Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Estimeret tid til at

Estimeret tid til at oplade det medfølgende batteri (minutter) Model Batteri Vekselstrømsadapter (medfølger) Computer FDR-AX100/ AX100E HDR-CX900/ CX900E NP-FV70 205 555 NP-FV50 140 305 • Opladningstiderne måles, når et afladet batteri oplades til dets fulde kapacitet ved en stuetemperatur på 25 °C. • Opladningstiderne måles uden at bruge USB-tilslutningskablet. Estimeret tid til optagelse og afspilning ved hjælp af det medfølgende batteri (minutter) Model Batteri Optagelsestid Kontinuerligt Typisk Afspilningstid FDR-AX100/ AX100E HDR-CX900/ CX900E NP-FV70 135 65 180 NP-FV50 105 50 135 • Optage- og afspilningstiderne måles, når videokameraet bruges ved 25 °C. • Optagetiderne måles, når der optages film med standardindstillingerne ([ File Format]: [XAVC S 4K] (FDR-AX100/AX100E). [ File Format]: [AVCHD] (HDR-CX900/CX900E)). • De typiske optagetider angiver tiderne, når optagelsen gentagne gange startes/stoppes, [Shooting Mode] skiftes, og der zoomes. • Optagelsestiden viser tiden, hvor LCD-skærmen er åben. Sådan bruger du dit videokamera, mens det er sluttet til en stikkontakt Slut videokameraet til stikkontakten på samme måde som "Sådan oplades batteriet". DK 10

Sådan fjernes batteriet Sluk videokameraet Skub BATT (batteri)-udløserknappen (), og fjern batteriet (). Sådan oplades batteriet i udlandet Du kan oplade batteriet i et hvilket som helst andet land eller område ved hjælp af den vekselstrømsadapter, der fulgte med dit videokamera, inden for vekselstrømsområdet fra 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz. • Brug ikke en elektronisk spændingstransformer Kom godt i gang DK 11