DEUTSCH D

manuals.ggp.group.com

DEUTSCH D

DEUTSCHDDINO8211-3389-06


SVENSKAS1.2.1 23 43.4.FULLADDADD FULL5.6. Briggs & StrattonSTOPMAXMINGMAXMINB7. Tecumseh 8.3


SSVENSKA9. Briggs & Stratton3x3x10. Tecumseh32111.12. Briggs & StrattonBriggs & Stratton : 0,76 mm0,75 mmTecumseh: 0,6 mmADC13. TecumsehE14.40 Nm415.


FISUOMITecumseh:Puhdista öljytulpan ympäristö ja irrota tulppa senjälkeen (kuva 7). Jos öljytaso ei ole reiän tasalla,kaada hitaasti lisää öljyä. Kierrä öljytulppa takaisinpaikalleen.TÄYTÄ POLTTOAINESÄILIÖSuorita täyttö ennen moottorin käynnistämistä.Älä koskaan poista säiliönkantta tai suorita täyttöä moottorinkäydessä tai sen ollessa vielä lämmin.Älä koskaan täytä bensiinisäiliötä aivantäyteen. Jätä bensiinille hieman tilaalaajeta.Käytä aina lyijytöntä bensiiniä. Öljysekoitteista 2-tahtibensiiniä ei saa käyttää.Huom! Muista, että bensiini on tuoretavara, ostavain 30 päivän tarvetta vastaava määrä.MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN1. Aseta ruohonleikkuri tasaiselle ja tukevallealustalle. Älä käynnistä leikkuria pitkässä ruohikossa.2. Varmista, että sytytystulpan johto on liitetty sytytystulppaan.3. Jos leikkuri on varustettu kaasuvivulla, asetakaasuvipu B täyskaasuasentoon (kuva 8).4. Kylmä moottori: Paina kaasuttimen valutinta(Primer) kunnolla 3 kertaa (kuva 9, 10).Lämmintä moottoria käynnistettäessä valutinta(Primer) ei tarvitse painaa. Jos moottori on sammunutpolttoaineen loppumisen vuoksi, lisääpolttoainetta ja paina valutinta 3 kertaa.5. Paina Käynnistys/Pysäytys-kahva G ohjausaisaavasten. Huom! Käynnistys/Pysäytys-kahvaG täytyy pitää alaspainettuna, ettei moottorisammu (kuva 8).6 . Pane jalka leikkurin kotelon päälle. Tartu kiinnikäynnistyskahvasta ja käynnistä moottorinykäisemällänopeasti käynnistysnarusta.7. Parhaan leikkuutuloksen saamiseksi on moottoriaainakäytettävätäydelläkaasulla.Pidä kädet ja jalat poissa pyörivän teränulottuvilta. Älä koskaan työnnä kättä taijalkaa terävaipan alle tai ruohonpoistoaukkoonmoottorin ollessa käynnissä.MOOTTORIN PYSÄYTYSMoottori voi olla hyvin kuuma välittömästipysäyttämisen jälkeen. Alä koskeäänenvaimentimeen, sylinteriin taijäähdytyslaippoihin. Tästä voi olla seurauksenapalovammoja.1. Pysäytä moottori vapauttamalla Käynnistys/Pysäytys-kahvaG (kuva 8). Kahvan toimintaa eisaa estää (esim. kiinnittämällä se alaspainettunaohjausaisaa vasten), sillä moottoria ei tällöinvoi pysäyttää.2. Jos poistut leikkurilta, irroita sytytystulpan kaapelisytytystulpastaJos käynnistys-/pysäytyskahva ei toimi,pysäytä moottori irrottamalla sytytystulpankaapeli sytytystulpasta. Toimitaleikkuri välittömästi valtuutettuunhuoltoliikkeeseen korjattavaksi.LEIKKUUKORKEUSSulje moottori kun säädät leikkuukorkeuden.Älä aseta leikkauskorkeutta niin alasettä terä joutuvat kosketukseen maanepätasaisuuksien kanssa.Vältä leikkaamista ruohon ollessa märkää. Ruohotakertuu helpommin kopan alle ja leikkuutulos onhuonompi.Leikkuukorkeutta voidaan säätää muuttamallapyörien akselit kolmeen eri asentoon (kuva 11).KUNNOSSAPITOMoottoria ja ruohonleikkuria ei saahuoltaa ennenkuin moottori on pysäytettyja sytytyskaapeli irroitettu sytytystulpasta.Pysäytä mootori ja irroita sytytystulpankaapeli jos ruohonleikkuria on nostettavaesim. siirrettäessä.Jos konetta kallistetaan, on polttoainesäiliötyhjennettävä ja moottorin sytytystulpanpuoleinen sivu pidettäväylimpänä.6


SUOMIFIPUHDISTUSLeikkuri on puhdistettava jokaisen leikkuukerranjälkeen. Erityisen tärkeätä on leikkurin kopan alapuolenpuhdistus. Huuhtele puutarhaletkulla. Sitenleikkuri kestää kauemmin ja toimii paremmin.Kopan alaosasta kuluu ajanmittaan ruohonleikkauksenyhteydessä maali pois, maalaa tämä ruosteenestomaalilla.Puhdista säännöllisesti äänenvaimenninja sen ympärystä ruohosta, liasta ja tulenarastaroskasta.JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄMoottorin jäähdytysjärjestelmä on puhdistettavaaina ennen käyttöä. Puhdista sylintereiden jäähdytysrivatsekä ilmanotto ruohonjätteistä, liasta yms.ÖLJYNVAIHTOVaihda öljyt, kun moottori on lämmin jabensiinisäiliö on tyhjä. Lämmin öljy valuumoottorista paremmin ulos. Poistaöljy varovasti, sillä kuuma öljy voi aiheuttaapalovammoja.Vaihda öljy ensimmäisen kerran 5 käyttötunninjälkeen, sen jälkeen 50 käyttötunnin välein tai kerrankaudessa. Poista öljynmittapuikko, kallistaleikkuria ja valuta öljy astiaan.Varo sotkemastanurmikkoa.Täytä öljyä: Käytä SAE 30 tai SAE 10W-30 öljyä.Kampikammioon mahtuu n. 0,6 litraa. Täytä öljytikunmerkintään “FULL/MAX” saakka. Älä täytäliikaa.ILMANSUODATINLikainen ja tukkentunut ilmansuodin pienentäämoottoritehoa ja lisää moottorin kulumista.Briggs & Stratton:Irrota ilmanpuhdistin varovasti, jottei kaasuttimeenvarise likaa (kuva 12). Ota vaahtomuovinensuodatin irti ja pese se vedessä, jossa on nestemäistäastianpesuainetta. Kuivaa suodatin. Kaada suodattimelletilkka öljyä ja puristele sitä niin että öljyimeytyy siihen. Asenna ilmanpuhdistin takaisinpaikalleen.Pese suodatin kolmen kuukauden tai 25 ajotunninvälein, sen mukaan kumpi näistä sattuu ensin, taiuseamminkin jos moottoria käytetään pölyävällämaalla.Tecumseh:Tarkasta ilmansuodatin 25 käyttötunnin välein jauseammin, jos leikkuria käytetään pölyisessä ympäristössä.Jos vaahtokumisuodatin on likainen taitukossa, se on vaihdettava.Irrota kansi A. Puhdista kannen sisäpuoli A ja suodattimentukiE (kuva 13). Kostuta vaahtokumisuodatinC kahdella teelusikallisella (n. 20 ml)moottoriöljyä. Poista liika öljy suodattimesta puhtaallarievulla. Tarkasta myös tiiviste D. Vaihda tiiviste,jos se vioittunut tai vääntynyt.Asenna kansi A takaisin paikalleen.SYTYTYSTULPPAÄlä koskaan kokeile kipinän tuloa sytytystulppaatai sytytyskaapelia irroittamalla.Käytä hyväksyttyä koestinta.Puhdista sytytystulppa säännöllisin väliajoin (100käyttötunnin välein). Puhdista tulppa teräsharjalla.Säädä kärkiväli oikeaksi (kuva 14).Vaihda sytytystulppa uuteen jos kärjet ovat kovinpalaneet tai jos tulppa on vioittunut. Moottorinvalmistajatsuosittelevat seuraavia tulppia:Briggs & Stratton-moottoreissa on käytettäväChampion J19LM (RJ19LM) - sytytystulppaa taivastaavaa. Kärkiväli 0.76 mm.Tecumseh-moottoreissa on käytettävä ChampionRJ17LM, RJ19LM - sytytystulppaa tai vastaavaa.Kärkiväli 0.6 mm.TERÄN VAIHTAMINENKäytä suojakäsineitä terien vaihdon aikanavälttääksesi viiltohaavoja.Tylsät tai vioittuneet terät repivät ruohon ja jättävätnurmikon leikkuun jäljeltä ruman näköiseksi. Uudet,hyvin teroitetut terät katkaisevat ruohon leikkaamalla.Se näyttää vihreältä ja raikkaaltaleikkuun jälkeenkin.Tarkista aina terä törmäyksen jälkeen. Irrota ainatulpan johto. Jos leikkuusysteemi on vaurioitunut,on viottuneet osat vaihdettava. Käytä aina alkuperäisvaraosia.Vaihtaaksesi terän irrota ruuvi toimitukseen kuuluvallateräavaimella. Asenna uusi terä niin, että teräänmeistetty STIGA-logo on käännettynäalustaan päin (ei nurmikkoon). Asenna ruuvi takaisinpaikalleen ja kiristä se momenttiin 40 Nm(kuva 15).7


FISUOMITerän vaihdon yhteydessä on myös teräpultti vaihdettava.Takuu ei koske terävahinkoja, teränkiinnikettä taipäälleajosta aiheutuneita moottorivikoja.Käytä terän, teräistukan ja teräpultin vaihdossaaina alkuperäisiä varaosia. Muut kuin alkuperäisetvaraosat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka nesopisivatkin koneeseen.TERÄN TEROITUSMahdollinen teroitus on suoritettava märkähiontanakovasinta tai hiomakiveä käyttäen.Terää ei turvallisuussyistä saa hioa hiomalaikalla.Liian korkea lämpötila voi haurastuttaa terää.Terä on hiomisen jälkeen tasapainotettavatärinävaurioiden välttämiseksi.SÄILYTTÄMINENTALVISSÄILYTYSTyhjennä polttoainesäiliö. Käynnistä moottori jaanna sen käydä, kunnes se pysähtyy. Bensiiniä eisaa pitää säiliössä kuukautta pitempää aikaa.Nosta leikkuri pystyyn ja kierrä pois sytytystulppa.Kaada ruokalusikallinen moottoriöljyä tulppareikään.Vedä hitaasti käynnistyskahvasta niin ettäöljy jakautuu sylinterissä. Kierrä sytytystulppapaikalleen.Puhdista leikkuri huolellisesti ja säilytä se sisälläkuivassa paikassa.HUOLTOAlkuperäisiä varaosia on saatavana valtuutetuistahuoltokorjaamoista ja monilta jälleenmyyjiltä.Varaosaluettelo löytyy STIGA´n kotisivulta Internetistä,osoitteesta: www.stiga.com (Katso otsikosta“Jälleenmyyjät”).8

More magazines by this user
Similar magazines