Diplomityöesitelmä - Lahti

lahti.fi
  • No tags were found...

Diplomityöesitelmä - Lahti

DiplomityöTeledemokratia — äänestäminen ja osallistuminentietoverkkoja hyödyntäenHannu Lehtohannu.lehto@lahti.fiSaatavissa: http://www.edu.lahti.fi/~lehto/di.pdfTeledemokratia – p. 1/19


DemokratiamallitUusia muistiinpanoja• Edustuksellinen eli välillinen demokratiaTeledemokratia – p. 2/19


DemokratiamallitUusia muistiinpanoja• Edustuksellinen eli välillinen demokratia• Suora eli osallistuva demokratiaTeledemokratia – p. 2/19


DemokratiamallitUusia muistiinpanoja• Edustuksellinen eli välillinen demokratia• Suora eli osallistuva demokratia• Puolivälitön demokratiaTeledemokratia – p. 2/19


Teledemokratia• Etädemokratia, e-demokratia, digitaalinendemokratia, verkkodemokratiaTeledemokratia – p. 4/19


Teledemokratia• Etädemokratia, e-demokratia, digitaalinendemokratia, verkkodemokratia• Kansanvallan toteuttamista nykyaikaisin tieto- javiestintätekniikan keinoinTeledemokratia – p. 4/19


Teledemokratia• Etädemokratia, e-demokratia, digitaalinendemokratia, verkkodemokratia• Kansanvallan toteuttamista nykyaikaisin tieto- javiestintätekniikan keinoin• Väline, jota voidaan käyttää niin edustuksellisessakuin suorassakin demokratiassa sekä näidenyhdistelmässäTeledemokratia – p. 4/19


Suomalainen demokratia• Vahvasti edustuksellinen, joskinTeledemokratia – p. 5/19


Suomalainen demokratia• Vahvasti edustuksellinen, joskin• ”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua javaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönkehittämiseen.” (PeL 2.2 §)Teledemokratia – p. 5/19


Suomalainen demokratia• Vahvasti edustuksellinen, joskin• ”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua javaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönkehittämiseen.” (PeL 2.2 §)• Neuvoa-antava valtiollinen kansanäänestysTeledemokratia – p. 5/19


Suomalainen demokratia• Vahvasti edustuksellinen, joskin• ”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua javaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönkehittämiseen.” (PeL 2.2 §)• Neuvoa-antava valtiollinen kansanäänestys• Kunnallinen kansanäänestys jakansanäänestysaloiteTeledemokratia – p. 5/19


Suomalainen demokratia• Vahvasti edustuksellinen, joskin• ”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua javaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönkehittämiseen.” (PeL 2.2 §)• Neuvoa-antava valtiollinen kansanäänestys• Kunnallinen kansanäänestys jakansanäänestysaloite• Kuntalaki velvoittaa huolehtimaan asukkaidenosallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.Teledemokratia – p. 5/19


Suomalainen demokratia• Vahvasti edustuksellinen, joskin• ”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua javaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönkehittämiseen.” (PeL 2.2 §)• Neuvoa-antava valtiollinen kansanäänestys• Kunnallinen kansanäänestys jakansanäänestysaloite• Kuntalaki velvoittaa huolehtimaan asukkaidenosallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.• Osallistuva suunnittelu korostuuympäristölainsäädännössä (YVA, MRL, YSL).Teledemokratia – p. 5/19


Toimiiko edustuksellinendemokratia?• Miten puoluelaitos toimii?Teledemokratia – p. 6/19


Toimiiko edustuksellinendemokratia?• Miten puoluelaitos toimii?• Kenellä on valtaa?Teledemokratia – p. 6/19


Toimiiko edustuksellinendemokratia?• Miten puoluelaitos toimii?• Kenellä on valtaa?• Ollaanko kiinnostuneita politiikasta?Teledemokratia – p. 6/19


Toimiiko edustuksellinendemokratia?• Miten puoluelaitos toimii?• Kenellä on valtaa?• Ollaanko kiinnostuneita politiikasta?• Äänestetäänkö?Teledemokratia – p. 6/19


ÄänestysaktiivisuusÄänestys-%10090807060504030201001915 1930 1945 1960 1975 1990 2005VuosiKunnallisvaalit Eduskuntavaalit PresidentinvaalitTeledemokratia – p. 7/19


Onko osallistuva demokratiaarkipäivää?• Kansanäänestykset eivät toimi.Teledemokratia – p. 8/19


Onko osallistuva demokratiaarkipäivää?• Kansanäänestykset eivät toimi.• Tiedottaminen ja kansalaisten kuuleminenlisääntynyt.Teledemokratia – p. 8/19


Onko osallistuva demokratiaarkipäivää?• Kansanäänestykset eivät toimi.• Tiedottaminen ja kansalaisten kuuleminenlisääntynyt.• Mutta koetaanko kansalaiset valmistelussakumppaneiksi, joiden mielipiteillä on todellistavaikutusta?Teledemokratia – p. 8/19


JohtopäätösEdustuksellinen ja suora demokratia toimivatontuen — olisiko teledemokratiasta lääkkeeksi?Teledemokratia – p. 9/19


JohtopäätösEdustuksellinen ja suora demokratia toimivatontuen — olisiko teledemokratiasta lääkkeeksi?Työssä tutkitut teledemokraattiset rohdot:Teledemokratia – p. 9/19


JohtopäätösEdustuksellinen ja suora demokratia toimivatontuen — olisiko teledemokratiasta lääkkeeksi?Työssä tutkitut teledemokraattiset rohdot:• Internetiä hyödyntävä osallistuva suunnitteluTeledemokratia – p. 9/19


JohtopäätösEdustuksellinen ja suora demokratia toimivatontuen — olisiko teledemokratiasta lääkkeeksi?Työssä tutkitut teledemokraattiset rohdot:• Internetiä hyödyntävä osallistuva suunnittelu• Kansanäänestys internetissäTeledemokratia – p. 9/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Teledemokratia – p. 10/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Kansanäänestys on prosessi, jonka osia ovat:Teledemokratia – p. 10/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Kansanäänestys on prosessi, jonka osia ovat:• kansanäänestysaloiteTeledemokratia – p. 10/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Kansanäänestys on prosessi, jonka osia ovat:• kansanäänestysaloite• äänestysvaihtoehdotTeledemokratia – p. 10/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Kansanäänestys on prosessi, jonka osia ovat:• kansanäänestysaloite• äänestysvaihtoehdot• tiedottaminen, keskusteluTeledemokratia – p. 10/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Kansanäänestys on prosessi, jonka osia ovat:• kansanäänestysaloite• äänestysvaihtoehdot• tiedottaminen, keskustelu• internet-äänestysTeledemokratia – p. 10/19


Kansanäänestys internetissäPeruskysymys: Mitkä ovat suoran jaedustuksellisen demokratian painoarvot?Kansanäänestys on prosessi, jonka osia ovat:• kansanäänestysaloite• äänestysvaihtoehdot• tiedottaminen, keskustelu• internet-äänestys• äänestystuloksen tulkinta, voittajan valintaTeledemokratia – p. 10/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoaTeledemokratia – p. 11/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoa• Useita vaihtoehtojaTeledemokratia – p. 11/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoa• Useita vaihtoehtoja• PluraliteettiTeledemokratia – p. 11/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoa• Useita vaihtoehtoja• Pluraliteetti• Parittaiset enemmistövertailutTeledemokratia – p. 11/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoa• Useita vaihtoehtoja• Pluraliteetti• Parittaiset enemmistövertailut• Karsiva kaksivaiheinen menettelyTeledemokratia – p. 11/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoa• Useita vaihtoehtoja• Pluraliteetti• Parittaiset enemmistövertailut• Karsiva kaksivaiheinen menettely• HyväksymismenettelyTeledemokratia – p. 11/19


Äänestysvaihtoehdot• Kaksi vaihtoehtoa• Useita vaihtoehtoja• Pluraliteetti• Parittaiset enemmistövertailut• Karsiva kaksivaiheinen menettely• Hyväksymismenettely• Borda-menettelyTeledemokratia – p. 11/19


Mikä vaihtoehto voittaa?Tuloksen tulkintaRyhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A ATeledemokratia – p. 12/19


Mikä vaihtoehto voittaa?Tuloksen tulkintaRyhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• PluraliteettiTeledemokratia – p. 12/19


Mikä vaihtoehto voittaa?Tuloksen tulkintaRyhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti ATeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettelyTeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely BTeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely B• Kaikkien parivertailujen voittajaTeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely B• Kaikkien parivertailujen voittaja CTeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely B• Kaikkien parivertailujen voittaja C• Borda-menettelyTeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely B• Kaikkien parivertailujen voittaja C• Borda-menettely ETeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely B• Kaikkien parivertailujen voittaja C• Borda-menettely E• HyväksymismenettelyTeledemokratia – p. 12/19


Tuloksen tulkintaMikä vaihtoehto voittaa?Ryhmä 1(4) Ryhmä 2(3) Ryhmä 3(2)A B CE C DD E EC D BB A A• Pluraliteetti A• Karsiva kaksivaiheinen menettely B• Kaikkien parivertailujen voittaja C• Borda-menettely E• Hyväksymismenettely DTeledemokratia – p. 12/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Ainoastaan äänioikeutetut kansalaiset saavatäänestää.Teledemokratia – p. 13/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Ainoastaan äänioikeutetut kansalaiset saavatäänestää.• Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.Teledemokratia – p. 13/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Ainoastaan äänioikeutetut kansalaiset saavatäänestää.• Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.• Vain äänestäjä itse tietää, mitä vaihtoehtoa hän onäänestänyt.Teledemokratia – p. 13/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Ainoastaan äänioikeutetut kansalaiset saavatäänestää.• Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.• Vain äänestäjä itse tietää, mitä vaihtoehtoa hän onäänestänyt.• Äänestäjä ei voi jälkikäteen todistaa, miten hän onvaaleissa äänestänyt.Teledemokratia – p. 13/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Ainoastaan äänioikeutetut kansalaiset saavatäänestää.• Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.• Vain äänestäjä itse tietää, mitä vaihtoehtoa hän onäänestänyt.• Äänestäjä ei voi jälkikäteen todistaa, miten hän onvaaleissa äänestänyt.• Osallistujien vilpillinen yhteistyö epäonnistuu.Teledemokratia – p. 13/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Ainoastaan äänioikeutetut kansalaiset saavatäänestää.• Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.• Vain äänestäjä itse tietää, mitä vaihtoehtoa hän onäänestänyt.• Äänestäjä ei voi jälkikäteen todistaa, miten hän onvaaleissa äänestänyt.• Osallistujien vilpillinen yhteistyö epäonnistuu.• Kukaan ei voi saada tietoja äänestyksentuloksesta ennen kuin äänestys on suljettu.Teledemokratia – p. 13/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Äänestäjä voi tarkistaa, onko hänen äänensälaskettu oikein.Teledemokratia – p. 14/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Äänestäjä voi tarkistaa, onko hänen äänensälaskettu oikein.• Kuka tahansa voi varmistua, että ääntenlaskentaon tapahtunut oikein.Teledemokratia – p. 14/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Äänestäjä voi tarkistaa, onko hänen äänensälaskettu oikein.• Kuka tahansa voi varmistua, että ääntenlaskentaon tapahtunut oikein.• Jokainen äänestäjä voi tietyn ajan kuluessamuuttaa mieltään ja vaihtaa äänensävaalisalaisuuden vaarantumatta.Teledemokratia – p. 14/19


Internet-äänestyksen vaatimuksia• Äänestäjä voi tarkistaa, onko hänen äänensälaskettu oikein.• Kuka tahansa voi varmistua, että ääntenlaskentaon tapahtunut oikein.• Jokainen äänestäjä voi tietyn ajan kuluessamuuttaa mieltään ja vaihtaa äänensävaalisalaisuuden vaarantumatta.• Jos äänestäjä huomaa äänensä tulleen lasketuksiväärin, niin hän voi huomauttaa siitävaalijärjestelmälle säilyttäen vaalisalaisuuden.Teledemokratia – p. 14/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:Teledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salausTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• SormenjälkialgoritmitTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• Sormenjälkialgoritmit• Sähköinen allekirjoitusTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• Sormenjälkialgoritmit• Sähköinen allekirjoitus• Salaisuuksien salainen myyntiTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• Sormenjälkialgoritmit• Sähköinen allekirjoitus• Salaisuuksien salainen myynti• Sokea allekirjoitusTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• Sormenjälkialgoritmit• Sähköinen allekirjoitus• Salaisuuksien salainen myynti• Sokea allekirjoitus• Salaisuuden jakaminenTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• Sormenjälkialgoritmit• Sähköinen allekirjoitus• Salaisuuksien salainen myynti• Sokea allekirjoitus• Salaisuuden jakaminen• Homomorfinen salausTeledemokratia – p. 15/19


ÄänestysprotokollatProtokollissa käytettyjä kryptografisia menetelmiä:• Asymmetrinen salaus• Sormenjälkialgoritmit• Sähköinen allekirjoitus• Salaisuuksien salainen myynti• Sokea allekirjoitus• Salaisuuden jakaminen• Homomorfinen salaus• NollatietotodistusTeledemokratia – p. 15/19


OngelmiaTeknisesti internet-äänestys on toteutettavissa,mutta ...Teledemokratia – p. 16/19


OngelmiaTeknisesti internet-äänestys on toteutettavissa,mutta ...• Jaksavatko ihmiset äänestää jatkuvasti?Teledemokratia – p. 16/19


OngelmiaTeknisesti internet-äänestys on toteutettavissa,mutta ...• Jaksavatko ihmiset äänestää jatkuvasti?• Halutaanko yleensä lisää suoraa demokratiaa?Teledemokratia – p. 16/19


OngelmiaTeknisesti internet-äänestys on toteutettavissa,mutta ...• Jaksavatko ihmiset äänestää jatkuvasti?• Halutaanko yleensä lisää suoraa demokratiaa?• Miten estetään äänten myynti ja painostus?Teledemokratia – p. 16/19


OngelmiaTeknisesti internet-äänestys on toteutettavissa,mutta ...• Jaksavatko ihmiset äänestää jatkuvasti?• Halutaanko yleensä lisää suoraa demokratiaa?• Miten estetään äänten myynti ja painostus?• Miten huolehditaan, että kaikilla on yhtäläisetmahdollisuudet äänestää?Teledemokratia – p. 16/19


Osallistuva suunnitteluRadiomäen metsänhoidon osallistuva suunnitteluYhteistyökumppanit:• Lahden teknisen toimialan vihertoimi• Etelä-Suomen SanomatTeledemokratia – p. 17/19


Tavoitteet ja tulokset• Demokratian ja kansalaisyhteiskunnannäkökulmastaTeledemokratia – p. 18/19


Tavoitteet ja tulokset• Demokratian ja kansalaisyhteiskunnannäkökulmasta• Kansalaisen perspektiivistäTeledemokratia – p. 18/19


Tavoitteet ja tulokset• Demokratian ja kansalaisyhteiskunnannäkökulmasta• Kansalaisen perspektiivistä• Suunnittelijan kannaltaTeledemokratia – p. 18/19


Teledemokratian tulevaisuus?Teledemokratia – p. 19/19


Teledemokratian tulevaisuus?• Kysymyksiä?Teledemokratia – p. 19/19

More magazines by this user
Similar magazines