Ota Opiksi 2018-19

omnipress

Opistot ohjaavat

oikealle polulle

YHTEISÖLLINEN

OPPIMIS-

YMPÄRISTÖ

SYNTYY IHMISISTÄ

AMMATTI-

LAISEKSI

YKSILÖLLISTÄ

REITTIÄ

2018-2019


18

Nea Grönmark

ja Aki Haukia

asuvat viikot

Kanneljärven

Opiston

asuntolassa.

sisältö innehåll

4 Monien mahdollisuuksien kansanopisto

22

18 Opistosta eväät työelämään

6 Opistot kartalla – Folkhögskolorna på kartan 23

8 Möjligheternas folkhögskola

26

10 Väylä jatko-opintoihin

27

12 Avoin korkeakoulu – Öppna högskolan

28

14 Opisto ei päästä putoamaan

17 Peruskoulu, 10-luokka ja lukio –

Grundskola och tionde klassen

Ota

opiksi

Ammatillinen koulutus – Yrkesutbildning

Kansanopistolinjat – Folkhögskollinjer

Erityisopetus – Specialundervisning

Maahanmuuttajakoulutukset – Utbildning för invandrare

Kansanopistot A:sta Ö:hön – Alla folkhögskolor

2 Ota opiksi 2018–2019


Opiskele kansanopistossa

Folkhögskolstudier 2018–2019

Voionmaan

10

koulutuskeskus

löytyy tampereen

sydämestä

yliopistokampukselta.

14

Jyri Nikula ja

Joel Pöyhönen

(edessä)

löysivät

oman alansa

kansanopiston

kautta.

Ota opiksi

kansanopistossa

Tästä ”Opiskele kansanopistossa 2018-

2019” -esitteestä löytyy yli 400 tapaa

oppia 90 opistokampuksella eri puolilla

Suomea. Voit valmistautua jatkoopintoihin

erilaisilla kansanopistolinjoilla yhdessä

muiden, samoista asioista kiinnostuneiden ja

innostuneiden kanssa. Voit tunnistaa omaa osaamistasi

ja pohtia, onko tämä minun juttuni, tätäkö

haluan sitten opiskella ja tehdä. Kansanopistotodistuksesta

saa lisäpisteitä 2. asteen yhteishaussa. Kun

korkeakoulujen valintajärjestelmiä nyt uudistetaan,

tulee avoimen väylän opinnoista todellinen vaihtoehto

jatko-opinnoille – sellainen väylä löytyy juuri

kansanopistoista.

Kansanopistossa voi myös suorittaa ammatillisia

tutkintoja ja lukiokursseja sekä korottaa peruskoulun

arvosanoja. Voit lähteä sisäoppilaitokseen

mihin päin Suomea haluat (ks. sivu 6) tai käydä

opistossa kotoa käsin. Kansanopisto on nuorten ja

aikuisten oppilaitos, maahanmuuttajille kansanopisto

on hyvä paikka kotoutua ja tutustua myös

muiden linjojen opiskelijatovereihin. Vuoden 2018

alusta alkaen kotoutumiskoulutus on maahanmuuttajille

ilmaista.

Opistovuosi vahvistaa valinnoissa, vauhdittaa

opinnoissa, vapauttaa ja vastuuttaa. Tässä julkaisussa

kerrotaan erilaisista opistoyhteisöistä ja yhteisistä

kokemuksista, yhdessä oppimisesta. Aluksi

kerromme eri opintomahdollisuuksista yleensä,

opintomaksuista ja opintotuesta. Sitten voit lukea

erilaisista tutkintokoulutuksista ja avoimen

korkeakoulun opinnoista, niiden jälkeen löydät

alakohtaiset yhteenvedot kaikista vapaana sivistystyönä

järjestettävistä kansanopistolinjoista, sitten

kansanopistojen erityisopetuksen ja maahanmuuttajakoulutukset.

Jokaisen kansanopiston koulutustarjonnan

esittelyyn on sitten varattu loput eli noin

puolet tämän julkaisun sivuista.

Kannattaa katsoa ja vertailla.

Ota opiksi, ota hyöty ja ilo irti!

Ota opiksi on kansanopistojen vuosittainen julkaisu. PÄÄTOIMITTAJA Jyrki Ijäs TOIMITUS Omnipress Oy TUOTTAJA Tiina Parikka

TAITTO Hank, www.hank.fi KANNEN KUVA Petri Blomqvist PAINO PunaMusta Oy ISSN 2323-9565.

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki, puhelin 09 454 2330, toimisto@kansanopistot.fi www.kansanopistot.fi,

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors, telefon 09 454 2330, kansli@folkhogskolor.fi, www.folkhogskolor.fi

2018–2019 Ota opiksi 3


Kansanopisto on Suomen

laaja-alaisin oppilaitosmuoto.

Kansanopistot tarjoavat

yleissivistävien opintolinjojen

(esim. taide, kielet, kasvatus,

teologia) lisäksi ammatillista koulutusta,

avoimen yliopiston opintoja, perus- ja

lukio-opetusta sekä kymppiluokkia, erityisopetusta,

maahanmuuttajakoulutusta

ja lyhytkursseja. Kansanopistojen pitkäkestoisissa

koulutuksissa opiskelee vuosittain

yli 12 000 opiskelijaa. Suomessa on

87 kansanopistokampusta Ahvenanmaalta

Rovaniemelle. Taustaltaan opistot voi

jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat,

kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot.

Kaikki opistot saavat rahoitusta valtiolta

ja useimmat ovat yksityisiä.

Kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia,

eli halutessaan opiskelija voi asua opiston

asuntolassa. Asuntola-asuminen ja pienet

opetusryhmät tekevät opiskelusta yhteisöllistä.

Yleissivistävillä kansanopistolinjoilla

opiskelu on maksullista. Opiskelu ja asuminen

kansanopiston peruskoululinjalla,

kymppiluokalla, lukiossa ja ammatillisessa

perus- ja lisäkoulutuksessa on pääosin

maksutonta.

Kansanopisto-opintojen ajalle voi hakea

opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta

koulutuksesta riippuen.

KANSANOPISTOLINJAT. Kansanopistojen

yleissivistävät linjat kestävät

yleensä yhden lukuvuoden.

Kansanopistovuoden aikana voi kerrata

kouluaineita, perehtyä erityisaloihin ja

kokeilla ihan uutta tapaa opiskella. Monilla

kansanopistolinjoilla valmistaudutaan

jatko-opintoihin ja suoritetaan avoimen

yliopiston opintoja, jotka voi hyödyntää

myöhemmissä yliopisto-opinnoissa.

Linjoilta ei valmistuta tutkintoon. Linjan

suorittamisesta saa todistuksen ja 6

lisäpistettä haettaessa toisen asteen ammatilliseen

koulutukseen.

Yleissivistävät linjat ovat maksullisia.

Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain.

Opintomaksut sisältävät opetuksen

Monien

mahdollisuuksien

kansanopisto

lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen

opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut

palvelut, kuten materiaalihankinnat.

Tiettyihin kohderyhmiin kuuluvat

opiskelijat voivat saada opintosetelin, jolla

opinnot ovat ilmaisia tai niistä saa alennuksen.

Hakuajat ja pääsyvaatimukset ovat

linja- ja opistokohtaisia, kuitenkin yleensä

opintoihin haetaan keväällä ja kesällä. Läpi

lukuvuoden voi kysyä peruutuspaikkoja.

Opiskelijat otetaan linjalle joko ilmoittautumisjärjestyksessä

tai soveltuvuustestin

tai pääsykokeen perusteella.

Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella

hakemuksella tai opistosta saatavalla

hakulomakkeella.

Myös ulkomaalaiset opiskelijat voivat

hakea kansanopistoihin, mutta vain joissakin

opistoissa on mahdollista opiskella

englanniksi.

Kansanopistot järjestävät myös lukuvuotta

lyhyempiä yleissivistäviä linjoja.

Ne kestävät kuitenkin vähintään 8 viikkoa.

Kuten pitkät kansanopistolinjat, lyhyemmätkin

ovat maksullisia.

AVOIN KORKEAKOULU. Monet kansanopistot

tarjoavat avoimen yliopiston tai

korkeakoulun opintoja. Opinnot järjestetään

yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen

kanssa. Suurin osa opetustarjonnasta

on eri oppiaineiden perusopintoja,

mutta joissain aineissa voi opiskella myös

pidemmälle. Kansanopistovuoden aikana

voi suorittaa yhden tai kahden aineen

perusopinnot. Avoimen korkeakoulun

opinnot voivat olla lisänä yleissivistävällä

linjalla tai opintojen pääsisältö.

Suoritetut opintopisteet voi hyödyntää,

kun pääsee yliopistoon tai korkeakouluun

tutkinto-opiskelijaksi.

Suoritettujen avoimen opintojen perusteella

on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi

yliopistoon avoimen yliopiston

väylän kautta.

KANSANOPISTOKYMPPI. Kansanopistossa

voi käydä kymppiluokan eli

osallistua perusopetuksen lisäopetukseen.

Vuoden kestävien opintojen aikana voi

korottaa peruskoulun päättötodistuksen

arvosanoja. Lisäksi kansanopistokympin

suorittamisesta saa kuusi lisäpistettä haettaessa

toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Kympillä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen

opiskelusuunnitelma. Myös

kansanopistokympeillä opiskelevat voivat

saada maksuttoman asuntolapaikan tietyin

ehdoin. Kymppiluokka on maksuton niille,

jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana

tai edellisenä vuonna.

Sähköinen haku osoitteessa www.opintopolku.fi

PERUSOPETUS. Perusopetuksen (peruskoulun)

opintoja voi suorittaa parissa

kymmenessä kansanopistossa aikuisten

perusopetuksessa. Niissä voi suorittaa koko

peruskoulun oppimäärän tai korottaa

yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijalle laaditaan

henkilökohtainen opiskeluohjelma,

jossa huomioidaan opiskelijan aiempi

4 Ota opiksi 2018–2019


osaaminen. Koko oppimäärän suorittaminen

on maksutonta.

Kansanopiston peruskouluopintoihin

voivat hakea vähintään 17-vuotiaat, joilla

ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.

Aikuisten perusopetuksessa

tarjolla on alkuvaiheen (sis. lukutaitovaihe)

ja päättövaiheen opintoja. Hakumenettely

on opistokohtainen. Opintoihin voi hakea

valtion opintotukea. Kansanopistojen peruskoululinjoilla

opiskelevat voivat myös

saada maksuttoman asuntolapaikan opistolla

tietyin ehdoin.

KANSANOPISTOLUKIO. Viidessä

kansanopistossa voi suorittaa lukion opintoja.

Opiskelija voi valmistua ylioppilaaksi

tai suorittaa osia lukion päättötodistuksesta.

Kansanopistolukioissa noudatetaan

aikuislukion opetussuunnitelmaa.

Lukio-opetus on maksutonta lukion

koko oppimäärän suorittaville. Yksittäisiä

kursseja suorittavilta aineopiskelijoilta

peritään sen sijaan maksuja.

AMMATILLINEN KOULUTUS. Eri

kansanopistoissa on tarjolla runsaasti

mahdollisuuksia suorittaa ammatillinen

perustutkinto. Ne antavat jatko-opintokelpoisuuden

ammattikorkeakouluihin ja

yliopistoihin. Opinnoista voi valmistua esimerkiksi

kasvatus- ja ohjausalan tehtäviin,

kuten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi tai

lastenohjaajaksi. Ammatillinen peruskoulutus

on maksutonta.

AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTI-

TUTKINTOJA sekä niihin valmistavia

erilaisia koulutuksia on tarjolla yhteensä

noin 20 vaihtoehtoa. Yleisimpiä tutkintoja

ovat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto,

-erikoisammattitutkinto sekä seurakunta-

ja hautauspalvelualan ammattitutkinto,

joista voi valmistua esimerkiksi koulunkäynnin

ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen, lasten ja nuorten erityisohjaajan

sekä suntion tehtäviin.

Ammatillisessa koulutuksessa tutkintorakenne

ja -nimikkeet muuttuvat asteittain

vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tutkinnoista

tulee aiempaa laajempia kokonaisuuksia ja

tutkintojen määrä vähenee. Yhdessä tutkinnossa

on useampia osaamisaloja. Kysy

OPINTOSETELIT

OPINTOSETELIAVUSTUSTEN

kautta useat opistot pystyvät tarjoamaan

joko alennusta kansanopistolinjojen

opintomaksuihin

tai kokonaan maksuttomia opintoja.

Voit saada opintosetelin,

jos kuulut johonkin seuraavista

ryhmistä:

› peruskoulun päättäneet

nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa

› maahanmuuttajat

› työttömät

› henkilöt, joilla on alhainen

pohjakoulutus tai jotka

kokevat oppimisvaikeuksia.

OPINTOTUKI

KANSANOPISTO on toisen

asteen oppilaitos ja opiskelijat

voivat hakea Kelalta opintotukea

opiskelun ajaksi. Opintotuki

koostuu opintorahasta, asumislisästä

ja valtion takaamasta opintolainasta.

Asuntolassa asuvat

kansanopistolinjojen opiskelijat

ovat oikeutettuja asumislisään.

Jos opiskelijalla on riittävä

työhistoria, hänellä voi olla oikeus

hakea aikuiskoulutustukea.

Opintojen ajaksi tulee jäädä

opintovapaalle. Tuen määrä

vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan

määrää.

Vähintään 25-vuotias työtön

henkilö voi olla oikeutettu kansanopistossa

opiskellessaan

työttömyysetuuteen omaehtoisen

koulutuksen ajalta. Työ- ja

elinkeinotoimisto päättää,

täyttyvätkö tuen myöntämisen

ehdot. Tukea täytyy hakea ennen

opintojen alkua.

KATSO LISÄÄ:

› kela.fi

› koulutusrahasto.fi

› mol.fi

lisätietoja tutkinnoista ja niiden osaamisaloista

ammatillista koulutusta järjestävistä

opistoista.

Joissakin opinnoissa tutkinnon voi suorittaa

myös oppisopimuskoulutuksena. Se

on sekä nuorille että aikuisille sopiva tapa

hankkia ammattitaito ja suorittaa tutkinto

työn ohessa.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan

1.1.2018 alkaen pääasiassa jatkuvan

haun kautta joustavasti ympäri vuoden.

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen

yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa

päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa

oleville.

ERITYISOPETUS. Maassamme on kaksi

erityiskansanopistoa, Kuurojen kansanopisto

ja Lehtimäen opisto. Lisäksi useissa

muissa kansanopistoissa järjestetään erityistukea

tarvitsevien ryhmien koulutusta.

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS.

Maahanmuuttajat voivat hakeutua kansanopistoihin

kaikkiin samoihin opintoihin kuin

muutkin. Lisäksi erityisesti maahanmuuttajia

varten on seuraavia opintoja:

› kotoutumista edistävä

maahanmuuttajakoulutus

› lukutaidon koulutus

› aikuisten perusopetus (lukutaitovaihe,

muu alkuvaihe, päättövaihe)

› ammatilliseen peruskoulutukseen

valmentava koulutus

Monesti koulutus on tarkoitettu sekä

nuorille että aikuisille maahanmuuttajille.

Maahanmuuttajat voivat saada opintoihinsa

opintoseteliavustusta, jolloin opintomaksuihin

myönnetään alennus tai opinnot ovat

täysin maksuttomia. Kotoutumissuunnitelmaan

sisältyvät ns. omaehtoiset koulutukset

ovat maksuttomia.

LYHYTKURSSIT. Pitkien linjojen ja tutkintoon

valmistavien koulutusten lisäksi

kansanopistot järjestävät lyhytkursseja.

Lyhytkurssit kestävät yleensä viikonlopun

tai viikon ja niitä järjestetään erityisesti kesällä,

mutta myös läpi vuoden. Lyhytkurssit

ovat maksullisia.

Lyhytkurssien hakukone:

www.kansanopistot.fi

2018–2019 Ota opiksi 5


’’

KOKO maassa on

84 kansanopistokampusta,

joista valita.

83

84

80 81 82 74

76

75

79

tampereen seudun kansanopistot

22 45 47 50

30

49

42

51

38

41

40 37

29 46 28

36

52

54

34

73

48

43

77

44

78

35

71

39

31 32

33 27 6

66

65

67

70

63

24

15 18 14

72

62

69

64

61

68 60

7

9

85

turun seudun kansanopistot

56 57 58

53

10 11 20

8

55

17 2

12

59 25 16

3

helsingin seudun kansanopistot

1 4 5 13

19 21 23 26

6 Ota opiksi 2018–2019


Kansanopistot alueittain

Folkhögskolorna enligt region

ETELÄ-SUOMI

Södra Finland

01. Aktiivi-Instituutti – Helsinki

02. Borgå folkakademi

03. Evangeliska folkhögskolan

i Svenskfinland – Hangö

04. Helsingin Evankelinen Opisto

05. Laajasalon opisto - Helsinki

06. Itä-Hämeen opisto – Hartola

07. Seurakuntaopisto –

Jaakkiman kampus

08. Jamilahden kansan

opisto – Hamina

09. Joutsenon Opisto

10. Kanneljärven Opisto – Lohja

11. Kansanlähetysopisto – Ryttylä

12. Kiljavan opisto – Nurmijärvi

13. Kuurojen kansanopisto – Helsinki

14. Kymenlaakson Opisto

– Anjalankoski

15. Lahden kansanopisto

16. Lärkkulla, Karis

17. Pekka Halosen akatemia – Tuusula

18. Perheniemen evankelinen opisto

– Iitti

19. JHL-opisto - Helsinki

20. Seurakuntaopisto –

Järvenpään kampus

21. Suomen Raamattuopisto

– Kauniainen

22. Suomen teologinen opisto – Hanko

23. Työväen Akatemia – Kauniainen

24. Valkealan kristillinen kansanopisto

25. Västra Nylands folkhögskola

– Karis

26. Axxell, Överby – Esbo

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMI

Västra och Inre Finland

27. Alkio-opisto – Korpilahti

28. Etelä-Pohjanmaan Opisto

– Ilmajoki

29. Evangeliska folkhögskolan

i Svenskfinland – Vasa

30. Fria kristliga folkhögskolan – Vasa

31. Iso Kirja -opisto – Keuruu

32. Jyväskylän kristillinen opisto

33. Jämsän Kristillinen Kansanopisto

34. Karkun evankelinen opisto

35. Karstulan Evankelinen

Kansanopisto

36. Kauhajoen evankelinen opisto

37. Kaustisen Evankelinen Opisto

38. Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto

– Kälviä

39. Keski-Suomen Opisto – Suolahti

40. Kristliga folkhögskolan i Nykarleby

41. Kronoby folkhögskola

42. Axxell, Lappfjärd

43. Seurakuntaopisto – Lapuan kampus

44. Lehtimäen opisto

45. Murikka-opisto – Terälahti

46. Norrvalla folkhögskola – Vörå

47. Oriveden Opisto

48. Päivölän Kansanopisto

– Valkeakoski

49. Svenska Österbottens folkakademi

– Närpes

50. Voionmaan opisto – Ylöjärvi

LOUNAIS-SUOMI

Sydvästra Finland

51. Eurajoen kristillinen opisto

52. Kankaanpään opisto

53. Loimaan evankelinen kansanopisto

54. Länsi-Suomen opisto – Huittinen

55. Muurlan Opisto

56. Paasikivi-opisto – Turku

57. Turun kristillinen opisto

58. Varsinais-Suomen Kansanopisto

– Paimio

59. Axxell, Brusaby - Kimito

ITÄ-SUOMI

Östra Finland

60. Itä-Karjalan Kansanopisto

– Punkaharju

61. Kiteen Evankelinen Kansanopisto

62. Lieksan kristillinen opisto

63. Otavan Opisto – Mikkeli

64. Pohjois-Karjalan opisto – Joensuu

65. Pohjois-Savon opisto – Kuopio

66. Portaanpään kristillinen opisto

– Lapinlahti

67. Seurakuntaopisto –

Pieksämäen kampus

68. Savonlinnan kristillinen opisto

69. Valamon opisto – Heinävesi

70. Suomen Nuoriso-opisto - Mikkeli

POHJOIS-SUOMI

Norra Finland

71. Haapaveden Opisto

72. Kainuun Opisto – Mieslahti

73. Kalajoen Kristillinen Opisto

74. Kuusamo-opisto

75. Limingan Kansanopisto

76. Vuolle-opisto – Oulu

77. Raudaskylän Kristillinen Opisto

– Ylivieska

78. Reisjärven kristillinen opisto

79. Suomen Diakoniaopisto, Oulun kampus

LAPPI

Lappland

80. Peräpohjolan Opisto – Tornio

81. Pohjantähti-opisto

82. Ranuan kristillinen kansanopisto

83. Rovala-Opisto – Rovaniemi

84. Suomen Diakoniaopisto,

Ylitornion kampus

LANDSKAPET ÅLAND

Ahvenanmaan maakunta

85. Ålands folkhögskola – Finström

2018–2019 Ota opiksi 7


Möjligheternas

folkhögskola

Folkhögskolan är Finlands mångsidigaste

skolform. Folkhögskolan

kan vara det rätta stället för

dig som behöver ett avgångsbetyg

från grundskolan, för dig

som tar ett bra mellanår eller är på sabbatsledigt,

folkhögskolan finns helt enkelt

till för dig i livets många olika situationer.

Nästan vem som helst kan söka in till folkhögskolan.

I Finland finns det 87 folkhögskolecampusar

i olika delar av landet ända från

Åland till Övertorneå. Med hänsyn till

bakgrunden kan folkhögskolorna delas i

fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda

och specialfolkhögskolor. Alla

folkhögskolor får statsbidrag och de flesta

är privata.

Folkhögskolorna är internatskolor

vilket betyder att studeranden kan bo på

folkhögskolans internat. Boendeformen

och de små undervisningsgrupperna ger

studierna en social prägel.

Studier vid de fria folkhögskolelinjerna

är avgiftsbelagda. Däremot är studier

och boende huvudsakligen avgiftsfritt vid

folkhögskolans yrkesinriktade grund- och

fortsättningslinjer, tionde klassen samt vid

grundskole- och gymnasieundervisning.

För tiden man studerar vid folkhögskola

kan man söka studiestöd, vuxenutbildningsstöd

eller stöd för frivillig utbildning

för arbetslösa.

FOLKHÖGSKOLLINJER. Folkhögskolornas

fria linjer tar oftast ett läsår i

anspråk. Under läsåret kan man ta igen

skolämnen, fördjupa sig i specialbranscher

och prova på ett helt nytt sätt att studera.

Vid många av folkhögskolornas studielinjer

förbereder man sig för fortsatta studier

och utför studier vid öppna högskolan som

man kan dra nytta av under senare högskolestudier.

Fria linjerna leder inte till någon examen.

Från dem får du ett folkhögskolebetyg

och 6 tilläggspoäng om du söker till

andra stadiets yrkesutbildning.

Folkhögskolans fria linjer är avgiftsbelagda.

Avgifterna varierar mellan linjer och

folkhögskolor. Studieavgifterna för de fria

linjerna inkluderar förutom undervisning

också ofta måltider, eventuellt boende på

internat samt vid behov annan service såsom

materialanskaffningar. Heltidsstudier

på de fria linjerna berättigar för studiestöd.

Studerande som hör till vissa målgrupper

kan få studiesedlar som innebär antingen

rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria

studier. Se närmare information

under rubriken studiesedlar.

Ansökningstiderna och inträdeskraven

till folkhögskolans fria linjer varierar

beroende på skola och linje, oftast söker

man dock till studierna på våren eller sommaren.

Man kan fråga efter reservplatser

läsåret igenom.

Studerande antas till linjerna antingen i

anmälningsordning eller på basis av inträdesprov

eller test. Ansökan kan vara fri till

formen eller så kan den göras med ansökningsblankett

som fås från folkhögskolan.

Även utländska studerande kan ansöka

till folkhögskolor, men bara vissa folkhögskolor

erbjuder en möjlighet att studera på

engelska.

Folkhögskolorna erbjuder även allmänbildande

linjer som tidsmässigt är kortare

än ett läsår. Dessa tar ändå minst 8 veckor

i anspråk. Precis som de längre studielinjerna

vid folkhögskolan är även de kortare

linjerna avgiftsbelagda och berättigar till

studiestöd.

ÖPPEN HÖGSKOLA. Många folkhögskolor

erbjuder studier vid det öppna

universitetet eller vid den öppna yrkeshögskolan.

Största delen av undervisningsutbudet

utgörs av grundstudier i olika

läroämnen och i en del av dessa går det

att studera vidare. Under folkhögskolåret

kan man prestera grundstudier i antingen

en eller två läroämnen. Studier vid öppen

högskola kan vara ett tillägg till studier på

allmänbildande linjer eller så kan de utgöra

studiernas huvudsakliga innehåll.

Studieprestationerna i form av studiepoäng

går att utnyttja då man blir antagen

till universitet som examensstuderande.

Det är alltså möjligt att söka till examensstudier

vid universitetet och högskolor

på basis av studieprestationer vid öppen

högskola.

FOLKHÖGSKOLTIAN. Vid folkhögskolan

kan man avlägga tionde klassen, det

vill säga delta i grundskoleutbildningens

tilläggsundervisning. Under studierna som

tar ett läsår i anspråk kan man höja enskilda

vitsord på grundskolans avgångsbetyg.

Utöver detta får man 6 tilläggspoäng när

man söker till andra stadiets yrkesutbildning

efter avlagd tionde klass.

För en studerande på tionde klassen

8 Ota opiksi 2018–2019


uppgörs en individuell läroplan. En studerande

vid tionde klassen kan få avgiftsfri

plats på internatboende om man uppfyller

vissa krav. Folkhögskoltian är avgiftsfri för

de som har fått avgångsbetyg från grundskolan

samma eller föregående år.

Elektronisk ansökan

på sidan www.studieinfo.fi.

GRUNDSKOLESTUDIER. Grundskoleutbildning

erbjuds vid cirka 20 folkhögskolor.

På dessa kan man avlägga hela grundskolans

lärokurs eller höja enskilda vitsord.

Alla studeranden får personlig läroplan

som baserar sig på de enskildas kunskaper

och kunnande. Det är avgiftsfritt att avlägga

grundskolans lärokurs som helhet.

Till grundskolestudier kan man ansöka

ifall man är minst 17 år och inte har ett

avgångsbetyg från en grundskoleutbildning

i Finland. Grundskoleutbildning för

de vuxna innehåller tidiga stadiets studier

(läskunskaper) och avslutningsfasens studier.

Ansökningsförfarandet varierar mellan

folkhögskolorna. Statens studiestöd går

att ansöka till dessa studier. Studerande vid

folkhögskolornas grundskolelinjer kan även

få avgiftsfri plats på internatboende om de

uppfyller vissa krav.

GYMNASIESTUDIER VID FOLK-

HÖGSKOLAN vid fem olika folkhögskolor

erbjuds en möjlighet att avlägga gymnasiestudier

på finska. Studeranden kan på en

gymnasieutbildning i folkhögskolan avlägga

delar av gymnasiets avgångsbetyg samt delta

i studentexamen. Vid utbildningen följer

man vuxengymnasiets undervisningsplan.

Gymnasieutbildningen vid folkhögskolan

är avgiftsfri för studeranden som avlägger

utbildningen som helhet. Ämnesstuderanden

som avlägger enskilda kurser får dock

betala studieavgifter.

YRKESUTBILDNING. Vid olika folkhögskolor

erbjuds mänga möjligheter att

avlägga en yrkesinriktad grundexamen.

Examina garanterar behörighet till fortsatta

studier i yrkeshögskolor och universitet.

På folkhögskolor kan avläggas till exempel

följande yrkesinriktade grundexamina:

grundexamen i barn- och familjearbete

samt i idrott. Att avlägga en yrkesinriktad

STUDIESEDLAR

Med hjälp av studiesedlar kan flera

folkhögskolor erbjuda antingen rabatterade

studieavgifter på sina fria

linjer eller helt kostnadsfria studier.

Du är berättigad till studiesedlar

ifall du hör till någon av följande

målgrupper:

› ungdomar som avslutat

grundskolan och inte har en

fortsättningsplats

› invandrare

› arbetslösa

› personer som har en låg grundutbildningsnivå

eller upplever

sig ha inlärningssvårigheter.

STUDIESTÖD

Folkhögskolan är ett andra stadiets

läroverk och studerande vid folkhögskolor

kan ansöka om studiestöd

från Folkpensionsanstalten för

sin studietid. Studiestödet består

av studiepenning, bostadstillägg

samt statsgaranti för studielån.

Studerande vid folkhögskolelinjer

som utnyttjar internatboende är

berättigade till bostadstillägg.

Om studeranden har en tillräcklig

arbetshistoria, kan denne ansöka

om vuxenutbildningsstöd. För

studietiden måste studieledighet

gälla. Stödbeloppet motsvarar den

inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens

belopp. En arbetslös

person som är minst 25 år kan

vara berättigad till arbetslöshetsförmån

under självständig utbildning

vid folkhögskola. Arbets- och

näringsbyrån besluter om villkoren

för stödet uppfylls. Ansökan om

stödet måste göras innan studierna

inleds.

Mer information:

www.kela.fi

www.koulutusrahasto.fi

www.mol.fi

grundexamen är avgiftsfritt. Gemensam ansökan

via www.studieinfo.fi.

Det erbjuds sammanlagt omkring 20

utbildningar vid folkhögskolor som leder

till eller förbereder till yrkes- och specialyrkesexamina.

De vanligaste yrkesexamina

är barnledare, ungdoms- och fritidsledare

samt kyrkvaktmästare. I vissa folkhögskolor

kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning.

Det är ett ypperligt sätt för både

unga och vuxna att skaffa sig yrkesfärdighet

samt avlägga examen vid sidan om arbetet.

SPECIALUNDERVISNING. Det finns

två specialfolkhögskolor i Finland; Kuurojen

kansanopisto och Lehtimäen opisto.

Därtill arrangeras utbildning för studerande

som behöver specialstöd i flera andra

folkhögskolor.

UTBILDNING FÖR INVANDRARE.

Hela utbudet av studier vid folkhögskolorna

är självklart också tillgängligt för

invandrare. Därtill arrangeras det särskilda

utbildningar för invandrare:

› språk- och kulturutbildning som

främjar integration

› undervisning i läs- och skrivfärdigheter

› grundutbildning för vuxna

› förberedande utbildning till

yrkesinriktad grundutbildning

Utbildningen är ofta riktad både till unga

och vuxna invandrare. Invandrare kan

ansöka studiesedlar för att få rabatterade

studieavgifter eller helt kostnadsfria studier.

Utbildningar som ingår i den enskildes

integrationsplan är avgiftsfria.

KORTKURSER. Utöver långa studielinjer

och examensinriktade utbildningar

erbjuder folkhögskolorna även kortkurser.

Kortkurserna tar ofta ett veckoslut eller

en vecka i anspråk och de ordnas oftast på

sommaren, men även andra tillfällen att

avlägga kortkurser ordnas under året. Kortkurser

är avgiftsbelagda.

Sökmaskin för kortkurser:

www.folkhogskolor.fi

2018–2019 Ota opiksi 9


VÄYLÄ JATKO-

OPINTOIHIN

Kaupunkikampus yliopiston kupeessa on monelle

ratkaisu välivuodeksi. Samalla kun hakee omaa

alaansa voi kerätä kursseja avoimen yliopiston puolella.

TEKSTI JYRKI LIIKKA KUVAT JANNE RUOTSALAINEN

Väinö Voionmaan muistomerkki

on seissyt Tampereen

yliopiston edessä vuodesta

1965. Jos muistomerkki osaisi

puhua, se varmaan myhäilisi

tyytyväisenä.

Voionmaan koulutuskeskus on nyt ainoa

kansanopisto, joka sijaitsee yliopiston kampuksella.

Lukuvuoden pituisilla linjoilla

opiskelee noin 150 opiskelijaa.

Tampereen Hyhkyssä, muutaman kilometrin

päässä kampukselta, on juuri menossa

näyttelijäntyön tunti. Hyhkyssä sijaitsee

oma elokuvastudio, joka on rakennettu

Ylen vanhoihin tiloihin.

Samaan aikaan kampuksella journalistiikan

tunnilla suut käyvät ja nauru raikuu.

Siellä saadaan palautetta harjoitustyöstä.

Journalistiikan linjalla opiskelee 17 opiskelijaa.

Heistä yksi on Jenna Lahti, 19.

– Hain tänne, kun en lukion jälkeen

päässyt suoraan yliopistoon.

Jennaa on äidinkieli ja kirjoittamien aina

kiehtonut.

– En aikaisemmin ole virallisesti kirjoittanut.

Kirjoittaminen on tapa ilmaista itseään

ja tarinat kiinnostavat, Jenna kertoo.

Voionmaalle ei ollut pääsykoetta, mutta

haastattelussa piti käydä.

– Positiivista täällä on se, että tutustuu

uusiin ihmisiin ja vuorovaikutuksesta oppii

paljon itsestä ja muista.

Annalan asuntolaan majoittuu noin

puolet opiskelijoista. Jennan valinta oli oma

yksiö Pirkkalassa.

– Opiskelupaikka, asunto ja oikeastaan

kaikki järjestyivät helposti.

– Opettajat vaihtuvat meillä usein, mutta

se on vain hyvä, ettei kyllästy samoihin naamoihin,

Jenna naurahtaa.

KURSSEJA VALMIINA JATKOA VARTEN.

Yliopistolle muuton myötä Voionmaan

yhteistyö yliopiston ja muun muassa Radio

Moreenin kanssa on tiivistynyt.

Myös Tampereen ammattikorkeakoulun

kanssa on solmittu yhteistyösopimus.

– Meillä on kahtena päivänä viikossa

yliopistoluentoja ja ruokailu on yliopistolla,

kertoo Jenna.

Syksyllä journalistiopiskelijat opiskelevat

tiiviisti yhdessä. Keväällä erikoistutaan

kirjoittamiseen, radioon tai tv:hen.

Yliopistossa suoritettuja kursseja voi

myöhemmin käyttää hyväksi.

– Jos polku jatkuu yliopistoon, osa opinnoista

on jo takataskussa, Jenna sanoo.

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ TASAPAINOSSA.

Dramaturgian tunnilla on käsittelyssä

elokuva- ja tv-linjan opiskelijoiden

Emma Salosen, 19 ja Emmi Krankkalan,

20, käsikirjoituksen ”Petos” kohtausluettelo.

– Aluksi opiskelu Voionmaalla hiukan

mietitytti, mutta kivaa on ollut, Emma sanoo.

– Opiskelu on ylittänyt odotukset. On

päässyt tekemään enemmän mitä ajatteli,

Emmi kertoo.

Monet saavat tietoa Voitsista viidakkorummun

kautta.

– Siskon kaveri oli Voionmaalla. Ala

kiinnosti ja päätin tulla kokeilemaan. Täällä

oppii kaikki tekniset jutut, kuten kuvaamisen

ja valaisun. Oleellista on ollut huomata,

kuinka tärkeää ennakkosuunnittelu on,

Emmi sanoo.

Erityisesti Emma ja Emmi kiittelevät

sitä, että täällä pääsee konkreettisesti tekemisen

meininkiin.

– Teoria ja käytäntö on hyvässä tasapainossa,

Emmi lisää.

Elokuvaväki tekee enemmän keskenään

omia juttujaan.

– Meillä ei ole yhteistyötä yliopiston

kanssa. Yhteisö on kuitenkin tiivis ja

teemme tietenkin yhdessä hommia näyttelijätyön

linjan kanssa, Emma ja Emmi

muistuttavat.

10 Ota opiksi 2018–2019


Arttu Hypén, Emma

Salonen, Jenna Lahti,

Emmi Krankkala

tulivat Voinmaalle

eri linjoille. Yhteistä

on kuitenkin

koulutuskeskuksen

tiivis yhteisöllisyys.

2018–2019 Ota opiksi 11


Journalismin

opiskelija

Emma Kataja

äänittämässä

radio-ohjelmaa

äänitysstudiossa.

Vähitellen on tarkoitus

ryhtyä ideoimaan lopputyötä,

joka on maksimissaan kymmenen

minuutin mittainen lyhytelokuva.

Lopputöiden ensi-illat on nähtävillä

toukokuun lopussa elokuvateatteri Niagarassa.

TIIVIS YHTEISÖ KAUPUNGIN YTIMESSÄ. Armeijan jälkeen

Arttu Hypén, 24, löysi itsensä Voionmaan Elokuva- ja tvkurssilta

vuonna 2014. Tällä hetkellä hän on media-alan

ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Lisäksi

hänellä on opiskelupaikka TAMKissa, jossa aikaisemmin

suoritettuja opintoja voi lukea hyväkseen.

– Helmikuussa 2018 saan valmiiksi media-alan ammattitutkintoni

ja erikoistun tuottamiseen.

Väinö Voionmaan (1869 – 1947) ideoima kansanopisto

aloitti toimintansa Ylöjärven Ylisillä 1951. Nyt se on toiminut

jo reilun vuoden Tampereen yliopiston suojissa.

Muuton myötä opiston nimeä on hiukan viilattu. Nykyään

nimi on Voionmaan koulutuskeskus ja sen toimitilat

ovat valoisat ja hulppeat.

Keskellä metsää asuntolassa asuminen on ollut monelle

voitsilaiselle olennainen osa kansanopistokokemusta.

– Olihan se sellainen kymmenen kuukauden mökkireissu.

Olimme lukuvuoden erityksissä. Silloin kaikki olivat

tiiviisti yhdessä 24/7, Arttu muistelee.

Välillä piti päästä hiukan tuulettumaan.

– Tein kerran 25 kilometrin kävelyreissun Ylöjärveltä

Tampereelle.

Nykyisin pieni yhteisö muovautuu luontevasti asuntolaan

Annalan kaupunginosassa. Sinne majoittuu noin puolet

opiskelijoista.

Artulla on kokemusta sekä Ylöjärveltä että kaupunkikampuksesta.

– Nyt olemme keskellä kaupunkia. Suurin ero lienee

siinä, että ennen piti sopeutua. Voionmaa muistuttaa nyt

perinteisempää koulua, kun opiskellaan kello 9–16 ja sitten

mennään kotiin, pohtii Arttu.

Voionmaan henki ei kuitenkaan löydy seinistä, vaan ihmisistä.

Samanhenkinen väki kun löytää täällä toisensa.

Voionmaalla muodostuu luontaisia yhteistyökuviota

muiden opiskelijoiden myötä. Nämä ovat jatkossa varmasti

hyödyllisiä.

– Täällä on upeita kavereita. Jo nyt on saanut paljon uusia

tuttavia, Jenna Lahti kiittää. n

Avoin korkeakoulu

Öppna högskolan

HISTORIA-

AINEET

Arkeologian perusopinnot

› Alkio-opisto

Historian

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Helsingin Evankelinen

Opisto

› Työväen Akatemia

Historian aineopinnot

› Alkio-opisto

› Työväen Akatemia

Kulttuurihistorian

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Työväen Akatemia

Kulttuurihistorian

aineopinnot

› Alkio-opisto

› Työväen Akatemia

Museologian

perusopinnot

› Alkio-opisto

Poliittisen historian

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Helsingin Evankelinen

Opisto

› Työväen Akatemia

Taidehistorian

perusopinnot

› Limingan Kansanopisto

KASVATUS-

TIETEELLISET AINEET

Erityispedagogiikan

perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen

Opisto

› Karstulan Evankelinen

Opisto

› Työväen Akatemia

Draamakasvatuksen

perusopinnot

› Jyväskylän kristillinen

opisto

Kasvatuspsykologian

perusopinnot

› Alkio-opisto

Kasvatustieteen

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Helsingin Evankelinen

Opisto

› Joutsenon Opisto

› Karstulan Evankelinen

Opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

› Reisjärven kristillinen

opisto

› Seurakuntaopisto

› Turun kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

Kasvatustieteen

aineopinnot

› Alkio-opisto

› Helsingin Evankelinen

Opisto

› Päivölän Kansanopisto

Kasvatustieteen ja

aikuiskasvatustieteen

perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Jyväskylän kristillinen

opisto

KAUPALLISET

AINEET

Kauppatieteen

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Turun kristillinen opisto

› Työväen akatemia

KANSANTALOUS-

TIEDE

› Helsingin Evankelinen

Opisto

12 Ota opiksi 2018–2019


KIELET

Englanti

Academic Reading

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Turun kristillinen opisto

Englannin kielen

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Joutsenon Opisto

Interdisciplinary

Communications Skills

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

Espanja

› Työväen Akatemia

Heprea

› Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Ranska

› Alkio-opisto

› Työväen akatemia

Ruotsi/Svenska

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Työväen akatemia

Saksa

› Työväen akatemia

Suomen kielen perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Työväen Akatemia (3-12 op)

Suomi toisena kielenä

-perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Venäjä

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Työväen Akatemia

KIRJALLISUUS JA

KIRJOITTAMINEN

Kirjallisuuden perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Kirjoittamisen

perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Työväen Akatemia

Kirjoittamisen aineopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Työväen Akatemia

Kirjoitusviestintä

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Tieteellinen kirjoittaminen

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

Yleinen kirjallisuustiede

30 op

› Työväen Akatemia

LUONNONTIETEELLISET

AINEET

Biologian aineopinnot

› Alkio-opisto

Bio- ja ympäristötieteiden

perusopinnot

› Alkio-opisto

Ekologian ja evoluutiobiologian

perusopinnot

› Alkio-opisto

Farmasian perusopinnot

› Alkio-opisto

Fysiikka

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Fysiologia

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Turun kristillinen opisto

Kemia

› Alkio-opisto, perusopinnot

› Helsingin Evankelinen Opisto

Matematiikka

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

OIKEUSTIETEELLISET

AINEET

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

› Päivölän Kansanopisto

› Rovala-Opisto

› Turun kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

PSYKOLOGISET AINEET

Psykologian perusopinnot

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Joutsenon Opisto

› Karstulan Evankelinen

Opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

› Seurakuntaopisto, Lapuan

kristillinen opiston kampus

› Turun kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

Psykologian aineopinnot

› Alkio-opisto

SOSIOLOGIA

Sosiologian perusopinnot

› Helsingin Evankelinen Opisto

Sosiologian aineopinnot

› Alkio-opisto

Sosionomi-opinnot 15 op

› Työväen Akatemia

TAIDE- JA TEATTERIALA

Kuvataiteen perusopinnot

› Limingan Kansanopisto

Teatteritaide

› Työväen Akatemia

TEOLOGISET AINEET

Teologian perusopinnot

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

› Suomen Raamattuopisto

Teologian aineopinnot

› Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

LÄÄKE- JA

TERVEYSTIETEET

Gerontologian perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lasten ja nuorten

psyykkinen hyvinvointi

perusopinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Liikuntalääketieteen

perusopinnot

› Alkio-opisto

Ravitsemustieteen

perusopinnot

› Alkio-opisto

Terveystieteen

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen

Opisto

VIESTINTÄAINEET

Kirjoitusviestintä

› Alkio-opisto

› Joutsenon Opisto

› Turun kristillinen opisto

Luovan kirjoittamisen

perusopinnot

› Paasikivi-Opisto

Puheviestintä

› Alkio-opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Turun kristillinen opisto

Viestinnän perusopinnot

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Paasikivi-Opisto

YHTEISKUNTA-

TIETEELLISET AINEET

Kehitysmaatutkimuksen

perusopinnot

› Työväen Akatemia

Politiikan tutkimuksen

perusopinnot

› Alkio-opisto

› Työväen Akatemia

Politiikan tutkimuksen

aineopinnot

› Työväen Akatemia

Politiikka ja viestintä

› Työväen Akatemia

Sosiaalitieteiden

perusopinnot

› Työväen Akatemia

Valtio-opin perusopinnot

› Helsingin Evankelinen Opisto

Yhteiskuntapolitiikan

perusopinnot

› Helsingin Evankelinen Opisto

Yhteiskuntatieteiden ja

filosofian perusopinnot

› Alkio-opisto

Valittavana

on 15:n eri

alan opintoja.

2018–2019 Ota opiksi 13


OPISTO

EI PÄÄSTÄ

PUTOAMAAN

Kansanopisto on hyvä vaihtoehto nuorelle,

joka etsii vielä omaa alaansa. Nivelvaiheeseen

on tarjolla yksilöllisiä ratkaisuja.

TEKSTI JANNE AROLA KUVAT PETRI BLOMQVIST

Seurakuntaopiston

Pieksämäen kampus sijaitsee

Pieksänjärven rannalla

muutaman kilometrin päässä

kaupungin keskustasta.

Harmaana marraskuisena

iltapäivänä oppitunnit eri

rakennuksissa ovat käynnissä, mutta Jyri

Nikula tulee haastatteluun suoraan työharjoittelusta.

Hän on 26-vuotias lähihoitajaopiskelija,

joka on nyt löytänyt opistolta itseään kiinnostavan

opiskelualan. Parhaillaan Nikula

suorittaa lähihoitajaopintoihinsa kuuluvaa

viiden viikon mittaista työharjoittelua Hiekanpään

palvelukodin vanhuspuolella.

Ennen työharjoittelua suoritettujen

opintojen aikana on perehdytty muun muassa

lääkehoitoon, ihmisen anatomiaan,

kansansairauksiin ja ergonomiaan.

– Minua on aina kiinnostanut ihmismieli,

ja se on lisännyt mielenkiintoa alalle.

Siviilipalveluksen jälkeen alkoi vahvistua,

että tämä on minulle oma ala, Nikula kertoo.

Myös hänen äitinsä ja nuorempi veljensä

ovat lähihoitajia. Nikula aikoo suuntautua

mielenterveys- ja päihdepuolelle

ja sitä kautta erikoistua syrjäytyneiden

auttamiseen.

Nikula tietää hyvin, millaista opiskelu

Seurakuntaopistolla Pieksämäellä on.

Aiemmin hän on suorittanut samassa

opistossa ammattistartin (nykyisin Valmakoulutus),

jonka seurauksena hän lähti

opiskelemaan merkonomiksi. Ne opinnot

jäivät kuitenkin kesken.

Nikula sanoo, ettei ole oikein koskaan

tiennyt, mitä haluaa elämässään tehdä. Vapaa-aika

kuluu enimmäkseen tietokoneella

pelaamiseen.

Hän kuitenkin uskoo, että lähihoitajaksi

valmistumisen jälkeen töitä löytyisi.

Esimerkiksi Pieksämäellä on paljon

hoitokoteja, kuntoutuslaitoksia ja muita

lähihoitajia tarvitsevia työpaikkoja, joihin

hakea.

– En kuitenkaan rupea miettimään tulevaisuutta,

vaan elän mieluummin päivä

kerrallaan, Nikula sanoo.

14 Ota opiksi 2018–2019


Yksi

kansanopisto,

monta kampusta

Seurakuntaopisto toimii nykyisin neljällä

kampuksella: Jaakkiman kampus Ruoholahdella,

Järvenpään kampus, jolla on

toimipiste Järvenpään lisäksi Helsingissä,

Lapuan ja Pieksämäen kampus.

Jokaisella kampuksella on kuitenkin

oma tiivis yhteishenkensä ja

perinteensä.

Joel Pöyhönen ja

Jyri Nikula löysivät

kumpikin oman alansa

Seurakuntaopiston valmakoulutuksen

kautta.

2018–2019 Ota opiksi 15


Joel Pöyhönen

on aina

viihtynyt

ihmisten

parissa.

Siksi työ

lähihoitajana

kiinnostaa.

’’

Kansanopistojen

juttu on

yhteisöllisyys.

VALMA VAHVISTI VALINNAN. Vuoden

2017 elokuussa lähihoitajaopinnot aloitti

myös 18-vuotias pieksämäkeläinen Joel

Pöyhönen. Vielä peruskoulun päättyessä

Pöyhöselle ei ollut selvää, mitä hän haluaa

jatkossa tehdä. Opinto-ohjaaja kertoi

Valmasta, ammatilliseen koulutukseen

valmentavasta koulutuksesta, jonka voisi

käydä opistolla.

– Ajattelin, että käyn katsomassa, jos

selviäisi, mitä haluan opiskella, Pöyhönen

sanoo.

Valmassa Pöyhönen korotti numeroitaan

matematiikassa, äidinkielessä, ruotsissa ja

englannissa. Samalla kehittyi ajatus lähihoitajakoulutukseen

hakeutumisesta.

Pöyhösen mukaan Valma antoi mahdollisuuden

kasvaa henkisesti ja miettiä oikeita

asioita.

– Olen itse aika sosiaalinen. Tykkään olla

ihmisten kanssa ja auttaa heitä, Pöyhönen

sanoo.

Hän näkee muutaman vuoden päästä

olevansa lähihoitajan töissä, mutta esimerkiksi

jatkokouluttautuminen sairaanhoitajaksi

voi olla yksi vaihtoehto tulevaisuudessa.

VAPAUTTA JA SIVISTYSTÄ. Kansanopistot

sopivat hyvin juuri Nikulan ja Pöyhösen

kaltaisille nuorille, joille tulevaisuus ei ole

kristallinkirkas. Ne tarjoavat matalan kynnyksen

opiskelumahdollisuuksia, joissa voi

selvittää, mikä ala kiinnostaisi.

Erityisesti nivelvaihe, siis perukoulun

jälkeinen aika, on tärkeä. Tavoite on, ettei

kukaan putoaisi, vaan kaikki löytäisivät jonkinlaisen

polun joko opiskelun tai oppisopimuksen

kautta.

– Kansanopistojen keskeinen juttu on

yhteisöllisyys ja idea siitä, että voi hakea

omaa alaansa, sanoo koulutussuunnittelija

Pirkko Kaartti.

Kansanopistot ovat myös turvallisia

opiskeluympäristöjä, sillä ne tarjoavat

yleensä asumismahdollisuuden. Siksi vanhemmat

voivat huoletta päästää alaikäisen

lapsenkin opistoon opiskelemaan.

Tänä päivänä opintojen räätälöiminen

opiskelijoiden henkilökohtaisiin tarpei-

16 Ota opiksi 2018–2019


Peruskoulu,

10-luokka ja lukio

Grundskola, tionde

klassen och gymnasium

Jyri Nikula on parhaillaan työharjoittelussa.

Ennen työharjoittelua suoritettujen opintojen

aikana on perehdytty muun muassa ihmisen

anatomiaan.

siin on valtavirtaa. Se näkyy esimerkiksi

Valmassa, jossa voi peruskoulutodistuksen

numerojen korottamisen lisäksi tehdä esimerkiksi

erilaisia työelämäkokeiluja.

– Saman ryhmän sisällä joku voi korottaa

lukuaineiden numeroita ja toinen vaikka

panostaa ammatillisen koulutusalan löytymiseen.

Kansanopistossa opiskelu voi kasvattaa

myös rohkeutta tehdä valintoja.

– Ei siitä pitäisi ahdistua, jos ei 17-vuotiaana

vielä ihan tarkkaan tiedä, mitä haluaa

elämässään tehdä. Joskus se vaatii pidemmän

polun. Päämäärää tärkeämpää voi olla

matkanteko, Kaartti sanoo.

Esimerkiksi Pieksämäellä opiskelujen

aloittaminen ei ole automaattisesti sidottu

tiettyyn vuodenaikaan, vaan aloittaa voi

melkein koska tahansa. Se on joustavutta

ja yksilöllisyyttä, jota nykypäivänä kaikessa

kaivataan.

– Koulutuksella ei pitäisi olla välinearvoa,

vaan ihmisarvo. Ihmisillä pitää olla vapautta,

ja kaikenlainen sivistys vie ihmistä

eteenpäin, Kaartti toteaa. n

AIKUISTEN

PERUSOPETUS

GRUNDLÄGGANDE

UTBILDNING

FÖR VUXNA

› Borgå folkakademi

› Etelä-Pohjamaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

› Kainuun opisto

› Jyväskylän kristillinen

opisto

› Kalajoen Kristillinen

Opisto

› Kanneljärven Opisto

› Karkun evankelinen opisto

› Kauhajoen evankelinen

opisto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

› Lahden kansanopisto

› Lieksan kristillinen opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

Otavan Opisto

› Peräpohjolan Opisto

› Portaanpään kristillinen

opisto

› Raudaskylän Kristillinen

Opisto

› Savonlinnan kristillinen

opisto

› Seurakuntaopisto

› Turun kristillinen opisto

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

› Vuolle-opisto

10-LUOKKA

TIONDE KLASSEN

› Borgå folkakademi

› Etelä-Pohjamaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

› Jyväskylän kristillinen

opisto

› Kainuun opisto

› Kalajoen Kristillinen

Opisto

› Kanneljärven Opisto

› Kauhajoen evankelinen

opisto

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

› Kristliga Folkhögskolan

i Nykarleby

› Kronoby folkhögskola

› Lahden kansanopisto

› Lieksan kristillinen opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

› Portaanpään kristillinen

opisto

› Raudaskylän Kristillinen

Opisto

› Savonlinnan kristillinen

opisto

› Seurakuntaopisto

› Turun kristillinen opisto

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

› Västra Nylands

folkhögskola

LUKIO

GYMNASIUM

› Itä-Hämeen opisto

› Karkun evankelinen

opisto

Otavan Opisto

› Portaanpään

kristillinen opisto

› Raudaskylän Kristillinen

Opisto

2018–2019 Ota opiksi 17


OPISTOSTA

EVÄÄT

TYÖELÄMÄÄN

Kansanopistossa opiskelu on yksilöllistä ja joustavaa.

Tiiviissä yhteisössä syntyy myös uusia ystävyyssuhteita.

TEKSTI PIRITTA PORTHAN KUVAT TIMO PORTHAN

Kanneljärven Opisto Lohjalla

toivottaa opiskelijat tervetulleiksi

uuteen opiskeluviikkoon.

Nea Grönmarkilla,

18, koulumatka Hormajärven

rannalla sijaitsevalle opistolle on lyhyt, hän

on Lohjalta kotoisin. Aki Hauhia, 19, taas

viettää viikonloput kotonaan Kotkassa.

Nea ja Aki opiskelevat Kanneljärven

opistolla kolmatta vuotta nuoriso- ja vapaaajan

ohjaajan tutkintoa, joka muuttuu ensi

vuonna kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnoksi.

Molemmat aloittivat opintonsa

peruskoulun jälkeen ja valitsivat opiskelualan

pitkälti auttamisen halusta ja omien

elämänkokemustensa pohjalta.

– Olen käynyt paljon nuorisotaloilla ja

niissä ohjaajat tulivat minulle tärkeiksi.

Nyt haluan itse tulla jollekin yhtä tärkeäksi.

Minulla on ollut elämässä vaikeita kokemuksia,

ja senkin takia haluan auttaa muita,

Nea kertoo.

– Itselläni ei ollut kovin hyvää tukiverkostoa

elämässä. Haluan antaa muille nuorille

sen, mitä en itse saanut, Aki jatkaa.

MONENLAISIA OPINTOKOKONAISUUKSIA.

Kanneljärven Opisto tarjoaa nuoriso- ja vapaa-aika-alan

täydennyskoulutusta, vapaan

sivistystyön koulutusta, kuvataide-opintoja

ja peruskoululinjan. Opiston tiloissa pidetään

myös kursseja, kokouksia ja leirejä.

Ammattitutkintojen saralla Kanneljärvellä

voi opiskella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinnon lisäksi lasten ja nuorten

erityisohjaajan ammattitutkinnon.

Aki ja Nea opiskelevat omaa tutkintoaan

maanantaista torstaihin yhdeksästä puoli

18 Ota opiksi 2018–2019


’’

Haluan antaa

muille

nuorille sen,

mitä itse en

saanut.

Nea Grönmark

ja Aki Haukia

opiskelevat

nuoriso- ja

vapaa-ajan

ohjaajiksi.

Kummankin

uravalinnan

taustalla on halu

auttaa muita.

2018–2019 Ota opiksi 19


Lisää valinnaisuutta yhdistymisellä

Kanneljärven opiston rehtori Pauliina

Kalanti uskoo yhdistymisen lisäävän

etenkin verkkokurssimahdollisuuksia.

KANNELJÄRVEN Opisto, Pohjois-Savon

Opisto ja Kankaanpään Opisto suunnittelevat

yhdistymistä yhdeksi voittoa

tavoittelemattomaksi koulutusosakeyhtiöksi

vuoden 2018 aikana. Opistojen

yhdistymisen taustalla on osittain

ammatillisen koulutuksen ja vapaan

sivistystyön rahoitusleikkaukset, mutta

ennen kaikkea muutoksella halutaan

nostaa koulutuksen laatua.

– Emme mene säästöt edellä, vaan

haemme tehokkaampia tapoja toimia,

Kanneljärven opiston rehtori Pauliina

Kalanti sanoo.

– Isompi kokoonpano tuo opiskeluun

toimintavarmuutta ja opiskelijoille lisää

vaihtomahdollisuuksia ja valinnaisuutta.

Erityisesti yhdistymisessä panostetaan

verkko-opiskeluun. Sitä kokeiltiin

Kanneljärven opistolla viime vuonna

yhteisten tutkintojen osien, asiantuntijaluentojen

ja pilottihankkeena toteutetun

ehkäisevän päihdetyön kurssin kohdalla.

– Verkkopedagogiikan kehittäminen

on opistojen yhdistymisen konkreettisin

yhteistyön muoto. Verkko-opiskelu kiinnostaa

opiskelijoita, ja se tuo mahdollisuuden

aikaan ja paikkaan sitoutumattomaan

opiskeluun. Opiskelijat tekevät

opintojaan yhä enemmän työpaikoilta

käsin, ja esimerkiksi silloin verkko-opinnoista

on paljon hyötyä.

TUTKINTORAKENNE UUDISTUU. Opistoyhteistyö

lähti liikkeelle koulutuksen

tutkintorakenteen uudistustarpeesta.

Perinteisesti kansanopistoissa opetetut

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan, lapsi- ja

perhetyön ohjaajan ja viittomakielen

ohjaajan ammattitutkinnot yhdistyvät

yhdeksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnoksi.

Kolmen opiston kokonaisuus muodostuu

yhdeksi alan suurimmista koulutuksenjärjestäjistä.

Toimintajärjestelmiä

ja –tapoja yhtenäistetään opistojen

välillä, ja osa asioista keskitetään eri

kampuksille.

– Kaikkea osaamista ei tarvita kaikkialle,

nytkin kieltenopettajamme käy

opettamassa Kankaanpään Opistossa,

Kalanti sanoo.

Nuoret asuvat viikot opiston asuntolassa ja

viettävät myös vapaa-ajan tiiviisti yhdessä.

neljään ja asuvat opiston asuntolassa, kuten

suurin osa muistakin opiskelijoista. Perjantaisin

opinnot lopetellaan jo ennen kahta,

jotta opiskelijat pääsevät lähtemään kotipaikkakunnilleen.

Akille tämä on opintojen

viimeinen vuosi, Nea jatkaa opiskeluja sen

jälkeen vielä puolisen vuotta.

– Kiinnostuin nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinnosta, kun sitä esiteltiin

meille peruskoulussa, Aki sanoo.

– Kuulin Kanneljärven Opistosta myös

paljon suosituksia, tällä opistolla on omaa

väriä ja esimerkiksi koulukohtaiset näyttösuunnitelmapohjat.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinto

on viisiosainen: pakollisina opiskellaan perusohjaajuutta

ja ohjauksen eri toimintaympäristöjä,

valinnaisia osioita jokainen saa

sisällyttää opintoihinsa kolme. Aki ja Nea

opiskelevat molemmat valinnaisina monikulttuurista

ohjausta ja nuorten sosiaalista

vahvistamista. Lisäksi Aki valitsi media- ja

verkko-ohjausta ja Nea liikunnanohjausta.

20 Ota opiksi 2018–2019


YKSILÖLLISIÄ OPINTOPOLKUJA. Aki ja Nea

pitävät kansanopisto-opiskelua joustavana

ja yksilöllisenä.

– Jokaisella on oma opintopolkunsa.

Täällä ymmärretään se, että ihmiset ovat

erilaisia oppijoita, eikä kaikkia pakoteta

samaan muottiin. Opettajat pitävät meistä

myös huolta. Henkilökohtaisissa opetussuunnitelmakeskusteluissa

opettaja esimerkiksi

aina kysyy, miten oppilaalla menee,

Nea kiittelee.

– Opintojen etenemistä suunnitellaan

henkilökohtaisesti, ja niihin saa tarvittaessa

lisäaikaa. Opiskelemme paljon myös

käytännön kautta. Esimerkiksi draamakasvatuksessa

on havainnollistettu tilanteita,

joita opiskelijoiden on pitänyt ohjaajan roolissa

selvittää, Aki kuvailee.

Valmistuttuaan Aki haluaisi työskennellä

nuorisotalolla tai lastenkodissa. Jos töitä ei

löydy, hän aikoo hakea sosionomiopintoihin

tai siirtyä opiskelemaan jotain ihan muuta

alaa.

– Myös koulunkäyntiavustajan työ kiinnostaa.

Siihenkin saan tästä koulutuksesta

pohjaa.

Jo peruskoulussa TET-harjoittelunsa

eli työelämään tutustumisjaksonsa nuorisotalolla

tehnyt Nea aikoo hakea valmistumisensa

jälkeen suoraan sosionomiopintoihin.

Jos opiskelupaikka ei avaudu, Nea

suunnittelee viettävänsä au pair –vuoden

ulkomailla.

– Haaveilen myös toimintaterapeutin

työstä nuorisopsykiatrian poliklinikalla,

Nea sanoo.

’’

Ensimmäisestä

opintovuodesta

on

tapahtunut

valtava hyppy

tähän päivään.

Nea Grönmark ja Aki Haukia ovat tyytyväisiä

henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiinsa.

HYVIÄ TYYPPEJÄ TYÖELÄMÄÄN. Opiskelu

Kanneljärven opistolla on yhteisöllistä,

kaikki opiskelijat tuntevat toisensa nimeltä.

Vapaa-aikana pelaillaan ja kuunnellaan

yhdessä musiikkia aulassa. Välillä käydään

liikunnanohjauksen opiskelijoiden pitämissä

liikuntakerhoissa ja yhteisökasvattajan

järjestämissä ruuanlaitto- ja leffailloissa.

– Ala-asteen aikainen paras kaverini

opiskelee täällä, mutta muuten suurin osa

opiskelijoista oli uusia tuttavuuksia. Olen

saanut ystäviä, joiden kanssa varmasti pidetään

yhteyttä opiston jälkeenkin, Nea

toteaa.

Nea ja Aki pitävät Kanneljärven opiston

tarjoamaa ammattitutkintoa korkeatasoisena

ja uskovat sen antavan vahvan ammattitaidon

työelämään.

– Joskus ihmiset ajattelevat, että nuoriso-ohjaaja

vain keittää nuorisotalolla

kahvia ja pelaa nuorten kanssa biljardia,

mutta oikeasti opiskelemme alan teoriaa

hyvin perusteellisesti. Opinnoista saa kaikki

valmiudet nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan

työhön, Aki sanoo.

– Ammatillinen kasvuni on ollut huikeaa,

ensimmäisestä opiskeluvuodesta on

tapahtunut valtava hyppy tähän päivään,

Nea jatkaa.

– Täältä lähtee hyviä tyyppejä työelämään.

n

2018–2019 Ota opiksi 21


Ammatillinen koulutus | Yrkesutbildning

Ammatillisessa koulutuksessa tutkintorakenne ja -nimikkeet muuttuvat

asteittain vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tutkinnoista tulee aiempaa

laajempia kokonaisuuksia ja tutkintojen määrä vähenee. Yhdessä

tutkinnossa on useampia osaamisaloja. Tässä luettelossa on käytetty

ammatillisten perustutkintojen osalta uusia tutkintonimikkeitä ja ammatti-

ja erikoisammattitutkintojen osalta vanhoja tutkintonimikkeitä

uudistuksen aikatauluun perustuen. Kysy lisätietoja tutkinnoista ja

niiden osaamisaloista ammatillista koulutusta järjestävistä opistoista.

AMMATILLISET

PERUSTUTKINNOT

YRKESINRIKTADE

GRUNDEXAMEN

Grundexamen i

barn- och familjearbete

› Kristliga Folkhögskolan i

Nykarleby

Grundexamen i idrott

› Norrvalla folkhögskola

Kasvatuksen ja ohjausalan

perustutkinto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Haapaveden Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kalajoen Kristillinen Opisto

› Kankaanpään opisto

› Kanneljärven Opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Turun kristillinen opisto

› Peräpohjolan Opisto

› Pohjois-Savon opisto

› Portaanpään kristillinen opisto

› Rovala-Opisto

› Seurakuntaopisto

› Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto, Oulu ja Ylitornio

› Suomen Nuoriso-opisto

› Turun kristillinen opisto

Liiketoiminnan

perustutkinto

› Haapaveden Opisto

› Media-alan perustutkinto

› Paasikivi-Opisto

› Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

perustutkinto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

Ravintola- ja catering-alan

perustutkinto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

Sosiaali- ja terveysalan

perustutkinto

› Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto, Oulu ja Ylitornio

Taideteollisuusalan

perustutkinto

› Kankaanpään opisto

AMMATTI- JA ERIKOIS-

AMMATTITUTKINNOT

YRKES- OCH SPECIAL-

YRKESEXAMEN

Erä- ja luonto-oppaan

ammattitutkinto

› Karkun evankelinen opisto

› Kiljavan opisto

Hierojan ammattitutkinto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

Johtamisen

erikoisammattitutkinto

› Kankaanpään opisto

Kehitysvamma-alan

ammattitutkinto

› Kiteen Evankelinen Kansanopisto

› Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kehitysvamma-alan

erikoisammattitutkinto

› Keski-Pohjanmaan kansanopisto

› Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kotityöpalvelujen

ammattitutkinto

› Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Koulunkäynnin ja aamu- ja

iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Haapaveden Opisto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kalajoen Kristillinen Opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Karstulan Evankelinen Opisto

› Keski-Pohjanmaan kansanopisto

› Laajasalon opisto

› Kiteen Evankelinen Kansanopisto

› Lahden kansanopisto

› Peräpohjolan Opisto

› Turun kristillinen opisto

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

› Rovala-Opisto

› Seurakuntaopisto

› Turun kristillinen opisto

› Vuolle-opisto

Koulunkäynnin ja aamu- ja

iltapäivätoiminnan ohjauksen

erikoisammattitutkinto

› Kankaanpään opisto

› Kiteen Evankelinen Kansanopisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

› Haapaveden Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kankaanpään opisto

› Kanneljärven Opisto

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

› Peräpohjolan Opisto

› Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto, Oulu ja Ylitornio

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

Matkailun ohjelmapalvelujen

ammattitutkinto

› Kiljavan opisto

Matkaoppaan

ammattitutkinto

› Haapaveden Opisto

Perhepäivähoitajan

ammattitutkinto

› Haapaveden Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kalajoen Kristillinen Opisto

› Karstulan Evankelinen Opisto

› Keski-Pohjanmaan kansanopisto

› Kiteen Evankelinen Kansanopisto

› Lahden kansanopisto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

ammattitutkinto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Päihdetyön ammattitutkinto

› Raudaskylän Kristillinen Opisto

› Rakennusmittauksen opinnot

› Kiljavan opisto

› Suntion ammattitutkinto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Laajasalon opisto

› Raudaskylän Kristillinen Opisto

› Seurakuntaopisto

› Turun kristillinen opisto

Tieto- ja kirjastopalvelujen

ammattitutkinto

› Haapaveden Opisto

Tieto- ja viestintätekniikan

ammattitutkinto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

Työvalmennuksen

erikoisammattitutkinto

› Keski-Pohjanmaan kansanopisto

› Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto, Oulu ja Ylitornio

Työvalmennuksen

erikoisammattitutkintoon

valmistava koulutus

Vanhustyön

erikoisammattitutkinto

› Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto, Oulu ja Ylitornio

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

› Raudaskylän Kristillinen Opisto

Yrkesexamen för

kyrkvaktmästare

› Kristliga Folkhögskolan i

Nykarleby

Yrkesexamen för massör

› Norrvalla folkhögskola

22 Ota opiksi 2018–2019


KANSANOPISTOLINJAT

FOLKHÖGSKOLLINJER

2018-2019

kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala

liikunta, terveys, luonnontieteet

kielet, kansainvälisyys, yhteiskunta

seurakuntatyö, teologia

kuvataide, kirjoittaminen,

valokuvaus, musiikki ja teatteri

media ja tekniikka

kädentaidot

työelämän koulutukset

avoin yliopisto

kymppiluokat

ammatillinen koulutus


erityisopetus

maahanmuuttajakoulutus


KASVATUS-,

SOSIAALI- JA HOITOALA

FOSTRAN, SOCIAL-

OCH VÅRDBRANCHEN

Henkilökohtaisen

avustajan opinnot

› Seurakuntaopisto,

Lapuan kristillinen opisto

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

› Karstulan Evankelinen Opisto

Hoitoalan

käytännön opinnot

› Fria kristliga folkhögskolan,

vårdlinjen

› Itä-Karjalan Kansanopisto

Kasvatustieteen

ja opetusalan opinnot

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Joutsenon Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Lahden kansanopisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Peräpohjolan Opisto

› Työväen Akatemia

› Voionmaan koulutuskeskus

Lääketieteen opinnot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Otavan Opisto

Muistihoitajan opinnot

› Kankaanpään opisto

Ohjausalan opinnot

› Suomen teologinen opisto

Psykologian opinnot

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Joutsenon Opisto

› Karstulan Evankelinen Opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Lahden kansanopisto

› Turun kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

› Voionmaan koulutuskeskus

Sosiaalialan opinnot

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Pohjantähti-opisto

› Reisjärven kristillinen opisto

› Rovala-Opisto

LIIKUNTA JA TERVEYS,

LUONNONTIETEET

MOTION OCH HÄLSA,

NATURVETENSKAP

Biologia ja luonnontieteet

› Alkio-opisto

Eläintenhoito- ja koulutus

› Borgå folkakademi

› Pohjois-Savon opisto

Fysioterapia ja hieronta

› Eurajoen kristillinen opisto

› Kansanlähetysopisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Reisjärven kristillinen opisto

› Suomen Raamattuopisto

Hyvinvointi ja

Personal Trainer -koulutus

› Haapaveden Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Länsi-Suomen opisto

› Perheniemen evankelinen

opisto

› Peräpohjolan Opisto

› Pohjois-Karjalan opisto

Liikunta ja terveystiede

› Karstulan Evankelinen Opisto

› Reisjärven kristillinen opisto

› Suomen Nuoriso-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Luonnontiede

› Päivölän Kansanopisto

Luonto- ja eräopetus

› Reisjärven kristillinen opisto

Lääketieteen opinnot

› Alkio-opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Joutsenon Opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

› Turun kristillinen opisto

› Rovala-Opisto

KIELET,

KANSAINVÄLISYYS JA

YHTEISKUNTA

SPRÅK, INTERNATIONALISM

OCH SAMHÄLLE

Englanti

› Alkio-opisto

› Joutsenon Opisto

› Länsi-Suomen opisto

› Reisjärven kristillinen opisto

Espanja

› Jamilahden kansanopisto

› Työväen Akatemia

Finska

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Historia

› Alkio-opisto

› Työväen Akatemia

Humanistiset opinnot

› Työväen Akatemia

Japani

› Joutsenon Opisto

› Lahden kansanopisto

Kansainvälisyysopinnot,

Internationella studier

› Kansanlähetysopisto

› Norrvalla folkhögskola

› Päivölän Kansanopisto

› Ranuan kristillinen

kansanopisto

› Työväen Akatemia

Kauppatieteet

› Alkio-opisto

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Päivölän Kansanopisto

› Turun kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

Kiina

› Työväen Akatemia

Korea

› Joutsenon Opisto

Oikeustiede, juridik

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Päivölän Kansanopisto

› Turun kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

› Rovala-Opisto

› Västra Nylands folkhögskola

Ranska

› Työväen Akatemia

Ruotsi

› Borgå folkakademi

Saksa

› Jamilahden kansanopisto

› Työväen Akatemia

Suomi

› Aktiivi-Instituutti

› Haapaveden Opisto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

› Jamilahden kansanopisto

› Joutsenon Opisto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

› Lahden kansanopisto

› Länsi-Suomen opisto

› Lärkkulla

› Paasikivi-Opisto

› Peräpohjolan Opisto

› Seurakuntaopisto,

Lapuan kristillinen opisto

Svenska

› Borgå folkakademi

› Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland

› Kristiliga Folkhögskolan in

Nykarleby

24 Ota opiksi 2018–2019


› Kronoby folkhögskola

› Norvalla folkhögskola

› Svenska Österbottens

folkakademi

Venäjä

› Jamilahden kansanopisto

› Työväen Akatemia

Viittomakieli

› Kuurojen kansanopisto

Yhteiskunta, Samhälle

› Alkio-opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Laajasalon opisto

› Reisjärven kristillinen opisto

› Työväen Akatemia

› Västra Nylands folkhögskola

SEURAKUNTATYÖ

JA TEOLOGIA

FÖRSAMLINGSARBETE

OCH TEOLOGI

Apologialinja

› Kansanlähetysopisto

Avoin raamattukoulu

› Suomen Raamattuopisto

CORE 1.0.

(Raamatun perusopinnot)

› Iso Kirja -opisto

CORE EN

› Iso Kirja -opisto

FolLOW

- opetuslapseuskoulu

› Iso Kirja -opisto

Hope - Raamattukoulu

› Suomen teologinen opisto

Kesätiimi 2018

› Kansanlähetysopisto

Kirkkomusiikkilinja

› Eurajoen kristillinen opisto

Kirkon kansainvälisen työn

erikostumiskoulutus

› Suomen Raamattuopisto

Kolmannen

vuosituhannen

evankelista -koulutus

› Perheniemen

evankelinen opisto

Linje B, Bibellinjen

› Evangeliska folkhögskolan

i Svenskfinland

Lähellä ihmistä – kriisiterapian

ja sielunhoidon

koulutus

› Perheniemen evankelinen

opisto

Mentorointikoulutus

› Iso Kirja -opisto

› Suomen teologinen opisto

Nuorisotyönlinja

› Kansanlähetysopisto

Nuorten raamattukurssi

› Suomen Raamattuopisto

Opistovuosi

› Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Pastoraalityön tutkinto /

Master Of Arts

› Iso Kirja -opisto

PK International

› Suomen Raamattuopisto

Raamattukurssi

› Karkun evankelinen opisto

Raamattulinja

› Iso Kirja -opisto

› Kansanlähetysopisto

Raamatun lukeminen

hoitavana prosessina

› Perheniemen evankelinen

opisto

Seurakuntalinja

› Iso Kirja -opisto

Seurakuntatyön tutkinto,

lähetyslinja /

Bachelor Of Ministry

› Iso Kirja -opisto

Seurakuntatyön tutkinto,

seurakuntatyönlinja/

Bachelor Of Ministry

› Iso Kirja -opisto

Sielunhoitolinja

› Suomen Raamattuopisto

Sisälle sanaan

› Suomen Raamattuopisto

Team Action -linja

› Iso Kirja -opisto

Teologian ja etiikan

perusteet teoriassa

ja käytännössä

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

Teologinen jatkokurssi 2 ja 3

› Suomen teologinen opisto

Teologinen peruskurssi

› Suomen teologinen opisto

Teologisen sielunhoidon

etäpaketti TSEL

› Suomen teologinen opisto

Terapeuttisen

sielunhoidon koulutus

› Iso Kirja -opisto

KUVATAIDE,

KIRJOITTAMI-

NEN, VALOKUVA,

MUSIIKKI JA TEATTERI

BILDKUNST, SKRIVANDE,

FOTO, MUSIK OCH TEATER

Arkkitehtuuri ja design

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Pohjois-Savon opisto

› Päivölän Kansanopisto

Bildkonst

› Kronoby folkhögskola

› Västra Nylands folkhögskola

Dans

› Västra Nylands folkhögskola

Elokuva

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Laajasalon opisto

› Lahden kansanopisto

› Muurlan Opisto

› Västra Nylands folkhögskola

Film

› Västra Nylands folkhögskola

Foto

› Västra Nylands folkhögskola

› Ålands folkhögskola

Kirjallisuus, kirjoittaminen

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Itä-Hämeen opisto

› Jamilahden kansanopisto

› Laajasalon opisto

› Oriveden Opisto

› Perheniemen evankelinen

opisto

› Työväen Akatemia

Kulttuurituotanto

› Helsingin Evankelinen Opisto

Kuvataide,

graafinen suunnittelu

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Joutsenon Opisto

› Kanneljärven Opisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kuusamo-opisto

› Kymenlaakson Opisto

› Laajasalon opisto

› Lahden kansanopisto

› Limingan Kansanopisto

› Oriveden Opisto

› Paasikivi -Opisto

› Pekka Halosen akatemia

› Päivölän Kansanopisto

› Ranuan kristillinen

kansanopisto

2018–2019 Ota opiksi 25Erityisopetus | Sp

› Savonlinnan kristillinen opisto

› Västra Nylands folkhögskola

Monitaide

› Pohjois-Savon opisto

Musiikki

› Axxell, Lappfjärd

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland, Vasa

› Fria kristliga folkhögskolan

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Iso Kirja -opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kaustisen Evankelinen Opisto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

› Laajasalon opisto

› Oriveden Opisto

› Rovala-Opisto

› Suomen Raamattuopisto

› Varsinais-Suomen

Kansanopisto

Sarjakuva

› Joutsenon Opisto

› Kymenlaakson Opisto

› Lahden kansanopisto

› Limingan Kansanopisto

› Muurlan Opisto

Seriekonst

› Västra Nylands folkhögskola

Skapande linje

› Fria kristliga folkhögskolan

Taideterapia

› Muurlan Opisto

Tanssi

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Kansanlähetysopisto

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

› Länsi-Suomen opisto

Teater

› Västra Nylands folkhögskola

Teatteri- ja estraditaide

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kansanlähetysopisto

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

› Laajasalon opisto

› Lahden kansanopisto

› Länsi-Suomen opisto

› Pohjantähti-opisto

› Pohjois-Karjalan opisto

› Suomen Raamattuopisto

› Työväen Akatemia

› Varsinais-Suomen

Kansanopisto

› Voionmaan koulutuskeskus

Valokuva

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

› Kuusamo-opisto

› Kymenlaakson Opisto

› Lahden kansanopisto

› Muurlan Opisto

› Paasikivi-Opisto

› Voionmaan koulutuskeskus

MEDIA JA

TIETOTEKNIIKKA

MEDIA OCH DATATEKNIK

Animaatio

› Muurlan Opisto

Elokuva

› Kansanlähetysopisto

› Muurlan Opisto

› Voionmaan koulutuskeskus

Journalismi ja viestintä

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kansanlähetysopisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kymenlaakson Opisto

› Laajasalon opisto

› Paasikivi-Opisto

› Voionmaan koulutuskeskus

Monimedia

› Laajasalon opisto

Ohjelmointi ja ohjelmistot

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

› Turun kristillinen opisto

Pelituotanto, pelit

› Helsingin Evankelinen Opisto

› Joutsenon Opisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kymenlaakson Opisto

› Laajasalon opisto

› Oriveden Opisto

› Viestintä ja ilmaisutaito

› Eurajoen kristillinen opisto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

› Paasikivi-Opisto

› Ranuan kristillinen

kansanopisto

KÄDENTAIDOT

HANTVERK

Entisöinti ja verhoilu

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

Garving

› Axxell, Brusaby

Hantverk och slöjd

› Kronoby folkhögskola

› Ålands folkhögskola

Kädentaidot

› Eurajoen kristillinen opisto

› Kankaanpään opisto

› Karstulan Evankelinen Opisto

› Kuusamo-opisto

› Ranuan kristillinen

kansanopisto

› Reisjärven kristillinen opisto

TYÖELÄMÄN KOULUTUS

ARBETSLIVET UTBILDNING

› Aktiivi-Instituutti

› Kiljavan Opisto

› Murikka-opisto

Aikuisopintolinja

› Lehtimäen opisto

Ammatilliseen

koulutukseen ja

jatko-opiskeluun

valmentava linja

› Lehtimäen opisto

Arjen eväät

› Pohjantähti-opisto

Arjen suola, er

› Seurakuntaopisto,

Pieksämäen kampus

Autismikirjon

erityislinja

› Jamilahden kansanopisto

Avain ammattiin

› Pohjantähti-opisto

Erityislinja

› Ranuan kristillinen

kansanopisto

› Reisjärven kristillinen

opisto

Erityisoppijan

opistovuosi

› Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Himaset - Eväitä itsenäiseen

asumiseen (43 ov)

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

Idealinja

› Laajasalon opisto

Itsenäiseen elämään

-erityislinja

› Raudaskylän

Kristillinen Opisto

Itsenäistymisen ja

hyvinvoinnin linja

› Lehtimäen opisto

26 Ota opiksi 2018–2019


ecialundervisning

Maahanmuuttajakoulutus | Utbildning för invandrare

Kehitysvammaisten

esittävän taiteen linja

› Seurakuntaopisto,

Järvenpään kampus

Kädentaitojen linja

kehitysvammaisille

› Savonlinnan kristillinen

opisto

Omin siivin kohti

aikuisuutta (erityislinja)

› Kalajoen Kristillinen

Opisto

Opintosetelijakso

› Lehtimäen opisto

Palvelu- ja kotiyön

erityislinja

› Itä-Karjalan

Kansanopisto

SenioriVirtaset

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

Seppäset - Eväitä

työelämään (12 ov)

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

TaideVirtaset (37 ov)

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

TaiKu-linja

› Lieksan kristillinen opisto

Vaalijalan Arjen suola

› Seurakuntaopisto,

Pieksämäen kampus

Virtaset - Eväitä itsenäiseen

elämään -linja

(43 ov)

› Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

Aikuisten perusopetus,

Grundläggande

utbildning för vuxna

› Borgå folkakademi

› Etelä-Pohjamaan Opisto

› Eurajoen kristillinen opisto

› Itä-Karjalan Kansanopisto

› Kainuun opisto

› Jyväskylän kristillinen opisto

› Kalajoen Kristillinen Opisto

› Kanneljärven Opisto

› Karkun evankelinen opisto

› Kauhajoen evankelinen opisto

› Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

› Lahden kansanopisto

› Lieksan kristillinen opisto

› Loimaan evankelinen

kansanopisto

Otavan Opisto

› Peräpohjolan Opisto

› Portaanpään kristillinen opisto

› Raudaskylän

Kristillinen Opisto

› Savonlinnan kristillinen opisto

› Seurakuntaopisto

› Turun kristillinen opisto

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

› Vuolle-opisto

Alkeiskurssi

› Kristliga Folkhögskolan in

Nykarleby

› Turun kristillinen opisto

Ammatilliseen perus-koulutukseen

valmentava koulutus

› Seurakuntaopisto, Järvenpään

kampus

› Avain ammattiin,

maahanmuuttajille

› Pohjantähti-opisto

International Academy

› Kauhajoen evankelinen opisto

Jatko-opintoihin valmistava

koulutus maahanmuuttajille

(JAVAK)

› Paasikivi-Opisto

Kristittynä Suomessa

-maahanmuuttajalinja

› Suomen Raamattuopisto

Luku- ja kirjoitustaido

n opinnot

› Turun kristillinen opisto

LUVA - lukioon valmistava

koulutus maahanmuuttajille

ja vieraskielisille

› Karkun evankelinen opisto

Otavan Opisto

Maahanmuuttajakoulutus

viittomakielisille

› Kuurojen kansanopisto

Maahanmuuttajalinja

› Karkun evankelinen opisto

› Kymenlaakson Opisto

› Pohjantähti-opisto

› Seurakuntaopisto, Jaakkiman

kampus

› Valkealan kristillinen

kansanopisto

› Vuolle-Opisto

Maahanmuuttajien ja

vieraskielisten lukiokoulutuksen

valmistava koulutus

› Itä-Hämeen opisto

Maahanmuuttajien suomen

kielen linja 1, 2

› Savonlinnan kristillinen opisto

Maakari-opintolinja

› Etelä-Pohjanmaan Opisto

Monikulttuurinen

perusopetuksen lisäopetus

Otavan Opisto

Mångkulturell språklinje

› Kronoby folkhögskola

Nopea polku suomen kieleen

› Lieksan kristillinen opisto

Nuorten maahanmuuttajien

suomen kielen opinnot

(NUMA)

› Paasikivi-Opisto

Opiskelu- ja

työelämätaidot -koulutus

› Kanneljärven Opisto

Porras tulevaan -koulutus

maahanmuuttajalle tai

vieraskieliselle

› Portaanpään kristillinen

opisto

S2-linja -suomi toisena

kielenä

› Lieksan kristillinen opisto

Suomea maahanmuuttajille,

SuoMa 2

› Laajasalon opisto

Suomen kielen iltakurssi

› Turun kristillinen opisto

Suomen kielen

intensiivikurssi

› Savonlinnan kristillinen opisto

Suomen kielen ja kulttuurin

jatkokoulutus

› Joutsenon Opisto

› Seurakuntaopisto,

Lapuan kristillinen

opiston kampus

› Turun kristillinen opisto

Suomen kieli ja kulttuuri tutuksi

› Peräpohjolan Opisto

Työelämän suomea, SuoMa 3

› Laajasalon opisto

YKI-treeni

› Suomen Raamattuopisto

Yrittäjyyslinja

maahanmuuttajille

› Haapaveden Opisto

Yrkesarenan

(yrkesförberedande

utbildning för invandrare)

› Norrvalla folkhögskola

2018–2019 Ota opiksi 27


Aktiivi-Instituutti

Mikonkatu 8 A

00100 Helsinki

(09) 809 3110 vaihde

koulutus@aktiivi-instituutti.fi

www.aktiivi-instituutti.fi

TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN opintoliitto ry:n

omistama kaikille avoin työelämän koulutus- ja

kehittämiskeskus. Suunnittelemme ja toteutamme

koulutusta työelämän kehittämiseen

ja tarjoamme asiakkaiden käyttöön työelämän

asiantuntemusta.

Suomen kieli-, kulttuuri-,

yhteiskunta- ja työelämätietous

1.1.2018 - 31.12.2018

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen työhön tai

jatko-opintoihin sijoittumattomille, kotoutumislain

mukaiseen vapaan sivistystyön koulutukseen

oikeutetuille uussuomalaisille tarkoitettu

työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen

valmentava kansanopistolinja, 30 otv.

Työmarkkinakonsultin tutkinto

5.1.2018 - 29.11.2018

Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle

monipuolinen kuva suomalaisesta työelämästä.

Tutkinnon laajuus on 25 op. Tutkinto koostuu

neljästä neljän päivän lähijaksosta, verkkotyöskentelystä

sekä kirjallisesta hanketyöstä.

Työsuojelukonsultin tutkinto

22.8.2018 - 31.1.2020

Tutkinto koostuu kuudesta kolmen päivän lähiopetus-

jaksosta sekä jaksojen välillä suoritettavista

erilaisista tehtävistä. Merkittävin niistä

on kehittämishanke, jonka jokainen opiskelija

toteuttaa koulutuksen aikana omalla työpaikallaan.

Työyhteisösovittelijakoulutus

15.2.2018 - 31.1.2019

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osaamista

sovittelutyöstä sekä edistää sovittelun käyttöä

ja tunnettavuutta. Koulutuksen aikana osallistujat

perehtyvät sovittelijan rooliin ja tehtäviin

uusien yhteistyömuotojen ja yksilökohtaisten

ratkaisujen edistäjänä.

Alkio-opisto

Tähtiniementie 26, 41800 Korpilahti

050 409 3004

toimisto@alkio.fi / www.alkio.fi

OPISTOSSA voi suorittaa humanistisia,

kasvatustieteellisiä, kauppatieteellisiä, luonnontieteellisiä,

yhteiskuntatieteellisiä ja

hyvinvointialan opintoja. Avoimen yliopiston

perusopintoja tai osia niistä voi suorittaa 25

aineessa ja aineopintoja 5 aineessa. Lisäksi tarjolla

on yleisopintoja, viestintä- ja kieliopintoja,

amk-opintoja ja valintakokeisiin valmentavia

opintoja.

Biologia ja luonnontieteet

14.8.2018 - 18.5.2019

Linjalla on mahdollisuus suorittaa yliopistoopintoja

biologiasta, farmasiasta, kemiasta ja

ravitsemustieteistä. Opinnoissa valmentaudutaan

myös valintakokeisiin. Lisäksi voi suorittaa

viestintä- ja kieliopintoja tai jatkaa biologian ja

luonnonvarat ja ympäristön tai kemian väyläopintoihin.

Englannin kieli ja kansainvälisyys

14.8.2018 - 18.5.2019

Opiskelu linjalla kehittää kielitaitoa, antaa valmiuksia

korkeakouluopintoihin, syventää muiden

kulttuurien ja kulttuurienvälisen viestinnän

tuntemusta sekä valmentaa valintakokeisiin.

Opiskelija voi suorittaa englannin kielen tai monikulttuurisuuden

opintokokonaisuuden sekä

eri kielten kursseja.

Historia

14.8.2018 - 18.5.2019

Mahdollisuus suorittaa yliopistollisia perusopintoja

eri historia-aineissa keskittyen valinnan

mukaan Suomen ja maailmanhistoriaan,

kulttuurihistoriaan, poliittiseen historiaan tai

museologiaan. Yleisen historian ja kulttuurihistorian

opinnot mahdollisia myös aineopintotasolla.

Lisäksi valmennusta valintakokeisiin.

Kasvatus- ja opetusalan

valmentavat opinnot

7.1.2019 - 18.5.2019

Kasvatustieteen (25 op, JY) perusopintojen

suorittaminen. Valmennusta VAKAVA–kokeeseen

sekä toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen.

Kasvatustieteet

14.8.2018 - 18.5.2019

Kasvatustieteen perusopinnot antavat pohjan

jatkaa varhaiskasvatus-, kasvatus- tai aikuiskasvatustieteeseen.

Linjalla on mahdollista tehdä

yhteisöpedagogi-väylän opinnot. Myös viestintä-

ja kieliopintoja. Keväällä valmentaudutaan

valintakokeisiin (VAKAVA, soveltuvuuskokeet).

Kauppatieteet

14.8.2018 - 18.5.2019

Tutustutaan kauppatieteisiin sekä talouden

ilmiöihin ja teorioihin. Linjalla on mahdollista

suorittaa liiketoimintaosaamisen perusopintoja

sekä rahoituksen perusteet ja taloustiedettä.

Tarjolla myös laskentatoimen aineopinnot,

jonka jälkeen voi hakea avoimen väylän kautta

yliopistoon. Valmennusta alan valintakokeisiin.

Korkeakouluun

valmentavat opinnot

14.8.2018 - 18.5.2019

Linjalla tutustut eri alojen korkeakouluopintoihin,

kehität opiskelutaitojasi sekä vahvistat

osaamistasi kirjoittamisessa, tenttivastaamisessa

ja kielissä. Keväällä valmistaudut valitsemasi

alan valintakokeisiin.

Lääketieteen valmentavat opinnot

7.1.2019 - 18.5.2019

Valmentautumista lääketieteen valintakokeisiin.

Biologiassa opiskellaan erityisesti solubiologiaa,

anatomiaa ja fysiologiaa. Kemiassa painotetaan

laskennallista ja orgaanista kemiaa, ja fysiikassa

syvennytään klassiseen mekaniikkaan, virtausmekaniikkaan

ja moderniin fysiikkaan.

Lääketieteeseen

suuntaavat opinnot

14.8.2018 - 18.5.2019

Opinnoissa kerrataan ja syvennetään lukion biologian,

kemian ja fysiikan sisältöjä lääketieteen

valintakoetta varten. Rautalankaa käytetään

runsaasti. Opiskelija voi myös suorittaa avoimen

yliopiston luonnontieteellisiä perusopintoja.

Psykologia

14.8.2018 - 18.5.2019

Linja valmentaa psykologisten aineiden yliopisto-opintoihin.

Opintojen rungon muodostavat

yliopiston perusopinnot, viestintä ja kieliopinnot

sekä tilastomenetelmät. Myös psykologian

aineopinnot. Kevätlukukaudella monipuolisesti

valintakoevalmennusta.

Sosiaali- ja terveysalalle

valmentava linja

8.1.2018 - 18.5.2018

Tutustutaan sosiaali- ja terveysalan (mm. fysioterapia,

sairaanhoitaja, sosionomi) opintoihin.

Linjalla voi suorittaa tutkintoon kuuluvia

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan

opintoja, kieli- ja viestintäaineita sekä muita

alalle suuntautumista tukevia opintoja ja valintakoevalmennusta.

Soteli

14.8.2018 - 18.5.2019

Soteli -linjalla opiskellaan pääasiassa sosiaali- ja

terveysalan 1. vuoden yhteisiä ammattikorkeakouluopintoja.

Opinnot antavat hyvän startin

esim. fysioterapeutin, sairaanhoitajan, kuntoutuksen

ohjaajan, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin

tai sosionomin amk-opinnoille.

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

14.8.2018 - 18.5.2019

Linjalla voit opiskella yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa,

sosiaalitieteitä, valtio-oppia ja poliittista

historiaa, Keväällä valintakokeeseen valmentautumista.

Aineopinnot sosiologiasta sekä

28 Ota opiksi 2018–2019


viestintä- ja kieliopintoja. Linjalla on mahdollista

suorittaa avoimen väyläopinnot ja hakea

erillisvalinnassa yliopistoon.

Axxell, Brusaby

Brusabyvägen 25700 Kimito

0290 01 7275

brusaby@axxell.fi

www.axxell.fi/brusaby

FOLKHÖGSKOLEUTBILDNINGAR inom ekologisk

garvning och småskaligt hantverk med

naturmaterial är vår huvudsakliga fölkhögskoleverksamhet.

Dessutom har vi folkhögskoleutbildningar

inom djurträning och -skötsel samt

inom friluftsliv och naturbruk.

Fortsättningskurs i garvning

7.4.2018 - 26.3.2019

Traditionella skinngarvningsmetoder samt

vidarebehandling av skinn. Dessutom förädling

av skinn till traditionella produkter. I medeltal

en närstudievecka i månaden i Kimito, därtill

distansstudier. Närstudier onsdag, eller torsdag,

till söndag 16-21.

Grundkurs i garvning med

gamla metoder

12.4.2018 - 25.3.2019

Traditionella skinngarvningsmetoder samt

vidarebehandling av skinn. Dessutom förädling

av skinn till traditionella produkter. I medeltal

en närstudievecka i månaden i Kimito, därtill

distansstudier. Närstudier onsdag, eller torsdag,

till söndag 16-21, lör 10-17, sön 10-16.

Axxell, Lappfjärd

Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd

029 001 7200

lafo@axxell.fi

www.axxell.fi/lappfjard

SKOLAN erbjuder utbildning i musik, ljudteknik

och musikproduktion i en inspirerande miljö.

Linjerna är ettåriga och alla intresserade kan

söka till skolan utan tidigare utbildning och

erfarenhet inom branschen. Skolan erbjuder

konserter, samarbetsprojekt, gästartister, workshops

m.m. Många av våra f.d. elever är i dag

yrkesverksamma musiker, artister, musikproducenter,

lärare och ljudtekniker.

Ljudtekniklinjen

20.8.2018 - 24.5.2019

Bred teoretisk och praktisk grundutbildning. I

undervisningen behandlas både musikinspelning

och konsertljud. Musikinspelning, konsertljud,

digitalinspelning, redigering, mixning m.m.

Ny studio sedan hösten 2008.

Musiklinjen

20.8.2018 - 24.5.2019

Du studerar rock-, pop- och jazzmusik i ett år.

Ensemblespel, teoretiska ämnen, rytmlära,

improvisation, musikhistoria-musikkännedom,

notskrift och mediakunskap. Du kan avlägga

examen i musikteori, tonträffning och instrument

(1/3-3/3) enligt musikinstitutens fordringar.

Musikproduktionslinjen

20.8.2018 - 24.5.2019

Linjen ger inblick i arbetet med musik enligt

branschens krav och förutsättningar. Vi använder

Logic Pro och Pro Tools. Produktion av

eget material, remix, studioarbete, ljudteknik,

branschkännedom. Du deltar även i musikteori,

- historia, -analys och samarbetar med övriga

linjer i konserter, inspelningar och projekt.

Borgå folkakademi

Runebergsgatan 16-18, PB 157, 06100 Borgå

(019) 576 9500

info@akan.fi

www.akan.fi

BORGÅ folkakademi är en internatskola mitt

i Borgå. Skolan satsar på kompetenshöjande

utbildningar i form av längre och kortare kurser.

Skolan har även ett ekologiskt centrum för välbefinnande,

Fredrikas Källa. Heltidsstudier berättigar

till studieoch bostadsstöd. Vi välkomnar

även finskspråkiga studerande som genom att

studera ett år hos oss kan förbättra sina kunskaper

i svenska.

Djurvård

21.8.2018 - 24.5.2019

Vi erbjuder en ettårig utbildning för dig som

vill veta mera om sällskapsdjur och husdjur.

Fokus ligger på våra vanligaste sällskapsdjur,

men utbildningen inkluderar också hästar och

produktionsdjur.

Grundläggande

utbildning för vuxna

21.8.2018 - 24.5.2019

Hos oss kan du fullgöra den grundläggande

utbildningen (grundskola). Undervisningen

sker på dagtid med möjlighet att bo i skolans

internat. Studierna kan vara examensinriktade

eller ämnesvisa. För t.ex. invandrare är det här

en inkörsport till vidarestudier.

Hundkonsult

21.8.2018 - 24.5.2019

Utbildning för dig som vill nå djupare insikt i

hundarnas beteende. Passar som mellanår för

dig som är hundintresserad eller för dig som

drömmer om en framtid i branschen.

Hyötyruotsi | Nyttosvenska

21.8.2018 - 24.5.2019

Tarjoamme sinulle lukuvuoden täynnä elämyksiä

- ja samalla opit ruotsia niin hyvin, että voit

jo vuoden päästä hakea opiskelemaan ruotsiksi

täällä tai ulkomailla. Olet myös valmis työhön,

jossa vaaditaan ruotsin kielen taitoa.

Påbyggnadslinjen 10+

16.8.2017 - 23.5.2018

För dig som vill:

Förbättra ditt betyg från grundskolan

Få ett år till att tänka över yrkesval och fortsatta

studier. Ge dig själv en möjlighet att pröva på

nya spännande saker.

Svenska för invandrare I

21.8.2018 - 24.5.2019

Ett studieprogram på heltid för invandrare som

vill lära sig tala svenska. Målet är praktiska

språkkunskaper och kännedom om det finländska

samhället.

You can study full or part time with us! Our

language courses consist of 20 to 25 lessons per

week during a nine months period from August

to May.

Svenska för invandrare II

21.8.2018 - 24.5.2019

För dig som redan har grunderna i svenska men

vill fördjupa dina kunskaper. The course requires

a basic knowledge of Swedish. It aims the

student to reach the level B1-2 of The Common

European Framework of Reference for Languages

(CEFR).

Etelä-Pohjanmaan

Opisto

Opistontie 111, 60800 Ilmajoki

(06) 425 6000 (toimisto)

toimisto@epopisto.fi

www.epopisto.fi

AMMATILLISTA ja vapaan sivistystyön koulutusta,

valmiuksia jatko-opintoihin. Painopistealueina

yliopisto-opintoihin suuntaavat linjat,

kulttuurilinjat sekä suomen kielen ja kulttuurin

opinnot. Myös nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinto, avoimen yliopiston opintoja, lyhytkursseja,

näyttötutkintoja sekä ammatillista

lisäkoulutusta. Opisto on poliittisesti ja uskonnollisesti

sitoutumaton.

Aikuisten maahanmuuttajien

perusopetus

20.8.2018 - 24.5.2019

Alkuvaihe ja varsinainen perusopetus.

Fria finska studielinjen

20.8.2018 - 24.5.2019

2018-2019 Ota opiksi 29


Vi betonar muntliga språkfärdigheter samt

läs- och hörförståelse utan att glömma grammatiken

och den skriftliga uttrycksförmågan. Vi

erbjuder rikligt med aktiviteter på finska (t. ex.

besöker teater och olika företag).

Kasvatustieteen / opetusalan

opintolinja

13.8.2018 - 10.5.2019

Opintolinjalla syvennät tietojasi kasvatustieteen

alasta. Lukukauden aikana saat tukea

ammatilliseen suuntautumiseesi ja kehität vuorovaikutustaitojasi.

Opintoihin sisältyy valintasi

mukaan joko kasvatustieteen tai erityispedagogiikan

perusopinnot. VAKAVA-materiaaliin

pureudutaan heti aineiston ilmestyttyä.

Kauppatieteen opintolinja

20.8.2018 - 18.5.2019

Opintolinjalla perehdytään kauppatieteen ilmiöihin

ja osa-alueisiin, kuten markkinointiin,

johtamiseen, kansantaloustieteeseen, laskentatoimeen

ja rahoitukseen. Opintolinja on tarkoitettu

kauppatieteen yliopisto-opintoja suunnitteleville.

Suoritat avoimen yliopiston kursseja ja

saat samalla valmennusta pääsykokeisiin.

Kirjoittamisen ja suomen

kielen opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Haluatko kehittää kirjallista ilmaisuasi tai

hankkia ammatillisia valmiuksia, jotka ovat

tärkeitä kirjailijoille, suomen kielen opettajille,

toimittajille, copywritereille, bloggaajille ja

muille suomen kielen ja viestinnän tuleville ammattilaisille?

Kirjoittamisen ja suomen kielen

opintolinja on juuri sinulle!

Kymppiluokka

20.8.2018 - 24.5.2019

Kympillä opiskellaan perusopetuksen oppimäärään

kuuluvia yhteisiä aineita sekä valinnaisia

opintoja. Kymppiluokalla on mahdollista korottaa

perusopetuksen oppimäärään kuuluvien

yhteisten aineiden arvosanoja.

Lasten ja nuorten

erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon

suorittamiseen vaaditaan vähintään jokin

ammatillinen perustutkinto. Lisäksi vaaditaan

kolme vuotta alan työkokemusta. Tutkinnon suorittaminen

perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan,

jossa huomioidaan työkokemus

sekä tarve tietojen ja taitojen päivittämiselle.

Liikuntatieteen opintolinja

13.8.2018 - 10.5.2019

Liikunnan korkeakouluopintoihin suuntaava

opintolinja, joka sisältää avoimia yliopistoopintoja,

opiskelutaitojen kehittämistä sekä

valmentautumista liikunnan korkeakouluopintojen

pääsykokeisiin. Opintolinjan sisällöt: aineistokokeeseen

vastaaminen, liikuntakokeessa

menestyminen sekä opetustuokion järjestämistaidot.

Lääketieteen lyhyt opintolinja

7.1.2019 - 10.5.2019

Lääketieteen pääsykokeeseen valmentava

opintolinja. Opiskelu ryhmässä on tarkoitettu

erityisesti niille, joilla on jo kohtalaisen hyvät

tiedot lukion fysiikassa ja kemiassa. Opetuksessa

keskitytään erityisesti fysiikkaan ja kemiaan,

biologian kurssit kerrataan lukion opettajan ja

lääkärien opettaessa.

Lääketieteen opintolinja

13.8.2018 - 10.5.2019

Lääketieteen opintolinjalla opiskellaan lukion

fysiikan, kemian ja biologian kurssit. Lisäksi

valmentaudut pääsykokeen aineisto-osuuteen

ja saat opastusta tekstin analysoinnissa ja pääsykokeen

vastaustekniikassa.

Maakari-opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille.

Maskeerauksen opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Opetus kattaa teatterin, tanssin ja elokuvamaailman

maskeerauksen sekä kauneus- ja

muotialan meikkiopetuksen. Lisäksi paneudutaan

kampausten tekniikoihin ja kurkistetaan

tarpeiston valmistamisen saloihin.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Opiskelu on monipuolista ja käytännön läheistä.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen

opiskelusuunnitelma (HOPS) valitsemalla

ammatillisia opintoja sekä oman kiinnostuksen

ja osaamisen mukaisesti valinnaisia opintoja.

Opiskelun keskeisen rungon muodostavat ohjaajuus

ja ohjaus eri toimintaympäristöissä.

Ohjelmoinnin opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Ohjelmoinnin opintolinja avaa käytännössä ja

teoriassa opintopolun digitaaliseen maailmaan.

Opiskelijalla on mahdollisuus suoritettujen

yliopisto-opintojen perusteella hakeutua yliopiston

tutkinto-opiskelijaksi.

Oikeustieteen opintolinja

20.8.2018 - 18.5.2019

Hae menestystä oikeustieteellisen pääsykokeisiin!

Perehdyt oikeustieteelliseen ajatteluun ja

eri oikeudenalojen perusteisiin. Viimeistelet

omat opiskelutaitosi ja ajankäyttösi pääsykoevalmiiksi.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut

hyödyntää työssään lapsen kasvua ja

kehitystä koskevaa tietoa. Hän osaa myös luoda

lapselle virikkeellisen ja turvallisen kasvatusta,

hoitoa ja oppimista tukevan ympäristön.

Psykologian opintolinja

20.8.2018 - 18.5.2019

Psykologia tutuksi! Vahvista ammatillista

suuntautumistasi ja valmiuksiasi yliopistoopiskeluun.

Psykologian opintolinjalla opiskelet

avoimen yliopiston opintoina muun muassa

psykologian perusopinnot sekä tilastomenetelmien

peruskurssin. Lisäksi valmentaudut

psykologian pääsykokeisiin.

Rytmimusiikin opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Opintolinja tarjoaa valmiuksia työhön tai

ammatillisiin jatko-opintoihin rytmimusiikin

alalla ja antaa edellytyksiä musiikin elinikäiselle

itsenäiselle harrastamiselle. Koulutuksessa

perehdytään rytmimusiikin eri genreihin, mm.

rock-, populaari-, iskelmä- ja jazzmusiikkiin.

Sosiaali- ja terveysalan opintolinja

13.8.2018 - 21.12.2018

Tähtäätkö terveys- tai sosiaalialalle?

Opintolinjalla keskitytään syksyn AMK:n ja

toisen asteen pääsykokeisiin. Opintolinjalla voit

myös suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa.

Opintojen aikana haet ja vahvistat omaa ammatillista

suuntautumistasi ja jatko-opintomahdollisuuksiasi.

Tanssinohjauksen opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Tanssiharrastuksesta askeleet tulevaisuuteen!

Opintolinja antaa perusvalmiudet tanssiryhmien

ohjaamiseen ja samalla loistavan mahdollisuuden

laajentaa osaamistaan myös mm.

kasvatus-, sosiaali- ja liikunta-aloilla. Opinnoissa

perehdytään ohjaamiseen teoriassa, mutta

ennen kaikkea käytännössä harjoitellen.

Teatterin opintolinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Teatterin opintolinja perehdyttää sinut intensiivisesti

ja monipuolisesti teatterin eri

osa-alueisiin. Vuoden kestävistä päätoimisista

opinnoista saat monipuolisesti valmiuksia näyttelijäntyöhön

ja ammatillisiin jatko-opintoihin.

Opintolinja kasvattaa näkemystäsi teatterista

sekä omasta ilmaisustasi.

Yliopistostartti

20.8.2018 - 24.5.2019

Yliopistostartti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden

suorittaa avoimen yliopiston opintoja

päätoimisesti ja oman suunnitelmasi mukaisia

väylähakuja varten. Kehität opiskeluvalmiuk-

30 Ota opiksi 2018–2019


siasi ja itsenäistä tiedonhankintaa, mutta samalla

linjan kautta saamasi opintoryhmän tuki

auttaa opintojen loppuun saattamisessa.

Eurajoen

kristillinen opisto

Koulutie 4, 27100 Eurajoki

044 721 4802

opisto@eko.fi / www.eko.fi

YLEISSIVISTÄVÄÄ ja ammatillista koulutusta

kaikenikäisille. Opistomme on paikka perustietojen

ja -taitojen syventämiselle, elämän

eväiden hankkimiselle ja jatko-opintoihin valmentautumiselle.

Projektit, työssäoppiminen,

juhlat ja yhteiset tapahtumat, leirikoulut ja

opintokäynnit ovat keskeinen osa oppimista.

Asuntolassa on mahdollista asua viikonloppuina

erillisestä sopimuksesta.

10-luokka Musiikki ja Liikuntakymppi

27.8.2018 - 24.5.2019

Tarkoituksena on korottaa päättötodistuksen

arvosanoja ja selkeyttää jatko-opiskelusuunnitelmia.

Musiikki- ja liikuntakympillä voit

yhdistää peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen

korottamisen ja musiikin//liikunnan

harrastamisen.

Aikuisten perusopetus

maahanmuuttajille

27.8.2018 - 31.5.2019

Perusopetuksen alku- ja päättövaihteen opinnot.

Tavoitteena suorittaa suomalaisen perusopetuksen

päättötodistus ja saada opiskeluvalmiuksia

ja taitoja jatkaakseen opintoja toisella

asteella tai työllistyäkseen.

Aikuisten perusopetus

27.8.2018 - 24.5.2019

Tavoitteena on hankkia perusopetuksen päättötodistus

ja lisätä jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi,

matematiikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi,

fysiikka, kemia, biologia, maantieto, kotitalous,

tietotekniikka, opinto-ohjaus, musiikki,

kuvaamataito, liikunta.

Fysioterapian ja hieronnan linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Soveltuu terveydestä, hyvinvoinnista ja liikunnasta

kiinnostuneille. Koulutus lisää valmiuksia

fysioterapian ja toimintaterapian jatko-opinnoille.

Sisältö: anatomia ja fysiologia, klassisen

hieronnan perusteet, ergonomia, liikunta ja

liikunnan ohjaus, ravitsemus, kasvatustiede ja

psykologia sekä asiakkaan kohtaaminen.

Kasvatustieteen kevään linja

22.1.2018 - 18.5.2018

Valmistaudu kasvatus-, koulutus- tai sosiaalialan

pääsykokeisiin. Aloita korkeakouluopinnot

suorittamalla avoimen yliopiston opintoja,

hanki valmiuksia jatko-opintoihin. (VAKAVApääsykoevalmennus).

Kasvatustieteen linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Haaveiletko opetus, ohjaus- ja sosiaalialan ammateista?

Linjalla voit suorittaa kasvatustieteen

perusopinnot ja valmentua jatko-opintoihin,

lisäksi perehdytään pääsykokeisiin (VAKAVApääsykoevalmennus,

kasvatusalojen soveltuvuuskoevalmennus).

Kirkkomusiikkilinja

22.1.2018 - 18.5.2018

Tavoitteena saavuttaa valmiudet kanttorin sijaisuuksien

hoitamiseen, tutustua seurakunnan

työmuotoihin ja kanttorin rooliin, sekä valmentautua

ammatillisten opintojen pääsykokeisiin.

Seurakunnalliset aineet, musiikin teoria-aineet,

urkujen soitto ja laulu, kuoronjohdon perusteet,

bändityö, työharjoittelu, projektit.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

27.8.2018 - 24.5.2019

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä

työskentelystä ja työssä oppimisesta. Ammattitutkinnon

suorittanut toimii erilaisissa

kasvatus-, opetus ja sosiaalialan toimintaympäristöissä.

Medialinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Kehitä ammatillista osaamistasi ja opi käyttämään

monipuolisesti media-alan ohjelmistoja

ja työmenetelmiä. Opinnoissa tutustutaan

media-alan toimintaympäristöön, tuotantoprosesseihin

sekä verkkopalvelujen suunnitteluun

ja toteutukseen.

Musiikki II kevät 2018

22.1.2018 - 18.5.2018

Laulamisen, soittamisen ja esiintymisen kehittäminen.

Nuotinlukutekniikan vahvistaminen.

Musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen.

Aineet: musiikin perusteet 2/3 tasolta lähtien,

bändisoitto, yhteismusisointi, projektityöt,

esiintymis- ja ilmaisutaito. Musiikin ammattiopintojen

pääsykokeisiin valmistautuminen.

Musiikkilinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Tavoitteena laulamisen, soittamisen ja esiintymisen

kehittäminen sekä musiikin ammattiopintojen

pääsykokeisiin valmistautuminen.

Sisältö: musiikin perusteet, bändisoitto ja laulu,

teoria ja säveltapailu, musiikinhistoria, studio

ja tietotekniikka, esiintymis- ja ilmaisutaito,

projektit.

Veneenrakennuslinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Tule rakentamaan itsellesi aito puuvene. Linjalla

jokainen opiskelija rakentaa oman veneen ja

lunastaa sen. Malleja on useita soutuveneestä

pikkufiskariin. Opetus on käytäntöpainotteista

ja suuri osa teoriastakin opitaan työn ohella.

Hanki valmiudet veneenrakennusalan ammattitutkinnon

suorittamiseen.

Evangeliska

folkhögskolan

i Svenskfinland, Vasa

Strandgatan 21-22

65100 Vasa

växel 010 327 1610

rektor 010 327 1601

info@efo.fi / www.efo.fi

VI arbetar i en öppen och internationell atmosfär.

Att skolan är en kristen folkhögskola hoppas

vi märks i den anda vi arbetar i med respekt och

omsorg. Vi vill ge högklassig undervisning och

ge varandra möjlighet att utveckla sig själv i

mötet med andra människor och andra kulturer.

Skolan har många länder och kulturer representerade

bland sina studerande.

Linje B, Bibellinjen

20.8.2018 - 24.5.2019

För dig som vill rusta dig för ett liv med Jesus,

fördjupa dig i Bibeln, upptäcka och utveckla dina

gåvor, hitta ditt sätt att tjäna Gud och mänskor.

Innehåller studier i bibelkunskap, tro och

etik, själavård, mission, apologetik, ledarskap,

media, musik, praktik. Resor till missionsfält.

Linje C, Creativity

20.8.2018 - 24.5.2019

En ny linje med fokus på kreativitet.

För dig som vill utveckla dina kreativa sidor och

prova på många olika kreativa områden.

Linjen innehåller självständigt arbete med

egna projekt, olika moduler i media&musik,

färg&form, film&foto, friluft&sport. Även allmänna

ämnen.

Språk – för invandrare

20.8.2018 - 24.5.2019

För den som snabbt och effektivt vill lära

sig svenska och finska och bekanta sig med

Finlands kultur, seder och bruk. Sv och fi på

nybörjarnivå samt fortsättning. Arbetsliv eller

fortsatta. studier är målet, även förberedelse för

allmän språkexamen i svenska på mellannivå

(B1-B2), vilket motsvarar kravet på finskt medborgarskap.

2018-2019 Ota opiksi 31


Fria kristliga

folkhögskolan

Kaserntorget 1, PB 46, 65100 Vasa

(06) 319 1500

info@fkf.fi / www.fkf.fi

SKOLANS målsättning är att höja allmänbildningen

hos studerandena. Främja deras studier,

vidga kunskaperna om samhället samt stödja

deras personliga utveckling. Skolan vill hos studerandena

väcka och stärka ett personligt trosliv

och kristen livsåskådning. Möjlighet att bo på

internatet även på korta helger finns.

Mix!

13.8.2018 - 25.5.2019

Skapande och kreativ studieinriktning. Ämnen:

multimedia, drama, internet, keramik, hobby,

språk, musik, film.

Musiklinjen

13.8.2018 - 25.5.2019

Utveckla musikaliska egenskaper, förkovra sig

som artist. Bandträning, två veckor musikturné,

ljudmixning förutom allmänna musikämnen.

Vårdlinjen

13.8.2018 - 25.5.2019

Orienterande och förberedande undervisning

för vårdyrken. Ämnen: barnavård, pediatrik,

sjukvård, barnsysselsättning, anatomi, hälsofostran,

massage, multimedia.

Haapaveden Opisto

PL 62

86601 Haapavesi

040 868 2290

opisto@haapop.fi / www.haapop.fi

HAAPAVEDEN Opisto on yksityinen ja sitoutumaton

kansanopisto, joka tarjoaa ammatillista,

vapaan sivistystyön sekä aikuisten ja maahanmuuttajien

koulutusta. Opiston toiminta sekä

oppilaitoksena että työyhteisönä perustuu elämänlaajuiseen

oppimiseen, yhteisöllisyyteen,

kulttuurien vuorovaikutukseen sekä vahvaan

ammatti- ja toimintataitoon.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

14.8.2018 - 28.5.2021

Haapaveden Opisto tarjoaa monipuolisen ja

käytännönläheisen ohjaajakoulutuksen, joka

antaa valmiudet toimia nuorisotyössä, vapaaajanohjaajana

sekä erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan

tehtävissä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

14.8.2018 - 20.12.2019

Koulutus on tarkoitettu aikuisille alan työkokemusta

omaaville. Tutkinnon suorittanut

osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan

erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn

tukemiseen ja ohjaamiseen erilaisissa

toimintaympäristöissä.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

14.8.2018 - 20.12.2019

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on alalle

soveltuva peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot

ja taidot sekä alan työkokemusta. Koulutuksen

tavoitteena on syventää kasvatusalan osaamista

vaativissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä.

Liiketoiminnan perustutkinto

14.8.2018 - 28.5.2021

Haapaveden Opisto tarjoaa monipuolisen ja

käytännönläheisen asiakaspalvelukoulutuksen,

joka antaa valmiudet toimia asiakaslähtöisesti

erilaisissa kirjasto- ja kulttuurialan työyhteisöissä

ja -tehtävissä.

Matkaoppaan ammattitutkinto

14.8.2018 - 29.5.2019

Pakollinen tutkinnon osa: opastuspalvelun

suunnittelu, markkinointi ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat: Suomi-oppaana toimiminen

ja matkanjohtajana toimiminen.

Monimediaosaaja-koulutus

(2,5 kk tehokurssi)

20.8.2018 - 19.10.2018

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perusvalmiudet

arjessa, opinnoissa ja työssä tarvittaviin

media- ja digitaitoihin. Koulutuksessa opiskellaan

digitaalisten työkalujen käytön lisäksi sisältöjen

tuottamista erilaisiin mediavälineisiin.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

14.8.2018 - 20.12.2019

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on alan

työkokemusta ja jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan

perhepäivähoidon ammattilaisena.

Perhepäivähoidon ammattitutkinnon suorittanut

voi työskennellä kodissa tai ryhmäperhepäivähoidossa.

Perhepäivähoidossa tärkein

yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä.

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus

maahanmuuttajille

20.8.2018 - 29.5.2019

Suomen kieltä, yhteiskuntatietoutta, työelämätietoutta,

tietotekniikkaa ja kulttuurin

tuntemusta. Koulutus noudattaa aikuisten

maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen

opetussuunnitelman perusteita. Koko lukuvuoden

kestävän opiskelun tavoitteena on toimiva

peruskielitaito (B1.1). Koulutukseen sisältyy

työssäoppimista. Jatkuva haku.

Suuntana hyvinvointi -linja

20.8.2018 - 29.5.2019

Koulutuksen aikana opiskellaan ja kokeillaan

laaja-alaisesti hyvinvointia ja elämänlaatua parantavia

liikunnan, musiikin, taiteen, terveyden

ja ravitsemuksen menetelmiä ja työvälineitä.

Koulutus antaa monipuolisen kokonaiskuvan

hyvinvointialoilta.

Tieto- ja kirjastopalvelujen

ammattitutkinto

14.8.2018 - 20.12.2019

Haapaveden Opistossa voi suorittaa myös tietoja

kirjastopalvelujen ammattitutkinnon, joka

tarjoaa hyvät valmiudet toimia sekä kirjastoalan

että kulttuurialan tehtävissä.

Yrittäjyyslinja maahanmuuttajille

20.8.2018 - 29.5.2019

Koulutuksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien

yrittäjyystaitoja. Yrittäjyyden lisäksi

linjalla opiskellaan yrityssanastoa ja yrittäjyyteen

liittyviä viranomaispalveluja, yrittäjyyskulttuuria,

myyntityötä sekä verkostoitumista.

Helsingin

Evankelinen Opisto

Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki

(09) 774 2420 / heoinfo@heo.fi / www.heo.fi

HEO on suosittu kansanopisto keskellä Helsingin

Kalliota. HEO tarjoaa monipuolisesti mediaja

kulttuurialan opintoja sekä tehokkaan mahdollisuuden

aloittaa yliopisto-opinnot ja edetä

akateemiselle uralle. Lisätietoja opinnoista ja

hakuohjeet: www.heo.fi. Opistolla on asuntola.

Animaatio

20.8.2018 - 31.5.2019

Animaatioelokuvatuotantoon suuntautuvia

erikoistumisjaksoja ja käytännön projekteja.

Elokuvailmaisun perusopetusta.

Arkkitehtuuri ja muotoilu

20.8.2018 - 31.5.2019

Soveltuu arkkitehtuurista, maisema-arkkitehtuurista

tai muotoilusta kiinnostuneille. Antaa

valmiuksia kolmiulotteisten, toiminnallisten ja

esteettisten kokonaisuuksien hahmottamiseen

sekä matematiikan ja geometrian hallintaan.

Keväällä painopiste on valintakokeissa ja niihin

liittyvissä ennakkotehtävissä.

Draama ja näyttelijäntyö

20.8.2018 - 31.5.2019

Näyttelijäntyön ja teatterin tekemisen käytäntöä

ja teoriaa. Lukuvuosi sisältää runsaasti

näyttelijäntyön harjoitteita, improvisaatioteat-

32 Ota opiksi 2018–2019


teria, fyysistä ilmaisua ja esiintymisiä. Valmiuksia

näyttelijänä, teatterintekijänä ja juontajana

toimimiseen.

Elokuva- ja tv-ilmaisu

20.8.2018 - 31.5.2019

Antaa perusosaamisen elokuvien ja tv-ohjelmien

suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnattu

erityisesti alan ammattiopintoihin tähtääville.

Opiskellaan elokuvaohjausta, dramaturgiaa, kuvausta,

äänitystä, leikkausta ja elokuvahistoriaa.

Vuotta rytmittävät projektit, joissa toteutetaan

opeteltuja asioita käytännössä.

eSport

20.8.2018 - 31.5.2019

Elektroninen urheilu. Opetusta ja valmennusta

e-urheilussa sekä vertaistukea. Lajikohtainen

kehittyminen ja harjoittelu. Valmennusta,

valmentautumista ja harjoittelua sekä verkottumista

eSport-toimijoiden kanssa. Roolittamista,

pelijoukkueita, turnauksia ja kilpailuja.

Graafinen suunnittelu

20.8.2018 - 31.5.2019

Graafisten printti- ja digituotteiden visuaalinen

suunnittelu. Graafisen suunnittelijan työprosessi

esitteiden typografiasta www-sivujen ulkoasuun.

Piirtäminen, värit, sommittelu, fontit

ja digitaalisten työkalujen luova käyttö. Tutustutaan

myös pakkaussuunnitteluun.

Kasvatustieteet

20.8.2018 - 31.5.2019

Monipuolisesti kasvatustiedettä. Kahdet perusopinnot:

kasvatustiede (25 op) ja erityispedagogiikka

(25 op).

Kasvatustieteet

20.8.2018 - 31.5.2019

Monipuolisesti kasvatustiedettä. Kahdet perusopinnot:

kasvatustiede (25 op) ja erityispedagogiikka

(25 op).

Kauppatieteet

20.8.2018 - 31.5.2019

Yritys- ja liiketoiminnan käytäntöä ja teoriaa.

Monipuolista valmistautumista alan ammattikorkea-

ja yliopisto-opintoihin. Avoimen yliopiston

opintoja.

Komiikka ja stand up

20.8.2018 - 31.5.2019

Komiikkaa taiteen ja viihteen lajina sekä erityisesti

stand up -komiikkaa. Käsikirjoittamista,

tekniikoista ja dramaturgiaa. Käytännön harjoitteita,

vierailuja, vierailijoita, produktioita ja

esiintymisiä. Valmiuksia juontamiseen ja monipuoliseen

viihdetaiteeseen.

Kuvataide ja urbaani kuva

20.8.2018 - 31.5.2019

Perustana klassisen kuvataiteen tekniikat, historia

ja ilmaisu. Tutustutaan myös graffitien,

tatuointien ja graafisen suunnittelun mahdollisuuksiin

taidemuotoina. Kuvataide liikkuu

notkeasti digiajan katutaiteen ja valokuvauksen

parissa.

Käsikirjoittaminen

ja dramaturgia

20.8.2018 - 31.5.2019

Suuntautuu sekä teatteri- että elokuva- ja tvkäsikirjoittamiseen.

Syvennytään dramaturgian

ja elokuvakäsikirjoittamisen perusteisiin. Tehdään

yhteistyötä muiden opintolinjojen kanssa.

Opiskellaan kirjoittamisen perusopintoja.

Laulaja

20.8.2018 - 31.5.2019

Opetus syventyy laulamiseen ja sen eri muotoihin

laaja-alaisesti. Tyylilajeja, musiikin teoriaa,

lyriikan kirjoittamista ja singer-songwritertyötä.

Työskentelyä bändin kanssa ja esiintymisiä.

Yhteistyötä muiden musiikkialan linjojen

kanssa.

Lauluntekijä

20.8.2018 - 31.5.2019

Opiskellaan lyriikan kirjoittamisen, säveltämisen

sekä sovittamisen prosesseja. Musiikkiteknologian

perusteet ja tietotekniikan hyödyntämistä

laulun tekemisessä. Rakennetaan

vertaisverkostoa ja syvennytään lauluntekemisen

eri osa-alueisiin omien lähtökohtien ja

vahvuuksien kautta.

Liikunta- ja terveystieteet

& PT-koulutus

20.8.2018 - 31.5.2019

Liikuntalääketieteen (25 op), ravitsemustieteen

(25 op) ja Terveyden edistämisen ja terveystiedon

(25 op) perusopinnot.

Personal Trainer -koulutus. Kuntoutuksen ja

fysioterapian perusteita sekä liikuntaa monipuolisesti.

Keväällä työharjoittelu.

Lääketiede

20.8.2018 - 31.5.2019

Fysiikan, kemian ja biologian opintoja (lukion

laajat oppimäärät) sekä avoimen yliopiston

opintoja (12 op). Soveltavat harjoitteet, aineistoharjoitteet

ja harjoitusvalintakokeet. Tarkoitettu

lääketieteestä kiinnostuneille sekä yliopiston

lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen

opintoihin hakeville.

Musiikki ja musiikkiteknologia

20.8.2018 - 31.5.2019

Soittimien ja instrumenttien hallintaa, musisointia

bändissä ja musiikkiteknologiaa.

Musiikin teoriaa, yhteissoittoa ja produktioita.

Esiintymistilaisuuksia ravintoloissa ja klubeilla.

Vahvistetaan valmiuksia ammattiopintoihin ja

valmentaudutaan valintakokeisiin.

Oikeustiede

20.8.2018 - 31.5.2019

Avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja.

Perehdytään lakien ja asetusten tulkintaan sekä

oikeustieteelliseen kirjallisuuteen. Opitaan tulkitsemaan

oikeustapauksia ja valmistaudutaan

tehokkaasti oikeustieteellisen tiedekunnan

valintakokeisiin.

Pelisuunnittelu

20.8.2018 - 31.5.2019

Mobiilipelien suunnittelu pelien ideoinnista

valmiiden pelien konseptointiin, markkinointiin

ja rahoitukseen. Peligrafiikkaa, kerrontaa,

tekniikkaa (pelimoottorina Unity) ja äänityötä.

Pelidemojen suunnittelua ja toteutusta sekä

tutustumista pelisovelluksiin. Tiimi- ja ryhmätyöskentelyä

sekä projektinhallintaa.

Psykologia

20.8.2018 - 31.5.2019

Psykologian perusopinnot, joissa tarkastellaan

monipuolisesti ihmisen kehitystä, mieltä ja

käyttäytymistä. Tehdään vapaavalintaiset perusopinnot

toisesta oppiaineesta, kuten kasvatustieteet

(25 op) tai sosiaalitieteet (25op).

Radio- ja tv-journalismi

20.8.2018 - 31.5.2019

Valmiudet radion ja television monialaiseen

sisällöntuotantoon. Tutustutaan digiajan

journalistiseen työprosessiin, äänityöhön ja

videokuvaukseen. Uutis- ja ohjelmasisältöjen

tuottaminen eri formaateissa. Juontajapersoonan

kehittäminen. Keväällä työharjoittelu.

Sisustussuunnittelu

20.8.2018 - 31.5.2019

Tilasuunnittelun perusteet, somistus, lavastus,

stailaus, materiaalioppi ja tietokoneavusteinen

suunnittelu. Julkisten ja yksityisten tilojen

suunnittelua. Kehittää projektinhallinnan taitoja,

väri- ja materiaalituntemusta sekä valmiuksia

suunnitella elämyksellisiä tiloja. Valmentautumista

alan jatko-opintoihin.

Teologia ja historia

20.8.2018 - 31.5.2019

Mahdollisuus valita kaksi perusopintokokonaisuutta:

historia, poliittinen historia tai teologia.

Lukuvuoden lopussa painottuu tehokas valmentautuminen

jatko-opintoihin pienryhmissä.

Tuotantotalous ja tietojen käsittely

20.8.2018 - 31.5.2019

Tuotantotalouden opintoja monipuolisesti,

muun muassa tuotantotalouden perusteet,

projektinhallinta, prosessin johtaminen,

2018-2019 Ota opiksi 33


laadun johtaminen sekä tuotekehitys. Tietojenkäsittelytieteen

opintoja sekä opintoja

digitalisaatiosta, ohjelmoinnista ja robotiikasta.

Valmentautuminen alan tutkinto-opintoihin ja

valintakokeisiin.

Urheilutoimittaja

20.8.2018 - 31.5.2019

Kilpaurheilutapahtumien uutisointi ja selostaminen

sekä liikuntailmiöiden raportointi.

Perehdytään monimediaaliseen journalistiseen

työprosessiin, lajiosaamiseen ja journalistiseen

havainnointiin ja ajatteluun. Keväällä työharjoittelu.

Valtiotieteet

20.8.2018 - 31.5.2019

Kaksi avoimenyliopiston perusopintokokonaisuutta

(yhteensä 50 op) seuraavista: sosiaalitieteet,

politiikka ja organisaatiot, poliittinen

historia, valtio-oppi, viestintä sekä yhteiskunnallinen

muutos. Opintokäyntejä. Valmentautumista

tutkinto-opintoihin ja valintakokeeseen.

Visuaalinen journalismi & valokuvaus

20.8.2018 - 31.5.2019

Kuvajournalismin työprosessi, tekniikka ja

lajityypit: uutiskuva, henkilökuva ja reportaasi.

Laaja-alainen visuaalisen journalismin osaaminen:

infografiikka, toimituksellinen taittotyö, digitaalinen

valokuvaus, taidekuvaus ja videotyö.

Iso Kirja -opisto

Heikkiläntie 177, 42701 Keuruu

040 750 2092

koulutussihteeri@isokirja.fi

www.ikopisto.fi

KRISTILLINEN koulutuskeskus. Monipuoliseen

opetustarjontaamme kuuluu mm. pitkiä opintolinjoja,

FolLOW-opetuslapseuskoulu, TELLUSlähetyskoulutus,

terapeuttisen sielunhoidon

koulutus sekä avoimen yliopiston opetusta.

Taustayhteisömme on Suomen helluntaiseurakunnat.

Lisäksi tarjoamme kansainvälisiä

yliopistotason tutkintoja yhteistyössä Alphacrucis

Collegen kanssa. Toimipisteet: Keuruu ja

Helsinki.

CORE 1.0 (Raamatun perusopinnot)

14.8.2018 - 18.12.2018

Antaa sinulle eväitä ja työkaluja toimia seurakunnan

tehtävissä nuoriso-, lapsi- tai seurakuntatyössä.

Kehität monipuolisesti Raamatun

tuntemustasi, johtajuustaitojasi sekä valmiuksiasi

toimia hengellisessä työssä. Voi suorittaa

omana kokonaisuutena tai osana seurakuntatyön

tutkintoa.

CORE EN - Helsinki Campus

14.8.2018 - 18.12.2018

CORE EN is every Christian’s essential study

package that dives deep into the Bible, its interpretation

and the Christian worldview. All of

this inevitably leads to growth in your spiritual

life and faith. Courses are taught in English and

the class is international.

FolLOW -opetuslapseuskoulu

14.8.2018 - 18.12.2018

Opetuslapseuskoulu FolLOW on lukukauden

kestävä, käytännönläheinen, nuorille ja nuorille

aikuisille suunnattu koulutus kristittynä kasvamiseen

ja oman paikan löytämiseen. Sisältää

kotimaan ja ulkomaan käytännön jaksot.

FolLOW-opetuslapseuskoulu - Helsinki

14.8.2018 - 18.12.2018

Opetuslapseuskoulu FolLOW on lukukauden

kestävä, käytännönläheinen, nuorille ja nuorille

aikuisille suunnattu koulutus kristittynä kasvamiseen

ja oman paikan löytämiseen. Sisältää

kotimaan ja ulkomaan käytännön jaksot.

Mentorointikoulutus, 7,5 op

14.8.2018 - 18.12.2018

Johdanto: Mentorointipolulla kasvu ja oppiminen

Teema 1: Mentorointi ja vertaismentorointi

kristillisessä yhteisössä & monikulttuurisuus

Teema 2: Mentoroinnin suunnittelu

Teema 3: Vuorovaikutus ja jaksaminen mentoroinnin

näkökulmasta

Teema 4: Mentoroinnin haasteita

IK-opisto ja HELP ry yhteistyössä.

Pastoraalityön tutkinto /

Master of Arts (1,5 v)

14.8.2018 - 18.12.2019

Syventää ymmärrystä kristilliseen maailmankatsomukseen,

integroi sen kutsumukseen ja

yhteiskuntaan. Tutkinto kehittää kriittisessä

ajattelussa, ongelmaratkaisussa, tiimityössä

ja viestinnässä. MA toteutetaan monimuotoopiskeluna

to-su. Pääsyvaatimuksena on joko

alempi korkeakoulututkinto tai soveltuva työelämäkokemus.

Raamattulinja (1-vuotinen)

14.8.2018 - 18.5.2019

Raamattulinja koostuu lukuvuoden mittaisista

CORE 1.0 opinnoista. Voit suorittaa sen omana

kokonaisuutena tai osana seurakuntatyön

tutkintoa. CORE 1.0 antaa reilusti lisäeväitä

palvelustehtävääsi kotiseurakunnassasi sekä

henkilökohtaiseen uskonelämääsi.

Seurakuntalinja (2-vuotinen)

14.8.2018 - 18.5.2020

Antaa sinulle eväitä ja työkaluja toimia seurakunnan

vaativammissakin tehtävissä nuoriso-,

lapsi- tai seurakuntatyössä. Kehität monipuolisesti

Raamatun tuntemustasi, johtajuustaitojasi

sekä valmiuksiasi toimia hengellisessä työssä

nyky-yhteiskunnassa.

Seurakuntatyön tutkinto, lähetyslinja /

Bachelor of Ministry (3 v.)

14.8.2018 - 18.5.2021

Seurakuntatyön kattava koulutus on käytännönläheinen

ja innostava. Tutkintoon kuuluu

3-6 kk harjoittelujakso ja kolmantena vuonna

erikoistutaan lähetystyöhön. Halutessasi voit

suorittaa samalla myös kansainvälisen tutkinnon.

TELLUS-lähetysopinnot on mahdollista

opiskella myös erillisenä kokonaisuutena.

Seurakuntatyön tutkinto, seurakuntatyön

linja / Bachelor of Ministry (3 v.)

14.8.2018 - 18.5.2021

Seurakuntatyön kattava koulutus on käytännönläheinen

ja innostava. Tutkintoon kuuluu

3-6 kk harjoittelujakso. Halutessasi voit suorittaa

samalla myös kansainvälisen tutkinnon.

Opiskelua voit jatkaa IK-opistossa vaikkapa

maisteriksi tai PhD:ksi saakka!

SOUNDCHECK -

seurakuntamusiikin koulutus

14.8.2018 - 18.5.2019

Seurakuntamusiikin laaja kenttä tarvitsee monipuolisia

osaajia. Viiden viikonlopun aikana

pääset huippuosaajien kanssa pureutumaan

seurakuntamusiikin hengellisiin, käytännöllisiin

ja johtamisen osa-alueisiin. Samalla verkostoidut

muiden seurakuntamusiikissa mukana

olevien kanssa. Ks. lisätiedot netistä.

Team Action -linja

14.8.2018 - 7.8.2019

TEAM ACTION avartaa käsitystäsi lähetystyöstä

ja kulttuureista. Perehdyt uskon peruskysymyksiin

ja voit harjoitella monipuolisesti

kansainvälisessä ympäristössä. Se on jännittävä

paketti seikkailua ja oppimista. Keväällä toteutetaan

ulkomaan harjoittelujakso tiimeissä.

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus

14.8.2018 - 18.5.2020

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toimia

terapeuttisissa sielunhoitotehtävissä.

Koulutus sisältää 16 lähiopetusjaksoa IK-opistossa.

Opintojen laajuus on 80 op, kesto 2 vuotta.

Toteutetaan monimuotona. Koulutus on ACC:n

(Association of Christian Counsellors Finland)

akkreditoima.

Itä-Hämeen opisto

Kaikulantie 90, 19600 Hartola

(03) 874 740

opisto@ihop.fi / www.ihop.fi

SITOUTUMATON Itä-Hämeen opisto sijaitsee

34 Ota opiksi 2018–2019


4-tien varrella Hartolassa. Saman katon alla

lukio, kansalaisopisto, kansanopisto ja musiikkikoulu.

Kirjoittajalinja, kielilinjat, kädentaidot

ja runsaasti lyhytkursseja.

Kirjoittajalinja

4.9.2017 - 31.5.2018

Jos ei ole mahdollisuutta osallistua koko lukuvuoden

opiskeluun, voi valita linjan tarjonnasta

4 tai 8 viikkoa kestävistä moduuleista: lyhytproosa,

elämäntarina, lyriikka, draama, fantasia

ja/tai science fiction.

Lukio

20.8.2018 - 24.5.2019

Hyvät tulokset, mielekäs opiskelu rennossa

ympäristössä. Pienissä opintoryhmissä henkilökohtaista

ohjausta. Ilmainen opetus, ruoka

ja asuminen. Opiskelijoita eri puolilta Suomea.

Kannettava tietokone ja 5 kurssin oppikirja

1.vuoden aloittavalle opiskelijalle. Suoritettava

vähintään 44/48 kurssia, aikuislukion ops.

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten

lukiokoulutuksen valmistava koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Koulutus antaa kielelliset ja muut tarvittavat

valmiudet lukio-opintoihin siirtymistä varten.

Opiskelija saa valmiudet opiskella lukiossa ja

oppii tuntemaan suomalaista lukiokoulutuksen

opiskelukulttuuria. Tavoitteena on, että opiskelijalla

on lukiossa tarvittava peruskielitaito

suomen kielessä koulutuksen päättyessä.

Itä-Karjalan

Kansanopisto

Valoniementie 32, 58450 Punkaharju

(015) 57 211 vaihde,

050 363 5114

ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

www.ikko.fi

LUONNONLÄHEINEN, yhteisöllinen ja monikulttuurinen

kansanopisto. Tarjoamme

kaikenikäisille suomalaisille, maahanmuuttajille

ja muille opiskelijoille yleissivistävää ja

ammatillista koulutusta, joka antaa valmiudet

jatko-opintoihin, työelämään, yhteiskuntaan ja

itsensä kehittämiseen ja lisäpisteitä.

Hierojan ammattitutkinto

(erikoishierontapainotteinen)

21.8.2018 - 25.5.2019

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

ja näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet.

Tutkinnon osat: hierojana toimiminen, hieronta

hoitotapahtumana ja hieroja yrittäjänä sekä yksi

valinnainen osa hierojan erikoisammattitutkinnosta.

Asiakas- ja erikoishierontoja, jäsenkorjaus,

vyöhyketerapia, hermoratahieronta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

21.8.2018 - 1.6.2019

Ammattitutkintoon valmistava koulutus ja

näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet. Ammatissa

toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen

ja oppimisen ja toiminnan tukeminen.

Harjoittelet erityis- ja muilla linjoilla.

Lasten- ja kodinhoidon linja

14.8.2018 - 1.6.2019

Kotitalouden ja kodinhoidon opetus: asuminen

ja asuinympäristössä toimiminen, viihtyisästä

kodista huolehtiminen, kotiruoan valmistaminen,

valinnaiset. aineet. Perhepäivähoitajan

ja kotiavustajan peruskurssit. Lasten-, kodin-,

päivä- ja vanhustenhoitoon sekä kotitalouteen

liittyviä aineita.

Opinnollinen aktiviteetti-,

matkailu- ja kielilinja

14.8.2018 - 1.6.2019

Viritetään kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

inhimillisesti onnellista, osallistuvaa,

tasapainoista elämää varten. Tietoja fyysisestä,

henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Tutustutaan uusiin asioihin, kohteisiin, kieliin,

kulttuureihin kotimaassa ja ulkomailla maailmankuvaa

laajentaen. Myös senioreille.

Palvelu- ja kotiyön erityislinja

14.8.2018 - 5.6.2021

Kysy lisää opistolta.

Peruskoululinja maahanmuuttajille,

ulkomaalaisille, ulkosuomalaisille

14.8.2018 - 23.5.2020

Tavoitteena perusopetuksen päättötodistus

aikuisille tark. perusopetuksen oppimäärän mukaisesti

ja hyvä suomen kielen taito jatko-opintoja

sekä kansalais- ja työelämää varten. Peruskoulun

aineita, suomen kieltä. Perusopetuksen

hakuvuonna päättävät saavat yhteishaussa 6

lisäpistettä ammatilliseen peruskoulutukseen.

Perusopetuksen lisäopetus

(Kymppiluokka)

14.8.2018 - 25.5.2019

Peruskoulun arvosanojen korottaminen.

Tutkintoaineiden lisäksi kansalaistaitoja, käytännön,

harrastus-, taideaineita. Työelämään

ja jatkokoulutuksiin tutustuminen, työpajoja,

valinnaisia. kursseja, tapahtumia, retkiä. Myös

maanmuuttajille. Kymppiluokan suorittaneelle

yhteishaussa kuusi lisäpistettä ammat. peruskoulutukseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

perustutkinto

15.8.2017 - 5.6.2021

Kotityö- ja pudistuspalvelujen koulutusohjelmat.

Ruoanvalmistuksen, puhtaanapidon,

yritystoiminnan., palvelujen tuottamisen perustaidot.

Valmiudet kotityö-, ravitsemis-, puhdistuspalvelujen

avustaviin tehtäviin. Peruskoulun

mukautetun oppimäärän, yleisopetuksen suorittaneille.

Asumis- ja vapaa-ajan ohjaus.

Ravintola- ja catering-alan

perustutkinto

14.8.2018 - 5.6.2021

Voit valita ruokapalvelun osaamisalan (kokki).

Ruoan valmistuksen tehtävissä eri ravintoloissa

tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Tutkinnon

pakolliset. osat majoitus- ja ravitsemispalveluissa

toimiminen, lounas- ja annosruokien

valmistus. Ammatillisia valinnaisia. ja yhteisiä

tutkinnon osia.

Suomen kielen ja kulttuurin linja/

aikuisten maahanmuuttajien

kotoutumiskoulutus

14.8.2018 - 1.6.2019

Ulkomaalaisille, ulkosuomalaisille, maahanmuuttajille,

muille kiinnostuneille. Suomen

kieli, viestintä, Suomi-tietous, kulttuuri, työelämään,

ammatin valintaan, jatkokoulutuksiin

perehtyminen. Alkeis-, keski-, jatkoryhmät.

Soveltuu kotoutumiskoulutukseksi (40-60 ov).

Mahdollisuus suorittaa yleinen kielitutkinto.

Viestintä- ja ilmaisutaidon linja

14.8.2018 - 1.6.2019

Puhe-, näyttämö-, media-, liikunnallinen, kirjallinen

ilmaisu, musiikki, maalaus, teatterioppi,

lavastus, teatteritekniikka, viestintä. Käsikirjoituksia,

esiintymisiä, videon, lehden tekemistä.

Kehitetään itsetuntoa, vuorovaikutus-, sosiaalisia-

ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Teematapahtumia,

opintoretkiä, lopputyö.

Jamilahden

kansanopisto

Tikkupolku 1, 49460 Hamina

0400 318 456

toimisto@jamilahti.fi / www.jamilahti.fi

JAMILAHDEN kansanopisto on turvallinen

pienyhteisö, jossa tuetaan opiskelijan henkisen

ja taiteellisen identiteetin kasvua. Kodikas

ja viihtyisä opisto sijaitsee kauniilla paikalla

meren rannalla vain kahden kilometrin päässä

Haminan keskustasta. Opiskelu on linjoilla

päätoimista ja opintotukeen oikeuttavaa. Hinta

vaihtelee 106-155 euroon opintoviikolta oheispalvelujen

määrästä riippuen.

Autismikirjon erityislinja

27.8.2018 - 31.5.2019

Erityislinjan tavoitteena on kehittää autismikirjon

nuorten elämänhallinta-, vuorovaikutus-

ja itseilmaisutaitoja, tukea aikuistumista ja

2018-2019 Ota opiksi 35


itsenäistymiskehitystä sekä auttaa opiskelijaa

tutustumaan erilaisiin työ- ja toimintaympäristöihin

sekä työtehtäviin.

Kieli- ja kansainvälisyyslinja

27.8.2018 - 31.5.2019

Kieli- ja kansainvälisyyslinjalla voit parantaa

vieraiden kielten taitoja ja tutustua eri kulttuureihin

ja toimintatapoihin. Linjan pääkielenä

toimii englanti, jonka lisäksi voi ottaa valinnaisen

kielen: venäjä, saksa tai espanja. Maahanmuuttajille

ja ulkosuomalaisille valinnaisena

kielenä: suomi toisena kielenä.

Kirjoittaja- ja viestintälinja

27.8.2018 - 31.5.2019

Kirjoittajalinjalla opiskelet kirjoittamista laajaalaisesti.

Linjan tavoitteena on tutustuttaa

sinut kirjoittajan ja kirjailijan työhön. Opetus

on käytännönläheistä. Linjalla tutustutaan eri

kirjallisuuden lajeihin ja tyyleihin. Koulutus antaa

valmiuksia kirjoittaa, analysoida ja arvioida

erilaisia tekstejä.

Runolinja

27.8.2018 - 31.5.2019

Runolinjalla tutustutaan monipuolisesti nykyrunouden

kerrostumiin. Kokovuotisella linjalla

keskitytään runojen kirjoittamiseen mutta

tutustutaan myös runouden teoriaan sekä jo

julkaistuun runouteen. Runolinja pyrkii tutustuttamaan

opiskelijat nykyrunouteen vivahteikkaasti

ja innostavasti.

Suomen kielen kurssit

maahanmuuttajille

27.8.2018 - 31.5.2019

Suomen kielen ja kulttuurin lukukauden mittainen

kurssi sisältää opetusta 25 tuntia viikossa.

Koulutus on omaehtoista kotoutumiskoulutusta.

Joutsenon Opisto

Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno

(05) 610 0100 tai 045 844 2993

opisto@joutsenonopisto.fi

www.joutsenonopisto.fi

JOUTSENON Opisto on Lappeenrannassa sijaitseva

sitoutumaton kansanopisto. Koulutustarjontaan

sisältyy avoimen yliopiston, kielten

ja kulttuurien, kuvataiteen sekä maahanmuuttajien

suomen kielen koulutuksia. Opisto tarjoaa

myös lääketieteen pääsykokeisiin ohjaavia ja

pelialaan tutustuttavia opintolinjoja, sekä uutta

suuntaa elämäänsä hakeville nuorille ja aikuisemmillekin

suunnattuja opintoja.

Englannin kielen perusopinnot

20.8.2018 - 10.5.2019

Linjalla suoritetaan englannin kielen perusopinnot

Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten

mukaisesti, tavoitteena jatkaa opiskeluja

yliopistossa.

Japanin kielen ja kulttuurin jatkolinja

20.8.2018 - 10.5.2019

Japanin kielen ja kulttuurin jatkolinjalla voit

syventää japanin kielen taitojasi. Jatkolinja on

tarkoitettu B1-tasolla opiskeleville opiskelijoille.

Japanin kielen ja kulttuurin linja

20.8.2018 - 10.5.2019

Aloita japanin opinnot alkeista. Natiivin opettajan

johdolla opiskelet peruskieliopin, hirgana- ja

katakana-merkit sekä noin 500 kanjia. Voit

suorittaa myös japanin kielen perusopinnot Itä-

Suomen yliopiston vaatimusten mukaisesti.

Kohti pelialaa

20.8.2018 - 10.5.2019

Monipuolinen aloituspaketti antaa sinulle tuntuman

pelialalla tarvittavista taidoista. Opiskele

ohjelmointia, 3D-mallinnusta, animaatiota ja

grafiikkaa sekä peli- ja äänisuunnittelua ja täydennä

opintojasi haluamillasi valinnaisaineilla.

Korean kielen ja kulttuurin linja

2.1.2018 - 18.5.2018

Korean kielen ja kulttuurin linjalla opiskelu natiivin

opettajan johdolla aloitetaan aakkostosta,

Hangulista, sekä tavujen rakentamisesta ja ääntämyksestä.

Lisäksi opiskellaan käytännöllisiä

ilmaisuja, joita tarvitaan erilaisissa arkipäivän

tilanteissa. Tavoitteena on saavuttaa korean

kielessä taitotaso A2–B1.

Korean kielen ja kulttuurin linja

20.8.2018 - 10.5.2019

Korean kielen ja kulttuurin linjalla opiskelu natiivin

opettajan johdolla aloitetaan aakkostosta,

Hangulista, sekä tavujen rakentamisesta ja ääntämyksestä.

Lisäksi opiskellaan käytännöllisiä

ilmaisuja, joita tarvitaan erilaisissa arkipäivän

tilanteissa. Tavoitteena on saavuttaa korean

kielessä taitotaso A2–B1.

Kuvataidelinja

20.8.2018 - 10.5.2019

Opinnot sisältävät monipuolisesti eri tekniikoiden

kursseja. Lukuvuosi jaksottuu 1-2 viikon

kestäviksi intensiivikursseiksi. Oppiaineina

mm. maalaus (akvarelli, akryyli, tempera, öljyväri),

piirustus (kynä, hiili, liitu, tussi), grafiikka,

valokuvaus, kuvanveisto, keramiikka, kankaanpaino,

sarjakuvat.

Lääkikseen-linja

20.8.2018 - 10.5.2019

Tule preppaamaan taitoja, joita tarvitset lääketieteen

pääsykokeissa. Koulutus koostuu

lukiotason matemaattis-luonnontieteellisistä

oppiaineista sekä pääsykoeohjauksesta.

Opeksi-linja

20.8.2018 - 10.5.2019

Kaikille kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille.

Linjalla opiskellaan kasvatustieteen

perusopinnot ja tutustutaan monipuolisesti

opettajuuteen sekä ohjataan VAKAVA-pääsykokeeseen.

Halutessasi voit suorittaa myös erityispedagogiikan

perusopinnot.

Psykologian perusopinnot

20.8.2018 - 10.5.2019

Suorita psykologian perusopinnot Jyväskylän

avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.

Opintoihin sisältyy tilastomenetelmien peruskurssi.

Linjalla opiskelu kehittää korkea-asteen

opiskeluvalmiuksia ja auttaa psykologian pääsykokeissa.

Sarjakuvalinja

7.1.2019 - 10.5.2019

Linjalla tutustut monipuolisesti sarjakuvan

tekemisen perusteisiin, ja voit syventää jo olemassa

olevaa tieto- ja taitopohjaasi henkilökohtaisesti

opastettuna. Tule kehittämään omaa

tyyliäsi sekä oppimaan uusia tekotapoja ja -välineitä

poikkitaiteellisuutta pelkäämättömässä ja

rohkaisevassa ilmapiirissä.

Sarjakuvalinja

2.1.2018 - 18.5.2018

Linjalla tutustut monipuolisesti sarjakuvan

tekemisen perusteisiin, ja voit syventää jo olemassa

olevaa tieto- ja taitopohjaasi henkilökohtaisesti

opastettuna. Tule kehittämään omaa

tyyliäsi sekä oppimaan uusia tekotapoja ja -välineitä

poikkitaiteellisuutta pelkäämättömässä ja

rohkaisevassa ilmapiirissä.

Suomen kielen jatkokurssi

2.1.2018 - 18.5.2018

Kurssilla voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat

maahanmuuttajat, jotka haluavat parantaa suomen

kielen taitojaan. Lähtötaso on A2 ja tavoitetaso

on B1. Kurssi kestää yhden lukukauden.

Sopii myös työssäkäyville.

Suomen kieli maahanmuuttajille

20.8.2018 - 10.5.2019

Opiskele suomen kieltä ja kulttuuria kotoutumiskoulutuksen

tapaan. Aloitamme alkeista.

Välivuosilinja

20.8.2018 - 10.5.2019

Välivuosilinjalla tutustut omiin vahvuuksiisi

sekä tulevaisuuden koulutus- ja ammattimahdollisuuksiin.

Pääset myös kokeilemaan

valitsemiasi korkeakouluopintoja. Yhdessä

laadimme urasuunnitelman, joka auttaa sinua

opistolta eteenpäin.

36 Ota opiksi 2018–2019


Jyväskylän

kristillinen opisto

Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä

(014) 334 8000

toimisto@jko.fi / www.jko.fi

SÄÄTIÖPOHJAINEN Suomen evankelisluterilaisen

kirkon herännäisyyden herätysliikkeeseen

pohjautuva oppilaitos. Välitämme iloa, eloa

ja älyä vahvan osaamisen ja yhteistyöverkoston

pohjalta monimuotoisena oppimiskeskuksena

sekä eri-ikäisten kodinomaisena, monikulttuurisena

kohtaamispaikkana. Tiedustele vapaita

opiskelupaikkoja koulutusten alkuun asti. Myös

avoimen yliopiston opintoja ja lyhytkursseja.

Aikuisten perusopetuksen

alkuvaiheen koulutus (APA)

8.1.2018 - 18.12.2018

Aikuisille, joilla on puutteita peruskouluopinnoissa

sekä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille,

joilta puuttuvat peruskouluopinnot

(myös luku- ja kirjoitustaito). Henkilökohtaiset

opintosuunnitelmat (suomen kieltä, matematiikkaa,

ATK:a, luonnon- ja yhteiskuntatietoa sekä

muita perusopetuksen alkuvaiheen opintoja).

Aikuisten perusopetus

8.1.2018 - 18.12.2018

Aikuisille, myös maahanmuuttajille, yli 17-vuotiaille

joilla puutteita perusasteen oppimäärässä

tai vain vähän peruskouluopintoja. Opiskelija

voi suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai

niiden osia kursseina. Kesto 1-2 vuotta opiskelija

henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta

(HOPS) riippuen.

Graafinen suunnittelu

13.8.2018 - 24.5.2019

Graafisen alan perustaidot ja -tiedot, alalla käytetyt

tietokoneohjelmat, kontaktit työelämään.

Visuaalinen ilmaisu (mm. piirustus ja maalaus,

värioppi, taidehistoria, valokuvaus), graafinen

tuotanto (mm. julkaisutaitto, 3D, Flash), yleisopinnot

(mm. AV mediakulttuuri, projektit,

yhteiset ja valinnaiskurssit).

Kasvatuksen ja opetuksen koulutus

13.8.2018 - 24.5.2019

Orientaatio, avoimen yliopiston opinnot: kasvatustiede

25 op, erityispedagogiikka 5 op, kirjoitusviestintä,

puheviestintä, Academic reading,

Akademisk svenska, EA1, ohjaustaidot, TET,

VAKAVA -workshop, ryhmänohjaus ja yhteiset

opinnot, valinnaiset opinnot, lukupiiri.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

6.8.2018 - 21.5.2021

Ent. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto.

Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan

1.8.2018

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

6.8.2018 - 24.5.2019

Tutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon

osasta: ammatissa toimiminen, kasvun ja

kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen

ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, erityistä

tukea tarvitsevien ohjaaminen. Vapaasti

valittava tutkinnon osa on yrittäjyys. Myös

oppisopimus.

Koulunkäynninohjaajan

erikoisammattitutkinto

3.9.2018 - 18.12.2019

Suoritetaan työn ohessa (oppisopimus- tai

monomuotokoulutus). Opinnot alkavat henkilökohtaisen

opetussuunnitelman mukaisesti ja

kestää 1,5-2 vuotta. Koulutus koostuu tietopuolisista

opinnoista, oppimistehtävistä, verkkoopiskelusta

sekä työpaikalla tapahtuvasta työssä

oppimisesta.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

10.9.2018 - 18.12.2019

Ammattipätevyys ja valmiuksia kehittää erityiskasvatuksen

osaamista. Erityiskasvatus ja -ohjaus,

moniammatillinen työ, kulttuurien vuorovaikutus,

yhteisöllisyys ja osallisuus, erityistä

tukea tarvitsevien lasten (tai nuorten) ja heidän

perheidensä tukeminen. Yrittäjyys vapaaehtoinen.

Myös oppisopimuskoulutuksena.

Lastenohjaaja -lapsi- ja perhetyön

perustutkinto (YO / AI)

2.1.2017 - 31.5.2020

Ammatilliset opinnot (mm. lapsen kasvun ohjaus

ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen

kasvatustyö, lasten iltapäivä- ja leiritoiminnan

ohjaus), valinnaiset opinnot, työssäoppiminen

ja ammattiosaamisen näytöt. Mahdollisuus

myös oppisopimukseen.

Musiikin koulutus

13.8.2018 - 24.5.2019

Perusopinnot (mm. orientoivat opinnot, musiikin

teoria), Ilmaisun perusteet (mm. äänenkäytön

ja improvisaation perusteet), Teatterimusiikki,

Pop, jazz, rock -rytmimusiikki, Minä

musiikin tekijänä. Musiikki kautta aikojen,

Musiikin tuottaminen (mm. studiotyöskentely),

Valinnaiset ja lisäopinnot

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto,

oppisopimus

10.9.2018 - 18.12.2019

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opetussuunnitelman,

jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot

ja työkokemus. Yhteistyö ja ammatillinen vuorovaikutus,

varhaiskasvatus, hoito ja huolenpito,

erityiskasvatus, monikulttuurisuus, allergisen ja

erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen hoito.

Perusopetuksen lisäopetus

- kymppiluokka

6.8.2018 - 24.5.2019

Peruskouluarvosanojen korottaminen. Henkilökohtainen

opintosuunnitelma: tarpeelliset

kurssit kymmenestä peruskouluaineesta.

Yleissivistävät aineet (mm. äidinkieli, englanti,

historia, matematiikka), yhteiset aineet (mm.

elämänhallinta, opintojen ohjaus, yksilöllinen

ohjaus), valinnaiset aineet, TET.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

ammattitutkinto

6.8.- 18.12.2019

Tutkinnon perusteet voimaan 1.1.2018

Seurakunta- ja hautauspalvelualan

ammattitutkinto

6.8.2018 - 18.12.2019

Tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2018

Sisustussuunnittelu

13.8.2018 - 24.5.2019

Tiedot ja taidot sisustussuunnittelun eri osaalueista,

muotoilullinen ja arkkitehtoninen näkemys,

jatko-opinnot, työelämätaidot. Kontaktit

yrityksiin ja elinkeinoelämään. Sisustussuunnittelun

perusteet, taiteellisen työskentelyn ja

sommittelun perusteet, työelämätaidot, yrittäjyys,

oma näyteportfolio.

Teatterikoulutus

13.8.2018 - 24.5.2019

Esiintymis- ja ilmaisutaitoa, esityskokonaisuuksien

valmistamista. Työskentely on projektiluonteista,

asioita työstetään oman persoonan avulla.

Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op). Oman

kokonaisilmaisun kehittäminen, dramaturgia,

esitysten valmistaminen. Tutustut myös paikallisiin

laitos- ja harrastajateattereihin.

Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä

020 7644 500

toimisto@jamsanopisto.fi

www.jamsanopisto.fi

OPISTON kasvatus, opetus ja koulutus perustuvat

vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen

kristillisiin arvoihin. Koulutuksessa painottuvat

arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus,

yhteisöllisyys ja osallisuus. Koulutuksen

painopistealueita ovat kielet ja kansainvälisyys,

musiikkiopinnot sekä teologia.

Erityisoppijan opistovuosi

26.8.2018 - 4.5.2019

Erityisoppijan opistovuosi on suunnattu kehitysvammaisille

opiskelijoille ja oppimisvaike-

2018-2019 Ota opiksi 37


uksia kokeville, jotka kykenevät tuetusti opiskelemaan

ja asumaan sisäoppilaitoksessa sekä

harjoittelemaan itsenäistä elämää ja kodista

irtaantumista.

Opistovuosi

26.8.2018 - 4.5.2019

Opistovuosi on 29 opiskeluviikkoa kestävä

vapaan sivistystyön opintolinja, jolla voit myös

korottaa peruskoulun arvosanoja sekä suorittaa

lukiokursseja. Laaja-alainen opintotarjotin

mahdollistaa oman opintopolun rakentamisen.

Kainuun Opisto

Tahvintie 4, 88380 Mieslahti

0400 731 305

toimisto@kainuunopisto.fi

www.kainuunopisto.fi

KAINUUN Opisto on kansainvälinen, monikulttuurinen,

hyvinvointi- ja ympäristöaloille suuntautunut

opisto, jossa ihmiset ovat etusijalla

ja ajanmukainen tekninen välineistö heidän

apunaan. Hakemukset liitteineen (oma arvio

terveydentilasta, ruokavalio ja jäljennös viimeisestä

koulutodistuksesta) lähetetään rehtorille

viimeistään 15.6.2014. Hakemuslomakkeen voit

täyttää netissä.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe/

päättövaihe

15.1.2018 - 31.12.2018

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä

on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot

ja - taidot sekä olennaiset opiskelu- ja

tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan

aikuisten varsinaisessa perusopetuksessa

tai muussa koulutuksessa.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe/

päättövaihe

20.8.2018 - 31.5.2019

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä

on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot

ja - taidot sekä olennaiset opiskelu- ja

tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan

aikuisten varsinaisessa perusopetuksessa

tai muussa koulutuksessa.

Aikuisten perusopetuksen

lukutaitovaihe

5.3.2018 - 31.12.2018

Kalajoen

Kristillinen Opisto

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki

(08) 463 9200

toimisto@kkro.fi / www.kkro.fi

KALAJOEN Kristillinen Opisto on nykyaikainen

oppilaitos ja kurssikeskus, jossa annetaan

ammatillista, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa

ja yleissivistävää opetusta sekä järjestetään

lyhytkursseja eri aloilta. Koulutusaika

vaihtelee kolme lukuvuotta kestävistä linjoista

muutaman päivän mittaisiin kursseihin. Opisto

toimii evankelisluterilaisen kirkon piirissä vaikuttavan

Uusheräyksen hengessä.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe/

päättövaihe (erit. maahanmuuttajat)

13.8.2018 - 25.5.2019

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatulla

peruskoululinjalla opiskellaan aikuisten perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteiden

mukaisesti. Opintojen alussa jokaiselle laaditaan

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Opetus, oppikirjat ja lounas koulupäivinä

(ma-pe) ovat maksuttomia. Katso tarkemmin

verkkosivuilta.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

(varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan

osaamisala)

13.8.2018 - 29.5.2021

Lastenohjaajaksi valmistuva suorittaa kasvatus-

ja ohjausalan perustutkinnon, osaamisalana

varhaiskasvatus ja perhetoiminta.

Perustutkinnon laajuus on 180 osp. Se sisältää

ammatillisia tutkinnon osia 145 osp ja kaikille

yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

13.8.2018 - 25.5.2019

Koulutus on monimuoto-opiskelua. Pakolliset

osat: 1. Ammatissa toimiminen, 2. Kasvun ja

kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, 3. Oppimisen

ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen,

4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen.

Valinnainen osa 5. Yrittäjyys. Jokaisesta osasta

erillinen tutkintotilaisuus.

Omin siivin kohti aikuisuutta

(erityislinja)

27.8.2018 - 25.5.2019

Opintolinja tarjoaa kehitysvammaiselle opiskelumahdollisuuden

lähellä omaa asumisympäristöä.

Tavoitteena on oman persoonallisen

kehityksen tukeminen, lähtökohtana opiskelijan

yksilölliset tarpeet, toiveet, vahvuudet ja tulevaisuuden

suunnitelmat. Opiskelua on ma-pe

5 tuntia päivässä, yhteensä 34 opintoviikkoa.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

8.1.2018 - 25.5.2019

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu

lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista

ja tutkintotilaisuuksista. Jokaiselle

opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintoja

näyttösuunnitelma.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

13.8.2018 - 14.12.2019

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu

lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista

ja tutkintotilaisuuksista. Jokaiselle

opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintoja

näyttösuunnitelma.

Peruskoulun lisäopetus (kymppiluokka)

13.8.2018 - 25.5.2019

Kymppiluokka on tarkoitettu 16- ja 17-vuotiaille

peruskoulun päättäneille nuorille. Kymppiluokka

sopii erityisesti niille, jotka haluavat korottaa

peruskoulun arvosanoja jatko-opintoja varten.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma,

johon sisältyy mm. peruskouluaineita

ja työelämään tutustumista.

Kankaanpään opisto

PL 45 (Opistonkatu 5), 38701 Kankaanpää

044 7729 238

kankaanpaan.opisto@kopisto.fi

www.kankaanpaanopisto.fi

KANKAANPÄÄN opisto toimii sitoutumattomana

ja aatetaustaltaan moniarvoisuutta korostavana

oppimis- ja koulutuspalvelujen tuottajana.

Opiston koulutustehtävään liittyy sosiaalista

oppimisprosessia edistävän oppimisympäristön

ylläpitäminen. Opisto kouluttaa ohjaus- ja

johtamistaidon ja laatutyön osaajia sekä monitaitoisia

käsi- ja taideteollisuusalan ohjaajia.

Opistolla on asuntola.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

(nuoriso- ja yhteisöohjauksen

osaamisala)

13.8.2018 - 27.5.2020

Tutkinto on sinua varten, jos haluat mielenkiintoisen

ja haastavan työn, jossa toimit erilaisten

ryhmien toiminnan ohjaajana ja haluat kehittyä

alan ammattilaiseksi. Myös oppisopimuskoulutus

on mahdollinen. Kahden vuoden koulutus

on tarkoitettu YO- pohjaisille tai ammatillisen

perustutkinnon suorittaneille.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen erikoisammattitutkinto

16.2.2018 - 29.3.2019

Hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja

edistäminen. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen koordinointi ja kehittäminen

Toiminnallisuus ja luovuus lasten

ja nuorten ohjauksessa. Luomme uusia ajatusmalleja

päivittäiseen työhön!

Kädentaitojen ohjaaja

27.8.2018 - 29.5.2019

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat

toimimaan monipuolisissa kädentaitojen

38 Ota opiksi 2018–2019


ohjaustehtävissä sisältäen laajasti kädentaitojen

opintoja ja vuorovaikutustaitojen sekä ohjaus-

ja viriketoiminnan osaamisen kehittämistä.

Koulutus järjestetään päiväopiskeluna ja se

kestää yhden lukuvuoden.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

22.8.2017 - 22.5.2018

Ammattitutkintoon valmistava monimuotokoulutus.

Tutkintosuoritukset työpaikoilla

limittyvät koulutuksen oheen. Lasten ja nuorten

erityisohjaus vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja

organisointitehtävissä.

Muistihoitajakoulutus / Tampere

27.8.2018 - 14.5.2019

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon

hlökunnalle. Koulutus toteutetaan

monimuoto-opetuksena. Opiskelijat voivat

suorittaa samalla myös Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta

valinnaisen tutkinnon osan

3.5 Muistioireisen ikääntyneen tukeminen.

Taideteollisuusalan perustutkinto

(käsityön ohjaustoiminnan osaamisala)

13.8.2018 - 27.5.2020

Artesaaniopinnot kestävät 2 vuotta ja koulutus

järjestetään aikuiskoulutuksena. Vaihtoehtoisesti

tämä opintokokonaisuus on mahdollista

suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Kanneljärven Opisto

Karstuntie 537, 08450 Lohja

(019) 357 811

opisto@kannelopisto.fi

www.kannelopisto.fi

SITOUTUMATON kansanopisto, jossa annetaan

yleissivistävää opetusta, ammatillista- ja lisäkoulutusta.

Kanneljärven Opistolla koulutetaan

nuorisotyön, kansalaistoiminnan ja vapaa-ajanohjauksen

toimijoita. Monipuoliset tutkinnot

ja koulutuspaketit antavat pätevyyden kuntien,

järjestöjen, lasten- ja nuorisohuoltolaitosten

sekä alan yritysten palvelukseen.

Aikuisten perusopetus

15.8.2018 - 29.5.2019

Aikuisten perusopetuksessa suoritat koko perusopetuksen

oppimäärän yhdessä vuodessa ja

saat perusopetuksen päättötodistuksen. Linjalle

voivat hakea vähintään 17-vuotiaat (oppivelvollisuus

suoritettu), joilta puuttuu perusopetuksen

päättötodistus.

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto,

nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

180 osp

13.8.2018 - 29.5.2020

Valmistava koulutus toteutetaan NonStop

-mallisena sekä monimuoto- että oppisopimuskoulutuksessa

henkilökohtaisen opetussuunnitelman

mukaisesti. Lähijaksot ajoittuvat

3-4 päivän jaksoihin elokuusta toukokuuhun.

Tutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset valmiudet

toimia erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan

tehtävissä.

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto,

nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

180 osp

13.8.2018 - 28.5.2021

3-vuotinen (180 osp) peruskoulupohjainen

ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon osia

ovat mm. ammatillinen kohtaaminen, kasvatus

ja ohjaaminen, Yksilön, ryhmän ja yhteisön

ohjaaminen, Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin

edistäminen sekä Osallisuuden tukeminen ja

sosiaalinen vahvistaminen.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto,

nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

180 osp

13.8.2018 - 29.5.2020

2-vuotinen (180 osp) yo-pohjainen ammatillinen

perustutkinto. Tutkinnon osia ovat mm.

ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen,

Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen,

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen

sekä Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen

vahvistaminen.

Kuvataidelinja

20.8.2018 - 29.5.2019

Taidealan opintoja opiskelijalle, joka suunnittelee

jatko-opintoja tai haluaa vahvistaa

kuvallisen ilmaisun taitoja ja syventää luovaa

osaamista. Aineina mm. piirustus, maalaus,

grafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, digitaalinen

kuvankäsittely, taidehistoria ja kevätnäyttely.

Kuvataidelinja

20.8.2018 - 29.5.2019

Taidealan opintoja opiskelijalle, joka suunnittelee

jatko-opintoja tai haluaa vahvistaa

kuvallisen ilmaisun taitoja ja syventää luovaa

osaamista. Aineina mm. piirustus, maalaus,

grafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, digitaalinen

kuvankäsittely, taidehistoria ja kevätnäyttely.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

24.8.2017 - 31.12.2019

Linja on tarkoitettu ohjausalan perustaidot ja

vähintään 3 vuotta alan työkokemusta omaaville

aikuisille, jotka haluavat syventää osaamistaan

vaativissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä.

Sisältöjä mm. erityiskasvatus ja ohjaus, moniammatillinen

työ ja kulttuurien vuorovaikutus.

Koulutus on monimuotokoulutusta.

Opiskelu- ja työelämätaidot -koulutus

15.1.2018 - 9.5.2018

Opintojen tavoitteena on edistää suomalaiseen

yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja

jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen

kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Tavoitteena

on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen erityisesti

kehittämällä suomen kielen taitoa sekä

yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta.

Opiskelu- ja työelämätaidot -koulutus

20.8.2018 - 15.12.2017

Opintojen tavoitteena on edistää suomalaiseen

yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja

jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen

kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Tavoitteena

on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen erityisesti

kehittämällä suomen kielen taitoa sekä

yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta.

Peruskoulun lisäopetuslinja/

Kymppiluokka

15.8.2018 - 29.5.2019

Peruskoulun lisäopetuslinja on tarkoitettu niille

nuorille ja aikuisille, jotka haluavat korottaa

peruskoulutodistuksen arvosanoja. Linja on

mahdollista suorittaa taidepainotteisena.

Linja on maksuton niille, jotka ovat saaneet peruskoulun

päättötodistuksen 2017 tai 2018.

Kansanlähetysopisto

Opistotie 6, 12310 Ryttylä

044 565 1381

opisto@sekl.fi

www.kansanlahetysopisto.fi

KIINNOSTAAKO Raamattu?

Kansanlähetysopistossa on seitsemän pitkää

opintolinjaa sekä viisi kesälinjaa. Raamattu- ja

apologialinjoilla syvennytään nimiensä mukaisesti

Raamatun ja apologian opiskeluun. Muilla

linjoillamme opiskelu on käytännönläheisempää,

mutta niidenkin opetuksessa Raamattu

on keskeisellä sijalla. Tarkempia tietoja linjoistamme

saat vasemmalla olevista linkeistä tai

kotisivuiltamme.

Apologialinja 2018-2019

12.8.2018 - 30.5.2019

Apologialinjalla saat tilaisuuden oppia arvioimaan

ajallemme ominaista kristinuskokritiikkiä

ja vastaamaan siihen. Voit opetella perustelemaan

uskoasi itsellesi ja muille.

Apologialinja kevät 2019

7.1.2019 - 30.5.2019

Apologialinjalla saat tilaisuuden oppia arvioimaan

ajallemme ominaista kristinuskokritiikkiä

ja vastaamaan siihen. Voit opetella perustelemaan

uskoasi itsellesi ja muille.

2018-2019 Ota opiksi 39


Apologialinja syksy 2018

12.8.2018 - 20.12.2018

Apologialinjalla saat tilaisuuden oppia arvioimaan

ajallemme ominaista kristinuskokritiikkiä

ja vastaamaan siihen. Voit opetella perustelemaan

uskoasi itsellesi ja muille.

Kansainvälisyyslinja 2018-2019

12.8.2018 - 30.5.2019

Tutustuttaa lähetystyön ja kehitysyhteistyön

eri muotoihin. Antaa valmiuksia erilaisissa

kulttuuri- ja elinympäristöissä toimimiseen.

Perehdyttää erityisesti kohdemaan uskontoihin,

kulttuurien kohtaamiseen ja kieleen. Lisänä

oma kasvu kristittynä ja lähetystyön monimuotoisuuden

oppiminen.

Kesäkansainvälisyyslinja 2018

4.6.2018 - 31.8.2018

Kesäkansainvälisyyslinja tarjoaa mielenkiintoisen

mahdollisuuden monikulttuuriseen kesään

lähetys- ja kehitysyhteistyön parissa.

Kesätiimi 2018

4.6.- 6.8.2018

Linjalla syvennytään kesän ajaksi siihen, mitä

kaikkea kristillinen nuorisotyö voikaan olla.

Medialinja 2018-2019

12.8.2018 - 30.5.2019

Medialinjalla tuotetaan erilaisten projektien

kautta korkealaatuista videomateriaalia. Medialinja

tarjoaa mahdollisuuden oppia kuvauksen

teoreettinen puoli ja sen jälkeen hyödyntää uutta

tietoa käytännön harjoituksissa. Median tuottamisen

lisäksi linjalla opiskellaan Raamattua.

Mediatiimi 2018

4.6.2018 - 6.8.2018

Mediatiimi on tarkoitettu kaikille videokuvaamisesta,

editoinnista ja live-tuotannosta

kiinnostuneille. Opinnoissa keskitytään monikamerakuvaamiseen

ja lyhytelokuvatuotantoon.

Opinnot sisältävät raamattuopetusta muiden

kesälinjaopiskelijoiden kanssa.

Nuorisotyölinja 2018-2019

12.8.2018 - 30.5.2019

Nuorisotyölinjalla tutustutaan nuorisokulttuuriin,

nuorisotyön metodeihin, kristillisen uskon

sisältöön ja merkitykseen nuoren näkökulmasta.

Tutuksi tulee nuorisotapahtumien organisointi,

nuorisoryhmien ohjaus ja nuoren kohtaaminen

yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Mukana

käytännön harjoittelua ja raamattuopetusta.

Nuorisotyölinja kevät 2019

7.1.2019 - 30.5.2019

Nuorisotyölinjalla tutustutaan nuorisokulttuuriin,

nuorisotyön metodeihin, kristillisen uskon

sisältöön ja merkitykseen nuoren näkökulmasta.

Tutuksi tulee nuorisotapahtumien organisointi,

nuorisoryhmien ohjaus ja nuoren kohtaaminen

yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Mukana

käytännön harjoittelua ja raamattuopetusta.

Nuorisotyölinja syksy 2018

12.8.2018 - 1.1.2019

Nuorisotyölinjalla tutustutaan nuorisokulttuuriin,

nuorisotyön metodeihin, kristillisen uskon

sisältöön ja merkitykseen nuoren näkökulmasta.

Tutuksi tulee nuorisotapahtumien organisointi,

nuorisoryhmien ohjaus ja nuoren kohtaaminen

yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Mukana

käytännön harjoittelua ja raamattuopetusta.

Palvelutyölinja 2018-2019

12.8.2018 - 30.5.2019

Palvelutyölinjalla ollaan toteuttamassa itsenäisiä

projekteja Lähetyskeskuksen maalaismiljöössä.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen

oppimissuunnitelma, joka sisältää työssä oppimisen

lisäksi Raamatun opiskelua ja sen soveltamista

elämään, niin itsensä johtamiseen kuin

tiimityöskentelyynkin.

Raamattulinja 2018-2019

12.8.2018 - 30.5.2019

Opintojen tavoitteina on mm. Raamatun tuntemuksen

syventäminen, kristittynä kasvaminen

ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Aiheina

Raamatun kirjat, lähetystyö, käytännön evankeliointi

(sis. harjoittelun), kristilliseen uskoon ja

elämään liittyvät ajankohtaiset aiheet.

Raamattulinja kevät 2018

7.1.2019 - 30.5.2019

Opintojen tavoitteena on mm. Raamatun tuntemuksen

syventäminen, kristittynä kasvaminen

ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Aiheina

Raamatun kirjat, lähetystyö, käytännön evankeliointi

(sis. harjoittelun), kristilliseen uskoon ja

elämään liittyvät ajankohtaiset aiheet.

Raamattulinja syksy 2018

12.8.2018 - 20.12.2018

Opintojen tavoitteena on mm. Raamatun tuntemuksen

syventäminen, kristittynä kasvaminen

ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Aiheina

Raamatun kirjat, lähetystyö, käytännön evankeliointi

(sis. harjoittelun), kristilliseen uskoon ja

elämään liittyvät ajankohtaiset aiheet.

Tanssitiimi 2018

4.6.2018 - 6.8.2018

Kesän aikana pääset kehittämään taitojasi

nykytanssin, baletin sekä jazztanssin parissa

sekä tutustut taiteelliseen työskentelyyn osallistumalla

tanssiteoksen valmistamiseen ja

esittämiseen erilaisissa ympäristöissä. Tanssin

lisäksi linjalla opiskellaan Raamattua.

Teatteritiimi 2018

4.6.2018 - 6.8.2018

Teatteritiimissä pääset heittäytymään monipuolisesti

esittävän taiteen maailmaan ja

saat opetusta muun muassa näyttelijäntyössä,

improvisaatiossa, puhe- ja fyysisessä ilmaisussa

sekä esitysten ideoimisessa ja valmistamisessa.

Teatteritaitojen lisäksi opiskellaan Raamattua.

Urheilumissiotiimi

4.6.2018 - 6.8.2018

Urheilumissiotiimissä liikutaan eri lajien parissa

hyvässä hengessä sekä opitaan mitä moninaisimpia

lajisovelluksia. Tiimi antaa valmiuksia

tehdä liikuntalähetystyötä erilaisissa organisaatioissa.

Saat tietoa ja taitoja lasten ja nuorten

kanssa toimimiseen, antoisien urheiluhetkien

järjestämiseen ja raamattuopetusta.

Karkun

evankelinen opisto

Mainiementie 50, 38100 Sastamala

(03) 513 4151

toimisto@keokarkku.fi / www.keokarkku.fi

OPISTON aatteellinen tausta on luterilaisen kirkon

sisällä toimiva evankelinen herätysliike. Arvot:

kristillisyys ja evankelisuus, ihmisläheinen

turvallisuus ja yhteisvastuullinen välittäminen.

Lukio, aikuisten perusopetus ja LuVa kuuluvat

opintososiaalisen edun piiriin. Opetus, asunto

ja ruokailut (ma-pe) ovat maksuttomia. Muilla

linjoilla ja kursseilla maksu on 100-125 e/ovk.

Aikuisten perusopetus

27.8.2018 - 17.5.2019

Kysy lisää opistolta.

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

- perinteinen ja monimuotoinen

13.8.2018 - 13.12.2019

Eräopasvalmiudet, luontomatkailun ja yrittäjän

asiantuntemus. Ammattitutkinto näyttöinä.

Opistolla vastaanotto oikeus. Monimuotokoulutuksena.

Aineet: luonnontuntemus, eräperinne,

tiedot ja taidot erämatkailun ja -yrittämisen

alalta, retkiä, etä-ja harjoittelujaksoja.

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

- perinteinen ja monimuotoinen

9.1.2018 - 26.4.2019

Eräopasvalmiudet, luontomatkailun ja -yrittäjän

asiantuntemus. Ammattitutkinto näyttöinä.

Opistolla vastaanotto-oikeus. Aineet: luonnontuntemus,

eräperinne, tiedot ja taidot erämatkailun

ja -yrittämisen alalta, retkiä, etä- ja

harjoittelujaksoja.

40 Ota opiksi 2018–2019


Lukio, kansanopistolukio

20.8.2018 - 17.5.2019

Lukion oppimäärä, päättötodistus sekä ylioppilastutkinto.

Lukion kesto 2-4 v. Aikuislukion

opintosuunnitelma; väh. 44 krs. Pitkä ja lyhyt matematiikka,

englanti, ruotsi, saksa, reaaliaineissa

painotamme uskontoa, yhteiskuntaoppia, historiaa,

psykologiaa, maantietoa ja terveystietoa.

LuVa; Lukiokoulutukseen valmistava linja

maahanmuuttajille ja vieraskielisille

20.8.2018 - 17.5.2019

Tavoitteena kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia

opiskelutaitoja, parantaa kielellisiä

valmiuksia ja monilukutaitoa, lisätä tietämystä

suomalaisesta yhteiskunnasta, syventää eri

tiedonalojen käsitteiden hallintaa ja vahvistaa

opiskelijoiden tiedonhankinta- ja soveltamistaitoja

sekä tietoteknistä osaamista.

Maahanmuuttajalinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Opetuksen päätavoitteena on suomen kielen

perustaitojen hankkiminen. Suomen kieleen perehdytään

laaja-alaisesti eri oppiaineiden näkökulmista.

Sosiaalinen vuorovaikutus suomenkielisten

opiskelijoiden kanssa edistää osaltaan maahanmuuttajien

integroitumista yhteiskuntaan.

Raamattukurssi

3.9.2018 - 30.11.2018

Raamattuopetusta ja opiskelua, joka antaa

tietoa, valmiuksia ja vahvuuksia kristittynä

elämiseen. Raamattua kirja kirjalta, sekä mm.

dogmatiikkaa, Israelin historiaa, lähetystietoa.

Raamattukurssi

28.1.2019 - 26.4.2019

Raamattuopetusta ja opiskelua, joka antaa

tietoa, valmiuksia ja vahvuuksia kristittynä elämiseen.

Raamattua kirja kirjalta, sekä dogmatiikkaa,

Israelin historiaa, lähetystietoa.

Raamattukurssi

29.1.2018 - 27.4.2018

Raamattuopetusta ja opiskelua, joka antaa

tietoa, valmiuksia ja vahvuuksia kristittynä elämiseen.

Raamattua kirja kirjalta, sekä dogmatiikkaa,

Israelin historiaa, lähetystietoa.

Karstulan

Evankelinen Opisto

Kokkolantie 12, 43500 Karstula

(014) 525 2200

kansanopisto@keokarstula.fi

www.keokarstula.fi

OPISTO antaa valmiuksia monille eri koulutusaloille.

Järjestämme koulutusta niin nuorille

kuin aikuisille. Olemme erikoistuneet kasvatusalan,

hoitoalan, liikunta-alan ja kädentaitojen

koulutuksiin. Meillä myös laaja kurssitarjonta

ympäri vuoden!

Hoiva-avustajalinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Asiakkaiden avustaminen, henkilökohtaiseen

avustajajärjestelmään liittyvä lainsäädäntö,

hoito-ja huolenpitotyö, vammaisuuden aiheuttamat

toiminnalliset haasteet ja niiden

voittaminen, ruuanlaiton perusteet, sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelujärjestelmä, toimintaperiaatteet,

viriketoiminta.

Kasvatus- ja psykologisten

aineiden linja

20.8.2018 - 24.5.2019

Psykologia, kasvatustiede, erityispedagogiikka,

yhteiskunnalliset aineet. Opinto-oikeus yhteen

Jyväskylän avoimen yliopiston perusopintoihin

(kasvatustiede ja aikuiskasvatus, psykologia,

erityispedagogiikka). Käytännön harjoittelua

eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkintoon

valmistava koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen

tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan

tukeminen ja ohjaaminen, erityistä

tukea tarvitsevien ohjaaminen, valinnainen osa:

yrittäjyys.

Käsityöilmaisun linja

20.8.2018 - 24.5.2019

Linja soveltuu alan jatko-opintoja suunnittelevalle,

täydennyskoulutukseksi, vuorotteluvapaata

viettävälle tai yritystoimintaa suunnittelevalle.

Koulutus antaa erinomaiset perustaidot

käsityön eri tekniikoihin, valmiuksia mm. käsityöopettajan

tai artesaanin opintoihin.

Käsityöilmaisun linja

2.1.2018 - 25.5.2018

Linja soveltuu alan jatko-opintoja suunnittelevalle,

täydennyskoulutukseksi, vuorotteluvapaata

viettävälle, yritystoimintaa suunnittelevalle.

Koulutus antaa erinomaiset perustaidot

käsityön eri tekniikoihin, valmiuksia mm. käsityöopettajan

tai artesaanin opintoihin.

Käsityöilmaisun linja

2.1.2019 - 24.5.2019

Linja soveltuu alan jatko-opintoja suunnittelevalle,

täydennyskoulutukseksi, vuorotteluvapaata

viettävälle, yritystoimintaa suunnittelevalle.

Koulutus antaa erinomaiset perustaidot

käsityön eri tekniikoihin, valmiuksia mm. käsityöopettajan

tai artesaanin opintoihin.

Mikä musta tulee? Nuoren oma polku

8.1.2018 - 25.5.2018

Peruskoulun päättäneet vailla jatkokoulutuspaikkaa

olevat nuoret. Tutustut eri koulutusvaihtoehtoihin

valitsemalla opintoja opiston tarjonnasta

oman kiinnostuksen mukaan. Vahvistat oman

elämän taitojasi ja selvennät jatkosuunnitelmiasi.

Koulutusalat: kädentaidot, liikunta, terveydenhuolto

sekä kasvatus ja psykologia.

Muotoilun abc

20.8.2018 - 24.5.2019

Onko haaveissasi muotoilualan koulutus? Hyvä

valmentautuminen ja monipuolinen harjoittelu

mahdollistavat selviytymisen pääsykoetilanteissa.

Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon

valmistava koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Pakolliset osat: Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa,

varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa,

lapsen terveydestä ja turvallisuudesta

huolehtinen, lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Valinnainen tutkinnon osa: toiminta

monikulttuurisen lasten ja perheiden kanssa,

tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, yrittäjänä

toimiminen.

Terveysliikuntalinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Koulutus soveltuu kaikille liikunnasta, terveydestä

ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Valmentavaksi

koulutukseksi jatko-opintoihin pyrkiville.

Ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

Terveysliikuntalinja

2.1.2018 - 25.5.2018

Puolessa vuodessa vahvistat omia liikunta- ja

ohjaustaitojasi. Koulutus soveltuu kaikille

liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista

kiinnostuneille. Valmentavaksi koulutukseksi

jatko-opintoihin pyrkiville tai ammatilliseksi

täydennyskoulutukseksi.

Terveysliikuntalinja, kevät

2.1.2019 - 24.5.2019

Puolessa vuodessa vahvistat omia liikunta- ja

ohjaustaitojasi. Koulutus soveltuu kaikille

liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista

kiinnostuneille. Valmentavaksi koulutukseksi

jatko-opintoihin pyrkiville tai ammatilliseksi

täydennyskoulutukseksi.

2018-2019 Ota opiksi 41


Kauhajoen

evankelinen opisto

Järvikyläntie 92, 61850 Kauhajoki As

020 765 9230

keo@keo.fi / www.keo.fi

OPETUKSEN tavoitteena yleissivistyksen laajentaminen,

ammattiin tai jatko-opintoihin

valmentautuminen, taiteiden, ilmaisun ja luovuuden

harjoittaminen, opiskelijan persoonallisuutta

kehittäen ja tukien internaattimuotoisessa

opiskeluympäristössä. Voit suorittaa avoimen

yliopiston opintoja muiden opintojen ohella.

Opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Viikonloppuasuminen

mahdollista sopimuksen mukaan.

Aikuisten perusopetus

13.8.2018 - 24.5.2019

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän

ylittäneille eli vähintään 17 vuotta

täyttäneille opiskelijoille, joilla ei ole peruskoulun

päättötodistusta tai he tahtovat korottaa

päättötodistuksen arvosanoja.

Graafinen suunnittelu

13.8.2018 - 24.5.2019

Perustiedot ja -taidot kuvallisesta viestinnästä

kiinnostuneille. Tavoitteena valmentautua

alan korkea- tai ammattikorkeakoulutukseen.

Oppiaineita: graafinen suunnittelu, piirustus,

maalaus, kuvitus, valokuvaus, puu- ja metalligrafiikka,

taidehistoria, värioppi ja sommittelu,

plastinen sommittelu, valinnaisia opintoja.

International Academy

13.8.2018 - 24.5.2019

Maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat monipuolisia

kotouttamisopintoja sekä haluavat kehittää

suhdettaan Suomeen sekä kotimaahansa. Tullessaan

opiskelijaksi opiskelijan ei tarvitse osata

suomen kieltä. Opiskelija saa henkilökohtaista

opinto-ohjausta. Opiskelija laatii ohjaajan kanssa

henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Kuvataide

13.8.2018 - 24.5.2019

Valmistautumista kuvataidealan opintoihin,

syvennystä taideharrastukseesi, oppimaan ja

ymmärtämään kuvataiteen kieltä. Klassiset

perustekniikat, kuvataiteellisen ajattelun kehittyminen,

syventymistä kuvataiteen maailmaan

ja kuvataidekentän kohtaamiseen.

Kymppiluokka, perusopetuksen

lisäopetus

13.8.2018 - 24.5.2019

Voit korottaa tai hankkia arvosanoja ja saada

tärkeitä lisäpisteitä yhteishakua varten. Yhdistä

opintosi ja harrastuksesi valitsemalla suuntautumisvaihtoehdoksi

Peli-, Kennel-, Taide,

Musa-, Sportti- tai TeoriaKymppi.

Liikunta, fysioterapia ja hieronta

6.8.2018 - 15.12.2018

Terveydestä, hyvinvoinnista ja liikunnasta

kiinnostuneille. Ainevalinnoista saa valmiuksia

liikunnallisiin jatko-opintoihin. Opinnoissa

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääketieteen

osa-alueita.

Liikunta, fysioterapia ja hieronta

7.1.2019 - 17.5.2019

Terveydestä, hyvinvoinnista ja liikunnasta

kiinnostuneille. Ainevalinnoista saa valmiuksia

liikunnallisiin jatko-opintoihin. Opinnoissa

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääketieteen

osa-alueita.

Mediataide-Pelivisio

13.8.2018 - 24.5.2019

Liikkuvan kuvan tuottaminen ja välineistön

hallinta. Pelimaailmojen suunnitteluprosessin

perusteet ja soveltaminen. Kuva-, väri- ja ääniilmaisut,

termit ja merkitykset. Ohjelmistojen ja

laitteistojen vuorovaikutteisuuden periaatteet.

Laite- ja ohjelmakokonaisuuksien käyttö ja soveltaminen.

Personal Trainer

6.8.2018 - 15.12.2018

Antaa valmiuksia henkilökohtaisena kuntovalmentajana

toimimiseen. Auktorisoitu Personal

Trainer APT®.

Personal Trainer

7.1.2019 - 17.5.2019

Antaa valmiuksia henkilökohtaisena kuntovalmentajana

toimimiseen. Auktorisoitu Personal

Trainer APT®

Pop-Jazz

13.8.2018 - 24.5.2019

Valmennusta alan ammatillisiin oppilaitoksiin.

Musiikin koko kenttä bändisoitosta sooloiluun.

Ohjausta musiikin perustaitojen kartuttamiseen

ja omien valmiuksien kehittämiseen. Musiikkikoulun

ja -opistotasoisia kurssitutkintoja musiikinteoriassa,

säveltapailussa ja pääsoittimissa.

Radiotoimittaja

13.8.2018 - 24.5.2019

Radiotoimittamisen ja äänitekniikan perustaitojen

hallintaan tähtäävä linja antaa pohjan

audioviestintään, sekä ääniteknisille aloille

suuntaaville opiskelijoille. Perustaitoihin kuuluvat

mm. puheenhallinta, audiotuotanto, äänitekniikka,

ohjelmatuottaminen, sekä kuvan ja

äänen käyttöön liittyvät tekijänoikeudet.

Taidekoulu Art-Line

13.8.2018 - 22.2.2019

Opiskelija valitsee kolmen taidelinjan tarjonnasta

itselleen parhaiten sopivan opintokokonaisuuden.

Koulutuksen päätyttyä on

mahdollista jatkaa opintoja kevääseen saakka

siirtymällä opiskelijaksi jollekin kolmesta

muusta visuaalisesta taidelinjasta (Graafinen

suunnittelu, Kuvataide, Mediataide-Pelivisio).

Urheiluhieroja + Personal Trainer

13.8.2018 - 24.5.2019

Voit suorittaa sekä Urheiluhierojan että Personal

Trainer koulutuksen myös yhtenä kokonaisuutena.

Valmentaa amk-opintoihin, esim.

fysioterapian alalle tai oman hieronta-alan

yrityksen perustamiseen. Opiskelun päätyttyä

mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto. Urheiluhierojan

sekä Personal Trainer valmiudet.

Urheiluhierojakoulu

13.8.2018 - 24.5.2019

Valmentaa amk-opintoihin, esim. fysioterapian

alalle tai oman hieronta-alan yrityksen perustamiseen.

Opiskelun päätyttyä mahdollisuus

suorittaa ammattitutkinto.

Kaustisen

Evankelinen Opisto

Opistontie 30, 69600 Kaustinen

040 090 20 87

toimisto@kaustisenopisto.fi

www.kaustisenopisto.fi

KAUSTISEN Evankelinen Opisto on oppilaitos,

joka järjestää ammatillista koulutusta sekä vapaatavoitteista

koulutusta ja kursseja aikuisille

ja aikuistuville nuorille. Tilamme ovat viihtyisät

ja nykyaikaiset. Opisto sijaitsee luonnonkauniissa

rauhallisessa ympäristössä.

Erityisopettajaksi? -erityisopettajan

opintoihin valmentava koulutus

2.1.2019 - 24.5.2019

Erityisopettajan opintoihin valmentavassa

koulutuksessa opiskellaan erityispedagogiikan

perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston

vaatimusten mukaan. Opinnot sisältävät

VAKAVA-valmennuksen. Lisäksi opiskelija

voi valita opintotarjonnasta opettajaopintoja

tukevia opintoja, kuten ilmaisutaitoa, varhaiskasvatusta.

Hieronnan ammattitutkintoon

valmistava koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Hierojan ammattitutkinto on sosiaali-, terveysja

liikunta-alan toisen asteen tutkinto. Koulutus

sisältää klassisen hieronnan lisäksi muun muassa

urheiluhierontaa, jäsenkorjauksen alkeita

ja teippausta.

Kansanmusiikkivuosi

3.9.2018 - 24.5.2019

Kansanmusiikkilinjalla perehdytään suoma-

42 Ota opiksi 2018–2019


laiseen kansanmusiikkiin itse musisoiden ja

esiintyen. Opinnot sisältävät kansanmusiikin

historiaa, kansanmusiikkiteoriaa, sävellystä ja

sovitusta. Opintoihin voivat hakeutua kansanmusiikista

kiinnostuneet iästä, musiikillisesta

taustasta tai soittotaidosta riippumatta.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

(lastenohjaaja)

20.8.2018 - 21.5.2021

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä

kunnan, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisten

palveluntuottajien varhaiskasvatuspalveluissa.

Opiskelu toteutuu henkilökohtaisen

opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus

7.9.2018 - 4.5.2019

Koulutetun hierojan tai fysioterapeutin koulutuksen

saaneet voivat kehittää osaamistaan

jäsenkorjauksen erityisalueella. Käsiteltäviä aiheita

mm. jäsenkorjauksen historia, sairaudet/

tautioppi, anatomia, käytännön jäsenkorjaus.

Koulutus toteutetaan perjantaina ja lauantaina

1-2 kertaa kuukaudessa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Tutkinto on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan

toisen asteen tutkinto. Koulutus toteutetaan

monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta

4−6 arkipäivää kuukaudessa, itsenäisiä

oppimistehtäviä, verkko-opintoja sekä työssäoppimista.

Opettajaksi? -opettajaopintoihin

valmentava koulutus

2.1.2019 - 24.5.2019

Opettajaopintoihin valmentavassa koulutuksessa

opiskellaan kasvatustieteen perusopinnot

Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten

mukaan. Opinnot sisältävät VAKAVA-valmennuksen.

Lisäksi opiskelija voi valita opintotarjonnasta

opettajaopintoja tukevia opintoja,

kuten ilmaisutaitoa, varhaiskasvatusta.

Personal Trainer -koulutus

20.8.2018 - 22.3.2019

Personal Trainer -koulutus antaa valmiudet

yksilöiden ja ryhmien kunto-ohjaukseen, liikuntaohjelmin

suunnittelemiseen erilaisille

asiakkaille sekä tiedot oman yrityksen tai

toiminimen perustamiseksi. Koulutus noudattaa

Auktorisoitu Personal Trainer -ohjelman

(APT®) mukaista opetussuunnitelmaa.

Psykologian opintoihin

valmentava koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Koulutuksessa opiskellaan psykologian perusopintoja

Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten

mukaan. Lisäksi opiskelija voi valita

opintotarjonnasta psykologiaopintoja tukevia

opintoja, kuten varhaiskasvatusta, erityiskasvatusta,

yhteiskuntaoppia ja työyhteisöopintoja.

Sosiaalialan opintoihin

valmentava koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Opiskelijalle laaditaan opintosuunnitelma

opiston opintotarjonnasta, joka palvelee hänen

jatko-opintotavoitteitaan. Opinnot voivat

koostua sosiaalialan ammattikorkeakoulu ja/tai

yliopisto-opinnoista sekä perhetyön, monikulttuurisuuden

ja erilaisten ryhmien ohjaamiseen

liittyvistä opinnoista.

Urheilu-, liikunta- ja terveysalalle

valmentava koulutus

3.9.2018 - 22.3.2019

Urheilu-, liikunta- ja terveysalalle valmentavassa

koulutuksessa perehdytään alojen keskeisimpiin

sisältöihin, muun muassa anatomiaan,

ravitsemukseen ja urheilupsykologiaan.

Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

Opistontie 1, 68300 Kälviä

040 8085 035

info.kansanopisto@kpedu.fi

www.kpedu.fi/kansanopisto

KESKI-POHJANMAAN kansanopisto on seikkailu!

Seikkailu alkaa Kokkolan kaupungin Kälviän

kylältä valintasi mukaan ammatillisesta tai

vapaatavoitteisesta opiskelusta.

Aikuisten maahanmuuttajien

valmentava koulutus (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Linja on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville

maahanmuuttajille, joilla on jo suomen kielen

luku- ja kirjoitustaito. Tavoitteena on kielitaidon

parantaminen, ammatilliseen koulutukseen

ohjaaminen ja työpaikan löytäminen.

Esittävätaide (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Linjalla opiskellaan näyttelijäntyötä intensiivisesti,

innostavasti ja monipuolisesti. Opiskelu

tukee oman persoonallisen ilmaisun kehittymistä

sekä tarjoaa tasokkaan ja värikkään kattauksen

tietotaitoa esittävän taiteen maailmasta.

Vuoden aikana pääset kurkistamaan esittävän

taiteen eri osa-alueisiin.

Henkilökohtaisen avustajan

opinnot (12 ov)

10.9.2018 - 14.12.2018

Opiskele itsellesi henkilökohtaisen avustajan

työssä tarvittava osaaminen. Koulutuksen aikana

voi opiskella henkilökohtaisen avustajan

työhön sopivia osioita koulunkäynnin aamu- ja

iltapäiväohjauksen ammattitutkinnosta sekä

lasten ja nuorten erityisammattitutkinnosta.

Himaset - Eväitä itsenäiseen

asumiseen (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Kansanopistolinja tarjoaa omatoimisille

erityistä tukea tarvitseville henkilöille eväitä

itsenäiseen asumiseen. Linjalla voivat opiskella

lapsuuden kodista pois muuttavat / muutosta

haaveilevat henkilöt. Linja on iltapainotteinen.

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoon

valmistava koulutus

3.9.2018 - 28.6.2019

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään

sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon

tasoiset tiedot ja taidot, noin viisi

vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä

ja syventäviä opintoja alalta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkintoon

valmistava koulutus

3.9.2018 - 28.6.2019

Ammattitutkinto on suunnattu erityisesti aikuisille,

joilla on työelämäkokemusta tai jotka

suunnittelevat alan vaihtamista. Tutkinnon

suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan

erilaisen ihmisten kasvatuksen ja

toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkintoon valmistava koulutus

3.9.2018 - 28.6.2019

Ammattitutkinto on suunnattu erityisesti aikuisille,

joilla on työelämäkokemusta tai jotka

suunnittelevat alan vaihtamista. Tutkinnon

suorittanut voi työskennellä esim. varhaiskasvatuksessa

ja perusopetuksessa, erityisnuorisotyössä,

työpajoissa, toimintakeskuksissa.

Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon

valmistava koulutus

3.9.2018 - 28.6.2019

Ammattitutkinto on suunnattu erityisesti aikuisille,

joilla on työelämäkokemusta tai jotka

suunnittelevat alan vaihtamista. Tutkinnon

suorittanut työskentelee perhepäivähoidon toimintaympäristöissä.

Populaarikulttuuri (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Tule sivistämään itseäsi suositun populaarikulttuurin

saralta. Perehdymme vuoden aikana

opiskellen ja itse kokeillen populaarikulttuurin

nykyhetkeen ja historiaan. Tutustumme elokuviin,

populaarimusiikkiin, kirjallisuuteen, stand

up, sarjakuviin, videopeleihin ja tubettamiseen.

2018-2019 Ota opiksi 43


SenioriVirtaset

8.1.2018 - 31.12.2018

SenioriVirtaset on uusi toimintaryhmä

60-vuotta täyttäneille erityistä tukea tarvitseville

aikuisille. SenioriVirtasissa tehdään luovia

toimintoja: musiikkia, kuvataiteita, tarinointia,

kädentaitoja, liikutaan ja retkeillään yhdessä,

leivotaan ja kokkaillaan yhdessä.

Seppäset -

Eväitä työelämään (12 ov)

10.9.2018 - 14.12.2018

Linjalla opiskellaan työelämässä tarvittavia taitoja,

tutustutaan erilaisiin töihin sekä kartoitetaan

opiskelijan työelämähaaveita ja -osaamista.

Opiskelu sisältää työssäoppimisjakson.

TaideVirtaset (37 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Linjalla on mahdollisuus kehittää omaa ilmaisua

ja vuorovaikutustaitoja teatterin, musiikin,

kuvataiteen, mediataiteen ja valokuvauksen keinoin.

Opiskelijalta edellytetään mielenkiintoa

taiteelliseen ilmaisuun sekä valmiuksia toimia

ryhmässä. Linjalla voi opiskella koko lukuvuoden

tai osia siitä.

Tanssitaide (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Tanssitaidelinjalla voit kehittää taitojasi tanssijana

ja syventää tietämystäsi tanssin kentästä.

Opinnot luovat hyvän perustan myöhempiin

tanssijan, tanssinopettajan tai koreografin ammattiopintoihin.

Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon

valmistava koulutus

3.9.2018 - 28.6.2019

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään

sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon

tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset

tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaja, jolla on

alan koulutuksen lisäksi työkokemusta sekä

täydentäviä ja syventäviä opintoja.

Valokuvataide (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Linja tarjoaa perustiedot henkilöille, jotka haluavat

kehittää omaa valokuvailmaisuaan. Päätoimisena

opiskeluna toteutettavalla linjalla perehdytään

kuvallisen ilmaisun ja valokuvauksen

perusteisiin, erilaisiin työskentelymenetelmiin

sekä tutustutaan ammattitaiteilijoiden ohjaamana

valokuvan laajaan kenttään.

Velmulinja (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Etkö päässyt opiskelemaan haluamaasi alaa

peruskoulun tai lukion jälkeen? Tule Keski-

Pohjanmaan kansanopistolle opiskelemaan ja

viihtymään mukavassa porukassa. Välivuotena

opiskeltavat asiat henkilökohtaistetaan juuri

sinun tulevaisuuttasi ajatellen sopiviksi.

Virtaset - Eväitä itsenäiseen

elämään -linja (43 ov)

27.8.2018 - 31.5.2019

Linjalla voit tutustua työhön ja työelämään.

Opiskelet myös yhteiskunnallisia aineita ja

elämänhallintataitoja. Opinnot ovat käytännönläheisiä

ja tukevat itsenäistymistäsi. Linja on

tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle

tai aikuiselle.

Keski-Suomen Opisto

Sirkanpolku 1, 44200 Suolahti

010 841 5500

opisto@ksopisto.com

www.ksopisto.fi

SITOUTUMATON maakuntaopisto, joka antaa

vapaa sivistystyön koulutusta sekä maahanmuuttajien

kotouttavaa koulutusta.

Kiljavan opisto

Kotorannantie 49, 05250 Kiljava

(09) 276 251 vaihde

kiljavan_opisto@kio.fi / www.kio.fi

TARJOAMME runsaasti työelämän kehittämiseen

ja edunvalvontaan liittyviä kursseja. Meillä

voi suorittaa ammattitutkintoja ja tarjonnassamme

on lisäksi harrastustoimintaan liittyviä

kursseja. Voionmaalla voit opiskella mediaa,

viestintää ja kulttuuria tai kasvatustieteitä ja

psykologiaa Tampereen keskustassa. Tervetuloa

oppimaan kanssamme!

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon

tähtäävät opinnot

13.8.2018 - 14.6.2019

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat

kehittää tietojaan ja taitojaan luonnossa liikkumisesta

ja saada mahdollisesti uuden ammatin.

Koulutus sopii myös täydennyskoulutukseksi

esim. matkailuyrittäjille ja liikunta- ja nuorisoohjaajille.

Matkailun ohjelmapalvelujen

ammattitutkinto

18.1.2018 - 17.5.2019

Ammattina elämys?! Suorita luonto painotteinen

matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

työsi ohella, monimuoto-opintoina.

Rakennusmittauksen opinnot

5.11.2018 - 24.5.2019

Opinnot soveltuvat kaikille rakennusalan

työkokomusta omaaville. Opit mm. laatimaan

työkohteesta manuaalisesti ja sähköisesti koordinaattipohjaisen

mittaussuunnitelman, käytät

apuna sähköistä suunnittelu- ja viranomaistietoja,

siirrät sijaintimitat mittausohjelmia apuna

käyttäen.

Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

Opistontie 7, 82500 Kitee

0400 956 090

toimisto@kiteenkansanopisto.fi

www.kiteenkansanopisto.fi

OPISTO antaa yleissivistävää ja ammatissa työskentelyä

tukevaa, opiskelijan persoonallisuutta

kehittävää koulutusta nuorille ja aikuisille.

Aikuisperuskoululinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Perusopetuksen päättötutkinto aikuisten perusopetuksen

opetussuunnitelman mukaan. Opiskelu

kestää 1-2 vuotta. Tavoitteena parantaa

jatko-opiskeluedellytyksiä, oppia oppimaan ja

selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia.

Entisöinti, verhoilu ja kädentaidot

20.8.2018 - 24.5.2019

Koulutus antaa perustiedot ja valmiudet entisöintiin.

Linjalla opitaan vanhojen puurakenteisten

huonekalujen joustintöitä sekä erilaisten

kangasmateriaalien leikkausta ja muotoilua.

Entisöinnin ja verhoilun lisäksi kursseina tuolinrunkokurssi,

pajutyöt, huovutus.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla;

hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn

havainnointi ja arviointi; yksilöllinen tuki ja

hoito. Lisäksi valinnaiset osat.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Pakollinen osa: Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

sekä valinnaiset osat (valitaan 2) avustamis-

ja asiointipalvelujen tuottaminen, kodin

tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen,

kodin ruokapalvelujen tuottaminen, pihan- ja

puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen, yrittäjänä

toimiminen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Pakolliset osat: Ammatissa toimiminen, kasvun

ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen

ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen,

erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen. Valinnaiset

tutkinnon osat: Yrittäjyys.

44 Ota opiksi 2018–2019


Koulunkäynnin ja aamu- ja

iltapäivätoiminnan ohjauksen

erikoisammattitutkinto

20.8.2018 - 25.5.2018

Hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja edistäminen,

koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen koordinointi ja kehittäminen.

Valinnaiset osat: toiminnallisuus ja luovuus

lasten ja nuorten ohjauksessa, lasten ja nuorten

vapaa-ajan toiminnan ohjaus, monikulttuurisessa

toimintaympäristössä toimiminen.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa,

yksilön ja yhteisön osallisuuden

vahvistaminen, kulttuurien moninaisuus

ohjaustyössä sekä valinnaiset osat

Musiikkilinja

20.8.2018 - 24.5.2019

Musiikin harrastelinjan toiminta muodostuu

oman soittimen ja/tai laulun yksilöopetuksesta

sekä bänditoiminnasta. Lukuvuoden aikana järjestetään

viikonloppukursseja, joissa opiskelijat

pääsevät yhdessä harjoittelemaan, äänittämään

ja levyttämään omia esityksiään sekä toteuttamaan

yleisökonsertteja.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

20.8.2018 - 24.5.2019

Pakolliset osat: Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa,

varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa,

lapsen terveydestä ja fyysisestä

turvallisuudesta huolehtiminen, lapsen tuen

tarpeeseen vastaaminen, sekä valinnaiset osat.

Peruskoulun lisäopetus

20.8.2018 - 24.5.2019

Kielet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet,

äidinkieli, uskonto, yhteiskunnalliset aineet, opinto-ohjaus,

taito- ja taideaineita, opintoretket.

Suomen kielen koulutus

20.8.2018 - 24.5.2019

Suomen kieli, yhteiskuntatietous, kulttuurintuntemus,

opiskelu- ja työelämävalmiudet,

työharjoittelu, liikunta ja terveys, arjen taidot ja

elämänhallinta, musiikki.

Teologian ja etiikan perusteet teoriassa

ja käytännössä

20.8.2018 - 24.5.2019

Avoimen yliopiston opinnot, etiikan ja uskonnonopetuksen

perusteetkouluissa ja päivähoidossa,

Raamatun valossa sekä valittavat

ammattitutkintojen osat

Tieto- ja viestintätekniikan

ammattitutkinto

20.8.2018 - 29.5.2020

Pakollinen osa: Tieto- ja viestintätekniikan

toimintaympäristössä toimiminen. Valinnaiset:

ohjelmiston suunnittelu; ohjelmiston toteuttaminen,

testaaminen ja käyttöönotto; palvelin- ja

työasematuessa toimiminen; sovellus- ja neuvontapalvelussa

toimiminen.

Kristliga

Folkhögskolan

i Nykarleby

Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby

(06) 788 9400

info@kredu.fi / www.kredu.fi

EN kristen folkhögskola som vill ge ökade kunskaper

och färdigheter med tyngdpunkten lagd

på självständigt tänkande och personlighetsfostran.

Undervisningen stöder en bred allmänbildning

och vill belysa de frågeställningar som

är aktuella i samhället och i ett internationellt

perspektiv.

Alkeiskurssi

13.8.2018 - 31.5.2019

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka

hallitsevat latinalaisia aakkosia. Opiskellaan

suomen kielen alkeita nopeassa tahdissa. Tutustutaan

suomalaisiin tapoihin ja kulttuuriin.

Påbyggnadsundervisning:

Internationella 10:an

13.8.2018 -

Är du intresserad av din omvärld? Vill du förbättra

ditt betyg? Eller vill du ha ett utvecklande

mellanår? Då är internationella 10:an något för

dig! Du får själv vara med och utforma året. Du

kan höja dina vitsord i 1-3 ämnen och bibehåller

dina antagningspoäng till andra stadiet. Du kan

bo gratis på vårt internat.

Språkstegen

13.8.2018 - 31.5.2019

Utbildningen är för invandrare eller inflyttade

som saknar eller har lite kunskaper i svenska.

Ämnen: svenska, samhällskunskap, matematik,

vardags- och livskompetens, kulturkännedom

och ADB. Innehåller individuell handledning

och praktikperioder.

Kronoby folkhögskola

Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

(06) 823 1500

info@kvarnen.fi / www.kvarnen.fi

KVARNEN samkommun är en mångsidig skola

med utbildning i form av ett tionde skolår (Base

Camp), friluftsguideutbildning, hantverk, språk

för invandrare (svenska och finska på olika nivåer),

allt vid Kronoby folkhögskola samt konstutbildning

vid Nordiska Konstskolan i Karleby.

Base Camp, helårslinje

15.8.2018 - 24.5.2019

Ungdomslinje med 10:e skolår. Frilufts-, praktisk

och estradkonstinriktad.

Mångkulturell språklinje, helårslinje

15.8.2018 - 24.5.2019

För studerande som läser svenska eller finska

som andra språk. Nybörjar- praktisk och avancerad

nivå.

Nordiska Konstskolan, 2 år

20.8.2018 - 17.5.2019

Högskoleförberedande konstutbildning. Tvådimensionellt,

tredimensionellt, konsthistoria m.m.

Outdoor Academy, 1 eller 2 år

13.8.2018 - 24.5.2019

1) Nordiskt friluftsliv 1 år. 2) Nordisk friluftsguide

2 år med möjlighet att avlägga friluftsexamen.

Friluftsliv i hela Norden, friluftsteknik.

Ledarskap och personlig utveckling.

Praktisk formgivning, komb. med

gymnasiestudier

15.8.2018 - 24.5.2019

Slöjddiplom, portfolio ger möjlighet till gymnasiekurser.

Praktisk formgivning, olika slöjd och

hantverkstekniker.

Ruotsia suomenkielisille

- svenska för finskspråkiga

15.8.2018 - 24.5.2019

Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka tarvitsevat

käytännön ruotsin kielen taitoja työelämässä

tai tulevassa opiskeluympäristössä. Kursen är

avsedd för alla som behöver praktisk svenska i

arbetet eller i kommande studier.

Slöjdtorget

15.8.2018 - 24.5.2019

Unna dig hantverk på heltid. Slöjdtorget är till

för alla åldrar. Grupperna är små och vi har individuell

handledning. Kurserna pågår vardagar

kl. 9-15 under hela läsåret, men kan också väljas

terminsvis. Om kursplatser finns, kan nya deltagare

hoppa in under pågående kurs.

Kuurojen kansanopisto

PL 61 (Ilkantie 4), 00401 Helsinki

(09) 580 3850, 580

kansanopisto@kuurojenkansanopisto.fi

www.kuurojenkansanopisto.fi

OPINTOJA sekä viittomakielisille että kuuleville.

Tehtävämme on kohottaa opiskelijoiden

2018-2019 Ota opiksi 45


yleissivistystä, edistää heidän mahdollisuuksiaan

jatko-opintoihin, laajentaa heidän yhteiskunnallista

tietämystään sekä jakaa tietoa

viittomakielestä ja kuurojen kulttuurista. Myös

ulkomaalaiset viittomakieliset ovat tervetulleita

opiskelemaan. Opiskelukielet ovat suomalainen

viittomakieli ja suomen kieli.

Maahanmuuttajakoulutus

viittomakielisille

20.8.2018 - 7.6.2019

Linjan tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville

viittomakielisille valmiuksia toimia

tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Oppiaineet: suomen kieli, suomalainen

viittomakieli, suomalainen yhteiskunta,

kuurojen kulttuuri, tietotekniikka ja opiskelutekniikka.

Täydennyskoulutus viittomakielisille

20.8.2018 - 7.6.2019

Koulutuksen tavoitteena on parantaa viittomakielisen

opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin

ja työelämään, kehittämällä suomen kielen taitoa

sekä muita opiskelussa ja työssä tarvittavia

tietoja ja taitoja.

Viittomakielen intensiivikurssi

3.4.2018 - 1.6.2018

Kurssin tavoitteena on saavuttaa kommunikatiivinen

valmius viittomakielessä sekä saada

tietoa viittomakielisistä ja heidän kanssaan toimivista

ammattilaisista. Oppiaineet: suomalainen

viittomakieli, kuurojen kulttuuri, viestintä.

Viittomakielen linja

1.10.2018 - 14.12.2018

Linjan päätavoite on suomalaisen viittomakielen

oppiminen ja tutustuminen kuurojen

kulttuuriin. Oppiaineet: viittomakieli, kuurojen

kulttuuri.

Viittomakielen linja

4.3.2019 - 31.5.2019

Linjan päätavoite on suomalaisen viittomakielen

oppiminen ja tutustuminen kuurojen

kulttuuriin. Oppiaineet: viittomakieli, kuurojen

kulttuuri.

Kuusamo-opisto

Kitkantie 35, 93600 Kuusamo

050 444 1157

opisto@kuusamo.fi

www.kuusamo-opisto.fi

KOULUTUS painottuu taiteen, valokuvauksen,

käsityön ja humanistis-yhteiskunnallisten aineiden

opetukseen sekä paikallisen kulttuurin

ja luonnontuntemuksen koulutukseen. Asuminen

on mahdollista myös viikonloppuisin ilman

lisämaksua.

Kuvataidelinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Kuusamo-opiston kuvataidelinjan tavoitteena

on antaa opiskelijoille edellytykset kehittää osaamistaan

kuvataiteessa sellaiselle tasolle, mistä voi

lähteä omatoimisesti jatkamaan taideharrastusta

eteenpäin tai hakeutua jatko-opintoihin, joissa

taiteen osaaminen katsotaan eduksi.

Puutyölinja

1.10.2018 - 5.4.2019

Käytännönläheinen puutyölinja alan perustaidot

hallitsevalle harrastajalle. Käytettävissä

peruskoneet: sirkkeli, vannesaha, oiko-/tasohöylä,

sorvi ym. Mahdollisuus myös veneenrakentamiseen.

Valokuvauslinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot

ja –taidot valokuvauksen eri osa-alueilta ja erikoistekniikoista.

Opetusohjelmaan kuuluu keskeisenä

digitaalinen kuvaus ja kuvankäsittely.

Sisältää mm. luonto-, studio- ja muotokuvausta,

mustavalkokuvausta ja kuvanvedostusta, videokuvausta

sekä alan erikoistekniikoita.

Kymenlaakson Opisto

Marintie 9, 46900 Inkeroinen

0207 118 530

toimisto@kyme.fi

www.kyme.fi

SITOUTUMATON oppilaitos, joka on erikoistunut

taiteisiin, viestintään, maahanmuuttajakoulutukseen

ja tietotekniikkaan. Opistossa

annetaan yleissivistävää ja ammatillisesti suuntautuvaa

koulutusta. Yksilöllisellä opetuksella

vahvistetaan itsetuntoa ja autetaan löytämään

omat osaamisalueet.

Graafinen suunnittelu

20.8.2018 - 18.5.2019

Opinnot antavat alan perustiedot ja taidot sekä

valmentavat jatko-opintoihin. Opiskelijoilla on

mahdollisuus suorittaa linjan ohessa 24 opintopisteen

laajuiset visuaalisen viestinnän perusopinnot

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun

viestinnän laitokselle.

Kuvataide

20.8.2018 - 18.5.2019

Valmentaa alan jatko-opintoihin. Kuvan tekemisen

eri osa-alueita opiskellaan laaja-alaisesti.

Piirustus, värioppi, maalaus, taidegrafiikka.

Maahanmuuttaja

20.8.2018 - 18.5.2019

Tavoitteena on auttaa kotoutumaan suomalaiseen

yhteiskuntaan. Kielitaidon kehittäminen

kielitutkintojen tasoille 1 – 3. Tavoitteena myös,

että opiskelija hallitsee kielen käytön arki- ja

asioimistilanteissa.

Pelisuunnittelun ja -grafiikan linja

20.8.2018 - 18.5.2019

Pelisuunnittelun ja -grafiikan opinnoissa tutustaan

pelituotantoprosessiin. Opinnoissa

liitetään suunnittelu vahvasti peliin tarvittavan

visuaalisen materiaalin tekemiseen ja itse pelin

kehittämiseen.

Sarjakuva ja digitaalinen kuvittaminen

20.8.2018 - 18.5.2019

Henkilökohtaisen sarjakuvailmaisun ja kuvittamisen

kehittäminen. Myös piirustus, maalaus

ja taidegrafiikka. Itsenäisen sarjakuvakokonaisuuden

toteuttaminen. Valmentaa alan jatkoopintoihin.

Valokuvaus syksy

20.8.2018 - 21.12.2018

Perustaidot valokuvauksesta sekä valmennusta

jatko-opintoihin. Valokuvailmaisu, kameratyöskentelyn

perusteet, teemakursseilla tutustutaan

kuvauksen osa-alueiden erityiskysymyksiin.

Laajasalon opisto

Kuukiventie 6, 00840 Helsinki

(09) 621 9000

opisto@laajasalonopisto.fi

www.laajasalonopisto.fi

OPISTOSSAMME on seitsemän eri alojen taidelinjaa,

neljä monipuolista toimittajalinjaa,

kehitysmaatutkimus ja kansainvälisyysopintoja,

suomen ja vieraiden kielten koulutusta,

kasvatusalan ja suntioiden ammattitutkinto.

Olemme lisäksi kantamassa yhteiskuntavastuuta

maahanmuuttajien ja erityisryhmien kouluttamisessa.

Opistolla on asuntola.

Crossmediatuotanto

20.8.2018 - 31.5.2019

Crossmedialinjalla saat nykypäivän toimittamisen

vaatiman median moniosaamisen. Käytännönläheisessä

koulutuksessa opit toimittamaan

sisältöä eri medioihin, kuten verkkoon, sosiaaliseen

mediaan, televisioon ja radioon. Lukuvuoden

aikana opit eri mediasisältöjen (teksti, kuva,

ääni, grafiikka, animaatio ja video) tuottaminen.

Elokuvalinja

20.8.2018 - 31.5.2019

Tuotamme lyhyitä fiktio- ja dokumenttielokuvia,

musiikkivideoita sekä tilaustöitä Full HD-kalustolla.

Tuotannoissa harjoitellaan kaikki elokuvaalan

työnkuvat. Opettajina toimivat alan ammattilaiset.

Opiskelijana löydät omat vahvuutesi

elokuva-alan laajasta tehtäväkentästä.

46 Ota opiksi 2018–2019


Kirjoittajalinja

20.8.2018 - 31.5.2019

Opintokokonaisuus on avoin kaikille, jotka

haluavat kehittää omaa kirjallista ilmaisuaan

ja tietoisuuttaan kirjallisuudesta, kielestä ja

kirjallisesta toiminnasta kulttuurissamme. Kirjoittajalinja

ei edellytä aiempia opintoja, ja on

yhtä lailla suunnattu esimerkiksi sapattivapaata

viettäville ja alan vaihtoa suunnitteleville.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

20.8.2018 - 31.5.2019

Koulutus on Sinulle, jos olet kiinnostunut ja

soveltuva työskentelemään opetus- ja kasvatusalalla

erilaisten ihmisten kanssa. Alalla tarvitaan

hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta,

luovuutta sekä kykyä sopeutua vaihteleviin

tilanteisiin.

Kuvallinen viestintä ja graafinen

suunnittelu

20.8.2018 - 31.5.2019

Linja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita

kuvallisen alan kysymyksistä ja asioista. Se

sopii valmistavaksi vuodeksi alan ammatteihin

johtaviin opintoihin pyrkiville, entisen osaamisen

täydentämiseen ja päivittämiseen sekä aluksi kokonaan

uudelle uralle suuntautumiseen.

Laulusolistilinja

20.8.2018 - 31.5.2019

Kurssin aikana opitaan keskeisimmät asiat

sooloartistin tarvitsemista tiedoista ja taidoista.

Tavoitteena on löytää kullekin sopiva ohjelmisto

ja ilmaisutyyli. Käytännön harjoitukset kasvattavat

esiintymisvarmuutta ja auttavat rakentamaan

osaavan ja persoonallisen tulkitsijan.

Media ja viestintä

20.8.2018 - 31.5.2019

Sisältöihin kuuluvat journalistinen prosessi eli

kirjoittamisen kokonaisuus jutun ideoinnista

sen toteuttamiseen, erilaiset juttutyypit, haastattelutekniikat

ja äänityöskentelyn ja hyvä

lehtimiestapa. Vuodessa käydään läpi seikkaperäisesti

toimittajan sekä tiedottajan työnkuvat.

Näyttelijäntyö 1

20.8.2018 - 31.5.2019

Näyttelijäntyö I sopii kaikille, jotka haluavat

saada oppia näyttelijäntyöstä ja esiintymisvarmuutta

sekä kehittää ilmaisuvoimaansa.

Näyttelijäntyö 2

20.8.2018 - 31.5.2019

Tavoitteena on syventää näyttelijäntyön taitoja.

Opintolinjan pääpainona on oman taiteilijaidentiteetin

vahvistaminen ja teatterialan monipuolisuuden

hahmottaminen ja ymmärtäminen.

Opetus keskittyy ryhmätyöskentelyn lisäksi

itsenäiseen työskentelyyn, jossa painotetaan

omien vahvuuksien löytämistä ja heikkouksien

tunnistaminen.

Pelituotanto 2018

29.1.2018 - 21.12.2018

Pelilinjalla opiskellaan kokopäiväisesti videopelien

tekemistä. Opiskelu on intensiivistä,

käytännönläheistä, ja tähtää korkeatasoiseen

osaamiseen josta on konkreettista hyötyä peliteollisuudessa

tai jatko-opinnoissa. Alkuvuonna

tutustutaan laajasti pelikehityksessä tarvittavien

taitojen perusteisiin.

Radiotoimittaja

20.8.2018 - 31.5.2019

Radiokurssilla opitaan radiojuontamista, uutistyötä,

äänikerrontaa sekä kuvankäsittelyn ja

videoilmaisun perusteet. Näitä kaikkia taitoja

tarvitaan toimittajan työssä moderneissa mediatoimituksissa.

Suntion ammattitutkinto

20.8.2018 -

Koulutus on sinulle, joka työskentelet jo seurakunnassa

suntion tehtävissä tai olet kiinnostunut

ja soveltuva suntion tehtäviin. Alalla

tarvitaan monipuolista osaamista, asiakaspalveluhenkeä,

joustavuutta, reagointikykyä, vuorovaikutustaitoja

ja kykyä sopeutua vaihteleviin

ja yllättäviin tilanteisiin.

Suomea maahanmuuttajille, SuoMa 2

15.1.2018 - 1.6.2018

SuoMa2 on intensiivinen kurssi, johon voi hakea,

kun osaa jo vähän suomea. Monet SuoMa2

-opiskelijat ovat käyneet alkeiskurssin Laajasalossa.

Mukaan voi tulla uusia opiskelijoita,

joiden osaaminen on samalla tasolla (kielitaitotaso

A1.3).

Työelämän suomea, SuoMa 3

15.1.2018 - 1.6.2018

Intensiivinen suomen kielen ja kulttuurin jatkokurssi,

jolla keskitytään erityisesti opiskelijan

työelämävalmiuksien ja jatko-opintomahdollisuuksien

parantamiseen. Kurssilla vieraillaan

työpaikoilla, harjoitellaan sujuvampaa puhekieltä

erilaisissa vaativissa puhetilanteissa

(esim. työhaastattelut), opiskellaan työelämä

Urheilutoimittaja 2018

29.1.2018 - 21.12.2018

Käytännönläheisessä koulutuksessa perehdytään

urheilutoimittajan, tiedottajan ja selostajan

työhön. Opintojen aikana toimitamme

sisältöjä televisioon, radioon, printtimediaan

ja toteutamme nopeatempoista nettitoimittamista.

Televisiotyöhön kuuluvat videokuvaus,

kameratyö ja editointi.

Valtiotieteiden linja

20.8.2018 - 31.5.2019

Valtiotieteiden linja on tarkoitettu kaikille, jotka

haluavat perehtyä valtiotieteisiin, yhteiskuntaan

ja osallistua tehokkaalle ja tulokselliselle

valmennuskurssille. Hyvän pohjan antaa ylioppilastutkinto

tai vastaavat tiedot.

Lahden kansanopisto

Harjukatu 46 15100 Lahti

(03) 878 10 toimisto, 040 835 1531 rehtori

toimisto@lahdenkansanopisto.fi

www.lahdenkansanopisto.fi

SITOUTUMATON kaupunkiopisto, jonka koulutusalat

ovat perusopetus, maahanmuuttajakoulutus,

humanistiset alat, teatteri ja visuaaliset

taiteet. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys,

monikulttuurisuus ja aktiivinen kansalaisuus.

Animaatio

20.8.2018 - 25.5.2019

Perehdyttää visuaalisen alan perusteisiin sekä

elokuvan ja erityisesti animaatioelokuvan tekemisen

osa-alueisiin teoriassa ja käytännössä.

Oppiaineita ovat mm. videotekniikka ja elokuvakerronta,

visuaalinen suunnittelu, äänitys,

nukkeanimaatio, piirrosanimaatio, dramaturgia

ja käsikirjoitus sekä storyboard.

Elokuva

20.8.2018 - 25.5.2019

Tavoite: teoreettiset ja käytännölliset valmiudet

luoda ja lukea elokuvaa, laaja-alaiset tekniset

ja sisällön tuottamisen taidot. Keskeiset aineet:

käsikirjoitus, kuvaus, äänitys, valaisu, henkilöohjaus,

editointi, valokuvaus, animaatio, videotekniikka,

taiteen ja viestinnän luentosarja.

Japanin kieli ja kulttuuri

20.8.2018 - 25.5.2019

Japanin kielen sekä maan kulttuurin, yhteiskunnan

ja taiteiden perusteet. Kielen opiskelu

(tavumerkistö, kanji-merkit, kirjallinen ja

suullinen ilmaisu) päivittäistä ja ripeätahtista.

Kieliopinnoista 12 op tehdään Turun yliopiston

Kielikeskuksen kurssivaatimusten mukaisesti.

Käytännönläheisiä kulttuurityöpajoja.

Kasvatus- ja opetusala

20.8.2018 - 25.5.2019

Valmentava koulutus luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi

tai alan muuhun korkeakoulutukseen

aikoville. Aineet: kasvatustieteen

perusopinnot (avoin yo), varhaiskasvatus, erityispedagogiikka,

kielet ja viestintä, VAKAVAkurssi,

taito- ja taideaineet.

2018-2019 Ota opiksi 47


Koulunkäynnin ja aamu- ja

iltapäivätoiminnan ohjauksen

ammattitutkinto

13.8.2018 - 25.5.2019

Valmentaudutaan tutkintoon, joka antaa kelpoisuuden

toimia koulunkäynnin ja aamu- ja

iltapäivätoiminnan ohjaajana. Tutkinnon osat:

Ammatissa toimiminen, Kasvun ja kehityksen

tukeminen ja ohjaaminen, Oppimisen ja toiminnan

tukeminen ja ohjaaminen, Erityistä tukea

tarvitsevien ohjaaminen sekä valinnainen

osa Yrittäjyys.

Kuvataide

20.8.2018 - 25.5.2019

Tavoite: muotoilun ja visuaalisten alojen perustiedot

ja -taidot, kokonaisvaltaisen taiteellisen

ymmärryksen ja ilmaisukyvyn kehittäminen,

valmiudet alan tutkintotavoitteisiin opintoihin.

Keskeiset aineet: piirustus, maalaus, taidegrafiikka,

värioppi ja sommittelu, taiteen ja viestinnän

luentosarja.

Kuvitus ja graafinen suunnittelu

20.8.2018 - 25.5.2019

Koulutus perehdyttää kuvituksen ja graafisen

suunnittelun perusteisiin ja vahvistaa opiskelijan

mahdollisuuksia edetä alan työtehtäviin

ja jatko-opintoihin. Aineita mm. ideointi ja

luonnostelu, kuvakerronta, piirtämisen tekniikat,

kuvankäsittely, julkaiseminen, typografia,

piirustus, maalaus, visuaalinen kulttuuri.

Kymppiluokka

13.8.2018 - 25.5.2019

Tavoite: Jatkokoulutuskelpoisuuden parantaminen.

Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi,

englanti, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka,

fysiikka, kemia, biologia ja maantieto.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto,

monimuotokoulutus

13.8.2018 - 25.5.2019

Valmentaudutaan tutkintoon, joka antaa perhepäivähoitajan

pätevyyden. Tutkinnon osat:

1) Kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus ja

yhteistyötaidot, 2) Varhaiskasvatus, 3) Terveys,

turvallisuus ja ruokahuolto, 4) Erityistä tukea

tarvitseva lapsi js 5) Allergisen ja erityisruokavaliota

noudattavan lapsen hoito.

Peruskoulu aikuisille, alku- ja

päättövaihe

13.8.2018 - 25.5.2019

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän

ylittäneille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat

suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen

jatko-opintokelpoisuuden parantamiseksi.

Peruskoulun oppimäärän aineet henkilökohtaisen

opintosuunnitelman mukaisesti.

Peruskoulu aikuisille, lukutaitovaihe

20.8.2018 - 25.5.2019

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän

ylittäneille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille,

jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa

suomen kieltä. Koulutuksessa opiskellaan

suomen kielen lisäksi yhteiskuntatietoutta ja

kulttuurintuntemusta, ympäristö- ja luonnontietoa,

matematiikkaa ja työelämätaitoja.

Psykologia

20.8.2018 - 25.5.2019

Perehdyttää monipuolisesti psykologian keskeisiin

osa-alueisiin ja antaa valmiuksia alan

tutkinto-opiskeluun. Aineita: psykologian

perusopinnot (avoin yo), tilastomenetelmät,

taideterapiat, draamamenetelmät, kieli- ja viestintäopinnot.

Sarjakuva

20.8.2018 - 25.5.2019

Perehdyttää visuaalisen alan perusteisiin sekä

sarjakuvan teoriaan ja käytäntöihin, kehittää

taiteellista näkemystä ja ilmaisukykyä ja antaa

valmiuksia alan jatko-opintoihin. Aineita: ideointi

ja käsikirjoitus, kuvakerronta, sarjakuvan

perusteet ja historia, kuvankäsittely; piirustus,

maalaus, dramaturgia.

Suomen kieli ja kulttuuri

maahanmuuttajille

20.8.2018 - 25.5.2019

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatkoopintoja

tai työelämää varten sekä saada tietoja

ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen

suomalaisessa yhteiskunnassa. Aineet: Suomen

kieli ja kulttuuri, yhteiskuntatieto, ympäristötieto,

matematiikka, koulutus- ja työelämätieto,

tietokoneen käyttö.

Teatteri I

13.8.2018 - 25.5.2019

Tavoite: opiskelijan näyttämöllisten valmiuksien

kehittyminen, teatterialan jatko-opintoihin

valmentautuminen. Keskeiset aineet: teatterityö,

näyttelijäntyö, fyysinen ilmaisu, improvisaatio,

liike, musiikki, kehonhallinta, dramaturgia

ja kirjoittaminen, puhetekniikka ja soveltava

teatteri.

Teatteri II

13.8.2018 - 25.5.2019

Kohderyhmä Teatteri I:n tai muun vastaavan

koulutuksen käyneet. Opetuksessa keskitytään

perustaitojen vahvistamisen lisäksi esityksellisyyteen,

esitysten valmistamiseen ja omaehtoiseen

työskentelyyn. Keskeisiä aineita ovat näyttelijäntyö,

produktiotyöskentely, musiikki, laulu,

liike, näyttämöpuhe ja soveltava teatteri.

Valokuvaus

20.8.2018 - 25.5.2019

Perehdyttää visuaaliseen alan perusteisiin sekä

valokuvauksen laajaan kenttään. Pääpaino digitaalisessa

kuvauksessa, myös perinteisiä työtapoja

opiskellaan. Aineita: kameratekniikka,

digitaalinen työnkulku, studio, kuvajournalismi,

taiteen ja viestinnän luennot.

Lehtimäen opisto

Opistotie 1 / PL 13

63501 Lehtimäki

0400 353826

info@lehopisto.fi

www.lehtimaenopisto.fi

OPISTO tarjoaa opinnollisen kuntoutuksen

mukaisia palveluja kuten kokonaisvaltaista opetusta,

kasvatuksellista, fyysistä, psyykkistä ja

sosiaalista kuntoutusta internaattikasvatuksena

moniammatillisen henkilöstön yhteistyönä.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta

sekä itsenäistymisen ja hyvinvoinnin

opintoja. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Henkilöstö paikalla 24 h/vrk.

Aikuisopintolinja

12.8.2018 - 31.5.2019

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea

tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista

ja opinnoista on kulunut aikaa. Opintojen

aikana saat arvion fyysisestä, psyykkisestä ja

sosiaalisesta toimintakyvystäsi sekä ohjausta

hyvinvointisi ylläpitoon. Saat tietoa myös tämän

päivän tietotekniikan soveltamisesta.

Ammatilliseen koulutukseen ja jatkoopiskeluun

valmentava linja

12.8.2018 - 31.5.2019

Opintojen tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua

ammatillista erityisopetusta järjestäviin

oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten

erityisopetuksen linjoille. Opintoja voidaan

painottaa kotitalouteen, kädentaitoihin, hevostalouteen

tai yksilöllistettyihin opintokokonaisuuksiin.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin linja

12.8.2018 - 31.5.2019

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia

omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen,

fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Opinnoissa painotetaan itsenäistymistä ja kodista

irtaantumista, asumisessa tarvittavia taitoja,

osallistumista työ- ja harrastustoimintaan,

itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia.

Opintosetelijakso

20.8.2018 - 12.10.2018

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen

periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa

48 Ota opiksi 2018–2019


elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia

tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren

ajan. Oppimissisällöt räätälöidään kunkin

henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan

käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita

Opintosetelijakso

20.8.2018 - 12.10.2018

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen

periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa

elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia

tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren

ajan. Oppimissisällöt räätälöidään kunkin

henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan

käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita

Opintosetelijakso

22.10.2018 - 14.12.2018

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen

periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa

elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia

tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren

ajan. Oppimissisällöt räätälöidään kunkin

henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan

käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita.

Opintosetelijakso

14.1.2019 - 15.3.2019

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen

periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa

elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia

tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren

ajan. Oppimissisällöt räätälöidään kunkin

henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan

käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita.

Opintosetelijakso

18.3.2019 - 17.5.2019

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen

periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa

elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia

tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren

ajan. Oppimissisällöt räätälöidään kunkin

henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan

käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita.

Lieksan

kristillinen opisto

Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti

0400 487 750

toimisto@lkro.fi

www.lkro.fi

OPISTO on pieni, aktiivinen ja kansainvälinen

kansanopisto. Järjestämme perusopetuksen

lisäopetusta ja aikuisten perusopetusta, suomen

kielen ja kulttuurin opintoja, kädentaitoja ja taiteen

opetusta sekä lyhytkursseja ja leirejä.

Aikuisperuskoulu

13.8.2018 - 29.5.2019

Peruskoulun oppimäärän suorittaminen, valmiuksien

parantaminen lukio- ja ammatillisiin

opintoihin. Opintolinjan pituus (1-3 v) riippuu

henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Aikuisperuskoulu on mahdollista suorittaa

HOPS:n mukaan monimuoto-opintoina. Linja

sopii myös maahanmuuttajille.

Kymppiluokka, perusopetuksen

lisäopetus

13.8.2018 - 29.5.2019

Opintojen sisältö: yleissivistävät oppiaineet,

media- ja tietotekniikka, opinto-ohjaus, valinnaiset

taide- ja taitoaineet, projektityö, ensiapukurssi,

hygieniapassi, työelämään tutustuminen

sekä leirikoulut. Opiskelija saa opiskelujen ajaksi

käyttöönsä iPad:n.

Nopea polku suomen kieleen

13.8.2018 - 29.5.2019

Opinnoissa edetään nopeaan tahtiin kieliharjoitusten

tason vähitellen vaikeutuessa. Opintoihin

kuuluu myös yhteiskunta-, työmarkkina- ja

taloustietous sekä työharjoittelu.

S2-linja -suomi toisena kielenä

13.8.2018 - 29.5.2019

Suomen kielen peruspolku: Kieli- ja viestintätaitojen

harjoittelua monipuolisesti erilaisissa

oppimistilanteissa ja ympäristössä. Syvennytään

sanastoon ja kielen rakenteisiin. Tutustutaan

suomalaiseen työelämään.

TaiKu-linja

13.8.2018 - 29.5.2019

TaiKu-linja on taide- ja kulttuuriopintoja erityisryhmiin

kuuluville ja heidän kanssaan työskenteleville

henkilöille. Työskentelymuotoina

ovat mm. erilaiset tekstiilitekniikat, kuvataide,

valokuva, lasi- ja posliinimaalaus, musiikki sekä

ilmaisutaidon eri muodot.

Limingan

Kansanopisto

Arvolankuja 1, 91900 Liminka

044 726 5030

toimisto@limingantaidekoulu.fi

www.limingantaidekoulu.fi

OPISTO järjestää koulutusta, joka painottuu

taideaineisiin: kuvataidelinja, sarjakuva- ja

animaatiolinja, vapaalinja; avoin yliopisto ja

lyhytkurssit.

Kuvataidelinja 1-4 vuotta

13.8.2018 - 24.5.2019

Kuvataideharrastuksen syventäminen, omien

edellytysten mittaaminen kuvataiteen eri alueilla

sekä valmentautuminen jatko-opintoihin

ja aloille, joilla kuvataiteen osaamisella on merkitystä.

Sisällöt: piirustus, maalaus, kuvanveisto,

grafiikka ja taidehistoria.

Sarjakuva- ja animaatiolinja

13.8.2018 - 24.5.2019

Antaa perustiedot sarjakuvan ja animaation

tekemisestä kokonaisuutena: käsikirjoitus,

suunnittelu, toteutus ja julkaisu.

Sisällöt: välineet, suunnittelu, henkilöt/hahmot,

kerronta, piirtäminen ja julkaiseminen.

Vapaalinja

13.8.2018 - 24.5.2019

Kuvataideopintojen syventäminen. Kuvataiteen

erikoistumisopintoja - valinnaisia opintoja.

Sisällöt: öljyvärimaalaus, temperamaalaus,

värioppi ja valokuvaus - tai sitten valinnaisia

opintoja kuvanveistossa ja/tai grafiikassa.

Loimaan evankelinen

kansanopisto

Opistontie 4, 32210 Loimaa

050 448 8470

toimisto@leko.fi / www.leko.fi

LEKO tarjoaa valmentavia opintoja, mm. yliopiston

perusopintoja eri aloilta. Opiston kotisivuilta

saa monipuolista tietoa linjoistamme.

Hakemuksia käsitellään kevään ja kesän aikana

saapumisjärjestyksessä. Valituille lähetetään

kutsukirje. Majoitus normaalisti 2 hengen

huoneissa. Yhden hengen huoneista lisämaksu.

Täysi-ikäinen opiskelija voi jäädä viikonlopuksi

opiston asuntolaan.

10-luokka

20.8.2018 - 17.5.2019

10-luokka: korottaa peruskoulutodistuksen

arvosanoja. Lisäpisteitä yhteishakuun. Mahdollisuus

tutustua työ- ja koulutusvaihtoehtoihin.

Aikaa pohtia sopivaa jatko-opiskelupaikkaa.

Mahdollisuus myös kesken olevien peruskoulun

päättötodistusten loppuun suorittamiseen.

Aikuisten perusopetus

maahanmuuttajille

20.8.2018 - 22.5.2020

Sisältää sekä alkuvaiheen opinnot, että varsinaiset

aikuisten perusopetuksen kurssit. Kesto

hakijan aikaisemmasta osaamisesta riippuen

2 - 2,5 vuotta.

Lääketieteen linja

20.8.2018 - 17.5.2019

Linjalla valmistaudutaan lääketieteellisen tiedekunnan

pääsykokeisiin. Tarkemmat tiedot

www.leko.fi

2018-2019 Ota opiksi 49


Länsi-Suomen opisto

Aino Voipion tie 30, 32700 Huittinen

(02) 560 7750

opisto@lansisuomenopisto.fi

www.lansisuomenopisto.fi

LÄNSI-SUOMEN opisto on maamme vanhin

suomenkielinen kansanopisto. Koulutustarjonnassa

painopistealueita ovat korkeakouluihin

johtavat, kieli- sekä taidelinjat. Osa taidelinjoista

on englanninkielisiä. Opistolle tärkeitä

arvoja ovat suvaitsevaisuus ja myönteisen

elämänasenteen korostaminen. Lisäksi opisto

edistää yhteisöllisyyttä ja koulutuksen kansainvälisyyttä.

Englannin kieli

8.1.2018 - 27.4.2018

Länsi-Suomen opiston englannin kielen linja

tarjoaa tukevan opintopaketin niille, jotka suunnittelevat

englannin yliopisto-opintoja tai haluavat

muutoin vahvistaa kielitaitoaan. Kurssin

aikana suoritetaan avoimen yliopiston opintoja,

kuten English communication skills 2op (UTU).

Englannin kieli

26.8.2018 - 19.12.2018

Länsi-Suomen opiston englannin kielen linja

tarjoaa tukevan opintopaketin niille, jotka suunnittelevat

englannin yliopisto-opintoja tai haluavat

muutoin vahvistaa kielitaitoaan. Kurssin

aikana suoritetaan avoimen yliopiston opintoja,

kuten English communication skills 2op (UTU).

English Drama Course

26.8.2018 - 10.5.2019

The only full-time English drama course in Finland,

designed for all interested in theatre. Dreaming

of a career as an actor? Take this chance!

Want to learn English in a new way, or continue

studies in this field? If you want to experience

something completly different, this course

could be the one for you!

Maskeeraus

26.8.2018 - 10.5.2019

Ammatiksi meikkaaja-maskeeraaja? Opinnoissa

perehdytään kauneus-, juhla, hiustenlaitto,

muoti/trendi, kuvaus, näytös, vuosilukumeikki

sekä eri aikakausien tyyleihin. Maskeerausopintojen

ohella opitaan asiakaspalvelutaitoja,

vahvistetaan vuorovaikutustaitoja sekä perehdytään

yrittäjyyteen.

Personal trainer

26.8.2018 - 10.5.2019

Auktorisoitu Personal trainer APT® koulutus

antaa monipuoliset valmiudet toimia personal

trainerin ammatissa. Opintojaksoilla syvennytään

laajasti esimerkiksi toiminnalliseen

anatomiaan, fysiologiaan, ravitsemukseen sekä

liikuntaan erityisesti käytännön, mutta myös

teorian kautta.

Suomen kieli ja kulttuuri

26.8.2018 - 16.11.2018

Tavoite on kehittää suomen kielen taitoja henkilöillä,

jotka ovat jo suorittaneet alkeiskurssin

tai osaavat jo hieman suomen kieltä, mutta haluavat

vahvistaa kielitaitoaan ennen jatkokurssille

siirtymistä. Mahdollisuus kielitutkinnon

suorittamiseen.

Tanssitaiteen linja

26.8.2018 - 10.5.2019

Tanssitaiteen linja on suunnattu sinulle, joka

olet kiinnostunut kehittämään itseäsi ja taitojasi

tanssijana ja tanssintekijänä. Kurssi antaa

valmiuksia tanssialan ammatillisiin opintoihin

Suomessa ja ulkomailla. Huom! Mahdollisuus

opintovierailuun Italiassa.

Lärkkulla

Lärkkullavägen 22, 10300 Karis

(019) 275 7200

info@larkkulla.net

www.larkkulla.net

VÄLKOMMEN att bo och studera i en internationell

miljö. Lärkkulla ordnar utbildning i musik

och språk. Vi är kända för den höga kvaliteten

på utbildningen, vår hemtrevliga miljö och

den goda maten som görs i vårt eget kök. Varje

studerande har eget rum med dusch och wc.

Ju bättre du trivs, desto mera lär du dig. Lär dig

mera och trivs!

Intensive course in Finnish

4.6.2018 - 25.8.2018

Suomen kielen intensiivinen kurssi tulevaisuuden

opiskelua ja työelämää varten. Kurssi päättyy

Yleiseen kielitutkintoon.

Intensive course in Swedish

4.6.2018 - 25.8.2018

Ruotsin kielen intensiivinen kurssi tulevaisuuden

opiskelua ja työelämää varten. Kurssi päättyy

Yleiseen kielitutkintoon.

Language & Communication

28.8.2017 - 25.5.2018

Språkprogram för fortsättningsstudier och yrkesliv.

Studierna ger förberedelse för avläggande

av språkexamina. Ämnen: svenska, engelska,

finska. Lärkkullan kieliohjelma on perusta

kielten jatko-opiskelua ja työelämää varten.

Aineet: ruotsi, englanti ja suomi (alkeis- ja jatkosuomea).

Muurlan Opisto

Muurlantie 365, 25130 Muurla

044 758 1500

toimisto@muurlanopisto.fi

www.muurlanopisto.fi

OPISTOMME on aikuiskansanopisto sekä kurssi-

ja koulutuspaikka. Pitkiä linjojamme ovat

valokuvaus-, sarjakuvataiteen ja animaation

linjat. Monimuokoulutuksiamme ovat mm.

työnohjaaja-, ja ekspressiivisen taideilmaisun

ohjaajakoulutus. Järjestämme myös lyhytkursseja

ja luentosarjoja.

Animaatiolinja

3.9.2018 - 31.5.2019

Sisältö: animaation perusteet, animaatiotekniikat,

elokuvakerronta, käsikirjoittaminen.

Perustiedot animaatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Sopii myös pelialasta ja elokuvien

tekemisestä kiinnostuneille. Opinnot painottavat

ilmaisua ja tekemällä oppimista.

Ekspressiivinen taideterapia

24.3.2018 - 2.12.2018

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus-

ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka

haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian

viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista

näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Sarjakuvataiteen linja

3.9.2018 - 31.5.2019

Sisältö: perehdytään sarjakuvantekemisen

työvaiheisiin ideoinnista ja käsikirjoittamisesta

valmiin sarjakuva-albumin taittamiseen ja

painamiseen saakka. Koulutuksessa opetetaan

myös kuvituksen perusteet.

Valokuvauslinja

3.9.2018 - 31.5.2019

Koulutuksen lähtökohtina ovat vahva ilmaisu

ja tekniikka. Koulutus sisältää mm. digitaalista

kuvankäsittelyä, studiotekniikkaa sekä mustavalkopimiötyöskentelyä.

Annamme ajanmukaisen

ja vankan pohjan työskentelyyn sekä alan

jatkokoulutukseen.

Videotuotantolinja

3.9.2018 - 31.5.2019

Videotuotantolinjan yksivuotisen koulutuksen

aikana käymme läpi elokuvanteon eri osa-alueita

kuten käsikirjoitus, kuvakerronta, kuvaus,

valaisu, lavastus ja äänitekniikka sekä video- ja

äänieditointi.

50 Ota opiksi 2018–2019


Norrvalla folkhögskola

Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå

(06) 383 1081

folkhogskolan@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/idrott

FOLKHÖGSKOLAN är en obunden skola med

inriktning på idrott, motion och fria studier. Vi

erbjuder yrkesutbildning i form av grundexamen

i idrott och yrkesexamen för massör. Hos

oss kan du också studera till reseledare eller

varför inte bättre på dina svenskakunskaper om

du är ny i Finland.

Grundexamen i idrott

14.8.2018 - 1.6.2019

I studierna ingår gemensamma ämnen, obligatoriska

och valbara yrkesinriktade examensdelar

samt fritt valbara studier. Du har möjlighet till

egen träning under skoltid i fotboll, friidrott,

skidning och orientering. Vill du bli både idrottsledare

och student så väljer du kombistudier.

Reseledare

14.8.2018 - 7.12.2018

Folkhälsan Utbildning och Service & co ger dig:

Reseledarutbildning, Idrotts- och aktivitetsledarutbildning,

Språkmoduler, Retorik och improvisation,

Ledarskap, Personlig utveckling, Ett

minne för livet Pris: ca 1950 euro och för det får

du lunch, boende och 5 veckor i Spanien.

Språkarenan: Svenska för invandrare

14.8.2018 - 1.6.2019

Under ett år (25 h/vecka) får du lära dig: svenska,

finska, kulturkännedom, matematik, samhällskunskap,

IT, fysisk fostran, studiebesök m.m.

Yrkesarenan (yrkesförberedande

utbildning för invandrare)

14.8.2018 - 1.6.2019

Under ett år (25 h/vecka) får du lära dig: svenska,

finska, matematik och IT, samhällskunskap

och kulturkännedom, studie- och yrkesvalsfärdigheter,

hälsa och välmående samt inlärning i

arbete.

Yrkesexamen för massör

14.8.2018 - 1.6.2019

I utbildningen är det viktigt lära sig det praktiska

arbetet. I studierna ingår 10 veckor klientpraktik

och andra ämnen som är viktiga för yrket

som företagsekonomi, gymnastik och naturvetenskapliga

ämnen. I utbildningen ingår avläggande

av 4 examensdelar. Efter avklarad yrkesexamen

får man yrkestiteln utbildad massör.

Yrkesexamen för massör,

halvtidsprogrammet

31.8.2017 - 1.2.2019

Utbildningen är för dig som saknar examen i

yrkesutbildning, behov av omskolning, inte möjlighet

att studera heltid. Studierna genomförs

som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier

med betoning på distans- och nätstudier.

Inlärning i arbete ingår som en del av studierna.

Yrkesexamen för tränare,

folkus uthållighet

18.1.2018 - 16.9.2018

Folkhälsan utbildning Ab i samarbete med

Kuortane Olympic Training Center ordnar nu

en förberedande utbildning för Yrkesexamen

för tränare(VAT). Utbildningen kommer att

fokusera på uthållighet och passar därför för ett

flertal idrottsgrenars tränare.

Oriveden Opisto

Hallilantie 24, 33280 Tampere

(03) 3399 2500

orivedenopisto@ahlman.fi / www.ahlman.fi

AHLMANIN Oriveden Opiston talven kestävillä

opintolinjoilla opiskellaan kirjoittamista, kuvataidetta,

musiikkia, visuaalista pelisuunnittelua,

peliteknologiaa tai eSport-opintoja.

eSport -linja

14.8.2018 - 24.5.2019

Linjalla kehität ja hiot elektronisessa urheilussa

tarvittavia taitoja ja osaamista. Monipuolisen

valmennusohjelman lisäksi osallistut offline ja

online turnauksiin ja pelialan tapahtumiin. Sinulle

tulee tutuksi niin eri rooleissa toimiminen

kuin suoritusten analysointi. Myös muut urheilun

osa-alueet otetaan huomioon.

Kirjoittajalinja

14.8.2018 - 24.5.2019

Kirjoittajalinja on monipuolinen valikoimaltaan.

Kaikki opiskelijat saavat perustiedot ja

-taidot sanataiteen ja luovan tietokirjoittamisen

keskeisistä lajityypeistä. Linja tarjoaa myös

mahdollisuuden oman teoksen rakentamiseen

opintojen edetessä.

Kuvataidelinja

14.8.2018 - 24.5.2019

Kuvataidelinjalla voit keskittyä omaan taiteelliseen

työhösi ja/tai valmentautua taidekoulujen

pääsykokeisiin. Annamme tueksesi laadukkaan

opetuksen, hyvät työtilat ja yksilöllisen ohjauksen.

Opiskelijanamme pääset kokeilemaan eri

taiteenlajeja ja – tekniikoita ja näin löydät itsellesi

sopivat välineet ja työtavat.

Musiikkilinja

14.8.2018 - 24.5.2019

Musiikkilinja tarjoaa sinulle lukuvuoden

mittaisen syväsukelluksen musiikkiin. Voit

omistautua musiikille täysipäiväisesti, terävöittää

instrumentti- ja laulutaitojasi, täydentää

aiempia musiikkiopintojasi. Linja tarjoaa myös

erinomaisen mahdollisuuden valmentautua

pääsykokeisiin.

Peliteknologian linja

14.8.2018 - 24.5.2019

Haluatko pelisuunnittelijaksi? Oriveden Opiston

pelisuunnittelulinja tarjoaa perustaidot

pelisuunnitteluun. Lukuvuoden mittaisella

opintolinjalla voit tutustua alaan, kehittää osaamistasi,

löytää omia kiinnostuksen kohteita ja

vahvuuksiasi. Opintojen aikana pääset testaamaan

motivaatiotasi ja soveltuvuutta alalle.

Studio Orfeus

1.10.2018 - 30.6.2019

Monimuotolinja on tarkoitettu kirjailijaksi,

käsikirjoittajaksi tai muuhun free lance -kirjoittajan

työhön tähtäävälle. Vapaavalintainen

sanataidekoulu, jossa voi suorittaa kaksi- tai

kolmivuotisen diplomin.

Visuaalisen pelisuunnittelun linja

14.8.2018 - 24.5.2019

Linjalla keskitytään pelien graafiseen ja audiovisuaaliseen

suunnitteluun sekä harjoitellaan

alalla tarvittavia kuvataiteen perustaitoja. Tärkeimpien

graafisten ohjelmistojen harjoittelun

lisäksi linjalla perehdytään mm. pelien juonen

rakentamiseen ja hahmojen luontiin, pelimusiikkiin

ja pelien äänimaailmaan.

Otavan Opisto

Otavantie 2 B, 50670 Otava

(015) 194 3552

info@otavanopisto.fi

www.otavanopisto.fi

OTAVAN Opisto on sitoutumaton kansanopisto.

Koulutustehtävät painottuvat aktiiviseen

kansalaisuuteen, vuorovaikutteiseen mediaan,

tulevaisuuden metodologiaan, kestävään kehitykseen,

ympäristövaikuttamiseen ja globaaliin

vastuuseen. Koulutusta tarjotaan kansalaisjärjestöille

ja kansalaisille. Opisto uudistaa

oppimisen muotoja sekä vahvistaa yhteisöjen

oppimista sekä etäettä lähiopetuksena.

Aikuislukio

13.8.2018 - 1.6.2019

Otavan Opiston on lukiossa tavoitteena on

lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon

suorittaminen. Opiskelun kesto on 2–4 vuotta

henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Lukio-opinnot voi aloittaa milloin tahansa

lukuvuoden aikana.

Aikuisten perusopetuksen

alkuvaiheen koulutus

13.8.2018 - 1.6.2019

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen

2018-2019 Ota opiksi 51


alkuvaiheessa opiskellaan peruskouluopiskelussa

tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Lisäksi

harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja.

Aikuisten perusopetuksen

päättövaiheen koulutus

13.8.2018 - 1.6.2019

Linjalla vahvistetaan suomen kielen taitoa ja

opiskelijalla on mahdollisuus hankkia peruskoulun

päättötodistus aikuisille tarkoitetun

peruskoulun opetussuunnitelman mukaan.

Akateemisiin opintoihin

valmentava suomen kielen

koulutus maahanmuuttajille

3.9.2018 - 24.5.2019

Haluatko opiskella suomeksi, mutta äidinkielesi

on jokin muu, ja tarvitset vahvistusta suomen

kieleen? Onko tavoitteenasi opiskella ammattikorkeakoulussa

tai yliopistossa? Haluatko parantaa

opiskelutaitojasi? Asutko Suomessa?

Hakuaika: 01.02.2018–31.07.2018.

KasvatusPlus -

Kasvatustieteen linja

3.9.2018 - 24.5.2019

Haluatko opettajaksi? Kiinnostaako koulutussuunnittelijan

työ tai kasvatuksen hallinnolliset

tehtävät, entäpä henkilöstön kehittäminen?

Onko intohimosi kasvatuksen ja koulutuksen

tutkimus? Tukevan pohjan kasvatustieteen jatko-opintoihin

rakennat Kasvatusplus-linjalla.

Hakuaika 1.2.2018 - 31.7.2019

LUVA - lukioon valmistava koulutus

maahanmuuttajille ja vieraskielisille

13.8.2018 - 1.6.2019

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille

ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on lukioopinnot.

Opintoihin kuuluu opinto-ohjausta,

suomea toisena kielenä, englantia, matemaattisia

ja luonnontieteellisiä opintoja sekä yhteiskuntatietoutta

ja kulttuurintuntemusta. Haku

kevään yhteishaun jälkeen 22.5.-24.7.2018.

Lääketieteen opintoihin

valmentava koulutus

3.9.2018 - 17.5.2019

Koulutuksen aikana kerrataan lääketieteellisen

tiedekunnan pääsykokeisiin tarvittavaa

osaamista. Kerrataan lukion fysiikan, kemian ja

biologian oppimäärät syventävällä tasolla. Opiskelijalla

on mahdollisuus kerrata ja suorittaa

kurssitarjonnassamme olevia lukion kursseja.

Hakuaika: 1.2.–31.7.2018

Monikulttuurinen perusopetuksen

lisäopetus - Otavan Opisto

15.8.2018 - 1.6.2019

Vahvistetaan suomen kieltä, mahdollisuus korottaa

perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

Keskeistä on itsetunnon vahvistuminen

onnistumiskokemusten kautta. Tutustutaan

työelämään, valmistaudutaan jatko-opintoihin.

Nettilukio

2.10.2017 - 31.12.2018

Nettilukiossa lukion oppimäärän voi suorittaa

itsenäisesti verkossa. Opiskella voi missä päin

Suomea tai maailmaa tahansa itselle sopivaan

aikaan. Nettilukiossa noudatetaan Otavan Opiston

aikuislukion opetussuunnitelmaa. Haetaan

hakulomakkeella. Jatkuva haku.

Nettiperuskoulu - Otavan Opisto

2.10.2017 - 31.12.2018

Nettiperuskoulussa 18 vuotta täyttänyt voi

hankkia peruskoulun päättötodistuksen tai suorittaa

yksittäisiä peruskoulun kursseja verkossa.

Haetaan hakulomakkeella. Jatkuva haku.

Paasikivi-Opisto

Harjattulantie 80, 20960 Turku

0207 488 600

opisto@harjattula.fi / www.paasikiviopisto.fi

PAASIKIVI-OPISTO on monialainen kansanopisto,

joka on erikoistunut visuaalisen kulttuurin

ja viestinnän aloille. Annamme vapaatavoitteista

koulutusta median ja taiteen aloilla,

suomen kielen ja kansalaistoiminnan opintoja

maahanmuuttajille sekä ammatillista koulutusta

audiovisuaalisessa viestinnässä. Paasikivi-

Opisto sijaitsee Turussa Kakskerran saarella.

Jatko-opintoihin valmistava koulutus

maahanmuuttajille (JAVAK)

13.8.2018 - 31.5.2019

Kehitetään kielitaitoa eteenpäin niin, että

opiskelija pystyy opiskelemaan halutessaan

suomeksi myös korkeakoulutasolla / saavuttaa

riittävän kielitason pärjätäkseen oman ammattinsa

työssä Suomessa. Kielitaitoa pyritään parantamaan

sekä suomen kursseilla, että osallistumalla

suomalaisten opiskelijoiden kursseille.

Kuvataiteen opintolinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Opinnot ovat piirtämistä, maalaamista, sarjakuvaa,

grafiikkaa, kuvanveistoa, valokuvausta, videokuvausta,

tilataidetta, ympäristötaidetta jne.

Opinnoissa korostuvat ohjattu yksilöllinen työskentely.

Opinnot luovat vankan pohjan tulevaa

jatko-opiskelua ja työelämää varten. Opintojen

laajuus on 34 opintoviikkoa.

Media-alan perustutkinto

( julkaisutuotannon osaamisala)

13.8.2018 - 28.5.2021

Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia

että erityisosaajia. Julkaisutuotannon

osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia

media-alalla julkaisutuotannon työtehtävissä.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja

normisuoritusaika on 3 vuotta.

Mediajournalismin opintolinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Nykyaikana journalisti toimii monipuolisesti eri

medioissa. Opinnoissa tutustutaan mm. printtimediaan,

verkkoviestintään, valokuvaamiseen,

videokuvaamiseen ja äänittämiseen. Opintojen

laajuus on 34 opintoviikkoa.

Nuorten maahanmuuttajien suomen

kielen opinnot (NUMA)

27.8.2018 - 31.5.2019

Opintolinjalla (37 opintoviikkoa) opiskellaan

suomen kieltä, arkielämän yhteiskuntataitoja,

tietotekniikkaa sekä matematiikkaa, fysiikkaa ja

englantia. Lisäksi harjoitellaan jatko-opinnoissa

tarvittavia taitoja, kuten opiskelutekniikkaa

ja työelämän viestintää.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot

maahanmuuttajille

13.8.2018 - 21.12.2018

Opintojen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien

kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

ja auttaa heitä kiinnittymään kansalaisyhteiskunnan

toimintaan ja työelämään. Opintolinjan

laajuus on 18 opintoviikkoa.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot

maahanmuuttajille

7.1.2019 - 31.5.2019

Opintojen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien

kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

ja auttaa heitä kiinnittymään kansalaisyhteiskunnan

toimintaan ja työelämään. Opintolinjan

laajuus on 20 opintoviikkoa.

Valokuvauksen opintolinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Opinnoissa tutustutaan syvemmin koko valokuvauksen

kenttään ja ne tukevat jatko-opintoihin

hakeutumista. Opinnoissa keskeisellä sijalla

ovat digitaalinen kameratekniikka, valokuvailmaisu,

journalistinen ja dokumentaarinen

valokuvaus, studiokuvaus ja kuvankäsittely.

Opintojen laajuus on 34 opintoviikkoa.

Visual design -opintolinja

27.8.2018 - 17.5.2019

Opinnot antavat yleiskatsauksen kuvallisesta

viestinnästä ja graafisesta tuotannosta. Digitaalisuus

ja sopivien tietokoneohjelmien hallinta

on keskeistä. Opinnot antavat lujan pohjan visuaalisiin

työtehtäviin tai jatko-opiskeluun.

Opintojen laajuus on 34 opintoviikkoa.

52 Ota opiksi 2018–2019


Pekka Halosen

akatemia

Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula

(09) 27381

kansanopisto@keuda.fi

www.keuda.fi/kansanopisto

OPISTON tavoitteena on kehittää kuvataiteen

koulutusta, joka kohdistuu taiteen ammattiopetuksen

ja toisaalta työväen- ja kansalaisopistojen

väliin. Toiminnan lähtökohtana on

kuvataiteen perinteen ja nykytaiteen yhteyden

etsimisessä. Opinnoissa tarvittavat materiaalit

opiskelija maksaa itse. Opistossa on mahdollisuus

majoitukseen vuokrasopimuksella.

Kuvataidelinja

3.9.2018 - 30.4.2019

Opintojen aikana tutustutaan kuvataiteen perusteisiin.

Opintoihin sisältyy mm. elävän mallin

piirustusta, kuvanveistoa, maalausta, taidegrafiikkaa

ja värioppia. Linja antaa valmiuksia

alan jatko-opintoihin.

Kuvataiteen syventävä linja

27.8.2018 - 14.12.2018

Perusvalmiudet omaaville ja edistyneille kuvataiteen

tekijöille. Opetus on yksilöllistä ja ohjaa

itsenäiseen työskentelyyn. Sopii aikuisille ja

eläkeläisille, kuvataidetta opiskelleille ja harrastaneille

henkilöille. Opintoihin sisältyy mm.

maalausta, elävän mallin piirustusta, kuvanveistoa,

sekä näyttelykäyntejä.

Teemallinen kuvataiteen linja

21.1.2019 - 30.4.2019

Piirtämisen ja maalauksen menetelmiä edistyneille.

Kuvataiteeseen keskittyvällä kansanopistolinjalla

on vuosittain vaihtuva teema. Linja

on suunnattu taiteen perusopetusjakson työväen-

ja kansalaisopistoissa käyneille tai muille

edistyneille tekijöille.

Perheniemen

evankelinen opisto

Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi

05 757 4100

opisto@perheniemi.com

www.perheniemi.com

OPISTO tarjoaa monipuolista koulutusta ihmisille,

jotka etsivät elämäänsä todellista sisältöä.

Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisimman

hyviä välineitä omien voimavarojen

löytämiseen, elämänhallintaan, terveen ja täysipainoisen

elämän rakentumiseen sekä ammatillisten

valmiuksien kehittämiseen.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus

30 op

31.8.2018 - 19.5.2019

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian

perusteisiin ja käytännön menetelmiin

sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla

ammattialueellaan. Koulutus rakentuu kymmenestä

lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä.

Kolmannen vuosituhannen

evankelista -koulutus

14.9.2018 - 15.12.2019

Koulutus on tarkoitettu kaikille käytännön

työkaluja tavoittavan työnäyn toteuttamiseen

kaipaaville. Koulutuksen tavoitteena on tukea

omien lahjojen tunnistamisessa ja niissä vahvistumisessa

sekä oman paikan löytämisessä

paikallisseurakunnassa.

Lähellä ihmistä - kriisiterapian ja

sielunhoidon koulutus 30 op

14.9.2018 - 15.12.2019

Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää

tietoja ja antaa valmiuksia kriiseissä elävien

ihmisten tukemiseen. Koulutus mahdollistaa

myös aiheiden omakohtaisen prosessoinnin ja

tukee näin myös henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena,

johon sisältyy 14 lähijaksoa viikonloppusin.

Lähellä ihmistä -terapeuttisen

sielunhoidon koulutus 80 op

20.8.2018 - 15.12.2019

Koulutuksessa yhdistyvät kristillinen ihmiskuva,

monipuolinen käytännön valmiuksien

tukeminen sekä psykologinen ja psykiatrinen

tieto. Koulutus sisältää myös psykoterapeuttikoulutuksen

edellyttämät lisäopinnot.

Tartu elämään! -askeleita kokonaisvaltaiseen

rakentumiseen 25 op

7.1.2019 - 29.5.2019

Koulutuksessa perehdytään mm. itsetuntemukseen,

itsetuntoon, sekä haavoittuneen

tunne-elämän tervehtymiseen. Koulutus auttaa

tiedostamaan omia vahvuuksia ja rohkaisee

niiden hyödyntämiseen työelämässä ja muussa

henkilökohtaisessa elämässä.

Peräpohjolan Opisto

Kivirannantie 13-15, 95410 Tornio

040 744 5260

pptoimisto@ppopisto.fi / www.ppopisto.fi

SITOUTUMATON opisto on vahva nuoriso- ja

vapaa-aika -alan osaamiskeskus, jonka koulutustavoitteena

on tukea nuorten aikuisten kasvua

antamalla yleissivistävää koulutusta sekä

ammatillista koulutusta lasten ja nuorten parissa

työskenteleville. Muuta ammatillista lisäkoulutusta

tarjotaan kysyntälähtöisesti eri aloille.

Aikuisten perusopetus

15.8.2018 - 24.5.2019

Aikuisten perusopetuksen opiskelijaksi voidaan

ottaa oppivelvollisuusiän ylittänyt henkilö,

joka ei ole vielä suorittanut perusopetuksen

oppimäärää tai haluaa täydentää opintojaan.

Opinnoissa vahvistetaan kielitaitoa ja jatkoopinnoissa

tarvittavia opiskelutaitoja.

Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnanohjauksen

ammattitutkinto

8.1.2018 - 14.12.2018

Koulunkäyntiohjaaja toimii erilaisissa kasvatus-,

ohjaus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä

tukien, ohjaten ja avustaen eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan

erilaisia ihmisiä. Jatkuva haku.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

14.8.2018 - 31.5.2019

Koulutus on tarkoitettu ohjausalan perustaidot

ja vähintään kolme vuotta alalle soveltuvaa työkokemusta

omaaville, jotka haluavat syventää

osaamistaan vaativissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä.

Jatkuva haku.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen

perustutkinto

14.8.2018 - 31.5.2021

Suunnitella ja luoda edellytyksiä eri ikäisten vapaa-aikatoiminnalle.

Ohjauksessa painottuvat

nuorten elinolojen kehittäminen ja yhteiskunnallisten

osallistumismahdollisuuksien laajentaminen.

Voi suorittaa myös oppisopimuksena

ja monimuotokoulutuksena.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen

perustutkinto (yo)

13.8.2018 - 31.5.2020

Suunnitella ja luoda edellytyksiä eri ikäisten

vapaa-aikatoiminnalle. Ohjauksessa painottuvat

nuorten elinolojen kehittäminen ja yhteiskunnallisten

osallistumismahdollisuuksien

laajentaminen.

Open korkeakoulupolku

1.9.2018 - 30.4.2019

Open korkeakoulupolku on yhden lukuvuoden

mittainen koulutus, josta opiskelija saa vahvan

pohjan kasvatusalan jatko-opintoihin. Kurssi

sisältää avoimia korkeakouluopintoja sekä

koulunkäyntiohjaajan opintoja. Lisäksi kurssiin

kuuluu myös työssäoppimista ja Vakava-kokeeseen

valmentautumista.

Seksuaalineuvojakoulutus

19.2.2018 - 25.11.2018

Seksuaaliterveys, -kasvatus ja -oikeudet, seksologian

viitekehys ja peruskäsitteistö, psykoseksuaalinen

kehitys, ihmisen anatomia, seksuaalisuus

elämän eri vaiheissa, seksuaalisuus eri

kulttuureissa, seksuaalisuus ja vammaisuus,

2018-2019 Ota opiksi 53


toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja kriminalisoidut

näkökulmat seksuaalisuuteen

Suomen kieli ja kulttuuri tutuksi

4.9.2018 - 24.5.2019

Lukuvuoden mittaisella kurssilla opiskellaan

ensisijaisesti käytännön suomea.

Pohjantähti-opisto

Pohjantie 23, 94400 Keminmaa

0400 358 761

info@pto.fi /www.pto.fi

YHTEISKUNNALLISESTI, uskonnollisesti ja

poliittisesti sitoutumaton oppilaitos. Opiston

opetuskieli on suomi. Pohjantähti-opiston opetuksen

keskeisenä tehtävänä on vastata alueen

yleiseen sivistystarpeeseen sekä edistää erityistä

tukea tarvitsevien opiskelijoiden yleissivistystä

ja henkistä kasvua. Ajankohtaiset linja- ja

kurssitiedot: www.pto.fi. Käyntiosoite Kemissä:

Marina Takalon katu 3.

Arjen eväät

13.8.2018 - 31.5.2019

Tavoitteena on kehittää vammaisen opiskelijan

valmiuksia itsenäiseen ja sisältörikkaaseen

elämään ottamalla huomioon opiskelijan erityistarpeet,

toiveet sekä pyrkimykset. Koulutus

on sisällöltään valmentavaa, kuntouttavaa ja

yleissivistävää erityisopetusta. 6 lisäpistettä

yhteishakuun!

Avain ammattiin

13.8.2018 - 31.5.2019

Opiskelijoita ohjataan löytämään väylä ammatilliseen

koulutukseen ja edistetään mahdollisuuksia

työllistymiseen. Yleisaineita opiskellaan

ammatillisen toisen asteen vaatimusten

mukaisesti, arvosanat voidaan hyväksi lukea

ammattiopistojen käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi

on työ- ja koulutuskokeiluita.

Avain ammattiin, maahanmuuttajille

13.8.2018 - 31.5.2019

Kotoutumista tukeva koulutus. Suomen kielen

opiskelu, YTO-aineiden opiskelu, ohjaus ammatilliseen

koulutukseen ja työllistymistä tuetaan

työ- ja koulutuskokeiluilla.

SOTE-alasta ammatti

13.8.2018 - 31.5.2019

Sosionomiopintoja 23op (Lapin AMK) ja

Yhteiskuntatieteet ja filosofia perusopinnot

25op (Jyväskylän avoin yliopisto). Tiedollisten

valmiuksien opetusta, käytännön työskentelyä

vammaisten ja muiden henkilöiden avustajan

tehtävissä ja yleisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Suomi tutuksi

13.8.2018 - 31.5.2019

Koulutuksella tuetaan maahanmuuttajan kotoutumista.

Suomen kielen opiskelu, luku- ja

kirjoitustaito ja puhuminen. Asiointi, julkisiin

palveluihin tutustuminen ja niiden käyttö myös

sähköisesti. Lisäksi tutustutaan Kemin kulttuuritarjontaan

ja eri järjestöjen toimintaan.

Teatteri-ilmaisu

13.8.2018 - 31.5.2019

Tavoitteena linjalla on kehittää osaamistaan

itseilmaisussa, näyttelemisen perustaidoissa ja

hankkia valmiuksia alan jatko-opintoihin ja työtehtäviin.

6 lisäpistettä yhteishakuun!

Pohjois-Karjalan

opisto

Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti

050 4023 167

amo.niittylahti@pkky.fi

www.pkky.fi/kansanopisto

OPISTOMME sijaitsee 15 km Joensuun keskustasta

Pyhäselän rannalla. Meillä on kaksi pitkää

kansanopistolinjaa: hyvinvointivalmentajan

ja näyttelijäntyön koulutukset. Ammattiopisto

Niittylahdessa on lisäksi kasvatuksen ja ohjaksen

perustutkinto (ent. nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinto), erä- ja luonto-oppaan

ammattitutkinto sekä Valma, ammatilliseen

koulutukseen valmentava koulutus.

Hyvinvointivalmentajan koulutus

20.8.2018 - 31.5.2019

Hyvinvointivalmentajan koulutus (37 ov)

valmistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja

ohjauksen monipuoliseksi osaajaksi ja alan jatko-opintoihin

tai yrittäjyyteen. Koulutus antaa

kattavat valmiudet erilaisten liikuntaryhmien

ohjaamiseen ja Personal Trainerina toimimiseen

sekä hyvinvointipalvelujen järjestämiseen.

Näyttelijäntyön koulutus

- Teatteri Rajarikko

20.8.2018 - 31.5.2019

Koulutuksen sisältöjä ovat teatteri- ja elokuvatieto-

ja osaaminen sekä esityksellisten ja

draamallisten keinojen hallinta ja tuntemus. Lisäksi

perehdytään teatteri- ja esitystekniikkaan.

Opinnot (40 op) voidaan hyväksi lukea korkeakouluopintoihin

esim. Teak:ssa.

Pohjois-Savon opisto

Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio

040 1460 200

opisto@psko.fi / www.psko.fi

SITOUTUMATON aikuisoppilaitos, jolla on

yli 120 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta.

Opiston koulutustarjonnassa on perinteistä vapaatavoitteista

koulutusta, ammatillista koulutusta

sekä avoimen yliopiston opintoja. Opiston

erikoisosaamisalue on viittomakieli. Opistolla

toimii myös Humanistisen Ammattikorkeakoulun

Kuopion kampus, jossa voi suorittaa viittomakielentulkin

ammattikorkeakoulututkinnon.

Digitaidelinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Opintojen aikana opiskellaan digitaalista taidetta,

valokuvausta, kuvankäsittelyn ohjelmistoja

ja työnkulkua kuvataiteen näkökulmasta.

Eläintenkouluttajalinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Linjalla käydään läpi oppimispsykologian perusteita

eläintenkouluttajan näkökulmasta ja

hankitaan tarvittavia tietoja ja taitoja käytännön

työskentelyyn. Linja on tarkoitettu kaikille

eläintenkouluttamisesta kiinnostuneille, aikaisempaa

koulutus- tai työtaustaa ei vaadita. Linja

antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

13.8.2018 - 29.5.2021

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

toimii kasvatus-, ohjaus- ja avustamistehtävissä

esim. päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa.

Opintoihin sisältyy mm. viittomakieltä,

korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eriikäisten

ja erilaisten asiakasryhmien ohjausta.

Sisustussuunnittelun linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Sisustussuunnittelun linjalla käydään läpi

sisustussuunnittelun eri osa-alueita käytännönläheisesti.

Lukuvuoden mittainen koulutus

koostuu kuudesta jaksosta, joissa käsitellään

yksityisen- ja julkisentilan suunnitteluun liittyviä

asioita.

Portaanpään

kristillinen opisto

Portaanpääntie 63, 73100 Lapinlahti

017 272 0900

toimisto@portaanpaa.fi

www.portaanpaa.fi

PORTAANPÄÄN kristillinen opisto on humanistinen

sivistystalo. Se järjestää ammatillista,

yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutus-

54 Ota opiksi 2018–2019


ta. Portaanpäässä voi hankkia mm. ammattitutkinnon

tai ylioppilastutkinnon, vahvistaa jatkoopintomahdollisuuksia

ja tutustua työelämään

tai uppoutua taiteen tekemiseen. Portaanpää on

perustettu herännäisyyden arvopohjalle.

Aikuisten perusopetus

21.8.2018 - 29.5.2020

Opetuksen tavoitteena on edistää opiskelijan

suomen kielen taitoa sekä antaa tarvittavia

valmiuksia jatko-opintoja varten. Valmistavassa

opetuksessa opiskelijalle annetaan opetusta perusopetuksen

oppiaineissa aikuisten perusopetuksen

opetussuunnitelman mukaisesti.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

21.8.2018 - 28.5.2021

Lastenohjaaja toimii kunnallisessa ja yksityisessä

päivähoidossa, seurakunnan lapsi- ja

perhetyössä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Tutkinnon osat: lapsen kasvun ohjaus

ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen

kasvatustyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjaus.

Lukio

21.8.2018 - 28.5.2021

Mahdollisuus lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen

2-4 vuodessa. Yksittäisten aineiden

suoritusmahdollisuus. KIESI-hankkeessa

Lapinlahden lukion kanssa voi suorittaa kursseja

kielissä, kulttuurissa ja yleissivistävissä

aineissa. Valittavissa S2-kurssit, taito-, taide- ja

ilmaisuaineita sekä kieliä.

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten

lukiokoulutukseen valmistava koulutus

21.8.2018 - 24.5.2019

Koulutus antaa kielelliset ja muut tarvittavat

valmiudet lukio-opintoihin siirtymistä varten.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen

opiskelusuunnitelma, johon voi sisältyä

myös perusopetuksen päättöarvosanojen korottamista

tai varsinaisia lukio-opintoja. Opetus,

ruokailu ja asuntolapaikka ovat maksuttomia.

Peruskoulu

21.8.2018 - 24.5.2019

Peruskoulun oppimäärä ja päättötodistus yhdessä

lukuvuodessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen

opintosuunnitelma, johon voidaan

liittää peruskouluaineiden lisäksi työharjoittelua,

valinnaisaineita, tuki- ja lukiopetusta. Peruskoulun

keskeisten aineiden lisäksi taito- ja

taideaineita.

Porras tulevaan -koulutus maahanmuuttajalle

tai vieraskieliselle

21.8.2018 - 24.5.2019

Suomi toisena kielenä, muita kieliä (englanti,

saksa, ruotsi), suomalaista yhteiskuntatietoutta

ja kulttuurin tuntemusta, matemaattiset ja luonnontieteelliset

opinnot, lukion valmistavan koulutuksen

kursseja, opiskeluvalmiuksien ja -vahvuuksien

parantamista sekä opinto-ohjausta.

Portaanpään Kymppi (perusopetuksen

lisäopetus, 10 lk)

21.8.2018 - 24.5.2019

Lisätä opiskelu- ja elämänhallintataitoja. Parantaa

jatko-opintomahdollisuuksia hankkimalla

muita valmiuksia ja selkeyttää ammatinvalintavalmiuksia.

Perusopetuksen lisäopetus

myös yli 17 vuotiaille. Maksuton. Keskeisiä

peruskouluaineita, ammatillisia aineita sekä

taito- ja taideaineet, työharjoittelua.

Päivölän Kansanopisto

Päivöläntie 52, 37770 Tarttila (Valkeakoski)

03 233 2200

toimisto@paivola.fi / www.paivola.fi

PÄIVÖLÄN opistossa opiskelu tähtää oman

osaamistason kasvattamiseen sekä hyvien valmiuksien

hankkimiseen jatko-opintoja, pääsykokeita

sekä työelämää ajatellen. Päivölän opisto

on profiloitunut tiedeaineisiin. Meillä voit

opiskella kauppatieteitä ja yhteiskunta-alaa,

oikeustiedettä, matematiikkaa, luonnontiedettä,

arkkitehtuuria, kuvataiteita ja matkailua.

Lisätietoja: www.paivola.fi

Arkkitehtuuri, valmentavat opinnot

1.10.2018 - 24.5.2019

Ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa kehitetään

valmiuksia selviytyä jatko-opintojen

ennakkotehtävistä ja pääsykokeista parhaalla

mahdollisella tavalla sekä kuvataiteen että matematiikan

alueella.

Kauppatiede ja yhteiskunta-alan linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Linjalla voit opiskella kauppatieteen perusopintoja,

johtamista sekä markkinointia omien

suuntautumistoiveidesi mukaisesti. Linjalla

voit opiskella myös työ- ja organisaatiopsykologiaa

monimuoto-opintoina.

Kuvataidelinja

1.10.2018 - 24.5.2019

Linjalla voit opiskella erilaajuisilla opintokokonaisuuksilla;

kuvataiteen valmentavalla linjalla,

kuvataiteen ammatillisissa erikoistumisopinnoissa,

kuvataiteen perusopinnoissa (25op),

kuvataiteen aineopinnoissa (35op).

Luonnontiedelinja 4,5 kk

15.1.2018 - 25.5.2018

Teknillisiin ja luonnontieteellisiin pääsykokeisiin

valmistautuville sopiva linja. Yhdeksän kuukautta

kestävällä luonnontiedelinjalla hankitaan

vahva osaaminen ja valmiudet jatko-opintoihin.

Luonnontiedelinja 9 kk

27.8.2018 - 24.5.2019

Matematiikka, fysiikka, kemia/biologia, tietotekniikka.

Lääketieteelliseen, teknillis- ja

luonnontieteellisiin jatko-opintoihin aikoville.

Pitkän matematiikan, fysiikan ja/tai kemian

osaamista tarvitseville. Myös kaikille, joilla on

erityisesti tarvetta kehittyä matematiikassa,

fysiikassa ja kemiassa.

Matemaattis-luonnontieteellinen linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Opinnot on suunniteltu erityisesti kehittämään

ammatti- tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden

valmiuksia jatkaa teknispainotteisissa

opinnoissa AMK- tai yliopistotasolla, jossa

vaaditaan matemaattista osaamista. Linjalla

opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa ja omien

tavoitteiden mukaan halutessasi myös kemiaa.

Matematiikkalinja, 2-vuotinen

25.6.2018 - 31.5.2020

Tavoitteena on saavuttaa laaja-alainen matemaattisluonnontieteellinen

osaaminen ja hyvä

yleissivistys sekä suorittaa ylioppilastutkinto

kahdessa vuodessa Valkeakosken lukiossa.

Opintoihin kuuluu tietotekniikan/matematiikan

alan työharjoittelu.

Lue lisää: www.matematiikkalinja.fi

Matkaopaskoulu

8.1.2018 - 27.4.2018

Koulutuksen kesto on 4 kk, johon kuuluu kahden

kuukauden oppijakso ulkomailla. Matkaopaskoulusta

menestyksellisesti valmistuneiden

työllistymisaste heti koulutuksen päätyttyä

on erittäin hyvä. Suurin osa opiskelijoistamme

työllistyy yhteistyökumppaneidemme palvelukseen.

Oikeustiedelinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Oikeustiedelinjalla opiskellaan avoimen yliopiston

opintoina Turun yliopiston oikeustieteellisen

tiedekunnan sekä Itä-Suomen yliopiston

kauppatieteen laitoksen opintoja, yhteensä 57

opintopistettä. Koulutus kestää 9 kk ja toteutetaan

lähiopetuksena 25 h/vko.

Ranuan kristillinen

kansanopisto

Kansanopistontie 6, 97700 Ranua

0400 834 017

opisto@rakro.fi / www.rakro.fi

KOHOTETAAN yleissivistystä, laajennetaan

yhteiskunnallista ja kansainvälistä tietämystä

sekä tuetaan opiskelijoiden persoonallista kehitystä.

Painopistealueina ovat arvokasvatus,

viestintä, kuvataiteet, kielet, kansainvälisyys,

2018-2019 Ota opiksi 55


käden-, kodin-, luonto-, erätaidot, musiikki,

tekninen ja tekstiilityö. Opiston aatteellisena

taustana on ev.lut. kirkon vanhoillislestadiolainen

herätysliike.

Erityislinja

26.8.2018 - 11.5.2019

Kehitysvammaisille ja muuta tukea tarvitseville.

Autetaan itsenäistymisessä ja sopeutumisessa

kodin ulkopuolella sekä opetellaan

toimimaan ryhmässä. Taitoja tuetaan ja kehitetään

yksilöllisesti. Aineita mm. äidinkieli, matematiikka,

atk, uskonto, kansalaistaito, musiikki,

liikunta, kotitalous sekä käsi- ja puutyö.

Kielilinja

26.8.2018 - 11.5.2019

Kehitetään oppimisen taitoja, syvennetään

aineopintoja. Valmennetaan jatko-opintoihin ja

elämään kansainvälisessä maailmassa. Linjalla

voi suorittaa lukion ensimmäisiä kursseja ja

korottaa peruskoulun arvosanoja joissakin aineissa.

Voi suorittaa YK-liiton maailmankansalaisen

kypsyyskokeen ja Eviran hygieniapassin.

Kuvataidelinja

26.8.2018 - 11.5.2019

Kehitetään oppimisen taitoja, vahvistetaan valmiuksia

kuvailmaisussa ja käden taidoissa. Linjalla

voi suorittaa joitakin lukion ensimmäisiä

kursseja ja esim. KU1, KU2, LD2 tai korottaa peruskoulun

joitakin arvosanoja. Aineina on mm.

kuvailmaisu ja -viestintä sekä käsityömuotoilu.

Käden taitojen linja

26.8.2018 - 11.5.2019

Kehitetään oppimisen taitoja, vahvistetaan

käden taitoja sekä valmennetaan ammatillisiin

oppilaitoksiin ja työelämään. Voi korottaa peruskoulun

joitakin numeroita. Aineet: tekstiilija

tekninen työ, kotitalous, rakennus- erätaidot,

viestintä, matematiikka, englanti, uskonto ja

liikunta. Lisäksi valinnaisaineita.

Viestintälinja

26.8.2018 - 11.5.2019

Linja on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, mutta

myös nuoremmat voivat hakea. Tavoitteena on

kehittää opiskelijoiden viestintätaitoja, syventää

heidän itsetuntemustaan ja tarjota aineksia

maailmankuvan rakentamiseen. Keskeisiä

aineita suullinen ja kirjallinen viestintä sekä radiotyö.

Valinnaisaineena mm. kuvaviestintä.

Raudaskylän

Kristillinen Opisto

Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska

(08) 427 6200

info@rko.fi / www.rko.fi

OPISTO on herännäishenkinen, evankelis-luterilaisen

kirkon tunnustuksen pohjalta toimiva oppilaitos,

joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden

mukaisesti. Opisto tarjoaa yleissivistävää

ja ammatillista koulutusta. Opiskelijoiden iltatoiminnasta

on huolehtimassa vapaa-ajan ohjaaja.

Aikuisten perusopetus

13.8.2018 - 31.5.2020

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun

oppimäärän ja saada peruskoulun

päättötodistuksen henkilökohtaisesti laaditun

opintosuunnitelman mukaan joko kontakti- tai

verkko-opetuksena. Arvosanakorotukset tai

kertaus yksittäisissä oppiaineissa jatko-opintoja

varten.

Aikuisten perusopetus

maahanmuuttajille

13.8.2018 - 31.5.2021

Opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän

(koulutuksen kesto 1 - 3 v), perusopetuksen

oppiaineita tai niiden osia kursseina

(aineopiskelu) ja aikuisten perusopetuksen

alkuvaiheen opinnot tai niiden osia - lukutaitovaiheen

opintoja.

Etälukio

13.8.2018 - 31.5.2021

Kurssit suoritetaan verkkoympäristöjä ja opettajan

antamaa ohjausta hyödyntäen. Etälukiossa voi

suorittaa koko lukion oppimäärän (väh. 44 kurssia)

ja ylioppilastutkinnon, jatkaa kesken jääneitä

lukio-opinto tai suorittaa yksittäisiä lukiokursseja.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hoivakymppi

13.8.2018 - 24.5.2019

Hoivakympillä haetaan valmiuksia lähihoitajan,

lastenohjaajan tai muuhun hoiva-alan koulutukseen.

Opetus, oppikirjat, asuminen opistolla,

lounas (asuntolassa asuville myös aamiainen

ja päivällinen) ovat ilmaisia. Kymppiluokan

todistuksella saa 6 lisäpistettä toisen asteen

yhteishaussa.

Iltalukio

13.8.2018 - 31.5.2021

Aikuislukion opetussuunnitelma; täysi-ikäinen

opiskelija suorittaa lukion oppimäärän (väh. 44

kurssia) 2 - 4 vuodessa. Monimuotokoulutus

(lähiopetus + etäopiskelujaksot) mahdollistaa

lukio-opinnot es. työn ohessa. Opiskelijan aikaisemmin

suorittamat lukiovaatimukset täyttävät

kurssit hyväksi luetaan sellaisenaan.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

23.1.2018 - 5.12.2019

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon perusteiden

mukaiset pakolliset ja valinnaiset osat.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta,

työssä oppimisesta sekä työelämässä

toteutettavista tutkintotolaisuuksista. Mahdollisuus

suorittaa myös tutkinnon osa/osia.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen

erikoisammattitutkinto

1.10.2018 - 12.6.2020

Alkaa aikaisintaan syksyllä 2018.

Lukiokymppi

13.8.2018 - 24.5.2019

Lukiokymppi antaa valmiuksia lukion suorittamiseen.

Opinnot painottuvat keskeisiin lukuaineisiin.

Lukiokympin aikana voi suorittaa myös

lukiokursseja, jotka hyväksi luetaan tulevissa

lukio-opinnoissa. Kymppiluokan todistuksella

saa 6 lisäpistettä toisen asteen yhteishaussa.

Musakymppi

13.8.2018 - 24.5.2019

Musakympillä tutustutaan eri instrumentteihin

ja treenataan paljon bändissä soittamista. Halutessaan

voi tutustua musiikkiteknologiaan ja

tehdä itselleen demoja. Musakympillä voi korottaa

peruskoulun päättöarvosanoja. Todistuksella

saa 6 lisäpistettä toisen asteen yhteishaussa.

Päihdetyön ammattitutkinto

23.1.2018 - 5.12.2019

Päihdetyön ammattitutkintoon valmistava

koulutus, joka koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta,

työssä oppimisesta ja työelämässä toteutettavista

tutkintotilaisuuksista. Päihdetyön

ammattitutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset

ja valinnaiset osat. Mahdollisuus suorittaa

myös tutkinnon osa/osia.

Päivälukio

13.8.2018 - 31.5.2021

Päättötodistus ja yo-tutkinto 2-4 vuodessa. Aikuislukion

opetussuunnitelma; alle 18-v. opintonsa

aloittava suorittaa vähintään 48 kurssia,

yli 18-v. aloittava vähintään 44 kurssia. Tarjolla

n. 140 kurssia. Ilmainen asunto 1 hh / 2 hh ja

täysihoito. Opisto tarjoaa pakollisten kurssien

kirjat käyttöön.

Rauskin kymppi

13.8.2018 - 24.5.2019

Linjalla voi korottaa peruskoulun päättöarvosanoja

ja kehittää opiskelu- ja uravalintavalmiuksia.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Opetus, asuminen opistolla, lounas (asuntolassa

asuville myös aamiainen ja päivällinen) ovat

ilmaisia. Kymppiluokan todistuksella saa 6 lisäpistettä

toisen asteen yhteishaussa.

56 Ota opiksi 2018–2019


Seniorilukio

15.1.2018 - 31.5.2021

Seniorilukio toimii aikuislukiona. Opetus tapahtuu

päivisin. Koulutuksessa on huomioitu

seniori-ikäiset lukion aloittajat tarjoamalla

lukio-opintojen johdantokursseja.

Starttilukio

15.1.2018 - 31.5.2021

Starttilukio toimii päiväopetuksena aikuisten

opetussuunnitelman mukaan. Starttilukion

aikana opiskellaan lukion kurssien lisäksi valmentavia

kursseja kielistä ja matematiikasta.

Suntion ammattitutkinto

1.10.2018 - 12.6.2020

Suntion ammattitutkinnon perusteiden mukaiset

pakolliset ja valinnaiset osat. Koulutus

koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta, työssä

oppimisesta ja työelämässä toteutettavista tutkintotilaisuuksista.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto,

Ympäristökasvatuksen osaamisala

23.1.2018 - 5.12.2019

Syventää osaamista ympäristökasvattajana.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvattajille,

opettajille, ohjaajille, nuorisotyöntekijöille,

järjestöissä ja neuvontatehtävissä toimiville,

työyhteisön ympäristövastaaville.

Reisjärven

kristillinen opisto

Räisälänmäentie 381, 85940 Räisälänmäki

040 714 9120

toimisto@rkropisto.fi / www.rkropisto.fi

TAVOITTEENA laajentaa yleissivistystä, tukea

itsetuntoa ja persoonallista kasvua, kehittää

oppimista, edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa,

syventää elämänhallinnan ja käden taitoja,

edistää erilaisuuden kunnioittamista, rohkaista

luonnon, kotiseudun ja elinympäristön

kunnioittamiseen, kasvattaa isänmaallisuuteen

ja kansainvälisyyteen sekä ohjata kristillisten

elämänarvojen sisäistämiseen.

Aikuislinja

26.8.2018 - 11.5.2019

Aikuislinjan opintoihin kuuluu mm. englanti,

liikunnanohjauksen perusteet, fysioterapian

perusteet ja monikulttuurisuusopinnot. Aikuislinjalaiset

voivat suorittaa myös avoimen

yliopiston opintoja. Linjan ulkomaalaiset opiskelijat

suorittavat Finnish studies- opintokokonaisuuden

Oulun yliopistoon.

Erityislinja

27.8.2017 - 12.5.2018

Linjalla opiskelevat kehitysvammaiset ja yksilöllistettyä

opetussuunnitelmaa noudattavat

opiskelijat. Annetaan integroivaa kansalaiskasvatusta

ja valmentavaa opetusta selviytyä

erilaisissa tilanteissa ja työtehtävissä. Aineet:

uskonto, elämäntaito, äidinkieli, matematiikka,

kansalaistaito, kotitalous, luova toiminta.

Käytännön työn linja

27.8.2017 - 12.5.2018

Käytännön työn linjan tavoitteena on yleissivistävien

opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja

perusteita käytännön ammattialoille, metalli-,

puu-, sähkötekniikka- ja tekstiilialan sekä kotitalouden

opintoihin. Linjalla on mahdollisuus

korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja.

Lukio-opintojen linja

27.8.2017 - 12.5.2018

Tavoitteena valmentaa lukio-opintoihin. Linjalla

voi suorittaa lukion oppimäärää vastaavia

kursseja. Aineet: äidinkieli, englanti, ruotsi, uskonto,

elämäntaito, matematiikka, psykologia,

yhteiskuntaoppi, projektityö, terveystieto.

Luonto- ja erälinja

27.8.2017 - 12.5.2018

Tavoitteena antaa yleissivistävää koulutusta, joka

painottuu luonnon tuntemiseen ja suojeluun

sekä luonnossa liikkumiseen ja eränkäyntiin.

Voi suorittaa erätaitojen peruskurssin. Aineet:

uskonto, elämäntaito, äidinkieli, erätaito, luonto-

ja ympäristötieto, matematiikka, kotitalous

ja projektityö.

Sosiaali- ja terveysalan linja

27.8.2017 - 12.5.2018

Annetaan kokonaiskuva sosiaali- ja terveysalasta

sekä valmennetaan jatko-opintoihin. Monipuolista

käytännön opiskelua. Aineet: uskonto,

englanti, matematiikka, äidinkieli, ensiapukurssit,

lasten, vammaisten, vanhusten hoitoon

liittyvät opinnot, projektityö, luova toiminta ja

musiikki.

Teknisen työn linja

27.8.2017 - 12.5.2018

Teknisentyön linjan tavoitteena on yleissivistävien

opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja perusteita

käytännön ammattialoille, metalli-, puu-,

sähkötekniikka-, tekstiilialan sekä kotitalouden

opintoihin. Linjalla on mahdollisuus korottaa

joitakin peruskoulun arvosanoja.

Yrittäjyyslinja

27.8.2017 - 12.5.2018

Valmiuksia yrittäjyyteen, yhteistyö- ja viestintätaitoihin,

luovuuteen ja yrittäjämäiseen

työotteeseen. Aineita mm. yrittäjyys, englanti,

viestintä, projektityö, seminaari, uskonto, matematiikka.

Lukuvuoden ajaksi perustetaan

tiimeille omat yritykset.

Rovala-Opisto

Rovala 5, 96100 Rovaniemi

040 487 3010

rovala-opisto@rovala.fi / www.rovala.fi

ROVALA-OPISTO on setlementtikansanopisto,

joka järjestää vapaan sivistystyön ja ammatillista

koulutusta sekä avoimia yliopisto-opintoja.

Opisto tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen,

jatko-opintoihin, työelämään valmentautumiseen

ja arvosanojen suorittamiseen.

Hakulomakkeita ja lisätietoja saa opistolta ja

internetistä osoitteessa www.rovala.fi.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

8.8.2018 - 28.5.2021

Tutkinto antaa monipuoliset ammatilliset

perusvalmiudet työskennellä ohjaus- ja avustamistehtävissä

viittoma- ja kommunikaatioalalla.

Saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden

ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Kesto n.

3 vuotta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

8.8.2018 - 24.5.2019

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen

ammattitutkinnon suorittanut

työskentelee erilaisissa kasvatus-, opetus- ja

sosiaalialan toimintaympäristöissä. Hän tukee,

ohjaa ja avustaa eri ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan

erilaisia lapsia, nuoria ja aikuisia.

Lääketieteisiin suuntaava opintolinja

15.8.2018 - 9.5.2019

Lääketieteiden linjalla valmistaudutaan lääketieteen,

hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen

tuleviin valintakokeisiin. Opinnoissa painopiste

on soveltavissa tehtävissä ja harjoituksissa.

Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua,

jossa perinteisen luokkaopetuksen lisäksi on

pienryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta.

Oikeustieteen linja

15.8.2018 - 9.5.2019

Linjallamme voit suorittaa Lapin yliopiston oikeustieteiden

tiedekunnan tutkintovaatimusten

mukaisia opintoja. Perehdyt monipuolisesti oikeuden

aloihin, opit opiskelussa ja pääsykokeessa

välttämättömiä taitoja sekä hyvän vastaustekniikan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot

voidaan liittää osaksi yliopisto-opintoja.

Pop & Rock -linja

15.8.2018 - 9.5.2019

Haaveena muusikon ura! Opinnot antavat hyvät

eväät musiikkimaailman ammattilaiseksi ja valmiuksia

hakeutua jatko-opintoihin konservatorioihin

ja ammattikorkeakouluihin, halusitpa

sitten soittaa tai laulaa, esiintyä artistina, toimia

tuottajana, sanoittajana tai biisintekijänä!

2018-2019 Ota opiksi 57


Sosionomiopintojen linja

15.8.2018 - 9.5.2019

Sosionomiopintojen linjalla opiskellaan ja

suoritetaan sosiaalialan sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon

mukaisia opintoja sekä

muita alan opintoja. Opinnoissa perehdytään

sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön.

Viittomakielen ohjaajan koulutus

näyttötutkintona

8.8.2018 - 24.5.2019

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu

joustava tutkinnon suorittamistapa.

Tutkinto antaa monipuoliset ammatilliset

perusvalmiudet työskennellä ohjaus- ja avustamistehtävissä

viittoma- ja kommunikaatioalalla.

Saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden

ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Opintojen

kesto 2 v.

Savonlinnan

kristillinen opisto

Opistokatu 1

57600 Savonlinna (015) 57 2910

info@sko.fi / www.sko.fi

KRISTILLINEN opisto, joka antaa vapaan sivistystyön

koulutusta, perusopetusta, perusopetuksen

lisäopetusta sekä maksupalvelukoulutusta.

Tavoitteena edistää yksilön kasvua sekä

seurakunnallista ja yhteiskunnallista vastuuta.

Opiskelijat voivat jäädä opistolle viikonlopuksi.

Opiskelija voi joutua luovuttamaan huoneensa

opiston käyttöön tarvittaessa. Opisto voi ottaa

ulkomaalaisia opiskelijoita.

Aikuisten perusopetus

27.8.2018 - 1.6.2019

Opetuksessa noudatetaan aikuisten perusopetuksen

opetussuunnitelmaa ja saadaan

aikuisten perusopetuksen päättötodistus.

Perusopetus kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Yleensä aikuisten perusopetuksessa opiskellaan

kaksi vuotta.

Kuvataidelinja

27.8.2018 - 29.5.2019

Opitaan kuvallisen ilmaisun ja ajattelun perusteet.

Perehdytään mm. piirustukseen, maalaukseen,

sommitteluun, värioppiin ja plastiseen

sommitteluun. Piirustuksessa ja maalauksessa

opitaan käyttämään erilaisia kuvallisen ilmaisun

välineitä ja työtapoja ja valitsemaan niistä

omaan taiteelliseen ilmaisuun sopivimmat.

Kymppiluokka, perusopetuksen

lisäopetus

27.8.2018 - 1.6.2019

Lisäopetuksen opetussuunnitelman mukainen

oppimäärä. Samana tai edellisenä vuonna perusopetuksen

päättötodistuksen saaneet voivat

10-luokalla korottaa arvosanoja.

Kädentaitojen linja

kehitysvammaisille

27.8.2018 - 29.5.2019

Orientaatio, liikunta, kotitalous, musiikki,

yhteiskuntaoppi, taide- ja kädentaidot.

Maahanmuuttajien suomen

kielen linja 1

28.8.2018 - 29.5.2019

Tavoitteena on suomen kielitaidon alkeiden

hallinta ja opiskelutaitojen kehittäminen, Kartutetaan

arkielämän sanavarastoa ja luodaan

suomen kielen luku- ja kirjoitustaito. Tieto- ja

viestintätekniikan alkeet.

Maahanmuuttajien suomen

kielen linja 2

28.8.2018 - 29.5.2019

Suomen kieltä ja kulttuuria, puheviestintää ja

yhteiskuntatietoa. Neljän viikon työharjoittelujakso.

Tarkoituksena vahvistaa opiskelu- ja

kielitaitoa ja tukea kotoutumista suomalaiseen

yhteiskuntaan. Tieto- ja viestintätekniikkaa.

Suomen kielen intensiivikurssi

8.1.2018 - 1.6.2018

Suomen kielen intensiivikurssi on suunnattu

aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat

kehittää suomen kielen taitoaan sekä kykyään

toimia vallitsevassa viestintäympäristössä.

Opiskelun tarkoitus on sanavaraston, kuullun

ymmärtämisen, puhetaidon, luetun ymmärtämisen

sekä kirjoitustaidon kehittäminen.

Seurakuntaopisto,

Jaakkiman kampus

Opistontie 21, 56100 Ruokolahti

044 258 2464

jaakkimatoimisto@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

ETELÄKARJALAISELLA Saimaan niemellä

sijaitseva viihtyisä oppimisympäristö, joka tarjoaa

ammatillista ja yleissivistävää koulutusta

niin nuorille kuin aikuisillekin. Painotamme

työssämme laatua, luovuutta ja ekologisuutta.

Opetuksen yksityiskohdat selviävät linjakohtaisista

esitteistä, joita saa opistolta ja netistä.

Asuntolassa 100 vuodepaikkaa. Opiskelijat eivät

voi jäädä opistolle viikonlopuksi.

Aikuisten perusopetus

13.8.2018 - 31.5.2019

Koulutus jakaantuu alkuvaiheen ja päättö 1- ja

päättö 2-vaiheen opintoihin. Alkuvaihe kestää

vuoden ja päättövaiheet 1 ja 2 noin 2 vuotta

riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta.

Opinnot sisältävät peruskoulun

ala- ja yläluokkien opetussuunnitelmien mukaisia

oppiaineita.

Kotoutumiskoulutus

13.8.2018 - 31.5.2019

Suomen kieli ja viestintätaidot, työelämä- ja

yhteiskuntataidot, opinto-ohjaus, valinnaiset

opinnot

Suomen kielen alkeisopinnot

13.8.- 31.5.2019

Suomen kieli ja viestintätaidot, työelämä- ja

yhteiskuntataidot, opinto-ohjaus ja valinnaiset

opinnot.

Seurakuntaopisto,

Järvenpään kampus

Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää

044 358 8965

laila.martinsone@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

SEURAKUNTAOPISTO: Seurakuntaopisto antaa

yleissivistävää koulutusta, sosiaali- ja terveysalan

koulutusta sekä humanistisen ja kasvatusalan

koulutusta. Seurakuntaopistossa toimivat

myös Työelämän kehittämispalvelut ja Oppisopimuspalvelut.

Seurakuntaopiston missio on:

Tuemme kristillisten arvojen pohjalta ihmisten

ja yhteisöjen kasvua ja elämänrohkeutta.

Seurakuntaopisto,

Lapuan kristillinen

opiston kampus

Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua

(06) 433 9200

opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

OPISTO järjestää vapaatavoitteista koulutusta,

perusopetuksen lisäopetusta, ammatillista

perustutkinto- ja lisäkoulutusta sekä täydennyskoulutusta.

Opisto toimii herännäisyyden

hengessä. Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutusten

tai tutkintojen mukaan, osa maksuttomia.

Lisätietoja opistolta. Opisto hakee opintoseteleitä,

joilla opiskelija voi osittain kattaa

opiskelukustannukset.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

monimuoto

13.8.2018 - 29.5.2019

Tutkinnossa yhdistyvät aiemmat koulunkäyntiavustajan

ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjaajan ammattitutkinnot.

58 Ota opiksi 2018–2019


Ammattitaito osoitetaan käytännön näytöissä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto,

näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto pätevöittää lastenohjaajaksi seurakunnan,

päivähoidon ja iltapäivätoiminnan

kasvatustehtäviin. Tutkinto suoritetaan oppisopimus-

tai monimuotokoulutuksena. Sisältöinä

mm. lapsen kasvun ohjaus, perhelähtöinen

kasvatustyö, ip-toiminnan ohjaus, ilmaisutaidot

sekä tukea tarvitsevat lapset ja perheet.

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus

maahanmuuttajille

13.8.2018 - 14.6.2019

Koulutuksen tavoitteena on edistää ja tukea

maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen

yhteiskuntaan. Pääsisältöinä ovat suomen kieli,

tutustuminen suomalaiseen yhteiskuntaan,

kulttuuriin ja työelämään sekä jatkosuunnitelman

tekeminen.

Seurakuntaopisto,

Pieksämäen kampus

Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki

040 5370999 rehtori,

040 3509150 opintotoimisto

opintotoimisto.pieksamaki@

seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

LUTHER-OPISTO, Pieksämäen kampus & Seurakuntaopisto,

Pieksämäki: Toiminnan lähtökohdan

muodostaa kristillinen ihmiskäsitys. Se

ilmenee lähimmäisenrakkautena, tasa-arvona,

oikeudenmukaisuutena ja yhteisvastuullisuutena.

Opisto antaa yleissivistävää ja harrastetavoitteista

sekä ammatillista koulutusta kirkon

ja yhteiskunnan tehtäviin.

Arjen suola, er

20.8.2018 - 17.5.2019

Tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteen

mukaisesti tukea yksilöiden persoonallisuuden

monipuolista kehittymistä ja kykyä

toimia yhteisöissä sekä moniarvoisuuden toteutumista

suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus

tarjoaa taideaineita, ilmaisua ja liikuntaa

arjen suolaksi.

Vaalijalan Arjen suola

13.8.2018 - 31.5.2019

Vaikeimmin kehitysvammaisille nuorille ja

aikuisille. Opiskelun painopiste on vuorovaikutus-

ja kommunikaatiotaitojen harjoittelussa

sekä toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Opiskelijan omatoimisuutta ja elämänhallintaa

tuetaan kuntoutuksella yhteistyössä

Vaalijalan kuntoutuskeskuksen kanssa.

Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto,

Oulu ja Ylitornio

Alkkulanraitti 2, 95600 Ylitornio

040 3590 245

hallinto@sdo.fi

www.sdo.fi

TARJOAMME koulutusta sekä nuorille että

aikuisille, Suomen Diakoniaopiston Oulun kampuksella

Ja Suomen Diakoniaopiston Ylitornion

kampuksella. Opiskelijamme valmistuvat lähihoitajiksi

ja lastenohjaajiksi. Meillä voit opiskella

lisäkoulutuksessa ammattitutkintoon tai

erikoisammattitutkintoon, päivittää osaamista

alan täydennyskoulutuksessa sekä osallistua

vapaan sivistystyön kursseille.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto/

näyttötutkintoperusteinen aikuiskoulutus

4.9.2017 - 31.5.2019

Näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää

noin 1,5-2 vuotta. Aikuisille, joilla on työkokemusta,

aiempaa koulutusta tai alalle suuntaavaa

harrastuneisuutta. Ylitorniolla koulutus toteutetaan

monimuoto-opintoina, jotka sisältävät

lähiopetuspäiviä, itsenäistä opiskelua ja työssäoppimista.

Myös oppisopimuskoulutuksena!

Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

Sinulle, joka työskentelet monialaisissa työryhmissä

lasten, nuorten ja perheiden parissa ja

kohtaat työssäsi haasteellisia ohjaustilanteita.

Valmistuttuasi toimit vaativissa kasvatus-, ohjaus-

ja organisointitehtävissä päivähoidossa,

lapsi- ja perhetyössä, lastensuojelutyössä sekä

nuoriso- ja erityisnuorisotyössä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

lähihoitaja

14.8.2017 - 29.5.2020

Lähihoitajan tutkinto sopii peruskoulun tai

lukion päättäneelle nuorelle, jolla ei ole ammatillista

koulutusta. Opiskelu on ilmaista ja

oikeuttaa opintotukeen. Koulutuksen jälkeen

sinulla on perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa

ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia

ihmisiä heidän elämäntilanteissaan.

Sosiaali- ja terveysalan

perustutkinto/näyttötutkintoperusteinen

aikuiskoulutus

14.8.2017 - 31.5.2019

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon – lähihoitajan

tutkinnon – suorittaminen näyttötutkintona

on tarkoitettu ensisijaisesti sinulle yli

18-vuotias, jolla on jo kokemusta työelämästä.

Sinulla ei tarvitse olla ennestään ammatillista

perustutkintoa, mutta voit olla myös ammatinvaihtaja.

Työvalmennuksen

erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava

koulutus on ammatillista lisäkoulutusta,

joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta, erilaisia

tehtäviä sekä työssäoppimista. Lähiopetuspäiviä

on 1-2 kuukaudessa ja ne järjestetään Oulussa,

tarvittaessa järjestetään etäyhteys.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutkinto kehittää valmiuksiasi työskennellä

itsenäisesti ikääntyneen ihmisen kotona, päivätoimintayksikössä,

palvelutalossa, terveyskeskuksessa

ja sairaalassa. Valmistuttuasi voit

toimia asiantuntijana ikääntyneiden toimintaa

ja ohjausta tarjoavissa organisaatioissa julkisella,

yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Suomen

Nuoriso-opisto

Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

040 357 7735

hallinto@sno.fi

www.paukkula.fi

SUOMEN Nuoriso-opisto on kansanopisto, jossa

voi suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan

perustutkinnon, opiskella kansanopistolinjoilla

sekä lyhytkursseilla.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

13.8.2018 - 31.5.2021

Ohjaajuus, ohjaus eri toimintaympäristöissä, ohjauksen

menetelmät, valinnaiset tutkinnon osat.

Liikunnanohjauksen peruskurssi

8.1.2018 - 30.5.2018

Tavoitteena on vahvistaa valmiuksia opetus-,

ohjaus-, liikunta-, tai ohjausalalla toimiville.

Hyvinvointi- ja liikuntakoulutuksessa on vahva

Personal Trainer -näkökulma ja työote.

Liikunnanohjauksen peruskurssi

27.8.2018 - 29.5.2019

Liikunnanohjauksen peruskurssilla sinulla on

mahdollisuus kehittää kestävät edellytykset toimia

personal trainerina ja liikunnanohjaajana,

sekä valmentautua terveys-, liikunta- ja kasvatusalan

pääsykokeisiin. Lukuvuoden koulutus

antaa erinomaisen mahdollisuuden ohjausvalmiuksien

kehittämiseen.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinto

18.12.2017 - 31.12.2019

Opiskelija perehtyy opinnoissaan mm. ohjaajuuteen,

ryhmien toimintaan vaikuttaviin

2018-2019 Ota opiksi 59


tekijöihin, yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä

kasvun tukemiseen.

Ohjaustoiminnan peruskurssi

27.8.2018 - 29.5.2019

Ohjaustoiminnan peruskurssin tarkoitus on

kehittää ohjauksen osaamistasi, jolla voit toimia

erilaisten ryhmien kanssa ohjaajana. Opit

ihmissuhdetyötä, joka edellyttää tietämystä ihmisen

kasvusta, elämänkaaresta, sosiaalisesta

kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan

rakenteista.

Suomen

Raamattuopisto

PL 15, Helsingintie 10, 02701 Kauniainen

(09) 512 3910

info@sro.fi / www.sro.fi

RAAMATTUUN ja Suomen ev.-lut. kirkon

tunnustukseen pitäytyvä opisto. Monipuolisia

oppimismahdollisuuksia eri ikäisille ja maahanmuuttajille.

Kaikilla linjoilla opiskellaan Raamattua.

Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta.

Tilaa kysellä ja pohtia, etsiä ja löytää. Raamattuopisto

on oiva paikka tavata uusia ihmisiä ja

kokea hengellistä yhteyttä. Ajanmukaiset majoitus-,

ruokailuja opiskelutilat.

Avoin raamattukoulu

8.1.2018 - 25.5.2018

Tavoitteena Raamatun tuntemuksen lisääminen

ja sen sanoman soveltaminen omaan

elämään. Keskeiset oppiaineet raamattutieto,

uskonoppi, sielunhoito, kirkkotieto ja lähetystieto.

Jatkuva haku.

Avoin raamattukoulu

3.9.2018 - 14.12.2018

Tavoitteena Raamatun tuntemuksen lisääminen

ja sen sanoman soveltaminen omaan

elämään. Keskeiset oppiaineet raamattutieto,

uskonoppi, sielunhoito, kirkkotieto ja lähetystieto.

Jatkuva haku.

Avoin raamattukoulu

7.1.2019 - 24.5.2019

Tavoitteena Raamatun tuntemuksen lisääminen

ja sen sanoman soveltaminen omaan

elämään. Keskeiset oppiaineet raamattutieto,

uskonoppi, sielunhoito, kirkkotieto ja lähetystieto.

Jatkuva haku.

Kirkon kansainvälisen työn

erikoistumiskoulutus

28.8.2018 - 31.12.2018

Tavoitteena on antaa valmiuksia lähetystyöhön

vieraissa kulttuureissa. Keskeisimpiä oppiaineita

raamattutieto, uskonoppi ja vieraiden

kulttuurien kohtaaminen.

Kristittynä Suomessa

-maahanmuuttajalinja

3.9.2018 - 4.6.2019

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttajaa

sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin

ja kristillisiin yhteisöihin Suomessa. Kurssilla

opiskellaan suomen kieltä ja valmistaudutaan

yleiseen kielitestiin (YKI). Kurssilla myös autetaan

opiskelijaa suuntautumaan jatko-opintoihin

tai työelämään.

Missiomusalinja 2018-2019

3.9.2018 - 4.6.2019

Opiskelemme musiikin käyttöä kristillisen sanoman

välittäjänä ja seurakuntatyön välineenä.

Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi,

musiikinteoria, laulun tekeminen, säveltapailu,

raamattuluennot, musiikkiteknologia, missiologia,

musiikkiteologian perusteet. Kurssi sisältää

opintomatkoja Suomessa ja ulkomailla.

Musiikkikurssi kevät 2018

2.1.2018 - 1.6.2018

Opiskelemme musiikkia ja Raamattua sekä pohdimme

elämää kristittynä musiikin maailmassa.

Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi

(rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye,

kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun

tekeminen, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteknologia,

musiikkiteologian perusteet.

Musiikkikurssi kevät 2019

2.1.2019 - 4.6.2019

Opiskelemme musiikkia ja raamattua sekä pohdimme

elämää kristittynä musiikin maailmassa.

Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi

(rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye,

kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun

tekeminen, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteknologia,

musiikkiteologian perusteet.

Musiikkikurssi syksy 2018

3.9.2018 - 21.12.2018

Opiskelemme musiikkia ja raamattua sekä pohdimme

elämää kristittynä musiikin maailmassa.

Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi

(rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye,

kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun

tekeminen, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteknologia,

musiikkiteologian perusteet.

Musiikkilinja 2018-2019

3.9.2018 - 4.6.2019

Opiskelemme musiikkia ja raamattua sekä pohdimme

elämää kristittynä musiikin maailmassa.

Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi

(rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye,

kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun

tekeminen, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteknologia,

musiikkiteologian perusteet.

Musiikkilinja Plus

3.9.2018 - 4.6.2019

Musiikkilinja plus on jatkolinja niille, jotka ovat

jo olleet kokonaisen lukuvuoden musiikkilinjalla.

Linjalla on mahdollisuus räätälöidä opintosuunnitelmaa

ja painottaa opintojen sisältöä

tahtomaansa suuntaan. Suuntautumisvaihtoehtoja

ovat mm. laulunkirjoittaminen, sävellys,

bändisoitto ja seurakunnan musiikkityö.

Nuorten raamattukurssi kevät 2018

2.1.2018 - 1.6.2018

Tavoitteena oppia tuntemaan Raamattua ja

luterilaista uskonkäsitystä sekä kasvaa kristittynä

ja saada valmiuksia toimia seurakunnassa.

Tavoitteena on myös lisätä itsetuntemusta ja

elämänhallinnan taitoja. Lisäksi aiheina nuoren

elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja

toisten auttamisen taidot.

Nuorten raamattukurssi kevät 2019

2.1.2019 - 4.6.2019

Tavoitteena oppia tuntemaan Raamattua ja

luterilaista uskonkäsitystä sekä kasvaa kristittynä

ja saada valmiuksia toimia seurakunnassa.

Tavoitteena on myös lisätä itsetuntemusta ja

elämänhallinnan taitoja. Lisäksi aiheina nuoren

elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja

toisten auttamisen taidot.

Nuorten raamattukurssi syksy 2018

3.9.2018 - 21.12.2018

Tavoitteena oppia tuntemaan Raamattua ja

luterilaista uskonkäsitystä sekä kasvaa kristittynä

ja saada valmiuksia toimia seurakunnassa.

Tavoitteena on myös lisätä itsetuntemusta ja

elämänhallinnan taitoja. Lisäksi aiheina nuoren

elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja

toisten auttamisen taidot.

Nuorten raamattulinja 2018-2019

3.9.2018 - 4.6.2019

Tavoitteena oppia tuntemaan Raamattua ja

luterilaista uskonkäsitystä sekä kasvaa kristittynä

ja saada valmiuksia toimia seurakunnassa.

Tavoitteena on myös lisätä itsetuntemusta ja

elämänhallinnan taitoja. Lisäksi aiheina nuoren

elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja

toisten auttamisen taidot.

PK International

3.9.2018 - 4.6.2019

Tavoitteena oppia tuntemaan Raamatun, kristillisen

uskon ja lähetystyön perusteita. Tutustutaan

kulttuurien ja uskontojen väliseen kohtaamiseen

sekä kristilliseen työhön maailmalla.

Opiskeluun kuuluu kahden kuukauden opintojakso

ulkomailla. Opiskelu toteutetaan osittain

yhdessä nuorten Raamattulinjan kanssa.

60 Ota opiksi 2018–2019


Sielunhoitolinja

3.9.2018 - 31.5.2019

Sielunhoitonäkemys rakentuu Raamatun ja luterilaisen

uskon pohjalle. Opinnoissa perehdytään

sekä sielunhoidon teologisiin perusteisiin, että

terapeuttis-psykologisiin näkökohtiin. Opinnot

antavat valmiuksia sielunhoitotehtäviin mm. seurakunnassa

ja kristillisessä järjestössä.

Sisälle Sanaan

8.1.2018 - 31.12.2018

Lähde vuoden mittaiselle matkalle elämäsi

tärkeimmän kirjan pariin. Sisälle Sanaan on

kahdeksasta viikonlopusta koostuva mukaansa

tempaava sarja, joka antaa kokonaiskuvan Raamatusta.

Kukin yksittäinen viikonloppu on oma

kokonaisuutensa, mutta eniten hyödyt osallistumalla

kaikkiin viikonloppuihin.

Teatterilinja

3.9.2018 - 4.6.2019

Opetuksen lähtökohtana on teatteri esittävänä

taiteena. Opetuksessa painottuu kokonaisvaltainen

kasvu esiintyjänä, teatteriesityksen valmistaminen

sekä teatterin eri osa-alueiden ymmärtäminen

osana kokonaisuutta. Raamatun opiskelu

kuuluu myös linjan opetussuunnitelmaan.

Vuoden aikana toteutetaan erilaisia esityksiä.

Urheilulinja

3.9.2018 - 4.6.2019

Urheilulinja on intensiivistä opiskelua, kasvua

ja kehittymistä urheilun ja liikunnan parissa

sekä kristittynä. Koulutus on myös yhdessä tekemistä

ja toistemme kokemuksista oppimista,

pelaamista, liikuntaa ja Raamatun opiskelua.

Yhdessä seurakuntien kanssa järjestetään tavoittavia

liikuntatapahtumia.

YKI-treeni

8.1.2018 - 23.3.2018

YKI-treenissä harjoitellaan monipuolisesti

kielitaidon eri osa-alueita ja valmistaudutaan

YKI-testin neljään osakokeeseen: puhuminen,

kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen ja

puheen ymmärtäminen. Opetus on ma-pe klo

8.30-14.30 välillä, yht. 25 lähiopetustuntia.

YKI-treeni

3.9.2018 - 30.11.2018

YKI-treenissä harjoitellaan monipuolisesti

kielitaidon eri osa-alueita ja valmistaudutaan

YKI-testin neljään osakokeeseen: puhuminen,

kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen ja

puheen ymmärtäminen. Opetus on ma-pe klo

8.30-14.30 välillä, yht. 25 lähiopetustuntia.

YKI-treeni

7.1.2019 - 29.3.2019

YKI-treenissä harjoitellaan monipuolisesti

kielitaidon eri osa-alueita ja valmistaudutaan

YKI-testin neljään osakokeeseen: puhuminen,

kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen ja

puheen ymmärtäminen. Opetus on ma-pe klo

8.30-14.30 välillä, yht. 25 lähiopetustuntia.

Suomen

teologinen opisto

Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere

040 6449400

teologinen.opisto@svk.fi

www.teologinenopisto.fi

SUOMEN teologinen opisto on koulutuskeskus,

joka tarjoaa korkealaatuista teologista koulutusta

kaikille kristityille yli kirkkokuntarajojen.

Opiston taustayhteisö on Suomen Vapaakirkko.

Opiston koulutustarjonta jakautuu neljään

osaan, joista jokaisella on oma koulutuksellinen

tehtävänsä: Teologinen seminaari, raamattukoulut

ja monimuotokoulutuksen eri ohjelmat

sekä tapahtumat ja kurssit.

Teologinen peruskurssi

27.8.2018 - 30.5.2019

Teologinen peruskurssi on yhden lukuvuoden

päätoimisen opiskelun tai kolmen lukuvuoden

monimuoto-opiskelun mittainen systemaattisen

ja käytännöllisen teologian perusteisiin

sekä raamattutietouteen syventyvä koulutus.

Teologinen peruskurssi on kaikkien Teologisen

seminaarin koulutusten yhteinen 1. vuosi.

Sen voi kuitenkin suorittaa myös itsenäisenä

koulutuksena, jolloin se soveltuu erinomaisesti

esimerkiksi sapattivuoden tai vuorotteluvapaan

ajalle oman hengelllisen elämän ja seurakunnassa

palvelemisen vahvistamiseen. Opintoihin

sisältyy osallistumista paikallisen seurakunnan

toimintaan sekä mentorointiprosessi.

Teologinen jatkokurssi 2

27.8.2018 - 30.5.2019

Linjalle jatketaan teologisen peruskurssin

suorittamisen jälkeen. Erikoistumisopinnoissa

opiskelija suuntautuu joko seurakuntatyöhön,

diakoniatyöhön, lähetystyöhön tai nuorisotyöhön.

Muut opinnot ovat koko linjalle yhteisiä

teologisia aineita, kuten eksegetiikkaa,

systemaattista ja käytännöllistä teologiaa sekä

kirkkohistoriaa. Opintoihin sisältyy osallistumista

paikallisen seurakunnan toimintaan sekä

mentorointiprosessi.

Teologinen jatkokurssi 3

27.8.2018 - 30.5.2019

Linjalta valmistuvat saavat 3-vuotisen teologisen

tutkinnon. Teologian opintoja jatketaan jatkokurssi

2:n pohjalta, ja ne sisältävät itsenäisen

teologisen seminaarityön tekemisen. Opintoihin

sisältyy osallistumista paikallisen seurakunnan

toimintaan sekä mentorointiprosessi.

Teologisen opiston etäpaketti

1.8.2018 – 30.5.2019

Teologisen seminaarin etäpaketti on Teologinen

peruskurssi jaksotettuna kolmen vuoden

opinnoiksi. Opintosisältö on identtinen Teologisen

peruskurssin kanssa, siten että kunkin

vuoden opintopistemäärä on 1/3 päätoimisten

opiskelijoiden opintomäärästä. Kolmen vuoden

aikana käydään läpi koko Teologinen peruskurssi.

Kurssi suoritetaan monimuoto-opetuksena,

jossa vuorottelevat lähiopetusjaksot ja etäjaksot.

Jälkimmäiset suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä

netin kautta.

Mentorikoulu

1.1.–30.5.2019

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa mentoreita,

jotka pystyvät antamaan vertaistukea sitä

tarvitsevalle. Jokainen opiskelija työskentelee

koulutuksen aikana oman elämänsä viitekehyksestä

käsin. Koulutuksessa kolme lähijaksoa ja

ohjattu etätyöskentely. Lähijaksot ovat: 1. Oman

elämäni pääoma, 2. Mitä mentorointi on ja miten

se toimii, 3. Mentorina kehittyminen - prosessin

arviointi ja syventäminen.

Perheohjaajakoulutus

1.8.2018 - 15.8.2019

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia

perheiden rinnalla kulkemiseen ja tukemiseen

sekä parisuhteessa että vanhemmuudessa. Monimuotokoulutus

toteutetaan vuoroin lähijaksoin,

vuoroin nettiopinnoin sekä käytännöllisin

harjoituksin.

House of Worship, ylistysvarustamo

1.1.2019 – 30.5.2019

Ylistysvarustamon tarkoituksena on antaa seurakuntien

musiikkivastuullisille kokemuksia

ja tietoa käytettäväksi jumalanpalveluksissa ja

seurakuntien tapahtumissa. Koulutuksen aikana

käydään läpi ylistämisen ja palvomisen teologista

perustetta, oman instrumentin käyttöä

ja kehittämistä, seurakunnallisten tapahtumien

järjestämistä ja musiikin tuotantoa aina laulujen

kirjoittamisesta levyn tekemiseen. Koulutus

on monimuotokoulutus, jossa lähijaksojen ohella

asioita työstetään ohjattuna etäopiskeluna

sähköisen oppimisjärjestelmän kautta.

Musiikkiteatterikurssi

1.8.2018-30.5.2019

Musiikkiteatterikurssi tähtää kristillisen

teatterin ja musiikin yhdistämiseen ja luovan

ilmaisun kehittämiseen. Kurssilla käydään

monimuotoisesti läpi teatteri-ilmaisua ja oman

persoonan käyttämistä ilmaisuvälineenä. Kurssilla

työstetään lukukausi kerrallaan aina yksi

Lasse Heikkilän musikaali esitysvalmiiksi, järjestetään

yleisötilaisuus teoksen esittämiseksi

ja kuvataan esitys TV:tä varten.

2018-2019 Ota opiksi 61


Kristillisen kasvatuksen koulutus

1.8.2018–31.5.2019

Kristillisen kasvatuksen koulutuksessa perehdytään

monipuolisesti kristillisen kasvatuksen

eri näkökulmiin. Se on tarkoitettu kaikille kristillisen

kasvatuksen tehtävästä kiinnostuneille

missä tahansa roolissa, kouluissa, päiväkodeissa,

seurakunnissa, vapaaehtoisena tai vanhempana.

Koulutus rakentuu siten, että kaikille

yhteisten teemojen lisäksi tarjolla on jonkin

verran valinnaisuutta ja oppimista edistää myös

yhdessäoppiminen eri toimintaympäristöistä

tulevien opiskelijoiden kanssa.

DTS-opetuslapseuskoulu

syksy 2018

Suomen teologinen opisto järjestää yhteistyössä

YWAM Finland ry:n kanssa opetuslapseuskouluja

(Discipleship Training School - DTS). Opetuslapseuskoulu

on kansainvälisen Youth With

A Mission -järjestön (YWAM) ja University

of the Nations -yliopiston peruskurssi, jonka

tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään

Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista

löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä

– ja vaikkapa lähetystyössä. Opetuslapseuskouluun

kuuluu aina n. 12 viikon teoriajakso, sekä

pääosin ulkomailla toteutettava, vähintään 8

viikon harjoittelujakso.

Tulisielu-opetuslapseuskoulu

nuorille johtajille

09-12/2018, 02-05/2019

Tulisielukoulu on sytyttävä, johtajuutta vahvistava

ja syvälle luotaava opetuslapseuskoulu

nuorille johtajille, jotka ovat iältään 18-30+

- vuotiaita. Koulun teemoina ovat sydän, johtajuus,

voima ja palveleminen. Aiheita käsitellään

yhteiskristillisen ja valtakunnanlaajuisen

opettajakaartin johdolla ja työstetään eteenpäin

pienryhmissä sekä mentoroinnissa, ja laitetaan

käytäntöön seurakunnan yhteydessä sekä lähetysmatkalla.

Svenska Österbottens

folkakademi

Vasavägen 764, 64220 Yttermark

(06) 224 9280

vuxeninstitutet@narpes.fi

www.narpes.fi/vuxeninstitutet

PÅ invandrarlinjen kan man lära sig svenska

och kunskaper om samhället. Vi erbjuder även

mångsidigt, flexibelt kursutbud, övernattning

och frukost/lunch.

Grundläggande utbildning för vuxna

27.8.2018 - 29.5.2019

Ger möjlighet att inhämta grundläggande kunskaper

och bredda allmänbildning. Utbildningen

ger förutsättningar och behörighet för studier

på andra stadiet.

Invandrarlinjen

27.8.2018 - 29.5.2019

Du lär dig svenska från grunden, finska och

praktiska ämnen. Vi lär oss mycket om det

finska samhället och arbetslivet, vår kultur, våra

vanor. Under studierna gör du också arbets/

språkpraktik på en arbetsplats eller i en skola.

Vårt mål är att invandrare får en god grund för

sin integration i samhället.

Turun

kristillinen opisto

Lustokatu 7, 20380 Turku

02 4123 500

info@tk-opisto.fi

www.turunkristillinenopisto.fi

OPISTO antaa eri-ikäisille erilaisista koulutustaustoista

tuleville ja eri elämänvaiheissa

oleville valmisuksia jatko-opintoihin sekä luo

edellytyksiä työhön sijoittumiselle ja työelämässä

toimimiselle. Opisto on saanut laadukkaasta

toiminnastaan tunnuksena ammatillisen

koulutuksen valtakunnallisen laatupalkinnon,

ISO9001-laatusertifikaatin ja OKKA-säätiön

kestävän kehityksen sertifikaatin.

Kasvatuksen ja ohjausalan perustutkinto,

varhaiskasvatuksen ja

perhetoiminnan osaamisala

27.8.2018 - 28.5.2021

Tutkinnon pakolliset osat ovat: Ammatillinen

kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen; Lapsen

kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen;

Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen

yhteistyö; Varhaiskasvatuksen pedagogisen

toiminnan toteuttaminen. Valinnaisten tutkinnonosien

kautta voit syventää osaamistasi.

Kauppatieteet -linja

20.8.2018 - 26.4.2019

Oletko kiinnostunut kaupallisesta alasta? Suunnitteletko

opintoja kauppakorkeakoulussa?

Suorita kauppatieteen perusopinnot ja hanki

valmiuksia opiskeluun korkeakoulussa.

Kommunikaation

monimuotoisuus -linja

20.8.2018 - 21.12.2018

Opit tuntemaan erityisesti puhetta tukevia ja

korvaavia kommunikointikeinoja ja niiden käyttäjäryhmiä.

Opit myös viittomakieltä ja tutustut

viittomakieliseen kulttuuriin. Sisältöalueet:

vuorovaikutus ja kommunikaatio, puhetta

tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot,

viittomakieli.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

13.8.2018 - 29.5.2019

Kolmen viikon aloitusjakson jälkeen lähiopetus

ja työssäoppiminen vuorottelevat koko koulutuksen

ajan. Lähiopetusta 2 päivää ja työpaikalla

tapahtuvaa opiskelua 3 päivää viikossa.

Toimintaympäristöt; perusopetus, aamu- ja

ip-toiminta sekä erityistä tukea tarvitsevien

oppimisympäristöt.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto,

monimuotokoulutus

17.1.2018 - 29.5.2019

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisistä

kirjallisista tehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta

oppimisesta. Lähiopetus toteutetaan

iltaopetuksena (kerran viikossa) ja viikonloppuopetuksena

(yksi lauantai kuukaudessa).

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto,

näyttötutkintoon valmistava koulutus

3.4.2018 - 30.4.2020

Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia päiväkodin

työntekijänä, lastenohjaajana seurakunnassa,

avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa, iltapäivätoiminnan

ohjaajana, perhetyössä sekä

perhepäivähoitajana. Koulutukseen sisältyy

runsaasti työssäoppimista.

Luku- ja kirjoitustaidon opinnot

13.8.2018 - 29.5.2019

Tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka eivät osaa

kirjoittaa äidinkielellään, eivät tunne latinalaista

kirjaimia tai joiden luku- ja kirjoitustaito

on heikko. Opinnot ovat käytännönläheistä ja

toiminnallista. Koulutus koostuu kahdesta 18

viikon pituisesta jaksosta.

Lääketieteelliseen suuntavat opinnot

20.8.2018 - 26.4.2019

Opinnot kehittävät luonnontieteellistä ajattelua

ja vahvistavat tietämystä lääketieteen

valintakokeen keskeisissä aineissa. Käydään

läpi lukion fysiikan, kemian ja biologian opetussuunnitelmien

mukaiset asiasisällöt. Opinnoista

on hyötyä myös biokemian ja biolääketieteen

koulutusohjelmien valintakokeissa.

Oikeustiedelinja

20.8.2018 - 26.4.2019

Perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisiin

ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin,

opitaan oikeudellista ajattelua ja kehitetään

oikeudellisten ongelmien ratkaisukykyä ja vastaustekniikkaa,

valmistaudutaan oikeustieteellisen

pääsykokeisiin.

62 Ota opiksi 2018–2019


Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot

aikuisille maahanmuuttajille

13.8.2018 - 29.5.2019

Koulutuksen kesto on 1–2 vuotta (38 kurssia).

Sisältää suomen kieltä, perusopetuksen aineita

(matematiikka, englanti, ympäristö- ja

luonnontieto ja terveystieto) sekä työpaikoilla

tapahtuvaa opiskelua. Suunnattu opiskelijoille,

jotka eivät osaa vielä suomea ja joilla on

vain vähän yleissivistäviä opintoja kotimaastaan.

Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka)

13.8.2018 - 29.5.2019

Parannat opiskelutaitoja, saat tukea omaan

kasvuusi ja kehitykseesi ja lisäaikaa miettiä

jatko-opintoihin suuntautumista, voit korottaa

perusopetuksen arvosanoja. Oppiaineet löydät

opiston kotisivuilta.

Perusopetuksen päättövaiheen opinnot

aikuisille maahanmuuttajille

13.8.2018 - 29.5.2019

Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta (46 kurssia).

Koulutuksessa opiskellaan perusopetuksen

oppiaineita kurssimuotoisesti henkilökohtaisen

opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Tavoitteena

on suorittaa suomalaisen perusopetuksen oppimäärä

tai osa siitä.

Psykologia ja kasvatustiede -linja

20.8.2018 - 26.4.2019

Linja soveltuu erityisesti psykologiasta ja kasvatustieteestä

kiinnostuneille, painopiste on psykologian

ja kasvatustieteen perusopinnoissa (25

op, Turun yliopisto). Lisäksi muita opintoja.

Suntion ammattitutkinto

28.8.2017 - 21.12.2018

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn

ohessa. Monimuotoisena toteutettava opetus

koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä

ja työpaikalla toteutuvasta oppimisesta.

Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa

muutaman päivän jaksoina.

Suomen kielen iltakurssi

15.1.2018 - 1.6.2018

Kurssilla opiskellaan suomen kieltä: harjoitellaan

puhe-, kuuntelemis-, lukemis- ja kirjoittamistaitoa

ja kartutetaan sanavarastoa. Kurssi

on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat suomen

kielen alkeita tai alkeiden kertausta.

Suomen kielen iltakurssi

13.8.2018 - 21.12.2018

Kurssilla opiskellaan suomen kieltä: harjoitellaan

puhe-, kuuntelemis-, lukemis- ja kirjoittamistaitoa

ja kartutetaan sanavarastoa. Kurssi

on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat suomen

kielen alkeita tai alkeiden kertausta.

Suomen kielen koulutus

maahanmuuttajille, alkeistaso

13.8.2018 - 29.5.2019

Opiskelijoille, jotka eivät osaa suomea tai osaavat

vain suomen alkeet. Sisältää suomen kieltä

ja viestintätaitoja, työelämä- ja yhteiskuntataitoja,

tietotekniikkaa sekä liikuntaa ja terveystietoa

sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.

Suomen kielen koulutus

maahanmuuttajille, jatkotaso

13.8.2018 - 29.5.2019

Suunnattu opiskelijoille, jotka osaavat suomen

kielen perustaidot. Sisältää suomen kieltä ja

viestintätaitoja, työelämä- ja yhteiskuntataitoja

ja tietotekniikassa on mahdollisuus suorittaa

tietokoneen käyttäjän ajokortti. Koulutukseen

kuuluu runsaasti työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.

Työkaluja Web designerille

-koulutuskokonaisuus

18.1.2018 - 13.12.2018

Sopii oman ammattiosaamisen vahvistamiseen,

että uusien osaamisalueiden valloittamiseen.

Koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joihin

osallistuminen on mahdollista. Lähiopetusta

iltaisin ja viikonloppuisin.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,

näyttötutkintoon valmistava

koulutus

3.4.2018 - 30.4.2020

Tutkinnonosat ovat: Suomalaisen viittomakielen

hallinta, Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus

viittomakieli- ja kommunikaatioalalla, Aikuisten

ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja

kommunikaatioalalla, Kommunikaatiomenetelmät

ja kommunikaation tukeminen, Ilmaisutaitojen

ohjaus ja Kommunikaation ohjaaminen.

Työväen Akatemia

Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen

(09) 540 4240 vaihde,

toimisto rehtori 5404 2419

toimisto@akatemia.org

www.akatemia.org

OPISTO järjestää jatko-opintoihin valmentavaa

ja yleissivistävää koulutusta: yhteiskuntatieteelliset,

humanistiset, kasvatustieteelliset,

kansainväliset ja oikeustieteelliset aineet, teatteritoiminnan,

kirjoittamisen sekä esiintymisen

ja draaman opinnot. Runsas avoimen yliopiston

opintotarjonta (HY, TuY, JY) ja vieraiden kielten

valikoima.

Historian opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Parantaa jatko-opintovalmiuksia. Opiskelija

voi keskittyä täysipainoisesti historia-aineiden

opiskeluun. Historian, kulttuurihistorian ja

poliittisen historian perusopinnot, 25 op. Kulttuurihistorian

aineopinnot 35 op. Aate- ja oppihistorian

erikoiskurssit, kansainväliset suhteet,

historian tutkimuksen perusteet jne.

Humanistiset opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Humanistisissa opinnoissa voi opiskella filosofiaa

ja estetiikkaa, kirjallisuutta, kirjoittamista,

kulttuurihistoriaa, taidehistoriaa, teatterintuntemusta

sekä vieraita kieliä. Avoin yliopisto:

Aasian tutkimus (15op), Kulttuurihistoria (25-

60op) tai Yleinen kirjallisuustiede (25op)

Kansainväliset opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Maailmanpolitiikan ja maailmanjärjestelmän

kehittymistä tarkastelevaa yleissivistävää opetusta;

antaa valmiuksia jatko-opiskeluun. Avoin

yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen perusopinnot

(25 op, HY), kieliopinnot. Kevätlukukaudella

n. 2 viikon opintomatka Itä-Aasiaan ja/

tai Latinalaiseen Amerikkaan.

Kasvatustieteen opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Kasvatustieteen opinnot Akatemiassa valmentaa

sinut yliopistoon. Tarjoamme kasvatustieteen

perusopinnot 25op Jyväskylän yliopiston sekä

didaktiikan opinnot 7op Helsingin luokanopettajakoulutuksen

tutkintovaatimusten mukaan. Voit

valita myös erityispedagogiikan opinnot 17op.

Opinnot hyväksi luetaan kaikissa yliopistoissa.

Kauppatieteet

27.8.2018 - 18.5.2019

Kauppatieteen ja kansantaloustieteen opinnot

antavat hyvät lähtökohdat talouden ilmiöiden

tulkintaan ja ymmärtämiseen. Niiden pohjalta

on hyvä ponnistaa sekä taloustieteen että kauppatieteen

korkeakouluopintoihin. Avoin yliopisto:

Taloustieteen perusk. (8op), Johtamisen ja

liiketoiminnan perusteet (28op), vieraat kielet.

Kieli ja kulttuuri

27.8.2018 - 18.5.2019

Kielilinjalla opiskelet valitsemiasi 2-6 kieltä

ja kiinnostuksesi mukaan Akatemian muita

oppiaineita. Opintokokonaisuudet ovat tarjolla

englannin, espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja

venäjän kielissä. Lisäksi tarjolla on ruotsin (toinen

kotim.) ja suomen (äidinkieli) opintoja. Voit

opiskella yhden tai kaksi lukukautta.

Kieli ja kulttuuri

27.8.2018 - 21.12.2018

Kielilinjalla opiskelet valitsemiasi 2-6 kieltä

ja kiinnostuksesi mukaan Akatemian muita

oppiaineita. Opintokokonaisuudet ovat tarjolla

englannin, espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja

venäjän kielissä. Lisäksi tarjolla on ruotsin (toi-

2018-2019 Ota opiksi 63


nen kotim.) ja suomen (äidinkieli) opintoja. Voit

opiskella yhden tai kaksi lukukautta.

Kieli ja kulttuuri

7.1.2019 - 18.5.2019

Kielilinjalla opiskelet valitsemiasi 2-6 kieltä

ja kiinnostuksesi mukaan Akatemian muita

oppiaineita. Opintokokonaisuudet ovat tarjolla

englannin, espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja

venäjän kielissä. Lisäksi tarjolla on ruotsin (toinen

kotim.) ja suomen (äidinkieli) opintoja. Voit

opiskella yhden tai kaksi lukukautta.

Kirjoittamisen opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Kirjoittamisen opinnoissa syvennytään erilaisiin

tekstityyppeihin ja luomisprosesseihin.

Kirjoittaminen ja saatu palaute ovat keskeinen

osa opintoja. Mahdollisuus jatkaa kirjoittamisen

aineopinnoissa. Opinnot rakentuvat Jyväskylän

yliopiston opintojen sekä kirjoittajana

kasvamista tukevien teemaopintojen ympärille.

Oikeustieteelliset opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Tarjoaa opiskelijoille perustiedot Suomen

oikeusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta sekä

parantaa opiskelijoiden valmiuksia pyrkiä opiskelemaan

oikeustiedettä. Aineet: oikeustieteen

perusteet, valtiosääntö-, työ-, yksityis-, rikos-,

sosiaali-, sopimus- ja perhe- ja jäämistöoikeus

sekä kansainvälinen oikeus ja vieraat kielet.

Politiikan tutkimuksen opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Politiikan tutkimuksen opinnot valmentavat sinua

tarkastelemaan politiikan ilmiöitä analyyttisesti.

Opinnot tarjoavat välineitä modernin

yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden

ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Avoin

yliopisto: politiikka ja viestintä /organisaatiot

(30 op), poliittinen historia (25 op).

Psykologia

27.8.2018 - 18.5.2019

Psykologian opinnot Akatemiassa valmentavat

sinua yliopistoon. Tarjoamme psykologian 25

op perusopinnot Turun yliopiston tutkintovaatimusten

mukaan. Opinnot hyväksi luetaan

kaikissa Suomen yliopistoissa riippumatta siitä,

mihin yliopistoon haet. Voit suorittaa myös yliopistojen

pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

Psykologian opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Psykologian opinnot Akatemiassa valmentavat

sinua yliopistoon. Tarjoamme psykologian 25

op perusopinnot Turun yliopiston tutkintovaatimusten

mukaan. Opinnot hyväksi luetaan

kaikissa Suomen yliopistoissa riippumatta siitä,

mihin yliopistoon haet. Voit suorittaa myös yliopistojen

pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

Sosiaalitieteiden opinnot 27.8.2018 - 18.5.2019

Opinnot sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut

yhteiskunnallisista ilmiöistä, eriarvoisuudesta,

hyvinvoinnista, ympäristöstä tai sosiaalisista

ongelmista. Haluat ehkä työskennellä vaikuttajan,

tutkijana, järjestötyöntekijänä tai toimittajana.

Avoin yliopisto: Sosiaalitieteet 25op,

Sosionomiopinnot 15op (Laurea amk).

Teatteritoiminnan opinnot

27.8.2018 - 18.5.2019

Opetuksen rungon muodostaa Teakin näyttelijäntaide

(25 op). Keskeiset aineet: näytteleminen,

ohjaaminen, lastenteatteri ja teatterihistoria

sekä tuotannolliset tehtävät. Toteutetaan

useita produktioita ja vierailuja.

Teatteritoiminnan opinnot:

Teatteri-ilmaisu

27.8.2018 - 18.5.2019

Opiskelet teatteri-ilmaisun ohjaamisen ja näyttelijäntyön

kursseja. Teet lukuvuoden aikana

ryhmätyölähtöisiä esityksiä. Opiskelet pääosin

suomeksi, mutta kansainvälisyyttä tuovat yksittäiset

englanninkieliset näyttelijäntyön kurssit.

Voit osallistua Skotlannin opintomatkaan, ja

tutustua paikallisiin teatterikouluihin.

Valkealan kristillinen

kansanopisto

Kansanopistontie 53, 47830 Hasula

(05) 341 4600

toimisto@valkealanopisto.fi

www.valkealanopisto.fi

PERUS- ja lisäopetuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen

ja maahanmuuttaja koulutuksen

lisäksi opisto järjestää omia lyhytkursseja sekä

yhteistyökursseja seurakuntien ja järjestöjen

kanssa. Lisäksi opisto vuokraa tiloja sekä tarjoaa

majoitus- ja ruokailupalveluja. Lisätietoja

opiston kotisivulta: www.valkealanopisto.fi

Aikuisten perusopetuksen

alkuvaihe (APA)

27.8.2018 - 29.5.2019

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen

alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei

ole riittäviä tietoja ja taitoja varsinaiseen aikuisten

perusopetukseen. Hakijan on oltava luku- ja

kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen

alkeet.

Aikuisten perusopetus

20.8.2018 - 29.5.2019

Perusopetus eli peruskoululinja on tarkoitettu:

Nuorille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus

tai jotka tarvitsevat peruskoulunsa

loppuunsaattamiseksi vaihtoehtoisenoppimisympäristön

ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa

peruskoulun ja sitä kautta etsiä pohjaa uudelle

ammatilliselle koulutukselle.

Henkilökohtaisen avustajan koulutus

27.8.2018 - 11.1.2019

Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilölle

valmiudet toimia henkilökohtaisen avustajan

tehtävissä sekä ymmärtää avustajan työn eettiset

periaatteet. Koulutukseen sisältyy ammatillisten

aineiden lisäksi työharjoittelu.

Henkilökohtaisen avustajan koulutus,

monimuotoinen koulutus

15.3.2018 - 9.11.2018

Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilölle

valmiudet toimia henkilökohtaisen avustajan

tehtävissä sekä ymmärtää avustajan työn eettiset

periaatteet ja osata toimia niiden mukaisesti.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena

sisältäen lähiopetusta, etäopiskelua ja

työssäoppimista.

Kennelkymppi

20.8.2018 - 29.5.2019

Kennelkymppi on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat

korottaa peruskoulun päättötodistusta,

hankkia lisää osaamista koira- ja kennelasioissa

sekä parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin

hakeutumisessa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

13.8.2018 - 29.5.2019

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto (KAITO) on tutkinto,

jossa yhdistyvät entiset koulunkäynnin

ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnot.

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna.

Saavutettu ammattitaito osoitetaan

tutkintotilaisuuksissa.

Maahanmuuttajana Suomessa -

kotoutumista tukeva koulutus

maahanmuuttajille

28.8.2017 - 1.6.2018

Koulutus on tarkoitettu eri taustoista tuleville

maahanmuuttajille. Koulutus tukee maahanmuuttajan

kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan,

kulttuurin ja kieleen. Koulutukseen

sisältyy työssäoppimisjakso, jossa opiskelija

oppii suomalaisen työelämän taitoja ja saa mahdollisuuden

pohtia ammatinvalintakysymyksiä

tuetusti.

Maahanmuuttajien peruskoululinja

20.8.2018 - 20.12.2019

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka

haluavat suorittaa suomalaisen peruskoulun

ja joiden suomen kielen taito on riittävä opintojen

suorittamiseen.

64 Ota opiksi 2018–2019


Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka)

20.8.2018 - 29.5.2019

Kymppiluokka on tarkoitettu nuorille, jotka

haluavat parantaa peruskoulun päättötodistustaan

jatko-opintoja varten. Opiskelu on kurssimuotoista

ja lukuvuosi koostuu peruskouluaineiden

kertaamisesta, urasuunnittelusta,

työelämään tutustumisesta sekä harraste- ja

elämäntaitoaineista.

Ratsastuskymppi

20.8.2018 - 29.5.2019

Ratsastuskymppi on tarkoitettu nuorille, jotka

haluavat korottaa peruskoulun päättötodistusta,

kehittää ratsastustaitoaan, oppia lisää hevosten

käsittelystä sekä parantaa mahdollisuuksia

jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Varsinais-Suomen

Kansanopisto

Vistantie 37, 21530 Paimio

050 913 4656 kansanopisto@vsko.fi

www.vsko.fi

SITOUTUMATON, yksityisen säätiön ylläpitämä

aikuisoppilaitos. Opintolinjat ovat valmentavaa

ja jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta taiteen

eri aloilta. Pitkä linjat keskittyvät musiikin,

teatterin, maskeerauksen ja tanssin opetukseen.

Toiminnassamme korostetaan humanismia,

kansainvälisyyttä sekä ekologisuutta.

Elektronisen musiikin ja

biisinteon linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Linja on suunniteltu niin vasta-alkajalle kuin

edistyneemmällekin harrastajalle. Linjalla

panostetaan oman tekemisen ja luovuuden tukemiseen.

Vuoden aikana käydään läpi mm. äänisuunnittelu,

samplaus, elektronisen musiikin

eri elementit, elektronisen musiikin promootio

ja julkaiseminen, remixaaminen ja masterointi.

Musiikkilinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Musiikkilinjan tarkoituksena on tukea opiskelijan

persoonallista musiikillista ilmaisukykyä

ja lisätä tietämystä musiikista. Opiskelija voi

kehittää soitto- tai laulutaitoaan, lavaesiintymistään,

musiikin teorian ja historian tuntemustaan,

biisinteko- ja sanoittamistaitojaan

sekä musiikkiteknologian hallintaa.

Musiikkiteknologia

27.8.2018 - 24.5.2019

Musiikkiteknologian linja tarjoaa opiskelijalle

ajanmukaisen näkymän nykypäivän musiikissa

käytettävään teknologiaan, sekä fyysisiin laitteisiin.

Linja painottuu kahteen pääalueeseen:

studiotoimintaan (äänittäminen, editointi, miksaaminen

ja masterointi) ja live-äänentoistoon

(digitaaliset ja analogiset mikserit).

Pop & Rock-linja

27.8.2018 - 24.5.2019

Linja tarjoaa mahdollisuuden kehittää soittotai

laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin

teorian tuntemustaan, biisinteko- ja sanoittamistaitojaan

sekä musiikkiteknologian hallintaa.

Tarjolla on laadukasta opetusta paitsi itse

musiikista, myös sen markkinoinnista ja siihen

liittyvästä yrittäjyydestä.

Tanssilinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Tanssilinjan antaa vahvan pohjatiedon tanssin

ja liikunnan parissa. Koulutus toimii hyvänä

pohjana haettaessa opiskelemaan esim.

tanssi-tai ryhmäliikunnan lisenssiohjaajaksi,

liikuntaneuvojaksi tai personal traineriksi. Koulutuksessa

käydään laajasti läpi tanssityylejä,

rytmiikkaa, laskuja, tekniikkaa sekä teoriaa.

Teatteri & Maskeerauslinja

27.8.2018 - 24.5.2019

Teatteri & Maskeerauslinjan tavoitteena on

antaa opiskelijalle perustietoa ja osaamista teatterin

eri osa-alueista. Koulutus keskittyy käytännön

harjoitteluun ja opiskelijat valmistavat

vuoden aikana useita esityksiä yhdessä Opiston

musiikkilinjojen kanssa. Maskeerauksen perusteet

kuuluvat opintoihin.

Voionmaan

koulutuskeskus

TietoPinni, Kanslerinrinne 1

33100 Tampere

(03) 3142 2900

info@voio.fi / www.voio.fi

VOIONMAAN koulutuskeskus sijaitsee Tampereen

yliopiston pääkampuksella. Medialinjoilla

tehdään harjoitustöinä elokuva- ja tv-tuotantoja,

valokuvia, lehti-, radio- ja tv-toimittajien

juttuja sekä näytellään koulun tuotannoissa.

Lisäksi järjestetään avoimen yliopiston opintolinjoja

psykologiasta ja kasvatustieteestä sekä

media-alan ammattitutkintoa ja lyhytkursseja.

Koululla on asuntola.

Dokumenttilinja

13.8.2018 - 31.5.2019

Linja antaa valmiudet dokumentaarisen elokuva-

ja tv-ilmaisun ymmärtämiseen sekä taiteelliseen

ja tekniseen perushallintaan. Linja antaa

valmiuksia alan jatko-opintoihin, työtehtäviin

ja itsenäiseen piendokumenttien tekemiseen.

Opetus on tuotantokeskeistä.

Elokuva- ja tv-linja

13.8.2018 - 31.5.2019

Tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot

ja -taidot elokuva- ja tv-ilmaisun taiteellisista

ja teknisistä osa-alueista sekä valmentaa heitä

alan jatko-opintoihin. Keskeisiä oppiaineita

ovat käsikirjoittaminen, ohjaus, kuvaus, valaisu,

äänittäminen, leikkaus ja tuottaminen.

Journalistilinja

13.8.2018 - 31.5.2019

Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka

tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat

radio- ja tv-työhön. Opinnot sisältävät toimittajan

käytännön työn harjoittelun lisäksi

Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (25

op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston

vaatimusten mukaan.

Kasvatustieteen linja

13.8.2018 - 31.5.2019

Koulutus auttaa ymmärtämään ihmisen elämänikäisen

kasvun mahdollisuuksia ja perehdyttää

alan jatko-opintomahdollisuuksiin. Linja

sisältää kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

sekä aineopintoja 15-20 opintopistettä Tampereen

yliopiston avoimeen yliopistoon.

Media-alan ammattitutkintoon

valmistava koulutus

Media-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus.

Osaamisalat audiovisuaalinen viestintä

ja valokuvaus. Aloitus syksyllä 2018. Valmistava

koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa

myös ilman valmistavaa koulutusta.

Näyttelijälinja

13.8.2018 - 31.5.2019

Voionmaan koulutuskeskuksen näyttelijäkoulutuksen

tarkoituksena on käynnistää oppilaassa

prosessi, joka johtaa jatko-opintojen tai

harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin.

Linja sisältää 30-40 opintopistettä Taideyliopiston

Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston

opintoja.

Psykologian linja

13.8.2018 - 31.5.2019

Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa

antaa valmiudet psykologisen

tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä valmentaa

pääsykokeeseen. Sisältää 25 op psykologian perusopinnot

Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten

mukaisesti sekä 15 op tilastotieteestä.

Tutustutaan psykologin ammattiin ja työhön.

Valokuvauslinja

13.8.2018 - 31.5.2019

Tavoitteena on antaa valmiudet käytännön

valokuvaukseen. Keskeiset aineet ovat viestien

välitystaito ja valokuvailmaisu, studiossa ja

miljöössä työskentely, reportaasi ja dokumentti,

2018-2019 Ota opiksi 65


materiaalit ja niiden työstömenetelmät, välineet

sekä ammatti- ja oikeuskäytäntö.

Vuolle-opisto

Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu

08 555 4000

opisto@vuolleoulu.fi

www.vuolleoulu.fi

VUOLLE-OPISTO on setlementtikansanopisto,

joka tarjoaa pääosin lukuvuoden mittaisia vapaan

sivistystyön koulutuksia, aikuisten perusopetusta

sekä tutkintoon johtavaa ammatillista

lisäkoulutusta. Tietoa koulutuksista ja sähköiset

hakulomakkeet www.vuolleoulu.fi.

Aikuisten perusopetus

13.8.2018 - 31.5.2019

Aikaisemmista opinnoista riippuen perusopetus

kestää 1-3 vuotta. Opiskelija saa päättötodistuksen

suoritettuaan päättövaiheen opinnot.

Opiskeltavat aineet: suomen kieli, englanti,

ruotsi, matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi,

kemia, fysiikka, biologia, maantieto, elämänkatsomustieto,

sekä taito- ja taideaineita.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

21.8.2017 - 1.6.2018

Ammatillista lisäkoulutusta. Valmistavan koulutuksen

aikana tehdään ammattitutkintoon

kuuluvat neljä tutkinnon osaa. Ammattitutkinto

antaa pätevyyden toimia opetus-, sosiaali- ja

kasvatussaloilla yhteistyössä asiakkaiden ja

opetuksen, sosiaali- ja kasvatusalan asiantuntijoiden

kanssa. Mahd. suorittaa erityispedagogiikan.

opinnot 25 op.

Numalinja

20.8.2018 - 31.5.2019

Linja on tarkoitettu vähän aikaa Suomessa

asuneille maahanmuuttajataustaisille nuorille,

joilla on oleskelulupa. Linjalla opiskellaan mm.

suomen kieltä, kulttuuria ja yhteiskuntatietoutta.

Tärkeällä sijalla ovat elämänhallinta taitojen

oppiminen ja jatko-opintopolun etsiminen yhdessä

nuoren kanssa.

66 Ota opiksi 2018–2019


Västra Nylands

folkhögskola

Pumpviken 3, 10300 Karis

(019) 222 600

info@vnf.fi / www.vnf.fi

VNF är en obunden, kommunalt ägd folkhögskola

som erbjuder ettåriga studielinjer inom

scenkonst, visuell konst och design, samhällsämnen,

naturvetenskap och internationella

frågor. Skolan har också en tionde klass. Undervisningsspråken

är svenska, engelska och

finska. Skolan har många finskspråkiga, språkbadande

studerande. VNF har ett internat med

160 platser.

Ålands folkhögskola

Folkhögskolevägen 41, 22310 Pålsböle

(018) 43 240

folkis@afhs.ax / www.afhs.ax

ÅLANDS folkhögskola ger, i överensstämmelse

med sin folkbildningstradition, allmänbildande

och studieförberedande undervisning till ungdomar

och vuxna enligt principen om livslångt

lärande. Skolan grundades 1895 och har landskapet

Åland som huvudman. På skolan finns en

linje för ungdomar; NYAlinjen och två linjer för

vuxna; Hantverkslinjen och Vildmark & foto. Se

info på vår hemsida.

Hantverk

27.8.2018 - 24.5.2019

Goda kunskaper ges i olika hantverkstekniker

och material samt formgivning och design.

Träslöjd, metall, keramik, vävning, sömnad,

bildkonst, mm, ingår. Vill du ytterligare förkovra

dig i ett par tekniker kan du söka till vårt fördjupningsår.

Undervisningen är yrkesförberedande

och eftergymnasial.

NYAlinjen

27.8.2018 - 24.5.2019

Nytänkande, Yrkesorienterande, Annorlunda år.

Du väljer olika kurser inom skapande ämnen,

musik, idrott och media samt specialkurser som

ger specifika intyg. Obligatoriska projekt med

ämnesintegrering för studerande som ej har

gymnasial utbildning ingår dessutom. Möjlighet

att höja vitsord i några kärnämnen.

Vildmark & foto

27.8.2018 - 24.5.2019

Naturfoto och krävande friluftsliv. Utbildningen

är yrkesorienterad och eftergymnasial.

2018-2019 Ota opiksi 67


’’

Hae linjaasi

kansanopistot.fi

hakukoneesta!

www.kansanopistot.fi

More magazines by this user