KORTTELIN 22209 TONTIT 1-3 ja 7-9 - Lahti

lahti.fi

KORTTELIN 22209 TONTIT 1-3 ja 7-9 - Lahti

RAKENTAMISOHJEETRENKOMÄKI / (TAPSIKATU) KORTTELIN 22209 TONTIT 1-3 ja 7-9KORTTELIN 22209 TONTIT 1-3 ja 7-9ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue250 tai 300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäI u2/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksensuurimman kerroksen alasta ullakon tasalla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaLISÄKSI TULEE TONTILLE RAKENNETTAESSA NOUDATTAA SEURAAVIA RAKENTAMISOHJEITA:Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että auton pystyy kääntämään tontin rajojen sisäpuolella.Asuinrakennusten toiseen kerrokseen saa rakentaa 2/3 ensimmäisen kerroksen kerrosalasta.Korttelin 22209 tonteilla 1-3 ja 8-9 liittymä rakennetaan Tapsikadulta. Tontin 7 liittymän voi rakentaamyös Johtokadulta.Päärakennusten julkisivumateriaalit voivat olla puuta, tiiltä tai sileää rappausta, julkisivuväritysväritysvaalea. Julkisivupaneloinnilla tulee olla selkeä pääsuunta, jota pinta-alaltaan vähäiset suunnanmuutoksetelävöittävät.Rakennuksissa pitää olla satulakatto ruskeaa, mustaa tai tiilenpunaista tiiltä, peltiä tai huopaa. Kattokaltevuus1:1,5-1:2.Erillisen, talousrakennuksen julkisivut; katemateriaali, kattokaltevuus ja julkisivuvärit päärakennuksenmukaiset.Alimman lattiatason korkeusasemassa tulee ottaa huomioon suunnitellut katujen korkeudet ja lattiatasontulee yleensä olla vähintään 0,4 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla.Rakennusten salaojitukseen ja tontin pintavesien ohjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja netulee toteuttaa Lahti Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti.Lämmitystapa vapaa.TEKY / MAANKÄYTTÖ / KS 11.1.2008 A-2407W:\Kaava\Rakentamisohjeet\Renkomäki\Rekolanniitty_22209.doc


RAKENTAMISOHJEETRENKOMÄKI / (RELEKATU) KORTTELIN 22210 TONTIT 1-2 ja 5-6KORTTELIN 22210 TONTIT 1-2 ja 5-6ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue250 tai 300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIKerrosluku, Tontille saa rakentaa yksikerroksisen rakennuksenI u2/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksensuurimman kerroksen alasta ullakon tasalla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaLISÄKSI TULEE TONTILLE RAKENNETTAESSA NOUDATTAA SEURAAVIA RAKENTAMISOHJEITA:Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että auton pystyy kääntämään tontin rajojen sisäpuolella.Korttelin 22210 tonteilla 1,2,5 ja 6 liittymä rakennetaan Relekadulta.Tonteilla 1 ja 2 saa rakentaa vain yhteen kerrokseen 250 m². Lisäksi asuinrakennus tulee rakentaaharjaltaan Relekadun suuntaisesti kiinni tontin idänpuoleisen rakennusalan rajaan.Tonteilla 5 ja 6 saa toiseen kerrokseen rakentaa 2/3 ensimmäisen kerroksen kerrosalasta, yhteensä 300m². Asuinrakennus tulee rakentaa harjaltaan Relekadun (itä-länsi) suuntaisesti kiinni tontin idänpuoleisen rakennusalan rajaan kiinni.Päärakennusten julkisivumateriaalit voivat olla puuta, tiiltä tai sileää rappausta, julkisivuväritysväritysvaalea. Julkisivupaneloinnilla tulee olla selkeä pääsuunta, jota pinta-alaltaan vähäiset suunnanmuutoksetelävöittävät.Rakennuksissa pitää olla satulakatto ruskeaa, mustaa tai tiilenpunaista tiiltä, peltiä tai huopaa. Kattokaltevuus1:1,5-1:2.Erillisen, talousrakennuksen julkisivut; katemateriaali, kattokaltevuus ja julkisivuvärit päärakennuksenmukaiset.Alimman lattiatason korkeusasemassa tulee ottaa huomioon suunnitellut katujen korkeudet ja lattiatasontulee yleensä olla vähintään 0,4 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla.Rakennusten salaojitukseen ja tontin pintavesien ohjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja netulee toteuttaa Lahti Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti.Lämmitystapa vapaa.TEKY / MAANKÄYTTÖ / KS 11.1.2008 A-2407W:\Kaava\Rakentamisohjeet\Renkomäki\Rekolanniitty_22210.doc


RAKENTAMISOHJEETRENKOMÄKI / (KUUSISUORANKATU) KORTTELIN 22212 TONTIT 3- 6KORTTELIN 22212 TONTIT 3- 6ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäI u 2/3Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksensuurimman kerroksen alasta ullakon tasalla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.25% luku osoittaa kuinka suuren osan tontista saa enintään käyttää rakentamiseen.2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonteilla 3 - 6 tulee rakennuksen harja olla Kuusisuorankadun suuntainen.Tonteilla 3 – 6 asuinrakennus tulee sijoittaa kiinni pohjoisen puoleiseen rakennusalan rajaan.LISÄKSI TULEE TONTILLE RAKENNETTAESSA NOUDATTAA SEURAAVIA RAKENTAMISOHJEITA:Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että auton pystyy kääntämään tontin rajojen sisäpuolella.Tontilla tulee olla kaksi autopaikkaa jokaista asuntoa kohti.Korttelin 22212 tonteilla 3-6 liittymä rakennetaan Kuusisuorankadulta.Tonteilla saa rakentaa kahteen kerrokseen siten, että toisen kerroksen kerrosala on korkeintaan 2/3ensimmäisen kerroksen kerrosalasta. Tontin pinta-alasta saa peittää rakennuksilla enintään 25%Päärakennusten julkisivumateriaalit voivat olla puuta, tiiltä tai sileää rappausta, julkisivuväritysväritysvaalea. Julkisivupaneloinnilla tulee olla selkeä pääsuunta, jota pinta-alaltaan vähäiset suunnanmuutoksetelävöittävät.Rakennuksissa pitää olla satulakatto ruskeaa, mustaa tai tiilenpunaista tiiltä, peltiä tai huopaa. Kattokaltevuus1:1,5-1:2.Erillisen, talousrakennuksen julkisivut; katemateriaali, kattokaltevuus ja julkisivuvärit päärakennuksenmukaiset.Alimman lattiatason korkeusasemassa tulee ottaa huomioon suunnitellut katujen korkeudet ja lattiatasontulee yleensä olla vähintään 0,4 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla.Rakennusten salaojitukseen ja tontin pintavesien ohjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja netulee toteuttaa Lahti Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti.Lämmitystapa vapaa.TEKY / MAANKÄYTTÖ / KS 15.1.2008 A-2407W:\Kaava\Rakentamisohjeet\Renkomäki\Rekolanniitty_22212.doc


RAKENTAMISOHJEETRENKOMÄKI / (KUUSISUORANKATU) KORTTELIN 22213 TONTIT 5- 9KORTTELIN 22213 TONTIT 5- 9ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäI u 2/3Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksensuurimman kerroksen alasta ullakon tasalla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.25% luku osoittaa kuinka suuren osan tontista saa enintään käyttää rakentamiseen.2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonteilla 5 - 9 tulee rakennuksen harja olla Kuusisuorankadun suuntainen.Tonteilla 5 - 9 asuinrakennus tulee sijoittaa kiinni pohjoisen puoleiseen rakennusalan rajaan.LISÄKSI TULEE TONTILLE RAKENNETTAESSA NOUDATTAA SEURAAVIA RAKENTAMISOHJEITA:Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että auton pystyy kääntämään tontin rajojen sisäpuolella.Tontilla tulee olla kaksi autopaikkaa jokaista asuntoa kohti.Korttelin 22213 tonteilla 5-9 liittymä rakennetaan Kuusisuorankadulta. Tontilla 9 liittymän voi rakentaamyös Kuusimittarikadulta.Tonteilla saa rakentaa kahteen kerrokseen siten, että toisen kerroksen kerrosala on korkeintaan 2/3ensimmäisen kerroksen kerrosalasta. Tontin pinta-alasta saa peittää rakennuksilla enintään 25%Päärakennusten julkisivumateriaalit voivat olla puuta, tiiltä tai sileää rappausta, julkisivuväritysväritysvaalea. Julkisivupaneloinnilla tulee olla selkeä pääsuunta, jota pinta-alaltaan vähäiset suunnanmuutoksetelävöittävät.Rakennuksissa pitää olla satulakatto ruskeaa, mustaa tai tiilenpunaista tiiltä, peltiä tai huopaa. Kattokaltevuus1:1,5-1:2.Erillisen, talousrakennuksen julkisivut; katemateriaali, kattokaltevuus ja julkisivuvärit päärakennuksenmukaiset.Alimman lattiatason korkeusasemassa tulee ottaa huomioon suunnitellut katujen korkeudet ja lattiatasontulee yleensä olla vähintään 0,4 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla.Rakennusten salaojitukseen ja tontin pintavesien ohjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja netulee toteuttaa Lahti Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti.Lämmitystapa vapaa.TEKY / MAANKÄYTTÖ / KS 15.1.2008 A-2407W:\Kaava\Rakentamisohjeet\Renkomäki\Rekolanniitty_22213.doc


RAKENTAMISOHJEETRENKOMÄKI / (KUUSISUORANKATU JA KUUSIKAARENKATU) KORTTELIN 22216TONTIT 1- 9KORTTELIN 22216 TONTIT 1-5ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinät80Talousrakennuksen rakennusoikeusIIRoomalainen numeron osoittaa rakennusten , rakennuksen tai sen osan suurimmansallitun kerrosluvun25% luku osoittaa kuinka suuren osan tontista saa enintään käyttää rakentamiseen.2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonttien liittymät rakennetaan Kuusisuorankadulta.Tonteille saa rakentaa kahteen kerrokseen siten, että toiseen kerrokseen voi rakentaa 2/3 ensimmäisenkerroksen kerrosalastaAsuinrakennukset on rakennettava kiinni Kuusisuorankadun rakennusalan rajaan. Harja tulee ollaKuusisuorankdun suuntainen.KORTTELIN 22216 tontit 6-9ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue350 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIIRoomalainen numeron osoittaa rakennusten , rakennuksen tai sen osan suurimmansallitun kerrosluvun25% luku osoittaa kuinka suuren osan tontista saa enintään käyttää rakentamiseen.2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonttien liittymät rakennetaan KuusikaarenkadultaTonteille saa rakentaa kahteen kerrokseenLISÄKSI TULEE TONTEILLE RAKENNETTAESSA NOUDATTAA SEURAAVIARAKENTAMISOHJEITA:Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että auton pystyy kääntämään tontin rajojen sisäpuolella.Tontilla tulee olla kaksi autopaikkaa jokaista asuntoa kohti.Päärakennusten julkisivumateriaalit voivat olla puuta, tiiltä tai sileää rappausta, julkisivuväritysväritysvaalea. Julkisivupaneloinnilla tulee olla selkeä pääsuunta, jota pinta-alaltaan vähäiset suunnanmuutoksetelävöittävät.Rakennuksissa pitää olla satulakatto ruskeaa, mustaa tai tiilenpunaista tiiltä, peltiä tai huopaa. Kattokaltevuus1:1,5-1:2.Erillisen, talousrakennuksen julkisivut; katemateriaali, kattokaltevuus ja julkisivuvärit päärakennuksenmukaiset.Alimman lattiatason korkeusasemassa tulee ottaa huomioon suunnitellut katujen korkeudet ja lattiatasontulee yleensä olla vähintään 0,4 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla.Rakennusten salaojitukseen ja tontin pintavesien ohjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja netulee toteuttaa Lahti Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti.Lämmitystapa vapaa.TEKY / MAANKÄYTTÖ / KS 15.1.2008 A-2407W:\Kaava\Rakentamisohjeet\Renkomäki\Rekolanniitty_22216.doc


RAKENTAMISOHJEETRENKOMÄKI / (KUUSENLEHVÄNKATU JA KUUSENLATVANKATU) KORTTELIT 22220-22224KORTTELIN 22220 TONTIT 1-3ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue250 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIRoomalainen luku osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitunkerrosluvun2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonttien liittymät rakennetaan Kuusenlehvänkadulta.Tonteille saa rakentaa yhteen kerrokseenHarja tulee olla Kuusenlehvänkadun suuntainen.KORTTELIN 22221 tontit 1-3ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue250 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIRoomalainen luku osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitunkerrosluvun2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonttien liittymät rakennetaan Kuusenlehvänkadulta, tontilla 3 liittymän voi rakentaa myös kuusenlatvankadulta.Tonteille saa rakentaa yhteen kerrokseenKORTTELIN 22222 TONTIT 1-3ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue250 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIRoomalainen luku osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitunkerrosluvun2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonttien liittymät rakennetaan Kuusenlehvänkadulta.Tonteille saa rakentaa yhteen kerrokseenHarja tulee olla Kuusenlatvankadun suuntainen (pohjois-etelä).KORTTELIN 22223 tontit 1-4ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue250 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIRoomalainen luku osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitunkerrosluvun2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettavaTonttien liittymät rakennetaan KuusenlatvankadultaTonteille saa rakentaa yhteen kerrokseen


KORTTELIN 22224 TONTIT 1-3ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET (ASEMAKAAVA A-2407)AOErillispientalojen korttelialue300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinät80Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinäIIRoomalainen luku osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitunkerrosluvun2ap/as Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on asuntoa kohti rakennettava25% luku osoittaa kuinka suuren osan tontista saa enintään käyttää rakentamiseenTonttien liittymät rakennetaan Kuusenlatvannkadulta.Tonteille saa rakentaa asuinrakennuksen kahteen kerrokseen ja talourakennuksen yhteen kerrokseenHarja tulee olla Kuusenlatvankadun suuntainen (lounas-koillinen).LISÄKSI TULEE TONTEILLE RAKENNETTAESSA NOUDATTAA SEURAAVIARAKENTAMISOHJEITA:Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että auton pystyy kääntämään tontin rajojen sisäpuolella.Tontilla tulee olla kaksi autopaikkaa jokaista asuntoa kohti.Päärakennusten julkisivumateriaalit voivat olla puuta, tiiltä tai sileää rappausta, julkisivuväritysväritysvaalea. Julkisivupaneloinnilla tulee olla selkeä pääsuunta, jota pinta-alaltaan vähäiset suunnanmuutoksetelävöittävät.Rakennuksissa pitää olla satulakatto ruskeaa, mustaa tai tiilenpunaista tiiltä, peltiä tai huopaa. Kattokaltevuus1:1,5-1:2.Erillisen, talousrakennuksen julkisivut; katemateriaali, kattokaltevuus ja julkisivuvärit päärakennuksenmukaiset.Alimman lattiatason korkeusasemassa tulee ottaa huomioon suunnitellut katujen korkeudet ja lattiatasontulee yleensä olla vähintään 0,4 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla.Rakennusten salaojitukseen ja tontin pintavesien ohjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja netulee toteuttaa Lahti Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti.Lämmitystapa vapaa.TEKY / MAANKÄYTTÖ / KS 15.1.2008 A-2407W:\Kaava\Rakentamisohjeet\Renkomäki\Rekolanniitty_22220_22223.doc

More magazines by this user
Similar magazines