Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Överföra MP4-filmer

Överföra MP4-filmer och foton till din smartphone 1 One-touch-anslutning med en Android som har stöd för NFC 2 3 På smartphonen väljer du [Settings], sedan [More...] för att kontrollera att [NFC] är aktiverat. Spela upp en bild från videokameran som ska skickas till din smartphone. • Du kan endast överföra MP4- filmer och stillbilder. Håll videokameran mot smartphonen. Observera • Avbryt viloläget eller lås upp smartphonens skärm i förväg. • Se till att visas på videokamerans LCD-skärm och på smartphonen. • Fortsätt att hålla videokameran mot smartphonen utan att flytta den tills PlayMemories Mobile startar (1 till 2 sekunder). • Om videokameran inte kan anslutas till smartphonen via NFC, se ”Anslutning utan att använda NFC” (sida 32). 1 Anslutning utan att använda NFC 2 3 Tryck på (View Images) -knappen, välj sedan [Edit/Copy] [Send to Smartphone] [Select on This Device] bildtyp. Välj den bild som du vill överföra och lägg till , välj sedan . • SSID och lösenord visas och videokameran är redo att anslutas till smartphonen. Anslut videokameran till smartphonen och överför bilder. Android Starta PlayMemories Mobile och välj videokamerans SSID. SE 32

Ange lösenordet som visas på videokameran (endast första gången). iPhone/iPad Välj [Settings] [Wi-Fi] SSID som visas på videokameran. Ange lösenordet som visas på videokameran (endast första gången). Bekräfta att SSID som visas på videokameran har valts. Återgå till Hem och starta PlayMemories Mobile. Använda din smartphone som en trådlös fjärrkontroll Du kan spela in med videokameran genom att använda din smartphone som en trådlös fjärrkontroll. 1 2 3 På videokameran väljer du [Camera/Mic] [ Shooting Assist] [Ctrl with Smartphone]. På din smartphone gör du på samma sätt som i steg 3 i ”Anslutning utan att använda NFC” (sida 32). När du använder NFC, visa inspelningsskärmen på din videokamera och håll på videokameran mot på smartphonen. Styr videokameran med din smartphone. Observera • Beroende på lokala elektriska störningar eller på smartphonens kapacitet, så kanske inte live view-bilder visas jämnt. Spara bilder SE 33