.

- Lämpöarvoltaan se on kuitenkin

huomattavasti parempi - ja

esim. lämpökameralla mitattaessa

lämpöarvot ovat samat niin

seinässä kuin nurkkarakenteessa,

eli lämpövuotoja ei ole nurkistakaan,

tiivistää Mursu lämpöhirren

valmistusprosessin ja

jatkaa, että lämpöhirrestä ja siihen

perustuvista tuotteista onkin

muodostumassa yrityksen pääasiallinen

leipäpuu. - Lämpö-

• Kuormalavojen

osto ja myynti

• Kuljetuspalvelut

• Minikaivurin vuokraus

puh. 0400 642 201

www.lavajussi.fi

hirrestä syntyvät niin omakotitalot,

mökit kuin kaikki muutkin,

mutta toki esim. pelkkahirrestä

ja kelostakin tehdään tarvittaessa,

Mursu toteaa.

Puukuitueriste on

lämpöhirren sydän

Kero-Hirsitalon tuoreimpiin

kohteisiin kuuluu Itä-Rukalle,

Vuosseliin valmistuva huvila,

jossa on yrityksen valmistama

lämpöhirsikehikko. Kaavan

vaatiessa kohteen ulkopinta

verhoillaan kelolla. Ruka asettaa

yleisesti omat haasteensa rakennuksille

ja rakenteille. Runsaslumiset

talvet taakoittavat kattorakenteita

ja Rukan rinteitä

lumettavista tykeistä kantautuu

jääkidettä jopa hyvinkin kaukana

sijaitsevien huviloiden seinämiin.

Kuormitus ja kosteus ovat

oma haasteensa, johon lämpöhirsi

vastaa paremmin kuin hyvin.

- Puukuitueriste, joka on lämpöhirren

sydän, toimii kosteusteknisesti

kuten puu. Se hengittää,

luovuttaa ja sitouttaa kosteutta

luonnonmukaisella tavalla. Tällöin

rakenteisiin ei tarvita höyrysulkuja

eikä näin ollen lainkaan

muoveja, jonka ansiosta

vältytään myös kasteen muodostumiselta,

kertoo Mursu. Eris-

te pitää lämmöneristyskykynsä

myös kostuessaan, ja takaa lisäksi

turvallisemman viilennyksen.

- Varsinkin lomakohteissa halutaan

yleensä kustannussyistä pitää

niiden tyhjillään ollessa alhaisempaa

peruslämpöä, joka on

meidän tuotteellamme mahdollista

ilman, että rakenteet kärsisivät.

Eristeellä myös

muita etuja

Lämpöhirressä puupintojen

väliin asennettava eristemateriaali

tulee olla nimenomaan puukuitueristettä,

sillä muilla eristemateriaaleilla

ei vastaavaan

lopputulokseen päästä. - Hengittävän

rakenteen ansiosta ilmanvaihdon

tarve on vähäisempi,

ja huippuluokkaa eristeessä

ovat myös mm. äänitekniset sekä

allergiaan ja ilmanpuhtauteen

liittyvät asiat. Home-, lahottaja-

ja mädättäjäsienten kasvun

ehkäisee puolestaan yli 15

vuoden ajan testattu ja käytetty

suoja-aine, jonka ansiosta eriste

on myös hyvin paloturvallinen -

eriste kestää jopa yli 1000 asteen

lämpötiloja. Uusiutuvasta raaka-aineesta

eli sellusta valmistettava

eriste on valmistuksensa

puolesta taloudellista - kuutiometristä

puuta saadaan nimittäin

10 kuutiota Vital-eristettä, jonka

eristyskyky puuhun verrattuna

on kuitenkin noin 20-kertainen.

1990-luvun puolivälissä

markkinoille tullut eriste on

myös erittäin monikäyttöistä. -

Rakennusaikana myös lämmöneristeiden

turvallinen käsiteltävyys

on erityisen tärkeää. Puukuitueristeestä

ei irtoa haitallista

pölyä, eikä eriste ärsytä elimistöä.

Kaiken päälle eriste on

myös erittäin ympäristöystävällinen,

ekologinen tuote ja myös

allergiavapaa, luettelee Mursu.

Kiinnostus

kovassa kasvussa

Rakennusteknisesti lämpöhirsirakenne

mahdollistaa monimuotoisen

ja joustavan suunnittelun,

ja on myös erittäin nopea

pystyttää. - Valmiista mallistostamme

löytyy kattavasti erikokoisia

omakotitaloja, huviloita,

mökkejä ja saunoja, mutta haluttaessa

teemme toki myös mittatilaustyötä

asiakkaan omilla piirustuksilla.Rakentamisvaiheessa

hirret ovat kevyitä käsitellä,

ja kun kehikko nousee pystyyn

valmiina ovat runkorakenteen

ohella saman tien myös ulko-

ja sisäpinnat - lisäkoolauksia

ym. ei tarvitse enää ryhtyä tekemään,

Mursu valottaa ja jatkaa

lämpöhirren saaneen erittäin

myönteisen vastaanoton. - Kiinnostus

lämpöhirteemme on ollut

kovaa mm. Pohjois-Suomen

sekä varsinkin Pohjois-Norjan

alueilla, missä olosuhteet ovat

arktiset - siellä rakenteilta vaaditaan

todella toimivuutta. Useita

kehikoita sinne on jo toimitettu

ja lisää menossa, ja pää sinne

päin on auki myös omakotitalojen

suhteen. Kysyntä on kasvamaan

päin myös muualla kotimaassa

sekä mm. Ruotsissa,

ja Venäjän puoleltakin on tullut

kyselyjä, kertoo Mursu ja jatkaa

hirsirakentamisen tulevaisuuden

olevan nimenomaan tämänkaltaisissa

ratkaisuissa. - Kaikki

lähtökohdat homman eteenpäin

viemiseen näyttävätkin hyviltä,

Mursu summaa.

www.kerohirsitalot.fi

Perävaunu toiveittesi mukaan!

Jari Tonteri

Rastikaari 5, 14200 TURENKI

puh. 0400 851 180

fax (03) 6878 702

Katso lisää:

www.eurowagon.fi


Yhtiön kotipaikkakunnilla

Haapajärvellä ja Haapavedellä

on pitkät teolliset perinteet.

Puuta Haapajärvellä on sahattu

puuta jo yli 70 vuoden ajan. Runsaat

ja hyvin hoidetut puuvarat

sekä keskeinen sijainti ovat lähellä

merireittejä luoneet hyvät

edellytykset menestyvälle sahaustoiminnalle.

”Viimeisten kolmen, neljän

vuoden aikana olemme toteuttaneet

28 miljoonan euron investoinnit.

Sahauskapasiteettimme

on nyt 350 000 kuutiometriä

vuodessa”, kertoo toimitusjoh-

taja Kalle Kantola.

Haapajärvelle valmistui

vuonna 2008 moderni sahalinja

ja uusimpaan kuivausteknologiaankin

on panostettu paljon.

Haapajärven pelkkahakkuri-pyörösahalinja

edustaa uusinta

sahausteknologiaa, jonka

275 mm pelkka mahdollistaa

järeänkin puun sahauksen. Sahalla

tuotetaan korkeatasoisia

tuotteita teollisuuden ja rakentamiseen

moniin eri tarpeisiin.

Haapajärven uusittu pienpuusahaukseen

erikoistunut pelkkahakkurilinja

tuottaa puolestaan

RAKENNUSMAAILMA 9

Uusinta teknologiaa käytössä

HASA tuottaa laadukasta sahatavaraa

monenlaisiin tarpeisiin

Haapajärven kaupungin suurimpiin työllistäjiin kuuluva HASA on nykyaikainen

sahayhtiö, jolla on tuotantoyhtiö myös Haapavedellä. Viime

vuosina merkittäviä investointeja tehnyt yhtiö on mitoittanut koko tuotantoketjunsa

palvelemaan asiakkaita joustavasti ja tehokkaasti.

sahatavaraa latvahalkaisijaltaan

9 – 15 cm parruista. Sahauslinjan

päätuotteita ovat sahatavara

huonekaluteollisuuteen, infrarakentamiseen

ja pakkausteollisuuteen.

Linja tuottaa myös

erikoisparruja rakentamiseen.

Keskikokoisen puun sahaukseen

erikoistunut Haapaveden

pelkkahakkuri-pyörösahalinja

tuottaa korkeatasoista sahatavaraa

huonekalu- ja rakennusteollisuudelle

sekä liimapuuteollisuudelle.

HASA panostaa erityisesti

sahatavaransa laatuun. Puun laa-

tu maksimoidaan jo hankintavaiheessa.

Nykyaikaiseen sahausteknologiaan

kuuluva jatkuva

laadunvalvonta, täysautomaattiset

trimmerit ja automaattinen

kameralajittelu varmistavat, että

asiakkaat saavat aina tilaustensa

mukaisia tuotteita.

HASA-laatuhyväksynnän

saavat vain mittatarkat ja korkean

pinta- ja sahauslaadun omaavat

tuotteet.

”Laadunvalvontamme kattaa

myös toimitusvarmuuden ja kuljetuslogistiset

palvelut”, Kantola

mainitsee.

Haapuu Oy vastaa

puunhankinnasta

HASA Yhtymä valmistaa ja

markkinoi sekä mänty- että kuusisahatavaraa.

Puunhankinnasta

vastaa HASAn on oma metsäosasto,

Haapuu Oy. Hankintaalue

koostuu etupäässä alueen

• Rakennushiekat • Sorat • Murskeet • Sepelit

• Hiekoitushiekat • Luonnonkivet • Salaojasorat

• Seulottu ruokamulta • Maarakennustyöt

• Metsäautotiet • Tienvarsien raivaukset

• Pyöräkuormaajat • Kuorma-autot

Soita! Soita!

Kainuun Sora Oy

Puh. 0400 680 796, 0400 680 796, Fax (08) 872 192

jukka.heikkinen@kainuunsora.com

yksityismetsätiloista.

”Ostamme raaka-ainetta noin

100 kilometrin säteellä tuotantolaitoksistamme.

Nytkin olemme

saaneet hyvin puuta tarpeisiimme”,

Kantola sanoo.

HASAn tuottama sahatavara

on tiukkasyistä, terveoksaista ja

ekologisesti oikein kasvatettua

puuta. HASAlla on puun alkuperäketjun

hallinnan sertifikaatti,

jolla yritys voi osoittaa, että sen

käyttämä puuaines tulee kestävästi

hoidetuista PEFC-sertifioiduista

metsistä.

Sahatavaraa

viedään noin

15 maahan

HASA vie sahatavaraa noin

15 maahan.

”Tärkeimpiä vientikohteita

ovat Aasian ja Pohjois-Afrikan

maat. Viennin osuus liikevaihdostamme

on noin 50 prosenttia,

toinen puoli tulee meille tärkeiltä

kotimaan markkinoilta”, Kalle

Kantola toteaa.

ALFA-BAG

SUURSÄKIT

SUORAAN VARASTOSTA

PUH. 06 8245 100, FAX 06 8245 148

0400-361111 Alf Knutar

Vasarakuja 19, 67700 Kokkola

Timo Vähäkuopus Oy

TIMPAN

YRITYSMAAILMA 1

KURKIHIRSI

TERVETULOA TUTUSTUMAAN

KOHTEISIIN ISOLLE-SYÖTTEELLE

• elementtitalot / tunturimallisto

• mökit • aitat • saunat • talot

Puh. 08-828 120, 0400 380 664

Fax 08 828 150

www.timpankurkihirsi.fi

timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi

Jukuantie 78, 93250 SARAJÄRVI


10 RAKENNUSMAAILMA

Suomessa kiinteistöjen putkisaneerauksiin

sujutus on tullut

noin kymmenen vuotta sitten.

Sujutuksesta on kuitenkin

Euroopassa positiivisia käyttökokemuksia

jo neljänkymmenen

vuoden ajalta.

New Tube –tuotemerkki*

on kokonaisvaltainenratkaisu

New Tube –sujutus takaa

saumattoman ja tasalaatuisen

lopputuloksen

Sujutuksella tarkoitetaan putkisaneerausmenetelmää,

jossa vanhan putken sisään asennetaan

uusi putki. Alun perin menetelmä oli käytössä

pelkästään kunnallistekniikassa, tärkeimpänä

siinä sovellettavista kaivamattomista menetelmistä.

Suomen Putkipinnoitus Oy

on kehittänyt kotimaista New

Tube –viemäripinnoitusta ja sen

menetelmiä vuodesta 2004 lähtien

vaihtoehtona valurauta-, betoni-

ja PVC-muoviviemäreiden

pinnoitus- ja korjaustöihin. Etuja

perinteiseen putkiremonttiin

verrattuna ovat työn nopeus ja

vaivattomuus sekä näistä syistä

syntyvät säästöt. Lisäksi saneerattu

viemäriverkosto on täysin

saumaton, joka puolestaan vähentää

mahdollisten vuotojen

riskiä.

Remontti kestää vain 3-5

vuorokautta asuntoa kohti ja

asunnoissa voidaan asua remontin

ajan. Menetelmä on ekologinen,

koska raskaita purku- ja

asennustöitä ei ole. Perinteiseen

viemäreiden uusintaan verrattuna

menetelmällä ei synny lainkaan

ongelmajätettä. Pinnoitettu

putkisto voidaan tarvittaessa

pinnoittaa uudelleen.

Viemäripinnoitus suoritetaan

rakenteissa olevien putkien

sisälle asuntojen WC-, keittiö-

ja kylpyhuonetilojen kautta

rakenteita rikkomatta. WCistuin

ja pesualtaiden vesilukot

irrotetaan ennen työsuoritusta

ja asennetaan takaisin työn valmistuttua.

New Tube –sujutus

osana putkiremonttia

Tavallisin sujutusmenetelmä

on sukkasujutus. Siinä uusi putki

sujutetaan vanhan putken sisään

paineilman tai veden avulla.

Epoksihartsilla kyllästetty

pinta tarttuu putken sisäpintaan.

Paineilman tarkoitus on pullistaa

uusi, sileä putki vanhan valurautaisen

viemäriputken sisäpintaan

kiinni.

Sujutusputki toimii myös

putkien koonmuutoskohdissa,

jolloin käytetään venyvää

koonmuutossukkaa. Lisäksi yritys

on myös kehittänyt menetelmän,

jolla sujutusputki voidaan

asentaa kohdistetusti, esimerkiksi

jo uusittujen osuuksien välille.

Putkien haarat avataan yrityksen

itse kehittämällä haaranavausmenetelmällä

– näin

työaukkojen teko jää minimiin,

kun päästään avaamaan haarat

kerroshajoituksista käsin.

Kun sujutusputki on kovettunut

putkessa uudeksi sileäksi

ja kovaksi putkeksi, se leikataan

päistään poikki. Kohteesta riippuen

sujutetaan tai massataan

myös kerroshajoitukset . Menetelmiä

pystytään yhdistelemään

kohteen vaatimusten sekä tilaajan

toiveiden mukaisesti.

Sujutuksessa uuden putken

seinämävahvuus on aina tasalaatuinen.

Lisäksi sujutus peittää

100% putkien liitoskohdat ja

mutkienkin sisäkulmat onnistuvat

ongelmitta.

New Tube faktaa:

Sujutuksen on testannut ja

sertifioinut saksalainen German

Institute for Civil Engineering

(DIBt). Paikalleen asennetun

ja kovetetun tasalaatuisen

putken kestävyys, ympäristöturvallisuus

ja käyttöikä ylittävät

viemäriputkille asetetut vaatimukset.

New Tube –menetelmän

valurautaisten kaivojen kunnostusmenetelmä

on testattu

VTT:llä, testausnumero: VTT-

S-08767-08.

New Tube Heavy –massa on

itsekantava, runkojäykkyys on

SN2 – SN4 –luokituksen mukainen,

sekä elastisuutensa ansiosta

soveltuu eri viemärimateriaaleille.

*= New Tube on Suomen

Putkipinnoitus Oy:n ja sen alueurakoitsijoiden

rekisteröimä

tuotemerkki.

Tarjouslaskenta:

Suomen Putkipinnoitus Oy

Hyttitie 6

00700 Helsinki

info@newtube.fi

www.newtube.fi

KIINTEISTÖ- JA

SANEERAUSPALVELU

JOKELA

Saneerauspalvelut

• Kaikki kodin remontit

• Uudisrakentaminen

• Korjausrakentaminen

• Kalusteasennukset

Oulu ja ympäristökunnat

Muista

kotitalousvähennys!

P. 045 - 137 5964

juhani.jokela@mail.suomi.inet


Ikkunat ovat tärkeä osa rakennusta

ja niiden valinta on

kauaskantoinen ratkaisu. Laadun

merkitys tulee esiin viimeistään

vuosien saatossa; paras ja

pitkän päälle edullisinkin ratkaisu

on valita lujarakenteiset, varmatoimiset

ja talon ilmettä onnistuneesti

korostavat ikkunat.

Kuhmon Ikkuna Oy on vahvasti

mukana sekä uudis- että

korjausrakentamisessa. Yritys

panostaa yksilöllisiin ratkaisuihin

ja korkeaan laatuun. Jatkuvan

tuotekehityksen ansiosta

Kuhmon Ikkuna Oy:tä pidetään

arvostettuna asiantuntijana. Tuotekehityksen

lähtökohtia ovat ikkunoiden

energiataloudellisuus,

valoisuus, pitkäikäisyys, valoisuus,

näyttävyys ja huolellinen

viimeistely. Kuhmon Ikkuna Oy

toimii luonnon ja kestävän kehityksen

ehdoilla.

Perinteinen puuikkuna

Suomalainen rakentaminen

suosii puuikkunoita. Vaihtoehto

puuikkunalle on puualumiini-ikkuna,

joka sopii mainiosti

julkiseen rakentamiseen, mutta

on myös pienrakentamisessa

saavuttanut suuren suosion.

Rakenne takaa pitkäikäisyyden

eikä tarvetta kunnostamiseen

vuosien saatossa juurikaan tule.

Ikkunoissa käytettävä raaka-aine

hankitaan Suomen parhaista

puuraaka-ainelähteistä.

Paljon eri

vaihtoehtoja

Kuhmon Ikkuna toimittaa

asiakkaan tilaamat ikkunat aina

täysin asennusvalmiina. Ikkunoihin

voi valita tarkoituksenmukaisen

pintakäsittelyn ja

kohteeseen parhaiten sopivat helavaihtoehdot:

valkoiset, kromatut

tai messingöidyt. Myös säle-

kaihtimet ja ristikot asennetaan

tarvittaessa valmiiksi. Hyttyspuitteet

toimitetaan irrallaan.

Suomen ilmasto asettaa ikkunoille

suuria vaatimuksia: puitteita

rasittavat valtavat lämpötilan

ja kosteuden vaihtelut. Välillä

on kuumaa ja välillä kylmää

sekä välillä on kosteaa ja välillä

kuivaa. Lämpimyys on ehdoton

vaatimus. Laatuikkunoiden valmistajalta

edellytetään vankkaa

ammattitaitoa.

Kuhmon Ikkuna valmistaa

korkealaatuisia mittatilausikkunoita

uudis- ja saneerausrakentajien

tarpeisiin. Jatkuva tuotekehitys,

moderni tuotantoteknologia,

pitkäaikainen kokemus ja

tinkimätön laatuajattelu takaavat

tuotannon korkean tason ja toimitusten

sujuvuuden.

Edux-ovet, ovi

omaan maailmaan

Välikylän Puutyö Oy on

vuonna 1990 perustettu perheyritys,

jonka toimipaikka sijaitsee

Nivalassa. Valmistamme ja

markkinoimme valtakunnallisesti

sekä standardi- että mittatilausovia

ja -ikkunoita rakennusalan

ammattilaisille, elementti-

ja hirsitalotehtaille sekä suoraan

yksityisasiakkaille.

Hyvä ja laadukas ovi syntyy

monesta eri ominaisuudesta.

Laadun mittarina voidaan pitää

ovirakenteen lujuutta, äänieristävyyttä,

turvallisuutta, lämmöneristävyyden

U-arvoa, pintakäsittelynympäristöystävällisyyttä,

muotoilun aistikkuutta ja

persoonallisuutta tai heloituksen

toimivuutta. Sinä päätät, millä

kriteereillä ovesi valitset!

Käytämme päivittäin erilaisia

ovia lukemattomia kertoja.

Oven pitää tuntua käteen laadukkaalta

ja toimivalta. Meille

on tärkeintä ovissamme juuri

käytön helppous. Tähän kun

yhdistetään lujuus, lämmöneris-

RAKENNUSMAAILMA 11

Kuhmon Ikkuna Oy:

•laatu on kaunista ja tuntuu

hyvältä

Kuhmon Ikkuna Oy on vuonna 1988 perustettu

perheyritys. Yrityksen tehdas toimii Kuhmossa

sekä myyntitoimistot Rovaniemellä ja Nurmijärven

Klaukkalassa, markkina-alueittensa

keskipisteissä.

tävyys, suomalaiseen kotiin sopiva

muotoilu ja kaunis heloitus,

saadaan aikaan Edux®-ovi, joka

toimii, tuntuu ja näyttää hyvältä.

Kestävää laatua,

luonnon ehdoilla

Keväällä 2001 toimme

markkinoille oman Edux®tuotemerkin.

Vuodesta 2004

olemme toimineet Edux-ovet

Oy nimen alla. Edux®-tuotteet

ovat yksilöllisen tyylikkäitä ja

kestäviä. Ovet valmistetaan nykytekniikalla

korkein laatuvaatimuksin

luontoa kunnioittaen.

Olemme muun muassa ottaneet

käyttöön ensimmäisenä kotimaisena

ovivalmistajana vesiohenteiset

maalit kaikissa tuotteissamme.

Edux®-ovista ei erity

haitallisia kaasuja sisäilmaan.

Valitsitpa minkä tahansa ulko-,

parveke- tai väliovimalleistamme,

voit olla tyytyväinen ja

varma valinnastasi. Edux®-ovi

on aina edukseen. Myönnämme

kaikille alumiinijäykistetyille ulko-

ja parvekeoville 10 vuoden

suoranapysymistakuun sekä 2

vuoden rakennetakuun.

SantaWood Kuhmon

Ikkuna Oy:n

ja Edux-ovet Oy:n

asentaja, huoltaja

ja myyjä

SantaWoodin Jari Haaste on

ikkunoiden ja ovien ammattilainen.

17 vuoden kokemus antaa

varmasti perusteet ammattilaisuuteen.

SantaWood tekee yhteistyötä

rovaniemeläisen Kuhmon

Ikkuna Oy:n ja nivalalaisen

Edux-ovet Oy:n kanssa. Kuhmon

ikkuna on nimensä mukaan

ikkunavalmistaja ja Eduxovet

Oy on erikoistunut ovien

valmistukseen. ”Olemme asennusyritys,

mutta toimenkuvaamme

kuuluu myös tuotteiden huolto

ja myynti sekä ikkunoitten ja

ovien saneerauskorjaukset”, Jari

Haste kertoi.

edux_suomela_43x125 5.4.2004 15:41 Page 1

Ovi omaan

maailmaan

EDUX-ovi toimii, tuntuu

ja näyttää hyvältä.

Viitapuoli 45 85500 NIVALA,

Puh: (08) 445 8700,

Fax: (08) 445 8724

Email: myynti@edux.fi

www.edux.fi

SantaWood työllistää tänä

päivänä kaksi vierasta työntekijää,

joille sormi ei mene suuhun

vaikeissakaan paikoissa. ”Kohteitamme

ovat omakotitalot ja

taloyhtiöt ja yhtenä vahvuutenamme

on, että pystymme yksilölliseen

palveluun. Pääsääntöisesti

toimimme Lapin läänin

alueella, mutta esimerkiksi minä

konsultoin Kuhmon Ikkuna

Oy:n puitteissa myös Kehä-3:n

sisäpuolella.

KAIKKEEN

RAKENTAMISEEN

• kerrostalot

• rivitalot

• omakotitalot

• loma-asunnot

• saneerauskohteet

PÄÄKONTTORI

Kantolan Teollisuusalue

88900 KUHMO

puh. / faksi 0207 940 660

kuhmonikkuna@kuhmonikkuna.com

MYYNTIKONTTORIT

Järvihaantie 16

01800 KLAUKKALA

puh. / faksi 0207 940 665

ari-pekka.mustonen@kuhmonikkuna.com

Rovakatu 13

96100 ROVANIEMI

puh. / faksi 0207 940 664

jari.haste@kuhmonikkuna.com

Myös neuvontapalvelua

taloyhtiöille

ja isännöitsijöille

Neuvomme taloyhtiöitä ja

isännöitsijöitä ikkunoiden ja ovien

hankinnoissa ja kunnostuksissa.

Kartoitamme nykykunnon,

selvitämme mahdollisen vaihtotarpeen

tai mahdollisuuden jatkaa

rakenteiden elinkaarta korjaustoimenpiteillä.

Kartoituksen

perusteella laadimme selkeän ja

kattavan kustannusarvioinnin.

Hyvää kokonaispalveluayhteistyökumppaneitten

kanssa

”Meillä on hyvä kokonaisuus

Kuhmon Ikkuna Oy:n ja Eduxovet

Oy:n kanssa. Kuhmon

Ikkuna Oy:n kanssa yhteistyö

on kestänyt kohta 20 vuotta ja

Edux-ovet Oy:n kanssa yhteistyö

alkoi viitisen vuotta sitten”,

Haste totesi. ”Yhteistyö on mennyt

sen verran mukavasti. Leipääkin

on tullut syödyksi, vaikka

suusta käteenhän tässä pitää

elää”, Haste naurahti.

Ikkunoiden ja ovien asennus-

ja huoltopalveluita

yrityksille,taloyhtiöille

ja pienrakentajille.

Mikonperä 3, 96900 Saarenkylä

puh. 040-4141577

www.santawood.fi

PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT

LAATUA MITTOJEN MUKAAN

www.kuhmonikkuna.com


12 RAKENNUSMAAILMA

SUOMEN

PORAUSPALVELU

MAALÄMPÖKAIVOT

• omakotitaloihin

• halleihin

• kesämökkeihin

Lisätiedot:

Jan-Henrik: 044 337 2060

Tor: 050 586 3924

www.suomenporauspalvelu.fi

Kun haluat

hyvän

peltikaton,

luota laatuun

ja osaamiseen

• Pro�ilit laajasta valikoimastamme

• Jopa 20 vuoden pinnoitetakuu

• Kysy myös asennusta!

• Asennustyö tehdään siististi

ja ajallaan – myös asennustyölle

kattava takuu

• Veroetu yksityisille ja taloyhtiöille

Helavak Oy

• IVT maa-, ilma- ja

vesilämpöpumput

Olemme mukana Rovaniemen Rakentajamessuilla 14.-15.5.

SUURKEITTIÖ-

LAITTEET

Resta Yhtiöiden

edustus, myynti,

huolto ja asennus.

Ennakko/vuosihuollot

Pekankatu 8, Rovaniemi

Avoinna arkisin 10-17

Kokeile uutta,

helppokäyttöistä

tarjouspyyntöautomaattiamme:

www.

pro�ilikeskus.�

Teppolantie 4, Kempele

puh. (08) 5634 700

www.pro�ilikeskus.�

• LG • MITSUBISHI • PANASONIC

ILMALÄMPÖPUMPUT

Myynti, rahoitus, asennus ja

takuuhuolto. Huollot + asennukset

myös muihin merkkeihin!

Myynti 0440-246030

jyrki.karvonen@

helavak.fi

Huolto 050-3727877


RAKENNUSMAAILMA 13

Helavak löytänyt paikkansa lämpöpumppujen

ja suurkeittiötuotteiden toimijana

• kokemus ja joustavuus valtteina

Helavak Oy on rovaniemeläinen yli kolme vuotta

toiminut yritys, jonka pääasialliset toimialat

ovat ilma-ja maalämpöpumput sekä suurkeittiökalusteet

ja näitten myynti, rahoitus, asennukset,

huollot ja takuupalvelut.

Yrityksen omistaja on Jyrki

Karvonen, joka ennen yrittäjäksi

ryhtymistään ehti toimia parikymmentä

vuotta erilaisissa

myyntitehtävissä Pohjois-Suomen

alueella. ”Elämäntilanteet

muuttuivat. Muutto Oulusta Rovaniemelle

oli yksi pääsyy yrityksen

perustamiseen”, Karvonen

totesi. Helavak Oy sijaitsee

osoitteessa Pekankatu 8.

”Me pyrimme työssämme

laatuun ja luotettavuuteen. Pienenä

toimijana pystymme olemaan

myös joustava. Eihän esimerkiksi

lämpöpumput tai keittiökoneet

katse, milloin ne alkavat

reistailla. Meiltä saa huolto-

ja korjausapua myös iltaisin ja

viikonloppuisin”, Jyrki Karvonen

lupasi.

IVT- lämpöpumppujen

päämerkki

Helavak on IVT- lämpö-

pumppujen Pohjois-Suomen

edustaja. ”Pumppuja on mennyt

pääsääntöisesti 200 kilometrin

säteelle Rovaniemeltä, mutta yksittäistapauksissa

suunta on ollut

kauemmaksikin. IVT on johtava

alan yritys ja sillä on mahdollisuus

olla kehitystyön kärjessä,

sillä yhteistyö parhaiden komponentinvalmistajien

on saumatonta.

IVT myöntää viiden vuoden

erikoistakuut laadusta asentamiseen

asti. Se antaa myös taloudellista

turvaa laitevian sattuessa.”.

Karvonen totesi. Helavak

edustaa myös muita merkkejä

kuten LG, Mitsubishi ja Panasonic.

Termex lisäeristeet

myös Helavakista

Kierrätyspaperikuidusta

valmistettu Termex -selluvilla

on tehokas ja korkealaatuinen

lämmöneriste. Sen erinomaisuus

perustuu lämmöneristyksen

saumattomuuteen ja huokoisen

puukuidun hengittävyyteen

(=kykyyn tasata kosteutta) sekä

pieneen ilmanläpäisevyyteen.

Selluvilla on tutkittu, turvallinen

tuote ja sillä on pitkät

perinteet ja on CE-merkitty ja

luonnon suojeluliiton hyväksymä

tuote. Selluvilla on vanhin teollisesti

valmistettu lämmöneriste.

Toimitamme ympäristöystävällisiä

lämmöneristysratkaisuja

asiakaslähtöisesti. seinä, ontelo,

yläpohja ja välipohjaPuhallamme

Termex

Helppoa

Valitsemalla kotisi lämmöneristykseen

Termex -selluvillan

teet itsellesi vaivattoman ratkaisun.

Ensin kartoitus ja

sitten tarjous

Termex -palvelukonseptin

mukaisesti palvelevat Termexasiantuntijat

kartoittavat ensin

talosi lämmöneristetarpeet ja

tekevät sinulle kokonaistarjouksen.

Teemme eristystyön

puolestasi

Termex -eristyspalvelu on

valtakunnallinen ja ammattitaitoinen

asennusverkosto, joka

suorittaa eristystyön puolestasi

sovittuna aikana.

Oikealla Voitto Heikka ja vasemmalla toimitusjohtaja Jyrki Karvonen

Suurkeittiölaitteet

keväällä toimenkuvaan

Voitto Heikan tultua tänä

keväänä Helavakin palvelukseen,

tulivat myös suurkeittiökoneet

ja laitteet mukaan toimenkuvaan.

Voitto Heikalla on

noin kolmenkymmenen vuoden

kokemus alalta, joten sormi ei

mieheltä mene suuhun pahoissakaan

paikoissa. ”Resta-Yhtiöt on

yksi alan maahantuojista ja keskittynyt

paljolti ravintolakoneisiin,

-laitteisiin ja- tarvikkeisiin.

”Olemme Restan jälleenmyyjiä.

Myymme, asennamme ja huollamme

lähinnä Lapin läänin alueelle

ravintoloihin, pizzerioihin

ja jne. Restan tuotteita haaru-

koista lähtien. Teemme ennakko-

ja vuosihuoltosopimuksia

yritysten kanssa. Säännölliset

tarkastukset tulevat yrityksille

ehdottomasti edullisimmiksi,

ennen kuin mitään pahempaa

on päässyt syntymään”, Heikka

totesi. ”Meillä on Resta-Yhtiöitten

varasto Rovaniemellä ja

useimmat Resta-Yhtiöitten laitteet

ja varaosat saa meiltä nopeasti.

Yhteistyö Resta-yhtiöitten

kanssa on jo nyt hyvää, mutta

kehittelytyö on koko ajan käynnissä”,

Heikka jatkoi.

Avoimin silmin

eteenpäin

Jyrki Karvonen katsoo eteenpäin

avoimin silmin. ”Tällä het-

kellä työllistämme itsemme.

mutta tarvittaessa käytämme

alihankkijoita. Meillä on jo nyt

varsin ammattitaitoinen LVIsuunnittelija

ja varmaan syksyllä

tarvitsemme lisätyövoimaa”,

Karvonen arvioi. Helavak on ulkoistanut

myös maalämpöpumppujen

asennuksen. Samoin esimerkiksi

porakaivot teettää Helavak

alihankintana. ”Kyllä tässä

on ihan hyvä vauhti ylöspäin”,

Karvonen lopetti ja toivotti asiakkaat

Helavakiin tervetulleiksi.

MYYMÄLÄ

Osoite Pekankatu 8,

ROVANIEMI

Avoinna 10-17/ tai sopimuksen

mukaan.

P. myynti 044-0246030,

huolto 050 3727877

Olemme mukana Rovaniemen Rakentajamessuilla 14.-15.5.2011.


14 RAKENNUSMAAILMA

Vuokraa tai osta!

Kärsitkö tilanpuutteesta?

Lainapeitteen nopeasti pystytettävä

ja edustavan näköinen

pvc-halli tarjoaa oivan ratkaisun

äkilliseen tilanpuutteeseen.

Vuokraamalla hallin voit

säästää eurosi ydinliiketoimintaasi.

Kysy tarjousta tarpeisiisi

sopivasta hallista. Joitakin kokoja

myös suoraan varastosta.

Tiedustelut: Antti Niskala

0400 739 551, antti.niskala@nss-group.com

pvc-hallit • sääsuojat • tapahtumateltat • suojapeitteet • sahatavarasuojat

Asiantuntemusta ja

kokemusta parhaan

tuloksen

saavuttamiseksi

• Palosuojamaalausta

• Palosuojaeristämistä

• Palosuojalevytykset

• Palokatkontaa

• Palopeitot &

tulityösuojat

Palosuojamaalarit Suomessa Oy

PL 5, 63500 Lehtimäki

Puh. 050-437 2570, fax 050-8437 2570

ji@psm.fi • www.psm.fi


Lasilinkki on lasilla

sisustamisen ammattilainen

Kuopiolainen Lasilinkki Oy on lasilla sisustamiseen

erikoistunut yritys. Perheyrityksessä

lasin ”sielunelämään” on syvennytty jo yli

30 vuoden ajan. Yrityksen sydämenasiana on

saattaa asiakas ja lasi yhteen ammattiaidolla

ja kokemuksella.

Lasilinkin kädenjälki näkyykin

jo tuhansissa kodeissa sekä

monissa yrityskohteissa ja kysyntää

tuotteille riittää ympäri

Suomen. Yrityksen kantavana

voimana on ainutlaatuinen osaaminen

ja asiakaslähtöisyys; tuotteet

räätälöidään asiakkaan toiveen

mukaisesti . Tuloksina on

upeat, aidosti yksilölliset lasituotteet

joita Lasilinkki Oy valmistaa

ainoana Suomessa.

Lasilinkki valmistaa lasista

lähestulkoon mitä vain; lasiovia,

suihkuseiniä, liukuovia ja

ikkunoita, keittiön välitilanlaseja,

valaisimia, vetimiä, peile-

Kierrätyslasi kimaltelee upeasti keittiön välitilassa.

jä, lasihyllyjä ja tilataideteoksia

muusta lasitaiteesta puhumattakaan.

Kenties tunnetuimpia

tuotteita ovat lasilavuaarit, joita

Lasilinkki valmistaa ainoana

Suomessa. Vaikka yritys sijaitsee

Kuopiossa, voidaan tuotteita

toimittaa helposti jokapuolelle

maata.

Lasi on materiaalina

paitsi kaunis

myös kestävä

Lasi on ihanteellinen materiaalivalinta

sisustamisessa. Se on

PL 80

95601 YLITORNIO

Puh. 0400-694 913

simo.oja@kasotek.inet.fi

RAKENNUSMAAILMA 15

ilmava, ajaton, kaunis ja kestävä.

Lisäksi se on helppo pitää

puhtaana, minkä vuoksi se sopii

mainiosti keittiön välitilaan tai

kylpyhuoneeseen. Käytännöllisyytensä

vuoksi lasi muuntautuu

sisustuksessa moneksi. Se

sopii niin moderniin kuin romanttiseenkin

kotiin, sillä asiakas

voi itse valita tuotteeseensa

juuri sellaisen kuvion ja tyylin

kuin haluaa. Lasilla voi sisustaa

koko kodin eteisestä aina terassille

saakka!

Aina yksilöllistä

Lähtökohtana on että työ toteutetaan

asiakkaan suunnitelman,

piirrustuksen tai esimerkiksi

valokuvan pohjalta. Tuotteeseen

voidaan työstää haluttu

kuvio lukuisilla eri tekniikoilla.

Esimerkiksi seinälaatan kuviointi

voidaan tehdä jatkumaan lasisessa

suihkuseinässä tai vaikkapa

lasilavuaarin pinnassa. Käytännössä

asiakkaan ei tarvitse

tietää mitään lasista, riittää että

hän tietää mikä silmää miellyttää

ja mikä on tuotteen käyttökohde

ja -tarkoitus. Ammattitaitoinen

henkilökunta huolehtii lopusta,

eli varmistaa että suunnitelmasta

saadaan valmistettua juuri asiakkaan

tarpeita ja toiveita vastaava

tuote turvallisuus- ja kestävyystekijät

huomioiden.

Valikoiman taustalla

vahva osaaminen

Lasilinkin laajan tuotevalikoiman

mahdollistaa usean eri

tekniikan hallinta. Sulatustekniikalla

saadaan luotua upeita,

eläväpintaisia tuotteita. Lisäksi

voidaan käyttää lasimaaleja,

hiekkapuhaltaa, värjätä hiekka-

puhallettuja pintoja Nanogateväreillä

ja tehdä CNC-koneella

yksityiskohtaisia kuviointeja

niin suuriin kuin pieniinkin

pintoihin. Eri tekniikoita voidaan

yhdistellä ja näin asiakas

saa juuri omanlaisen tuotteen.

Koska lasi elää valosta, korostaa

Lasilinkki suunnittelussa ja

toteutuksessa myös valaistuksen

tärkeyttä. Näin varmistetaan että

asiakas saa täyden ilon ja hyödyn

lasituotteestaan.

Kierrätyslasilla

ekologista sisustamista

Lasilinkin perusarvoja ovat

Yksilöllisesti kuvioitu saunan ovi

luo tunnelmaa kypyhuoneeseen.

Idea kuvioon saatiin seinälaatasta.

Remontit kotiisi vankalla

ammattitaidolla takuutyönä.

Pohjois-Suomen

Rakennus ja Saneeraus Oy

040 5858 367

Eero Karppinen, ps.raksa@pp1.inet.fi

• Rakennussuunnittelu

• Rakennusneuvonta

• Rakennustyöt

Köpin Building Oy

Kyösti Vikeväkorva

Koppelontie 810

99800 Ivalo

p. 0400 395 402

kyosti.vikevakorva@luukku.com

Uuden Hotelli Levitunturin sviittien valaistut lasilavuaarit ovat kuopiolaista

käsityötä.

korkea laatu, suomalaisuus ja

ekologisuus. Yritys on kehittänyt

oman menetelmän hyödyntää

verstaansa lasijäte, näin ovat

syntyneet yhä suositummaksi

nousevat kierrätyslasituotteet.

Kierrätyslasin pinta on eläväinen

ja mahdollistaa näyttävät sisustuselementit.

Siitä voidaan valmistaa

muunmuassa upeat laatat

kylpyhuoneeseen, tunnelmavalaisimet,

seinäkkeet ja keittiön

välitilanlasit. Yritys hyödyntää

kaunista materiaalia myös taidepuolella

ja on valmistanut siitä

niin näyttäviä tilataideteoksia

kuin pienempiä taidelautasiakin.

Mahdollisuudet

tutuksi asiakkaille

Lasilinkki pyrkii välittämään

lasilla sisustamisen sanomaa

muun muassa osallistumalla

alan messuille ja päivittämällä

kotisivuilleen kuvia erilaisista

käyttökohteista. Tavoitteena on

että asiakas hahmottaisi paremmin

mahdollisuudet hyödyntää

lasia, lisäksi kuvien avulla asiakkaan

on helpompi lähteä suunnittelemaan

itselleen mieluisaa

tuotetta. Asiakas on aina terve-

tullut juttelemaan eri mahdollisuuksista

ja henkilökunta auttaa

mielellään suunnittelussa.

Elämysmatkalle

lasin valtakuntaan

Kesälomamatkaa suunnitellessa

kannattaa ottaa harkintaan

Kuopion reissu johon sisällyttää

vierailun Lasilinkillä. Kauempaakin

kannattaa tulla käymään,

sillä yrityksellä on upea

Showroom jossa on esillä lasilavuaareja,

lasiseiniä- ja ovia

ja paljon muuta lasista luotua!

Myymälästä taas löytyy kauniit

taidelasityöt ja vaikkapa lahjaksi

sopivia pientuotteita. Ystävällinen

henkilökunta ottaa kaukomatkalaiset

lämpimästi vastaan

ja keittää mielellään kupposen

kahvia!

Lisätietoa:

Lasilinkki Oy

p.017-283 3100

lasilinkki@lasilinkki.fi

www.lasilinkki.fi

www.facebook.com/lasilinkki

VPH RAKENNUS

JA SÄHKÖ OY

Louentie 548

95350 Peura

Puh. 040 533 3281

pekka.tammela@gmail.com

XXXL-RAKENNUS OY

Perustustyöt

Väestönsuojat

Elementtipystytykset

puh. 040 - 758 5892

puh. 040 - 758 5987


16 RAKENNUSMAAILMA

RakennaKOTI,

Rakenna helpommin,

Rakenna Jaspis-kivitalo

Erkki Päivärinta on pitkän linjan rakentaja. Takana rakennusalalta on

kokemusta yli 30 vuotta. ”Muutama vuosi sitten lähdettiin hakemaan

puurakentamisen rinnalle uutta rakennusmallia. Kiertelimme messuja ja

muita rakennusalan tapahtumia ympäri maailmaa ennen kuin tärppäsi.

Euroopasta löysimme moduulirakentamisen edelläkävijöitä.

Meille selvisi, että moduulirakentaminen

on hyvin vanha

keksintö. Moduulien materiaalina

käytetään Neoporia. Neopor

on kemian teollisuuden (BASF)

kehittämä aine, josta valmistetut

helmet tiivistetään moduuliksi

höyryn avulla. Neoporin lämmöneristyskyky

on korkeimpia

markkinoilla olevia.”, Erkki

Päivärinta kertoi. Tämän löydön

seurauksena Päivärinnan perhe

perusti noin vuosi sitten yhdessä

Vaaralan perheen kanssa Rovaniemeä

kotipaikkanaan pitävän

yrityksen Calent Oy:n, joka alkoi

valmistaa ja markkinoida Jaspis-

matalaenergiataloja.

Sekä yrityksen että talopaketin

nimet eivät ole sattumaa.

Calent merkitsee Catalonian-

kielellä lämpöä ja Jaspis – nimi

juontaa juurensa vanhaan korujalokiveä

tarkoittavaan sanaan.

Moduulit toimivat Jaspis talon

rakenteena ja eristeenä. Valmistuttuaan

Jaspis talo on vahva

kivitalo, jossa on täysin betoninen

runko. Jaspis talon ulkoasun

voi jokainen asiakas valita itse

esim. rappauksen, puun, tiilen,

ym. väliltä. Moduulit mahdollistavat

erittäin yksilöllisenkin

rakentamisen, niiden helpon

muunneltavuuden vuoksi. Jaspis

taloilla on valmiita talomalleja;

esimerkeiksi ja ehdotuksiksi.

Moduuleilla voidaan toteuttaa

myös eri suunnitelmia joita

ovat valmiiksi suunnitelleet arkkitehdit

ja eri suunnittelijat.

• Maansiirtotyöt

• Betoniperustukset

RAKENNUSTYÖ

LAURI YLITULKKILA KY

Puh. 0400 895 662

Fax. 016 379 1920

lauri.ylitulkkila@pp3.inet.fi

Myyntiorganisaatio

kattaa jo lähes

koko Suomen

”Meillä on jälleenmyyntiverkostoa

eteläisessä Suomessa

ja tietenkin kotipaikkakunnalla.

Etelästä nousemme pikku hiljaa

ylemmäksi. Kierrämme messuilla

varsin ahkerasti ja Jaspis onkin

saanut varsin paljon mielenkiintoa

muun muassa energiatehokkuuden

ansiosta.”

Lämmityskustannuksissa

valtavaa

säästöä

Jaspis talo on energiaa sääs-

tävä jo rakennus vaiheessa. Moduulit

ovat nopeat ja helpot asentaa,

minkä ansiosta jo rakentaminenkin

on energiaa, kustannuksia

ja aikaa säästävää, rakennusjätteen

määrästä puhumattakaan.

Suurin säästö Jaspis talossa verrattuna

muihin on asumiskustannuksissa.

eristyksensä ansiosta.

Tämä säästää myös luontoa. ”Eri

asiantuntijat ovat antaneet energiansäästöistä

lähes puhtaat paperit.

Arvosanat ovat olleet 10-

luokkaa”, Päivärinta totesi.

Runkoasentaminen

helppoa ja

nopeaa

Kilpailukykyisen hinnan lisäksi

muita etuja ovat esimerkiksi

runkoasennuksen helppous

ja sokkelin sisältyminen kaikkiin

pakettitoimituksiin. Käytettävän

runkomateriaalin vuoksi myös

monia työvaiheita jää pois. Jaspis-talon

tarvikkeiden toimitusaika

on vain 2–3 viikkoa. Voit

aloittaa työt heti kun olet saanut

rakennusluvan. Näin säästetään

työkustannuksia perinteiseen rakentamiseen

verrattuna ja saa-

HANNU

LAUKKA OY

PERUSTUSTYÖT

Pyydä tarjous!

laukkah@gmail.com

puh. 044 539 5646

daan kivitalo lähes kappaletavaratalon

hinnalla. Asumiskulut

ovat pienemmät, koska itsestään

sammuva seinämateriaali

pienentää vakuutusmaksuja

ja matalaenergisyys vähentää

lämmityskuluja talvella ja jäähdytyskuluja

kesällä.

Asentajat koulutetaan

talon puolesta

”Olemme tämän olemassa

olleen vuoden aikana toimittaneet

useita talopaketteja. Nyt

on menossa suurempiakin kohteita.

esim.paritalo ja suunnitelmissa

aloittaa rivitalokohde Periaatteessa

talojen koolla ei ole

merkitystä. Keski-Euroopassa

on valmistettu ainakin 17- kerroksinen

kerrostalo tällä menetelmällä.

Menetelmä sopii myös

mainiosti halli- ja vaikkapa navettarakentamiseen”,

Päivärinta

kertoi. ”Toimimme yhteistyös-

Arctic-AsennusOy Arctic-AsennusOy • Lvi-työt

• Lasikuitutyöt

• Muoviputkistotyöt

Kellontie 225

90820 Kello

sä asennusyritysten kanssa, jotka

saavat tarvittavan opastuksen ja

koulutuksen asennukseen meiltä,

Päivärinta tarkensi.

Myös suunnittelijoita

Calent Oy:n

kautta

Meiltä saat luonnollisesti

myös kuvien pohjalta räätälöidyn

pakettitoimituksen halutulla

sisällöllä. Löydät kauttamme

päteviä suunnittelijoita ja rakentajia.

Ota yhteyttä meihin jo rakennushankkeenalkuvaiheessa

niin autamme sinua toteuttamaan

unelmiesi KODIN.

Jaspis Talot

Myynti Kari Köngäs

p. 040 1344 868

kari.kongas@jaspis.fi

Erkki Päivärinta

p. 040 7244 000

erkki.paivarinta@jaspis.fi

www.jaspis.fi

Vesa Mettovaara

Puh. 040 5248 788

vesamet@suomi24.fi


PELLETTIPOLTTIMET,

- TAKAT, - KATTILAT

• myynti • asennus

• huolto

Wahlroos Verkstad

Grankärrvägen 10, Långåminne

Puh. (06) 365 7105, 0400-862 493, www.wv.fi, pellets@wv.fi

RAKENNUSMAAILMA 17

T:MI JULMA ÖLKKY

Veneristeilyt Kanjonijärvelle

Kotimaiset taitto-ovet

Puh. 0208384530, www.fi ndoor.fi

fi ndoor@fi ndoor.fi

www.julmaolkky.fi

Julma Ölkky on jylhän kaunis

Kanjonijärvi Etelä-Kuusamossa.

Parhaiten tutustut tekemällä veneretken.

TILAUKSET, YHTEYDENOTOT

VELI PAASOVAARA PUH. 0500 389 345


18 RAKENNUSMAAILMA

Lappiin Rovaniemelle Nelko-kalustemyymälä

avattiin viime

vuoden syksyllä. Kauppiaana

myymälässä toimii Piia Heikkinen.

Noin 200 neliön myymälä

on hyvällä ja keskeisellä paikalla,

missä myös muita sisustusalan

yrityksiä on läheisyydessä.

”Pystymme näissä avarissa

tiloissa esittelemään asiakkaalle

aidosti oikean keittiön, kodin-

Nelko Oy, kotimainen kiintokalusteiden laatutoimittaja

Uusi myymälä avattu

Rovaniemelle

Nelko Oy on vuonna 1974 perustettu suomalainen

yritys, jonka juuret ovat Pohjois-Savossa.

Lapinlahdella sijaitsevan kalustetehtaan valmistamia

keittiö-, kylpyhuone- ja eteiskalusteita

sekä kaapistoja myydään tänään yli 20 paikkakunnalla

ympäri Suomea – nyt myös Rovaniemellä.

hoitohuoneen, WC- ryhmän, liukuovet

jne.”, Piia Heikkinen luetteli.

Ajan trendejä seuraava Nelko-mallisto

on korkealle arvostettu

niin rakentamisen ammattilaisten

kuin kuluttajienkin keskuudessa.

Suosio perustuu aktiiviseen

tuotekehitykseen, valikoiman

monipuolisuuteen sekä

laadukkaaseen ja viimeisteltyyn

työhön. Laajasta mallistosta löytyy

useita vaihtoehtoja sekä perinteisen

että modernin tyylin

ystäville.

Hyvin suunniteltu

on puoliksi tehty

”Asiakkaan tapaaminen ja

toiveiden kuuleminen on tärkeä

osa suunnittelua. Kalusteet suunnitellaan

aina yksilöllisesti siten,

että löydetään paras mahdollinen

ratkaisu tilaan kuin tilaan”, painottaa

Heikkinen. Tapaaminen

tapahtuu sekä liikkeessä että

asiakkaan kotona, jossa yhdessä

suunnitellaan ja mitoitetaan

sopivat kalusteet. Kalustealalla

on tietyt standardimitat kaappien

rungoille ja oville, mutta

asiakkaalla on mahdollisuus

saada myös erikoismitoitettuja

tuotteita.

Yksilöllinen suunnittelu ja

laaja valikoima antaa lukemat-

Olemme mukana Lapin Rakentajamessuilla osastolla A88.

LAATUA SUOMALAISIIN KOTEIHIN JO VUODESTA 1974

ROVANIEMI

Varastotie 2 (2.krs), p. 040 53 96 962

Avoinna ma-pe 10-18, la 10-14

tomia mahdollisuuksia. Kalusteet

suunnitellaan tilan mittojen

mukaisesti suunnitteluohjelmalla,

joka tuottaa hyvin realistiset

kuvat tiettyyn tilaan suunnitelluista

kalusteista. ”Asiakkaalle

on hyvin tärkeää, että hän pääsee

kuvien kautta kurkistamaan

uuteen tulevaan keittiöönsä tai

kylpyhuoneeseen, koska se auttaa

hahmottamaan kokonaisuuden”,

Heikkinen kertoo. Suunnittelun

tarkoituksena on ensisijaisesti

pyrkimys kalusteiden

toimivuuteen asiakkaan tarpeiden

mukaisesti. Myös sillä miltä

kalusteet näyttävät on suuri

merkitys, halutaan siis toimivaa

ja tyylikästä.

Laatu on tärkein

Hinta-laatusuhde on asiakkaalle

se tärkeä kriteeri valittaes-

Tuo keväinen

tuulahdus kotiisi ja

löydä unelmiesi

keittiö.

www.nelko.�

Keittiökalusteet Kylpyhuonekalusteet Säilytysjärjestelmät Altaat ja hanat Kodinkoneet

Suunnittelupalvelu Asennuspalvelu Remontointipalvelu Rahoitus ja takuu

sa kalustetoimittajaa. Asiakkaat

haluavat kestäviä sekä huolellisesti

valmistettuja ja viimeisteltyjä

kalusteita. ”Haluamme panostaa

ennen kaikkea laatuun.

Emme halua tuottaa asiakkaillemme

pettymyksiä sen suhteen.

Ihmiset ovat alkaneet olla

varsin laatutietoisia ja myös

kotimaisuus korostuu”, Heikkinen

kertoo. Nelko valmistaa itse

sekä kalusteiden rungot että

lähes kaikki ovimallinsa. Tehtaalla

valmistetaan maalattuja,

phv-pintaisia sekä puuovia, ja

laaduntarkkailu on tärkeä osa

kalustetuotantoa.

Rovaniemillä alku

on ollut lupaava

Heikkinen kertoo, että Rovaniemen

Nelko-myymälän avajaisista

kulunut vajaa vuosi on jo

ollut varsin vilkasta aikaa. ”Nelko

ei tietenkään vielä ole täällä

kaikille tuttu, mutta tunnettavuus

lisääntyy koko ajan ja asiakkaita

käy meillä yhä enemmän”. Myymälä

palvelee koko Lapin aluetta,

ja asiakkaita käy sekä läheltä

että kauempaa. ”Olen suunnitellut

ja toimittanut useita keittiöitä

ja muita kalusteita eri puolille

Lappia, Utsjoelle saakka”, toteaa

Heikkinen.

Erilaisia ratkaisuja

myös yritystiloihin

Erilaiset Nelkon kiintokalusteet

soveltuvat hyvin myös

yritystiloihin. ”Luotettavana

toimittajana olemme solmineet

useita yrityskontakteja ja tehneet

heille viihtyisiä ratkaisuja. Kalusteemme

ovat hyvin sovellettavissa

moniin tiloihin”, Heikkinen

kertoo.

Asiakas hakee jo

uusia värisävyjä

Nelko seuraa kiintokalustealan

trendejä ja uudistaa mallistoaan

aktiivisesti. Pitkään suosiossa

olleen kiiltävän valkoisen

oven rinnalle ovat nyt nousseet

myös uudet värikkäämmät ovimallit.

”Uutena värisävynä mallistossamme

on punertava luumu,

ja monet ovatkin ihastuneet

siihen. Myös maalatut lasipinnat

kasvattavat suosiotaan keittiöovien

materiaaleina. Kesän

aikana myymälään onkin tulossa

useita uusia tuotteita näytille”,

Heikkinen kertoi ja toivotti

kaikki entiset ja uudet asiakkaat

tervetulleiksi tutustumaan Nelkon

tuotteisiin.


PKT-säätiö – osaamisten

yhdistäjä

PKT-säätiö on yksityinen,

osittain julkisesti rahoitettu organisaatio.

Sen taustalla ovat

Elinkeinoelämän keskusliitto

EK ja sen keskeiset toimialajärjestöt:

Teknologiateollisuus

ry ja Yleinen teollisuusliitto ry,

sekä Finpro ry, Suomen Yrittäjät

ja Tekes.

Säätiön keskeinen tehtävä

on tukea PK-yritysten toimintaedellytyksiä

ja kehittää niiden

toimintaympäristöä. Tätä

varten olemme kehittäneet yrittäjille

maksuttomasti Talousapu

neuvontapalvelun ja Asiantuntijahaku.fi

-palvelun, johon on

koottu laajasti yksityisen sektorin

asiantuntijapalveluita. Lisäksi

säätiö on mukana TRIOplus

ohjelman terveyttämisosiossa

TALOUSAPUplus -palvelulla.

Olemme mukana järjestämässä

asiantuntijoille ja yritysneuvojille

jatkokoulutusta. Edistämme

yritys- ja yrityspalveluyhteistyön

verkostoitumista ja osallistumme

erilaisiin projektitoimintoihin.

Talousapu-neuvontapalvelu

Liiketoiminnan

terveyttämisen

asiantuntijat vastaavat

yritysten

kysymyksiin

PKT-säätiö avasi 8.10.2009

julkisen Talousapu-puhelinneuvontapalvelun.

Se on yrityksille maksuton

asiantuntijapalvelu, jota rahoittavat

työ- ja elinkeinoministeriö,

Finnvera Oyj, Finanssialan

Keskusliitto, Elinkeinoelämän

keskusliitto ja Suomen Yrittäjät.

Palvelua on kehitetty yhdessä

laajan yhteistyöverkoston

kanssa.

Talousapu -puhelinpalvelu

tarjoaa yrittäjille alhaisen yhteydenottokynnyksenneuvontapalvelun,

jossa voi asioida

anonyymisti ja luottamuksellisesti

keskustella kokeneen asiantuntijan

kanssa yrityksen tilanteesta.

Neuvojien tehtävänä

on, yrittäjien antamien tietojen

pohjalta, auttaa heitä ratkaisemaan

hankalia tilanteita. Aihepiirejä

voivat olla esimerkiksi

yrityksen taloudellisen tilanteen

kartoitus, maksuvaikeudet,

liiketoiminnan terveyttäminen ja

kehittäminen, saneeraus, myynti

tai lopettaminen.

”Talousapu-palveluilla pyritään

estämään se, ettei elinkelpoisia

yrityksiä menisi turhan

takia nurin. On paljon helpompaa

pelastaa olemassa oleva työllistävä

yritys kuin kasvattaa alkavista

yrityksistä taas uusia”,

kertoo PKT-säätiön tutkimus- ja

kehityspäällikkö Jari Leskinen

Kokeneet asiantuntijatpäivystävät

numerossa

029 007 4990

Päivystysajat muuttuivat

vuoden 2011 alusta niin, että numerossa

029 007 4990 päivystävät

yritysten terveyttämiseen

erikoistuneet asiantuntijat arkisin

klo 10.00 – 16.00

Palvelussa on mukana kokeneita

yritysten talousasiantuntijoita,

jotka ovat sertifioituja yrityksen

muutoksenhallinnan ammattilaisia.

Verkostossa toimii

15 asiantuntijaa ympäri Suomea.

”Talousapu-palveluiden kehittämisessä

on otettu oppia

edellisen laman kokemuksista.

Sen kehittäminen aloitettiin

TMA-Finland yhdistyksen puitteissa

jo vuonna 2004 ja palvelu

saatiin kesään 2009 mennessä

siihen kuntoon, että käynnistäminen

sujui syksyllä varsin nopeasti,

kun yritysten tilanne alkoi

näyttää huonolta. Talousapu-puhelinneuvontapalvelunylläpitäminen

ja siihen liittyvät käytännön

järjestelyt ovat nyt olennainen

osa PKT-säätiön toimintaa.”

Talousapu-palvelu on osoittanut

tarpeellisuutensa: vuoden

2009 lokakuusta lähtien sinne

on tullut jo 3 000 yhteydenottoa,

joista vuonna 2010 lähes 2

200 ja alkuvuodesta 2011 jo 350.

Palveluun kuuluu myös talousapu.fi

–sivusto, johon on koottu

asiantuntijoiden laatimia ohjeita,

neuvoja ja työkaluja yrityksen

talouteen ja liiketoiminnan

kehittämiseen liittyen.

Jari Leskisen mukaan palvelun

asiakkaina on ollut yrityksiä

kaikkialta Suomesta ja useilta

toimialoilta. ”Suurimmat ongelmat

liittyvät siihen, että yritysten

liikevaihto on vähentynyt niin

olennaisesti, että se on aiheuttanut

maksuvaikeuksia. Yrittäjät

haluavat tietoja kuinka tällaisista

tilanteista selvitään. Palvelu on

ohjannut heitä neuvottelemaan

verottajan kanssa maksuohjelmista

ja pankkien kanssa lainojen

lyhennysten pienentämisestä

tai lykkäämisestä. Palvelussa on

annettu myös neuvontaa yritysten

kulujen sopeuttamisesta kysyntään.”

Nopea reagointi

kriisitilanteeseen

on ratkaisun ydin

”Taloudelliseen kriisiin joutuneiden

yritysten tervehdyttämisessä

aikaisten varoitusmerkkien

tunnistaminen ja välitön toiminta

tilanteen oikaisemiseksi

on ratkaisevaa.

Kun yrityksissä huomataan,

että taloudellinen tilanne on menossa

hankalaan suuntaan ja vaikeuksia

on odotettavissa, kannattaa

ottaa yhteyttä velkojiin,

rahoittajiin ja verottajaan mahdollisimman

ajoissa. Näissä kysymyksissä

on yleinen ongelma,

että tilannetta ryhdytään purkamaan

ja etsimään selviytymiskeinoja

liian myöhään Erityisen

tärkeää on nopea reagointi kriisitilanteeseen.

Jos yrityksen tu-

RAKENNUSMAAILMA 19

PKT-säätiön

Talousapu-neuvontapalvelu ja

Asiantuntijahaku.fi-verkkopalvelu

lovirta on ehtymässä, mahdollisimman

varhainen liikkeelle lähteminen

asioiden selvittämiseksi

on ratkaisun ydin. Juuri tässä

Talousapu-palvelu voi yrityksiä

auttaa.”

Kriisien selvittämiseen

myös julkista

tukea

Leskinen toteaa, että yritykset

voivat saada kriisien selvittämiseen

myös julkista tukea. Esimerkiksi

Finnvera myöntää suhdannelainoja

ja -takauksia laskukauden

aiheuttamien ongelmien

ratkaisemiseen. ELY-keskukset

voivat myös antaa rahallista tukea

asiantuntijoiden käyttämiseen

ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

”Julkisia resursseja on nyt

olemassa. Onneksi julkisella

hallinnolla on tuoreessa muistissa

1990-luvun alun lama-aika,

jolloin kaatui runsaasti hyviä

yrityksiä. Nyt on paljon paremmat

edellytykset tukea laskusuhdanteen

vuoksi vaikeuksiin joutuneita

yrityksiä. Talousapu-palvelun

pitkän linjan asiantuntijat

tuntevat myös julkisen puolen

mahdollisuudet.”

TalousapuPLUS

osana TRIOplus

ohjelmaa

Teknologiateollisuus ry

käynnistämä TRIOplus aktivointihanke

kohdistuu toimialan

pk-yritysten esiin nostamiin

mahdollisuuksiin, kehityskohteisiin

ja –haasteisiin. Ohjelman

tavoitteena on yhteensä

600 yritysten aktivointikäyntiä.

Käyntien uskotaan johtavan satoihin

kasvu-, kehitys- ja kansainvälistymishankkeisiin.Lisäksi

tarjotaan apua taloudellisissa

vaikeuksissa oleville, muuten

terveille yrityksille. Tähän

TalousapuPLUS terveyttämisosioon

odotetaan ohjautuvan noin

100 yrityksen. TalousapuPLUS

palvelun toteuttaa PKT-säätiö.

Yrittäjän NousuKlinikka

– Uuden nousun

eväät

Yrittäjän NousuKlinikka tilaisuuksien

tavoitteena on ohjata

ja innostaa suomalaisia pk-yrityksiä

uuteen nousuun ja käyttämään

saatavilla olevaa kehittämistukea

ja neuvontaa. Tavoitteeseen

pyritään järjestämällä

vuoden aikana noin 20 tilaisuutta

eri puolilla maata. Ensimmäiset

tilaisuudet olivat Turussa 22.3.,

Kotkassa 30.3. ja Jyväskylässä

7.4.

Asiantuntijahaku.

fi

Asiantuntijahaku.fi on hakupalvelu,

jonka kautta yrittäjät

saavat mahdollisuuden löytää

tarvitsemaansa erityisosaamista.

Maksuttoman palvelun

tarkoituksena on tehdä yrityk-

”Talousapu-palveluilla pyritään estämään se, ettei elinkelpoisia yrityksiä menisi turhan takia nurin. On paljon

helpompaa pelastaa olemassa oleva työllistävä yritys kuin kasvattaa alkavista yrityksistä taas uusia”, toteaa

PKT-säätiön tutkimus- ja kehityspäällikkö Jari Leskinen

sen oman ydintoiminnan ulkopuolelta

hankittavan asiantuntemuksen

löytäminen mahdollisimman

helpoksi.

Valtakunnalliseen palveluun

voivat ilmoittaa tietonsa muun

muassa juristit, tilintarkastajat,

taloushallinnon ammattilaiset,

muotoilijat, markkinointiosaajat

tai liiketoiminnan terveyttämisen

erityisosaajat. Palvelun kautta

on mahdollista löytää eri hakutekijöitä

yhdistelemällä juuri ne

oikeat osaajat, joiden avulla yritys

saavuttaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

ja pääsee mukaan

alkavaan nousuun. Yrityksen

kilpailukyvyn tehostaminen

ja palveluliiketoiminnan kehittäminen

muuttuvat todellisuudeksi

kun riittävä määrä ulkopuolista

asiantuntemusta on valjastettu

mukaan toimintaan.

Palveluiden ostaminen ja

myyminen Asiantuntijahaku.fi

–verkkopalvelun kautta on tämän

päivän yrittäjälle kustannustehokas

ja nopea tapa varmistaa

huippuasiantuntemus liike-elämän

muutoksissa. Päivän

haasteissa, kasvavat ja kansainvälistyvät

yritykset saavat mahdollisuuden

paikata osaamistaan

vaikkapa, markkinoinnin, designin

ja tuotekehityksen alueilla.

Ulkopuolisen asiantuntemuksen

löytäminen yhdestä paikasta on

vaivatonta esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteisiin.

Myös

murroksessa oleville teollisuudenaloille,

tulevat liiketoimintamahdollisuudet

voivat avautua

ulkopuolisen asiantuntemuksen

kautta täysin uudelta toimialalta.

Poikkitieteellistä asiantuntemustä

hyödyntämällä syntyvä

palvelukehitys, luovuus ja innovaatiot

ovat tulevaisuudessa keskiössä

kasvun saavuttamisessa.

Luovien alojen asiantuntemuksen

mukaan tuominen voi avata

uusia ovia ja tuoda tullessaan

merkityksellistä suunnan muutosta,

sinne missä uusiutumista

kipeästi kaivataan.

Asiantuntijahaku.fi palvelussa

voi yhdistellä eri hakutekijöitä

esimerkiksi maantieteellisen

sijainnin mukaan ja yrittäjä voi

näin päätyä hyödyntämään esimerkiksi

naapurimaan toimintaympäristön

ja sen mahdollisuuksien

erityisosaajaa. Tämä

antaa entistä paremmat lähtökohdat

kansainvälistymiselle ja

verkostoitumiselle. Asiantuntemukselle

on tarvetta, lähdetään

sitten ostamaan tai myymään lähimarkkinoille

tai vaikka toiselle

puolelle maapalloa, jakelureiteistä

riippumatta. Asiantuntijahaku.fi

palvelu tarjoaa mahdollisuuden

myös yhteistyökumppaneiden

löytämiselle esimerkiksi

ympäristö- ja energia-alalta.

Sopivista asiantuntijoista voi

koota listan ja ottaa heihin sen

jälkeen yhteyttä. Kun on kii-

re niin palvelua voi hyödyntää

myös tarjouspyynnön lähettämiseen

omaa tarvetta vastaaville

asiantuntijoille.

Tällä hetkellä palvelussa on

mukana noin 1700 asiantuntijaa

ja määrä kasvaa koko ajan. Kuukausittain

palvelussa käy noin 4

000 henkilöä. Vuoden 2010 aikana

eniten hakuja kohdistui talouteen,

liiketoiminnan strategiseen

suunnitteluun ja henkilöstöön

mutta myös markkinointi,

myynti ja tuote- ja palvelukehitys

kiinnostivat. Tämän hetken

haasteita kuvaavasti kiinnostus

kohdistui talouden ja liiketoiminnan

terveyttämisen osaamisen

lisäksi myös kansainvälistymisosaamiseen

ja luovien

alojen asiantuntemukseen, joiden

hakumäärät ovat selkeässä

nousussa.

Rekisteröityminen palveluun

tapahtuu henkilökohtaisia

verkkopankkitunnuksia käyttämällä

osoitteessa www.asiantuntijahaku.fi.

Lisätietoja:

www.pkt.fi

www.asiantuntijahaku.fi

www.talousapu.fi


20 RAKENNUSMAAILMA

Nuohooja on palonehkäisyn,

energiansäästön ja

ympäristönsuojelun asiantuntija

Nuohoojalla on merkittävä rooli niin rakennusten

palonehkäisyssä, energiasäästössä, ympäristönsuojelussa

kuin ihmisten terveydestä, hyvinvoinnista

ja asumismukavuudesta huolehdittaessa.

Kansainvälisten sopimusten ja normien

vaateet suomalaisten rakennusten energiatehokkuudelle

ja hiukkas- sekä hiilidioksidipäästöjen

vähentämiselle edellyttävät yhä huolellisempaa

hormien, tulisijojen ja kattiloiden

kunnon ylläpitämistä ja palamisen tehokkuuden

ja puhtauden lisäämistä.

Tuli kun sammuu, lämpö kotiin jää. Sydän vahva hehkuu, päivään tulevaan.

Apus 3

sh 5.990 €

sis. rahti ja asennus

SANO KYLLÄ KESTÄVÄLLE LÄMMÖLLE

NunnaUuni tuo kesän kotiisi sydäntalvellakin: 2 h lämmityksellä jopa 36 h lämpöä. Suomalaista lämpönautintoa

puhtaimmillaan, testatusti. Kysy edullinen messuhinta myymälästä. Nopeus palkitaan!

Nunnauuni edustaja alueellasi

Suomalaisten kiinteistöjen

hyvä paloturvallisuustaso johtuu

merkittävältä osin siitä, että

säännöllisellä nuohouksella tulisijoista

ja savuhormeista aiheutuvat

palovahingot on kyetty tehokkaasti

ehkäisemään.

Tulisijojen rikkidioksidi- ja

typpipäästöihin voidaan vaikuttaa

oikealla poltto- ja puhdistustekniikalla,

mutta hiilidioksidipäästöihin

vain polttamalla vähemmän.

Yksinkertaisinta energiansäästöäasumismukavuudesta

tinkimättä onkin polttaa

mahdollisimman tehokkaasti.

– Nuohouksella ja puhdistuksella

saadaan aikaan merkittävää

energiansäästöä. Myös ympäristömme

kannalta olisikin tärkeää,

että polttamalla tuotettu energia

saataisiin mahdollisimman hy-

vin talteen. Tulisijan hyötysuhteeseen

voidaan vaikuttaa merkittävästi

polttamalla oikein ja

pitämällä tulipinnat puhtaina,

Nuohousalan Keskusliiton puheenjohtaja

Esko Penttilä muistuttaa.

Vuonna 1932 perustettuun

Nuohousalan Keskusliitto ry

kokoaa alansa keskusjärjestönä

Suomen yksityisyrittäjinä toimivat

nuohoojat työskentelemään

ammattitaidon edistämiseksi ja

yhteisten etujen valvomiseksi.

Liitossa on nykyisellään runsaat

300 jäsentä.

Työ on yhä vaativampaa

Nuohoojien työ ja sitä myö-

Leila 1

sh 3.889 €

sis. rahti ja asennus

Unarintie 13 Sodankylä, 0102777334

Valtatie 2-4 KITTILÄ, 0400-613063

Yhdystie 12 IVALO, 0400-687140

ten ammattikuva on viime vuosina

merkittävästi monipuolistunut.

Ilmanvaihtojärjestelmien

tarkastukset, puhdistukset, huollot

ja mittaukset muodostavat

yhdessä nuohoojan perinteisten

tehtävien tulisijojen ja savuhormien

kunnon tarkastamisen ja

puhdistamisen kanssa palveluvalikoiman

rungon.

Nuohooja tekee myös savuhormien

tiiviyskokeita ja videokuvauksia

sekä korjaa savuhormeja.

Nuohooja puhdistaa lämmityskattiloiden

tulipinnat ja

tarkistaa, toimivatko laitteet

oikein, esimerkiksi mittaamalla

kattilan palamishyötysuhteen.

Oleellisen osan ammattitaitoisen

nuohoojan työstä muodostaa

asiakkaiden neuvonta ja

konsultointi palamiseen, tulisijoihin,

ilmanvaihtoon ja paloturvallisuuteen

liittyvissä käyttö-,

huolto- ja suunnitteluasioissa.

Nuohooja huolehtii siten

työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta,

sisäilman puhtaudesta,

energian säästöstä sekä ympäristön

puhtaudesta.

Monipuolinen, haastava,

vaativa ja fyysisestikin raskas

työ vaatii tekijältään hyvää kuntoa,

työturvallisuuteen panostamista

ja rautaista ammattitaitoa.

Vuosittain järjestettävät täydennyskoulutukset

ja opintopäivät

ovat ammattikunnalle erittäin

tärkeitä.

– Katolla liikkumisen turval-

lisuus on luonnollisesti olennaisen

tärkeää. Oikein asennetut

tikkaat ja kattosillat ehkäisevät

monta onnettomuutta, liiton puheenjohtaja

Esko Penttilä huomauttaa.

Puheenjohtaja Esko Penttilän

mukaan nuohoojien haasteena

ammattikuntana onkin lähivuosina

paloturvallisuuden,

palamisen energiatehokkuuden

sekä puhtauden lisäämisen ohessa

oman ammattitaitonsa kasvattaminen

yksityisyrittäjinä sekä

työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen

liittyvät seikat.

Nuohousalan Keskusliitto

ry on ollut Euroopan Nuohoojamestarien

liiton jäsen sen perustamisesta

lähtien vuodesta

1954. Kansainväliseen kiltatoimintaan

osallistuminen paitsi

helpottaa tiedon vaihtoa, myös

osaltaan kasvattaa ammatin arvostusta.

Nuohousalan Keskusliiton

syyskokouksessa esiteltiinkin

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussaopiskelevien

Saija Kankaan ja Virpi Rintahakan

insinöörityönään suunnittelema

suomalaisten nuohoojien

seremoniallinen juhla-asu.

Lisätietoja:

Nuohousalan Keskusliitto ry,

toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen,

puh. (09) 6844 160,

info@nuohoojat.fi,

www.nuohoojat.fi

Pientalotontteja

Jungosta

Jungon pientaloalueella

on vielä

7 tonttia vapaana ja

odottaa rakentajaa.

Tonttien koko vaihtelee

1059-1279 m 2

välillä.

Hakemuslomake

löytyy “Tonttitorilta”

vapaata tonttia

klikkaamalla.

Huom! Takajärvenrannalla

Sarakujalla on myytävänä vielä yksi

II-kerroksisen talon tontti.

Lisätietoja puh. 016-259 644 ja

016-259 600 tai www.kemi.fi “Tonttitori”

Kemin kaupunki

Maankäyttö- ja mittaustoimi

Valtakatu 26 (4.krs), 94100 Kemi


– Tiestöä ei pystytä ylläpitämään

tarkastellulla 1,5 mil-

Messutarjous:

Tämä talopaketti

hintaan

64,500 €

Tarkistathan toimitussisällön

myyjältämme

kari.kongas@jaspis.fi

p. 040 1344 868

RAKENNUSMAAILMA 21

Tiestön tulevaisuus

ratkaistavana

Tuore Liikenneolosuhteet 2035 -raportti on liikenneviraston

asiantuntijanäkemys poliittisten

päätöksentekijöiden valinnoille. Tavoitteena on

turvata väylien päivittäinen liikennöitävyys sekä

edistää Suomen kilpailukykyä. Tarkastellun

rahoituskehyksen mukaan huonokuntoisten teiden

määrä kaksinkertaistuisi ja siltojen kunto

heikkenisi. Tiestö rappeutuisi hyvää vauhtia,

totesi Koneyrittäjien liiton toimitusjohtaja Matti

Peltola puhuessaan Itä-Savon Koneyrittäjien

vuosikokouksessa 26.3.2011 Savonlinnassa.

jardin euron rahoituskehyksellä

riittävän hyvässä kunnossa saa-

www.jaspis.fi

tikka sitten kehittämään. Tämä

koskee kaikenasteisia teitä. Heikentyvästä

väyläverkosta muodostuisi

näin jatkettaessa liian

vähillä panostuksilla ennen pitkää

yhteiskunnan kehitystä jarruttava

tekijä.

Vuosina 2008-2009 rahoitustaso

väylänpidossa on ollut

keskimäärin 1 680 miljoonassa

eurossa, joka sekin on todettu

riittämättömäksi. Raportissa

tarkastellaan 1 550 miljoonaa euroa

vuotuista rahoitustasoa, joka

merkitsisi nimellisestikin lähes

8 prosentin pudotusta rahoitukseen.

Saman aikaisesti tienhoidon

kustannustasoa kuvaava

maarakennusalan konekustannusindeksi

nousee parhaillaan

yli 8 prosentin vuosivauhtia asfaltoinnin

kustannuksista puhumattakaan.

Tätä taustaa vasten

on välttämätöntä sitoa kunnossapitorahat

kustannustason muutoksiin,

vaati Peltola.

Valtion eli seuraavan edus-

kunnan on yksinkertaisesti panostettava

enemmän väyliin -

yksityisteitä unohtamatta. Kunnossapito

on asetettava investointien

edelle priorisoinissa,

totesi Peltola.

- Kelirikkokauden painaessa

päälle paljastuu entistä enemmän

se, että perusväylänpidon

rahoitus on ollut jo pitkään liian

alhaisella tasolla, ja vaarana

on, että ajaudutaan merkittäviin

palvelutaso- ja liikenneturvallisuusongelmiin

sekä suuriin kertainvestointitarpeisiin.Päällysteissä

on epätasaisuutta, vaurioi-

ta ja uria. Sorateillä on kelirikko-ongelmia

ja painorajoituksia.

Tänä vuonna huonokuntoisten

päällystettyjen teiden määrä lisääntyy

300 kilometriä ja huonokuntoisten

siltojen määrä kasvaa

20 sillalla. Radoilla ei mene sen

paremmin. Esimerkiksi routaongelmien

poistaminen rataverkollamme

edellyttäisi 200 miljoonan

euron määrärahalisäystä viiden

vuoden ajan.

- Liikenteestä kerättävistä

yli 6 miljardin euron vuotuisista

veroista ja maksuista on voitava

osoittaa väylästön ylläpitoon

RAKENTAJA!

Ei ole samantekevää millaiselle perustukselle rakennat!

Yksi rakennusluvan edellyttämistä

dokumenteista on perustamistapalausunto

Road Consulting Oy selvittää

rakennuspaikan kantavuuden ja laatii

tulosten perusteella

perustamistapalausunnon.

www.roadconsulting.fi Gsm: 0400 309943 kari.narva@roadconsulting.fi

• Asbestisaneeraus/

kartoitustyöt

• Homesaneeraukset

• Ilmastointikanavien

nuohoukset

• Timanttiporaus ja

sahauspalvelut

• Pihapuiden kaadot

• Kurottajapalvelut 17 m

• Brokk piikkaukset

Lapin Asbesti Oy

Hitsaajantie 3, 96910 Rovaniemi

Seppo Ylisirkka puh. 0400 181243

ja kehittämiseen tarvittava rahoitus.

Se voitaisiin kerätä korvamerkittynä

perustettavaan Tierahastoon.

Seuraavan hallituksen

tehtävänä on varmistaa ennen

kaikkea väylien kunnossapito.

Meillä ei ole varaa romuttaa

väylästön 20 miljardin euron

arvoista kansallisuusomaisuutta,

muistutti Peltola.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja

Matti Peltola p. 040 9009412


22 RAKENNUSMAAILMA

Tuulivoimaosaajat

hyödyntämään uusinta

tietoa

Tuulivoiman käyttö yleistyy lähivuosina Suomessa huomattavasti, sillä

EU on asettanut yhteiseksi tavoitteeksi uusiutuvan energian osuuden

kasvattamisen 20 prosenttiin kokonaissähköntuotannosta – ja jo vuoteen

2020 mennessä. Tuulivoimakapasiteettia on Suomessa tällä hetkellä 197

MW. Vuoteen 2020 mennessä tavoite on nostaa tätä kapasiteettia 2000-

2500 MW:iin.

- Käytännössä tämä tarkoittaa

sitä, että kapasiteettia olisi

siis yli kymmenkertaistettava

seuraavan yhdeksän vuoden aikana,

sanoo tutkija Ville Lehtomäki

VTT:n Tuulivoimateknologiat

–tiimistä.

Myös vireillä olevien tuulivoimaprojektien

määrä ylittää

selkeästi EU-tavoitteen.

- Kaikkia näitä tuulivoimaprojekteja

ei välttämättä toteuteta,

mutta aktiivisuus on selkeä

viesti siitä, että tuulivoimasektorilla

tullaan tarvitsemaan alan

osaajia aivan eri määriä kuin tällä

hetkellä.

Taantuman seurauksena tuulivoiman

lisärakentamiseen liittyviä

rahoituspäätöksiä lykättiin

– ja uusia hankkeita ei aloitettu.

- Tällä hetkellä energia-alan

ennusteet näyttävät piristymisen

merkkejä, siten myös tuulivoiman

rakentamisen arvioidaan lisääntyvän

voimakkaasti, Lehtomäki

toteaa.

Suomen tuulivoimaan liittyvän

liiketoiminnan arvo on tällä

hetkellä noin miljardi euroa. Volyymistä

suurin osa on vientiä,

mikä on kansantaloutemme kannalta

erittäin merkityksellistä.

- Kotimarkkinoilla tuulivoiman

kasvua pyritään edistämään

takuuhintajärjestelmän avulla,

joka takaa tuulivoimapuiston

omistajalle tietyn, taatun sähkönhinnan,

vaikka sähkön todellinen

markkinahinta olisi matalampi,

Lehtomäki toteaa.

Korotettu takuuhinta on voimassa

vuoden 2015 loppuun, jo-

ten tuulivoimaprojektien kehittäjillä

onkin kiire saada uudet

hankkeet valmiiksi korotetun

tuen piiriin.

- Vuodesta 2016 eteenpäin tukea

saa edelleen mutta se on n.

20 % alhaisempi kuin aiemmin.

Tulevaisuuden tuulivoimalatentistä

älykkäämpiä ja

isompia

Tuulivoimalat ovat tulevaisuudessa

massiivisempia kuin

nykyisin.

- Niiden koot - sekä roottorin

halkaisija että tornin korkeus

- tulevat kasvamaan, Lehtomäki

sanoo.

- Samanaikaisesti suurimmat

komponentit pyritään tekemään

mahdollisimman kevyiksi. Tämä

edellyttää alan kehitysinsinööreiltä

ja tutkijoilta syvällistä

osaamista viimeisimmistä

teknologioista, sillä vaatimuksina

kevyt ja kestävä ovat haastavia

toteuttaa samassa paketissa.

Muun muassa suuret tuulivoimalan

konehuoneen osat - kuten

vaihdelaatikko ja generaattori

- ja muista suurista komponenteista

lavat ja torni ovat jatkuvasti

ajamassa kehitystä eteenpäin

kohti kevyempiä ja kestävämpiä

tuotteita.

Tuulivoimaloiden operointi

arktisissa olosuhteissa yleistyy

voimakkaasti jo lähivuosien

aikana.

- Jatkossa korostuu alhaisiin

lämpötiloihin ja jäätymiseen liittyvä

tuotesuunnittelu, Lehtomäki

arvioi.

- Myös tuulivoimaloiden

äly lisääntyy minkä myötä niiden

luotettavuus nousee jopa nykyisestä

tasostaan. Luotettavuus

korostuu entisestään kun siirrytään

entistä hankalammin saavutettaviin

paikkoihin.

Osaamisen merkitys

korostuu

Tuulivoima-alaan kohdistuu

siis monenlaisia muutospaineita,

jotka edellyttävät alalla tai alaan

liittyvissä tehtävissä työskenteleviltä

uusimman tiedon hallintaa.

Yhtenäistä alan koulutusta

ei Suomessa ole tähän asti ole

ollut tarjolla.

- Tyypillistä on ollut, että

alalla työskentelevillä on tehtävään

soveltuva yleinen tekninen

tai kaupallinen koulutustausta –

ja työssä on opittu täydentävät

tuulivoima-alakohtaiset taidot,

tiedot ja vahvuudet, Lehtomäki

kertoo.

- Suomessa on kuitenkin jo

tällä hetkellä runsaasti – ja tulevaisuudessa

yhä enemmän -

tuulivoimaloiden komponenttien

valmistukseen liittyvää liiketoimintaa

ja teknologiaosaamista,

joten alalla toimivat yritykset

tarvitsevat kipeästi asiantuntevaa

työvoimaa.

Koulutuksen merkitys tuulivoima-alan

kehittämiselle on aivan

olennaista, sillä räätälöityjen

Pohjolan Sara Oy

• LVI-työt

oppimiskokonaisuuksien avulla

voidaan saada alalle enemmän

koulutettua henkilökuntaa.

- Siksi juuri nyt on erinomainen

aika kouluttautua tai tarjota

yrityksen henkilöstölle mahdollisuus

perehtyä tuulivoima-alan

viimeisimpään tutkittuun tietoon.

Uusia tuoteominaisuuksia

ei voida kehittää tai soveltaa ilman

riittävää osaamista.

Energia-alan koulutustaedelläkävijöille

Aalto University Professional

Development eli Aalto PRO

• Urakointi ja saneeraukset

Moskuankuja 2 C 10, 90830 HAUKIPUDAS

Puh./fax (08) 547 5703, 040 544 6029

Juurakkotie 28, 96190 ROVANIEMI

raimo.saranpaa@pohjolansara.com

TOIMIALUEENA MYÖS

OULUN JA LAPIN LÄÄNI

kehittää vahvasti energia-alueen

koulutustaan.

-Verkostojemme kautta

saamme käyttöömme alan parhaat

asiantuntijat ja uusimman

tutkimustiedon, liiketoimintajohtaja

Anita Vastamäki Aalto

PROsta kertoo.

-Energia-alan toimintaympäristö

on muuttunut suuresti viime

vuosina ja tämä kehitys jatkuu

edelleen.

-Tällä hetkellä tuotannossamme

on kolme energiaan liittyvää

koulutusta. Energiakoulutustemme

pioneeri ”Tuulivoima

tutuksi”-koulutus on ollut

ensimmäisestä toteutuskerrasta

lähtien yksi parhaiten menesty-

MAINOSTELINEITÄ

• PIENIÄ JA SUURIA

• USEITA ERI VÄREJÄ

• MUOVITASKUJA

POHJOIS-SUOMEN

JÄLLEENMYYJÄ

neistä koulutuksistamme. Tuotekehitysvaiheeseen

on jo ennättänyt

myös aurinkoenergia –koulutus,

jonka hedelmiä saamme

nauttia viimeistään ensi keväänä.

Yritysten kannattaa panostaa

koulutukseen juuri nyt.

- Siten osaaminen on oikealla

tasolla uusiutuvien energiamuotojen

- kuten tuulivoiman

- yleistyessä - Vastamäki sanoo.

Teksti: Leena Jokiranta

Mainospaja

Mäkelin Oy

Haarasuontie 12 Oulu Puh. 040 720 9264

fax 08-5545 390

sven-olof@makelin.net www.makelin.net

Leikkaa talteen!


RAKENNUSMAAILMA 23

Jari Suominen Tuulivoimayhdistyksen

puheenjohtajaksi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry on valinnut uudeksi

hallituksen puheenjohtajaksi St1:n energiajohtaja

Jari Suomisen. Jari on myös St1:n

ja S-Voiman yhdessä omistaman TuuliWatti

Oy:n toimitusjohtaja.

Tuulivoima on kustannustehokkain

ja nopeimmin kasvava

fossiilista energiaa korvaava uu-

Rakennus ja remontointipalvelut

Talonrakentaja

Vuolukantie 10

95300 Tervola

0405430296

vaarajuho@hotmail.com

Ostetaan ROMURAUTAA

autot, maatalouskoneet ym. Romuautojen

vastaanottopiste/romutustodistukset,

30 vuotta romunkierrätystä!

p. 0400 515 088

siutuvan sähköenergian tuotantomuoto.

Suomen vuodelle 2020

asettaman uusiutuvan energian

Pyhäsalmen Autohajottamo

V Kähärä Ky / Romukolmio

VAIHDA NYT

ÖLJY-SÄHKÖLÄMMITYS

PELLETTI-HAKEPALA-

TURVELÄMMITYKSEEN

www.saatotuli.fi

Käyttöteho 20-80 kw.

Käyttökohteet: ok-talot, hallit,

tallit, rivi-kerrostalot ym.

Edustaja Lapin alueella:

Hannu Kivijärvi

puh. 0400 690 313 Kittilä

tmi.hanski@gmail.com

Kuljetus- ja asennuspalvelu

Eristysikkuna- ja ovilasit

Terassilasitukset

Koristelasit

Koneantiikkilasit

Peilit Akryylit

Tuulilasit

TYÖKONEIDEN LASIT

Suihkuseinät ym.

Niemelänkyläntie 87, YLIVIESKA

Puh. (08) 424 495, GSM 044 533 6197

Fax (08) 424 584

lasihuolto.nygard@co.inet.fi

38 %:n tavoitteen saavuttamiseksi

tuulivoiman rakentamista

aletaankin tukea Eduskunnan

joulukuussa 2010 hyväksymällä

syöttötariffilla sekä helmikuussa

2011 hyväksymällä maankäyttö-

ja rakennuslain uudistuksella, joka

yksinkertaistaa tuulivoiman

kaavoitusta.

”Nyt kun selkeät tavoitteet

on asetettu ja poliittiset päätökset

tehty, on aika ryhtyä toteuttamaan

suunnitelmia yhteistyös-

Puusepänliike

Kaisa Karvo

Kuusamontie 2242,

97610 Oikarainen

040 565 1202

kaisakarvo@kaisakarvo.�

www.kaisakarvo.�

Olemme Pohjois-Suomessa 25v. toiminut rakennusliike.

Nyt toimintaamme on lisätty

KRUPP 80 tn

AUTONOSTURI-

PALVELUT

Nosturipalvelut:

Petteri Hanhirova, p. 0400 317 557

Elementti ym. asennukset, saneeraukset,

uudisrakentaminen:

tsto Mauri Hanhirova, p. 0400 394 793

Lomaosakevuokraus Levillä:

Maarit Hanhirova, p. 040 5857 471

MH RAKENNUSLIIKE

ANHIROVA. OY

sä viranomaisten, maanomistajien,

laitetoimittajien ja tuottajien

kanssa. Uskomme, että tiiviillä

yhteistyöllä on mahdollista löytää

tuulivoimarakentamiseen nopeastikin

parhaat käytännön toimintamallit,

jotta tärkeät tavoitteet

saadaan myös käytännössä

toteutettua”, Suominen toteaa.

Vaikka Suomessa on alan johtavaa

laitevalmistusta, maamme

on Suomisen mukaan tuulivoimapotentiaaliinsa

verrattuna

95600 Ylitornio

p. 0400-394793, fax 016-571215

m.hanhirova@co.inet.fi

KEMIN

TEOLLISUUS-

MAALAUS KY

HIEKKAPUHALLUKSET

JA MAALAUKSET

Pekka Tuominen 0400 981 445

Esa Tuominen 0400 698 258

esa.tuominen@kemintema.inet.fi

Fax 016-233 369

Takaritikantie 13, 94700 Kemi

edelleen kehitysmaa. EU-hyväksynnän

jälkeen käyttöön otettava

syöttötariffi on riittävä rannikon

parhaille tuulivoima-alueille,

mutta lisäksi tarvitaan valtiovallan

konkreettisia toimia sisämaa-

ja merituulivoimaloiden

rakentamiseen, jotta pystymme

myös pitkällä tähtäimellä täyttämään

asetetut tavoitteet.

”Vuoden 2020 jälkeenkin uusiutuvan

energian tuotannon tarve

vain kasvaa entisestään. Tuulivoima

onkin seuraavien vuosikymmenten

keskeinen tapa lisätä

uusiutuvan sähkön tuotantoa

Suomessa. Jokaisella suomalaisella

on oikeus puhtaaseen, uusiutuvaan

tuulienergiaan”, Suominen

kiteyttää.

Lisätietoja:

Jari Suominen,

hallituksen puheenjohtaja,

Suomen Tuulivoimayhdistys,

puh. 050-595 6780

Anni Mikkonen,

toiminnanjohtaja,

Suomen Tuulivoimayhdistys,

puh. 040-771 6114

KAIKKI MAALAUKSET SISÄLLÄ JA ULKONA

KEMIN MATTO- JA

MAALAUSTYÖT

V. SOINI

Haukkarinkatu 4 C, 94700 Kemi • p. 0440 588 790

sähköposti: vesa.soini@kolumbus.fi

Huom! Hyödynnä uudistunut kotitalousvähennys

jopa 6000 € / talous.

BETONI-

PERUSTUKSET

Puh. 0440-850 127 • www.taloperustus.fi

Maansiirto- ja

purkutyöt

POMARAK OY

Hakajängäntie 3

96700 ROVANIEMI

puh. 040-723 5764

ja 0400-396 202

Maalaus- ja tasoitetyö

J. TORNBERG OY

Koskenranta 9 A 4,

96200 Rovaniemi

Puh. 040-551 6869

Fax 016-310 784


24 RAKENNUSMAAILMA

PJ METALLI OY

• Metallituotteita ja

teräsrakenteita

asiakkaan tarpeisiin.

• Pintakäsittely ja

kunnossapito.

Sukkatehtaankatu 22, 95420 Tornio

puh. 016-447 301

jukka@pj.metalli.com, pekka@pj.metalli.com

www.pj-metalli.com

Soita: ma-pe klo 10.00-16.00

Lisää tietoa: www.talousapu.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!