16.07.2015 Views

Jäsenlehti 1/2009 - Turun Seudun Invalidit ry.

Jäsenlehti 1/2009 - Turun Seudun Invalidit ry.

Jäsenlehti 1/2009 - Turun Seudun Invalidit ry.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TI-TURINAJäsenlehti 1/<strong>2009</strong>


TURUN SEUDUNINVALIDIT RYInvalidiliitto <strong>ry</strong>:njäsenyhdistysTOIMISTOAsesepänkatu 120810 TURKUpuh. (02) 2356 439telefax (02) 2356 211toiminnanjohtaja(02) 2356 224toimisto@turunseuduninvalidit.fiwww.turunseuduninvalidit.fiAukioloajat:ma - to 9.00 – 14.00perjantaisin suljettuToimistossa palveleeSatu JärviöUlla PiippotoimistosihteeriSampo Juntti,toiminnanjohtajaPANKKITILI:TOP 571097-259915Tue työtämme!KOIVUKANKARE:Asuntolan ja ravintolanvarauksetTuire Ylitalo0400 868 831Jäsenyysyhdistyksessäkannattaa!TOIMISTOTIEDOTTAA:Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetäänkeskiviikkona 22.4 klo 18.00 yhdistyksentoimitilassa, Asesepänkatu 1. Kokouksessakäsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetäänyhdistyksen liittovaltuustovaaliehdokas/ehdokkaat.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä on aloittanut toimintaansa.Jos olet kiinnostunut asiasta, otayhteyttä toimistoon/Ulla puh. 235 6439.Invalidiliiton 5 vuorokauden tuetut lomat ovathaettavissa. Hakemuskaavakkeita saa toimistostatai suoraan Invalidiliitosta (Kaija Heikkilä09 613191). Hakemukset tulee lähettää maaliskuunloppuun mennessä Invalidiliittoon Mannerheimintie107, 00280 Helsinki.Myytävänä toimistolla: yhdistyksen historiikkeja10 EUR kappale. Ostamalla näitä tuotteitatuet yhdistyksemme toimintaa.Toimistolla on nyt jäsenten käyttöön varattutietokone, jolla pääsee myös internettiin. Piipahdakatsomaan, onko kone vapaana tai soitaja varaa itsellesi käyttöaikaa!Mökki- ja asuntovaunupaikkojen vuokran ensimmäisenosuuden eräpäivä on 31.3. ja toisen31.5. Toimisto hoitaa laskutuksen postitse,käteisellä toimistoon maksaminen ei ole mahdollista.VAUNUPAIKKOJA VAPAANAMökin ja asuntovaunupaikan vuokraajalta peritäänvuokran lisäksi 20 euron jätemaksu.Muistathan tehdä muuttaessasi osoitteenmuutoksentoimistolle. Näin varmistat jäsenlehdenperille tulon! Posti ei ilmoita meille osoitteenmuutoksista.2


TI-Turina35. vuosikertaPUHEENJOHTAJANPALSTAOsoite:TI-turinaAsesepänkatu 120810 TurkuPäätoimittajaLeila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050 465 1267satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiToimitusTiedotustoimikuntaToukokuussa ilmestyväänTI-Turinaan aineisto30.3.<strong>2009</strong> mennessä!TilaushinnatJäsenille jakannattajajäsenillejäsenetuna ilmainen.Muut kuin jäsenet: 11 euroaIlmoitusmyyntiToimisto puh. (02) 235 6439PainatusPainola, T. Nieminen OyKaarina <strong>2009</strong>Kansikuva:Raisa HerpiöToivottavasti teidän jokaisen vuosi on alkanutparhaalla mahdollisella tavalla.Yhdistyksellä ja yrittäjällä on ollut harmaitahiuksia tuova aika lomakodin asuntolanvesivuodon takia. Toiminnanjohtaja SampoJuntti kertoo siitä tarkemmin tässä lehdessäsivulla 5.Itse tuon terveiset puheenjohtajien järjestöpäiviltäIkaalisista. Päivät sisälsivät uudistustauudistuksen perään. Valtiovarainministeriöstäkehittämisjohtaja Marko Puttonenoli kertomassa aluehallinnon uudistumista.Suomen kuntaliitosta erityisasiantuntijaAntti Kuopila kertoi kunta- ja palvelurakenneuudistuksenetenemisestä. Invalidiliitossaon myös käynnissä yhdistys- ja aluetoiminnankehittäminen YKE. Aluetoiminnanrajat tulevat uudessa ehdotuksessa hiukanmuuttumaan. Invalidiyhdistykset jaetaanuudelleen Aluehallintovirastojen mukaiseenaluejakoon. Uusia alueita olisi kuusi. Turku-Pori tulisi tämän ehdotuksen mukaan hiukanhoikistumaan.Neljän vammaisurheilujärjestön yhdistymi-3


nen etenee. Uudeksi nimeksi tulisiSuomen Vammaisurheilu ja – liikuntaVAU <strong>ry</strong>. Myös vammaislainsääsäntöuudistuu. Tästä oli kertomassalakimies Jaana Huhta Sosiaali- jaterveysministeriöstä. Meiltä kaikiltavaaditaan paljon kaiken tämän uudenopettelussa, seurannassa jne.Näistä asioista riittää koulutustamonille päiville ja kursseille.Tänä vuonna marraskuussa valitaanpostiäänestyksellä liitolle uusi liittovaltuusto,joka on liiton korkein elin.Jokaisen jäsenen toivotaan käyttävänarvokkaan äänensä. Tästäasiasta tiedotetaan vielä monesti.Oman yhdistyksemme hallitus ei olevielä keskustellut esim. siitä, montakoehdokasta asetamme. Lopullisenpäätöksen määrästä ja henkilöistätekee vuosikokous huhtikuussa.Teillä kaikilla on monta syytä tullakokoukseen. Invalidiliiton nykyinenpuheenjohtaja Pekka Tuominen olisivielä käytettävissä puheenjohtajaksi.Toimitusjohtaja Raimo Lindbergpuolestaan on lupautunut jatkamaanhyvää työtänsä liitossa. Eläkepäivätsiis saavat odottaa.YKE:n viesti meille kaikille oli ”kehitytai näivety”. Tässä meille kaikilleneuvo.Monen yhdistyksen puheenjohtajantoteamus päivien jälkeen oli: liiaksiuutta asiaa, tehtäviä paljon pienelleaktiivijäsenistölle. Tämän takia jälleenkerran toivon toimintaan uusia,vireitä aktiiveja. Tuokaa rohkeastihalukkuutenne esille. Olemme monestitietämättömiä ja aristelemmeottaa yhteyttä. Meidän melko suuressayhdistyksessä löytyy taitoa jatietoa joka alalta. Siksi meillä ei luulisiolevan vaikeuksia selvitä monistauusista haasteista. Tarvitsemmetoimijoita, mutta tarvitsemme myösjokaista ns. rivijäsentä. Jäsenet tekevätyhdistyksen. Kaikista suuristahaasteista huolimatta katson luottavaisinmielin eteenpäin. Yhdessämeissä on voimaa.Leila HäkkinenKuusiston Peltomökki 2:vuorokausivuokrausHinnat:jäsenei-jäsen15 eur/vrk20 eur/vrkMökkiä vuokrataan max. 2 viikoksi kerrallaan.Varaukset toimistolle 17.6. asti,sen jälkeen Leilalle p. 040 549 5025.4


Kuusistossa on tapahtunutlaaja vesivahinkoVahinko havaittiin asuntolarakennuksessaaivan yhdistyksen syyskokouksenalla. Kokouksessa asiaoli jo epävirallisesti esillä: Aavistelintuolloin, että vahingon korjaamiseenkuluu vähintään 60–70.000 euroa.Koska uutta budjettia ei parissa päivässäehditty valmistella, kokoushyväksyi talousarvion, jossa em.summaa ei ollut otettu huomioon.Ja pieleenhän se olisi mennytkin,sillä nyt näyttää, että korjauksiinkuluu ainakin kaksi kertaa silloistaarviota enemmän rahaa.Rakennuksessa ei ole salaojia eikäsadevesiä ole johdettu pois seinustalta.Kun vielä rakennuksen maanvarainenpohjalaatta on valettu matalalleja kostealle rakennuspaikalle,niin pohjalaatassa pitkään muhinutkosteus on vähitellen haperruttanutputkiston. Rakennuksen käyttövesiputketsijaitsevat alapohjarakenteensisällä, samassa tilassa eristeidenkanssa. Vettä on valunut rakenteisiinkenties jopa 100 kuutiota. Tästäjohtuen rakennuksen lattiat ja osinseinätkin ovat pahasti kostuneet.Korjausrahat lainataan pankistaVakuutusyhtiön vahinkotarkastajanalustavan käsityksen mukaan kyseessäei ole vakuutustapahtuma,koska putket ovat hiljakseen hajonneet.Vakuutustapahtumalle onominaista, että se on odottamatonja yhtäkkinen. Joka tapauksessaputkien iän perusteella tehtävät ikäalennuksetjohtavat siihen, että putkienuusimista ei mikään vakuutuskorvaisi. Yhdistykselle on myönnetty250.000 euron laina <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong>Osuuspankista korjaustöitä varten.Yhdistys elvyttää rakennusalaaRakenteet ja viat korjataan nykyisentilaohjelman mukaisiksi. <strong>Turun</strong>maanRakennus- ja LVI-palveluoli vahingon ilmetessä tulossa tekemäänkorjaustöitä ravintolarakennukseen.Yrityksen työmaa laajeni,mutta korjaustöihin päästiin välittömästi.Uudet käyttövesiputketvedetään pintavetoina. Alapohjankuivattamiseksi rakennetaan salaojatja sadevesijärjestelmä. Lattialaattaantehdään kuivatusta vartenreikiä samoin seiniin. Lattioidenpintamateriaalit ja osa seinälaatoituksestauusitaan. Vaatekaapit jakeittiöiden kiintokalusteet uusitaan.Kuivatus- ja rakennustyöt kestävätainakin vappuun asti.Sampo Juntti5


Uusi ihminen toimistollaYhdistyksen toimistolla on aloittanutuusi työntekijä, Ulla Piippo. Hän toimiiAnna Lingenfelterin äitiyslomasijaisenaensi vuoden alkupuolellesaakka.Ulla pitää ihmisten kanssa työskentelemisestä,ja on oikein hyvilläänsiitä, että tuli valituksi Annan sijaiseksitoimistolle. –Minusta on hienoa,että <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalideilläon oma toimisto, jossa huolehditaansiitä, että yhteiset asiat tulevat hoidetuiksi,sanoo Ulla ja jatkaa. -Kivaaon myös se, että toimiston ovikäy tiuhaan ja jäsenet todella käyttävätmeidän palveluitamme täällätoimistolla. Vaikka eihän sitä ainatarvitse mitään asiaa olla tullakseentänne meitä viihdyttämään, naurahtaaUlla.Ulla asuu Livonsaarella vanhassasaaristolaistorpassa miehensä jalöytökissa Pekan kanssa. Taloa onkunnostettu nyt muutama vuosi,eikä loppua näy. –Näissä vanhoissayli satavuotiaissa taloissa asuminenpitää kyllä ottaa elinikäisenä harrastuksena.Nyt opettelen vanhojen ikkunoidenentisöintiä, eihän sitä tiedä,vaikka joskus perustaisi omanentisöintiyrityksen, fundeeraa Ulla.Juttutuokion lopuksi Ulla huikkaa:-Tervetuloa toimistolle. Kyllä tässäpikkuhiljaa tutustutaan.Satu, Sampo ja Ulla toivottavat Annallehyvää äitiyslomaa!Hallituksenuusi jäsen:JukkaNimeni on Jukka Kumpuvuori. Olenollut pyörätuolinkäyttäjä 13-vuotiaastaasti, nyt olen 31-vuotias.Ammatiltani olen juristi ja teen tällähetkellä väitöskirjaa vammaisten ihmisoikeuksista.Harrastuksiini kuuluu ruoanlaitto jajoskus satunnaisesti vammaisurheiluneri muodot.Olen ollut aktiivisesti mukana vammaisjärjestöelämässänoin kuudenvuoden ajan. Luottamustoimia tulijossain vaiheessa liikaakin, muttanyt olen karsinut niitä ja haluankeskittyä niistä tärkeimpiin, siksiolen mukana ”kasvattajaseurassani”,<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:ssäja nyt sen hallituksessa. Toimin tokiyhdistyksen puheenjohtajana vuosina2004 ja 2005.6


Hallituksenuusi jäsen:RaimoNimeni on Raimo Ilmanen. Olen useilleteille lomakodilla kävijöille tuttu vuosienvarrelta. Niille, jotka eivät minuavielä tunne, voisin kertoa lyhyesti itsestäni.Olen 63 vuotta nuori. Ensimmäinenkosketukseni yhdistykseen olivuonna -48, kun kahden vuoden iässäolin Kesäkoti Koivukankareen kevättalkoissa.Minulla oli talkoiden tärkeintehtävä, kun sain poimia äideille äitienpäivänvalkovuokkoja. Vuonna -51 muutimme Temppelinkadulle asumaanisän talonmiestehtävien vuoksi.Näin alkoi varsinainen tutustumisenivammaisiin.Olen siis kasvanut ja kasvatettu vammaistenlähellä. Toimintani yhdistyksessäon liittynyt pääasiassa kesäkotimmeviihtyvyyden ja kunnossapidonympärille. Olen toiminut myös Invalidiliitonpalvelutalon huoltomiehenavustajan tehtävissä 80-luvun alkuvuosina.Kannatusjäsenenä olen toiminut pätkittäinriippuen elämän eri tilanteista.Varsinaiseksi jäseneksi liityin vuonna-99 keväällä.Lomakotitoimikunnassa olen toiminutvuodesta 2002 alkaen.Yhdistyksen hallitukseen minut valittiin2008 syyskokouksessa. Mottonanivoisi olla: tehdään kaikki yhdessävammaisten asioita tutummaksi päättäjilleja niille, joiden keskuudessamekin toimimme. Meillä on tukenammehyvin toimiva Invalidiliitto ja meolemme yksi sen toimivimmista yhdistyksistä.Tavoitteenamme tulisi ollamyös saada uusia nuoria vammaisiamukaan toimintaan ja jäsenistöömme.En voi olla käyttämättä tilaisuuttahyväkseni ja toivottaa teidät kaikkijäsenet ja tuttavanne tutustumaanlomakotiimme ja sen viihdyttävään jakauniiseen luontoon.Speedy Rakentajat OyTilhenkatu 21 E 88, 20610 Turkupuh. 0400 433 436 fax 02 244 3431Hiekkapuhallus ja maalaustyötliikkuvalla kalustolla7


Teksti Helvi LähteenmäkiVammaistyö<strong>ry</strong>hmän 30-vuSeurakuntien vammaistyö<strong>ry</strong>hmänperustamisesta on kulunut yli 30vuotta.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmän perustava kokouspidettiin diakoniakeskuksessa7.12.1978. Vammaistyö<strong>ry</strong>hmä ondiakoniajohtokunnan alainen.Diakoniakeskuksessa on tehty yhteistyötämonien vammaisjärjestöjenkanssa.Yhteistyö on ollut erilaisten leirienjärjestämistä: esim. afasia-, epilepsia-ja reumayhdistyksen yhteinenvammaisleiri, MS-leiri ja viikonloppuleirejähuonokuuloisille. Leireilläon ollut yhdistysten vapaaehtoisiasekä palkattuja työntekijöitä. Lisäksimukana on ollut myös paikallisseurakuntiendiakoniatyöntekijöitä.Pitkäaikainen diakoniajohtaja HelgeVaittinen on ollut alullepanija monienerilaisten toimintojen käynnistämisessä<strong>Turun</strong> ja Kaarinan seurakuntayhtymänvammaistyössä.Diakoniakeskukseen perustettiin ensimmäinenaistiviallisten diakonissanvirka 1957. Alussa työhön kuuluivatnäkövammaiset ja kuulovammaiset.Vuonna 1961 perustettiin diakoniakeskukseennäkövammaistendiakonissan virka, johon valittiindiakonissa Salme Häihälä ( ent.Välimäki).Salme hoitikin virkaa kokosen olemassaolon ajan eli vuoteen1994, jolloin näkövammaisten työntekijänvirka lakkautettiin ja säästyneetvarat käytettiin maahanmuut-tajatyöntekijän palkkaamiseen.Kuurojen työntekijän virkoja olikaksi vuodesta 1968 alkaen. Toinenvirka oli diakonin eli sosiaalityöhönkeskittynyt virka ja toinen oli diakonissanvirka (terveyden/ sairaanhoito).Kuurojen diakonissan virkalakkautettiin 2007.Kehitysvammaisten diakonissan virkaperustettiin diakoniakeskukseenvuonna 1964, jolloin virkaan tuli sisarElli Jokinen. Elli hoiti virkaa 10 v.ja hänen jälkeensä virassa oli LahjaLehtonen 4 vuotta ja hänen jälkeensäHelvi Lähteenmäki seuraavat 26vuotta. Nykyinen viranhaltija ondiakoni Tarja Mäntyvaara syksystä2004 alkaen.Vammaistyön diakonissan virkaanvalittiin syksyllä 1978 diakonissaMarja-Helmi Attila. Marja-Helmi lähtikehittämään vammaistyötä niin,että ns. muille vammaisillekin voitaisiintarjota seurakunnallista toimintaaja yhteistyö yhdistysten kanssavoisi jatkua ja kehittyä.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmää olivat perustamassa<strong>Turun</strong> Huonokuuloiset <strong>ry</strong>,<strong>Turun</strong> Reumayhdistys <strong>ry</strong>, <strong>Turun</strong> seudunaivohalvaus- ja afasiayhdistys,T-S Epilepsiayhdistys sekä Lounais-Suomen MS-yhdistys.<strong>Turun</strong> CP-yhdistys <strong>ry</strong> tuli mukaanvuoden 1979 alusta.Omapappijärjestelmä alkoi vuonna8


otistaipaleelta poimittua1990. Yhdistyksille on pyritty löytämäänns. oma pappi, joka on sittenosallistunut yhdistyksessä järjestettäväänhengelliseen toimintaan jaerilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiinoman työnsä ja kiinnostuksensapuitteissa.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmän puheenjohtajanaoli aluksi rovasti Jukka Suokivivuosina 1978-1992.Maarian seurakunnan kappalainenKimmo Loukiala on toiminut puheenjohtajana1993-2004.Vuoden 2005 alusta puheenjohtajanaoli MS-yhdistyksen edustajaMarja Paavola ja keväästä 2008 puheenjohtajanaon ollut <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong>Invalidien edustaja Leila Häkkinen.Sihteerinä vammaistyö<strong>ry</strong>hmässä onollut alusta alkaen diakoniatyöntekijä,jolle vammaistyö on kuulunut.Diakonissa Marja-Helmi Hautala (Attila)vv.1978-1983, diakonissa PirkkoLarkela (Granberg) 1983-2004 jadiakonissa Helvi Lähteenmäki elokuusta2004.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmään ovat voineettulla sellaiset yhdistykset, jotka ovathalunneet tehdä yhteistyötä seurakuntienkanssa.Vammaisyhdistyksille tehtiin v. 1986,kysely jonka seurauksena vammaistyö<strong>ry</strong>hmäänsaatiin kymmenkuntayhdistystä.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmässä on nyt edustettuina21 eri vammais- ja potilasyhdistystä.Työ<strong>ry</strong>hmän tehtävät:Työ<strong>ry</strong>hmä järjestää kirkkopyhiä jaretkiä sekä leirejä ja erilaisia tapahtumia.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmän edustajat ovatmukana asiantuntijoina esim. leiriavustajakursseillavuodesta 1983 javapaaehtoistyön kursseilla vuodesta1986. Vammaisavustajakursseja onpidetty 1996 vuodesta. Tukihenkilötoimintaon alkanut 1994.Työ<strong>ry</strong>hmään on perustettu ns. tilojatutkiva työ<strong>ry</strong>hmä (1996), jokaon tutkinut seurakuntien tilojen esteettömyyttäja antanut kiinteistöosastolleehdotuksia parannustenaikaansaamiseksi.Työ<strong>ry</strong>hmän rinnalla on toiminut ns.lasten ja nuorten työ<strong>ry</strong>hmä (1995),joka järjestää lapsille ja nuorillesuunnattua ohjelmaa. Lasten januorten työ<strong>ry</strong>hmässä ovat sellaisetyhdistykset, jotka toimivat lasten januorten parissa.Työ<strong>ry</strong>hmän sisällä toimii myös kokoustenvalmistelu<strong>ry</strong>hmä (1986) jaleirisuunnittelutyö<strong>ry</strong>hmä.Vammaistyössä on vapaaehtoisiaKirkko ja me -lehden äänipostinlukijoita.Kirkko ja me -lehteä on luettunäkövammaisille 1990-luvultaalkaen ääninauhalle. Pistevirsikirjathankittiin seurakuntiin 1996.9


Vammaistyö<strong>ry</strong>hmä on järjestänytmyös omia lähimmäispalvelukursseja.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmä on osallistunutmoniin erilaisiin yhteiskunnallisiinja kirkollisiin tapahtumiin vuosienvarrella. Viimeisin tapahtuma oliKirkkopäivät Turussa 2007. Kirkkopäivilläjulkistettiin viittomakielinenLuukkaan evankeliumi.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmällä on ollut yhteyksiämyös Viron näkövammaistenlasten ja vanhempien yhdistykseenja Kristlik Meelerahu (kristillinenmielenterveys) -yhdistykseen vuodesta1997 alkaen. Em. yhdistyksiäon avustettu myös taloudellisestivammaistyö<strong>ry</strong>hmän toimesta.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmän tarkoituksenaon edesauttaa vammaisten ihmistenyhdenvertaista osallistumista seurakuntientoimintaan esteitä poistamalla.Esteet voivat olla fyysisiä ja/tai psyykkisiä:Esim. kuulemisen esteet, näön esteet,liikuntaesteet, ymmärtämisenesteet ja asenteelliset esteet.Asenteelliset esteet ovat pitkälti tietämättömyydestäjohtuvia.Vammainen voi jäädä ulkopuolellesen vuoksi, että hän ei tule kuulluksija ymmärretyksi.Erilaisuuden kohtaaminen voi ollavaikeaa kenelle tahansa.Kun asia on vieras, niin meille voitulla vääränlaisia olettamuksia japäätelmiä asiasta.Me voimme pelätä erilaisuuden kohtaamista.Voimme pelätä mennä lähelleihmistä, joka näyttää erilaiselta.Pelkäämme, että emme ymmärräemmekä osaa käyttäytyä oikein.Kirkkoon saatiin vammaispoliittinenohjelma 2003. Me kaikki olemme Jumalankuvia. Meidän ei tarvitse ollavirheettömiä eikä toisista ihmisistäriippumattomia. Kristillinen ajatteluhyväksyy ihmisen erilaisuuden.Seurakunnan jäsenten erilaisuuskuuluu olennaisena osana Kristuksenkirkon olemukseen. Tämä tulivoimakkaasti esiin jo ensimmäisenähelluntaina. Eri puolilta lähtöisin olevat,eri kieliä puhuvat, eri rotuja jayhteiskuntapiirejä edustavat ihmisetsaivat kuulla evankeliumia omallakielellään. Apostoli Paavali torjuuensimmäisessä Korinttilaiskirjeessäihmisten keskinäisen paremmuusvertailun.Jokainen ihminen on yhtäarvokas kuin toinen, koska hän onolemassa Jumalan tahdosta.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmä on tehnyt kyselyn<strong>Turun</strong> vammaisjärjestöille vammaisneuvostontarpeellisuudesta jayhdistysten toiveista seurakuntienvammaistyölle vuonna 2005. Kyselynvastausten perusteella haluttiinperustaa seurakuntayhtymään vammaisneuvosto.Yhteinen kirkkoneuvosto perustivammaisneuvoston 12.1.2006.Vammaisneuvoston ensimmäisenätehtävänä on ollut yhtymän vammaisohjelmantekeminen. Seurakuntayhtymänvammaisohjelma onnyt valmis ja toiminta voi alkaa esteettömyydenaikaansaamiseksi jaosallistumisen esteiden poistamiseksiseurakunnissa.Vammaisneuvostossa on 6 var-10


sinaista jäsentä ja heillä kullakinoma varajäsen. Vammaisjärjestöjenedustajia on 3 varsinaista jäsentä ja3 varajäsentä. Luottamusmiehistäja virkamiehistä on 3 varsinaista jäsentäja 3 varajäsentä.Vammaisneuvoston vammaisjäseneteivät edusta ainoastaan omaa yhdistystään,vaan he ovat laaja-alaisiaasiantuntijoita vammaisuusasiassa.Yhteinen kirkkoneuvosto valitseevammaisneuvoston vammaisedustajatvammaistyö<strong>ry</strong>hmän ehdotuksenpohjalta.Vammaisneuvoston toimikausi onsama kuin johtokunnilla (2 vuotta).sen kehittämisessä yhdessä vammaisneuvostonkanssa.”Kun Jumala sanallaansinutkin loi,Hän tarkoitti samalla näin.Sä arvokas oot,sä osaat ja voitmä tuollaisna rakastan sua!”2.2.<strong>2009</strong>Helvi Lähteenmäkivammaistyö<strong>ry</strong>hmän sihteeriVammaistyö<strong>ry</strong>hmällä on edelleentärkeä tehtävä vammaistyössä jaSatakunnantie 100 TurkuNiemeläntie 2 KaarinaAvoinnaArk. klo 09.00-18.00La klo 09.00-14.00Suomalaista perheyrittäjyyttä lähes 60 vuottaLomauutisianaisilleInvalidiliiton naisten tuetut lomat on tänä vuonna tarkoitettuTurku-Pori -alueen naisille. Loma-ajankohta on 24.–27.9.<strong>2009</strong>.Paikkana toimii <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidien lomakoti KoivukankareKaarinassa.Lisätiedot ja hakuohjeet toukokuun IT-lehdessä.11


Teksti : Hilkka HuotariVammaisten kuvataideprojekti 2008 – 2011Yhdistyksemme on järjestänyt jomuutaman vuoden ajan mahdollisuudenharrastaa toimistollammetorstaisin maalausta. Wäinö Aaltonen-seuran aloittama Vammaisentaiteilijan tukemisprojekti (VAKU)kutsui Invalidiyhdistystämme mukaantoimintaansa jo aika alkuvaiheessa.Mukana työ<strong>ry</strong>hmän kokouksissaovat olleet Hilkka Huotari jaSatu JärviöProjektin tarkoitus on edistää vammaistenpääsyä ammattiin johtavaankuvataidekoulutukseen jatukea vammaisten kuvataideharrastusta.Vammaisten taidetoimintaei nykyisellään saa riittävää yhteiskunnantukea ja arvostusta.Projektin pohjana olivat ne lukuisatkeskustelut WA-Seuran puheenjohtajan,Antti Lehtisen ja minun välillä.Kävimme keskusteluissamme läpiniitä epäkohtia, joita vammainentaiteilija kohtaa opiskelun ja apuraha-anomustenkanssa. Lopulta Kynnys<strong>ry</strong> teki kirjallisen aloitteen WA-Seuralle projektin käynnistämiseksi.WA-Seuran hallitus suhtautui kokouksessaan17.8.2007 myönteisestiprojektiin ja toteutus aloitettiin.Lähtötilanne- Vammaisten kuvataidetoimintaei saa yhteiskunnassamme ansaitsemaansahuomiota.- Vammaisilla on vaikeuksiapäästä opiskelemaan taidealanoppilaitoksiin.- Vammaisen taiteilijan on useinvaikeuksia saada töitään esillegallerioihin ja museoihin.- Eri tavoin vammautuneet taiteilijattarvitsevat yksilöllisestikehitettyjä työtapoja ja apuvä-Pirjo Paarman avajaispuhe.12


Antti Lehtinen, Pirjo Paarma ja allekirjoittanut vaihdamme ajatuksia VA-KU-projektista.lineitä, joiden suunnitteleminenja valmistaminen vaativat asiantuntemustaja varoja.- Vammaisten ammatillinen taidetoimintaja taideharrastukseteivät saa helposti mediajulkisuutta.Tavoitteet:Tarkoituksena on- esitellä vammaisten luomaa kuvataidettasuurelle yleisölle- kiinnittää päättäjien ja yleisenmielipiteen huomiota vammaistenkuvataiteen ammattilaistenja harrastajien puutteellisiinmahdollisuuksiin kuvataiteenopiskelussa ja taiteen tekemisessä- tukea taloudellisesti kuvataiteilijoitaja kuvataiteen harrastajia- luoda edellytyksiä vammaistenkuvataiteilijoiden kontaktiensolmimiseen naapurimaidenkuvataiteen tekijöihin ja pyrkiäaikaansaamaan vaihtonäyttelyjänaapurimaiden kesken- vahvistaa vammaisten kuvataiteentekijöiden tervettä itsetuntoataiteilijoina ja taiteen harrastajinaVAMMAISTENKESKUSTELUFOORUMI- Foorumi järjestettiin 20.10.2008Wäinö Aaltosen museossa klo13.00 – 16.45- Tilaisuuteen kutsuttiin kaikkivaltakunnalliset vammaisjär-13


jestöt- Kutsuttujen järjestöjenja viranomaistenlisäksitilaisuus oli avoinkaikille asiasta kiinnostuneille.- Foorumissa käytiinkeskusteluavammaistaiteestaja sen ongelmista,sekä laadittiin julkilausumaviranomaisilleja medialle.Julkilausuman laatipidettyjen puheenvuorojenperusteellatiedottaja PaulaKairinen ja taide<strong>ry</strong>hmienohjaajaHilkka Huotari.- Vuonna 2011 pidetäänseurantafoorumi,jossa tarkastellaan,mitenvuonna 2008 asetetuttavoitteet onsaavutettu.Jonas Backlund ja teoksensaMadonna.VALTAKUNNALLISET NÄYTTELYT- Ensimmäinen näyttely pidettiinTurussa 2.12. – 23.12.2008galleria Nefretissä, joka on esteetön.- Mukana oli maalareita ja taiteentekijöitä ympäri Suomen, noinsata taiteilijaa ja n. 130 taideteosta.Pohjoisin taulu tuli Ivalosta,töitä oli myös Ilomantsista,Kotkasta, Hämeenlinnasta,Tampereelta, Helsingistä, Salostaja <strong>Turun</strong> ympäristöstä.- Näyttely oli sekä esittely ettämyyntinäyttely. Kaksi teostamyytiin varsinaisen näyttelynaikana.- Tavoitteena on järjestää kansainvälinenvammaisten taiteilijoidennäyttely Turussa vuonna2011 ja vaihtonäyttelynä toisessakulttuuripääkaupungissaTallinnassa.- Välivuosina <strong>2009</strong> ja 2010 ontarkoitus järjestää valtakunnallinennäyttely Tampereella jaHelsingissä.VUODEN VAMMAISTAITEILIJAVammaisten taiteilijoiden näyttelyssäpalkitaan ja palkittiin Vuodenvammaistaiteilija, joka valittiin javalitaan näyttelyyn osallistuneistataiteilijoista. Ensimmäisessä näytte-14


lyssä Vuoden vammaistaiteilijan valitsivatkansainvälisesti tunnustettuturkulainen taidemaalari, professoriKauko Lehtinen ja WA-museonamanuenssi Riitta Kormano. Palkinnonsai Kynnyksen maalaus<strong>ry</strong>hmä.Ei taidoista, vaan ahkeruudesta.Nämä valitsijat toimivat vanhankaavan mukaan, vammainen ei voiolla ”hyvä” maalari, ahkera ainoastaan.Millä vuosituhannella me oikeinelämme?Tämä näyttelyyn liittyvä työ tehtiinTurussa vapaaehtoistyönä. Saimmenauttia upeasti avajaistilaisuudesta,jonka avasi projektin suojelija,arkkipiispa Jukka Paarman puoliso,lehtori Pirjo Paarma. Avajaissanojenjälkeen sain vastaanottaa stipendin,joka oli 2.000 euroa. Se on ohjaamalleniKynnyksen maalaus<strong>ry</strong>hmälle.Toivon, että projekti voi jatkua nämäneljä vuotta, jotka on suunniteltu.Tässä tarvitaan kuitenkin rahaa jayhteistyötä eri vammaisjärjestöjenvälillä.Hilkka Huotari kirjoitti artikkelin.Tiedottaja Paula Kairisen ja HilkkaHuotarin yhteistyönä laatiman suunnitelmanpohjalta.Yleisnäkymä töistä.15


Teksti: Vappu ViemeröV eraskynäTätä lukiessamme kunnallisvaalientulokset ovat selvillä ja sekä uudelleenvalitut että uudet kunnallispoliitikotmiettivät tulevan kautensatoimia. Haluan kuitenkin vielä palatavarsinaiseen äänestystilanteeseen.Olin lipasvahtina kahdella eri paikkakunnalla,kolmessa eri paikassa.Äänestyspaikalla A äänestystilaoli rakennettu ison tavaratalonavoimelle käytävälle. Lukemattomatihmiset yrittivät tunkea suljetun äänestystilanläpi matkallaan eri liikkeisiin.Jouduin opastamaan useitaihmisiä oikeaan paikkaan. Vaalivirkailijoitatuntui ärsyttävän ihmistenepätietoisuus vaalioikeudesta ja-paikasta ilmoittavasta lipukkeesta,joka useimmilla henkilöllä oli kädessään.Ilmoituksessa lukee aivanselvästi, miten äänestettäessä tuleetoimia. Ilmoituslipuketta ei tarvita,henkilöllisyystodistus sen sijaan onvälttämätön. Ihmiset tyrkyttivät ilmoituslipukettaja kun sitä ei huolittu,yrittivät tunkea sitä taskuunsa,etsivät roskista jne. Äänestyskopistatultuaan ihmiset tungeksivatahtaassa tilassa virkailijoiden tiskinäärelle. Poistuessaan äänestystilastahe ohittivat pöydän, jolla keräyslipassijaitsi. Laskin, että noin jokakymmenes laittoi rahaa lippaaseen,yleensä kolikoita mutta jotkut myösseteleitä. Ne yhdeksän kymmenestäkatsoivat tärkeinä muualle ja menivätkiireesti ohi. Tyypillinen lippaaseenpudottaja oli iäkkäämpi naisihminen.Hyvin pukeutuneet, ns.menevät miehet olivat liian kiireisiäedes huomatakseen keräyslipastatai lipasvahtia. Eräs tällainen mieshenkilöpysähtyi pöydän ääreen,osoitti keräyskohteista ilmoittavaajulistetta ja tokaisi, että yhteiskuntahantuollaisista huolehtii. Istumaniviisi tuntia kului ihan rattoisasti.Äänestyspaikalla B tilana oli kirjastorakennukseniso aula. Aulassaoli selkeä ”aloita tästä” kyltti opastamassaäänestämään tulevia. Virkailijaotti lipukkeen, pudotti senvierelleen varaamaansa laatikkoon.Hän myös kertoi ystävällisesti, ettäseuraava toimenpide on mennä äänestyskoppiin,jonka jälkeen tuleemennä keltaisen viiva taakse jononpäähän odottamaan vuoroaan virkailijoidenpöydän ääreen. Äänestyssujui nopeasti ja hyvässä järjestyksessälukuun ottamatta muutamiahenkilöitä, jotka eivät kuunnelleetvirkailijan ohjeita. Täällä lipaspöytäoli sijoitettu siten, että ihmiset ohittivatsen tullessaan äänestystilaan.Äänestettyään useat poistuivat aulantoisesta päästä, ohittamattaenää lipaspöytää. Ehkä korkeintaanyksi kahdestakymmenestä henki-16


löstä tipautti kolikon lippaaseen.Yksi ainoa vanhempi naishenkilö pysähtyijuttelemaan minulle. Toivotti,että saisimme kerättyä miljoonaeuroa ja ettei niitä annettaisi maahanmuuttajille.Kolmessa tunnissakerkisin pitkästyä monta kertaa.Paikka C oli kaupungintalon isoeteisaula ja sijaintina asiallinen. Ihmisetkulkivat ohi mennen tullen.Sateinen ja tuulinen sää puhuttiihmisiä. Monet pysähtyivät juttelemaanriisuessaan vettä valuviavaatteistaan. Eräs iäkkäämpi herrakertoi pilke silmäkulmassaan, ettäyksi puolueista kehottaa äänestämäänkotiaan, kirjoitanko minäosoitteeni äänestyslipukkeeseen.Ihmiset olivat anteliaita. Lippaaseenpudotettiin runsaasti setelirahojakin.Hämmästyttävän moni mies januori verrattuna kahteen edelliseenpaikkaan laittoi rahaa lippaaseen.Paikka C oli ainoa, missä vaalivirkailijatyleensä noteerasivat lipaskerääjänolemassaolon. He toivat kahvia,voileipiä ja hedelmiä. Tällä paikallaaika meni kuin siivillä, olisin istunutpitempäänkin.On ehdottomasti mietittävä, mikäon paras mahdollinen sijaintipaikkalipaalle.NUORTEN ASUMISVALMENNUSInvalidiliiton Asumispalvelut Oy:n <strong>Turun</strong>Validia-palvelut järjestää kesällä <strong>2009</strong>määräaikaista (31 vrk) asumisvalmennusta15-25 -vuotiaille liikuntavammaisille nuorille1.7 – 31.7 välisenä aikana. Jakson aikana nuoriharjaannuttaa moniammatillisen työ<strong>ry</strong>hmänohjauksella itsenäiseen elämiseen ja asumiseenvaadittavia taitoja.Valmennus on sekäyksilöllistä että <strong>ry</strong>hmässä tapahtuvaa, jolloinnuoren sosiaaliset taidot saavat harjoitusta.Jakson aikana kartoitetaan nuoren avuntarveja häntä ohjataan tutustumaan erilaisiin harrastus-ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin.Validia-palvelutHakemuslomakkeita, joidentulee olla perillä 30.4.<strong>2009</strong> mennessäsaa <strong>Turun</strong> Validia-palveluttoimintayksiköstäHippoksentie 29, 20720 TURKU,puh (02) 2848 700Lisätietoja arkisin 8 – 16Anita Eriksson puh. (02) 2848 708anita.eriksson@invalidiliitto.fiMikko Kerminen puh. (02) 2848 709mikko.kerminen@invalidiliitto.fi17


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kunto kasvaa, poltat rasvaa, etkä anna vatsan kasvaa!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalletai soita lajin vetäjälle tai toimistoon, niin pääset mukavastialkuun. Toimiston puhelinnumero on (02) 235 6439.Uintivuoro Laukkavuoren uimahallissa, Västäräkinpolku 1, keskiviikkoisinklo 18-20. Mukana uintiavustaja. Uintimaksu on 3 euroa/kerta.Laskut lähetetään uimareille kahdesti vuodessa,syksyn kaudesta joulukuussa ja kesän kaudestaennen kesätaukoa.Pöytätennis maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20 Invalidiliiton<strong>Turun</strong> Asumispalveluyksikössä, Hippoksentie 29. YhteyshenkilöJukka Kumpuvuori, puh. 050-5520 024.Pyörätuolirugby maanantaisin klo 18-19.30 ja keskiviikkoisin17.30-19 Hannuniitun koululla, Virmuntie 3. Yhteyshenkilö JuhaSalminen, puh. 040-7063 793.Pyörätuolikoripallo Peltolan Ammatti-instituutintiloissa torstaisin klo 19-21. Yhteyshenkilö Jonne Laurila, puh.0400-655 159.Ilma-aseammunta Kupittaan Urheiluhallilla, Paavo Nurmentie 1tiistaisin ja torstaisin klo 10- 13. Käytettävissä yhdistyksen ilmakivääri,jonka saa lainaksi hallin valvojalta.Keilailu maanantaisin klo 14–15 ja keskiviikkoisin klo 13–14Kupittaan keilahallissa, Kupittaankuja 1. Vuoromme voivattoisinaan olla kilpailukäytössä. Varmistuasiasta soittamalla hallille, puh. 2331335.Joogaajat! Hetta Häy<strong>ry</strong>sen johdolla sovellettua joogaatorstaisin 8.1.-30.4. Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 klo 12-14. 3 euroa/kerta.Kysele myös esteettömän kuntosalin käyttövuoroista toimistolta!18


MINNE MENNÄTARJOLLA ASIAA, VIIHDETTÄ SEKÄ MATKOJA. TULE MUKAAN!Taidepiiri – tervetuloa maalaamaan torstaisin klo 13-17 yhdistyksen toimitilaanAsesepänkadulle. Lisätietoja Hilkka Huotari 0500 936 767.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä torstaina 5.3. klo 18 toimistolla. Jos olet kiinnostunutasiasta, ota yhteyttä toimistoon/Ulla Piippo p. (02) 235 6439.Sunnuntaiolohuone jälleen sunnuntaina 8.3. ja 5.4. klo 13-17 toimistolla.Ota mukaan käsityösi, lempipelisi tai vain itsesi ja tule viihtymään hyvässäseurassa. Myös yhdistyksen vanhat valokuvat ovat esillä.Lomakodin kevättalkoot lauantaina 25.4. alkaen klo 9. Kaikki joukolla mukaan,yhdistys tarjoaa talkookeiton.Samppalinnan kesäteatterissa esitetään All shook up –näytelmä lauantaina4.7. Olemme varanneet paikkoja hintaan 24 euroa per kappale, varaathanlippusi ajoissa.Invalidiliiton vuosien 2008-<strong>2009</strong> teema on Kiinni elämässä. Teemavuosien aikanaon haluttu nostaa myös mielenterveys kunniaan. Mielen hyvinvointi onjokaiselle tärkeä asia; myös mielenterveyspalvelujen tulisi kuulua kaikille.Liiton toisena teemavuonna <strong>2009</strong> liitto järjestää 8 alueella samansisältöisentilaisuuden HYVÄ MIELI – PAREMPI ARKI. Tilaisuudet ovat 4 tunnin pituisiaja ne järjestetään yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Meidän alueellammetilaisuus pidetään lauantaina 16.5. Huittisissa, Länsi-Suomen opistolla.Tilaisuus on maksuton ja kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Toivomme, ettämahdollisimman moni yhdistyksen jäsen lähtee tilaisuuteen. 12 ensimmäiseksiilmoittautunutta mahtuu mukaan invakuljetukseen, sitovat ilmoittautumisettoimistolla tiistaihin 5.5. mennessä.Seurakunta ilmoittaa:Kiinni elämässä –opintopiiri torstaina 12.3. klo 18 Diakoniakeskuksessa.Sunnuntaina 26.4. klo 12 kirkkopyhä Poikluoman seurakuntakodilla, Poikluomantie9, Piispanristi.Toukokuussa tehdään matka Tallinnaan, perillä 2 yötä. Lisätiedot Helvi Lähteenmäki,p. 261 7244, 040 341 7244 tai helvi.lahteenmaki@evl.fi.Yhteisleiri Sinapissa ti-to 9.-11.6. Sitovat ilmoittautumiset Helville 15.5. mennessä,katso yhteistiedot ylempää.19


Happy House tiedottaa:Kursseja ja muuta mukavaaTuolijumppa ja kuntoutus<strong>ry</strong>hmä (Ryhmää ohjaa Terhi Patrikainen)- Kaikille avoin <strong>ry</strong>hmä kokoontuu Happy Housessa keskiviikkoisin klo11-12- Kevätkausi 14.1.-13.5.<strong>2009</strong>- Kausimaksu on 25€ ja kertamaksu on 3€.ATK-kurssit keväällä <strong>2009</strong> (kursseja vetää Pirjo Laulajainen)- Alkeiskurssi 3.16.4.-11.5.<strong>2009</strong>, ilmoittautuminen 16.3.<strong>2009</strong> alkaen- Kurssipäivät maanantaisin ja torstaisin klo 13.30-16.30- Kurssin hinta: 40 € (laskun saa ensimmäisellä kurssikerralla)- Word- iltakurssi 11.3.-1.4.<strong>2009</strong> ilmoittautuminen 11.2.-6.3.- Kurssipäivä keskiviikko klo 16.30-19.00- Kurssin hinta: 15€ (laskun saa ensimmäisellä kerralla)Kokkikurssit keväällä <strong>2009</strong> (kurssia vetää Katariina Ottosson)- Kurssimaksu, 8€, sis. materiaalin ja ohjauksen. Maksetaan käteisellä.- Kurssi järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 2 hlö.1. Pe 20.3. ja pe 27.3.09, klo 14-16 ilmoittautuminen 2.3.-18.3.09Latinalaistanssit keväällä <strong>2009</strong> (tanssitunnin ohjaajana Karina)- Tanssitunnit tiistaisin 20.1. ja 3.2.-5.5. klo 16-17.(Keväällä 1 viikon loma, ilmoitetaan myöhemmin.)- Hinta keväältä 14 €, maksetaan käteisellä ensimmäisellä tanssikerralla.- Voit kysellä mahdollisia peruutuspaikkoja p. 02- 251 8421.Lisäksi tulossa keväällä <strong>2009</strong>- Ilmaisutaidon kurssi tiistaisin 7.4.-28.4. klo 18-20, lisätietoja maaliskuussa- Tavaranvaihtotori ti 5.5. klo 11-15.30.- Avoimet ovet 13.5. klo 12-19Ilmoittautumiset ja lisätiedot Happy Housesta p. 02-2518 421.Kurssimaksut peritään ilmoittautuneilta automaattisesti, mikälikurssilainen ei peruuta osallistumistaan.Happy House pidättää oikeuden muutoksiin.20


AVUSTAJAKESKUS PALVELEEMA-TO klo 9-12puh. 02-2518549<strong>Turun</strong> ja Salon seutuVälitetään liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisilleAVUSTAJIA vapaaehtoistyöntekijöiksi ja palkkatyöhönVAPAAEHTOISTYÖSSÄAsiakas korvaa avustajan kulutEi kodinhoidollisiin eikä sairaanhoidollisiintehtäviinAvustajapyyntö mielellään 3 päivää aikaisemminpuh. 02-85016451Vakka-Suomi ja EteläsatakuntaPALKALLISTA avustajaa haettaessapäätös henkilökohtaisesta avustajasta taivapaa-ajanavustajastaAvustajakeskus – yhteistyötä yli rajojenTeksti Satu JärviöSata-Invan tapaaminen Vammalassa 7.2.Aurinkoinen helmikuun aamupäiväkokosi yhteen yhdistysväkeä Harjavallasta,Huittisista, Kokemäeltä, Sastamalasta,Ulvilasta sekä Äetsästä.Paikalla oli Invalidiliitosta aluejärjestötyönsuunnittelija Aila Peräjoki jaInvalidiliiton varapuheenjohtaja SatuJärviö. Paikalla oli yhteensä 28 henkilöä.Vammalan Invalidien yhdistysväkivastasi järjestelyistä ja toivotti meidättervetulleiksi.Yhdistyksittäin käytiin läpi verkostoja,joissa invalidiyhdistykset ovat paikkakunnillaanmukana. Yhdessä on tarkoitusilmoittaa retkistä ja matkoistaja suunnilla yhteistä vaikuttamistoimintaa.Puhuimme myös vammaisneuvostojentilanteesta yhdistyvissäkunnissa. Mm. Harjavallassa on tilanne,jossa kuntaliitoksen myötä vammaisneuvostoakoskevat sopimukseton irtisanottu ja yhdistyksiltä toivotaanvapaaehtoista yhteenliittymistäilman sihteeripalveluja ja toiminnankulukorvauksia. Harjavallan <strong>Seudun</strong>vammaisneuvosto vastusti voimakkaastikunnan menettelyä viimevuonna antaen lausuntoja Harjavallankaupunginhallitukselle ja Nakkilankunnanhallitukselle. Aila ja Satu kertoivatviimeisimpiä liiton kuulumisia.Satu Järviö,AilaPeräjoki,selin TapaniRoukkaHuittisista.Äetsäläisiä.21


- Iskä tieläks sinä mitä on lemu jalöyhkä?- Joo sellainen paha haju- Tolvi ne on lokkaleita ja molemmatsoittaa lokkia- Poikanne haukkui minua vanhaksilehmäksi- Olenhan kieltänyt sinua ainakintuhat kertaa nimittelemästä ketäänulkomuotonsa perusteellatorui äiti poikaansaVEKON VITSIT!- Miksi nimitetään sairaalan pääkokkia?- Steptokokiksi- Mikä on Osma Bin Laadenin vaimonnimi- ???- Anna Bin Koodin- Jalankulkija sanoi vihreisiin valoihinpysähtyneelle autoilijalle- Ei siinä ole enempää värejäTarvitsetko kokous- tai juhlatiloja?<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong> vuokraa toimitilojensa yhteydessä Asesepänkatu1:ssä sijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta. Takallinen tila on varustettu avvälineilläja sinne mahtuu 40–50 henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön jaastiaston käyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojen yhteydessäsijaitsevaa saunaa.Hinnasto:Kokoustila 60 € / 4 tuntia.Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden) 100 € / 4 tuntia.(Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16–22).Jäsenet ja sisa<strong>ry</strong>hdistykset saavat 30 % alennuksen.Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä,veloitamme 20 € siivouslisän.Varaukset toimistosta p. (02) 235 6439 tai toimisto@turunseuduninvalidit.fi22


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:nhallitus v. <strong>2009</strong>PuheenjohtajaLeila Häkkinen, Puistokatu 11 D 1, 20100 Turku,040 549 5025, leila.hakkinen@pp.inet.fiVarapuheenjohtaja Satu Järviö, Temppelinkatu 2 B 29, 20810 Turku,050 465 1276, satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiSihteeriTaloudenhoitajaSampo Juntti, Valliuksenkatu 20, 21100 Naantali,044 288 2488, sampo.juntti@turunseuduninvalidit.fiHallituksen Jouko And, Raatimiehenpolku 8 A 2, 20750 Turku,jäsenet 050 917 5368Jorma Hakanen, Vesivuotavantie 6, 20250 Turku,050 552 9250, jorma.hakanen@turku.fiHilkka Huotari, Kemppilänkatu 3 A 9, 20240 Turku,0500 936 767, hilkka.huotari@kynnys.fiHeidi Huttunen, Nostoväenkatu 5 A 31, 20360 Turku,044 532 4573, hjhuttunen@gmail.comKai Hyvärinen, Laitiokatu 1 B 12, 21260 Raisio,050 569 7109, kai.hyvarinen@yahoo.comRaimo Ilmanen, Kerttulinkatu 18 B 22, 20750 Turku,044 516 0688, raimoilmanen@wippies.fiMartti Kankare, Puistokatu 11 D 1, 20100 Turku,040 567 7661Jukka Kumpuvuori, Verkatehtaankatu 4 as 227,20100 Turku,050 552 0024, jukka.kumpuvuori@abo.fi


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>SääntömääräinenkevätkokousKeskiviikkona 22.4.<strong>2009</strong> klo 18<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n toimitilaAsesepänkatu 1Kokouksessa käsitellään• yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus 2008• tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnallesekä muille tilivelvollisille kalenterivuodelta 2008• Invalidiliitto <strong>ry</strong>:n liittokokousehdokkaan/ehdokkaiden valinta• päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistäasioistaJohtokunta

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!