Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

Začínáme Dodané

Začínáme Dodané položky Čísla v závorkách ( ) uvádějí dodané množství. Všechny modely •Videokamera(1) • Napájecí adaptér (1) • Sluneční clona Jak připojit sluneční clonu k videokameře, viz stranu 46. • Bezdrátový dálkový ovladač (1) • Napájecí kabel (1) •Krytka objektivu (připevněna k videokameře) (1) • Pomocný spojovací kabel USB (1) Pomocný spojovací kabel USB je určen pouze pro tuto videokameru. Tento kabel použijte v případě, že vestavěný kabel USB videokamery je příliš krátký k připojení. • „Návod k použití“ (tato příručka) (1) Jen FDR-AX100/AX100E • Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV70 (1) Jen HDR-CX900/CX900E • Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1) •Kabel HDMI (1) CZ 8

Nabíjení modulu akumulátoru 1 Zavřením monitoru LCD vypněte videokameru, zasuňte hledáček a připojte modul akumulátoru. Začínáme Modul akumulátoru 2 Zapojte napájecí adaptér a napájecí kabel do své videokamery a elektrické zásuvky. Napájecí adaptér Konektor DC IN Zástrčka DC Zarovnejte značku na zástrčce DC se značkou na konektoru DC IN. Napájecí kabel El. zásuvka • Indikátor POWER/CHG (nabíjení) se rozsvítí oranžově. • Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte napájecí adaptér z konektoru DC IN videokamery. Nabíjení akumulátoru pomocí počítače Vypněte videokameru a připojte ji ke spuštěnému počítači pomocí vestavěného kabelu USB. CZ 9